Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny. 2

... nájdeš, čo hľadáš

novozamocko.sk

NOVOZÁMOCKO č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

3

7

týždenne do 35 000 domácností a firiem

3 ww osk w.oska role aro x.sk lex @a zet .sk

4

VYKUPUJEM STARÝ NÁBYTOK, bytové doplnky, hračky. Platím v hotovosti.

OSIVO a.s., Tvrdošovská cesta 7, 940 01 Nové Zámky, www.osivo.sk

0902/ 902 352, 035/ 64 28 407 0

76-0028

Fllá i LLabella, Toscana, Rafaela, Peela, Flávia, Flá Campina a ďalších certifikovaných osív.

Prijmeme ženy/mužov do výroby na TPP – dlhodobo, dva dni robíš, dva dni voľno (11,5hod/ zmeny), priamo v NR. Dobré platové podmienky, strava zabezpečená. DOPRAVA ZABEZPEČENÁ Viac info 0948 867 761. MAHAX Slovakia, s.r.o.

CENOVÉ PONUKY 76-0037

0908 16 14 16 www.montplast.sk

Ponuka práce

Iba po telefonickom kontakte v čase do 20.00 h.

0910 800 837 STARZYK s.r.o., M.R. Štefánika 14, Šurany

KANCELÁRIA

035/6 420 166

OPRAVY A SERVIS

0918 10 91 49 montplast@montplast.sk

z{‚†ˆyw… t~nmz{‚{ €‚~p{Ô{‚oq w{yvm€uoq €~ˆ‚zuom p{xzé{tmv ym¿m tÙx qyq~{‚{

5-7

Volajte alebo e-mailujte: 76-0009 09

0908 979 443

Ošetrenie nie je hradené ZP.

76-0005

50%

Redakcia NOVOZÁMOCKO hľadá kolportéra na roznos novín s nástupom ihneď v:

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

www.starzyk.sk

Ďalej ponúkame: AVY • opravy, nastavovanie plastových okien a dverí ZĽ výšky o až d • opravy roliet, žalúzií a sieťok • výmeny rozbitých skiel a kovaní

distribucia.nz@regionpress.sk

NZ 18-07 STRANA - 01

53-0000

Predaj zemiakovej sadby odrôd:

0948 798 987

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN, DVERÍ A DOPLNKOV

23-0005

Tel.: 0908 320 488

ww.zlatnik-lenard.sk

76-0002

76-0003

76-0026

MURÁRSKE A MALIARSKE PRÁCE

PROFESIONÁLNY SERVIS A OPRAVA OKIEN MONTÁŽ ZASKLIEVACÍCH HLINÍKOVÝCH A DVERÍ, ROLIET, ŽALÚZIÍ A SIEŤOK SYSTÉMOV RÁMOVÝCH, BEZRÁMOVÝCH A ąŭüôýðúþąðýøðÿĎýăþąúûĄĝøôúĉĎüúþąąŖôăúŭò÷ĉýðĝøôú OTOČNÝCH NA BALKÓNY, TERASY, ñðûúńýþąŭò÷üðóøôûôûôúăāþĉĎüúþąðĂðüþĉðăąĎāðĝþą ąŭüôýðāþĉñøăŭò÷ðÿþŖúþóôýŭò÷ĂúøôûúăþāĢĄűýôüðùŝ ALTÁNKY, ZIMNÉ ZÁHRADY, DELIACE øĉþûðĝýĢąûðĂăąýþĂăøĂăôÿûŭüāĎüøúþü€suðĆøĂĂÿðòôā PRIEČKY, ZÁBRADLIA, HLINÍKOVÉ ÿāôüðĉðýøôðąŭüôýðăôĂýôýıýðÿûðĂăþąŭò÷÷ûøýıúþąŭò÷ STRIEŠKY NA BALKÓNY. ôĄāþþúýĎò÷


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO NOVOZÁMOCKO

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 35 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Podzámska 21 Nové Zámky 035 / 646 14 10, 640 31 14 novozamocko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Začal sa nový rok... Nie, nepomýlili sme sa. To v astrológii starých Číňanov sa začal nový rok. Rok Psa. To, čo sľubuje ľudstvu je však natoľko zaujímavé, že predsa len mu treba venovať aspoň zopár myšlienok. Vraj, milí čitatelia, sa v

tomto roku naučíme povedať Nie, keď už naozaj treba povedať Nie. Vraj to bude rok mnohých pozitív, mal by nás zbaviť tých, ktorí podvádzajú, kradnú, klamú, mal by nás zbaviť bezprávia a sociálnej nespravodlivosti. Nuž, je to iba „čínsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznať. Dobre znie aj rada, že sa máme zbaviť falošných priateľov. Rozhodne to spravte. O nič a ani o nikoho neprídete. Tí falošní vás časom aj tak odkopnú! Zbavia sa vás ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, že veď aj oni majú právo „žiť“.

PRI DVOROCH NAD ŽITAVOU BY MALO VZNIKNÚŤ ŠPORTOVO-REKREAČNÉ JAZERO

Inzercia: 0907 779 018

Distribúcia a grafika: 0908 979 443 Distribúcia: (35.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Nových Zámkoch, Šuranoch a v obciach okresu: Palárikovo, Tvrdošovce, Dvory nad Žitavou, Komjatice, Veľký Kýr a Bánov + párny týždeň: Nitriansky Hrádok, Kostolný Sek, Lipová, Hul, Uľany nad Žitavou, Mojzesovo, Jatov, Podhájska a Radava + nepárny týždeň: Zemné, Komoča, Andovce, Semerovo, Jasová, Veľké Lovce, Bešeňov, Branovo a Dedinka

Za tajomstvami krvavej grófky Báthory

Na východnom okraji katastra obce Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky by malo vzniknúť športovo–rekreačné jazero. Prostredníctvom ťažby štrkopiesku ho plánuje vybudovať Agro Building s.r.o. Nové Zámky. Pozemky na vybudovanie jazera sa nachádzajú v blízkosti areálu bývalej strelnice. Výstavba by mala byť ukončená na jar 2020. Podľa projektovej dokumentácie predloženej na posúdenie vplyvov na životné prostredie by mali náklady na vybudovanie jazera dosiahnuť 200.000 eur bez DPH. Športovo–rekreačné jazero s priemernou hĺbkou štyri metre by malo vzniknúť na ploche 17.000 metrov štvorcových. Slúžiť by malo športovým rybárom a návštevníkom na relax v prírode popri vodnej ploche. Podľa investora sa vodné plochy po ukončení ťažby štrkopieskov môžu stať súčasťou migračných koridorov určitých skupín vtáctva. Zároveň sa môžu stať aj náhradným biotopom a reprodukčnou lokalitou pre vybrané skupiny rýb, obojživelníkov a vtáctva. (tasr)

Teraz len za

31.90 €

23,90 €

26%

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva zámku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je považovaný za jeden z najkrajších hradov v celom Rakúsku). Presun do mesta Sárvár, kde grófka podľa legendy zabila najviac svojich obetí. Termín: 2.6.2018

Zámok Mikulov a slávnosti mandlí a vína v Hustopeče Teraz len za

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

27,90 €

19,90 €

PYROTECHNIK ZNEŠKODNIL MUNÍCIU NA DVOCH MIESTACH V OKRESE NOVÉ ZÁMKY

29%

Na dvoch rôznych miestach v okrese Nové Zámky musel v pondelok 12. februára zasahovať policajný pyrotechnik pri zneškodňovaní povojnovej munície. Krátko pred 10. hodinou oznámil nález munície 52-ročný muž v obci Nová Vieska. „Policajná hliadka až do príchodu pyrotechnika miesto zaistila. Išlo o jednu 120-milimetrovú delostreleckú strelu ruskej výroby,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Približne o 14. hodine oznámil na polícii nález munície zamestnanec Poľnohospodárskeho družstva v Strekove. Išlo o nevybuchnutý ručný obranný granát ruskej výroby bez zapaľovača. Do príchodu pyrotechnika miesto zabezpečili policajti. V obidvoch prípadoch muníciu zaistili a odviezli na zneškodnenie. „Munícia sa ešte stále nachádza v lesoch, na poliach alebo v záhradách. Aj po rokoch môže byť stále funkčná a akákoľvek neodborná manipulácia ju môže aktivovať. Upozorňujeme občanov, aby s muníciou za žiadnych okolností nemanipulovali a každý takýto nález oznámili na polícii,“ vyzvala verejnosť Bruchterová. (tasr)

1-dňový poznávací zájazd. Prechádzka po historickom centre Mikulova - Sgrafitový dom U rytierov, Dietrichsteinská hrobka v bývalom kostole Sv. Anny na hlavnom námestí. Presun do mesta Hustopeče, kde sa konajú slávnosti mandlí a vína. Termín: 24.03.2018

Výstava veteránov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapešti Teraz len za

29,90 €

22,90 €

24%

1-dňový poznávací zájazd. Návšteva Historického parku železníc, najväčšieho festivalu veteránov v strednej a východnej Európe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradné návršie, chrám kráľa Mateja, Rybárska baša, Bazilika svätého Štefana, Parlament.

Výstava orchideí a tilandsií Teraz len za

25 €

17,50 €

30%

1-dňový zájazd do Viedne na medzinárodnú výstavu orchideí a tilandsií s CK Trip. Doprava: autobusová Termín zájazdu: 24.02. 2018

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

Hľadám

TESÁROV STOLÁROV

do Rakúska a Nemecka MONTÁŽ MONTOVANÝCH DOMOV

MUŽ SA POČAS JEDNEJ NOCI POKÚSIL VLÁMAŤ DO DVOCH POHOSTINSTIEV A BUFETU

na SK živnosť. 7 - 12 dňové turnusy. Úkolová práca. Aj 4-členné partie (1 pracovník NJ).

Mzda od 140 €/deň JOL s.r.o. Veľký Cetín tel.: 0908 715 316 0043 676 84 66 83 15

45-0060

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Bolo by krásne očistiť svet o falošnosti, od falošných priateľov i falošných prorokov. Potrebujeme na to horoskop či čosi ešte viac? Nestačíme si my sami? Naozaj to vyzerá na rok veľkých zmien. Hoci je už pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na začiatku. Verme si, my všetci vzájomne, že ten rok a tie zmeny budú pre nás dobré. Za celú redakciu a všetky jej pobočky vám želám pekný týždeň. Pekný, dobrý, pokojný i nádejný. Veď sa začal nový rok. Rok Psa. Ivan Brožík

Novozámockí policajti zadržali 21-ročného muža, ktorý sa počas uplynulého víkendu vlámal do troch objektov v Nových Zámkoch. V noci z piatka (9.2.) na sobotu sa pokúsil vlámať do pohostinstiev na Cyrilometodskej ulici, Ulici M.R. Štefánika a do bufetu na Cyrilometodskej ulici, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. V pohostinstve na Cyrilometodskej ulici sa muž pokúsil vypáčiť mrežu na okne. To sa mu však nepodarilo, preto z miesta odišiel. Poškodením mreže vznikla škoda vo výške 50 eur. Následne sa muž na tej istej ulici pokúsil vlámať do bufetu, na ktorom vytrhol mrežu a vošiel do priestoru toaliet. „Nepodarilo sa mu však prekonať dvere vedúce do vnútorných priestorov, aj z tohto miesta odišiel,“ skonštatovala Bruchterová. V tomto prípade škodu vyčíslili na 100 eur. Po dvoch neúspechoch sa mladík vybral na ulicu M.R. Štefánika, kde sa pokúsil vlámať do ďalšieho pohostinstva. Rozbil okno, no nepodarilo sa mu odstrániť mrežu. Majiteľovi vznikla škoda vo výške 200 eur. Policajti krátko po spáchaní skutkov zadržali podozrivého 21-ročného Júliusa z Nových Zámkov. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonoch bol obvinený z prečinu krádeže v štádiu pokusu. Hrozí mu trest odňatia slobody na dva roky. Obvinený skončil v cele policajného zaistenia. Poverený policajt zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné trestné stíhanie. (tasr)

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

NZ 18-07 STRANA - 02


Nevyrovnaný záväzok a jeho plnenie

nančné prostriedky, ktoré súvisia s omeškaním dlžníka. Pokiaľ dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Omeškanie dlžníka spôsobuje zmenu záväzku, a to čo do oprávnení veriteľa a po„Zamestnávateľ ako podnikateľ vinností dlžníka tak, aby veriteľ nebol omeškaním dlžníka poškodený. som vykonal pre svojho obchod- Pri peňažných dlhoch môže veriteľ okrem plnenia požadovať i  úroky ného partnera služby, za ktoré z omeškania, ak nie je dlžník podľa zákona povinný platiť poplatky z mi nezaplatil včas a riadne. Mám omeškania. Úroky z  omeškania predstavujú sankciu za omeškanie právo si od svojho odberateľa vy- s  platením peňažného dlhu (treba odlišovať od úroku ako peňažnej máhať aj nejaké iné nároky ako odmeny za poskytnutie finančných prostriedkov). Úrok z omeškania je sankciou pre dlžníka. Pokiaľ sa dlžník dostane do omešsamotnú nezaplatenú sumu?“ Áno, máte nárok aj na ďalšie fi- kania, veriteľovi vzniká priamo zo zákona právny nárok na zaplatenie úroku

z omeškania ako príslušenstva k istine. Výška zákonných úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia (v obchodnoprávnych vzťahoch o osem percentuálnych bodov vyššia) ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Pričom je nutné poukázať na skutočnosť, že výšku úroku z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch nemožno modifikovať. Naproti tomu v obchodnoprávnych vzťahoch si zmluvné strany môžu dohodnúť vyšší úrok z omeškania, tento však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Poplatok z  omeškania je akýmsi ekvivalentom pre úrok z  omeškania pri omeškaní s platením nájomného za užívanie bytu. Poplatok z omeškania je pokračovanie na nasledujúcej strane

EUR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto pôžička je bezúročná a má byť splatená dňa 31.12.2017. Keďže dlžník dňa 31.12.2017 nesplatil svoj dlh doza každý deň omeškania 0,5 ‰ (promile) dlžnej sumy, najmenej však 0,83 stal sa do omeškania. Veriteľovi vznikol nárok na úrok z omeškania vo výške 5,00% ročne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. Dlžeura za každý i začatý mesiac omeškania. Paušálna náhrada nákladov spojených s  uplatnením pohľadávky je ník vyrovnal svoj dlh dňa 31.10.2018 vo výške 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako sankčný inštitút v obchodnoprávnych vzťahoch. V prípade omeškania istina + 49,97 EUR ako zákonný úrok z omeškania za 304 dní). dlžníka má veriteľ právo požadovať paušálnu náhradu nákladov spoje- Príklad: B) Spoločnosť STAVEBNINY s.r.o. ako dodávateľ dodal spoločnosti ných s uplatnením pohľadávky vo výške 40,00 EUR za každú jednu pohľa- KROVSTAV s.r.o. ako odberateľovi materiál na základe čoho vystavil dodávateľ faktúru č. FV-0001 zo dňa 25.07.2017, splatnú dňa 15.08.2017 v sume dávku bez ohľadu na dĺžku omeškania. Príklad: A) Na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 01.01.2017 Peter M. ako ve- 3.850,00 EUR. Na základe rámcovej kúpnej zmluvy bol pre prípad omeškania riteľ požičal Jánovi T. ako dlžníkovi finančné prostriedky vo výške 1.200,00 dlžníka dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 13,00% ročne z dlž-

nej sumy. Po mimosúdnom rokovaní skrze inkasnú spoločnosť dlžník dňa 05.03.2018 uhradil veriteľovi sumu vo výške 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky + 276,99 EUR ako zmluvný úrok z omeškania za 202 dní). Zákonný úrok z omeškania, poplatok z omeškania ako i paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky plynú zo zákona pri omeškaní dlžníka a stávajú sa vaším nárokom. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

právnik radí

JUDr. Barbora Koncová

Právnik radí

pokračovanie

Emócie a samota

že sa musíte cítiť osamelo. Skúste práve tento deň využiť vo svoj prospech. Na„Ako prežiť Valentína, po plánujte si nejaký príjemný program, urobte si radosť, prvý raz budem sama, doprajte si niečo, na čo ste už dlhú dobu nemali čas nechcem sa cítiť osame- a čo by vám prinieslo príjemné pocity. Nikde tiež nie je lo.“ napísané, že musíte byť sama. Stretnite sa so svojou Život nám prináša rôzne kamarátkou, vyrazte na kávu s  kolegyňou, navštívte situácie a nie vždy je mož- svoju maminu... , jednoducho skúste práve vy niekoho, né prežiť podobný sviatok na kom vám záleží, svojou spoločnosťou potešiť. Je to Mgr. Renáta po boku niekoho milova- na vás, možností je neúrekom, stačí si vybrať tú, ktorá Botková ného. To však neznamená, vám vyčarí dobrý pocit.

psychológ radí

Vtip: „Čo robí váš manžel?“ „Leží v nemocnici.“ „A na čo sa sťažuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine.“

3

občianska riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám os. motor. vozidlo HONDA ACCORD, 1850m3, r.v. 2001, ťažné zariadenie, centrálne uzamykanie, najazdených 297 tis. km, 4 ks pneu na diskoch. Cena dohodou.Tel. 0903430118 °Predám 2 Traban‫﬚‬.Tel. 0915548481

Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je uvedomiť si, že aj keby ste strávili tento deň sama, nemusíte sa cítiť osamelo. Taktiež to neznamená, že to tak bude navždy. Jediná istota je, že veci sa neustále menia a život beží , a  to bohužiaľ , alebo našťastie, preto zaujmite ten správny postoj, ktorý vám energiu dodá a nezoberie. Určite poznáte citát, že „dnes strávim večer v  tej najlepšej spoločnosti - sám so sebou.“ A okrem toho, pre mnoho ľudí ide o bežný deň v týždni, možno aj to môže byť pre vás jedna z možností. Mgr. Renáta Botková psychológ

auto-moto/iné

2

°ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/Diely- DOBRE zaplatím. Tel. 0908205521 °ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/DielyDOHODA ISTÁ.Tel. 0908205521 °ČZ-JAWA Kúpim takéto motorky aj nepojazdné alebo len diely.Tel. 0949505827

byty/predaj

3

°Predám 2-izbový byt v Nových Zámkoch, čiastočne prerobený, dobrá lokalita, cena dohodou.Tel. 0918818131

byty/prenájom domy/predaj

4 5

°Predám výhodne rodinný dom s garážou a záhradou. Šurany - Nitriansky Hrádok. Tel: 0908510166.Tel. 0908189141

pozemky/predaj reality/iné

6 7

°Predám chatku v záhradkárskej osade „Hliník“, 4,5á, podpivničená, cena dohodou. Tel. 0903430118

Vzduchovky Kandar B3 na pôvodná ce

89,- €

-39%

Overal pre psa

Baterka a bejzbalka v jednom

na pôvodná ce

26,99 €

-82%

Kaliber: 4,5mm a 5,5mm Úsťová rýchlosť diaboly - 240 m/s (860 km/h) Hmotnosť: 3,3 kg

Maskáčový zimný overal pre psa s kapucňou, zapínanie na cvoky. Veľkosti L, XL, XXL.

nová cena

nová cena

54,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

4,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

na pôvodná ce

39,99 €

-68% Hliníková LED POLICE baterka. Vodevzdorná, prachuvzdorná, energeticky úsporná so zabudovaným kompasom. Maximálny jas: 240 Lumenov.

nová cena

12,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Zikon baterka

na pôvodná ce

15,99 €

-45% Špeciálna dobíjacia baterka v štýle policajných zásahových jednotiek SWAT. Funkcia nastaviteľný zoom - kde si regulujete dosah svitu lúča až do 200 metrov.

nová cena

8,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

NZ 18-07 STRANA - 03

45-0062

47-036

stavba

8

°Predám aj na splátky od 10 € mesačne novy vykonny notebook Hp s 15palcovou Led obrazovkou,vhodny na internet,do skoly aj na hry,dovozzdarma,prvá splátka až po 4 Týždňoch od dodania tovaru, dva rokyzáruka,darcek is‫﬚‬.Tel. 0903752333

domácnosť

9

°Predám digitálnu anténu na príjem slovenských a maďarských programov bez poplatku. Montáž dohodou. Tel. 0903122192 °Predám satelitný komplet FREESAT bez mesačných poplatkov, ročný poplatok 25EUR, Slovenské, české a maďarské progra-

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na ďalšej strane.


MaliÄ?kĂĄ bojovnĂ­Ä?ka potrebuje pomoc

DievÄ?atko z PieĹĄĹĽan nemĂĄ ruky, zle poÄ?uje a trpĂ­ poruchou reÄ?i. RodiÄ?ia ju preto uÄ?ia komunikovaĹĽ pomocou oÄ?Ă­. PercentĂĄ z danĂ­ od ďŹ riem i zamestnancov prispejĂş na nĂĄkup kom„KeÄ? sa malĂĄ „DomÄ?a“ na- penzaÄ?nej pomĂ´cky Tobii, ktorĂĄ bude Dominike pomĂĄhaĹĽ pri rodila, jej tatino pĂ­sal svo- komunikĂĄciĂ­. jim kolegom: „Je zdravĂĄ, je Ĺ peciĂĄlny prĂ­stroj stojĂ­ 17 600 eur a mladĂĄ rodina mĂĄ aj Ä?alĹĄie krĂĄsna, nemĂĄ sĂ­ce vyvinutĂŠ nemalĂŠ vĂ˝davky na rehabilitĂĄciu svojej dcĂŠry. DvojroÄ?nej DomiruÄ?iÄ?ky, ale to zvlĂĄdneme, je nike po narodenĂ­ diagnostikovali genetickĂ˝ syndrĂłm Cornelia de Lange. DievÄ?atko mĂĄ spomalenĂ˝ rast, oneskorenĂ˝ psychonaĹĄa prvĂĄ.“ S jeho sĂşhlasom zverejĹˆuje- motorickĂ˝ vĂ˝voj, poĹĄkodenĂ˝ sluch, poruchu reÄ?i a sĹĽaĹženĂŠ vnĂ­manie okolia. Napriek tomu miluje hudbu i zvukovĂŠ hraÄ?ky. me nasledujĂşci text.

Ĺ peciĂĄlny poÄ?Ă­taĹĽ Tobii, na ktorĂ˝ je zbierka percent z danĂ­ urÄ?enĂĄ, bude mĂ´cĹĽ Dominika ovlĂĄdaĹĽ pomocou zreniÄ?iek. PomĂ´cka zlepĹĄĂ­ jej kognitĂ­vne funkcie, uÄ?enie i mentĂĄlny vĂ˝voj. Zamestnanci mĂ´Ĺžu poĹžiadaĹĽ zamestnĂĄvateÄža o roÄ?nĂŠ zĂşÄ?tovanie do 15. februĂĄra, potom vyplniĹĽ tlaÄ?ivo a poslaĹĽ ho do 30. aprĂ­la na daĹˆovĂ˝ Ăşrad. PrĂĄvnickĂŠ a fyzickĂŠ osoby mĂ´Ĺžu vyplniĹĽ Ăşdaje o prijĂ­mateÄžovi Ä?asti zo svojich danĂ­ v daĹˆovom priznanĂ­. Ăšdaje o prijĂ­mateÄžovi: Ăšsmev pre druhĂ˝ch, obÄ?ianske zdruĹženie. Pod PĂĄrovcami 7152/151, 921 01 PieĹĄĹĽany. IÄŒO: 50 607 740. O syndrĂłme Cornelia de Lange sa viac doÄ?Ă­tate na genetickesyndromy.sk. red

veterinĂĄr radĂ­

Pozor na dĺŞku pazúrikov

Vo vĹĄeobecnosti je vĹĄak lepĹĄie psiu „manikĂşru“ prenechaĹĽ na odbornĂ˝ personĂĄl veterinĂĄrnych ambulanciĂ­. NiektorĂŠ psĂ­ky majĂş totiĹž pazĂşre sfarbenĂŠ tak, Ĺže laik ĹĽaĹžko odhadne, na akĂş vzdialenosĹĽ od konca je to iba mĹ•tva rohovina a kde sa uĹž nachĂĄdza prekrvovanĂ˝ nerv. PriveÄžmi odstrihnutĂ˝ pazĂşr krvĂĄca a psa to bolĂ­. Potom treba ranu oĹĄetriĹĽ, dezinďŹ kovaĹĽ a zabrĂĄniĹĽ infekcii. KeÄ? upravĂ­te pazĂşriky na vĹĄetkĂ˝ch ĹĄtyroch labkĂĄch, venujte eĹĄte pozornosĹĽ takzvanĂ˝m „vlÄ?Ă­m pazĂşrom“, ak ich vĂĄĹĄ psĂ­k mĂĄ. To sĂş tie vyrastajĂşce zboku, vyĹĄĹĄie nad tlapkou. Aj tie totiĹž treba skracovaĹĽ. red

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia my. MontĂĄĹž zabezpeÄ?Ă­m.Tel. 0903122192 °Odveziem nepotrebnĂş prĂĄÄ?ku, chladniÄ?ku, mrazniÄ?ku vrĂĄmci NZ ZADARMO.Tel. 0903122192 °PredĂĄm pouĹžitĂş chladniÄ?ku, praÄ?ku v zachovalom stave. FunkÄ?nĂĄ bez zĂĄvady.Tel. 0903122192

zĂĄhrada a zverinec 10 °KĂşpim orechovĂ˝ kmeĹˆ.Tel. 0905927589

hobby a ĹĄport

11

°ODKĂšPIM KROJE AJ ÄŒASTI KROJOV MINCE BANKOVKY VYZNAMENANIA A INÉ.Tel. 0903868361 °ZO STARĂ?CH DOMOV KĂšPIM STAROĹ˝ITNOSTI, STARÉ VECI A Ä˝UDOVÉ KROJE.Tel. 0918439124

deĹĽom rĂ´zne/predaj

12 13

°PredĂĄm pĂ­s. a ĹĄijacĂ­ stroj, mlynÄ?ek na mäso, vĂ˝mena moĹžnĂĄ za Ä?alekohÄžad 20x60 ruskĂ˝, aj mono, hraÄ?ku Ĺželeznica, bicykel 3-koles. na ruÄ?nĂ˝ pohon. Tel: 035/6424640.Tel. 0915364900

rôzne/inÊ °Kúpim byt 0903788444

14 v

hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

NZ.Tel.

15 16

°64 roÄ?nĂĄ, hÄžadĂĄ priateÄža.Tel. 0944636752 °SYMPATICKĂ 54 R HÄ˝ADĂ PRIATEÄ˝A NA ZOZNĂ MENIE.Tel. 0944724181 °53r.hÄžadĂĄ priateÄžku.Tel. 0917049831

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

psĂ­kov, chovanĂ˝ch vo vnĂştornĂ˝ch priestoroch je vĹždy dobrĂŠ venovaĹĽ kontrolu a ĂşdrĹžbe pazĂşrov nejakĂş tĂş hodinku – dve. Ak by ste im pazĂşre nestrihali, zaÄ?nĂş sa skrucovaĹĽ a mĂ´Ĺžu zaÄ?aĹĽ zarastaĹĽ. To je pre zvieratko veÄžmi bolestivĂŠ a neprĂ­jemnĂŠ. DlhĂŠ pazĂşre sa mĂ´Ĺžu tieĹž zlomiĹĽ a krvĂĄcaĹĽ. To, Ĺže mĂĄ psĂ­k dlhĂŠ pazĂşriky, spoznĂĄte podÄža toho, Ĺže pri chĂ´dzi po dlaĹždiciach mu labky klepocĂş a Ä?asto sa mu ĹĄmĂ˝ka. Pre skĂşsenĂŠho chovateÄža, ktorĂ˝ je vybavenĂ˝ kvalitnĂ˝mi ĹĄpeciĂĄlnymi noĹžnicami, skrĂĄtenie pazĂşrikov nie je problĂŠm. A keÄ? uĹž sa venujete tejto Ä?innosti, zbavte psiu tlapku eĹĄte aj prerastenĂ˝ch chlpov v medziprstovom priestore – tieĹž noĹžnicami.

Psom rastĂş pazĂşre rovnako ako ÄžuÄ?om nechty. NiektorĂŠ psĂ­ky si pazĂşre obrusujĂş pri vychĂĄdzke, ale obrĂşsenie nemusĂ­ byĹĽ rovnomernĂŠ, niektorĂŠ si pazĂşre neobrusujĂş vĂ´bec. Po zime, keÄ? je menej behania vonku, najmä u

ZAÄŒALA SA REKONĹ TRUKCIA CESTY MEDZI Ĺ TĂšROVOM A OBCOU NĂ NA 11. februĂĄra (TASR) – SlovenskĂĄ sprĂĄva ciest (SSC) zaÄ?ala s rekonĹĄtrukciou cesty medzi obcou NĂĄna a Ĺ tĂşrovo. Oprava za viac ako 2,6 miliĂłna eur sa realizuje v rĂĄmci III. etapy programu s nĂĄzvom RekonĹĄtrukcia kriĹžovatiek na cestĂĄch I. tried. OpraviĹĽ sa tu mĂĄ vyĹĄe 900-metrovĂ˝ Ăşsek komunikĂĄcie. HlavnĂ˝m cieÄžom rekonĹĄtrukcie je zvýťenie kvality dopravy, cestovnej rĂ˝chlosti a bezpeÄ?nosti ĂşÄ?astnĂ­kov premĂĄvky. „Pri oprave cesty bude jestvujĂşca vozovka nahradenĂĄ novou a sĂşÄ?asne sa rozĹĄĂ­ri na ĹĄĂ­rku osem metrov. PozdĺŞ komunikĂĄcie sa vybu-

dujĂş cyklistickĂŠ pruhy. Okrem toho bude sĂşÄ?asnĂĄ prieseÄ?nĂĄ kriĹžovatka prebudovanĂĄ na jednopruhovĂş okruĹžnĂş kriĹžovatku,“ uvĂĄdza sa v opise projektu. Okrem motoristov uvĂ­tal zaÄ?iatok rekonĹĄtrukÄ?nĂ˝ch prĂĄc aj primĂĄtor Ĺ tĂşrova Eugen SzabĂł. „S poteĹĄenĂ­m sme sledovali, Ĺže dokumentĂĄcia postupne prechĂĄdza cez vĹĄetky stupne kontroly, dĂ´leĹžitou Ăşlohou bolo verejnĂŠ obstarĂĄvanie vrĂĄtane nĂĄslednĂ˝ch kontrol. VĹĄetko prebehlo bez problĂŠmov a dnes mĂ´Ĺžeme prehlĂĄsiĹĽ, Ĺže rekonĹĄtrukcia cesty je odĹĄtartovanĂĄ,“ skonĹĄtatoval.

PodÄža jeho slov zhotoviteÄž stavby, ktorĂ˝m je spoloÄ?nosĹĽ Cesty Nitra, prevzal stavenisko 19. januĂĄra. „V najbliŞťích týŞdĹˆoch uĹž nasĹĽahuje svoje kontajnery, sklady, stroje a zaÄ?ne sa dlho oÄ?akĂĄvanĂĄ rekonĹĄtrukcia. V zmysle zmluvy musia byĹĽ prĂĄce dokonÄ?enĂŠ do 28. marca 2019,“ pripomenul primĂĄtor. Ako doplnil, sĂşbeĹžne s rekonĹĄtrukciou cesty plĂĄnuje mesto projekÄ?ne dorieĹĄiĹĽ aj chodnĂ­ky a v spoluprĂĄci s vodĂĄrenskou spoloÄ?nosĹĽou kompletne obnoviĹĽ rozvod vody.

V RODINNOM DOME PRIĹ IEL O Ĺ˝IVOT 54-ROÄŒNĂ? MUĹ˝ 9. februĂĄra (TASR) – V jednom z rodinnĂ˝ch domov na StreÄ?nianskej ulici v NovĂ˝ch ZĂĄmkoch priĹĄiel o Ĺživot 54-roÄ?nĂ˝ muĹž. Jeho telo bez znĂĄmok Ĺživota bolo nĂĄjdenĂŠ vo ĹĄtvrtok 8. februĂĄra podveÄ?er. „ObÄ?ania spozorovali dym vychĂĄdzajĂşci

z jednĂŠho z domov pribliĹžne o 17. hodine. PreverovanĂ­m bolo zistenĂŠ, Ĺže nebohĂ˝ Ĺžil v dome sĂĄm,“ informovala hovorkyĹˆa KrajskĂŠho riaditeÄžstva PolicajnĂŠho zboru v Nitre BoĹžena BruchterovĂĄ. PrivolanĂĄ obhliadajĂşca lekĂĄrka nevedela na

mieste urÄ?iĹĽ prĂ­Ä?inu smrti, preto bola nariadenĂĄ pitva. PresnĂĄ prĂ­Ä?ina poĹžiaru je v ĹĄtĂĄdiu vyĹĄetrovania. Vo veci bolo zaÄ?atĂŠ trestnĂŠ stĂ­hanie pre preÄ?in usmrtenia.

MESTO SPOJĂ? S MAÄŽARSKĂ?M OSTRIHOMOM CEZHRANIÄŒNĂ? BIKE SHARING 12. februĂĄra (TASR) – SlovenskĂŠ mesto Ĺ tĂşrovo vytvorĂ­ s maÄ?arskĂ˝m mestom Ostrihom spoloÄ?nĂ˝ systĂŠm zapoĹžiÄ?iavania bicyklov. Ĺ tĂşrovÄ?ania i nĂĄvĹĄtevnĂ­ci mesta si budĂş mĂ´cĹĽ poĹžiÄ?aĹĽ bicykel v Ĺ tĂşrove, odviezĹĽ sa na Ĺˆom do Ostrihomu a tam ho odparkovaĹĽ. RovnakĂş moĹžnosĹĽ budĂş maĹĽ OstrihomÄ?ania, ktorĂ­ mĂ´Ĺžu odparkovaĹĽ bicykel v Ĺ tĂşrove. V rĂĄmci projektu pribudne 14 novĂ˝ch stojano-

vĂ˝ch stanĂ­c pre bicykle, ĹĄesĹĽ z nich v Ĺ tĂşrove a osem v Ostrihome. ZĂĄujemcovia budĂş maĹĽ k dispozĂ­cii 105 novĂ˝ch bicyklov vrĂĄtane 45 bicyklov s elektrickĂ˝m pomocnĂ˝m pohonom. VÄ?aka GPS systĂŠmu budĂş maĹĽ dispeÄ?eri vĹždy prehÄžad o polohe bicyklov. SluĹžba zdieÄžania bicyklov (bike sharing) funguje v Ostrihome uĹž niekoÄžko rokov. „Po spoloÄ?nĂ˝ch konzultĂĄciĂĄch sme dospeli k nĂĄzoru, Ĺže by bolo vhodnĂŠ

tento systĂŠm rozĹĄĂ­riĹĽ, aby ho mohli vyuŞívaĹĽ obyvatelia obidvoch miest bez obmedzenĂ­,“ povedal primĂĄtor Ĺ tĂşrova Eugen SzabĂł. MestĂĄ vypracovali spoloÄ?nĂ˝ projekt, na ktorĂ˝ zĂ­skali ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky z programu cezhraniÄ?nej spoluprĂĄce. Z celkovĂ˝ch nĂĄkladov vyĹĄe 900.000 eur tvorĂ­ dotĂĄcia z eurofondov 883.500 eur. CezhraniÄ?nĂ˝ bike sharing by mal zaÄ?aĹĽ fungovaĹĽ do konca tohto roka.

NOVAPLAST

D R A Ĺ˝ B A !!!

PLASTOVÉ, HLINĂ?KOVÉ OKNĂ A DVERE - 5-6 komorovĂ˝ proďŹ l - 2-3 sklo aĹž U=0,5 - vĂ˝mena a murĂĄrske prĂĄce - sieĹĽky, parapety, ĹžalĂşzie, rolety - stavebnĂŠ Ăşpravy - malovanie priestorov - odvoz starĂ˝ch okien ZADARMO

DVA RODINNÉ DOMY

-50% na oknĂĄ a dvere

ForgĂĄchova baĹĄta 4, 940 01 NovĂŠ ZĂĄmky +421 905 738 415 / +421 903 039 191 www.novaplast.biz info@novaplast.biz

KOMOÄŒA

Ľahkå pråca vo VråbĞoch

NajniŞťie podanie: 73 900,- EUR

Doprava ZDARMA jednoduchĂĄ prĂĄca vhodnĂĄ pre kaĹždĂŠho t+FEOPEVDIĂˆNBOVĂˆMOBQSĂˆDB t"VUPNBUJDLĂ?PTĂˆE[BOJFLPNQPOFOUPW t#BMFOJFBĹˆBILĂˆNFDIBOJDLĂˆNPOUĂˆĂ¤ t7J[VĂˆMOBLPOUSPMBLPNQPOFOUPW

PrĂĄca je na 3 zmeny

0903 601 507

TermĂ­n konania draĹžby: 16.03.2018 o 10:00 hod. Miesto konania draĹžby: ReĹĄtaurĂĄcia PenziĂłn ARTIN, salĂłnik na prĂ­zemĂ­, SvätourbanskĂĄ 107/37, 949 01 Nitra. Predmet draĹžby: rodinnĂ˝ dom sĂşp.Ä?. 572, postavenĂ˝ na parcele Ä?. 370/1, rodinnĂ˝ dom sĂşp.Ä?. 120, postavenĂ˝ na parcele Ä?. 370/2 a pozemky, parcely registra„C“ evidovanĂŠ na katastrĂĄlnej mape ako parcelnĂŠ Ä?. 368, druh pozemku zĂĄhrady o vĂ˝mere 594 m2, parcelnĂŠ Ä?. 370/1, druh pozemku zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 498 m2 a parcelnĂŠ Ä?. 370/2, druh pozemku zastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria o vĂ˝mere 84 m2, evidovanĂŠ na liste vlastnĂ­ctva Ä?. 50, k.Ăş. KomoÄ?a, spoluvlastnĂ­cky podiel v 1/1 - ine. Kontakt: 02/322 02 713, drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

NZ 18-07 STRANA - 04

52-0013-30

2 8

7

charita

02-0005

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

76-0004

5


osobnosti regiónov

Jozef Miloslav Hurban Venujme, prosím, pozornosť niekoľkým riadkom osobnosti, ktorá právom dominuje našim dejinám. Prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho

života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849. Pôvodne stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra – to všetko bol Jozef Miloslav Hurban. Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove a zomrel 21. februára 1888 v Hlbokom. Na večnú pamiatku je po ňom pomenovaná planétka (3730) Hurban. Do národnobuditeľskej, literárnej a kultúrno-organizačnej činnosti sa zapojil v roku 1835. Spolu s Ľudovítom Štúrom, ktorý na neho osobne vplýval, sa stal najaktívnejším členom Společnosti česko-slovanskej a neskôr po jej zrušení

i Ústavu reči a literatúry československej. 24. apríla 1836 sa zúčastnil stretnutia štúrovskej mládeže na Devíne, kde prijal slovanské meno Miloslav. V rokoch 1837 – 1840 bol aktívnym členom tajného spolku Vzájomnosť. V roku 1837 vystúpil s tézou o kmeňovej svojbytnosti Slovákov, v roku 1839 podnikol cestu do českých krajín. Za jeho pôsobenia v Brezovej pod Bradlom a Hlbokom sa stal podjavorinský kraj centrom národnooslobodzovacieho hnutia a taktiež centrom jeho boja proti feudalizmu, útlaku zo strany Maďarov či boja za spoločenskú emancipáciu Slovákov. red

Vtip: Policajti pri obchôdzke vidia, že pri lese je zle zaparkované auto. Podišli k autu a vodiča nikde. Nuž poobzerali sa a vidia, že neďaleko cesty za kríčkom čupí chlapík a tlačí. „Hej, občan a máte papiere? použil úradný tón jeden z policajtov.“ „Nemám, ale mne stačia lopúchy!“ P. Strauss: „Život je niekedy taký tragický, že sa musíme vedieť zasmiať, aby sme ho vydržali.“

5

na rovinu

Výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel

s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc. ... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič.

€! 0 5 0 - 6 00 €! 0 6 t pla dobe 7 ý upn bnej t s Ná kúšo s Po

Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti.

HĽADÁME OPERÁTOROV VÝROBY

O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel.

(KMEŇOVÝCH ZAMESTNANCOV)

Doprava 100%-ne hradená zo smerov:

Ponúkame:

ŠAĽA, Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Ded. Mládeže

x stravné lístky v hodnote 70 € za mesiac zdarma

KOMÁRNO, Kameničná

x istotu dlhodobej práce

HURBANOVO, Imeľ, Nesvady DVORY NAD ŽITAVOU, Nové Zámky, Andovce, Zemné, Komoča

x výplatu pravidelne a včas x čisté pracovné prostredie

PRIBETA, Dulovce, Svätý Peter

Podmienkou je:

BÁTOROVE KOSIHY, Modrany, Marcelová, Chotín, Martovce

x schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

HOLIARE, Bodza, Sokolce, Brestovec, Veľký Meder, Okoč, Bod. Lúky

x dodržiavať dochádzku a 100% pracovné nasadenie

VEĽKÉ KOSIHY, Okoličná na O., Zlatná na O., Čalovec, Kameničná KLÍŽSKA NEMÁ, Číčov, Trávnik, Tôň, Zemianska Olča

KROMBERG & Schubert s.r.o. Priemyselný areál 3206 946 03 Kolárovo Pre viac informácií volajte

035/ 7846 712 035/ 7846 719

Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, red postkomunistických krajín.

x dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby chuť a ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte! Pohovory máme každý pracovný deň o 8:00 na našej adrese.

NZ 18-07 STRANA - 05

76-0012

Doprava zadarmo zo smerov:


počin týždňa

Ide o zelenú prízemnú bylinu, väčšinou sa vyskytuje húfne a pokrýva veľké plochy v lese. Dosahuje výšku 10-45 cm. Široké zelené listy sú 10-12 cm dlhé a 2-5 cm široké. Má typickú cesnakovú vôňu. Staršie a väčšie listy cesnaku bývajú horké, preto sa pri zbere sústreďte na mladé lístky, ktoré sú bohatšie na vitamíny a chuťovo príťažlivejšie. Pri zbere cesnaku si treba dať pozor, aby ste si ho nepomýlili s jedovatou konvalinkou. Nepozornejší ľudia si často mýlia listy mladej konvalinky s medvedím cesnakom. Ak si nie ste istý, overte si rastlinku čuchom – typická vôňa vám zaručene pomôže pri jeho identifikácii. red

osobnej hygieny, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie nevyhnutnej osobnej hygieny pre ľudí bez prístrešia, ťažko zdravotne postihnutých a ľudí v dôchodkovom veku. Jeho kapacita zatiaľ nie je schválená, Úrad verejného zdravotníctva SR tak urobí po obhliadke budovy. Stavia sa s predpokladanou kapacitou do 30 klientov. V komunitnom centre budú pracovať podľa hovorkyne traja zamestnanci. Poskytovať budú viaceré služby, medzi ne patrí základné sociálne poradenstvo, prevencia sociálno-patologických javov, podpora začleňovania klientov do existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií či

pomoc pri efektívnom riešení sporov a konfliktov v komunite. Ich pracovnou náplňou bude tiež podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času, vzdelávania detí a mládeže, ale aj iniciatív obyvateľov v oblasti zdravého a čistého životného prostredia, tiež realizácia zdravotnej osvety či osvety v oblasti plánovaného rodičovstva. Pomáhať budú obyvateľom komunity v oblasti bývania a zvyšovania zodpovednosti zaň, poskytovať budú tiež služby podpory pre zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti, vrátane základného poradenstva. TA SR + red

toho, aby sa človek stal vrahom. O tom všetko sa v nej dočítate. Keď Camusovi vyšla jeho filozofická esej prvý raz, znamenala definitívny rozkol s J. P. Sartrom a jeho žiakmi a epigónmi z raAlbert Camus je meno milov- dov francúzskych ľavicových intelektuálov. Najviac ich pravdeníkov citátov. Albert Camus: podobne popudil Camusov pokus očistiť revoltu od krvavého Človek revoltujúci je názov tieňa, ktorý ju v dejinách vždy sprevádzal, pomocou kompromiúžasnej knižky, ktorú vo svojej su a hľadaním strednej cesty medzi extrémami. podstate tvorí jedna jediná Camusove dielo sa zaoberá cestou európskej civilizácie, ktorá viedla k dvom najvražednejším vojnám v histórii ľudstva Camusova esej z roku 1951. Ako sa búriť voči moci, ako a najtotalitnejším ideológiám, v ktorých masové vraždenie a revoltovať, ako meniť svet bez totálne zotročenie sa stali základnou dejinnou realitou. Celá

doterajšia história je históriou európskej pýchy. Základnou príčinou, prečo sa svet dostal tam kde je, je skutočnosť, že človek je jediné stvorenie, ktoré odmieta byť tým, čím je. Jeho dielo sa teda zaoberá revoltou ako odpoveďou človeka na skutočnosť, ktorá ho obklopuje, dusí a pohlcuje. Je to náčrt dejín a foriem revolty ako toho jediného a posledného, čo človeku ostáva v konfrontácii so skutočnosťou, ktorú nemôžeme prijať, zmeniť, ani sa s ňou zmieriť. V súčasnom období, keď je spoločnosť rečou vulkanológov v stave, keď nikto nevie, kedy dôjde k erupcii, je Camusova esej mimoriadne zaujímavým čítaním. red

Málo rečí, veľa činov Výstavba komunitného centra (KC) v michalovskej osade Angi mlyn je vo finálnej fáze. Ukončenie stavebných prác predpokladajú už v tomto mesiaci. Informovala o tom hovorkyňa radnice Iveta Palečková. Súčasťou KC je aj stredisko

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Strava nech je tvojim liekom (Hippokrates 6.st.p.n.l.) Úprava stravy dokáže predchádzať ochoreniam, vyliečiť z existujúcich zdravotných ťažkostí. Máme dostupné potraviny zo všetkých kútov sveta a v akomkoľvek množstve, môžeme si vyberať tie, ktoré sú najzdravšie. Dodržiavať stravovacie rady lekárov sa zdá ťažké, až nemožné. V ambulancii sa často stretávam s názorom, že iba „nezdravé“ je chutné. Nie je to tak. Tí, ktorí sa začali stravovať zdravšie, to opakovane potvrdzujú. Treba iba chcieť. Platí, že za posledných 30 rokov konzumujeme o 30 percent viac potravy, ako by sme mali. Narastá obezita. Navyše priemerne vydáme o 30 percent energie v každodennom živote menej ako naše telo vyžaduje. S obezitou, nedostatkom pohybu a stavom prostredia sa objavujú civilizačné ochorenia – choroby srdca, metabolické ochorenia, onkologické diagnózy. Moderná medicína vie liečiť veľa ochorení. Bežne ale pacienti s civilizačnými ochoreniami jedia 5-15 tabliet denne. Pýtajú sa, ktoré by sa dali zredukovať. Ak človek trpí vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, bolesťami na hrudníku, cukrovkou, bolesťami kĺbov, tak žiadne, ak nezmení svoje stravovanie. Takže veľa má každý vo svojich rukách. Až 80 percent všetkých chronických chorôb závisí od toho, čo človek skonzumuje. Platí, že telo nie je odpadkový kôš. Aké jedlo do seba prijíma, priamo ovplyvňuje kvalitu zdravia každého a vznik a rozvoj ochorení. Preto by sme mali poznať zloženie potravy. Človek nemusí byť biochemikom, aby vedel, že denne zjesť keksík alebo čokoládu je nesprávne. Ani mať klobásu každý deň na tanieri. Najjednoduchším ukazovateľom či je strava správna, je hmotnosť. Ak má človek nadváhu, alebo obezitu, stáva sa okamžite pacientom s rizikom mnohých ochorení. Každý však má v rukách nástroj, ako predísť civilizačným ochoreniam. Zmenu stravy sú ľudia ochotní zväčša dodržiavať iba na krátky čas, kým ustúpia najhlavnejšie príznaky, dlhodobo vydržať dokáže iba málo ľudí. V ambulancii mi často pacienti hovoria, že vždy odchádzajú z  vyšetrenia plní predsavzatí a  miera ich dodržiavania sa znižuje dobou uplynutou od návštevy. Znova začnú byť prísnejší až pred nasledujúcou kontrolou. A to je škoda. Správne spôsoby stravovania sú behy na dlhé trate, je to celoživotná snaha. Má byť dlhodobá, ešte lepšie trvalá. Má byť aj zábavou, z ktorej má byť človek radosť. Aj malé zlepšenie dokáže viesť k víťazstvám v podobe zdravia. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

tokov. Na Slovensku sa lužné lesy nachádzajú pozdĺž riek Dunaj, Morava, Váh, Hron, Latorica či Bodrog. Nuž a práve v týchto lokalitách sa zo zeme začína v tomto období tlačiť medvedí cesnak. Takže cieľ pre rodinný výlet je daný, teraz si vysvetlime prečo práve medvedí cesnak. Je to jeden z úplne prvých zdrojov prírodných a ešte predjarných vitamínov a iných dôležitých látok v roku pre ľudský organizmus. Obvykle začína rásť skoro na jar, v niektorých prípadoch už vo februári. Následne rastie a kvitne až do konca mája. Po odkvete jeho listy a stonka zhnijú a stanú sa súčasťou pôdy.

Najskôr učebnicové vysvetlenie - lužný les alebo luh je podmáčaný les s vysokou hladinou podzemnej vody a s pravidelným záplavovým cyklom. Tento kedysi bežný biotop žiaľ mizne s rastúcou regulovateľnosťou vodných

3 1 4 2 9 1 1 8 2 5 9 4

zdravie

Pozvánka do lužných lesov

svet knihy

Esej najcitovanejšieho autora

NEMOCNICA VYHLÁSILA ZÁKAZ NÁVŠTEV PACIENTOV, DÔVODOM JE CHRÍPKA Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Nových Zámkoch od piatka 9. februára vyhlásila zákaz návštev na lôžkových oddeleniach v nemocnici. Rozhodla o tom komisia pre chrípkovú epidémiu FNsP Nové Zámky na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch. „Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia s výskytom akútnych respi-

račných ochorení a chrípke podobných ochorení,“ informovala hovorkyňa nemocnice Ľubica Juríková. Zákaz návštev platí až do odvolania. V Nitrianskom kraji bolo v šiestom kalendárnom týždni hlásených 17.257 akútnych respiračných ochorení, z toho chrípka a chrípke podobné ochorenia predstavovali vyše 28 percent. Vzdelávací proces bol prerušený v 19 materských a 33 základných školách v celom

Spoločnosť Hagara-Julinek, s.r.o. Je spoľahlivý výrobca a dodávateľ drevených konštrukcií v stavebníctve, ktoré sú synonymom kvality, spoľahlivosti a bezpečia pre rodiny aj komerčné subjekty. Do svojho tímu hľadáme:

Práca v domácnosti a opatrovanie seniorov a ľudí s postihnutím

OPERÁTORA VÝROBY Náplň práce: • obsluha píly a lisu na drevo • údržba strojov • spolupráca na odstraňovaní porúch • manipulačné práce v logistike Požiadavky: • ukončené stredoškolské vzdelanie • logické myslenie, zručnosť, zodpovednosť, samostatnosť • chuť pracovať a profesionálny prístup • skúsenosti s obsluhou žeriavu a podobných zariadení výhodou • oprávnenie na obsluhu VZV výhodou Ponúkame: • odborné školenia • možnosti kariérneho rastu • motivačné ohodnotenie • príjemné pracovné prostredie v priateľskej atmosfére. V prípade záujmu pošlite Vás štrukturovaný životopis na e-mail: ludskezdroje@m1.sk Mobil: 0948 788 384, 0948 743 653

Nitrianskom kraji. V okrese Nové Zámky bol vyučovací proces prerušený v šiestich materských a 15 základných školách. Zatvorená bola aj jedna stredná škola, jedna základná umelecká škola a jedno centrum voľného času, všetko v okrese Nové Zámky. (tasr)

NADŠTANDARDNÝ PRÍJEM SERIÓZNE - Rakúsko | Nemecko | Švajčiarsko ( aj pre ženy nad 50 rokov ) - naši zákazníci si vážia Vaše skúsenosti BEZ VSTUPNÝCH POPLATKOV!! EU-Netz s.r.o., Bánovce n.B. | www.eu-netz.sk SOS linka + komplett office background post@eu-netz.com | 0904 529 000 | 0911 529 000 Sme Vám k dispozícii: Po.-Pia. od 8:00 do 16:00 hod

NZ 18-07 STRANA - 06

34-0047-1

7

tip na výlet

76-0031

2 1 3 7 9 9 7 5 3 4 8 9 2


Starostlivosť o obuv v zime ...

Mokré topánky nedávame do skrine. Najprv ich vypcháme novinami a necháme vyschnúť pri izbovej teplote. Ideálne je ich napnúť tzv. napínačmi z vnútra topánky. Nikdy nedávame topánky k tepelnému zdroju. Takto vyčistené topánky sa budú lámať a stvrdnú. Pred každým čistením topánok treba najskôr odstrániť hrubú špinu a potom ich treba vyčistiť vlhkou handrou. Takto pripravené topánky môžeme nakrémovať (keď sú topánky vlhké,

krém lepšie vsiakne do kože). Po 30 minútach ich vyleštite s mäkkou handričkou, prípadne nylonovými pančucháčmi. Ak chceme aby sa topánky leskli, tak ich môžeme pretrieť banánovou šupou (vnútornou stranou). Topánky z hladkej kože vyčistíme tiež mäkkou vlhkou handričkou a neutrálnym mydlom. Čistenie soľných máp - ak nepomôže vlhká handrička tak si zarobte ocot s vodou (pomere 50:50). Mäkkou tkaninou nanášame octovú vodu a fľaky určite odstránime. Po vyschnutí nezabudnite topánky poriadne nakrémovať. Semišové topánky sú na údržbu náročné. Škvrny sa ľahko odstránia hubkou namočenou do mydlovej vody. Čím menej

vody a viac peny, tým lepšie. Alebo použite suchú penu na koberce. Zaschnuté blato odstráňte gumovou alebo krepovou kefou. Kožené topánky a kožené vložky do topánok treba ošetrovať špeciálnym olejom určeným na tento druh topánok. Predídete lámavosti kože. V tomto prípade je však vhodná aj klasická indulona. Impregnácia je dôležitá na kožené aj semišové topánky. Impregnačný sprej použite pred prvým použitím. A aby nám čisté topánky nepáchli, tak ich raz za čas si vysypte kuchynskou soľou a nechajte ju tam celú noc. gazdinka Evka

Vtip: „Dôverne vám prezradím, že idem načierno,“ zdôveril sa nenápadne v električke muž inému - vedľa sediacemu. „Dôvera za dôveru,“ povie oslovený, „ja som revízor!“ Amaru: „Žiť so ženou, ktorú nemiluješ, znamená byť ochudobnený o všetku ženskú krásu pod týmto slnkom.“

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak Víťazi?

07-0025

gazdinka radí

NZ 18-07 STRANA - 07

Občas vidím v mediách ľudí, ktorí sa hádajú a snažia sa za každú cenu poraziť súpera. Niektoré knihy o vedení podniku sú písané ako príručky pre vojnových dobyvateľov a niektorí manažéri sa tak aj správajú. Tlačia dodávateľov k  múru, zneužívajú svoje postavenie, chcú víťaziť za každú cenu. Automobilka podvádzala pri emisných skúškach. Zo športu prenikajú správy o  dopingu. Svetoví „ochrancovia demokracie“ v minulosti zneužívali chudobné krajiny. Prečo silní utláčajú slabých, prečo si bohatí myslia, že majú všetko dovolené, prečo chceme víťaziť v  hádkach, bojoch a vojnách, keď je celý svet postavený na spolupráci? Prečo chceme porážať ľudí, ktorí majú iný názor, jazyk alebo vierovyznanie? Prečo v nich nevidíme svojich bratov? Celý svet je posiaty sochami vojvodcov a dobyvateľov, ktorí majú na rukách krv porazených ale aj vlastných vojakov. Nie je umenie prekričať alebo umlčať svojho protivníka. Umenie je, keď zvíťazia obe strany. Je ľúto víťazov, ktorí porazili druhých, vládnu im, ale nedokážu vládnuť sami sebe. Všímam si besedy na internete. Sú to prestrelky, kde dominuje iba slovo JA a o skutočnú pravdu nikto nemá záujem. Každý chce upozorniť iba na seba. Aké krásne je byť skrytý v tichu, nič nekričať a nikam sa nepchať. Byť sám sebou, jednoducho byť a nechať všetko plynúť. Starnutie je ako dozrievanie ovocia – všetko sa spomaľuje a život dostáva tu skutočnú chuť a vôňu. Už nepotrebujeme vynikať, zapáčiť sa niekomu, hovoriť to, čo chcú druhí počuť, bežať po rebríku za kariérou. Už nepotrebujeme porážať druhých. Skôr zvládnuť sám seba. Veru, najväčší víťazi nie sú tí, čo zrazia na kolená svojho súpera, ale tí, ktorí zvíťazia nad svojimi temnými stránkami, hriechmi a zlozvykmi. Radi posudzujeme a naprávame druhých, namiesto toho, aby sme sa venovali sebe. Ak hľadáme súperov, tak ich nosíme v  sebe – sú to naše každodenné pokušenia, výbuchy zlosti, pýcha, lenivosť, závisť, nenávisť, túžba na sláve, moci, peniazoch a  iných nebezpečných veciach. Odpúšťajme, prosme o  odpustenie, hľadajme zmierenie, zoberme si zrkadlo a  zmeňme súpera. jk


 / 16. februĂĄr 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

'"#%$ 40+H,'.+@/3364=1'H3 .'-+'15-',C1/?,3 )-),1+,=13.)('/+,3 (/(42B213D/?,5*1>6'13

&&&&

"7 ;E! :9

              

 

+/A'-'>136=.0H/?,340+H 4520,064+D/>0406?,'

1 !%1'$%$$!(#2(" %!.#/ "# ! "# !%1%2 #$'&%!.#-"#'. &#% " !1! !*% !'0 !0" %&#1%$ -"+" $ !.

.!/ !0%& .! !%/($%'!

 !%$!0 "2$"-%2,& )'!

$!!$#&"6#&

HI<JKL<MBNOKPM

$5& $#&8$#

 $5$#& QRKOSTIR

"""# #$

%%%%""!"# 

%""%""!"# 

OTVĂ RACIA DOBA: Pondelok â&#x20AC;&#x201C; Piatok Sobota NedeÄža""#$" "

%""%""!"#   

8.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 hod. 7.00 â&#x20AC;&#x201C;14.00 hod. ZatvorenĂŠ

PredajĹ&#x2C6;a: Nitrianska cesta 119, NovĂŠ ZĂĄmky, Tel: 035/640 86 00

Ceny sĂş platnĂŠ od 19.2.2018 2.2018 2. .2018 do 24 24.2.201 24.2.2018 4.2..201 voÄžnĂ˝ Ă˝ predal

balenie 10kg a 25kg

0,35 Eur

JABLKĂ BALENĂ&#x2030; balenie 5kg

cena za 1kg

NAJLEPĹ IE CENY V MESTE

KEL

ZEMIAKY Ĺ˝LTĂ&#x2030;

cena za 1kg

   <=>?@ABCDEFG 

&&&&

"F78<#$7 ;! G9

0,60 Eur

0,65 â&#x201A;Ź/kg

0,69 â&#x201A;Ź/kg MRKVA M

voÄžnĂ˝ predaj

voÄžnĂ˝ predaj

0,99 â&#x201A;Ź/kg voÄžnĂ˝ predaj

voÄžnĂ˝ predaj

na domĂĄci spĂ´sob n voÄžnĂ˝ predaj v

JABLKĂ JONAPRINCE PRINCE RINCE

CESNAK

CIBUĽA

KVASENĂ KAPUSTA K

0,39 â&#x201A;Ź/kg KAPUSTOVĂ? Ĺ ALĂ T S CVIKLOU 1100g na domĂĄci spĂ´sob

0,39 Eur

3,90 â&#x201A;Ź/kg

1,30 â&#x201A;Ź/ks

VedÄža predajne sa nachĂĄdza veÄžkoobchod veÄžkoobcho s ovocĂ­m a zeleninou. Pre obchodnĂ­kov a kuchyne ponĂşkame vĂ˝raznĂŠ zÄžavy!!! InformĂĄcie na tel.: 035/6408 600, 0908 750 804 Ä&#x17D;alej VĂĄm ponĂşkame ĹĄirokĂ˝ sortiment ovocia a zeleniny a inĂŠho potravinĂĄrskeho tovaru.

NZ 18-07 STRANA - 08

76-0014

cena za 1kg

Novozámocko 18-07  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstov

Novozámocko 18-07  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstov

Advertisement