Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny. 2

... nájdeš, čo hľadáš

č. 28 / 13. júl 2018 / 22. ročník

IZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

Najlepší úrok !

-50%

0911 28 88 68

Hľadáme kandidátov na pozíciu:

Motoristi viete, že je zakázané ponúkať na trhu v SR cestné motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácií s odometrom alebo inak sprostredkovať ich predaj ??? To neplatí ak manipulácia je zverejnená a k vozidlu je pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov.

Požiadavky: - prax v odbore - schopnosť čítať technické výkresy - technické myslenie - samostatnosť a zodpovedný prístup Mzda vo výške 6,-€/hod. brutto

Nástup možný ihneď.

5

Viac informácií pri osobnom pohovore. CV kandidátov posielať na e-mail: kristina.meszarosova@stumpp-schuele.sk

t.č.: 035/ 790 55 11

Vám ponúka možnosť vystavenia Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidla (ODO-Pass)

a PREDAJ KRMÍV 76-0090

Bližšie informácie na tel.:

76-0086

alebo telefonicky na

Pracovisko KO Autoškola Alfa s.r.o. Bezručova 17, Nové Zámky, www.alfanz.sk

0904 678 555

4

NÁSTROJÁR / OBRÁBAČ KOVOV - BRÚSIČ

76-0005

pri pôžičke nad 500€

3

5

PREDAJ SLIEPOK OD 13.8.2018

Viac informácií na strane č. 5

46-0009

AKCIA

4

týždenne do 35 000 domácností a firiem

76-0040

novozamocko.sk

NOVOZÁMOCKO

5

NOVAPLAST

na okná a dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky +421 905 738 415 / +421 903 039 191 www.novaplast.biz info@novaplast.biz

75-16-5

-50% 76-0004

- 5-6 komorový profil - 2-3 sklo až U=0,5 - výmena a murárske práce - sieťky, parapety, žalúzie, rolety - stavebné úpravy - malovanie priestorov - odvoz starých okien ZADARMO

76-0001

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

MODERNÉ KANCELÁRIE

6

300m

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 ceny od: 3,50 € + DP

4-7 t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky 07-0001

ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws tel. ws e-mail: strecha@strecha.ws

NA PRENÁJOM 0911 509 332 NZ 18-28 STRANA - 01

76-0093

ŠURANY

ovar dovezieme! To


Kázeň sa prijíma

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Podzámska 21 Nové Zámky novozamocko@regionpress.sk

Inzercia: 0907 779 018

Distribúcia a grafika:

Ivan Brožík

vala na cestu k čomusi, čo je v súlade s biblickým desatorom. Nenáleží ani politikom, ktorí si z  nejakého prapodivného dôTak to platilo odjakživa, kázeň vodu myslia, dokonca sú o tom presvedčení, že môžu všetko, sa nekomentuje, už vôbec aby kázne kňazov analyzovali ako politické prejavy. Homília je nehodnotí laikmi, kázeň sa v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše jednoducho prijíma. Kázeň je – liturgie slova. Je predĺžením čítania svätého písma, ktoré vyna to, aby nám jej posolstvo svetľuje a objasňuje zhromaždeniu veriacich. Nesúhlas, najmä v podobe vyslovených myšlie- ten politický, so slovami homílie či dokonca jej kritika, je ako nok vstúpilo do svedomí. Je na stranícke uznesenie z čias, keď strana bola nad všetkým, aj nad to, aby veriacich robila lepšími tou časťou cirkvi, ktorú si podrobila. a laikov aby aspoň nasmero- Povinnosťou dobrého kňaza je v  homílii poukázať práve na

to, aby sa veriaci a tí, ktorí sa k viere hlásia tak či onak, často najviac pred voľbami, zamysleli, čo robia zle, čo by mohli a mali napraviť, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prácu a jej výsledky či život ako taký stať ešte lepšími. Nie je hriechom robiť chyby a dopúšťať sa omylov či robiť málo, keď je človek okolnosťami „uschopnený“ robiť viac? Hriechom je aj to, keď povýšenecky odmietneme tie slová kňazov, ktoré nám smerujú až do duše a prijmeme iba tie, ktoré nás chvália. Lebo kňazi sú takí, aj pochvália, ale aj naprávajú. A homílie sú tiež také. Iba ľudia na piedestáli moci sú niekedy nenapraviteľní. Ivan Brožík

0908 979 443 Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Kandidujete v komunálnych voľbách?

Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Nových Zámkoch, Šuranoch a v obciach okresu: Palárikovo, Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, Komjatice, Veľký Kýr a Bánov + párny týždeň: Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Lipová, Hul, Uľany nad Žitavou, Mojzesovo, Jatov, Podhájska a Radava + nepárny týždeň: Zemné, Komoča, Andovce, Semerovo, Jasová, Veľké Lovce, Bešeňov, Branovo a Dedinka Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

o Máte čnuť k ponú mu svoj ? okoliu

Solutions Slovakia

o sebe e t j a D vediječíťtanejších v na álnych region ch. á novin

NÁŠ CIEĽ VAŠA KARÉRA Máte skúsenosti v oblasti automotive? Ste proaktívny, ambiciózny, rád sa učíte nové veci? Máte schopnosť nachádzať nové riešenia a prichádzať s novými nápadmi? Motivuje Vás byť súčasťou tímu, ktorý rozbieha nový závod? Potom hľadáme práve Vás !

PROCESNÝ TECHNIK

S nami oslovíte najviac voličov! Pripravujeme špeciály k voľbám:

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

Sme popredným svetovým dodávateľom automobilových akustických a textilných riešení. Prevádzkujeme 27 výrobných a 8 technických závodov v 10 krajinách a máme takmer 7 000 zamestnancov po celom svete. Auria ponúka pozitívne pracovné prostredie, ktoré je nástrojom k podaniu špičkového výkonu.

Komunálne voľby 2018

jún / júl: Komunálny odpočet

september / október: Volebný seriál o komunálnych témach

október / november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU! NOVOZÁMOCKO novozamocko@regionpress.sk Informácie a objednávky: 0907 779 018

Pracovná náplň : - návrh technologických prípravkov, návrh, inštalácia a optimalizácia pracovísk - sledovanie a vyhodnocovanie technických parametrov výrobného procesu - tvorba a optimalizovanie PLC programov (SINUMERIC) - neustále zlepšovanie procesov výroby - základná mzda min. 1000 EUR v závislosti od skúseností kandidáta

MATERIÁLOVÝ PLÁNOVAČ Pracovná náplň : - obstarávanie materiálu pre potreby výroby - sledovanie stavu zásob materiálu a hotovej výroby - komunikácia s dodávateľmi, zabezpečenie včasného dodania objednaného materiálu v požadovanej kvalite a kvantite - základná mzda min. 750 EUR v závislosti od skúsenosti kandidáta Vhodné predpoklady úspešného uchádzača : - SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru - Znalosť anglického jazyka (mierne pokročilý) - Pracovné skúsenosti v automotive sektore - Znalosť štandardov IATF 16949 , orientácia v metódach LEAN , ap. - Veľmi dobrá uživateľská znalosť práce s PC – MS Office Čo u nás získate? - Dobré finančné ohodnotenie - Variabilnú zložku mzdy a odmeny - Možnosť sebarealizácie a ďalšieho profesionálneho rastu - Uplatnenie vašich skúseností v mezinárodnom prostredí Nájdete nás v priemyselnom parku vo Vrábľoch, na tel. č. 037 / 321 71 00 alebo 0948 148 246 prípadne na emaili: jobvrb@auriasolutions.com

hľadáme kolportérov

na roznos novín počas víkendov na dohodu

TVRDOŠOVCE - 8,50Eur KOLTA - 4,00Eur ZEMNÉ - 5,50Eur DEDINKA - 4,00Eur ANDOVCE - 4,00Eur PODHÁJSKA - 4,00Eur MAŇA - 4,00Eur RADAVA - 4,00Eur min.

min.

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

min.

brutto za jeden roznos

min.

brutto za jeden roznos

min.

brutto za jeden roznos

min.

min.

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

min.

brutto za jeden roznos

+ príplatky: väčší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0908 979 443, distribucia.nz@regionpress.sk

45-0314

... nájdeš, čo hľadáš

OBČANIA SPÍSALI PETÍCIU PROTI PREVÁDZKE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV Plánovaná výstavba zariadenia na termické zhodnocovanie odpadov v Nových Zámkoch sa stretla s odporom verejnosti. Proti zámeru vybudovať takúto prevádzku spísali Novozámčania petíciu, v ktorej upozorňujú na možné negatívne dopady na životné prostredie. Zariadenie chce v areáli novozámockej nemocnice vybudovať súkromná firma. Ako sa uvádza v popise projektu, budú sa v ňom spracúvať „...odpady zo zdravotnej starostlivosti spolu so zdravotníckymi odpadmi pochádzajúcimi z ďalších zdravotníckych zariadení. Navrhovaný sortiment odpadov predstavuje materiál s vysokým energetickým potenciálom, ktorý možno termickým spracovaním v depolymerizačnom zariadení previesť na plynnú a následne kvapalnú frakciu, prípadne tuhý zvyšok vznikajúci v procese. Predovšetkým kvapalná frakcia predstavuje energeticky vysoko hodnotnú obchodovateľnú komoditu.“ Signatári petície sa obávajú, že po vybudovaní zariadenia sa životné podmienky obyvateľov mesta zhoršia. Podľa predseda petičného výboru Milana Lukačovského môže dôjsť k zvýšenia škodlivých emisií a nárastu dopravného zaťaženia. „Zvýšeným skladovaním a manipuláciou nebezpečného odpadu dôjde k znehodnoteniu životného prostredia s možnosťou roznášania infekcie túlavými mačkami a hlodavcami, k zvýšeniu hluku, prašnosti, zhoršenia komfortného bývania obyvateľov v priľahlých uliciach, ako aj v celom meste. V prípade havárie môže dôjsť aj k priamemu ohrozeniu spodných vôd a bezpečnosti obyvateľov Nových Zámkov,“ zdôraznil Ponuka Lukačovský. Spoločnosť Wastech, s.r.o., ktorá plánuje práce výstavbu prevádzky realizovať, sa voči tvrdeniam petičného výboru ohradila a považuje ich za šírenie nepravPrijmeme ženy/mužov divej poplašnej správy. Informácie uvádzané v petícii sú do výroby na TPP - dlhodobo v NR podľa predstaviteľov spoločnosti nepravdivé, skreslené - práca na zmeny a nezakladajú na pravde. Ako informovala radnica, o Mzda 480€ + príplatky zámere vybudovať v areáli novozámockej nemocnice do výšky 150€, zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa bude hovoriť po zaučení zvýšenie mzdy. aj na verejnom zhromaždení. „Bude sa konať vo štvrtok 12. júla o 17. hodine v zasadačke Mestského úradu Nové DOPRAVA ZABEZPEČENÁ Zámky na prvom poschodí,“ uviedol mestský úrad na Pre viac info: 0944 425 183 svojej webovej stránke. (tasr) Mahax Slovakia, s.r.o.

NZ 18-28 STRANA - 02

45-0348

PIESTANSKO NOVOZÁMOCKO regionálne noviny


Pevná vôľa

ležité. Ak nie ste dostatočne motivovaná, je veľmi ťažké čeliť krízam, či prvým prekážkam. Dôvodov, prečo môžeme zlyhá„V septembri idem na dovo- vať, je viac a možno sa v nejakom nájdete aj vy. Častokrát si lenku a  rada by som trošku stanovujeme príliš nereálne ciele, také, ktoré presahujú naše schudla. Už som to skúšala možnosti, či schopnosti a taktiež nie sme vo formulácii našich aj v minulosti, no nikdy som cieľov konkrétni. Nestačí si povedať len, chcem schudnúť, je to nevydržala.“ pre človeka totiž dosť neuchopiteľné. To najdôležitejšie, čo nás Skúste si určiť počet kilogramov, alebo počet centimetrov, či ženie vpred, je naša motivá- partie na tele, na ktorých chcete začať pracovať. Taktiež si určiMgr. Renáta cia, teda to, prečo je pre nás te nejaký termín, ktorý by mal byť adekvátny vašim požiadavBotková dosiahnutie nášho cieľa dô- kám. Odporučila by som vám aj pouvažovať nad čiastkovými

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN, DVERÍ A DOPLNKOV

KANCELÁRIA 035/6 420 166

Plútarchos: „Oddych je korením práce.“

OPRAVY A SERVIS 0918 10 91 49 montplast@montplast.sk

Bližšie informácie získate na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

riadková inzercia

auto-moto/iné

byty/predaj

byty/prenájom

76-0083

NA MANIPULAČNÉ PRÁCE (rozoberanie starých autovrakov) Základná mzda: 580 - 850 €/mes. brutto

Záujemcovia hlásiť sa na osobný pohovor na adrese firmy: Viničná 17, Nové Zámky PO-PIA 7.00 -16.00 hod. alebo sobota 7.00 - 12.00 hod. Bližšie informácie: 035/ 6426 017

domy/predaj

4,40€ 0,16€ 0,80€

stavba domácnosť

7

8 9

°Predám aj na splátky od 10 € mesačne novy smartfón Samsung Galaxy S8, dovoz zdarma,ako aj novy vykonny notebook Hp s 15 palcovou Led obrazovkou,vhodny na internet,do skoly aj na hry od 10eur mesacne, Pre hracov novy Herny Stolovy pocitac s procesorom Intel i5 s grafickou kartou Nvdia 1050gtx ,8Gb ddram3,1000gb Hdd, vhodny na internet,do skoly aj na hry takis-

4,50€ 0,17€ 0,90€ 76-0083

76-0007

NZ 18-28 STRANA - 03

5

°Dám do prenájmu murovanú garáž na Tureckej ul. v centre mesta. NZ., 40 eur/mesiac.Tel. 0905662815

S VERNOSTNOU KARTOU

MEĎ ŽELEZO HLINÍK

4

°Predám dom so záhradou v Komoči, tel: +421902739679.Tel. 0902739679 °Ház kertel Kamocsán eladó, +421902739679.Tel. 0902739679 °Na predaj starší RD s pozemkom o rozlohe 724 m2 vhodné aj na výstavbu, šírka 18,5 m.Tel. 0911636477 °Predám RD po kompletnej rekonštrukcií za novou nemocnicou.Tel. 0905144110 °Predám RD po kompletnej rekonštrukcii vo vyhľadávanej lokalite v NZ.Tel. 0905144110 °Predám pekný zrekonštruovaný 5-izb. RD v Zemnom. 99 000€.Tel. 0905974840

reality/iné

MEĎ ŽELEZO HLINÍK

3

°Na predaj garzónka na Ďorockej ul, prerobená.Tel. 0911636477 °Na predaj veľký 1 izb. byt pri stanici, 37 700 Eur.Tel. 0911636477 °Na predaj 1 izb. byt pri starej nemocnici, 42 500 Eur.Tel. 0911636477 °Na predaj 3 izb. byt na ul. Pavla Blahu, komplet prerobený 78 m2.Tel. 0911636477 °Predám lacno 2-izb byt.Tel. 0950307470 °Dám do prenájmu zariadenú garzonku.Tel. 0908154053 °Dám do podnájmu zariadenú garzonku na Nábrežnej ulici.Tel. 0915714015 °Dám do prenájmu zariadenú garzonku.Tel. 0944507517 °Dám do podnájmu 1-izbový byt, čiastočne zariadený v centre NZ.Tel. 0905144110 °Dám do prenájmu garzonku na ul. B.Němcovej.Tel. 0908397314

PRACOVNÍK

Základná mzda: 580 - 920 €/mes. brutto

2

°Kúpim staré motorky, mopedy, autá.Tel. 0905121391 °ČZ-JAWA kúpim motocykle/diely- DOHODA ISTÁ.Tel. 0908205521

prijme na TPP s nástupom IHNEĎ:

SKLADNÍK

3

občianska

hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

76-0002

www.montplast.sk

Vtip: „Vidíš to okno na piatom poschodí vľavo?“ „Boli časy, keď som tam každý deň posielal tisíc bozkov.“ „A čo, rozišli ste sa?“ „Teraz, tam každý mesiac posielam dvesto eur!“

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Ďalej ponúkame: ch • opravy, nastavenia plastových okien a dverí • opravy roliet, žalúzií a sieťokk učiek • výmeny kovaní, pántov a klučiek CENOVÉ PONUKY 0908 16 14 16

cieľmi, ktoré vám napomôžu k vášmu finálnemu efektu (strava, typy cvičenia,...) a taktiež majte v hlave aj záložný plán. Nemôžete napríklad z rôznych dôvodov chodiť do posilňovne? Miesto toho napríklad začnite s dlhými prechádzkami s vašim psom, či priateľkou a postupne pridávajte ďalšie aktivity. Nie náhodou je dobré, ak o  vašich pohnútkach vie aj vaše okolie, jednak vás môžu podporiť, ale taktiež popohnať vás práve vo chvíľach, keď narazíte na nejaké prekážky. Je dobré mať množstvo takýchto „záchytných bodov“, o ktoré sa môžete kedykoľvek oprieť. Prajem vám úspešnú cestu k vášmu cieľu. Mgr. Renáta Botková psychológ

52-0109

psychológ radí

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na ďalšej strane.


2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2

2

8

3 4 2 1

9

8

6

ďŹ nancie

Komunikovanie sÂ ďŹ nancmi bude jednoduchĹĄie

FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva vychĂĄdza v Ăşstrety najmä novĂ˝m elektronicky komunikujĂşcim klientom – fyzickĂ˝m osobĂĄm podnikateÄžom. UĹž minulĂ˝ týŞdeĹˆ zaÄ?ala postupne nasadzovaĹĽ jednotlivĂŠ FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva nasadzuje zmeny. Ako prvĂŠ zavedie zlĂşÄ?enie registrĂĄcie a autorizĂĄcie redizajn portĂĄlu, automa- pre fyzickĂŠ osoby podnikateÄžov do jednĂŠho kroku. tickĂş autorizĂĄciu a upra- V praxi to bude po novom fungovaĹĽ tak, Ĺže ak bude subjekt venĂŠ notiďŹ kaÄ?nĂŠ e-maily. konaĹĽ sĂĄm za seba, po dokonÄ?enĂ­ registrĂĄcie sa na zĂĄklade NasledovaĹĽ budĂş zmeny aj pouŞívateÄžom zadanĂ˝ch Ăşdajov systĂŠm PFS automaticky priamo v osobnej zĂłne da- pokĂşsi identiďŹ kovaĹĽ novĂŠho pouŞívateÄža v prostredĂ­ ďŹ nanÄ?nej sprĂĄvy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieĹĽ ďŹ nanÄ?nĂĄ ĹˆovnĂ­ka.

sprĂĄva identiďŹ kovaĹĽ, systĂŠm PFS vytvorĂ­ potrebnĂŠ väzby automaticky. O ĂşspeĹĄnosti/neĂşspeĹĄnosti automatickej autorizĂĄcie bude ďŹ nanÄ?nĂĄ sprĂĄva daĹˆovĂ˝ subjekt informovaĹĽ prostrednĂ­ctvom notiďŹ kaÄ?nĂŠho e-mailu. V prĂ­pade neĂşspeĹĄnej identiďŹ kĂĄcie ho zĂĄroveĹˆ e-mailom upozornĂ­ na to, ako mĂĄ Ä?alej postupovaĹĽ. FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva upravila tieĹž textovĂŠ znenia notiďŹ kaÄ?nĂ˝ch e-mailov, ktorĂŠ sĂş zasielanĂŠ subjektom naprĂ­klad v aktivaÄ?nom e-maile pri registrĂĄcii, v sprĂĄve o prijatĂ­ podania, v sprĂĄve o odmietnutĂ­ podania a pod. tak, aby bol text sprĂĄvy jasnĂ˝, zrozumiteÄžnĂ˝ a informoval o Ä?alĹĄom postupe. red

obÄ?ianska

68-03

riadkovĂĄ inzercia

Prijmeme vodiÄ?a MKD

PRIJMEME STRà ŽNIKA NA TPP

KELCOM international s.r.o. NovĂŠ ZĂĄmky, tel.Ä?.: 0902 914 370

11

76-0095

do obchodu v Nových Zåmkoch, hrubå mzda 2,94 EUR brutto/hod. +15% prÊmie.

zĂĄhrada a zverinec 10 hobby a ĹĄport

0918 220 351 schultz.pavol@gmail.com

36-0128

75-56-5

800â‚Ź v Ä?istom + 30â‚Ź na deĹˆ jazdy. Vikendy doma. Jazdi sa Slovensko, ÄŒesko, MaÄ?arsko. Naves s plachtou.

03-0005-128

to od 10eur mesacne,ako aj novy LED Tv Smart Samsung po 10eur mesacn.Tel. 0903752333 °PredĂĄm digitĂĄlnu antĂŠnu na prĂ­jem slovenskĂ˝ch a maÄ?arskĂ˝ch programov bez poplatku. MontĂĄĹž dohodou. Tel. 0903122192 °PredĂĄm satelitnĂ˝ komplet FREESAT bez mesaÄ?nĂ˝ch poplatkov, roÄ?nĂ˝ poplatok 25EUR, SlovenskĂŠ, Ä?eskĂŠ a maÄ?arskĂŠ programy. MontĂĄĹž zabezpeÄ?Ă­m.Tel. 0903122192 °Odveziem nepotrebnĂş prĂĄÄ?ku, chladniÄ?ku, mrazniÄ?ku vrĂĄmci NZ ZADARMO.Tel. 0903122192 °PredĂĄm pouĹžitĂş chladniÄ?ku, praÄ?ku v zachovalom stave. FunkÄ?nĂĄ bez zĂĄvady.Tel. 0903122192 °PredĂĄm kvalitnĂş taliansku sedaciu sĂşpravu 3+1+1, tmavohnedej farby, skoro novĂĄ.Tel. 0911169021

°ZO STAR�CH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE. Tel. 0918439124

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

IZOLATÉR

zoznamka

16

BliŞťie upresnenie pri pracovnom pohovore

StavebnĂĄ firma

HÄ˝ADĂ

°Osamelý muŞ hĞadå - prijme Şenu, partnerku na zoznåmenie do domåcnosti rodinnÊho domu, ktorej poskytnem aj bezplatnÊ ubytovanie. SamÊmu je smutno. Skúsme to spolu. NeoĞutujeť.Tel. 0356428877 °53r.hĞadå priateĞku. Tel. 0917049831

Kontaktujte nĂĄs telefonicky 0905 23 10 45

e-mail: mediderma@mediderma.sk

45-0342

zĂĄkladnĂ˝ plat 1000â‚Ź

Výroba plastových dverí v Andovciach

prĂ­jme PRACOVNĂ?KA DO VĂ?ROBY

)(&%3$-'.)

tel.: 0905 536 140

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

76-0091

MZDA: od 4 â‚Ź/ hod. brutto ProsĂ­m volaĹĽ len vĂĄĹžni zĂĄujemcovia na

PRIJMEME na pozĂ­ciu: s hydraulickou rukou a kontajnerovĂ˝m naĹĽahovaÄ?om • nakladanie a vykladanie kovovĂŠho odpadu prostrednĂ­ctvom hydraulickej ruky • preprava kovovĂŠho odpadu medzi prevĂĄdzkami alebo obchodnĂ˝mi partnermi • VP skupiny E podmienkou info: 0948 787 585

51-0227

VODIÄŒ NĂ KLADNÉHO VOZIDLA

prijme do TPP aj ĹživnostnĂ­kov

VODIÄŒOV na SKLĂ PACIE NĂ VESY

NZ 18-28 STRANA - 04

garancia platu 1000 â‚Ź/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

15-0027

Preprava sypkých materiålov. Výkon pråce - zåpadnÊ Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101


dobrĂŠ rady

Skladujeme dary leta I

plody. OtlaÄ?enĂŠ a obitĂŠ kusy by Äžahko podÄžahli hnilobe. Stopku vĹždy nechĂĄvajte na plode — jabÄşÄ?ka klaÄ?te do debniÄ?iek stopkou hore, hruĹĄky stopkou nadol. Na skladovanie IdeĂĄlne na dlhodobĂŠ skla- vyuĹžite nevykĂşrenĂŠ priestory s vysokou vzduĹĄnou vlhkosdovanie je jadrovĂŠ ovocie ĹĽou a stabilnou teplotou. ako jablkĂĄ Ä?i hruĹĄky, pretoĹže DrobnĂŠ ovocie ako jahody, maliny, rĂ­bezle, Ä?ernice alebo nepodliehajĂş rĂ˝chlo ska- Ä?uÄ?oriedky mĂ´Ĺžete v chladniÄ?ke skladovaĹĽ len krĂĄtkodobo, ze. Zberajte ich tesne pred a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnenĂ­m dozretĂ­m a pred uskladne- ich nikdy neumĂ˝vajte, robte tak aĹž tesne pred konzumĂĄnĂ­m ich preberte a vyraÄ?te ciou. IdeĂĄlnou formou dlhodobĂŠho uskladnenia pri tomto poĹĄkodenĂŠ a deformovanĂŠ ovocĂ­ je mrazenie, zavĂĄranie alebo suĹĄenie.

NajĹĄetrnejĹĄĂ­m spĂ´sobom konzervovania je prĂĄve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchovĂĄva 80 aĹž 90 percent pĂ´vodnĂŠho obsahu vitamĂ­nov. IdeĂĄlna teplota v mrazniÄ?ke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sĂş vhodnĂŠ aj slivky a viĹĄne, urÄ?ite to neskúťajte s hroznom, jablkami a inĂ˝mi druhmi obsahujĂşcimi veÄža vody. DrobnĂŠ ovocie mĂ´Ĺžete v mrazniÄ?ke skladovaĹĽ aj presypanĂŠ cukrom alebo preliate cukrovĂ˝m nĂĄlevom (najmä pri kyslejĹĄĂ­ch druhoch ovocia). Po rozmrazenĂ­ ich potom mĂ´Ĺžete konzumovaĹĽ v neupravenom stave alebo pridaĹĽ na dosladenie pokrmov a ochutenie kolĂĄÄ?ov. Takto uskladnenĂŠ ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

Vtip: Pred ĹĄkolou stojĂ­ muĹž s veÄžkĂ˝m bruchom. Z okna sa vyklonĂ­ mladĂĄ uÄ?iteÄžka a pĂ˝ta sa: „ČakĂĄte dieĹĽa?“ A muĹž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „NĂĄĹĄ Ĺživot je Ăşsilie a prĂĄca; dokonalĂ˝ oddych nĂĄs oÄ?akĂĄva aĹž v hrobe.“

5

postreh Petra TĂłtha

0 3 , 0

Politici kontra mlĂĄdeĹžnĂ­ci

PREDAJ SLIEPOK

0907 652 710

OD 13.8.2018

vŞdy v ŠTVRTOK v týchto termínoch: 19.7. , 30.8. , 20.9. , 11.10. , 23 1.11. , 22.11. , 13.12. 2018

vŞdy v ŠTVRTOK v týchto termínoch: 5.7. , 16.8. , 6.9. , 27.9. , 18.10. , 28 8.11. , 29.11. , 20.12. 2018

KrĹĄkany . . . . . . . . . . 9,00 hod. Ivanka pri Nitre. . . . 9,15 hod. MojmĂ­rovce-poĹĄta . . 9,30 hod. Svätoplukovo . . . . . 9,45 hod. Cabaj-ÄŒĂĄpor-Coop . 10,00 hod. MoÄ?enok. . . . . . . . . 10,20 hod. HornĂĄ KrĂĄÄžovĂĄ . . . . 10,35 hod. BranÄ?-KD . . . . . . . . 11,00 hod. VeÄžkĂ˝ KĂ˝r . . . . . . . . 11,15 hod. Komjatice. . . . . . . . 11,30 hod. LipovĂĄ. . . . . . . . . . . 11,45 hod.

Ĺ ulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod. HornĂŠ Zelenice . . . . 9,15 hod. DolnĂŠ Zelenice. . . . . 9,30 hod. Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod. Ĺ Ăşrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod. Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod. DvornĂ­ky. . . . . . . . . 10,40 hod. BojniÄ?ky-Coop. . . . . 10,55 hod. Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod. Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod. Ĺ oporĹˆa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Ulany nad Ĺ˝itavou. 12,05 hod. MaĹˆa. . . . . . . . . . . . 12,25 hod. LĂşÄ?nica n/Ĺ˝itavou . 12,40 hod. VrĂĄble-Lidl . . . . . . . 12,55 hod. PaĹˆa . . . . . . . . . . . . 13,10 hod. VeÄžkĂ˝ CetĂ­n. . . . . . . 13,25 hod. MalĂ˝ CetĂ­n . . . . . . . 13,40 hod. ÄŒechynce . . . . . . . . 13,55 hod. JanĂ­kovce . . . . . . . . 14,10 hod. Golianovo. . . . . . . . 14,25 hod. VeÄžkĂ˝ LapĂĄĹĄ-poĹĄta . 14,40 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod. TeĹĄedĂ­kovo. . . . . . . 12,35 hod. VlÄ?any. . . . . . . . . . . 12,50 hod. ZemnĂŠ . . . . . . . . . . 13,20 hod. KomoÄ?a . . . . . . . . . 13,35 hod. Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod. PalĂĄrikovo . . . . . . . 14,20 hod. Dvory n/Ĺ˝itavou . . 14,50 hod. BeĹĄeĹˆov . . . . . . . . . 15,05 hod. VeÄžkĂŠ Lovce . . . . . . 15,20 hod. PodhĂĄjska . . . . . . . 15,35 hod.

0944 444 523 - CENY DOHODOU

www.hydinarskafarma.sk HydinĂĄrska Hydin inĂĄrs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c (pri Galante)

59-066-2

46-0009

>> Auto bude ståż na stanoviťti alebo Obecným úradom 10 minút <<

a: ponĂşk

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

Satelity a AntĂŠny Predaj-MontĂĄĹž-Servis

ul. Medzi vodami 907, Nitra

freeSAT-50% Z ava Skylink,Plustelka,Mindig TV

mobil: t e-mail: palenica.dolnekrskany@dolnekrskany.sk

45-0309

OTVORENĂ&#x2030;: Pondelok - PiatPLtII SPCPUBQPEÇĽB[Ă&#x2C6;KNV 76-0008

0903467810,www.tvsatelektrik.sk

47-036

PĂ LENICA ADIVIT DolnĂŠ KrĹĄkany

36-0016

â&#x20AC;˘ Nosnice 8-12 týŞdĹ&#x2C6;ovĂŠ Ä?ervenĂŠ, Ä?ierne, jarabatĂĄ a sasex â&#x20AC;˘ BrojlerovĂŠ kaÄ?ice na vĂ˝krm â&#x20AC;˘ KĂĄÄ?ere Mulard Na vĂ˝krm â&#x20AC;˘ LandeskĂŠ husi na vĂ˝krm krmivo pre nosnice Rozvoz ZADARMO! rastovĂĄ a znĂĄĹĄkovĂĄ

NZ 18-28 STRANA - 05

KeÄ? mlĂĄdeĹžnĂ­ci s transparentom Za sluĹĄnĂŠ Slovensko oznĂĄmili, Ĺže v  jesennĂ˝ch komunĂĄlnych voÄžbĂĄch budĂş podporovaĹĽ niektorĂ˝ch nezĂĄvislĂ˝ch kandidĂĄtov na starostov a primĂĄtorov, vlĂĄdny Smer, opoziÄ?nĂŠ SaS, OÄ˝aNO a mimoparlamentnĂŠ KDH podrĂĄĹždene odpovedali, Ĺže Juraj Ĺ eliga a spoloÄ?nĂ­ci sa sprĂĄvajĂş ako politickĂĄ strana. ProblĂŠm nespoÄ?Ă­va v tom, Ĺže by pĂĄni SulĂ­k, MatoviÄ?, Fico a  Hlina nemali pravdu. PrĂĄve naopak, ale tĂ˝m, Ĺže ju vyslovili nahlas, povýťili spolok Za sluĹĄnĂŠ Slovensko na ĂşroveĹ&#x2C6; svojich partnerov, Ä?o je ĹĄkolĂĄcka chyba. Ä&#x152;Ă­m Ä?alej Äžudia ĹžijĂş od sociĂĄlnej bubliny a ekonomickĂŠho pohodlia hlavnĂŠho mesta, tĂ˝m menej sĂş nĂĄchylnĂ­ podliehaĹĽ prehĂĄĹ&#x2C6;aniu mĂŠdiĂ­. Treba si na rovinu povedaĹĽ, Ĺže dorastenci, ktorĂ­ si tak trochu arogantne osobujĂş prĂĄvo urÄ?ovaĹĽ, ako mĂĄ vyzeraĹĽ sluĹĄnĂŠ Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinĂĄrov Ĺžiadnu ĹĄancu mobilizovaĹĽ masy. A zneuŞívaĹĽ emĂłcie, vyvolanĂŠ vraĹždou Martiny KuĹĄnĂ­rovej a JĂĄna Kuciaka na destabilizĂĄciu politickĂŠho systĂŠmu. Mimochodom, motĂ­v tohto nepochybne odsĂşdeniahodnĂŠho Ä?inu dodnes nie je preukĂĄzanĂ˝, ale organizĂĄtori protestov bez ohÄžadu na to nevĂĄhajĂş pri kaĹždej prĂ­leĹžitosti hovoriĹĽ, Ĺže novinĂĄr priĹĄiel o Şivot kvĂ´li svojej prĂĄci. Ĺ˝iadne fakty tĂşto teĂłriu nepotvrdzujĂş a vydĂĄvaĹĽ ju za pravdu je prosto loĹž, Ä?o sa dozaista nezhoduje s  poĹžiadavkou sluĹĄnosti vo verejnom Ĺživote. MĂŠdiĂĄ a predovĹĄetkĂ˝m opozĂ­cia veÄžmi dobre vedeli, Ĺže omladina na nĂĄmestiach zavĂĄdza, ale kĂ˝m konala v zhode s  ich predstavami a  zĂĄujmami, mala plnĂş podporu, tak novinĂĄrov, ako aj protivlĂĄdnych politickĂ˝ch lĂ­drov. BĂ˝valĂ˝ premiĂŠr Robert Fico sĂ­ce uĹž vtedy poukazoval na to, Ĺže hnutie Za sluĹĄnĂŠ Slovensko nemĂĄ nĂĄleĹžitĂş politickĂş legitimitu, ale robil to tĂ˝m najmenej vhodnĂ˝m spĂ´sobom. A  pokraÄ?uje v  tom dodnes. Naopak, ĹĄĂŠfovia opoziÄ?nĂ˝ch strĂĄn postupne menia pozĂ­cie nielen voÄ?i tomu, Ä?o si hovorĂ­ Za sluĹĄnĂŠ Slovensko, ale aj vo vzĹĽahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorĂ˝ oznĂĄmil, Ĺže po roku 2019, keÄ? mu vyprĹĄĂ­ funkÄ?nĂŠ obdobie, sa bude v urÄ?itej forme angaĹžovaĹĽ v stranĂ­ckej politike. Je pravdou, Ĺže strana vedenĂĄ Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovĹĄetkĂ˝m sĂşÄ?asnej opozĂ­cii a  Ä?iastoÄ?ne aj Smeru, a preto mĂĄ iskrenie medzi tĂ˝mito tromi tĂĄbormi jasnĂş politickĂş logiku. Juraj Ĺ eliga, KristĂ­na FarskĂĄ a Ä?alĹĄĂ­ s odznakmi s nĂĄpisom Za sluĹĄnĂŠ Slovensko vĹĄak nie sĂş pre tĂ˝chto hrĂĄÄ?ov Ĺžiadnymi partnermi. LepĹĄie povedanĂŠ nemali by byĹĽ, avĹĄak keÄ? s nimi budĂş zvĂĄdzaĹĽ na verejnosti slovnĂŠ sĂşboje, dostanĂş sa na jednu ĂşroveĹ&#x2C6;. A  s  nimi celĂĄ slovenskĂĄ politika. pt


5

2

6

7 4 5 9 2 1 7 6 1 4 5

4 9

8

škola

Škola a extrémy Pracujem v školstve dlho. Som z generácie, ktorá zažila 1989-ty, mám možnosť porovnávať „reformy“ školy. Nedávno som čítal článok o nápade zrušiť školy. Teraz nehľaďme na sociálne dôsledky. Zamerajme sa na extrémnosť tohto názoru. Alebo

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minimálnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dostávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

BEZ DPH

Pomer obvodu pásu a telesnej výšky Všeobecne ako ukazovateľ obezity a  rizikovosti srdcovo-cievnych ochorení sa používa okrem známeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglického waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pásu a výškou. Je to ukazovateľ množstva telesného tuku u človeka. Výpočet je jednoduchý. Namerané hodnoty obvodu pásu sú vydelené výškou postavy. Obe miery musia byť v  rovnakých jednotkách (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujúca 0,5 sa už berie ako kritická a hodnota nad 0,6 indikuje veľmi vysoké riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a úmrtnosť na tieto ochorenia. Bližšie upresnenie je možné podľa pohlavia a veku. U  žien je optimálna hodnota 0,42 až 0,48. Hodnota nad 0,49 znamená riziko nadváhy a hodnota nad 0,492 zvýšené riziko pre prítomnosť tuku uloženého v oblasti pásu a brucha nielen v podkoží, ale hlavne aj v útrobách brucha, medzi orgánmi. Stav sa nazýva abdominálna alebo aj brušná obezita. Pri posudzovaní BMI je žena už v pásme nadváhy a pri čísle viac ako 0,58 už v  pásme obezity ťažkého stupňa, nazývanej aj malígna alebo morbídna, čo hovorí samé za seba. Pre mužov je optimálna hodnota 0,43 až 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýšené riziko znamená viac ako 0,536, kedy je muž už v pásme nadváhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ťažkého stupňa. O zdravo štíhlych ľuďoch hovoríme, keď hodnoty môžu byť aj nižšie od 0,35 do 0,41 u žien a do 0,42 u mužov. Zväčša ide o mladých ľudí s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sú optimálne hodnoty 0,46 až 0,51. Dôležité je nielen vedieť svoju hmotnosť a porovnávať si ju, ale poznať aj obvod pásu. Teda okrem váhy, treba používať aj jednoduchý krajčírsky meter a  vedieť svoje údaje. Alebo vnímať, či a ako ľahko zapneme nohavice alebo sukňu. Všeobecne platí, že cielený pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenšuje aj obvod pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

/

PRACUJTE V AMAZONE S MANPOWEROM HODINOVÁ MZDA 4,60

€ + 20 % BONUS

ŠTVORDŇOVÝ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ

TEŠÍME SA NA VÁS NA STRETNUTIACH v NITRE, každý pracovný deň o 9:00 a 13:00, budova VBC, Štúrova 22 v ŠURANOCH: pondelok, 16.7. 2018 o 9:00, Reštaurácia Tyché, SNP 71 v SEREDI: utorok, 17.7. 2018 o 9:00, Dom kultúry, Školská 1 v PIEŠŤANOCH: streda, 18.7. 2018 o 9:00, Spoločenská sála Malej scény MsKS, Ul. A. Dubčeka 27 v KOLÁROVE: štvrtok, 19.7. 2018 o 9:00, Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. 4

VYUŽITE BEZPLATNÚ LINKU

0800 600 100 NZ 18-28 STRANA - 06

07-0025

8 9 7 7 4 9 5 2 8


svet knihy

Ľudácka prevýchova Bolo to v rokoch 1938 až 1939, keď sa pomery v krajine začali výrazne meniť. V knihe Ľudácka prevýchova píše autorka, historička Marína Zavacká, že myšlienkový pluralizmus mal na Slovensku čoraz menší priestor. Do popredia sa dostávala

jednotná doktrína - tá postupne prechádzala školami, mládežníckymi organizáciami i pracovným prostredím. Pôvodné pravidlá spoločnosti prestávali platiť. Miesto nich pribúdali nové zákony, v ktorých hrala prím najmä svojvôľa nadriadených - a kde na odsúdenie mnohokrát stačilo nájsť svoje meno v položke „prekážka budovania štátu.“ Slovensko sa pomaly pretváralo a s ním aj osudy jeho obyvateľov. Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň

roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len niečo priznať, aby mala nižší trest. Po prepustení sa na radu osvieteného lekára rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení vypísať. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí. red

Vtip: Pán Novák otvára dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojí jeho sused v pyžame. „Ale, pán sused,“ vraví Novák, „prišli ste v pyžame!“ „Prepáčte,“ ospravedlňuje sa sused, „myslel som si, že dnes máte nočnú.“ Emanuel Kant: „Niekedy tá najproduktívnejšia vec, ktorú dokážete urobiť, je oddychovanie.”

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak Ako hlboko sme klesli Politici sa chvália rastom HDP, ľudia viac zarábajú a môžu si kúpiť viac. Napriek materiálnemu vzostupu padáme stále hlbšie. A keď sa zdá, že sme na dne, príde ďalšia demonštrácia grobianstva. Hovorím o spôsobe, akým ľudia komunikujú na verejnosti, na internete a v médiách. Ľudia, ktorí sa nazývajú politikmi, intelektuálmi, ktorí majú privilégium vystupovať v médiách a pôsobiť tak aj na našu mládež. Voči svojim oponentom používajú slová ako psychopat, vyšinutý predátor, debilný veriaci, grázel, zlodej, gauner, pošahanec, idiot a podobne. Urážaním protivníka nebudú naše argumenty silnejšie a nepriblížime sa k pravde. Na dialóg ako keby nebol čas. Kto by sa dnes zdržiaval počúvaním toho druhého? Ľudia sa prekrikujú, každý chce na seba upútať. V hádke máme protivníka, ktorého chceme poraziť, alebo aspoň raniť, ponížiť, či zosmiešniť. V dialógu máme spojenca na ceste k pravde. Naučme sa pozerať na problém očami druhej strany, snažme sa pochopiť, až potom očakávajme pochopenie. Tomáš Akvinský napísal: „Pane, daj mi srdce pokojné, jasné ale bez povrchnosti, zrelé, ale bez chytráctva, horlivé, ale bez túžby robiť sa dôležitým...“  Nie je čas na platónske dialógy Tomáša Akvinského, ktorý vyzýval svojich protivníkov, aby hovorili. Od nich dostával pomoc pred jednostrannosťou, zjednodušovaním a subjektívnosťou. My chceme dnes našich protivníkov umlčať, skáčeme im do reči, nepočúvame, čo hovoria a ani nás to nezaujíma. Lásku k pravde sme vymenili za rýchle a zjednodušené skratky. Úctu k partnerovi sme nahradili bojom, v ktorom sa snaží každý prekričať a premôcť toho druhého. Výsledkom sú narušené vzťahy, nedostatok rešpektu, negatívne emócie, nervozita a vytváranie ďalších konfliktov. Máme oveľa rýchlejšie a dokonalejšie komunikačné systémy, ako naši predkovia. Ale zatvrdli nám srdcia a zhrubol jazyk. Máme prístup k takým informáciám a faktom, ako nikdy v histórii, ale obklopuje nás klamstvo a manipulácia. Bože, ako hlboko sme klesli. Koľko pýchy vidíme každý deň v priamom prenose. A pokora sa skrýva niekde v úzadí. jk

NZ 18-28 STRANA - 07


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v Ä&#x152;R

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod. Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk 85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0046

TEL.: 

85-0481

 

ELEKTRIKĂ R 

     !

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

!" "#$%&'

RaiďŹ&#x20AC;eisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod RaiďŹ&#x20AC;eisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â&#x201A;Ź

MĂ&#x201D;Ĺ˝ETE MAŤ AJ VY

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

LEN ZA

15 â&#x201A;Ź MESAÄ&#x152;NE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â&#x201A;Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄ&#x152;KE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â&#x201A;Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â&#x201A;Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â&#x201A;Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â&#x201A;Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk

32- 0077

!" "#$%&'

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

NZ 18-28 STRANA - 08

Novozámocko 18-28  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Novozámocko 18-28  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement