Page 1

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

4 3

týždenne do 50 000 domácností a firiem

KANÁLSERVIS ČISTENIE KANALIZÁCIÍ

WC odtokov, umývadiel, spŕch, priemyselných a iných kanalizácií

ČISTENIE TLAKOM A ŠPIRÁLOU MONITORING KAMEROU rýchlo • čisto • spoľahlivo • NON STOP

0903 353 166

www.kanalservis.sk

7 7 10 8 najvýhodnejšia alternatíva pôžičky alebo úveru pre každého

11

• široké portfólio produktov na 1 mieste • úvery na bývanie bez založenia nehnuteľnosti • na auto, alebo čokoľvek iné

poskytujeme aj úvery bez skúmania bankového a nebankového registra alebo príjmu

ČALÚNNICTVO • čalúnenie sedacích súprav, nábytku, tapacírovanie dverí • široký výber poťahových látok • práca s kožou - 20 odtieňov

037 / 650 34 52 0908 728 132

10

produkty vhodné na vyrovnanie nedoplatkov spojených s bývaním (nájom a pod.), v bankách a nebankovkách

vyriešime aj Vaše exekúcie a záložné práva

12

neplatíte

12

rýchle vyriešime

tel.: 0949 692 292 Piaristická 2, Nitra

(budova Stapringu prízemie)

44-0077 44-0041 44-0064 44-0015

č. 23 / 6. jún 2014 / 18. ročník

NITRIANSKO

6

45-0015

spájame sa...

45-0076

nitrianskoonline.sk

regionálne noviny

12 12 13 14

NR 14-23 STRANA - 01


Udalosti

Festival Stretnutie, SetkĂĄnĂ­, Spotkanie, TalĂĄlkozĂĄs uĹž Ä?oskoro v Nitre TrojdĹˆovĂ˝ festival divadelnĂŠho umenia, ktorĂ˝ sa nesie v znamenĂ­ priateÄžstva, Äžudskej blĂ­zkosti a hlavne vzĂĄjomnĂŠho spoznĂĄvania, sa uskutoÄ?nĂ­ v Nitre uĹž od 9. jĂşna. Divadlo Karola SpiĹĄĂĄka nĂĄm opäż ponĂşka moĹžnosĹĽ, ako sa nielen kultĂşrne, ale aj spoloÄ?ensky obohatiĹĽ poÄ?as troch dnĂ­ v rĂĄmci pestrĂŠho programu tohto festivalu. Na 16. roÄ?nĂ­ku prehliadky divadiel a divadelnĂ˝ch ĹĄkĂ´l sa nĂĄm predstavia ĂşÄ?inkujĂşci z ÄŒeska, MaÄ?arska, PoÄžska a Slovenska, priemerne v ĹĄiestich predstaveniach denne. Herci z VroclavskĂŠho bĂĄbkovĂŠho divadla sa nitrianskemu publiku odprezentujĂş v pĂ´vodnej rozprĂĄvkovej inscenĂĄcii pod nĂĄzvom FÄžak. NaĹĄi juĹžnĂ­ susedia z MaÄ?arska privezĂş so sebou SvetoznĂĄmy cirkus Dobronka. ÄŒeskĂ­ ĂşÄ?inkujĂşci z Katedry alternatĂ­vneho a bĂĄbkovĂŠho divadla DAMU, z Divadla LĂ­ĹĄeĹˆ, Ä?i Divadla Drak svoje umenie predvedĂş v inscenĂĄciĂĄch Putin lyĹžuje, AntikĂłdy, PoslednĂ˝ trik Georgesa MĂŠliĂŠsa, Ä?i Umenie braku on air. A napokon tradiÄ?ne  domĂĄca divadelnĂĄ scĂŠna v zastĂşpenĂ­ StarĂŠho divadla Karola SpiĹĄĂĄka, Katedry bĂĄbkarskej tvorby VĹ MU a Divadla z PasĂĄĹže nezostane niÄ? dlĹžnĂĄ svojim najmenĹĄĂ­m divĂĄkom, no ani tĂ˝m dospelĂ˝m. Festival Stretnutie sme si priblĂ­Ĺžili v rozhovore s riaditeÄžkou podujatia – Veronikou GabÄ?Ă­kovou. ÄŒo je hlavnĂ˝m cieÄžom divadelnĂŠho festivalu Stretnutie? HlavnĂ˝ cieÄž nĂĄĹĄho festivalu je zakĂłdovanĂ˝ v jeho nĂĄzve. NaĹĄe „Stretnutie“ nie je o súżaĹži, nie je o prestĂ­Ĺži, je o vzĂĄjomnosti, spoluprĂĄci, priateÄžstve a vzĂĄjomnej inĹĄpirĂĄcii. Kedysi pred ĹĄestnĂĄstimi rokmi toto podujatie takto vymyslel Karol SpiĹĄĂĄk a kaĹždĂ˝ roÄ?nĂ­k vĹždy opäż  potvrdzuje jeho mĂşdrosĹĽ, ÄžudskosĹĽ a predvĂ­davosĹĽ. Na festivale sa prezentujĂş najmä mladĂ­ umelci. Je tvorivosĹĽ mladej generĂĄcie  najvĂ˝stiĹžnejĹĄĂ­m vyjadrenĂ­m spoloÄ?nĂ˝ch Ä?Ĺ•t resp. ĹĄpecifickĂ˝ch odliĹĄností nĂĄrodnĂ˝ch kultĂşr? Ja sa domnievam, Ĺže ĂĄno. Hoci dneĹĄnĂ­ mladĂ­ umelci sĂş „svetobeĹžnĂ­ci“, v ich tvorbe je jednoznaÄ?ne pomenovateÄžnĂĄ a deĹĄifrovateÄžnĂĄ osobitĂĄ Ä?rta konkrĂŠtnej nĂĄrodnej kultĂşry, divadla Ä?i umenia. Festival mĂĄ uĹž za sebou 15 „StretnutĂ­â€œ. Ako sa VĂĄm osobne doposiaÄž pozdĂĄva napÄşĹˆanie poÄ?iatoÄ?nej myĹĄlienky vytvorenia ĹĄirĹĄieho priestoru pre nadväzovanie  medzinĂĄrodnĂ˝ch kontaktov a vzĂĄjomnĂŠ spoznĂĄvanie sa? AkĂŠ mĂĄte ohlasy u samotnĂ˝ch ĂşÄ?inkujĂşcich? Ak by som neverila v zmysel nĂĄĹĄho „Stretnutie“, asi by som sa nesnaĹžila kaĹždĂ˝ rok opäż vytvoriĹĽ priestor pre okolo 150 ĂşÄ?astnĂ­kov a okolo 2500 divĂĄkov festivalu, technickĂ˝ i ekonomickĂ˝ priestor pre 18 predstavenĂ­ pre deti, mladĂ˝ch i dospelĂ˝ch di-

Country stopa Dudince UEGRASS K / TRAMP / BL COUNTRY / FOL

COUNTRY STINOCPEA UD 11/12/jĂşl

D

¡

2014

AMFITEĂ TER

piatok 11. 7. 2014 16.30 h.

XrIIoÄ?n.Ă­k

PENCO & EIFEL t PENGAGI ÄŒLOVĂ CI t VESLĂ RI BUKASOVĂ? MASĂ?V t NEĹ˜EĹ˝ A KATKA KOĹ ÄŒOVĂ MojmĂ­rovce

o ĂĄrodnĂŠh Medzin alu festiv

Nitra

Nitra

KoĹĄice

Modra

DAVID KOLLER BAND ÄŒR

ÄŒR

countrybĂĄl Crooks and Straights Rijeka, ChorvĂĄtsko

sobota 12. 7. 2014 15.00 h.

SĂ BA t LPS t DOMOVINA t BLUE WAY SVĂ„TĂ? ZA DEDINOU t PACIPACIFIK BYSTRĂ?K BAND t WILLIE JONES BAND TopoÄžÄ?any

Trnava

Nitra

Hlohovec

Nitra

vĂĄkov a priestor pre stovky rozhovorov a stretnutĂ­. Existencia medzinĂĄrodnĂŠho predstavenia JĂĄnoĹĄĂ­k, Janosik,  JĂĄnoĹĄĂ­k, projektu KrĂĄÄž Ubu, Ä?i predstavenia, kde tvorcovia sĂş prĂ­sluĹĄnĂ­kmi vĹĄetkĂ˝ch ĹĄtyroch nĂĄrodov, sĂş neodĹĄkriepiteÄžnĂ˝m vĂ˝sledkom aj nĂĄĹĄho Stretnutia. Na akĂŠ zaujĂ­mavĂŠ predstavenia sa mĂ´Ĺžu nĂĄvĹĄtevnĂ­ci festivalu teĹĄiĹĽ tento rok? VĹĄetky tohtoroÄ?nĂŠ produkcie sĂş vĂ˝sledkom prĂĄve uplynulej divadelnej sezĂłny 3013/2014. A naozaj zaujĂ­mavĂŠ, inĹĄpiratĂ­vne a umelecky kvalitnĂŠ predstavenia nĂĄm prinesĂş : Wroclawski Teatr Lalka, Divadlo Drak, Hradec KrĂĄlovĂŠ, Messebolt BĂĄbzĂ­nhĂĄz z MaÄ?arska, duo NEXT z Ukrajiny, Divadlo LĂ­ĹĄeĹˆ z Brna, StarĂŠ divadlo Karola SpiĹĄĂĄka z Nitry, ĹĄtudenti a absolventi KALD DAMU z Prahy a KBT VĹ MU z Bratislavy, Ä?i Divadlo z PasĂĄĹže z Banskej Bystrice. InformĂĄcie o jedotlivĂ˝ch predstaveniach nĂĄjdete na webovej strĂĄnke a na programovom plagĂĄte SDKSvN.

zmena programu vyhradenĂĄ

NITRIANSKO

Zvolen

Trnava

VĂ INOTexas VÄšRA MARTcountrybĂĄl

USA/SR

ÄŒR

TopolÄ?any

MODERUJE

RICHARD VRABLEC

/ZABAVAC.SK/ l 01+,3+&"3/"˜)&l ATRAKCIE l ,ĂĽ"/013"+&"

predpredaj: M¸?DJ*<Sl#PIOJPM+DOM<l1&(!P?DI>@lOG<ĂŚD<M@Ä&#x201A;$<MHJI?+DOM< PREDPREDAJ: ?@Ä&#x201A;"2/ ?ID"2/l '8',16.ĂŠ3/(6NA MIESTE: ?@Ä&#x201A;"2/ ?ID"2/ IHEUXiURKRG ?Ă&#x2039;>CJ?><"2/l zdarma: ?@OD?JMJFJQ 7Ä?-NKM@PF<UJH +27(/0,1(5Ă&#x2C6;/ VĂ˝bor RodiĂžRYVNpKR]GUXĂĽHQLDSUL632-(1(-â.2/('8',1&(   YVSROXSUiFLV+RWHORP0,1(5Ă&#x2C6;/ 

ZLATĂ? PARTNER9iVSR]ĂŞYDM~QD

GRWDQFDKUDM~ $9$17,6 

 

 

 

 

  YVWXSRG RILFLiOQHRWYRUHQLHVY\VW~SHQtPR

3URJUDP

STRIEBORNĂ? PARTNERI

RSURJUDPVDSRVWDUDM~ 0DĂĽRUHWN\ 2KÄ&#x2013;RYiĂŁRX 9LNL0DWXĂŁRYRYiBRONZOVĂ? PARTNERI 

FHQDOtVWNDÂź

PARTNERI

MEDIĂ LNI PARTNERI

WRPEROD $WUDNWtYQHFHQ\RGVSRORĂžQRVWtS{VRELDFLFKYPHVWHDYRNROt

podujatie

.sk

zisti, kde sĂş vĹĄetci

3UHGSUHGDMYVWXSHQLHNRG UHFHSFLD+RWHO0LQHUiONDĂĽGĂŞGHÄ&#x2013;RGKRGGRKRGWHODWLHĂĽ Y632-(1(-â.2/('8',1&(WHO

podujatie.sk zisti, kde sĂş vĹĄetci

Na zaÄ?iatok leta si nitriansky CINEMAX nieÄ?o pripravil snĂĄÄ? pre kaĹždĂŠho svojho nĂĄvĹĄtevnĂ­ka. TeĹĄiĹĽ sa mĂ´Ĺžete na animovanĂŠ prĂ­behy, akÄ?nĂŠ tituly, Ä?eskĂş komĂŠdiu a na romantickĂş Ä?i ĹživotopisnĂş drĂĄmu. Khumba V poverÄ?ivom  africkom  stĂĄde  sa  narodí  nezvyÄ?ajne  pruhovanå  zebra.  KeÄ?  krajinu  postihne zĂĄhadnÊ  sucho,  samÄ?ek  od  stĂĄda  odĂ­de,  aby  zĂ­skal  pruhy. Ä&#x152;i  sa  mu  vÄ?aka jeho  ceste  plnej dobrodruĹžstva  podarí  zĂ­skaż  reĹĄpekt  svojej  rodiny,  sa  dozviete  v tomto  animovanom dobrodruĹžstve. 

Na vine sĂş hviezdy RomantickĂĄÂ drĂĄma  Na  vine  sú  hviezdy  podĂĄva  prĂ­beh  mladej  Ĺženy,  ktorej  diagnostikovali rakovinu  a vylieÄ?enĂŠho  leukemika.  Ona  sa  kvĂ´li  strachu  zo  smrti  snaŞí  drĹžaż  si  odstup,  on jej  chce  splniż  jej  najväÄ?ĹĄie  prianie.  PrĂ­Ä?te  sa  pozrież  na  film  o tom,  Ĺže  Ĺživot  nemusí  byż dokonalĂ˝, aby bola lĂĄska jedineÄ?nĂĄ.  

Na hrane zajtrajĹĄka V novom  akÄ?nom  sci-fi  od  reĹžisĂŠra  filmov  Agent  bez  minulosti  Ä?i  PĂĄn  a pani  Smithovci sa  Tom  Cruise  a Emily  Blunt  ocitnú  v  boji  s  mimozemskou  rasou.  PodplukovnĂ­ka  Cagea (Cruise) ale zabijú uŞ v prvĂ˝ch minĂştach, no on opäż oŞíva na zaÄ?iatku rovnakĂŠho dĹ&#x2C6;a, a tak je vÄ?aka svojim skĂşsenostiam stĂĄle bliŞťie k porazeniu nepriateÄža.  

Grace: KĹ&#x2C6;aĹžnĂĄ z Monaka Ĺ˝ivotopisnĂĄÂ drĂĄma s Nicole Kidman v hlavnej úlohe pribliĹžuje  Ĺživot  hollywoodskej  hviezdy  Grace  Kelly,  ktorå  sa  vzdala  svojej kariĂŠry a na vrchole  slĂĄvy  sa vydala za monackÊ knieĹža Rainiera III. TĂ˝m sa ocitla v celkom neznĂĄmom svete a navĹždy sa stala znĂĄmou ako Grace â&#x20AC;&#x201C; kĹ&#x2C6;aĹžnou z Monaka. 

Bony a klid II. Bony a klid  II.  je  voÄžnĂ˝m  pokraÄ?ovanĂ­m  znĂĄmej  Ä?eskej  komĂŠdie.  VĹĄetci  dobrí  vekslĂĄci (Roman  Skamene,  Jan  PotmÄ&#x203A;ĹĄil,  Josef  Nedorost,  Veronika  JenĂ­kovĂĄ,  FrantiĹĄek  Ĺ vihlĂ­k)  sú späż a v novej dobe pouŞívajú pravidlå starej hry â&#x20AC;&#x201C; kĹĄeftĂ­ky, podfuky, úplatky. Novinkou je úÄ?inkovanie Gabriely KratochvĂ­lovej a Jakuba PrachaĹ&#x2122;e. 

Ako si vycviÄ?iĹĽ draka 2 Dej animĂĄku  Ako  si  vycviÄ?iż  draka  2  sa  od  prvej  Ä?asti  posunul o päż  rokov dopredu. ŠtikĂşt a Bezzubka ale musia daż dokopy  starú  partiu  a  postaviż  sa  mocnĂŠmu  nepriateÄžovi  Dragovi. PredtĂ˝m  je  vĹĄak  nevyhnutnÊ  nauÄ?iż  Äžudí  a drakov  spolupracovaĹĽ,  aby  medzi  obyvateÄžmi dediny opäż zavlĂĄdla harmĂłnia.

.sk

zisti, kde sĂş vĹĄetci

podujatie.sk zisti, kde sĂş vĹĄetci

7DQHF]DĂžtQDYVUGFL7DNEXÄ&#x2021;PHWLHĂĽÄ?XGLDQLHOHQWDQHĂžQtFL .sk

podujatie.sk

zisti, kde sĂş vĹĄetci

podujatie.sk

zisti, kde sĂş vĹĄetci

DeĹ&#x2C6; otvorenĂ˝ch dverĂ­ v DAB PozĂ˝vame VĂĄs 14. jĂşna na DOD do DAB Nitra.

ZaÄ?iatok leta v multikine CINEMAX

podujatie

YFHQHOtVWNDMH]DKUQXWp 3UtSLWRNSUHGMHGORKODYQpMHGORYtQNRNiYD]iNXVRNNDSXVWQLFDDVNYHOĂŞSURJUDP 6YRMRX~ĂžDVĢRXSRGSRUtWH632-(1Ă&#x2019;â.2/8'8',1&(

Program: 10.00 10.10 -12.00 10.10-13.30- 10.10 - 15.00 10.30 - 11.00 11.00-12.00 11.30 - 12.00 12.00 - 13.30 12.30 - 13.30 13.00 - 14.30 13.30 - 15.00 15.30 - 17.00 18.30

NR 14-23 STRANA - 02

Vitajte v DAB autogramiĂĄda hercov namaÄžuj mi Ăşsmev - divadelnĂŠ lĂ­Ä?enie divadelnĂĄ kvapka pre Ĺživot - blok piesnĂ­ tisĂ­croÄ?nĂĄ vÄ?ela- blokpiesnĂ­ detskĂ˝ divadelnĂ˝ kĂştik - tvorivĂŠ hry pre deti s hercami Sudcove starosti- blok piesnĂ­ pohÄžad z druhej strany - 1. prehliadka priestorov DAB VeselĂĄ hodinka, bavĂ­ sa celĂĄ rodinka- veselĂŠ súżaĹžnĂŠ popludnie DobrĂş chuĹĽ! - varie herci pohÄžad z druhej strany - 2. prehliadka PeĹĽo roka 2013/2014- netradiÄ?nĂĄ show za oponou TestosterĂłn


TV program pondelok

9. 6. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Hriešny zoznam 23:30 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:20 Monk 01:10 NCIS Námorný vyšetrovací úrad 01:55 Odložený prípad MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Miluješ ho 08:55 SÚDNA SIEŇ: Vyzlieka sa na internete 09:45 SÚDNA SIEŇ: Nemôže mať dve matky 10:50 Súdna sieň: Bez peňazí a bez lásky 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:30 Hawaii 5.0 14:25 VIP Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Hanblivá manželka 18:15 SÚDNA SIEŇ: Masérka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Zúfalý pokus 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 7 22:30 DEDIČSTVO 33 23:40 Halloween II. 02:00 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XIV. 17 02:40 Hawaii 5.0 II. 18 03:25 DEDIČSTVO 33 04:10 PANELÁK: Zúfalý pokus 04:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ JOJKA

05:25 Sila lásky 06:15 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Uzdravenie 07:00 Nash Bridges: Živý výstrel 07:45 Správy RTVS „N“ 08:55 Poirot: Spona na topánke 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo - špeciál o futbale 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:10 Počasie 20:20 Gombíková vojna 21:55 Peklo na kolesách II. 7/10 22:40 Peklo na kolesách II. 8/10 23:25 Gombíková vojna 01:00 Nash Bridges: Živý výstrel 46 01:45 Dámsky klub 03:15 Sila lásky VI. 93 04:05 Doktorka Quinnová: Uzdravenie 04:50 Správy RTVS „N“

Vtip: Chlapík letí na zájazd malými aerolíniami. Letuška sa ho pýta: - ”Chceli by ste večeru?” - ”A aký máte výber?” - ”Áno alebo nie. Théodore De Banville: „Blázni majú srdce zo zlata a chytráci z toho žijú v zlate.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám Citroen ZX 1,4i Break, r.96, 5-dverové, šedá metalíza, el.predné okná, ťažné, STK a EK do 8.11. 2015. Vhodné na stavbu. Cena 700 €, tel.: 0904 698 228 °Predám A4 1,9 Tdi, r.v. 1999, cena dohodou, tel.: 0905 405 836 °PREDÁM Š FELÍCIA R.V.98 SLUŠNÝ STAV BLIŽ.INFO NA 0903958340. °Predám Opel Vectra C 2,2, DTi, garážovaný, veľmi zachovalý, r.v. 2004, strieborná metalíza, dvojzónová klimatizácia, najazdených 230 000 km, cena 3190€. Tel.: 0949 516 290

auto-moto/iné

2

°PREDÁM ŠKODA FELÍCIA NA NÁHRADNÉ DIELY 0903958340 °Autodoprava, sťahovanie. Tel.: 0905 190 302, 0904 979 511 °Preprava,PEUGEOT BOXER,0949465036

byty/predaj

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

09-79

www.regionpress.sk

hliníkový posuvný systém ZIM. ZÁHRADY

REŠTAURÁCIE

AKCIA 337,- EUR

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka • Možnosť splátok s 0% úrokom

ZNÍŽENIE CIEN v mesiaci jún 2014

20% až 50%

0948 787 777 www.balkona.eu

NR 14-23 STRANA - 03

63-0047

CENY OD

3

°Predám garsónku, Dlhá ul., tel.: 0915 745 351 °Predám garzonku ulica Novomeského, OV, 3. posch, 24m2, kompletne prerobená. Cena 29000€. 0907 721 381 °Predám 1 izb. byt ul. Baničova, 37m2, balkón, pôv. stav. 39000€. 0907 721 381 °Predám 3 izb. byt ul. Novomeského, 84m2, pôvod . stav, balkón, cena 54000€. 0907 721 381 °Predám 2 izb. byt, ul. Benkova, prerobený. 58000€. 0903 238 188 °Predám 3 izb. byt, Dunajská, 84m2, 52400€. 0903 238 188 °Predám garzónku na Chrenovej IV,19 m2,tel.: 0377721415, 0949521028 °Predám lacný 1 izb. byt v centre - 5 min od Mlynov, 37m2, 1p/5, 2x balkón, pôvodný stav, super cena - 37000€, 0907 196 693 °Predám lacný 2 izb. byt - J. Kráľa - 5 min od Mlynov, 56m2, 1p/4, balkón, pôvodný stav, super lokalita a cena, tichá lokalita a cena 49tis.€. 0907 196 693 °Predám veľký 2 izb. - 68m2, Klokočina, OV, 1p/7, loggia, pôvodný stav, zateplený dom, tichá lokalita, zaujímavá cena 53500€. 0907 196 693 °Predám 3 izb. byt, OV, Chrenová I, Lomnická ul., 2p, pl. okná, pôv. stav, cena dohodou. 0903 379 946 °Predám 2 izb. byt, OV, centrum, 2p., balkón, pl. okná, kúpeľna, 62m2, 57tis.€. 0903 379 946 °Predám veľkometrážny 3-i byt na Klokočine, 87 m2, 2x balkón, Bizetova ul., cena: 65.000,-€, voľný ihneď. 0910 441 948 °Predám 1-i byt na Párovciach, 42 m2, po rekonštrukcii. 0905 785 829 °Predám 3-i byt na Škulté‫﬚‬ho ul-75 m2, 1/7p, loggia, zateplená bytovka. 0905 785 829

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.


6 9

7

8

6

5

1 8 4 2 5 8 8 4 1 6 4 9 7 2 9 1

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Zúfalý pokus 09:00 SÚDNA SIEŇ: Milenkine veci 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 09:50 SÚDNA SIEŇ: Chodník 10:55 Súdna sieň: Sviňa lakomá MARKÍZA Druhý dych 11:05 Komisár Rex 12:05 Odlože- 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:30 Hawaii 5.0 14:25 VIP ný prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Ná- NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Zabili ste ju, tak plaťte! morný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 18:15 SÚDNA SIEŇ: Vychádzam ti v ústrety 19:00 VEĽKÉ NOVINY TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Hriešny zoznam 20:30 PANELÁK: Život v troskách 21:30 Vtierka Castle 22:30 Dr. 23:30 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:25 Monk 01:15 LUDSKY: Primeraná obrana 2 23:45 Ochrana svedkov 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:55 Odložený prípad C.S.I.: Kriminálka Miami 01:45 Vtierka Castle 02:35 Hawaii 5.0 02:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:15 Monk 03:15 Dr. LUDSKY: Primeraná obrana 04:10 PANELÁK

TV program utorok

JOJKA

10. 6. 2014

ZASKLIEVANIE

občianska

riadková inzercia

byty/predaj

- ALTÁNY - ZÁDVERIA - BALKÓNY - ZÁBRADLIA

3

www.ags-si.sk AGS-SI, s.r.o. Ružová 8, 909 01 Skalica ags@ags-si.sk

... až s nami bývate ZĽAVY % 15% až 30 0948 211 611

47-171

59-224

°www.volnaizba.sk °Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídlisku Váh v Šali. 0908710811 °Prenajmem 3-izbový byt v centre mesta na Schurmannovej ulici, byt je kompletne zrekonštruovaný a zariadený v prípade potreby zariadenie doplním alebo odstránim. Cena nájmu je 450 € / 1 osoba, 490 € / 2 osoby, 530 € / 3 osoby, 570 € / 4 osoby. V cene sú zahrnuté energie! Ideálne pre pracujúcich alebo firmy, tel.: 0918 076 547 °Predám garáž v Šali.0915638519 °Prenajmem 1 izb. byt Petzwalová, nezariadený. 300€. 0907 721 381 °Prenajmem 2izb. byt Jurkovičová - 350€ + energie. 0907 721 381 °Prenajmem 1 iz. byt Chrenová 250€ + energie. 0907 721 381 °Dám do prenájmu 2izb.byt, Vikárska ul.,56 m2,zrekonštruovaný,cena dohodou,tel.0908 715 685 °Prenajmem na Chrenovej pri AX, 2izb. zrekonštruovaný a zariadený byt. Tel.:0905 583 384 °Prenajmem 1-i byt na Klokočine Čajkovského ul po rekonštrukcii, kompletne zariadený - práčka, chladnička atď, voľný od 1.6.2014, cena: 330,-€ + energie. 0910 441 948 °Prenajmem 3-i byt zariadený na Chrenovej - Štiavnická ul., vhodný aj pre študentov alebo rodinu, cena:500,-€/mesiac. 0910 441 948

5

°Ponúkam na predaj 5 izbovú rodinnú chatu na 6 ár pozemku v obci KRAHULE pri Kremnici. Cena dohodou, tel.: 0903 708 110 °Predám RD štvorec s 15 á záhradou v Machulinciach, cena dohodou, tel.: 0902 170 226 °Predám rozostavaný dom 6 /8 ár pozemok, Beladice, tel.: 0915 741 531 °Predám starší RD v Slažanoch. Tel.: 0910 446 777 °Predám 3 izb. RD Janíkovce, prerobený, nová fasáda, štvorec so sedlovou strechou, 11á pozemok, cena 75tis.€. 0907 721 381 °Predám 4 izb. RD Dražovce, 50 roč, 8á pozemok, podpivničený, tichá ulička, garáž, cena 49000€. 0907 721 381 °Na predaj zrek. RD v obci Klasov na 11á pozemku,4izb.+nová kuch. s kuch. linkou na mieru,nová kupelňa s WC+Plastové okná,podlahové kurenie,IS všetky,sedl.strecha, 65990€,RK Texico, 0948527409, RP °Predám RD 5+2 i. v Zbehoch. Obytná plocha 250 m2. Pozemok 4,5á. Hneď voľný. Nie som RK. 97000€ + dohoda. 0914 216 323, 0940 881 245 °Predám 5-i RD vo Veľkom Cetíne, na pozemku o rozlohe 757 m2, cena: 30.000,-€. v centre obce.0910 441 948

ZATEPLENIA plochých striech HYDROIZOLÁCIE plochých striech HINDICKÝ

0918 755 069

www.vasastrecha.szm.sk minohindicky@gmail.com

45-0066

domy/predaj

06:00 Sila lásky 06:50 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Kovbojova uspávanka 07:35 Nash Bridges: Zlé časy 08:20 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Krvavé putá 22:40 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:00 Nash Bridges: Zlé časy 00:45 Grand hotel 02:05 Dámsky klub 03:35 Sila lásky

63-0040

8

4 7 9

nitriansko@regionpress.sk

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

NR 14-23 STRANA - 04


TV program streda

11. 6. 2014

06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 DruhĂ˝ dych 11:05 KomisĂĄr Rex 12:05 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:00 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 18:00 DruhĂ˝ dych 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 HLAS Ä&#x152;ESKO SLOVENSKA 23:25 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:20 Monk 01:10 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:50 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:35 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad MARKĂ?ZA

05:55 DOBRĂ&#x2030; RĂ NO 07:55 PANELĂ K: Ĺ˝ivot v troskĂĄch 09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: MotorkĂĄr 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: ModernĂ˝ otec 10:55 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: Macher 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 Kosti 13:20 Hawaii 5.0 14:15 VIP NĂĄkupnĂŠ maniaÄ?ky 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Ĺ peciĂĄlna trieda 18:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: BojĂ­m sa o syna 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:30 PANELĂ K: DeďŹ nitĂ­vny rozchod 21:30 Kosti 22:30 KravaĹĽĂĄci: NeporazenĂ˝ 10 23:30 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 00:30 C.S.I.: KriminĂĄlka Las Vegas 01:30 Kosti 02:25 KravaĹĽĂĄci: NeporazenĂ˝ 03:05 Hawaii 5.0 03:45 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 04:30 PANELĂ K JOJKA

05:10 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 05:55 Sila lĂĄsky 06:45 JEDNOTKA Doktorka QuinnovĂĄ: VeÄžkĂĄ americkĂĄ medicĂ­nska show 07:30 Nash Bridges: Vlastenci 08:15 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 09:20 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy 10:15 Galileo - ĹĄpeciĂĄl o futbale 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:50 NebĂ­Ä?ko v papuÄžke 14:20 PravdivĂŠ prĂ­behy s Katkou Brychtovou: NovĂ˝ Ĺživot 14:55 ExtrĂŠmni experti 16:00 SprĂĄvy 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hĂ´r 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 Krajina strelcov 22:35 VrchnĂ˝ inĹĄpektor Banks 00:05 Nash Bridges: Vlastenci 00:50 DĂĄmsky klub 02:15 Sila lĂĄsky 03:05 Doktorka QuinnovĂĄ

Vtip: PĂ˝ta sa Ĺžena muĹža: - â&#x20AC;&#x153;Ä&#x152;o by si urobil, keby ma uniesol cudzĂ­ muĹž?â&#x20AC;? - â&#x20AC;&#x153;Nikdy by som na teba nezabudol.â&#x20AC;? L. Witthgenstein: â&#x20AC;&#x17E;ProblĂŠmy Ĺživota nemĂ´Ĺžeme rieĹĄiĹĽ na povrchu, ale len v hÄşbke. V dimenziĂĄch povrchu sĂş nerieĹĄiteÄžnĂŠ.â&#x20AC;&#x153;

5

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia °PredĂĄm novostavbu RD v JanĂ­kovciach aj so zariadenĂ­m na pozemku 600 m2, vĹĄetky IS, vlastnĂĄ studĹ&#x2C6;a, cena: 260.000,-â&#x201A;Ź. 0910 441 948 °PredĂĄm 5-i RD na Zobori, pozemok 384 m2, dvojpodlaĹžnĂ˝, cena: 141.000,-â&#x201A;Ź. 0910 441 948 °PredĂĄm starĂ˝ RD v Nitre, 13ĂĄ pozemok, 3 izby + kuch + kĂşpeÄžĹ&#x2C6;a a WC, 110000â&#x201A;Ź. 0905 405 413 °PredĂĄm RD JanĂ­kovce 3 izb + kuch, 10,3 ĂĄ, pl. oknĂĄ, zateplenĂ˝, tichĂĄ lok, alebo vymenĂ­m za byt v NR + doplatok. 0903 379 946 °PredĂĄm starĹĄĂ­ RD v SlaĹžanoch. Tel.: 0910 446 777 °PredĂĄm novostavbu RD na Zobori, 4-izbovĂ˝, jednopodlaĹžnĂ˝, zast. plocha 184 m2, 2x terasa, kolaudĂĄcia 06/2014. 0910 441 948 °PredĂĄm kompletne zrekonĹĄtruovanĂ˝ RD na M.LapĂĄĹĄi, pozemok 9 ĂĄ, aj so zariadenĂ­m, cena: 99.000,-â&#x201A;Ź. 0910 441 948 °PredĂĄm hrubĂş stavbu RD v LĂşÄ?nici nad Ĺ˝itavou, v Ä?asti novostavieb, 8 ĂĄ pozemok, cena: 60.000,-â&#x201A;Ź. 0910 441 948 °PredĂĄm 4-izbovĂ˝ RD po Ä?iastoÄ?nej rekonĹĄtrukcii v NemÄ?iĹ&#x2C6;anoch na pozemku 1914 m2, vĹĄetky IS aj kanalizĂĄcia, vhodnĂ˝ na trvalĂŠ bĂ˝vanie alebo chalupĂĄrÄ?enie, cena: 38.000,-â&#x201A;Ź. 0910 441 948 °PredĂĄm 4-i RD VeÄžkĂ˝ KĂ˝r mimo hlavnej cesâ&#x20AC;Ť ďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź- absolĂştny kÄžud - ihneÄ? obĂ˝vateÄžnĂ˝. 0905 785 829 °PredĂĄm 3-i domÄ?ek vo vrchnej Ä?asti Zobora, 4 ĂĄ pozemok. 0905 785 829

pozemky/predaj

6

°PredĂĄm pozemok v Novej Bani Ä?asĹĽ StĂĄle o vĂ˝mere 45ĂĄ, moĹžnosĹĽ rozdelenia na polovicu. IS: elektrina, vodovod. Cena 6,55 â&#x201A;Ź/m2, tel.: 0917 988 921 °PredĂĄm 4,5ĂĄ pozemok na Zobori v Ä?asti novostavieb, cena: 80,-â&#x201A;Ź/m2. 0910 441 948 °PredĂĄm 13,5 ĂĄ pozemok v katastri P.HĂĄje, voda, elektrina na pozemku, cena: 34,-â&#x201A;Ź/m2. 0910 441 948

('%$2#,&-( $/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

NR 14-23 STRANA - 05


6

3 5 7 2

5 8 2

8

5

1 8 5 3 6 7

TV program štvrtok 1 2 6

3 1 7 9 3 1 2

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Definitívny rozchod 08:55 SÚDNA SIEŇ: Zoznamka 09:45 SÚDNA SIEŇ: Otrok 10:55 Súdna sieň: Alkoholička 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 Kosti 13:20 Hawaii 5.0 14:10 VIP Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Som dobrý otec 18:15 SÚDNA SIEŇ: Pani podnikateľka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Priateľská rada 21:30 Profesionáli: Bomba 22:30 KUKÁTKO 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:30 C.S.I.: Kriminálka New York 01:35 Hawaii 5.0 02:30 Dexter 03:20 Hawaii 5.0 04:00 Profesionáli: Bomba JOJKA

12. 6. 2014

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:40 Druhý dych 11:00 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Hriešny zoznam 23:30 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:25 Monk 01:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:00 Odložený prípad 02:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:20 Monk

05:55 Sila lásky 06:45 Doktorka Quinnová JEDNOTKA 07:35 Nash Bridges: Kto vraždil 08:20 Správy RTVS „N“ 09:25 Doktor z hôr 10:20 Galileo - špeciál o futbale 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:50 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo - špeciál o futbale 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 MS vo futbale 2014 00:00 Nash Bridges: Kto vraždil 49 00:45 Dámsky klub 02:20 Sila lásky VI. 96 03:10 Doktorka Quinnová: Závadná voda 03:55 Extrémni experti 66/68 04:50 Správy RTVS „N“

PREDÁVAME STAVEBNÉ REZIVO, HRANOLY, FOŠNE, STREŠNÉ LATY, DOSKY, STOLÁRSKE SUŠENÉ REZIVO, PALIVOVÉ DREVO BUK, DUB, HRAB, AGAT.

občianska

riadková inzercia °Na predaj slnečný st. pozemok 22x27 o rozlohe 6á v obci Mojmírovce, všetky IS pred pozemkom. 19990€, RK Texico, 0948527409, RP °Predám stavebný pozemok v Lúčnici nad Žitavou medzi Nitrou a Vráblami, štvorcového tvaru, 10 á, cena:10,-€/ m2. 0910 441 948 °Predám pozemok v Zbehoch 2287 m2, široký 14 m, cena:20.000,-€. 0910 441 948 °Predám pozemok o rozlohe 1080 m2, široký 21 m vo Veľkom Cetíne, všetky IS na pozemku, cena: 24,-€/m2. 0910 441 948 °Predám pozemok Hájske - Mladý Háj - 3812 m2, slnečný, ohradený. 0905 785 829

0903 708 110

7

59-208

reality/iné

NITRA HORNÉ KRŠKANY

45-0000

7

°Predám chalupu pod Donovalmi, krásne prostredie. Cena dohodou, tel.: 0910 571 512 °Kúpim RD v okolí NR aj zadĺžený. 0903 182 751 °Súrne kúpim byt v Nitre, lokalita nerozhoduje, hotovosť. 0907 196 693 °Kúpim akýkoľvek byt v NR - súrne. 0903 379 946 °Kúpim súrne byt v Nitre, platba v hotovosti - ponúknite. 0905 405 413 °Kúpim ornú pôdu vo Veľkom Záluží. Tel:0903 426 493 °Dám v Nitre do prenájmu kancelársky priestor (15 m/2)aj s možnosťou zriadenia predajne (36 m/2)na prízemí a parkovaním pre nájomníka.tel.:0911738329 °www.volnepriestory.sk °Ubytujem v RD, samost. izba, pracujúceho alebo študujúceho. Tel.: 0903 665 804

stavba

8

Návod nájdete na strane 5 dolu.

Mgr. Zuzana Gáliková

bodové určenie miesta poruchy

Anglický jazyk

NR 14-23 STRANA - 06

59-265

Chcete si podať inzerát?

ÚRADNE OSVEDČENÉ / SÚDNE PREKLADY

Firma Roez s.r.o. poskytuje pravidelné a jednorázové

 0907 701 497

Slovenský jazyk

Úradné preklady rodných a sobášnych listov, výpisov z registra trestov a obchodného registra, osvedčení, diplomov, vysvedčení, splnomocnení, súdnych a iných dokumentov.

www.zuniga.sk

zuzana.galikova@zuniga.sk

36-0120

9

°Predám LED TV 80 až 127cm uhlopriečka po 10 € mesačne, ako aj Smartfón Prestigio 5300 až 6700 obrazovka android, wifi, quadcore CPU, DUALSIM k tomu pridám aj trendový tablet so štýlovým talianskym dizajnom Prestigio Multipad

59-045-19

domácnosť

59-095-1, 6, 7

°Predám starú tehlu, tel.: 0905 631 008 °Predám nádrž 5m3, tel.: 0917 271 026 °Predám cement po 2 € za 25 kg vrecko. Výrobca Horné Srnie, tel.: 0915 745 361 °Predám sklolaminátovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím, tel.: 0905 925 991 °Kúpim haki lešenie, 0904 066 203 °Stierkujem, maľujem 0949 465 036 °Stierkovanie, maľovanie, natieranie, fasády, laminátové podlahy. Tel.:0907 163 561 °Maľovanie schodísk, rekonštrukcie RD. 0944 621 521 °Nátery striech, korýtka, klampiarske práce. 0944 621 521 °Vykonávame elektroinštalačné práce, bleskozvody, stavebné práce. 0903 417 257


TV program piatok

06:00 Sila lásky 06:50 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Cváľajúci duch 07:35 Nash Bridges: Nebezpečná zóna 08:20 Správy RTVS „N“ 09:25 Doktor z hôr - Nové osudy 10:20 Galileo - špeciál o futbale 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Svet v obrazoch 14:45 Pošta pre teba 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu: Vrecká plné céčok 22:05 Hlasy z minulosti 23:40 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Nebezpečná zóna 50 02:45 Hlasy z minulosti 04:15 Dámsky klub

05:30 KRIMI 05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Priateľská rada 08:55 SÚDNA SIEŇ: Zlatník 09:45 SÚDNA SIEŇ: Neodídem s holým zadkom 10:50 Súdna sieň: Môže za to on! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 22/22 13:40 Hawaii 5.0 II. 22 14:40 Profesionáli: Bomba 18 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: A bi ho do hlavy! 18:15 SÚDNA SIEŇ: Zničil si mi dom 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Horúce strely 2 22:25 Znamenie beštie 00:35 Kráľovstvo prsteňa 1,2/2 04:00 Hawaii 5.0 II. 22 04:45 Profesionáli: Bomba 18 JOJKA

13. 6. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Druhý dych 11:00 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Kráčajúca skala 23:15 Posledná misia 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:45 Odložený prípad 02:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:10 Monk MARKÍZA

Vtip: Na futbalovom ihrisku huláka útla ženička na rozhodcu: - Odíď odtiaľ, ty šalát! Ako to pískaš, ty jaternica?! Ty si dobrý tak na pranie plienok pre deti, a nie na sudcovanie, frajer! - Ako môžete niečo také tvrdiť? pohoršuje sa sused. - A čo by som nemohla, odvrkla ženička. - Veď je to môj muž! Seneca: „Kým žijeme, musíme sa umeniu života učiť.“

7

občianska

riadková inzercia 7“HD aj na splátky 10 € mesačne, dovoz celé SR, VÝHODA - splátkujete 2 veci v jednom úvere po 10 €, tel.: 0903 752 333 °Predám notebook HP Quadcore (štvorjadrový procesor), ATI RAdeon VGA 8330,2 GB RAM, 500 HDD, 15 LED displej FULL HD-1920 na 1080 rozlíšenie nízka spotreba energie -výdrž až 7 hodin, wifi, webcam, 430 € aj na splátky po 10 € ak ako aj PC ATHLON x4 3.2 GHz 1000 HDD, 4 GB ram, 19 monitor, VGA 512 MB, 425€ aj na splátky po 10 € - ideálne na hry a aj do školy, SR, tel.: 0903 752 333

záhrada a zverinec 10 °Predám ošípané o váhe 100-140 kg.Cena 1,30 EUR/kg.Tel: 0908078171 °Predám kvalitnú zeminu vhodnú do záhrad, tel.: 0911 285 291 °Predám veľkú voliéru pre 2 psov. Cena dohodou. Tel:0905 681 733 °Predám pšenicu, kukuricu, jačmeň. Tel:0903 426 493

Ponúka na predaj:

1, 2, 3 - izbové byty

v bytovom komplexe v Pate

45-0034

orezávanie / ošetrovanie stromov ARBORISTIKA a výruby po častiach pomocou horolezeckej techniky

- sólo vykurovacia jednotka - bezbariérový vchod - vlastné parkovisko

Cena za holobyt:

www.regionpress.sk

na pôvodná ce

159,99 €

-57% BaByliss PRO Perfect Curl - 3 stupne nastavenia teploty - nastavenie 3 smerov tvorby kučier - samonatáčací mechanizmus - kontrola zahrievania

nová cena

69,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Možnosť dokončenia prác v interiéri podľa požiadaviek za výhodné cenové podmienky.

0902 117 741

GPS navigácia na pôvodná ce

189 €

-48% Dva druhy GPS navigácií s najnovšími mapami celej Európy: 5 palcová GPS len za 99,99 € 7 palcová GPS len za 124,99 € - český i slovenský jazyk

nová cena

99,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

My vám dám e

1 000 ks

+

0903 752 333

deťom

12

rôzne/predaj

?

Potrebujete vizitky

Predám POČÍTAČ PC X4, 4-JADROVÝ 4GB, 1TBHDD, 19MONITOR, VGA GT DVD, LAN, Ideálne na hry a do školy. Ako darček 7" Tablet, splátka 10€, cena 480€, Rôzne druhy LED TV po 10€ mes., Notebooky Hp635, 15"6, 2GB ram, 320HDD, Bluetooth, wifi, lan. Brašňa a tablet ako darček - 480 € Splátka 10 € mes. dovoz, vybavenie splátok, záruka, inštalácia, servis. 45-0007

Kulma na vlasy

930 € s daňou / m2

36-0151

NITRIANSKO

11

°Predám na kočík vaničku Nave‫﬙‬a - vhodná na podvozky Peg-Pérego. Farba Soleo (oranžovo-šedá), zachovalý stav. Odnímateľná strieška a kryt, poťahy prateľné v práčke, pláštenka do dažďa. Cena 35€. Mám aj starší podvozok Peg pérego (športový kočík), ktorý v prípade záujmu priložím za 20€. Tel.: 0910 921 888. °Predám autosedačku ROMER KING PLUS (9-18kg), poťah trendline červeno-čierny, plne funkčná v zachovalom stave, bez poškodení, cena 90€. Tel.: 0910 921 888

Stavomal Slovakia, s. r. o.

0908 168 238

www.starostlivostostromy.eu

hobby a šport

len za le n

LacneVIZITKY.sk

0905 400 025

a 33 € GRAFICKÝ NÁVRH ZADARMO RÝCHLO O | LACNO | KVALITNE z

NR 14-23 STRANA - 07

13

°Predám vínové fľaše 50 L, cena dohodou, tel.: 0918 157 455 °Predám kompletný reštauračný servis zn. ARCOPAL (príbory, taniere 3 druhy, mäsové a polievkové misy, atď..), pre 80 ľudí, cena dohodou, tel.: 0918 157 455 °Predám ihneď poháre na zaváranie na zatláčanie (0,7 l-0,10 €, 4 l-0, 25 €, 370 ml-0,05 €, vhodné aj ako dózy na potraviny - suš.huby, cukor, špage‫)﬚‬. Nitra-Chrenová, tel.: 0918 906 056 °Pred. 2ks plynové gamatky a dve okná na garáž. Tel.č.: 0903 665 804

rôzne/iné

14

Kúpim starú aj poškodenú aj úplne rozbitú, gitaru, prípadne aj náhradné diely. Najlepšie Jolana, Axa, Resonet. Tel. 0905 472 576. °Chcete navštíviť MEDUGPORIE ,

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.


9 1 4 7 8 2

2

6

3 7 4

9 3 6 4 7 9 8 4 9 3 8 4 1 7 3

TV program sobota

14. 6. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Lego Friends 07:10 Kung Fu Panda 07:35 Tučniaky z Madagaskaru 08:00 Ať žijí rytíři! 10:20 2 baby na mizine II. 10/24 10:50 Kráska a zviera I. 12/22 11:45 HLAS ČESKO SLOVENSKA - 3. FINÁLE 14:35 HLAS ČESKO SLOVENSKA - ROZHODNUTIE 15:15 Moderná Popoluška 17:20 Druhý dych 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Moje bláznivé dvojča 22:10 Nebezpečný cieľ 00:15 Posledná misia 01:45 Nebezpečný cieľ 03:20 V smrteľnom ohrození MARKÍZA

05:30 TOP STAR 05:50 KRIMI 06:20 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:10 Materove neuveriteľné príbehy 07:15 Transformers Prime 07:40 Káčerovo 08:35 Ten chlapec je postrach 3 10:30 NOVÉ BÝVANIE 11:35 Dom snov IX. 13:40 Horúce strely 2 15:40 Denník slabocha 2 17:50 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kúpili sme ZOO Americká rodinná komédia. MN 7 2011 M. Damon, S. Johanssonová, Th. Haden Church, C. Ford, M. Jonesová, A. Macfadyen, E. Fanningová, P. Fugit, C. Gallová, J.M. Higgins, P. Riegert a ďalší. 23:15 Hra so smrťou 01:35 Megahad útočí 03:05 Zuby 04:40 KRIMI JOJKA

občianska

riadková inzercia Mostar, Vodopády , 2x More , Dubrovník od 13/ 7 > 20/ 7 – 2014? Tel.: 0907 233 902

hľadám prácu

15

°Ponúkam výpomoc pre firmu, 27 ročný chalan, tel.:0949 639 482 °Hľadám si prácu ako opatrovateľka detí, starších ľudí alebo upratovanie domácnosti. Skúsenosti mám. Tel.: 0944 442 403

zoznamka

16

°Symp.39 ročný hľadá priateľku na vážny vzťah,MMS a SMS na 0949 619 892 °Sympatický chalan hľadá dievča, tel.: 0944 964 713

služby °Predám orechy 1A 10kg. Tel.: 0917 570 295 °Autodoprava, sťahovanie, odvoz nepotrebných vecí. Tel.: 0905 190 302, 0949 667 647 °Tepujeme sedačky, koberce - Karcher. Tel.: 0904 515 595. °Autodoprava, sťahovanie, likvidácia všetkých druhov odpadu, preprava materiálu, prevoz sypkých materiálov, odťahová služba, výkopové a zemné práce minibagrom a UNC, kontajnerová doprava, prenájom a pristavenie kontajnerov, preprava s hydraolickou rukou, predaj palivového dreva. Tel.: 0910 428 870 °Robím všetko. 0944 621 521 °Preprava stavebného materiálu, preprava nábytku, sťahovanie bytov, odvoz nepotrebných vecí. 0911 573 321

ponúkame prácu °Príjmem šoféra na vnútroštátnu kamiónovú dopravu. Tel.: 0905 991 991 °Prijmem vodiča na medzinárodnú prepravu na 7,5 tony. Tel. 0903 711 753 Keltský gril príjme čašníčku. Žiadosť a životopis s foto zalať prosím na keltskygril@gmail.com °Existenčné zabezpečenie v jedinečnom BSC Klube v NR príjma do tímu serióznych ľudí. Tel: 0911 937 887 °Začnite zarábať niekoľkonásobne viac ako v online systéme. Tel: 0911 937 887 CK príjme vodiča skupiny „D“ Tel.: 0905 615 181 °Prijmeme vodiča na kamión do TPP, nástup možný ihneď.Karta vodiča,psychotes‫﬚‬,VP-E,jazdíme SK-DESK.Tel:0905348353 °Vozíčkarka ponúka prácu osobnej asistentke z NR-Chrenovej. Viac info na tel: 0903 162 687, volať po 16:00 hod.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 5 dolu.

NR 14-23 STRANA - 08

07:35 Pingu 07:40 Franklin 07:50 Máša a JEDNOTKA medveď 08:00 Požiarnik Sam: Ohrozená plošina 08:10 Hrdinovia mýtov a legiend 08:30 Trpaslíci 08:50 Fidlibumove rozprávky 09:15 Daj si čas 09:45 Spadla z oblakov: Únos 10:15 Spadla z oblakov: Strelnica 10:50 Tanečná akadémia 11:50 On air 12:20 Čo ja viem 13:45 Fetiše socializmu: Vrecká plné céčok 14:15 Milujem Slovensko 15:45 Slávna päťka 2 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:50 Zavolajte sestričky 23:40 MS vo futbale 2014 02:00 Nebíčko v papuľke


06:45 GumkĂĄÄ?i 07:45 RozprĂĄvkovĂĄ jazda 08:40 Ĺ ĂŠf v utajenĂ­ II. 20 09:40 VARĂ? VĂ M 05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 Ä&#x152;arodejni- TO 10:20 CENA JE SPRĂ VNA 11:00 StratenĂŠ duĹĄe II. 14,15 13:05 MARKĂ?ZA ce VI. 8/23 06:45 Lego Friends 07:10 Kung KĂşpili sme ZOO 15:45 Milujem ĹĽa, Beth CooperovĂĄ 18:00 NOVĂ&#x2030; Fu Panda II. 19/26 07:35 TuÄ?niaky z Madagaskaru II. 19/39 BĂ?VANIE 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 08:00 ModernĂĄ PopoluĹĄka 09:55 Moje blĂĄznivĂŠ dvojÄ?a 11:40 20:25 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:30 KuriĂŠr FrancĂşzsko-americkĂ˝ DruhĂ˝ dych 13:45 Mamou v ĹĄestnĂĄstich 15:45 Medzi vlkmi kriminĂĄlny thriller MN 12 2002 J. Statham, S. QiovĂĄ, M. Schul17:55 DruhĂ˝ dych 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; ze, F. BerlĂŠand, R. Young a Ä?alĹĄĂ­. 22:35 Ako vylĂşpiĹĽ spermoNOVINY 20:15 POÄ&#x152;ASIE 20:30 HrieĹĄnica DobrodruĹžno-roman- banku AmerickĂĄ dobrodruĹžnĂĄ komĂŠdia. MN 18 2012 P. SchnetickĂ˝ ďŹ lm MN 15 (Nemecko) 2010 A. NeldelovĂĄ, B. Tischendorf, ider, O. MunnovĂĄ, M. Yurchak, W. HarrisovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. 00:45 500 J. Weigend. 23:05 Diablov advokĂĄt (HD) 01:55 HrieĹĄnica dnĂ­ so Summer 02:45 Nikdy ma neopusĹĽ 04:30 NOVĂ&#x2030; BĂ?VANIE

TV program nedeÄža

15. 6. 2014

JOJKA

07:35 Pingu 07:40 Franklin 07:55 MĂĄĹĄa a JEDNOTKA medveÄ? 08:00 PoĹžiarnik Sam: Elvisov koncert 08:10 Hrdinovia mĂ˝tov a legiend 08:35 TrpaslĂ­ci 08:50 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 09:20 AutosalĂłn 09:50 PlanĂŠta Zem zhora 11:00 InaugurĂĄcia prezidenta Slovenskej republiky 13:35 ObÄ?an za dverami 14:10 Poirot: DĂĄma so zĂĄvojom 15:05 Ĺ ĹĽastie prĂ­de v nedeÄžu 16:35 Nikto nie je dokonalĂ˝ 17:40 HurĂĄ do zĂĄhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 PoÄ?asie 20:20 MS vo futbale 2014 23:00 KomĂŠty a legendy: JĂĄn PopluhĂĄr 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 InĹĄpektor Rocca III: KrutĂ˝ osud

Vtip: Na divokom zĂĄpade laĹĄkuje rĂ˝chly Joe s Mary. Vtom niekto zaklope. RĂ˝chly Joe vyskoÄ?Ă­, uteÄ?ie oknom. Mary ide ku dverĂĄm a pĂ˝ta sa: - Kto je? Spoza dverĂ­ sa ozve: - To som ja, rĂ˝chly Joe, zabudol som si nohavice. Bill Gates: â&#x20AC;&#x17E;KeÄ? len kÄžudne sedĂ­te, hodnota toho, Ä?o mĂĄte, klesne dosĹĽ rĂ˝chle na nulu.â&#x20AC;&#x153;

stalo sa

 

9

v zahraniÄ?Ă­

India

India mĂĄ uĹž 29 ĹĄtĂĄtov. EĹĄte vo februĂĄri parlament rozhodol o rozdelenĂ­ vĂ˝chodoindickĂŠho Ă ndhrapradĂŠĹĄa. Vznikol tak novĂ˝ ĹĄtĂĄt pod nĂĄzvom TelangĂĄna s hlavnĂ˝m mestom HajdarĂĄbĂĄd. TridsaĹĽpäżmiliĂłnovĂĄ TelangĂĄna je rozdelenĂĄ na 11 ĂşzemnosprĂĄvnych oblastĂ­. Â

     

 /&0"$&%$+!&"*3$)!"%,2#%"-+ ,$* ""(% &%(*! ,$* ""(%  .0,1.$% $$2%  "%9%,-&($.0)% '" ( )

$( )

$( .

40!%*#*"3.

 6

+

 +

+ !  

)*(%($0)#*"3.

 6+

 +

+ #+"**(%$ !  

7($&$*%#&("8%,0

 6

 +

 +

+ '+**(% ! 

40",&("8%,0

 6

 +

 +

+ ! 7($&$*%#&("8%,0

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

""*)(#*"3.

 6

 +

 +

+ ,$*#+"**(%$ ! 

#%(0)+#*"3.

 6

 +

+

+ ,$*'+**(%*(%$ ! 

7($&$*%#&("8%,0

 6

 +

+

+ ""(%'+**(%*(%$ ! 

")

 6

+

+

#% # $% (

 

'" ( )

$( )

$( .

+ &%(*!#+"**(%$ ! 

7($&$*%#&("8%,0

 6

 +

 +

+ &%(*!#+"**(%$ ! 

#%(0)+#*"3.

6

+

 +

+ &%(*!'+**(% ! 

7($&$*%#&("8%,0

6

 +

 +

+ &%(*!'+**(%*(%$ ! 

40",&("8%,0

 6

+

+

+ &%(*!'+**(%*(%$ !  

""*)(#*"3.

6

 +

 +

#% # $% (

 

'" ( )

$( )

$( .

+ #+"**(%$ ! 

7($("$*

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

40-*%$&("8%,0

 6

 +

 +

+ ,$*#+"**(%$ ! 

7($("$*

 6

 +

 +

+ ,$* '+**(%*(%$ ! 

7($&$*%#&("8%,0

 6

 +

 +

+ ""(% '+**(%*(%$ ! 

$0 ,#*"3.

 6

 +

+

#% # $% (

 

'" ( )

$( )

$( .

+ '+**(%*(%$ ! 

""*)(#*"3.

6

 ++

+ '+**(%*(%$ ! 

40'+(.#*"3.

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

7($&$*%#&("8%,0

 6

 +

  +

#% #$% (

 

'" ( )

$( )

$( .

+ '+**(%*(%$ ! 

40#%$)+$#*"3.

 6

+

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

40#%$)+$#*"3.

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

40#%$)+$#*"3.

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

25%,0&"*$#*"3.

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

7($&$*%#&("8%,0

6

 +

 +

'" ( )

$( )

$( .

#% # $% (

 

+ ! 

 

+ '+**(%*(%$ ! 

")

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ !  

25%,0+,2#*"3.

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

)*(%($0)#*"3.

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

40#%$)+$#*"3.

 6

 +

 +

+ '+**(%*(%$ ! 

)*(%($0)#*"3.

 6

 +

 +

 ()&)!"#$(* # 

189x253_regio_lastminute.indd 1

NR 14-23 STRANA - 09

V stredu nemeckĂ˝ generĂĄlny prokurĂĄtor Harald RangezaÄ?al zaÄ?al vyĹĄetrovanie vo veci odpoÄ?Ăşvania mobilnĂŠho telefĂłnu spolkovej kancelĂĄrky Angely Merkelovej. DĂ´vodom je odhalenie dĂĄtovej ĹĄpionĂĄĹže americkej NĂĄrodnej bezpeÄ?nostnej agentĂşry (NSA) a Ä?alĹĄĂ­ch spravodajskĂ˝ch sluĹžieb, ktorĂŠ vyĹĄli na svetlo uĹž minulĂ˝ rok.

Ĺ panielsko

KrĂĄÄž Juan Carlos mĂĄ 76 rokov, krajine vlĂĄdol ĹĄtyri desaĹĽroÄ?ia. DlhodobĂŠ zdravotnĂŠ problĂŠmy ho priviedli k myĹĄlienke vzdaĹĽ sa trĂłnu. Preto sa rozhodol abdikovaĹĽ. MĂĄ to ale jeden hĂĄÄ?ik â&#x20AC;&#x201C; nemajĂş zĂĄkon upravujĂşci moĹžnosĹĽ abdikĂĄcie panovnĂ­ka. TakĹže najprv musĂ­ tento zĂĄkon prejsĹĽ parlamentom, a aĹž potom nastĂşpi novĂ˝ panovnĂ­k. Odhaduje sa termĂ­n po 18. jĂşni. TrĂłn odovzdĂĄ svojmu synovi, korunnĂŠmu princovi Felipemu, bude z neho krĂĄÄž Felipe VI.

Amerika

Biely dom vzdal v stredu poctu Ä?Ă­nskym prodemokratickĂ˝m demonĹĄtrantom, ktorĂ­ sa pred 25 rokmi na pekinskom NĂĄmestĂ­ nebeskĂŠho pokoja (Tchien-an-men) vzopreli vlĂĄde. Washington zĂĄroveĹ&#x2C6; vyzval sĂşÄ?asnĂŠ Ä?Ă­nske vedenie, aby sa ospravedlnilo za vĹĄetky osoby, ktorĂŠ v Ä?ase protestov zahynuli, boli zatknutĂ­ alebo sa stali nezvestnĂ˝mi. ExilovĂ˝ tibetskĂ˝ duchovnĂ˝ lĂ­der dalajlĂĄma na 25. vĂ˝roÄ?ie masakry vyzval Ä&#x152;Ă­nu, aby prijala demokraciu. Sovietske tajnĂŠ sluĹžby vtedy odhadli poÄ?et obetĂ­ na pribliĹžne 3000. Ä&#x152;Ă­na i naÄ?alej zostĂĄva vernĂĄ komunistickĂ˝m ideĂĄlom a rovnako ako vtedy ich presadzuje nedemokratickĂ˝mi a nĂĄsilnĂ˝mi metĂłdami.

AljaĹĄka

52-0335

#% #$% (

Nemecko

6/5/14 1:48 PM

AljaĹĄskĂĄ sopka Pavlof, ktorĂĄ uĹž niekoÄžko rokov chrlĂ­ popol a lĂĄvu, zintenzĂ­vnila tento týŞdeĹ&#x2C6; svoju aktivitu a vychrlila stÄşp sopeÄ?nĂŠho popola a plynov aĹž do výťky 7 315 metrov. Ă&#x161;rady v tejto oblasti vyhlĂĄsili najvyĹĄĹĄĂ­ stupeĹ&#x2C6; varovania za uplynulĂ˝ch päż rokov. Aktivita sopky doteraz vÄ?aka priaznivĂ˝m poveternostnĂ˝m podmienkam nespĂ´sobila nijakĂŠ vĂ˝padky v leteckej doprave, pretoĹže lietadlĂĄ sa postihnutej oblasti mĂ´Ĺžu vyhnúż.


6 9 1 8 7

3

4

7

4

Právnik radí

6 4 5 3 1

7

JUDr. Maroš Prosman

Colné platby pri dovoze tovaru v batožine cestujúceho Dobrý deň, na dovolenke na Kube som si kúpil niekoľko balíkov kvalitnej čerstvej kávy. Tiež som kúpil rum a ci-

gary. Po prílete do Bratislavy mi pri kontrole batožiny oznámili, že budem musieť zaplatiť dovozné platby. Všetko som kúpil v obchode, a to iba na vlastnú konzumáciu. Musím naozaj clo zaplatiť? Minule som si zo Švajčiarska doviezol hodinky za 250 Eur a nič som neplatil. Ďakujem. Milan Vážený čitateľ, keď prichádzate na územie Európskej únie zo zahraničia (zahraničím rozumieme všetky krajiny mimo 28 členských štátov EÚ) môžete vo svojej batožine doviezť tovar bez toho, aby ste platili dovozné platby pozostávajúce z cla, DPH a podľa druhu tovaru aj zo spotrebnej dane (napr. cigarety, alkohol), iba ak je tovar dovážaný príležitostne, je určený na vašu osobnú spotrebu alebo

na osobnú spotrebu vašej domácnosti, prípadne je určený ako dar (neobchodný dovoz), a to v limitovanej hodnote, resp. množstve. Na účely oslobodenia dovozu tovaru v batožine cestujúceho od dovozných platieb poznáme hodnotový limit, ktorý sa vzťahuje na všetky druhy tovaru a v rámci neho množstevný limit, ktorý sa vzťahuje na vybrané druhy tovaru. Tovar nepodlieha dovozným platbám, keď jeho hodnota nepresahuje 300 Eur na osobu. V prípade osoby mladšej ako 15 rokov sa tento bezcolný limit znižuje na 150 Eur. Naopak, v  prípade, ak cestujete leteckou dopravou, oslobodený od platieb je tovar pokračovanie na nasledujúcej strane

KÁVA, KÁVOVARY ZA NAJLEPŠIE CENY!

na rovinu

s Igorom Abelom

www.dovozkavy.sk

Vieme, že spolu s manželkou Andrejkou vychovávate osem detí. To je už riadna rodina. Ako medzi sebou fungujete, čo sa týka domácnosti? Osem detí je riadna rodina, ale nedávno sme spolu s manželkou zbadali, že nám ešte aspoň jedno dieťatko chýba. Do rodiny rátam aj starú mamu a bezdomovca Lubka. Fungujeme ako naši predkovia - od Vianoc do februára sa snažíme oddychovať a nabrať dych na jarnú sezónu a jarné práce. Domácnosť funguje tak, že ja ulovím alebo nakúpim jedlo, Andrejka navarí a deti, čo zašpinia a rozhádžu, tak umyjú a uložia.

0907 382 375

LAVAZZA, BRISTOT, 100 % ARABIKA

52-0328

5 8 5 1 6 9 4 1

3

Čo si najviac vážite na svojej manželke? Na Andrejke si cením jej odvahu a silu stáť vždy pri mne (a niekedy aj proti mne). Tiež ako pomáha druhým mimo rodiny. Jej divoká a dobrodružná povaha skrýva toľko nápadov, že by som potreboval ešte jeden život, aby som ich naplnil.

Čo chcete svojím deťom dať do života ako otec? To je jednoduchá odpoveď- aby sa nebáli založiť si svoju vlastnú rodinu, nevideli len seba a pomáhali druhým. Vtedy budú šťastní. V rodine sa naučia odriekaniu, komunikácii, všetkému čo treba. Nesmú sa uzavrieť v nej, ak príde čas majú zasvietiť svetu. Kto bol, poprípade boli vašimi najlepšími životnými učiteľmi? Chýbajú nám múdri starci, kam by sme zašli po radu. Mojim najlepším (pokračovanie na ďalšej strane)

LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY Príďte cez leto do jedného z 322 inlingua jazykových centier po celom svete: Nitra alebo... Miami, Londýn, Malta, Paríž, New York, Mníchov, Barcelona... a zabavte sa!

INTENZÍVNE KURZY ● ZAHRANIČNÍ LEKTORI ● ZAHRANIČNÉ POBYTY ● DÔRAZ NA HOVORENIE www.inlingua-nitra.sk n i tr a @ i n li n g u a . s k ● 0 9 1 7 7 4 9 1 6 1

nitriansko@regionpress.sk

NR 14-23 STRANA - 10

44-0084-1

Aj otcovstvu sa treba priučiť. Čo vás naučili deti? Otcove slová majú mať najväčšiu váhu, preto nevydávam príkazy skôr prosby a vždy poďakujem. Ak som niečo pokazil, učím sa ospravedlniť, veľmi mi to ale nejde. Aj otec robí chyby a je ťažké o tom hovoriť, chceme byť najlepší vo všetkom. Keď vidím štvorročného synčeka, ako nahráva na svoj „disk“ v hlavičke všetko aj s mojimi chybami, tak je mi ťažko.

52-330

Čo si najviac vážite na svojích deťoch? Deti sú naplnením mojej veľkej túžby žiť v spoločenstve ľudí, ktorí sa milujú. Každé naše dieťatko som všade nosil na chrbáte v nosiči, a tak sme akosi spolu zrástli. Obdivujem jednoduchosť a krásu čistých duší, ste ako v nebi. Na veľkých deťoch chuť žiť inak ako väčšina konzumnej spoločnosti. Vážim si ich kreativitu, pracovitosť a záujem o druhých. Vážim si ich čas, ktorý vložia do našej rodiny.


22 % objemu. Oslobodenie na dovoz alkoholu a cigár (cigariet vo všeobecnosti) si môže uplatniť iba osoba staršia ako 17 rokov. v hodnote 430 Eur na osobu, bez zníženia tohto limitu v prípade Uvedené podmienky platia kumulatívne a ak prekročíte jeden maloletej osoby. Preto, ak ste v minulosti doviezli zo Švajčiarska z uvedených limitov, vzniká Vám povinnosť zaplatiť dovozné hodinky v  hodnote 250 Eur, spĺňali ste podmienku bezcolného platby. Napríklad, ak by ste prekročili všeobecný hodnotový limit u jednotlivého tovaru, zaplatili by ste dovozné platby z celej hodnotového limitu. V rámci uvedeného hodnotového limitu platia pre vybrané druhy colnej hodnoty tohto dovážaného tovaru. Ak by ste tento limit tovaru osobitné množstevné limity, vo Vašom prípade pre alko- prekročili s viacerými položkami tovaru, podľa nášho názoru je hol a cigary. Konkrétne je to 50 kusov cigár, ak cestujete letecky možné uplatniť oslobodenie od dovozných platieb do výšky (inak iba 10 kusov) a v  prípade dovozu rumu sa oslobodenie hodnotového limitu pri položkách, ktoré ho neprekračujú a vo vzťahuje na jeden liter alkoholu s obsahom alkoholu viac ako zvyšku zaplatíte dovozné platby. Ak by ste prekročili iba limit

Právnik radí

pokračovanie

množstevný, ustanovený pre tabakové výrobky a alkohol, oslobodenie od dovozných platieb sa uplatní iba v ustanovených množstevných limitoch a vo zvyšku zaplatíte dovozné platby. Tovar v  batožine cestujúceho presahujúci bezcolné limity je potrebné ústne prihlásiť colníkovi, ktorý vypočíta presnú výšku dovozných platieb, ktoré pozostávajú zo spotrebnej dane, ďalej z cla vypočítaného z colnej hodnoty tovaru a DPH (do základu pre výpočet DPH vstupuje spotrebná daň ako aj clo).

Vtip: Horí chalupa a v nej ležia traja flegmatici. Prvý hovorí: - Chlapi, horí. Druhý na to: - Počkáme, prinajhoršom nás vynesú. A tretí vraví: - Do kelu, spite. Vy toho nakecáte! W. Churchill: „Pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme.“

JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

na rovinu

Pre dokonalú záhradu

s Igorom Abelom

(pokračovanie z predošlej strany) životný učiteľom je zdravý sedliacky rozum. Je to systém pokus omyl.

Akciová cena:

385 €

Spomeniete nám aj nejakú vylomeninu z detstva, ktorej ste boli autorom vy? Nie, ja som bol dobré dieťa. Zato teraz robím dosť vylomenín, ktorých autorom je Andrejka. Náš život je vďaka nej dosť dobrodružný.

NOVINKA

9€

Sídlisko Čermáň čakajú cez leto opravy komunikácií

HUSQVARNA 525 RX Ľahký krovinorez s pohodlným ovládaním. Veľmi odolný, poradí si s prerastenou trávou aj náletmi. Dodávaný s ergonomickým nosným popruhom, vyžínacou hlavou a nožom na trávu. Objem valca 25,4cm2, výkon 1,0 kW, hmotnosť bez príslušenstva 5,1 kg.

Opravy a rozšírenie ciest spolu s ďalšími investíciami čakajú toto leto nitrianske sídlisko Čermáň. Ako informoval mestský poslanec a predseda výboru mestskej časti (VMČ) v tejto lokalite Jozef Slíž, už v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia a rozšírenie Golianovej ulici, ktorá bude ukončená koncom júla. Mesto okrem toho plánuje ešte tento rok rozšíriť križovatku Dolnočermánskej a Cabajskej ulice. „Zrealizuje sa aj oprava a predĺženie vozovky na Poničanovej ulici, oprava schodov na Potravinárskej ulici a súvislá oprava komunikácie Priechodná. Ukončená už bola rekonštrukcia Tehelnej ulice, ktorá bola rozšírená a odvodnená. Opravená je aj celá Podjavorinská ulica a na Dolnočermánskej sa vymenili štyri autobusové prístrešky,“ uviedol Slíž. Ako pripomenul, pripravené sú aj ďalšie investície. Na Južnej ulici sa vybuduje 107 nových parkovacích miest a pribudne tam aj nové ihrisko. Okrem toho už bola vypracovaná projektová dokumentácia k prácam na Elektrárenskej ulici. „Pripravuje sa tiež projektová dokumentácia aj na vybudovanie športového areálu na Hlbokej ulici a na rekonštrukciu vozovky na ulici Jána Mrvu,“ dodal Slíž. -TASR-

Akciová cena:

559 €

Bežná cena: 60

5€

NOVINKA

HUSQVARNA LC 348V Kosačka so zberom alebo zadným vyhadzovaním pokosenej trávy. Unikátna technológia AFTechTM (usmernenie prúdenia vzduchu) efektívne plní zberný kôš, preto môžete kosiť dlho bez prerušenia. Motor Briggs & Stratton, výkon 2,4kW pri 2900 ot./min., šírka kosenia 48 cm, výška kosenia 27-75 mm, objem koša 60l.

Akciová cena:

1.365 €

Bežná cena: 1.4

85 €

Na Svätoplukovom námestí odštartuje Beh pre život

HUSQVARNA Automower® 305 Model vhodný pre menšie a členité plochy do 500 m2. Je vybavený alarmom s PIN kódom a zvládne svahy so sklonom až 25%.

Navštívte našu predajňu: Husqvarna, Podzámska 3, Nitra, tel.: +421 37 6550 389, mob.: +421 903 847 389 email: obchod@chrome.sk internetový obchod www.husqvarna-eshop.sk

67-0075

Ceny sú iba odporú č ané vrátane DPH. Akcia platí do 5. 6. 2014. Zodpovednos ť za tlačové chyby vylúčená. Spoloč nos ť Husqvarna neustále pracuje na vývoji výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeni ť dizajn, špecifi�kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Do boja proti detskej obezite sa pustia účastníci tohtoročného Behu pre život, ktorý štartuje v sobotu 7. júna na Svätoplukovom námestí v Nitre. Výťažok zo siedmeho ročníka charitatívneho behu bude využitý v rámci edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie a prevenciu pred obezitou a nezdravým životným štýlom u detí či mladých ľudí. Patrónmi behu pre Nitru sú v tomto roku herec Juraj Hrčka a automobilový pretekár Martin Koiš. Zo štartovného a finančných darov Slovenská nadácia srdca, ktorá je spolu s Nadáciou Tesco organizátorom behu, pripraví putovný projekt pre 25 základných škôl po celom Slovensku zameraný na zdravý životný štýl. „Až 12 percent detí v školskom veku je obéznych a tempo pribúdania týchto detí sa zrýchľuje. Vyzbierané prostriedky pomôžu osvete a prevencii detí či mladých ľudí pred obezitou a následnými zdravotnými ťažkosťami. Zároveň podporia prácu odborníkov s ich rodič-

59-096-1

Bežná cena: 41

11

mi,“ skonštatoval správca Nadácie Tesco Michal Dyttert. S edukáciou mladých ľudí je podľa odborníkov potrebné začať už v ranom školskom veku. Problémy s vysokou hladinou cholesterolu majú práve deti a ich počet narastá. „Približne polovica detí vo veku 11 až 12 rokov na Slovensku má vyššiu hladinu cholesterolu, ako je odporúčaná hodnota u detí,“ povedal Gabriel Kamenský, správca Slovenskej nadácie srdca. Beh pre život je charitatívno športové podujatie pre bežcov i nebežcov, ktorí môžu štyri kilometre dlhú trať prebehnúť alebo prejsť. Za šesť rokov sa do podujatia zapojilo 58.043 ľudí. Z vyzbieraných 331.863 eur sa zakúpilo šesť prístrojov na výskum rakoviny, ktoré v súčasnosti pomáhajú pacientom. V Nitre absolvovalo vlani 4,2 kilometra dlhú trasu 1960 ľudí a podarilo sa vyzbierať 7285 eur. -TASR-

Mesto vybaví blikajúcimi svetlami ďalšie priechody pre chodcov Nitrianska radnica postupne začína vybavovať križovatky a priechody pre chodcov LED osvetlením. Slovenská správa ciest už takto upravila križovatku Štefánikovej a Novozámockej ulice. Mesto zasa osvetlilo priechody pre chodcov pri Wilsonovom nábreží a Chrenovskom moste. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. „Prevažná časť tragických nehôd medzi chodcami a vodičmi sa stáva za zníženej viditeľnosti práve na priechodoch pre chodcov. Preto je potrebné, aby vodiči boli v dostatočnom predstihu oboznámení o prítomnosti chodca na komunikácii. Jednými z najdôležitejších opatrení je dostatočné osvetlenie priechodu intenzívnym verejným osvetlením a informácia o prítomnosti chodca blikajúcimi LED svetlami vo vozovke pred priechodom pre chodcov,“ uviedol projektový manažér na nitrianskom mestskom úrade Peter Velty. Radnica už má v súčasnosti vypracovaný projekt na úpravu a osvetlenie ďalších dvoch križovatiek. Celkové náklady dosiahnu sumu 25.276,76 eura. Z nich 95 percent mesto získa z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. „Cieľom projektu je zníženie tragických nehôd medzi chodcami a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov. Projekt sa bude realizovať na priechode pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici a druhý na Dolonozoborskej ulici pri základnej škole,“ spresnil Velty. -TASR-

NR 14-23 STRANA - 11

Okrem práci obchodného zástupcu sa venujete aj farmárčeniu. Kedy ste sa rozhodli založiť Abeland? Pracujem ako živnostník v oblasti novín a reklamy. Andrejka vždy túžila bývať na samote v prírode. Pred desiatimi rokmi sme sa z dediny presťahovali do divočiny na náš 2,5 ha pozemok. Bolo to najkrajšie obdobie. Deti sme na krúžky nevozili, každý sa venoval doma, čomu chcel. Začalo to rančom a koňmi a pred 6 rokmi sme založili združenie a začali budovať Dedinku remesiel a umenia Abeland. Každú sobotu máme otvorené pre verejnosť, kde sa celá rodina učíme hospodáriť a obnovujeme remeslá našich predkov. Deti majú dielne, jeden kováčsku, druhý hrnčiarsku, tretí povraznícku, ďalší strieľa s lukom. Dcéry pomáhajú niečo dobré navariť a napiecť návštevníkom, alebo vodia deti na koni. Okolo nás sa pasú všetky domáce zvieratká a vyzerá to ako úplná idylka až na tú prácu. Staviame z hliny slamy a dreva dočasné stavby a postavili sme vlastnú dedinku s kostolíkom, dielňami, kolibou, domčekmi a stajňami. Povedali by ste, že stavať dedinu kvôli pár sobotám je bláznovstvo, ale vidím, že sme rodina spolu ako voľakedy a ľudí to oslovuje a priťahuje. Abeland je výsledkom nápadu a práce cele rodiny. Čo vás v poslednej dobe veľmi potešilo? Skôr poviem z čoho som smutný, že deti ktoré vodím na poníkovi mi povedia, ako žijú bez tatina lebo sa doma pohádali. Naučil som sa tešiť každý deň, ale len vďaka mojej rodine a manželke.

Za rozhovor ďakujeme gazdovi a otcovi ôsmich detí, Igorovi Abelovi.

Foto: archív IA


6 7 2 4

1 9 5 4 9 6 4 2 9 6 3 9 1 5 7 6 3 2 7 5

Predstavujeme:

Darček na Deň otcov (15. jún 2014) pálkou a spýtal som sa: „Ocko, zachytáš si so mnou?“ Aj napriek jeho únave sme si pár minút spolu zahrali. Nebolo to nič mimoriadne, Mužom a otcom bola to len nepodstatná drobnosť. Ale ostala vo mne až dodnes ... (Brian Caulfield) Tento príklad lásky je jadrom nádhernej knihy o otcovstve od Láska môjho otca k nám bola Briana Caulfielda. Brian je vynikajúcim editorom pútavej webozjavná najmä v množstve drob- vej stránky Fathers for Good a do tejto knihy prináša svoju múdností, ktoré pre nás robil. Naprí- rosť a skúsenosti. Zozbieral aj skúsenosti iných mužov z celej klad: Otec chodieval každý deň krajiny, aby sa podelili o svoje vlastné zážitky a pomohli mužom domov okolo piatej poobede. prevziať zodpovednosť a požehnanie otcovského povolania. … ja som stál pred domom so „Môj otec ma naučil, ako milovať prostredníctvom malých skutsvojou bejzbalovou rukavicou a kov lásky a obety, ktoré robil pre mňa a mojich súrodencov. Čita-

telia tejto knihy sa budú stretávať s týmto druhom lásky dobrých otcov a naučia sa, ako byť lepšími otcami. Z celého srdca odporúčam všetkým otcom – a tiež mamám- objaviť dary tejto knihy, a tak sa obohatiť vo svojich povolaniach otcov a matiek.“ Kardinál Timothy Michael Dolan, arcibiskup mesta New York V knihe Mužom a otcom od amerického autora Briana Caulfielda môžete nájsť úprimné a pravdivé rady o všetkom – od disciplíny po náboženskú výchovu, dokonca aj o sexe – podané jasne a láskavo od angažovaných a starostlivých katolíckych otcov. Knihu si môžete objednať v  internetovom kníhkupectve www.donbosco.sk alebo na telefónnom čísle 02/5557 2226.

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

poľný kvet vlčí mak je z časti jedovatý a z časti liečivá rastlina? V minulosti ho používali ako sedatívum na upokojenie, proti bolesti a  pre lepší spánok. Pozor, divý mak neobsahuje ópium. Sirup z rastliny vlčieho maku je aj osvedčeným prostriedkom proti dráždivému kašľu a zachrípnutiu. Na druhej strane môže divý mak aj ublížiť, najmä ľuďom s  citlivejším organizmom a hlavne deťom. Pri zbere vlčieho maku sa vylučuje šťava z rastliny, ktorá sa automaticky cez kožu dostáva do organizmu. Taktiež konzumácia jedla s neumytými a takto znečistenými rukami, konzumácia okvetných lístkov môže spôsobiť, hlavne u detí, otravu. Príznakom otravy je podráždenie, pomalý dych, neskôr znehybnenie, nízka telesná teplota i kŕčovité pohyby. Treba volať okamžite rýchlu pomoc a postihnutý by mal čo najskôr obsah žalúdka vyvrátiť.

Módne retiazky na pôvodná ce

15,99 €

-51% Vyberte si z troch druhov: - zlatá reťaz GOLD - zlatá reťaz ID GOLD - strieborná reťaz SILVER Materiál: acrylic

nová cena

7,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Svietiaca plyšová korytnačka

Teraz len za

15 €

na pôvodná ce

21,90 €

viete, že? Jozef Kroner pochá-

dzal z dvanástich detí? Narodil sa v roku 1924 v Stašove. Nikdy nebol študentom herectva. S jeho talentom predbehol aj skúsených hercov. Najprv pracoval ako robotník v Trenčíne. Popri zamestnaniu sa venoval aj ochotníckemu divadlu, kde sa prejavil jeho herecký talent. Získal angažmán na profesionálnej scéne v Martine a v roku 1956 sa stal členom činohry Slovenského národného divadla. Tam pôsobil až do roku 1984. Stvárnil množstvo postavičiek ako sú Strýko Ragan, Kubo, Pacho hybský zbojník a množstvo iných. Dokonca film, kde stvárnil hlavnú úlohu, Obchod na korze (1965) bol v roku 1966 ocenený Oscarom. Bol aj spisovateľom. Napísal knihy ako Herec na udici , Neobyčajný testament , O rybke Beličke, ... V roku 1967 získal titul zaslúžilý umelec a v roku 1978 titul národný umelec. V Ankete 2000, kde hlasovali filmový novinári, sa Jozef Kroner stal slovenským hercom 20. storočia. Umrel v roku 1998 v Bratislave. Obohatil umeleckú scénu o originálny herecký výraz a hlasové zafarbenie. Dokonca dostal aj gratuláciu k svojmu jubileu od bývalého pápeža, sv. Jána Pavla II.

Pobyt v Demänovskej doline

-55% Vykúzli v izbičke nočnú oblohu so súhvezdiami a pomáha deťom prekonať strach z tmy. Svieti v 3-och farebných projekciách. - automatické vypnutie (45 m)

nová cena

9,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

10 €

33%

Chata Záhradky vás dostane svojím srdečným prístupom, skvelou polohou a výbornou domácou kuchyňou. Cena kupónu zahŕňa ubytovanie na 1 noc pre 1 osobu.

Výlet do Krakowa a Osvienčimu Teraz len za

55 €

22 €

60%

1-dňový poznávací zájazd do koncentračného tábora Oswienčim, Brezinka a do Krakowa. cena zahŕňa kupón pre 1 osobu Termíny: 14.06.2014, 21.06.2014

Spoznajte Pobaltie - zájazd. Teraz len za

419 €

259€

38%

7-dňový autobusový zájazd do Litvy, Lotyšska, Estónska a Fínska. - 4x hotelové ubytovanie + raňajky Termín: 24.8. - 30.8.2014

Za krásami Toskánska Teraz len za

265 €

189€

29%

5-dňový autobusový zájazd do Toskánska cena (pre 1 osobu) zahŕňa: - 2 x ubytovanie s raňajkami, dopravu - 1 x Toskánsky večer Termín zájazdu: 11. 9. - 15. 9. 2014

viete, že? máme na Slovensku

„kôrovú“ kaplnku? Kaplnka Panny Márie Ustavičnej Pomoci, spadajúca pod farnosť v Podkriváni, stojí na malom strmom návrší neďaleko horárne. Postaviť ju dal za 400 korún v roku 1910 gróf Zichy. Kaplnka je celá pokrytá kôrou zo stromov. Oplatí sa vidieť – smer Horná Brezová.

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

NR 14-23 STRANA - 12

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.)


odborník radí

Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

Obyčajná lopta

ca aj detí. Čím to môže byť? Niekedy to tak nebolo! Skúsme si spomenúť, čo bolo vtedy. Ja nemôžem, ja nevládzem, Deti sa hrali na uliciach. Nemali počítače a dokonca ani televízor. bolí ma, zakázali mi. Hrali sa spolu a nie sami. Tento stav však nespôsobili deti. Urobili Každí z nás už sa s týmito vý- sme to my sami, keď sme prijali pohodlný život. Je pravdou, že sa rokmi stretol. Sami ich určite na nás táto ponuka valí z každej strany, avšak to, že ju prijímaobčas použijeme... Jednodu- me je len a len náš problém! Nikto nás nemôže donútiť zapnúť ché vety. Normálne, ak ich televíziu, či vypisovať „dôležité” veci na sociálnych sieťach. povie starý a chorý. Dnes ich Skúsme sa teda vrátiť späť. Choďme do záhrady. Pošlime deti však stále viac a viac počúva- na ihrisko. Kúpme im namiesto najnovšieho smartfónu loptu. me aj z úst mladých a dokon- Lopty sú ťažšie aj ľahšie. Ukážme im, čo sa s nimi dá robiť. Hrajme

sa s nimi. Pri hre s loptou sa naučia nielen behať, ale aj hádzať. Zosilnejú im nielen nohy, ale aj ruky, brucho a chrbát. Naučia sa správať jeden k druhému, pretože budú musieť spolupracovať. S loptou sa dá aj posilňovať. Stačí si spomenúť, čo sme robili, keď sme boli malí. Deti sa naučia koordinovať vlastné pohyby a nebudeme sa musieť zamýšľať nad tým, prečo majú krivý chrbát, prečo sa spolu nevedia hrať, prečo neposlúchajú, prečo... Je to jednoduché. Prestaňme rozprávať a začnime konať! Uvedomme si, že jedine rodič musí svoje dieťa vychovať. Škola mu dá vedomosti, ale správať a slušne žiť ho musia naučiť rodičia. Mgr. Matúš Albert

Vtip: - „Tak prezradíte nám konečne meno svojho komplica?“ - pýta sa sudca obžalovaného. - „Nie. Predsa by som nepráskol vlastného brata!“ Henry Ford: „Prekážky sú tie obávané veci, ktoré zbadáte, keď odvrátite zrak od svojho cieľa.“

13

myslím si

Mgr. Richard Vašečka

Manželstvo? Muž a žena!

www.marimex.sk

59-262

45-0068

Navštívte nás v Pôžičkárni: Štefánikova 57 (oproti starému Tescu)

51-0320

Rožňavská 17, 831 04 BA, Tel.: 02/4445 3001 Predajňa otvorená: Po-Pia: 8.00 – 18.00 hod., So-Ne: 9.00 – 17.00 hod.

Príjem občianskej inzercie: • na zbernom mieste: Kmeťkova 10, Nitra (redakcia Spravodaj) • prostredníctvom SMS na číslo 8866 (podrobný návod nájdete na str. 16)

NR 14-23 STRANA - 13

Pred pár minútami som v parlamente zahlasoval za to, aby do Ústavy pribudli tieto vety: „Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ Prečo považuje drvivá väčšina poslancov i spoločnosti ochranu manželstva muža a ženy v základnom zákone našej krajiny za takú dôležitú? V dobe spochybňovania a  relativizovania tých najzákladnejších pojmov je bohužiaľ potrebné jasne zadefinovať aj veci, ktoré boli generáciám našich predkov samozrejme. Že manželstvo je jeden muž a jedna žena rozhodnutí spolu žiť celý život. Na manželstve a rodine totiž stojí a padá celá spoločnosť. Vrátane tých, ktorí z rôznych dôvodov v manželstve či úplnej rodine nežijú. Je to dobro pre všetkých. Som rád, že som občanom krajiny, ktorá takto jasne v Ústave vyzdvihuje manželstvo muža a ženy. Je to historický okamih. Vo veci ochrany manželstva a rodiny vidím ako veľmi užitočnú aj prebiehajúcu iniciatívu ALIANCIE ZA RODINU, ktorá sa chce v referende pýtať ľudí, či si prajú adopcie detí homosexuálnymi pármi, registrované partnerstvá alebo sexuálnu výchovu v  rozpore s presvedčením rodičov. Téma manželstva a  rodiny má ale aj inú stránku. Okrem zahmlievania základných pojmov ohrozuje totiž rodinu najmä neutešená sociálna situácia. Problémy s bývaním, prácou, dopravou, životnými nákladmi, ale aj narušenie vzťahov medzi generáciami či morálna úroveň našej spoločnosti – korupcia, nespravodlivosť, podvody a pod. Preto sa nestačí len vytešovať z pozitívnych zmien v Ústave. Je tu kopec práce pre nás všetkých. Naše osobné vzťahy v  rodine či miestnej komunite za nás nevyriešia politici. Často prednášam pre manželské páry i  mladých ľudí a  zdôrazňujem, že kvalita nášho života závisí najmä od toho, ako nažívame so svojimi rodinnými príslušníkmi a susedmi. Zmenu potrebuje ale aj naša spoločenská štruktúra. Sociálna poisťovňa kolabuje a  budúce dôchodky strednej generácie sú veľmi neisté. Štát často neslúži, ale obťažuje. S  tým všetkým sa niečo dá a je potrebné urobiť. Dajme sa do toho! Richard Vašečka, predseda poslaneckého klubu OĽaNO


6

5 2 3 8 3 7 3 2 9 8 6 2 5 1 9 8 7 5 9 2 1 7 1 2

HnaÄ?ka a ako s Ĺ&#x2C6;ou bojovaĹĽ

lekĂĄr radĂ­

BlĂ­Ĺži sa leto a s nĂ­m sĂş stĂĄle Ä?astejĹĄie spojenĂŠ hnaÄ?kovĂŠ ochorenia, hlavne u detĂ­. Toto ochorenie je charakteristickĂŠ zvýťenou frekvenciou riedkych aĹž vodnatĂ˝ch stolĂ­c. PodÄža prĂ­Ä?iny vzniku rozdeÄžujeme hnaÄ?ky na: VĂ­rusovĂŠ, ktorĂŠ sĂş najÄ?astejĹĄie

u malĂ˝ch detĂ­ a za krĂĄtky Ä?as mĂ´Ĺže dĂ´jsĹĽ k ĹĽaĹžkej dehydratĂĄcii. LieÄ?ba pri tĂ˝chto hnaÄ?kĂĄch je v perorĂĄlnej rehydratĂĄcii a podĂĄvanĂ­ probiotĂ­k. RehydrataÄ?nĂ˝ roztok mĂ´Ĺžeme kĂşpiĹĽ v kaĹždej lekĂĄrni. PodĂĄva sa malĂŠ mnoĹžstvo tekutĂ­n Ä?asto, t.j. 40-50 ml kaĹždĂ˝ch 5min. Ak sa k hnaÄ?kĂĄm pridruŞí vracanie, je nutnĂĄ hospitalizĂĄcia dieĹĽaĹĽa. BakteriĂĄlne, ktorĂŠ dokĂĄĹžeme prĂ­tomnosĹĽou baktĂŠrie z vĂ˝teru zo stolice. VäÄ?ĹĄina tĂ˝chto hnaÄ?iek je sprevĂĄdzanĂĄ kĹ&#x2022;Ä?ovitĂ˝mi bolesĹĽami brucha, ktorĂŠ sa po defekĂĄcii zmiernia, teplotou, vracanĂ­m. V letnom obdobĂ­ sĂş to hnaÄ?ky vyvolanĂŠ kontaminovanĂ˝mi potravinami - SallmonelĂłzy, Ĺ igelĂłzy... ZĂĄkladom lieÄ?by je tieĹž dĂ´kladnĂĄ rehydratĂĄcia a antibiotickĂĄ lieÄ?ba podÄža kultivĂĄcie.

HnaÄ?ky spĂ´sobenĂŠ parazitmi - sa prejavujĂş miernymi hnaÄ?kami, ktorĂŠ bez sprĂĄvnej lieÄ?by mĂ´Ĺžu prejsĹĽ do chronickĂŠho ĹĄtĂĄdia. LieÄ?ba je podÄža dokĂĄzanĂ˝ch parazitoch v stolici alebo v zlepe. U hnaÄ?iek tohto typu je nutnĂĄ sprĂĄvna lieÄ?ba, pretoĹže pretrvĂĄvanie ĹĽaĹžkostĂ­ mĂ´Ĺže prejsĹĽ aĹž k neprospievaniu. DoporuÄ?uje sa tieĹž podĂĄvanie probiotĂ­k. HnaÄ?ky spĂ´sobenĂŠ lieÄ?ivami - sĂş tieĹž Ä?astou prĂ­Ä?inou. Hlavne po antibiotikĂĄch. Preto sa doporuÄ?uje uŞívaĹĽ probiotikĂĄ. Aby sme prediĹĄli tĂ˝mto ochoreniam, musĂ­me dbaĹĽ na dĂ´kladnĂŠ umĂ˝vanie rĂşk, sprĂĄvnu prĂ­pravu potravĂ­n, dostatoÄ?nĂ˝ MUDr. Michaela pitnĂ˝ reĹžim, hlavne v letnom obdobĂ­.

na Slovensku

mäsiarov - rozråbka, poråŞka 02-0041-4

elektrotechnikov do výroby a servisu (SŠ- VŠ)

NĂ STUP

IHNEÄ&#x17D;!

 !!!" #                   

23-0108              

NITRIANSKO HÄžadĂĄ kolportĂŠra

PONĂ&#x161;KAME: STAVBA 20. marec 2013

TV

STA TV VBA

GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY ERY Ă&#x161;VRUÄ&#x152;I TEÄ˝A Predaj, montĂĄĹž TV a servis: â&#x20AC;˘ privĂĄtnych a priemyselnĂ˝ch

TV

RVIS

BEZ

45-0001

11

KANĂ LSE

zasklievanie

11

45-0005

MU

R5 â&#x20AC;˘ BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: poĹĄlite cez SMS RP NR R5 vĂĄĹĄ Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,40 text â&#x201A;Ź s DPH $ PredĂĄm nehnuteĹąnosti

prĂĄzd

â&#x20AC;˘ na dohodu o brigĂĄdnickej prĂĄci ĹĄtudenta â&#x20AC;˘ podmienkou je vek nad 15 rokov a ukonÄ?enie povinnej ĹĄkolskej dochĂĄdzky 63-0050

CREDIT

= 0,40 â&#x201A;Ź s DPH

34-0069

STRANA NR 13-11 NR 13-11 STRANA - 03

uĹž dielov a vaĆ&#x192;. Za ponuky chcem ich zrenovoĹ&#x203A;akujem, tel.: 595 621 0949 $ KĂşpim starĂŠ motocykle do r.v.1975,

R3 â&#x20AC;˘ AUTO-MOTO

rĂ´zne

Inzerciu do tejto rubriky poĹĄlite cez na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: SMS RP NR R3 vĂĄĹĄ Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,40 text â&#x201A;Ź s DPH

NR 13-11

539 814

VrĂĄbloch, tel.:

STRANA -

0907

11

09-76

45-0021

m2 na 21ĂĄ pozemku, voda, plyn, Ă&#x161;K, garĂĄĹž aj vlastnĂĄ studĹľa, tel.: 486 656 0907

R6 â&#x20AC;˘ BYTY vĂ˝mena

75-44

poĹĄlite cez SMS ako na Pracujem CenaĹ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: RP NR R2 vĂĄĹĄ text za kaĹždĂ˝ch 30 znakov

Inzerciu do tejto rubriky na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: poĹĄlite cez SMS RP NR R6 vĂĄĹĄ Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,40 text â&#x201A;Ź s DPH

R7 â&#x20AC;˘ BYTY prenĂĄjom Inzerciu do tejto rubriky na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: poĹĄlite cez SMS RP NR R7 vĂĄĹĄ Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,40 text â&#x201A;Ź s DPH chodba, tel.: 465 458 0944 $ PredĂĄm skolaudovanĂş R8 â&#x20AC;˘ DOMY CHATY novostavbu nĂ­zkoenergetickĂŠho kĂşpa Inzerciu do tejto (10 km od Nitry). RD v BĂĄdiciach rubriky Ă&#x161;ĹžitkovĂĄ plocha na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: poĹĄlite cez SMS RD 135 m2 na RP NR R8 vĂĄĹĄ Cena za kaĹždĂ˝ch 644 m2. Cena pozemku o vĂ˝mere 30 znakov = 0,40 text 99.000 â&#x201A;Ź, tel.: â&#x201A;Ź s DPH 696 427 0904 $ PredĂĄm 1 izb. ta, 37 m2, bez byt v centre mesR9 â&#x20AC;˘ DOMY CHATY balkĂłnu, tel.: predaj 157 455 0918 Inzerciu do tejto rubriky $ PredĂĄm RD na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: poĹĄlite cez SMS 13 km od NR RP NR R9 vĂĄĹĄ Podhorany. ZastavanĂĄ v obci Cena za kaĹždĂ˝ch 30 znakov = 0,40 text plocha 246 â&#x201A;Ź s DPH

RD 20 km od vozĂ­k PAVSTR 0915 osĹĽou tel.: 0905 513 618!!! tel.: 215Slovakia, 40 v akom406 Nitry, tel.: CREDIT koĹąvek stave, 0905 283 550 11 aj vrak, tel.: $ KĂşpim diely: A VOLAJpre spoloÄ?nosĹĽ PROFIblatnĂ­ky 11813$ HĹąadĂĄm RD 0902 988 vidlu, rĂĄm, nĂĄdrĹž, AJ R2 â&#x20AC;˘ AUTO-MOTO na starĂŠ 0907 539 814 v okolĂ­ VrĂĄbel, tel.: agent kĂşpa NR ohv a Ä&#x2014;Z 250-350motorky: Jawa 350 finanÄ?nĂ˝ TAK NEÄ&#x152;AK Inzerciu do $ KĂşpim byt vo Touryst. MĂĄm tejto rubriky viazanĂ˝ 02 zopĂĄr

s moĹžn

11

11

45-0058

11

MarcovĂĄ akcia

muĹĄk VEÄ°KĂ? ĹĽahavĂ˝ 0,30 â&#x201A;Ź/ks 15% aĹž 50% Ĺ KĂ TY VĂ?BER PREVEDENĂ? nokvetĂ˝ od

www.balk TY v centre y.sk AVĂ&#x2030; ona.eu ZM, vhodnĂŠ na bĂ˝vanie ekvet aj hod. $ KĂşpim starĂŠ ŤAH onov 534 podnikanie, tel.: 0905 382 OVĂ&#x2030;7.00KVE Inzerciu do tejto - 20.00 motocykle rubriky motokrosovĂŠ, .balk aj KĂ&#x201C;N na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare: poĹĄlite SMS $ PredĂĄm RD aj nefunkĹ&#x2DC;nĂŠ prĂ­dem OR1 vĂĄĹĄcez text v obci BranĹ&#x2DC;, prĂ­zemnĂ˝, www 380 RP NR Po-Ne: kompletnĂŠ aj nepojazdnĂŠ, nea platĂ­m Cena za kaĹždĂ˝ch BAL povalovĂŠ podstreĹĄie, ponĂşknite, ihneĹ&#x203A;, 629 samotnĂŠ 30 znakov =dcov DĂ&#x2030;H nie motory. pioniere a babety, IhneĹ&#x203A; pricestujem, 0,40 â&#x201A;Ź s DPH 0911 ie hodiny: 1945, 2 izby, kuchyĹľa, rok vĂ˝stavby tel.: 0907 R4 â&#x20AC;˘ BYTY kĂşpa 755 151 411 okamĹžite ce 3, KAĹ˝ platĂ­m. PlatĂ­ OtvĂĄracza- $ KĂşpim a dĂ´cho $ PredĂĄm kĂşpeŹža, pozemok 5ĂĄrov, stĂĄle , tel.: Inzerciu do tejto Ford-KA, 0907 687Opatov za motocykel 0903 359 PRE rubriky poĹĄlite cez cena 20.000 â&#x201A;Ź WC, 634 97, 96 000 tnĂ­kov 1,3 r. k km, Jawa prĂ­ves2x airbag, HU. BliŞťie informĂĄcie na Ĺ&#x2DC;Ă­slo 8866 v tvare:01 nĂ˝ vozĂ­k SMS aj cez 891, VĂ˝Ä?apy PAV 40 CD, pneu 4+4,novĂŠ RP NR R4 vĂĄĹĄ $ KĂşpim na STK+EK, na tel.: 0907 IÄ&#x152;KAĹĄkrabanca, Cena zaA 233 976 tel.: 0902 118 v akomkoĹąvek stave, ch, Ĺživnosmetaliza, starĂş Jawu postrannĂ˝ZĂĄluĹžie kaĹždĂ˝ch30 znakov = 0,40 text TOP stav, bez 988 du spĂĄto 479 vozĂ­k - sajdku, PĂ&#x201D;Ĺ˝zames â&#x201A;Ź s DPH tnanĂ˝ $ PredĂĄm RD $ KĂşpim motocykel alebo vozĂ­k VeÄžkĂŠ AN v za motorodklaspotreba do 5 L, cena - pav, mĂ´Ĺžu byĆ&#x192; s.r.o. Jawa 350 typ 3 izby, kuchyĹľa, ZM, 12 ĂĄ pozemok, 360 a prĂ­vesnĂ˝ $ KĂşpim 1399 â&#x201A;Ź, aj poĹĄkodenĂŠ, pre 0911 ku150

pracujem PROFI pre spoloÄ?nosĹĽ

45-0096

ĂĄt

spolupr ... h domov

... výhodnå rukcii bytovýc

pri rekonĹĄt

64-005

E CIEN

ObchodnĂŠ zastĂşpenie SHERLOCKÂŽ: Nitra, DamborskĂŠho 9, 037/6503 549 Nitra, Ĺ tĂşrova 12, 0904 208 030 ZlatĂŠ Moravce, TovĂĄrenskĂĄ 3, 037/6503 549

0908

.sk ZlatĂŠ pristresky www.jm- gmail.com jozef.jm@

21-0001

e

Moravc

12-0067

JARNĂ&#x2030; ZNĂ?Ĺ˝ENI

*Akcia platĂ­ do 31. 3. 2013.

692 439 0944 439 632 agent s.r.o. finanÄ?nĂ˝ R1 â&#x20AC;˘ AUTO-MOTO 0944 Slovakia, predaj ako viazanĂ˝

45-0101

53-0049

www.rezanie-betonu.com

min. 200 tisĂ­c otvorenĂ­/zatvorenĂ­ otestovanĂ˝ch skúťobĹ&#x2C6;ou, garantovanĂ˝ch v certifikĂĄte, ĹživotnosĹĽ na celĂş generĂĄciu

KY

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;

â&#x20AC;˘ balkĂł ĹĄenie terĂĄs REZANIE LEXAN â&#x20AC;˘ zastre zĂĄhrady nie na doma. e prĂĄcu BETĂ&#x201C;NU â&#x20AC;˘ zimnĂŠ ovĂŠ zaskle PonĂşkam e zmluvu,odber zaruÄ?enĂ˝ - JadrovĂŠ vĹ&#x2022;tanie AKC 78 â&#x20AC;˘ hlinĂ­k vĂ˝ systĂŠmzĂĄbradlĂ­ - BĂşracie prĂĄce poskytujem 9211 75 IOV 0911 9792 - MurĂĄrske prĂĄce CEN Ă&#x2030; â&#x20AC;˘ roleto ĹĄtrukcie BALKY!Ă&#x201C;NY 124 0917 - Odvoz-statik-elektr. â&#x20AC;˘ rekon 0908 427 ĂĄca 0905 700 118 427 957,

â&#x201A;Ź* 4. bezpeÄ?nostnĂĄ vysokĂĄ 746 MALIARSKtrieda, PLĂ VAJĂ&#x161;C 714 UĹ ETRĂ?TE -300 odolnosĹĽ proti vlĂĄmaniu, testovanĂŠ AJ MONTĂ Ĺ˝ 272 â&#x20AC;˘ 0908 autorizovanou skúťobĹ&#x2C6;ou 0905 620 BALĂ?K odolnosĹĽ proti hluku 43 decibelov PLUS â&#x201A;Ź* testovanĂĄ skúťobĹ&#x2C6;ou, garantovanĂĄ UĹ ETRĂ?TE -170 v certifikĂĄte

15-0107

PO

VĹ ETKY

778 530

tnĂŠ Ăşdaje 0918 kontak sms na tel.: na seba formou ky PoĹĄlite mesto) strieĹĄ (meno, novĂŠ

(min.

ME SKE PRĂ CEBALĂ?K BEZPEĂ&#x2C6;NOSTNĂ AKCIA 982 680 VYKONĂ VA EXCELENT E, NATIERAÄ&#x152;ICH PODLĂ H

STROMOV OVĂ?CHOU 0902 118 988 RIZIK NIEHOROLEZ ECKOU TECHNIK PĂ?LE Ä&#x152;ASTIACH

... rozhovor KY

ÂŽ

11

0905

IA Ă UT

KLĂ C

RECY

odnĂ˝ . hod.) v obch 2â&#x201A;Ź/ 1

83-0030

orezĂĄvani SHERLOCK

NE JEDNA

SERIĂ&#x201C;Z

455

81 30 906 037/788 0905 358

238.eu 0908 168 livostostromy www.starost ie stromov DVERE IEĹ ENIE BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ&#x2030; ciĂ­ e / oĹĄetrovan KDE SĂ&#x161;

STIKA draĹži nkovĂ˝ch ARBORI Ä?astiach po a neba v kej techniky a vĂ˝ruby horolezec KONÄ&#x152;IA NIE ZLODEJI Ăşvero TAM pomocou

prĂ­leĹž

TĂ&#x2030;R balkĂłnov i terĂĄs PROMO

JARNĂ&#x2030; ZÂźAVY NA MONTĂ Ĺ˝ PLASTOVĂ?CH OBKLADOV!

VYReb, exekĂş

na kaĹždĂş O ... itosĹĽ

11

0918 157

VĂ?ROBA A MONTĂ Ĺ˝ PLASTOVĂ?CH OBKLADOV

0905

PRASIATK

45-0050 11

45-0015

166

45-0018

0903 353

PEÄ&#x152;ENĂ&#x2030;

11

45-0078 11

11

garåŞových brån

833 538 â&#x20AC;˘ pohonov k plotovĂ˝m brĂĄnam

45-0007

11 ĂŞĂ­slo 2013 15. marec

NajväÄ?ĹĄia dopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ na Slovensku STD DONIVO a.s., poboÄ?ka Zvolen prijme do pracovnĂŠho pomeru vodiÄ?ov MKD

04

Kontakt formou SMS na tel. Ä?.:

0905 400 025 alebo na e-mail:

nitriansko@regionpress.sk

SMS v tvare: â&#x20AC;&#x17E;MENO, ADRESA, OBLASŤ ROZNOSU, 090X XXX XXXâ&#x20AC;&#x153; (tel. Ä?. na ktorom ste zastihnuteÄžnĂ˝).

VolaĹĽ a posielaĹĽ SMS prosĂ­m iba poÄ?as pracovnĂ˝ch dnĂ­ v Ä?ase od 9.00 do 15.00h.

Â&#x2122;eaViZcÂ&#x201A;kÂ&#x2020;`ZcYnk:Ă&#x2014;"dY(%")%:JG Â&#x2122;YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgbÂ&#x2020;cdk"egVk^YZacZ`'*#YÄ&#x160;jbZh^VXV Â&#x2122;oVeaViZc^ZkdY^Ăšh`Â&#x201A;]ddeg{kcZc^Vh`je^cn8 : Â&#x2122;bd cdhÄ&#x201D;cVYiVcYVgYcÂ&#x201A;]do{gdW`jo{`aVYceaVi Y^Â&#x201A;in dYbZcn Â&#x2122;ed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjheÂ?hdWZcÂ?oVbZhic{kViZÄ&#x2021;dk^ Â&#x2122;oVeaViZc^Z`kVa^Ă&#x201E;`VĂšcZ_`VginkdY^ĂšV Â&#x2122;K>Eed^hiZc^ZhdhedgZcÂ&#x2020;begZgdY^cj Â&#x2122;)i YÄ&#x160;dkegVXdkcijgcjh Â&#x2122;hiVW^acÂ&#x201A;oVbZhicVc^Z Â&#x2122;bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`Â&#x2122;lll#hiY#h`Â&#x2122; )'&.%*')+(%.

02-0041-1

TV

17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no

45-0083

â&#x20AC;˘ MojmĂ­rovce â&#x20AC;˘ Mesto - Ĺ tĂşrova

STAVBA

II. PROGRAM STREDA 09:40 HORĂ&#x161;CA KRV S. 08:35 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 2003. HrajĂş: 06:00 TelerĂĄno 19. marec 2013 sleduje - Triler, Kanada-USA, IV. 18/18 13:40 10:45 Niekto ma 12:40 KomisĂĄr Rex a pol PROGRAM UTOROK 08:35 BĂşrlivĂŠ vĂ­no DohertyovĂĄ, M. Francoeur14:35 Monk IV. 8/16 15:30 Dva NOVINY 06:00 TelerĂĄno Ĺživot 11:35 KomisĂĄr 5/23 05:00 TELEVĂ?ZNE 18. marec 2013 Ăşrad VII. 14/24 DruhĂĄ ĹĄanca na OdloĹženĂ˝ prĂ­pad III. NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ PONDELOK III. 4/23 14:35 Monk 09:45 ExtrĂŠmne premeny: chlapa I. 1/24 16:00 NOVINY 17:25 REFLEX 17:55 BĂşrlivĂŠ OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 20:15 Rex IV. 16-17/18 13:40 chlapa I. 1/24 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ NOVINY 06:00 TelerĂĄno Croft - Tomb Raider 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNENOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY Dva a pol 05:00 TELEVĂ?ZNE PROGRAM USA, 2009-2010. Ăşrad RODIÄ&#x2014;IA 10:40 Lara 3/23 Ĺ TVRTOK IV. 7/16 15:30Ăşrad VII. 13/24 - KriminĂĄlny seriĂĄl, TELEVĂ?ZNE vĂ­no 19:00 TELEVĂ?ZNE 23:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ NOVI09:35 NAJPRĂ?SNEJĹ Ă? 15/18 13:40 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad III. IV. 7/22 PRVĂ&#x2030; vyĹĄetrovacĂ­21. marec Niekto ma sleduje IV. TelevĂ­zne noviny z temnoty M. Weatherly I. 1/24 16:00 NCIS 01:35 Hrozba VaĹĄich predstĂĄv... 201317:0019:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 10:45 12:40 KomisĂĄr Rex z neba 22:35 NoĹ&#x2DC;nĂŠ III. 5/23podÄža 06:00 TelerĂĄno 08:30 HrajĂş: M. Harmon, 15:30 Dva a pol chlapa POÄ&#x2014;ASIE 20:20 ModrĂŠ IV. 8/16 00:50 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad PROGRAM NOVINY NoĹ&#x2DC;17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 14:35 Monk IV. 6/16 Ăşrad VII. 12/24 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE vĂ­noREFLEX 04:55 TELEVĂ?ZNE 23:55 Monk NY 17:25 09:35 ZĂĄmena manĹželiek 10:40 SmrĆ&#x192; z hlbĂ­n BĂşrlivĂŠ HORĂ&#x161;CA KRV II. 22:40 doVII. 14/24PIATOK sieĹľ: Silvester KomisĂĄr Rex IV. 18/18 MA ZABIJĂ&#x161;! 21:30 12:40 KomisĂĄr - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ 17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no - Ä&#x2014;asom vĹĄetko IV. 7/16 01:00 16:00 NCISprĂ­pad TV JOJ 07:55 SĂşdna ma sleduje 03:40splatenia 22.06:25 RexNAĹ I marec NOVINY V. 1/15 13:40 Niekto POÄ&#x2014;ASIE 20:20 11:00 02:15- bez III.NOVINY 13/24 00:05 Monk ZĂ CIĂ? 20:15Monk 2013 6/23 14:35 poplatkov OdloĹženĂ˝ Ăşrad VII. 06:00 KRIMI PanelĂĄk: ChlĂ­pnik NOVINY 17:25 LampĂĄreĹľ2013. HrajĂş: E. HorvĂĄth ml., N. PociskovĂĄ 05:00 predÄ?asnĂŠho IV. 9/16vyĹĄetrovacĂ­ TELEVĂ?ZNE 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; Rex IV. 16-17/18 15:30 Dva a pol03:00 1/24 16:00 NCIS Znamienko 09:55 13:00 SUPERMAMA SR, PROGRAM SOBOTA 21:30 NCIS - NĂĄmornĂ˝ - moĹžnosĹĽ SĂşdna sieĹľ: Ăşrokov a NOVINY noviny 23:05- NĂĄmornĂ˝ , spĹ&#x2022;ch, 08:50TelerĂĄno IV. 5-6/22 chlapaKomisĂĄr I. KANALI prĂ­jmu 06:00 zrie. RodinnĂ˝ seriĂĄl, POÄ&#x2014;ASIE 20:20 ZĂĄmena manĹželiek O 12:00 09:40bez vyĹĄetrovacĂ­ IE 08:35 Syna si mi HORĂ&#x161;CA KRV z temnotyĂşrad nĂŠ TelevĂ­zne NOVINY BĂşrlivĂŠ PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE Ăşveru 12:00 ) 10 SĂşdna sieĹľ: vĂ­no TrĂĄviĹ&#x2DC;ka zelenĂĄ 16:00 PĂ LI II. 10:50 Dom VII.Ä&#x152;ISTEN IV. 15/24 TV umĂ˝vadiel snovvraha JOJ 07:40 V rukĂĄch NOVINY 20:15 17:00 kanalizĂĄciĂ­ NOVINYHrozba dokladovani splĂĄtok NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyprĂ­pad III. 4/23 01:40 v uliÄ?ke 23. marec 2013 17:25 KRIMI 06:10 2/15 -V.bez PanelĂĄk: OdloĹženĂ˝ 13:40 odkladu inĂ˝chPanelĂĄk: VysieKomisĂĄr Tesco 19:00 odtokov, 21:30 HORĂ&#x161;CA KRV OdloĹženĂ˝ODprĂ­pad NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030;23:40 NoĹ&#x2DC;nĂŠ TelevĂ­zne noviny 00:05 17:55NOVINY TO? 15:00 Rex TELEVĂ?ZNE NOVINY 05:50REFLEX VĂ M12:40 BĂşrlivĂŠ WCHodinovĂ˝ hotela09:50 PĂ LI14:35 III. 7/23 vĂ­no Ă˝ch 19:00 TELEVĂ?ZNE SĂşdna sieĹľ: RehoĹąnĂ­Ĺ&#x2DC;ka 05:00 TELEVĂ?ZNE 14:00 - moĹžnosĹĽ oproti A Ĺ PIRĂ LOU 15:30 sieĹľ: Dva a pol 13:00 SU55 (chlapa SĂşdnaNOVINY Monk IV.O 17:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; prĂ­pad III. 3/23 DruhĂĄ ĹĄanca na Ĺživot POÄ&#x2014;ASIE 20:20 NAJPRĂ?SNEJĹ Ă?20:00 NOVINY 06:00 Ĺ karedĂĄ 12:00 RodinnĂ˝ dramatickĂ˝PotreNOVINY 10/1618:00 Ĺ PORT 20:10 NAJLEPpriemyseln zabil 08:50 I. NOVINY OKAMEROU 9 12:00TLAKOM ExtrĂŠmne premeny: 00:55 Monk IV. 6/16 01:40 OdloĹženĂ˝ 07:20 Kung Fu panda VĂ M TO? sieĹľ: seriĂĄl, SR, 2013. NCIS17:00 Betty III. 21-22/24 cĂ­Ĺ tefĂĄnikovĂĄ Ăşrad VII. 16/24 17:00 1/24 16:00 - NĂĄmornĂ˝NOVINY snov IV. 20:15 RODIÄ&#x2014;IA11:00 TV JOJ 19:59 21:30Dom 12/24 ING NCIS - SĂşdna HORĂ&#x161;CA PanelĂĄk: Psieâ&#x20AC;˘ trampoty 19:30 vyĹĄetrovaNON STOP Ä&#x152;ISTENIE NĂĄmornĂ˝ PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY TV JOJ 07:55 kriminĂĄlny mysteNOVINY Ăşrad HrajĂş: A. BĂĄrta, Z. KanĂłcz 22:50laĹ&#x2DC;ky II.TO?- 15:0020:20 ĹĄetrovacĂ­ Ăşrad VII. 15/16 - AnimovanĂ˝ I. 16/16 07:45 TuĹ&#x2DC;niaky z Madagaskaru 19:00 KRIMI VĂ M 12:00vyĹĄetrovacĂ­ - Ä°udia - prĂ­behy NOVINY 17:25 PĂ LI KRV Royale NoĹ&#x2DC;nĂŠ TelevĂ­zne 06:00 KRIMI 06:25 MONITOR VIII. 3,4 - AmerickĂ˝ 14:00 noviny VII. 15/24 00:10 Monk seriĂĄl, USA, 2008 08:10 18:00 SĂşdna sieĹľ: 01:40 emĂłcie Hawaii 5.0 PERMAMA 20:30 KostiREFLEX 17:00Hancock Hrozba zsmrĆ&#x192; Oâ&#x20AC;˘ spoÄžahlivo James Bond: Casino 16:00 POÄ&#x2014;ASIE 23:10 NOVINY temnoty BĂşrlivĂŠ 2 09:30 Udri ju, je IV. 9/16 01:00 MyĹĄiak Stuart Little 17:00 â&#x20AC;˘ Ä?istoPIATOK: NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; 17:55Ĺ IE vĂ­no 19:00 22:30 Vtierka Castle IV. 3 23:30 3 libry 6 IV. 8/22 02:20 SmrĆ&#x192; Ĺ PORT TO? rĂ˝chlo bujem viac! 09:05 to FrancĂşzka! 11:30 PĂ LI VĂ MprĂ­pad JOJ 19:59 TVHancock 14:00 Nevera prinĂĄĹĄa (HD)k- AkĹ&#x2DC;nĂĄ komĂŠdia, z hlbĂ­n 04:00 KomisĂĄr 16:00OdloĹženĂ˝ NOVINY 20:15 POÄ&#x2014;ASIE D. Boreanaz TELEVĂ?ZNE 20:30 Kosti JOJ 03:00 III. 19:30 NOVINY SUPERSTAR - SEMIFINĂ LE 14:15 SUPERSTAR RoPIATOK: BleskovĂ˝ E. DeschanelovĂĄ, USA, (2012). Rex 02:40 NOVINY TV O 12:00 13:00 SUPERMAMA O 17:00 18:00 SĂşdna sieĹľ: SpopolV. 1/15ma 19:00 KRIMI6/23 HrajĂş W. 20:20 2008. HrajĂş: - Rozhodnutie 15:00 KRIMI VĹťtaĹ&#x2DC;ka 21:30 AKÄ&#x2014;NĂ? Vytopil muĹž 00:20 MyĹĄlienky 05:50 KRIMI 06:10 IV.in3 02:15 PanelĂĄk: alservis.s NOVINY Smith, Made ktorĂŠ riĂłzny seriĂĄl EUROGATE 2000 NAĹ I MA Tanec je mĂ´j Ĺživot 20:20 Harry Potter TheronovĂĄ Germany POÄ&#x2014;ASIE 20:30 10/16 03:35slovenskĂ˝ch NOVINY TV JOJ20:10 ZABIJĂ&#x161;! 18:20 vraha IV. 5.0 3 01:20 VtierkaCh.Castle PĂ LI VĂ M TO? 17:00 prĂ­pady zo Slovenska plnĂŠ emĂłcii, www.kan 17:25 a PoloviĹ&#x2DC;nĂ˝... KomisĂĄr Rexmiest 07:40NAJLEPĹ IE zomiera 08:45zĂĄleĹžitosti 5,6 22:25 AKÄ&#x2014;NĂ? 20:15 07:30 01:50 Hancock SĂşdna sieĹľ:prĂ­behy V. 2/15 II. 8 00:25 Hawaii25-26/26 ZloĹ&#x2DC;innĂŠ SprĂĄvy RTVS dierkou 19:00 TELEVĂ?ZNESmotĂĄnka - NevĹĄednĂ˝ svet kŹúĹ&#x2DC;ovou obyĹ&#x2DC;ajnĂ˝ch ĹąudĂ­ zo NOVINY TV Ăşmysly III. 3 SĂşdna sieĹľ: Paranoja (HD) 03:15 Monk DĂĄmsky POÄ&#x2014;ASIE 20:20 03:10 nenĂĄ svokra - SĂşdne reĂĄlne To dieĆ&#x192;a 04:25 21:30 19:00 KRIMI 19:30 PanelĂĄk: prinĂĄĹĄaPanelĂĄk: Harry Potter V a PoloviĹ&#x2DC;nĂ˝ IV. sĂĄgyklub NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; 02:40 Ä&#x2014;repiny ) te sa,RodinnĂŠ TV JOJ09:50 Joe Black 11:00 03:40 BlĂ­zko smrti SprĂĄvy RTVS 06:10 4 - NovĂ˝ 5 10:20 District: Predtucha vraĹždy J. K. Rowlingovej, 05:10Office: DomseriĂĄl sĂş inĹĄpirovanĂŠ skutoĹ&#x2DC;nosĆ&#x192;ou 5 proti POÄ&#x2014;ASIE 20:30 05:50 KRIMI 06:10 NOVINY snov II. 8 00:45ZoznĂĄmExcelDoor, NovozĂĄmockĂĄ 191, , 949princ 05,(HD) - FilmovĂĄ adaptĂĄcia najĂşspeĹĄnejĹĄej 09:40 dinnĂŠ zĂĄleĹžitosti IV. Kosti i, NAJLEPĹ IE 11 Duel 13:00 12:00 23:45 5 SloRTVS oNitra 20:10 09:10 NOVINY III. 2009. HrajĂş: SUPERMAMA NOVINY SprĂĄvyVB-USA, Galileo HarryV. Potter TV JOJ 07:40 08:30 14:00 PĂ LI VĂ M Ăşmysly 71 12:00 III. 3,4O 12:00 JOJ 19:59 Ĺ PORT D. MĂłrovĂĄ, Z. FialovĂĄ 21:30 Zbohom, 3 taĹ&#x2DC;ka 22:45 Geissenovci amob.: SĂşdna PoloviĹ&#x2DC;nĂ˝ lĂĄsky a dedĂ­n sieĹľ: Galileo 09:00 neveru 08:45 SĂşdna a prĂ­loham princ102(HD) tel.: 037naSila / 64 22 888, 0905 576 880D. RadcliĂľe, E. WatsonovĂĄ 23:35 StrĂĄĹžcovia detskej TO? 15:00 PanelĂĄk: Ä&#x2014;akanie 18 11:05 16:00 PĂ LIBlĂ­zko 04:35 ZloĹ&#x2DC;innĂŠ paĹąbe. Chce nĂĄs vyĹĄtvaĆ&#x192; (2013). HrajĂş: Ĺ˝ena na Ăşteku 20:30 PanelĂĄk 03:00 HalĂł 03:35 Ăşstrety ĂŠ PanelĂĄk: VĹť- SprĂĄvy RTVS 08:20 lĂĄsky V. 70 trampoty 11:00 ssieĹľ: TO? 17:00 (HD) 02:25 5 03:50 VĂ Msmrti 09:50 oblohou Slovensko! klub 07:20 libryRybĂĄr NOVINY slovenskĂ˝ dennĂ˝ seriĂĄl porno 01:50 Zbohom,22:45 klub 13:40 TaxĂ­k 14:10 sieĹľ: DĂĄmsky RTVS O 17:00 Dom snov web.: www.exceldoor.sk, e-mail.: exceldoor@exceldoor.sk Geissenovci 05:55 DĂĄmsky Psie 17 11:05 Sila 18:00 SĂşdna 19:00 KRIMI 19:30 ozdoben IV. 12 12:00 12:10 16:00 SprĂĄvy TrĂĄviĹ&#x2DC;ka zelenĂĄ - PrvĂ˝ 05:20 RĂ˝chla rota 12.00 NOVINY NOVINY V.: ElektrickĂŠ telo 5 proti 5 10:20 DistrictDĂĄmsky klub 13:35 Postav SUPERMAMA 14:00 PĂ LI O 12:00QuinnovĂĄ 20:10 NAJLEPĹ IE Chipa a Dala 06:05 00:00 AmatĂŠri nakrĂşcajĂş krĂĄsne DokonalĂ˝: VysokĂŠ JOJ 19:59 DuelTV09:30 VĂ Mdovozom Doktorka Ĺ PORT POÄ&#x2014;ASIE 20:30 PanelĂĄk: sĹĽ 13:00 85 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 GumkĂĄĹ&#x2DC;i IV. 07:20 vensko! 23:15 HalĂł Ăşmysly III. 1,2/21 Timon 15:10 napätie SprĂĄvy12 RTVS o 12.00 12:10 PanelĂĄk: Doktorka 16:00 PĂ LI VĂ M TO? 17:00 RTVS 22:45 Geissenovci s TO? 15:00 klub 07:25 TajnĂŠ Beyblade Metal Fusion a Pumbaa 06:25 lĂĄsky VI. TajnĂŠSprĂĄvy ktorĂĄ divĂĄkom aj NOVINY SilalĂĄsky 12:00 GĂłly - body 08:15 lĂĄsky 21:30 Ăşteku 101 15:10 16 06:05 DĂĄmsky III. 16:25 16.00 libry 4 04:20 ZloĹ&#x2DC;innĂŠ oprĂ­leĹžito Dr. Ĺ˝ena O 17:00 II. 07:45 Bakugan 21:30naNAJLEPĹ IE 10:20akĂ˝District Takmer Ninja korytnaĹ&#x2DC;ka VI. 84 NedostaneĹĄ ani fuka â&#x20AC;&#x17E;Ć&#x192;aĹžkĂ˝â&#x20AC;&#x153; je Ĺživot bohatĂ˝ch6 - Reality show o bohatejdom, 19:45 PoĹ&#x2DC;asie 19:50 18:00 SĂşdnaSprĂĄvy 05:10 SprĂĄvy RTVS Duel 03:00 strom 14:15 proti 5ukĂĄĹže, Sila lĂĄsky rodinezasaĹ&#x203A; SLOVENSKĂ&#x2030; 09:35 35libry 19:00 na kaĹždĂş proti Geissenovcov, 5 19:00 sieĹľ: RTVS vo vojne, AustrĂĄlia 1981. Ă&#x161;Ĺ&#x2DC;in- svete 18,5 o 16.00 16:25 TORTY 10:20 NajprĂ­snejĹĄĂ­ 7o 03:40 BlĂ­zkoDĂĄmsky SprĂĄvy RTVS RTVSĹ PORT 20:10 NAJLEPĹ IE KRIMI 19:30 5NOVINY NAJLEPĹ IE 12.00 12:10 12:20 smrti 04:25 ZloĹ&#x2DC;innĂŠ 23:45 Kosti II. 9 00:40 Rex 08:25 Galileo 09:00 16:00 rodiĹ&#x2DC;ia na zhasnĂş SprĂĄvy V. TV RTVS JOJ SLOVENSKĂ&#x2030; nĂĄdeje 19:00 19:59 SprĂĄvy 5 02:25 QuinnovĂĄ Gallipoli ktorĂŠho POÄ&#x2014;ASIEPrĂ­beh 00:25 Doktorka(2008). HrajĂş: Sexi ĹĄpinavĂŠ prachy - AmerickĂĄ krimi-komĂŠdia Ä&#x2014;repiny ) Duel na 5 proti 100 TORTY -nie Ăşmysly III. 7,8 69 12:00 18:15 TelevĂ­zia je Joj20:10 PanelĂĄk: Ĺ piĂłn - 20:30 ĹĄportovca, V Ăşstrety paĹąbe. 18 ktorĂ˝ budete eĹĄte 11:05 Sila lĂĄsky V. mojej kuchyne 14:20 Ĺ˝ena na Ăşteku 05:30 a najlepĹĄĂ­ cukrĂĄri D. KeatonovĂĄ, Q. Gallipoli 21:30District:20:30 17:15 Galileo 17:50 GĂłly - body 23:40 o Sila lĂĄsky VI. dlhoNikto - sekundy 20:10 Slovenska22:00 LatifahovĂĄ 14:45 spomĂ­naĆ&#x192;. - sekundy 20:10 blondĂ­nka - AmerickĂĄ Sila lĂĄsky V. 71 NĂĄhradnĂ­ci radi...NechĂĄme pomĂ´ĹžuvinnĂ­ 85 19:50 23:00 Pod povrchomĹže sa mĂĄme AmbiciĂłzna Lee vĂĄm Vopred klub 13:35 Tajomstvo V.: RukojemnĂ­ci 16:00 SprĂĄvy RTVS08:30 vĂĄm Gibson, s darĹ&#x2DC;ekom, Marktortu DĂĄmsky klub 19:45 romantickĂĄ komĂŠdia Vopred vinnĂ­ 04:40 vyrobiĆ&#x192; 5 Galileo 09:10 je06:15 07:35 PoĹ&#x2DC;asie kujĂş: MeltotiĹž Parfum SimpsonovĂĄ, R. SprĂĄvy RTVSv talk show 21:10 Hlavne, 01:55 Gallipoli 03:00 03:30 ZloĹ&#x2DC;innĂŠ VIII.: (2007). 01:10akĂ˝chkoĹąvek 17:50 Duel 18:15 DueldokonalĂ˝ tie auta VĂĄm to? 19:00 KRIMI 19:30 telosnov 15:10 Doktorka QuinnovĂĄ 09:40 5 proti VacvalovĂĄ rozmerov a ich hostia 20:10 Nikto nie Ăşmysly V.: ElektrickĂŠ Ĺ peciĂĄlna jednotka noc- 19 11:05 VI. 83 17:15 Galileo III. 9,10 04:55 NOVINY TV JOJ 19:59 L. Cook 16:50 RodinnĂŠ zĂĄleĹžitosti HrajĂş: J. EĹľa 5 10:25 District: QuinnovĂĄ Sila lĂĄsky odtiahnu 4 18:00 PĂĄli TV JOJ 970 245nĂ­ci - AmerickĂ˝ thriller (2009). 16.00 16:25 Sila lĂĄskyRTVS 19:45 PoĹ&#x2DC;asie 19:50 GĂłly - body - Oliver V. 72AndrĂĄsy, 22:20 ZĂĄkon a poriadok: Nikto nie je dokonalĂ˝05:15 SprĂĄvyMRTVS +NOVINY Ĺ PORT 20:10 NAJLEPĹ IE 12:00 SprĂĄvy 11/23 RuĹĄnĂĄ vinao 12.00 DĂĄmsky dokonalĂ˝ Fritz HrajĂş B. Willis, R. 06:10 SMALTO VIII.: NikohoRTVS POÄ&#x2014;ASIE 20:30 13:40 ObĹ&#x2DC;an Sexi kosĆ&#x192; 04:10 Zmena DĂĄmsky klub 07:300910 NITRA 12:10 QuinnovĂĄ V. 00:30 Dr.House MitchellovĂĄ 22:30 proti 5 19:00 SprĂĄvy 2011.Ă&#x161;Ĺ&#x2DC;inkujĂş: Anna Schudt, Karl 15:05 klub Doktorka za dverami 11/15 21:40 775, 17 23:45 je Ĺživot II. 7,8 14:15svet leto Sexi kosĆ&#x192; 00:50 Ĺ ialenecNĂĄhrad1. strany)SprĂĄvy RTVS CIA VANĂ? a08:30 Galileo 09:10 Duel 09:40 Ĺ˝ena NovĂ˝ V.: Ruko- Doktorka Nemecko na Ăşteku 103 5375z 10:25 QuinnovĂĄ 20:10 ChmeĹąovĂŠ rozhovoru 5 proti 23:05V.:District: extĂĄza 20 (dokonÄ?enie 02:30 - RomantickĂ˝ ď&#x192;&#x17E;lm, Doktorka QuinnovĂĄ RTVS o Ocko 11/24 Syn leto 0918 District: 23:20 svojho RENOVĂ 16 11:10 22:20 AgĂłnia ChmeĹąovĂŠ otca Sila 16.00 16:25 Sila 16:00 SprĂĄvy 5/12 22:35 District Borgiovci sekundy 20:10 05:30 Sila lĂĄsky VI. 12:10 DĂĄmsky klub lĂĄsky V. 73 12:00 SprĂĄvy RTVS o ploty, brĂĄny 5/12 86 17:15 Galileo 18:15 5 proti 5 19:00 lĂĄsky-VI.PlastovĂŠ 87 neba: OtrĂĄvenĂ˝ srnec od neba: OtrĂĄvenĂ˝ body -srnec 12.00 13:40 NebĂ­Ĺ&#x2DC;ko v papuĹąke: sekundy 20:10 17:50 Duel 21:35 Na krok od Ĺ&#x2DC;atko 07:30 No,poĹ&#x2DC;kaj! 06:20 SprĂĄvy RTVS 07:00 Ĺ karedĂŠ SprĂĄvy RTVS skĂĄ drevenĂĄ cesta RusĂ­ni a karpatleto 01:30 Na krok a 19:45 zĂĄbradlia kĂĄPoĹ&#x2DC;asie torickĂ˝ seriĂĄl, Kanada, Krajina rebelov - NovĂ˝ svet 8/8 21:50 07:40 Bola raz jedna 14:15 Ĺ˝ena na Ăşteku jemnĂ­ci 00:05 ChmeĹąovĂŠ a vzdelanie 08:05 ReportĂŠri 22:20 Borgiovci 19:50 GĂłly QuinnovĂĄ V.: KĂ˝m 17:50 Duel Fidlibum 08:30 RozprĂĄvanieplanĂŠta: Zdravie - RoletovĂŠ systĂŠmy 19 23:50 Doktorka Ă?rsko 2011. Ă&#x161;Ĺ&#x2DC;inkujĂş: Irons Jeremy, svitne 16:00 SprĂĄvy 104 15:05 Doktorka II. 2/10 - HisDraĹ&#x2DC;Ă­ most 3/4 09:05 François QuinnovĂĄ V.: Syn svojho RTVS o 16.00 lĂĄsky VI. 87 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy kvetu kamĂŠlie: 23:05 District: TaneĹ&#x2DC;nĂĄ akadĂŠmia otca 00:35 InĹĄpektor Arnaud - PlastovĂŠ okenice gendy RTVS 19:45 PoĹ&#x2DC;asie 17:15 Galileo 17:50 Duel - VedomostnĂĄ 16:25 Sila ta 11:10 Nikto nie Rocca: SmrĆ&#x192; poĹąskĂŠho RuĹĄnĂĄ noc 19:50 GĂłly - body popu na ktorĂŠ nezabĂşdame je dokonalĂ˝ 12:15 21, 22/26 10:00 PomsdievĹ&#x2DC;aĆ&#x192;a - sekundy 20:10 LegendysĂşĆ&#x192;aĹž 18:15 ReportĂŠri 12:45 AutosalĂłn - Sieďż˝ky proti hmyzu Svet v obrazoch 13:15 On air 13:35 17:15 Postav dom, 22:05 KrstnĂ˝ otec zasaĹ&#x203A; strom popu: LeKrajina rebelov III 00:50 District: 02:00 KrstnĂ˝ otec NovĂ˝ svet 8/8 15:25 elah 17:15 Postav AgĂłnia a extĂĄza 20 inĹĄpirĂĄciĂ­ 18:00 TaxĂ­k III 04:45 Sila lĂĄsky - BetĂłnovĂŠ montovanĂŠ garĂĄĹže dom, zasaĹ&#x203A; strom AkeV. 73 01:35 - MagazĂ­n plnĂ˝ nĂĄpadov GĂłly - body - sekundy 18:25 NebĂ­Ĺ&#x2DC;ko v papuĹąke: Ĺ umiac - TatranskĂ˝ profil, OSB dosky 19:00 a GĂłly - body - sekundy 20:10 PoĹĄta pre teba 21:15 SkutoĹ&#x2DC;nĂ˝ SprĂĄvy RTVS 19:45 PoĹ&#x2DC;asie 19:50 HÂźADĂ ME OBCHODNĂ&#x2030; ZASTĂ&#x161;PENIE A VEÂźKOODBERATEÂźOV prĂ­beh: Doktorka 23:15 ZĂĄsnuby, svadby, Gisella PerlovĂĄ 23:05 JHP Univerzum, spol. s r.o. zväzky 00:55 Akeelah HlavnĂĄ 242, JahodnĂĄ 930 21 hlinĂ­kovĂ˝ posuvnĂ˝ eme Tel./fax: 031/559 1125 systĂŠm ĂĄch prijm len centr Mobil: 0905 655 068 www.jhp.sk ch na prĂĄcu

TVPROGRAM

51-0019

Pre oblasĹĽ:

HÄ˝ADĂ ME VODIÄ&#x152;OV MKD

PrĂ­jem ploĹĄnej inzercie na tel. Ä?. 0905 400 025, 0907 779 019, 0905 387 061.

spojili sme sa... NR 14-23 STRANA - 14

NITRIANSKO

51-0091

85-0279, 85-0100

info@v-3m.com P R Ă? J M E M E 0907 909 057 P R A CO V N Ă? KO V

  

11

V stredu odsĂşhlasil kabinet envirorezortu novela tzv. vodnĂŠho zĂĄkona. PrĂĄvna norma okrem toho prinĂĄĹĄa zĂĄkaz ropovodu cez Ĺ˝itnĂ˝ ostrov, ako aj zmeny v spoplatnenĂ­ zĂĄvlahovej vody, k Ä?omu SR zaväzuje eurĂłpska legislatĂ­va. V prĂ­pade pozitĂ­vneho stanoviska parlamentu a vlĂĄdy by mala platiĹĽ od oktĂłbra. PodÄža envirorezortu v sĂşÄ?asnosti nie sĂş zĂĄkonnĂŠ obmedzenia pre vĂ˝voz vody ako suroviny za hranice, a preto treba sprĂ­sniĹĽ legislatĂ­vu v prospech zĂĄujmu obÄ?anov SR. Rezort preto navrhol, aby vlĂĄda zĂ­skala vĂ˝hradnĂŠ prĂĄvo obmedziĹĽ alebo zakĂĄzaĹĽ prepravu alebo prevod vody. Tento postup mĂĄ chrĂĄniĹĽ vodnĂŠ zdroje ako prĂ­rodnĂŠ bohatstvo a dediÄ?stvo nĂĄĹĄho ĹĄtĂĄtu a zabrĂĄniĹĽ jej drancovaniu alebo ĹĄpekulatĂ­vnemu predaju mimo Slovenska. (TASR)

info: 0903 779 101 Ĺživotopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk45-0098

Voda nad zlato

`dh^VcdkV5hiY#h`Â&#x2122;lll#hiY#h`Â&#x2122; )'&.%*)'+&).

11

V utorok sa zaÄ?al 58. roÄ?nĂ­k medzinĂĄrodnĂ˝ch cyklistickĂ˝ch pretekov Okolo Slovenska. Preteky mali ĹĄtart v Stropkove a cieÄž v Bratislave. Do Bratislavy priĹĄli v sobotu (7.6.). O bezpeÄ?nosĹĽ a plynulosĹĽ premĂĄvky sa postarala naĹĄa polĂ­cia.

Preprava sypkĂ˝ch materiĂĄlov - Slovensko (zĂĄpad). Ubytovanie zabezpeÄ?Ă­me.

Â&#x2122;eaViZcÂ&#x201A;kÂ&#x2020;`ZcYnk:Ă&#x2014;"dY(%")%:JG Â&#x2122;YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgbÂ&#x2020;cdk"egVk^YZacZ`'*#YÄ&#x160;jbZh^VXV Â&#x2122;bd cdhÄ&#x201D;cVYiVcYVgYcÂ&#x201A;]do{gdW`jo{`aVYceaVi Y^Â&#x201A;in dYbZcn Â&#x2122;ed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjheÂ?hdWZcÂ?oVbZhic{kViZÄ&#x2021;dk^ Â&#x2122;K>Eed^hiZc^ZhdhedgZcÂ&#x2020;begZgdY^cj Â&#x2122;)i YÄ&#x160;dkegVXdkcijgcjh Â&#x2122;hiVW^acÂ&#x201A;oVbZhicVc^Z Â&#x2122;bdYZgckdodkeVg` Â&#x2122;egVmb^c^b{acZ_ZYZcgd`

45 0093

Okolo Slovenska

prijme

vodiÄ?ov - ĹživnostnĂ­kov na SKLĂ PACIE NĂ VESY

PONĂ&#x161;KAME:

11

V stredu ohlĂĄsili Ä?alĹĄĂ­ politici vĂ˝stup zo strany. MikulĂĄĹĄ Dzurinda a Ivan MikloĹĄ odiĹĄli z SDKĂ&#x161;-DS, zo strany, ktorĂş sami zaloĹžili, viedli ju ... Ivan MikloĹĄ podal svoje odĂ´vodnenie na sociĂĄlnu sieĹĽ: â&#x20AC;&#x17E;Po dlhom uvaĹžovanĂ­ a zvaĹžovanĂ­ sme dnes (stredu) spolu s MikulĂĄĹĄom Dzurindom oznĂĄmili predsedovi SDKĂ&#x161; - DS Pavlovi FreĹĄovi, Ĺže vystupujeme zo strany. HlavnĂ˝m dĂ´vodom je spĂ´sob, akĂ˝m strana funguje ...â&#x20AC;&#x153;

NajväÄ?ĹĄia dopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ na Slovensku STD DONIVO a.s., poboÄ?ka Bratislava prijme do pracovnĂŠho pomeru vodiÄ?ov MKD

45-0102

Ä&#x152;o sa deje?

HÄ˝ADĂ ME VODIÄ&#x152;OV MKD

11

Zapni seba, vypni telku

MinulĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; od pondelka 26.5. do nedele 1.6. eRko â&#x20AC;&#x201C; Hnutie kresĹĽanskĂ˝ch spoloÄ?enstiev detĂ­ vyhlĂĄsilo 14. roÄ?nĂ­k kampane Vypni telku, zapni seba! Zapojilo sa do nej pribliĹžne 7 000 ĂşÄ?astnĂ­kov a takmer 990 dobrovoÄžnĂ­kov, ktorĂ­ prichystali pre zapojenĂŠ deti v 130 obciach Slovenska tvorivĂ˝ program s heslo: LaboratĂłrium mĂşdrosti. KampaĹ&#x2C6; nie je bojom proti mĂŠdiĂĄm. Jej cieÄžom je podporovaĹĽ aktĂ­vne preŞívanie voÄžnĂŠho Ä?asu detĂ­ a  mladĂ˝ch ÄžudĂ­. PodÄža sprĂĄvy EU Kids online, na Slovensku vyuŞíva denne internet 97,4% detĂ­ vo veku 11-16 rokov priemerne 110 minĂşt poÄ?as ĹĄkolskĂ˝ch dnĂ­ a 2,5 hodiny poÄ?as voÄžnĂ˝ch dnĂ­. eRko pozĂ˝va deti k tomu, aby tento Ä?as venovali intenzĂ­vne svojim vzĹĽahom s rodiÄ?mi, sĂşrodencami a kamarĂĄtmi a hlbĹĄie si uvedomili hodnotu voÄžnĂŠho Ä?asu.

45-0009

stalo sa

8


Máme radi Slovensko týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

V Procházkovi som sa sklamal

Vzhľadom na to, že som tento týždeň vzniesol závažné obvinenie voči poslancovi Radoslavovi Procházkovi, prinášam vám plné znenie mojej tlačovej konferencie k tejto mimoriadne závažnej téme:

Do politiky som sa rozhodol vstúpiť s kľúčovým cieľom – definitívne odstaviť od moci skorumpovaných politikov schopných bezcitne okrádať svojich vlastných voličov. Pred dvoma mesiacmi som však zažil niečo, čo mi vyrazilo dych. Politik, do ktorého som vkladal veľké nádeje pre očistu Slovenska, vyžadoval odo mňa, aby som sa priamo podieľal na nelegálnom financovaní jeho predvolebnej kampane. Táto skúsenosť bola pre mňa natoľko šokujúca, že som si kládol otázku, či má zmysel naďalej sa o niečo v slovenskej politike snažiť, ak ten, od ktorého očakávam absolútnu čistotu, je rovnako skazený ako tí, ktorých chceme nahradiť. Bol som preto rozhodnutý radšej definitívne odísť z politiky a toto nemilé tajomstvo si odniesť zo sebou. Dnes viem, že by som sa zachoval ako zbabelec. So svojou skúsenosťou som sa zveril viacerým ľuďom, ktorých si vážim a tí mi dodali odvahu celý príbeh, či skôr zlý sen, zverejniť. Preto tu dnes pred vami stojím a s plným vedomím a zodpovednosťou prehlasujem nasledovné: Približne mesiac pred prvým kolom prezidentských volieb ma kandidát Radoslav Procházka požiadal o osobné stretnutie. Stretli sme sa v priestoroch nášho klubu v budove NR SR. Na stretnutí ma Radoslav Procházka požiadal o sprostredkovanie inzercie do 39 novín siete regionPRESS, ktoré vydáva naša rodinná firma regionPRESS, s.r.o. Išlo o dve polstranové inzercie na zadnej strane v hodnote cca 17.200 eur s DPH na propagáciu jeho osoby pred prvým kolom prezidentských volieb. Následne mi pán Procházka oznámil, že by si prial uvedenú inzerciu platiť bez akéhokoľvek dokladu. Na moju otázku aký pomer by chcel platiť načierno, t.j. bez dokladu, odpovedal, že mu je to úplne jedno, ale nikde od 50 do 90% hodnoty inzercie. Na obhajobu svojej požiadavky povedal niečo v duchu – „Veď aj tak to nemá šancu nikto nikdy skontrolovať.“ Následne som Radoslavovi Procházkovi povedal, že naše vydavateľstvo nikdy žiadnu inzerciu nepredávalo načierno a neurobíme to ani teraz v jeho prípade. Na to mi pán Procházka povedal niečo v duchu, tak OK, nerob to, kúpim to aj tak, s peniazmi nie je problém. Táto skúsenosť bola pre mňa najväčšie osobné politické sklamanie. Zažiť na vlastnej koži situáciu, kedy vás priamo sám kandidát na najvyššiu ústavnú funkciu v štáte nahovára na porušenie mnohých zákonov, kedy od vás priamo kandidát na prezidenta vyžaduje, aby ste sa stali spolupáchateľom daňových zločinov, je pocit, ktorý nedoprajem nikomu z vás. Neviem si predstaviť väčší cynizmus politika, ako keď niekto na ceste na absolútny vrchol spoločnosti, okráda ľudí, ktorým chcem následne vládnuť a byť ich vzorom morálky a inšpiráciou. Neviem si predstaviť väčšie pokrytectvo politika, ako všetkých poúčať, moralizovať, všade hovoriť o novom étose verejnej služby, na ktorú žiada poverenie ľudí a zároveň tých istých ľudí poza chrbát okrádať o ich dane a do očí im klamať. V čom je toto Radove konanie iné od mečiarovej igelitky, fiktívnych darcov SDKÚ, či od hlasu podobného Ficovi, ktorý sa chváli, že zohnal čierne peniaze vlastnou hlavou? Absolútne v ničom. Preto vyzývam všetkých ľudí, aby ste sa nebáli. Aby ste neklopili zrak

a nechceli utiecť pred zodpovednosťou, tak ako som chcel pôvodne urobiť ja. Vyzývam vás, buďte odvážni a choďte zlodejom vo svojom okolí po krku. Len tak, ak sa nepodvolíme a nezohneme pred krivdou hlavu, si dokážeme Slovensko naozaj vyčistiť od zlodejov politikov, ktorí si urobili so Slovenska len svoju korisť. Samozrejme, počítam s tým, že Rado Procházka teraz povie, že si vymýšľam, lebo mu chcem ublížiť. V tom prípade ma môže zachrániť a moje tvrdenia potvrdiť len polygraf – detektor lži, ktorý bežne využívajú americká FBI, CIA či naši slovenskí elitní policajti z NAKA. Verím, že pán Procházka v záujme očistenia spod mojich obvinení príjme moje pozvanie na detektor lži, kde sa ho opýtam otázky ohľadom čierneho financovania jeho kampane, jeho sponzorov a skutočných nákladov na jeho kampaň. V prípade, ak sa ukáže, že som si spomenuté vymyslel, odídem navždy z politiky. Prečo to hovorím až teraz? Vzhľadom na to, že skutok sa stal v čase prezidentskej volebnej kampane a kandidovala aj kandidátka z nášho klubu, nechcel som, aby ľudia moje odhalenie pravej tváre Radoslava Procházku považovali za súčasť kampane proti nemu, či v prospech kohokoľvek iného. Následne hneď prišla eurovoľbová kampaň a tam som taktiež nechcel, aby to takto ľudia vyhodnotili. Dnes je po voľbách, nikto ma už zo žiadnej kampane podozrievať nemôže. Čiže preto. Ďalšia spolupráca. Po tejto skúsenosti, si osobne nedokážem ani len predstaviť, že by som politikovi Procházkovi veril čokoľvek. Preto s ním osobne vylučujem akúkoľvek politickú spoluprácu v budúcnosti. Nedokážem si totiž ani len predstaviť, že človeku, ktorému by som nedal po tejto strašnej skúsenosti už postrážiť ani len detskú pokladničku, by som mal dobrovoľne zveriť strážiť štátny rozpočet. To nedokážem. Veľmi ma mrzí, že som týmto odhalením zobral niektorým ľuďom na Slovensku nádej. Áno, Slovenská politika potrebuje zásadnú očistu. Ja viem sľúbiť len jediné – ak sa obdobné svinstvo dozviem o komkoľvek inom z politiky, už nebudem ani chvíľu rozmýšľať a informáciu zverejním okamžite. Či bude červený, modrý, ale aj z nášho klubu. Mne je to jedno. Ľudia ma nevolili na to, aby som zlodejov kryl, ale aby som ich odhaloval, zverejňoval a politiku od nich očistil. Presne to aj robím. Špecialisti na reklamu odhadli, že celá reklamná kampaň Radoslava Procházku stála 700 až 800 tisíc eur. Oficiálne priznal 250 tisíc. Kde je ten rozdiel? Kde sa stratilo 500 tisíc eur? Veď to je 15 miliónov korún, to nám nemôže byť jedno, len preto, lebo to spáchal pravičiar. Nie je ten rozdiel práve v tom, že aj v iných médiách Rado platil 50 až 90% načierno s čienymi peniazmi kto vie akej finančnej skupiny? Vyzývam ostatných ľudí, hlavne zástupcov médií, reklamných a mediálnych agentúr, aby tiež nabrali odvahu a zverejnili obdobné špinavé praktiky našich politikov. Len vtedy, kedy odvaha nezostane čupieť v kúte, Slovensko si od skorumpovaných zlodejov politikov očistíme. ... toľko z mojej tlačovky. Následne sa stalo niečo, čo som neočakával - Radoslav Procházka verejne sľúbil, že pôjde do dvoch týždňov na detektor lži a dokáže na ňom, že nič z mojich obvinení nie je pravda. Možno pripadám mnohým ľuďom ako šašo, ale blázom nie som. Viem presne, čo som s Radom zažil a viem, že na 100% na svete neexistuje detektor, cez ktorý by mohol Rado prejsť ako čistý. Nie som blázon, aby som takto závažne niekoho obvinil a nebol si istý pravdou. (i.)

NR 14-23 STRANA - 15

Politika vyhrala, cena bola nechutne vysoká

Posledných 10 rokov sa občania dožadovali reformy justície. Reforma prišla a bola aj zavŕšená. Stojí však na neúprimných nohách a ešte aj vystavaná tak, že jej dôsledky môžu byť zdrvujúce pre tých, ktorí sa spravodlivosti trpezlivo dožadujú. Začala sa v čase, kedy bolo každému jasné, že ide volebnú kampaň k prezidentským voľbám. Vytvorila sa pracovná skupina, ktorá mala zalepiť oči všetkým, ktorí by chceli uveriť, že ide o politický biznis. Ľudia nie sú hlúpi. Navyše si uvedomujú, že nie je možné, aby reformu justície robili osoby, ktoré nad ňou mali 10 rokov patronát. Po práve sa pýtajú, kde boli tí reformátori doteraz, prečo mlčali, keď bežní ľudia prehrávali neprehrateľné spory? Báli sa, nechceli, či nevedeli? A teraz toto. A ešte aj hazard v priamom prenose! My všetci, v politike relatívne noví, si uvedomujeme, že je treba chirurgický zásah do justície. To, čo urobili poslanci KDH a SMERU však nie je rezom chirurga, ale sekaním mocou opitého mäsiara, ktorý zaťal od oka a ešte aj úplne nepresne. Parlament nie je mäsiarstvo, kde ak si vypýtate pol kila stehna a odseknú Vám 550 gramov, mávnete rukou a poviete, že môže byť. Naviac sa ešte tvárite, že by ste za to nemali ani zaplatiť. Justícia to nie sú len sudcovia, ale aj ostatní zamestnanci justície, ktorí často za niečo viac ako minimálna mzda robia najväčšie penzum práce. Na týchto sa opäť pozabudlo, tí neboli mediálne exponovaní, tam sa nežiadala „krv“. Krv sa žiada u sudcov, ktorých bude po novom preverovať Národný bezpečnostný úrad. Preverovať znamená zbierať všetky informácie o tom, či je osoba spôsobilá byť sudcom. Ako žijete, fajčíte, pijete, veľa, málo, trochu alebo dosť. A čo Vaša minulosť, povedzme 15, či 20 rokov späť, aj to je dôležité. Pre občanov sklamaných z justície nepochybne ľúbivé, avšak až do chvíle, kedy si uvedomíte, že na čele tohto sumarizačného úradu je politický nominant vládnej strany. Ten spisovú zložku posunie 18 členom súdnej rady, ktorej politický vplyv zásadne narastie. Práca s informáciami dostane iný rozmer. Strach, previerky, perzekúcie – máte pocit, že pod takým tlakom dokážu zodpovední a kvalitní sudcovia a sudkyne plniť svoje poslanie? Ja taký pocit nemám. Schválené znenie reformy justície vytvára priestor pre politické stínanie hláv politickými nominantmi. „Je mi ľúto, ale nemôžem rozhodnúť spravodlivo, majú na moju rodinu kompromitujúce materiály, odpustite, ale nemôžem“. Aj tak to môže dopadnúť. Reforma justície bola zameraná na „očistu“ od tých zlých. Hazard, ktorý bol schválený, môže spôsobiť situáciu ešte horšiu, pričom zvrat môže trvať desaťročia, možno celú generáciu, a to nastupujúca generácia, mladí ľudia, ktorí chcú na Slovensku žiť isto nepotrebujú. JUDr. Ing. Miroslav Kadúc, poslanec hnutia OĽaNO

Vízia nášho hnutia (OĽaNO): Ľudské, rozumné a spravodlivé Slovensko

Chceme Slovensko, ktoré už nebude žiť na úkor svojich detí. Chceme Slovensko, z ktorého už deti nebudú musieť utekať za prácou do sveta či hlavného mesta a nechávať doma opustených rodičov. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť talent a snahu svojich ľudí. Slovensko, kde politici nebudú okrádať svojich voličov a ľudia si budú pred zákonom rovní. Slovensko efektívne, zdravé a sebavedomé, ktoré chráni svoju prírodu, hodnoty a kultúrne dedičstvo. Slovensko, ktoré pomáha svojim núdznym. Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Igor Matovič


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 41 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Kmeťkova 10, Nitra 037 / 6 527 527 nitriansko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

A ak chcete, aby sa sladké koláčiky krásne leskli, potrite ich šťavou zo zaváraných marhúľ a cukrovou polevou. Sladké posypte orieškami, vanilkovým cukrom či makom. Na tie slané dajte rascu, soľ, sezam. Môžete aj experimentovať. Super je strúhaný syr, či kečup s oreganom. Do rúry dajte plech až keď je riadne zohriata na 200 – 210°C. Po 10 minútach pečenia teplotu znížte na 170°C. Záviny sú upečené asi 25 minút a malé pečivo cca 15. Dobre upečený koláč spoznáte podľa zlatistého sfarbenia, je jemný, krehký a svoj objem zväčší na trojnásobok. gazdinka Evka

Lístkové cesto.

Inzercia: Daniela Rezáková 0905 400 025 Marcela Kazimírová 0907 779 019 Michaela Baraníková 0905 387 061

Distribúcia: (50.000 domácností/firiem)

Nástup: od 1.7.2014

+ v párnom týždni navyše: Jelšovce, Nové Sady, Čáb, Sila, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie, Výčapy-Opatovce, Horné Lefantovce, Bádice, Sokolníky, Dolné Obdokovce, Neverice, Kostoľany pod Tríbečom, Ladice

MADUX s.r.o.

www.madux.sk

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov. Do 15.06.2014 využite LETNÉ AKCIE! 240x150

210x150 189,90€

120x150

229,90€

124,90 €

104,90€

159,90€

64,90€

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

Ku každému oknu MIKROVENTILÁCIA ZDARMA !!!

180x150 179,90€

114,90€

150x150

90x230 90x150

159,90€

139,90€

89,90€

+

99,90€ 84,90€ 49,90€

Ceny platia pri objednaní montáže. Aj na splátky

NOVINKA! Profily DECEUNINCK - INOUTIC v ponuke za AKCIOVÉ CENY! AKCIA na PROFIL: 80 mm alebo 85 mm hrúbka za cenu 70mm ZDARMA ! do 15.06.2014

AKCIA na KOVANIE: rakúske a nemecké kovanie MACO alebo SIEGENIA AUBI ZDARMA ! do 15.06.2014

AKCIA na DOPLNKY: - vnútorné PVC parapety za 1 € - okenné siete proti hmyzu za 1 € do 15.06.2014

AKCIA na SLUŽBY: - dovoz nových a odvoz starých okien za 1 € - demontáž starých do okien a montáž 15.06. doplnkov za 1 € 2014

DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X odkúpi NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

NOVINKA! hladký povrch dlhá životnosť

Vaše staré okná

10,- € za KUS

pri podpise zmluvy

Veľké komory s oceľovou výstužou = výborné statické vlastnosti

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! ZDARMA:

Ponúkame stabilnú prácu v celej Českej republike

- Operátor výroby - Zámočník - Zvárač - Vodič VZV Kontakt:

Stačí keď prezvoníte, my vám zavoláme späť.

Okná do 7 dní

NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk, MICHALOVCE Andeja Sládkoviča 5 (OC Karaka- oproti Kauflandu ), 0902 085 260. maduxmi@madux.sk , PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, ,NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BRATISLAVA Obchodná ulica, č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@ madux.sk, BARDEJOV Slovenská, 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507, TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, maduxtt@madux.sk, BRATISLAVA Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk, Martin - 0948 340 670 A. Kmeca 13 (biznis centrum bývaý HOTEL Slovan), Banská Bystrica - Janka Kráľa 1 (bývala Mečiarova banka) 0948 340 671, Žilina- Farská 3, (oprti OC MIRAGE) 0948 340 672

na HPP s ubytovaním zdarma.

+421 908 385 835 nabor-presov@danox.eu

- NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - ŠPECIÁLNE ZĽAVY PRE RODINNÉ DOMY, ŠKOLY, BYTOVÉ PODNIKY A INÉ.

Zárobok v pohodlí domova Výhodná ponuka pre každého Volajte cez pracovné dni

0911 047 911

Rado ma veľmi sklamal nájdete na strane 15

Ak chcete vedieť viac o afére Radoslava Procházku a jeho strany Sieť, vo vnútri čísla prinášame podrobné vysvetlenie toho, čo sa stalo. Za seba môžem povedať, že hoci som Rada nikdy nemal veľmi v láske (hlavne pre jeho namyslenosť), myslel som si, že môže byť nádejou pre očistu slovenskej politiky.

NR 14-23 STRANA - 16

Avšak to, čo s ním na vlastnej koži zažil, mi zobralo akékoľvek ilúzie. Je to strašný pocit, keď vás kandidát na prezidenta navádza podviesť štát s dôvetkom +- Veď to nikto nemá šancu skontrolovať ...

45-0016

45-0131

0918 515 297 www.proficredit.sk

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

pre zamestnaných a dôchodcov

15-0175-7

0915 747 030 0908 615 992

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

100% diskrétnosť

farma Vinodol

+ v nepárnom týždni navyše: Klasov, Svätoplukovo, Mojmírovce, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Vinodol, Močenok, Horná Kráľová, Paňa

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

DOBRÁ PÔŽIČKA

MLADÉ MORKY

59-081-5

Každý týždeň: Nitra, Ivánka pri Nitre, Branč, Veľké Zálužie, Lehota, Drážovce, Štitáre, Jelenec, Pohranice, Žirany, Veľký a Malý Cetín, Čechynce, Golianovo, Rišňovce, Alekšince, Cabaj-Čápor, Rumanová, Zbehy, Čakajovce, Nitrianske Hrnčiarovce

85-0172

nitrianskoonline.sk

PIESTANSKO NITRIANSKO

tukové cesto a preložte boky cesta, pravú smerom do ľava a ľavú opačne. 20 min. zakryté cesto nechajte odstáť. Dobrá gazdinka vie pripraviť koláčik z lístkového cesta vyro- Potom ho znovu rozvaľkajte a preložte. Ak sa aj po dostabeného doma. Viem, že je jednoduchšie kúpiť ho v obchode. točnom pomúčení stále lepí, vložte ho na 15 min. vo fólii do chladničky. Potom ho ešte raz jemne vyvaľkajte a preložte. No niet na to domáce. A nie je to ani komplikované. 200 g hladkej múky, 1 žĺtok, 2 PL octu, 100 ml vody a štipku Vyvaľkané cesto jemne krájajte ostrým nožom. Ak budete soli zmiešajte na cesto. Potom samostatne vymieste 100 g tlačiť, cesto na krajoch sa zlepí a nebude nadýchané. Koláče hladkej múky a 250 g palmarínu. Aby sa vám cesto robilo uložte na plech, ktorý je vystlaný papierom na pečenie. ľahšie tuk priamo z chladničky dajte na 1 min. do mikrovlnky, Rozšľahaným vajíčkom natierajte cesto až tesne pred pealebo ho nastrúhajte na hrubom strúhadle. Vodové cesto čením. Ak však chcete zmenu, namiesto vajíčka použite čaj rozvaľkajte na pomúčenej doske. Do jeho stredu rozotrite alebo čiernu kávu. Cesto bude krehké a nebude sa lámať.

Gazdinka radí

Nitriansko14 23