Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

nitrianskoonline.sk

NITRIANSKO Ä?. 10 / 9. marec 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

4-6

7-9

týŞdennĂ­k do 48 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

1,10 13

45-0039

11

GARANCIA ŠŠEJ KVALIT Y VY AJ N Y ZA NAJNIŽŠIE CEN 45-0006

11

DolnomestskĂ˝ komposesorĂĄt Nitra p.s.

DOHODOU

0911 28 88 68

2,3 do 48h. 45-0100

FINĂ LNY VĂ?PREDAJ

10

detskĂŠho obleÄ?enia

VĂ?KUP A PREDAJ O

2

TÉH ZNAÄŒKOVÉHO POUĹ˝I KOV OBLEÄŒENIA A DOPLN AX NĂĄjdete nĂĄs v OC M

PrvĂ˝ Krok SK

14-15 NĂĄjdete nĂĄs v OC MAX

0918 572 521

1. poschodie

0905 282 598 www.ceremonyshop.sk

NR 18-10 STRANA - 01

Ceremony by Wojcik SK

45-0104

W`X\XW[YZ[W`[[[YZ\]]

45-0055

ÝøúąøóĎòøðĂ°Ä‚ĂşĂ°Ä ÄƒĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´Ă°Ä Ă˛ĂˇÄąÄ…ĂžÄ… ąŭúĄÿĂżÄ Ă¸Ă°ĂźĂžÄ„‚ĎĂóÞßð ÿôýøðĉôøáýôĥðÝôùÞąŭßôýÞĄĉðĂˇÄˆĂśĂ¸Ă´Ă˝Ă¸Ă˛ĂşÄ˘ĂżĂžÄƒÄ Ă´ĂąÄˆ ZM - NR - LV - ZC - ZH - BS - NZ - KN VĂ?KUP Â—Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´wĽðÄ?Ă°Ă˝ÄˆtĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„ĂťX_`RZ] CENA

45-0029

ÄŒASOPISY, NOVINY, LETĂ KY, KANC. PAPIER, KARTĂ“N

76-0040

11% + 2% do 31.3.

MOBILNĂ? VĂ?KUP PAPIERA

1,2

45-0008

IZOLĂ CIE PLOCHĂ?CH STRIECH

45-0108

pozĂ˝va svojich Ä?lenov na valnĂŠ zhromaĹždenie, ktorĂŠ sa uskutoÄ?nĂ­ 24. marca 2018 o 10:00 v budove STAPRINGu, PiaristickĂĄ 2, Nitra.

13

12


týŞdenne do 41 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel./fax: e-mail:

KmeĹĽkova 10, Nitra 037 / 776 77 11 nitriansko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Daniela RezĂĄkovĂĄ 0905 400 025

Ivan BroŞík

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

Teraz len za

31.90 â‚Ź

23,90 â‚Ź

27,90 â‚Ź

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

19,90 â‚Ź

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

BIO meranie celĂŠho tela

29,90 â‚Ź

22,90 â‚Ź

0904 990 450

ÄŒO DOKĂ Ĺ˝E ZISTIŤ: tGVOLĹ˜OPTĆƒBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHĂˆOPW tQPWBIVBQSĂ“Ĺ˜JOV7ĂˆĂ?IPPDIPSFOJB bolestĂ­, alergiĂ­, skrytĂ˝ch chorĂ´b tQSĂ“UPNOPTĆƒDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFĂ?J[ESBWPUOĂ?QSPCMĂ?NZ bezbolestne a vhodnĂŠ aj pre deti, trvĂĄ 45 min

Potrebujete vizitky

ÄŒas VaĹĄej konzultĂĄcie je potrebnĂŠ objednaĹĽ : 0905 655 392

VýŞivovĂĄ poradĹˆa

ÄŒĂ­nska medicĂ­na MING

?

NITRIANSKO

Lacne-vizitky.sk

0905 400 025 My vĂĄm dĂĄm e 1 000 ks len za 33 â‚Ź bez DPH GRAFICKĂ? NĂ VRH ZADARMO RĂ?CHLO | LACNO | KVALITNE

+

HYPOTEKà RNE ÚVERY DO 90% SpotrebnÊ úvery do 45 000 ₏ e môŞem Hrozí våm exekúcia, draŞba? Po våm Splatenie úverov v iných bankåch

29%

Tel.: 0905 580 581

Výstava veterånov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapeťti Teraz len za

Odhalíme vťetky príèiny Vaťich zdrav.problÊmov a rieťime ich! Cena 12 ₏

15 â‚Ź

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. PrechĂĄdzka po historickom centre Mikulova - SgrafitovĂ˝ dom U rytierov, DietrichsteinskĂĄ hrobka v bĂ˝valom kostole Sv. Anny na hlavnom nĂĄmestĂ­. Presun do mesta HustopeÄ?e, kde sa konajĂş slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na. TermĂ­n: 24.03.2018

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

26%

ZĂĄmok Mikulov a slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na v HustopeÄ?e Teraz len za

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Diagnostika - vyťetrenie vťetkých orgånov tela

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva zĂĄmku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je povaĹžovanĂ˝ za jeden z najkrajĹĄĂ­ch hradov v celom RakĂşsku). Presun do mesta SĂĄrvĂĄr, kde grĂłfka podÄža legendy zabila najviac svojich obetĂ­. TermĂ­n: 2.6.2018

+ v nepårnom týŞdni navyťe: Klasov, Svätoplukovo, VeĞkå Dolina, PoĞný Kesov,

v rukĂĄch a ak sa Ĺˆou ohĂĄĹˆa niekto inĂ˝, nemal by zabudnúż, Ĺže sme mu ju iba prepoĹžiÄ?ali. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli v tĂ˝chto dĹˆoch povyhĹ•ĹˆaĹĽ rukĂĄvy a teĹĄiĹĽ sa z prĂĄce na zĂĄhradkĂĄch. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli voÄžnĂ˝ Ä?as vyuĹžiĹĽ na zdravĂ˝ pohyb v jarnej prĂ­rode. A potrebujeme pokoj aj na to, aby politika nerozoĹĄtvĂĄvala mnohĂŠ naĹĄe rodiny tak, ako to tu uĹž kedysi bolo. Ĺ˝elajme si teda tvorivĂ˝ aktĂ­vny pokoj a – ozaj, poÄ?ujete ich? UĹž sa ozĂ˝vajĂş z korĂşn stromov, z krĂ­Ä?ia, uĹž prilietajĂş – veÄ? je na Ä?ase. Je jar! PeknĂ˝ týŞdeĹˆ vĂĄm ĹželĂĄ za redakciu Ivan BroŞík

$FTUPWBOJF Za tajomstvami krvavej grĂłfky BĂĄthory

DistribĂşcia: (48.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Nitra mesto, Kynek, MlynĂĄrce, Ĺ Ăşdol, HornĂŠ KrĹĄkany, DolnĂŠ KrĹĄkany, IvĂĄnka pri Nitre, VeÄžkĂŠ ZĂĄluĹžie, Jarok, Jelenec, Ĺ˝irany,Cabaj-ÄŒĂĄpor, RumanovĂĄ, Zbehy, ÄŒakajovce + v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: JelĹĄovce, NovĂŠ Sady, Sila, ÄŒĂĄb, HruboĹˆovo, BĂĄdice, Mechenice, SokolnĂ­ky, HosĹĽovĂĄ, ÄŒeÄžadice, Neverice, KostoÄžany pod TrĂ­beÄ?om, Ladice

jarou novĂ˝ch a vyĹĄĹĄĂ­ch vĂ˝ziev, ako len chceme. Je vĹĄak smutnĂŠ, Ĺže toto vĹĄetko sa rodĂ­ na podhubĂ­ nesmiernej tragĂŠdie. A moĹžno aj na nezĂĄujme, nevĹĄĂ­mavosti a nezodpovednosti – nĂĄs milĂ­ Ä?itatelia, dokonca viac- vĹĄetkĂ˝ch. Napriek vĹĄetkĂŠmu – jar je Ä?as nĂĄdejĂ­. Je iba na nĂĄs, nĂĄsobnĂ˝. MeteorolĂłgovia uĹž ktorĂŠ si vyplnĂ­me a na ktorĂŠ, takpovediac, nemĂĄme. svoju jar majĂş od zaÄ?iatku Lebo aj keÄ? sa to uĹž moĹžno ani nezdĂĄ, Slovensko je naĹĄe. Zvrmarca, astronomickĂĄ jar sa chovanĂş moc na Ĺˆom mĂĄme my. Politici sĂş iba ĂşradnĂ­ci, ktorĂ˝ch zaÄ?ne o pĂĄr dnĂ­ a naĹĄimi kon- sme urÄ?ili, aby tĂşto naĹĄu moc a vĂ´Äžu kultivovali. A nie zneuŞíÄ?inami hĂ˝be uĹž aj SlovenskĂĄ vali. Tak je to v kaĹždej demokratickej krajine. Moc pochĂĄdza od jar 2018. MĂ´Ĺžeme je volaĹĽ po- obÄ?anov, nie zo stranĂ­ckych centrĂĄl. Nebodaj eĹĄte z nejakĂ˝ch litickou jarou, Ä?i jarou nĂĄdejĂ­, vplyvnĂ˝ch rodinnĂ˝ch klanov. Moc je naĹĄa, my ju mĂĄme, drŞíme

45-0054

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

SrdeÄ?nĂ˝ jarnĂ˝ pozdrav,

24%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva HistorickĂŠho parku ĹželeznĂ­c, najväÄ?ĹĄieho festivalu veterĂĄnov v strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradnĂŠ nĂĄvrĹĄie, chrĂĄm krĂĄÄža Mateja, RybĂĄrska baĹĄa, Bazilika svätĂŠho Ĺ tefana, Parlament.

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni a nĂĄkupy v Primarku Teraz len za

24,90 â‚Ź

16,90 â‚Ź

45-0054

nitrianskoonline.sk

PIESTANSKO NITRIANSKO

redakÄ?nĂŠ slovo

99-0023-9

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

99-0008-10

regionĂĄlne noviny

33%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd do Viedne. Doobeda nĂĄkupy v Primarku, poobede prehliadka mesta so sprievodcom, presun na staroviedenskĂŠ veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy na nĂĄmestĂ­ Freyung. TermĂ­n: 31.03.2018

PrĂ­jem ploĹĄnej inzercie

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny.

na tel. Ä?. 0905 400 025

Zaujala Vås zĞava? Chcete na MegaZĞava.sk nakúpiż a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Våm, ako nakupovaż.

prĂĄvnik radĂ­

VrĂĄtenie zĂĄlohy na svadobnĂş hostinu

„DobrĂ˝ deĹˆ, s partnerom sa budeme braĹĽ a eĹĄte minulĂ˝ rok sme si rezervovali priestory jednĂŠho penziĂłnu, na svadobnĂş hostinu, ktorĂĄ bude tento rok Mgr. 29.09.2018. PĂ´vodne sme chceli Miroslav maĹĽ hostinu inde, no danĂ˝ podTokarÄ?Ă­k nik uĹž bol rezervovanĂ˝, tak sme

si pre istotu rezervovali aspoĹˆ tento. Museli sme uhradiĹĽ zĂĄlohu vo výťke 400 â‚Ź, ktorĂĄ nĂĄm mĂĄ byĹĽ zapoÄ?Ă­tanĂĄ do celkovej ceny sluĹžieb. ZĂĄloha bola uhradenĂĄ jednorĂĄzovo v hotovosti priamo prevĂĄdzkovateÄžovi eĹĄte v septembri 2017. MĂĄme o tom potvrdenie - prĂ­jmovĂ˝ pokladniÄ?nĂ˝ doklad. ZaÄ?iatkom februĂĄra tohto roku sa vĹĄak uvoÄžnilo miesto v reĹĄtaurĂĄcii, kde sme pĂ´vodne chceli maĹĽ svadobnĂş hostinu a ktorĂĄ nĂĄm aj viac vyhovuje. NavĹĄtĂ­vili prevĂĄdzkovateÄža penziĂłnu s tĂ˝m, Ĺže ich sluĹžby nevyuĹžijeme a poĹžiadali sme o vrĂĄtenie zĂĄlohy alebo aspoĹˆ jej Ä?asti. Bolo nĂĄm oznĂĄmenĂŠ, Ĺže zĂĄlohu nĂĄm nevrĂĄtia. MĂĄme nĂĄrok na vrĂĄtenie zĂĄlohy? VaĹĄa Ä?itateÄžka Vanda.“ DobrĂ˝ deĹˆ p. Vanda, v tejto veci vystupujete ako spotrebitelia.

NR 18-10 STRANA - 02

SpotrebiteÄžskĂŠ zmluvy nesmĂş obsahovaĹĽ tzv. neprijateÄžnĂŠ podmienky, teda ustanovenia, ktorĂŠ by spĂ´sobovali znaÄ?nĂş nerovnovĂĄhu v prĂĄvach a povinnostiach zmluvnĂ˝ch strĂĄn v neprospech spotrebiteÄža. To neplatĂ­, ak ide o zmluvnĂŠ podmienky, ktorĂŠ sa tĂ˝kajĂş hlavnĂŠho predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvnĂŠ podmienky sĂş vyjadrenĂŠ urÄ?ito, jasne a zrozumiteÄžne alebo ak boli neprijateÄžnĂŠ podmienky individuĂĄlne dojednanĂŠ. Za individuĂĄlne dojednanĂŠ zmluvnĂŠ ustanovenia sa nepovaĹžujĂş takĂŠ, s ktorĂ˝mi sa mohol spotrebiteÄž oboznĂĄmiĹĽ pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniĹĽ ich obsah. Ak dodĂĄvateÄž nepreupokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane


Právnik radí

pokračovanie

káže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa nepovažujú za individuálne dojednané. Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré umožňujú dodávateľovi, o.i. aj aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi. Na váš zmluvný vzťah je možné aplikovať ustanovenia zmluvy o obstaraní veci. Zmluvou o obstaraní veci sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať určitú vec. Objednávateľ je povinný obsta-

rávateľovi za obstaranie veci poskytnúť odmenu. O uzavretí zmluvy musí obstarávateľ vydať objednávateľovi písomné potvrdenie, v ktorom musí byť uvedený predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania. Objednávateľ môže až do obstarania veci od zmluvy odstúpiť; musí však obstarávateľovi nahradiť účelne vynaložené náklady a inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo z vadného plnenia obstarávateľa. Predpokladáme, že nemáte uzatvorenú riadnu písomnú zmluvu, na základe ktorej by vyplývalo zabezpečenia svadobnej hostiny. Ak máte príjmový pokladničný doklad  o úhrade zaplatenej zálohy a

rozhodli ste sa od predmetnej rezervácie, resp. zmluvy odstúpiť, odporúčam vám napísať prevádzkovateľovi doporučený list, že odstupujete od zmluvy. Ak sa však prevádzkovateľovi nepodarí zohnať za vás náhradu a prevádzkovateľ preukáže, že mu vznikla škoda, môže si vašu zábezpeku ponechať, resp. jej primeranú časť. Pokiaľ by vám záloha nebola vrátená, budete sa musieť obrátiť na súd so žalobou. Naša kancelária rieši aj prípady ako je ten váš, preto nás v prípade potreby môžete kontaktovať na čísle 0907 648 519, alebo mailom tokarcik@aktokarcik.sk. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

Vtip: Doktor ošetruje pacientov, ktorí majú problém s očami. Doktor sa pýta pacientov: „Pacienti, vidíte ma?“ Pacienti hovoria: „Vidíme.“ A doktor hovorí: „Tak domov, vy simulanti.“ CH. Dzibran: „Nech v priateľstve niet iného úmyslu ako vzájomné hlboké spoznávanie sa.“

3

občianska

riadková inzercia

Očná Optika KLOKOČINA

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné

Mlyneková

0904 60 90 62

úȵ̭͗͗Ģɰ̭͗͗Ćɰɜ̭͗͗ĉɰʗ͗͗͗˚̮˒˒͇͗͗˓˗̮˒˒̯͗úǾź͗͗͗˚̮˒˒͇͗͗˓˔̮˒˒

Robotnícky hotel

V budove Medicínskeho centra Čajkovského 46, Nitra

meranie zraku

( každý pondelok a utorok )

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

°Darujem za odvoz použitú vlnovku, tel.: 0918 157 455 °Kúpim haki lešenie, tel.: 0908 532 682 °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku, tel.: 0905 925 991

VÝROBA A ZÁBRUS všetkých dioptrických skiel priamo v našich zábrusných dielniach...

domácnosť

9

°Ponúkam splátky od 10€ na nové NOTEBOOKY, herné PC zostavy, lacné nové Smartfóny, Led TV SMART rôzne značky 80-130 cm uhl., 0€ akontácia, 0€ dovoz, záruka, tel.: 0903 752 333 °Predám funkčnú, 8 ročnú kombinovanú chladničku Whirlpool - chladnička hore, mrazák-3 šuplíky dole, výška 175 cm. Cena 40€, tel.: 0911 643 631

Multifokálne sklá Bifokálne sklá

záhrada a zverinec 10 °Predám 200 Kg prasa, tel.: 0949 173 603 °K adopcii čierne kocúriky-očkované, hygien. Návyky, tel.: 0911 232 930 °Predám žito, tel.: 0949 173 603

Jednoohniskové sklá

NR 18-10 STRANA - 03

byty/predaj

°Prenajmem 1 izb. byt v NR, tel.: 0918 366 092 volať po 17.00h

45-0099

aj bez objednania

2

°Kúpim Babeta,Simson, Mustang, Jaweta,Stadion, tel.: 0949 505 827 °CZ 175 JAWA 90 JAWA 250 350 PIONIER MUSTANG STADION SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY, tel.: 0915 215 406 °ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTÁ, tel.: 0908 205 521 °Kúpim starú Škodovku Garde, Rapid, 110r, 100, 1000MB. Do roku 1985, aj nepojazdné bez TP. Aj samotné plechy, tel.: 0904 527 918

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.


6 8 1 9 2 5 1 6 2 9 3 1 5 6

psycholĂłg radĂ­

3 9 7

Som introvert...

„Som introvert, no moja prĂĄca si vyĹžaduje neustĂĄly kontakt s ĞuÄ?mi, nielen so zĂĄkaznĂ­kmi, ale aj kolegami . PoÄ?as dĹˆa mĂĄm vĹĄak chvĂ­le, kedy potrebujem byĹĽ osamote, ale neviem, ako Mgr. RenĂĄta sa vtedy zachovaĹĽ, pretoĹže BotkovĂĄ väÄ?ĹĄinou sa sprĂĄvam ako

1 3

6 5 7 8

ostatnĂ­ a tĂ­ sĂş poväÄ?ĹĄine spoloÄ?ensky zameranĂ­.“ Introvert, ktorĂ˝ sa na pracovisku snaŞí sprĂĄvaĹĽ ako extrovert, to nemĂĄ ÄžahkĂŠ. VĹĄetci sme sa narodili s  nejakĂ˝m balĂ­Ä?kom vlastnostĂ­ a  osobnostnĂ˝ch Ä?Ĺ•t, ktorĂŠ tvoria to, kĂ˝m naozaj sme. Je len na nĂĄs, Ä?i ich chceme niekomu, alebo nieÄ?omu prispĂ´sobovaĹĽ, dolaÄ?ovaĹĽ a stĂĄvaĹĽ sa tak exibilnejĹĄĂ­mi, lebo si to tak sami ĹželĂĄme, no tieĹž vĹĄak mĂĄme prĂĄvo v akĂ˝chkoÄžvek situĂĄciĂĄch zareagovaĹĽ podÄža toho, ako si to naozaj ĹželĂĄme. Bez vĂ˝Ä?itiek, Ĺže budeme vyÄ?nievaĹĽ z davu, pretoĹže je to prirodzenĂŠ, Ĺže v ten istĂ˝ okamih nemĂĄme vĹĄetci tĂş istĂş potrebu. Ak neustĂĄle vysielate signĂĄly, ktorĂŠ sĂş v rozpore s vaĹĄim sku-

toÄ?nĂ˝m preŞívanĂ­m, nejednĂĄ sa o efektĂ­vne prekraÄ?ovanie vaĹĄej komfortnej zĂłny. Ak ste naprĂ­klad dostali od svojich kolegov pozvanie na obed a vy by ste radĹĄej ostali v kancelĂĄrii, skĂşste im jednoducho povedaĹĽ pravdu, Ĺže si naprĂ­klad potrebujete dobiĹĽ baterky, Ĺže potrebujete byĹĽ chvĂ­Äžu osamote... KeÄ? nastane situĂĄcia, Ĺže s nimi nasledujĂşci deĹˆ mĂĄte chuĹĽ strĂĄviĹĽ Ä?as, urobte to a dajte im najavo, Ĺže sa s nimi cĂ­tite prĂ­jemne. Je to Ăşplne v poriadku. Ä˝udia reektujĂş na to, Ä?o im je povedanĂŠ a tieĹž sĂş schopnĂ­ akceptovaĹĽ vaĹĄe potreby a vy nemusĂ­te neustĂĄle robiĹĽ to, na Ä?o aktuĂĄlne nemĂĄte nĂĄladu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

11

KompletnĂ˝ typizovanĂ˝ ĹžulovĂ˝ nĂĄhrobok na dvojhrob:

rĂ´zne/predaj

13

45-0009

°PredĂĄm kompletne vybavenie lekĂĄrne. Dovoz a montĂĄĹž zabezpeÄ?Ă­m, tel.: 0905 338 685

rĂ´zne/inĂŠ

KRTKOVANIE A ÄŒISTENIE KANALIZĂ CIE

14

°HÄžadĂĄme opatrovateÄžku na mesiac aprĂ­l, na celodennĂş opateru starĹĄieho pĂĄna, beĹžnĂĄ pomoc v domĂĄc. NajlepĹĄie z okolia TopoÄžÄ?ianok, pani vo veku 35-55 r., tel.: 0904 191 750

hÄžadĂĄm prĂĄcu

MONITORING KANALIZĂ CIE

NITRA

0907 736 169

15

VoÄžne pracovnĂŠ miesto, TPP , dohoda. IzolĂĄcie a pomocnĂŠ prĂĄce na strechĂĄch. Prax nie je nutnĂĄ zauÄ?Ă­me. 0911270235

zoznamka

16

°53r.hĞadå priateĞku, tel.: 0917 049 831 °SYMPATICKà 55 R HĽADà PRIATEĽA NA ZOZNà MENIE, tel.: 0944 724 181 °HĞadåm ťtíhlu,milú a veselú Şenu, vek okolo 50r. na tr.vzżah. Len.SMS. 0949 563 315

76-0017

('%$2#,&-( $/!(#1.'!$

$"$  ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-()  + &-" $1.     )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. ("  # )&!  '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

TV program pondelok

12. 3. 2018

06:00 TelerĂĄno 08:30 ZĂĄmena manĹželiek 09:50 Oteckovia 10:55 SusedskĂŠ prĂ­pady 12:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:00 Mentalista IV. 15:00 SusedskĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 KuchyĹˆa 21:50 Kredenc - NOVÉ ÄŒASTI 23:00 Sekerovci 23:35 Mentalista IV. 01:25 50x a stĂĄle po prvĂ˝ raz 03:00 SusedskĂŠ prĂ­pady 03:50 RodinnĂŠ prĂ­pady 04:50 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SĂšDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 SĂšDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAĹ I II. 10 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NĂ KUPNÉ MANIAÄŒKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 INKOGNITO SlovenskĂĄ súżaĹžno-zĂĄbavnĂĄ ĹĄou. MN 12 2018 Zdena StudenkovĂĄ, Zuzana Ĺ ebovĂĄ, Jozef Vajda, Michal HudĂĄk, MariĂĄn ÄŒekovskĂ˝ 21:50 HESLO 23:25 KUKĂ TKO 00:25 VraĹžednĂŠ Miami 01:25 MyĹĄlienky vraha 02:25 KRIMI 02:55 TOP STAR 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SĂšDNA SIEŇ JOJ

NR 18-10 STRANA - 04

06:00 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 HurĂĄ do zĂĄJEDNOTKA hrady 08:30 EkologickĂŠ bĂ˝vanie 09:00 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:25 HorskĂ­ zĂĄchranĂĄri 15:10 Test magazĂ­n 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 EkologickĂŠ bĂ˝vanie 16:50 Neskoro veÄ?er 17:45 Duel 18:10 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:55 GĂłly - body - sekundy 20:30 NaĹĄe deti 22:00 ObÄ?an za dverami 22:40 KriminĂĄlka StarĂŠ Mesto 23:40 Nash Bridges 00:25 HorskĂ­ zĂĄchranĂĄri 01:05 NaĹĄe deti 02:40 ObÄ?an za dverami

45-0023

12 45-0017

deĹĽom

1300 â‚Ź

45-0040

hobby a ĹĄport

°KĂşpim harmoniku, tel.: 0915 876 860 °PredĂĄm AG medailu Pribina z r. 1933, autor Koniarek, tel.: 0905 737 334 °ODKĂšPIM KROJE AJ ÄŒASTI MINCE BANKOVKY VYZNAMENANIA PAROĹ˝IE A INÉ, tel.: 0903 868 361 °KĂşpim vzduchovku - najradĹĄej s optikou, tel.: 0908 468 137 °ZO STARĂ?CH DOMOV KĂšPIM STAROĹ˝ITNOSTI, STARÉ VECI A Ä˝UDOVÉ KROJE, tel.: 0918 439 124


financie

Pozor na dlhy!

mesiaci január 2018, vychádza nám, že zadlžení občania mali v tomto mesiaci takmer o dvadsať percent menej vlastných finančZadlženosť občanov Slovenska ných zdrojov ako vlani. To už je celá pätina. prudko rastie. Napriek tomu, že Ak niekto zarába 500 eur, je zadlžený a žije na Slovensku, vlastbanky sťažili prístup k úverom, ných zdrojov z toho má iba 400 eur. len v januári stúpla zadlženosť Toto už je hranica, za ktorou sa občan či jeho domácnosť, príSlovákov asi o 15 percent oproti padne rodina, dostáva do veľkého finančného rizika prípadnej januáru roka 2017. Ak k tomu budúcej insolventnosti, teda, neschopnosti splácať svoje už skôr prirátame údaj, že inflácia po- nabrané záväzky. travín, teda ich predajné ceny Treba ešte dôrazne pripomenúť, že pôžičky v bankových inštitúvzrástli úplne rekordne práve v ciách sú drahšie ako vlani a v nebankových sú jednak extrémne

drahé a potom – veľmi rizikové. V tejto situácii je oveľa vhodnejšie brať si úver sám od seba. Tí občania, ktorí majú nejaké úspory a potrebujú finančné zdroje neodkladne, použitím časti týchto úspor môžu získať úver na takmer nula percentný úrok. Zároveň však pripomíname, že „strategické rezervy“ rodiny by vo finančnom vyjadrení nemali klesnúť pod priemer trojmesačných výdavkov. Je teda najvyšší čas v tých rodinách, kde sa sumár príjmov dostáva pod hranicu sumáru výdavkov spraviť si takzvaný krízový rozpočet. Rozhodne ho neriešte naberaním úverov, to problémy red iba oddiali a ešte viac zhorší.

Vtip: „Milý pane, previedol by ste ma cez cestu?“ „To nejde, babi, svieti červená. Počkajte, až bude zelená.“ „To vás už nebudem potrebovať. Na zelenú prejdem aj sama.“ I. Zangwill: „Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.“

5

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

45-0011

Som lepší ako on

Aktuálne vydanie nájdete aj na: www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo

TV program pondelok

12. 3. 2018

05:15 Snooker 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Biatlon 09:00 Biatlon 09:30 Alpské lyžování 10:30 Rychlobruslení 12:00 Skoky na lyžích 13:00 Cyklistika 13:30 Cyklistika 16:30 Biatlon 17:00 Zimní sporty 17:15 Skoky na lyžích 18:30 Biatlon 19:00 Běžecké lyžování 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Skoky na lyžích 22:00 Snooker 23:40 Zprávy 23:45 Watts 00:00 Biatlon 00:30 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:30 Biatlon 03:00 Snooker 03:00 Závěr vysílání 04:30 Cyklistika EUROSPORT

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Večerná univerzita 09:35 Rehoľná abeceda 10:00 Spravodajský súhrn 10:20 Z prameňa 10:35 Fundamenty 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Na ceste v rodine 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:05 Krátke správy 20:15 Kroky viery 21:55 Moja misia 23:00 Medzi nebom a zemou 23:45 Z prameňa 00:25 Fundamenty 01:20 Večerná univerzita TV LUX

05:59 Studio 6 09:00 Panství Downton 09:55 168 hodin 10:30 Po stopách hvězd 11:00 Pošta pro tebe 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Kravata 14:20 Alibi na vodě 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Případy 1. oddělení 21:00 Dabing Street 21:35 Reportéři ČT 22:15 Kriminalista III 23:15 Na stopě 23:40 Ve jménu vlasti VI 00:30 AZ-kvíz 00:55 Kalendárium 01:45 GEN - Galerie elity národa 02:05 Dobré ráno 04:40 Bydlení je hra CT1

NR 18-10 STRANA - 05

Dedko sedel na lavičke pred domom a usmieval sa. Jeden okoloidúci si povedal: „Lenivec jeden, vysedáva pre chalupou a nič nerobí.“ Druhý si pomyslel toto: „Starý chlípnik, sedí pri ceste a obzerá si mladé dievčatá.“ Tretí ho pozdravil a pomyslel si: „Pane, prajem mu, nech si oddýchne, určite sa veľa narobil.“ Kto z nich mal pravdu? Každý, pretože hovorili sami o sebe. Myslíte si niekedy o sebe, že ste šikovnejší a schopnejší ako tí druhí, že viete robiť veci lepšie ako oni? Ste hrdí na to, aké dobré skutky sa vám podarili, ako tvrdo pracujete, pomáhate a čo všetko ste v živote dosiahli? A nezvádza vás táto pýcha k tomu, že sa vám tí druhí zdajú niekedy neschopní, nepoctiví a leniví? Prešli ste už niekedy okolo človeka na ulici, ktorý páchol a pomysleli ste si, ako je dobre, že ste nedopadli ako on? Nesmrdíte, nepijete lacné víno z plastovej fľaše a nespíte na ulici, ale čo viete o tom človeku? Vidíte ho iba zvonka. Možno je špinavý a zapácha, ale viete niečo o tom, čo všetko prežil a aký skutočne je? Všímam si niekedy aj šéfov vo firmách, ktorí hovoria o  ľuďoch s nižším postavením, ako o menej schopných, nesamostatných alebo nezodpovedných. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,9- 14) Nie sme lepší, múdrejší ani dôležitejší od druhých. A preto ich neodsudzujme a nevyvyšujme sa nad nimi. Pýcha je koreňom všetkých našich hriechov.

jk


3 5 9 8 7 8

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

8

Čas platenia daní

li). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade a, samoTo, že sa blíži hraničný čas zrejme, termín, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zapodania daňového priznania platiť daň (prípadne jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od dane z príjmu, ako aj jej za- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto platenia, sme už písali. Predo či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplydvermi je však aj termín pla- nutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v tenia dane z nehnuteľností. rozhodnutí a je stanovená na 15 (od 1.1.2018 to je 30 )dní. V V každom prípade, obec či praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na mesto pošle rozhodnutie uskutočnenie platby 30 (od 1.1.2018 45 ) dní. (zvyčajne v marci alebo aprí- Pokiaľ ide o výšku dane, tú vypočíta správca dane na zák-

dobré rady

7 3 6 9

lade sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže, ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi. Sankcia za nezaplatenie vyrubenej dane sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 do 3000 eur. Problematiku upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nadväzujú naň aj iné zákony, z ktorých je najdôležitejší zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní tzv. daňový poriadok. red

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Príliš sladké nemusí byť nevyhnutné, ani v koláči

PLOCHÉ STRECHY SFLPOÝUSVLDJFtOPWPTUBWCZ TUSFDIZtUFSBTZtCBMLØOZ

45-0114

cenová ponuka + obhliadka zdarma

www.kamenarstvobednar.sk

45-0062

45-0092

GLAZÚROVANIE VANÍ 23

rokov „Už od firmy“ LN MO ÁR

0903 405 588 0905 983 602

94-0052

(Príjem jednoduchých cukrov) Cukry sa nazývajú odborne sacharidy. Sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Delia sa na zložité a jednoduché. Spolu majú tvoriť od 50 do 55 percent celkového energetického príjmu, z nich jednoduchých 10 percent a u tých, ktorí si strážia hmotnosť, dokonca len 5 percent. Väčšinou majú byť v potrave zložité cukry, nazývané aj polysacharidy. Sú v  obilovinách, strukovinách a zelenine. Aj keď majú označenie zložité cukry, sladko nechutia. Za to jednoduché cukry chutia jednoznačne sladko. Veľa jednoduchých cukrov však zdraviu škodí. Nie zbytočne sa cukor (ten jednoduchý) nazýva aj biely jed. U  nás konzumujeme dvakrát viac jednoduchých cukrov, ako sú odporúčania. Najznámejším jednoduchým cukrom je klasický cukor – práškový, kryštálový, kockový, hnedý, biely. Jednoduché cukry sa nachádzanú aj v  mede, ovocí, sladkých nápojoch, cukrovinkách, javorovom sirupe, sirupoch. Na obale výrobku je vždy je uvedený obsah sacharidov - myslia sa jednoduché a zložené spolu, a z toho obsah cukrov - myslia sa jednoduché. Dostal sa mi do rúk recept s  vtipným názvom Koláč veľkého lenivca. Patrí prípravou k obľúbeným sypaným koláčom. Bežné suroviny, rýchla príprava. Vždy pozerám na recept aj ako lekárka. A vždy ma ohúri množstvo cukru. Neprekvapil ani tento. Koláč má byť sladký. Ale zbytočne sladký? Nezdravý? Suroviny podľa receptu boli: 500 g detskej krupice, 400 g cukru, škorica, mleté klinčeky, 1,5 kg očistených jabĺk a 250 g masla. Obsah múky – detskej krupice sa mi zdal veľký,  obsah cukru ohromujúci a  obsah masla veľkorysý, keď sa dával iba na povrch. Skusmo som urobila koláč – namiesto 500g krupice som dala 100g, cukor som nedala vôbec – jablká boli bežne sladké. Namiesto 250 g masla 80g. Jedna porcia mala namiesto pôvodných ohromujúcich a  nezdravých 3306 Kilojoulov (790 kcal) len 921 kilojoulov (220 kcal). Úpravou receptu sa koláč stal chutným, osviežujúcim a zdravým. Preto, ak chceme dodržať zásady modernej výživy, treba každý recept prehodnotiť, či neobsahuje zbytočne veľa tukov a cukrov. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

www.regionpress.sk

? ??

Potrebujete vizitky

TV program utorok

My vám dáme H 1 000 ks len za 33 € bez DP

13. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Dobre vedieť! 23:10 Rodinné prípady 00:10 Mentalista IV. 01:50 Svokra 02:45 Kredenc 03:10 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

+

GRAFICKÝ ZADARMO VR NÁ H NE RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 11 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SEMAFOR – NOVÝ SERIÁL Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 15 2017 21:55 VLCI 23:00 Aféry II. 4 23:55 Vražedné Miami II. 18 00:55 Myšlienky vraha I. 19 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI JOJ

NR 18-10 STRANA - 06

Lacne-VIZITKY .sk

0905 400 02 5

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Anna Kareninová 22:00 Polnočné slnko 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:35 Nash Bridges 00:20 Horskí záchranári 01:05 Anna Kareninová 02:35 Slovensko v obrazoch


inšpirácia

K storočnici konca vojny

do jesene ešte relatívny dostatok času, aby pietne pamätné miesta účastníkov a udalostí prvej svetovej vojny pripravili na dôstojné pripomenutie si významného výročia. Na jeseň si celý svet pri- Pamätník vojakom padlým v 1. svetovej vojne v Čiernom v pomenie sté výročie konca okrese Čadca postavili v roku 1932 na počesť šesťdesiatich roprvej svetovej vojny. Sto ro- dákov, ktorí padli väčšinou na talianskom a východnom fronkov je už veľa a generačná te. Podľa historika Kysuckého múzea v Čadci Martina Turóciho pamäť slabne. Aj preto môže je to architektonicky najhodnotnejší pamätník na Kysuciach. byť zaujímavou inšpiráciou „Pamätník odhalili 19. júna 1932 a iniciátorom jeho výstavby nižšie uvedená informácia. bola obec. Ale významnú úlohu pri jeho realizácii zohral aj Občania, obce i mestá majú okresný náčelník Dr. Vojtech Kállay (otec fotografa Karola Kál-

laya), ktorý obci poukázal na výstavbu sumu 10.000 korún. Aj vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť výrobu architektonicky hodnotného pamätníka, ktorú realizoval český sochár a kamenár Jozef Vít z Nového Jičína,“ povedal Martin Turóci. Pamätník v Čiernom sa od ostatných pamätníkov odlišuje aj nápisom: „My sme dali život, vy nám dajte prácu.“ Vznikol v období vrcholiacej hospodárskej krízy. A je to odkaz, že na zabezpečenie mieru musia mať ľudia prácu a musí byť sociálny zmier. Aby sa takéto veci neopakovali. Tak skúsme... ešte máme zopár mesiacov! red

Vtip: Čitateľ v knižnici: „Prosím vás, kde máte nejaké knihy o samovraždách?“ „Nech sa páči piaty regál zľava, stredná polička.“ „Ale veď tam nie je žiadna kniha!“ „No vidíte, akí sú ľudia? Požičajú, nevrátia…“ K. Rahner: „Svetlo má vždy skôr pravdu než všetká temnota.“

7

inšpiratívne ženy

Zuzana Ondrisová

Spokojná mama = spokojná rodina

BALKÓNOVÉ PRESKLENIA PERGOLY A ZIMNÉ ZÁHRADY ZASTREŠENIE BAZÉNOV HLINÍKOVÉ ZÁBRADLIA PRE BYTOVÉ DOMY ZA CENU OCEĽOVÝCH

MONT- ALU, s.r.o. Vrádište 269 908 49 Vrádište Mobil: 00421/905 520 993 e - mail: palo@montalu.sk www.montalu.sk

63-0043

Pozývam vás na výstavu Nábytok bývanie 2018 hala M1, stánok č.10, tešíme sa na návštevu.

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Skoky na lyžích 07:00 Běžecké lyžování 07:30 Biatlon 08:00 Biatlon 08:30 Snooker 10:00 Stolní tenis 11:00 Olympijské hry 12:00 Olympijské hry 13:00 Cyklistika 13:30 Cyklistika 16:30 Skoky na lyžích 18:45 Watts 19:00 Fotbal 19:30 Fotbal 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Skoky na lyžích 22:15 Motorismus 22:30 Formule 23:00 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Fotbal 00:00 Fotbal 00:30 Cyklistika 01:30 Snooker 03:00 Skoky na lyžích 03:00 Závěr vysílání 04:30 Cyklistika EUROSPORT

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Kroky viery 09:45 Volanie do boja 10:10 Z prameňa 10:30 Na ceste v rodine 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Medzi nebom a zemou 13:40 Viera v Rusku 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večerná univerzita 16:55 Slovo v obraze 17:05 Viera do vrecka 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:15 Spojení oceánom 21:45 Bez hraníc 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Hudobné pódium TV LUX

09-03

Príjem plošnej inzercie na tel. č. 0905 400 025

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala09:55 Zpříma do očí 10:50 Půjčka 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Hoří, má panenko 15:10 Doktor Martin 16:00 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 20:00 Vyprávěj 20:55 Konec básníků v Čechách 22:39 Výsledky losování Šťastných 10 a 22:40 Ve jménu vlasti VI 23:35 Taggart 00:45 AZ-kvíz 01:10 Mnohotvárná Troja 01:25 Zajímavosti z regionů 01:55 Na stopě 02:15 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes CT1

NR 18-10 STRANA - 07

„Milá Zuzka, mám po druhej materskej, ťahá mi na 40-ku, zistila som, že som akosi razom zostarla. Až teraz, keď idem podľa vašich inštrukcií v eBooku, odfotila som sa, vidím nielen vrásky na čele, hlbokú nasolabiálnu vrásku, ale ešte aj dvojitú bradu a úplne ovisnuté líca. Nikdy som si nemyslela, že to príde tak náhle.“ Takýchto správ mi chodí veľa a je to ako cez kopirák. Žena okolo 35 – 40 rokov, jedno a viac detí, pár rokov na materskej a žiaden čas pre seba. Vždy keď takúto správu dostanem, viem presne ako sa takáto žena cíti, pretože som sa tak kedysi cítila aj ja. Po pár rokoch na materskej a rodičovskej sa konečne zastavíte a poriadne sa poobzeráte v zrkadle. Položíte si otázku, či ste to naozaj vy a premýšľate, kam sa podela tá vysmiata rozžiarená žena bez akýchkoľvek známok starnutia. Tá žena sa stratila, pretože na seba zabudla. V snahe byť skvelou mamou, manželkou a partnerkou nakladiete na seba toľko úloh a povinností, že večer doslova „odpadávate“ do postele. Máte pri tom všetkom čo ste si na seba každý deň prichystali aspoň niekoľko voľných minút pre seba? Predpokladám, že nie. Ak to však takto funguje dlhodobo, začnete byť z toho nervózna, deň za dňom sa to nabaľuje. Príde domov muž a veselo zahlási, že si ide zahrať futbal. Jedno dieťa si poreže prst a druhé je hladné. Neviete, čo skôr. Vo vzduchu visí napätie a o pár sekúnd vybuchnete. Hneváte sa, kričíte na všetkých dookola a nikto nerozumie prečo. Čo sa vám stalo? Je to jednoduché, hneváte sa samé na seba. Ani muž ani deti za to nemôžu. Robíte dobre všetkým naokolo ale zabudli ste pritom na toho najdôležitejšieho človeka – NA SEBA. My ženy, mamy, sme veľmi dôležitým elementom v rodine. Od nás závisí, či bude náš domov harmonický a pokojný. Spokojná mama = spokojná rodina, hovorí známy český psychológ Patrik Herman. Je veľmi dôležité, aby sme si pre seba vyhradili čas, aby sme sa mohli venovať len sebe. A je úplne jedno, či začneme behať, cvičiť pilates alebo tvárovú jogu. Podstatné je, aby sme z toho mali radosť a získali energiu pre seba. Otázky môžete smerovať na zuzana@inspirativnezeny.sk. Autor: Zuzana Ondrisová, lektorka tvárovej jogy


7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1

tradície

8

5

9 6 7 3

4

naše poklady

8

4 9 4

kresba: autor

Penica obyčajná

svietivo biela, hrvoľ a brucho má penica obyčajná okrové. Samička má hlavičku hnedastú a farby matnejšie ako samček. Zdržuje sa väčšinou v kroví. Samček však s obľubou prednáJej miery sú takpovediac ša spev aj v letku, čo ostatné penice nepraktizujú. Ozýva sa priemerné, meria 14 cm, roz- hlasným „vääd-vääd“. pätie krídel má 21 cm, váži Čriepky zo života: Penica obyčajná žije v krovinách, mladých asi14 g. Samček má hlavičku lesných porastoch, poľných lesíkoch, remízkach, ale aj v parmodrosivú, chrbát i  krídla koch, sadoch a záhradách, pokiaľ sa tam vyskytujú kroviny má hnedé (na rozdiel od alebo živé ploty. Vyskytuje sa od nížin až po pásmo kosodrepenice popolavej, ktorá má viny (1 500 m n. m.). Tenkostenné, priesvitné hniezdo zo sukrídla sivočierne). Brada je chých korienkov a  stebiel tráv si stavia na kríkoch. Hniezdi

(Sylvia communis)

dvakrát ročne. Je sťahovavá, zimuje na severe Afriky, kam odlieta v septembri. Návrat k nám máva načasovaný na apríl. Na Slovensku bolo hniezdenie dokázané alebo pravdepodobné na 97 percentách mapovacích kvadrátov od nížiny do 1 880 m n. m. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 60 000 - 120 000. Veľkosť populácie i územie, na ktorom sa vyskytuje je stabilné, maximálna zmena do 20 percent. Penica má európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci Miroslav Saniga ochranársky status.

na Slovensku

NITRIANSKO

47-066

Prvý jarný deň (utorok, 20. marca 2018) je dňom rovnodennosti, čo znamená, že nastáva rovnako dlhý deň ako noc. Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Asi najznámejšou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili ľudia po dedine a nakoniec podpálil a hodili ju hodili do potoka. Verili, že takto odoženú od seba choroby, ba aj smrť. Deň jarného slnovratu je zasvätený zdraviu, je to čas začiatkov mnohých činností, zariekavania a starostlivosti o „rituálnu“ záhradku. Už oddávna symbolizuje toto obdobie vajíčko – znamená nový život a znovuzrodenie. Bohyňa sa mení na dievča, ktoré sa na Valpurginu noc spojí s Bohom. Symbolické farby pre toto obdobie sú zelená a zlatá. Zelená je farbou rastlín a novej vitality, žltá či zlatá znamená obnovenú energiu slnka. Aj preto sa vajíčka zvykli maľovať práve zlatou farbou. Tieto dni sú v ľudových zvykoch občas spájané so symbolickým „utrpením“. To je zrejme prapríčina šibačky. V prvý jarný deň mládenci a dievčence vynášali Morény, ktoré pálili a hádzali do vody. Včelári v tomto období vypúšťali svoje včely, aby do kvitnutia rastlín nabrali silu na zber nektáru. Jarná rovnodennosť vraj „rozdáva spevavcom píšťalky“, aby mohli spievať. 21.marec je tiež deň svätého Benedikta z Nursie, tretieho svätca, ktorý prináša teplo. Podľa ľudových povier cesnak posvätený v tento deň pomôže pri každom zdravotnom probléme. V ovocných sadoch sa začínajú štepiť stromy. Niektoré pohanské zvyky, ktoré naši predkovia praktizovali v tomto čase, v určitej forme vydržali dodnes. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá (dnešný symbol obetovania baránka). Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy. red

45-0053

V prvý jarný deň

Príjem občianskej (riadkovej) inzercie už iba prostredníctvom SMS na číslo 8866 (podrobný návod na str. 4)

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:40 Mentalista IV. 01:35 Zámena manželiek 02:20 Susedské prípady 03:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 12 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová, Kristína Greppelová, Samuel Kennedy a ďalší. 21:55 VLCI 22:55 Aféry 23:55 Vražedné Miami 00:55 Myšlienky vraha 01:50 KRIMI JOJ

NR 18-10 STRANA - 08

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov: FC Barcelona Chelsea FC 22:50 Liga majstro - zostrihy 23:30 Nash Bridges 00:15 Horskí záchranári 01:00 Komisár Montalbano


Zviera už nebude vec

viac ako životnosť akejkoľvek veci. Vláda schválila novelu zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Mnohých chovateľov domá- SR. Komplexný zákon prináša aj zmeny aj v občianskom zácich zvierat, ale aj zodpoved- konníku. Zviera už viac nebude vecou, pribudnú systémové ných chovateľov hospodár- opatrenia proti množiteľom psov, povinné čipovanie psov i skych zvierat určite potešila opatrenia proti týraniu zvierat. Rezort novelou rieši aj aktuálspráva, že Slovenská republi- ne témy, ako sú trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. ka už nebude tou poslednou Zviera už nebude definované ako vec, ale ako živý tvor, cítiaca krajinou v Európskej únii, kde bytosť. život zvieraťa nie je hoden Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12

veterinár radí

týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich držiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množitelia tak budú presne identifikovateľní a postihovaní. Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra. Veterinárny lekár okrem toho získa právo vyzvať vlastníka psa na red preukázanie dokladu totožnosti.

Vtip: „Pán doktor, ja mám utkvelú predstavu, že som keks.“ „Taký slaný a s rascou?“ „Áno, áno, presne ten!“ „No to nie ste keks, to ste krekra! A. Moravia: „Ten kto počíta s ľudským sebectvom, sa nikdy nesklame.“

spomienka

e-mail: info@termowin.sk tel.: 0905 560 054

900

1200

2400

405 €

v cene:

s DPH

STREAMLINE

www.termowin.sk

tEFNPOUÈä NPOUÈä tNVSÈSTLFWâTQSBWLZ tQBSBQFUZ WOÞUPSOÏ WPOLBKÝJFDN  täBMÞ[JFSFUJB[LPWÏ DFMPUJFOJBDF  tTJFƃLBQSPUJINZ[V

AKCIA

335€

2100

s DPH

1500

435 €

SALAMANDER

1500

2300

1500

s DPH

NA PANELÁKOVÉ OKNÁ

45-0064

/1. poschodie nad butikom Collection/

Majster Jozef Kroner

aj iných postáv dokázala publiku vyčariť úsmev na perách. Ľudia milovali majstra Kronera aj pre jeho prirodzenosť, bezMedzi slovenskými divadel- prostrednosť a blízkosť k ľuďom. Napriek tomu, že sa síce preníkmi by sme asi ťažko hľada- slávil ako komik, najhodnotnejšie sú v jeho biografii postavy li väčšieho komika, akým bol umožňujúce balansovať na hranici komiky a tragiky. Jozef Kroner. Či to bolo jeho Jozef Kroner, slovenský herec, brat herca Ľudovíta Kronera, otec postavami Kubo, v rovnomen- herečky Zuzany Kronerovej, manžel herečky Terézie Hurbanonej Hollého komédii, či Pacho, vej-Kronerovej sa narodil 20. marca 1924 v Staškove a skonal 12. hybský zbojník, alebo sluha marca 1998 v Bratislave. Sganarel v Moliérovej komédii Pochádzal z dvanástich detí. Začínal ako robotník v Trenčíne, Don Juan, každá z týchto, ale neskôr ako vedúci dielne v Považskej Bystrici. Popri práci sa

venoval ochotníckemu divadlu. Začínal v Armádnom divadle v Martine. Od roku 1956 pôsobil v činohre SND v Bratislave až do roku 1984, keď odišiel do dôchodku. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch a seriáloch – Kubo, Živý bič, Rysavá jalovica, Ruže a sneh, Vôňa remesla, Slovácko sa nesúdi, Sváko Ragan, Nech žije deduško. Na základe hlasovania slovenských filmových novinárov v Ankete 2000 sa Jozef Kroner stal slovenským hercom 20. storočia. Medzi jeho záľuby patril rybolov a hubárčenie. Je autorom kníh Herec na udici, Herec nielen na udici, S kamerou a s udicou, red Neobyčajný testament a O rybke Beličke.

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kroky viery 09:30 Slovo v obraze 09:45 Generálna audiencia 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Nová kvalita života 16:25 Spojení oceánom 17:00 Klbko a 12 apoštolov 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:00 Kresťan v spoločnosti 22:00 Viera v Rusku 22:30 Viera do vrecka 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Moja misia 03:00 Hodina milosrdenstva 03:20 Viera v Rusku

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Noční stolek 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Upír ve věžáku 15:00 Z Divadélka pod věží 15:55 To je vražda, napsala: Comeback na Broadway 16:45 Cestománie: Indonésie: Malé Sundy - Ostrovy ještěrů 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:05 Inspektor Max 21:00 Cirkus Bukowsky 21:55 Otisky doby 22:50 Síť na bludičku 23:50 Kriminalista 00:55 AZ-kvíz 01:20 Máte slovo s M. Jílkovou 02:25 Dobré ráno

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Biatlon 06:30 Biatlon 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Biatlon 09:00 Olympijské hry 10:00 Alpské lyžování 11:45 Alpské lyžování 13:15 Olympijské hry 14:15 Alpské lyžování 15:00 Cyklistika 17:00 Fotbal 17:30 Skoky na lyžích 18:25 Zprávy 18:30 Alpské lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Skoky na lyžích 21:30 Olympijské hry 22:30 Olympijské hry 23:30 Olympijské hry 00:00 Olympijské hry 00:25 Zprávy 00:30 Watts 00:45 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:30 Fotbal 03:00 Skoky na lyžích 04:00 Fotbal EUROSPORT

61-0004

www.regionpress.sk osobnosti regiónov

TV LUX

Ivan Brožík

Ľudovít Vladimír Rizner

OKNÁ - DVERE NITRA Coboriho 1, Polygon

9

CT1

NR 18-10 STRANA - 09

Slovenský spisovateľ, zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf a historik Ľudovít Vladimír Rizner sa narodil 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí a zomrel 7. októbra 1913, tiež v Zemianskom Podhradí. Jeho otcom bol učiteľ Karol Ernest Rizner a matkou Mária Kadlečíková. Študoval od roku 1861 na bratislavskom evanjelickom lýceu. Následne pokračoval na gymnáziu v Modre a na Vyššom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Tieto štúdia však nemohol jednak z rodinných (pre chorobu svojho otca) a tiež z finančných dôvodov dokončiť. Roku 1869 sa preto vrátil do Zemianskeho Podhradia a začal svojmu chorému otcovi ako pomocný učiteľ vypomáhať v škole. Roku 1873 zložil na tzv. „Trnavskej praeparandii“ učiteľskú skúšku. Vo výučbe vedľa osnovami predpísanej učebnej látky zasväcoval svojich študentov i do tajov zemepisu a histórie. Obdivoval Jana Amosa Komenského a jeho myšlienky zahŕňal do svojho pedagogického pôsobenia. Popri učiteľskom pôsobení zakladal knižnice, spolky a staral sa o vedomostnú osvetu nielen svojich školákov, ale aj ostatných obyvateľov svojho regiónu. Rizner redigoval odborný časopis Obzor či Knižnicu slovenského ľudu, prispieval do slovenských i českých kalendárov, ktoré vtedy (okrem dnes obvyklých týždenných plánov) obsahovali aj ďalšie – vzdelávacie – informácie. Svoje príspevky zasielal aj do časopisov a vedeckých publikácií a podieľal sa i na Ottovom slovníku náučnom. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa pokladá šesťzväzková Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900, ku ktorej pripojil aj archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Vďaka tomu, že vychádzala v druhej polovici 19. storočia, teda v čase útlaku slovenského národa zo strany Uhrov, pôsobila buditeľsky na slovenský ľud. Riznerova činnosť mala vplyv na dielo jeho netere, slovenskej spisovateľky Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. red


9

6

8 7

9

2

4 7 8 4 6

4 2 9

8

1 1 3 4 2

7 1

9

tip na výlet

2 7 8

Keď jar, tak príroda

Botanická záhrada v Bratislave je vedecko - pedagogickým pracoviskom Univerzity Komenského, ktorého poslaním je udržovať A keď skorá jar, tak botanické a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovnovzdezáhrady a arboretá. Máme ich lávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať na Slovensku dostatok na to, odborné informácie širokej verejnosti. V botanickej záhrade nájaby sme kvôli návšteve nie- deme vápencové aj čadičové skalky, vresovisko, rozárium, letničktorého z nich nemuseli pre- kové a trvalkové záhony, jazierka s množstvom vodných rastlín cestovať celú republiku. Tieto a mnoho drevín okrasných ako listom tak i kvetom. oázy jarnej krásy a pokoja sú Botanická záhrada pri SPU v Nitre je vedecko-pedagogické praideálnym miestom pre rodiny covisko, založené 1. 1. 1982. a rozprestiera sa na ploche 21,2 ha. na jarných potulkách. Okrem tropických a subtropických druhov sú v záhrade zastú-

pené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Na mieste areálu Arboréta v Mlyňanoch kedysi rástol len cer, hrab a agát Dnes je unikátnou expozíciou rastlín a drevín prakticky z celej Európy. Arborétum Borová hora zas ako vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene prispieva k záchrane a zachovaniu širokej biologickej diverzity drevín Slovenska nevyčísliteľnej hodnoty. Výrazom uznania vysokej hodnoty zbierok bolo vyhlásenie Arboréta Borová hora v roku 1981 za chránený areál. Jednoducho, krása prírody je všade okolo nás, netreba váhať! red

heslo dňa

Eka Balašková

?

eMDéŽet

Potrebujete vizitky

My vám d 1 000 ks áme len za 3 3 € bez DP H

+

Lacne-vizitky.sk

0905 400 025

GRAFICKÝ NÁVRH ZADARM O

RÝCHLO | LACNO | KVALITNE

52-0005-4

Mnoho mojich rovesníkov má na tento sviatok viac nepríjemné, ako pekné spomienky. Mamy od ROH dostali povädnutý karafiát a otcovia si na pracovisku vypili, takže doma boli nepoužiteľní a  takí pripití mamám doniesli niečo, čo bola pôvodne kytica, no presun alkoholom posilneného „pána tvorstva“ z nej spravil niečo ako metlu, z čoho bola mamy samozrejme znechutené ... U nás doma nie. U nás doma bol MDŽ dňom, kedy sme všetky tri dostali malú kyticu snežienok (v tom čase ešte neboli chránené). Nežné biele kvietky sa chúlili v  listovej ochrane preto, aby nám povedali, že ten, kto nám ich dal, na nás myslí, bol ochotný si ráno privstať a ísť na trh a vybrať tie najkrajšie. Pre „svoje baby“. Dve z nich síce boli krpaté žaby, ktoré ešte celkom netušili že sú výnimočné, ale ich ocko im to aj touto malou, nežnou kytičkou dal pocítiť. No a my ako deti sme usilovne vyrábali drobné darčeky pre mamičku – papierové srdiečko s  kostrbato napísaným veršíkom vo vnútri, ktoré si mama síce nikdy nevystaví do vitríny medzi „vianočné poháre“ a krištáľové karafy – dedičstvo po prababičke, ktorá ich dostala od neviem koho. Tieto darčeky majú oveľa vyšší „piedestál“ – sú odložené medzi maminými skutočnými pokladmi – ľúbostnými listami a  pár fotkami jej rodičov, keď boli mladí. Nehľadajme ich. Raz ich budeme musieť nájsť, ale to bude znamenať že mama, tá vzácna bytosť ktorej sme to „papierové čudo“ darovali keď sme mali 7-8 rokov už tu nie je. Mamy mnohých z nás tu ešte, chvála Bohu sú. Mnohokrát žijú v paneláku, kde žije ďalších 50 rodín, ďalších 50 príbehov, ktoré sa starajú o  ten svoj mikrosvet a  tú vašu mamu vnímajú len ako „tetu z prízemia, ktorá má na schránke meno ...“ Starajme sa o svoje mamy. Mnohokrát nepotrebujú nič extra, „len“ váš záujem. Občas telefonát s otázkou ako sa dnes mama má, ako trávi deň, čo varila a cestou z práce sa u nej zastavte s prianím pekného dňa a nejakou drobnosťou, ktorú viete, že má rada. Ona vám síce povie že ste si nemali robiť starosti, ale jej duša bude lietať blahom, lebo – kto iný ako jej dieťa si na ňu môže spomenúť? Samozrejme, nič z  toho nemusíte robiť. No mohlo sa stať, že mame v schránke pristála pozvánka na oslavu MDŽ do Kultúrneho domu, kde jej ktosi vypočítavo a arogantne hral na city peknými slovami a možno aj obligátnym karafiátom … Eka Balašková

TLAC letáky/katalógy/vizitky a iné

0905 400 025

Aktuálne vydanie nájdete aj na: www.regionpress.sk/vydavatelstvo/aktualne-cislo

TV program štvrtok

15. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 23:50 Mentalista V. 01:40 Najväčší víťaz 02:50 Kredenc 03:15 Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

16. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 21:40 Unesená na Belize Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2016 23:40 Mentalista V. 01:30 Bod zlomu 03:30 Preteky s časom 04:50 Rodinné prípady

05:15 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 13 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 SEDEM 22:40 SILNÉ REČI 4 23:25 KOLABS 23:55 Vražedné Miami II. 20 00:55 Myšlienky vraha I. 21 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges: Pomsta 75 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Láska pri fjorde 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:10 Láska pri fjorde 02:35 Postav dom, zasaď strom 03:10 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 08:15 SUPERMAMA 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 14 13:25 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová a ďalší. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Don Verdean 01:05 Pach krvi 6: Krvavý hotel 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:35 Test magazín 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Kalifornia 00:30 Nash Bridges 01:15 Neskoro večer 02:05 Kalifornia

JOJ

JOJ

NR 18-10 STRANA - 10


charita

Spoznajte prácu neziskoviek

va. V súčasnosti v Bratislave realizuje už tri samostatné projekty. V poslednej dobe v médiách rezonuje iniciatíva Voláme SOS s aplikáciou Vagus SOS. Aplikácia bola vytvorená s cieľom Zvýšenie povedomia o práci umožniť obyvateľom hlavného mestasprostredkovať pomoc neziskových organizácií na ľuďom bez domova. O grant Nadácie Volkswagen Slovakia sa Slovensku je jedinou mož- združenie uchádza s projektom Streetwork, ktorý je hlavne nou cestou, ako podporiť ich zameraný na záchranu ľudských životov ľudí žijúcich na ulici. aktivity. Napríklad Občianske „Projekt Streetwork má obrovský význam v riešení problezdruženie Vagus od roku matiky ľudí bez domova na území Bratislavy. Jednak pomáha 2011 vytvára nové a inovatív- zachraňovať ľudské životy počas zimných mesiacov a zároveň ne služby pre ľudí bez domo- prepája ľudí bez domova s existujúcimi kamennými službami.

Okrem väčších a známych organizácií je projekt #PomáhameĎalej ideálnou príležitosťou získať finančné prostriedky aj pre tie menšie organizácie. Verejnosť môže nominovať lokálne pôsobiace subjekty naprieč celým Slovenskom, v čom zároveň tkvie druhé posolstvo projektu – vtiahnuť verejnosť do diania a priblížiť jej tak problematiku dobročinnosti, dobrovoľníctva. Video-nominácie osobností ako aj podrobné pravidlá a kritériá nominácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.nadacia-volkswagen.sk a novej facebookovej stránke Nadácie red Volkswagen Slovakia.

Vtip: „Kámoško, tá moja svokra je ako denná tlač!“ „Tiež má o všetkom prehľad?“ „Ale, čo by! Tiež k nám chodí denne!“ I. Zangwill: „Vezmite mi nádej, že môžem zmeniť budúcnosť a doženiete ma do šialenstva.“

11

za život

Mária Raučinová

75-19-02

Ako nezmariť nádej

Začíname 03.04. 2018 0905 745 006 řp. Vavrová, bývalé PD TV program štvrtok

15. 3. 2018

EUROSPORT 06:00 Alpské lyžování 06:45 Alpské lyžování 07:30 Skoky na lyžích 08:30 Motorismus 08:45 Cyklistika 09:15 Alpské lyžování 10:15 Alpské lyžování 11:30 Biatlon 13:15 Alpské lyžování 14:15 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích 16:45 Skoky na lyžích 18:45 Biatlon 19:45 Biatlon 20:40 Zprávy 20:45 Skoky na lyžích 22:00 Biatlon 22:45 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na lyžích 01:00 Fotbal 01:30 Alpské lyžování 02:15 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 03:00 Skoky na lyžích 04:30 Biatlon

TV program piatok

16. 3. 2018

EUROSPORT 06:00 Biatlon 07:30 Alpské lyžování 08:30 Alpské lyžování 09:15 Skoky na lyžích 10:45 Alpské lyžování 11:30 Fotbal 12:00 Fotbal 12:30 Fotbal 13:00 Fotbal 13:30 Formule 14:00 Alpské lyžování 14:45 Alpské lyžování 15:30 Alpské lyžování 17:30 Skoky na lyžích 18:30 Biatlon 19:25 Zprávy 19:30 Alpské lyžování 20:30 Skoky na lyžích 21:15 Biatlon 22:00 Alpské lyžování 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na lyžích 00:15 Fotbal 00:45 Biatlon 01:30 Biatlon 02:15 Alpské lyžování 03:00 Skoky na lyžích 04:00 Alpské lyžování

(pri Galante)

KONZUMNÉ ZEMIAKY SADBOVÉ ZEMIAKY Quen Anne - skoré, Granada - stredneskoré, Peela - stredneskoré

2,80 € 2,80 € 7,50 € 1,80 € 5,30 €

KRMNÉ ZMESY HNOJIVÁ - močovina, liadok, NPK ORGANICKÉ HNOJIVÁ - Guanito, Italpolina, Dueto ČISTENÁ HYDINA - kurence, morky, kačice, husi ŽIVÁ HYDINA - kurence

a: ponúk

• 8 - 18 týž. Mládky - Nosničky rôznej farby • Nosnice tesne pred znáškou • Krmivo pre nosnice rastová a znášková 45-0097

husokačky MULÁRD brojlerové KAČKY HUSI brojlerové KURENCE NOSNICE

www.hydinarskafarma.sk Hydinárska Hydin inárs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

59-0096

2-3 týždňové 2-3 týždňové 2-3 týždňové 2 týždňové 13 týždňové

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

Rozvoz ZADARMO! 0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Viera do vrecka 09:10 Kroky viery 10:10 Z prameňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Moja misia 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:10 Poltónklub 22:10 Na ceste v rodine 22:40 Spojení oceánom 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Viera do vrecka 01:35 Medzi nebom a zemou 02:20 LUXáreň

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:50 F. . Věk 10:45 Mít štěstí na rendez-vous 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Užovka 14:15 Ze Soboty na Šimka 15:05 Doktor Martin 15:55 To je vražda, napsala: Vražda v jazzovém klubu 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Případy detektiva Murdocha X 23:10 Taggart 00:05 AZ-kvíz 00:30 Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače? 01:25 Objektiv 01:50 Toulavá kamera 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Kroky viery 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Kresťan v spoločnosti 14:00 Večerná univerzita: 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Krížová cesta 16:00 Na ceste v rodine 16:25 V škole Ducha 16:55 Vzťahy 17:30 Muž spoza hraníc 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Viera v Rusku 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Bez hraníc 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Na ceste v rodine 03:00 Hodina milosrdenstva

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Užovka 10:00 Doktor Martin 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:25 Reportéři ČT 15:10 Cestománie 15:40 Neobyčejné životy 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky: Rýhonosec řepný 21:30 Všechnopárty 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Hercule Poirot 23:20 Případy detektiva Murdocha X 00:05 AZ-kvíz 00:30 Na forbíně TM 01:15 Pod pokličkou 01:35 Bydlení je hra 02:00 Dobré ráno 04:35 Děti na víkend

TV LUX

TV LUX

CT1

CT1

NR 18-10 STRANA - 11

36-0016

PREDAJ MALEJ HYDINY za bezkonkurenčné ceny

Spravodlivosť je, musíme uznať, jednou zo základných podmienok ochrany života. Zastávať sa vehementne nenarodených a pritom banalizovať smrť narodených, je už samo osebe paradoxom advokácie života. Kto teda stojí na strane života, je zároveň pozvaný presadzovať spravodlivosť. To mi vírilo hlavou pri posledných udalostiach zabitia mladej dvojice - novinára a  jeho snúbenice. No zdá sa, že platí aj opačné poradie. Kto je dotknutý smrťou nevinných obetí, mal by sa zamyslieť aj nad ľahostajnosťou k životu celkovo – napr. bytostí, ktoré sú na ceste na svet a ktoré očakávajú „so zatajeným dychom“, ako ich my ľudia prijmeme. Pôsobí na mňa trochu nekonzistentne, ak sa so slzami v očiach vyjadruje niekto o smrti mladého novinára s  jeho snúbenicou, a bez mihnutia oka sa angažuje „pre slobodnú voľbu – za potrat“. Alebo volá po dôslednom vyšetrení vraždy, no nezaujíma sa o  legislatívu umožňujúcu zabitie najslabšieho v lone matky. Lenže čo robiť pre spravodlivosť, ak nemáme v rukách dostatok faktov a všetky potrebné informácie? Kričať o spravodlivosti nestačí. A myslieť si, že iba ja dokážem zaručiť spravodlivosť a sólo ju presadiť je naivnosťou. Na spravodlivosti musia participovať všetci. Zostáva nám poctivo sa prehrýzať informáciami a každú zvažovať a konfrontovať s udalosťami a vlastnou skúsenosťou. Vedieť rozlišovať. Nenechať sa očariť slovami, ale veriť skutkom. Nenaletieť sľubom, ak nie sú reálne žiadne záruky. Nepustiť sa bezhlavo, ak nie sú vytvorené základy budovy spravodlivosti. Lebo spravodlivosť nebýva vždy čierno – biela. Aj v  prípade nevinných zabitých nás udalosti emočne zvádzajú k  povrchným záverom. Treba nechať posolstvo zasiahnuť hlbšie, aby pracovalo v  našich dušiach a vo svedomí. Životy im už nevrátime, ale hodnotu spravodlivosti môžeme aj v  ich mene šíriť. Vrátiť ľuďom nádej, že arogancia k  ľudskému životu v  akejkoľvek jeho fáze je najväčšou nespravodlivosťou sveta. Rozmýšľajme, ako túto nádej v ľuďoch nezmariť. Mária Raučinová


2

6

7

7 9 5 6 2 5

5

1 3 8

svet knihy

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

Nenávistné prejavy a extrémizmus

Kde sú hranice medzi slobodou slova a nenávistnými prejavmi? K vyjasneniu tejto otázky sa snaží prispieť na internete voľne prístupná publikácia „Nenávistné prejavy a extrémizmus v Sloboda prejavu je jedným zo rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva“. Je určená základných pilierov demok- najmä sudcom, prokurátorom a policajtom, ktorí riešia extréracie. Na slobodu prejavu sa mistické trestné činy. Vôbec však neublíži nikomu, kto sa témou však dnes veľmi často odvo- vážne zaoberá a kto chce napomôcť, aby takéto javy civilizovalávajú aj extrémisti, ktorí šíria ná spoločnosť eliminovala. národnostnú a náboženskú Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva sú totiž záväznenávisť alebo obhajujú tota- né aj pre slovenské orgány verejnej moci, no doteraz u nás neexistoval žiadny odborný materiál, ktorý by sa tejto téme venoval. litné ideológie.

Autorom je Peter Wilfling. Cieľom publikácie je vyjasnenie toho, kde sú hranice medzi slobodou prejavu a legitímnou diskusiou o spoločenských otázkach a medzi neprípustným šírením nenávistných a extrémistických prejavov. Publikácia prináša prehľad vybraných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a bývalej Európskej komisie pre ľudské práva týkajúcich sa nenávistných prejavov a extrémizmu. Celú publikáciu nájdete na stránke https://viaiuris.sk/wp-content/uploads/2018/01/nenavistne-prejavy-a-extremizmus-via-iuris-2017.pdf red

Možno je to tak

Epigramy Evy Jarábkovej

Poetka, humoristka a bývalá učiteľka Eva reaguje svojimi epigramami na to, čo hýbe Slovenskom a ľuďmi. Stručne, jasne a  najmä - s  povinnou dávkou humoru.

Bez viny

Nad mŕtvym pacientom sa nik tak nevinne netvári, ako zle platení ošetrujúci lekári.

Soľ nad zlato

Pod zemou bola dobrá milióny rokov, ba ešte trochu nadsaď, a v obchode má záruka len do 2020.

Nitra: Mesto hľadá riešenia dopravy na križovatke pri Chrenovskom moste Nitra 8. marca (TASR) – Nitrianska radnica nechala vypracovať dopravný prieskum na križovatke, ktorá spája Chrenovský most s centrom mesta. Pre nehody a kolízie áut s chodcami ju mnohí Nitrania považujú za nebezpečnú. Situáciou sa už zaoberali aj mestskí poslanci, ktorí pred časom svojím uznesením uložili magistrátu, aby dopravu v tomto úseku preveril. Mesto si nechalo vypracovať dopravný prieskum, ktorý ukázal, že napríklad v čase rannej špičky cez križovatku Kmeťkovej ulice, Wilsonovho nábrežia a Chrenovského mosta prechádza v priebehu jednej hodiny viac ako 1000 áut, ktoré sa na štyroch priechodoch stretávajú so 150 chodcami. Počas popoludňajšej dopravnej špičky je počet chodcov v tomto úseku takmer dvojnásobný. Do križovatky v súčasnosti prúdia autá zo sídliska Chrenová, od neďalekého obchodného centra, z Wilsonovho nábrežia, ktoré je súčasťou vnútorného mestského okruhu i priamo z centra mesta. Dopravnú

MDŽ

Až vtedy ocenil manželkine cnosti, keď celý rok robil ženu v domácnosti.

Uhol pohľadu

Keď sa na to pozerám z finančné uhla, neviem či je výhodnejší drahý liek, alebo truhla.

Hneď pri dverách test si spravme. Neprečítaš ordinačné? No tak to si tu správne.

Nitra 8. marca (TASR) – Obyvatelia Nitry sa v piatok 9. marca pripoja k iniciatíve „Postavme sa za slušné Slovensko“. Zhromaždenie sa začne o 17. hodine pred budovou okresného úradu. Organizátori zhromaždenia, komunita Občania pre Nitru, očakávajú nemalú účasť umelcov, politických aktivistov i širokej verejnosti. Podporu organizátorom vyslovila aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Uvedomujeme si vážnosť súčasnej situácie stratou dôvery v tento štát o to viac, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli našimi absolventmi. Podporujeme piatkové zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko,“ informovalo vedenie fakulty. Rektor univerzity Ľubomír Zelenický udelil rektorské voľno na piatok od 13. hodiny s cieľom umožniť študentom i zamestnancom slobodne vyjadriť svoj názor na organizovaných občianskych zhromaždeniach. Zoskupenie Občania pre Nitru sa

požiadavkami pripája k bratislavským organizátorom. „Požadujeme dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin,“ uviedli. Účastníkov zhromaždenia v Nitre zároveň vyzvali k podpore netradičným transparentom. Na biele tričko majú ľudia napísať slogan „Nechceme ďalší krvavý pondelok“ či „Nechceme späť 90. roky“ a tričko následne zafarbiť krvavo červenou farbou. Paradoxne, v rovnakom čase ako protestné zhromaždenie budú v piatok oslavovať v Nitre Medzinárodný deň žien predstavitelia strany Smer–SD na čele s premiérom Robertom Ficom. Oslavy sa začnú o 17. hodine v Mestskej športovej hale na Klokočine. TASR

Polícia: Obvinila ženu z obce Čata z prechovávania a predaja drog Nitra 8. marca (TASR) - Vyšetrovateľka Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre obvinila 29-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Podľa polície si mala obvinená žena z obce Čata v okrese Levice od začiatku minulého roka zadovažovať, prechovávať a následne predávať ďalším osobám v meste Želiezovce a v jeho okolí pervitín. „Levickí kriminalisti zozbierali množstvo informácií, preverili viaceré osoby a zadovážili dôkazy. V stredu 7. marca bola zastavená policajnou hliadkou v Želiezovciach, pri ktorej dobrovoľne vydala tri priesvitné igelitové vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky a 14 kusov

TV program sobota Na očnom

situáciu by mohla zjednodušiť okružná križovatka. Jej výstavba je však podľa viacerých mestských poslancov nereálna, pretože na takéto stavebné riešenie v danej lokalite nie je dosť priestoru. Odborná firma, ktorá posudzoval dopravnú situáciu v okolí Chrenovského mosta, navrhla aj iné riešenia. „Odporúčame zrušiť priechod pre chodcov na Wilsonovom nábreží, ktorý je najmenej zaťažený chodcami a v budúcnosti uvažovať so zriadením svetelne riadenej križovatky spolu s dopravným riešením aj križovatky ulíc B. Slančíkovej a Nábrežie mládeže na druhej strane Chrenovského mostu,“ konštatuje sa v návrhu. Mestská rada okrem toho odporučila radnici uvažovať aj o zjednosmernení niektorých komunikácií, ktoré sa napájajú na most, prípadne hľadať spôsob, ako by sa nebezpečná križovatka dala aj za súčasných podmienok prebudovať na okružnú. TASR

Nitra: Občania budú v piatok protestovať, politici oslavovať

17. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Kung Fu Panda III. 07:50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:40 Sesterstvo putovných nohavíc 2 11:10 SUPERSTAR 13:15 Tanec je môj život 15:50 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostelný, Z. Kronerová. 23:05 Ctihodný občan 01:15 Všetko alebo nič 03:20 Unesená na Belize 04:50 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

18. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:45 Kull dobyvateľ 09:50 Vinnetou II. - Červený gentleman 11:50 CHART SHOW 13:55 Miss špeciálny agent 16:25 Kuchyňa 17:00 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR Kto sa stane ďalšou SuperStar? MN 12 22:30 Križovatka smrti 4/13 23:30 Oko dravca 02:00 Ctihodný občan 03:35 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

alobalových skladačiek s obsahom bielej kryštalickej látky,“ oznámila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová. Ako uviedla, zaistené látky boli zaslané na expertízu, ktorá preukázala prítomnosť metamfetamínu. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonoch bola žena umiestnená do cely policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na návrh na jej väzobné trestné stíhanie. „Za drogovú trestnú činnosť, ktorá bola páchaná závažnejším spôsobom konania, hrozí obvinenej 29-ročnej žene trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. TASR

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Timon a Pumbaa II. 18 08:10 Eldorádo 10:05 NAŠI III. 11 10:50 Dovidenia, stará mama! 1,2 12:10 DVOJIČKY 5 13:10 OSUDOVÁ KRIŽOVATKA 14:10 MOJI MILÍ SUSEDIA 15:15 Správcovia osudu 17:45 PRÁZDNINY II. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Chaos Kanadsko-britsko-americký kriminálny triler. MN 15 2005 J. Statham, R. Phillippe, W. Snipes, H. Czerny, J. Waddellová, N. Lea, J. Steenová, R. LaBelle, J. Cassini, K.C. Tracyová, N. Maltheová, T. Olsson a ďalší. 23:00 Šesť výstrelov 01:30 Povedz, že to tak nie je 03:25 KRIMI

06:45 Prasiatko Peppa 06:50 Včielka Maja JEDNOTKA 07:05 Garfield IV. 07:20 Mickey Mouseov klub 25/26 07:45 Sofia Prvá I. 2/25 08:05 Fidlibum 08:35 Trpaslíci 09:00 Daj si čas: Galileo GALILEI 09:30 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13 10:15 Park 10:45 On air 11:20 Zem spieva 14:30 Cez palubu 16:25 Milujem Slovensko 17:55 Fetiše socializmu II.: Subkultúry 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 OTO 18. ročník 23:10 Cez palubu 01:00 Komisár Montalbano: Mačka a kanárik 02:35 Komisár Montalbano: Rovnaké podmienky 04:15 Park 04:45 Robin Hood

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Kovbojky a anjeli 09:20 PRÁZDNINY II. 8 10:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 11:35 Len trošku šťastia 13:40 Bobule 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila Rozborila. MN 12 2017 23:00 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd, L. Mannová, J. Segel, J. Baruchel, J. Hill, M. Starr, Ch. Yiová, I. Apatowová a ďalší. 01:45 Umelá inteligencia 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NOVÁ ZÁHRADA

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja 07:20 Garfield 07:35 Mickey Mouseov klub 08:00 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:10 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 14:05 Poirot: Dvojitý hriech 15:00 „Zítra to roztočíme, drahoušku“ 16:40 „Četnícke humoresky 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Inšpektor Max 21:30 Kramerová versus Kramer 23:10 Poirot: Dvojitý hriech 00:00 Inšpektor Max 01:00 O 5 minút 12 02:05 Kramerová versus Kramer

JOJ

JOJ

NR 18-10 STRANA - 12

JEDNOTKA


gazdinka radí

Jarná údržba ...

S príchodom jari doprajeme našej domácnosti, záhrade či autu dôkladnú jarnú údržbu. A čo vy? Tiež pri jarnom zhone zabúdate na seba? Okrem vnútornej očisty je fajn, keď si žena dopraje aj údržbu z vonku. Vlasom a pokožke treba tiež dopriať príjemné jarné prebudenie. Vlasy v zime stratili lesk, jemnosť, sú polámané. Klasická kozmetika vo väčšinou vyživuje vlas iba z vonku. Olivový olej , banán a  med rýchlo a  jednoducho vrátia vlasom

stratenú vitalitu. Do hladka rozmixovaný banán zmiešajte s lyžicou rozpusteného medu a lyžicou olivového oleja. Naneste na vlasy a po 20 minútach vlasy umyte. Vysušeným a polámaným vlasom prospeje maska z kokosového oleja (1/2 lyžice), 1 žĺtku. Pri používaní žĺtkovej masky vlasy neoplachujte príliš teplou vodou, vajíčko by sa vo vlasoch zrazilo. Ak sa to stane, vyčešte ho až keď vlasy poriadne vyschnú. Olivový olej je základnou ingredienciou aj pre jarné masky na tvár. Pleť je po zime vyschnutá, napätá a drsnejšia. Pred použitím pleťovej masky však najskôr pleť

zbavte starých odumretých buniek na povrchu pílingom. Pílingovú zmes si pripravte z olivového oleja a hrubozrnnej morskej soli. Na tvár, krk a dekolt ho nanášajte jemnými krúživými pohybmi asi 5 minút. Potom ho zmyte teplou vodou. Takto je pleť pripravená na efektívne zúžitkovanie pleťovej masky. V sklenej miske, vo vodnom kúpeli zahrejte 4 lyžice medu a 4 lyžice olivového oleja. Teplota zmesi nesmie byť viac ako 40 stupňov. Postupným miešaním pri zahrievaní vznikne ľahko natierateľná pasta. Tú natrite na tvár a dekolt a nechajte pôsobiť cca 20 minút. gazdinka Evka

Vtip: Dedko sa rozhodol schudnúť a začal cvičiť. Upažiť, pripažiť, upažiť. Po pol hodine sa ho babička pýta: „Tak čo, koľko si už zhodil?” „Dve vázy.“ A. Hailey: „Keď jediné, čo človeku zostalo, sú spomienky, je múdre ich vychutnať.“

13

cykloturistika

T L A ˇ C

Ešte pred sezónou

letáky 10.000 ks

A6 formát

cena od 120€ distribúcia 70€

SPOLU

190€

vizitky od 0,033 €/ks katalógy a iné

0905 400 025

03-0005-48

NITRIANSKO vysoká kvalita

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:30 Bez hraníc 09:00 Štúdio špeciál 09:30 San Giovan05:00 Biatlon 06:00 Biatlon 07:00 Skoky na ni Rotondo 10:00 vKontexte 10:30 Štúdio špeciál 11:00 San EUROSPORT lyžích 07:45 Alpské lyžování 08:30 Alpské Giovanni Rotondo 12:30 Ruženec 12:55 Generálna audiencia rýchle lyžování 09:30 Alpské lyžování 10:30 Alpské lyžování 11:30 14:00 Akatist 1 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z dodanie Běžecké lyžování 12:30 Alpské lyžování 13:15 Alpské lyžování Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 16:45 Obrazy krížovej 14:15 Severská kombinace 15:00 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích cesty 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 18:00 Večera u 18:00 Cyklistika 18:55 Zprávy 19:00 Formule 20:00 Formule Slováka 18:35 Klbko a 12 apoštolov 18:50 Slovo v obraze 19:05 21:15 Jezdectví 22:30 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Ester 22:05 Vzťahy 22:35 Spolyžích 01:00 Biatlon 01:30 Alpské lyžování 02:00 Alpské lyžo- jení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:35 Poltónklub 01:25 Kresťan v spoločnosti 02:30 vKontexte vání 02:30 Severská kombinace 03:00 Skoky na lyžích

TV program sobota

17. 3. 2018

TV LUX

06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:25 Noční stolek 06:40 Polopatě 07:30 O komtesce a zbojníkovi 08:15 Gejzír 08:50 Otec Brown 09:35 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Král a zloděj 13:50 Až já budu velká 15:10 Klobouk plný deště 17:00 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Zázraky přírody 21:15 Marie Stuartovna, královna Skotska 23:20 Columbo 00:50 Bolkoviny 01:40 Na forbíně TM 02:20 Děti na víkend 02:45 Pod pokličkou 03:10 Sama doma CT1

distribúcia

TV program nedeľa

18. 3. 2018

05:00 Alpské lyžování 05:30 Biatlon 06:00 Biatlon 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Alpské lyžování 09:00 Alpské lyžování 09:30 Alpské lyžování 10:30 Alpské lyžování 11:30 Biatlon 12:45 Alpské lyžování 13:15 Alpské lyžování 14:15 Biatlon 16:15 Skoky na lyžích 18:15 Biatlon 19:15 Biatlon 19:40 Zprávy 19:45 Skoky na lyžích 21:00 Jezdectví 22:30 Alpské lyžování 23:10 Zprávy 23:15 Biatlon 00:15 Skoky na lyžích 01:30 Alpské lyžování 02:00 Alpské lyžování 02:30 Biatlon 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do vrecka 10:00 Svätá omša 11:15 Nová kvalita života 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Bez hraníc 15:00 Hodina milosrdenstva 15:15 Slovo v obraze 15:30 Krížová cesta 16:00 Viera v Rusku 16:30 Klinec po hlavičke 16:40 Ester 18:15 Runiverz 18:35 Klbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Duchovná poradňa 21:00 Quo vadis 21:25 Rehoľná abeceda 21:45 Kulmenie 22:05 Večerná univerzita 23:05 Poltónklub 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom 03:00 Hodina milosrdenstva TV LUX

06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Po stopách hvězd 07:00 Až já budu velká 08:15 Úsměvy Dany Batulkové 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:35 Objektiv 11:10 F. . Věk 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 O spící princezně, šípkových růžích a uražené víle 14:00 Jak vyženit z pekla štěstí 14:50 Paví král 15:35 Zdivočelá země 17:25 Pošta pro tebe 18:25 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Gangster Ka 21:55 168 hodin 22:30 Normal 00:05 Komisař Montalbano 02:00 Banánové rybičky 02:25 Diskodrom 2004 CT1

NR 18-10 STRANA - 13

Je najlepší čas začať prípravu na cyklistické výlety. Opravy, údržbu, výbavu a podobné záležitosti sme už prebrali, venujme sa výberu oblečenia. Neraz nám cyklisti pripadajú ako postavičky z vesmíru, prípadne navodia úsmev v tvári. Nielen tým, ako pestro pôsobí ich oblečenie, ale aj tým, čo vlastne na sebe majú. Lenže – je to nanajvýš účelný a opodstatnený výber. Už aj rekreační športovci používajú dámske alebo pánske športové dresy z materiálov, ktoré dokážu odvádzať pot z tela tak, aby citlivé partie netrpeli pocitom chladu a súčasne neobmedzovali pohyblivosť. Súčasné moderné športové dresy sú v zaujímavých farebných kombináciách, ktoré sa páčia nielen športovcom, ale aj priateľkám a manželkám. Pestrosť a jej miera je dôležitým prvkom bezpečnosti cyklistu. Kanárika na vozovke zbadáte skôr ako napríklad slona, aj keď, možno vám to príde ako prirovnanie, pritiahnuté mierne za vlasy. Možno druhé v poradí dôležitosti sú tepelnoizolačné vlastnosti odevu. Bicyklovať sa dá aj v džínsoch, tielku a „nejakej“ vetrovke. Lenže práve na konci zimy a začiatku jari je takýto prístup veľmi riskantný z pohľadu ohrozenia vlastného zdravia. Najskôr sa musíme zorientovať v tom, aká teplota je vlastne vonku a aká sa predpokladá počas najbližších hodín. Nestačí iba pohľad z okna a konštatovanie že veď predsa svieti slnko. Čiže obliekame sa podľa vonkajšej teploty, nameranej v tieni. Oblečenie treba nakúpiť v špecializovaných predajniach, pri nákupe musí mať hlavné slovo ich odborník. Nie je to totiž jednoduché. Odev cyklistu musí chrániť, vetrať, osviežovať a zároveň nezaťažovať či dokonca nejak obmedzovať. Špeciálne textílie si musia poradiť s potom zvnútra, ale aj s jemným mrholením zvonka. Nemožno zabudnúť ani na jazdný komfort. To už sa týka rôznych vypchávok, zmäkčovadiel a iných vychytávok na intímnych miestach, ktoré zabraňujú nepríjemným pocitom počas jazdy a po nej. Nuž a ešte doplnky. Napríklad rukavičky naozaj nie sú iba módna záležitosť. To vám však v predajni už vysvetlia odborníci. red


6

3

2 7

1 5 2 4 3 6 4 9 9 7 5

kultĂşra

2 4 6 7

5

3 7

5

svet mĂşzeĂ­

6 2

UnikĂĄtna prĂ­leĹžitosĹĽ

20. storoÄ?ia a prvĂŠ sĂŠriovo vyrĂĄbanĂŠ na svete. Mohla si ho dovoliĹĽ niŞťia strednĂĄ vrstva, teda aj robotnĂ­ci. Preto sa ho vyrobilo PrĂ­beh osobnĂŠho automobilu v rokoch 1908 aĹž 1927 vyĹĄe 15 miliĂłnov. Poznali sme ho z ChapliFord model T a jeho maÄ?arskĂŠ- novĂ˝ch a inĂ˝ch ďŹ lmov, teraz tu mĂĄme funkÄ?nĂ˝ originĂĄl,“ konĹĄtaho konĹĄtruktĂŠra JĂłzsefa Galam- toval na vernisĂĄĹži vĂ˝stavy riaditeÄž MĂşzea dopravy Ernest Huska. ba (1881-1955) moĹžno spoznaĹĽ v PodÄža kurĂĄtora vĂ˝stavy PĂĄla HalmĂĄgyiho je Galambov Ĺživobratislavskom MĂşzeu dopravy. topis rozprĂĄvkovĂ˝m prĂ­behom, o ktorom sa v socialistickej ĂŠre ÄŒierne auto z roku 1919 dopÄşĹˆa nesmelo hovoriĹĽ. RodĂĄk z roÄžnĂ­ckeho mesta MakĂł odiĹĄiel do vĂ˝stava s dobovĂ˝mi obrazovĂ˝mi USA na svetovĂş automobilovĂş vĂ˝stavu World Expo v Saint Louis a textovĂ˝mi dokumentmi. (1903). Tam sa mu tak zapĂĄÄ?ilo, Ĺže sa rozhodol ostaĹĽ. „Bolo to najslĂĄvnejĹĄie auto „Stal sa ĹĄĂŠfkonĹĄtruktĂŠrom automobilovĂŠho magnĂĄta Henryho

Forda v jeho ďŹ rme. Od roku 1907 uĹž mal Galamb rozhodujĂşce slovo pri navrhovanĂ­ slĂĄvneho modelu. HovorĂ­ sa o Ĺˆom, Ĺže posadilo Ameriku na ĹĄtyri kolesĂĄ, stal prvĂ˝m ÄžudovĂ˝m automobilom,“ povedal PĂĄl HalmĂĄgyi. PanelovĂĄ vĂ˝stava obsahuje technickĂŠ Ăşdaje vozidla, fotograďŹ e Ä?alĹĄĂ­ch osobnĂ˝ch ĂĄut aj traktorov Fordson, ktorĂŠ vraj rozorali mnohĂŠ celiny. Na vĂ˝stave, ktorĂĄ potrvĂĄ do 25. mĂĄja, sa podieÄža Ĺ portovĂ˝ klub auto-moto veterĂĄnov v MakĂł, MĂşzeum Attilu JĂłzsefa v MakĂł, NadĂĄcia za mĂşzeum a kultĂşru v MakĂł, MaÄ?arskĂ˝ kultĂşrny inĹĄtitĂşt v Bratislave. red

Ivan BroŞík

PoÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­ NajpoÄ?ĂşvanejĹĄie rozhlasovĂŠ stanice v slovenskom ĂŠteri sĂş aj naÄ?alej RĂĄdio Expres, RĂĄdio Slovensko a Fun rĂĄdio. VyplĂ˝va to z najnovĹĄieho prieskumu spoloÄ?nosti Median SK, ktorĂ˝ mapoval zĂĄver roku 2017 a zaÄ?iatok roku 2018 (XI. aĹž XII. etapa 2017, I. etapa 2018). VĂ˝sledky na prvĂ˝ch troch prieÄ?kach sa oproti predoĹĄlĂŠmu prieskumu Radioprojekt takmer nezmenili. RĂĄdio Expres za poslednĂ˝ týŞdeĹˆ poÄ?Ăşvalo 34,5 percenta respondentov, rĂĄdio Slovensko 28,7 percenta. Tretie Fun rĂĄdio si naladilo 24,5 percenta posluchĂĄÄ?ov. Poradie sa vĹĄak vymenilo na treĹĽom a ĹĄtvrtom mieste. RĂĄdio Europa 2 si polepĹĄilo takmer o jedno percento na 15,8 percenta a tesne tak predbehlo RĂĄdio JemnĂŠ so ziskom 15,6 percenta. Za nimi sĂş RĂĄdio Vlna (13,4 percenta) a RĂĄdio Regina (12,1 percenta). RozhlasovĂĄ sieĹĽ Radio Services v tomto prieskume predbehla verejnoprĂĄvny RTVS. Dosiahla sĂşhrnnĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 40 percent, kĂ˝m ĹĄesĹĽ okruhov RTVS poÄ?Ăşvalo 39,8 percenta posluchĂĄÄ?ov. RozhlasovĂŠ stanice skupiny Fun media Group majĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 31,5 percenta. NajväÄ?ĹĄĂ­ podiel na trhu mĂĄ RĂĄdio Expres (22,9 percenta), pred RĂĄdiom Slovensko (21,8 percenta) a Fun rĂĄdiom (12,5 percenta). Ĺ tvrtĂ˝ najväÄ?ĹĄĂ­ trhovĂ˝ podiel zĂ­skalo RĂĄdio Regina (7,3 percenta), nasledujĂş RĂĄdio JemnĂŠ (7,5 percenta), RĂĄdio Europa 2 (7,5 percenta) a RĂĄdio Vlna (6,9 percenta). OstatnĂŠ rozhlasovĂŠ stanice mali 13,5-percentnĂ˝ podiel na trhu. NajnovĹĄĂ­ prieskum Radioprojekt uskutoÄ?nila agentĂşra od 16. oktĂłbra do 17. decembra 2017 a od 8. januĂĄra do 4. februĂĄra na vzorke 3314 respondentov. CelkovĂĄ poÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­ je podÄža Lindy Kleinertovej zo spoloÄ?nosti Median SK na Ăşrovni 88,4 percenta. ZnamenĂĄ to, Ĺže kaĹždĂ˝ deĹˆ poÄ?ĂşvajĂş rĂĄdio takmer tri miliĂłny ÄžudĂ­, v priemere si posluchĂĄÄ? zapne rĂĄdio na takmer na tri hodiny a desaĹĽ minĂşt. Zdroj: Prieskum Radioprojekt

regionPRESS, s.r.o.

Obchodný (inzertný) manaŞÊr

pre redakciu Nitriansko, Zlatomoravsko Celoslovenskå sież inzertných novín hĞadå predajcu, inzertnÊho konzultanta pre stredných a malých podnikateĞov. Miesto pråce Kmeżkova 10, 949 01, Nitra

PonĂşkanĂ˝ plat (brutto) pauĹĄĂĄl + provĂ­zie

Druh pracovnÊho pomeru plný úväzok, na dohodu, Şivnosż

TermĂ­n nĂĄstupu ihneÄ?, dohodou

NĂĄplĹˆ prĂĄce, prĂĄvomoci a zodpovednosti ðúąøĉĹòøðýÞąŭòáĂ°Ä‚ÄƒĂ°Ä ĂžÄ‚ÄƒĂťĂ¸Ä…ĂžÄ‚Ĺ›ĂžĂ´Ä‡Ă¸Ä‚ÄƒÄ„ĂšĹ?òøòáĂşĂťĂ¸Ă´Ă˝ÄƒĂžÄ… ĂżÄ Ă´ĂłĂ°ĂšúÞßÿÝôćýŭòáĂÝĄŹøôùÄ…ĂžĂąĂťĂ°Ä‚ÄƒĂ¸Ä Ă´ĂşĂťĂ°ĂźÄˆ ĂżÄ ĂžĂśÄ Ă´Ä‚ÄąÄ…Ă˝Ă´ÞóßôłÞąðýøôĂżÄ Ă¸ÿÝýôýĹÿÝĎýÞąĂ°ĂşÄ…Ĺ„ÄƒßÞŹýÞĂśÄ…ÄˆÄ‚ĂžĂşĹ­Ă˛ĂˇĂżÄ ĂžÄ…ÄąÄ‰Ă¸Äą ĂžĂłĂąĂžÄ Ă˝Ĺ­Ä Ă°Ä‚ÄƒÄ…ĂžĂąĂťĂ°Ä‚ÄƒĂ¸ĂźĂ°Ä ĂşĂ´ÄƒĂ¸Ă˝ĂśÄ„Ä Ă´ĂşĂťĂ°ĂźÄˆĂ°|~ øáýôĥÿÞĂ˝ÄŽÄ‚ÄƒÄ„ĂżĂ´ĂşÄ…Ă°ĂťĂ¸ÄƒĂ˝Ä˘Ä…Ä‚ÄƒÄ„ĂżĂ˝Ä˘ĉðŖúÞÝôýøôĂ°ÄƒÄ Ä˘Ă˝Ă¸Ă˝Ăś AdministratĂ­vne a ekonomickĂŠ znalosti rĂ°ĂşÄƒÄ„Ä ÄŽĂ˛Ă¸Ă°EÄ‰ÄŽĂşĂťĂ°ĂłÄˆ |ÞúÝðółðEÄ‰ÄŽĂşĂťĂ°ĂłÄˆ

PoÄ?Ă­taÄ?ovĂŠ znalosti - pouŞívateÄž {ÿôý{ſòôĂžÄ ĂśoðÝòEÄ‰ÄŽĂşĂťĂ°ĂłÄˆ {ÿôý{ſòôĂžÄ ĂśÂƒÄ Ă¸ÄƒĂ´Ä EÄ‰ÄŽĂşĂťĂ°ĂłÄˆ

VodiÄ?skĂ˝ preukaz skupiny B OsobnostnĂŠ predpoklady a zruÄ?nosti pĂžĂąÄ Ä˘úÞߥýøúðÄ?ýĢÄ‚Ă˛ĂˇĂžĂżĂ˝ĂžÄ‚ÄƒĂ¸ÄƒĂ°ĂťĂ´Ă˝ÄƒĂżÄ Ă´ÞùòáÞóĂ°ÞùòáÞóýĢÄ‰Ä Ä„Ä?Ă˝ĂžÄ‚ÄƒĂ¸ ĂžÄ ĂśĂ°Ă˝Ă¸Ä‰Ă°Ä?ýĢÄ‚Ă˛ĂˇĂžĂżĂ˝ĂžÄ‚ÄƒĂ¸ĂşÄ Ă´Ă°ÄƒÄąÄ…Ă˝Ă°ĂźÄˆÄ‚Ă´Ä˝ĂòáÞÿýÞĂśąøóøôśĂżÄ ÄąĂťĂ´ĹąĂ¸ÄƒĂžÄ‚ÄƒĂ¸ÄƒĂ°Ăź úóôĂžÄ‚ÄƒĂ°ÄƒĂ˝ÄąąøóøðĂżÄ ĂžĂąĂťÄ˘ĂźĂòáÞÿýÞĂśąøôĂśÄƒÄąĂźĽĄóĹĂşÿÞŹðóÞąðýŭßąŭĂÝôóúÞß yðßôÄ Ă°ĂłĂ¸ÚôóýÞóĄòáĢĂžÄ‚ĂžĂąĂ˝ĂžÄ‚ÄƒĂ¸ĉðĂşÄƒĂžÄ Ĺ­Ă˛ĂˇĂżÄ ÄŽĂ˛ĂžÄ„ąøóøôśÄ…Ĺ­Ä‚ĂťĂ´ĂłĂşÄˆĂ˝Ă°ĂźĂ¸Ă´Ä‚ÄƒĂž ĂşĂžĂżÄˆÄ‰ĂąÄˆÄƒĂžÄ?ýŭòáÄ Ă´Ä?Äą InformĂĄcie o vĂ˝berovom konanĂ­ Na adresu snoha@regionpress.sk nĂĄm poĹĄlite: 1) MotivaÄ?nĂ˝ list 2) Ĺ˝ivotopis

ÄŽakujeme za VĂĄĹĄ zĂĄujem. VyhovujĂşcich uchĂĄdzaÄ?ov pozĂ˝vame na osobnĂ˝ pohovor.

NITRIANSKO

HÄžadĂĄ kolportĂŠra pre oblasĹĽ:

• KALVĂ RIA • PĂ ROVCE • MOSTNà • ÄŒERMà Ň • LEHOTA • IVĂ NKA PRI NITRE • na dohodu o brigĂĄdnickej prĂĄci ĹĄtudenta • podmienkou je vek nad 16 rokov a ukonÄ?enie povinnej ĹĄkolskej dochĂĄdzky

Kontakt formou SMS na tel. Ä?.:

0905 400 025

alebo na e-mail: nitriansko@regionpress.sk SMS v tvare: „MENO, ADRESA, OBLASŤ ROZNOSU, 090X XXX XXX“ (tel. Ä?. na ktorom ste zastihnuteÄžnĂ˝).

VolaĹĽ a posielaĹĽ SMS prosĂ­m iba poÄ?as pracovnĂ˝ch dnĂ­ v Ä?ase od 9.00 do 15.00h.

PrĂ­jem ploĹĄnej inzercie na tel. Ä?. 0905 400 025 rekreaÄ?nĂ˝ ĹĄport

ÄŒo radĹĄej?

me naĹĄe telo prinĂştiĹĽ vydaĹĽ viac energie Joggingom sa v slovenÄ?ine rozumie veÄžmi pomalĂ˝ beh, ktorĂ˝ nepresiahne 20-30 minĂşt, ide o voÄžnĂ˝ beh s obÄ?asnĂ˝m striedanĂ­m chĂ´dze. MnohĂ­ si myslia, Ĺže iba beh zaruÄ?Ă­ vĂ˝sledky. LenĹže, behom strĂĄcame aj Ä?asĹĽ svalovej hmoty. KeÄ? mĂĄte nadvĂĄhu, beh mĂ´Ĺže poĹĄkodzovaĹĽ kÄşby. Pri behu totiĹž chodidlĂĄ silnejĹĄie narĂĄĹžajĂş na zem. ChĂ´dza sa javĂ­ ako oveÄža zdravĹĄia alternatĂ­va, pretoĹže nĂĄs – okrem spomenutĂŠho - zanechĂĄva s oveÄža niŞťou hladinou kortizolu a lepĹĄou citlivosĹĽou na inzulĂ­n. ChĂ´dza je pre Ä?loveka ten najprirodzenejĹĄĂ­ pohyb. NemusĂ­te sa ju uÄ?iĹĽ, ani si kupovaĹĽ drahĂŠ ĹĄportovĂŠ vybavenie. Je to tieĹž najlepĹĄĂ­ spĂ´sob,

ako zaÄ?aĹĽ so ĹĄportom. Zo zaÄ?iatku staÄ?Ă­ chodiĹĽ tak, ako ste zvyknutĂ­. KeÄ? uĹž vĹĄak zaÄ?nete pridĂĄvaĹĽ rĂ˝chlosĹĽ, je vhodnĂŠ mierne zmeniĹĽ techniku. ChoÄ?te mierne naklonenĂ­ smerom dopredu, intenzĂ­vne hĂ˝bte rukami ohnutĂ˝mi v pravom uhle. Tento postoj zabrĂĄni tomu, aby ste namĂĄhali kolenĂĄ a chrbticu. IntenzĂ­vne hĂ˝banie rukami vĂĄm uÄžahÄ?Ă­ chĂ´dzu a taktieĹž zapojĂ­ hornĂş Ä?asĹĽ tela – svaly chrbta, ramien a paŞí. ChĂ´dza je vĂ˝bornĂ˝m pohybom pre zaÄ?iatoÄ?nĂ­ka, ale aj vĂ˝bornĂ˝m prostriedkom proti starnutiu. PoÄ?as chĂ´dze sa okysliÄ?uje pokoĹžka, ktorĂĄ zostĂĄva svieĹža a napnutĂĄ. red

skĂŠ? Dobre, skĂşsime vysvetliĹĽ. A urÄ?ite neplatĂ­, Ĺže „iba“. DovĂĄĹžanĂŠ potraviny sĂş zbieranĂŠ eĹĄte nezrelĂŠ, potom prekonajĂş dlhĂş a nĂĄroÄ?nĂş cestu v lietadlĂĄch a kamiĂłnoch, absolMnohĂ­ z vĂĄs urÄ?ite patria do vujĂş preklĂĄdky a nĂĄsledne Ä?akajĂş na pultoch supermarkeskupiny spotrebiteÄžov, ktorĂ­ tov na zĂĄkaznĂ­ka. S dovezenĂ˝m kusom ovocia a zeleniny si nemajĂş radi nĂĄtlak. Najmä preto kupujeme aj nie prĂĄve najzdravĹĄie chemickĂŠ lĂĄtky, ktona to, Ä?o si majĂş z pultov rĂŠ sĂş nutnĂŠ na to, aby ovocie a zelenina dozreli a dlhĂş cesnaĹĄich obchodov vyberaĹĽ. Do tu preÄ?kali. Doma vypestovanĂŠ potraviny sa zbierajĂş v Ä?ase istej miery sa stalo nĂĄtlakom svojej prirodzenej zrelosti. SĂş Ä?erstvĂŠ a chutnĂŠ. SĂş výŞivovo aj heslo „kupujte slovenskĂŠ hodnotnejĹĄie. Okrem toho, Ĺže dlhĂ˝m prevozom potraviny potraviny“. PreÄ?o iba sloven- strĂĄcajĂş mnohĂŠ Ĺživiny i vitamĂ­ny, sĂş slovenskĂŠ potraviny pre

nĂĄs prirodzenejĹĄie. SlovenskĂŠ normy pre kvalitu potravĂ­n sĂş Ä?asto prĂ­snejĹĄie ako normy eurĂłpske alebo svetovĂŠ. KĂşpou naĹĄich potravĂ­n posilĹˆujeme domĂĄcu ekonomiku. TĂ˝m, Ĺže v naĹĄom nĂĄkupnom koĹĄĂ­ku bude viac potravĂ­n slovenskĂ˝ch ako tĂ˝ch zahraniÄ?nĂ˝ch, prispejeme aj k redukcii emisiĂ­ vĂ˝fukovĂ˝ch plynov a obalov. Mimochodom, staÄ?Ă­ sa prejsĹĽ po trhoviskĂĄch v zahraniÄ?Ă­. V „starĂ˝ch“ Ä?lenskĂ˝ch ĹĄtĂĄtoch Ăšnie od nepamäti platĂ­, Ĺže ovocie a zelenina, hoci s viditeÄžnĂ˝mi povrchovĂ˝mi kazmi je drahĹĄie ako to napohÄžad bezchybnĂŠ. PreÄ?o? Nie je chemizovanĂŠ. Je red teda po Ĺˆom väÄ?ĹĄĂ­ dopyt.

BehaĹĽ sa nĂĄm nechce, no mali by sme. ChodiĹĽ, prechĂĄdzaĹĽ sa, sa zdĂĄ prijateÄžnejĹĄie. Je to vĹĄak aj ĂşÄ?innĂŠ tak ako beh? ÄŒo si teraz na zaÄ?iatku jari vybraĹĽ ako pohyb, ktorĂ˝ mĂĄ pomĂ´cĹĽ nĂĄĹĄmu organizmu po zime? ÄŒi uĹž chĂ´dza, jogging alebo beh sĂş spĂ´soby, ako dokĂĄĹže-

slovenskĂŠ potraviny PreÄ?o daĹĽ prednosĹĽ naĹĄim

NR 18-10 STRANA - 14


Pozor na pliesne

si, že sa usadili iba v negarážovaných vozidlách. Naopak, možno ešte viac ich je v autách, ktoré v zime parkovali vo Po zime je interiér automo- vykurovaných garážach. Stačí, keď sa vonku zvýši vlhkosť, bilu v celkovo nie najlepšom auto je nevetrané a už sa rosia okná. V rôznych nevetraných stave. Dnes sa nebudeme zákutiach sa vytvárajú zdraviu škodlivé plesne. Vlhkosť sa zaoberať kozmetikou, upria- dostáva do čalúnenia, koberčekov a stropného obkladu. mime sa na niečo, čo je nie- Dokonalo vysušiť hrubú polyesterovú penu je pri bežnou len mimo rámec akejkoľvek používaní auta takmer nemožné. Najčastejšie sa pliesne prijateľnej estetiky, ale je aj objavujú na sedadlách, strope, volante a popruhoch. Zvypriam zdraviu škodlivé. šky ľudskej kože sú pre ne živnou pôdou. Prvým príznakom Sú to pliesne. A nemyslite rastúcich pliesní je zápach stuchliny, neskôr vidno už aj ten-

auto moto

ké nitky ich pletiva. K odstráneniu neželaného stavu pomôže čiastočne kvalitná údržba klimatizácie a používanie ventilácie vždy počas jazdy. Čo je však pre pliesne zabijak, to je sucho a slnko. Preto je vhodné na jar vybrať z vozidla všetky demontovateľné tkaniny a poťahy, ak je to možné z priestorových a časových dôvodov aj pokrovce a sedačky a predtým, ako tieto veci namontujete naspäť ich treba dôkladne vysušiť, prehriať na slnku, prípadne ošetriť zdraviu neškodnými protipliesňovými aerosolmi. Dá to dosť práce, ale výsledok potom naozaj stojí za to! red

Vtip: Farmárovi kradnú ľudia z dediny melóny, preto dal k pozemku nápis: Jeden z melónov je otrávený. Ráno príde pozemok skontrolovať a nájde tam nápis: Teraz už dva. CH. Dzibran: „Na dne srdca každej zimy leží tušenie jari a za závojom noci sa skrýva úsmev ranných zôr.“

stalo sa AGENTÚRA POLLY Nové Zámky

Hľadáme opatrovateľky a zdravotné sestry

dopravu hradí rakúska rodina

autorizovaný servis VW, Audi

Araver a.s. Nitra

PLUS možnosť poberať rodinné prídavky z Rakúska (200€ na 1 dieťa)

príjme šikovnú pani

INFO: 0903 412 252 Pon - Pia od 8:00 do 16:00

www.agenturapolly.sk

45-0020

do 3,5t

34-0015-2

NITRIANSKO

23-0005

Dobré platové podmienky + stravné lístky.

medzináro dopravy

0905 527 912

na umývanie vozidiel nástup ihneď, VP sk.B viac informácií:

nitra@araver.sk

Politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Robert Fico vyzval Andreja Kisku, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského ministerstva zahraničných vecí“. Americký finančník George Soros odmieta vyjadrenia slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že má byť za prejavom prezidenta SR Andreja Kisku či za demonštráciami na Slovensku. Informovali o tom Hospodárske noviny a Rádio Aktual.

Prichádza kontrola 45-0105

037/65 60 111

na Slovensku

Soros alebo nie

Práca pre vodičov dnej

so znalosťou nemeckého jazyka do Rakúska (Viedeň a okolie) 700 - 900 € za 2 týždne. Stravu, ubytovanie a

76-0037

Prijmeme ženy/mužov do výroby na TPP - dlhodobo priamo v NR Práca je na zmeny 7,5 hod./deň.

Viac info: 0944 425 183 Mahax Slovakia, s.r.o.

www.regionpress.sk 09-44

Ponuka práce

15

Osobitná kontrolná misia vyslaná Európskym parlamentom príde na Slovensku v najbližších dňoch pre závažné podozrenia, že vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky je spojená s podvodmi v oblasti európskych dotácií. Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca, ktorý zriadenie misie inicioval, pritom cieľom nie je nahrádzať vyšetrovanie, ale získavať informácie o podstate veci. „Európsky parlament má kontrolnú funkciu nad európskym rozpočtom, preto ak sa objavia akékoľvek podozrenia zo zneužívania európskych prostriedkov, je našou povinnosťou skontrolovať stav, aby mali kolegovia z europarlamentu čo najlepšie informácie. Takisto sa objavili informácie o nekalých daňových praktikách, čo je veľká téma v Európskom parlamente, a iste aj toto bude predmetom misie,“ povedal Ivan Štefanec pre TASR.

Nové šance pre východ

Spoločnosť Handtmann Slovakia, ktorá pôsobí desať rokov v Košiciach, postupne rozširuje výrobu. Momentálne zamestnáva približne 180 ľudí. V priemyselnom parku v Kechneci má osem hektárov pozemkov, kde by v prípade väčšej zákazky uvažovala postaviť tďalší závod. V dlhšom časovom horizonte by tam v budúcnosti mohlo byť zamestnaných 200 až 300 ľudí.

Európsky diplom pre Poloniny

etiketa

Na hulváta

Na Slovensku je mnoho a čoraz viac takýchto vodičov. Pritom je zaujímavé, že až na výnimky tvrdo pokutované, pri jazde Asi to poznáte. Ten a ten vo- za hranicami (vari s výnimkou Ukrajiny) sa tí istí vodiči dokážu dič jazdí „na hulváta“. Je to už správať civilizovane. známy opis situácie, v ktorej Etiketa platí aj v motorizme. Dokonca, kedysi bola jeho veľsa dotyčný vodič v cestnej mi výraznou črtou, vravelo sa o rytierskom správaní vodičov. premávke správa ako chra- Použiť gesto rukou sa pripúšťa pri pozdravení, poďakovaní či púň, mysliac si zrejme, že na naznačení možnej prednosti. Zásadne sa nepoužíva na hanceste je výlučne on sám a livé vyjadrenia – vtedy svedčí skôr o morálno-etickom profile ostatní nech si jazdia po prie- toho, kto ho používa. kopách a určite nie pred ním. Etiketa musí platiť aj vo vzťahoch medzi motoristami. Naprí-

klad, nikdy neparkujeme tak, aby sme vedľa zaparkovanému autu zablokovali dvere od vodiča. Dá sa parkovať aj „bok na bok“, ale vtedy je potrebné vozidlo otočiť tak, aby sa obaja vodiči za volant dostali. Keď už sme pri parkovaní, vrcholom správania v rozpore s etiketou ja parkovať tak, že dlhodobo a úplne znemožníme inému vodičovi výjazd s jeho vozidlom z parkoviska či dokonca z garáže. Netreba sa potom čudovať, že podobné prípady oprávnene rieši pomerne drahý odťah vozidla. Na hulváta jazdia iba hulváti – výnimoční iba ak svojou primitívnosťou, určite nie postavením či kubatúrou vozidla. red

NR 18-10 STRANA - 15

Národný park Poloniny rozprestierajúci sa na krajnom východe Slovenska obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy pre chránené územie. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák. Ešte vlani v auguste sa priamo v teréne uskutočnila hodnotiaca misia nezávislého experta profesora Michaela Ushera. Na základe jeho správy a návrhu podmienok a odporúčaní skupina znalcov na zasadnutí koncom februára tohto roka rozhodla o udelení ED pre toto územie aj na ďalšie desaťročné obdobie. TA SR


číslo 10 / 9. marec 2018

������������������

ucelené partie

MURÁROV

������� ICKÝCH DIELOV OTECHN ELEKTR �����������������������

do Belgicka

��������������������� ���������������������

� Živnosť (aktívna min. 2 mesiace) � Práca na turnusy � Prax, profesionálny prístup � Spoľahlivosť � Platové podmienky 3000 € - 4000 €/mes. � Ubytovanie zabezpečené a hradené.

������������������ ����������������������

0918 395 458 +420 727 974 799

Podrobnejšie informácie na tel. č.:

VESELÝ VEĽKONOČNÝ POBYT V ORAVSKEJ HORÁRNI 30. 3 – 2. 4. 2018 (4 dni/3 noci)

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ČAKÁ NA VÁS VÝNIMOČNE ČISTÝ VZDUCH, TICHÉ PROSTREDIE, ÚSTRETOVÝ PERSONÁL, VÝBORNÉ JEDLO A NOVUČIČKÁ PRÍJAZDOVÁ CESTA!!!

ELEKTRIKÁROV ��������

108 €

1 DOSPELÁ OSOBA/POBYT S POLPENZIOU

TPP - brigáda ������������

! 85_0

0905 867 172 0917 650 018

85_0161

�������������������

87-0044

0917 860 693

alebo e-mailom: zucomsro@gmail.com

60 €

1 DIEŤA DO 12 ROKOV V IZBE/POBYT S DETSKOU POLPENZIOU

POBYTY S DOTÁCIOU PRE NEPRACUJÚCICH DÔCHODCOV UŽ V PONUKE

!

ORAVSKÁ HORÁREŇ: Oravský Podzámok č. 396 Hruštín - lokalita Zábava. REZERVÁCIE: 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

27-0069

P

R

IJ

M

E

M

E

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

1000 €

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIČKA

LEN ZA

15 € MESAČNE

, bez poplatkov , máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €

ZASTAVTE SA EŠTE DNES V POBOČKE VO VAŠOM MESTE Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/1000za15 Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN): výška pôžičky: 1 000 €, mesačná splátka: 15 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, počet splátok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celková suma, ktorú zaplatíte: 1 440 €. 02-0040

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

NR 18-10 STRANA - 16

Nitriansko 18 10  
Nitriansko 18 10  
Advertisement