Page 1

číslo 8 22 február 2013

PÔŽIČKY

pre podnikateľov, živnostníkov, zamestnaných, dôchodcov a opatrovateľky v zahraničí

� od 300 eur do neobmedzenej výšky � do 5000 € bez ručenia � predčasné splatenie bez úroku � bezplatný odklad splátok � živnostníkom do 900 eur bez dokladovania

Volajte 0903 515 514

krtkovanie

Kúpime Vašu nehnuteľnosť za AKTUÁLNE CENY. Platba okamžite v hotovosti.

� Prečistenie kanalizácií � Monitorovanie kanalizácie � Vývoz žumpy od 60€ www.cisteniekanalizacie.sk

0918 883 321 0915 344 183

VÝROBA KOVANÝCH PLOTOV A BRÁN

- krídlové a posuvné - aj samostatné s pohonmi - závory, parkovacie zábrany, turnikety s pohonmi

www.branybenedek.sk

0901 708 275

69-0073

Tel./Fax: +421 56 668 71 60 Mobil: +421 915 936 795, 34-0001

Firma Benedek

Hrnčiarska 734 078 01 Sečovce E-mail: vv-kov@stonline.sk

(výška hodín 2,28 m)

69-0071

" 5 ROKOV "

- kazetové, pruhované, širokopásové, hladké - aj s povrchom ako kôra stromu vo všetkých farbách RAL a 49 druhov dekórov - výroba presne na mieru otvoru, po zameraní otvoru

EPOHODY DO ZIMNEJ N od 2,90 € Nám. osloboditeľov 77, termoponožky 6€ valitné slovenské Kv 071 01 MICHALOVCE, tel.: 056/64 214 59 - K 20 € ermorukavice e-mail: dianalov@centrum.sk Te -T od od

PROSTRIEDKY SEBAOBRANY - Poplašné a plynové zbrane značiek: UMAREX, KIMAR, BRUNI, EKOL - Teleskopické obušky - Elektrické paralyzátory - Zbrane 4 mm a 6 mm FLOBERT

“Bráňte sa sami!” 69-0054

ZÁRUKA NA BRÁNY

69-0002

Predám funkčné starožitné hodiny.

ˇ GARÁZOVÉ ˇ SEKCNÉ BRÁNY

AKCIA do 31. 3. 2013 : Pri nákupe ľubovoľných garažových brán ponúkame pohony NICE SPIN 21 za cenu 80 € s DPH NICE SPIN 22 ,- 41,- 41L so zľavou - 25 %

0905 188 051

od 35 € od 13,50 € od 31 € od 112 €

ermoprádlo Te -T od 63,50 € od u opánky do sneh To -T 5€ a mrazu do -40°C e niiie an kukly na lyžova - Termočiapky a

KVALITNÉ VZDUCHOVÉ ZBRANE značiek: a iné

od 82 €

- Airsoftové zbrane a zbrane CO2 od 22 €

A veľa iných vecí pre pobyt v prírode a šport. Všetko za ceny porovnateľné s e-shopmi !

69-0040

fi Benedek

Pochádzam z Michalovského regiónu

69-0065

www.kupanehnutelnosti.sk

69-0004

www.pozickymichalovce.sk


SLUŽBY slovenský internet za ľudové ceny

Veľká zimná nádielka Rýchlejší INTERNET len za

10,90 €

mesačne

ZRIAĎOVACÍ POPLATOK 10 € NAJLEPŠIE CENY PC, NOTEBOOKOV A PRÍSLUŠENSTVA PREDAJ A MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍCH A KAMEROVÝCH SYSTÉMOV A ALARMOV za cenu

79,90 €

web: www.obchodnydom.com www.kosticak.sk tel.: 0905 183 283, 056/652 37 20

ELEKTRO Kostičák Štefánikova 35 073 01 Sobrance

PÔŽIČKY

Bankový Systém

- Pre zamestnaných - dôchodcov - živnostníkov - opatrovateľky v zahraničí - podnikateľov (aj začínajúcich) www.pozickymichalovce.sk 69-0003

0907 995 255 Detoxikačné náplaste BioMagick

na Pôvodná ce

23€

Ste práve teraz bez peňazí ??? Máme pre Vás riešenie:

€uro pôžička !!! Donáška 7 dní v týždni

- zamestnaným, dôchodcom do 5000 € - živnostníkom a firmám do 30 000 € - opatrovateľkám v zahraničí s možnosťou bezplatného odkladu splátok - predčasné splatenie - bez ručenia, bez ručiteľa, bez poplatkov

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

www.zlatybyk.sk

69-0057

Objednávky na tel. č. 0918 223 003

EURO Y PÔŽIČK

69-0043

od 2,80€

DENNÉ OBEDOVÉ MENU!

- pre dôchodcov - pre zamestnaných - pre opatrovateľky v zahraničí - pre živnostníkov a podnikateľov

www.regionpress.sk

Teraz za

5,80 €

0907 427 151 0907 397 151

Redakcia MICHALOVSKO

Náplaste odstraňujú toxíny cez kožu. Balenie obsahuje 14 kusov náplastí.

MENU

Volajte

0905 896 337

75 %

Usporadúvanie spoločenských akcií: svadby - jubileá - oslavy firemné akcie stužkové slávnosti

69-0062

+ Zaradenie do zlosovania o Škoda Fabia

... rozhovor

(dokončenie rozhovoru z 1. strany)

R VÁŠ PRIESTO PRE REKLAMleU n za

11,20 € bez DPH

056/644 29 22

MI 13-08 STRANA - 02

69-0007

AKCIA TABLET SENCOR Element 7 V2 Basicc


Škola? - Rozhodnutie na celý život

Dominantnou každéhovzdelávzdelávacieho Dominantnou úlohou úlohou každého hospodársku krízu systému prípravajenapríprava trh práce. vacieho jesystému na trh nebudú prioritné

pravdepodobne

Máte záujem o garantované zamestnanie v nitrianskych priemyselných Mladý človek po skončení základnej školy už veľa 2/monitorovať aktuálny vývoj dopytu na parkoch a firmách? vie o svete dospelých, ale o trhu práce sú jeho

práce.

Mladý človek po skončení základnej trhu práce a vybrať strednú školu, ktorá Študijné odbory (dĺžka štúdia 4 roky informácie najviac skreslené a zahmlené. Je skoronaše dieťa vzdelá, školy už veľa vie o svete dospelých, ale o nielen garantuje aj – ale maturitné vysvedčenie) nemožné, aby sa pri voľbe školy, ktorá by mala byť trhu práce sú jeho informácie najviac prípravu na povolanie, 2411 ktoré je momen4 mechanik nastavovač prípravou pracovnú Je budúcnosť 2413 4 mechanik strojov a zariadení skreslené naajeho zahmlené. skoro rozhodotálne žiadané. 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení val objektívne a správne. A takktorá zodpovednosť za nemožné, aby sa pri voľbe školy, by 2697 4 mechanik elektrotechnik toto je vna absolútnej väčšine prípadov malarozhodnutie byť prípravou jeho pracovnú Rodič najlepšie pozná záujmy a povahu 2880 4 chémia, životné prostredie vbudúcnosť rukách rodiča. Rozhodujeme o tom, či po skonrozhodoval objektívne a svojho dieťaťa. Ak Učebné sa rozhodneme odbory (dĺžka štúdia 3 roky – výučný list) čení strednej školy bude mať naše dieťa šancu správne. A tak zodpovednosť za toto správne môže sa naše dieťa na školu 2433 2 obrábač kovov rovnocenne o miesto naväčšine vysokej škole, rozhodnutie súperiť je v absolútnej tešiť, v v opačnom prípade ju mechanik môže - technik výroby okuliarov 2464 2 strojný renomovanej firme, štátnej správe, divadle... alebo 2432 2 puškár prípadov v rukách rodiča. Rozhodujeme odignorovať. Kam na strednú školu? Pre 2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika na o Úrade tom, čipráce. po skončení strednej školy naše dieťa je to rozhodnutie na celý 2889 2 04 chemik - spracúvanie kaučuku a plastov bude mať naše dieťa šancu rovnocenne život. Ale robíme ho2866my - rodičia. 2 gumár plastikár Štruktúra škôl u nás vytvára paradoxtechnicko-administratívny pracovník súperiť oabsolventov miesto na vysokej škole, v Rozhodujme sa 6475 2zodpovedne, 3152 2 02 krajčír - dámske odevy nú situáciu, keďfirme, pri mimoriadne vysokej miere nerenomovanej štátnej správe, objektívne, s rozumom a láskou. 8545 2 zlatník a klenotník zamestnanosti na Slovensku zároveň zamestnávadivadle... alebo na Úrade práce. Rozhodujme sa správne. Aby naše dieťa 8557 2 umelecký stolár telia pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej 8541 2 umelecký kováč a zámočník raz mohlo povedať - Ďakujem. sily. Najviac sa to prejavuje najdôležitejšej zložke Ďalej ponúkame: Štruktúra absolventov škôl u vnás vytvára -získanie zváračského preukazu nášho hospodárstva - vo sfére. Tam, kde paradoxnú situáciu, keď privýrobnej mimoriadne TERMÍNY -práce s najnovšími CNC technológiami savysokej tvoria hodnoty, zdokonaľujú technológie, rodia miere nezamestnanosti na -práca v odborných učebniach vybavených novou technikou s pripojením na internet projekty, novézamestnávatelia výrobky. A to aj napriek Slovenskuvznikajú zároveň Do 28. februára treba výpočtovou podať prihlášky -možnosť pracovať v širokej palete záujmových krúžkov podľa štatistík zaujímavému platovému ohodnopociťujú nedostatok kvalifikovanej riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa -športová činnosť, súťaže, imatrikulácie teniu. Pokiaľ nedostatok pracovnej sily. Najviac sa kvalifikovanej to prejavuje v a vysokovyžaduje talentová skúška. Pre ostatné kvalifikovanej bude pretrvávať reálene, je určený termín 10. apríl. najdôležitejšejprac. sily zložke nášho je odbory žehospodárstva najmä zahradičné firmy svoje odborná - vo výrobnej sfére.sídla Tam,presťahujú Uchádzač, ktorý Stredná nie je žiakom ZŠ, škola veterinárna Nitra tam, nájdu dostatok. kde kde sa jej tvoria hodnoty, zdokonaľujú podáva prihlášku priamo na strednú Drážovská 14, 950 12 Nitra, tel.: 037/7922 002, e-mail: sposnr@sposnr.sk, web: http://www.sposnr.sk technológie, rodia projekty, vznikajú školu v uvedených termínoch. Jedným z článkov, ktorý dokáže túto nové výrobky. A to aj napriek podľasituáciu V šk.roku 2011/2012 otvára študijné odbory: zmeniť a najzodpovednejšie je rodič. štatistíknajrýchlejšie zaujímavému platovému Prihlášku na tlačive schválenom Má dve možnosti:Pokiaľ ohodnoteniu. nedostatok ministerstvom možno podať naagropodnikanie dve kvalifikovanej a vysokokvalifikovanej stredné školy alebo na dva odbory zamerania: farmárstvo, kynológia 1/čakať nabude “štát”pretrvávať a jeho ďalšie reformy, prac. sily je reálene, že ktoré vzdelávania tej istej strednej školy. veterinárstvo vzhľadom na prebiehajúcu hospodársku krízu najmä zahradičné firmy svoje sídla zameranie: starostlivosť pravdepodobne nebudú prioritné presťahujú tam, kde jej nájdu dostatok. Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú o hospodárske zvieratá overenie špeciálnych schopností, 2/monitorovať aktuálny vývoj dopytu na trhu práJedným z článkov, ktorý dokáže túto zručností alebo nadania, a neuspel, ce a vybrať strednú ktorá nielen dieťasi v riadnom termíne podať ďalšie situáciu zmeniť školu, najrýchlejšie a našemôže vzdelá, ale garantujejeaj rodič. prípravu povolanie, najzodpovednejšie Mánadve dve prihlášky na bežné SŠ. ktoré je momentálne žiadané. možnosti:

Do 28. februára treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch. Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

tel.: 056/644 14 52

tel.: 037/ 79300 02 fax: 056/644 15 96 mail: sektretariat@szsnitra.sk

www.szsnitra.sk e-mail: skola@szsmi.eu.sk

OTVÁRA V ŠK.ROKU 2011/2012 ŠTÚDIUM

www.szsmi.eu.sk ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (5356 6) OTVÁRA V ŠK. ROKU 2013/2014 forma štúdia: dĺžka štúdia:

denná 4 – ročné, ukončené maturitnou skúškou pre absolventov 9. ročníka ZŠ forma štúdia: večerná dĺžka štúdia: 1, 2 a 3 – ročné, ukončené maturitnou skúškou Absolvent študijného odboru je pripravený: - zabezpečovať výkony ošetrovateľskej starostlivosti, spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom procese, aplikovať inzulín a odoberať kapilárnu krv, merať fyziologické funkcie, podieľať sa na prevencii ochorení, poskytovať odbornú prvú pomoc, vykonávať administratívne práce.

- denné štvorročné štúdium s maturitou 5311 M farmaceutický laborant 5356 M zdravotnícky asistent 5370 M masér

- večerné štúdium s maturitou

Uplatnenie absolventov: - v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti (detské domovy, domovy dôchodcov, stacionáre..), 3 ročné štúdium a 1 ročné štúdium popri zamestnaní - možnosť ďalšieho štúdia v Nitre – fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v odboroch – ošetrovateľstvo, zdravotnícky záchranár, - možnosť ďalšieho štúdia aj v iných odboroch vysokých škôl.

5356 M zdravotnícky asistent

5356 M zdravotnícky záchranár 3 ročné štúdium popri zamestnaní

SANITÁR (5371 3) - večerné jednoročné štúdium forma štúdia: dĺžka štúdia:

5371 H večerná sanitár 1 a 2 – ročné, ukončené záverečnou skúškou

- špecializačné jednoročné štúdium starostlivosť o seniorov DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA (5325 7)

akreditované špecializačné štúdium v špecializovanom odbore forma štúdia: denná ORNÉ typ štúdia: vyššie odborné štúdium VYŠŠIE ODB dĺžka štúdia: 3 – ročné, ukončené absolventskou skúškou ŠTÚDIUM pre absolventov SŠ s maturitou Uplatnenie absolventov: - v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti vo všetkých krajinách EÚ v pozícii sestra.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ul.Fr.Kráľa 20, 949 01 Nitra tel.: 037/6510862 fax: 037/6552018 www.spsnitra.edupage.sk skola@spskralanr.edu.sk

Stredná odborná škola s dĺžkou štúdia 4 roky, ukončené maturitou integruje tri študijné odbory:

ELEKTROTECHNIKA zameraná na: PRIEMYSELNÚ INFORMATIKU TELEKOMUNIKAČNÚ TECHNIKU

MECHATRONIKA zameraná na: PROGRAMOVANIE PRIEMYSELNÝCH ROBOTOV

STROJÁRSTVO zamerané na: DOPRAVNÉ ZARIADENIA (hlavne osobné automobily) Pre školský rok 2012/2013 prijímacie konanie prebehne na základe štúdijných výsledkov zo základnej školy a monitora. Bližšie info o prijímaní sú uverejnené na webovej stránke školy v časti: Kritéria pre prijímacie pohovory

27-0022

TERMÍNY

Masarykova 27, 071 01 Michalovce Farská 23, 950 50 Nitra

74-0043

Rodič najlepšie a povahu svojho 1/čakať na “štát”pozná a jehozáujmy ďalšie reformy, dieťaťa. sa rozhodneme správne môže sa naše ktoré Ak vzhľadom na prebiehajúcu dieťa na školu tešiť, v opačnom prípade ju môže odignorovať. Kam na strednú školu? Pre naše dieťa je to rozhodnutie na celý život. Ale robíme ho my - rodičia. Rozhodujme sa zodpovedne, objektívne, s rozumom a láskou. Rozhodujme sa správne. Aby naše dieťa raz mohlo povedať Ďakujem.

Strednázdravotnícka zdravotníckaškola škola Stredná

SOŠ polytechnická, Dvorčianska 629, 949 05 Nitra tel. č.: 037/653 07 01, 037/651 45 30 fax: 037/655 04 55 sekretariat.sounr@mail.t-com.sk, www.ptechskola.edu.sk

69-0067

Škola? - Rozhodnutie na celý život

Štúdijné odbory našej školy zamerané na náročné požiadavky pracovného trhu poskytujú nedostatkovú pracovnú silu v regióne, na Slovensku a taktiež v Európe Ing. Anton Földesy, riaditeľ školy

MI 13-08 STRANA - 03 Škola? - Rozhodnutie na celý život

SOŠ polytechnická,

Dvorčianska 629, 949 05 Nitra Škola? - Rozhodnutie na celý život tel. č.: 037/653 07 01, 037/651 45 30 fax: 037/655 04 55

Stredná zdravotnícka škola Farská 23, 950 50 Nitra

SOŠ poly Dvorčians tel. č.: 03 fax: 037/6


STAVIAME Garážové brány

PLASTOVÉ OKNÁ

www.madux.sk RÝCHLO - LACNO - KVALITNE !!! V ponuke už aj strešné okná za najlepšie ceny

210x150

240x150

120x150

180x150

150x150

0€

0€

0€

0€

0€

9,9

4,9

13

17

9,9

,9

74

12

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

4,9

11

90x230

,90

99

Ceny platia pri objednaní montáže.

REVOLUČNÁ NOVINKA! 6 - komorový profil stavebná hĺbka 80mm za uvádzacie ceny, namiesto 6 - komorového profilu stavebnej hĺbky 70mm. AKCIA AKCIA AKCIA AKCIA Do 01.03.2013 zameranie a dovoz okien za 1€.

Do 01.03.2013 Vonkajšie parapety a montáž žalúzií

Do 01.03.2013 vonkajšia farba alebo žalúzie za 1 €

za 1€.

M. SOROKAČ na Podskalku 76, HUMENNÉ 066 01 Strojárska 1832/C, SNINA 069 01 /predajňa Slovaktual/ Tel.: 057/ 445 09 28, 0907 463 495 E-mail: msorokac@centrum.sk

od 39 999 Eur s DPH

Do 01.03.2013

Demontáž okien a odvoz starých okien za 1€. 80-0020

V ponuke 6-7-8 komorové okná s nemeckým kovaním.

Využite jedinečnú možnosť objednať si okná v zime za bezkonkurenčné ceny.

Nakupujte za výrobne ceny. Typizované okna ihneď k odberu.

10 ročná záruka

Stačí keď zavoláte, my prídeme k Vám Pri predložení konkurenčnej ponuky Vám dáme nižšiu cenu.

AKCIA

AKCIA

Akcia do 01.03.2013

V Ponuke profily: Avantgarde, Aluplast, Ovlo, Encore, Prime

Odkúpime Vaše staré okná: 1 ks za 10 € v hotovosti pri podpise zmluvy. Platí pri objednávke s montážou.

KAŽDÝ NÁŠ ZÁKAZNÍK OD NÁS OBDRŽÍ DARČEK NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

MIMORIADNE ZĽAVY 3 až 6%:

bytové družstvá, obecné úrady, mestské úrady, školy a taktiež pre KAŽDÉHO zákazníka pri odbere 3 okien a viac

Aj na splátky

MADUX s nami ušetríte

Výmena balkónovej steny v cene 1.150€

od 649,-€

75-35

AKCIA

Okná do 7 dní

VSTAVANÉ SKRINE www.madux.sk

2x posuvné dvere 1500x2500 mm

dvere 259,-€ 199,-€ 3x1x posuvné zrkadlo

AKCIA Do 01.03.2013 Zameranie ZDARMA!!!

2200x240 0mm

AKCIA Do 01.03.2013 Dovoz skríň za 1 €

399,-

4x posuvné dvere 2x zrkadlo 3200x2400mm

AKCIA Do 01.03.2013

K objednávke nad 500€ vysávač za 1€

- Výroba vstavaných skríň, kancelárského nábytku, detských izieb na mieru !!! - Široká paleta farieb a materiálov - Bohatý výber doplnkov

Ceny platia pri objednaní montáže

MICHALOVCE Námestie Osloboditeľov 39, 0902 085 260. maduxmi@madux.sk , PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, Kežmarok Tvarožňianská 14, 0908 995 976, e-mail: maduxkk@centrum.sk,NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BRATISLAVA Obchodná ulica č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Objekt Radomka, ul. kapitána Nálepku 156/1 0911 915 333, 0910 915 993

C ENTRUM pôžičiek Živnostníci, S.R.O. - čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia 80-0023

Info:

0905 366 416 Predám tatranský profil - brúsený

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

MI 13-08 STRANA - 04

52-0017

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €


DOMÁCNOSŤ Nafta a.s. odpredáva nepotrebné osobné a nákladné dopravné prostriedky. Bližšie informácie o odpredaji, podmienky a zoznam dopravných prostriedkov sú uverejnené na webovej stránke spoločnosti.

prvé víťazstvo vášho dieťaťa?

41-0053

www.nafta.sk OZNÁMENIE DRAŽBE OZNÁMENIE OODRAŽBE

Miesto konania dražby: Malá sála na prízemí, Mestské kultúrne stredisko Michalovce, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce Miesto dražby: Zasadačka Čas konania dražby: 14.03.2013 o 10:30 hod. poschodí, Predmet dražby: 3-izbovýMestského byt č. 1, o vým.úradu 70,33 m²,nana1. 6. p., vchod č.: 45, v bytovom dome súp.č. 1325, na parc.č. Štefánikovo nám.3919 č. 5s podielom na spol. častiach a spol. zariadeniach domu súp.č. 1325, o veľkosti Spišská Nová Ves., obec 6796/492136-in, evidované052 LV č.016656, k.ú. Michalovce, MICHALOVCE, ul. J. Murgaša. so spoluvlastníckym podielom Časspolu dražby: 27.08.2012 o 16:30 hod. k pozemku parc.č. 3919 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1160 m², o veľkosti 6796/492136-in, eviPredmet dražby: Predmetom dražby je 1 izbový byt č. 9 s lóggiou dované na LV č. 9024, k.ú. Michalovce Najnižšie podanie: 41 000,EUR o výmere 31,60 m², na 2.p. v bytovom dome so súp. č. 2982, vchod č.27, 52-0083

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56,na Bratislava, postavenom na parcele č. 106/9 Koceľovej ulici v Spišskej Novej Vsi, tel.: 02 - 322 02 735, nachádzajúci sa nawww.platitsaoplati.sk. LV č. 7044, k.ú. Spišská Nová Ves.

52-0xxx

Najnižšie podanie: 24 000 EUR

Dreváka Dražobník: ako pracovná obuv, alebo Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, tel.: 02-322 02 731 www.platitsaoplati.sk na bežné nosenie Pôvodná cena

59 €

51 %

Každé štvrté dieťa na Slovensku je ohrozené závislosťou od internetu.* Závislosť od online hier sa tak môže týkať aj vášho dieťaťa. Zistite viac o nástrahách a výhodách internetu na www.e-deti.sk, pretože vždy je lepšie vedieť.

Teraz už od

29€

Protišmyková podrážka, Kvalitné železné pracky, Používajú sa zosilnené materiály, Výroba drevákov na objednávku. Veľkosti: 35 - 46 .Možnosť výberu z 9 farieb.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

stavu ktívnu vý a r te in te Navštív ve-deti“ ve. v Bratisla „interneto 3v 10. 3. 201 o d . 2 . 0 od 2

detstvo môže byť lepšie

* Zistenie na základe exploratívneho prieskumu agentúry 2muse: Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou od aktivít, ktorým sa venuje prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo počítača s pripojením na internet (napríklad sa správa agresívne, keď rodič vyžaduje, aby skončilo hru alebo inú činnosť).

MI 13-08 STRANA - 05

19-0021

93-0064

www.orange.sk | 0905 905 905


STAVIAME hý jarok 2811, HUMENNÉ MENNÉ

interiérové, bezpečnostné dvere drevené eurookná plastové okná hliníkové okná

NOVINKA:

Hliníkové fasády zo značkového profilu PONZIO

Široký výber drevených a laminátových podláh

NAJVÄČŠÍ VÝBER D

b íík Množstevné zľavy pre stavebníkov! ebníkov! 80-0015

E-mail: opopcak@hotmail.com Mob.: 0907 533 504, 0918 841 371

bez DPH

KUPÓN

- zamestnaným - dôchodcom aj invalidným - živnostník aj ženám pracujúcim v Rakúsku a Nemecku - podnikateľom

Tel.: 0940 781 970

obchodné centrum KARAKA, 2. posch.

Občianska riadková inzercia po novom Ako sme vás informovali už v minulom čísle, riadkovú inzerciu si môžete od teraz podať cez SMS.

t

Potrebujete požičať pred výplatou?

euro Pôžička

Vyplácame v hotovosti od 25 do 350 Eur Nám. Osloboditeľov 77 (budova starého súdu) Michalovce Tel. kontakt: 0908 136 262 Otváracie hodiny: Pondelok-piatok 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je to jednoduché... Už nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor. Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín MICHALOVSKO-TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kúpa A  R3 Auto-moto rôzne A  R4 Byty-kúpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-výmena A  R7 Byty-prenájom A  R8 Domy, chaty-kúpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenájom A  R11 Pozemky, záhrady-predaj A  R12 Pozemky, záhrady-kúpa A  R13 Vzdelávanie A  R14 Hľadám prácu B  R15 Elektro-technika B  R16 Móda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-záľuby B  R19 Športové potreby B  R20 Rôzne kúpa B  R21 Rôzne predaj B  R22 Všetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 Bývanie B  R25 Dielňa – záhrada B  R26 Darujem B  R27 Zoznámenia B

Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

 Napíšte SMS v tvare: RP medzera MI medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP MI R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX  Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom.  Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

kategória A

kategória B

0,30 €

0,20 €

0,60 €

0,40 €

0,90 €

0,60 €

1,20 €

0,80 €

1,50 €

1,00 €

1,80 €

1,20 €

2,10 €

1,40 €

2,40 €

1,60 €

2,70 €

1,80 €

3,00 €

2,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 056 / 644 29 22 Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

MI 13-08 STRANA - 06

03-0006

21,70 €

056/ 22 29 644

69-0072

len za

34-0069

AJ TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu? Hľadáš lepšiu prácu?

www.bzzik.sk

Absolvovali ste opatrovateľský kurz?

INFO: 0908 723 867, 0908 723 889 alebo bolcova.atena@gmail.com, jendzelovska.atena@gmail.com

TENTO INZERÁT SLÚŽI AKO POUKAZ NA ZĽAVU 10,- EUR Z POPLATKU ZA SPROSTREDKOVANIE

74-0005

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu

69-0048

Lepšia práca ... Lepší život ...

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

Agentúra ATENA Vám ponúka možnosť pracovať v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku alebo Anglicku. Ubytovanie a strava ZDARMA. Dlhodobá práca s platom od 1200 €.

69-0006

J ODBORNE STI SPÔSOBILO Hľadáme samostatné

35€

Technické profesie

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber.

Vyskúšajte niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi známymi Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho

Náplň práce: � Nákup materiálov podľa výkresovej dokumentácie a technickej špecifikácie � Aktívne vyhľadávanie nových dodávateľov � Zodpovednosť za nákup podľa pridelenej oblasti pôsobnosti � Plánovanie a riadenie dodávok materiálu � Hodnotenie dodávateľov Požiadavky: � Vysokoškolské vzdelanie – odbor: Strojárstvo � Znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka – slovom a písmom � Znalosť ERP systémov: Baan, SAP - výhodou � Prax v oblasti nákupu min. 2 roky

Ponúkame: - stabilnú prácu - 12€/hod.

na Pôvodná ce

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

� TECHNICKÝ NÁKUPCA

2-4 členné partie, podmienkou je, aby jeden vedel nemecký jazyk - aktívne !!!

Výživový doplnok Goji Berry

2

Voľné pracovné miesta

Náplň práce: � Tvorba technickej dokumentácie podľa zadaných špecifikácií v súlade so stanovenými termínmi a internými postupmi � Zodpovednosť za aktualizáciu technickej dokumentácie � Spolupráca s ostatnými oddeleniami s ohľadom na správne vypracovanie technickej dokumentácie Doplňujúce požiadavky na kandidáta Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: � Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru (zameranie na strojárstvo) � Prax v danej oblasti: výhodou � Aktívna znalosť angličtiny alebo nemčiny alebo francúzštiny

na práce v Nemecku na spoluprácu na dlhodobých projektoch Požiadavky: - živnosť alebo s.r.o. - vyučený v odbore - vlastné auto a náradie

Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

Hľadajte ľudí jednoduchšie! 8 krokov k lepším zamestnancom

Robotnícke profesie 85-0088

0948 833 441

Choďte na bzzik.sk/registracia.

� KONŠTRUKTÉR

partie elektrikárov

Kontakt: praca@efachmann.com

1

� MONTÁŽNIK Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie Prax s montovaním ložísk, spojok, prevodoviek,... - výhodou � Pozícia vhodná pre absolventa �

� OBSLUHA HORIZONTKY Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie Prax min. 5 rokov ako obsluha horizontky � Skúsenosti s riadiacim systémom Heidenhain - výhodou �

1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

3

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

5

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

6

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

7

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

� OPERÁTOR CNC STROJA Vyučený v strojárskom odbore Znalosť technickej dokumentácie � Prax na CNC min. 2 roky � Skúsenosti s riadiacim systémom Sinumeric, Heidenhain, Okuma - výhodou

� �

� SKLADNÍK-OBSLUHA ŽERIAVA

72 %

Teraz za

9,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

� SÚSTRUŽNÍK � �

R VÁŠ PRIESTO PRE REKLAMleU n za

11,20 € bez DPH

056/644 29 22

Vyučený v strojárskom odbore Znalosť technickej dokumentácie � Prax min. 5 rokov

� ZVÁRAČ TIG � �

Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie Prax min. 2 roky so zváraním konštrukčných celkov

Vyskúšajte niečo nové!

Buďte iní. Hľadajte zamestnancov jednoduchšie

NA VYBRANÉ PRACOVNÉ POZÍCIE POSKYTNEME NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK. ŽIADOSŤ S PRILOŽENÝM ŽIVOTOPISOM NA KONKRÉTNE PRACOVNÉ MIESTO, ZASIELAJTE NA ADRESU SPOLOČNOSTI ALEBO E-MAIL

Nezaťažujte svoju e-mailovú schránku a komunikujte cez náš server bzzik.sk 80-0041

Pomôže vám s chudnutím, predlžuje život. Goji = ovocná viagra

Náplň práce: Príjem, označovanie, uskladnenie a výdaj materiálov do výroby Zodpovednosť za uskladnenie materiálov v súlade so smernicami spoločnosti Požiadavky: � Stredoškolské vzdelanie - odbor: Strojárstvo � Prax v oblasti práce so žeriavom - min. 1,5 roka - podmienkou � Znalosť anglického jazyka slovom a písmom - výhodou � Znalosť ERP systémov: Baan, SAP - výhodou � Prax v oblasti skladovania min. 2 roky �

MI 13-08 STRANA - 07

Šetrite svoj čas


SLUŽBY Show

firma

> Kedy? nedeľa 3. marec, 17:00 > Kde? Veľká sála Zlatého býka

RÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ A TERÁS POSUVNÝM SYSTÉMOM systém TERMO plus

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ POSUVNEOTOČNÉ systém IVETA

OCKO v Michalovciach

PRÍSTREŠKY STRIEŠKY

základná cena

650 €

základná cena

sklá je možné skladať k bočnej stene, 100% vysklenie kalené sklá 6 mm bez zvislých rámov uzamykanie lódžií obmedzenie hlučnosti a prašnosti jednoduché umývanie z vnútra balkóna

z hliníka, ocele, dreva

TERASY

www.promontca.sk promont@promontca.sk mobil: 0918 623 064

69-0042

� � � �

VÝHODY

500 €

Vstupné:

8€

Vstupenky zakúpite v Michalovciach: • Mestská informačná kancelária • Reštaurácia Zlatý býk • Fannsport Zimný štadión • Cestovná kancelária Bomex, Námestie osloboditeľov

69-0058

OPLOTENIA POZEMKOV

0918 999 814

69-0103

0907 869 671

V našej redakcii si môžete zadať komerčnú inzerciu do ľubovoľného okresu v SR Komerčná Ján Horòák - 0905 719 142 inzercia: Jana Hinïošová - 0908 979 512 Marianna Sovjaková - 0907 895 864 Grafik:

Registrované na MK SR pod èíslom EV 3676/09

Kominársvto DEMÈÁK

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Michalovce, Trebišov, Sobrance, Topoľany, Staré, Ložín, Zalužice, Močarany, Pozdišovce, Zemplínske Hradište, Vinné, Dúbravka, Sliepkovce, Budkovce Sečovce, Strážske, Lastomír, Hriadky, Vojčice, Závadka, Lúčky, Hažín, Fekišovce, Úbrež, Gajdoš, Veľké Revištia Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Jovsa, Bracovce, Poruba pod Vihorlatom

Tepelná a zvuková izolácia

075 01 TREBIŠOV, Sládkovičova 1301/5 Tel.: 056/672 23 63, Mobil: 0905 741 378

Cn oIsA tné Ae zK e p č URIDO

Vám ponúka tieto služby:

b

dvere

SEC

www.librabis.sk

u

ntážo

s mo

499

Slovenská norma Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

vzorky dverí 69-0012

- kontrolu, čistenie a preskúšanie komínov - vložkovanie a opravy komínov - pravidelné kontroly komínov v RD a organizáciach /vyplývajúce z vyhl. 401/2007 Zb. Zákonov/ - revízie komínov - potvrdenia ku kolaudácii a plynofikácii RD - poradenská činnosť a iné služby

riadková inzercia: michalovsko.riadkova@gmail.com

montáž pletív, brán, stĺpikov

69-0001

69-0066

- živnostníkom a podnikateľov

69-0063

prístrešky, schody a iné.

WC UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK s možnosťou využitia kamerového systému

(aj invalidným)

ploty, brány, mreže, zábradlia

KOVOVÉ KONŠTRUKCIE

NONSTOP

- zamestnaným - dôchodcom

KOVANÉ PLOTY

HYPERNOVA - Michalovce

Kontakt:

0918 874 969

69-0060

69-0120

0905 308 280

0911 921178 0917 979275

PREBÍJANIE A PREČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

PÔŽIČKY

0908 645 458

poskytujeme zmluvu,odber zaručený

plastových a hliníkových okien a dverí

83-0019

Lakovanie dverí rôznych odtieňov. Odvoz a dovoz.

0905 876 932

Ponúkame prácu na doma.

OPRAVA A SERVIS

MI 13-08 STRANA - 08


MI 12-44 STRANA - 09


MI 12-44 STRANA - 10


MI 12-44 STRANA - 11


MI 12-44 STRANA - 12


MI 12-44 STRANA - 13


MI 12-44 STRANA - 15


MI 12-44 STRANA - 14


MI 12-44 STRANA - 16

Michalovsko 13-08  

Michalovsko 13-08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you