Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

3 3

týždenne do 18 000 domácností a firiem SAMONI s.r.o. Nová Ves nad Žitavou 155, 951 51 Obchodná kancelária: Polygon (pri čínskej reštaurácii Panda), Nitra 0918 498 109, 0918 498 387, okno.samoni@gmail.com

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

• V cene: • žalúzie • parapety • sieťka • demontáž • montáž • murárske práce • Poskytujeme servis na staršie plastové okná a dvere •

0918 537 775, 0910 970 245

KANÁLSERVIS

ZATEPLENIA plochých striech HYDROIZOLÁCIE plochých striech

ČISTENIE KANALIZÁCIÍ

WC odtokov, umývadiel, spŕch, priemyselných a iných kanalizácií

ČISTENIE TLAKOM A ŠPIRÁLOU MONITORING KAMEROU 45-0015

0903 353 166

1

HINDICKÝ

rýchlo • čisto • spoľahlivo • NON STOP www.kanalservis.sk

8

0918 755 069

www.vasastrecha.szm.sk minohindicky@gmail.com

45-0066

RECYKLÁCIA ÁUT ODŤAH + DOKLAD IHNEĎ

45-0094

AKCIA -35%

45-0002

č. 20 / 16. máj 2014 / 18. ročník

4 2

030044

zlatomoravsko.sk

ZLATOMORAVSKO

1

4 8 4 4 2,6 6,7

ZM 14-20 STRANA - 01


obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inÊ 2 byty/predaj 3 °Predåm kompletne prerobený 3 izbový, 85 m2, byt plne zariadený s 2 pivnicami + 2 parkovacie miesta v Dolných Krťkanoch. Cena dohodou, tel.: 0948 337 505°Predåm 3-izbový byt v Šali na OkruŞnej, prerobený,51tisic. 0907153905.

byty/prenĂĄjom

4

°Prenajmem 3-izb. byt v centre mesta kompletne zariadenĂ˝. Cena nĂĄjmu 450 â‚Ź / mesiac pre jednu osobu, kaĹždĂĄ Ä?alĹĄia osoba + 50 â‚Ź, tel.: 0918 076 547°Dlhodobo prenajmem 2-izb. byt 76m2 v SA 0918788037°DĂ M DO PRENĂ JMU GARZĂ“NKU. 0910 103129

domy/predaj

5

°PredĂĄm starĹĄĂ­ 2 izb. RD v Hr. BeĹˆadiku. Voda, elek., plyn, gamatky, tel.: 0917 981 930°PredĂĄm starĹĄĂ­ 2 izb.rod. dom v Hr.BeĹˆadiku Voda elek. plyn gamatky Tel. 0917981930

pozemky/predaj

6

°Predåm v obci VeĞký Ďur 12 år pozemok - zastavaný. Cena 7.500 ₏, tel.: 0908 069 603

reality/inĂŠ stavba

7 8

°Kúpim Haki leťenie, 0904 066 203°Predåm sklolaminåtovú Şumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 ₏. Doveziem, aj osadím, tel.: 0905 925 991

domĂĄcnosĹĽ

9

°PredĂĄm LED TV 80 aĹž 127cm uhloprieÄ?ka po 10 â‚Ź mesaÄ?ne, ako aj SmartfĂłn Prestigio 5300 aĹž 6700 obrazovka android, wifi, qua-

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 4 dolu.

DobrĂ˝ deĹˆ, pred nedĂĄvnom som mĂ´j osobnĂ˝ automoJUDr. bil poĹžiÄ?al znĂĄmemu, ktorĂ˝ MaroĹĄ nĂĄsledne prekroÄ?il povolenĂş Prosman rĂ˝chlosĹĽ v obci. PovinnosĹĽ za-

DEŇ MATIEK

V ZLATĂ?CH MORAVCIACH A PRĂ?LEPOCH S PRIMĂ TOROM

Pri prĂ­leĹžitosti DĹˆa matiek sa v divadelnej sĂĄle MSKĹ dĹˆa 11. mĂĄja usporiadala slĂĄvnosĹĽ, na ktorej uvĂ­tal hostĂ­ moderĂĄtor LukĂĄĹĄ Belica a zĂĄroveĹˆ k prĂ­hovoru vyzval primĂĄtora mesta ZlatĂŠ Moravce Ing. Petra LednĂĄra, CSc. V prvom rade srdeÄ?ne privĂ­tal slovami „MilĂŠ Ĺženy, milĂŠ matky,“na slĂĄvnostnom stretnutĂ­ vĹĄetky nositeÄžky pomenovania mama. „MusĂ­m povedaĹĽ, Ĺže vĂĄm skutoÄ?ne nikdy nechĂ˝ba energia, Ăşsmev na perĂĄch a najmä lĂĄska v srdci, a to aj pri plnenĂ­ najĹĽaŞťích Ăşloh v sĂşkromnom, pracovnom a spoloÄ?enskom Ĺživote,“ opĂ­sal slovami poslanie matky Peter LednĂĄr. „ZvlĂĄdate povinnosti Ĺženy, matky, vychovĂĄvateÄžky i citovej bytosti, kedykoÄžvek pripravenej rieĹĄiĹĽ vĹĄetky Ăşskalia, ktorĂŠ nĂĄm prinĂĄĹĄa nĂĄĹĄ Ĺživot,“ vyzdvihol Ä?alej ich usilovnosĹĽ. „ZĂĄroveĹˆ nechĂĄvam voÄžne plynúż program, ktorĂ˝ sme pre vĂĄs pripravili,“ adresoval Ä?alĹĄie slovĂĄ primĂĄtor vĹĄetkĂ˝m prĂ­tomnĂ˝m mamĂĄm, mamiÄ?kĂĄm a mamulienkam. SĂşÄ?asĹĽou veselĂŠho a dynamickĂŠho programu bolo vystĂşpenie heligonkĂĄrsko – spevĂĄckeho dua Romanky ÄŽuÄ?ekovej a LukĂĄĹĄa KouĹ™ila s Marekom ÄŽurÄ?ekom a chytÄžavĂĄ taneÄ?nĂĄ choreografia Dianky Dvořåkovej v prevedenĂ­ taneÄ?nej

Přijmeme do Tesca

SKLADNĂ?KY PICKERY

Ing. Peter LednĂĄr, CSc.

skupiny Street Lup z Chyzeroviec. NajmenĹĄie deti navĹĄtevujĂşce materskĂŠ ĹĄkoly na KalinÄ?iakovej a Ĺ tĂşrovej ulici a na Ĺ˝itavskom nĂĄbreŞí predviedli pod drobnohÄžadom svojich uÄ?iteliek sĂşstredenĂŠ a milĂŠ vystĂşpenia plnĂŠ ÄžudovĂ˝ch tancov, bĂĄsniÄ?iek a spevu. KaĹždĂ˝ detskĂ˝ Ăşsmev a vĂ˝kon patril mamiÄ?kĂĄm, ktorĂŠ si zaslúŞia naĹĄu pozornosĹĽ, Ăşctu a v neposlednom rade veÄžkĂş lĂĄsku. PrĂ­jemnĂŠ popoludnie venovanĂŠ prioritne matkĂĄm uzavrela spevĂĄckym vystĂşpenĂ­m Adriana MrĂĄzovĂĄ. „DneĹĄnĂĄ nedeÄža je sviatkom vĹĄetkĂ˝ch matiek na celom svete,“ zdĂ´raznila moderĂĄtorka Barbora StudenĂĄ ako prĂ­sÄžub prĂ­jemne strĂĄvenĂ˝ch chvĂ­Äž pri programe, ktorĂ˝ pripravili srdeÄ?nĂ­ PrĂ­lepÄ?ania. OficiĂĄlneho zahĂĄjenia sa slovne ujal pred pĂĄsmom programu poslanec MestskĂŠho zastupiteÄžstva Ivan Hritz a primĂĄtor Peter LednĂĄr. PriateÄžskĂŠ stretnutie svojĂ­m vystĂşpenĂ­m otvorili deti z Materskej ĹĄkoly v

3 směnný provoz, místo PostřiŞín, pråce se skenerem, fyzickå zdatnost. Ubytovåní a doprava ZDARMA, Nåstup IHNED. volejte: +420 728 441 213

PrĂ­lepoch pod vedenĂ­m riaditeÄžky Zuzany Ĺ alingovej a uÄ?iteÄžky Evy BenÄ?ekovej. Deti krĂĄsne spievali, tancovali, recitovali a dokonca nĂĄs vÄ?aka scĂŠnke DomÄ?ek, domÄ?ek, kto v tebe bĂ˝va vtiahli do rozprĂĄvkovej rĂ­ĹĄe plnej hravĂ˝ch zvieratiek. FolklĂłrny sĂşbor KolovrĂĄtok priĹĄiel do srdieÄ?ok radosĹĽ vlievaĹĽ a kto vedel a chcel, mohol s nimi spievaĹĽ. Priniesli peknĂŠ slovenskĂŠ pesniÄ?ky pre vĹĄetky mamy, mamky, mamiÄ?ky. Svojimi vystĂşpeniami, vrĂĄtane modernĂŠho tanca dvoch kamarĂĄtov, prispeli spod krĂ­diel Mgr. KristĂ­ny Ĺ vecovej deti zo zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l. RezkĂŠ ukonÄ?enie popoludnia prebehlo vÄ?aka KolovrĂĄtku.

  

STAJAN Slovakia s.r.o.

78,&(9:;.9++<

ZVĂ RAÄ&#x152;OV CO2

  

prĂ­jme :

 

$=( $ ,??@A>=( *.

(ZM1 )

!  "# $%#"& '# "# ( )#" ) )" $ * )! &  !#  * ( + )#  ,!* ) ( ) "-

0* 1//12/$ **34$ 4$564$ * *444

miesto výkonu pråce:*$ /$* 

* ,  !"#!$%!&'(! ) *+ ,!&%-.    

â&#x20AC;&#x17E;DovoÄžte mi, aby som sa vĂĄm aj ja v mene vedenia mesta ZlatĂŠ Moravce z celĂŠho srdca poÄ?akoval a zaĹželal vĂĄm veÄža zdravia a ĹĄĹĽastia,â&#x20AC;&#x153; znel a znie odkaz Petra LednĂĄra kaĹždej jednej matke. VĹĄetky matky boli na znak Ăşprimnej vÄ?aky obdarovanĂŠ farebnĂ˝m kvetom. SrdeÄ?nĂŠ poÄ?akovanie patrĂ­ vĹĄetkĂ˝m deĹĽom, ktorĂŠ svoje vystĂşpenia zvlĂĄdli bravĂşrne a samozrejme pani uÄ?iteÄžkĂĄm a kaĹždĂŠmu, kto priloĹžil ruku k dielu a tĂ˝m prispel k oslnivĂŠmu DĹ&#x2C6;u matiek v ZlatĂ˝ch Moravciach a v PrĂ­lepoch. MP

59-185

6 5 7 8

MALACKY ubytovanie hradĂ­ ďŹ rma

0918 493 960

85-0182

1 3

k Vami uvedenĂŠmu prekroÄ?eniu povolenej rĂ˝chlosti, uloĹžiĹĽ pokutu priamo drĹžiteÄžovi vozidla. Ak orgĂĄn PolicajnĂŠho zboru zistĂ­ poruĹĄenie zĂĄkonom stanovenej povinnosti v zmysle zĂĄkona o cestnej premĂĄvke, vydĂĄ rozkaz o uloĹženĂ­ pokuty. Rozkaz sa vĹĄak nevydĂĄ v prĂ­pade, ak drĹžiteÄž motorovĂŠho vozidla nie je znĂĄmy, ak od poruĹĄenia povinnosti uplynuli viac ako dva roky, ak bolo v Ä?ase poruĹĄenia povinnosti odcudzenĂŠ motorovĂŠ vozidlo alebo tabuÄžka s evidenÄ?nĂ˝m Ä?Ă­slom alebo ak bola eĹĄte pred zaÄ?atĂ­m konania zistenĂĄ totoĹžnosĹĽ vodiÄ?a. Ak v predmetnej veci uĹž doĹĄlo k uloĹženiu pokuty drĹžiteÄžovi pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

85-0120

7

platiĹĽ pokutu vĹĄak bola urÄ?enĂĄ mne ako vlastnĂ­kovi vozidla. Tomuto postupu vĹĄak vĂ´bec nerozumiem. Ako sa mĂ´Ĺžem voÄ?i uvedenĂŠmu rozhodnutiu brĂĄniĹĽ? Ä&#x17D;akujem. VĂĄĹženĂ˝ Ä?itateÄž, predmetnĂĄ vec sĂşvisĂ­ s uplatnenĂ­m princĂ­pu objektĂ­vnej zodpovednosti drĹžiteÄža motorovĂŠho vozidla. PrincĂ­p objektĂ­vnej zodpovednosti vĹĄeobecne znamenĂĄ, Ĺže dotknutĂĄ osoba je zodpovednĂĄ za poruĹĄenie prĂĄvnej povinnosti bez ohÄžadu na svoje zavinenie. S objektĂ­vnou zodpovednosĹĽou vlastnĂ­ka motorovĂŠho vozidla sa stretĂĄvame i v zĂĄkone o cestnej premĂĄvke. OrgĂĄn PolicajnĂŠho zboru mĂĄ oprĂĄvnenie v prĂ­pade, ak dĂ´jde

12-0063

3 9

ObjektĂ­vna zodpovednosĹĽ drĹžiteÄža motorovĂŠho vozidla

87-0091

9 2 5 1 6 2 9 3 1 5 6

PrĂĄvnik radĂ­

45-0055

6 8 1

ZM 14-20 STRANA - 02


19. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Mike a Molly 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:00 NCIS MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Doktor sa vracia 09:05 SÚDNA SIEŇ: Búračka 09:55 SÚDNA SIEŇ: Vyrastá z neho grázel 10:50 Súdna sieň: Bude po mojom! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Nezodpovedná matka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Nemilujem ho 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 22:30 DEDIČSTVO: Návraty 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:40 Živí a mŕtvi 02:20 Hawaii 5.0 II. 3 03:05 DEDIČSTVO: Návraty 30 03:50 PANELÁK: Nemilujem ho 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI

06:15 Sila lásky 07:05 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:50 Nash Bridges: Vyslobodenie 08:40 Správy RTVS „N“ 09:45 Poirot: Aféra na Viktoriánskom bále 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:35 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Studniarova dcéra 22:05 Peklo na kolesách II. 2/10 22:45 Nash Bridges: Vyslobodenie 31 23:30 Studniarova dcéra 01:15 Peklo na kolesách II. 2/10 02:00 Dámsky klub 03:35 Sila lásky VI. 78 04:25 Ako využiť bioenergiu? 04:45 Správy RTVS „N“

JOJKA

Vtip: Manželka sa vráti o deň skôr z kúpeľov a doma nájde krásnu, mladú, štíhlu ženu. Skríkne na manžela: A toto čo má znamenať? Manžel pokojne odvetí: - To je Vitana, varí za teba. René Descartes: „Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“

3

občianska

riadková inzercia

45-0058

TV program pondelok

dcore CPU, DUALSIM k tomu pridám aj trendový tablet so štýlovým talianskym dizajnom Prestigio Multipad 7“HD aj na splátky 10 € mesačne, dovoz celé SR, VÝHODA - splátkujete 2 veci v jednom úvere po 10 €, tel.: 0903 752 333 °Predám notebook HP Quadcore (štvorjadrový procesor), ATI RAdeon VGA 8330,2 GB RAM, 500 HDD, 15 LED displej FULL HD-1920 na 1080 rozlíšenie nízka spotreba energie -výdrž až 7 hodin, wifi, webcam, 430 € aj na splátky po 10 € ak ako aj PC ATHLON x4 3.2 GHz 1000 HDD, 4 GB ram, 19 monitor, VGA 512 MB, 425€ aj na splátky po 10 € - ideálne na hry a aj do školy, SR, tel.: 0903 752 333

záhrada a zverinec 10

°Predám kvalitnú zeminu vhodnú do záhrad, tel.: 0911 285 291°Predá lahôdkový hrášok. 0902446189.

hobby a šport

11

°Hľadám hráčov stolného tenisu 5-6 liga v NR ročník 14/15 kontakt:stolnytenisnr@gmail. com°Kúpim vyznamenania, odznaky, mince, bankovky, hodinky, tel.: 0905 545 874°Kúpim staré pohľadnice,fotografie, staré knihy a odznaky 0908 707 350

deťom

nitriansko@regionpress.sk

12

°Predám autosedačku MEGGY 9-18kg, polohovateľná, 3 podový systém, sivá,v dobrom stave 25 €, tel.: 0904 139 847°Predám kočík zn ABC disajn, hnedo- krémovej farby po jednom dieťati, nánožník, taška, cena 50 €, tel.: 0902 462 435

rôzne/predaj

13

j°Predám nerezovú nádrž 120/80/60, tel.: 0910 797 080

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.

ZM 14-20 STRANA - 03


8

4

4 9 4

obÄ?ianska

14

°Kúpim harmoniku, tel.:0915 876 860°Kúpim paletovú lyŞinu na hydraulickú ruku, tel.: 0903 429 176

OPERĂ CIA Ĺ EDĂ&#x2030;HO ZĂ KALU ZADARMO VyĹĄetrenie bez vĂ˝mennĂŠho lĂ­stka OperĂĄcia bez Ä?akacej lehoty NadĹĄtandardnĂŠ sluĹžby ObedovĂŠ menu k operĂĄcii ZADARMO BezplatnĂĄ telefĂłnna linka 0800 105 555

www.veni-vidi.sk

59-096-1

°PredĂĄm vĂ­novĂŠ fÄžaĹĄe 50 L, cena dohodou, tel.: 0918 157 455°PredĂĄm kompletnĂ˝ reĹĄtauraÄ?nĂ˝ servis zn. ARCOPAL (prĂ­bory, taniere 3 druhy, mäsovĂŠ a polievkovĂŠ misy, atÄ?..), pre 80 ÄžudĂ­, cena dohodou, tel.: 0918 157 455

hÄžadĂĄm prĂĄcu

JUDr. MaroĹĄ Prosman Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

Klinika oÄ?nej mikrochirurgie

riadkovĂĄ inzercia

rĂ´zne/inĂŠ

je vodiÄ? neznĂĄmy. DĂ´leĹžitĂŠ tieĹž je, Ĺže uvedenĂŠ sa tĂ˝ka vĂ˝luÄ?ne zĂĄkonom presne stanovenĂ˝ch sprĂĄvnych deliktov. Pre ĂşplnosĹĽ dodĂĄvame, Ĺže drĹžiteÄžovi vozidla, ktorĂŠmu bude i napriek podaniu odporu uloĹženĂĄ pokuta, prĂ­sluĹĄnĂ˝ orgĂĄn PolicajnĂŠho zboru uloŞí okrem inĂŠho i povinnosĹĽ uhradiĹĽ ĹĄtĂĄtu trovy spojenĂŠ s prejednanĂ­m sprĂĄvneho deliktu, a to vo výťke 30 eur.

15

°HÄžadĂĄm prĂĄcu: oĹžehlĂ­m, upracem, nakĂşpim, navarĂ­m, tel.: 0915 090 985°HÄžadĂĄm prĂĄcu upratovaÄ?ky alebo pomocnej sily na TPP doobeda, tel.: 0907 485 784°Potrebujete vĂ˝pomoc vo firme? Ja 27 r. chalan sa dokĂĄĹžem prispĂ´sobiĹĽ kaĹždej prĂĄci. Aj noÄ?nĂŠ mĂ´Ĺžem, tel.: 0949 639 482°AranŞÊrka hÄžadĂĄ prĂĄcu na doma. AranĹžovanie kytĂ­c amfor vencov, svietnikov a pod., tel.: 0917 177 362

zoznamka

Kulma na vlasy

Maqui Berry

na pĂ´vodnĂĄ ce

na pĂ´vodnĂĄ ce

159,99 â&#x201A;Ź

30 â&#x201A;Ź

-57%

-70%

BaByliss PRO Perfect Curl - 3 stupne nastavenia teploty - nastavenie 3 smerov tvorby kuÄ?ier - samonatĂĄÄ?acĂ­ mechanizmus - kontrola zahrievania

Maqui Berry våm dodå viac energie, pocit zdravia a pohody. 2000 mg balenie obsahuje 60 tabliet. - udrŞí Vaťe srdce zdravÊ

novĂĄ cena

novĂĄ cena

8,99 â&#x201A;Ź

69,99 â&#x201A;Ź Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

DomĂĄce oĹĄĂ­panĂŠ

16

°Sympażåk 24-180 hĞadå priateĞku, tel.: 0918 203 673°Måm 59 r. Som z LV hĞadåm úprimnÊho priateĞa do 65 r. osamelÊho, kde si?tel.: 0917 53 71 77 nie sms

CeloroÄ?nĂĄ ponuka

PREDAJ a ROZVOZ vĂ˝krmovĂ˝ch oĹĄĂ­panĂ˝ch odstavÄ?at

('%$2#,&-( 19-0044

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

Objednåvky a info: 8°° - 20°°

0905 628 992

59-185

3

vozidla je potrebnĂŠ, aby ste proti rozkazu podali do 15 dnĂ­ odo dĹ&#x2C6;a jeho doruÄ?enia odpor sprĂĄvnemu orgĂĄnu, ktorĂ˝ rozkaz vydal. V odpore proti rozkazu je potrebnĂŠ uviesĹĽ Ăşdaje o vodiÄ?ovi motorovĂŠho vozidla, ktorĂ˝ viedol motorovĂŠ vozidlo v Ä?ase poruĹĄenia pravidiel cestnej premĂĄvky, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa jeho pobytu. Ak riadne uvediete totoĹžnosĹĽ vodiÄ?a dopravnĂŠho prostriedku, orgĂĄn PolicajnĂŠho zboru by konanie o sprĂĄvnom delikte drĹžiteÄža vozidla mal preruĹĄiĹĽ a vec postĂşpiĹĽ na osobitnĂŠ konanie o priestupkoch,

priÄ?om vec bude Ä?alej prejednanĂĄ uĹž so znĂĄmym vodiÄ?om dopravnĂŠho prostriedku. V prĂ­pade, ak vĹĄak pokutu za poruĹĄenie povinnosti spĂĄchanej vodiÄ?om dopravnĂŠho priestupku zaplatĂ­te, mĂĄte v zmysle zĂĄkona voÄ?i fyzickej osobe alebo prĂĄvnickej osobe, ktorej ste zverili motorovĂŠ vozidlo v Ä?ase poruĹĄenia povinnosti, nĂĄrok na nĂĄhradu uhradenej pokuty alebo jej Ä?asti, ktorĂş ste zaplatili na zĂĄklade rozhodnutia o sprĂĄvnom delikte drĹžiteÄža vozidla. Na zĂĄver je moĹžnĂŠ zhrnúż, Ĺže princĂ­p objektĂ­vnej zodpovednosti drĹžiteÄža motorovĂŠho vozidla je zaloĹženĂ˝ na myĹĄlienke zodpovednosti vlastnĂ­ka vozidla za poruĹĄenie povinnosti, ak

59-203

5

9 6 7

pokraÄ?ovanie

36-0129

8

PrĂĄvnik radĂ­

15-0038

7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1

52-0253

  

ZM 14-20 STRANA - 04


20. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Mike a Molly 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Nemilujem ho 09:05 SÚDNA SIEŇ: Paroháč 10:00 SÚDNA SIEŇ: Okradol si ma 10:50 Súdna sieň: Je to aj naše! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Takto sa syn nespráva 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Kocúr v trúbe 21:30 Vtierka Castle VI. 7 22:30 VDOVA 18 23:30 Syndikát smrti 01:30 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 3 02:20 Hawaii 5.0 II. 4 03:05 VDOVA 18 03:50 PANELÁK: Kocúr v trúbe 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

05:55 Sila lásky 06:45 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:30 Nash Bridges: Peniaze 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr - Nové osudy 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:30 Taxík 14:55 Postav dom , zasaď strom 15:30 Hokej MS 2014 18:30 Duel 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Symbol 20/24 23:25 Nash Bridges: Peniaze 32 00:10 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 01:35 Dámsky klub 03:05 Sila lásky VI. 79 03:55 McLeodove dcéry IV.B 19/26

Vtip: Zdravotná sestra sa nakloní nad posteľ a vraví pacientovi: - Až príde lekár, povedzte mu niečo povzbudzujúce, lebo váš zdravotný stav mu robí veľké starosti. Gustave Flaubert: „Hnev nemá silu - je to kolos, ktorému sa chvejú kolená a omnoho viac zraňuje seba ako iných.“

5

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Stretnutia podnikateľov Stretnutia sú dôležité. Aj tie so sebou samým, kde sa v tichu dostávame do svojho najhlbšieho ja, aj tie, kde stretávame druhých ľudí, od ktorých dostávame spätné väzby, inšpirácie a nové pohľady na svet a naše podnikanie v ňom. Obdivované Silicon Valley nie je možno ani tak o budovách a laboratóriách, ako o stretnutiach výnimočných ľudí a ich sieťovaní sa. Celý náš život ovplyvňujú stretnutia. Je iba na nás, či sa ich zúčastníme a či máme schopnosť nájsť v nich hodnotu, ktorú nám prinášajú. Ja som si z rôznych stretnutí väčšinou odnášal toto: ° Sebapoznávanie a objavovanie vlastnej cesty ° Poučenie, skúsenosti a zaujímavé informácie pre podnikanie a život ° Inšpirácie a príležitosti ° Zárodky hodnotných vzťahov, projektov a partnerstiev Prečítal som v poslednom období veľa kníh a článkov o inováciách, diskutoval som s desiatkami ľudí a som presvedčený, že ešte nikdy v histórii ľudstva neriešili ľudia také množstvo zložitých problémov v takom časovom tlaku ako dnes. Explózia informácii je taká, že ani úzko špecializovaní vedci nemajú šancu prečítať a vyhodnotiť všetky relevantné publikácie vo svojom odbore. Výsledkom je, že sa špecializujú ešte užšie a zavŕtajú sa do svojej disciplíny tak hlboko, že nevidia svet okolo seba. Sme obklopení fragmentovaným svetom špecialistov, ktorý nás začína ohrozovať na živote. Rodinných lekárov, ktorí rozumeli celému človeku aj prostrediu, v ktorom žije, nahradili špecialisti, ktorí vám vedia diagnostikovať a liečiť časť vášho tela, ale niekedy zabíjajú celok. Takto je to však aj v podnikaní – znižujeme náklady, namiesto toho, aby sme zarábali peniaze, bojíme sa chyby a tak radšej stojíme na mieste, objavujeme veci, ktoré sú už objavené, len o nich nevieme, nenachádzame príležitosti, pretože nemáme ani poňatia o nových technológiách, materiáloch a riešeniach, ktoré sa testujú v laboratóriách.

66-0063

TV program utorok

ZM 14-20 STRANA - 05

Čo tým chcem povedať? Že veľa vecí už existuje, len ich mnohí superšpecialisti nevidia alebo ich nevedia prepojiť. Ak sa na svet inovácii a podnikania pozrieme z inej perspektívy – cez nové biznis modely tak, ako to robil Steve Jobs, objavíme príležitosti, o akých sa nám ani nesnívalo. (pokračovanie na ďalšej strane)


7 9 5 6 2 5

7

1 3 8

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

hlavu hore!

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) ProblĂŠm je, Ĺže novĂŠ veci prichĂĄdzajĂş na trh s obrovskou rĂ˝chlosĹĽou. Pred pĂĄr rokmi sme povaĹžovali elektromobil za hudbu budĂşcnosti a Tesla dnes nestaÄ?Ă­ plniĹĽ objednĂĄvky. V roku 1903, prezident Michiganskej sporiteÄžne odhovĂĄral ďŹ rmu Henryho Forda od investovania do automobilov tĂ˝mito slovami: â&#x20AC;&#x17E;KĂ´Ĺ&#x2C6; je tu na stĂĄlo, ale automobil je len krĂĄtky mĂłdny vĂ˝strelok.â&#x20AC;? Nikto sa uĹž neÄ?uduje nad autami bez vodiÄ?a, kĞúÄ?iky a ovlĂĄdaÄ?e od ĂĄut miznĂş v mobilnĂ˝ch telefĂłnoch, karosĂŠrie sa zaÄ?Ă­najĂş vyrĂĄbaĹĽ z karbĂłnovĂ˝ch vlĂĄkien a zloĹžitĂŠ vĂ˝robky sa stĂĄle viac tlaÄ?ia na 3D tlaÄ?iarĹ&#x2C6;ach z hlinĂ­kovĂ˝ch a inĂ˝ch prĂĄĹĄkov.

lekĂĄr radĂ­

Prof. MUDr. Eva HorvĂĄthovĂĄ PhD.

BezplatnĂĄ linka:

0800 189 099 (SR) praca@xawax.sk

OrĂĄlny alergickĂ˝ syndrĂłm (OAS) Pacient s OAS udĂĄva bezprostredne po poĹžitĂ­ potravĂ­n zväÄ?ĹĄa rastlinnĂŠho pĂ´vodu (Ä?erstvĂŠ ovocie, zelenina, orechy, strukoviny, ale i koreniny alebo obilniny) mravÄ?enie, pĂĄlenie, Ä?i svrbenie podnebia,

jazyka alebo pier, poruchy prehÄştania, kĂ˝chanie alebo obĹĄtrukciu nosa, vĂ˝sev alebo opuch na tvĂĄri, najÄ?astejĹĄie v okolĂ­ Ăşst. V najĹĽaŞťích, naĹĄĹĽastie zriedkavĂ˝ch prĂ­padoch, sa mĂ´Ĺže objaviĹĽ tzv. Quinckeho edĂŠm, t. j. typickĂ˝ opuch hlavy a krku alebo anafylaktickĂ˝, Ĺživot ohrozujĂşci ĹĄok s poruchami srdcovej Ä?innosti a dĂ˝chania. Pacienti s OAS majĂş spravidla dokĂĄzanĂş alergiu na peÄžovĂŠ alergĂŠny (stromy, trĂĄvy, buriny), avĹĄak pri miernych prĂ­znakoch nemusia o tom vedieĹĽ. Ide o skrĂ­ĹženĂş alergiu na podobnĂŠ bielkoviny (alergĂŠny) prĂ­tomnĂŠ v peÄžovom zrnku i v potravine (breza x jablko/ kiwi, ambrĂłzia x banĂĄn/uhorka). OAS sa mĂ´Ĺže potvrdiĹĽ na zĂĄklade Ăşdajov od pacienta, vyĹĄetrenia peÄžovej alergie koĹžnĂ˝mi tzv. pric-

 NĂĄborovĂŠ poboÄ?ky na Slovensku: Bardejov, DlhĂ˝ rad 6, gsm: 0911 8282 00, 01, 02, 04 Vranov nad TopÄžou, StaniÄ?nĂĄ 1268, gsm: 0911 8282 06 Brezno, B. Nemcovej 10, gsm: 0903 990 014 Poprad, AlĹžbetina 409/2, gsm: 0911 8282 07 Nitra, Coboriho 2, gsm: 0911 8282 03 KoĹĄice, HlavnĂĄ 82, gsm: 0911 3378 26 Martin, A. KmeĹĽa 13, gsm: 0911 8282 08 LuÄ?enec, T.G. Masaryka 32, gsm: 0911 8381 32 TrenÄ?Ă­n, Hviezdoslavova 199, gsm: 0911 8382 26

03-0034

V laboratĂłriĂĄch vznikajĂş linky na vĂ˝robu ÄžudskĂ˝ch tkanĂ­v, obrovskĂ˝ vĂ˝voj prebieha v oblasti novĂ˝ch materiĂĄlov a alternatĂ­vnych zdrojov energie. Viete, Ĺže sa dĂĄ zĂ­skavaĹĽ ropa z odpadov alebo vyrĂĄbaĹĽ asfalt z odpadovĂŠho kuchynskĂŠho oleja? PoznĂĄte sprchu bez odpadu, v ktorej sa recyklujĂş iba 2 litre vody? Videli ste uĹž funkÄ?nĂ˝ bicykel z papiera? Viete, Ĺže len v EurĂłpskej Ăşnii, sa roÄ?ne predĂĄ vyĹĄe miliĂłna e-bikov a v roku 2020 by to malo byĹĽ svetovo okolo 38 miliĂłnov?

 !%" ' ! %""&' -("/ %"(! %4 '$"#"%!"( / %3:%!/ %3 %1$*!- &(-$*$&!4( :$"( " ()-%! &"$. ":% #$!!3 " ./ %#1%"' 3 ! -! 3% ( ! &(-$ 9 ! $"(!" % &" %  3"' %"(!%." '$"#"%! !#$%&('  - *-' % *28 ! $""( " $'%' !' " ! #":'8 #$-( !"# " #$%(:!4 5 3" '$"#"%!  &/(! " # & ! & !  !% #$ %*"(8 *-' ) "(!% , % #" ("7- '3 !8 "!"

. +!!:!. #$(- "  $""( #$' ( "%& "!" ) 2&-&!" $"*#":&' !"(!/ &( +!!:!4 &$"( " %#"' '&"$" -"! " 3%&(! "( $* "-5 ( $'%"$-!8 (2 #!* 3&" (/*' (4"!' !-&' '$"#"%! #"!3 "&%'5":!" #"& ( $'% 2& !&!*/(!2 %'5 !"7"*"(!%"& ! '$"#"%!"(  &/ "-5' #$%8 (7 #"7 '3 #$"(8 " #&!&! #"&(" "("/ % &($85!!"*&"" !4         

  6' *2'#"#"$' $:!%3&"'

" #

/$!-&) "/  " '$0#%"#$ !&'

$&(! 66-0065

MnohĂ­ Äžudia v naĹĄom svete nevidia jasnĂŠ trendy, ktorĂŠ radikĂĄlne zmenia ich Ĺživot. MnohĂ­ podnikatelia nevidia veci, ktorĂŠ budĂş zĂĄsadnĂŠ pre to, Ä?o prĂĄve robia. V aprĂ­li sme o tĂ˝chto veciach hovorili na najväÄ?ĹĄom stretnutĂ­ podnikateÄžov Slovenska â&#x20AC;&#x201C; na konferencii Podnikatelia spojte sa! Diskutovali sme aj o tom, na akĂ˝ch technolĂłgiĂĄch, materiĂĄloch a rieĹĄeniach robia vedci v laboratĂłriĂĄch, akĂŠ biznis modely zĂĄsadne zmenia podnikanie vo svete a okolo nĂĄs. NĂĄĹĄ Ĺživot ovplyvĹ&#x2C6;ujĂş inovĂĄcie a novĂŠ biznis modely viac, ako prezidentskĂŠ, Ä?i inĂŠ voÄžby. Pozorujme preto rĂ˝chly vĂ˝voj okolo seba, pokĂşsme sa ho pochopiĹĽ a hÄžadajme v Ĺ&#x2C6;om prĂ­leĹžitosti.

k-testami a krvnĂ˝mi testami ĹĄpeciďŹ ckĂ˝ch IgE protilĂĄtok na rĂ´zne potraviny. Na prvom mieste v lieÄ?be a prevencii OAS je eliminĂĄcia inkriminovanej potraviny, Ä?o pacient Ä?asto robĂ­ intuitĂ­vne. ProblĂŠmom to mĂ´Ĺže byĹĽ pri vyĹĄĹĄom poÄ?te i tepelne upravenĂ˝ch drĂĄĹždiacich potravĂ­n, ktorĂŠ skrĂ­Ĺžene reagujĂş s Ä?alĹĄĂ­mi potravinami. Je moĹžnĂŠ preventĂ­vne podĂĄvanie antihistaminĂ­k, liekov potlĂĄÄ?ajĂşcich prĂ­znaky alergie. ŤaĹžkosti netreba nikdy podceĹ&#x2C6;ovaĹĽ, pretoĹže sa mĂ´Ĺže vyvinúż Ĺživot ohrozujĂşci stav. V najĹĽaŞťích prĂ­padoch podĂĄvame kortikosteroidy a pacienti by mali maĹĽ pri sebe vĹždy autoinjektor s adrenalĂ­nom tak, ako pri alergii na jed blanokrĂ­dleho hmyzu. Prof. MUDr. Eva HorvĂĄthovĂĄ, PhD, MPH,poslankyĹ&#x2C6;a NRSR

!$"' *!)

(jk)

OĽANO ZM 14-20 STRANA - 06

03-0041

6

5

23-0108

2


OĽANO

ZM 14-20 STRANA - 07


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

dvojtýždenne do 18 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Kmeťkova 10 Nitra 037 / 652 75 27 nitriansko@regionpress.sk

Mgr. Radoslav Gloznek

vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Daniela Rezáková 0905 400 025

Čo je lepšie leták v schránke, alebo inzerát v novinách? Moja odpoveď je v tomto jednoznačná. Peniaze za leták do schránky môžete využiť efektívnejšie. Leták si dajte vytlačiť iba ak s ním myslíte naozaj vážne. Mať s letákmi vážne úmysly, znamená robiť ich pravidelne a niekoľko rokov, tak ako to robia veľké spoločnosti. Ak sa chcete

PMMONT s.r.o.

TOPOĽČIANKY

len raz za čas objaviť s letákom v schránke, „vodu s ním moc nenamútite“. Hrozí, že sa stratí v záplave letákov bez povšimnutia. Druhý argument je cena. Samostatný, aj malý leták, je niekoľkokrát drahší ako inzerát v novinách. Letákov (alebo reklamných materiálov) sa však nevzdávajte a naďalej ich tlačte a zaraďte ich do svojho marketingového plánu. Len ich nedistribuujte zbytočne do schránok. Oslovujte s nimi zákazníkov adresnejšie. Majte ich pripravené pre tých, čo navštívia vašu predajňu, prípadne ich zašlite adresnou poštou a oslovte tak potenciálnym zákazníkov. Využijete ich dobre na veľtrhoch, v obchodných centrách, pri prezentačných akciách. Mali by byť niečím, čo si potenciálny zákazník môže od vás odniesť.

NAJVÝHODNEJŠÍ NÁKUP

STAVBA DOMOV

NOVÝ SORTIMENT NA PLAST HLINÍK JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

PRERÁBKA BYTOV

OTVÁRACIE HODINY

Distribúcia: (18.000 domácností/firiem)

Po. - Pi. So.

Každý týždeň: Zlaté Moravce, Vráble, Lúčnica nad Žitavou, Nemčiňany, Volkovce, Čierne Kľačany, Veľké Vozokany, Tesárske Mlyňany, Slepčany, Vieska nad Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Červený Hrádok, Nevidzany, Tajná, Žitavany, Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Topoľčianky, Hostie, Skýcov, Lovce, Martin nad Žitavou, Mankovce, Zlatno, Slažany, Neverice, Beladice, Velčice

V prípade potreby otvoríme aj mimo pracovnú dobu 0917 758 716.

Bezkonkurenčné ceny na: PVC, HT, meď, lisovaná meď, lisovaný plyn, uhlíková oceľ, plast hliník, šróbovací systém, klik systém, pozink, PPR, kotle, čerpadlá, vodárničky, závlahy, kúpeľňový nábytok, kúp. doplnky,drezy, krbové kachle, batérie, ohrievače, spotrebiče MORA a GORENJE, radiátory KORADO, PURMO, SANICA

PRI KÚPE MATERIÁLU ROZVOZ V OKOLÍ ZADARMO

0944 503 789

PLYN - VODA - KÚRENIE - PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

AKCIA

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Na kotle VIADRUS

AKCIA

AKCIA

AKCIA

0944 595 651

pmmont@centrum.sk 037 / 630 7390 0917 758 716 Machulinská 7, 951 93 Topoľčianky

cena 64,90 €

ZAPOŽIČIAVAME ZVÁRAČKU NA PPR ZAPOŽIČIAVAME LISOVAČKU NA PLAST HLINÍK, UHLÍKOVÚ OCEĽ, LISOVANÚ MEĎ, LISOVANÝ PLYN ZAPOŽIČIAVAME PERTLOVAČKU NA EUROTIS

farma Vinodol

0915 747 030 0908 615 992

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

ZM 14-20 STRANA - 08

CARS, SPIDERMAN, ŠMOLKOVIA...

l Textil nový aj použitý, veľkosti 56 -152 l Kočíky, chodítka, lehátka,

jedálenské stoličky

MLADÉ MORKY

cena 185,00 €

45-0026-1

4, 5, 6 - článkový 5 - článkový cena 885 €

DETSKÝ OBCHOD

l Parkovanie priamo pred vchodom l Kvalitný tovar za super ceny l Značky ako MONSTER HIGH, HELLO KITTY,

POMÔŽEME VÁM AJ S ÚVEROM

skrinka 55 cm na sprchový kút 90 cm, Na závlahový oblý + vanička + umývadlo systém rôzne odtiene

59-095-1, 6, 7

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

AKCIA

ský ven slo robok vý

cena 179 €

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

8:00-12:00 12:30-16:30 8:00-12:00

Práce -murárske a maliarske, -sadrokartón (bytové jadrá) -obklady, dlažby -plávajúce podlahy -strechy, komíny -montáž nábytku -vodárenské -elektroinštalačné

Domáca vodáreň 50 l Slovenský výrobok

To, čo ušetríte radšej investujte do kvality. Tým, že nebudete leták distribuovať do schránok ušetríte nemalú časť finančných prostriedkov, ktoré investujte radšej do lepšej kvality letákového papiera. A nezabudnite, ak chcete byť v schránkach a osloviť so svojimi podnikateľskými aktivitami priamo domácnosti, tak na tieto aktivity sme tu my, už viac ako 17 rokov. Stačí, ak sa obrátite na niektorú z našich 36 pobočiek v rámci celej SR a podáte si inzeráty do našich novín. Ale, ak sa predsa len rozhodnete pre leták, dokážeme vám ho tak isto vytlačiť a rozniesť do schránok. Vaše postrehy, námety, otázky posielajte na radoradi@regionpress.sk

ÚTULNÝ NOVOOTVORENÝ NOVOOTVORENÝ OBCHODÍK OBCHODÍK ÚTULNÝ VÁM VÁM PONÚKA PONÚKA SVOJE SVOJE SLUŽBY SLUŽBY DENNE 8:30 HOD. - 15:30DENNE HOD., V SOBOTU 8:30 HOD. 8:30 HOD. - 15:30 HOD. - 11:30 HOD. V SOBOTU 8:30 HOD. - 11:30 HOD.

ul. 1.Mája 16 v Zlatých Moravciach (pri hlavnej ceste, smer Mestský úrad)

45-0122

PIESTANSKO ZLATOMORAVSKO

Rado radí

45-0137

... nájdeš, čo hľadáš

45-0131

regionálne noviny

Zlatomoravsko 14 20  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you