Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.2-3

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

TREBIĹ OVSKO-SOBRANECKO

2-5

Ä?. 11 / 14. marec 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

3-5

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Hreha

R

2

ĹždĂŠho

Výroba Oprava Predaj

- Obklady a dlaĹžby

ĹĄperkov ĹĄ k na Slovensku

www.stamiokna.sk ww

NĂĄm. osloboditeÄžov 59, MICHALOVCE

Predaj palivovĂŠho dreva

moĹžnĂ˝ dovoz

www.cisteniekanalizacie.sk

23 â‚Ź prm

0949 104 328

NAJNIŽŠIE CENY!

PochĂĄdzam z MichalovskĂŠho regiĂłnu

0905 188 051

KomenskĂŠho 73, 075 01 TREBIĹ OV

87-0007

0905 308 280

POSLEDNĂ

PĂ´ĹžiÄ?ka na skúťku bez poplatkov

87-0016

tel.: 056/672 69 96, 0905 266 172, e-mail: autoskola.s-tv@stonline.sk

5

plastových a hliníkových okien a dverí 69-0138

A-B-C-D-E

ďż˝ PreÄ?istenie kanalizĂĄciĂ­ ďż˝ Monitorovanie kanalizĂĄcie ďż˝ VĂ˝voz Ĺžumpy ďż˝ PrenĂĄjom mobilnĂ˝ch WC

87-0041

vykonåvame výcvik skupín:

OPRAVA A SERVIS

krtkovanie

DUB, BUK, HRAB

– doĹĄkoÄžovacie kurzy – ĹĄkolenie vodiÄ?ov – kondiÄ?nĂŠ jazdy

69-0023

0905 876 932

87-0008

Tel.: 0905 266 420

FLAUGNATTI - Ĺ URABA

stamirekonstrukcie@gmail.com

Masarykova 19, MICHALOVCE

(parkovisko oproti MestskĂŠmu kultĂşrnemu stredisku)

Lakovanie dverĂ­ rĂ´znych odtieĹˆov. Odvoz a dovoz.

0907 322 238

0917 054 584

87-0042

NAJLEPĹ IE CEN N CENY NY N Y

autoĹĄkola

6

- ExteriĂŠry a interiĂŠry - MurĂĄrske prĂĄce

ĹĄperkov

ZÄžava

-10%

- ZatepÄžovanie

OknĂĄ pre ka

4

PRĂ?LEĹ˝ITOSŤ! 0RÄœQRVĈYUĂ€WLĈSĂˇÄœLĂ‹NXGRbGQâ

4-6

9UĂ€WLWHWRĂŹNRNRĂŹNRVWHVLSRÄœLĂ‹DOL 3HQLD]HXÄœGRKRGâQ

M CENA S POZEMKO

NA SĂ?DLISKU

STRà ŇANY

Termín trvania akcie: 19. 2.–1. 4. 2014 3UDYLGOÀDNFLHQÀMGHWHQDZZZSURYLGHQWVN

HA LUKRATĂ?VNA POLO

0850 184 639

=DYRODMWHQĂ€PDbGR]YLHWHVDYLDF

CIA VĂ?BORNĂ INVESTĂ?



7

predschvĂĄlenie do 15 minĂşt 87-0047

R E A L I T Y

KONEX REALITY, a. s., Ĺ pitĂĄlska 5, Michalovce (oproti nemocnici) tel.: 0918 883 321, 056/ 628 41 72 email: info@konex-reality.sk web: www.konex-reality.sk

3-7

PRE PODNIKATEÄ˝OV, ZAMESTNANĂ?CH, Ĺ˝IVNOSTNĂ?KOV, DĂ”CHODCOV, OPATROVATEÄ˝KY V ZAHRANIÄŒĂ?

PonĂşkame poslednĂŠ voÄžnĂŠ garĂĄĹže v Ăşplne novom garĂĄĹžovom komplexe na KoneÄ?nej ul. v Michalovciach (sĂ­dlisko StrĂĄĹˆany), vedÄža bytovĂŠho domu so sĂşpisnym Ä?Ă­slom 3557. BliŞťie informĂĄcie zĂ­skate na infolinke: 0918 883 321.

O

030032

GARà ŽE

Volajte 0907 995 255

MI 14-11 STRANA - 01

69-0016

michalovsko.sk

MICHALOVSKO

2-3

2


8

7

6

8 3 2 7 5 5 9 6 4

„Dobrý deň, náš otec dlhodobo prevádzkoval živnosť JUDr. a zamestnával niekoľkých Maroš zamestnancov. Pred časom Prosman náš otec dostal mozgovú

Keď sa „pošmekne“ noha

Prečítajte si lepšie noviny.

Každému sa môže „pošmeknúť“ noha. Takto zareagovala na novinársku otázku jedna z návštevníčok osláv MDŽ, ktoré zorganizovala strana Smer. Aká to bola otázka? Jej možno neprekáža, že prezidentský kandidát Robert Fico má milenku.

občianska

riadková inzercia

2 3

75-54

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné byty/predaj

HD kamera do auta

Nedostávate do schránky noviny MICHALOVSKO?

volajte: 0905 719 143

-65%

PLECHOVÝCH STRIECH (AJ PLOCHÝCH) � VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV � OBNOVA KOMÍNOV UKA REÁLNA ZÁoRv � OBHLIADKA ZDARMA 12 rok

0949 765 613 domy/predaj

Jana Kiššová generálna manažérka SaS

Y PÔzaŽmesIČtnK aní

Čierna skrinka - kamera do auta má výklopný displej, zabudovaný mikrofón, nočné videnie a príslušenstvo. - rozlíšenie videa až do 1280 x 960 px

dôchodcovia živnostníci

nová cena

29,90 €

27-0034

4

triasajú dokonca aj médiá, musí byť pre manželku i deti veľmi nepríjemná a bolestivá skúsenosť. V prípade prezidenta však existencia milenky vonkoncom nie je len jeho súkromný problém. Prvá dáma sa totiž za týchto okolností ocitá vo veľmi chúlostivom až ponižujúcom postavení. Takéto „pošmeknutie“ potom vrhá zlé svetlo na celý štát. Preto by bolo asi najlepšie, keby Robert Fico zostal tam, kde je. O prezidentský úrad sa môže uchádzať v nasledujúcich voľbách, keď si dá do poriadku svoj súkromný život. Veď bude ešte stále pri sile!

85 €

VILLAS 3 INDEX D

� OBNOVA ETERNITOVÝCH,

Áno, každému sa m ô ž e š my k n ú ť noha. O tom, že tých kĺzačiek mimo pravidiel kresťanskej morálky nie je u nás práve málo, svedčí aj vysoká rozvodovosť. Tradičnú rodinu, ako sa jej teraz populárne hovorí, ohrozujú práve tie rôzne „pošmeknutia“. Ale čo už, keď je tak klzko. Iste budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že milenecký pomer manžela, ktorý pre-

na pôvodná ce

OBNOVA STRIECH byty/prenájom

losti na právne úkony a následne tejto osobe určiť opatrovníka. Pre pozbavenie spôsobilosti na právne úkony zákon vyžaduje, aby fyzická osoba nebola vôbec schopná robiť právne úkony a súčasne je potrebné, aby dôvodom tejto neschopnosti bola „duševná porucha, ktorá nie je len prechodná“. Táto duševná porucha teda musí mať dlhodobý charakter. Na základe vami popísaného stavu je možné konštatovať, že zákonné podmienky pre pozbavenie spôsobilosti na právne úkony sú dané, nakoľko sa u vášho otca jedná zrejme o nezvratnú poruchu vedomia. V predmetnej veci je preto možné pokračovanie na nasledujúcej strane

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

03-0013

2

7

3 5

6

príhodu. V súčasnosti otec leží v bdelej kóme, pričom lekári vyhodnotili jeho stav ako nezvratný. V tejto súvislosti by sme sa chceli spýtať, kto môže za otca konať a v akom rozsahu? Akým spôsobom je možné vyriešiť jeho stav tak, aby mohol za neho konať jeden z nás zo synov?“ Peter a Miloš Vážení čitatelia, vami popisovaný stav sa týka situácie, kedy fyzická osoba nemôže následkom určitej udalosti právne relevantným spôsobom prejavovať svoju vôľu, respektíve táto vôľa u nej úplne absentuje. Na takúto situáciu výslovne pamätá občiansky zákonník, podľa ktorého je možné dotknutú osobu pozbaviť spôsobi-

Kóma a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

34od0iteľo3v4774, 09m.17Oslob Ná sch. Michalovce, 1. po

57-0023

4

3 2

Právnik radí

80-0043

2 6 7 5 4 9

5

S nami viete, za čo a koľko platíte

pozemky/predaj

6

Pri starostlivosti o vaše vozidlo určite oceníte profesionálne vybavenie a vyškolený personál autorizovaného servisu ŠKODA. Dôverujte ľuďom, ktorí vaše vozidlo poznajú najlepšie! Viac informácií o kompletnej ponuke cenových balíkov získate u nášho servisného poradcu. www.skoda-auto.sk

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.

A-Mobil s.r.o. Pribenícka č. 6 077 01 Kr. Chlmec www.a-mobil.sk

Tel.: 056/6322213 Mobil: 0908/998708 servis@a-mobil.sk

MI 14-11 STRANA - 02

87-0052

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:


Právnik radí

V konečnom rozhodnutí o pozbavení spôsobilosti na právne úkony súd určí tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony opatrovníka, ktorý bude za túto osobu vykonávať úkony v nevyhnutnom rozsahu. Týmto opatrovníkom je zväčša osoba blízka, takže bude vhodné, ak to bude syn. Na záver je potrebné dodať, že súd pozbavenie spôsobilosti na právne úkony zruší alebo zmení, ak sa zmenia alebo odpadnú dôvody, ktoré v nemu viedli. Nakoľko váš otec má živnostenské oprávnenie, je potrebné predmetnú situáciu vyriešiť i z hľadiska živnostenského zákona. Živnostenský zákon umožňuje za určitých okolnos-

pokračovanie

podať na príslušný súd návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, pričom návrh môže podať akákoľvek procesne spôsobilá osoba. Toto konanie je zo zákona oslobodené od súdnych poplatkov. V návrhu je vhodné súčasne navrhnúť, koho by mal súd určiť za opatrovníka, pričom týmto opatrovníkom môže byť i sám navrhovateľ. Tomu, o ktorého spôsobilosť ide, ustanoví súd opatrovníka pre konanie. V rámci konania bude vykonané znalecké dokazovanie za účelom preukázania existencie duševnej poruchy dotknutej osoby.

tí prevádzkovanie živnosti a to aj osobám, ktoré nespĺňajú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, medzi ktoré patrí i úplná spôsobilosť na právne úkony. V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca (opatrovník). V predmetnej veci je preto potrebné podať návrh na vydanie súhlasu s prevádzkovaním živnosti. Návrh na príslušný súd podáva ustanovený opatrovník. JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Vtip: - Žiaci, kto mi povie meno slávneho dobyvateľa? Anička: - Don Juan. Matka Tereza: „Úspech?“ zadivila sa. „O takom niečom som v evanjeliu nikdy nečítala. Vždy sa tam píše len o obetavej službe.“

firma

Zasklievanie balkónov, plastové rolety, plastové obklady, lexanové prístrešky, drevené altánky, zimné záhrady ...

3

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba domácnosť

8 9

PROMONT GLASS, s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ A TERÁS POSUVNÝM SYSTÉMOM systém TERMO plus

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ POSUVNEOTOČNÉ systém IVETA

ZIMNÉ ZÁHRADY PVC - ALU

PRÍSTREŠKY STRIEŠKY

základná cena

650 €

základná cena

� � �

sklá je možné skladať k bočnej stene, 100% vysklenie kalené sklá 6 mm bez zvislých rámov uzamykanie lódžií obmedzenie hlučnosti a prašnosti jednoduché umývanie z vnútra balkóna

z hliníka, ocele, dreva

TERASY

www.promontca.sk promont@promontca.sk mobil: 0918 623 064

87-0049

rolex.montaze@gmail.com

0908 320 642 0944 442 668

www.mdrolex.sk

69-0010

bezkonkurenčné ceny

VÝHODY

500 €

Čo povie JEDNA KVAPKA KRVI Vyšetrenie živej kvapky krvi trvá 40 až 60 minút, vyšetrujúci lekár odoberie pacientovi kvapku jeho krvi, ktorú umiestni do špeciálneho mikroskopu, pre vyšetrenie v čiernom poli. Obraz z mikroskopu je prenášaný na obrazovku. Lekár za prítomnosti pacienta krv dôkladne prezrie, označí prípadne nález a vyhotoví protokol kde poskytne informáciu o aktuálnom stave organizmu a tým môže pomôcť pacientovi zabrániť vzniku mnohých chorôb viac týždňov i mesiacov vopred. Napĺňa tak základné poslanie a snahu medicíny – konať preventívne.

Krv tvorí u človeka 8 až 9 % hmotnosti tela. Jej objem je priemerne 5 litrov. Stále sa obnovuje. Všetky zložky však individuálne. Krv je červená nepriehľadná (viskózna) tekutina prúdiaca v krvných cievach, skladá sa z tekutej zložky – krvnej plazmy (56 %), z rôznych typov buniek (červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky) (44 %) a spolu s tkanivovým mokom vytvára vnútorné prostredie organizmu. Krv sa pohybuje v cievach, je poháňaná srdcom. Prúdi do pľúc na okysličenie a potom cirkuluje telom a rozptyľuje svoj obsiahnutý kyslík. Krv transportuje aj metabolické odpadové produkty, lieky ale aj baktérie, vírusy, patogénne a iné cudzie chemikálie do pečene na elimináciu a do obličiek na vylúčenie močom. Dá sa teda tvrdiť, že krv je tekutinou nášho života a elementy, ktoré sa v nej dajú nájsť vedia povedať veľmi veľa o zdravotnom stave človeka. Priekopníkom vyšetrenia, ktorý si uvedomoval, čo všetko sa dá v jednej kvapke krvi nájsť bol uznávaný nemecký mikrobiológ Prof. Dr. Günther Enderlein (1872–1968), ktorý vypracoval metódu vyšetrenia živej kvapky krvi v čiernom poli mikroskopu, ktorú uviedol do praxe pred 60 rokmi. V krajinách západnej európy je toto vyšetrenie používané ako súčasť vyšetrenia pacientov so zdravotnými problémami alebo bez nich ako preventívne vyšetrenie, nakoľko dokáže odhaliť veľké množstvo rôznych chorôb ešte skôr ako sa reálne prejavia na zdraví človeka.

Metóda vyšetrovania živej kvapky krvi v tmavom poli mikroskopu spôsobila v mojej praxi dôležitý prelom. Teória vychádza z poznatku, že chorobný stav sa vytvára dlhodobo vopred pred objavením sa prvých príznakov danej choroby a znaky týchto procesov je možné spoznať a aktuálny zdravotný stav každého človeka sa dá „vyčítať“ z jedinej kvapky jeho čerstvo odobratej krvi.

MUDr. Paulov, lekár ktorý promoval na Lekárskej fakulte v Košiciach, má za sebou rozsiahlu prax na interných klinikách, atestácie 1.a 2.stupňa vo vnútornom lekárstve, a v gastroenterológii sa o tejto metóde vyjadril.

OBJEDNAJTE SA DO KONCA MARCA ZA ZVÝHODNENÚ CENU 19,90€

Vyšetrenie ponúka komplexný obraz o krvi, upozorní na včasné štádiá ochorení. Na zápal, alergiu, nedostatočné trávenie, ukáže stav imunitného systému, detoxikačnú schopnosť pečene i čreva, vylučovaciu schopnosť obličiek, sklon k degeneratívnym ochoreniam, “hriechy“ v stravovaní, úroveň oxigenácie tj. zásobenia tkanív kyslíkom, poškodenia voľnými radikálmi, prekyslenie organizmu. Vyšetrenie je vhodné pre chorých i zdravých. Odhalí ako jediná metóda prítomnosť plesní v krvi, tiež preťaženie organizmu stresom a zlým vplyvom životného prostredia. Tým, že vyšetrovaný priamo na obrazovke monitora sleduje stav svojho vnútorného prostredia, stáva sa omnoho viac zainteresovaným na ďalšej ochrane svojho zdravotného stavu. Zacielená výživa a individuálny výber vhodných potravinových doplnkov napomáhajú prirodzene zlepšiť nevyvážený stav organizmu a tak prinavrátiť zdravie a pohodu, či aspoň zmierniť stupeň choroby.

Ak vám vaše zdravie nie je ľahostajné a chcete zmierniť svoju chorobu alebo predísť vážnym ochoreniam, ktoré sužujú dnešnú spoločnosť čoraz viac, porozmýšľajte o návšteve odborníka vo vašom okolí. Včasná prevencia je účinnejšia a lacnejšia ako liečba !

Firma

Vám p ponúka

Viac info po dojednanom termíne. Volať: PO-PIA od 9.00 do 17.00 hod. Aj dôchodcom a firmám

0903 371 434 0903 371 435

Výmena starých svietidiel v spoločných priestoroch panelákov za nové s MIKROVLNÝM SENZOROM.

0907 951 655

SPEKANIE A OHÝBANIE SKLA 0918 623 064

www.promontca.sk

MI 14-11 STRANA - 03

promont-@stonline.sk

87-0049

Masarykova 10 Prešov

12-0053

Financovanie formou nákupných skupín.

74-0097

REGISTER NESKÚMAME

11

deťom

12

rôzne/predaj rôzne/iné

13 14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

Chcete si podať inzerát?

TOP JEWELS s.r.o., prevádzka: Sama Chalúpku 2, Michalovce

POTREBUJETE PENIAZE? MÁME PRE VÁS RIEŠENIE! 3 000 € od 21 €/mes. 10 000 € od 69 €/mes. 20 000 € od 129 €/mes. 30 000 € od 194 €/mes.

hobby a šport

OD 1. 5. 2014 aj v MICHALOVCIACH

87-0020

0948 666 665

záhrada a zverinec 10

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMImedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MI 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MI zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2

4

5

7 1 8 4 3

4

7

9 2

duchovné okienko

Ján Buc

Príležitosť na sebareflexiu Stále budeme odrážať také prostredie, aké pestujeme a máme vo vlastnom vnútri. Je to z nás cítiť. Jeden muž hovoril o svojom živote: „Keď som mal dva roky, šiel môj otec so strýkom chytať ryby. Strhla sa búrka a čln sa s nimi prevrhol. Otec vytiahol na breh strýka a šiel hľadať čln, no nikdy sa už nevrátil živý, utopil sa a v noci jeho telo vytiahli. Smrť otca spôsobila hlboké rany v mojom živote, bojoval som s nimi dlhý čas. Prežíval som pocit hlbokej straty a vnútornej opustenosti. Mal som strach, že raz ma všetci opustia. V noci som chodieval kontrolovať mamu do spálne, či tam stále je a či ma aj ona neopustila. Mama sa druhýkrát vydala a nevlastný otec sa stal pre nás tyranom. Hovorieval: „Deti má byť vidieť a nie počuť“. Tvrdé správanie od nevlastného otca vo mne vytvorilo pocit nechcenosti, hanby a opustenosti. Moja taktika prežitia následne spočívala v sarkastickom humore, ktorý zraňoval, v ponižovaní, ktoré iným bralo sebavedomie. Moje chyby sa stali základom pre vtipy z iných ľudí. Kultúra bolesti bola hlboko prítomná v mojom živote“.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách

PÔŽIČKY

– skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8 000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými. Cieľom je pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

0905 225 402

Pre zamestnaných, dôchodcov, živnostníkov, opatrovateľky v zahraničí a podnikateľov (aj začínajúcich). Predschválenie do 15 minút.

Tieto hodnoty zavádzame do života prostredníctvom: ° pravidelných stretnutí v malých spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia ° výletov, táborov, karnevalov, dní radosti ° aktivít spojených s ročnou témou Naše motto: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí. Ak by ste nás chceli podporiť poukázaním 2% z daní, radi ich príjmeme a použijeme na prácu s deťmi. Identifikačné údaje nájdete na našej webovej stránke: www.eRko.sk Ďakujeme. vaši erkári

Nedostávate do schránky volajte: 0905 719 143 noviny MICHALOVSKO?

Tondach, Bramac, Roben, Euro RN, Aluplast, Velux, Rooflite, Fakro, Baumit, Het, Cemix ...

STRECHY�OKNÁ�FASÁDY

Známka kvality výrobkov a služieb

realizácia stavieb E. N IÓ G E R V Y IT L A V ŠŠEJ K Y V J A N A N IE C H ŠÍC PLASTOVÉ OKNÁ GARANCIA NAJNIŽinka! nov Kompletný Kalkulácia RETRO KRYTINA sortiment + zameranie už aj na splátky ZDARMA! STREŠNÉ OKNÁ

AKCIA!

STREŠNÁ KRYTINA

www.eurorn.sk

0917 221 836 � 0907 917 751

MONTÁŽNE PARTIE! Využite jedinečnú šancu stať sa našim partnerom za výhodných platových podmienok.

Neviem, čo ovplyvnilo a ovplyvňuje tvoj život. Možno máš tiež svoje vnútro plné bolesti a smútku. Možno sa cítiš ako vo väzení a otroctve. Dôležité je, aby sme sa naučili milovať seba, objavili sme, kto naozaj sme, aby sme vytrhli korene klamstiev o nás samých. Prechod z väzenia do paláca Kráľa je často veľmi náročný. Boh sa vie a chce tešiť zo svojich detí. Chce pre nich len to najlepšie. Verím, že On nechce pre nás väzenie a otroctvo, chce nás priviesť do svojho Kráľovstva. Myslím, že aj tento čas pôstu môžeme využiť na to, aby sme dali priestor Bohu, aby nám hovoril a ukazoval kto sme pre Neho my a kto je On pre nás. Pravda o prijatí, o Jeho láske a nádeji, ktorá nekončí na cintoríne nás bude pretvárať. Nenechajme sa okrádať. Ján Buc, katolícky kňaz

MI 14-11 STRANA - 04

34-0038

5 1 7 9 4 3 5 3

Predstavujeme:

69-0017

2 9 8 3


Plánujeme jarné upratovanie

a začnite rozdeľovať. Prvá kopa – veci, ktoré stále nosíte, druhá – veci, ktoré už vyše roka neboli použité, tretia – oblečenie ktoré už nechcete. Pri umývaní skríň okrem políc a rámov dôkladne umyDo Veľkej noci nám zostáva 5 víkendov (aj s týmto) . Aby nám, te otvory určené na zasadenie poličiek a rôzne dierky a poškodievčatám nestáli v polovičke apríla vlasy dupkom nastal denia dreva. V týchto miestach najčastejšie kladú vajíčka mole čas plánovania a upratovania. Či už máte malý bytík alebo šatníkové. Ak už náhodou máte skrine napadnuté, molie vajíčka veľký dom, mali by ste si upratovanie poriadne naplánovať. zlikvidujete teplým vzduchom – ofénujte ich. Aby ste predišli tejto návšteve všetky poškodenia skrine opravte, poprípade prePredídete tým veľkému stresu a únave. Tento víkend začnite s upratovaním skríň. Ruku na srdce, každá lepte lepiacou páskou. Do čistučkej skrine navešajte levanduľu, z nás hromadí v skriniach čo sa len dá. A preto je dôležité, aby ste chmeľ alebo cédrové drevo. Intenzívna vôňa mole odplaší. si vždy rozdelili skriňu na menšie bloky. Všetky veci povyberajte Do skrine upratujeme veci iba z prvej kopy. Ak bolo náhodou ob-

Gazdinka radí

lečenie napadnuté moľami, zabalíme ho do igelitových vreciek, dáme do mrazničky na 48 hodín a potom vyperieme. Zimné oblečenie, ktoré budeme uskladňovať vyperieme tiež. Pred praním oblečenie vykefujte a vyčistite aj vrecká. Pri uskladnení chráňte hlavne oblečenie s 20% obsahom vlny, kožušiny a hodváb. Tieto majú mole najradšej. Starostlivo ich zabaľte do vákuových vriec alebo medzi ne naukladajte voňavé vrecká levandule. A nezabudnite, oblečenie z druhej a tretej kopy do skrine už nepatrí. Spravte niekomu radosť, darujte ho. Alebo ho predajte a možno si upratovaním vlastnej skrine aj niečo zarobíte. (Aspoň na čistiace potreby, budete ich potrebovať!) gazdinka Evka

MADUX s.r.o.

Vtip: - Mirka, počula som, že už si vydatá. Môžeš sa mi pochváliť, aký je tvoj manžel? - Ani sa nepýtaj, je to barbar, denne chodí z baru do baru. Mahátma Gándhí: „Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť.“

príbehy pre dušu

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

www.madux.sk

Bruno Ferrero

Do 31.03.2014 využite ZIMNÉ AKCIE a nakúpte OKNÁ za EXTRA NÍZKE CENY s montážou v JARI !!! 240x150

210x150

0 4,9

0 9,9

12

120x150

180x150

€ ,90

0 4,9

0€

,9

99

84

€ + ,90 49

Ceny platia pri objednaní montáže.

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

AKCIA na PROFIL: - 80mm hrúbka za cenu 70mm - Sivé tesnenie ZDARMA ! do 31.03.2014

ZRKADLO

90x230 90x150

€ ,90

11

64

15

150x150

AKCIA na SKLO: - 30% ZĽAVA na trojsklo - Teplý rámik ZDARMA ! do 31.03.2014

AKCIA na DOPLNKY: - Vonkajšie parapety za 1 € - Siete proti hmyzu za 1 € do 31.03.2014

AKCIA na SLUŽBY: - Dovoz nových a odvoz starých okien za 1 € - demontáž starých do okien a montáž 31.03 doplnkov za 1 € 2014

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 5 komorového profilu 70mm

DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X odkúpi NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Vysoká tepelná a zvuková izolácia. Veľké komory s oceľovou výstužou = výborné statické vlastnosti

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Vaše staré okná

10,- € za KUS

pri podpise zmluvy

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! LEN U NÁS:

STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

- NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

ZDARMA:

Okná do 7 dní

60-0002

MICHALOVCE Námestie Osloboditeľov 39, 0902 085 260. maduxmi@madux.sk , PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, ,NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BRATISLAVA Obchodná ulica č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507

Prečo sú bezpečnostné dvere SHERLOCK

STROJOVÉ OMIETKY STROJOVÉ POTERY SADROVÉ A VÁPENO-CEMENTOVÉ

VÁPENO-CEMENTOVÉ A ANHYDRIDOVÉ

Balík EXCELENT

Balík PLUS

Balík VÝHODA

ZĽAVA -

ZĽAVA -

ZĽAVA -

300 €*

170 €*

90 €*

NAPÍNANÉ STROPY A PODHĽADY životnosť na celú generáciu otestovaná skúšobňou, min. 200 tisíc otvorení / zatvorení

43

protihluková ochrana otestovaná skúšobňou, garantovaná v certifikáte min. 43 decibelov

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

*Akcia platí do 31. 3. 2014, viac na www.sherlock.sk

MI 14-11 STRANA - 05

Na malebnom, výstrednom, hlučnom bazári v istom orientálnom meste vysliedila bohatá americká turistka zvláštne zrkadielko vo vzácnom striebornom ráme. Cena však bola príliš vysoká, prehnane vysoká. Počas dlhého zjednávania prefíkaný majiteľ zákazníčke tajnostkársky prezradil, že toto zrkadlo má čarovnú moc. Stačí sa doň pozrieť a ukazovákom pravej ruky sa jemne dotknúť povrchu skla. Vtedy sa vraj spolu s tvárou v zrkadle objaví nápis zrozumiteľný v každej reči, ktorý odhalí najhlbšiu pravdu o zobrazenej osobe. Bola to jedinečná príležitosť, prekvapivé šťastie! To si predsa nikto nedá ujsť! Vlastniť zrkadlo, „ktoré hovorí pravdu o všetkom a o každom“! Výnimočný obchod! Američanka neodolala pokušeniu a ihneď to vyskúšala. Pozrela sa do zrkadla. Zrkadlo ju dokonale zobrazilo a, keď sa ho dotkla ukazovákom, zbadala v jeho spodnej časti žiarivý nápis v bezchybnej angličtine: „Bohatá pani z Texasu s plnou peňaženkou.“ Hneď bez debaty zaplatila a ponáhľala sa zrkadlo schovať do bezpečia. Dôkladne ho zabalila, zabezpečila a poistila a leteckou poštou poslala do Texasu. Prirodzene, bohatá dedička si bola istá, že vďaka zázračnému zrkadlu pritiahne pozornosť dôležitých ľudí zo svojho mesta. Zrkadlo sa však pre ňu stalo príčinou nekonečného trápenia. Ukázala ho svojim priateľkám. Najprv sa im zdalo, že je to zábavná hračka. Pri pohľade doň sa pochabo smiali, ale slová v zrkadle boli neúprosné. „Bielizeň, ktorú má na sebe, ukradla v supermarkete,“ ukázalo o prvej. „Je o jedenásť rokov staršia, než tvrdí,“ o druhej. „Je plná závisti a všetky vás ohovára,“ o tretej. Zarazené priateľky sa rýchlo porúčali. Neskôr sa do zrkadla takmer nezúčastnene pozrel aj manžel tejto miliardárky a verdikt znel: „Podvádza manželku.“ Spustila sa strašná hádka a nasledovali telefonáty právnikom. Správy sa, samozrejme, šírili ďalej. Onedlho už nikto nechodil do bohatého domu. Zázračný suvenír vytvoril okolo majiteľky prázdno. Sklamaná a skrúšená, jednoduchá a bohatá Texasanka jedného dňa od zlosti čarovné zrkadlo rozbila. Keď sa rozpadávalo na kúsky, objavili sa na črepinách veľké písmená, akoby jeho závet: „Aj ty, hlúpa Texasanka, aj ty máš strach z pravdy?!“

Pravda nás oslobodí. No cena za to je vysoká. 15-0069

dvere, kovanie a vložka v 3. a 4. bezpečnostnej triede, vysoká ochrana proti vlámaniu Obchodné zastúpenie SHERLOCK®: Michalovce, Jilemnického 43, 056/644 3924, 0908 735 567

5

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk


viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že?

Telefón: +421 917 988 921 E-mail: info@probonoreality.sk Web: www.probonoreality.sk

Predmet dražby: rodinný dom v obci Drahňov č.sup. 28 Zastavaná plocha: 227 m2 Výmera pozemku : 3170 m2 Dátum konania dražby: 4.4.2014 Čas konania dražby: 13:00 Najnižšie podanie: 13 600 Eur Miesto konania dražby: Kmeťova 13, 040 01 Košice, v priestoroch notárskeho úradu notára Mgr. V.Kavečanského Termín konania obhliadky: 1.) 12.03.2014, o 9:00 hod. 2.) 31.03. 2014, o 9:00 hod.

Bližšie informácie: tomco@cassoviarealitas.sk, 0907 190 000

� vykupujeme nehnuteľnosti � poradíme Vám pri nezvládaní splácania úverov (osobné stretnutie do 24 hod) � vyriešime Vašu situáciu, aby ste neprišli o nehnuteľnosť

CASSOVIA Group s.r.o. - uskutoční dobrovoľnú dražbu

Predmet dražby: rodinný dom v obci Poľany č.sup. 151 Zastavaná plocha: 98,51m2 Výmera pozemku: 2520 m2 Dátum konania dražby: 4.4.2014 Čas konania dražby: 15:45 Najnižšie podanie: 9 800 Eur Miesto konania dražby: Kmeťova 13, 040 01 Košice, v priestoroch notárskeho úradu notára Mgr. V.Kavečanského Termín konania obhliadky: 1.) 12.03.2014, o 10:30 hod. 2.) 31.03. 2014, o 10:30 hod.

Predmet dražby: rodinný dom v meste Kráľovský Chlmec č.sup.2723, na ul. Ľ.Kossutha 2723/112 Zastav. pl.: 101 m2 Výmera poz.: 163 m2 Dátum konania dražby: 4.4.2014 Čas konania dražby: 13:45 Najnižšie podanie: 11 800 Eur Miesto konania dražby: Kmeťova 13, 040 01 Košice, v priestoroch notárskeho úradu notára Mgr. V.Kavečanského Termín konania obhliadky: 1.) 12.03.2014, o 10:00 hod. 2.) 31.03. 2014, o 10:00 hod.

Bližšie informácie: tomco@cassoviarealitas.sk, 0907 190 000

� sprostredkujeme predaj nehnuteľností

Bližšie informácie: tomco@cassoviarealitas.sk, 0907 190 000

CASSOVIA Group s.r.o. - uskutoční dobrovoľnú dražbu

� bezplatná inzercia, právny a hypotekárny servis

Bližšie informácie: tomco@cassoviarealitas.sk, 0907 190 000

“S nami to máte!”

0905 464 371 12-0064

viete, že?

Na Slovensku sme mali priekopníka v röntgenológii? Volal sa Prof. MUDr. Vojtech Alexander (*1857 Kežmarok, +1916 Budapešť) bol slovenský lekár a fyzik. Už v roku 1896 ako prvý v Uhorsku robil röntgenologické pokusy a neskôr aj snímky. Jeho röntgenový prístroj je vystavený v múzeu na Kežmarskom hrade spolu aj so snímkami. Medzi jeho unikátne röntgenové snímky patria aj snímky embrya jeho syna Imricha, ktorý sa následkom častého ožarovania narodil ako duševne postihnutý. Po doktorovi je pomenovaný rádiologický ústav v Budapešti a maďarská rádiologická spoločnosť každoročne udeľuje pamätnú medailu Dr. Alexandra najlepším röntgenológom. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v roku 1988 súbor najstarších röntgenových snímkov MUDr. Alexandra za národnú kultúrnu pamiatku. Pričinil sa aj o rozkvet mesta Kežmarku - bola prebudovaná nemocnica, elektrifikovalo sa mesto, urobila kanalizácia, regulácia riek, zalesnilo sa okolie Kežmarku, atď.

PRO BONO REALITY, s.r.o. Františkánske nám. 4, 080 01 PREŠOV, SLOVAKIA

CASSOVIA Group s.r.o. - uskutoční dobrovoľnú dražbu

Predmet dražby: rodinný dom v obci Kuzmice č.sup. 470, na ul. Cintorínska č.470 Zastavaná plocha: 182m2 Výmera poz.: 392 m2 Dátum konania dražby: 4.4.2014 Čas konania dražby: 14:30 Najnižšie podanie: 48 200 Eur Miesto konania dražby: Kmeťova 13, 040 01 Košice, v priestoroch notárskeho úradu notára Mgr. V.Kavečanského Termín konania obhliadky: 1.) 12.03.2014, o 11:00 hod. 2.) 31.03. 2014, o 11:00 hod.

www.indevel.sk

PÔŽIČKA j

87-0053

viete, že?

najväčšia kniha meria 5 x 8,06 metrov, váži približne 1500 kilogramov a skladá sa zo 429 strán. Na konštrukcii knihy sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí. V preklade má názov „Tento prorok Mohamed“. Sú v nej zachytené celoživotné úspechy proroka.

CASSOVIA Group s.r.o. - uskutoční dobrovoľnú dražbu

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - ručenie notárskou zápisnicou

80-0002

Patrónom remeselníkov a robotníkov je sv. Jozef? Úcta k svätému Jozefovi sa rozšírila vďaka svätej Terézii a svätého Františka Saleského. V roku 1675 zvolil cisár Leopold I. svätého Jozefa za ochrancu rakúskych zemí. V roku 1905 pápež Pius X. poctil a povýšil meno svätého Jozefa tým, že schválil litánie k svätému Jozefovi..

viete, že?

najväčší lietajúci operenec na území Slovenska je drop fúzatý. Tento asi meter vysoký vták s hmotnosťou do 18 kg sa vyskytuje už len na Sysľovských poliach pri Bratislave a na zimu sa sťahuje za potravou nižšie - do Maďarska. Je veľmi plachý a v malom počte. V dôsledku nevhodných zásahov do krajiny (rozvoj poľnohospodárstva, postreky, zastavenie úhorovej pôdy, výstavba elektrických vedení, …) došlo k likvidácii jeho prirodzeného prostredia a tým aj k poklesu jeho populácie v strednej Európe. V súčasnosti je na Slovensku celoročne chránený.

viete, že?

kosti dospelého človeka tvoria približne 14 % jeho telesnej hmotnosti.

MI 14-11 STRANA - 06

23-0071

Ján Blanský, lyžiarsky inštruktor

23-0071

8 4

V skratke: ak ste dobrí jazdci, viete presne, čo potrebujete a chcete, odporúčam určite ručný servis. Pokiaľ ste menej nároční jazdci, využite možnosť strojového servisu a budete určite spokojní a nič nepokazíte. Nezabudnite na servis lyží/snowboardu na konci sezóny, predĺžite si ich životnosť a budete ich mať pripravené na začiatok ďalšej sezóny. Ktorú variantu servisu si zvolíte, je na vás. Odporúčam buď počas servisu alebo po servise zaliať hrany voskom, tým zabránite zhrdzaveniu počas roka, keďže lyže sa väčšinou skladujú v pivnici alebo garáži, kde je vlhko. Ján Blanský, lyžiarsky inštruktor

12-0060

5

sionálny servis. Predstavuje precíznu úpravu sklznice a hrán. Servis obsahuje úpravu sklznice, brúsenie spodných a bočných hrán, uhlovanie hrán, voskovanie a leštenie. Takto si lyže servisujú veľmi dobrí jazdci a pretekári, ktorí presne vedia, čo potrebujú. Používajú sa tu Servis lyží/snowboardu by špeciálne typy vosku na presný teplotný stupeň, presný požadovamal byť bežnou súčasťou ný uhol hrán, poprípade špeciálna požadovaná úprava lyží. týchto zimných športov. Tak Strojový servis je servis pre bežného lyžiara/snowboardistu. Tak ako vaše telo potrebuje sta- isto obsahuje precíznu úpravu sklznice (do roviny), brúsenie a uhlorostlivosť, tak ho potrebujú vanie hrán, voskovanie a úpravu (leštenie). Tento typ servisu je veľmi aj lyže/snowboard. rýchly – 5 až 10 minút. Je to kombinácia kameňa a pásu s brúsnym Ručný servis je špičkový, profe- papierom a dokáže vám urobiť perfektnú štruktúru sklznice.

52-0128

5

Ako sa postarať o svoje lyže/snowboard po sezóne.

Info nonstop / 0915 428 135

9 2 5 9

Odborník radí

PÔŽIČKY

2

3 7 1

pre Živnostníkov, S.R.O. - čky pre Opatrovateľky v zahraničí pre Zamestnaných a dôchodcov

7 3

4

23-0071

8 4 7 3

23-0071

1 7 2 5 8 4


„Slovensko za Ĺživot“

Predstavujeme:

je moto 14. roÄ?nĂ­ka kampane, ktorĂş organizuje FĂłrum Ĺživota s partnermi pri prĂ­leĹžitosti 25. marec DĹˆa poÄ?atĂŠho dieĹĽaĹĽa Jej cieÄžom je ĹĄĂ­riĹĽ Ăşctu k ÄžudskĂŠmu Ĺživotu od momentu poÄ?atia a mobilizovaĹĽ spoloÄ?nosĹĽ k podpore pre deti

a celĂŠ rodiny. „Tento rok sme vybrali hlavnĂş myĹĄlienku tak, aby nadväzovala na minuloroÄ?nĂ˝ Pochod za Ĺživot v KoĹĄiciach. Aby sme dali najavo, Ĺže ĂşÄ?asĹĽ desiatok tisĂ­c ÄžudĂ­ na tejto krĂĄsnej manifestĂĄcii Ĺživota nebola iba sezĂłnnou zĂĄleĹžitosĹĽou, ale stĂĄle trvĂĄ a naberĂĄ na intenzite v celospoloÄ?enskom meradle,“ vysvetÄžuje predsednĂ­Ä?ka FĂłra Ĺživota Marcela DobeĹĄovĂĄ. ZĂĄroveĹˆ pozĂ˝va dobrovoÄžnĂ­kov, aby v prĂ­pade zĂĄujmu o spoluprĂĄcu na projekte napĂ­sali na adresu: ela@forumzivota.sk. DeĹˆ poÄ?atĂŠho dieĹĽaĹĽa mĂĄ tento rok dva rozmery – celonĂĄrodnĂ˝ v zmysle motta „Slovensko za Ĺživot“, aj veÄžmi osobnĂ˝, predstavujĂşci to najintĂ­mnejĹĄie ÄžudskĂŠ puto medzi matkou

a jej dieĹĽaĹĽom. „NakoÄžko jednĂ˝m z nosnĂ˝ch programov FĂłra Ĺživota sĂş projekty konkrĂŠtnej pomoci tehotnĂ˝m ĹženĂĄm a matkĂĄm v nĂşdzi, rozhodli sme sa ponĂşknuĹĽ ÄžuÄ?om skutoÄ?nĂ˝ prĂ­beh dvojroÄ?nej ViktĂłrie, ktorej mama uvaĹžovala o potrate. VÄ?aka tomu, Ĺže vyhÄžadala naĹĄu pomoc, sa podaril malĂ˝ zĂĄzrak a dnes sa spolu teĹĄia zo Ĺživota plnĂŠho lĂĄsky,“ vysvetÄžuje Zuzana StohlovĂĄ KiĹˆovĂĄ. KampaĹˆ budĂş sprevĂĄdzaĹĽ zaujĂ­mavĂŠ akcie a podujatia, vrĂĄtane verejnĂ˝ch zhromaĹždenĂ­ v krajskĂ˝ch mestĂĄch, kam sĂş pozvanĂ­ vĹĄetci, ktorĂ˝m nie je ÄžahostajnĂĄ otĂĄzka ochrany ÄžudskĂŠho Ĺživota. Podrobnosti: www.25marec.sk, www.forumzivota.sk.

Vtip: ZĂĄhradkĂĄr sa oprie o plot a takto sa pochvĂĄli susedovi: - Predstav si, Ferko, vypestoval som takĂŠ kalerĂĄby, ako hlava mĂ´jho syna! - TakĂŠ veÄžkĂŠ? - Nie, takĂŠ dutĂŠ... Demokritos: „PriateÄžstvo jednĂŠho mĂşdreho je lepĹĄie neĹž priateÄžstvo vĹĄetkĂ˝ch nerozumnĂ˝ch.“

myslĂ­m si

Igor MatoviÄ?

Zblbli nĂĄs dokonale

Firma ZYKO s.r.o, prĂ­jme s nĂĄstupom ihneÄ? pre svoju organ. zloĹžku v ÄŒR: strojnĂ˝ zĂĄmoÄ?nĂ­k /dokonÄ?ovacie prĂĄce na sĂşÄ?iastkĂĄch/ strojnĂ˝ zĂĄmoÄ?nĂ­k - mechanik /skladanie komponentov/ elektromechanik /skladanie komponentov/ vyhlĂĄĹĄka § 21

Kontakt: 0903 260255 I zlatnansky-zyko@azet.sk

23-0072

Podmienky: vyuÄ?enĂ˝ v obore, prax aspoĹˆ 1 rok, vyhlĂĄĹĄka § 21, zaslanie profesnĂŠho Ĺživotopisu. JednĂĄ sa o prĂĄcu v Prahe, ubytovanie zabezpeÄ?uje a hradĂ­ ďŹ rma.

PONUKĂ ME PRĂ CU

1)1)&/(2  '5@A15@ )&B5C1&D C1@ D @A'5  $ ( :8 # 6 ;0 6 < <'1=

 

   !"

$% & '&()& # +,-. *% /0

34 1)15 6 34  / 6

7 89.    

   ! " #

">$ ? <'1

  

 # 0

#$%&'(')'"*

 

12-0063

PONUKA PRĂ CE PONĂ&#x161;KAME STABILNĂ&#x161; PRĂ CU NA HPP V RĂ MCI CELEJ Ä&#x152;R ZA VĂ?HODNĂ?CH PLATOVĂ?CH PODMIENOK. UBYTOVANIE ZDARMA. POSKYTUJEME ZĂ LOHY

PonĂşkame profesie: â&#x20AC;˘ ZvĂĄraÄ? â&#x20AC;&#x201C; znalosĹĽ vĂ˝kresovej dokumentĂĄcie â&#x20AC;˘ ZĂĄmoÄ?nĂ­k â&#x20AC;˘ KovoobrĂĄbaÄ? â&#x20AC;˘ BrĂşsiÄ? V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte na: Ä&#x152;R:

â&#x20AC;˘ FormovaÄ? â&#x20AC;˘ Zlievar â&#x20AC;˘ Odlievar â&#x20AC;˘ JadrĂĄr

+420 732 141 191, SR: +421 910 140 610 info@danox-group.eu

alebo na email:

MI 14-11 STRANA - 07

85-0103

+420 725 872 549 +421 905 305 943

23-0067

PRĂ CA V Ä&#x152;R, PLAT 1000 EUR (netto)

Ste ĹĄikovnĂ˝ kutil, viete Ä?o to v domĂĄcnosti urobiĹĽ, opraviĹĽ, zmontovaĹĽ, zdemontovaĹĽ, nainĹĄtalovaĹĽ, obloĹžiĹĽ, vydlĂĄĹždiĹĽ, vymaÄžovaĹĽ, pokosiĹĽ, uprataĹĽ? Zavolajte 0944 958 469

60-0001

CNC OBRĂ BAÄ&#x152;I KOVOV,

Elektro navĂ­jaÄ? BrusiÄ? ZvĂĄraÄ? / znalosĹĽ vĂ˝kresovej dokumentĂĄcie/ www.danox.eu OperĂĄtor vĂ˝roby Danox Holding s.r.o. Elektromechanik/elektrikĂĄr +421 908 385 835 ZĂĄmoÄ?nĂ­k nabor@danox.eu HorizontkĂĄr CNC nabor-vm@danox.eu ObrĂĄbaÄ? - skladnĂ­k VZV ZoraÄ?ovaÄ? LakyrnĂ­k Klampiar NĂĄstrojĂĄr ObchodnĂ˝ manaŞÊr /SK/ KoordinĂĄtor /SK/

85-0172

PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu na HPP v rĂĄmci celej Ä&#x152;R za vĂ˝hodnĂ˝ch platovĂ˝ch podmienok. Ubytovanie zdarma. Poskytujeme zĂĄlohy.

7

Ak Ä?Ă­tate tento Ä?lĂĄnok eĹĄte pred sobotou veÄ?erom, hor sa voliĹĽ, ak ste uĹž nĂĄhodou voliĹĽ neboli ;o) Mnoho ÄžudĂ­ voliĹĽ nechodieva. Tvrdia, Ĺže takto vytrestajĂş zloÄ?incov politikov. HlĂşposĹĽ. VytrestajĂş len samĂ˝ch seba, lebo ich hlas sa rozdelĂ­ medzi vĹĄetkĂ˝ch a najviac pomĂ´Ĺžu vĂ­ĹĽazovi ... a politici sa smejĂş. InĂ­ voliĹĽ idĂş a â&#x20AC;&#x17E;za trest politikomâ&#x20AC;&#x153; vhodia prĂĄzdnu obĂĄlku. Aj hlas tĂ˝chto ÄžudĂ­ sa rovnako rozdelĂ­ ... a skorumpovanĂ­ politici sa smejĂş. TĂ­ poslednĂ­ tvrdia, Ĺže ich hlas aj tak nerozhodne, tak preÄ?o by sa unĂşvali. ChĂĄpem pohnĂştky vĹĄetkĂ˝ch troch skupĂ­n ÄžudĂ­. Ani jedna z tĂ˝chto ciest vĹĄak nie je sprĂĄvna. ChĂĄpem zĂşfalstvo a sklamanie zo vĹĄetkĂ˝ch tĂ˝ch skorumpovanĂ˝ch ĂşsluĹžnĂ˝ch ksichtov, zo vĹĄetkĂ˝ch tĂ˝ch nesplnenĂ˝ch sÄžubov. ChĂĄpem, Ĺže si mnohĂ­ uĹž povedali dosĹĽ. Ĺ˝ijĂş si svojim Ĺživotom a snaĹžia sa tvĂĄriĹĽ, Ĺže politika sa ich netĂ˝ka. A presne to chceli politici dosiahnuĹĽ. Oni nepotrebujĂş, aby Äžudia Ĺžili politikou, aby im ustaviÄ?ne pozerali na prsty. PotrebujĂş rezignovanĂ˝ch ÄžudĂ­, ktorĂ­ sa pred ich svinstvami hrajĂş na slepĂş babu a voliĹĽ nechodia. A ku ĹĄĹĽastiu im staÄ?ia tĂ­, ktorĂ˝ch zase ohlĂşpia natoÄžko, Ĺže do urny vloĹžia ten sprĂĄvny lĂ­stok. Ä˝udia sĂş vlastne v pasci. Politikom sa svojimi skutkami podarilo odradiĹĽ od ĂşÄ?asti na voÄžbĂĄch kritickĂş masu kritickĂ˝ch ÄžudĂ­, bez ktorej aktĂ­vnej ĂşÄ?asti de facto nie je moĹžnĂĄ zĂĄsadnĂĄ zmena k lepĹĄiemu. Bez tĂ˝chto nevoliÄ?ov snaha tĂ˝ch, ktorĂ­ ĹĄpinavĂş hru politikov s ÄžuÄ?mi Ä?Ă­tajĂş a odmietajĂş rezignovaĹĽ, nemĂĄ ĹĄancu byĹĽ korunovanĂĄ Ăşspechom. Dosiahnu len jedinĂŠ - raz nĂĄm bude vlĂĄdnuĹĽ korupcia Ä?ervenĂĄ, potom modrĂĄ a potom Ä?ierno-Ä?ervenĂĄ. Ako z toho von? MĂĄme to v rukĂĄch, ale nebude to ÄžahkĂŠ. UrÄ?ite poznĂĄte vo svojom okolĂ­ ÄžudĂ­, ktorĂ­ z rĂ´znych dĂ´vodov voliĹĽ nechodia. Stretnite sa s nimi, zavolajte im, napĂ­ĹĄte im a vysvetlite im, Ĺže prĂĄve toto chceli skorumpovanĂ­ politici dosiahnuĹĽ. Vysvetlite im, Ĺže bez ich pomoci si Slovensko nevrĂĄtime z bludnej cesty systematickĂŠho rozkrĂĄdania politikmi. Vysvetlite im, Ĺže keÄ? nie pre vĂĄs, tak nech sa premĂ´Ĺžu pre svoje deti a vnĂşÄ?atĂĄ, ktorĂŠ si nezaslúŞia ÄžahostajnosĹĽ a rezignĂĄciu svojich rodiÄ?ov. Igor MatoviÄ?


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

raz vrátiť k tomu poctivcovi, čo má „hlboko do vrecka“ a poradiť mu ako sa správne rozhodnúť v investovaní do reklamy. Rada č.1: Naberte odvahu. Nič nerobenie situáciu nezlepší, začnite jednoduchým rozhodnutím, že na propagáciu musia ísť peniaze, tak isto ako ich platím za nájom, elektrinu. Kľudne tieto výdaje nazvite ako nutné zlo. Stále lepšie ako nedať na propagáciu vášho podnikania nič. Rada č.2: Pri rozhodovaní dôverujte svojej intuícií a zdravému rozumu. Neverte falošným prorokom. Majte uši a oči otvorené. Ak vidíte, že ľudia okolo vás dostávajú do schránky naše noviny, vaši známi ich sledujú, nepotrebujete počúvať reči ostatných o tom aký sme,

alebo aký sú dokonalí iní. Viete si svoj názor spraviť aj sami. Rada č.3: Dajte si poradiť. Ak ste na nás vsadili a chcete s nami uzavrieť zmluvu vyvarujte sa poslednej chyby. Nehovorte nášmu obchodnému zástupcovi, že si chcete podať iba jeden inzerát s odôvodnením, že chcete niečo vyskúšať. Nechajte si poradiť a radšej tie peniaze na jeden inzerát nechajte hlboko vo vrecku, vráťte sa k prvej rade, naberte odvahu a nechajte si poradiť. Investujte radšej tie isté peniaze do menšieho inzerátu, ktorý zopakujete minimálne 5 týždňov po sebe. My vás za to odmeníme 50% zľavou. Ak máte postrehy, potrebujete poradiť, píšte na radoradi@regionpress.sk

, 19 rokov praxe KOVAL Stolárstvo Stolárstvo

Inzercia: Marianna Sovjaková 0907 895 864 Andrej Popovič 0905 719 142 Viera Turyová 0908 979 512

zameranie

domácností a firiem

KAMENÁRSTVO

KÚPEĽNÍ bezbariérové pre zdravotne postihnutých schváleným úradom práce

2400

87-0048

800 PROMONT GLASS, s.r.o.

2000

34 €

1500

500

153 €

- Pri objednaní viac ako 5 ks okien sieťka proti hmyzu GRÁTIS - Odvoz starých okien a sute GRÁTIS - Garancia lepšej ceny oproti akejkoľvek cenovej ponuke - Zameranie a cenová ponuka grátis

SAMO PLUS s.r.o , Skladná 1 Čaňa, 1.poschodie nad Tescom vchod cez rybárske potreby

Kúpime Vašu nehnuteľnosť za AKTUÁLNE CENY. Platba okamžite v hotovosti.

0918 883 321 0915 344 183 www.kupanehnutelnosti.sk

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavby na kľúč so stavebným dozorom Zateplenia, fasády Pokládka zámkovej dlažby Interiéry a exteriéry Obklady, dlažby

75 €

Kontakt: 0908 989 059 www.samoplus.sk, samoplussro@gmail.com

0904 823 109

0915 621 844, 0944 068 115

Ceny sú uvedené bez DPH. 900

plynových zariadení

cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

87-0080

1500

1500

2400

101

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad

Vŕtanie studní

1500

1500

0911 710 113

okres Trebišov, Michalovce

MONTÁŽ, PREHLIADKY a OPRAVY

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

+ vybavenie rozpočtu a poradenstvo

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE 196 €

Predám tatranský profil - brúsený

REKONŠTRUKCIE

ZALUŽICE 89

87-0038

Kontakt: 0905 492 765

Predaj žulových pomníkov, P hrobiek a cintorínskych doplnkov

2400

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce 0905 693 740, 0905 794 715

Predám Rodinný dom v lukratívnej časti mesta Michalovce. Pozemok 1060 m2, novostavba.

MARCIN

tel.: 056/647 14 38 mobil: 0907 993 558 0911 306 467 e-mail: marstone@azet.sk

60-0003

marekgauch@gmail.com

87-0031

999 814

87-0012

Sadrové strojové omietky - Baumit

Rekonštrukcie balkónov

Tel.: 0918 623 064 4 74-0087

dosah na 1.500.000

s.r.

69-0000

Kontakt: 0918

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

GAUCHo.

WC NONSTOP UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK s možnosťou využitia kamerového systému

- Vedenie jednoduchého a podvojného úètovníctva - Personalistika a mzdy - Daòové priznania - Zakladanie s.r.o.

stavebné práce rekonštrukcie bytových jadier obklady a dlažby sadrokartónové práce zatepľovanie stierkyy fasády omietky drenáž

87-0043

PREBÍJANIE A PREČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

- Postele - Schody - Prístrešky

ÚÈTOVNÍCTVO

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

doprava

0905 219 967 kovalstolarstvo@gmail.com

+ v párnom týždni navyše: Sečovce, Budkovce, Dúbravka, Strážske, Sliepkovce

Západné Slovensko 83.229 Bratislavsko Východ 86.771 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

montáž

- Dvere a zárubne - Kuchynské linky - Vstavané skrine

Distribúcia: (30.500 domácností/firiem) Každý týždeň: Michalovce, Trebišov, Sobrance, Zemplínske Hradište, Ložín, Močarany, Pozdišovce, Topoľany, Rakovec nad Ondavou, Zalužice, Závadka, Lúčky, Hažín, Fekišovce, Gajdoš, Veľké Revištia, Ruskovce, Jasenov, Vinné, Zbudza, Staré

+ v nepárnom týždni navyše: Veľaty, Hrčeľ, Kysta, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Bačkov, Petrovce nad Laborcom, Jovsa

výroba

69-0065

tel/fax: e-mail:

Štefánikova 44 Michalovce 056 / 644 29 22 michalovsko@regionpress.sk

„Inzerujem podľa toho ako mám hlboko do vrecka“ posťažoval sa mi raz klient. Iný sa mi raz chválil, že tento rok dostal marketingové výdaje na nulu. Ten druhý dnes už nepodniká, nechal po sebe dlžoby a Mgr. dnes jeho firmu vlastní bezdomovec. Šanca niečo vymôcť, Radoslav takmer nulová. Ale o tom teraz Gloznek nechcem hovoriť. Chcem sa te-

www.promontca.sk promont@promontca.skk

MI 14-11 STRANA - 08

87-0049

Redakcia:

500

michalovsko.sk

PIESTANSKO MICHALOVSKO

Rado radí

52-0009

... nájdeš, čo hľadáš

87-0044

regionálne noviny

Michalovsko 14-11  

Michalovsko 14-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you