Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

3

týždenne do 21 000 domácností a firiem

č. 41/ 12. október 2018 / 22. ročník

Ušetrite až polovicu !!!

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

Odborné poradenstvo je samozrejmosťou. PríďMaľujete, staviate, či rekonštruujete Váš dom, te sa presvedčiť, cieľom tejto predajne je šťasbyt alebo chatu? Chcete nakúpiť za najnižšie ceny a pritom mať tný a spokojný zákazník. široký výber ako vo veľkých obchodných centrách? Navštívte špecializovanú diskontnú predajňu Farieb a lakov a presvedčte sa sami, že tam nájdete všetko čo potrebujete. Za ceny o 30-50% nižšie ako v obchodných centrách. Načo platiť inde viac? Vašim známym dávajú v obchode zľavy a Vám nie? V tejto predajni sú okrem nízkych cien zľavy až do 10% pripravené práve pre Vás. Navyše ku každému nákupu nad 49,-EUR dostanete osviežujúci darček.

www.lock.sk lock@lock.sk

Pezinok Bratislavská 56 ང 0948 754 798 Bratislava Miletičova 67 ང 0910 970 770

PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO 24-0013

ROZUMIEME BEZPEČNOSTI

2

DEMISTAV, Pezinok, Holubyho 28

(predajĖa je presĢahovaná na 2. poschodie)

0903 710 390, demistav@demistav.sk, www.demistav.sk

51-0013

24-0082

Nezabúdame. Vedenie Celox, Celox, Viniþné Viniþnéé Vedenie

5-11

JESENNÁ AKCIA

ELEKTROINŠTALÁCIE

Je to 28. už 10 rokov,2018 DĖa októbra uplynie þo si nás12porokov, tragickej þo si násnavždy po tragickej nehode opustil. nehode navždymladý opustil. Bol si úžasný Bol si úžasný mladý þlovek, a mali sme ġa þlovek, a mali sme ġa MaĢko radi. MaĢko radi. Nezabúdame.

Bezpečnostné dvere a uzamykacie systémy

NON - STOP servis 0905 754 798

P PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

bleskozvody, prípojky, revízie 0903 908 807

51-0126

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Opravy práčok a bojlerov Info: 0903 784 737

4-11

4-7 3-7

STAVEBNÁ FIRMA REALIZUJE າ stavebné, demolačné a výkopové práce, drenáže າ realizácia plochých striech FATRAFOL, SIKA າ realizácia šikmých striech BRAMAC, TONDACH າ klampiarske práce, hydroizolácie າ zatepľovanie striech, fasád າ jadrové vŕtanie a zelené vegetačné strechy

ໄ0904 097 200

aj na splátky

2-3

51-0076

predaj - montáž - servis Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

94-0174

Najlepší výber KOTLOV

tel.: 0911 289 790, 02/444 600 89

52-0155

Bratislavská 85, PEZINOK, tel.: 033/642 20 27, www.vasdomfarieb.sk

www.p-k.sk

2-11 94-0022

√ Odvoz a uskladnenie odpadov √ Výkup železa a farebných kovov √ Autorizovaný zber a spracovanie autovrakov √ Demontáž, rozpaľovanie technologických zariadení √ Demolačné a búracie práce √ Autodoprava, preprava VZV a UNC

51-0343

pezinskoonline.sk

PEZINSKO

3 6,8 7

BÚRAM staré domy

11

za materiál

VÝVOZ ODPADU

kontajnerovými autami

PREDAJ:

6-7 6 8-16

51-0321

0908 532 092

24-0150

štrkov • pieskov • kamenina vymývaný kameň (rôzne druhy)

PK 18-41 STRANA - 01

16


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

permarketov. Už to, že milá a usmiata, znie napodiv nejak zvláštne. Pretože tieto duše si užijú, čo sa do nich vojde. Od mnohých z nás, ktorí vo svojom slabošstve a bezcitnosti si vylievajú svoje nálady A to je veľmi fajn. Pôvodne mal práve na nich. Veď sú „poruke“. Milá, usmiata, bežiaca za staršou byť tento príhovor o jednej dôchodkyňou, ktorej pri nemotornom platení a balení nákupu vystatočnej žienke. Lenže, akosi padla peňaženka. Jedno dobro. Druhé si všimlo smutného chlapca sa toho dobra nazbieralo a tak v školskej jedálni. Jeho otec prišiel o prácu a chlapča si už nemôže dovoliť obedy. Tak mu to dobro – tiež mama a tiež dosť tvrdo sa obbude mať spoločnosť. Milá usmiata pani pokladníčka, racajúca mama, obedy zaplatila. Až do konca roka. Vraj keď môže blokujúca tovar v prevádzke dvom svojim, aj pre tretie hladné sa ešte nájde. jedného z našich sieťových su- Susedia, ktorí pozbierajú napadané orechy a dajú ich na pôjd

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 21 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Kollárova 12 Pezinok pezinsko@regionpress.sk

Inzercia: Lucia Demovičová 0905 593 810 Lenka Ostrá 0905 963 035

Ivan Brožík

sušiť, lebo ide dážď a pomokli by. Nie sebe, susedovi, ktorý jednoducho nemal čas prísť. A sami majú upracované ruky a boľavé chrbty od roboty na svojom. Rozdobrilo sa a nie iba babie leto prinieslo konečne aj zopár úsmevov a pod necht šťastia. No, pod necht, to je uhol pohľadu... Ako pre koho. Niekto vidí šťastie v majetkoch, v okrádaní vlastnej krvi, v bezohľadnosti a v cynizme či vo fiktívnej moci, iný v zaplatených obedoch hladnému chlapcovi či v odovzdaní stratenej peňaženky. Alebo v niečom inom, podobnom. Sme fakt rôzni, hoci všetci si vravíme ľudia... Ivan Brožík

Vydáva:

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Jeseú v Slovakia TAP Slovakia TAP s.r.o. PEZINOK Bratislavská 85 tel. 033/642 25 06 otvorené: po-pia: 8 - 1700 so: 9 - 1300

AKCIA

Je

V október Začnite od ám zima?

KOBERCE � PVC � VINYL

podlahy

!

- metrážne koberce na filcovom podkade, rozšírený výber - kusové koberce - komfortné, s možnosťou prania - behúne aj s obšitím - PVC - rôznych šírok, hrúbok, kvalít, aj zateplené - rohože, sokle, lišty

www.slovakiatap.sk

Za digitálnym mamografom nemusíte cestovať do Bratislavy Rádiodiagnostické centrum v Pezinku ponúka vyšetrenie digitálnym mamografom Hologic Lorad Selenia americkej firmy Hologic. Toto zariadenie patrí medzi absolútnu špičku a rovnakými sú vybavené aj veľké onkologické preventívne centrá. Digialny mamograf, ktorý už nerobí „klasické“ snímky, ale snímaný obraz sa ukladá priamo do výkonného počítača, má oproti starším prístrojom obrovské výhody. • Pracuje s veľmi nízkymi dávkami žiarenia • Má vysokú citlivosť a rozlišovaciu schopnosť • Snímkovanie je omnoho príjemnejšie,“stisk“ detekčných platní slabší, bez problémov ho znesú aj pacientky, pre ktoré bola klasická mamografia bolestivá • Môžu ho absolvovať aj pacientky s implantátmi • Snímky sa uschovávajú neobmedzene dlho, dajú sa

porovnať s nálezmi z iných prístrojov (ultrazvuk, magnetická rezonancia) • Nálezy sa dajú vďaka internetu konzultovať s ktorýmkoĺvek podobne vybaveným pracoviskom na svete Hlavnou idnikáciou na preventívne vyšetrenie je vek 40 rokov – od tejto hranice by ženy mali preventívnu mamografiu absolvovať pravidelne každé dva roky. Vyšetrenie treba absolvovať skôr, ak máte v rodine blízkych pokrvných príbuzných postihnutých týmto ochorením, alebo ste si nahmatali v prsníku podozrivú hrčku. Neváhajte s preventívnou prehliadkou! 10% žien počas svojho života ochorie na rakovinu prsníkov. Včasný nález je pre úspech liečby rozhodujúci. Pacienti všetkých zdravotných poisťovní majú toto vyšetrenie plne hradené zo zdravotného poistenia. Žiadanku na vyšetrenie Vám môže vydať Váš gynekológ, ale aj všeobecný lekár. Vyšli sme pacientkám v ústrety a pracovisko vykonáva vyšetrenia do neskorých poobedňajších hodín. Objednávajte sa na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Mestská poliklinika Pezinok (2. poschodie), Hollého 2, tel: 0904 013 977, 0905 600 314

PK 18-41 STRANA - 02

51-0326 51-0229 51-0045

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

0904 285 359

51-0090

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

0903 168 625

IÁL

so zľavou

24-0156

Každý týždeň: v Pezinku, Modre, Svätom Jure, Slovenskom Grobe, Grinave, Limbachu, Viničnom, Vinosadoch, Šenkviciach, Harmónii, Kráľovej, Dubovej, Píle, Častej, Doľanoch, Štefanovej, Budmericiach, Vištuku, Báhoni a v Jablonci

51-0309

Distribúcia: (21.000 domácností/firiem)

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

• VODA • ODPAD • KÚRENIE • Podlahové kúrenie • Obklady a Dlažby • Murárske práce • Rekonštrukcie kúpelní MATER

PLYN KÚRENIE VODA

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

24-0143

Študentská 2, 917 01 Trnava

68-03

pezinskoonline.sk

PIESTANSKO PEZINSKO

Nejak sa u nás rozdobrilo

redakčné slovo


Ťažká úvaha

psychológ radí

Mgr. Renáta Botková

som sa vás opýtala, či sa dostatočne venujete sama sebe. To znamená, či si doprajete čas na svoje koníč„Uvažujem nad rozcho- ky, či máte možnosť napĺňať svoje potreby, či zájdedom. Ako zistím, či to uro- te na stretnutie s priateľmi, poprípade niekam inam biť , alebo nie?“ bez svojho partnera. Jednoducho, či máte vo vzťahu Nepoznám dôvody, pre priestor sa realizovať, či rozvíjať? ktoré prípadne zvažuje- Taktiež si skúste položiť otázku, či naozaj chcete svojte rozchod. Píšete veľmi ho partnera opustiť? A skúste si ju položiť, keď práve nekonkrétne. Keby som nie ste v nejakom komplikovanom emočnom rozpolomala tú možnosť s vami žení. komunikovať, určite by Viete si predstaviť, že by už zajtra nebol súčasťou

vášho života? Priťahuje vás ešte, rozumiete si, máte spoločný pohľad na život?.. To všetko je pre spoločný vzťah dôležité. Skúste sa tiež zamyslieť aj nad tým, čo pre vzťah robím ja. Čím prispievam? Mala by som niečo zmeniť? V neposlednom rade odporúčam otvorený rozhovor. Neduste v sebe to, čo vám vo vzťahu prekáža to, „vďaka čomu“ uvažujete nad rozchodom. Ak ste sa už o konverzáciu pokúsili, no neuspeli ste, aj to je informácia, ktorá vám môže pomôcť pri ďalšom rozhodovaní. Mgr. Renáta Botková, psychológ

Vtip: V ZOO pribehol vystrašený kŕmič do kancelárie a hovorí: „Pán vedúci stala sa strašná vec! Ten velikánsky medveď pohrýzol nejakú ženu a potom ju celú zožral!“ „Dobre, že si mi to prišiel povedať! Dnes mu už večeru teda nedávaj!“ Božena Němcová: „Ja som pocítila v živote mnoho bolestí, trpkých klamov, bola som na kraji zúfalstva - avšak navzdory tomu som nestratila dôveru a lásku k ľuďom.“

ODVOZ ODPADU KONTAJNERMI

myslím si

stavebný ો bio ો komunálny ો zmiešaný

Gábor Grendel

ZEMNÉ, VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBÁGROM

Pomáhať a chrániť

www.pemont.sk

24-0048

DOVOZ: štrk • piesok • makadam • zemina

0917 373 326

OC PLUS, PEZINOK

po-pia: 10.00-18.00 so: 9.00-13.00 0944 444 349, 033/647 74 63 www.laco-odevy.sk

Pánske obleky už od 129,-

- obleky, saká, nohavice, košele, viazanky - triþká, mikiny - bezplatná úprava zakúpených odevov

51-0018

NOVINKA Slovenské obleky OZETA neo

FI-SA SAUNY

wellness ෬ sauny ෬ parné kúpele ෬ vírivé vane ෬ infra kabíny ෬ soláriá ෬

Kontakt: Štefanovská 712/12B, 900 89 Častá, tel.: 033/649 51 88, fax.: 033/640 83 30, e-mail: fisa@saunabau.sk

w w w.fisa.sk

BRIKETY, PELETY pre teplo vášho domova

ໄ 0905 475 358, Častá, Štefanovská 712/12B

PK 18-41 STRANA - 03

w w w.fisa.sk

51-0349 51-0595 51-0495

(pri paletovom odbere možný tiež dovoz) FI-SA SAUNY

3

Polícia by mala pomáhať spravodlivosti a chrániť ju pred grázlami. V kauze uneseného Vietnamca sa stal presný opak. Najnovší vývoj ukazuje, že to nebol amaterizmus, ani babráctvo, ale úmysel. Zaslúži si zločinec súcit? Vietnamského podnikateľa uniesla vietnamská tajná služba z Berlína, pretože sa tam skrýval pred trestným stíhaním. Je to podvodník a nie je mi ho ľúto – hovorí Robert Kaliňák, ktorý v auguste 2017 zapožičal Vietnamcom letecký špeciál, ktorým sa podarilo uneseného občana dostať za hranice Schengenského priestoru. JUDr. Robert Kaliňák však musí vedieť, že vydávanie zločincov na úteku má svoje pravidlá podľa medzinárodného práva. Násilný únos medzi ne nepatrí. Ospravedlňovať zavlečenie tým, že obeť bola vo vlasti stíhaná je ako keby sa ospravedlňovalo zavlečenie Michala Kováča mladšieho v 90-tych rokoch tým, že v Nemecku bol podozrivý z podvodu. Slovenské ministerstvo vnútra sa dnes tvári, že robilo všetko pre objasnenie prípadu. Keď o prípade informovali nemecké médiá v apríli tohto roka, MVSR vyhlásilo, že od augusta minulého roka spolupracuje s nemeckou políciou na vyšetrovaní. Ak by to bola pravda, už v auguste minulého roka mohol vtedajší minister Kaliňák zbaviť svedkov mlčanlivosti, aby vypovedali. Ale neurobil to. V máji tohto roka nám na branno-bezpečnostnom výbore nová ministerka Denisa Saková tvrdila niečo iné. Podľa jej verzie sa Slováci dozvedeli o únose v januári 2018. Lenže ani v januári 2018 neboli svedkovia z radov ochrankárov zbavení mlčanlivosti. Slovensko teda nerobilo všetko pre objasnenie prípadu. Naopak. Zbavenie mlčanlivosti odďalovalo najdlhšie, ako sa dalo. Stalo sa tak až pred dvomi mesiacmi, keď médiá zverejnili anonymné výpovede policajtov, ktorí potvrdili, že videli na bratislavskom letisku uneseného Vietnamca, ako ho násilím vlečú do slovenského vládneho špeciálu. Dnes už orgány činné v trestnom konaní poznajú mená týchto svedkov, lebo svoju výpoveď zopakovali aj po zbavení mlčanlivosti. Je teda zrejmé, že účasť Slovenska mohla byť objasnená už dávno. Keďže Denisa Saková patrí k tým, ktorí vyšetrovanie brzdili, nemala by zotrvať vo funkcii ministerky vnútra. V opačnom prípade to bude signál pre všetkých poctivých policajtov, že pre tento štát je prednejšia ochrana spolupáchateľov, než spravodlivosti. S pozdravom, Gábor Grendel tieňový ministra vnútra

platená inzercia


Pasca

Ale trpia aj deti, ktoré sú, laicky povedané, normálne. Tie, ktoré sa musia prispôsobovať tempu práce žiakov s poruchami učenia Minule som písal o inklúzii na alebo sú vystavené stresujúcim bojom medzi učiteľmi a žiakmi so slovenský spôsob. Trápi ma zlým správaním. táto téma aj z hľadiska toho, Všetky zúčastnené strany sa ocitli v pasci, ktorú nadriadené rieže sa najväčšia pozornosť šia od stola. Problémoví žiaci nemajú v škole odborníkov, ktorí by venuje deťom s diagnózou a im pomohli. Normálni žiaci sa spomaľujú, klesajú na priemernú s poruchami správania. Isto úroveň. A žiaci so zlým správaním si uťahujú zo školy, ktorá nemá opodstatnene. Takýmto deťom žiadne možnosti na ich vylúčenie, kým trvá ich povinná školská dozle nastavený až ignorujúci chádzka. Ak sa v takejto situácii začne necitlivo presadzovať inklúsystém nedokáže pomôcť. zia, schytajú to opäť len deti. Alebo ich toľko diskutované šťastie.

škola

6 7 2

5 8 9 6

Tel./Fax: 033/643 39 11 Mobil: 0905 493 088

• Okná - plastové, hliníkové

a strešné Velux + Fakro

Holubyho 35, PEZINOK Tel.: 0903 82 82 30

(po schodoch nad hodinárstvom HOFI) e-mail: windorpezinok@gmail.com

PLASTOVÉ OKNÁ a DVERE

-15%

• Dvere - laminát, fólia, dýha NA SIETE • Schody • Parkety • Vchodové dvere • Tieniaca technika - rolety, roletky, rolety ZipScreen, žalúzie, markízy, siete, parapety, kľučky, prahy, prechodové lišty Tieniaca technika aj pre strešné okná.

w w w. ceva ro m . s k

- kalkulácie a ea e - zameranie - dovoz, odv odvoz ZADARMO

NOVINKA 6-komorový + profil TROCAL 88 s trojsklom

NAJLEPŠIE CENY V MESTE PREDAJ AJ NA SPLÁTKY

vzorkovňa: Pezinok, Hrnčiarska 25 Mobil: 0905 493 088 0948 493 088 E-mail: cevarom25@gmail.com Otvorené: po-pia: 1000 - 1700 h

EUROOKNÁ A DVERE • HLINÍKOVÉ OKNÁ • PLASTOVÉ OKNÁ • Posuvné systémy • Exteriérové žalúzie a doplnky

www.cevarom.sk

VONKAJŠIE ŽALÚZIE Z-90, Z-70 C-80, T-80, F-80

VÝHODNÉ CENY SETOV AKCIA!OKNÁ + EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE Trnava, Suchovská 5 mob.: 0911 391 426, 0902 469 252 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

www.windorpezinok.sk

po - pia: 10.00 - 17.00

ROLETY ZipScreen

cia a r á zv nika tech

ajěa

pred

PEZINOK, Vajanského 25 tel.: 033/643 29 47

otvorené: po - pia 8.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00

PK 18-41 STRANA - 04

51-0345

Prieskumy verejnej mienky sú často nespoľahlivé, no medzi voľbami nemáme iný nástroj na meranie politických preferencií. Ak sa teda chceme oprieť aspoň o nejaké čísla, musíme vychádzať z prieskumov. Tie hovoria, že najsilnejšou politickou stranou na Slovensku je ešte stále Smer. V septembri by dostal hlasy 22,4 percenta voličov. Druhá najsilnejšia SaS s 13,5 percentami má o tretinu nižšiu podporu, čo je v politickej matematike rozdiel triedy. Ani tento náskok však Smeru neposkytuje luxusný pocit sebavedomia, o aký sa mohol ešte nedávno oprieť. Úpadok sebadôvery v Smere najlepšie dokumentuje neschopnosť verejne predstaviť kandidáta na prezidenta. Niežeby strana nedisponovala dostatkom výrazných osobností. Problém spočíva v tom, že každého potenciálneho kandidáta odrádza predstava sústredenej mobilizácie médií, tretieho sektora a opozície proti komukoľvek, kto sa bude uchádzať o najvyššiu funkciu v štáte v drese strany Roberta Fica. Aj preto stroskotali nádejne vyzerajúce rokovania s ministrom financií Petrom Kažimírom. Ani nekonečné vohľady vedenia Smeru, zamerané na získanie súhlasu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s prezidentskou kandidatúrou, nesvedčia o najlepšej kondícii tejto strany. A preto z jej prostredia začali presakovať informácie o zúfalom pokuse zachrániť situáciu nomináciou vicepremiéra Richarda Rašiho, ktorý pomerne potupne zdupkal z funkcie primátora Košíc a trápne prehral voľby župana Košického samosprávneho kraja. Napriek tomu, že Miroslav Lajčák dlhodobo odmieta kandidovať na prezidenta, jeho meno bolo zaradené do prieskumu verejnej mienky popri iných, už známych uchádzačoch o post hlavy štátu. Miešať reálnych a potenciálnych kandidátov je síce veľmi neštandardný postup, no aj napriek tomu je potrebné zvýrazniť, že Miroslav Lajčák s 26 percentami o niekoľko konských dĺžok porazil všetkých oficiálnych i neoficiálnych kandidátov. Napríklad Robert Mistrík s 9,5 percentami nedosiahol ani tretinu a Zuzana Čaputová s 5,2 percentami zase ani len pätinu z toho, čo prieskum nameral Miroslavovi Lajčákovi. Minister zahraničných vecí sa zatiaľ diplomaticky poďakoval za podporu, ale kandidatúru odmietol. S veľavravnou poznámkou, že kampaň bude špinavá. V tom má Miroslav Lajčák nepochybne pravdu, ale isté je aj to, že Smer sa bude i naďalej usilovať o jeho nomináciu. Nikoho lepšieho s potenciálom vyhrať druhé kolo totiž nemá. Úspech či neúspech tohto úsilia veľa napovie o tom, čo sa skrýva za zdanlivo robustnou fasádou Smeru. pt

0948 493 088

E-mail: cevarom25@gmail.com VZORKOVŇA: po-pia: 1000-1700 h HRNČIARSKA 25 PEZINOK

51-0004

Petra Tótha

Vohľady u Lajčáka

Domnievam sa, že táto téma nie je v kompetentných rukách. Ani odborní prívrženci inklúzie nemôžu brať jej zavedenie hurá spôsobom. Predpokladá to široký komplex iných zmien, napr. výraznejšie zníženie počtu žiakov v triedach. Aj keď pedagogický asistent pomôže žiakom, nevie čarovať. Je potrebné nastaviť celý systém vzdelávania a zodpovedne ho zafinancovať. Nešetriť na deťoch a nevyhadzovať financie na úradnícky aparát, ktorý problémy súčasných detí školy nerieši, ba nedokáže riešiť inak ako smernicami a plánmi. V tejto téme by sa však mali angažovať aj rodičia, ktorí nikdy nevedia vopred, ako systém dokáže ublížiť ich milovanému dieťaťu. Ján Papuga

51-0349

1

platí do konca októbra

postreh

9 8

5

51-0095 51-0177

7 1 4 2 4 1

5

7 8 2 4

16-0026

8

6


53 Úvodník

NOVOOTVORENÉ

Ing. Mária Zemčíková

Staráme sa o záhradu

DUBOVÁ Hlavná ul. 130/140 Záhradníctvo Kuchta Dubová otvorené: po - pia: 800 - 1800, so: 800 - 1600, ne: 900 - 1300 0905 381 461, 0918 912 111, e-mail: dusan.kuchta@mail.t-com.sk

PONÚKAME ŠIROKÝ SORTIMENT:

okrasné dreviny ovocné dreviny postreky hnojivá substráty

- náradie - záhradné doplnky - jesenný tovar (chryzantémy, vresy, jahody, maliny) jahody, maliny)

- a veľa iného sortimentu

51-0348

-

10 rokov

pôsobia ce záhra v Budme dníctvo riciac vás pozý h va do novej prevádz ky v Dubov ej.

STIHL - ECKERT

predaj • servis motorových píl • kosačiek • malotraktorov ...

JESENNÁ

AKCIA AKCIA

na výrobky výrazné

VINOSADY, Pezinská 85, tel./fax: 033/646 11 54, 0905 828 231 www.pily-eckert.com, servis@pily-eckert.com

PK 18-41 STRANA - 05

51-0347 51-0248

STIHL zľavy

Prvý jesenný deň sa tento rok predstavil v skutočne jesenných tónoch – chladným počasím. Asi preto, aby sme si uvedomili, že je čas pripraviť záhradu na zimu. No ešte predtým môžeme urobiť veľa užitočných prác. Na jeseň je ten najvhodnejší čas na vysádzanie či presádzanie rastlín. Pôda je primerane prevlhčená a aj dostatočne teplá, aby rastlinky neutrpeli šok a stihli ešte do zimy zakoreniť. Pri sadení alebo presádzaní zvyčajne nepoužívame špeciálne nástroje. Kvalitné záhradné pomôcky však aj túto prácu môžu zjednodušiť. Nezabudnime, že náradie má slúžiť viac rokov, nielen jednu sezónu. Oplatí sa teda radšej investovať na začiatku do kvality, aby sme každý rok nemuseli kupovať niečo nové. Bez kvalitných záhradných nožníc sa rozhodne nezaobídete pri strihaní odkvitnutých, opadaných a uschnutých haluzí stromov a kríkov. Ak si neviete rady, do akej výšky, ktoré kríky zostrihať, obráťte sa s dôverou na odborníkov v záhradných centrách. Nie vždy sa dá spoľahnúť na „zaručene dobré rady“ z internetu. V každej udržiavanej záhrade je priestor pre trávnik a trávnik tiež treba pripraviť na chladné dni. Predovšetkým ho musíme pohrabať a zbaviť všetkého padnutého lístia. V zime trávnik trpí nielen nízkymi teplotami, ale aj nedostatkom slnečného svitu a prílišnou vlhkosťou. Trávnik preto pokosíme najneskôr v novembri, a to na minimálnu výšku 5 cm, aby rastlinky prezimovanie zvládli. A opäť je na scéne kvalitný stroj - kosačka. Či už ju vlastníte a potrebuje niečo vylepšiť, alebo sa práve rozhodujete pre novú – opäť dajte na rady odborníkov. Rozhoduje veľkosť trávnika, terén, prístupnosť, napr. elektrického zdroja atď. Ide o príliš veľkú investíciu, aby ste urobili chybu pri nákupe. Známe zvučné značky si nedovolia pokaziť dobré meno predávaním nekvalitných výrobkov, preto sa dá podľa toho orientovať. Jeseň je ideálnym ročným obdobím na výsadbu nového trávnika. Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí chcú mať všetko čo najrýchlejšie a podľa možnosti ihneď, je pokladanie trávových kobercov tým najlepším spôsobom na jeho výsadbu. Jeseň je ideálna, pretože trávnik neohrozujú horúčavy a suchá a je ešte stále dosť času na zakorenenie. Nemali by ste však zabudnúť ani na jesenné hnojenie a postrek proti zimným plesniam. Opäť odporúčame navštíviť špecializované predajne, kde vám vedia pri nákupe odborne poradiť, a to konkrétny druh hnojiva, vzhľadom na stav rastliniek a kvalitu pôdy, ako aj ten správny postrek a jeho množstvo pre dobré zdravie vášho trávnika.


8

9 1 2 6

5 6

3 5 7 8

7 1

1

9 8

6

1 9

7

financie

1 5 8 6 9 1 3

Historický krok

historickosť je spôsobená aj tým, že sme podpísali deklaráciu o vlastných zdrojoch. Ide o snahu urobiť syntézu národných Ministri financií krajín V4 pozícií z rôznych ministerstiev financií,“ skonštatoval na tlačopodpísali memorandum o vej konferencii po podpise memoranda Kažimír. financovaní európskeho roz- Povedal, že ministri v Tatrách diskutovali o príjmovej stránke počtu. Slovenský šéf rezortu rozpočtu, teda o tom, ako by sa mal napĺňať, nie ako z neho financií Peter Kažimír označil míňať. Tiež hovorili o efektívnosti rozpočtu. Ministri financií V4 toto stretnutie za historické. sa v rámci diskusií o viacročnom finančnom rámci zhodli, že „Ide naozaj svojím spôsobom hlavnými príjmami EÚ by mali naďalej zostať príspevky štátov o historické stretnutie minis- na základe ich ekonomickej výkonnosti doplnené o príjmy z trov financií vo formáte V4. Tá výberu cla. V súvislosti s brexitom by taktiež mali byť zrušené

úľavy aj pre ostatné štáty. „Európsky rozpočet je kľúčový a dôležitý investičný nástroj v Európe. Odteraz sme partnermi,“ poznamenal v súvislosti so stretnutím ministrov Kažimír. Možné nové zdroje rozpočtu EÚ by z pohľadu regiónu, ale aj iných členských krajín, mali spĺňať niekoľko kritérií. Mali by byť férové, udržateľné, prepojené s európskymi cieľmi a taktiež by mali mať motivačný charakter. Ministri tiež hovorili o budúcnosti investičných politík a investičných nástrojov v Európe, ich výške, kompetenciách pre jednotlivé inštitúcie v rámci stratégie Európskej komisie red InvestEU.

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám Peugeot 1,9.D. r.v. 2000, 210500 km, STK, EK ťažné, gumy L/Z, cena dohodou. 0910 477 653. °Predám Opel Astra 1,7 DTI, r.v. 2000, 187000 km, STK, pneumatiky L/Z na diskoch, cena 600 alebo dohoda. 0905 253 104.

3 4

°Prenajmem 2 izb. byt v RD v Slov. Grobe, 0905 473 005. °Dám do prenájmu 2 izb. byt v Pezinku, 320€/mes. s energiami, 0940 778 584. °PRENAJMEM 3 IZBOVÝ ČIASTOČNE ZARIADENÝ BYT NA MUŠKATE 0903 550 198.

domy/predaj

- výmena oleja - poistné udalosti - karosárske práce - opravy aj väčšieho rozsahu

ŠENKVICE Cerovská 154

MÁTE

PEZINOK, Kupeckého 50

PREDÁVATE

- autoservis - pneuservis - autobazár?

e-mail: bas2@stonline.sk

Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00

ໄ 0948 270 188

Tel: 0903 283 308 0903 408 819

- mechanické práce - digitálna geometria - test motora - pneuservis - výmena oleja - montáž ťažných zariadení - plnenie a čistenie autoklimatizácií

- autá, motorky - náhradné diely? DAJTE o sebe vedieť! inzercia: 0905 963 035 0905 593 810

51-0312

12 9

byty/predaj byty/prenájom

AUTOSERVIS

51-0329

2

Ÿ

auto-moto/iné

°Kúpim auto pokazené alebo havarované, 0903 517 742. °Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. Tel.: 0903 753 758. °CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG SIMSON KÚPIM. TIETO MOTORKY 0915 215 406.

pezinsko@regionpress.sk

5

°Predám 2 izbový byt v Pezinku cena dohoda pri obhliadke 0907 241 652.

pozemky/predaj reality/iné

6 7

°Kúpim vinohrad vo Svätom Juri, Pezinku, Viničnom, Vinosadoch. Aj neobrobený. Platba v hotovosti 0918 479 756. °Dáme do prenájmu pivničné priestory v Modre, 0918 124 794. °Dám do prenájmu garáž na Záhradnej v PK, 0910 945 710. °Kúpim pozemok alebo starší rodinný dom v Budmericiach. Kontaktujte ma na tel.č. 0915 079 458. °Kúpim 2 al. 3 izb. byt v PK na Svätoplukovej, Novomeského, 0907 093 386. °Kúpim 1 izb. byt al. garzónku v PK, Modra do 50.000 €, platba ihneď v hotovosti, 0911 350 357. °Kúpim byt v PK Za hradbami, Záhradná, 0915 394 215. °Kúpim RD v PK alebo okolí do 160.000 €, 0907 093 386. °Predám panelovú garáž v PK Muškát, Trnavská ul., 12.500 €, 0907 093 386.

stavba

8

°Kúpim haki lešenie, 0908 532 682.

domácnosť 9 záhrada a zverinec 10 °Predám domáce kurence, morky a husokačky. Tel.: 0905 621 560. °Predám domáce ošípané, očistené polo15-0032

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.

PK 18-41 STRANA - 06


chrĂ­pka v regiĂłnoch ChrĂ­pka zatvĂĄra

oktĂłbra sa povaĹžuje aj za zaÄ?iatok chrĂ­pkovej sezĂłny. Celkovo lekĂĄri zaznamenali 40.467 akĂştnych respiraÄ?nĂ˝ch ochorenĂ­ vrĂĄtane chrĂ­pky. ChorobnosĹĽ vzrĂĄstla o 4,5 percenta. Ako Ä?alej informoval hlavnĂ˝ hygienik SR JĂĄn Mikas, najviac chorĂ˝ch bolo v Nitrianskom, najmenej v TrenÄ?ianskom kraji. NajÄ?astejĹĄie ochoreli deti do päż rokov. ChrĂ­pkovĂŠ prĂĄzdniny boli v Ă´smich materskĂ˝ch ĹĄkolĂĄch. ChrĂ­pkovĂĄ sezĂłna trvĂĄ od 40. kalendĂĄrneho týŞdĹˆa roka do 18. kalendĂĄrneho týŞdĹˆa nasledujĂşceho roka, urÄ?ila SvetovĂĄ zdravotnĂ­ctva organizĂĄcia (WHO). Je charakteristickĂĄ zvýťenou chorobnosĹĽou na akĂştne respiraÄ?nĂŠ ochorenia vrĂĄtane

ĹĄkĂ´lky

PrĂ­padov chrĂ­pky poÄ?as uplynulĂŠho týŞdĹˆa pribudlo. LekĂĄri celkovo nahlĂĄsili 3188 prĂ­padov chrĂ­pky a jej podobnĂ˝ch ochorenĂ­, najviac ich bolo v Nitrianskom kraji. ChorobnosĹĽ tak za týŞdeĹˆ vzrĂĄstla o 22,8 percenta. ZaÄ?iatok

CĂ­ferskĂĄ pĂĄlenica

www.momentum.sk 0908 698 322

52-0145

DomĂĄci 4G internet LTE - FIX

Rýchlejťie a stabilnejťie ako DSL

ORANGE TV SAT novĂĄ DIGI TV novinka: EurĂłpska liga majstrov

ANTÉNY

0911 990 463

viÄ?ky aj s vnĂştornosĹĽami + krv, dovoz zdarma. Tel.: 0905 621 560. °PredĂĄm odstavÄ?atĂĄ, Budmerice, 0908 147 928, 033/644 81 59.

www.hydinarskafarma.sk HydinĂĄrska Hydin inĂĄrs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c (pri Galante)

a: ponĂşk

Digital TV-HDTV SAT DVB-S/S2 Terestrial DVB-T/T2 DVB-C IPTV

rĂ´zne/inĂŠ zoznamka poÄ?akovanie

0904Â 27 22 77

51-0311

51-0077

anssep@t-zones.sk anssep.lk@gmail.com

Nie som SKILINK Pezinok (pri Tatrabanke)!

w w w.absol.sk PREDAJŇA PRESŤAHOVANà : PREDAJŇA: PEZINOK, Silvanovå 2/A tel./fax: 033/645 31 61, absol@absol.sk PEZINOK, ul. Šenkvickå 14/U, ང 0918 0918620 620835, 835,e-mail: e-mail: absol@absol.sk

°DĹˆa 3.10.2018 sme odprevadili na poslednej ceste naĹĄu drahĂş MUDr. Juditu Ĺ lesarikovĂş. Chcem poÄ?akovaĹĽ rodine, znĂĄmym, kolegyniam, p. farĂĄrovi, Mgr. V. KmoĹĄenovi za dĂ´stojnĂ˝ obrad a rozlĂşÄ?ku so zosnulou. VrelĂĄ vÄ?aka patrĂ­ vĹĄetkĂ˝m zĂşÄ?astnenĂ˝m, aj za slovĂĄ Ăştechy a kvetinovĂŠ dary. SmĂştiaca rodina.

spomienky °DĹˆa 14.10.2018 si pripomĂ­name 13. vĂ˝roÄ?ie Ăşmrtia FrantiĹĄka KyrinoviÄ?a z Jablonca. OdiĹĄiel dobrĂ˝ Ä?lovek, kaĹždĂ˝ ho mal rĂĄd, odiĹĄiel do nenĂĄvratna, teraz musĂ­me len spomĂ­naĹĽ. S lĂĄskou a Ăşctou spomĂ­na celĂĄ rodina.

PREDAJGA S INĹ TALANĂ?M MATERIĂ LOM

Pripravte sa na zimu ... ... kotle VIESSMANN a radiĂĄtory KORADO

za fantastickĂŠ ceny

U nås nåjdete åjd t rôzne ô d druhy h k kotlov! tl ! BliŞťi BliŞťie iinfo na predajni.

ZABEZPEÄŒUJEME montĂĄĹž kotlov ZABEZPEÄŒ

PK 18-41 STRANA - 07

('%$2#,&-(

51-0461 51-0240

ĂĄ n n e s je ia akc

16

°HĽADà M KAMARà TKU. OD 47-56r 0907 369 234.

autorizovanĂ˝ partner

Aj pre: WhatsApp - Viber - Skype - FaceTime

14

°Kúpim ĞudovÊ kroje 0902708047.

Smart World Smart Home Smart Cam WiFi

ŕť„

11

°PredĂĄm elektro bicykle zn. Cube model 2015 biely dĂĄmsky trekovĂ˝ veÄž. S, Ä?ierny pĂĄnsky horskĂ˝ veÄž. M, vĂ˝bornĂ˝ stav, servisovanĂŠ, nehavarovanĂŠ, cena spolu 3300 â‚Ź, 0905 41 37 78.°PredĂĄm starĂŠ bicykle aj detskĂŠ, 0948 459 862.

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

INTERNET

hobby a ĹĄport

• Nosnice 8-12 týŞdĹˆovĂŠ Ä?ervenĂŠ, Ä?ierne, jarabatĂĄ a sasex • BrojlerovĂŠ kaÄ?ice na vĂ˝krm • KĂĄÄ?ere Mulard Na vĂ˝krm krmivo pre nosnice rastovĂĄ a znĂĄĹĄkovĂĄ

inĹĄtalĂĄcia montĂĄĹž oprava SAT TV

PALIVOVÉ DREVO

riadkovĂĄ inzercia

36-0016

HODINOV� MANŽEL

24-0008

52-0011

0950 883 246 ciferskapalenica@gmail.com

7

obÄ?ianska 51-0007

ZĂĄmockĂĄ 39, PEZINOK 0908 771 406, 641 11 19

• UPRATOVANIE

0908 437 079

Sri Chinmoy: „SnĂ­vaj, snĂ­vaj, snĂ­vaj! Nikdy nebudeĹĄ maĹĽ Ä?as na zĂşfalstvo.“

ÄŒALUNNĂ?CTVO

MlynskĂĄ 1245/88, 919 43 CĂ­fer

• ÄŒISTENIE KOĹ˝ENĂ?CH SEDAÄŒIEK

Vtip: PrĂ­de matka do izby svojho syna a pod stolom vidĂ­ biÄ?e a rúťka. ZavolĂĄ otca a hovorĂ­: „NĂĄĹĄ syn je asi sadomasochista, Ä?o s tĂ˝m budeme robiĹĽ?“ Otec odpovie: „No mlĂĄtiĹĽ ho asi nemĂĄ cenu ...“

16-0311

ING. KUBAĹ KA

chrĂ­pky a jej podobnĂ˝ch ochorenĂ­. PokiaÄž ide o chrĂ­pku, najdostupnejĹĄou a najĂşÄ?innejĹĄou ĹĄpeciďŹ ckou ochranou je podÄža epidemiolĂłgov kaĹždoroÄ?nĂŠ oÄ?kovanie. Na Slovensku ho hradia vĹĄetky zdravotnĂŠ poisĹĽovne. NajvhodnejĹĄĂ­ Ä?as na oÄ?kovanie je poÄ?as jesennĂ˝ch aj zimnĂ˝ch mesiacov aĹž do objavenia sa epidĂŠmie chrĂ­pky. VĂ­rus chrĂ­pky sa ĹĄĂ­ri predovĹĄetkĂ˝m vzduchom pri kaĹĄÄžanĂ­ a kĂ˝chanĂ­. Nie kaĹždĂŠ prechladnutie Ä?i kaĹĄeÄž vĹĄak automaticky znamenĂĄ, Ĺže Ä?lovek dostal chrĂ­pku. TĂĄ prichĂĄdza nĂĄhle a sprevĂĄdzajĂş ju vysokĂŠ teploty, aj nad 40 stupĹˆov, mĂ´Ĺžu sa pridruĹžiĹĽ aj rĂ´zne komplikĂĄcie. Na samotnĂş chrĂ­pku neĂşÄ?inkujĂş antibiotikĂĄ. TA SR

$/!(#1.'!$

$"$  ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-()  + &-" $1.     )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. ("  # )&!  '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


9 8

7 4

6

1

6

5 2

9 1 7 1 2 5 9 7 1 4 7 5 9 2 4 9 6 1

veterinár radí

Chov chameleóna

s priestranným teráriom situovaným do výšky. Malo by mať rozmer pre dospelých jedincov minimálne 50x50x80 cm, pre Keďže sa chov týchto nádher- samca na výšku aj 100cm. ných plazov rozmáha stále Samozrejme pre mláďatá volíme terárium menších rozmerov, viac aj v našich končinách, je lebo by sa mohlo stať, že by si v priestrannom teráriu nevedeli dobré poznať súhrn základnej nájsť potravu. Do veľkého terária ich prekladáme až vo veku 6 starostlivosti o týchto exotic- mesiacov. Vetranie by malo byť zabezpečené najlepšie z vrchu a kých domácich miláčikov. z boku, aby mohol vzduch bez problémov cirkulovať. UmiestnePokiaľ sa rozhodnete zaob- nie by nemalo byť na veľmi exponovanom mieste, lebo chamelestarať si tohto výnimočného ón je dosť plachý. Takisto nie je vhodné ho pokladať na zem, ale plaza, musíte počítať najmä skôr do výšky vašich očí, aby malo zvieratko výhľad. Je vhodné

umiestniť do terária rôzne vetvičky, konáre, pretože chameleóny radi šplhajú. Takisto rastliny, či už umelé alebo živé. Výhodou živých rastlín je, že pomáhajú udržiavať prijateľnú vlhkosť vo vnútri terária. Zo živých rastlín môžeme dovnútra umiestniť napr. Fikus, slezinník, bromélie atď. Terárium rosíme 2-3x denne, v dospelosti chameleóna 1x denne. Netreba to ale preháňať. Terárium by malo byť do hodiny suché. Substrát volíme napr. lignocel (lisovaný kokosový substrát) zmiešaný s pieskom v pomere 1:1. Na povrch môžeme umiestniť napr. uschnuté listy. Nemenej dôležité je založiť a nechať zabehnúť terárium ešte pred kúpou chameleóna! Zdroj: Primavet

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Ako predchádzať prechladnutiu, chrípke, či nádche

HLAVNÁ UL. VINIĒNÉ 0905 606 254 0917 163 945

JE

N E S

N

Á

A

A I KC

W W W. O J S P E E D. S K

SENECKO Pezinok (rajón)

Hľadáme kolportérov na roznos novín počas víkendov na dohodu Vinosady

Bernolákovo ks) min. 9,50 € brutto (2000 za jeden roznos

Kostolná Dunaji (250 ks) min. 5,80 €pri brutto za jeden roznos

min. 28,00 €Modra brutto za(rajón) jeden roznos

min. 3,50 €Viničné brutto za jeden roznos

min. 12,30 € brutto za jeden roznos

min. 9,50 € brutto za jeden roznos

Šenkvice

Vištuk

min. 9,90 € brutto za jeden roznos Veľký Biel (800 ks)

Kráľova min. 13,00 € brutto za jeden roznos

min. 2,00 € brutto za jeden roznos

Blatné (590 ks)

min. 6,00 € brutto za jeden roznos

Slovenský Grob min. 9,50 € brutto za jeden roznos

min. 12,00 € brutto za jeden roznos

+ príplatky: väčší počet vačší strán počet novín,strán početnovín, kusovroznos v rajóne, náročnosť rajónu, roznos letákov + príplatky: letákov, náročnosť rajónu

info: 0905 963 035, pezinsko@regionpress.sk Info: 0905 719 0905 132 593 | 810 kovacova@regionpress.sk

PK 18-41 STRANA - 08

51-0350

Ochladením počasia narastajú infekčné ochorenia dýchacích ciest. Šíria sa kvapôčkovou infekciou pri kýchaní, kašľaní, podávaním rúk, či pri blízkosti chorého človeka. Platí niekoľko pravidiel: 1. Zmene počasia je potrebné prispôsobiť oblečenie, primerane sa obliekať nielen cez deň, ale aj na noc. Cez deň je dobré viacvrstvové oblečenie, ktorým možno dobre reagovať na chladné rána a teplejšie počasie cez deň. 2. „Nachladnutie vzniká najčastejšie od nôh“ hovorievajú staré mamy. Platí to. Preto treba s ochladením vybrať si primerané topánky s hrubšou podrážkou, bavlnené ponožky, alebo podkolienky. 3. Dostatok tekutín má dôležitú úlohu v prevencii. Spolu príjem tekutín by mal byť 1,5-2 litre, hlavne nechladená voda, alebo rozriedené čerstvé zeleninové alebo ovocné šťavy. Teplé bylinkové čaje, horúce polievky v sychravom počasí veľmi pomáhajú. S ochladením by sme mali postupne vypiť denne 2-3 šálky čaju. Ukazovateľom dostatočného množstva tekutín je farba moču - má byť svetlá, svetložltá. ak je moč tmavo žltý, znamená to, že je koncentrovaný a vypitých tekutín počas dňa je málo. 4. Vitamín C je dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému. Najviac ho je v citrusových plodoch, paprike, kyslej kapuste. Denná konzumácia je potrebná. 5. Pravidelná denná prechádzka v každom počasí s vhodným oblečením napomáha otužovaniu. Rovnako pravidelné cvičenie. 6. Vyhýbať sa veľkej koncentrácií ľudí - hlavne v nákupných centrách, divadlách, kinách, hromadných dopravných prostriedkoch. 7. Dôsledná hygiena rúk je nevyhnutná. V čase epidémií, ale aj mimo nich, dotýkať sa nosa, očí, jesť bez umytia rúk je rizikom nákazy. Umývanie rúk musí trvať aspoň 20-30 sekúnd. 8. Pri styku s chorým, samozrejmosťou by malo byť používanie rúška. Ak nepresvedčíte chorého, dajte si ho sami. 9. Pravidelné rýchle vetranie doma, v práci, v prítomnosti chorého, je dôležité na zníženie rizika nákazy. 10. Očkovanie. Je dostupných niekoľko očkovacích látok. Očkovanie je dobrovoľné. Rizikové skupiny - ľudia s chronickými ochoreniami, starší ľudia, zdravotnícki pracovníci by mali byť zaočkovaní pravidelne. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk


každodenný Výkyvy počasia ovplyvnia tohtoročnú úrodu zemiakov, na juhu Slovenska poklesne, na severe bude zemiakov viac. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Zdôraznila, že čoraz väčšie výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami sa výraznou mierou odrážajú na poľnohospodárskej úrode. Tohtoročné sucho a vysoké teploty potrápili aj pestovateľov zemiakov, očakávajú sa výrazné rozdiely v úrode vzhľadom na lokalitu a podmienky pestovania. Veľké suchá postihli najmä pestovateľov na juhu Slovenska, kde sa očakáva o desať až 20 percent nižšia úroda ako vlani. „Zemiaky sú tradičnou komoditou, ktorá sa na Slovensku pestuje dlhé roky. Poľnohospodári sa však musia pripraviť na klimatické zmeny, ktoré so sebou budú prinášať čoraz väčšie výkyvy počasia. Či už ide o pestovateľov zemiakov alebo

16-0322

VODOINŠTALÁCIE PALIVOVÉ DREVO PLYNOINŠTALÁCIE POLIENKA aj GUĽATINA VYKUROVACIA SEZÓNA KÚRENIE SA BLÍŽI, NEVÁHAJTE! 0903 425 708 0917 649 213

akýchkoľvek poľnohospodárov. Dôležité bude investovať do závlahových zariadení a zamerať sa aj na diverzifikáciu pestovaných komodít na Slovensku. Situácia v jednotlivých lokalitách územia je vzhľadom na podnebné pásmo veľmi rozdielna. Pokiaľ boli zemiaky v najteplejších oblastiach Slovenska vysadené skoro, v podmienkach so závlahou sa vyhli neskorším vysokým teplotám, a najmä skoršie odrody s dobrou dynamikou narastania hľúz priniesli skorú a aj dobrú úrodu. Neskôr vysadené zemiaky s dlhším vegetačným obdobím sa dostali do obdobia vysokých teplôt s vysokým výskytom škodcov, prenášačov chorôb. red

Vtip: Minule sa jeden poslanec pochválil, že sa živí prácou svojich rúk... „Vážne? A čo robí?“ „Tlieska v parlamente svojim nadriadeným...“ Eleanor Roosevelt: „Musíš sa zmieriť so všetkým, čo príde. Ale najdôležitejšie je, aby si tomu čelil s odvahou a najlepšie, ako dokážeš.“

Cestou-necestou s bielou palicou

Kľúčová služba STRATEX

8:00 - predĺžené do 18:00, so: 8:00 - 12:00

09-03

Otváracie hodiny: po - pia:

0903 245 441, stratexkluce@gmail.com ra ate t xkk uce ce@g @gm maili .com m

51-0332 51-0448

SNP 7, 902 01 Pezinok

9

svet nevidiacich

16-0311

slovenské potraviny Chlieb náš

HďADÁTE ďUDÍ

- zamestnancov, živnostníkov? Inzerujte v rubrike

PRÁCA

info: 0905 963 035, 0905 593 810

PK18-41 STRANA - 09

Symbol ľudí so zrakovým postihnutím, pomôcka pri zvládaní samostatného a bezpečného pohybu nevidiaceho. Jeho „predĺžená ruka“, pomocou ktorej dokáže identifikovať prekážky, štruktúru a kvalitu povrchu. Najspoľahlivejší nástroj na orientáciu nevidiacich, ktorý dodnes neprekonala žiadna elektronická pomôcka. Biela palica. Ako oficiálny znak nevidiacich bola vo Francúzsku prijatá v roku 1931 a postupne sa rozšírila do celého sveta. V roku 1964 vyhlásila Svetová únia nevidiacich (WBU) 15. október za Svetový deň bielej palice. V pondelok má teda biela palica čosi ako meniny, dalo by sa povedať. Ale viete vôbec, kde sa vzala? Za všetkým stojí Guilly d´Herbemontová (1888 – 1980). Pochádzala zo starej francúzskej grófskej rodiny, nenavštevovala žiadnu verejnú školu, vzdelanie jej poskytli súkromní učitelia a anglická a nemecká vychovávateľka. Podobne ako mnohé iné dámy z vysokej parížskej spoločnosti si aj ona krátila dlhú chvíľu prepisovaním kníh do Braillovho písma. Okrem toho však zvykla prevádzať parížskych nevidiacich cez križovatky a verejne sa stýkať s nevidiacimi bolo pre dámu jej spoločenského postavenia v tom čase neprípustné. Vďaka osobnej skúsenosti sa začala zamýšľať nad tým, ako by bolo možné znížiť nebezpečenstvo úrazu u tých nevidiacich, ktorí sa pohybujú samostatne, a znížiť tak ich závislosť na iných. Napokon na to prišla. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. Netrvalo dlho a 7. februára 1931 rozdala na malej slávnosti prvé biele palice. Ich prijímateľmi boli spočiatku len oslepnutí vojaci, čo sa ale po vlne protestov zo strany ostatných nevidiacich zmenilo. Guilly d´Herbemontová vyvinula veľké úsilie, aby úrady vo viacerých krajinách uznali bielu palicu ako ochranný znak nevidiacich a vystriedala tak žltú náplecnú pásku s troma čiernymi bodmi, ktorá roky platila napr. vo Švajčiarsku či Nemecku. Francúzska vláda si Guilly d´Herbemontoú uctila udelením Radu Čestnej légie (1947), v roku 1976 jej parížska mestská rada udelila svoje najvyššie vyznamenanie. Desať tisíce nevidiacich po celom svete jej však ďakujú denne. Za samostatnosť a nezávislosť pri pohybe. Zdroj: UNSS


8 6

1

5 7 8 5 2

5

8 3 6 7 2 9

8

2 9

6 1 7 9

slovenská gastronómia Mlieko je ešte stále v obľube

Regionálne jedlá sú pestré tak ako slovenská krajina samotná. Tradičná kuchyňa horských oblastí praje najmä milovníkom syrov a mliečnych výrobkov. V nižšie položených miestach ochutnajte pikantnejšie jedlá, ka-

7 3

za život

Mária Raučinová

Tradícia verzus tradicionalizmus V poslednom čase sa vo verejnej diskusii stretávame s výrazom „tradičný“, napr. „tradičná rodina“. Možno, že ide o vymedzenie oproti formám spolužitia, ktoré nezodpovedajú doterajšej skladbe rodiny: otec, mama, deti. Ale môže ísť aj o dehonestujúci cieľ - poukázať na to, že klasické chápanie rodiny je len niečím zastaraným, patriacim do historického dedičstva a kultúrnych zvykov. Tradícia však má predovšetkým pozitívny obsah. Myslí sa pod ňou súbor hodnôt overených skúsenosťou, platných storočia. Pôvodne sa výraz vštepil do povedomia v časoch osvietenstva, keď sa do protikladu k tradícii dostal „modernizmus“. Samotné slovo „tradícia“ pochádza z latinčiny a znamená odovzdávať, predávať, prenechávať. Tradícia je niečo, čo prenášame ďalej, čo dáva pokračovanie životu a civilizácii. Každá tradícia nesie v sebe živé jadro, ktoré odovzdáme nasledujúcej generácii, ale aj obal, ktorý treba starostlivo oddeliť. Existuje totiž veľký rozdiel medzi tradíciou a tradicionalizmom. Tradicionalizmus sa síce snaží uchovať javy z minulosti, ale bez väzby so súčasnosťou. Tradicionalisti nabádajú vrátiť veci do pôvodného stavu, do čias, keď fungovali vo vtedajšom kontexte. A to je nemožné. Poukazujú na vzniknuté problémy, krízy, nedokážu však vidieť v nich príležitosť na nový rast. Tradicionalizmus je v protiklade k skutočnej tradícii, „Zabíja život“, aby z neho urobilo „fosílny exponát“. No aj modernosť má svoje hranice a často sa neopodstatnene vydáva za pokrok. Lebo skutočne nové sa nepotrebuje odtrhávať od starého, aby si prerazilo cestu. Naopak, zachováva si sviežosť, nevzďaľuje sa od predchádzajúceho, ale zostáva pri prameni. Modernosť, žiaľ, ponúka nové tým, že poprie staré, odlomí sa od koreňa, a tak rýchlo zostarne. Tradičnosť nedehonestuje rodinu, ale podčiarkuje jej pevný základ overený skúsenosťou, dáva jej nadčasový ráz. Je životodarným jadrom, ktoré pretrvá všetky „moderné“ trendy rodín. Sám čas to preverí. Tradičná rodina sa na jednej strane nezrieka svojej minulosti, ale na druhej sa nebojí zbaviť tradicionalistických „obalov“ v podobe autoritárstva, mocenskej nadradenosti a umlčiavania slabších. Mária Raučinová, Fórum života

pustové špeciality, husacinu, lokše či trdelník. Zapite to dobrým vínom z nížin a južných svahov Karpát alebo z Tokaja. Objaviť najlepšie pivnice vám pomôžu vínne cesty. Tradičných jedál a gastronomických pochúťok sa môžete dosýta nabažiť na vinobraniach, jarmokoch, slávnostiach jabĺk, kapusty, či rybích špecialít. Veľmi obľúbené je mlieko. Pije sa sladké aj kyslé, typické sú aj mliečne výrobky ako cmar, tvaroh, smotana, bryndza (slaný ovčí tvaroh) a ovčie syry. K najobľúbenejším patria syrové korbáčiky, údené i neúdené parenice, oštiepky a bryndza. Tieto syrové výrobky si je možné kúpiť v každých

potravinách na celom Slovensku. Najlepšie však chutia priamo od výrobcov najmä v podtatranskom regióne Liptov. Medzi tradičné domáce pokrmy patria aj iné jedlá pripravované zo zemiakov (zemiakové placky, lokše), rozličných druhov ovčieho syra a kapusty. Dobrému slovenskému obedu nesmie chýbať polievka - kapustnica, cesnačka (niekde servírovaná priamo v bochníku chleba), fazuľovica s párkom, hovädzí alebo slepačí vývar. Tradičnými slovenskými múčnikmi sú koláče z kysnutého cesta alebo buchty plnené lekvárom, makom, tvarohom Zdroj: internet alebo orechami.

Vištuk: V obci začal vyrastať stredoškolský kampus Medzinárodná stredná internátna škola Leaf Academy sa pustila v treťom roku svojej existencie do výstavby svojho budúceho kampusu. Areál sa bude nachádzať v obci Vištuk v okrese Pezinok. Nový kampus v jeho prvej fáze poskytne na 94.000 metroch štvorcových priestor na štúdi-

um a život 400 študentom a tiež učiteľom, ich rodinám a ostatným zamestnancom školy. TASR o tom informoval Martin Procházka z Leaf Academy. „Som hrdý na to, že po rokoch prípravy projektu začíname stavať. Priestor nášho budúceho kampusu nás o ďalší kus priblíži k splneniu

našich cieľov. Poslaním Leaf Academy je pomáhať mladým ľuďom z rozmanitého socioekonomického prostredia s objavovaním ich skutočného potenciálu, aby sa mohli stať budúcimi lídrami v našom regióne,“ uviedol riaditeľ Leaf Academy Matej Sapák. Kampus bude v sebe spá-

jať priestor na vzdelávanie, šport, bývanie a študentské aktivity. Okrem školských budov, laboratórií a umeleckých priestorov bude súčasťou areálu aj študentský internát a učiteľské byty. Nebude chýbať ani telocvičňa, vonkajšie športoviská, knižnica a lekárska ambulancia. „Realizáciou

tohto projektu obec získava silného partnera do budúcich vzájomne výhodných projektov, čo môže byť pre našu obec veľkým rozvojovým impulzom, prinesie to ľuďom prácu, nové možnosti realizácie a mladým možnosť rozšíriť si obzory,“ dodal starosta obce Ľubomír Jelínek. (tasr)

VŠIMLI SME SI:

Záchranu ľudí z lanovky na Štrbskom Plese nacvičovali slovenskí a českí hasiči Slovenskí a českí hasiči nacvičovali počas dvojdňového výcviku na Štrbskom Plese záchranu osôb z lanovky vrtuľníkom. Na cvičení sa zúčastnili hasiči z Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja, ako aj príslušníci modulu pozemného hasenia a modulu leteckého hasenia. „Obidve tieto skupiny vykonávajú činnosti s

vrtuľníkmi. Okrem nich sme tu mali pozvaných leteckých záchranárov z Libereckého kraja a hasičských leteckých záchranárov z Prahy. Nácvik záchrany sme vykonávali v spolupráci s letkou Ministerstva vnútra SR,“ uviedol pre TASR veliteľ čaty a organizátor podujatia Igor Dritomský z Hasičského a záchranného útvaru hlavného

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pôvodne mali výcvik, na ktorom sa zúčastnilo približne 25 hasičov, naplánovaný na dva dni, ale pre zlé počasie ho skrátili. „Včera (8.10., pozn. TASR) sme záchranu z lanovky ani nevykonávali, vykonávala sa až dnes, keď nám to počasie umožnilo, a výcvik prebehol podľa očakávania,“ priblížil Dri-

tomský. Podobné situácie, keď je potrebné zachraňovať ľudí z lanovky, sú podľa jeho slov veľmi výnimočné.“Keď sa niečo stane na lanovke, väčšinou obsluha alebo prevádzkovateľ má postupy, ako z nej ľudí dostať. Jeden spôsob je, že buď odstránia poruchu a dostanú ich bezpečným spôsobom do hornej a spodnej časti lanovej

dráhy. Záchrana lezeckou technikou je tá druhá záchrana, ktorá už je tiež, dá sa povedať, výnimočná. Je to v prípade, keď sa lanovku nepodarí opraviť. Záchrana leteckou technikou je dosť výnimočná,“ vysvetlil Dritomský s tým, že sú určité situácie, keď je letecká záchrana nevyhnutná. (tasr)

Polícia:

Vyzýva vodičov na zodpovednosť, vývoj nehodovosti v BSK je nepriaznivý Polícia v súvislosti s nepriaznivým vývojom počtu dopravných nehôd na území Bratislavského kraja vyzýva účastníkov cestnej premávky k zodpovednosti a dodržiavaniu jej pravidiel. Informoval o tom krajský bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky ilustroval aj na prípade z piatka (5.10.), pri

ktorom viedol 31-ročný vodič motorové vozidlo po komunikácii prechádzajúcej telesom vodnej hrádze v blízkosti mestskej časti Čunovo. „V uvedenom úseku, kde je vodorovným ako aj zvislým dopravným značením predbiehanie iných vozidiel zakázané a rovnako je dopravným značením obmedzená rýchlosť jazdy, vodič tieto dopravné značenia

nerešpektoval a iné vozidlá predbiehal. Súčasne malo vozidlo na predných bočných sklách umiestnené tmavé fólie bez príslušného povolenia,“ uviedol Szeiff s tým, že hliadka Policajného zboru (PZ) vodiča zastavila a podrobila kontrole. Keďže sa agresívnou a riskantnou jazdou a nerešpektovaním príslušných dopravných značení dopustil

priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, na mieste mu príslušníci PZ zadržali vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, tabuľky s EVČ a zakázali mu ďalšiu jazdu. „Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave opätovne apeluje na vodičov, aby jazdili bezpečne, plne sa venovali vedeniu vozidla, rýchlosť jazdy za každých

okolností prispôsobili svojim schopnostiam a vlastnostiam motorových vozidiel,. Rovnako apelujeme na vodičov, aby rešpektovali a pri vedení motorových vozidiel dbali na dodržiavanie ustanovení právnych predpisov, najmä zákona o cestnej premávke,“ uzavrel Szeiff. (tasr)

Kraj spustil anonymný dotazníkový prieskum k doprave Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil anonymný dotazníkový prieskum k doprave. Vyplniť ho môžu domácnosti i jednotlivci z celého Bratislavského kraja. Takto zozbierané údaje by mali následne poslúžiť

ako podklad pre spracovanie Plánu udržateľnej mobility. Pôjde o základný nástroj na plánovanie dopravného systému v regióne. „Len vďaka pravdivým údajom budeme môcť v nasledujúcich rokoch pracovať na rozvoji dopravy

a na skvalitňovaní služieb pre obyvateľov kraja. Okrem toho je Plán udržateľnej mobility základnou podmienkou čerpania eurofondov na rozvoj regionálnej a mestskej verejnej dopravy,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Získané údaje a strategický dokument majú poslúžiť na vypracovanie hodnovernej analýzy a modelu súčasného stavu. Ten má byť podľa kraja „kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh

opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja.“ Dokument Plán udržateľnej mobility by mal byť predstavený koncom budúceho roka. (tasr)

Zverejnil informácie o predstavenstvách spoločností s účasťou kraja Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zverejnil v súlade so zásadami transparentnosti a otvoreného úradu informácie o predstavenstvách spoločností, kde má svoju účasť. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor

Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), má vo svojej štruktúre stanovených troch členov predstavenstva. Predsedu a jedného z členov menuje akcionár BSK, druhého člena akcionár hlavné mesto. V súčasnosti je predsedom predstavenstva BID Branislav Masarovič (vo

funkcii od 29. júna 2018) a členom predstavenstva je Patrícia Mešťan (vo funkcii od 29. júna 2018). „Za hlavné mesto nemáme toho času nominovaného člena predstavenstva,“ podotkla Forman. Odmena členov predstavenstva je v hrubom za mesiac 750 eur. Informácie o členoch predstavenstva,

PK 18-41 STRANA - 10

ako aj zmluvy o výkone funkcií možno nájsť priamo na hlavnej stránke bid.sk. Troch členov predstavenstva má vo svojej štruktúre aj spoločnosť Regionálne cesty Bratislava (RCB). Predsedom predstavenstva je Milan Valašík (vo funkcii od 2. augusta 2016), podpredsedom predstavenstva je Marián

Viskupič (vo funkcii od 12. júla 2018) a členom predstavenstva je Dalibor Ciglan (vo funkcii od 12. júla 2018). Odmena členov predstavenstva je 1000 eur v hrubom za mesiac. Odmena členov dozornej rady je 250 eur v hrubom za jeden mesiac. (tasr)


Unikátny súbor

„Medaile sú vyrazené v zlatom a striebornom vyhotovení. Motívy a dizajn sú totožné na strieborných aj Pri príležitosti 100. výročia zlatých medailách. Zlatý aj strieborný súbor pozostáva vzniku Československej z dvoch medailí, pričom jednu z nich razila kremnická republiky vydala Mincov- mincovňa a druhú česká mincovňa,“ priblížil pre TASR ňa Kremnica, štátny pod- Milan Kubík, vedúci oddelenia marketingu kremnickej nik a Česká Mincovna, a.s. Mincovne. súbor zlatých a striebor- Podobný spoločný projekt dvoch zahraničných mincovných medailí, ktoré pripo- ní podľa jeho slov realizovali aj v minulosti, keď s česmínajú založenie spoloč- kou mincovňou rovnako razili medaile venované dvom nej republiky v roku 1918. významným osobnostiam našich spoločných dejín – T.

počin týždňa

G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi. Autorom návrhu slovenskej medaily je kremnický medailér Štefan Novotný. Kompozícia obidvoch strán medaily vyjadruje československú vlajku. Na averznej strane medaily sú zobrazené symboly Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi i starej monarchie – dvojhlavého orla rozdeľuje línia medzi farbami vlajky. Na reverznej strane vzdáva hold hlavným mestám Čechov a Slovákov Prahe a Bratislave a ich hradom a riekam. V pozadí sú umiestnené prvky národných znakov, český lev a slovenský dvojkríž. TA SR

Vtip: Otec, známy advokát, hovorí synovi: „Ďurko, keď sa ťa bude mama spytovať, kde si včera bol, tak jej len povedz, že...“ „Otec, ja nebudem mame klamať“, - skočí otcovi do reči syn – „Ale keďže sme v príbuzenskom vzťahu, môžem odmietnuť vypovedať!“ Chalíl Džibrán: „Neha a milota nie sú znakmi slabosti a zúfalstva, ale prejavmi sily a rozhodnosti.“

11

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Kamenárov syn

Prenajmeme v Pezinku, Viničnianska cesta 1: kancelárske priestory

- 17,72 m2, 28,17 m2, 33,99 m2, - cena 5,42€/m2/mesiac

skladovacie, resp. výrobné priestory - 60 m2, 144 m2 - cena 3,00€/m2/mesiac DOBRÝ PRÍSTUP NA DIAĽNICU D1. 51-0295

ང0903 436 908

POTREBUJETE PREDAŤ alebo DAŤ do PRENÁJMU SVOJ BYT či DOM?

KONTAKTUJTE NÁS!

Frézovanie

AJ TU MOHOL BYġ VÁŠ INZERÁT

komínov

INFO:

0905 593 810 0905 963 035

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov • Obhliadka komína zdarma NA NEREZ

BÚRACIE A VÝKOPOVÉ PRÁCE s pásovým minibagrom a traktorbagrom

0904 527 658

Nemusíte hľadať 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ČO POTREBUJETE !

ZĽAVA

51-0075

- Vývoz, nakládka, likvidácia odpadu 5 m3, 7 m3 a 8 m3 kontajnermi - Čistenie a planírovanie pozemkov s UNC + kladivo - Dovoz štrkopieskov a makadamu martinheriban7@gmail.com

www.kominicek.sk 0905 702 276 • 0917 850 155

U Doprajte si TERASU

TERASY  ZASKLENIE  ZIMNÉ ZÁHRADY  PRÍSTREŠKY  TIENIACA TECHNIKA 6-ročné skúsenosti v oblasti zimných záhrad

pod stromček k

Zameranie a doprava ZDARMA

Materiály: HLINÍK, DREVO, OCEĽ � montter@montter.sk

www.montter.sk

15-0005

03-0005-205

pezinsko@regionpress.sk

� 0919 370 730  0919 383 363

PK 18-41 STRANA - 11

E CE STAVEBNÉ PRÁC NIE LE SK ZA É OV M RÁ LENIE SK ZA É OV BEZRÁM BEZRÁMOVÉ NIE OTOČNÉ ZASKLE RECHY TIENENIE NA ST CHY SKLENENÉ STRE AHY DREVENÉ PODL

87-0148

inzercia: 0905 963 035 0905 593 810

Kamenár budoval svoje remeslo a firmu. Jeho syn kúpil nové stroje a podnikanie svojho otca rozšíril. Syn mladého kamenára vyhlásil, že ho stredná škola nebaví, opustil ju a chce programovať počítače. Takto je to dnes. Kedysi otec naučil syna svoje remeslo a on po tom ňom prebral žezlo. Aj keď dnes pokračuje v otcovej práci, veci sú iné. Otec osekáva kameň kladivom, syn vodným lúčom a vnuk bude možno tlačiť kamenné výrobky na 3D tlačiarni. Otec už môže pripraviť syna na budúcnosť v tom, čo sa nemení - poctivosť, slušnosť, princípy sveta. Technológie aj spoločnosť však budú iné a otcove skúsenosti synovi veľmi nepomôžu. Otcovia už nebudú učiť synov ako kráčať po ceste, ktorú vybudovali. Budú im pomáhať nájsť svoju vlastnú cestu. Potrebujeme iné školy, ako boli doposiaľ. Budeme v nich menej učiť to, čo bolo a budeme sa viac pripravovať na to, čo bude - nové, neznáme a neočakávané. Škola bude viac o hľadaní, ako učení. Deti v nej budú objavovať svoj talent, svet okolo nich a svoje miesto v ňom. Základom nebude množstvo informácii, ale schopnosť premeniť ich na čin. V starom svete bola škola postavená na príkazoch, poslušnosti a šírení informácií. „Zopakuj, čo som ti včera povedal a vykonaj, čo som ti prikázal“, povedal učiteľ alebo majster a žiaci vykonali. V novom svete budú vykonávať príkazy stále viac stroje a počítače. Informácie sú dostupné pre všetkých, len sa ich musíme naučiť kriticky triediť. Od ľudí sa budeme vyžadovať viac kreativitu, slobodu a zodpovednosť. Spoznaj sám seba, nájdi si svoju rolu a úlohu, zober za ne zodpovednosť a presvedč nás tom, ako si to zvládol. Buď podnikateľom, objav svoj talent a nájdi si miesto, kde môžeš byť užitočný. U detí treba rozvíjať empatiu, riešenie nových problémov, kritické myslenie, sebapoznávanie, spoluprácu, kreativitu, schopnosť vykonať akciu, agilitu a proaktivitu. Veci sa menia. Kamenárov syn už nekráča po otcovej ceste, ale hľadá si svoju vlastnú. Nenúťme deti chodiť po vyšliapaných chodníčkoch. Pomôžme im objavovať ich vlastné cesty. jk


7 3 4 6 4 5 8 5 3 6 3 6 6 1 2 8 3 7 1 2 1 7

komunĂĄlne voÄžby InformĂĄcie

neumoĹžnĂ­. Na hlasovacom lĂ­stku pre voÄžby poslancov obecnĂŠho (mestskĂŠho alebo miestneho) zastupiteÄžstva mĂ´Ĺže voliÄ? zakrúŞkovaĹĽ najviac toÄžko poradovĂ˝ch Ä?Ă­siel kandidĂĄtov, koÄžko poslancov mĂĄ byĹĽ v prĂ­sluĹĄnom volebnom obvode zvolenĂ˝ch. (PoÄ?et poslancov, ktorĂ˝ sa volĂ­ vo volebnom obvode je uvedenĂ˝ na hlasovacom lĂ­stku.) Na hlasovacom lĂ­stku pre voÄžby starostu obce (primĂĄtora mesta alebo starostu mestskej Ä?asti) mĂ´Ĺže voliÄ? zakrúŞkovaĹĽ poradovĂŠ Ä?Ă­slo len jednĂŠho kandidĂĄta. V osobitnom priestore urÄ?enom na Ăşpravu hlasovacĂ­ch lĂ­stkov vloŞí voliÄ? do obĂĄlky jeden hlasovacĂ­ lĂ­stok pre voÄžby do obecnĂŠho

pre voliÄ?a II.

7

KaĹždĂ˝ voliÄ? sa musĂ­ pred hlasovanĂ­m odobraĹĽ do osobitnĂŠho priestoru urÄ?enĂŠho na Ăşpravu hlasovacĂ­ch lĂ­stkov. VoliÄ?ovi, ktorĂ˝ nevstĂşpi do osobitnĂŠho priestoru urÄ?enĂŠho na Ăşpravu hlasovacĂ­ch lĂ­stkov, okrskovĂĄ volebnĂĄ komisia hlasovanie

GODZONE Projekt

SpoloÄ?nosĹĽ s celoslovenskou pĂ´sobnosĹĽou prĂ­jme do pracovnĂŠho pomeru na dohodu UPRATOVAÄŒKU v priestoroch banky. Miesto vĂ˝konu: Pezinok, 1 hod. denne po-pia; Mzda: 4 â‚Ź/hodina; prĂĄca vhodnĂĄ aj pre dĂ´chodcu. info: 0904 830 017

ReĹĄtaurĂĄcia PezinskĂ˝ preĹĄ prijme do TPP

Ä?aĹĄnĂ­ka/-Ä?ku

vodiÄ?ov MKD

0903 44 11 70

PrĂĄca pondelok–piatok, vĂ­kendy voÄžno. Plat 600 â‚Ź mesaÄ?ne brutto + odmeny + bonusy, spolu 1400–1800 â‚Ź.

0948 534 542

16-0330

na prĂĄcu SK, CZ, DE

VODIÄŒOV na SKLĂ PACIE NĂ VESY

Preprava sypkých materiålov. Výkon pråce - zåpadnÊ Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

HOTEL VINà RSKY DOM ��� ponúka pråcu

BRIGĂ DA

RECEPĂżNEJ

pre ĹĄtudentov (od 16 r.)

na TPP alebo dohodu,

do bufetu v DK v Pezinku v Ä?ase pred premietanĂ­m kina. TaktieĹž pri rĂ´znych kultĂşrnych podujatiach. ZaujĂ­mavĂŠ finanÄ?nĂŠ ohodnotenie.

prijme do TPP aj ĹživnostnĂ­kov

garancia platu 1000 â‚Ź/mes.

24-0164

info osobne v reĹĄtaurĂĄcii alebo na tel.:

Info: 0948 414 110

51-0017

pråca vhodnå aj pre vysokoťkolåkov 4,40₏ /hod. + odmeny. Životopisy posielajte na: office@vinarskydom.sk alebo info: 0904 893 624

DANUBE FACILITY SERVICES s.r.o.

SlovenskĂĄ Grafia a.s.

Prijme do TPP/na dohodu/ĹživnosĹĽ pracovnĂ­kov na pozĂ­ciu

PeknĂĄ cesta 6, 834 03 Bratislava

TECHNIK ÚDRŽBY - ELEKTRIKà R

PoŞiadavky: platnå vyhlåťka 508/2009 - §21, §22, §23 výhodou

vĂ˝robnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ v oblasti polygrafickĂŠho priemyslu

Ponúkaný plat: Od 950,- EUR brutto, 13. a 14. plat, stravnÊ lístky v hodnote 4 EUR a 5 dní dovolenky nad råmec ZP Miesto výkonu pråce: Bratislava, Patrónka, StarÊ Mesto

PRIJME IHNEÄŽ

TECHNIK ÚDRŽBY

Žiadosti a Şivotopisy posielajte na: info@d-fs.sk, tel: 0903/255 914

52-0160

Ponúkaný plat : od 850,- EUR brutto, 13. a 14. plat, stravnÊ lístky v hodnote 4 EUR a 5 dní dovolenky nad råmec ZP, Miesto výkonu pråce : Bratislava, Patrónka, StarÊ Mesto

SlovenskĂĄ Grafia a.s.

PeknĂĄ cesta 6, 834 03 Bratislava

vĂ˝robnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ v oblasti polygrafickĂŠho priemyslu

PRIJME IHNEÄŽ ĂšÄŒTOVNĂ?ÄŒKU

ROBOTNĂ?KOVóÞvĂ˝robyaexpedĂ­cie NASTAVOVAÄŒOVĂžÄ Ă´Ä‰ĂžÄ…Ĺ­Ă˛ĂˇÝøýøôú KNIHĂ ROV-Ä‰ĂžÄ Ă°ÄĄĂžÄ…Ă°Ä?Þą ELEKTRIKĂ ROV SKLADNĂ?KOV EXPEDIENTOV Mzda od 700 â‚Ź - 1 000 â‚Ź [UPIP[ĂˆLMBEOĂˆ[MPäLBN[EZPEĂť QSĂ“QMBULZEPĂť

Mzda od 1 000 ₏ (v zåvislosti od odborných skúseností)

PoĹžiadavky: t[ESBWPUOĂˆTQĂ™TPCJMPTǸOBWâLPOQSĂˆDFWOPDJ tWZVÇ?FOJFWPECPSFWâIPEPV OJFQPENJFOLPV

z toho: zĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy od 530 â‚Ź

PoĹžiadavky: tW[EFMBOJFTUSFEPĂ?LPMTLĂ?FLPOPNJDLĂ? t[OBMPTǸ[ĂˆLPOBPĂžÇ?UPWOĂ“DUWF [ĂˆLPOBP%1) tQSBYOBPCEPCOFKQP[Ă“DJJSPLPW

BliŞťie informåcie:

#MJäĂ?JFJOGPSNĂˆDJF

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111 e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

etiketa

A budeme to opakovaĹĽ stokrĂĄt! Dovtedy, kĂ˝m sa to naĹĄinci nenauÄ?ia. A ak sa to nenauÄ?ia, potom uĹž nezostĂĄva niÄ? inĂŠ, ako konĹĄtatovaĹĽ, Ĺže niektorĂ­ z nĂĄs jednoducho nikdy nebudĂş civilizĂĄciou ani len pohladenĂ­.

tel.: 02/4949 3854, 02/4949 3111

52-0159

Projekt Godzone pozĂ˝va na jubilejnĂ˝ 10. roÄ?nĂ­k evanjelizaÄ?nĂŠho turnĂŠ, ktorĂŠ sa bude konaĹĽ v 12.-16. novembra 2018. Na svojej ceste navĹĄtĂ­vi Poprad, KoĹĄice, Ĺ˝ilinu, BanskĂş Bystricu a Bratislavu. CeloveÄ?ernĂŠ podujatie sa v kaĹždom meste zaÄ?Ă­na o 18:00 a nesie v sebe spojenie hudby, tanca, divadla a hlbokĂ˝ch ÄžudskĂ˝ch prĂ­behov. ZĂĄujemcovia sa mĂ´Ĺžu teĹĄiĹĽ nielen na hodnotnĂ˝ program, ale tieĹž na kvalitnĂş videoprodukciu na veÄžkĂ˝ch pĂłdiĂĄch. Godzone turnĂŠ je organizovanĂŠ poÄ?as TýŞdĹˆa Cirkvi pre mlĂĄdeĹž pod zĂĄĹĄtitou Rady pre mlĂĄdeĹž a univerzity pri Konferencii biskupov Slovenska. OrganizĂĄtori turnĂŠ sa v spoluprĂĄci s 300-Ä?lennĂ˝m tĂ­mom dobrovoÄžnĂ­kov touto cestou snaĹžia priniesĹĽ mladĂ˝m ÄžuÄ?om radostnĂş zvesĹĽ evanjelia modernĂ˝m spĂ´sobom a ukĂĄzaĹĽ, Ĺže Ĺživot s JeĹžiĹĄom nie je nudnĂ˝, ale naopak je jednĂ˝m z najväÄ?ĹĄĂ­ch dobrodruĹžstiev. DobrovoÄžnĂ­ci chcĂş svojou sluĹžbou a skutkami lĂĄsky svedÄ?iĹĽ o tom, Ĺže v Ĺživote existuje viac. ĂšÄ?asĹĽ na minuloroÄ?nom podujatĂ­ dosiahla viac ako 22 000 ÄžudĂ­ a organizĂĄtori veria, Ĺže 10. roÄ?nĂ­k zlomĂ­ aj tento rekord. S túŞbou umoĹžniĹĽ vstup kaĹždĂŠmu je turnĂŠ zadarmo. KaĹždoroÄ?ne sa Projekt Godzone snaŞí priniesĹĽ vyĹĄĹĄiu kvalitu a originalitu do tvorby turnĂŠ. „Existuje mnoho spĂ´sobov, akĂ˝mi sa na zemi zjavuje BoĹžie krĂĄÄžovstvo a my sa snaŞíme jeho krĂĄsu a veÄžkoleposĹĽ ukĂĄzaĹĽ aj prostrednĂ­ctvom hudby, tanca, divadla a videoprodukcie. KeÄ?Ĺže nĂĄĹĄ Boh je dokonalĂ˝ Tvorca, nasledujĂşc jeho vzor chceme daĹĽ maximum do vĹĄetkĂŠho, Ä?o tvorĂ­me, prinĂĄĹĄaĹĽ krĂĄsu spojenĂş s kvalitou,“ vysvetÄžuje jeden z organizĂĄtorov Ivan Petro. TĂŠma Godzone turnĂŠ 2018 znie GenerĂĄcia KIOBK: CHCEME VIAC? TĂĄto otĂĄzka pozĂ˝va ÄžudĂ­ ku skutkom lĂĄsky a k odhodlaniu premieĹˆaĹĽ kultĂşru tohto sveta na kultĂşru BoĹžieho krĂĄÄžovstva. Viac informĂĄcii o Godzone turnĂŠ 2018 je dostupnĂ˝ch na: http://tour.godzone.sk/2018/ Projekt Godzone vznikol v roku 2010 ako odpoveÄ? na vĂ˝zvu k novej evanjelizĂĄcii v KatolĂ­ckej cirkvi. Je zastreĹĄenĂ˝ ZdruĹženĂ­m kresĹĽanskĂ˝ch spoloÄ?enstiev mlĂĄdeĹže. Vo svojej Ä?innosti sa venuje aj organizĂĄcii konferenciĂ­, formĂĄcii lĂ­drov v animĂĄtorskej ĹĄkole a tvorbe mediĂĄlneho obsahu, ktorĂ˝m sa snaŞí prinĂĄĹĄaĹĽ zmenu do spoloÄ?nosti. * GenerĂĄcia KIOBK – GenerĂĄcia, ktorej ide o BoĹžie krĂĄÄžovstvo Zdroj: PrĂ­pravnĂ˝ tĂ­m Godzone tou 2018

s praxou, nĂĄstup ihneÄ?

Prijmeme

51-0336

PrichĂĄdza 10.roÄ?nĂ­k Godzone tour 2018 s otĂĄzkou: Chceme viac?

(mestskĂŠho) zastupiteÄžstva a jeden hlasovacĂ­ lĂ­stok pre voÄžby starostu obce (primĂĄtora mesta). VoliÄ?, ktorĂ˝ sa nemĂ´Ĺže dostaviĹĽ do volebnej miestnosti zo zĂĄvaĹžnĂ˝ch, najmä zdravotnĂ˝ch dĂ´vodov, mĂĄ prĂĄvo poĹžiadaĹĽ obec a v deĹˆ konania volieb okrskovĂş volebnĂş komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schrĂĄnky, a to len v Ăşzemnom obvode volebnĂŠho okrsku, pre ktorĂ˝ bola okrskovĂĄ volebnĂĄ komisia zriadenĂĄ. VoliÄ? je povinnĂ˝ odloĹžiĹĽ nepouĹžitĂŠ alebo nesprĂĄvne upravenĂŠ hlasovacie lĂ­stky do zapeÄ?atenej schrĂĄnky na odloĹženie nepouĹžitĂ˝ch alebo nesprĂĄvne upravenĂ˝ch hlasovacĂ­ch lĂ­stkov, inak sa dopustĂ­ priestupku, za ktorĂ˝ mu bude uloĹženĂĄ pokuta 33 eur. red

51-0344

1

51-0346

5

e-mail: kariera@grafia.sk, www.grafia.sk

Obchod – dvere. VchĂĄdzame a vychĂĄdzame. Aj keÄ? sa ponĂĄhÄžame, zĂĄkladnou zĂĄsadou sluĹĄnosti je daĹĽ prednosĹĽ vychĂĄdzajĂşcim. PreÄ?o? NuĹž keby sme boli vĹĄetci hulvĂĄti a ignorovali tĂşto zĂĄsadu tak, ako mnohĂ­ z nĂĄs, potom by raz ten obchod musel prasknúż a uĹž by sa doĹˆ nevoĹĄla ani noha. TakĹže, vĂĄĹženĂ­ veÄ?ne uponĂĄhÄžanĂ­ nevychovanci – skĂşste si pri dverĂĄch do obchodu poÄ?kaĹĽ, ak z neho niekto prĂĄve vychĂĄdza. Jednoducho, vĹĄade na svete, zrejme okrem Slovenska, mĂĄ vychĂĄdzajĂşca osoba z obchodu a inĂ˝ch podobnĂ˝ch

PK 18-41 STRANA - 12

priestorov prednosĹĽ. NaprĂ­klad aj z výżahu, ale to inokedy. ExistujĂş vĂ˝nimky, ĂĄno. PatrĂ­ sa toto pravidlo poruĹĄiĹĽ, ak ide o starĹĄiu nemotornĂş osĂ´bku, ak ide o pohybovo hendikepovanĂş osobu, ak ide o nevidiaceho, prĂ­padne, ak sa do obchodu snaŞí dostaĹĽ mamiÄ?ka s dieĹĽaĹĽom vo vozĂ­ku. A eĹĄte jedno pravidlo platĂ­ v tejto situĂĄcii – najmä pre mlĂĄdeĹž – cez dvernĂ˝ priestor sa prechĂĄdza v zĂĄstupe za sebou, nie v hlĂşÄ?iku Ä?i dokonca tlupe, ktorĂĄ tie dvere ide takmer vyvaliĹĽ. red

52-0158

3


Životná múdrosť

a iným ľuďom a utváraní postojov k hodnotám, ktoré umožňujú plný a šťastný život s čo najmenšou mierou utrpenia a bolesti. „Neraz vidíme, aké množstvo ľudí sa neúnavne ženie od rána do večera, pracujú ako mravce, len aby ešte zväčšili bohatstvo, ktoré už majú. Okrem úzkeho okruhu prostriedkov, ktoré im na to slúžia, nepoznajú nič iné; ich duch je prázdny, a preto necitlivý na všetko ostatné. Najvyššie pôžitky, pôžitky duchovné, sú im neprístupné. Márne sa usilujú nahradiť ich tým, že si občas dovolia prchavé, zmyslové rozkoše, ktoré si nevyžadujú veľa času, ale zato stoja veľa peňazí. Ak im šťastie bude priať, na konci života ako výsledok budú mať skutočne

Na pulty predajní sa po istom čase vrátila v slovenčine kniha Životná múdrosť, kniha, ktorá ovplyvnila generácie čitateľov v 19. a 20. storočí. Je plná pozoruhodných postrehov o ľuďoch a aj dnešného človeka podnecuje k úvahám o živote, vzťahu k svetu, sebe

Hľadám OPATROVATEĽKU

na roznos novín v lokalitách:

- min. odmena 52 €/brutto/kontrakt*

0918 824 262

info na:

vodiča pre MKD - prepravy SK-CZ-SK

(parkovanie v MA alebo v PK), požadované podmienky: - prax vodiča min. 4 roky pre skupinu C + E - zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť - platné náležité doklady o psychologickej spôsobilosti - platná kvalifikačná karta vodiča + karta vodiča do tachografu Kontakt: 0903 788 417 , 0905 529 725

Kráľová

Ako sa diagnostikuje chrípka

Bowling

Dopravná spoločnosť so sídlom v Pezinku prijme na TPP

(aj dôchodcu)

- min. odmena 64 €/brutto/kontrakt*

Šenkvice

Šenkvice

prijme do TPP s nástupom ihneď

ČAŠNÍKA/-čku 0905 748 179

PONUKA PRÁCE

- min. odmena 32 €/brutto/kontrakt*

Vinosady

- min. odmena 24 €/brutto/kontrakt*

Viničné

- min. odmena 40 €/brutto/kontrakt*

• PRÁCA PRE ZDRAVOTNÉ SESTRY/ASISTENTOV • PODMIENKA VZDELANIE V ODBORE • NÁSTUPNÝ PLAT 955,-- EUR • PRIEMERNÝ MESAČNÝ PLAT V ČISTOM

Slovenský Grob

- min. odmena 44 €/brutto/kontrakt*

*min. odmena za kontrakt je odmena

SO VŠETKÝMI PRÍPLATKAMI 1100,-EUR

za výkon roznosu počas zmluvného obdobia 4 týždňov

• príplatky víkendy, sviatky, nočné, pravidelné zvyšovanie platu

e-mail: asistent@regionpress.sk

kancelarialk@gmail.com, 0902 363 999 www.svjan.sk

96-42-5 TT19

• PONÚKAME UBYTOVANIE, STRAVU, PRÉMIOVÝ SYSTÉM • NÁSTUP IHNEĎ.

Kontakt: 0918 387 711

Najväčší predajca registračných pokladníc na Slovensku

Prevádzka Pezinok - Grinava, Hečkova 1 VÁS E R TU P SME 7 dôvodov prečo my:

13

verejné zdravotníctvo

PRACOVNÍKA do skladu PONÚKAME: výhodné platové podmienky

Modra vŕšky

George Bernanos: „Sila a slabosť diktátorov je v tom, že uzavreli pakt so zúfalstvom národov.“

51-0328

HĽADÁME KOLPORTÉROV

Vtip: Dvaja advokáti pred pojednávacou sieňou: „Počujte kolega, vás som ešte nevidel v pojednávacej sieni otvoriť ústa.“ „No, tomu sa naozaj čudujem. Ja predsa vždy zívam, keď vy hovoríte.“

prijme do TPP

51-0320 51-0124

Kontakt: 0903 797 526

veľkú hromadu peňazí, ktorú potom zanechajú potomkom, aby ju rozmnožili alebo premrhali. Takýto život, aj keď sa žije s vážnou a dôležitou tvárou, je práve taký hlúpy, ako život mnohých iných, ktorých symbolom je šašovská čiapka.“ Arthur Schopenhauer. Autor knihy Životná múdrosť. Schopenhauer - nemecký filozof, jeden z najvýznamnejších mysliteľov 19. storočia, tvorca voluntaristickej a iracionalistickej filozofie, často označovaný ako filozof pesimizmu, sa preslávil práve svojím spisom Aphorismen zur Lebensweisheit, ktorý v slovenčine vychádza pod spomínaným názvom Životná múdrosť. red

Firma Celox Viničné 24-0165

opatrovanie 2-ročného syna v Pezinku

51-0343

svet knihy

Široký výber registračných pokladníc, snímačov čiarového kódu, váh a príslušenstva. Počítačové pokladničné systémy POS - pre obchody a reštaurácie.

E REGISTRAČNÉ POKLADNICE POS SYSTÉMY

໐Dlhoroïnéskúsenosti skúsenosti Dlhoročné ໐Širokáponuka ponuka Široká ໐Zákazníckapodpora podpora Zákaznícka ໐Spokojnízákazníci zákazníci Spokojní ໐4 poboïky 3 4 pobočky ໐6 servisných v teréne 4 autááut v teréne 6 servisné ໐Individuálnyprístup prístup Individuálny

LB SERVIS SK Hečkova s.r.o., Heïkova 902 03- Pezinok Grinava LB SERVIS SK s.r.o., 1, 902 031,Pezinok Grinava, -www.lbservis.sk www.POKLADNA.sk +421 33 6452 111, +421 905 30 00 61, +421 905 36 00 62 51-0351

18 999

PK 18-41 STRANA - 13

Lekár zvyčajne určuje diagnózu na základe klinických príznakov. Je náročné rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií. Počas epidémie 60 - 70 percent pacientov s jasnými príznakmi chrípke podobného ochorenia má vlastne chrípku, zostatok môže trpieť na inú vírusovú infekciu. Potvrdiť vírus chrípky umožňujú laboratórne testy z výterov hrdla alebo nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup protilátok v krvi. Medzi chrípkou a prechladnutím je rozdiel Chrípka má náhly nástup príznakov z plného zdravia, je sprevádzaná vysokou teplotou (38°C). Typickým úvodným príznakom je bolesť kĺbov, silná bolesť hlavy – často za očami, bolesť svalov. Prejavuje sa suchým a dráždivým kašľom, často sa objaví zimnica a triaška, po 48 hodinách sa môže prejaviť nádcha a bolesť hrdla. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch odznejú, hoci únava a slabosť môžu pretrvávať dlhšie. Prechladnutie. Príznaky prechladnutia sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z plného zdravia triaškou. Prechladnutie nie je sprevádzané vysokou teplotou, bolesťami kĺbov a svalov. Chrípku treba vyležať, príznaky prechladnutia ustúpia za pár dní Liečba chrípky je v kompetencii klinických lekárov. Ochorenie by sa v žiadnom prípade nemalo prechodiť, je potrebné ho vyležať. Liečba chrípky je symptomatická. Spočíva v zmierňovaní príznakov podávaním liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, bolesti hlavy, proti zápalu dýchacích ciest. Ide o vírusové ochorenie, preto sa nelieči antibiotikami. Antibiotiká sa pri nekomplikovanom priebehu bežne nepoužívajú, pretože na vírus chrípky neúčinkujú. Používajú sa iba ak je chrípka komplikovaná sekundárne bakteriálnou infekciou. Za dôležitý sa považuje zvýšený príjem tekutín, vitamínov a pokoj na lôžku. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky. Liečba prechladnutia je podobná ako u chrípky. Pokiaľ má prechladnutá osoba ľahké príznaky ochorenia, stačí zdržiavať sa pár dní v domácom prostredí, piť veľa teplého čaju, minerálky, príp. užívať voľne dostupné lieky, ktoré odporučí lekárnik (nosové kvapky, lieky na zmiernenie kašľa, prípadne aj na zníženie horúčky). Pokiaľ ochorenie trvá dlhšie ako tri dni, telesná teplota sa zvyšuje a klinický stav sa zhoršuje, odporúča sa kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva


8 6 1

4 5 2

9 8 8

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 NOVÉ BÝVANIE 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:20 PREČO INOVOVAŤ? 13:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 11 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 SEDEM 00:00 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 00:35 NOVINY TV JOJ 01:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 03:00 Prvé oddelenie 03:20 ZOO 11 04:10 Profesionáli VII. 1/9 04:50 NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, JEDNOTKA zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Recept na život 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zradca medzi nami 22:15 Reportéri 22:50 Prípady 1. oddelenia 23:55 Zradca medzi nami 01:40 Prípady 1. oddelenia

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:40 IN06:00 Teleráno 08:30 Šťastný domov KOGNITO 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:30 ČESKO MARKÍZA 09:35 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 12 16:30 NOVINY 16:50 11:40 Kobra 11 XVIII. 13-14/15 13:55 FARMA 15:00 Policajné prí- MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 pady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 MINISTRI 22:50 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sestričky 21:40 Mafstory 23:25 SVET PODĽA EVELYN 00:05 NOVINY TV JOJ FARMA 22:40 Rodinné prípady 23:40 Kobra 11 XVIII. 13-14/15 00:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 02:25 MOJA MAMA VARÍ 01:55 FARMA 02:40 Šťastný domov 03:25 Policajné prípady LEPŠIE AKO TVOJA 03:20 ZOO 12 04:15 Profesionáli VII. 2 04:50 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 15:15 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Švédsko - Slovensko 23:00 Candice Renoirová 23:55 Obdobie zločinu 03:05 Dámsky klub 04:40 Správy RTVS „N“

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:25 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 13 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA Slovenský komediálny seriál. MN 12 2018 21:30 NAŠI IV. 22:10 INKOGNITO 23:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 01:00 NOVINY TV JOJ 01:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 03:20 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:05 Profesionáli VII. 3 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, JEDNOTKA zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 V dráhe strely 22:35 Ray Donovan 00:20 V dráhe strely 02:25 Autosalón 02:50 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:30 SOM MAMA 11:20 NAŠI IV. 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 14 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 MINISTRI 22:30 SEDEM 23:30 Črepiny 00:05 SOM MAMA 01:05 NOVINY TV JOJ 01:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 03:20 ZOO 14 04:10 Profesionáli VII. 4 04:50 NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, JEDNOTKA zasaď strom 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:50 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Kráľovná Viktória 22:05 Nemať čo stratiť 23:35 Candice Renoirová 00:30 Kráľovná Viktória 01:15 Nemať čo stratiť 02:45 Dámsky klub

06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SUPERMAMA 09:50 SÚDNA SIEŇ 10:50 INKOGNITO 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 TOP STAR 13:00 SVET PODĽA EVELYN 13:40 PRÁZDNINY 15:00 ZOO 15 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2018 22:20 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Hlboko v gangu 00:55 NOVINY TV JOJ 01:50 Zabijaci osamelých sŕdc 03:45 KRIMI 04:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

07:00 Postav dom, zasaď strom 07:30 JEDNOTKA Ranné správy RTVS 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:45 Tajomstvo mojej kuchyne 10:25 Oravský hrad objektívom Petra Župníka 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Cestou necestou 22:30 Prekliaty ostrov 00:45 Neskoro večer 01:35 Prekliaty ostrov

05:35 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Delgo 09:50 NAŠI I. 05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Tučniaky z 11:00 SVET PODĽA EVELYN 11:30 DVOJIČKY 6 12:25 ČESKO SLOMARKÍZA Madagaskaru II. 07:10 Scooby-Doo: Záha- VENSKO MÁ TALENT 14:00 Strážcovia Galaxie 16:30 Plán hry dy, s. r. o. II. 07:30 Dobrodružstvo s robotom 09:20 Beetho- 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJven 5 11:15 Policajná akadémia 5 - Nasadenie: Miami Beach LEPŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Sloven13:00 Tvoja tvár znie povedome 16:10 Lov na exmanželku sko-česká súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 22:00 VEĽKÝ 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE BALÍK Zábavno-súťažná relácia. MN 12 2018 23:00 Veľká 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Ostreľovač Akčný triler MN svadba Americká romantická komédia. MN 15 2013 01:00 15 (USA-Kanada) 2007 23:05 Mission: Impossible 5 01:55 NOVINY TV JOJ 01:55 Istá obeť 03:30 KRIMI 03:55 NOVÁ ZÁHRADA 04:40 NA CHALUPE Ostreľovač 04:00 Sestričky

06:35 Lilin ostrov pokladov 06:45 Malý MiJEDNOTKA kuláš 07:00 Sammy a jeho priatelia 07:15 Calimero 07:25 Moji kamaráti Tiger a Macko Pú 07:50 Sofia Prvá 08:15 Fidlibum 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 09:45 Durrellovci 10:45 On air 11:05 Park 11:40 Hudba made in Slovakia 12:00 Milujem Slovensko 13:25 Záhady tela 14:35 Slečna Marpleová: Hotel Bertram 16:10 Rodina Addamsovcov 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:30 Neskoro večer 22:25 Čata 00:20 Slečna Marpleová: Hotel Bertram 01:55 Rodina Addamsovcov

06:25 KRIMI 06:55 NOVINY TV JOJ 07:50 Ferdo Mravec 08:40 Rýchla rota Chipa a Dala 09:20 PRÁZDNINY 10:20 SOM MAMA 11:20 Osudové leto 2 13:50 Starí frajeri 15:45 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Rýchlo a zbesilo 7 Americko-japonský akčný kriminálny triler. MN 12 2015 V. Diesel, P. Walker, D. Johnson, J. Statham, K. Russell, M. Rodriguezová, J. Brewsterová, T. Gibson, Ludacris, D. Hounsou, L. Black a ďalší. 23:30 Dobrý, zlý a mŕtvy 01:10 Peklo so svokrou 03:15 KRIMI 03:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT

07:05 Prasiatko Peppa 07:10 Malý MikuJEDNOTKA láš 07:25 Sammy a jeho priatelia 07:40 Calimero 07:50 Moji kamaráti Tiger a Macko Pú 08:15 Sofia Prvá 08:40 Zázračný ateliér 09:05 Ahoj, republika! 09:45 Autosalón 10:10 Strecha sveta 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 14:00 Poirot: Tretie dievča 15:40 Oddiel 10 z Navarone 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 ... kone na betóne 22:00 Neodchádzaj nocou letnou 23:30 Poirot: Tretie dievča 01:05 Oddiel 10 z Navarone

TV program pondelok 1 4 3 6 1

6 1 9 5

5 2 3 2 1 4

heslo dňa Neveriť pekným sľubom Poznáte to dobre. Teda tí, ktorí rozmýšľajú samostatne, ako svojprávne bytosti, to poznajú dobre. Zrazu sa vynárajú spasitelia, mnohí z nich kandidujú do akejkoľvek funkcie v akýchkoľvek voľbách a sľubujú naozaj čokoľvek. Len nech sa to zapáči. Na veľkoplošné pútače a plagáty si vycapia remeselne retušované fotografie, len nech vyzerajú mladšie, krajšie, usmiatejšie, bezstarostnejšie. Veď život je gombička. A ak ma zvolíte, bude ešte lepšie. Mne. To je základný princíp akýchkoľvek volieb a ktoréhokoľvek kandidáta. Výnimky sú veľmi vzácne, no dajú sa vyselektovať. Predovšetkým si pozrite minulosť kandidátov. Kde boli a čo robili v čase, keď nie sú voľby. Ako a k čomu sa vyjadrovali a či vôbec. Čo vedia, nielen to, čo dokážu. Internet je na toto vynikajúci zdroj informácií. Ak s ním, najmä skôr narodení, neviete pracovať, nehanbite sa opýtať detí. Je predsa viac, ako samozrejmé, že dobrým kandidátom v komunálnych voľbách je niekto, kto má s politikou na komunálnej úrovni nejakú prax, kto vie, čo je zabezpečenie osvetlenia, vývoz odpadu a plastov, skládka biologického odpadu či projekt na kanalizáciu. Samozrejme, že pri najmladších kandidátoch toto neplatí, ich názory a postoje k vážnym celospoločenským či komunálnym témam však ľahko spoznať cez sociálne siete. Asi ťažko bude dobrým starostom ten, kto chce byť raz predsedom kraja, inokedy prezidentom, potom zas poslancom parlamentu a teraz dokola, no predsa sú voľby starostov. Asi ťažko bude dobrým starostom či primátorom celebritka z televíznej smotánky, živiaca sa po večeroch na rôznych rautoch počas rôznych eventov – že nerozumiete? No tak nevoľte! Ak je niekto dobrý manažér súkromnej spoločnosti, neznamená to, že bude dobre narábať s verejnými zdrojmi. Môže, ale nemusí. A pochybnosť už tu je. Takže – ak „mám rád toto mesto“ či „mám rád túto obec“ – to absolútne nestačí. A čo vy ho a či ju radi nemáte? Keď v nej žijete? A kandidujete? No vidíte... Pracovníci volebných štábov dobre vedia, že neexistuje nič, čo by sa neinformovanému voličovi nedalo sľúbiť. Lenže, informovaný volič zas dobre vie, koľko sľubov zostalo iba sľubmi a tí, ktorí sa na nich zviezli do funkcie, sa mu dnes smejú rovno do tváre. A keby len dnes! red

15. 10. 2018

06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45 Oteckovia 10:45 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 XVIII. 11-12/15 13:45 FARMA - DUEL 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 FARMA 22:25 Ňuchač III. 7/8 23:30 Kobra 11 XVIII. 11-12/15 01:40 FARMA 02:25 Susedia 03:10 Zámena manželiek 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

16. 10. 2018

TV program streda

17. 10. 2018

06:00 Teleráno 08:25 Varte s nami 08:35 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:50 Kobra 11 XVIII. 15/15 12:50 Kobra 11 XIX. 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 FARMA 23:35 Rodinné prípady 00:30 Kobra 11 01:45 Kobra 11 02:30 FARMA 03:30 Policajné prípady 04:10 Rodinné prípady MARKÍZA

TV program štvrtok

18. 10. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Šťastný domov 09:35 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 XIX. 13:50 FARMA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 FARMA 22:40 Sestričky 23:50 Kobra 11 XIX. 01:55 FARMA 02:45 Šťastný domov 03:25 Policajné prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

19. 10. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XIX. 13:55 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA - DUEL Kto dnes opustí farmu? Sledujte duel! MN 12 22:40 Živý terč 2 Akčný film MN 18 (USA) 2016 00:55 Kobra 11 XIX. 02:45 FARMA - DUEL Kto dnes opustí farmu? Sledujte duel! MN 12

TV program sobota

20. 10. 2018

TV program nedeľa

21. 10. 2018

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Tučniaky z Madagaskaru III. 06:40 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:10 Scooby-Doo a medvedí netvor 08:50 Policajná akadémia 5 - Nasadenie: Miami Beach 10:50 CHART SHOW 13:00 Na telo 13:40 Ňuchač III. 7/8 14:50 Nepriestrelný mních 17:00 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Tvoja tvár znie povedome 23:10 Lov na exmanželku 01:40 Nepriestrelný mních 03:20 Horná Dolná MARKÍZA

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

PK 18-41 STRANA - 14


svet múzeí

Ďalší zápis UNESCO?

miatku pozrieť Hodnotiaca misia ICOMOS – Dunajský Limes v medzinárodnom zložení hodnotiteľov spolu so všetkými komRímsky vojenský tábor Kele- petentnými členmi riadiacej skupiny. mantia v Iži (okres Komárno) Hodnotenie stavu Kelemantie a jej pripravenosti na zápis do je o krok bližšie k zápisu do zoznamu UNESCO bude známe na budúci rok, kedy v hlavnom Zoznamu svetového kul- meste Azerbajdžanu v Baku zasadne Výbor svetového detúrneho dedičstva UNESCO. dičstva. „Proces prípravy na nomináciu a zápis sa začal už v Ako informoval Nitriansky rokoch 2010 a 2011, kedy sa rozširovala už jestvujúca lokalita samosprávny kraj, v prvých svetového dedičstva s názvom Hranice Rímskej ríše, ktorá je októbrových dňoch si bola už zapísaná v Zozname svetového dedičstva vo Veľkej Británii túto národnú kultúrnu pa- a Nemecku,“ informoval NSK.

Rímsky vojenský tábor v Iži Kelemantia spolu s Rímskym vojenským táborom Gerulata v Rusovciach boli súčasťou hraníc Rímskej ríše, takzvaného Limes Romanus. Obe už boli na zápis do zoznamu UNESCO úspešne nominované. „Na to, aby boli do zoznamu aj skutočne zapísané, sa za posledné roky urobilo veľa práce. NSK ako vlastník národnej kultúrnej pamiatky v Iži prostredníctvom jej správcu Podunajského múzea v Komárne zabezpečuje údržbu, kosenie a ochranu celého tábora. Rieši sa aj majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod pamiatkou a finančné zabezpečenie obnovy a konzervácie zachovaných architektonických častí TA SR rímskeho vojenského tábora,“ informoval NSK.

Vtip: Pýta sa malý syn svojho otca: „Prečo si vlastne vzal mamičku?“ Otec sa otočí do kuchyne a húkne: „Vidíš, ani to dieťa to nechápe!“ Páter Pio: „Boh kresťanov je Bohom premien keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

15

záhrada Narábanie s biologickým odpadom

HOTEL VINÁRSKY DOM ฏฏฏ ponúka prácu

UPRATOVAÿKY - upratovanie kancelárskych priestorov

Životopisy posielajte na: office@vinarskydom.sk alebo info: 0904 893 624

51-0346

práca na dohodu, 3,80€ /hod. + odmeny

Spoločnosť KNOTT, spol. s r. o. so sídlom Dolná ul. 142, Modra

HĽADÁ ZAMESTNANCOV na voľné pozície do svojej prevádzky v Modre

ૌ MONTÁŽNIK - výroba brzdových čeľustí - 4,48 € Brutto / hodina* (nepretržitá prevádzka **) ૌ MONTÁŽNIK - 4,48 € Brutto / hodina* (dvojzmenná prevádzka **) ૌ STROJNÝ ZÁMOČNÍK - 5,15 € Brutto / hodina* (trojzmenná prevádzka **) ૌ ZVÁRAČ CO2 - 5,15 € Brutto / hodina* (trojzmenná prevádzka**) ૌ FRÉZAR - oddelenie technickej prípravy výroby - 5,91 € Brutto / hodina* (dvojzmenná prevádzka **) ૌ POMOCNÝ pracovník v strojár. výrobe - balenie náprav - 3,92 € Brutto / hod.* (trojzm. prevádzka**) * V závislosti od typu zmeny sú k základnej mzde vyplácané príplatky za zmennosť a ďalšie príplatky zo zákona (za nočné, sviatky, soboty, nedele, nadčasy) Po skúšobnej dobe sa zamestnancom priznáva osobné ohodnotenie, dochádzkový bonus a pod.

V prípade záujmu zašlite svoj životopis spolu so súhlasom s evidenciou a spracovaním osobných údajov e-mailom na adresu person@knott.sk s označením pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Pre bližšie informácie kontaktujte personálne oddelenie na tel. čísle 033/690 25 49.

inšpirácia

Dá sa aj bez chémie

vyčistená,“ pripomenula zástupkyňa predsedu BSK Elena Pätoprstá, ktorá má v gescii oblasť životného prostredia. Bratislavský samosprávny „Verím, že aj ostatné samosprávy si z Bratislavského kraja kraj pokračuje s odstraňo- vezmú príklad a prestanú používať chemikálie na ničenie vaním buriny a náletových rastlín, ktoré majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a sú drevín v okolí ciest ekologic- vo vyspelých štátoch zakázané,“ vyhlásila Pätoprstá. kou formou. „Od roku 2013 BSK má v správe 129 mostných objektov a 511 kilometrov nepoužívame na ničenie ciest druhej a tretej triedy. O tie sa stará správca, spoločdivorastúcej zelene chemi- nosť Regionálne cesty Bratislava. Správca má na starosti i kálie, burina je buď vypíle- okolie týchto ciest. ná, vykosená či inak ručne Čo však s burinou v trávniku, skalkách a škárach na chod-

níkoch? Burine je totiž skutočne fuk, kde rastie. Hlavne, že znepríjemňuje život. Nemusíte však byť zúfalí. Babské odporúčania a recepty vedia ako na ničenie buriny v trávniku. Rýchly a najmä ekologicky neškodný postrek na burinu v trávniku získate, ak zmiešate 30 ml vodky, niekoľko kvapiek prípravku na riad a 2 šálky vody. Roztok nalejte do rozprašovača a nastriekajte na listy. Pozor! Aplikujte za slnečného dňa na burinu rastúcu na priamom slnku. Alkohol totiž naruší voskový povlak listov, ktoré potom na slnku vyschnú. V tieni vodka nepôsobí. TA SR + red

PK 18-41 STRANA - 15

51-0280

** Nepretržitá prevádzka = 12 hodinové zmeny: 2 dni denná, 2 dni nočná, 4 dni voľno Dvojzmenná prevádzka = pondelok až piatok 6.00 – 14.00 alebo 14.00 – 22.00 hod. Trojzmenná prevádzka = pondelok až piatok 6.00 – 14.00 alebo 14.00 – 22.00 alebo 22.00 – 6.00 hod.

V tomto období čistíme záhrady, dvory a bioodpadu pribúda viac, ako inokedy. Do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad určite nepatrí, mnohé obce to priamo zakazujú vo svojich všeobecno-záväzných nariadeniach. Čo je bioodpad? - Podľa zákona o odpadoch je biologicky rozložiteľný odpad je taký odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. Má vaša obec zabezpečený systém zberu bioodpadu? - Takmer každá obec na Slovensku je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov - kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, jedlých olejov a tukov z domácností, odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Výnimka pre kuchynský odpad sa vzťahuje na obec, ktorá napríklad zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo preukáže, že najmenej 50 percent obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. Ako nakladať s bioodpadom? - O tom, ako nakladať s biologicky rozložiteľným odpadom a s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, musí obec vydať usmernenia vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Odpad zo záhrad - Pre odpad zo záhrad je najjednoduchšie, ak ho budete kompostovať priamo vo svojej záhrade. Vo väčšine prípadov však môžete využiť aj služby zberných dvorov. V obchodoch nájdete bohatý sortiment „smetiakov“, či už ide o nádoby na bioodpad, drviče, či kompostéry. Taktiež si viete dohľadať, ako si vybrať správny záhradný kompostér. Za bioodpad neplatíte žiaden zvláštny poplatok. Z bioodpadov nesmie končiť na skládke vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení. Biologicky rozložiteľný odpad nemožno ani zneškodňovať spaľovaním, s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch. Na kompostér nepotrebujete súhlas - Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas aj na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. To znamená, že na bežný kompostér v domácnosti nepotrebujete súhlas okresného úradu. red


číslo 41 / 12. október 2018

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA stabilizujeme základovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754 85_0752

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0054-6

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Krby - kachle - pece - komíny TUMA s dovozom k Vám!

veľkoobchod - maloobchod

��������������������������������������������������������������

������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������

��������������������������� ������������������� (sadrokartónista, izoláter, podlahár) na kompletizáciu kontajnérových domov

�� ���� � ��

���� ���� ���� � �������������������������

������������������������� perso ona al@ @alm marrk.czz ���������������� +4 420 0 73 30 89 98 940 0 �����������������������

������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

��������������������������� www.trytonagency.sk

��������

���������������������������� ������������������������������������������

��������������������������������

61 737

40 800 0 € /rrok.

85_0652

si

ponúkame celoročnú prácu na turnusy plat od 13,50 - Nemecko alebo od 15,50 - Švédsko cesta a bývanie ZADARMO

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE ��������������������

������������������

+421 948 672 122 +421 907 780 698

85-0719

Tak zavolej do ALM MAR RKu�����������������������

Lešenári a stavbári pozor!

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

www.facebook.com/alukogroup

94-00176

������������� mzda do 12,00 Eur/ hod.

���������������������� �����������������

40-0083

���������������������������������� viac na: ���������������� �

PEZINSKO 18-41  

PEZINSKO 18-41

PEZINSKO 18-41  

PEZINSKO 18-41

Advertisement