Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2-3

... nájdeš, čo hľadáš

TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

3-8

č. 20 / 16. máj 2014 / 18. ročník

3-7

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Eurovoľby 2014 už v sobotu 24.5.

presťahovaný z Domu služieb

2-5

PÔŽIČKY NA VŠETKO PRE PODNIKATEĽOV, ZAMESTNANÝCH, ŽIVNOSTNÍKOV, DÔCHODCOV, OPATROVATEĽKY V ZAHRANIČÍ

- do 5 000  bez ručiteľa - do 100 000  pre firmy a živnostníkov - bez potvrdenia o príjme - predčasné splatenie BEZ ÚROKU - bezplatný odklad splátok

KUPÓN

20% zľava

na Jaroslawsku 13 /budova Tatra banky/

Michalovce, 0905 135 884, 0910 994 469

predschválenie do 15 minút

Volajte 0907 995 255

Kpt. Nálepku 20 Michalovce

2-9

69-0016

Pôžička bez rizika

Mirka

87-0028

objednávky na tel.: 0907 993 107 0905 297 316

nájdete na strane 15 Kozmetický salón

2

denne čerstv čerstvé

úcnosť našej krajiny, aby sme sa všetci mali lepšie. Z niekoľko stoviek ľudí sme na kandidátku vybrali trinásť so silným životným príbehom. Sú to ľudia, ktorí vás budú dobre zastupovať, môžete im dôverovať. Ručím za nich. Igor Matovič

62-0014

V sobotu 24.mája spoločne voľme ľudí, nie bezobsažnú skratku politickej strany. Voľme ľudí s príbehom, ľudí čo ukázali, že rozumejú životu a problémom obyčajných ľudí a majú záujem ich riešiť. Nevoľme politické strany, ktoré v prvom aj poslednom rade riešia len svoje stranícke záujmy. Nepotrebujeme živiť stranícke aparáty a plniť vrecká ich sponzorov, potrebujeme riešiť súčasnosť a bud-

JAHODY

3 3

-HGQRGXFKÒY\EDYHQLHĜLDGRVWL 7UDQVSDUHQWQÒSRGPLHQN\

2

6SOÀFDQLHSRGNRQWURORX

Zavolajte nám a dozviete sa viac

PÔŽIČKY

2

0905 225 402

Pre zamestnaných, dôchodcov, živnostníkov, opatrovateľky v zahraničí a podnikateľov (aj začínajúcich). Predschválenie do 15 minút.

69-0017

0850 111 102

191140041

michalovsko.sk

MICHALOVSKO

2-8

2

5 9 10-15

MI 14-20 STRANA - 01


4 1 4 2 8 2 3 1 1 5 5 9 8 7 8

PrĂĄvnik radĂ­ 7 9 8 3 4 2 1

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.

ObjektĂ­vna zodpovednosĹĽ drĹžiteÄža motorovĂŠho vozidla

platiĹĽ pokutu vĹĄak bola urÄ?enĂĄ mne ako vlastnĂ­kovi vozidla. Tomuto postupu vĹĄak vĂ´bec nerozumiem. Ako sa mĂ´Ĺžem voÄ?i uvedenĂŠmu rozhodnutiu brĂĄniĹĽ? ÄŽakujem. VĂĄĹženĂ˝ Ä?itateÄž, predmetnĂĄ vec sĂşvisĂ­ s uplatnenĂ­m princĂ­pu objektĂ­vnej zodpovednosti drĹžiteÄža motorovĂŠho vozidla. PrincĂ­p objektĂ­vnej zodpovednosti vĹĄeobecne znamenĂĄ, Ĺže dotknutĂĄ osoba je zodpovednĂĄ za poruĹĄenie prĂĄvnej povinnosti bez ohÄžadu na svoje zavinenie. S objektĂ­vnou zodpovednosĹĽou vlastnĂ­ka motorovĂŠho vozidla sa stretĂĄvame i v zĂĄkone o cestnej premĂĄvke. OrgĂĄn PolicajnĂŠho zboru mĂĄ oprĂĄvnenie v prĂ­pade, ak dĂ´jde

DobrĂ˝ deĹˆ, pred nedĂĄvnom som mĂ´j osobnĂ˝ automoJUDr. bil poĹžiÄ?al znĂĄmemu, ktorĂ˝ MaroĹĄ nĂĄsledne prekroÄ?il povolenĂş Prosman rĂ˝chlosĹĽ v obci. PovinnosĹĽ za-

NefrologickĂĄ ambulancia pre deti a dorast oznamuje

V ponuke sĂş prĂ­stroje s bielym a zelenĂ˝m fosforom. Na prĂ­stroje poskytujeme zĂĄruÄ?nĂ˝ a pozĂĄruÄ?nĂ˝ servis.

novĂŠ telefĂłnne Ä?Ă­slo

0948 558 334

k Vami uvedenĂŠmu prekroÄ?eniu povolenej rĂ˝chlosti, uloĹžiĹĽ pokutu priamo drĹžiteÄžovi vozidla. Ak orgĂĄn PolicajnĂŠho zboru zistĂ­ poruĹĄenie zĂĄkonom stanovenej povinnosti v zmysle zĂĄkona o cestnej premĂĄvke, vydĂĄ rozkaz o uloĹženĂ­ pokuty. Rozkaz sa vĹĄak nevydĂĄ v prĂ­pade, ak drĹžiteÄž motorovĂŠho vozidla nie je znĂĄmy, ak od poruĹĄenia povinnosti uplynuli viac ako dva roky, ak bolo v Ä?ase poruĹĄenia povinnosti odcudzenĂŠ motorovĂŠ vozidlo alebo tabuÄžka s evidenÄ?nĂ˝m Ä?Ă­slom alebo ak bola eĹĄte pred zaÄ?atĂ­m konania zistenĂĄ totoĹžnosĹĽ vodiÄ?a. Ak v predmetnej veci uĹž doĹĄlo k uloĹženiu pokuty drĹžiteÄžovi pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

VĂ˝ber prĂ­strojov noÄ?nĂŠho videnia generĂĄciĂ­ 1+ aĹž 3 Dedal, Armasight, ATN, Pulsar

MUDr. Anna MikulovĂĄ

Armasight Nemesis 4x Gen 2+ QSi - biely fosfor RozlĂ­ĹĄenie: 47 - 54 lp/mm Cena prĂ­stroja: 2 300 eur

62-0016

4 7 2

PrednĂĄ nĂĄsadka Armasight CO MINI HD - Gen 2+ High DeďŹ nition RozlĂ­ĹĄenie: 55 - 72 lp/mm Cena prĂ­stroja: 2 700 eur

Blaser R8 Standart – 3 070 eur

NA PREDAJ

auto-moto/inĂŠ byty/predaj

2

MoĹžnosĹĽ domontovania GSM bezpeÄ?nostnĂŠho alarmu proti krĂĄdeĹži.

3

Viac info na tel.: 0944 132 878

Super vec

byty/prenĂĄjom

4

TatranskĂ˝ profil

PERODRà ŽKA 1tr. - 3,90₏ 2tr. - 3,10₏

DokonÄ?ovacie liĹĄty

DlĂĄĹžkovica, zrub 0915 863 227 0948 032 183

0905 247 049

br KKamenny kkoberec

PouŞitie: chodníky, terasy, okolie bazÊnov, altånky, garåŞe, oprava nåhrobných pomníkov ...

Armasight Vulcan 4,5x HD Gen 2+ RozlĂ­ĹĄenie: 55 - 72 lp/mm Cena prĂ­stroja: 3 600 eur

DOVEZIEM

85-0210

auto-moto/predaj 1

NovopostavenĂŠ garĂĄĹže s vlastnĂ˝m pozemkom a prĂ­stupovou cestou na StrĂĄĹˆanoch v Michalovciach.

87-0093

riadkovĂĄ inzercia

62-0012

obÄ?ianska

HANĂ K s. r. o. ChotÄ?anskĂĄ 1900/181, 091 01 Stropkov PredajĹˆa: ul. Hviezdoslavova 26/17 - pri Tescu hanak@kalibersp.sk, kalibersp@kalibersp.sk

62-0017

Blaser R8 Profesional – 2 515 eur Armasight Vampíre 3x Gen 1+ CORE Rozlíťenie: 60 - 70 lp/mm Cena prístroja: 870 eur

ĂšÄŒTOVNĂ?K JednoduchĂŠ a podvojnĂŠ ĂşÄ?tovnĂ­ctvo DonĂĄĹĄkovĂĄ sluĹžba Ul. MoskovskĂĄ 1, Michalovce

vĂ˝uÄ?ba teoreticky a v ĂşÄ?tovnĂ­ckych programoch

volajte: 0905 719 143

 ď Żď ˘ď Şď Ľď ¤ď Žď Ąď śď Ťď š

www.solnajaskynatv.eu M.R.Ĺ tefĂĄnika 60, T R E B I Ĺ  O V /oproti kostolu/ 45 minĂşt = 3 dni pri mori ObjednĂĄvky: 0948 183 568

Pracovnå doba: 10.00 – 23.00 hod.

62-0011

Donåťka v meste 0,70

  !  89.(*:;<0:--=

 

!>* ! .@@AB?>* ,0 !  "# $%#"& '# "# ( )#" ) )" "! , )! &  !#  * ( + )#  ,!* ) ( ) "-

2, 3151341!5 ,,6 !  !7 ! , " , 

,! 1!, 

, . "#$%&$!'$()*$#+ ,- .$('/0    

COOP Jednota

M. R. Ĺ tefĂĄnika, TREBIĹ OV

´ MĂ&#x201E;SO- UDENINY

Prevådzame kompletnú opravu nåhrobných pomníkov 87-0098

0908 629 901

  

ď&#x20AC;°ď&#x20AC;šď&#x20AC;°ď&#x20AC;˛ď&#x20AC; ď&#x20AC;łď&#x20AC;ľď&#x20AC;ąď&#x20AC; ď&#x20AC;łď&#x20AC;ąď&#x20AC;ľ ď&#x20AC;°ď&#x20AC;šď&#x20AC;°ď&#x20AC;¸ď&#x20AC; ď&#x20AC;łď&#x20AC;łď&#x20AC;łď&#x20AC; ď&#x20AC;ąď&#x20AC;ľď&#x20AC;š

Vås pozýva do soĞnej jaskyne

KAMENĂ RSTVO Ë&#x2021; 2 Zaluzice

VĂ?RAZNĂ&#x2030; ZÄ˝AVY NA MASĂ?VNE POSTELE 80-0043

6

NedostĂĄvate do schrĂĄnky noviny MICHALOVSKO?

87-0077

SoÄžnĂĄ jaskyĹ&#x2C6;a

pozemky/predaj

3â&#x201A;Ź

ď ?ď &#x2030;ď &#x161;ď &#x161;ď ď&#x20AC; ď&#x20AC;śď&#x20AC;š

DouÄ?ovanie ĂşÄ?tovnĂ­ctva, prĂ­prava na maturity, skúťky

0907 308 142, 056/64 26 140 /po 16 hod./ uctovnik.mi@gmail.com

VĹĄetky pizze

12-0063

RekvalifikaÄ?nĂ˝ kurz akreditovanĂ˝ MĹ SR,

SpiĹĄskĂŠ pĂĄrky Extra pĂĄrky zo Ĺ ariĹĄa Kuracia ĹĄunka DetskĂĄ ĹĄunka HornĂĄd salĂĄma Ă&#x161;denĂŠ rebierka BravÄ?ovĂŠ plece BravÄ?ovĂŠ kare

MI 14-20 STRANA - 02

4,69 â&#x201A;Ź/kg 2,71 â&#x201A;Ź/kg 3,85 â&#x201A;Ź/kg 5,76 â&#x201A;Ź/kg 5,40 â&#x201A;Ź/kg 2,71 â&#x201A;Ź/kg 3,33 â&#x201A;Ź/kg 3,89 â&#x201A;Ź/kg

3,89 â&#x201A;Ź/kg BravÄ?ovĂŠ stehno 1,39 â&#x201A;Ź/kg Kuracie krĂ­dla Kuracia peÄ?en chlad. 1,59 â&#x201A;Ź/kg 0,59 â&#x201A;Ź/kg Kuracie trupy

87-0084

5

87-0065

domy/predaj


pričom vec bude ďalej prejednaná už so známym vodičom dopravného prostriedku. V prípade, ak však pokutu za porušenie povinnosti spáchanej vodičom dopravného priestupku zaplatíte, máte v zmysle zákona voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej ste zverili motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti, nárok na náhradu uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú ste zaplatili na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla. Na záver je možné zhrnúť, že princíp objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla je založený na myšlienke zodpovednosti vlastníka vozidla za porušenie povinnosti, ak

pokračovanie

vozidla je potrebné, aby ste proti rozkazu podali do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. V odpore proti rozkazu je potrebné uviesť údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa jeho pobytu. Ak riadne uvediete totožnosť vodiča dopravného prostriedku, orgán Policajného zboru by konanie o správnom delikte držiteľa vozidla mal prerušiť a vec postúpiť na osobitné konanie o priestupkoch,

je vodič neznámy. Dôležité tiež je, že uvedené sa týka výlučne zákonom presne stanovených správnych deliktov. Pre úplnosť dodávame, že držiteľovi vozidla, ktorému bude i napriek podaniu odporu uložená pokuta, príslušný orgán Policajného zboru uloží okrem iného i povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu, a to vo výške 30 eur.

firma

OKRASNÉ DREVINY PROMONT GLASS, s.r.o.

našich novín predstavili paletu ň Vám prinášame prehľad firiem

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE OVOCNÉ O OCN STROMÈEKY ST TROMÈ KYLÓDŽIÍ POSUVNEOTOČNÉ systém IVETA

ždého Okná pre ka

Otváracie hodiny: PO-PIA 8:00-17:00 hod. SO 8:00-12:00 hod.

RÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ A TERÁS POSUVNÝM SYSTÉMOM systém TERMO plus

Stavbáro v

Priemyselná ul.

- Zatepľovanie

A. Barthélemy: „Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.“

JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA R

Vtip: Jurko hovorí natešene mamičke: - Mami, už som odnaučil babičku obhrýzať si nechty. - A ako si to dokázal? - Schoval som jej zuby.

- Exteriéry a interiéry - Murárske práce

3

reality/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

PRÍSTREŠKY

� � �

VÝHODY

87-0007

Vihorlatská základná STRIEŠKY celoživotného diela. Záhrada o cena 650 € ktorú sa budete starať Vám základná cena Košice Centrum 500 € Vašu opateru vráti v podobe Močarianska - Obklady a dlažby oddychu pod korunami možné 3D návrh á hy záh áhrad údržba žba záhrad áhsklá je d a skladať zakladanie áhonov záhradnícke á návrhy záhrad d údrž údr ú držb drž žba z záh áhrad zak zakl kklbočnej kladan kladanie kl adanie d nie záhonov záh záhr záh z hliníka, doplnky ocele, dreva stromov, či záplavou farebných 0907 322 238 0917 054 584 stene, 100% vysklenie www.promontca.sk kalené sklá 6 mm bez zvislých rámov kvetov, ktoré Vám budú voňať Okrasné dreviny Ondo, Priemyselná 21, MICHALOVCE, Tel.: 0917promont@promontca.sk 112 260 www.stamiokna.sk ww stamirekonstrukcie@gmail.com uzamykanie lódžií obmedzenie TERASY pri terase. Je čoraz viac ľudí, e-mail: zahradnictvoondo@gmail.com, hlučnosti a prašnosti www.zahradnictvoondo.webnode.sk mobil: 0918 623 064 Masarykova 19, MICHALOVCE jednoduché umývanie z vnútra balkóna ktorý túžia po bylinkových záhonoch. Pri varení sobotňajšieho obeda je čarovné si odbehnúť do svojej záhrady po čerstvú pažítku, mätu do osviežujúceho nápoja, čerstvé strapce hrozna, alebo ovocie zo stromu z vlastnej P Predaj žulových pomníkov, záhrady. Pre krásny trávnik tiež hrobiek a cintorínskych musíte priložiť ruku k dielu. Ak doplnkov nemáte čas na polievanie, zverte sa do rúk odborníkov a ZALUŽICE 89 nechajte si namontovať tel.: 056/647 14 38 automatickú závlahu, ktorá mobil: 0907 993 558 0911 306 467 Vám ušetrí čas a čomu by ste e-mail: marstone@azet.sk sa asi čudovali - aj peniaze! Záhrada,závlaha, návrh, realizácia, údržba, odvoz odpadu - kľúčové slová, ktoré Masarykova 10, MICHALOVCE sa na jar oplatí zvládnuť s Masarykova p okrasné dreviny rezané kvety 10, Michalovce èrepníkové kvety p príležitostné kytice chladnou hlavou!

87-0089 69-0178

Právnik radí

KAMENÁRSTVO

záhrada a zverinec 10

87-0048

MARCIN

ZÁHRADNÍCTVO

substráty p smútoèné vence muškáty, surfínie a iné letnièky Želáme Vám príjemné jarné Objednávky: 056/642 17 93, 0905 492 765

Prečo sú bezpečnostné dvere

du: FASÁDY A ZATEPĽOVANIE STAVIEB o Slovenska v poobedňajších hodinách. OMIETKY: o RímaFASÁDNE v ranných hodinách - prehliadka mes- ZATEPLENIE: Predaj palivového dreva materiál práca lešenie ľubovoľný odtieň m: Forum Romanum, Koloseum, Benátske Polystyrén: ľubovoľná štruktúra DUB, BUK, HRAB ník Viktora Emanuela, Kapitol. 10 cm - 25 Eur / m2 Akrylátová - 33,00 Eur/25 kg 8 cm - 24 Eur / m2 anie. Silikónová - 38,40 Eur/25 kg 5 cm - 23 Eur / m2 presun do Vatikánu – návšteva Vatikánskych a Námestia a Baziliky sv. Petrae-mail: s hrobkami ligroupsk@gmail.com možný dovoz 0917 988 473, 0911 904 554 a kaplnka, Anjelský hrad a most, Španielske 0949 104 328 avona, Pantheón, Fontana di Trevi. inách odchod z Ríma, presun na Slovensko. jazd pre 1odosobu:Bez demontáže okien ytovanie, 1 5 € prehliadky podľa 6 x raňajky, upov, sprievodcu, vyrobené na M&M ovaným autobusom : 20. 6. - 23. 6. 2013 Okružná 3, Michalovce

52-0180

cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

87-0086

23 € prm

AUTOFÓLIE

autofolie.mi@centrum.sk

0907 917 981

tky •aj na spvýlášenia a n z e b im a • j s istiadco podlahy bodom

11 12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné hľadám prácu

14 15

zoznamka

16

18 20 40 Obchodné zastúpenie SHERLOCK: Michalovce, Jilemnického 43, 056/644 3924, 0908 735 567

Chcete si podať inzerát?

Stiga Combi 48 S BW benzínová kosačka s pojazdom

motor Briggs&Stratton 550 E series™ zdvihový objem 140 cm3 Akcia platí do 31. 5. 2014. na www.sherlock.sk záber 48 cm, hybridnýViac zberný kôš 65 l 5 stup. výška strihu 27 - 80 mm nastavenie výšky strihu PREDAJcentrálne ŠTRKOPIESKOV oceľový skelet, guličkové ložiská kolies PREVÁDZKY: priemer kolies 180 / 240 mm SKLÁDKA MICHALOVCE ergonomická rukoväť, mulčovanie Vihorlatská 8 0905 509 904 zber do koša, zadné vyhadzovanie ŠTRKOVISKO STRÁŽSKE čiastiaca škrabka skeletu pojazd DSC -0949 Dynamic138 Speed488 Control

PIESKOVISKO BIEL 0905 655 549

299,-

MI 14-20 STRANA - 03

429,-

15-0069

a montáže

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad

!!! AKCIA !!!

a 215€ teraz len za 129€ www.autofolie-mi.sk a 0917 78 78 78

6

1. trieda 19, - 4 €Humenné; zmobil: m bnem 0915 Čsl. armády vráátane áru 2. trieda - 3 €

87-0056

Predám tatranský profil - brúsený

87-0041

A:

AKCIA

HATTECHu8ž-0od€Jozef Hatala

87-0067

zobúdzanie s profesionálnymi firmami, ktoré Vám pri tom môžu pomôcť!

87-0124

p

hobby a šport deťom

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMImedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MI 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


6 8 1 9 2 5 1 6 2 9 3 1 5 6

3 9 7

premixovať v mixéry, poprípade si v pohári rozmiešajte detskú krupicu s vodou, pridajte do zrazenej omáčky a povarte. Každá z nás pri varení zažila nejakú tú nehodu. Kuchynské Našim babkám táto finta zaberala. So zrazenou omáčkou ponešťastie sa prihodí hlavne vtedy, keď na obed či večeru ča- môže aj sóda bikarbóna poprípade prášok do pečiva. Hlavne káme hostí a chceme aby nami pripravené jedlo bolo tip-top. opatrne, aby vám omáčka nespenila a nevykypela. No a mierZopár „babských rád“ v krízových situáciách vám zachráni ne pripálenú omáčku prelejte do čistého hrnca, pridajte plátok citrónu, povarte. Nezabudnite na koniec pridať na zjemnenie čas, peniaze a hlavne nervy. Ak nechcete, aby sa v omáčke pri zahusťovaní spravili hrudky, trošku masla. S presolenou omáčkou vám pomôže troška medu. do hladkej muky pridajte soľ a tieto ingrediencie poriadne pre- Vždy počkajte s ochutnávaním až keď sa med poriadne rozpustí, miešajte s vodou. Závarka sa v omáčke rovnomerne rozpustí aby ste to s ním neprehnali. A nikdy ho nenahradzujte cukrom. a hrudky sa nespravia. Zrazenú smotanovú omáčku môžeme Soľ z omáčky vytiahne aj zemiak, mrkva, striedka chleba či va-

Gazdinka radí

1 3

6 5 7 8

Kuchynské trápenia.

ječný bielok. Všetko okrem bielka po povarení z jedla vyberieme. Ak sa nám podarilo presoliť mäso, bude nutné ho poriadne umyť a dať ho do studenej vody s octom a hnedým cukrom. Chvíľku ho povarte nálev zlejte. Na presolené mäso pomôže aj jogurt, no musíte ho v ňom nechať namočené aspoň 10 hodín. Ak vám mäsko nechce zmäknúť a je suché nebojte sa k nemu pridať trošku octu. Obdobný účinok má aj pivo, koňak, slivovica či červené víno. Nebojte sa, alkohol sa pri varení vyparí. Šťavnaté pečené mäsko nám zasa zabezpečí širšia nádoba s vodou postavená v rúre. A dobré šťavnaté fašírky zasa na hrubo nastrúgazdinka Evka haný zemiak pridaný do pomletej hmoty.

duchovné okienko

Jozef Kozák

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene materiál - prvotriedna kvalita

od 8,70€ s DPH

obnova: eternitových plechových plochých BEZ DEMONTÁŽE

NAJ - STRECHA s.r.o. Pre dôchodcov špeciálna zľava!

0904 207 597

Super akciové ceny do vypredania zásob!

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

zameranie, odborné poradenstvo a cenová kalkulácia ZADARMO

Môj doM na Kľúč. EnErgEticKy úsporný.

do 4 mesiacov sa sťahujem.

www.drevodomzvolen.sk

STROJOVÉ OMIETKY STROJOVÉ POTERY SADROVÉ A VÁPENO-CEMENTOVÉ

Obchodné zastúpenie pre východoslovenský kraj Spišská Nová Ves: Kontakt: natanael.kitta@gmail.com 0907 573 735, 0940 355 230

VÁPENO-CEMENTOVÉ A ANHYDRIDOVÉ

NAPÍNANÉ STROPY A PODHĽADY

70-0055

„Čo na to povieš?“ položil predo mňa predvolebné noviny a čakal na moju reakciu. Kandidát sa v nich predstavil v dobrom svetle, s jasnými názormi. K získaniu si sympatií, presnejšie povedané hlasov, použil šikovný ťah. Jednu celú stranu venoval fotogalérii. Dobre namierenú. Dal tam spoločnú fotku s cigánskou muzikou i so známym kardinálom. Po prezretí a prečítaní niektorých príspevkov som sa iba usmial a povedal: „ Budem si dávať väčší pozor s kým sa oddnes odfotím.“ Máme to tu pred každými voľbami. Dobrá fotka dobre predáva. Veď aj kampaň je reklama. A žiaľ, niektorým naozaj stačí, že vidia niekoho s niekým na fotke, či na pive a neraz tomu dávajú význam, či hodnotu, aké si to ani nezaslúžia a ani nemajú. Pred istým časom sa pápež František stretol so starostami talianskych miest. Okrem iného im povedal: „Starosta je uprostred ľudí. Nedávalo by to zmysel, keby tam nebol, pretože on je prostredníkom potrieb ľudí. Prostredník je ten, kto vlastný život nasadzuje za jednotu svojho ľudu, pre blaho svojho ľudu, pre nachádzanie rozličných riešení v tom, čo jeho ľudia potrebujú.“ Aký badateľný je rozdiel medzi tým, čo nám ponúkajú neraz politici a tým, čo očakáva, myslím nielen pápež od politikov. Nemôže stačiť, aby za kandidáta hovorila fotografia. Za politikov musí hovoriť ich doterajší život. A vnímavý človek mal by rozoznať koho má pred sebou. Pripomenulo mi to jednu starú príhodu. Ešte ako študent teológie som stretával jednu žobráčku. Stála pred kostolmi vždy s iným svätým obrázkom v ruke a čakala na almužnu. Raz sa stalo, že v rámci podpory predaja lístkov chodili študenti oblečení ako žobráci a rozdávali letáky na večerné predstavenie. Jeden z letákov dostala aj „moja žobráčka“. Zapadla do davu propagátorov a už s novým „obrázkom“ čakala na príspevok pre seba. Neviem ktorý obrázok jej priniesol viac, ale isto viem, že my, ktorí sme poznali jej život, nedali sme sa oklamať. Jozef Kozák, katolícky kňaz

85-0098

Predvolebná fotografia

MI 14-20 STRANA - 04


Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

Bolesť naša každodenná

les-ťou, ktorú pozná mnoho z nás sú bolesti hlavy, chrbta, horných a dolných končatín. Najľahšou pomocou, ako sa ich zbaviť, je zhltnúť tabletku. Tieto lieky sú lacné a voľne doBolesť sprevádza každého stupné. Po čase však táto „prvá pomoc“ zlyhá. Zlyhá z toho z nás. Stretávame sa s ňou dôvodu, že sme „liečili“ bolesť. Tento postup je však absodenne. Občas nás bolí telo lútne nesprávny! Nesmieme predsa liečiť bolesť, musíme a inokedy zase duša. Bolesť odstrániť príčinu vzniku bolesti! je nám nepríjemná a naj- Skúsme zvoliť iný prístup a vstúpme si do svedomia. Kedy sme radšej by sme sa jej hneď naposledy prešli vkuse aspoň 40 minút pešo? Koľko tekutín pijeme počas dňa? Koľkokrát za deň a čo všetko sme jedli? Sedíme zbavili. Najčastejšou fyzickou bo- pri počítači alebo v aute strnulo celý deň? Kedy sme boli napo-

sledy cvičiť? Kedy sme naposledy niekomu nezištne pomohli? V každodennej praxi kladiem pacientom oveľa viac otázok. Snažím sa poukázať najmä na nesprávny životný štýl, ktorý zahŕňa fyzickú aktivitu, stravovanie, príjem tekutín, správanie, rodinné a pracovné prostredie atď. Na základe mojej skúsenosti Vám môžeme povedať, že mnohých bolestí sa zbavíte, keď zmeníte svoj životný štýl. Jednotlivé ukazovatele Vášho zdravotného stavu sa začnú zlepšovať, zvýši sa Vaša kondícia, bude sa Vám lepšie zaspávať a spokojnejšie žiť. Prajem Vám veľa odvahy k zmene životného štýlu z pasívneho na aktívny. Mgr. Matúš Albert

MADUX s.r.o.

www.madux.sk

210x150

0 4,9

69-0065

66-0055

Prof. Ján Košturiak

180x150

€ ,90

0 4,9

90x230 90x150

€ ,90

11

64

15

150x150

Stretnutia podnikateľov

€ ,90

99

84

+ ,90

49

Stretnutia sú dôležité. Aj tie so sebou samým, kde sa v tichu dostávame do svojho najhlbšieho ja, aj tie, kde stretávame druhých ľudí, od ktorých dostávame spätné väzby, inšpirácie a nové pohľady na svet a naše podnikanie v ňom. Obdivované Silicon Valley nie je možno ani tak o budovách a laboratóriách, ako o stretnutiach výnimočných ľudí a ich sieťovaní sa. Celý náš život ovplyvňujú stretnutia. Je iba na nás, či sa ich zúčastníme a či máme schopnosť nájsť v nich hodnotu, ktorú nám prinášajú.

Ceny platia pri objednaní montáže.

AKCIA na PROFIL: - 80mm hrúbka za cenu 70mm - Sivé tesnenie ZDARMA ! do 31.05.2014

AKCIA na SKLO: - 30% ZĽAVA na trojsklo - Teplý rámik ZDARMA ! do 31.05.2014

AKCIA na DOPLNKY: - Vonkajšie parapety za 1 € - Siete proti hmyzu za 1 € do 31.052014

AKCIA na SLUŽBY: - Dovoz nových a odvoz starých okien za 1 € - demontáž starých do okien a montáž 31.05. doplnkov za 1 € 2014

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 5 komorového profilu 70mm

DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X odkúpi

Vybavíme všetko za Vás - od ponuky až po predaj.

62-0003

Aktuálna ponuka: garáž na Špitalskej ul, Michalovce, cena: 5.200 Eur

Najnižšie podanie: 97 500 EUR Dražobná zábezpeka: 10 000 EUR Termín dražby: 23.06.2014 o 10:30 hod Termín obhliadok: 05.06.2014 o 11:00 a 16.06.2014 o 11:00 hod. Miesto konania dražby: Manažérska učebňa P. F. Druckera č. 207, 1. poschodie, Best Western TeleDom Hotel, Timonova č. 27, 040 01 Košice Predmet dražby: rodinný dom súpisné č. 686 postavený na parcele č. 701/5 a pozemok parcelné č. 701/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1326 m2, predmet dražby je evidovaný na LV č. 36, katastrálne územie Sobrance.

120x150

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

RK Reality

DRAŽBA Rodinná vila - Sobrance 97 500 EUR

0 9,9

NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Vysoká tepelná a zvuková izolácia. Veľké komory s oceľovou výstužou = výborné statické vlastnosti

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Vaše staré okná

10,- € za KUS

pri podpise zmluvy

Ja som si z rôznych stretnutí väčšinou odnášal toto: ° Sebapoznávanie a objavovanie vlastnej cesty ° Poučenie, skúsenosti a zaujímavé informácie pre podnikanie a život ° Inšpirácie a príležitosti ° Zárodky hodnotných vzťahov, projektov a partnerstiev

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete!

Y PÔzaŽmesIČtnK aní dôchodcovia živnostníci

34774, 34od0iteľov 09m.17Oslob Ná sch. Michalovce, 1. po

STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

ZDARMA:

Okná do 7 dní

PIESOK, ŠTRK, KAMENIVO DOVOZ ZDARMA

pre Živnostníkov, S.R.O. - čky pre Opatrovateľky v zahraničí pre Zamestnaných a dôchodcov

Info nonstop / 0915 428 135

0948 300 988

REALIZUJEME STROJOVÉ

80-0056

POTERY A OMIETKY

Prečítal som v poslednom období veľa kníh a článkov o inováciách, diskutoval som s desiatkami ľudí a som presvedčený, že ešte nikdy v histórii ľudstva neriešili ľudia také množstvo zložitých problémov v takom časovom tlaku ako dnes. Explózia informácii je taká, že ani úzko špecializovaní vedci nemajú šancu prečítať a vyhodnotiť všetky relevantné publikácie vo svojom odbore. Výsledkom je, že sa špecializujú ešte užšie a zavŕtajú sa do svojej disciplíny tak hlboko, že nevidia svet okolo seba. Sme obklopení fragmentovaným svetom špecialistov, ktorý nás začína ohrozovať na živote. Rodinných lekárov, ktorí rozumeli celému človeku aj prostrediu, v ktorom žije, nahradili špecialisti, ktorí vám vedia diagnostikovať a liečiť časť vášho tela, ale niekedy zabíjajú celok. Takto je to však aj v podnikaní – znižujeme náklady, namiesto toho, aby sme zarábali peniaze, bojíme sa chyby a tak radšej stojíme na mieste, objavujeme veci, ktoré sú už objavené, len o nich nevieme, nenachádzame príležitosti, pretože nemáme ani poňatia o nových technológiách, materiáloch a riešeniach, ktoré sa testujú v laboratóriách.

95-0001

52-0279

viac info na www.platitsaoplati.sk

LEN U NÁS:

- NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

MICHALOVCE Námestie Osloboditeľov 39, 0902 085 260. maduxmi@madux.sk , PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, ,NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BRATISLAVA Obchodná ulica č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507

PÔŽIČKY

5

hlavu hore!

Ku každému oknu MIKROVENTILÁCIA ZDARMA !!!

Pomôžeme pri predaji Vášho bytu, pozemku, garáže.

Kontakt: 0915 322 708

240x150

12

0918 883 321 0915 344 183 www.kupanehnutelnosti.sk

Jack Dorsey: „Aj mojou najväčšou chybou bolo, že som sa ustavične bál, že urobím nejakú chybu. Až keď som sa prestal báť, prišiel úspech.“

Už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov. Do 31.05.2014 využite JARNÉ AKCIE!

Kúpime Vašu nehnuteľnosť za AKTUÁLNE CENY. Platba okamžite v hotovosti.

T.č.: 0918 495 652

Viete, ktoré slová má rád žralok plávajúci za loďou? - Muž cez palubu!

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

Byt Stážske, rekonštr., 2-i.byt, 12 900 EUR, garson., 9 500 EUR

Vtip:

61-0145

odborník radí

MI 14-20 STRANA - 05

Čo tým chcem povedať? Že veľa vecí už existuje, len ich mnohí superšpecialisti nevidia alebo ich nevedia prepojiť. Ak sa na svet inovácii a podnikania pozrieme z inej perspektívy – cez nové biznis modely tak, ako to robil Steve Jobs, objavíme príležitosti, o akých sa nám ani nesnívalo. (pokračovanie na ďalšej strane)


3 5 9 8 7 8

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

8 7 3 6 9

premixovať v mixéry, poprípade si v pohári rozmiešajte detskú krupicu s vodou, pridajte do zrazenej omáčky a povarte. Každá z nás pri varení zažila nejakú tú nehodu. Kuchynské Našim babkám táto finta zaberala. So zrazenou omáčkou ponešťastie sa prihodí hlavne vtedy, keď na obed či večeru ča- môže aj sóda bikarbóna poprípade prášok do pečiva. Hlavne káme hostí a chceme aby nami pripravené jedlo bolo tip-top. opatrne, aby vám omáčka nespenila a nevykypela. No a mierZopár „babských rád“ v krízových situáciách vám zachráni ne pripálenú omáčku prelejte do čistého hrnca, pridajte plátok citrónu, povarte. Nezabudnite na koniec pridať na zjemnenie čas, peniaze a hlavne nervy. Ak nechcete, aby sa v omáčke pri zahusťovaní spravili hrudky, trošku masla. S presolenou omáčkou vám pomôže troška medu. do hladkej muky pridajte soľ a tieto ingrediencie poriadne pre- Vždy počkajte s ochutnávaním až keď sa med poriadne rozpustí, miešajte s vodou. Závarka sa v omáčke rovnomerne rozpustí aby ste to s ním neprehnali. A nikdy ho nenahradzujte cukrom. a hrudky sa nespravia. Zrazenú smotanovú omáčku môžeme Soľ z omáčky vytiahne aj zemiak, mrkva, striedka chleba či va-

Gazdinka radí

Kuchynské trápenia.

ječný bielok. Všetko okrem bielka po povarení z jedla vyberieme. Ak sa nám podarilo presoliť mäso, bude nutné ho poriadne umyť a dať ho do studenej vody s octom a hnedým cukrom. Chvíľku ho povarte nálev zlejte. Na presolené mäso pomôže aj jogurt, no musíte ho v ňom nechať namočené aspoň 10 hodín. Ak vám mäsko nechce zmäknúť a je suché nebojte sa k nemu pridať trošku octu. Obdobný účinok má aj pivo, koňak, slivovica či červené víno. Nebojte sa, alkohol sa pri varení vyparí. Šťavnaté pečené mäsko nám zasa zabezpečí širšia nádoba s vodou postavená v rúre. A dobré šťavnaté fašírky zasa na hrubo nastrúgazdinka Evka haný zemiak pridaný do pomletej hmoty.

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

(pokračovanie z predošlej strany) Problém je, že nové veci prichádzajú na trh s obrovskou rýchlosťou. Pred pár rokmi sme považovali elektromobil za hudbu budúcnosti a Tesla dnes nestačí plniť objednávky. V roku 1903, prezident Michiganskej sporiteľne odhováral firmu Henryho Forda od investovania do automobilov týmito slovami: „Kôň je tu na stálo, ale automobil je len krátky módny výstrelok.” Nikto sa už nečuduje nad autami bez vodiča, kľúčiky a ovládače od áut miznú v mobilných telefónoch, karosérie sa začínajú vyrábať z karbónových vlákien a zložité výrobky sa stále viac tlačia na 3D tlačiarňach z hliníkových a iných práškov. V laboratóriách vznikajú linky na výrobu ľudských tkanív, obrovský vývoj prebieha v oblasti nových materiálov a alternatívnych zdrojov energie. Viete, že sa dá získavať ropa z odpadov alebo vyrábať asfalt z odpadového kuchynského oleja? Poznáte sprchu bez odpadu, v ktorej sa recyklujú iba 2 litre vody? Videli ste už funkčný bicykel z papiera? Viete, že len v Európskej únii, sa ročne predá vyše milióna e-bikov a v roku 2020 by to malo byť svetovo okolo 38 miliónov? Mnohí ľudia v našom svete nevidia jasné trendy, ktoré radikálne zmenia ich život. Mnohí podnikatelia nevidia veci, ktoré budú zásadné pre to, čo práve robia. V apríli sme o týchto veciach hovorili na najväčšom stretnutí podnikateľov Slovenska – na konferencii Podnikatelia spojte sa! Diskutovali sme aj o tom, na akých technológiách, materiáloch a riešeniach robia vedci v laboratóriách, aké biznis modely zásadne zmenia podnikanie vo svete a okolo nás. Náš život ovplyvňujú inovácie a nové biznis modely viac, ako prezidentské, či iné voľby. Pozorujme preto rýchly vývoj okolo seba, pokúsme sa ho pochopiť a hľadajme v ňom príležitosti.

54-0066 TT18

(jk)

MI 14-20 STRANA - 06


TV program pondelok

19. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TN 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Mike a Molly 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:00 NCIS MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Doktor sa vracia 09:05 SÚDNA SIEŇ: Búračka 09:55 SÚDNA SIEŇ: Vyrastá z neho grázel 10:50 Súdna sieň: Bude po mojom! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Nezodpovedná matka 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Nemilujem ho 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 22:30 DEDIČSTVO: Návraty 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 00:40 Živí a mŕtvi 02:20 Hawaii 5.0 II. 3 03:05 DEDIČSTVO: Návraty 30 03:50 PANELÁK: Nemilujem ho 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

06:15 Sila lásky 07:05 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:50 Nash Bridges: Vyslobodenie 08:40 Správy RTVS „N“ 09:45 Poirot: Aféra na Viktoriánskom bále 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:35 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Studniarova dcéra 22:05 Peklo na kolesách II. 2/10 22:45 Nash Bridges: Vyslobodenie 31 23:30 Studniarova dcéra 01:15 Peklo na kolesách II. 2/10 02:00 Dámsky klub 03:35 Sila lásky VI. 78 04:25 Ako využiť bioenergiu? 04:45 Správy RTVS „N“

Vtip: Manželka sa vráti o deň skôr z kúpeľov a doma nájde krásnu, mladú, štíhlu ženu. Skríkne na manžela: A toto čo má znamenať? Manžel pokojne odvetí: - To je Vitana, varí za teba. René Descartes: „Iba tých pokladám za svojich priateľov, ktorí sú takí smelí, že ma upozornia na moje chyby.“

Prebúdzame jarné

Prečítajte si lepšie noviny.

zľavy.

viete, že?

... čo možno nevieme

Akcia platí do 31. 5. 2014.

viete, že?

ryby nie sú všetky nemé? Vydávajú rôzne zvuky pri hroziacom nebezpečenstve. Napr. naša 25 cm dlhá rybička Čík, ktorá žije v bahnistých vodách a močiaroch pri vytiahnutí z vody piští. Piskot spôsobí prudké uvoľnenie vzduchu.

viete, že?

www.slovaktual.sk MICHALOVCE

TREBIŠOV

Albega, s.r.o. M.R.Štefánika 3333 (pri LIDL-i) tel: 0908 940 508 • 0911 940 509 e-mail: trebisov@slovaktual.sk 85-0055

PALM-PLAST, s.r.o. Okružná 3 (areál AUTOFLASH) tel: 0918 520 651 • 0911 141 518 e-mail: michalovce@slovaktual.sk

Trampolíny

Pestovateľská sada húb

na pôvodná ce

265 €

na pôvodná ce

14,99 €

Kulma na vlasy na pôvodná ce

Letný pobyt vo Vysokých Tatrách

159,99 €

Teraz len za

-47% Trampolína so sieťou a rebríkom s maximálnou záťažou do 150 kg. Vyberte si z dvoch veľkostí: priemer 244 cm - len za 142 € priemer 305 cm - len za 165 €

nová cena

-48% Ak vás už nebaví chodiť do lesa, vypestujte si vlastné huby na vlastnej záhrade. Sada 8 druhov húb + podrobný návod ako si vypestovat huby

nová cena

7,80 €

142 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Pánske hodinky Curren na pôvodná ce

34,99 €

-43% Športovo-elegantné náramkové hodinky značky Curren pre pánov - Štýlový moderný dizajn - Odolná konštrukcia Farba ciferníka: červená / modrá

nová cena

19,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

BaByliss PRO Perfect Curl - 3 stupne nastavenia teploty - nastavenie 3 smerov tvorby kučier - samonatáčací mechanizmus - kontrola zahrievania

nová cena

69,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Parný mop 6v1

Maqui Berry

na pôvodná ce

119,90 €

-51% Vďaka parnému mopu 6 v 1 bude vaša domácnosť stále čistá a svieža - vysoko efektívny a najšetrnejší spôsob čistenia a dezinfekcie.

nová cena

58,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

176 €

-57%

77,90 €

Last minute Wellness pobyt v Jasnej 358 €

30 €

-70% Maqui Berry vám dodá viac energie, pocit zdravia a pohody. 2000 mg balenie obsahuje 60 tabliet. - udrží Vaše srdce zdravé

nová cena

8,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

56%

Vychutnajte si luxusný pobyt v Tatragolf Mountain Resort **** 1-izbový apartmán pre 2 osoby na 2 noci 25% zľava do AquaCity Poprad 20% zľava do masážneho salóna priamo v rezorte

Teraz len za

na pôvodná ce

Last minute pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou v hoteli Ostredok v Jasnej, v Demänovskej doline. Vstup do hotelových sáun 1 x za pobyt na 1 hod. pre 2 osoby

129 €

64%

www.megazlava.sk

Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

MI 14-20 STRANA - 07

7

jedným z významných Slovákov je Aurel Stodola (*1859 v Lipt. Mikuláši, + 1942 v Zürichu). Bol fyzik a matematik, bol docentom a neskôr profesorom v Zürichu. Stodola bol profesorom aj Alberta Einsteina. Najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva. Bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera (ide o uzavretý okruh). No starší ocenia jeho vynález, ktorý v roku 1915 v spolupráci s chirurgom Sauerbruchom skonštruoval, a to pohyblivú umelú ruku, tzv. Stodolovu. Tá otvorila dvere aj náhradám chodidiel, ktoré prišli na svet neskôr, ale s rovnakým princípom.

viete, že?

Dobšinská ľadová jaskyňa je najväčšia zaľadnená jaskyňa na Slovensku? Má aj ďalší rekord a to, že v roku 1887 bola elektricky osvetlená ako prvá jaskyňa v Európe. O jej kráse je škoda písať, to je potrebné vidieť.

viete, že?

v priebehu každej minúty pritečie do obličiek 1 liter krvy a tá sa následne čistí v dutinkách a kanálikoch, ktorých dĺžka predstavuje neuveriteľných 20 km.

viete, že?

naši vedci z FCHPT STU a SAV čakajú na udelenie svetového patentu na výrobu bioplastov a biofólie? Nákupné tašky, plastové vrecká na balenie, obaly na vajíčka, … to všetko budeme môcť vyrábať z bioplastov a biofólie, ktoré sú neškodné k nášmu životnému prostrediu. Máme my ale šikovných ľudí, len keby neodchádzali do zahraničia, kde sú lepšie ohodnotení.


7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1

8

5

9 6 7 3

4

8

4 9 4

TV program utorok

20. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Mike a Molly 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Odložený prípad 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Nemilujem ho 09:05 SÚDNA SIEŇ: Paroháč 10:00 SÚDNA SIEŇ: Okradol si ma 10:50 Súdna sieň: Je to aj naše! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Takto sa syn nespráva 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Kocúr v trúbe 21:30 Vtierka Castle VI. 7 22:30 VDOVA 18 23:30 Syndikát smrti 01:30 C.S.I.: Kriminálka Miami IV. 3 02:20 Hawaii 5.0 II. 4 03:05 VDOVA 18 03:50 PANELÁK: Kocúr v trúbe 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

05:55 Sila lásky 06:45 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:30 Nash Bridges: Peniaze 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr - Nové osudy 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:30 Taxík 14:55 Postav dom , zasaď strom 15:30 Hokej MS 2014 18:30 Duel 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Symbol 20/24 23:25 Nash Bridges: Peniaze 32 00:10 Grand hotel II: Nárek v noci 11/16 01:35 Dámsky klub 03:05 Sila lásky VI. 79 03:55 McLeodove dcéry IV.B 19/26

na rovinu

s MUDr. Andreou Škripekovou

2. Na Slovensku je už niekoľko hospicov. Avšak ešte pred niekoľkými rokmi téma hospicov a paliatívnej starostlivosti patrila medzi pomaly „tabu“ témy. Ako to vy vidíte? Podarilo sa prelomiť toto tabu? Zaslúžilo sa o to veľa nadšencov, aj ja som “len” pokračovateľom vízie. Napĺňam víziu mojej medicínskej a aj ľudskej mentorky dr. Kristinky Križanovej. Mnohí lekári si uvedomujú, že nielen takzvaná víťazná medicína prináša zmysel pre lekára samotného a pre chorých ľudí. Medicínsky neopustiť znamená použiť všetky medicínske postupy na zmiernenie ľudského utrpenia. V hospicoch by mala byť dostupná komplexná starostlivosť na konci života u stabilizovaného pacienta. Paliatívna medicína je systémom vedomostí a zručností ako sa postarať o pacienta, ktorý fyzicky trpí, zahŕňa aj starostlivosť na konci života, ale má byť dostupná v ktorejkoľvek fáze chronickej alebo nevyliečiteľnej choroby.

Tondach, Bramac, Roben, Euro RN, Aluplast, Velux, Rooflite, Fakro, Baumit, Het, Cemix ...

STRECHY�OKNÁ�FASÁDY

Známka kvality výrobkov a služieb

realizácia stavieb E. N IÓ G E R V Y IT L A V ŠŠEJ K Y V J A N A N IE C H ŠÍC PLASTOVÉ OKNÁ GARANCIA NAJNIŽinka! nov Kompletný Kalkulácia RETRO KRYTINA sortiment + zameranie už aj na splátky ZDARMA! STREŠNÉ OKNÁ

AKCIA!

STREŠNÁ KRYTINA

www.eurorn.sk

0917 221 836 � 0907 917 751

MONTÁŽNE PARTIE! Využite jedinečnú šancu stať sa našim partnerom za výhodných platových podmienok.

Navštívte OBNOVA

STRIECH

• ETERNITOVÝCH • PLECHOVÝCH od • PLOCHÝCH

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE! • zameranie • odborné poradenstvo • cenová kalkulácia na mieste ZDARMA!!!

8,70 €

cena: za m materiál a prácu

HVEZDÁREŇ

NON STOP lin

ka

0944 720 93

2

• 20 ROČNÁ ZÁRUKA • NAJLEPŠIA CENA • ŽIADNA ZÁLOHA • PRVOTRIEDNA KVALITA OD FIRIEM

3. Váš manžel Branislav je poslanec NR SR za OĽaNO, kazateľ. Vystupuje za rodinu a aj proti eutanázii. Predpokladám, že v týchto oblastiach máte rovnaký názov. Zhodnete sa aj v názoroch na politiku? Hádajú sa Škripekovci doma pre politiku? Nehádame sa ani pre politiku... V mnohých veciach máme rovnaký názor, ale nie je to pravidlo. Mať rovnaký názor nie je zdroj dobrých vzťahov. Úcta k práci druhého, rešpektovanie jeho slobody a obyčajné príjemné ľudské správanie sú zdrojom dobrých vzťahov a príjemnej (pokračovanie na ďalšej strane)

MI 14-20 STRANA - 08

v Michalovciach

Hvezdáreň je pre verejnosť otvorená v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod

Pozorovania sa konajú každú STREDU a PIATOK po zotmení v prípade jasnej oblohy

Hrádok 1, Michalovce 071 01

34-0093

1. Pôsobíte ako primárka oddelenia Oddelenie paliatívnej medicíny Národného onkologického ústavu v Bratislave. Vedeli by ste jednoducho popísať, čomu sa vaše oddelenie venuje? Naše oddelenie s ambulanciami sa venuje pacientom, ktorí majú pri svojom onkologickom ochorení vážne ťažkosti – bolesti, dýchavicu, sú podvyživení, majú viacero ťažkých ochorení naraz alebo potrebujú medicínsku pomoc pri konci života. Slovo paliatívny pochádza z latinského slova pallium, čo znamená plášť, prikrývka. Paliatívna medicína je odpoveďou a uistením medicíny, že aj keď sa choroba nedá vyliečiť a smrť zostáva súčasťou života, stále máme prostriedky na to, aby sme pacientom zmiernili utrpenie, prikryli ich ťažkosti.


TV program streda

05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: Kocúr v trúbe 09:05 SÚDNA SIEŇ: Syn robot 10:00 SÚDNA SIEŇ: Kosačka 10:50 Súdna sieň: Hra so zlým koncom 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 II. 5 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 16 18:15 SÚDNA SIEŇ: Skúter 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Testy DNA 21:30 Kosti IX. 19 22:30 Kravaťáci 7 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 8,9 01:35 Hawaii 5.0 II. 5 02:25 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 8,9 03:50 PANELÁK: Testy DNA 04:35 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

21. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:10 Monk 15:10 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA - K. O. 22:25 Arrow 00:20 Dva a pol chlapa 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:35 Odložený prípad 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

www.www.

06:10 Sila lásky 07:00 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:45 Nash Bridges: Spása 08:30 Správy RTVS „N“ 09:35 Studniarova dcéra 11:30 Duel 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:20 Nebíčko v papuľke: Svadobné zvyky 15:05 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr - Nové osudy 18:30 Duel 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Schôdzka so smrťou 22:00 Vrchný inšpektor Banks: Studený hrob 3/3 23:30 Nash Bridges: Spása 33 00:10 Schôdzka so smrťou 01:50 Dámsky klub 03:25 Sila lásky VI. 80 04:10 McLeodove dcéry IV.B 20/26 04:55 Extrémni experti 55/68

Vtip: Čo urobí blondínka, ak si chce dať jahodový lekvár? Olúpe si buchtu.

Oskar Wilde: „Pre ženu, ktorú raz miloval, urobí muž takmer všetko na svete – až na to, aby ju miloval znovu.“

na rovinu

.eu .eu

www.

9

s MUDr. Andreou Škripekovou

.eu

(pokračovanie z predošlej strany) Přijmeme do Tesca

atmosféry doma.

u ox.e a! n a m .d dar ww ie z

• zvárač so základnou aj úradnou skúškou • zámočník • elektromechanik • lakovač • vodič VZV • obrábač CNC aj klasický • operátor výroby a ďalšie

23-0085

Kontakt: 0948 450 380

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte: +421 908 385 835 alebo na nabor-presov@danox.eu Môžete sa registrovať aj osobne v našej pobočke na adrese:

Levočská 11, 080 01 Prešov

VOLAJTE 0800 500 002, 0800 500 520 Bratislava 0948 002 048 Nitra 0917 839 691 Žilina 0915 573 600 Košice 0917 839 697 www. e-personal.eu regionálne noviny

michalovsko.sk

PONUKA PRÁCE

týždenne do 30 000 domácností a firiem

• zvárač-co2,čsn en 287-1,(135), el.oblukom 111 • Zámočník• lakernik • Brúsič

Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Vranov nad Topľou prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

Práca v ČR a na Slovensku

M.R.Štefánika 26 (vedľa cukrárne HASS CLUB) Hlavná 684 (bývalý Biely agát)

Práca

1,44€/kg 1,39€/kg 2,99€/kg 1,99€/kg 5,59€/kg 3,78€/kg

príjme :

ZVÁRAČOV CO2 (ZM1 )

miesto výkonu práce:

MALACKY ubytovanie hradí firma

0918 493 960

voľné pracovné miesta v ČR

87-0087

TREBIŠOV KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Kuracie štvrte Kuracie krídla Br. bôčik s.k Br. tlačenka Spišské párky Šunkový nárez

STAJAN Slovakia s.r.o.

02-0041-3

85-0103

praca@std.sk•www.std.sk•+421 918 989 014

Grilujte chutné a lacné dobroty. 1,99€/kg 3,87€/kg 3,39€/kg 2,79€/kg 1,99€/kg 5,39€/kg

•platené víkendy v EÚ - od 30 - 40 EUR •dodržiavanie výplatných termínov - pravidelne k 25. dňu mesiaca •zaplatenie vodičského oprávnenie skupiny C+E •možnosť nadštandardného zárobku (základný plat + diéty + odmeny) •poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi •zaplatenie kvalifikačnej karty vodiča •VIP poistenie so sporením pre rodinu •4 týždňový pracovný turnus •stabilné zamestnanie •moderný vozový park

MI 14-20 STRANA - 09

6. Ako relaxujete a aké máte záľuby? Najväčší relax je pre mňa čítanie. Pravidelne behám dlhšie trate, je to výborný ventil na stres a preťaženie. Pravidelnú fyzickú aktivitu považujem za nevyhnutnú pre udržanie fyzickej a psychickej kondície. Milujem si vychutnávať čas so svojimi synmi, odpovedať im na otázky, uvariť im čo majú radi... milujem byť s blízkymi ľuďmi, pozrieť si dobrý film, ísť do divadla. 7. Na záver otázka. Čo vás v poslednej dobe veľmi potešilo? Pred týždňom sme boli na Prokofievovom balete Romeo a Júlia s mojím 11-ročným synom. Sami dvaja. Neskutočne sme si to užili. Denne ma poteší pohľad do očí mojich detí. Každé ráno ma poteší, ako ma manžel s deťmi vyprevádzajú do práce, je z toho taký malý rituál. Už roky ma teší, že si stále viem vychutnať radosť a nadšenie z práce, ktorú robím.

PONÚKAME:

MÄSO - ÚDENINY Obyčajné párky Dargovská gril klobása Br. krkovička s kosťou Ipeľská klobása Br. výrez klob. Pražská šunka

0907 895 864 0908 979 512

HĽADÁME VODIČOV MKD

Ponúkame profesie:

+420 732 141 191, SR: +421 948 853 039 alebo na email: info@danox-group.eu

TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Príjem komerčnej inzercie:

PONÚKAME STABILNÚ PRÁCU NA HPP V RÁMCI CELEJ ČR ZA VÝHODNÝCH PLATOVÝCH PODMIENOK. UBYTOVANIE ZDARMA. POSKYTUJEME ZÁLOHY

V prípade záujmu nás kontaktujte na: ČR:

... nájdeš, čo hľadáš

MICHALOVSKO

85-0182

ENERGETICKÝCH PORADCOV. Plat 950 EUR, bezplatné školenie, firemné auto. Požadujeme: komukatívnosť, úsmev, chuť učiť sa. Vhodné aj pre absolventov.

Ponuka práce VZV operátor výroby Miesto práce: Bratislava, Lozorno, Trnava Mzda: od 600€ netto

85-0120

Otvorili sme novú kanceláriu v Košiciach, a ihneď prijímame

n

tova

Uby

74-0155

w

Zabezpečujeme stabilnú prácu na hlavný pracovný pomer v celej ČR s výhodnými platovými podmienkami.

4. Branislav Škripek kandiduje do europarlamentu. Podporujete svojho manžela v kampani? Vládzem ho podporovať len morálne. Želám mu, aby sa mu naplnili jeho vízie – spoločnosti, kde morálka nebude musieť pokľaknúť pred ekonomikou, ale ekonomika podporí morálku. Kde nevládne militantné hájenie si svojich postojov ale rešpekt a vzájomná úcta. 5. Máte krásnych dvoch synov. Ste vyťažená lekárka, ako zvládate starostlivosť o rodinu, prácu, manžela..? Pomáha vám aj manžel s domácimi prácami? Niekedy je zložité to zvládnuť organizačne, chce to disciplínu ale aj byť otvorení zmenám... na oboch stranách.

PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA S DLHOROČNOU PÔSOBNOSŤ V RÁMCI SLOVENSKA A ČESKA PONÚKA ZAUJÍMAVÚ A FINANČNE DOBRE PLATENÚ PRÁCU

85-0081

Hurá maturanti, hurá práca !!!

PONUKA PRÁCE

praca@xawax.sk

85-0172

0800 189 099 (SR)

Náborové pobočky na Slovensku: Bardejov, Dlhý rad 6, gsm: 0911 8282 00, 01, 02, 04 Vranov nad Topľou, Staničná 1268, gsm: 0911 8282 06 Brezno, B. Nemcovej 10, gsm: 0903 990 014 Poprad, Alžbetina 409/2, gsm: 0911 8282 07 Nitra, Coboriho 2, gsm: 0911 8282 03 Košice, Hlavná 82, gsm: 0911 3378 26 Martin, A. Kmeťa 13, gsm: 0911 8282 08 Lučenec, T.G. Masaryka 32, gsm: 0911 8381 32 Trenčín, Hviezdoslavova 199, gsm: 0911 8382 26

23-0108

Bezplatná linka:

3 směnný provoz, místo Postřižín, práce se skenerem, fyzická zdatnost. Ubytování a doprava ZDARMA, Nástup IHNED. volejte: +420 728 441 213

87-0091

SKLADNÍKY PICKERY

Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív AŠ


9

6

8 7

9

2

4 7 8 4 6 7 1

4

8

2 9

1 1 3 4 2

9

TV program štvrtok

2 7 8

22. 5. 2014

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA - K. O. 10:40 Chlapi neplačú 11:45 Komisár Rex 12:45 Odložený prípad 13:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:40 Monk 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Monk 00:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:55 Odložený prípad 01:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Testy DNA 06:55 Sila lásky 07:45 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:30 Nash Bridges: Vraždy podľa Sherloc09:00 SÚDNA SIEŇ: Tetin byt 09:50 SÚDNA SIEŇ: Zadlžení po uši 10:50 Súdna sieň: Už jej treba viac! 12:00 ka 09:15 Doktor z hôr - Nové osudy 10:55 Galileo 11:30 Duel NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Hawaii 5.0 14:40 NÁKUPNÉ 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Tajomstvo mojej MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O kuchyne 14:45 Hurá do záhrady 15:45 Hokej MS 2014 19:00 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18:15 SÚDNA SIEŇ: Vy- Správy RTVS 20:20 Poznáš svojho milenca? 21:45 Reportézlieka sa na internete 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PA- ri 22:15 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Nádherná NELÁK: U mňa končíš! 21:30 Profesionáli: Boh 22:30 KUKÁTKO mozaika 23:00 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Veľký 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:35 C.S.I.: Kriminálka New York múr ticha 23:40 Nash Bridges: Vraždy podľa Sherlocka 00:25 VI. 7 01:35 Hawaii 5.0 III. 15 02:25 Dexter VII. 8 03:20 Profesio- Autosalón 00:50 Slovensko v obrazoch 01:10 Svet v obrazoch náli: Boh 15 04:05 PANELÁK: U mňa končíš! 04:50 TOP STAR 01:35 Dámsky klub 03:10 Sila lásky 04:00 McLeodove dcéry JOJKA

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

ÚČET

Do Bruselu volíme rozum a srdce bijúce pre Slovensko.

Raz večer, keď mama pripravovala večeru, jedenásťročný synček vošiel do kuchyne s listom papiera v ruke. Úradným spôsobom chlapča podalo svoj papier matke. Utrela si ruky do zástery a začala čítať:

V sobotu 24. mája volíme 13 slovenských europoslancov. Tí súčasní sú skôr známe tváre z celebritných večierkov, alebo ich vyhlásenia, ktoré občas preniknú do médií, spôsobujú minimálne úsmev na tvári, keď nie rovno smiech. Takto si ja ale úlohu slovenského europoslanca nepredstavujem. Nemám záujem sa zašiť na 5 rokov do Bruselu, kde nebude o mne počuť, práve naopak. Som presvedčený, že úloha europoslanca je aktívne, kompetentne a nahlas presadzovať záujmy Slovenska. V EÚ sa po voľbách budú meniť ekono-

„Za to, že som vytrhal z chodníka burinu: 5 000 lír, že som si urobil poriadok v izbe: 10 000 lír, že som bol kúpiť mlieko: 1 000 lír, že som trikrát dával pozor na sestričku: 15 000 lír, že som dostal v škole dve jednotky: 10 000 lír, že som každý večer vynášal smeti, spolu: 7 000 lír, spolu: 48 000 lír.“

Jozef KOLLÁR

líder kandidátky koalície NOVA - KDS - OKS do Európskeho parlamentu

Tvár, za ktorú sa nebudete červenať

Keď skončila, usmiala sa a podala lístok synovi. Keď si dieťa mamin účet prečítalo, v očiach mu zažiarili dve veľké slzy. Chlapec obrátil list a na svoj účet napísal: „Zaplatené.“ Potom vyskočil mame na krk a zaplavil ju bozkami. Keď sa v osobných a rodinných vzťahoch začne účtovať, všetkému je koniec. Láska je zadarmo. Alebo vôbec nie je. Raz v lete som pripravila oblátkové špice so zmrzlinou a povedala som štyrom svojim deťom, že si ich môžu kúpiť za objatie. Deti sa hneď postavili do radu, aby získali svoj tovar. Tri najmenšie ma rýchlo objali, vzali si svoj špic a vybehli von. Keď prišiel na rad môj dospievajúci syn, posledný v rade, objal ma dvakrát. „Zvyšok si vezmi,“ povedal s úsmevom. Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

MI 14-20 STRANA - 10

03-0041

Náš silný hlas v Bruseli 03-0034

Mama sa nežne pozrela synkovi do očí. Spomienky v hlave sa jej začali rojiť. Vzala guľôčkové pero a začala písať: Za to, že som ťa deväť mesiacov nosila v lone: 0 lír, za všetky prebdené noci, keď si bol chorý: 0 lír, že som ťa kolísala, keď si bol smutný: 0 lír, že som ti vždy utierala slzy: 0 lír, že som ťa deň čo deň učila: 0 lír, za všetky raňajky, desiate, obedy, večere, obložené chlebíky, čo som ti pripravovala: 0 lír, za život, ktorý ti každý deň dávam: 0 lír, spolu: 0 lír.“

mické a finančné pravidlá. Viac ako 25 rokov pracujem v oblasti ekonomiky, štátneho rozpočtu, bankovníctva a finančných trhov. Som spoluautorom Zákona o ústavnej dlhovej brzde. Dokážem aj v Bruseli ochrániť vaše peniaze. Takúto víziu výkonu mandátu europoslanca ponúkam. Politika je služba občanom a politika v Bruseli je ešte intenzívnejšia služba, nakoľko za Slovensko je tam len 13 europoslancov. Ale aj tí dokážu presadiť veľa, pokiaľ budú pracovať kompetentne a poctivo. Dovolím si tvrdiť, že ani jedno z toho mi nechýba. Verím, že spoločne v sobotu 24. mája ukážeme, že máme rozum aj srdce pre Slovensko. Ďakujem za Vašu podporu. Srdečne a s úctou


TV program piatok

23. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Ťažko ho zabiť 00:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:25 Odložený prípad 02:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 PANELÁK: U mňa končíš! 09:00 SÚDNA SIEŇ: Poľovník: Manželka alebo srnka? 09:50 SÚDNA SIEŇ: Odíď, lebo ťa zabijem! 10:55 Súdna sieň: Šišky 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti V. 7 13:40 Hawaii 5.0 II. 7 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 18 18:15 SÚDNA SIEŇ: Zaplať tú pokutu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kokosy na snehu 22:45 Vykoľajení - Hra s neverou 01:10 Krvavá lúpež 03:00 Insomnia 04:55 Hawaii 5.0 II. 7 JOJKA

06:15 Sila lásky 07:00 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:45 Nash Bridges: Stratené a nájdené 08:30 Správy RTVS 09:35 Slovensko v obrazoch 09:55 Svet v obrazoch 10:30 Fetiše socializmu 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Reportéri 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Čo ja viem 21:40 Fetiše socializmu: Bicyklom k lepším zajtrajškom 22:10 Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg 00:20 Nikto nie je dokonalý 01:20 Nash Bridges: Stratené a nájdené 35 02:05 Tajomstvo mojej kuchyne 02:45 Dámsky klub 04:20 Sila lásky VI. 82

Vtip: Zdravotná sestra sa nakloní nad posteľ a vraví pacientovi: - Až príde lekár, povedzte mu niečo povzbudzujúce, lebo váš zdravotný stav mu robí veľké starosti. Gustave Flaubert: „Hnev nemá silu - je to kolos, ktorému sa chvejú kolená a omnoho viac zraňuje seba ako iných.“

11

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

papierové vrecko s rozšíreným dnom vymyslela žena? Margaret Knight chcela papierové vrecko využívať aj na prepravu vecí. Dovtedy sa vrecká podobali skôr na obálky. V roku 1870 vytvorila drevený stroj, ktorý vyrábal vrecká - strihal, skladal a lepil. Keďže bol drevený, vymyslela aj jeho kovovú verziu. No medzitým jej dizajn ukradol Charles Annan, ktorý videl jej drevený stroj. Spor o patent vyhrala vďaka svojím starým náčrtom a poznámkam. Patent jej udelili v roku 1871. Margaret bola veľmi vynaliezavá. Kým stihla umrieť, získala spolu 87 patentov, napr. na číslovací stroj, okenný rám s krídlom, automatický stroj na vŕtanie, hobľovanie, rotačný motor, spaľovací motor, zariadenie, ktoré automaticky vypínalo priemyselný stroj, pokiaľ sa v ňom niečo zachytilo, ...

66-0065

27-0063

viete, že?

Mám s vami už dve desiatky rokov čulý kontakt a výmenu názorov. Vždy som sa medzi vami cítil ako doma, a tak sa aj každý rok zúčastňujem mnohých podujatí vo vašich regiónoch. Viac ako stovku z vás som pozval aj do Štrasburgu, aby ste videli, ako reálne prebieha naša práca v Európskom parlamente. Neverte ohováračkám a hlúpostiam, ktoré šíria všelijakí

proroci. V Európskom parlamente sa predovšetkým venujeme zlepšeniu podmienok života Slovákov - aby naše potraviny boli zdravé, aby detské hrač-

ky neobsahovali otravné látky, aby ženy mali rovnaké práva a mzdy ako muži, aby naša krajina bola čistá a nezamorená chemickým odpadom, aby nás

nepoctiví podnikatelia nemohli okrádať a podvádzať, aby bankári nemohli bohatnúť na podvodoch a poplatkoch občanov... Je to nikdy nekončiaci boj proti špekulantom, podvodníkom a tým, ktorí chcú bohatnúť na úkor spotrebiteľa. A aj húževnatá práca na tom, aby sme mohli žiť v mieri a bezpečí, čo veru nie je samozrejmosťou, ako nám ukazujú dramatické udalosti na východ

nasledujúcich päť rokov. Ďakujem za vašu podporu a prajem vám veľa šťastia a zdravie.

Boris Zala

kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

viete, že? môžete byť nadšen-

za SMER - SD

S predsedom EP Martinom Schulzom, ktorý je sociálnodemokratický kandidát na predsedu Európskej komisie.

5

Krúžkujte číslo na kandidátke strany

MI 14-20 STRANA - 11

92-0067

Milí „Východniari“!

od našich hraníc. Verte, Európska únia je najlepšou ochranou pre nás všetkých, ako občanov a ako Slovákov. Musíme ale vedieť naše záujmy presadiť a o to sa usilujem a budem usilovať aj

Kto to povedal: „Ja som tvoja mamička, láskou zohrievam a toto je tvoja staršia sestrička …“ áno Dagmar Jánošíková, rodená Trautenbergerová alias pani Katarína Kolníková. Nepochybne patrí medzi najvýraznejšiu predstaviteľku insitného herectva na Slovensku. Jej život bol veľmi spätý s Radošinským naivným divadlom, kde vystupovala takmer vo všetkých inscenáciách Stanislava Štepku. Známe sú jej úlohy Matky v Jááánošíííkovi, Starej matky v Človečine, Zelinárky v Rozprávke, Poštárky v Slovenskom tangu, Kuchárky v Pavilóne B atď. Pôsobila aj vo filme, či rozhlase. Napriek svojmu ťažkému životu, sama vychovávala svoje štyri deti, vedela rozdávať úsmev a svoje čaro všetkým divákom. Ďakujeme..

com Geocachingu? Geo znamená zem a cache znamená skrýša, sú to teda skrýše na zemi, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Geocaching je určitý druh zábavného športu. Geocacher – hľadač hľadá tieto skrýše pomocou súradníc GPS, ktoré nájde na internete. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení skrýše môže z nádoby čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj dať, aby v skrýši ostalo čosi aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení cache je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete. Tak sa hľadači delia o zážitky s ostatnými. Nadšenci geocachingu osadili niekoľko skrýš na našom území, a tým umožnili spoznávať naše lesy trochu inak, po novom.


2

6

7

7 9 5 6 2 5

stalo sa

5

1 3 8

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

TV program sobota

24. 5. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:10 Scooby-Doo 07:35 Tom a Jerry 07:45 Kung Fu Panda 08:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 12/39 08:35 Vice Versa 10:35 2 baby na mizine II. 7/24 11:05 Kráska a zviera I. 9/22 12:05 Arrow 19-20/23 14:00 HLAS ČESKO SLOVENSKA - K. O. 16:35 Nezvestné 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Život je raz taký (HD) 23:00 Obchod s bielym mäsom 02:25 Nezvestné 03:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 18/24 MARKÍZA

05:40 TOP STAR 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:00 Materove neuveriteľné príbehy 07:10 Max Steel 07:35 Káčerovo 08:30 Späť v hre 10:20 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 17 11:25 NOVÉ BÝVANIE 12:30 Kokosy na snehu 14:45 X FACTOR 17:00 Skok do neznáma 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Na vlásku Americká animovaná komédia. 2010 Nathan Greno, Byron Howard 22:40 Na ostrie noža Americký akčný dobrodružný thriller. MN 12 1997 A. Hopkins, A. Baldwin, E. Macphersonová, L.Q. Jones, G. Tootoosis, R. Birch. 01:20 Bastardi 2 03:15 Skok do neznáma 04:40 KRIMI JOJKA

07:20 Pingu 07:25 Požiarnik Sam 07:35 FranJEDNOTKA klin 07:50 Škaredé káčatko 08:15 Garfield 08:25 Trpaslíci 08:40 Fidlibum 09:10 Daj si čas 09:40 Spadla z oblakov: Otec to zariadi 10:15 Berlin, Berlin: Svadobné šaty 11:05 On air 11:35 Čo ja viem 13:00 Fetiše socializmu: Bicyklom k lepším zajtrajškom 13:30 Hokej MS 2014 16:35 Milujem Slovensko 18:00 Postav dom , zasaď strom 18:30 Taxík 19:00 Správy RTVS 20:20 Liga majstrov - finále 22:40 Liga majstrov - zostrihy 22:50 Krajina rebelov - Nový svet 8/8 00:30 Inšpektor Rocca II: Pochybnosti 02:10 Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg 04:20 Krajina rebelov - Nový svet 8/8

na Slovensku

Rodina

15. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň rodín, ktorý ako 6. ročník celoslovenského podujatia pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roka Rodiny je spojení s rôznymi akciami na utužovanie rodín cez rôzne hry, prednášky, koncerty, osobné svedectvá, … Hlavným cieľom je poukázanie na dôležitosť rodiny, rodiny ako základnej bunky zdravej spoločnosti.

Projekt „rodinné pasy“

(TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil od 1. mája nový projekt pre rodiny s deťmi, vďaka ktorému môžu aktívnejšie tráviť svoj voľný čas a využívať množstvo zliav aj za hranicami regiónu. Do projektu rodinného pasu sa zapojila bratislavská a trnavská župa, Burgenland a Dolné Rakúsko. Zľavy sú určené pre oblasť turizmu, relaxu, športu a kultúry. Karty sa vzťahujú na rodiny, ktoré majú deti do 18 rokov. Zaregistrovaných je zatiaľ 129 rodín s jedným dieťaťom, 152 rodín s dvoma deťmi, 23 rodín s troma, päť rodín so štyrmi, štyri rodiny s piatimi a jedna rodina so šiestimi deťmi. Registrovať sa možno prostredníctvom webstránky www.rodinne-pasy.sk.

Neoficiálne

V stredu sa začala bezpečnostná konferencia Globsec zaraďovaná expertmi do päťky najvýznamnejších konferencií na svete, ktorú „založili“ pred desiatymi rokmi slovenskí študenti. V súčasnosti je už dosť známou a svojou medzinárodnou účasťou aj preferovanou konferenciou. Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bola kríza na Ukrajine. Účasť na nej bola pestrá a využil ju aj nastupujúci prezident SR Andrej Kiska, aby sa mohol neformálne stretnúť s niektorými predstaviteľmi zahraničnej politickej scény. V Bratislave sa stretli napríklad premiéri Višegrádskej štvorky, námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová, bývalý ekonomický poradca ruského prezidenta Andrej Illarionov, švédsky šéf diplomacie Carl Bildt, expert na národnú bezpečnosť a spravodajské služby George Friedman a mnoho ďalších. Účasť potvrdilo 800 hostí zo 70 krajín.

Zemplínska Šírava

66-0063

Okrem toho, že za posledné roky sa nám stráca Šírava pre nedostatok vody, tentokrát vodu pomaly nahradzovali tony odpadu. Na problém upozornili rybári, ktorí pridali ruku k dielu a začali ju čistiť. No špina sa opäť doplavila z Laborca. Preto požiadali príslušné orgány a tie im vyhoveli a prisľúbili, že do začatia sezóny bude Šírava čistá pre ryby, ale aj pre turistov. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Ľuboš Krno potvrdil, že zamestnanci zo Správy povodia Laborca začali odstraňovať naplavený odpad už v stredu ráno.

MI 14-20 STRANA - 12


TV program nedeľa

25. 5. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice VI. 2/23 06:45 Legendy Chima I. 07:10 Scooby -Doo 07:30 Tom a Jerry 07:45 Kung Fu Panda II. 13/26 08:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 13/39 08:35 Rex - superpes 10:50 Dva a pol chlapa V. 10/19 11:20 Pán domu 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Monaka 16:20 Život je raz taký (HD) 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Splnený sen (HD) 23:10 Králi ulice 01:20 Splnený sen (HD) 03:25 Králi ulice MARKÍZA

05:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:40 Späť v hre 07:25 Gumkáči 08:30 Káčerovo 09:25 Šéf v utajení II. 17 10:25 VARÍ VÁM TO 11:15 CENA JE SPRÁVNA 12:00 Stratené duše II. 9 13:00 Na ostrie noža 15:45 Tiene Toskánska 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:45 ŠPORT 19:50 KRIMI 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 X FACTOR 22:45 X FACTOR 23:35 Prebudená smrť Britsko-nemecko-francúzskojuhoafrický koprodukčný akčný film. MN 18 2004 J.-C. Van Damme, S. Yam, Ph. Tam, V. Tianová, T. Schiena, L. Kingová, W. Grier, T. Wu a ďalší. réžia: Philippe Martinez 01:40 Tajomný ostrov JOJKA

07:25 Pingu 07:30 Požiarnik Sam 07:40 JEDNOTKA Franklin 07:50 Škaredé káčatko: Kráľ na farme 08:15 Garfield II.: Čudesné počasie 08:30 Trpaslíci 08:45 Zázračný ateliér 09:15 Život rýb: Nočný život 09:40 Autosalón 10:10 Planéta Zem zhora 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Bud Bindi 14:05 Poirot: Žltý kosatec 15:00 Zlatá klasika: Boj o Moskvu 16:40 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:45 Hokej MS 2014 00:30 Komisárka: Tanec smrti 01:20 Komisárka: Melódia smrti 02:10 Inšpektor Rocca II: Bez príčiny

Vtip: 5-ročný Janko sa pýta rovnako starej Marienky: - Marienka vydáš sa za mňa? - A dokážeš uživiť ženu s piatimi bábikami? Jean Paul : „Malé bolesti nás vyvádzajú z rovnováhy, ale veľké nás navracajú k samým sebe.“

stalo sa

13

v zahraničí

Anglicko

Len 19-ročný Stephen Sutton chorý na rakovinu, ktorý vyzbieral na charitu vyše tri milióny libier (3,69 milióna eur), v stredu ráno zákernej chorobe podľahol. Uviedla to agentúra Reuters. Správa o Suttonovej smrti zarmútila aj britského premiéra Camerona, ktorý na Twitteri uviedol: ,,Som hlboko zarmútený správou, že Stephen Sutton zomrel. Jeho zápal, statočnosť a zbierka peňazí na výskum rakoviny boli obrovskou inšpiráciou.“

53-0077

Turecko

Nagy József: Igazságosabb Európát

USA

(TASR) - Medzinárodná organizácia pre ľudské práva Human Rights Watch (HRW) dnes vyhlásila, že deti vo veku len sedem rokov pracujú dlhé hodiny na amerických poliach, kde zbierajú tabak v niekedy nebezpečných podmienkach a v horúcom počasí. Deti hovorili o príznakoch zodpovedajúcich akútnej otrave nikotínom. Ten sa do ich tela dostal pri manipulácii s rastlinami tabaku cez tenkú kožu.

“Idehaza is mosolygós arcokat szeretnék látni” Beszélgetés a Híd párt europarlamenti jelöltjével, parlamenti képviselővel, volt környezetvédelmi miniszterrel Nagy József, 46 éves, nős, 4 gyermek apja felesége Petra Nagyová-Džerengová sikeres írónő, aki megtanult magyarul.

- Közgazdász és vállalatvezető, 2010-ben lépett a politikába, 2012-ig környezetvédelmi miniszter. Sikerült elfogadtatnia a régi környezeti terhek semlegesítéséről szóló 25 éve várt törvényt, az árvízvédelmi rendszerek kiépítésére és felújítására európai alapokat használt és hátrányos helyzetű munkanélkülieknek adott megélhetést. - Jelenleg, mint a Híd párt parlamenti képviselője, a nyugdíjak megadóztatása és a kórházi parkolás fizetőssé tétele ellen küzd, a fiatalon megözvegyültek nyugdíjpótlékáért és a parlagfűallergiában szenvedők javára adott be több törvényjavaslatokat. A diszkriminatív feltételek mellett nyugdíjazottak érdekében alkotmánybírósághoz fordult és sikeresen elfogadták a kórházi fizetős időpontok korlátozásáról szóló törvényét, amely május 1-én lép hatályba.

- Az Európa Tanács tagjaként Strasbourgban részt vett a Hagyományos Nemzetiségi Kisebbségek Jogait meghatározó dokumentum előkészítésében, amely alapja lehet egy Európai Uniós kötelező érvényű kisebbségi irányelvnek.

Vatikán

Unikátnu zbierku kníh a stredovekých rukopisov, ktorá sa nachádza vo Vatikánskej apoštolskej knižnici, opäť dal k dispozícii pápež František. Prístup do nej majú len vedci. Ale oni to nemajú ľahké. Vypožičať a odniesť si knihu z knižnice môže iba sám pápež. Pripomeňme si históriu. Knižnicu založil v polovici 15. storočia pápež Mikuláš V. s 350 latinskými spismi. Ešte za jeho života sa zbierka rozrástla na 1500 diel. V súčasnosti vo svojich zbierkach opatruje 75 000 rukopisov, 8 500 inkunábulí (najstaršie diela) a 1 600 000 kníh. Od roku 2010 začala knižnica digitalizovať diela. Na konci desať rokov trvajúceho projektu bude zdigitalizovaných asi 40 miliónov strán. Od 23. januára 2013 sú prvé digitalizované manuskripty dostupné online.

A csallóközi magyar képviselő és a kassai szlovák írónő négy gyermeke magyar iskolába jár Pozsonyba. Európa színes és nem fekete-fehér.

- Mint Nagyszombat megyei képviselő, a közpénzek igazságos elosztásáért, a kórházi kapacitások megőrzéséért és az elviselhetetlen áthaladó teherforgalom kizárásáért küzd.

týždenne do 30 000 domácností a firiem

TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

MICHALOVSKO

nyomás nélkül soha nem érünk el érdemi változást. Utcai rendbontással, tüntetéssel bizonytalanabb elérni a változást a hatalmi elittel szemben, mint kötelező EU-s normák bevezetésével. Azok ugyanis kikényszeríthetőek, a támogatások visszatartásával. Ha mi is szeretnénk működő igazságszolgáltatást, a diszkrimináció és a korrupció visszaszorítását, legalább a nyugati országok szintjén, nekünk kell harcolnunk a máshol jól bevált törvények és szabályok Azt mondja: Erősen egységes bevezetése érdekében. Ez érvényes a gyengébbek védelmében… nem csak a belügy, a bíróságok, de a szociálpoliAzt szeretném, ha az új tagországok polgárai tika és a kisebbségvédelem területére is. nem éreznék magukat Európában másodrangúaknak. Sem otthon, sem más tagország- Hogyan szeretné mindezt elérni? ban. Az integráció és a közös piac kialakítása, Jól ismerem, hogyan működik a brüsszeli a gyárbezárások és a mezőgazdasági munkaapparátus. Amellett, hogy ma is tagja vagyok helyek megszűnése után jogos felvetés egy az Európai és a Szociális Ügyek Parlamenti Biolyan közös szociális politika létrehozása, amely zottságának, két évig dolgoztam az uniós Miegyben motivációs és igazságos is lesz. niszterek Tanácsában. A feladatom egyszerű: Miért kell polgáraink jogait be kell vezetni a jól bevált standardokat, amik Brüsszelből védelmezni? a nyugati tagországok lakosai számára már Mert láthatólag több kulcskérdésben külső természetesek.

michalovsko.sk

MI 14-20 STRANA - 13

Švajčiarsko

53-0077

Miért szeretne Pozsonyból Brüsszelbe kerülni? Mert ülünk a parlamentben, dolgozunk, sorra terjesztjük be az emberek javát szolgáló törvényeket, de a Smer az ellenzéknek semmit sem hagy jóvá. A célom Brüsszelben az olyan krónikus problémák megoldása, amit idehaza a 10 éves Uniós tagságunk alatt nem sikerült civilizált szintre hozni.

V utorok popoludní nastala explózia v tureckej uhoľnej bani. V čase nešťastia bolo, podľa dostupných informácii, pod zemou 787 baníkov. Väčšina z baníkov sa otrávila uvoľneným oxidom uhoľnatým. Počet mŕtvych po výbuchu a požiari stúpol na 232. Do stredy sa podarilo z bane previezť 80 ľudí do nemocní, z ktorých štyria boli v kritickom stave. Evakuovať sa podarilo už vyše 360 ľudí.

V utorok v Ženeve vydražili za 14,5 milióna švajčiarskych frankov (11,9 milióna eur) vzácny žltý diamant (100,09 karátu). Bola to rekordná suma zaplatená za žltý diamant. „Vďaka jeho výnimočnej veľkosti a nádhernej farbe narcisu je Graff Vivid Yellow naozaj mimoriadny diamant,“ citovala zástupcu aukčnej spoločnosti Sotheby‘s Švajčiarsko Bennetta, agentúra Reuters.


6

3

2 7

1 5 2 4 3 6 4 9 9 7 5

myslím si

2 4 6 7

5

3 7

5

TV program pondelok

19. 5. 2014

08:30 Motorsport Motorsport Weekend 08:45 Fotbal ME do 17 let - semifinále 10:00 Cyklistika Kolem Kalifornie 11:00 Cyklistika Giro d‘Italia 12:00 Tenis ATP Tour v Düsseldorfu 19:00 Tenis Get Ready for Roland Garros 19:15 Fotbal Eurogóly 19:45 Fotbal Brazilmania 20:00 Fotbal ME do 17 let - semifinále 21:00 Wrestling This Week in WWE 21:30 Wrestling 22:30 Jezdectví 22:45 Watts 23:00 Fotbal ME do 17 let - semifinále 00:30 Fotbal 01:00 Fotbal 01:15 Tenis 01:30 Závěr vysílání EUROSPORT

6 2

Igor Matovič

Vodu kážu, víno pijú Určite si ešte pamätáte, ako počas kampane náš pán premiér dennodenne obviňoval Andreja Kisku, že je scientológ. S hrôzou v pohľade nám všetkým starostlivo vysvetľoval, aká je scientológia nebezpečná, aké veľké bezpečnostné riziko predstavuje pre štát. Vari stokrát spomenul, že ak by sa Kiska stal prezidentom, Slovensko bude preto veľmi veľmi ohrozené. Áno scientológia je nebezpečná. A veľmi. V tom mal pán premiér Fico pravdu. Voľby napriek Ficovej síre vyhral Kiska. Avšak zaujímavé veci sa začali diať. Novinári vyňúrali (ešte tesne pred voľbami), že Ficova vláda vo veľkom dávala dotácie firme verejne známeho scientológa ... a z Úradu vlády zrazu zaznelo hrobové ticho. Dnes, už po voľbách smečkári vyňúrali ešte niečo zaujímavejšie. Nominant strany Smer v Centrálnom depozitári cenných papierov vraj vo veľkom rozdáva štátne zákazky (čuduj sa svete) firmám scientológov. Postup používa vždy rovnaký - do užšieho výberu „vyberie“ tri firmy a z nich jedna zákazku vyhrá - a čudujme sa svete - firma iného scientológa. Avšak najzaujímavejšie na týchto „súťažiach“ je, že nie len víťazná firma, ale vždy všetky tri firmy v užšom „výbere“ patria scientológom. Zrejme kamarátom scientológom, chcelo by sa mi dodať. A čo na to náš pán premiér? Nič. Mlčí ako voš pod chrastou. Ani sa neunúva, čo i len reagovať. Nechápem, ale vlastne chápem scientológia bola pre Smer ohrozením len pred voľbami, dnes už o nej nepovedia ani slovíčko a k tomu ešte kryjú špinavé kšefty, ktoré si scientológovia robia na úkor všetkých nás.

19

07:00 Svätá omša 07:30 Ruženec 08:05 Doma je doma z Prešova 09:05 Katechéza 09:20 Putovanie kalváriami 09:30 Bez hraníc 10:00 Spravodajský súhrn 10:35 Godzone magazín 11:35 Peter medzi nami 12:00 Raduj sa, nebies Kráľovná 12:15 Ruženec 12:50 Doma je doma z Banskej Bystrice 13:50 Fundamenty 15:00 Božie milosrdenstvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:05 Univerzita tretieho veku 16:45 Saleziánsky magazín 17:00 Správy zo Svätej zeme 17:30 Doma je doma 18:30 Rozprávočka: Ovce 18:40 Ruženec z Lúrd 19:50 Pozvánka 20:10 Môj názor 20:30 U Nikodéma 21:55 Jozef a jeho bratia 22:50 Krátke správy 23:00 Záver vysielania TV LUX

05:59 Studio 6 08:45 Vše o vaření 09:00 McLeodovy dcery 09:45 13. komnata Patrika Hezuckého 10:10 Příběh vypravěče 11:05 První republika: Jízdenky do Paříže 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 13:55 Vše o vaření 14:10 Hercule Poirot 15:55 Zůstanu svůj 16:15 Volební spoty kandidátů do 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 19:00 Události 20:00 Clona: Samá voda 20:55 Marta a Věra 21:25 Reportéři ČT 22:10 Kriminálka Paříž 23:00 MI5 23:55 Na stopě 00:20 Kalendárium 00:40 AZ-kvíz 01:05 Designtrend 01:45 Bydlení je hra 02:10 Kde bydlely princezny 02:30 Dobré ráno CT1

Jozef Viskupič

Kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

www.jozefviskupic.sk

„V Bruseli budem pozerať politikom na prsty“

Spolu s Igorom Matovičom sme založili hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, aby sme zabránili politikom rozkrádať Slovensko. Dávame priestor obyčajným ľuďom, odborníkom v rôznych oblastiach a výnimočným osobnostiam, pretože sme presvedčení, že ľudí majú zastupovať ľudia a nie hlasovacie stroje, ktoré plnia príkazy straníckych centrál, ich sponzorov, frakcií v Európskom parlamente a lobistov.

Politici nechcú, aby sa medzi nich dostal niekto, kto im bude pozerať na prsty a nastavovať zrkadlo. Viem, že z EÚ k nám prúdia miliardy eur, ktoré si zaslúžia aktívnu kontrolu a skutočnú obranu pred rozkrádaním. Tieto peniaze môžu priniesť prácu a vyrovnať medziregionálne rozdiely, aby ľudia nemuseli utekať zo Slovenska. Aj preto kandidujem za poslanca Európskeho parlamentu.

Moje hlavné ciele: 1. Aktívne dozerať, kam prúdia peniaze z eurofondov 2. Presadzovať v EÚ rovnaké práva pre našich ľudí – nie sme predsa občania 2. kategórie 3. Strážiť, aby Slovensko v EÚ zostalo samé sebou 4. Zmeniť fungovanie inštitúcií EÚ tak, aby riešili problémy obyčajných ľudí: a) viac práce b) odstránenie chudoby v regiónoch c) viac moci v rukách ľudí, nie euroúradníkov

24.mája volíme do Európskeho parlamentu Jozefa Viskupiča, číslo 1

V sobotu budú voľby. Eurovoľby. Mnoho ľudí si ani len nechce pripustiť, že by v nich išli voliť. Priznám sa, že aj ja som mal niekedy také úmysly. Našťastie ma to prešlo a dnes viem, že ísť voliť v eurovoľbách je pre Slovensko ešte dôležitejšie ako voliť vo voľbách národných. Raz sme sa EÚ upísali a tým sme súhlasili s tým, že všetko, čo sa rozhodne v Bruseli v europarlamente, my do bodky na Slovensku naplníme. A presne tak to aj funguje. Preto, prosím, choďte voliť. Koho, nechám, samozrejme, na vás. Ja budem voliť nášho Joja Viskupiča a druhý krúžok dám niekomu ... lenže ešte neviem komu. Dali sme na kandidátke priestor tak zaujímavým a dobrým ľuďom, že vybrať z nich len jedného, bude trošku problém. Škoda, že sa krúžkujú len dvaja. Na druhej strane - vždy lepšie mať takýto problém, ako voliť len naslepo podľa názvu strany na lístku. Igor Matovič

27-0065

Voliť pôjdem

Mám desaťročné skúsenosti z práce v Európskej komisii v Bruseli. Pred dvoma rokmi som sa rozhodla vrátiť na Slovensko, aby som získané skúsenosti využila v prospech svojej krajiny. Európsku úniu veľmi dobre poznám a viem, ako presadiť potrebné zmeny. Ovládam angličtinu, francúzštinu a španielčinu.

Veronika Remišová

kandidátka na europoslankyňu

Nekradnem, mám skúsenosti a mám rada túto krajinu

Ak chcete podporiť Veroniku, vyberte si hlasovací lístok Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (19) a zakrúžkujte číslo 7 – Veroniku Remišovú. Vaša Veronika (37 rokov, vydatá, som zo Žiliny a bývam v Bratislave)

#mameradislovensko

Viac o mne a o programe pre Slovensko: www.veronika2014.sk

MI 14-20 STRANA - 14

19


19

Eurovoľby 2014

24. mája

www.eurokandidatka.sk Podrobné info nájdete na:

a nezáv islé osobn osti

24.mája spoločne volíme ľudí, nie bezobsažnú skratku politica nezáv kej strany. Voľme ľudí s príbehom, ľudí čo ukázali, že osti rozumejú islé osobn životu a problémom obyčajných ľudí a majú záujem ich riešiť. Nevoľme politické strany, ktoré v prvom aj poslednom rade riešia len svoje stranícke záujmy. Nepotrebujeme živiť stranícke aparáty a plniť vrecká ich sponzorov, potrebujeme riešiť súčasnosť a budúcnosť našej krajiny, aby sme sa všetci mali lepšie. Zostali sme verní presvedčeniu, že ľudí majú zastupovať ľudia a nie hlasovacie stroje, ktoré za pár drobných vymenia svoje svedomie za predsedovo. Z niekoľko stoviek ľudí sme vybrali týchto trinásť. Sú to ľudia, ktorých vstupenkou na našu kandidátku nebola ich stranícka knižka, ktorú ani nemajú, ale ich život. Budú vás dobre zastupovať, môžete im dôverovať. Ručím za nich. Igor Matovič

Prišiel čas urobiť poriadok:

1) Zabráňme politikom rozkrá- 2) Nie sme ľudia 2. kategórie dať eurofondy

3) Aj v EÚ chceme zostať sami sebou

Z EÚ dostávame desiatky miliárd eur vo forme eurofondov. Naši politici však aj tieto peniaze, určené nám všetkým, vo veľkom tunelujú. Preto je rovnako dôležité zabojovať aj v Bruseli - ochrániť naše spoločné peniaze pred skorumpovanými politikmi.

Slovensko je krásna krajina so svojimi zvykmi a tradíciami. Chceme, aby ich EÚ rešpektovala a nesnažila sa ich potláčať, či zakazovať. Nepotrebujeme nezmyselné regulácie, príkazy a zákazy. Aj v Európskej únii chceme zostať sami sebou. Spolu, ale sami sebou.

EÚ mala byť spoločenstvo rovnocenných partnerov. V skutočnosti nás berú len do počtu. Čoskoro nám vykúpia pôdu pod nohami a vodu presmerujú na Západ. Prečo? Lebo naši politici neboli a nie sú schopní sa za Slovensko biť a zastať si naše práva.

Cesta do Bruselu vedie cez Slovensko Za ostatný mesiac naši kandidáti do Európskeho parlamentu prešli celé Slovensko, navštívili desiatky miest a obcí, stretli sa s tisíckami z vás, pretože vedia, že cesta do Bruselu vedie cez Slovensko, cez problémy, ktoré musíme každodenne doma riešiť. Rozprávali sa s vami o tom, že naši europoslanci spokojne vegetovali

v Bruseli, politici rozkrádali eurofondy, zatiaľ čo ste vy zápasili s každodennými problémami, ktoré prinášala vysoká nezamestnanosť, nízke mzdy a finančná kríza. Vyrazili sme za vami, aby sme počúvali vaše názory na Európsku úniu a aby sme vám povedali, čo chceme zmeniť. Dnes sa blížime do finále.

Politikom veľmi vyhovuje, ak sa ľudia nezaujímajú o veci verejné. Aj v eurovoľbách im ide o to, aby sa medzi nich nedostal niekto, kto im bude pozerať na prsty a nastavovať zrkadlo. Z EÚ k nám idú miliardy eur, ktoré si zaslúžia občiansku kontrolu, inak ich opäť rozkradnú.

Preto 24. mája volíme kandidátov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, číslo 19.

Mgr. Jozef Viskupič Spoluzakladateľ hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, poslanec NR SR

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová Členka Výboru pre rodovú rovnosť za Katolícke hnutie žien Slovenska

Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. Uznávaný vedec, lesnícky a krajinný ekológ, vysokoškolský profesor

Mgr. art. Viera Dubačová Občianska aktivistka, 20 rokov sa venuje tým slabým, ktorí si sami nedokážu pomôcť

Ing. Vladimír Sirotka, CSc Obhajca živnostníkov a malých podnikateľov, prezident Slovenskej asociácie malýcha podnikov

Mgr. art. Jakub Nvota Divadelný režisér, dramaturg, zakladateľ Túlavého divadla

Mgr. Oto Žarnay Statočný učiteľ, bojovník proti korupcii, držiteľ ocenenie Biela Vrana

Mgr. Branislav Škripek Evanjelizátor a poslanec NR SR, jeho heslom je slušnosť, spravodlivosť a rešpekt voči Bohu

Mgr. art. Veronika Remišová, M.A.,ArtD. Odborníčka na Európsku úniu, rieši problémy vzdelávania mladých ľudí a podpory dobrovoľníctva

Mgr. Stanislav Daniel Špecialista na vzdelávanie Rómov priamo v rómskych komunitách s medzinárodnými

Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE Predseda klubu mnohodetných rodín, presadzuje riešenia na podporu rodín zo strany štátu

Ing. Michal Kravčík, CSc. Autor medzinárodne uznávaného protipovodňového projektu hrádzok, ktoý dal prácu tisícom nezamestnaných

Veríme, že spojíme naše hlasy, aby v Bruseli silno zaznel hlas obyčajných ľudí zo Slovenska, aby sme sa po desiatich rokoch poriadne pozreli politikom na prsty, aby eurofondy začali prinášať prácu ľuďom, nie ľahké zárobky politikom, aby sme v Európe zostali sami sebou.

Ako voliť kandidátov hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti? 1. Ak nemôžete byť v deň volieb v mieste svojho trvalého bydliska, voliť kdekoľvek Vám umožní voličský preukaz. O jeho vydanie môžete požiadať obecný úrad osobne, písomne ale aj elektronicky. Obec Vám voličský preukaz pošle zadarmo a do vlastných rúk kdekoľvek v SR. Ak si neviete rady so žiadosťou, stránka www. podmevolit.eu vyrieši Vaše problémy a žiadosť vytvorí za pár sekúnd za Vás. 2. V deň volieb s platným občianskym preukazom vyhľadajte vašu volebnú miestnosť v mieste vášho trvalého bydliska. 3. Ak volíte s voličským preukazom, vyhľadajte v deň volieb ľubovoľnú volebnú miestnosť. 4. Po zaregistrovaní v zozname voličov dostanete obálku a hlasovacie lístky strán. 5. Za plentou vyhľadajte hlasovací lístok číslo 19 hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. 6. Na hlasovacom lístku zakrúžkujte poradové čísla najviac dvoch kandidátov, ktorí sú vám sympatickí. 7. Hlasovací lístok so zakrúžkovanými dvoma kandidátmi vložte do obálky, skontrolujte, či ste vložili iba jeden hlasovací lístok, zalepte obálku a vhoďte do hlasovacej urny. 8. Ostatné nepoužité hlasovacie lístky vhoďte do určenej nádoby. 9. POZOR! Do obálky môžete vložiť iba JEDEN hlasovací lístok JEDNEJ kandidujúcej strany alebo hnutia. Nie je možné vybrať dvoch kandidátov na rozdielnych hlasovacích lístkoch! Takéto hlasovanie by bolo neplatné a váš hlas by sa nezapočítaval do hlasovania! 10. Ak sa nemôžete zo zdravotných, alebo iných závažných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti osobne, máte právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Mgr. Maroš Paulini Bojovník proti podvodom. Chráni pôdu, potraviny a hodnoty obyčajných ľudí.

MI 14-20 STRANA - 15

24.máj 03-0041

Igor Matovič


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Mgr. Radoslav Gloznek

vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

To, čo ušetríte radšej investujte do kvality. Tým, že nebudete leták distribuovať do schránok ušetríte nemalú časť finančných prostriedkov, ktoré investujte radšej do lepšej kvality letákového papiera. A nezabudnite, ak chcete byť v schránkach a osloviť so svojimi podnikateľskými aktivitami priamo domácnosti, tak na tieto aktivity sme tu my, už viac ako 17 rokov. Stačí, ak sa obrátite na niektorú z našich 36 pobočiek v rámci celej SR a podáte si inzeráty do našich novín. Ale, ak sa predsa len rozhodnete pre leták, dokážeme vám ho tak isto vytlačiť a rozniesť do schránok. Vaše postrehy, námety, otázky posielajte na radoradi@regionpress.sk NAJVYŠŠIE PROVÍZIE V OBLASTI FINANČNÝCH PRODUKTOV

Inzercia:

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. príjme

Marianna Sovjaková 0907 895 864 Viera Turyová 0908 979 512

SPROSTREDKOVATEĽOV FINANČNÝCH PÔŽIČIEK PONÚKAME: Žiadaný a dobre predajný produkt, kompletné zaškolenie, motivačné programy, zázemie stabilnej a úspešnej spoločnosti.

POŽIČIAVAME RADOSŤ

Distribúcia: (30.500 domácností/firiem) Každý týždeň: Michalovce, Trebišov, Sobrance, Zemplínske Hradište, Ložín, Močarany, Pozdišovce, Topoľany, Rakovec nad Ondavou, Zalužice, Závadka, Lúčky, Hažín, Fekišovce, Gajdoš, Veľké Revištia, Ruskovce, Jasenov, Vinné, Zbudza, Staré

Viac informácií na:

0903 376 0800 934 700 100

+ v nepárnom týždni navyše: Veľaty, Hrčeľ, Kysta, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Bačkov, Petrovce nad Laborcom, Jovsa

0915 621 844, 0944 068 115 87-0080

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

R

Certifikované

Tepelná a zvuková izolácia

RE DVoE ntážou sm

030042

564€

Slovenská norma

www.librabis.sk

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

vzorky dverí

Kontakt: 0918

Stavby na kľúč so stavebným dozorom Zateplenia, fasády Pokládka zámkovej dlažby Interiéry a exteriéry Obklady, dlažby

WC NONSTOP UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK s možnosťou využitia kamerového systému 80-0012

www.promontca.sk promont@promontca.sk Zasklievanie balkónov, plastové rolety, plastové obklady, lexanové prístrešky, drevené altánky, zimné záhrady ...

999 814

predajňa v GASTRO CENTRUM Sobrance

Kuchynka Ninka

bezkonkurenčné ceny 0908 320 642 0944 442 668

Kontakt: 0918

NOVOOTVORENÁ

ZIMNÉ ZÁHRADY PVC - ALU

rolex.montaze@gmail.com

874 969

PREBÍJANIE A PREČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

Tel.: 0918 623 064

www.mdrolex.sk

HYPERNOVA - Michalovce 87-0088

PROMONT GLASS, s.r.o.

STAVEBNÉ PRÁCE

87-0089

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

87-0044

Vŕtanie studní

+ v párnom týždni navyše: Sečovce, Budkovce, Dúbravka, Strážske, Sliepkovce

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

00-0000

www.proficredit.sk

MICHALOVCE Obchodné centrum IDEA Hollého 60

MI 14-20 STRANA - 16

SOBRANCE GASTRO CENTRUM Hollého 4/189

69-0000

tel/fax: e-mail:

Štefánikova 44 Michalovce 056 / 644 29 22 michalovsko@regionpress.sk

len raz za čas objaviť s letákom v schránke, „vodu s ním moc nenamútite“. Hrozí, že sa stratí v záplave letákov bez povšimnutia. Druhý argument je cena. Samostatný, aj malý leták, je niekoľkokrát drahší ako inzerát v novinách. Letákov (alebo reklamných materiálov) sa však nevzdávajte a naďalej ich tlačte a zaraďte ich do svojho marketingového plánu. Len ich nedistribuujte zbytočne do schránok. Oslovujte s nimi zákazníkov adresnejšie. Majte ich pripravené pre tých, čo navštívia vašu predajňu, prípadne ich zašlite adresnou poštou a oslovte tak potenciálnym zákazníkov. Využijete ich dobre na veľtrhoch, v obchodných centrách, pri prezentačných akciách. Mali by byť niečím, čo si potenciálny zákazník môže od vás odniesť.

www.hrnce-obchod.sk

Redakcia:

Čo je lepšie leták v schránke, alebo inzerát v novinách? Moja odpoveď je v tomto jednoznačná. Peniaze za leták do schránky môžete využiť efektívnejšie. Leták si dajte vytlačiť iba ak s ním myslíte naozaj vážne. Mať s letákmi vážne úmysly, znamená robiť ich pravidelne a niekoľko rokov, tak ako to robia veľké spoločnosti. Ak sa chcete

69-0010

michalovsko.sk

PIESTANSKO MICHALOVSKO

Rado radí

62-0015

... nájdeš, čo hľadáš

ZĽAVOVÝ KUPÓN 10%

regionálne noviny

Michalovsko 14-20  
Michalovsko 14-20  

Michalovsko 14-20

Advertisement