Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

3

TREBIĹ OVSKO-SOBRANECKO

3

Ä?. 2 / 13. januĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

4

BB

KvalitnĂĄ sekÄ?nĂĄ brĂĄna na mieru

 BRĂ NY BENEDEK SEÄŒOVCE  Ing. VladimĂ­r Benedek HrnÄ?iarska 734 Tel./Fax: +421 56 668 7160 Mobil: +421 915 936 795 infoďż˝branybenedek.sk 

KOĹ ICE

zastĂşpenie

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

 

 za neuveriteÄžnĂş    cenu                         2017        

 2 " & &##"+ ! " , $!# & " !" . 7 ! "&$5 % $2 $ !" 7 ! #1  " 6#$ "$ $!" 6 ) !" $

uĹž od 539,- â‚Ź

AKCIA

     ! "    # 

 

Branislav Benedek ,D/&)''9)' HrnÄ?iarska 734 Mobil: +421 905 735 ,+##-C)'))+.2"+(#B($*) 376 VrĂĄtane kvalitnĂŠho pohonu, 2x ovlĂĄdaÄ?a a 20% DPH. &#-#%1/D(&3+##*+2#(-+*.&#%1 kosiceďż˝branybenedek.sk ZlatĂ˝ dub, tmavĂ˝ dub (orech), mahagĂłn, antracit a biela. /D+)%)" *6,(50%&.26/( (v cene nie je zahrnutĂĄ montĂĄĹž a doprava) *++!#)( www.branybenedek.sk

 !$#!"!"$$#107!"

$!./6$/#$!$#!"",# ., !  /1!0 , & $" $#$*$" ) 7) $%1#!&!" #$,%"1 $$6!"  " 0&$#"0## 70!!%"#/ "$& 0 )" % & #1"60 " ) " 0 !  " $%&7#$6#!5#   6! ## 7+ ./ .,

      

" !%" ) $!# $0 %&./$ ! ) % )!( #$( .,%&4".%/%"! ./$%#1,$!$ 2-4$0 ) /0!!%%!/7!! # $0 % %"+ '/ % &) $0$%&!+1$"$  +",$%!/$6#) $%6)$., 7$0!# " $!#

6

  

87-0008    

  PRIJMEME + *+/5") *+/5") '.< &)/( Kragujevská 3, 010 01 Žilina

 ! ,%$+*.&#%1)-A%&)/D(')(##,/ Výkupne: Michalovce Priemyselnåelektrikårov 10 // 0907 710 105 

"  #"&)%-7+/B+D@%1 J NE R na0904 prĂĄcu v899 Ă&#x2C6;R, SR. O B D V. KapuĹĄany Ä&#x152;epeÄž 31 // 909 O ,',#*+#*)'(.&#()<#-5 (    I NĂĄstup moĹžnĂ˝ K. Chlmec DobravskĂĄ 981 321 +)(#(1 *),&(5") *+/5") '.< 1 // 0908 Ă&#x201D;SOBILOST P     S ihneĂŻ. ?,%)&)/(,% 3&/ /&

   VYKUPUJEME AJ V HOTOVOSTI $9-3-(##,/C'#)+*)2(&#

  ! +43 699 181 60077 0905 633 416 D'&#,/D"&)%$:- Výkup kovovÊho ťrotu,  ,':-# ) %)()&(B(;" papiera, farebných kovov, Keramický Disney 

 %(6"/D+)($>.#9#D/+2#(-,%)' PREBĂ?JANIE hrnÄ?ek plastu a*+#:$: akubatĂŠriĂ­ *&3# /D +-#,&/ *)*#

    a PREÄ&#x152;ISTENIE ,1+';9&'(#&()D,--)B()' aj v roku 2016 ODPADOVĂ?CH POTRUBĂ? "# na B&)/%. & $ ) (9)' ,*)&)B()' pĂ´vodnĂĄ ce  WC - UMĂ?VADIEL OtvĂĄracie hodiny: Po-Pia 7:00 - 15:30 6,99 â&#x201A;Ź  )')/,D%-)+;')&1-),-(,*4 DAĹ˝Ä&#x17D;OVĂ?CH ZVODOV po dohovore s-; vykupovaÄ?om je moĹžnĂŠ Ä?ase D %-)+; .*+#'( '#&)/&vykĂşpiĹĽ #"& materiĂĄl aj v inom PISOĂ ROV "  pri)/3B väÄ?ĹĄom mnoĹžstve materiĂĄlu zapoĹžiÄ?anie (#,)& /D , )+2 &)/( GULIÄ&#x152;IEK kontajnera a doprava zdarma, individuĂĄlne ceny"  ,% /D %-)+)' *(.$: )+5 '+/1 s moĹžnosĹĽou NONSTOP *)-#/3 *+3 D ,:#- #+ /D )"  -15% vyuĹžitia Zasklievanie balkĂłnov, plastovĂŠ rolety, kamerovĂŠho D:-%D-+6#3'+#&<B&)/%'3  plastovĂŠ obklady, lexanovĂŠ prĂ­streĹĄky, Na vĂ˝ber 4 motĂ­vy detskĂ˝ch systĂŠmu /D '( ,&.<1 ,/)$'. 9-3-. *+#$= keramickĂ˝ch hrnÄ?ekov, ktorĂŠ sĂş drevenĂŠ altĂĄnky, zimnĂŠ zĂĄhrady ...  vhodnĂŠ do mikrovlnnej rĂşry #D%+6<D(*)=, 0918 999 814 aj umĂ˝vaÄ?ky riadu. DrevenĂŠ altĂĄnky a zimnĂŠ zĂĄhrady  '#+(1 D ,%+)'(; #"&  ! novĂĄ cena )/3B/,-.*)/&)/+")&)/$*)&#-#%1 SAMOSTATNĂ? Ă&#x161;Ä&#x152;TOVNĂ?K S PRAXOU, ceny ĂŠ renÄ?n 5,99 â&#x201A;Ź bezkonku   

,D )'#((-(;' D +32(1' &#'6 KOMPLEXNĂ? Ă&#x161;Ä&#x152;TOVNĂ?K rolex.montaze@gmail.com 0908 320 642 Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na +)'B#+)'"/2="'&23,  www.mdrolex.sk www.megazlava.sk 0944 442 668 SpoloÄ?nosĹĽ CENTRALINVEST, s.r.o. (; )* (#&( ( (#" /)" & hÄžadĂĄ ĂşÄ?tovnĂ­Ä?ku s praxou min. 2r, len z okresu )/*&1/#&(39&;/+$(;<#/)-#"& Michalovce, pozĂ­cia aj pre zdravotne postihnutĂş osobu. TAXI TREBIĹ OV )/3B/D23*,)D:,-/(),=D,*+ tšmpÂ&#x2C6;Ă&#x201D;|~Â&#x2C6;o  /)&#/),=*+%/*#&D/1+3,-)& $*) Miesto vĂ˝konu prĂĄce: Ĺ pitĂĄlska 3, Michalovce 0949 378 111 TrvalĂ˝ pracovĂ˝ pomer, PO-PIA 8 -16,30h (#<.$: ++,%5 *)%.,1 )D $") www.goldexpress.sk NĂĄstup â&#x20AC;&#x201C; ihneÄ? #,%+#-3#. D &#'#(3#. 2D *),-. mobilnĂ˝ telefĂłn, stravnĂŠ lĂ­stky - Vedenie jednoduchĂŠho "&/19-3-.2&1"&#/)$*+2#(-,%; W`W\_]^X^Y OPRAVA A SERVIS a podvojnĂŠho úètovnĂ­ctva '+-7()")&,)=).<)#C PoĹžadujeme:  +)%1 <#/)- ") ,.<)/& - Personalistika a mzdy ekonomickĂŠ vzdelanie, MRP-W`X_]W^_`^ pokroÄ?ilĂ˝, Outlook, plastovĂ˝ch a hlinĂ­kovĂ˝ch Word, Excel, samostatnosĹĽ, spoÄžahlivosĹĽ, /3<(")+)%-)+3")*+#*:-&( W`X^]\WWX_ - DaòovĂŠ priznania okien, dverĂ­, ĹžalĂşziĂ­, zodpovednosĹĽ, praktickĂŠ myslenie /)26%-3&,#/9%2")/3/&$,(: - Zakladanie s.r.o. W`W\^^\[]Z sietĂ­ proti hmyzu '1,CD"&)%:/#+.D*)&)'(;' TermĂ­n vĂ˝berovĂŠho konania: 23.1.2017 MurĂĄrske prĂĄce ARIAN, Masarykova 60,/)26B%. Michalovce zÄ&#x17D;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x201E;Ăżøáýôĥ 2+/6' D ( , '#(.&; +)% Ĺ˝ivotopisy zasielajte na : central@pobox.sk 0905 693 740, 0905 794 715 (,/)$ (+)(#(1,D/+$(),=). (uveÄ?te prac. pozĂ­ciu) Kontakt: 056/6420512 0905 308 280 |~Â&#x2C6;omÂ&#x201A;Â&#x2014;~m~ +)2&:B#& )&9=,-(;<'.(+2*+# 9&#2/#(9)/=/$;/&6*+2#(-# 92ĸ1eSUDFRYQpPLHVWDSUHRSDWURYDWHÄšN\ .)& ".,-+/(9*+)/#B

zvĂĄraÄ?ov.

87-0006

87-0012

0905 921 228

MI 17-02 STRANA - 01 *+" 

87-0012

61-0071

5

Â&#x20AC;||EĂąÄ Ă¸ĂśÄ&#x17D;óð íøðóýôÄ&#x192;Ă´Ä&#x201A;Ć&#x160;4-7 4-7

87-0003 _\EWWZ\

1,5â&#x201A;Ź

Ă&#x161;Ă&#x2C6;TOVNĂ?CTVO

34116102-1

87-0112

87-0004

Prijmeme

 zĂĄmoÄ?nĂ­kov,

2

4

62-0052

  

62-0047

ZbernĂŠ suroviny a.s.

87-0002

michalovsko.sk

MICHALOVSKO

2-3

7


tiraz michalovsko bez vierky.pdf 10. 9. 2015 6:57:47

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO MICHALOVSKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Štefánikova 44 Michalovce 056 / 644 29 22 michalovsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

právnik radí

Trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom

„Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to s ukončením platenia výživného na plnoleté dieťa. Ako dlho som povinný platiť výživné na môjho plnoletého syna? Mgr. Syn má 19 rokov. V júni 2015 ukonMiroslav čil štúdium na SOU s maturitou, Tokarčík kde sa vyučil za kuchára. Od sep-

tembra 2015 sa evidoval na úrade práce a pracoval len brigádnicky. Zamestnať na trvalý pracovný pomer sa mu podarilo až januári 2016. Celý rok 2016 som mu ešte platil výživné tak, ako doteraz. Pred časom sme sa však pohádali, na čo som mu oznámil , že od januára tohto roku mu už nebudem platiť žiadne výživné, keďže je už plnoletý a pracuje na trvalý pracovný pomer. Som povinný mu ďalej platiť výživné, alebo je v poriadku, ak teraz prestanem? Známy mi povedal, že by som od neho mohol dokonca žiadať vrátiť zaplatené výživné od kedy ukončil štúdium na SOU a jeden dokonca odkedy vraj nadobudol plnoletosť. Ako mám teda postupovať, môžete mi poradiť? Ďakujem, Váš čitateľ Peter.“ Dobrý deň p. Peter, problematiku platenia výživného rodičov na

svoje deti upravuje zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len ,,ZR“). V zmysle ust. § 62 ods. 1 ZR je rodič dieťaťa povinný prispievať na jeho výživu až do času, kým dieťa nebude schopné sa samé živiť. ZR teda neohraničuje povinnosť platiť výživné vekom dieťaťa. Vo svojich ustanoveniach hovorí len o tom, že rodič je povinný platiť výživné až do času kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Súdna prax však ustálila, že dosiahnutie plnoletosti dieťaťa samo osebe nespôsobuje zánik vyživovacej povinnosti. Súdna prax taktiež ustálila, že ak dieťa ukončilo svoju prípravu na ďalšie povolanie a pokiaľ mu v jeho povolaní nebránia žiadne závažné pokračovanie na nasledujúcej strane

Inzercia: Marianna Sovjaková 0907 895 864

Distribúcia: (30.500 domácností/firiem) Miroslav Zobín 0908 966 046

Každý týždeň: Michalovce, Trebišov, Sobrance, Zemplínske Hradište, Vinné, Pozdišovce, Močarany, Staré, Topoľany, Petrovce n/Laborcom, Lúčky, Závadka, Hažín, Fekišovce, Gajdoš, Veľké Revištia, Hnojné, Jovsa + v párnom týždni navyše: Sečovce, Strážske, Budkovce, Dúbravka, Zalužice, Sliepkovce, Rakovec n/Ondavou, Bačkov + v nepárnom týždni navyše: Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Ložín, Stretava, Jasenov Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

800

Ponúkame aj VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou pri podpise zmluvy

ce centrála Michalovce Špitálska 5 Šp 0915 887 596 09 infolinka: inf 0918 883 321 09

pobočka Humenné Nám. Slobody 25 V BUDOVE OC LABORECC 2. poschodie 0911 231 064

MI 17-02 STRANA - 02

pobočka Trebišov M.R.Štefánika 1766 V BUDOVE JMF oproti kostolu 0918 497 777

pobočka Sobrance Komenského 32 1. poschodie 0908 526 780


živy alebo exekúcii. Na základe toho, čo ste mi uviedli vám odporúčam čím skôr podať na príslušný súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, keďže tá zanikla buď už samotným skončením prípravy dieťaťa na budúce povolanie, t.j. ukončením SOU alebo najneskôr zamestnaním sa vášho syna na TPP. Tu bude rozhodovať fakt, kedy nastala skutočnosť, či dieťa je alebo nie je schopné sa samé živiť. V každom prípade vám však odporúčam navštíviť advokáta, ktorý náležite zistí všetky potrebné informácie a okolností, posúdi váš konkrétny prípad a situáciu a pomôže vám s prípravou podania. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

Vtip: „Už tri dni som svojej žene nepovedal ani slovíčko.“ „Vy ste sa pohádali?“ „Nie, ale nikdy sa mi nepodarili skočiť jej do reči.“ Oscar Wilde: „Mužov môžeme analyzovať, ženy len zbožňovať.“... Ak charakter muža dobre nepoznáte, pozrite sa na jeho priateľov.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2

51-0003

okolnosti (napr. zdravotný stav) možno konštatovať, že dieťa je schopné sa samé živiť. Vo vašom prípade by tomu tak bolo ukončením štúdia vášho syna na SOU. Do úvahy však treba vziať skutočnosť, kedy reálne bol schopný sám sa živiť a zabezpečovať si všetky životné potreby ako napr. bývanie. Nazdávam sa, že v jeho prípade sa tak stalo až od januára 2016 kedy sa skutočne zamestnal a začal mať nejaký príjem, z ktorého sa uživí. Posudzuje sa to však veľmi individuálne a dôležité sú aj také skutočnosti ako napr. vyvíjanie aktivity, aby sa zamestnal, stav trhu práce alebo záujem o jeho pracovnú kvalifikáciu.

Pokiaľ sa rozhodnete prestať platiť výživné, nemôžete to urobiť samovoľne, ak bola vaša vyživovacia povinnosť určená rozhodnutím súdu. Musíte podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na príslušný súd, ktorým je súd v obvode ktorého má bydlisko. Pri plnoletých deťoch zruší súd vyživovaciu povinnosť len na návrh povinnej osoby a najskôr ku dňu podania takého návrhu. Žiadať vrátiť zaplatené výživné by ste teda mohli len za obdobie od podania návrhu do doby kým súd vo veci nerozhodne. Do tej doby však odporúčam stále platiť výživné aspoň v minimálnej výške pre prípad, že by ste z nejakého dôvodu neboli úspešný, inak by ste sa mohli vystaviť hrozbe spáchania trestného činu zanedbania povinnej vý-

PROFESIONÁLNA DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. - uskutoční dobrovoľnú dražbu

byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba domácnosť záhrada a zverinec

3 4 5 6 7 8 9 10

hobby a šport

11

deťom rôzne/predaj rôzne/iné

12 13 14

hľadám prácu zoznamka

15 16

Predmet dražby: rodinný dom v meste Trebišov súp.č. 1262 Najnizšie podanie: 28.900 € Minimálne prihodenie : 200 €

Zn. : 3004 Dražobná zábezpeka: 5 000 €

Dátum a čas konania dražby: 07. február 2017 o 10:30 hod. Miesto konania dražby:Profesionálna dražobná spoločnosť, s. r. o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť na 1. poschodie Termín konania obhliadky: 24. 1. 2017 o 10:00 a 25.01.2017 o 14:00

Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800

MI 17-02 STRANA - 03

PLOŠNÁ

23-0002

pokračovanie

62-0005

Právnik radí

INZERCIA ................................ 0907 895 864

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMImedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MI 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


Lebo veríme lžiam. Aj napriek tomu, že keď nám klamú deti, potrestáme ich a rázne im dáme najavo, že klamstvo je v prostredí bežnej ľudskej morálky neprípustné. Keď nám klame sused či domnelý priateľ, obvykle s  ním akýkoľvek kontakt obmedzíme na najnutnejšie spoločenské minimum. Keď nás oklame zamestnávateľ, obrátime sa na súd. Keď nám však klame vláda a predstavitelia strán, odmeníme ich volebným hlasom. Divný zvyk! Keď niekto proti klamstvám vládnych predstaviteľov vystupuje a  poukazuje na ne, práve on je označený za klamára, lebo tí naši vyvolení predsa „vždy len pravdu vravia a dobre nám chcú.“ Klamstvo je asociálne správanie. Zmyslom lži je zavádzanie a manipulácia. Motívom je potom vždy nejaký zisk. Lož býva rozmanitá. Či už zahmlievanie skutočnosti, predstieranie, dezinformácia, manipulácia až po klasickú lož. Klasickú lož definujeme ako zámerný podvod. Klamať možno aj tým, že sa oznámeniu pravdy vyhneme, preženieme ju, či spochybníme. Dokonca klameme aj keď sme pasívni a len sa o niečom „zabudneme“ zmieniť. Klamať sa dá slovami i mlčaním. Spoľahlivým spôsobom, ako ľudí primäť veriť nepravdám, je ich časté opakovanie, keďže to, čo je známe, sa ťažko odlišuje od pravdy. Ak chcete, aby vás ľudia považovali za dôveryhodných, nepoužívajte zložitý, zle zapamätateľný jazyk tam, kde možno použiť jazyk jednoduchší. Vystihuje to aj motto, že jednoduchá podaná lož je prijateľnejšia než zložito podaná pravda. Z analýzy projektu demagog.sk vyplýva, že v  roku 2016 predseda vlády Robert Fico nehovoril pravdu v 17,7 percentách svojich faktických výrokov a v 9,7 percentách zavádzal. Predseda strany Most-Híd Béla Bugár mal nepravdivých 26 a pol percenta výrokov a 4,4 percent zavádzajúcich. Predseda SNS Andrej Danko mal zas „problém“ s číslami. Hoci sa v diskusiách chváli tým, že argumenty stavia na presných faktoch, v minulom roku mal nepravdivých 28,8 svojich výrokov a viac ako desať percent bolo zavádzajúcich. Takže hrdiť sa charakterom a  súčasne nehovoriť pravdu vo štvrtine výrokov je tiež iba – lož! A my čoraz viac veríme lžiam. Žiaľ. Pritom po štvrťstoročí už konštatujeme takmer s istotou, že ide v našej politike o prejav patologického klamania a dotyční možno už ani sami nevedia, že a  kedy a o čom klamú. Sú presvedčení, že majú pravdu. Vždy. Iba oni a nikto iný. A my im túto lož ako jednu z ich mnohých tiež veríme! ib

PeMi Capital SE

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

príjme záujemcov na prácu v ČR/Beroun

V SKLADE SO STAVEBNÝM DEBNENÍM

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU

BUK vzor vzo o

WENGE vzor

AKCIA na všetky

250 €

dvere

0915 961 078 alebo pemicapital@gmail.com

399 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký ký

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

BIELE vzor

S certifikátom NBU - iba u nás

0917 56 36 12 0911 60 20 40

WENGE hladké

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

www.ocelovedvere.sk w

ZAMERANIE Z A ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

9D9

KOVANIE K OVA ZDARMA !!! Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

85-0010

Klamstvo považujeme za pravdu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

74-160

Ivan Brožík

$NDGHP\

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00

ocelovedvere@ocelovedvere.sk ocel loveddvere@@ocelloveddvere skk

ǠǻȂɊ Ǥǡǝ ǠǻȂɊ ǝǧǤǬ

ȠǵǾǻǷȫǼǻǺȁǷǭǷȁǾȆǻȂ ǨǭǨǓǷǭǰDZǹȅ˭ǭǶȂǻȂǭɄǻǹǹDZǿȀDZ ǨǭǨǭǷǭǰDZǹȅ˘ǿǷ ̙˂ˋˆˊˋˋˈˈ˅ˋ

12-0002

2 8

6 9 6 1 5 8

Krajewski podľa agentúry ANSA dodal, že „robíme, čo je v našich silách“ - bezdomovcom v okolí Vatikánu rozdávajú teplú polievku, sendviče i teplú čokoládu. Pomoc je financovaná z darov pre apoštolskú charitu a pri jej distribúcii pomáhajú príslušníci talianskej armády i Pápežskej švajčiarskej gardy. Mrazy na Slovensku ešte potrvajú. Mnohé dvere, ktoré bývajú inak obvykle zamknuté, by sme mali pootvárať. Aj napriek tomu, že pohodlie nás, ktorí nie sú nijak ohrození, sa o určitý „štandard“ zníži. Za záchranu života to určite ib stojí.

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ prijme

t¹mpˆÔ|~ˆo 

€||EñāøöĎóð íøðóýôăôĂƊ

Miesto výkonu práce : celé územie Slovenskej republiky PONÚKAME: MZDA: Od 5,00€/hod. za odborné práce (vyučený v stavebnom odbore) Od 6,00€/hod. za odborné práce (elektrikári, inštalatéri, zvárači)

BENEFITY: Ubytovanie, Stravné lístky v hodnote 3,40€/deň Zimné a letné pracovné oblečenie Kompletné ochranné pracovné prostriedky Najmodernejšie pracovné náradie

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

zĎĂăĄÿø÷ýôġ Požičiavanie peňazí má nové slušné pravidlá Najlepšie sa presvedčíte sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplňte kontaktný formulár na www.silverside.sk

umom z o r s i s ajte Požičiav

MI 17-02 STRANA - 04

321170004

glosa

5

Pápež František v spolupráci s Úradom apoštolskej charity rozhodol, že tri denné centrá pre bezdomovcov zostanú teraz otvorené 24 hodín bez prestávky. Apoštolský almužník Konrad Krajewski pre agentúru

3

ANSA spresnil, že ak aj v týchto centrách nebude už žiadne voľné lôžko, „ktokoľvek by zaklopal, nájde sa preňho vždy miesto v teple i jedlo“. Pre tých, ktorí nechcú spať v nocľahárni, dal Vatikán k dispozícii spacie vaky vhodné do prostredia, kde je 20-stupňový mráz. Ľudia bez domova budú môcť stráviť noc aj v autách, ktoré poskytne pápežská charita. „Je jasné, že auto nemôže zostať naštartované celú noc. Bolo by to nebezpečné. Ale ako úkryt sa dajú použiť,“ vysvetlil Krajewski a dodal, že charitné auto na prenocovanie už vo Vatikáne využíva jeden 87-ročný bezdomovec.

74-05

3

6

Otvárajme dvere na živote ohrozeným!

inšpirácie

_\EWWW[

8 9 4 2 4 3 9 1

3 4 2

271170004-1

8 5 3


ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

gazdinka radí

Chrípkový čas

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umývanie rúk. gazdinka Evka

Vtip: Na zastávke stojí autobus chystajúci sa na odchod. Beží za ním chlap, je celý spotený a kričí. „Pán vodič, zastavte, inak nestihnem prácu!“ Vodič chce odísť, ale cestujúci ho presvedčia, aby počkal. Chlapík dobehne k zadným dverám, naskočí si, dvere sa zatvoria a on si víťazoslávne oddýchne, potom vyberie odznak a povie: „Revízia cestovných lístkov.“ Anton Srholec: „Najväčšie, ľudsky povedané -úspechy- sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

5

duchovné okienko

Ján Buc

To je krása! Vo Važci sme mali pred pár dňami 30 stupňov pod nulou. Mrzlo všetko, žiaľ aj autá. Po tak mrazivej noci sme museli autá oživovať. Jedno sme našťastie naštartovali a to pomohlo k štartu ďalším. Prvá zahrievacia jazda smerovala kúsok nad dedinu, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Kamarát, ktorý sedel pri mne, v práve sa pomaličky rozmrazujúcom aute, pri pohľade na nádheru našich hôr, spontánne zo seba vyhŕkol: „To je krása!“ Má pravdu a stále, keď je jasno a vidím túto nádheru, tak sa ma to v mojom vnútri dotýka. Táto krása ma poteší, upokojí a pripomenie, že to Boh tak urobil pre nás, pre mňa. Mám rád presne tieto momenty, keď krása vstúpi do srdca, neudržíme to a ústa z plnosti srdca hovoria: „ To je krása! Chvála Bohu za takúto nádheru! Vďaka Otec, že môžem žiť v takej krásnej krajine!“ Stalo sa vám niekedy, že ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevšimol? Možno prešiel okolo bez toho, aby sa potešil. Možno ste čakali aspoň trochu údivu, radosti ... a nič. Vaša energia, nádej z potešenia iného a radosť sa stratia. Tak sa niekedy asi cíti BOH. Pozval nás do nádhery života, pripravil pre nás nespočetne veľa prejavov svojej náklonnosti, lásky, pozornosti a my, my nič. Radšej pozeráme so sklopeným pohľadom do „displejov života“ ako na dar krásy od Otca svetiel. Prestali sme žasnúť, prestali sme si vychutnávať krásu. Nevieme si dopriať ani chvíľku zastavania, kedy sa môžeme na niečom krásnom pokochať. Myslím, že sa tratí cit pre krásno a nevnímame to, čo pre nás Boh pripravil a neustále pripravuje. Ochudobňujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nádhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakú nádheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duši žasnúť? Kráľ Dávid to nádherne zachytil v 19. žalme: „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta.“ Skúsme dnes, možno zajtra spomaliť a nechať do seba prúdiť krásu človeka, stvorenia a povedzme Bohu, že je skvelý Stvoriteľ. Poteší to nás a Jeho určite tiež. Ján Buc, katolícky kňaz

MI 17-02 STRANA - 05


9 4 1 2 5 3 8 2 4 8 5

1

5

3

8 9 2 7 9 4 3

8 7 3

9

na rovinu

tip na výlet

ZåŞitkovå výchova v prírode

do konca zimy takĂ˝ch dnĂ­ zaĹžili toÄžko, koÄžko sa vĂĄm len zaĹžiada. StaÄ?Ă­ iba, aby sa rodiÄ?ia alebo ĹĄkola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradiÄ?nĂ˝ tip lesnĂ­kmi. A Ä?uduj sa svete â&#x20AC;&#x201C; tĂ­ pracujĂş aj v mestĂĄch, nielen na vĂ˝let. NemusĂ­te nikam na vidieku. Ä?aleko, nebude vĂĄs to stĂĄĹĽ Denne v tĂ˝chto mrazoch vynĂĄĹĄajĂş do krmelcov pomocnĂş okrem troĹĄky fyzickej nĂĄ- dodatkovĂş potravu pre lesnĂş zver. Je to naozaj drina a urmahy niÄ? a  zaĹžijete nĂĄd- Ä?ite stojĂ­ za to pomĂ´cĹĽ aj s deĹĽmi a tak ich nasmerovaĹĽ na hernĂ˝ deĹ&#x2C6;, na akĂ˝ budete Ä?osi, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ ohÄžaduplnosĹĽou k  prĂ­rode. spomĂ­naĹĽ moĹžno celĂ˝ Ĺživot. A keÄ? je tĂĄ dostatoÄ?nĂĄ, potom mĂĄme zĂĄruku aj v tom, Ĺže A niÄ? vĂĄm nebrĂĄni, aby ste naĹĄe deti nebudĂş v budĂşcnosti necitlivĂŠ ani k trĂĄpeniu od-

 

s Martinom Skubanom

Martin Skuban otec â&#x20AC;&#x201C; zaloĹžili ste vlastnĂş rodinu, uĹž prebaÄžujete, kĹ&#x2022;mite, akĂ˝ je to pocit pre mladĂŠho muĹža? MĂĄm 37 rokov a na dieĹĽa som Ä?akal, kĂ˝m dozriem. Je to najkrajĹĄĂ­ pocit. Jeden zo zmyslov naplnenĂŠho Ĺživota. Okrem piesnĂ­ tu tak po sebe zanechĂĄm aj svoju krv. MaĹĽ dieĹĽa je ĹživĂ˝ zĂĄzrak. Martin Skuban hudobnĂ­k â&#x20AC;&#x201C; skomponovali ste stovky piesnĂ­, ale na ich obsah a posolstvo dĂĄvate veÄžkĂ˝ dĂ´raz, nie sĂş len o  tom, Ĺže â&#x20AC;&#x17E;ona miluje jeho, on ju a oni vĹĄetkĂ˝ch...â&#x20AC;&#x153; MnohĂ­ si nikdy nepoloĹžia otĂĄzku, preÄ?o sme vlastne na svete. HÄžadanie zmyslu Ĺživota zamestnĂĄvalo moju myseÄž od puberty. NaĹĄiel som ho v robenĂ­ piesnĂ­, ktorĂ˝mi chcem povedaĹĽ, Ĺže najdĂ´leĹžitejĹĄie je byĹĽ sĂĄm sebou za kaĹždĂş cenu, bez pretvĂĄrky, maĹĽ otvorenĂŠ srdce a myseÄž. Dnes je vĹĄetko o peniazoch, nie vĹĄak o myslenĂ­, ale do hrobu odchĂĄdzame s holĂ˝mi rukami. Zastavme sa pri pesniÄ?ke VĂ­tanĂ˝ hosĹĽ. Vyslovujete sa v nej ako sklamanĂ˝ aĹž frustrovanĂ˝ obÄ?an zo sĂşÄ?asnĂŠho stavu naĹĄej spoloÄ?nosti a korupcie v nej. V televĂ­ziĂĄch a  rĂĄdiĂĄch sĂş len vyvolenĂ­. Kto mĂĄ znĂĄmosti, zaplatĂ­ si to, alebo inĂ˝m spĂ´sobom sa â&#x20AC;&#x17E;zainteresujeâ&#x20AC;&#x153;. Ozaj talentovanĂ­ Äžudia, ktorĂ­ nemajĂş peniaze, nedostanĂş priestor ani ĹĄancu. Preto v rĂĄdiĂĄch Ä?asto poÄ?ujeme piesne, z ktorĂ˝ch je nĂĄm neraz zle, ale Ä?lovek si zvykne, bohuĹžiaÄž. A odkiaÄž mĂĄ uÄ?iteÄž zo mzdy zobraĹĽ peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikĂĄl? MĂĄm hotovĂş prekrĂĄsnu operu, ale z 500 eur musĂ­m zaplatiĹĽ nĂĄjom a stravu, nestaÄ?Ă­ to na nahratie piesnĂ­ v ťtĂşdiu a zaplatenie hercov a ĞudĂ­ okolo toho, ale moĹžno keby som mal znĂĄmosti a peniaze... Ä&#x152;esi mali Kryla, Rusi VysockĂŠho. Inklinujete k vĂ˝znamnej a u nĂĄs v sĂşÄ?asnosti prepotrebnej spoloÄ?enskej pozĂ­cii â&#x20AC;&#x201C; k pesniÄ?kĂĄrovi svedomia? Ă no. UrÄ?ite. UĹž v 14-tich som napĂ­sal pieseĹ&#x2C6; Aj vy ste boli mladĂ­, pre ÄžudĂ­, ktorĂ­ prĂ­liĹĄ rĂ˝chlo duĹĄevne zostarli. PieseĹ&#x2C6; Ä&#x152;ervenĂĄ, biela, Ä?ierna, bojuje proti rasizmu. â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝ivot vnĂ­majâ&#x20AC;&#x153; je o krĂĄse Ĺživota, Ĺže ĹĽaĹžkĂŠ je vstĂĄvaĹĽ unavenĂ˝ a nemaĹĽ sny a cieÄž, vzdaĹĽ sa. SpomĂ­nanĂ˝ â&#x20AC;&#x17E; VĂ­tanĂ˝ hosĹĽâ&#x20AC;&#x153; je o korupcii. A takĂ˝ch mĂĄm veÄža. red

94-002

... uÄ?iteÄžom gitary, Ä?erstvĂ˝m oteckom, pesniÄ?kĂĄrom, hudobnĂ­kom, autorom stoviek piesnĂ­, troch muzikĂĄlov a jednej opery.

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

$FTUPWBOJF MDD v ZOO ZlĂ­n

Teraz len za

37 â&#x201A;Ź

18,50 â&#x201A;Ź

50%

PoÄ?te si s nami pozrieĹĽ tretiu najnavĹĄtevovanejĹĄiu ZOO v Ä&#x152;eskej republike, v srdci ktorej sa nachĂĄdza zĂĄmok LeĹĄnĂĄ. TermĂ­n zĂĄjazdu: 03. 06. 2017 Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, sluĹžby technickĂŠho sprievodcu.

BenĂĄtska lagĂşna

Teraz len za

87 â&#x201A;Ź

57 â&#x201A;Ź

35%

Urobte si 3-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ vĂ˝let do romantickĂ˝ch BenĂĄtok, poÄ?as ktorĂŠho navĹĄtĂ­vime aj ostrov Murano znĂĄmy vĂ˝robou benĂĄtskeho skla a ostrov Burano znĂĄmy nĂĄdhernĂ˝mi Ä?ipkami. TermĂ­n zĂĄjazdu: 19.05. â&#x20AC;&#x201C; 21.05.2017, 15.09. â&#x20AC;&#x201C; 17.09.2017.

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

46%

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

Ä&#x152;arovnĂ˝ vĂ­kend v Salzburgu a jeho okolĂ­ Teraz len za

159 â&#x201A;Ź

109 â&#x201A;Ź

32%

Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: spiatoÄ?nĂĄ preprava luxusnĂ˝m autobusom znaÄ?ky Mercedes, 1x ubytovanie v hoteli*** v dvojlĂ´ĹžkovĂ˝ch, prĂ­padne trojlĂ´ĹžkovĂ˝ch izbĂĄch, sluĹžby kvalifikovanĂŠho sprievodcu poÄ?as celĂŠho zĂĄjazdu. TermĂ­ny: 6. - 7.mĂĄja 2017, odchod z Bratislavy a 23.09. - 24.09.2017, odchod z Bratislavy.

www.megazlava.sk Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

MI 17-02 STRANA - 06

kĂĄzanĂ˝ch ÄžudĂ­. PoÄ?as takĂŠhoto dĹ&#x2C6;a sa deti od lesnĂ­kov dozvedia veÄža zaujĂ­mavĂŠho, nielen to, Ĺže na zver sa poÄžuje. NauÄ?ia sa, ako Ĺžije, Ä?Ă­m sa ĹživĂ­, ako zvlĂĄda takĂŠto zimy, moĹžno si vypoÄ?ujĂş pĂĄr peknĂ˝ch prĂ­behov. A urÄ?ite sa dostanĂş aj k tomu, Ä?o by sme mohli nazvaĹĽ â&#x20AC;&#x17E;tvrdou prĂĄcouâ&#x20AC;&#x153;. Chce to len trochu chuti, organizaÄ?nĂ˝ch schopnostĂ­, dobrĂŠ teplĂŠ obleÄ?enie, termosku Ä?aju a dospelĂ­ moĹžno aj so sebou Ä?osi tuhĹĄie â&#x20AC;&#x201C; ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sĂş tie najkrajĹĄie zimnĂŠ zĂĄĹžitky, na akĂŠ na Ĺžiadnej zjazdovke nikdy nenarazĂ­te.


NeÄ?akajme na vĂ˝zvy

celodennĂş prevĂĄdzku. U nĂĄs sme eĹĄte len na zaÄ?iatku otvĂĄrania naĹĄich duĹĄĂ­. Vonku mrznĂş Äžudia bez strechy nad hlavou DobrĂ˝ deĹ&#x2C6; vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia rovnako ako zvieratkĂĄ v útulkoch Ä?i vo voÄžnej prĂ­rode. a  zĂĄroveĹ&#x2C6; aj dobrĂ˝ rok 2017! NeÄ?akajme na vĂ˝zvy charitatĂ­vnych organizĂĄciĂ­, poupratujme Opäż sme tu s naĹĄimi a dĂşfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, Ä?o mĂ´Ĺže ohriaĹĽ, zame, Ĺže aj pre mnohĂ˝ch z  vĂĄs tepliĹĽ, pomĂ´cĹĽ preĹžiĹĽ. CharitatĂ­vnym organizĂĄciĂĄm, Ăştulkom, â&#x20AC;&#x201C; vaĹĄimi novinami. KeÄ? sa tvo- ĹživĂ˝m tvorom v nĂşdzi. VeÄ? vĹĄetci sme â&#x20AC;&#x17E;BoĹžie detiâ&#x20AC;&#x153;. rili, Slovensko zvierala ÄžadovĂĄ NeÄ?akajme v tomto roku ani na inĂŠ vĂ˝zvy a aktĂ­vne sa povlna a ako sa zdĂĄ, riadna zima dieÄžajme na kontrole toho, ako sa u nĂĄs spravuje nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. bude eĹĄte zopĂĄr týŞdĹ&#x2C6;ov trvaĹĽ. PretoĹže nikomu inĂŠmu, nech si niektorĂ­ jedinci myslia Ä?okoÄžVatikĂĄn otvoril Ăştulky pre vek, nepatrĂ­. Ĺ tĂĄt nie je sĂşkromnĂŠ vlastnĂ­ctvo prĂĄve tak, ako

GSK-spol. s r.o.

- PracovnĂ­k/Ä?ka montĂĄĹžnej linky - RobotnĂ­k/Ä?ka v elektrotechnike - ElektromontĂĄĹžnik/Ä?ka - SkladnĂ­k - MontĂĄĹžny zĂĄmoÄ?nĂ­k/Ä?ka

PozitĂ­va pre uchĂĄdzaÄ?ov: - PlatovĂŠ ohodnotenie: od 600EUR do 1000 EUR

/absolventov zauÄ?Ă­me/

INFO: +421

905 867 615

RastĂşci strojĂĄrsky zĂĄvod firmy Kuenz â&#x20AC;&#x201C; SK s.r.o. v Kechneci pri KoĹĄiciach prĂ­jme do TPP

40 strojĂĄrov

Palifor Slovaquie s.r.o.

ZĂĄmoÄ?nĂ­k - zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C; CO2), znalosĹĽ vĂ˝kresov, rovnanie plameĹ&#x2C6;om ZvĂĄraÄ? - zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C;CO2), certifikĂĄt zvĂĄraÄ?a pre proces 135

hÄžadĂĄ VODIÄ&#x152;OV MKD

Obsluha CNC frÊzy - znalosż výkresov , znalosż programovania v jazyku Heidenhain, skúsenosti s mechanickým obråbaním nadrozmerných výrobkov

na prepravu tovaru v krajinĂĄch EĂ&#x161; (BE, FR, NL, LUX, D, GB)

KaliĹ&#x2C6;ĂĄkova ĂşradnĂ­Ä?ka

030005-1

PonĂşkame: prĂĄcu v stabilnej strojĂĄrskej spoloÄ?nosti s dlhodobou tradĂ­ciou a perspektĂ­vnym vĂ˝robnĂ˝m programom, zodpovednĂ˝ prĂ­stup k zamestnancom, motivujĂşce finanÄ?nĂŠ ohodnotenie

V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte: tel.Ä?.:055/7261572, e-mail: michaela.sopkova@kuenz.com

VysokĂĄ ĹĄtĂĄtna ĂşradnĂ­Ä?ka na ministerstve vnĂştra, priama podriadenĂĄ KaliĹ&#x2C6;ĂĄka vyhlĂĄsila, Ĺže KaliĹ&#x2C6;ĂĄk by mal okamĹžite odstĂşpiĹĽ. Vraj Äžudia na ministerstve sa hanbia robiĹĽ pod takĂ˝m ministrom, ktorĂ˝ je sĂĄm podozrivĂ˝ z korupcie v kauze BaĹĄternĂĄk.

¡ v SR Ĺ IÄ&#x152;KY ¡ v Ä&#x152;R TRIEDIÄ&#x152;KA TEXTILU (90,- KÄ?/hod. v Ä?istom). Ide o celoroÄ?nĂş prĂĄcu, poskytujeme týŞdennĂŠ zĂĄlohy, ubytovanie, dopravu a OOPP hradĂ­ firma.

HÄžadĂĄme:

¡ MONTà ŽNE PARTIE

na montĂĄĹž okien - drobnĂĄ stavebnĂĄ Ä?innosĹĽ

Kontakt: 0948 622 110, 0948 837 000 haragalova@iwin.sk * info@iwin.sk

0905 464 371

Korupcia neexistuje

â&#x20AC;&#x153;S nami to mĂĄte!â&#x20AC;?

www.indevel.sk

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - splatnosĹĽ aĹž 5 rokov

SpoloÄ?nosĹĽ s licenciou od NBS

Igor MatoviÄ?

Po krĂĄtkej sviatoÄ?nej prestĂĄvke tieto novinky mĂ´Ĺžete opäż nĂĄjsĹĽ vo svojich schrĂĄnkach. Prajem vĂĄm v novom roku vĹĄetko len to naj, zdravĂ­Ä?ko, ĹĄĹĽastĂ­Ä?ko, lĂĄsku, mĂşdrosĹĽ a pokoj v duĹĄi. VĹĄetkĂ˝m. TĂ˝m, ktorĂ­ ma radi mĂĄte, aj tĂ˝m, ktorĂ­ ma z hÄşbky duĹĄe nenĂĄvidĂ­te.

¡ ODLIEVAÄ&#x152; ¡ PALIÄ&#x152; ¡ TAVIÄ&#x152; ¡ BRUSIÄ&#x152; ¡ LAKOVAÄ&#x152; ¡ FORMOVAÄ&#x152;

TermĂ­n nĂĄstupu: januĂĄr 2017 â&#x20AC;&#x201C; jĂşn 2017

PonĂşkanĂ˝ plat: 650â&#x201A;Ź + cestovnĂŠ nĂĄhrady 50 â&#x201A;Ź - 60 â&#x201A;Ź moĹžnosĹĽ voÄžby turnusov 3/1 alebo 6/2 Doprava do/zo zamestnania zabezpeÄ?enĂĄ Kontakt: 0918 364 358

ObsadzovanĂŠ pozĂ­cie:

7

Len to naj

KaliĹ&#x2C6;ĂĄk sa hneÄ? po Novom roku nechal poÄ?uĹĽ, Ĺže korupcia na najvyĹĄĹĄĂ­ch miestach politiky vĂ´bec neexistuje, preto niet koho stĂ­haĹĽ a daĹĽ do chlĂĄdku. Doteraz neprezradil, Ä?i to myslel ako novoroÄ?nĂ˝ vtip, ale ani ako vtip by takĂĄ hlĂşposĹĽ smieĹĄna nebola.

Danko chrĂĄpal

Andrej Danko sa sprĂĄval ako najväÄ?ĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x17E;sedlĂĄkâ&#x20AC;&#x153; priamo na udeÄžovanĂ­ najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch ĹĄtĂĄtnych vyznamenanĂ­. Zrejme preto, Ĺže chcel ukĂĄzaĹĽ, Ĺže nesĂşhlasĂ­ s niektorĂ˝mi ocenenĂ˝mi, teatrĂĄlne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tvĂĄril sa, Ĺže spĂ­. DosĹĽ ĂşbohĂŠ od druhĂŠho najvyĹĄĹĄieho ĂşstavnĂŠho Ä?initeÄža.

RegioJet konÄ?Ă­

StĂĄtisĂ­ce SlovĂĄkov si obĞúbilo rĂ˝chle, Ä?istĂŠ a relatĂ­vne lacnĂŠ vlaky RegioJet. AvĹĄak Danko sa rozhodol tĂşto ďŹ rmu zo Slovenska vyĹĄtvaĹĽ a oni si povedali, Ĺže nedokĂĄĹžu uĹž viac jeho hlĂşposti vzdorovaĹĽ a deďŹ nitĂ­vne konÄ?ia na trati KoĹĄice - Bratislava. HlupĂĄk dosiahol svoje.

GajdoĹĄ prehovoril

Ĺ ĂŠf vyĹĄetrovacieho tĂ­mu Gorila prehovoril, ako mu KaliĹ&#x2C6;ĂĄk hĂĄdzal polenĂĄ pod nohy poÄ?as vyĹĄetrovania. ElitnĂ˝ policajt tak KaliĹ&#x2C6;ĂĄka usvedÄ?il z toho, Ĺže zasahoval do vyĹĄetrovania, Ä?o KaliĹ&#x2C6;ĂĄk vĹždy odmietal. TieĹž povedal, Ĺže KaliĹ&#x2C6;ĂĄk mu nezdvĂ­hal telefĂłn a neodpovedal na sms sprĂĄvy. 030001

- ukonÄ?enĂŠ min. SOU - prax na danĂŠ pozĂ­cie

myslĂ­m si

TaktieĹž ponĂşkame prĂĄcu pre Ĺženy: SpoloÄ?nosĹĽ Kuenz-SK s.r.o. je vĂ˝robcom Ĺžeriavov a zvĂĄranĂ˝ch Ä?astĂ­ elektrĂĄrnĂ­

85-0031

PoĹžiadavky na uchĂĄdzaÄ?ov:

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o., BudovateÄžskĂĄ 1285, Vranov n/ T

ZlievarenskĂŠ profesie: 85- 0003

- Prijmeme do zamestnania na TPP pracovnĂ­kov pre elektrotechnickĂ˝ a automobilovĂ˝ priemysel na pozĂ­cie:

Miroslav Schlesinger: â&#x20AC;&#x17E;Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.â&#x20AC;&#x153;

¡ VIAZAÄ&#x152; ARMATĂ&#x161;R ¡ TESĂ R ¡ BETONĂ R ¡ ZVĂ RAÄ&#x152; ¡ ZĂ MOÄ&#x152;NĂ?K ¡ Ĺ˝ERIAVNIK

Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;ĹśÄ Ä&#x201A;ĆľÄ?Ç&#x2021;Ć&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;ŜĠÄŽĆ&#x152;žŽƾ

kapakov@centrum.sk 0904 981 591 - 0903 279 598

UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: â&#x20AC;&#x17E;O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Sadistiâ&#x20AC;&#x153;- ozve sa Karolko.

ponĂşka dlhodobĂş prĂĄcu na TPP a ĹživnosĹĽ pre jednotlivcov a partie v PrefĂĄch (prevĂĄdzky SereÄ?, SuÄ?any, Senec) v nasledovnĂ˝ch profesiĂĄch:

ͲĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ˝Ç&#x20AC;ĹśĹ&#x;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ĺ˝Ĺ&#x161;Ć&#x152;ŸŽÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x;ĹŻĹ?Ć? ͲEĆ?ơĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;ĆľÇ&#x17D;ĹśĹ&#x;ĹŹÄ&#x201A;Í&#x2022; Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x203A;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201C;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201E;Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;

ALDUX s.r.o.

- dobrĂ˝ zdravotnĂ˝ stav

services spol. s r.o.

prĂ­jme do zamestnania

85-0012, 85_0017

Ĺ? !+vru-Â&#x160;oÂ&#x2020; â&#x20AC;Ť!Ý˝â&#x20AC;Ź$ Ĺ&#x2018;

na debnenie DOKA,PERI. PrĂĄca na u zemi SR. Ć?Ć&#x2013;Ć?ŃśĹ&#x2020;Ć&#x201C;Ć?Ć&#x2019;Ć&#x201D;ŃśĆ&#x2018;ġ Ć?Ć&#x2013;Ć?Ć&#x2022;Ĺ&#x2020;Ć&#x2013;Ć&#x201D;Ć&#x2022;Ć&#x201D;ќќġĆ?Ć&#x2013;Ć?Ć&#x201C;Ĺ&#x2020;ќќĆ?Ć&#x201C;Ć?Ńś ]vhvroŃ´ÄşvuoĹ ]l-bŃ´Äş1ol

iwin

KAPAKOV s.r.o.

prijme

ŕ˘&#x2019; ,!(ġ$ "â&#x20AC;Ť(!ÜŹâ&#x20AC;Ź "$( ॽ !$ß&#x2C6;(

Vtip:

87-0160

Ivan BroŞík

naĹĄe zdravie Ä?i vzdelanie. Je Ä?as na vĂ˝menu tĂ˝ch politikov, ktorĂ­ si to myslia a podÄža toho tak vo vĂ˝kone nami zverenej moci svojvoÄžne a arogantne konajĂş smejĂşc sa nĂĄm do tvĂĄrĂ­. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy, Ĺže to spravĂ­ niekto za nĂĄs. Bez naĹĄej aktivity moĹžno zomrie niekoÄžko bezdomovcov, moĹžno uhynie mnoĹžstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. VĹždy ide o obrovskĂş tragĂŠdiu, za ktorĂş nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kĂ˝m je Ä?as. Inak sme uĹž aj my zamrzli v objatĂ­ mrazivej apatie a neochoty ĹžiĹĽ lepĹĄie. VeÄža ĹĄĹĽastia! Ivan BroŞík

74-1

redakÄ?nĂŠ slovo

MI 17-02 STRANA - 07

igor matoviÄ?


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

MI 17-02 STRANA - 08

Michalovsko 17-02  

Michalovsko 17-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you