Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

VĹ ETKO PRE VĂ Ĺ 

DOM A BYT

Ä?. 18 / 2. mĂĄj 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

2-5 5-8 8-9

týŞdenne do 24 250 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

02-49 10 30 40

94-0180

TomĂĄĹĄikova 35 a 37, BA

Akcia Vaillant za NEUVERITEĽNÉ CENY!!!

na strane

AKCIA

PÓROBETÓNOVÉ

TVĂ RNICE

www.stavmix-plus.sk

3

15-0136

malacko.sk

MALACKO Cesta s obyÄ?ajnĂ˝mi ÄžuÄ?mi do EurĂłpy

1. mĂĄja uplynulo 10 rokov od nĂĄĹĄho vstupu do EurĂłpskej Ăşnie. A 1.mĂĄja zaÄ?ala po Slovensku aj cesta nĂĄĹĄho volebnĂŠho auta s kandidĂĄtmi do europarlamentu za vami obyÄ?ajnĂ˝mi ÄžuÄ?mi. ZatiaÄž ste zĂĄpasili s kaĹždodennĂ˝mi problĂŠmami, ktorĂŠ priniesla vysokĂĄ nezamestnanosĹĽ, nĂ­zke mzdy a ďŹ nanÄ?nĂĄ krĂ­za, naĹĄi europoslanci si spokojne vegetovali v Bruseli a politici viac menej verej-

2

11 9-10

ne tunelovali eurofondy, ZmeĹˆme to. Dnes sme vyrazili za vami, aby sme poÄ?Ăşvali vaĹĄe nĂĄzory na EurĂłpsku Ăşniu a aby sme vĂĄm povedali, Ä?o si myslĂ­me my. Aby sme spojili naĹĄe hlasy a aby koneÄ?ne v Bruseli silne zaznel hlas obyÄ?ajnĂ˝ch ÄžudĂ­.

ÄŒĂ­tajte viac na strane 15

11

12

MĂ JOVĂ AKCIA 3+1

PÔŽIÄŒKY

Akcia platĂ­ na vĹĄetok tovar, aj uĹž zÄžavnenĂ˝.

0905 509 216

KĂşp 3 ks a ĹĄtvrtĂ˝ ZNAÄŒKOVÉ RIFLE mĂĄĹĄ len za 1 â‚Ź Viac info v predajni.

www.peniazeprevas.sk w

12-13

16-0024

Pracujem ako viazanĂ˝ finanÄ?nĂ˝ agent pre spoloÄ?nosĹĽ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

ING. KUBAĹ KA

MADONNA

Štefan IVAN - Klasik • Malacky, R. Dilonga 449/39

 

 

www.pozickaren.sk

OD 24. APRĂ?LA NOVĂ

3ÑÌ,ÿ.É5(Ě V MA LAC Kà C H NA Zà H ORà CKE J 60

INZERĂ TY

bezplatne

9RODMWHQDEH]SODWQpĂžtVOR

0800 155 155

alebo na

0910 115 682 0904 804 513

15-0054

10-0098

ZĂ RUÄŒNĂ? A POZĂ RUÄŒNĂ? SERVIS NA PLASTOVÉ 0905 690 217 ∙ www.datom.sk d k OKNĂ A DVERE

autloy die

rýchlo

jednoducho

MALACKY HLOHOVEC

MA 14-18 STRANA - 01

87-0068

  

 

Malacky, NĂĄdraĹžnĂĄ 1143 (pri stanici)

15-0037

   

0903 026 236

03-0045

0908 437 079

chlebĂ­Ä?ky • zdobenĂŠ misy • ĹĄalĂĄty obloĹženĂŠ bagety

52-0014

• ÄŒISTENIE KOĹ˝ENĂ?CH SEDAÄŒIEK

15-0205

STUDENà KUCHYŇA

•UM�VANIE OKIEN

14-15


VĹĄetko pre VĂĄĹĄ

TÉMA T�ŽDŇA

2

DOM A BYT

ĂšvodnĂ­k

Ing. MĂĄria ZemÄ?Ă­kovĂĄ Okno pre vĂĄĹĄ dom

16-0095

Online rezervĂĄcia Dovoz nĂĄradia priamo k vĂĄm Ĺ irokĂ˝ sortiment ponuky

KOMPLEXNÉ STAVEBNÉ PRà CE

7PWZTPLFKLWBMJUF[BQSJKBUFÇĽOĂžDFOV 4UBWCBEPNVOBLÇĽĂžÇ? ISVCĂˆTUBWCB 3FLPOĂ?USVLDJFCVEPW CZUKBEJFS ;BUFQMFOJFCVEPW EPNPW

0CLMBEZEMBäCZ PNJFULZ TUSPQV ;FNOĂ? WâLPQPWĂ?CĂžSBDJFQSĂˆDF %PQSBWBTZQLĂ?IPNBUSJĂˆMV %PQSBWBQBMFUPWĂ?IPNBUFSJĂˆMV

19-0023

28.4.2014 8:50

ttXXXCBVNBKTUFSFVtCBVNBKTUFS!CBVNBKTUFSFV

Viac informĂĄcii na www.hobbi.sk

ONLINE POĹ˝IÄŒOVŇA NĂ RADIA

MA 14-18 STRANA - 02

92-0043

51-0007

ŕť„0908 728 081

Malacky

VYCVIÄŒĂ?M vĂĄĹĄho PSA, profesionĂĄl

TRà VNIKOVà Nà PLASŤ

BrnenskĂĄ 7, Malacky 034/774 1390, 91, www.edensk.sk

5,89

NA KÄ˝ĂšÄŒ

e riam me zame navrhne ujeme liz zrea

-23%

KÚPEĽNE

449

0949 174 480

nåvrh • výroba • montåŞe

PLATNOSŤ OD 29. 4. 2014 DO 12. 5. 2014 ALEBO DO VYÄŒERPANIA ZĂ SOB

KUCHYNE • ŠATN�KY Nà BYTOK • DVERE

10-0009

od projektu ku realizĂĄcii

hobbi malacko_naplast.indd 1

VeÄžkĂŠ oknĂĄ Ä?i presklenĂŠ steny mĂ´Ĺžu byĹĽ na jednej strane prĂ­nosom – v zime umoĹžĹˆujĂş vyuĹžiĹĽ prirodzenĂ˝ zdroj tepelnej energie zo slneÄ?nĂŠho Ĺžiarenia, na druhej strane veÄžmi zĂĄleŞí od ich teplotechnickĂ˝ch vlastnostĂ­, pretoĹže prĂĄve cez tĂşto konĹĄtrukciu zaznamenĂĄvame najväÄ?ĹĄĂ­ Ăşnik tepla. TechnickĂŠ charakteritiky okna sĂş vyjadrenĂŠ vo forme niekoÄžkĂ˝ch veliÄ?Ă­n. Z teplotechnickĂŠho pohÄžadu je dĂ´leĹžitĂ˝ sĂşÄ?initeÄž prechodu tepla cez okennĂş konĹĄtrukciu U, ktorĂ˝ udĂĄva tepelnĂ˝ tok cez jeden m2 plochy celĂŠho okna pri jednotkovom rozdiele vnĂştornej a vonkajĹĄej teploty jeden stupeĹˆ. ÄŒĂ­m je tĂĄto hodnota niŞťia, tĂ˝m je okno kvalitnejĹĄie a lepĹĄie izoluje. Okrem U hodnoty je dĂ´leĹžitĂŠ poznaĹĽ tzv. parameter g. TĂĄto veliÄ?ina vyjadruje mnoĹžstvo tepelnej energie, ktorĂş okno cez zasklenie prepustĂ­ dovnĂştra budovy. Teplo, ktorĂŠ sa takto dostane do interiĂŠru, priaznivo ovplyvnĂ­ spotrebu tepla na vykurovanie pre celĂ˝ dom. Naopak v lete sĂş tepelnĂŠ zisky neĹžiadĂşce, preto majĂş maĹĽ oknĂĄ zabezpeÄ?enĂŠ ĂşÄ?innĂŠ tienenie. KonĹĄtrukcia okna - rĂĄmu, krĂ­dla a samozrejme aj zasklenia zĂĄsadne ovplyvĹˆuje technickĂŠ charakteristiky celĂŠho okna. V tomto smere je dĂ´leĹžitĂ˝ materiĂĄl, z ktorĂŠho sĂş oknĂĄ vyrobenĂŠ, Ä?alej poÄ?et komĂ´r proďŹ lov a ich technickĂŠ rieĹĄenie, potom systĂŠm tesnenĂ­ medzi rĂĄmom a krĂ­dlom a druh zasklenia. VĂ˝robcovia ponĂşkajĂş ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber materiĂĄlov: masĂ­vne drevo alebo lepenĂŠ drevenĂŠ proďŹ ly, plasty, potom kov (zliatiny hlinĂ­ka alebo oceÄž) alebo kombinĂĄcie materiĂĄlov - drevo/plast, drevo/ kov, kov/plast atÄ?. ÄŒo sa tĂ˝ka zasklenia a Ăşspory energie pouŞívajĂş sa dvojsklĂĄ Ä?i trojsklĂĄ so selektĂ­vnymi vrstvami, ktorĂŠ sĂş plnenĂŠ napr. vzduchom, argĂłnom, kryptĂłnom. HrĂşbka skla, medzery medzi sklami, druh zasklenia, pomer zasklenej plochy k ploche rĂĄmu Ä?i tesnosĹĽ ĹĄkĂĄr, toto vĹĄetko mĂĄ vplyv na tepelnoizolaÄ?nĂŠ vlastnosti celĂŠho okna. Ăšsporu energie pri prevĂĄdzke rodinnĂŠho domu ovplyvĹˆuje nielen kvalita vĂ˝plĹˆovĂ˝ch konĹĄtrukciĂ­, ale aj kvalita ich osadenia. PrĂĄve pri osadzovanĂ­ okien sa urobĂ­ veÄža chĂ˝b, ktorĂŠ majĂş za nĂĄsledok vznik porĂşch – rosenie, vlhnutie, vznik plesnĂ­. VeÄžmi dĂ´leĹžitĂ˝ je sprĂĄvne navrhnutĂ˝ a zhotovenĂ˝ detail ostenia i nadpraĹžia Ä?i nĂĄväznosĹĽ na izolĂĄciu obvodovej steny. Pri vĂ˝bere okna sĂş teda dĂ´leĹžitĂŠ tri zĂĄkladnĂŠ atribĂşty – nĂ­zke hodnoty sĂşÄ?initeÄža prestupu tepla, dostatoÄ?nĂĄ priepustnosĹĽ slneÄ?nej energie cez zasklenie, keÄ? je to ĹžiadĂşce a naopak zamedzenie, keÄ? je to neĹžiadĂşce a po tretie kvalita tesnenĂ­ - medzi rĂĄmom a okennĂ˝m krĂ­dlom, zasklenĂ­m a krĂ­dlom a pri osadenĂ­ okennej vĂ˝plne v obvodovej konĹĄtrukcii.


3

Všetko pre Váš

TÉMA TÝŽDŇA

DOM A BYT občianska

riadková inzercia

auto-moto

1

auto-moto

2

byty

3

/predaj 1/ AUTO-MOTO – PREDAJ ° Predám Š Fabia 1,2 GY, 2.500 €, r.v. 2004, t.č. 02/659 68 207

ZVÝHODNENÉ CENY

Stupava Hviezdoslavova 169 www.stavmix-plus.sk

na kompletný systém Ytong ZV Ý PO HOD NU NE K A NÁ !

KAMENÁRSTVO Peter BOCÁN, Hviezdoslavova 309, Senica Pet P

predaj aj na splátky

UPCHATÝ ODPAD? KANALIZÁCIA?

NONSTOP 0908 151 982 www.cistyodpad.sk

10-0010

NETRÁPTE SA! POMÔŽEME VÁM!

AKCIA 2014 11-hrob od 1050 € • 2-hrob od 1350 € NEW!

AKCIA: FAREBNÉ ŽULOVÉ ZÁKRYTY

ŽŽulový komplet zákryt 4/6, gulaté hrany s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa s podložkou

Tmavý žulový zákryt 5/7 + tvarovaná tabuľa: 2-hr. 2300 € • 1-hr. 1560 € okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie, zlatá váza, ZADARMO: chodníky svietnik, 20 písmen, záruka 36 mesiacov

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

0905 323 022•0910 902 635

MA 14-18 STRANA - 03

Tel.: 0908 857 304

adrian.hurban@centrum.sk

16-0020

16-0011

www.kamenarstvo-bocan.sk

0907 721 667 0908 836 586, Malacky

63-0004

02-0028

ZATEPĽOVANIE DOMOV MAĽOVANIE REKONŠTRUKCIA JADIER SADROKARTÓN PLÁVAJÚCE PODLAHY ZÁMKOVÁ DLAŽBA DOPRAVA MATERIÁLU

BENÁTSKÉ STIERKY Maľujem, natieram Stierkujem, tapetujem Sadrokartón Plávajúce podlahy - dodávka a montáž Rekonštrukcie bytových jadier, obklady, dlažby Fasády - maľovanie

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

• RD, bytov, priemysel. objektov • rekonštrukcie elektroinštalácií • videovrátniky a dom. telefóny • bleskozvody, revízie • prípojky na rodinné domy Láb, 0903 793 108 pavol242@azet.sk

10-0017

06-0001

0908 549 016

OBKLADY A DLAŽBY

www.krby-bratislava.sk

www.eupipe.sk

VÁM UPEČIE

• • • • • • •

03-0006PK49

0910 919 345

KAMENNÉ KOBERCE

VYUČENÁ CUKRÁRKA

52-0014

Z

Ľ KRBY  KRBY, PECE AVY! KACHLE  KRBOKACHLE PECE  SPORÁKY KRBOKACHLE  NEREZ. KOMÍNY Cesta na Klanec 1 Bratislava - Lamač Tel.: 02/ 64 53 01 03

15-0136

2/ AUTO-MOTO – INÉ /iné ° Kúpim havarované, motoricky poškodené auto alebo motocykel, t.č.: 0907 374 235 ° Kúpim Škoda Octáviu, Fábiu aj iné, t.č.: 0905 218 938 ° Kúpim motocykel Jawa, ČZ cestný alebo terénny, t.č.: 0903 416 726 ° Kúpim dodávku do 3,5 t, č.t. 0903 818 122 ° Kúpim auto rôznej značky, súkromné alebo firemné, aj bez STK, t.č.: 0903 416 726 ° Predám hardtop na Mitsubishi L200, r.v. 2003, vysoký 25 cm, plech, cena dohodou, t.č. 0948 091 425 ° Kúpim auto – vrak, tel. 0949 175 758 ° Kúpim havarované, nepojazdné, nepredajné auto – vrak, 0919 285 295 ° Predám na Renault Clio letné aj zimné pneu na diskoch, nárazník zadný, kufrové dvere, 0908 105 294 3/ BYTY– /predaj PREDAJ ° Predám 2-izb byt v Ma Malé nám., pôvodný stav, bez balkóna, RK nevolať tel. 0911 240 007 ° Predám 2i byt v Rohožníku, cena 48.400 €, tel. 0908 761 258 ° Predám 3 byt prerobený, cena dohodou, tel. 0905 558 360 ° Predám pekný 3i byt v Rohožníku po komplet rekonštrukcii, cena 65000,eur tel. 0915 201 307 ° Predám 3-izb byt v centre Ma, po celk.rekonštrukcii, 0904 644 830 ° Predáme 1-izb byt Ma Juh, zateplený, vymenené plastové okná, cena dohodou, t.č. 0904 618 805 ° Predám 2-izb byt v centre Ma, 2 loggie, 44 m2, po celkovej rekonštrukcii, 53 tis €, 0904 644 830 ° Predám 1 izbový byt Ma Juh, zateplený + plastové okná, cena dohodou, t.č. 0904 618 805 ° Predám 3 izbový byt Malacky 76.777 €, 0902 119 115 ° Predám 1i byt centrum Ma 40 m2, novostavba, balkón 58.000 + dohoda, 0908 761 258 ° Predám 2 izbový byt v Malackách, sídlisko Juh, prerobený, prízemie s balkónom, zateplený, oproti zdravotnému stredisku, cena 62.000 € / dohoda, tel. 0902 215 806 ° Predám 3i byt v Rohožníku, 90 m2, loggia, 67000 EUR, 0908776508 ° Predám v Pezinku 2 iz.byt blízko centra. Dobrá lokalita 0949 239 039 ° Predám 2i byt v centre mesta 0905690278 ° Predám 3izbový byt v MA, Malé Námestie, 83m2, možná výmena za 1,2izbový+doplatok, 89.000€ 0918481440 ° Predám 3i byt v MA,zateplený,1xlogia 1xbalkón, samost.kúrenie, 1xpivnica, čiast.prerobený. Tel. 0907 717 879 ° Predám jednoizbový byt na Juhu, prerobený

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.


je zadlžený úvermi, dlhmi v sociálnej a zdravotnej poisťovni, a pod. Do akej výšky za dlhy zodpovedám a akým spôsobom môžem dedičstvo odmietnuť? Je problém ak žijem dlhodobo v zahraničí, a dedičského konania sa nebudem môcť zúčastniť? Ďakujem za odpoveď. Vážená čitateľka, ak dedič nechce dediť, môže vlastným prejavom vôle vylúčiť voči sebe právne následky nadobudnutia dedičstva. Tento prejav vôle dediča sa nazýva odmietnutím dedičstva. Smrťou poručiteľa prechádzajú na dedičov i poručiteľove dlhy, za ktoré dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. V prípade, ak je dedičstvo predl-

02/6596 1339 PREVÍJANIE 0905 477 626,OPRAVY • Vstavané DO skrine ELEKTROMOTOROV 12 – 24 HOD.

občianska

16-0040

riadková inzercia

Návod nájdete na strane 7 dolu.

15-0043

rodné listy, vysvedčenia, register trestov technické preukazy... iné úradné doklady

Y D A L K E NÉ PR

Glazúrovanie vaní

HĹBKOVÉ

MALACKY, Kozia ulica (areál AGRA M)

AKCIA MÁJ - JÚN 1-hrob od 990 €

2-hrob od 1300 €

ZDARMA: doplnky, chodníky zo zámkovej dlažby, odvoz starého pomníka, doprava do 100 km Radi vás navštívime aj doma R www.kamenarstvo-jablonove.sk w

Jablonové 391, 0903 979 741 nonstop, 034/778 7187 po 19 h

16-0080

STAVBA KRBOV A KOMÍNOV NEREZOVÉ KOMÍNY OPRAVA PRASKNUTÝCH KOMÍNOVÝCH HRDIEL VLOŽKOVANIE KOMÍNOV OTÁČANIE KOMÍNOVÝCH HRDIEL

TEL.: 0907 720 276

10-0092

10-0085

0914 247 776 viera.tom@centrum.sk Malacky, Inkubátor

034 / 774 33 21, 0948 062 319

Kamenárstvo Šarko-M.& syn

„Už 20 rokov od firmy MOLNáR“

0903 405 588 0905 983 602

MALACKY Nová ul. 39

e-mail: manag@ba.telecom.sk

16-0116

ÚRAD

Karol Mikláš

TEPOVANIE

Suché rezivo rôznych druhov Stavebné rezivo - krovy na objednávku Palivové drevo (do krbov, splnov. kotlov) Sušenie reziva

POHREBNÉ SLUŽBY NON-STOP

Iveta Potočárová Komenského 1330 Šaštín - Stráže 034/659 2489 0903 718 613

PREDAJ KOKSU, ÈIERNEHO A HNEDÉHO UHLIA, TVRDÉHO PALIVOVÉHO DREVA FIRMA KIPA ∙ SEKULE 308 ∙ tel.: 0908 762 748, 0918 694 955

email:

41-0123

ZEMNÉ A BÚRACIE PRÁCE

0908 199 111

tel.: 0949 85 11 10

10-0086

sedačky, autá, koberce, postele

tel.: 0903 437 289 (volať od 7.00 do 15.00 h) e-mail: rosima.han@gmail.com

• úprava priestranstiev tiev • ručné výkopy opy • ručné búranie

10-0052

ANGLICKY, NEMECKY, ČESKY

OPRAVY A ÚPRAVY ODEVOV

ROSIMA s.r.o.

STANISLAV PEŠEK

034/7726616, 0908 726 196

10-0069

Vladimír Ritomský 0905 704 309 Gajary

0905 83 83 97 • slavo.novota@gmail.com 0944 55 61 43 • robert.liska1984@gmail.com

15-0124

SERVIS ŠIJACÍCH STROJOV aj k vám do domu

CENY

Dodávka a montáž Lepenie a kladenie PVC, plávajúce podlahy, koberce Brúsenie a nivelizovanie betónových podláh Maliarske a murárske práce Renovácia starých parkiet

• SÁDROVÉ STIERKY • SADROKARTÓNY • MAĽBY, NÁTERY • BYTOVÉ JADRÁ • ELEKTROINŠTALÁCIE

94-0202

∙ Rekonštrukcie bytov a RD ∙ Zatepľovanie RD ∙ Kúpeľne na kľúč ∙ Montáž sadrokartónu ∙ Požičovňa lešenia ∙ Maliarske práce ∙ Domy na kľúč ∙ Dovoz materiálu www.krajcirteam.sk sefko01@azet.sk 0908 420 353

• VÝSTAVBA RD • VIZUALIZÁCIA • PROJEKTOVANIE • PORADENSTVO • ZATEPLOVANIE

16-0078

0944 097 216 034/77 80 374

Tel.: 0915 137 252

so zárukou kvality

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

16-0096

» Maliarske a natieračské práce » Stierkovanie » Sadrokartón et » Pokládka parkiet » Zatepľovanie ie » Ručné omietanie » Tapetovanie

0903 150 740 0905 470 264

0903 263 656 • Zatepľovanie, fasády • Omietky, betonáž • Zámková dlažba • Murovanie plotov • Rekonštrukcie (strechy, domy) • Terasy, prístrešky • Dlažby, obklady

A J E TO !

10-0066

15-0052

Roman 0907 246 362

www.tepujemvsetko.wbl.sk

16-0032

Chcete si podať inzerát?

koberce, sedačky, postele, autá

15-0190

5

PROFI - HĹBKOVO

10-0083

domy

5/ DOMY – /predaj PREDAJ ° Predám starší 4-i RD v tichej časti Malaciek + garáž + letná kuch. a 1 izba, 4á pozemok, cena 100tis. €, tel. 0905 597 874 ° Predám garáž Ma – Juh, 0905 59 78 74, 0905 251 017 ° Predám dve menšie chaty na jednom pozemku vo velkosti 579 m2 v krásnej lesnej lokalite Vampíl, pri Malackách. cena 25 000eur. 0908 898 025 ° Predám novostavbu 3i RD, Veľké Levare. 98000€, 0908 898 025 ° Predám RD v Studienke, 4 izby + záhrada, cena 56.000 €, RK nevolať, 0903 822 653 ° Predám malý RD 2 izby, v Malackách, aj na podnikanie, blízko centra, RK nevolať, 0905 932 104 ° Predám novostavbu malého RD v Ma, pozemok 736 m2, 0908 437 064 ° Predám rod. dom starší na Pribinovej, tel. 0915 437 802 ° Predám RD vo Veľkých Levároch 5á pozemok, 0905 351 463 ° Predám 3i RD Malé Leváre, garáž, 12á pozemok, 60.000,- EUR, 0948 033 023 ° Predám 3i RD-novostavbu a 2i RD v Jablonovom na 12á pozemku, 93000,- eur, 0908 776 508 ° Predám st. 1i RD V. Leváre, pozemok 121 m2, 16.600,-EUR, 0948033023 ° Predám 2izb. rod.dom v Malackách.75000€. 0905340131

TEPUJEM

16-0059

4

4/ BYTY– /prenájom PRENÁJOM ° Prenajmem veľký pekný 2-i.byt v Ma, ul. Veľkomoravská, 0907 859 252 ° Prenajmem 2-izb byt, Veľké Leváre, 400 € s energiami, t.č. 0918 802 703 ° Hľadám spolubývajúceho alebo spolubývajúcu, 0902 632 057 ° Prenajmem 2-izb byt v novostavbe v centre Malaciek, komplet zariadený, volať 0903 775 484 ° Dám do prenájmu úplne nový veľmi pekne zariadený 2i byt v novostavbe Pribina na ul. 1.mája Ma, 0905 508 948 ° Prenajmem 3-izb byt v Ma, 0905 320 880 ° Dám do prenájmu 2-izb byt 80 m2 v novostavbe vo Veľkých Levároch, tel. 0918 626 512 ° Prenajmem 2 izb dom – Ma 90 m2, 1 – 3 osoby, slušnej rodine, nábytok, dohoda, 0949 559 080 ° Prenajmem 1,5 izbový byt v centre Malaciek od 1. 6. 2014, kontakt anduluca101@azet.sk ° Dám do prenájmu 1 izbový dom vo Veľkých Levároch, 0919 191 018 ° Dám do prenájmu 2i byt v novostavbe Ma, 51 m2, 0903 434 541 ° Prenajmem 3 izb byt v centre Malaciek, 550 € s eng, 0907 311 152 ° DÁM do prenájmu podkrovný 2 izb byt v centre Malaciek na Malom nám zariadený 0905246244

• Interiérové PC • OPRAVA dvere rýchlo, lacno aj u vás doma • Výroba zistenie problému a montáž vyčistenie A zase ! nábytku odvírenie funguje

15-0137

na dvojizbový, čiastočná rekonštrukcia, linka na mieru, bezpečnostné dvere, na piatom poschodí. Cena 49000. 0918 839 030

byty

PODLAHÁRSKE PRÁCE NAJLZAEPŠIE

16-0016

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne odmietnutia dedičstva. Môžem sa vzdať nároku na dedičstvo pokiaľ som bola JUDr. určená ako dedič zo závetu? Tomáš Odmietnuť dedičstvo chcem Pavlovič z dôvodu, že majetok otca

žené, je odmietnutie dedičstva pomerne časté. V danej veci je ľahostajné, či mal dedič dediť zo zákona alebo zo závetu, prípadne z oboch týchto titulov. Odmietnutie dedičstva je jednostranným, výslovným a adresným prejavom vôle dediča, ktoré možno urobiť buď ústne do zápisnice na súde, alebo písomným vyhlásením adresovaným súdu, na ktorom sa vedie konanie o dedičstve. Stačí písomné vyhlásenie s vlastnoručným podpisom bez toho, aby tento podpis musel byť úradne overený. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady pokračovanie na nasledujúcej strane

MA 14-18 STRANA - 04

41-0132

2

3 6 9 5 2 3 7 8 9 1 6 5 2 9 8 3 1 7 5 6 1 7 6 1 9 2 3

Odmietnutie dedičstva

Právnik radí


08:00 PANELÁK: Chcem dieťa 09:00 SÚDNA SIEŇ: Zákusky verzus automaty 09:50 SÚD06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 NA SIEŇ: Prelet cez kukučie hniezdo 10:55 Súdna sieň: Môže MARKÍZA Chlapi neplačú 10:45 Zámena manželiek panic znásilniť? 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Vtierka 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací Castle 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP úrad 14:10 Monk 15:05 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 5 Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi ne- 18:15 SÚDNA SIEŇ: Vráť tie peniaze 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ plačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 20:30 PANELÁK: Konečne sami 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 2 22:30 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:30 Monk DEDIČSTVO 28 23:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas XIV. 12 00:35 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:15 Odložený Traja cudzinci 02:25 Vtierka Castle I. 4 03:05 Agenti S.H.I.E.L.D. 2 03:45 DEDIČSTVO 28 04:30 NOVÝ PANELÁK: Konečne sami prípad 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

TV program pondelok

JOJKA

5. 5. 2014

Stavebné a rekonštrukčné práce RD za najlepšie ceny aj s materiálom

Vtip: Pýta sa jeden chlapec druhého: - Sedíš v krásnom červenom Cabriolete. Pred tebou je lietadlo a za tebou námorná loď. Ako prestúpiš z auta na lietadlo? - No to netuším. - Zastavíš kolotoč. René Descartes: „Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti.“

Permanentný Make-Up • Pedikúra • Manikúra Gelové nechty • Depilácia 191140039

M. Hlubocká, 0905 549 332, Malacky

10-0094

riadková inzercia

Jaroslav Kvaššay s.r.o. Ponúkame práce: pokrývačské tesárske klampiarske murárske domy na kľúč rekonštrukcie nadstavby predaj stavebného materiálu

5

občianska

15-0160

0907 504 410

06:10 Sila lásky 07:00 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:45 Nash Bridges: Pasca 22 08:30 Správy RTVS „N“ 09:45 Poirot: Záhada španielskej truhlice 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Čo ja viem 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Vitajte na palube 21:50 Peklo na kolesách 10/10 22:35 Nash Bridges: Pasca 22 23:20 Vitajte na palube 00:55 Peklo na kolesách 01:35 Dámsky klub 03:05 Sila lásky VI. 68 03:55 Slovensko v obrazoch 04:15 Svet v obrazoch 04:40 Správy RTVS „N“

už 20 rokov e pokrývam vaše domovy

Stolárske rezivo: dub, buk, agát Fošne: smrek, borovica, červený smrek

15-0039

Balma Centrum

e-mail - web: balmacentrum@gmail.com - www.balmacentrum.sk

MA 14-18 STRANA - 05

reality

7

stavba

8

domácnosť

9

8/ STAVBA ° Predám sklolaminátovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím. T.č.: 0905 925 991 ° Kúpim stojanovú vŕtačku na 380 V, 0905 387 063 ° Predám lacno pekný tehlový obklad, 0908 198 491 ° Darujem okná bez rámu (flígre) dvojsklo v drevenom ráme vhodné na skleník, 15 ks, 0908 105 294 ° Kúpim Haki lešenie, 0904 066 203

Spojovací a kotviaci materiál

9/ DOMÁCNOSŤ ° Predám výhodne nové dvierka na kuch. linky a nové poťahové látky na sedačky a kreslá. 0911 399 560 ° 16-0122

034 772 42 13 – 0948 389 868 – Pezinská 54, Malacky

6

7/ REALITY – /iné INÉ ° Kúpim rodinný dom, stavebný pozemok alebo byt do 35 km od BA, č.t. 0903 765 606 ° Kúpim pozemok, ornú pôdu, starší rodinný dom či byt pod Karpatami. V hotovosti. 0908 898 025 ° Kúpim poľnohospodársku a lesnú pôdu v okrese Malacky, ponúknite 0903 822 653 ° Kúpim záhradu, pozemok, nie som RK, 0902 268 059 ° Kúpim alebo prenajmem garáž, Ma Malé námestie, 0915 952 136 ° Dám do prenájmu záhradku 4 áre, časť Prídavky, zdarma, tel. 0905 727 842 ° Predám záhradu s chatkou vo V. Levároch.16a,plot,voda,el. Dohoda. 0915 380314

Montáž tín kry zaškolenými pracovníkmi

Továrenská 5144, Malacky tel.: 034/774 11 57, mob: 0905 648 684 e-mail: kvassay@zoznam.sk, web: www.kvassay.sk

pozemky

/predaj 6/ POZEMKY – PREDAJ ° Nové stavebné pozemky vo výstavbe od 450 m2 za ul. Kalinčiaka, Ma, tel. 0903 767 170 ° Ponúkam na predaj stavebný pozemok v rozostavanej časti obce Moravský sv. Ján výmera pozemku 706 m2 + 144 m2 spoločná cesta IS na pozemku okrem plynu cena 33 tis € + dohoda možná, tel. 0905 923 891 ° Ponúkam na predaj 15 árový stavebný pozemok v Malackách so starými neobyvateľnými domami.Inžinierské siete sú k dispozícii,prístup k pozemku je z asfaltovej cesty.0903/109972 ° Predám stavebný pozemok vo Veľkých Levároch. Výmera pozemku 504 m2, šírka pozemku 12 m,na pozemok je vydané územné rozhodnutie,IS vo výstavbe. Cena: 40,-eur/m2, v prípade vážneho záujmu dohoda možná.RK nevolať. Tel.cislo 0948/020 065 ° Predám 4á pozemok v MA Prídavky 25000 euro, 0908115851 ° Predám 14a pozemok v Sološnici, voda a el. pri pozemku. Cena 28,- eur/m2, 0905 670 195 ° PREDÁM STAVEBNÝ POZEMOK V MA O VÝMERE 458m2,VŠETKY IS.CENA:50 000EUR, Tel:0908737387

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.


8 1 7

3

9

8

7 4 6 1 4 8 3 7 5 5 8 6 1 9 4 6 3 5 1 9

stva nemožno odvolať. Odmietnutie dedičstva sa týka nielen majetku poručiteľa, ktorý bol známy v dobe odmietnutia dealebo pripomienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo dičstva, ale aj majetku, ktorý neskôr vyjde najavo. len čiastočne, ale vždy len ako celok. V tejto súvislosti je po- V zmysle platnej právnej úpravy nemôže dedičstvo odmiettrebné upozorniť na zákonom určenú lehotu, počas ktorej nuť dedič, ktorý dal svojim konaním najavo, že dedičstvo neste oprávnený dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmiet- chce odmietnuť, napríklad používa motorové vozidlo patrianutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca ce do dedičstva, prípadne napadne závet poručiteľa, a pod. odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o Ak žijete dlhodobo v zahraničí, je možné splnomocniť Vami následkoch odmietnutia upovedomený. Súčasne upozorňu- vybraného zástupcu, ktorý za Vás dedičstvo odmietne. Tu jeme na skutočnosť, že odmietnutie dedičstva je potrebné je však potrebné, aby bol zástupca na tento účel výslovne vopred dobre zvážiť, nakoľko vyhlásenie o odmietnutí dedič- oprávnený v písomnom plnomocenstve.

Právnik radí

pokračovanie

Ak je dedičstvo odmietnuté, má sa za to, že dedič dedičstvo nenadobudne. Na záver uvádzame, že v prípade odmietnutia dedičstva je na dedenie ďalej povolaný ten, kto by ako dedič prichádzal do úvahy, keby sa pôvodný dedič nadobudnutia dedičstva nedožil. Na uvoľnené miesto po závetnom dedičovi, ktorý odmietol dedičstvo, nastupuje náhradný dedič, pokiaľ ho poručiteľ ustanovil v závete, inak na jeho uvoľnené miesto nastupujú dediči zo zákona. JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

občianska

riadková inzercia Predam novy Notebok Hp quadcore cpu,ati vga,Led obrazovka, wifi, webcam, novy nabuchany hraci model 433€ aj na splatky 10€ mesacne dovoz 0903752333 ° Predám LED TV 80 až 127 cm uhl. po 10eur mes.a Smartfón Prestigio+Tablet po 10€,a Pc Athlon X4 Štvorjadrový herný Pc+19 monitor 425€ po10€mes.dovoz domov 0903752333

hobby

11

a šport 11/ HOBBY A ŠPORT ° Kúpim hudobný nástroj, t.č.: 0903 818 122 ° Kúpim rôzne starožitnosti, obrazy, mince, hodiny, pozostalosti, t.č. 0907 374 235 ° Kúpim vyznamenania, odznaky, mince, bankovky, hodinky. Tel.: 0905 545 874 ° Kúpim jelenie zhody a trofeje zvery, 0904 177 812 ° Lacno predám staré peniaze známky pohľadnice 0907606992

Plošná dlažba vymývaná v 10 rozmeroch v 12 odtieňoch

dlažba Provance

od 12,09 €/m2

v 4 odtieňoch ucelená vrstva

za 14,36 €/m2

13

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.

plot History

od 23,85 €/m2

od 43,25 €/m2

v 6 rozmeroch v 8 odtieňoch

plošná reliéfna v 15 povrchoch v 7 odtieňoch

od 8,49 €/m2 Kombitrio

dlažba History

od 7,68 €/m2

od 10,40 €/m2

v 9 tvaroch v 12 odtieňoch

v 3 odtieňoch ucelená vrstva

obrubníky

v 28 odtieňoch v 68 tvaroch

od 1,12 € /kus

12

13/ RÔZNE –/predaj PREDAJ ° Predám pojazdný žeriav zdvih 1000

plot Štiepaný v 11 odtieňoch

12/ DEŤOM ° Predám golfový kočík Cossatto pre dvojičky cena 180 €, 0918 836 734 ° Predám kočík Giordani Ethos trio - 3 kombináciu,po jednom dietati,jeden rok používaný,zachovalý 0907/129 666 ° Predám kočík pre dvojčatá za 160.-€ a detskú ohrádku za 40.-€. 0915/129889

rôzne

od 7,12 €/m2

Všetky ceny sú vrátane 20 % DPH.

10

a zverinec 10/ ZÁHRADA A ZVERINEC ° Predám pšenicu a kukuricu 22 €/1 q, Kostolište 152, t.č. 0911 206 783 ° Predám na ďalší chov kurčatá na mäso 1-dňové/0,50 €, 1-týž/1€, 2-týž/1,50€, 3-týž/2€, kurčatá na zabitie živé 1,90 €/1 kg a očistené 2,90 €/1 kg, Cauner, Kostolište 152, t.č. 0911 206 783, 0908 151 966 ° Predám mladé vietnamské prasničky a kančekov, 0903 769 440 ° Predám minuloročný chovný pár husí 1+3 po 25 € alebo vymením za obilie, 0903 406 475 ° Predám brojlerové kurčatá 7 dňové 0,70 €, 14 dňové 1,20 €, 21 dňové 1,70 € za kus, 0903 406 475 ° Predám kvalitnú čiernu ornicu 7 € / 1t, 0903 406 475 ° Predám slamu, malé balíky 0908 856 948 ° Predám kukuricu 18 € / 1 q, 0908 167 209 ° Predám kozliatka na chov, konzum a čínske kačky, 0908 776 226 ° Darujem šteniatka 0905 317 881, 0911 163 323 ° Predám raž 20 €/1q, pšenicu 21 €/1q, kukuricu 21 €/1q, seno veľký balík 50 €, Láb mob. 0918 355 461 ° Predám čivavu 7 tyž. 0905 885 244 ° Predám pšenicu 21€/100kg Malacky, 0907769310 ° Predám doma vyliahnuté húsatá 5,-€/ks;kačičky 3,-€/ks 0905202378 ° Predám st.jorksir terier mini 0905249366

deťom

v 4 tvaroch v 15 odtieňoch

dlažba Mozaika v 10 odtieňoch ucelená vrstva

od 11,69 €/m2

dlažba Superkombi

zatrávňovacia dlažba vegetačná

za 16,97 €/m2

za 1,99 €/kus

v 5 odtieňoch ucelená vrstva

Krytstav Malacky Dielenská 14 0915 781 752 0915 781 751 www.krytstav.sk

MA 14-18 STRANA - 06

Krytstav Senica Priemyselná 277 0908 791 539 0905 853 473

BAM Stupava Kalinčiakova 20 0908 797 481 0908 752 890 www.bamsro.sk 15-0145

záhrada

Systémová dlažba


TV program utorok

07:55 PANELÁK: Konečne sami 09:00 SÚDNA SIEŇ: Zmizni z môjho bytu 09:50 SÚDNA SIEŇ: Moderný otec 10:50 Súdna sieň: Alzheimer nám zničil život 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Vtierka Castle I. 5 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 6 18:15 SÚDNA SIEŇ: Akvarista 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:30 PANELÁK: Chcem sa vydávať 21:30 Vtierka Castle 22:30 VDOVA 16 23:30 Zastavte Cartera! 01:50 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 23 02:45 Vtierka Castle 03:25 Vtierka Castle 04:05 PANELÁK: Chcem sa vydávať 04:55 KRIMI JOJKA

6. 5. 2014

6:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:15 Odložený prípad 02:05 NCIS 02:55 Monk 03:40 Komisár Rex V. 14/15 MARKÍZA

05:50 Sila lásky 06:40 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:25 Nash Bridges: Sieť 08:10 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom , zasaď strom 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel II: Maškarný bál 22:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Šikana 23:30 Nash Bridges: Sieť 23 00:15 Grand hotel II: Maškarný bál 01:40 Dámsky klub 03:15 Sila lásky 04:00 Extrémni experti 49/68 04:55 Správy RTVS „N“

Vtip: Rozprávajú sa dvaja chlapci: - Janko, prečo je tvoja sestra jedlo pre mačky? - Lebo chce byť kočka. Čínske príslovia : „Čas otvára brány tomu, kto vie čakať.“

7

občianska

riadková inzercia

Znovu predávame

CEMENT CEM II/B-S 32,5 R 25 kg PAF

P R E DA J Ň A • štrk • piesok • makadam • okrasné kamene • obklad • dlažba • solitéry

2,34 € s DPH

Pri odbere celej palety (1,4 t) cena 114, 80 €/paleta vrátane DPH Pri paletovom odbere možnosť zľavy.

Kontakt: Gajary č. 310 0905 401 331 • cadropavel@gmail.com

06-0038

•PRÍSTREŠKY •ALTÁNKY •MALÉ DREVENÉ

• Stavba teplovzdušných krbov a teplovzdušných rozvodov • Frézovanie komínov • Vložkovanie komínov • Rekonštrukcia starých komínov

STAVBY, STRECHY...

VÁŠ INZERÁT

Ïalej vyrábame: • Pieskoviská • Drevené ploty • Studnièky • Záhradný 299,- EUR nábytok... lakovanie, Požiadajte nás Podbíjanie montáž, dovoz v cene o bezplatnú podh¾adov cenovú ponuku tatranským profilom

0908 979 469, 0905 387 063, 0905 859 679

0911 236 673, info@krasna-zahrada.sk www.krasna-zahrada.sk

TU MOHOL BYŤ

15-0155

8,90-

MIMORIADNE ZĽAVY NA MONTÁŽ www.jhp.sk PLASTOVÝCH OBKLADOV!

Kontakt: Pavol Kovács tel: +421 905 102 897 e-mail: pkovacs78@gmail.com Nie je potrebné rozobrať vašu starú strechu!

Najlacnejšia renovácia ((není není ení po pot potrebné trebbnéé tr

53-0064

JHP Univerzum, spol. s r.o. Hlavná 242, Jahodná 930 21 Tel./fax: 031/559 1125 Mobil: 0905 655 068

cenovej ponuky • rôzne farby a vzory • bez zálohy €/m2 • GARANCIA 10 - 12 rokov

Super ceny už od

- Plastové ploty, brány a zábradlia - Roletové systémy - Plastové okenice - Sieťky proti hmyzu - Betónové montované garáže - Tatranský profil, OSB dosky

eternitových plechových a plochých striech

MA 14-18 STRANA - 07

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

15/ HĽADÁM PRÁCU ° Anglický jazyk – učím individuálne so zaručeným úspechom v písaní, čítaní, rozprávaní, kanadská lektorka, t.č. 0902 649 353 ° Doučím 1. stupeň ZŠ (dyslexia, dysgrafia), poruchy pozornosti, 0905 213 921 ° Anglický jazyk – doučím ZŠ, SŠ, tel. 0949 764 183 ° Doučím AJ lacno, 0915 480 494 Ma ° Naučím nemecky ZŠ, SŠ, 0904 010 537 ° Hľadám prácu ako murár, maliar, obkladač, výkopové práce, 0910 301 533

Chcete si podať inzerát?

• ZDARMA zameranie a zhotovenie

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OBKLADOV

rôzne

14/ RÔZNE –/iné INÉ ° Hľadám doučovanie matematiky pre študenta SŠ k maturite, t.č. 0905 280 985 Ma ° Kúpim oceľové laná priemer 8, 10 a 12 mm, 0905 387 063 ° Hľadám spolucestujúceho z Ma do Ba, Po-Pia, prac.doba 7:00 – 15:30, konečná AS Ml.Nivy, kontakt 0911 167 155 ° Kúpim po starenke z hure staré sukne,blúzky,zástere,kacabaje,konopné plátno a plachty.tel. 034/7770277 ° Kúpim staré nástenné a stojaté hodiny,a maľovaný obrázok z ľudmi v krojoch.veci môžu byt aj poškodené v cene od 50 do 150 eur.tel.0915342825

16/ZOZNAMKA ° Muž stredných rokoch hľadá slobodnú mamičku môj kontakt 0903113869

63-0024

09-35

www.bd-krby.sk

HĽADÁME OBCHODNÉ ZASTÚPENIE A VEĽKOODBERATEĽOV

0915 061 299

VYRÁBAME

BD KRBY

0905 702 276

3,20 €

53-0072

Senec, Boldocká 7 (areál PD)

49-0055

www.adoxbeton.sk

Vápennocementová omietka

Lepiaca a armovacia malta 4,90 €

0903 726 182

16-0049

Tel.: 0915 480 533

montáž sadrokartonu ručné sadrové omietky maľovanie, stierkovanie

namaltu.sk

Lexan číry 10 mm

12,20 €

www.mojsadrokarton.sk

NOVÝ E-SHOP

16-0072

 VYMÝVANÁ DLAŽBA  ZÁMKOVÁ DLAŽBA  VYMÝVANÉ KVETINÁČE  BETÓNOVÉ DREVO  BETÓNOVÉ PLOTY

s DPH

ADOX BETON s. r. o.

Rekonštrukcie RD, bytov a jadier Plávajúce podlahy Sadrokartóny Elektroinštalácie Vodoinštalácie Malovanie, stierkovanie Výkopové práce

AKCIA

Stav. firma MAKLOSTAV

Záhorská Bystrica - 0914 113 117 Tureň - areál PD (okr. Senec) - 0902 555 333

FÚKANÝ,, AJJ PLNÝ

15-0151

PREDAJ LEXANU » rezanie na mieru » tovar ihneď k odberu » možnosť dopravy y

www.piesok.sk

16-0044

MALACKY, Továrenská 3/B

PREDAJ A DOVOZ

10-0074

1 balík (25 kg)

kg na 380 V vhodný aj ako výťah na novostavbu alebo na oranie do záhrady, dohoda alebo vymením za ošípanú, 0903 406 475 ° Predám zachovalú sed.súpravu rozkladacia, cena dohodou, t. 0907 981 282 ° Predám orezy z pečiva pre ošípané a inú zver, 0907 975 188 ° Predám cirkulár 75 kW, fľašu na plyn, 0902 687 710 ° Predám tv aj zo stolíkom zn.panasonik 0902 709745

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraMAmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP MA 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, MA zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


1 4 8 9 7 4 5 2

3

3 5

3

1 9

4 2 7

4 8 3 7 1

3

Hnačka

veterinár radí

7

MVDr. Patrik Ličko

5

ciami. Niekedy sa vyskytujú akútne hnačky ako dôsledok celkového ochorenia. Sú vyvolané infekciami, patogénnymi baktériami, ktoré sa Hnačka je častým vylučovaním pomnožia pri narušení prirodzeného prostredia v tráviacom trakte. nadmerného množstva teku- Metabolické hnačky sa vyskytujú pri poruchách vnútorných orgánov, tého alebo kašovitého trusu. ako sú pečeň, pankreas a obličky. Dôležité je správne rozpoznanie V klinickej praxi sa veterinárni lekári veľmi často stretávajú s dietedruhu a stupňa hnačky. Náhle tickými hnačkami, ktoré vznikajú častým striedaním rôznych znamôžeme rozdeliť na jednoduché čiek krmív alebo podávaním lacného nekvalitného krmiva. Jedlo s hnačky spôsobené chybami v kŕ- vyváženým obsahom rozpustnej i nerozpustnej vlákniny podporumení, neznášanlivosťou krmiva, je návrat blahodarne pôsobiacich baktérií do čreva a potláča rast parazitózami, prípadne intoxiká- neželaných mikroorganizmov. Existujú však život ohrozujúce hnač-

ky, predovšetkým u šteniat, ktoré si vyžadujú rýchly terapeutický zásah veterinárneho lekára, aby nedošlo k úhynu. Následkom hnačky dochádza k stratám telesných tekutín - dehydratácii. Prejaví stratou elasticity kože. Ak sa koža pri tomto teste ihneď nestiahne, pes je pravdepodobne dehydratovaný. Ak zviera samovoľne neprijíma tekutinu, je potrebné ju nahradiť infúznou terapiou. V súčasnosti sa čoraz viac v prevencii a terapii hnačiek používajú probiotiká. Ich prednosťou je, že nie sú škodlivé a pôsobia šetrne. Neničia iné baktérie, ako to robia napr. antibiotiká, len vytláčajú patogénne baktérie tak, aby vznikla rovnováha medzi prospešnýMVDr. Patrik Ličko mi a škodlivými baktériami.

na rovinu

so Stanislavom Trnovcom Pokládka zámkovej dlažby Realizácia skladacieho betónového oplotenia

SU VARTA HK s.r.o. ZĽAVY

MALACKY, NÁDRAŽNÁ 1143 - AREÁL EÁL TRŽNICE 0902 905 905, vartahk.ma@gmail.com

INTERBYT - MAKYTA ∙ ŽALÚZIE, ROLETY ∙ SIEŤKY, MARKÍZY ∙ DODÁVKA, OPRAVY

VEĽKOSKLAD KRYTÍN: Betónové škridly EURONIT, BRAMAC Pálené škridly CREATON, TONDACH Plechové krytiny KJG, MASLEN Realizácia striech

info@jastrade.sk 0903 427 569

0905 409 208

interbytmakyta@post.sk

250

Zateplená brána s pohonom na diaľkové ovládanie + zateplenie

0

PH

-

0915 636 832 www.laporta.sk

51-0246

mobil: Sekčné garážové brány

Gajary - Dolečky firma z Malaciek s dlhoročnými skúsenosťami

JARNÁ 0907 642 259

AKCIA: K plastovým oknám a dverám špeciálny čistiaci prostriedok na okná zdarma

TERASY

ZÁDVERIA

15-0054

MALACKY: Břeclavská 3, 0905 690 217, tel./fax: 034 772 50 80, ZÁVOD: Kozia 542

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS BALKÓNY

Okná a vchodové dvere s bezpečnostným kovaním MACO Multimatic

dvere plastové a hliníkové AKCIA •• vchodové 5 a 6-komorový profil INOUTIC

16-0019

Umelecké kováčstvo Zámočníctvo Výroba z hliníku a nerezu Montáž a servis pohonov na brány

205

za

99,

41-0009

LAPORTA, Šaštínska 477, 908 77 Borský Mikuláš

sD

len

63-0078

▪ Predaj aj na splátky ▪ Dovoz a montáž po celej SR. ▪ Rôzne prevedenia, veľkosti a farby.

0x

€5

15-0032

MALACKY, 034 7724 805

15-0193

R.E.I. Group s.r.o., Školské nám. 398/6, Rohožník, 0944 024 804 reigroupeu@gmail.com, www.r-e-i-group.webnode.sk

15-0192

PLAST, HLINÍK, DREVO INT. DVERE, ZIM. ZÁHRADY DOPLNKY, BEZPEČ. DVERE GARÁŽOVÉ BRÁNY PER

Akcia pre pokrývačov: za montáž každého 1 m2 krytiny Creaton a Euronit BONUS

hliníkový posuvný systém ZIM. ZÁHRADY

REŠTAURÁCIE

AKCIA 337,- EUR

CENY OD

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka • Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA MÁJ 2014 15% až 50%

MA 14-18 STRANA - 08

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0047

(pokračovanie na ďalšej strane)

OKNÁ - DVERE

16-0131

Niekoľko desaťročí sa venujete dobrovoľníckej práci, čo považujete za svoj doteraz najväčší úspech? Najviac ma teší, že ani po viac ako 4 desaťročiach som sa ešte nenechal odradiť. Dobrovoľníctvo považujem za súčasť života. Prinieslo do života našej rodiny pekné chvíle. Spolu s deťmi sme nie raz pocítili šťastie, keď sme boli schopní pomôcť. Vieme o vás, že sa venujete rodinnej politike, čím sa podľa vás líši od sociálnej politiky? Na prvý pohľad je to isté, preto sa často zamieňajú. Rodinná politika má zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj celej spoločnosti, je dlhodobá. Sprevádza od počatia až po prirodzenú smrť. Zahŕňa materstvo, rodičovstvo vrátane starostlivosti a výchovy dieťaťa až po jeho osamostatnenie. Spoločným znakom je neplatená práca, bezpodmienečnou podmienkou pre prežitie spoločnosti, ale doteraz zaznávanou. Týka sa aj rodinných opatrovateľov, osôb starajúcich sa o svojich príbuzných, ako nevládnych rodičov, súrodencov. Ak sa robí zle rodinná politika, potom následky musí riešiť sociálna politika, ktorá rieši ľudskú dôstojnosť krátkodobou, alebo dlhodobou pomocou. Ani rodinná, ani sociálna politika nesmie prechádzať do sociálneho inžinierstva. Musíme byť ostražití, či na národnej, alebo európskej úrovni. Snaha je oklieštiť kompetencie členských krajín, ako napríklad v tzv. Správach Estrela a Lunacek, teraz išlo o Španielsko. Dlhodobo sa zaoberáte chudobou, upozorňujete na neplatenú prácu ako celoeurópsky problém, čo konkrétne máte na mysli a aké riešenia navrhujete? Podľa údajov EÚ SILC pri deťoch z rodín s jedným alebo dvomi deťmi je riziko chudoby menšie ako 17%, pri viacdetných (4 deti) prudko stúpa na skoro 40%. Samozrejme, že zvyšujúcim počtom detí chudoba rastie. Takých, ako sme my, Slovensko má veľa. Sme slušní, naše deti sa v škole učia, študujú, rodiny kvitnú. Vieme, čo znamená žiť dlhé roky v chudobe. Nemusíme skúšať vydržať týždeň a potom sa priznať (čo si cením), že sa v takejto chudobe nedá žiť. Môžu mať títo kandidáti našu dôveru, keď potom neurobia nič podstatné na zmiernenie chudoby? Ináč by chudoba nerástla. Som členom FAFCE, ktorá pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roka rodiny a volieb vydala Vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje tieto problémy. Európska sieť proti chudobe vydala

Prečo u nás? Lebo sme

NAJLACNEJŠÍ


TV program streda

07:55 PANELÁK: Chcem sa vydávať 09:00 SÚDNA SIEŇ: Boj o miesto 09:50 SÚDNA SIEŇ: Slepota 10:55 Súdna sieň: Daj mi šancu 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti IV. 22 13:40 Vtierka Castle I. 6 14:40 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 7 18:15 SÚDNA SIEŇ: Šikana profesora 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Som tehotná 21:30 Kosti IX. 18 22:30 Kravaťáci 5 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami III. 4,5 01:35 Vtierka Castle I. 6 02:25 C.S.I.: Kriminálka Miami 4,5 03:55 NOVÝ PANELÁK: Som tehotná 04:40 TOP STAR JOJKA

7. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA - SÚBOJ 22:10 Arrow 00:05 Dva a pol chlapa 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:40 Odložený prípad 02:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:15 Monk MARKÍZA

06:40 McLeodove dcéry 07:25 Nash Bridges: JEDNOTKA Falšovatelia 08:10 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Správy a komentáre 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Modelka 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Deň víťazstva 22:15 Vrchný inšpektor Banks: Hra s ohňom 23:45 Nash Bridges: Falšovatelia 00:30 Dámsky klub 02:05 Sila lásky 02:50 Extrémni experti 03:45 Lesy Slovenska - Poľovnícka kultúra na Slovensku 04:00 Správy RTVS „N“

Vtip: Jeden kamarát volá druhému: - Ej, poď k nám, máme nového psa! - A nehryzie? - Neviem, veď preto volám, aby sme to vyskúšali... Sarah Bernhardt: „Bezcitných ľudí bolieva len hlava, tých s citom srdce.“

9

na rovinu

so Stanislavom Trnovcom

MA

centrum

(pokračovanie z predošlej strany) Záhradná 41

AKCIA DVERE + ZÁRUBŇA + KĽUČKA

Padzelek (rodinné domy)

144 €

99 €

BA

16-0030

Záhradná 41, MALACKY 034/772 4021 • 0905 745 118 info@progresokno.sk www.progresokno.sk

Plné dvere

EUROOKNÁ A DVERE

0908 979 469, 0905 387 063, 0905 859 679

Vstupné bytové dvere

136,-

EUR

od

23,-

EUR

Interiérové dvere zárubňa = AKCIA

94,-

2100 x 1500

od

viac ako 200 druhov

5,60

EUR

EUR

169,124,dvere ...a ďalších + zárubňa 1000 druhov dverí a zárubní

EUR

Veľkosť kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/582 33 400

Malacky, Pezinská 56 (areál STAVMAT IN), Tel./fax: 034/7724 138, 0918 713 151 E-mail: kunik@interierchp.sk, Otvorené: Po-Pia: 8 - 17, So: 8 - 12

(resp. prenajmem)

OBCHODNÝ PRIESTOR 87 m2 - Malacky, Malé námestie 0904 326 720

Kancelárske priestory na prenájom 10-0060

1200 x 1500

99,-

EUR

nemecký profil INOUTIC kovanie MACO, sklo k=1,0

PREDÁM

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave.

1800 x 1500

EUR

10-0093

179,-

vysoká tvrdosť rýchla montáž

Laminátové podlahy

+

EUR

klikové

vinylové podlahy

v Malackách. Tel.: 034/772 31 92.

MA 14-18 STRANA - 09

15-0045

Plastové okná

so zvýšenou bezpečnosťou aj do pôvodných zárubní

19-0001

-30%

Vinylové podlahy

16-0065

od

09-71

VÁŠ INZERÁT

2-skla

Trnava, Trstínska cesta 2 (areál Tamilk) tel./fax: 033/554 50 29, mob.: 0911 391 426 info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

Šatníkové skrine

TU MOHOL BYŤ

16-0045

3-sklo v cene

16-0132

DREVENÉ A DREVOHLINÍKOVÉ OKNÁ Hliníkové okná profilu Aliplast Plastové okná profil Veka Sieśky, žalúzie, parapety Strešné okná Garážové brány AKCIA!!! Schody

Manifest, podpisom som sa zaviazal plniť ho. Nehovorím čo budem robiť, lebo ja ich dávno riešim. Za desaťročia sa dá veľa stihnúť. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Euro parlamentu za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti? Ako chcete presvedčiť Slovákov, aby tentoraz eurovoľby neignorovali? Obyčajní ľudia sú často neobyčajní. Vážim si ich skromnosť. Politici inde zvádzali tuhé boje o miesta a poradie. Obyčajní ľudia nenechali si priestor pre seba. Politológovia a iné politické strany a ich prívrženci sú zdesení. V zahraničí je vývoj podobný. Presviedčať Slovákov je ťažko. EÚ sa stotožňuje s európskymi dotáciami, neprehľadným používaním a korupciou. Pozrite si volebné programy iných kandidátov. Všetkým odkazujem, že eurofondy tvoria iba 1 % hrubého domáceho produktu EÚ. Nevedia, že úlohou politika v europarlamente je starať sa o tú veľkú hromadu, lebo ináč nebude ani na tej malej nič. Materské strany nech dobre rozdeľujú a strážia doma to 1%. Ak musí zasahovať Brusel, tak je veľmi zle, Slovensko stráca dôveru. EAPN, Európska sieť proti chudobe nám, Európanom, posiela posolstvo, že 80% vecí sa rozhoduje v EÚ a že nemáme si nechať vziať toto právo. Dodávam, že minule si iba 20% nenechalo utiecť túto príležitosť určiť, kto ich bude zastupovať. Vyzývam všetkých, aby si s plnou zodpovednosťou uplatnili toto právo. Kandidujem, lebo zostávam nezávislým vo svojich názoroch, postojoch. Je to o zodpovednosti, nie o diktáte politickej strany. Mám zodpovedných voličov, lebo vedia, že ich budem zastupovať, lebo som jeden z nich. Preto budú siahať po listine 19 a budú krúžkovať 11. Predsa kto lepšie pozná chudobu a rodinu, ak nie otec 11 detí? Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív ST


3 8 5 6 7 8 3 4 2

6

1 7 8 1 8 5 3 2 6 6 8 1 7 7 3 5

lekár radí

Žltačka typu A je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva vírus hepatitídy A. Inkubačná doba po stretnutí s nákazou do vypuknutia prvých príznakov je 14-50 dní. Ochorenie sa zo začiatku prejavuje bolesťami celého tela, teplotami, únavou, nechutenstvom, Prečo choroba špinavých čiže stav podobný chrípke. Niekedy sa pridružia hnačky a zvrarúk??? Nákaza sa prenáša canie. Asi po týždni týchto príznakov zisťujeme žlté sfarbenie znečistenými rukami väčši- kože a očných bielok, tmavý moč- farba čierneho piva, a svetlá nou od stolice, ktoré konta- až biela stolica. Ojedinelé sa stretávame s pacientmi, ktorí neminujú potraviny, predmety majú žlté sfarbenie kože hlavne u malých detí. napr. hračky v materskej škole, Diagnostiku tu robíme vyšetrením krvi a moču. U starších osôb perá, zošity. a tehotných môže mať ochorenie ťažký priebeh s ohrozením ži-

vota. Ochorenie nemá schopnosť prejsť do chronického štádia avšak je závažné pre svoje šírenie formou epidémii. Pri zistení akútneho štádia ochorenia, pacienti sú hospitalizovaní a liečení na Infekčnom oddelení. Okrem dodržiavania hygienických zásad je vhodné očkovanie, aj vzhľadom na cestovateľské aktivity do prímorských a exotických krajín. Taktiež sa doporučuje očkovať deti pred nástupom do kolektívu. Dostupné sú vakcíny pre deti aj dospelých. O vhodnosti a spôsobe očkovania Vám podá informáciu Váš obvodný lekár. MUDr. Mária Smoligová

Choroba špinavých rúk- Žltačka typu A

MUDr. Mária Smoligová

spomienky

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

(pokračovanie na ďalšej strane)

Najlepšia voľba pri predaji vašej nehnuteľnosti 0914 777 838 Kompletná ponuka na

www.rkeuropa.sk opa.sk

Hlavná 51 900 31 Stupava stupava@rkeuropa stupava@rkeuropa.sk

Realitná kancelária EUROPA otvorila novú pobočku v Stupave na Hlavnej ul. 51

ST U PAVA

Bezplatná analýza trhu, odhad trhovej ceny, stratégia predaja na mieru Maximalizácia predajnej ceny - profesionálna prezentácia Vašej nehnuteľnosti: homestageing, internetová a tlačená inzercia, lokálna kampaň

More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, prázdno je tam, kde znej Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás. Dňa 2. 5. 2014 uplynie 1 rok, čo nás opustila naša milovaná manželka, matka, babka Anna Šajdíková z Malaciek. S úctou a láskou spomínajú manžel Ivan, syn Ivan a dcéry Erika a Nikol s rodinami.

Aktívne vyhľadávanie kupujúceho Pravidelná spätná väzba majiteľovi nehnuteľnosti Žiadne poplatky Bezpečný priebeh predaja

Žiadne starosti - široký popredajný servis

Kamil Hýravý

riaditeľ pobočky Stupava

10-0065

Profesionálny právny a finančný servis

www.dvpreality.sk

2-izbové byty Malacky, Ul. pri Maline cena: 54 900 € tel.: 0911 925 759

už od

Dňa 3. 5. uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedo pán Ing. Mikuláš Jursa z Kostolišťa. Spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami. Spomínajte s nami.

Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal ani Zbohom, už neprídem. Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, zapáliť sviečku a tíško spomínať. Dňa 4. 5. 2014 si pripomenieme nedožitých 86 rokov nášho drahého Štefana Volného z Malaciek. Spomínajú manželka, dcéra Martuška s manželom Jankom, vnuci Danko a Rastík s manželkou Zuzkou a malá pravnučka Simonka a švagor Ján.

0€ 23 mesačne 15-0170

Kedysi stačilo, aby bola firma dobrá a vyhýbala sa riziku. Dnes musí byť výnimočná a hra na istotu je najväčším rizikom. Rodičia nás učili, že v škole treba poslúchať pani učiteľky, nevytŕčať z radu a nájsť si dobrú prácu vo veľkej firme. Dnes by som podobné veci svojim deťom neradil. Školy zaspali vývoj a mladí ľudia si budú musieť svoju kvalifikáciu a prácu vytvoriť sami a myslím si, že väčšina ľudí sa v budúcnosti bude aj sama zamestnávať. Prečo? Lebo práca pre všetkých jednoducho nebude. Viem, že vytŕčanie z radu je už na základnej škole najlepšia cesta do riaditeľne, ale nevytŕčanie z radu je najlepšia cesta na úrad práce. To isté platí aj pre firmy. Ak niekto vo svojej firme zavádza najlepšie praktiky z “knihy najlepších praktík,” tak si môže byť istý, že rovnaké veci robí väčšina jeho konkurentov. Praktiky popísané v knihe nikdy nemôžu byť najlepšie praktiky. Najlepšie praktiky sú tie, ktoré práve tvoríte vo vašej firme – sú jedinečné, ťažko kopírovateľné a nikto ešte o nich nevie. Randy Gage hovorí: “Všetci hrajú na istotu, pretože si myslia, že je to rozumné. V dnešnej ekonomike je však hra na istotu to najriskantnejšie, čo môžete robiť... Keď na to všetci idú sprava, musíte ísť zľava. Práve teraz, keď čítate túto vetu, žijete v najlepšom období ľudských dejín! Ešte nikdy nebola vhodnejšia doba na to, aby sme žili.“ Edison charakterizoval génia ako 1% inšpirácie + 99% tvrdej driny. Bývalý šéf predstavenstva 3M Corporation, Lewis Lehr, kedysi povedal: “Ak nerobíte chyby, nič neurobíte. A keď nič nerobíte, nemôžete byť úspešní.” Nestačí iba znižovať náklady – musíme sa odlíšiť, vymýšľať nové a výnimočné veci. Máme na Slovensku inovátorov? Máme – napríklad firmy Elcom, OMS Lighting, Sygic, Anasoft, Ipesoft, EKOM, Spinea, VRM, Decodom, Martinus, Gevorkyan, Kinekus, KROS, Karfloff, Saffron, IDC Holding, PixelCut, CTM, Ryba Žilina a mnohé ďalšie. Slovo inovácie sa často zneužíva. Niektorým toto slovíčko otvára pokladnice s peniazmi z rôznych európskych fondov, iní nim označujú podvodné praktiky na svojich klientov. Často mi ľudia hovoria, že inovácia je nejaké prevratné technické riešenie, objav, patent alebo vynález. Nie je to tak. Inováciou pridávame zákazníkovi užitočné veci (dobrý pocit, emócia, výkon, rýchlosť, spoľahlivosť, čerstvosť, krása, bezpečnosť, zdravie a pod.) a odoberáme škodlivé, zbytoč-

Dňa 7. mája si pripomíname 13 rokov od úmrtia Mariána Kriška. Spomínajte s nami.

DÁM DO PRENÁJMU PRIESTORY 614 m2 v Malackách, Brnenská 2 (bývalý autoservis)

0905 692 151

w w w.regionpress.com MA 14-18 STRANA - 10

10-0070

Inovácie

Zase ďalší rok skončil svoje putovanie a v našich srdciach skrytá spomienka. Za tebou drahá mamička, chýbaš nám stále viac a viac. Prosté ľudské prianie do ticha šepkáme, že raz sa určite stretneme. Dňa 1.mája uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka a starenka Mária Palkovičová zo Závodu. S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami a ostatná rodina.

Ubolené srdce prestalo biť, ani sa nestačila rozlúčiť! Dotĺklo srdce, utíchol Tvoj hlas, ale v spomienkach si stále pri nás. 7. 5. 2014 si pripomíname 5 rokov od úmrtia Matildy Šimunovej z Malaciek. S úctou spomínajú dcéra Tonka a syn Peter s rodinami, vnúčatami a pravnúčatami. Ak ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.


05:25 Líška a ja 07:20 Jastrabia žena 10:00 Otec nevesty 2 12:15 Poslušne hlásim 14:25 Mafiánova dcéra 16:30 Autá 2 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:45 Pták Ohnivák 07:20 Myšiak Stuart LittMARKÍZA le 2 08:45 Scooby-Doo 2: Nespútané príšery 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Návrat mafiána 10:35 HLAS ČESKO SLOVENSKA - SÚBOJ 12:30 Bodyguard proti 21:30 SÚBOJ NÁRODOV 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami Americký svojej vôli 14:40 Gnomeo a Júlia 16:20 Asterix a olympijské kriminálny seriál. MN 12 D. Caruso, E. Procterová, J. Togo, E. La hry 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 Rueová , R. Linn, E. Cibrian, O. B. Miller, Ch. Clemenson a ďalší. POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Nepovedz ani slovo TrilerMN réžia: Joe Chappelle 00:30 C.S.I.: Kriminálka New York Americ15 (USA) 2001 M. Douglas, S. Bean, B. Murphyová, F. Jansseno- ko-kanadský kriminálny seriál. MN 12 2009 G. Sinise, M. Kavá, O. Platt.||G. Fleder. 00:15 Rodina na úteku 01:45 Nepovedz nakaredesová, C. Giovinazzo, H. Harper, E. Cahill a ďalší. 01:25 Hawaii 5.0 02:20 Dexter 03:15 Poslušne hlásim 04:50 KRIMI ani slovo 03:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

TV program štvrtok

JOJKA

8.5. 2014

06:00 McLeodove dcéry 06:45 Správy RTVS JEDNOTKA „N“ 07:55 Pehavý Max a strašidlá 09:35 Doktor z hôr 10:20 Galileo 10:55 Duel 11:25 5 proti 5 12:05 Tajomstvo mojej kuchyne 12:50 Rozprávky bratov Grimmovcov: Smelý krajčír 13:50 Zuzanka Hraškovie 15:05 Bitka o Britániu 17:20 Osud človeka 19:00 Správy RTVS 20:20 Slečna Drotová 21:45 Richard Müller & Fragile - HLASY 23:05 Hlavný podozrivý - newyorské prípady: Dieťa na stredu 7/13 23:45 Inšpektor Rocca: Rukojemník 01:15 Slečna Drotová 02:45 Tajomstvo mojej kuchyne 03:30 V zakázanom kráľovstve 04:00 Sila lásky VI. 71 04:50 Správy RTVS „N“

Vtip: Jožo stretne kamaráta: - Ahoj, kam ideš? - Na pivo. - Počuj, prečo ma zase prehováraš? Talmud: „Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.“

hlavu hore!

OBKLADY • DLAŽBY • SANITA • BATÉRIE • TAPETY PLÁVAJÚCE PODLAHY • INTERIÉROVÉ DVERE

Prof. Ján Košturiak

B&M TOMEK

Záhorácka 5347/27B, MA Radlinského 1153, MA

464,84 €

akciová cena

229,99 €

Objednávky: 0917 102 395 0915 778 455

MÄSO - ÚDENINY

394,20 €

Predaj mäsa a domácich špecialít

akciová cena

Grohe Eurosmart Páková vaňová batéria chróm 33300001

Grohe Rapid SL Rapid SL pre závesné WC 38528SET 38772001

Grohe Eurosmart Páková umývadlová batéria chróm 32925001

Grohe Eurosmart Páková sprchová batéria chróm 33555001

144,59 €

104,40 €

120,00 €

akciová cena

akciová cena

akciová cena

59,89 €

44,99 €

Kuracie štvrte 5,90 €/kg chladené 1,89 €/kg Bravčové 4,69 €/kg 3,90 €/kg plece 7,90 €/kg Hovädzí orez 5,90 €/kg na guláš 3,90 €/kg Bravčový bok 3,59 €/kg s kosťou

54,19 €

Domáce ošípané

10-0063

utorka AKCIA od6.5.2014

164,39 € Geberit Duofix sada pre závesné WC + klozet a sedadlo Kolo 111.300.00.5 SKR

CELOROČNÁ PONUKA

Domáce zvieratá

Celoročná ponuka

Predaj

PREDAJ a ROZVOZ výkrmových ošípaných odstavčat

Objednávky a info: 8,00-20,00

0903 271 538

53-0071

0905 628 992

výkrmových ošípaných, odstavčiat, oviec. 36-0129

Objednávky a info: 8°° - 20°°

www.regionpress.com

!AKC IA!

PREDAJ A STAVBA

TEPLOVZDUŠNÉ A TEPLOVODNÉ KRBY

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY SCHIEDEL ZÁHRADNÉ KRBY A GRILY ŠAMOTOVÝ MATERIÁL

0918 581 998

ZDRAVOTNÍCKA 60, STUPAVA

MA 14-18 STRANA - 11

OD 66 €

(pokračovanie z predošlej strany) né alebo neužitočné funkcie (náklady, spotreba, emisie, negatívne pocity, strach, nedôvera, poruchovosť a pod.). Často sa diskutuje o tom, či je lepšie inovovať alebo imitovať. Čo sú teda inovácie? Na jednej strane máme napríklad Apple s iPhonom, Dysonov vysávač, topánky Geox alebo nápoj Red Bull. Na druhej strane sú opačné príbehy – s prvým mobilom prišla Motorola, prvý personálny počítač, myš a operačný systém pripomínajúci Windows vznikli v laboratóriách firmy Xerox v Palo Anto. Inovácia je riešenie, ktoré uzná zákazník tak, že si ho kúpi a je ochotný zaplatiť aj viac, pretože mu ponúka nové hodnoty – v dizajne, funkčnosti, emóciách, ekológii, produktivite a pod. Inovátor teda nie je ten, kto vynašiel nový výrobok, ale ten, kto ho úspešne uviedol na trh. Henry Ford nevymyslel automobil, ale vymyslel prevratný systém jeho výroby. Inšpiroval sa na jatkách v Chicagu a vymyslel výrobnú linku, ktorá umožnila vyrábať legendárny model T tak, že si po prvýkrát v histórii mohli automobil kupovať aj bežní ľudia. Henry Ford bol veľký inovátor. Vymyslel Steve Jobs vo svojich iPadoch nejaké prevratné technické riešenie? Dal dokopy najlepších dizajnérov na svete a z dostupných komponentov vytvoril nielen nový produkt, ale celý obchodný systém. Za imitátora by sme však mohli do určitej miery označiť aj Steva Jobsa, ak si spomenieme, že Xerox mal personálny počítač už v roku 1973. A mal vo svojich laboratóriách aj oné veci – myš, small talk, laserovú tlačiareň, riešenie klient server a iné. Firma Xerox však nedokázala tieto veci uviesť na trh, ale zbohatli na nich druhí. Kto bol inovátor? Tí, ktorí predali. Jediný, kto rozhoduje o úspechu inovácie je zákazník. Byť druhý môže byť niekedy naozaj výhodnejšie, stačí sa pozrieť na príklady z cyklistických pelotónov. Pri inováciách sa ten prvý často venuje svojmu produktu, odstraňovaniu nedostatkov a zdokonaľovaniu. Ten druhý sa môže viac sústrediť na procesy a potreby zákazníka a správny čas uvedenia svojho riešenia na trh. Úspešného odmení zákazník.

(jk)

51-0094

KANADSKÉ KACHLE

15-0177

MK Studio, s.r.o., Pezinská 2907/37, Malacky (pri Slovnaft pumpe) tel.: 0948 414 232, e-mail: mkstudiosro@gmail.com Po-Pia: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 h, So: 9.00 – 12.00 h

11


05:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 DOBRÉ RÁNO 08:00 NOVÝ PANELÁK: Návrat mafiána 09:00 SÚDNA SIEŇ: Potrebovali ste ma iba na dieťa 09:55 SÚDNA SIEŇ: Chodila som s úžerníkom 10:55 Súdna sieň: Vyskakovačka 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti IV. 23 13:25 Vtierka Castle I. 7 14:20 NÁKUPNÉ MANIAČKY 15:20 NÁKUPNÉ MANIAČKY 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 Búrka: Dobrodružstvo lásky 8 18:15 SÚDNA SIEŇ: Krivda z minulosti 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Strašidelný dom 22:30 Kráľovstvo nebeské 02:30 Čierna diera 03:55 Vtierka Castle I. 7 04:35 NOVÝ PANELÁK: Návrat mafiána JOJKA

9. 5. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex VI. 1/15 12:10 Odložený prípad 13:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 V mene Angela 22:30 Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:35 Odložený prípad 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:05 Monk 03:40 Komisár Rex MARKÍZA

Za prácu aj plácu

Poslanci Národnej rady SR Igor Matovič a Martin Fecko (OľaNO) predkladajú novelu Trestného zákona do májovej schôdzi, ktorou sa budú trestať firmy, ktoré nevyplácajú živnostníkom faktúry za ich vykonanú prácu. Táto novela má zabezpečiť živnostníkom trestno-právnu ochranu. Matovičovci chcú uľahčiť živnostníkom vymáhanie svojich faktúr súdnou cestou. Podľa OĽaNO v súčasnosti veľké firmy s nevyplatením faktúr subdodávateľom neraz vopred počítajú.

Údržba záhrad, rez ovocných a okrasných drevín

amina

MALOOBCHOD - VEĽKOOBCHOD

Berieme objednávky na:

NOSNICE, KÁČATÁ, HÚSATÁ,MORKY

~ TRVALKY ~ TRÁVY ~ OKRASNÉ DREVINY ~ MULČOVACÍ MATERIÁL ~ SUBSTRÁTY

PESTOVANIE BIOZELENINY SYSTÉMOM AGROKRUH

strihanie PSOV

MALACKY, Ulica F. Kostku (oproti kinu) tel. 0905 255 306, Po-Pia: 9-17, So: 8-12, Ne: zatv.

KONSAD

~ PROJEKTY ZELENE ~ REALIZÁCIA ZÁHRAD ~ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY ~ ÚDRŽBA ZELENE ~ VODNÉ PRVKY (POTOKY, JAZERÁ)

Novootvorená predajňa Kvety Sofia ponúka:

Tabarín Gen. M. R. Štefán ika

Predaj hydiny na ďalší chov

- široky výber živých kvetov - črepníkové kvety, sviečky, darčekové predmety - kytice a rôzne doplnky nájdete nás na Pribinovej ulici 44 v Malackách, 0910/538626

ODEVY a OBUV

DO PRÁCE AJ VOĽNÝ ČAS

Čáčov 226

0907 144 225, milanzburin@gmail.com facebook.com/Krokodíl Čáčov www.krokodil-cacov.webnode.sk

9 z 10 psov odporÚCA

Po celú sezónu rozvážame mládky na znášku 20 týždňové, 8 týždňové (apríl, máj) a sliepky v znáške. Objednajte si už teraz. Predaj až do dvora!!!

ChovatELské potreby B&F

Recyklačné stredisko Veľké Leváre predáva pieskovú osievanú zeminu pod trávu Cena za 1 tonu 7 € bez DPH

Novinky

0903 VEĽKÝ VÝBER obuvi, odevov, rukavíc, OKRASNÉÉ VÉ ochranných JAZIERKOVÉ RYBY pomôcok

455 005

15-0042

St Stupava, Hviezdoslavova 46 0 461 344, 02/65 936 404 09 0903 retmon@gtsmail.sk po-pi 8-17, so 8-12

POSEĎTE A ZATIPUJTE SI V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ V NOVOOTVORENEJ STÁVKOVEJ KANCELÁRII HETRIK

Záhorácka ul.15/B Malacky, oproti AFK tel.: 0908 711 999

10-0091

FREE

Gajary 0907 214 673 www.jazierkoveryby.sk

Aktuálne vydanie Malacka nájdete vždy najneskôr v pondelok na webe

v

,

, nakupujte so ZLavami

CHOVATEĽSKÉ POTREBY B&F Bernolákova 1/a (Inkubátor), Malacky 0907 216 904, www.obojky-voditka.sk

ZÁHRADNÍCTVO SKALICA POZÝVAME VÁS NA PREDAJ BALKÓNOVÝCH RASTLÍN

CHOV, PREDAJ KRMIVÁ, PRÍPRAVKY

12 apoštolov?

V utorok vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič 12 sudcov bez časového obmedzenia. Na slávnostnom akte im pripomenul aké ťažké a pre spoločnosť dôležité povolanie vykonávajú, a aby nezabudli spolu s vlastným pocitom zodpovednosti vrátiť dôveryhodnosť justícii. Ako bola uvedená citácia pána prezidenta SR na TASR: „Ak budete postupovať v zmysle zákonov, ústavy a dohôd ...“ Nie je dohoda ako dohoda. Nám len ostáva dúfať, že tých 12 sudcov sa nebude chovať ako jeden, za ktorého „vládnutia“ sa zamietli pod čiernu zem všetky veľké kauzy, ako aj nevyriešená 18 - ročná kauza vraždy Róberta Remiáša, kde vystupovalo aj meno Ivan Lexa, bývalého riaditeľa SIS, ktorý sa potom „vyparil“..

bývalé kasárne

Továre nská u l.

16-0066

POTREBY

15-0033

Slovensko už má za sebou 10 rokov členstva v Európskej únii. Čo nám tie roky dali – vzali rokovali v stredu ministri spolu s pánom premiérom. Otázky sa týkali čerpania eurofondov, zvyšovania energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti priemyslu, zlepšenia schopnosti presadzovať svoje riešenia nezamestnanosti a miesto sa našlo aj na prerokovanie správy o spoluorganizovaní 27. svetovej zimnej univerziády 2015 - Granada - Štrbské Pleso - Osrblie.

CHOVATEĽSKÉ

26. 4. - 31. 5. 2014

MA 14-18 STRANA - 12

Horská 2005

smer Zlatnícka dolina Výlučne len v piatok: 14 - 18, v sobotu: 8 - 14, v nedeľu: 8 - 12 h

41-0118

10 rokov

Gen. M. R. Štefánika 109 (za Tabarínom), Malacky, 0905 310 906, konsad.pullman@gmail.com, otvorené od 15. 3. 2014

Sme plátci DPH

Prvé lastovičky

S radosťou môžeme hovoriť, že sa k nám do miest vracajú „lastovičky“ staré dobré farmársko-remeselnícke trhy. V Trnave pred Veľkou nocou bol už tretí Trnavský rínek, v Bratislave Dobrý trh, ale aj v ďalších mestách ako sú: Zvolen, Banská Bystrica, Prievidza, Martin, Liptovský Mikuláš, Poprad, Topoľčany. Podporujme ich svojím nákupom, veď je to od našich, z našej zeme a v samom dôsledku čerstvé a dobré. Pozitívum je aj to, že sa chcú pridať aj ďalšie mestá. Cieľom je mať trh raz týždenne v ten istý deň. Pripomína mi to dávnu históriu, kedy mestečká dostávali názov podľa dňa, kedy bol trh – Spišský Štvrtok, či Spišská Sobota...

05:45 Sila lásky 06:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:20 Nash Bridges: Knockout 08:05 Správy RTVS „N“ 09:10 Svet v obrazoch 09:35 Rozprávky bratov Grimmovcov: Smelý krajčír 10:45 Zuzanka Hraškovie 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Správy a komentáre - Voľby do Európskeho parlamentu 2014 14:25 Svet v obrazoch 14:50 Pošta pre teba 16:00 Správy RTVS 16:25 Milujem Slovensko 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:30 Hokej MS 2014 22:15 Lyončania - Príbeh gangu 23:55 Nikto nie je dokonalý 00:55 Nash Bridges: Knockout 25 01:40 Lyončania - Príbeh gangu 03:20 Dámsky klub 04:55 Sila lásky VI. 72

KONSAD s.r.o.

na Slovensku

41-0062

5

191140034 19-0083

4

2 4 6 1

15-0139

6 2

3 4 8

16-0069

stalo sa

TV program piatok

191140036

9 6 1 3

5

www.regionpress.sk

9 4 2 8 8 9 6 3

2


05:20 KRIMI 05:40 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:25 05:40 Kultúrna pasovačka 05:50 DrišľakoJEDNOTKA viny 06:45 Správy RTVS „N“ 07:25 Pingu 31 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:20 Materove neuve06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima riteľné príbehy 07:25 Max Steel 07:50 Káčerovo 08:45 Straši- 07:30 Požiarnik Sam 07:40 Franklin 07:50 Škaredé káčatko MARKÍZA 07:05 Tom a Jerry 07:15 Scooby-Doo 07:45 delný dom 10:40 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. - PRE- 08:15 Garfield 08:30 Trpaslíci 08:45 Fidlibum 09:15 Daj si čas Kung Fu Panda 08:10 Tučniaky z Madagaskaru 08:35 Dobrák MIÉRA 15 11:45 SÚBOJ NÁRODOV 13:30 X FACTOR 15:05 Kráľovstvo 09:40 Spadla z oblakov: Svadobné šaty 10:10 Berlin, Berlin: Ben 2: Čierne zlato 10:30 Dva a pol chlapa 10:50 2 baby na nebeské 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI Silvia 11:05 On air 11:35 Bitka o Britániu 13:50 Milujem Slovenmizine 11:20 Kráska a zviera 12:10 Arrow 14:10 HLAS ČESKO SLO- 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Ja, zloduch! Americká rodinná sko 15:20 Pred svadbou nie! 17:25 Postav dom , zasaď strom VENSKA 16:15 Rodinná dovolenka a iné nešťastia 18:20 Smo- komédia. 2010 J. Kingová, S. Gomezová, J. Corbett, B. Moyna- 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Banská Bystrica 19:00 tánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Svadobné trapasy 22:10 hanová, G. Goodwinová, J. Duhamel, J. Spevack, S. McCormic- Správy RTVS 19:30 Hokej MS 2014 22:15 Krajina rebelov - Nový Nebezpečné hry 00:10 Rodina na úteku 01:45 Nebezpečné ková, S. Ohová a ďalší.||E. Allenová 22:50 Miss Marec 00:45 svet 23:55 Pred svadbou nie! 01:55 Inšpektor Rocca: Najlepšia Stratený 03:00 Miss Marec 04:30 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ priateľka 03:25 Krajina rebelov - Nový svet hry 03:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad

TV program sobota

Vtip:

JOJKA

10.5. 2014

Anička po prvý raz pije kyslé mlieko a vraví mame: - Mami, tá krava je asi po záruke. Abraham Lincoln: „Otec ma neučil láske k práci. Naučil mne pracovať.“

stalo sa

ROBOT univerzálny jednoosý malotraktor českej výroby

13

v zahraničí

Česko

MALACKY, PEZINSKÁ 11 tel.: 034/779 34 79, kastaplus@kastaplus.sk www.kastaplus.sk

V utorok prišla k nám správa o tragickej smrti trojnásobnej slávice Ivety Bartošovej. Skočila pod vlak. Koľko ťažkostí musela niesť a kto jej k týmto ťažkostiam prispieval, že sa odhodlala vziať si život?! Zachovajme si ju v našich srdciach ako slávika, ktorý dokáže vyletieť až vysoko do neba. Ďakujme, že nás obohatila svojim talentom a vždy aktuálnymi piesňami. „Léto, léto, mí, ...“

pon-pia 7:30-17:00 h, so 9:00-12:00 h

JARNÉ NOVINKY

Ukrajina

15-0113

• stavebnicový systém • najširšia možná rada príslušenstva pre orbu, kosenie, kultiváciu, dopravu • 4-taktné benzínové motory Briggs & Stratton 5,5 - 13,5 HP • kolesá 8“, 12“, 14“, orné kolesá, kultivačné kolesá • koncový kuželový prevod • lamelová spojka s keramickým obložením • 4-stupňová prídavná prevodovka 3+1

Novootverený kozmetický salón

Holandsko - Brusel

L ESTETIC

51-0273

Tešíme sa na vašu návštevu

15-0158

prírodná francúzska kozmetika Jánošíkova 4, Malacky 0917 818 676

V testovaní deviatakov najlepší žiaci z cirkevnej školy

METIRON spol. s r.o.

15-0057

MALACKY M. R. Štefánika 43 (areál Ragusa) 0911 914 813, 034 / 772 68 54 husqvarna@metiron.sk Po – Pia: 7:00 – 17:00 h, So: 7:30 – 12.00 h

Dňa 12. marca 2014 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl zo slovenského jazyka a literatúry a  z  matematiky. Testovanie je jedným z  mála preukázateľných a  merateľných ukazovateľov výsledkov činnosti školy, akýsi „indikátor kvality“ úrovne vyučovania na škole. Najlepšie výsledky spomedzi malackých škôl v  ňom opätovne dosiahli deviataci z našej cirkevnej školy. V oboch z testovaných

predmetov sme navyše výrazne prekročili celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku a  literatúre sme dosiahli percentuálnu úspešnosť 70,83%, čo predstavuje o  8,83 % lepší výsledok oproti národnému priemeru. V  matematike bola percentuálna úspešnosť deviatakov 63,29 %, čo je o 8,62 % lepší výsledok ako celoslovenský priemer. Podľa dosiahnutého percentilu sa dokonca radíme medzi najúspešnejšie školy v rámci celého Slovenska (SJL - 88,35%

Nič nové a dobré. V utorok večer sa fakľový sprievod ukrajinských nacionalistov v centre Kyjeva premenil na hromadnú bitku s príslušníkmi provládnej domobrany, v stredu proruskí separatisti obsadili jednu z budov polície a radnicu vo východoukrajinskom meste Horlivka a obsadzujú ďalšie budovy úradov. Policajti sa vzdávajú a separatisti preberajú kontrolu nad jednotlivými obsadenými oblasťami. V posledných dňoch ovládli Luhansk a Krasnyj Luč. V oblasti vymenovali vlastného šéfa polície. Takýmto spôsobom ukrajinská vláda na čele s úradujúcim prezidentom Oleksandrom Turčynovom stráca kontrolu a moc nad regiónmi.

a MAT - 79,35%). Percentil školy vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Z  výsledkov našich žiakov máme

neskrývanú radosť, za čo im aj usilovne pripravujúcim pani učiteľkám, patrí veľké poďakovanie. Veríme, že úspešné zvládnutie prvej dôležitej vedomostnej skúšky povzbudí našich deviatakov do ďalšieho vzdelávania. Spoločenstvo školy

NATO zvyšuje bezpečnosť na východnej hranici. Kanadské stíhačky pristáli v Rumunsku a tak doplnili líniu budovania bezpečnosti. V Poľsku a pobaltských krajinách sa už nachádzali stíhačky z Francúzska, Británie a Dánska, ktoré prevzali od štvrtka velenie od USA na sledovanie vzdušného priestoru Estónska, Litvy a Lotyšska, v rámci dohodnutých ochranných opatrení z apríla.

Kanada

Ako je dôležité postarať sa o mŕtvych, nielen ľudí, ale aj zvieratá, sa presvedčili v malom kanadskom mestečku Trout River, ktoré leží hneď pri mori. 26-metrové telesné pozostatky vráskavca obrovského sa nachádzali pri promenáde a vydávali intenzívny zápach. Vo veľrybe sa nazhromažďoval metán, ktorý mohol spôsobiť vybuchnutie zdochnutej veľryby. Mesto požiadalo o pomoc príslušné úrady, ako aj federálne ministerstvo pre rybolov, aby odstránili telesné pozostatky najťažšieho morského cicavca na svete (môže vážiť aj 181 ton, pre ilustáciu: hmotnosť prázdneho železničného vagóna je 27 ton, čiže skoro 7 vagónov).

Anglicko

OZNAM

Dátum pravidelnej každoročnej stretávky bývalých kolegov technológie z Kablo Malacky sa v tomto roku nebude konať ako každý rok v posledný májový víkend (30.5.14).Kvôli obsadenosti sa stretávka uskutoční v novom termíne 23.5.2014 o 17,00 hod. v Zámockej vinárni v Malackách.

MA 14-18 STRANA - 13

Žart priviedol majiteľa rotvajlera Zeusa na miestnu policajnú stanicu. Keď prednedávnom navštívil úradník túto rodinku za účelom spísania registera voličov na voľby do Európskeho parlamentu, majiteľ psa zažartoval, že s nimi býva aj pes Zeus, ktorý má 63 psích rokov. O pár dní dostali do schránky voličský preukaz vystavený aj na meno „Zeus Hoyle“.


1 7 3

9 8 5 6 1

6

9 7 8 6 8 9 3

myslĂ­m si

9

TV program nedeÄža

6

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 ÄŒarodejnice V. 21/23 06:45 Legendy Chima I. 07:05 Tom a Jerry 07:10 Scooby-Doo 07:40 Kung Fu Panda II. 9/26 08:05 TuÄ?niaky z Madagaskaru II. 9/39 08:30 Karate Kid 3 10:50 Asterix a olympijskĂŠ hry 13:30 FORMULA 1: VeÄžkĂĄ cena Ĺ panielska 16:25 ZatiaÄž spolu, zatiaÄž naĹžive (HD) 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:15 POÄŒASIE 20:30 LĂşpeĹž po taliansky 22:40 Gangstri (HD) 00:55 LĂşpeĹž po taliansky 02:45 Gangstri (HD) MARKĂ?ZA

7 5

6

3 1 4

05:10 TOP STAR 05:30 Delgo 07:25 Ultimate Spider-Man 08:20 KĂĄÄ?erovo 09:15 Ĺ ĂŠf v utajenĂ­ II. 15 10:15 VarĂ­ VĂĄm to 10:55 StratenĂŠ duĹĄe II. 7,8 12:55 NiÄ?ivĂŠ tornĂĄdo 15:05 Ja, zloduch! 17:15 CENA JE SPRĂ VNA 18:00 NOVÉ BĂ?VANIE 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 19:45 Ĺ PORT 19:50 KRIMI 20:10 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:20 X FACTOR 22:35 X FACTOR 23:20 X FACTOR 00:20 41- roÄ?nĂ˝ panic AmerickĂĄ komĂŠdia. MN 18 2010 B. Callen, M. MonroeovĂĄ, N. DeWulfovĂĄ, S. Sims, S. Nicholas, R. Park, A. M. Scott, J. LeeovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. rĂŠĹžia: Craig Moss 02:15 Siedmy hriech Americko-francĂşzsky romantickĂ˝ ďŹ lm. MN 15 04:05 NOVÉ BĂ?VANIE 04:50 SVET ZĂ ZRAKOV JOJKA

11.5. 2014

07:25 Pingu 07:30 PoĹžiarnik Sam 07:40 JEDNOTKA Franklin 07:50 Ĺ karedĂŠ kĂĄÄ?atko 08:15 GarďŹ eld 08:30 TrpaslĂ­ci 08:45 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 09:10 Ĺ˝ivot rĂ˝b 09:40 AutosalĂłn 10:10 ÄŒarovnĂŠ miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minĂşt 12 13:00 ObÄ?an za dverami 13:30 Bud Bindi: StĂĄle na Ăşteku 14:10 Poirot: ZĂĄhada loveckĂŠho domu 15:05 ZlatĂĄ klasika: Boj o Moskvu 16:40 Nikto nie je dokonalĂ˝ 17:45 HurĂĄ do zĂĄhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 PoslednĂĄ krĂĄÄžovnĂĄ 23:30 KomisĂĄrka: BankovĂĄ lĂşpeĹž 00:20 KomisĂĄrka: SmrĹĽ v zĂĄhradnom dome 01:10 PoslednĂĄ krĂĄÄžovnĂĄ

Igor MatoviÄ?

10 rokov opojenia EĂš

Sme desaĹĽ rokov v chomĂşte. Nastal preto Ä?as zaujĂ­maĹĽ sa o nevestu. ZaujĂ­majme sa, prosĂ­m. Lebo, keÄ? sa my zaujĂ­maĹĽ nebudeme, ani nezistĂ­me ako nĂĄs „vyvedĂş bez rebrĂ­ka na hĂłru (povalu)“ ako sa u nĂĄs v Trnave hovorĂ­. KeÄ? sa nebudeme zaujĂ­maĹĽ my a budeme radĹĄej apatickĂ­, neÄ?udujme sa potom tomu, keÄ? nĂĄm z EĂš predpĂ­ĹĄu Ä?alĹĄiu zvrĂĄtenosĹĽ Ä?i regulĂĄciu. Potom vĹĄak bude neskoro a naĹĄe deti sa nĂĄs budĂş pĂ˝taĹĽ - tato, mama, kde ste boli, Ä?o ste vtedy robili? Igor MatoviÄ?

do SoloĹĄnice

dĹˆa 10. mĂĄja 2014 od 8.00 h

Po desiatich rokoch sme skĂşsenejĹĄĂ­

") ,"' ) !*& #(!* #!-#)4)#9-# (%1$& # $% !"'( & +8" ) (%1$ &(& # '#! 4! &!%#! & ( (%1$&3")*)07&%' &3 ) !#5"/ &"-% )4)# # (3"#&' " $%)4 #)#%0 # $# ' % +- , $#& '($"#! )+"( $#"4 2'-'#) (%1$&* 4!'# &!%#! & 3 (%7 (%1$ & 9(#)  , &# &'  %-  %(4&"-%# )#%0#)"0!"0 , # &$# #8"&') & ##"4 &!# & ' ' " 4 

8 "&4 2'-'#) ##" # )%-'"0 "'#%4 #!$'"0 + %(& ( &$.7 " "-%#"3 3%#)6 5#!$%0$$#'%"/* $# !-#)4 (%#)#9- ! # #)"&#) (%1$&#!$% !"' %$%+"'"'#) '#%4 & ( #&''#8" $#8(7 -&'($#) '#%0 (3 !#&'#! !+ $#'%! #)"& !#5"#&7! (%1$ & 3" -&'($#) '#%0 +-(!* #)"& (3 &" #%!( #)7 %# ##)7 (& #)" $% &+#)7  

UĹž teda mĂĄme za sebou desaĹĽ rokov v EurĂłpskej Ăşnii. MnoĹžstvo ÄžudĂ­ z nej vytriezvelo a zmenila sa aj samotnĂĄ Ăšnia. PoÄ?et ĂşradnĂ­kov v  Bruseli prudko narĂĄstol. My v  SaS ich vĂ˝konom hovorĂ­me regulaÄ?nĂŠ ĹĄialenstvo. VeÄ? ako inak zhodnotiĹĽ trebĂĄrs to, Ĺže pod rúťkom ochrany zdravia EĂš zakĂĄzala mentolovĂŠ cigarety, no zĂĄroveĹˆ tĂĄ istĂĄ EĂš dotuje miliĂłnovĂ˝mi sumami pestovanie tabaku? Pred mĂĄjovĂ˝mi eurovoÄžbami mĂĄm uĹž

&     

za sebou desiatky stretnutĂ­ s obÄ?anmi a Ä?asto z nich cĂ­tim neistotu, keÄ? majĂş kriticky zhodnotiĹĽ, Ä?o im Ä?lenstvo v  Ăšnii dalo. StĂĄle im hovorĂ­m: „Je to dobrĂ˝ projekt, je nepochybne lepĹĄie byĹĽ v EĂš ako druhĂ˝m Bieloruskom. Ale treba si, priatelia, povedaĹĽ aj to, Ä?o je pre nĂĄs nevĂ˝hodnĂŠ, Ä?o nĂĄm prekĂĄĹža.â€? S nĂĄdejou sledujem, Ĺže aj na Slovensku rastie poÄ?et ÄžudĂ­, ktorĂ˝ch neotrĂĄvil sladkĂ˝ jed eurofondov. ChĂĄpu, Ĺže Brusel nie je Ĺžiaden spolok milosrdnĂ˝ch a Ĺže o  slovenskĂŠ zĂĄujmy v EurĂłpe sa tam treba vedieĹĽ pobiĹĽ. TakĂŠmuto zdravĂŠmu podhÄžadu na vec fandĂ­m.

$ %

Richard SulĂ­k predseda SaS a kandidĂĄt do eurobolieb s Ä?Ă­slom 3

0%"-'* # 0  # (%1$&#$% !"'(

&( * #" 

#&$!) "!+#,

www.eurovolby2014.sk

SaS za vĂĄs, ostatnĂ­ za Brusel

-R]HI9LVNXSLÄ€

kandidåt na europoslanca ´%XGHPSR]HUDőSROLWLNRPQDSUVW\¾

19 #mameradislovensko

www.jozefviskupic.sk

w w w.regionpress.com MA 14-18 STRANA - 14

03-0020

MrzĂ­ ma to. O nieÄ?om v Ä?o verĂ­me, dĂşfame a s Ä?Ă­m sĂşhlasĂ­me, vieme pramĂĄlo a aj to len tak po povrchu. PripadĂĄ mi to, ako keÄ? by sa chlapec zaĞúbil do peknej koÄ?ky len preto, lebo mĂĄ peknĂŠ oÄ?i. Preto by si ju aj zobral za Ĺženu ... a bolo by. Bol by spokojnĂ˝ a vlastne ani nevedel preÄ?o. NezaujĂ­mal by sa o Ĺˆu, len o jej oÄ?i. MĂ´Ĺže takĂ˝ vzĹĽah fungovaĹĽ? NemĂ´Ĺže. A tak isto aj ĹĄtĂĄt, ktorĂŠho ÄžuÄ?om je jedno, Ĺže politici rozkrĂĄdajĂş naĹĄe spoloÄ?nĂŠ, nikdy skutoÄ?nĂ˝m ĹĄtĂĄtom nebude. A tak isto ani EĂš nebude spoloÄ?enstvom, keÄ? nĂĄs nebude zaujĂ­maĹĽ a budeme si ĹžiĹĽ len svojim pozemskĂ˝m Ĺživotom od do.

verejnosĹĽ a predajcov na

03-0041

Na druhej strane vĹĄak Äžudia vedia, bohuĹžiaÄž, o EĂš veÄžmi mĂĄlo. Ak sa nĂĄhodne opĂ˝tate, tak zistĂ­te, Ĺže povaĹžujeme za najväÄ?ĹĄĂ­ prĂ­nos nĂĄĹĄho vstupu to, Ĺže v zahraniÄ?Ă­ nemusĂ­me meniĹĽ koruny. V podstate banalitu povaĹžujeme za najväÄ?ĹĄĂ­ prĂ­nos. Nie slobodnĂ˝ pohyb, voÄžnĂ˝ trh, stabilnĂş menu. TaktieĹž si tieĹž väÄ?ĹĄinovo myslĂ­me, Ĺže do Eurovalu musĂ­me platiĹĽ, lebo z EĂš dostĂĄvame eurofondy. Pravdou vĹĄak je, Ĺže na eurofondy mĂĄme nĂĄrok za nĂĄĹĄ vstup do EĂš, ale na nezodpovednĂŠ ĹĄtĂĄty sa skladĂĄme, lebo sme vstĂşpili do eurozĂłny a to je troĹĄku veÄžkĂ˝ rozdiel. O eurofondoch si tieĹž myslĂ­me, Ĺže to je akĂĄsi manna z neba, Ä?iĹže de facto cudzie peniaze ... a politikom to takto veÄžmi vyhovuje, lebo potom nĂĄs nezaujĂ­ma ako veÄžmi ich s ich stranĂ­ckymi bandami rozkrĂĄdajĂş. AtÄ?, atÄ?, atÄ?.

OBEC SOLOŠNICA pozýva

15-0206

KeÄ? sa pred 10 rokmi konalo referendum s otĂĄzkou, Ä?i mĂĄ Slovensko vstĂşpiĹĽ do EĂš, nĂĄzor priĹĄlo vyjadriĹĽ len 52% ÄžudĂ­. PoloviÄ?ke ÄžudĂ­ to zrejme bolo jedno. Po naĹĄom vstupe vĹĄak prieskumy ukĂĄzali, Ĺže Äžudia na Slovensku sĂş najväÄ?ĹĄĂ­ eurooptimisti v celej EĂš. To znamenĂĄ, Ĺže EĂš dĂ´verujeme a sme najviac zo vĹĄetkĂ˝ch z nĂĄĹĄho vstupu „vyteĹĄenĂ­â€œ.


0-+1+D3 

19

)9&

 

#+-/+1%E

a nezรกv islรฉ osobn osti

+4-%)!.,+(%/%'+)*,-.> a nezรกv islรฉ osobn osti

130

       

0-*4*,0.6&O.*67)065+&",3"O5%*"/&8"5+A."+E06&$*6&2&+/@ + 6&52060O#?$)*.*%&040"#73".&%8*/*$)/&%034"-/*&,40,40*. #5%&108&2"L/"123K"/"34"606"L82,"%-026@)0.?+"51-7/5-0 %&3"L20,060%634515-06&/3,"%052B13,&+E/*&I03.&0%=/*& N","-**"$12?$&"-&1DAG*604

,? +& 3,540N/03L 10 20,0$) 2?$& /&12*#5%-0 %*"O/*$& /*& 3E 2B.3,7120#-@./"2?340-/"D*$)1042"6A/+&60#$)0%0$)34?-&.& /&+"&520#720,2"4*3"/?.34"2"+E%06&$A%0,402F$)*$)/*N/*&+& I&#010-*4*$*606&O,0.208,2?%"+E&520'0/%7,402@/?.."-* 10.C$L&#08"-06&/3,06 253&-*/&#0+5+E0%)0%-"/AO5%*""-& -&//&3$)01/@#?#,7625,?$)342"/A$,7$)$&/42?- !"  $%))( .! & - ! "  !, !" $%))(.!&$-&#!" $%))(.!%$ #!!".) !'%"$&&!%.*+#(

222!0-+'* % /'.'

-%<%!(E.0-+%B,+-% +'

 -9C)! ,+(%/%'+) -+4'-9 %!.)!D0 % '/!#;-%! &1A7$!)!4+./B.)% B!0-+"+* 3 =."-"#7L310-0N&/3460206/0$&//F$)1"24 .!+0 !=%034?6".&10.0$60'02.&&520'0/%06 %&0/*&,0O,0%&3*"40,.*-*?2%&5252N&/F$) /"%0#*&)"/*&!?1"%5)-"6/&/"6746?2"/*& /06F$)12"$06/F$).*&34"D*10-*4*$*6D","+ 4*&401&/*"8&52N&/@/?.6D&4,F.606&O,0. 45/&-5+E " 12&.*&34M5+E %0 62&$*&, 360+*$) ,"."2?406"342"/A$,7$)310/80206"E2"% /A$* 6 253&-* 3* 8",2F6"+E 0N* " 46?2*" 3" G& /*N/&6*%*"2&N0E40*$)6-"34/AN&26&/AN* .0%2A2&40+&206/",0%C-&G*4@8"#0+06"L"+6 253&-*0$)2?/*L/"D&310-0N/@1&/*"8&12&% 3,025.106"/F.*10-*4*,.*2&-&1DAG*604/" -06&/3,5

/&2063,540N/034*/?3#&2E-&/%010N450 0#$)0%06/?./"4-"N*-*4*3A$,740/*$)1042"6* /06F$)12&#74,06"/"D*10O/0)0310%?2*342" 4*-*12?$5E3A$&6206/",F$)8?1"%/*"23,7$) 0#"-0$)"-&0#3")+&*/F2*/E4*-*/?33,-"%"L 3"8/"D*$)/A8,7$)1-"406/"/&80%106&%/@ #"/,78#0)"4F$)D4?406&/7.?.&5G&5 2B13,&"-&1-"K/"J"-&+3-06&/3,@ I03,020 /?. 67,E1*" 1C%5 10% /0)".* " 60%512&3.&25+E/"!?1"%2&N0&#0/"D* 10-*4*$*/&#0-*"/*&3E3$)01/A3"8"-06&/ 3,0 #*L " 8"34"L 3* /"D& 12?6" &/ E3-5G/& 12*4",?6"+E8"+5%?D3,7(20D

-06&/3,0+&,2?3/",2"+*/"30360+*.*867,.* "42"%A$*".*)$&.&"#7*$)=2&D1&,406" -" " /&3/"G*-" 3" *$) 104-?N"L N* 8","806"L &68%?.&3"*$)E/"D&"$)$&.&"#7*$) .0)-*108/"L"+/"D&%&4*"6/EN"4?&$)$& .&"#7208)0%/54*"52B13,&)01"2-".&/45 /*N*-* 40 N0 +& /?. 6-"34/@ &1042&#5+&.& /&8.73&-/@ 2&(5-?$*& 12A,"87 " 8?,"87 + 6 52B13,&+ E/** $)$&.& 8034"L 3".* 3&#05 10-5"-&3".*3&#05

5 

+D)!D0 :3*9<$(.+(+10-;,!,+E0B 0O.& O5%A /*& #&80#3"G/E 3,2"4,5 10-*4*$,&+ 342"/7 0O.& O5%A 3 12A #&)0. O5%A N0 5,?8"-* G& 2085.&+E G*6045 " 120#-@.0. 0#7N"+/F$) O5%A

"."+E8?5+&.*$)2*&D*L&60O.&10 -*4*$,@342"/7,402@61260."+103-&% /0. 2"%& 2*&D*" -&/ 360+& 342"/A$,& 8?5+.7 &1042&#5+&.& G*6*L 342"/A$

,&"1"2?K"1-/*L62&$,?*$)310/80 2061042&#5+&.&2*&D*L3EN"3/03L" #5%E$/03L/"D&+,2"+*/7"#73.&3" 6D&4$*."-*-&1D*&

 !)!.+3E&*=)%D0@)% +0-;,3 (2"24%!-0E+19

10-58",-"%"4&O )/54*" I #N*"/3,"",4*6*34," 20,063" ; H " /&8?6*3-@ 030#/034* 6&/5+&4F.3-"#F.,402A3*3".* 103-"/&$ /&%0,?G510.C$L

)"2.2)*$ 9-%0E%*+19

I-&/," F#025 12& 20%06E 206 /03L 8" "40-A$,& )/54*& G*&/ -06&/3,"

/(( %):-%-+/'$

(2/+8-*3 4"40N/F 5N*4&O #0+06/A, 1204* ,0251$** %2G*4&O 0$&/&/*& *&-" 2"/"

 !-+*%' !)%<+19 /*%.(1*%!(

#)"+$" G*6/034/A,06 " ."-F$) 10%/*,"4&O06 12&8*%&/4 -06&/ %#02/AN," /" 52B13,5 E/*5 3,&+"30$*?$*&."-F$)"10%/*,06 2*&D*120#-@.768%&-?6"/*".-" %F$) O5%A " 10%1027 %0#2060O /A$46"

 ( %):- ?+0* '01+/  *6"%&-/F2&G*3@2%2"."452(8" 8/?6"/F 6&%&$ -&3/A$,7 " ,-"%"4&OE-"6@)0%*6"%-" ,2"+*//F &,0-B( 6730,0D,0-3,F 120'&302

<1&$*"-*34" /" 68%&-?6"/*& B.06 12*".0 6 2B.3,7$) ,0 .5/*4?$) 3 .&%8*/?20%/F.* 3,E3&/03L".*

 0GM"6"0D*$&2&#*D06*$)"-06$&  /*/"5.&//@2"/06/"%01O054201,06  6*%/A, "2%&+064"2?H5#06M"2&D06

 1*D3,?06?&3&60N"&G."20,012"%  &6E$"*."63,?0#04"0-4?25N&/&$&O,F24AD

 251*/" "/3,?<4*"6/*$">"2/06*$"!60-&/  &46" 2&8/0*14063,F*,5-?D5G.0#&20,  0-/F5#A/"24*/>*-*/"06"G3,? 7342*$"  2&/NA/ ?/06$&/ &#2"605"24*8?/3,&2*&6*%8" 7342*$"  "/3,? 7342*$":%&M."4*&,  !-"4@02"6$&&6*$&<4E206006@!?.,7*42"  *&DL"/7-0)06&$2/"6""-"/4"<"O"5/"+3,?42&%"

/*%.(1-*+1! 

%$(-1E:' 

(2-+<0(%*%

2&%3&%" ,-5#5 ./0)0%&4/F$) 20%A/ 12&3"%85+& 2*&D&/*" /" 10%102520%A/80342"/7D4?45

5402 .&%8*/?20%/& 58/?6"/@ -"%F ",4*6*34" " 12?6/*, ,402F )0 1204*1060%M06@)0 120+&,45 103,745+&12?6/510.0$0#7N"+ )2?%80, ,40F %"- 12?$5 4*3A$0. /F.O5J0. /&8".&34/"/F$)

MA 14-18 STRANA - 15

24.mรกj 03-0041

(2+4!"%.'0,%E

.?+" 8"N"-" $&34" /?D)0 60-&#/@)0 "54" 3 ,"/%*%?4.* %0 &5201"2-" .&/45$&34510-06&/3,58"6".*0#7N"+/F.*O5J.*&3"L20,063*/"D* &520103-"/$* 310,0+/& 6&(&406"-* 6 253&-* 10-*4*$* 208,2?%"-* &520'0/%7 8"4*"ON0/"D*O5%*"8?1"3*-*3,"G%0%&//F.*120#-@.".*,402@12*/?D"-" 6730,?/&8".&34/"/03L/A8,&.8%7"9/"/N/?,2A8"&O.*2F$)-0#73.& (2 -*%.(16'-%,!' 310NA4"-* 4F$) 310.&%8* /?3 ,402A 8" 103-&%/@ 20,7 342&4-* /" -06&/3,5 6"/+&-*8?402 " 103-"/&$  /*&,402@)08/"D*$)#253&-3,F$)103-"/$0672"8*-*3.&8"6".*"#73.& +&)0 )&3-0. +& 3-5D/03L 312" 10N5-*6"D&/?8027/"52B13,5E/*5"#73.&6?.106&%"-*N0$)$&.& 8.&/*L #73.&310+*-*/"D&)-"37""#7,0/&N/&6 253&-*3*-/&8"8/&- 60%-*603L"2&D1&,460N* 0)5 )-"30#7N"+/F$)O5%A


  

  

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Na jar sa prĂ­roda pozlĂĄti zĂĄplavou ĹžltĂ˝ch kvietkov pĂşpav. TĂĄto obyÄ?ajnĂĄ burina vyÄ?arĂ­ v prĂ­rode nĂĄdheru, no tento skromnĂ˝ kvietok dokĂĄĹže oveÄža viac. PĂşpava je totiĹž priam zĂĄzraÄ?nĂ˝ dar matky prĂ­rody.

 Redakcia: tel/fax: e-mail:

BernolĂĄkova 1/A Malacky 034 / 772 66 23 malacko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ä?iĹĄĹĽa zniĹžuje krvnĂ˝ tlak a zlepĹĄuje Ä?innosĹĽ srdca. A ako tento prĂ­rodnĂ˝ liek konzumovaĹĽ? Med a sirup poznĂĄ vari kaĹždĂ˝. Ale vedeli ste, Ĺže vĹĄetky jej Ä?asti â&#x20AC;&#x201C; koreĹ&#x2C6;, listy, stopky i kvety sĂş jedlĂŠ? Z mladĂ˝ch jarnĂ˝ch pĂşpavovĂ˝ch listov je vĂ˝bornĂ˝ ĹĄalĂĄt a korene sa pripravujĂş podobne ako ĹĄpargÄža. DĂĄ sa z nej pripraviĹĽ i chutnĂĄ polievka a dokonca aj vĂ­no. DobrĂş chuĹĽ! Viac o naĹĄich aktivitĂĄch nĂĄjdete na www.facebook.com/ trvalkamalacky a na naĹĄej strĂĄnke www.trvalkamalacky.sk.

Inzercia: Ing. Igor Abel 0905 387 063 Vladislav Abel 0905 859 679 Vladislava UfrlovĂĄ 0908 979 469

DistribĂşcia: (25.500 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: v MalackĂĄch, Stupave a v obciach okresu: ZĂĄvod, Studienka, MalĂŠ LevĂĄre, VeÄžkĂŠ LevĂĄre, PlaveckĂ˝ MikulĂĄĹĄ, PlaveckĂŠ Podhradie, RohoĹžnĂ­k, Gajary, SoloĹĄnica, KostoliĹĄte, KuchyĹ&#x2C6;a, Suchohrad, Jakubov, LĂĄb, ZĂĄhorskĂĄ Ves, PlaveckĂ˝ Ĺ tvrtok, Pernek, JablonovĂŠ, Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a VysokĂĄ pri Morave

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

Ä?alej v ponuke: dlĂĄĹžkovica a zrubovĂ˝ obklad

(staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

cena aj s dovozom do 3 dnĂ­ 0905 808 616, 0907 885 834

0949 129 474 0910 910 586

www.serioznapozicka.sk

1. trieda - 4 â&#x201A;Ź 2. trieda - 3 â&#x201A;Ź

0911 499 611

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KY:

MALACKY InkubĂĄtor 2. poschodie

KancelĂĄria: BernolĂĄkovĂĄ 1/A, Malacky (inkubĂĄtor, 2. poschodie, Ä?Ă­slo dverĂ­ 314), www.proďŹ credit.sk

Pracujem ako viazanĂ˝ finanÄ?nĂ˝ agent pre spoloÄ?nosĹĽ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Vy nĂĄs navĹĄtĂ­vite a my VĂĄm poĹžiÄ?iame!

zamestnanĂ˝m â&#x20AC;˘ dĂ´chodcom Tel.: 0903 652 814

Pracujem ako viazanĂ˝ finanÄ?nĂ˝ agent pre spoloÄ?nosĹĽ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

ZABEZPEÄ&#x152;TE si svoj MAJETOK

PĂ´ĹžiÄ?ka 52-0180

0 doaj pre1Ĺženy0 na materskej,

www.prof icredit.sk

alarmy

bez nutnosti naĹĽahovania kĂĄblov

63-0099

PredĂĄm tatranskĂ˝ profil - brĂşsenĂ˝

zabezpeÄ?enie obvodovĂ˝ch mĂşrov a plotov mikrovlnnĂŠ bariĂŠry, infraÄ?ervenĂŠ zĂĄvory

kamerovĂŠ systĂŠmy

â&#x2C6;&#x2122; statickĂŠ a otoÄ?nĂŠ kamery â&#x2C6;&#x2122; sledovanie obrazu aj z vĂĄĹĄho mobilu â&#x2C6;&#x2122; skrytĂŠ kamery â&#x20AC;&#x201C; sledovanĂ˝ nevie, Ĺže je nahrĂĄvanĂ˝ â&#x2C6;&#x2122; termo kamery â&#x20AC;&#x201C; sledujete aj v noci

audio a video vråtniky a prístupovÊ systÊmy zabrånia vstupu nepovolaným osobåm

BezplatnĂŠ poradenstvo, obhliadka a cenovĂĄ ponuka. www.freshcup.sk

MA 14-18 STRANA - 16

Zvac Systems s.r.o., ZĂĄhorĂĄcka 5365/17A, Malacky predajĹ&#x2C6;a: 034/772 53 31, 034/774 31 41 servis IT: 034/772 53 33, www.zvacsystems.com

15-0053

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;K0Y0

15-0208

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

16-0108

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

15-0166

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

24-0058

 

PIESTANSKO 

Jej listy obsahujĂş vitamĂ­n C, vitamĂ­ny skupiny B a takmer toÄžko provitamĂ­nu A, ako mrkva. Okrem toho mĂĄ tĂĄto rastlina znaÄ?nĂŠ mnoĹžstvo minerĂĄlov â&#x20AC;&#x201C; draslĂ­k, sodĂ­k, hlinĂ­k, meÄ?, Ĺželezo, vĂĄpnik, kremĂ­k, sĂ­ru a fosfor. Je tieĹž bohatĂĄ na saponiny a horÄ?Ă­ny. PouŞíva sa preto pri oÄ?istnĂ˝ch kĂşrach. PĂşpava pĂ´sobĂ­ moÄ?opudne, podporuje tvorbu ĹžlÄ?e a ĹžalĂşdoÄ?nej kyseliny, reguluje a urĂ˝chÄžuje trĂĄvenie. Povzbudzuje Ä?innosĹĽ peÄ?ene, ĹžlÄ?nĂ­ka, obliÄ?iek a Ä?riev, podporuje rast Ä?ervenĂ˝ch krviniek, a tĂ˝m tvorbu a Ä?istenie krvi, ako aj okysliÄ?ovanie vĹĄetkĂ˝ch orgĂĄnov. Ä&#x152;istenĂ­m krvnĂŠho rie-

PĂ&#x161;PAVA - ZĂ ZRAÄ&#x152;NĂ BURINA

Predstavujeme


regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

malacko.sk

MALACKO č. 18 / 2. máj 2014 / 18. ročník

týždenne do 24 250 domácností a firiem

Deň mamičiek v Abelande

Pozvánka na Hádzanársky Majáles 2014 TJ Strojár Malacky – Hádzanársky oddiel a ZŠ Štúrova pozýva na Hádzanársky Majáles 2014 partie známych, priateľov, športovcov, kolegov a všetkých ľudí, ktorí sa radi bavia, aby využili jednu z  mála podobných akcií v meste, ktorá sa uskutoční v sobotu 10. mája 2014 zo začiatkom o  20.00 hod. na ZŠ Štúrova – Juh. O  hudbu a  zábavu sa bude starať Pali Knotek. Pre účastníkov bude nachystaná tombola, samozrejme chut-

né pohostenie a dobrá zábava. Cena vstupného je 15€ a  celý výťažok ide na podporu hádzanej v Malackách. Rezervácie lístkov a stolov na tel. číslach: 0908 618080, 0911 717495

stavebniny Malacká cesta 39

STUPAVA www.krajn.sk

kde štart je pri priehrade o 16 h a registrácia je od 15.30 do 16.30 h. po príchode na Abeland okolo 17 h uvidíte predstavenie divadielka DUNAJKA pre najmenších a MC pripravilo detské hry. maľovanie na tvár a kopu iných prekvapení. Navaríme niečo mamičkovské a tešíme sa na vaše deti. Abelovci, združenie Abeland www.abeland.sk

3

Predaj značkovej výpočtovej techniky (hardware, software) • Predaj spotrebného materiálu (tonery, cartridge, náplne do tlačiarní, CD, DVD média, obaly) • Skladanie PC zostáv podľa požiadaviek (všetko značkové a overené komponenty) • Inštalácia softwaru a zaučenie • Možnosť objednať tovar cez telefón, email • Odvírovanie počítačov • Inštalácia a spravovanie sietí • Predaj, servis, montáž satelitnej techniky • Predaj, servis, inštalácia pokladničných systémov • Reklama

2-4

Ponúkame širokú škálu sortimentu a služieb v oblasti IT za najlepšie ceny v meste Malacky. Najlacnejší tovar? Najrýchlejší servis? My o tom len nepíšeme. Príďte sa presvedčiť sami. PREDAJ - SERVIS - MONTÁŽ satelitnej techniky a anténnej dvt-t televízie Možnosť platenia

darček: TAŠKA + MYŠ Lacnejšie ako vo veľkosklade

NÁPLNE - TONERY

servisného poplatku a tv balíčkov Skylink za najlepšie ceny za v okrese najlepšie ceny v meste

1TB 68 € 500 GB

55 €

35 €

Toshiba

379 €

Intel® Celeron® N2820 ( 2,39 GHz, režim Turbo ) 15,6" HD 1366 x 768 s LED podsvietením, lesklý 4GB Ram, 500GB HDD, DVDrw, Bluetooth , Webkamera 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, Čítačka kariet Lan, WiFi, Slúchadlá/reproduktor, Mikrofón/line-in Windows 8.1 64 bitová verzia

MEGA AKCIA

15 €

Poveľkonočná akcia PSP konzola + hra + púzdro + 16 GB karta

119 €

Profesionálne slúchadlá AKG

Užite si vašu hudbu ako sa patrí

5-6

Široká ponuka značkových tabletov už od

79 €

Radlinského 5174, Malacky (vedľa VIP Cafe) • 0903 272 266 • mf.procomp@gmail.com

15-0167

lúčne kvety, z ktorých by vaše deti mohli svojim mamičkám vyrábať kytice. Materské centrum Muška z Lozorna organizuje prechádzku rodín - Míľa pre mamu,

voda • kúrenie • plyn

špičková kvalita

4 6-7

16-0118

Aj my pozývame rodiny na jedinečnú oslavu dňa mamičiek do Lozorna na našu Dedinku remesiel. V sobotu 10. mája začneme o 10 h, kedy nachystáme

MAzel 14-18 STRANA - 01


4

8 9 1 2 9

1 8 7

6

2

4

1 5

6

9 4 5 9

1 6 7 5 1 6 8

07:00 SvätĂĄ omĹĄa 07:30 RuĹženec 08:05 Doma je doma z PreĹĄova 09:05 KatechĂŠza 08:30 Motorsport Motorsport Weekend 09:20 Putovanie kalvĂĄriami 09:30 Povolanie 10:00 SpravoEUROSPORT 08:45 CestovnĂ­ vozy MS na Hungaroringu - 2. dajskĂ˝ sĂşhrn 10:35 Godzone magazĂ­n 11:05 LuxĂĄreĹ&#x2C6; 11:35 PezĂĄvod 09:30 StolnĂ­ tenis MS tĂ˝mĹŻ v Tokiu - ďŹ nĂĄle muŞů 11:00 ter medzi nami 12:15 RuĹženec 12:50 Doma je doma z Banskej Tenis ATP Tour v Oeiras - ďŹ nĂĄle 12:30 Tenis Mats Point 13:00 Bystrice 13:50 Fundamenty 15:00 BoĹžie milosrdenstvo 15:30 Snooker MS - ďŹ nĂĄle 15:00 Snooker MS - ďŹ nĂĄle 18:00 Fotbal RuĹženec z LĂşrd 16:05 VeÄ?ernĂĄ univerzita 16:45 SaleziĂĄnsky EurogĂłly 18:45 Fotbal Brazilmania 19:00 Snooker MS - ďŹ nĂĄle magazĂ­n 17:00 SprĂĄvy zo Svätej zeme 17:30 Doma je doma 20:00 Snooker MS - ďŹ nĂĄle 23:00 Watts Magazn sportovnĂ­ch 18:30 RozprĂĄvoÄ?ka 18:40 RuĹženec z LĂşrd 19:20 VatikĂĄnsky karambolĹŻ 23:15 Fotbal EurogĂłly 00:00 Fotbal Brazilmania magazĂ­n 19:50 PozvĂĄnka 20:10 MĂ´j nĂĄzor 20:30 U NikodĂŠma 21:55 V tieni Ä?asu 22:50 KrĂĄtke sprĂĄvy 23:00 ZĂĄver vysielania 00:15 Snooker MS - ďŹ nĂĄle 01:30 ZĂĄvÄ&#x203A;r vysĂ­lĂĄnĂ­

TV program pondelok

5. 5. 2014

TV LUX

05:59 Studio 6 08:45 VĹĄe o vaĹ&#x2122;enĂ­ 09:00 McLeodovy dcery 09:45 13. komnata Moniky KvasniÄ?kovĂŠ 10:10 PĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hy slavnĂ˝ch 11:05 PrvnĂ­ republika: BratrskĂĄ lĂĄska 12:30 Sama doma 14:00 VĹĄe o vaĹ&#x2122;enĂ­ 14:15 O zlatĂŠm pokladu 15:30 MoĹžnĂĄ pĹ&#x2122;ijde i kouzelnĂ­k 16:45 CestomĂĄnie 17:15 AZ-kvĂ­z 17:40 Ä&#x152;ernĂŠ ovce 18:00 UdĂĄlosti v regionech 18:25 TaxĂ­k 19:00 UdĂĄlosti 20:00 Clona: PrvnĂ­ oheĹ&#x2C6; 21:00 Marta a VÄ&#x203A;ra: OdhalenĂ­ 21:30 ReportĂŠĹ&#x2122;i Ä&#x152;T 22:10 KriminĂĄlka PaĹ&#x2122;Ă­Ĺž 23:05 MI5 00:00 KalendĂĄrium 00:20 AZ-kvĂ­z 00:45 Designtrend 01:00 Chalupa je hra 01:50 KrĂĄlovstvĂ­ za konÄ&#x203A; 02:10 Pod pokliÄ?kou 02:30 DobrĂŠ rĂĄno CT1

prĂ­behy pre duĹĄu

Bruno Ferrero

MODRà RUŽA

â&#x20AC;˘ VĂ?BAVA V HODNOTE AĹ˝ 600 â&#x201A;Ź ZADARMO* â&#x20AC;˘ BATOĹ˝INOVĂ? PRIESTOR 530 l â&#x20AC;˘ MULTIMĂ&#x2030;DIĂ S ONLINE PRIPOJENĂ?M Ceny a ponuka platia od 1. 2. do 28. 2. 2014 pri financovanĂ­ Renault Finance. UvedenĂĄ je prvĂĄ splĂĄtka pri financovanĂ­ na ĹĄtvrtiny s Renault Finance. UkĂĄĹžkovĂ˝ prĂ­klad: Pri výťke Ăşveru 8 317,50 â&#x201A;Ź na 36 mesiacov zaplatĂ­te tri roÄ?nĂŠ splĂĄtky s 0 % Ăşrokom a s havarijnĂ˝m poistenĂ­m vo výťke 2 801,48 â&#x201A;Ź, priÄ?om zvyĹĄnĂ˝ch 33 mesiacov platĂ­te len havarijnĂŠ poistenie vo výťke 28,98 â&#x201A;Ź mesaÄ?ne. Poplatok za spracovanie obchodnĂŠho prĂ­padu je vo výťke 221,80 â&#x201A;Ź. CelkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te, je vo výťke 9 582,58 â&#x201A;Ź. RPMN = 7,79 %. ZmluvnĂĄ zĂĄruka Renault 5 rokov/100 000 km (platĂ­ tĂĄ z podmienok, ktorĂĄ nastane skĂ´r) sa riadi konkrĂŠtnymi zĂĄruÄ?nĂ˝mi podmienkami, ktorĂŠ sĂş neoddeliteÄžnou Renault odporĂşÄ?a sĂşÄ?asĹĽou objednĂĄvky. Renault Finance znamenĂĄ financovanie poskytovanĂŠ spoloÄ?nosĹĽou UniCredit Leasing Slovakia, a. s. * NevzĹĽahuje sa na vĂ˝bavu Authentique a metalickĂŠ farby.

PriemyselnĂĄ 5482, MALACKY tel.: 034/772 43 40, 0910 917 795

6Â&#x153;ÄŚ$Äż3ULNÂźSHQRYÂŤKRYR]LGODEXGHWH]DUDGHQÂŻGR]ORVRYDQLDRYR]LGORYFHQH(85DĂ&#x2018;DOÄŁLHFHQ\

15-0031

IDM-CAR spol. s r. o.

Štýlovå zvonka, priestrannå zvnútra uŞ od

16 260 â&#x201A;Ź

,*"$"3&/4 %041*&7"/*&j.ä&#x153; ä&#x17E;?&#:ä?¸;ä&#x203A;°#"7/ä&#x203A;ˇ V prĂ­pade, ak vyuĹžijete ponuku financovania na pätiny, poskytneme VĂĄm zÄžavu vo výťke aĹž 600 â&#x201A;Ź + aprĂ­lovĂ˝ bonus 350 â&#x201A;Ź a v tomto prĂ­pade mĂ´Ĺže byĹĽ novĂĄ Kia Carens vaĹĄa uĹž za 3 432 â&#x201A;Ź*, priÄ?om kaĹždĂ˝ z nasledujĂşcich 9 mesiacov zaplatĂ­te iba Ä?alĹĄiu pätinu sumy. "LDJPWä&#x153;&#x160; QPOVLB QMBUä&#x153;&#x2022; PE  EP  6WFEFOä&#x153;&#x160; DFOB [PEQPWFEä&#x153;&#x160; KFEOFK Qä&#x153;?UJOF [ DFOZ WP[JEMB QSJ Wä&#x153;˘ä?ľLF ä&#x153;&#x;WFSV  䨍 OB NFTJBDPW [BQMBUä&#x153;&#x2022;UF TQMä&#x153;&#x160;ULZ T ä&#x153;&#x;SPLPN BTIBWBSJKOä&#x153;˘NQPJTUFOä&#x153;&#x2022;NWPWä&#x153;˘ä?ľLF 䨍 QSJä&#x153;ąPN[WZä?ľOä&#x153;˘DINFTJBDPWQMBUä&#x153;&#x2022;UFMFOIBWBSJKOä&#x153;&#x2018;QPJTUFOJFWPWä&#x153;˘ä?ľLF 䨍NFTBä&#x153;ąOF4QSBDPWBUFä?&#x203A;TLä&#x153;˘QPQMBUPL [0$T%1)$FMLPWä&#x153;&#x160;ä&#x153;ąJBTULB LUPSä&#x153;&#x;[BQMBUä&#x153;&#x2022;UFKF 䨍31./ 1PVä&#x17E;?JUä&#x153;˘PCSä&#x153;&#x160;[PLKFJMVTUSBä&#x153;ąOä&#x153;˘

.BMBDLZ"VUP TSP 1F[JOTLä&#x153;&#x160; .BMBDLZ UFM FNBJMLJBQSFEBK!NBMBDLZBVUPTL XXXNBMBDLZBVUPTL

MAzel 14-18 STRANA - 02

15-0178

KeÄ? Ä?Ă­nsky cisĂĄr cĂ­til, Ĺže sa jeho Ĺživot chĂ˝li ku koncu, rozhodol sa, Ĺže pre svoju jedinĂş dcĂŠru nĂĄjde ĹženĂ­cha. Bola nielen najelegantnejĹĄia a najvzdelanejĹĄia, ale aj najkrajĹĄia zo vĹĄetkĂ˝ch diev v celom cisĂĄrstve. Mala len jednu chybiÄ?ku. Ani za svet sa nechcela vydaĹĽ. KeÄ? ju otec vytrvalo prosil, povedala, Ĺže sa vydĂĄ iba za toho, kto jej prinesie modrĂş ruĹžu. Len Ä?o sa to rozchĂ˝rilo, vĹĄetci mladĂ­ princovia a ĹĄÄžachtici z cisĂĄrstva sa vydali hÄžadaĹĽ modrĂş ruĹžu. Bola to mĂĄrna snaha. Jeden po druhom sa vzdĂĄvali. Nakoniec ostali len traja. PrvĂ˝ z nich bol najbohatĹĄĂ­ obchodnĂ­k v cisĂĄrstve, bohatĹĄĂ­ ako sĂĄm cisĂĄr. ZaĹĄiel za najväÄ?ĹĄĂ­m alchymistom sveta, ktorĂ˝ rozliÄ?nĂ˝mi farebnĂ˝mi vodiÄ?kami premenil bielu ruĹžu na dokonale modrĂş. Aby nestratil ani chvĂ­Äžu, zaniesol ju hneÄ? do cisĂĄrskeho palĂĄca. PrinceznĂĄ zbledla, ale keÄ? sa pozrela na ruĹžu, povedala: â&#x20AC;&#x17E;Keby si motýĞ sadol na tĂşto ruĹžu, otrĂĄvil by sa.â&#x20AC;&#x153; A znechutenĂĄ ruĹžu odmietla. DruhĂ˝m nĂĄpadnĂ­kom bol generĂĄl cisĂĄrskych vojsk. PoĹžiadal najĹĄikovnejĹĄieho klenotnĂ­ka sveta, aby vyryl modrĂş ruĹžu do zafĂ­ru. KeÄ? sa princeznĂĄ zadĂ­vala svojimi tmavĂ˝mi oÄ?ami na ruĹžu, ktorĂĄ zamatovo Ĺžiarila ako odraz slnka na hladine mora, povedala: â&#x20AC;&#x17E;OtÄ?e, nevidĂ­ĹĄ, Ĺže to nie je ruĹža, ale zafĂ­r vybrĂşsenĂ˝ do tvaru ruĹže?â&#x20AC;&#x153; TretĂ­m nĂĄpadnĂ­kom bol syn predsedu vlĂĄdy, peknĂ˝, zdvorilĂ˝ a vzdelanĂ˝. NajlepĹĄĂ­m umelcom cisĂĄrstva dal tri mesiace, aby mu vytvorili modrĂş ruĹžu z najvzĂĄcnejĹĄieho porcelĂĄnu. â&#x20AC;&#x17E;NechĂĄm si ju, lebo je naozaj krĂĄsna,â&#x20AC;&#x153; povedala princeznĂĄ, â&#x20AC;&#x17E;ale je to len ozdobnĂ˝ predmet.â&#x20AC;&#x153; A tak odmietla aj tretieho uchĂĄdzaÄ?a. JednĂŠho krĂĄsneho letnĂŠho veÄ?era princeznĂĄ obdivovala zo svojho okna zĂĄpad slnka a zaÄ?ula Ä?Ă­si spev. Bol to mladĂ˝ bĂĄsnik, ktorĂ˝ tadiaÄž nĂĄhodou prechĂĄdzal. Jeho oÄ?i sa stretli s oÄ?ami devy. Na chvĂ­Äžu sa na seba mlÄ?ky zahÄžadeli. Potom mladĂ˝ bĂĄsnik neĹžne povedal: â&#x20AC;&#x17E;Chcem si ĹĽa vziaĹĽ za Ĺženu.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Ale ja som cisĂĄrova dcĂŠra,â&#x20AC;&#x153; povedala princeznĂĄ, â&#x20AC;&#x17E;a sĞúbila som, Ĺže sa vydĂĄm len za toho, kto mi prinesie modrĂş ruĹžu. Doteraz sa to nepodarilo nikomu.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Ja tĂş modrĂş ruĹžu nĂĄjdem,â&#x20AC;&#x153; vyhlĂĄsil bĂĄsnik. Na druhĂ˝ deĹ&#x2C6; rĂĄno bĂĄsnik odtrhol bielu ruĹžu a priniesol ju cisĂĄrovi. CisĂĄr ju so smiechom odovzdal dcĂŠre. PrinceznĂĄ vzala ruĹžu a bez zavĂĄhania povedala: â&#x20AC;&#x17E;KoneÄ?ne mĂĄm modrĂş ruĹžu.â&#x20AC;&#x153; CisĂĄrovi chvĂ­Äžu trvalo, kĂ˝m sa prebral z prekvapenia. Ministri a dvorania si zaÄ?ali nesĂşhlasne ĹĄepkaĹĽ: â&#x20AC;&#x17E;VeÄ? tĂĄ ruĹža nie je modrĂĄâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x153; Ale princeznĂĄ sa ohradila: â&#x20AC;&#x17E;Azda dobre nevidĂ­te. TĂĄto ruĹža je modrĂĄ, to hovorĂ­m ja. Pozrite sa lepĹĄie a uvidĂ­te tĂş nĂĄdhernĂş modrĂş krĂĄsu!â&#x20AC;&#x153; CelĂ˝ dvor zmÄşkol. PrinceznĂĄ sa vydala za bĂĄsnika a ĹĄĹĽastne Ĺžili aĹž do smrti. Dobre vidĂ­me len srdcom. Mali by sme mu viac dĂ´verovaĹĽ. PrĂ­behy pre poteĹĄenie duĹĄe nĂĄjdete v knĂ­hkupectve www.donbosco.sk


TV program utorok

07:00 Svätá omša 07:30 Ruženec 08:05 V tieni času 09:05 Peter medzi nami 09:30 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch 10:30 Medzi nebom a zemou 11:15 Vatikánsky magazín 11:40 Môj názor 12:15 Ruženec 12:50 Doma je doma z Prešova 13:50 Hudobné pódium 14:35 Správy zo Svätej zeme 15:00 Božie milosrdenstvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:05 Slovo Božie podľa Jána 16:35 Spojení oceánom 17:05 Klbko 17:30 Doma je doma 18:30 Rozprávočka 18:40 Ruženec z Lúrd 19:30 Arnold Janssen 20:15 O pôsobení diabla 21:15 Áno, beriem 21:25 Festrom 21:55 Doma je doma 22:50 Krátke správy 23:00 Záver vysielania TV LUX

6. 5. 2014

08:30 Snooker MS - finále 10:30 Fotbal Eurogóly 11:15 Fotbal Brazilmania 11:30 Watts Magazín sportovních karambolů 12:30 Tenis 13:30 Snooker 15:30 Fotbal Eurogóly 16:15 Fotbal Brazilmania 16:30 Watts 17:00 Cyklistika 18:00 Plochá dráha 19:00 Plochá dráha 21:00 Cestovní vozy 21:30 Vytrvalostní závody 22:00 Závody GT 22:15 Motokros 22:45 Formule 23:15 Motorsport 23:30 Fotbal Brazilmania 23:45 Watts Magazín sportovních karambolů 00:30 Cyklistika 01:30 Závěr vysílání EUROSPORT

05:59 Studio 6 08:45 Vše o vaření 09:05 McLeodovy dcery 09:50 Nejchytřejší Čech 11:20 Reportéři ČT 12:30 Sama doma 14:00 Vše o vaření 14:20 Slovácko sa nesúdí 14:55 Objektiv 15:25 Možná přijde i kouzelník 16:35 Cestománie 17:05 Postřehy odjinud 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 19:00 Události 20:00 Vyprávěj 21:00 Dobrodružství kriminalistiky: Poslední odvolání 21:49 Losování Šťastných 10 a Šance milion 21:50 Nejlepší Bakaláři 22:50 Protiúder III 4/10 23:40 MI5 III 8/10 00:30 AZ-kvíz 00:55 Pod pokličkou 01:20 Magický Špilberk 02:15 Magie v ulicích 02:30 Dobré ráno

Vtip:

CT1

Môj sused je skutočný džin. Otvorím fľašku a mám ho v byte.

Ján Pavol II.: „Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“

viete, že?

Neplytvajme Nep ytvajme m vodou!

... čo možno nevieme

GORODAL2000

viete, že? prvú mechanickú práč-

ELIX spol. s r.o., tel.: 0910 777 333, e-mail: elix@elix.sk

automatický zastavovač vody

Pozor na jarné búrky!

100%-ná účinnosť 85%-ná úspora vody a energie Nízka investícia Rýchla návratnosť Ľahká manipulácia Jednoduchá montáž Bezpečné používanie Nemecká kvalita

MONTÁŽ BLESKOZVODOV

59-139-5, 6

16-0104

Revízie bleskozvodov Oprava a údržba

Zoznam vybraných predajní vo Vašom meste nájdete na www.aquastop2000.sk

Predaj motocyklov Kawasaki, skútrov Honda, Benelli a Keeway

www.regionpress.com

Prilby a oblečenie v akciových cenách ~ Servis motocyklov všetkých značiek Ku každému skútru značková motorkárska bunda SPYKE Blog v cene 130 € zdarma

Nafta a.s. odpredáva nepotrebné osobné a nákladné dopravné prostriedky a obrábacie stroje.

ku zostrojil Angličan Stender okolo roku 1750? Čochvíľa Američan Hamilton Smith navrhol prvú „bubnovú“ pračku, v ktorej boli umiestnené lopatky, ktoré pohybovali bielizňou. V roku 1790 zostrojil Angličan Beetham práčku, ktorá prala iba prúdom vody a to vďaka čoraz účinnejším mydlám. Prádlo sa opralo aj obyčajným vírením vo vode. Vynález kvalitnejšieho mydla dalo zelenú vírivým a vibračným práčkam. Mechanické práčky na ručný pohon – kľuku, sa používali do 19. storočia. Dovtedy sa pralo doma, či na potoku. Pred praním sa bielizeň namáčala, potom vyvárala a nakoniec sa prádlo „vymlátilo“ drevenými lopárikmi, aby sa zbytková špina vytlačila von. Potom sa vynašla takzvaná valcha alebo niekto to pozná pod názvom „rajbačka“, doska s vrúbkovaným povrchom, po ktorom sa prádlo trelo, aby sa zbavilo špiny. Niektorí huncúti si z valchy spravili hudobný nástroj.

viete, že? Spišské párky vznikli v

SUPERBONUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4x ročne skúter a ďalších 10 cien

Skúter PEUGEOT Fotoaparát NIKON D 5100 Kamera PANASONIC FULL HD LCD 42 TV PANASONIC Domáce kino SONY HIFI systém PHILIPS Holiaci strojček PHILIPS Mixér ponorný PHILIPS Gril PHILIPS Nabíjačka Exide 12/7 Ruksak Piknik

15-0171

SV MOTO - Kawasaki, Stupavská 2961, Malacky, 0903 43 45 41, kawasaki@svmoto.sk

Pellerová Kristína Bárdy Daniel Irip Miloslav Bartal František Bárdy Daniel Šittenhelm Jozef Kollár Marek Sloboda Radoslav Žáček Jozef Leštiansky Vladimír Nemeček Maroš

ov c r e h ý v e m á n z o P zlosovania!

w w w. ak usat .sk

I. kvartálneho

Chráňte svoje zdravie

– po zime je vaša klimatizácia v aute plná baktérií a plesní.* Kým pustíte znovu klímu nášho klimatizačného pracoviska:

4x ročne skúter a ďalších 10 cien

Objednajte si výmenu chladiva už do 1 kg (prog.2) za 39,99 € a dezinfekciu klimatizácie (prog.4) v hodnote 29,99 Vám urobíme len

w w w. a k u s a t . s k

za

1€

*Ideálne je používať klímu po celý rok – spomalíte jej znečisťovanie a zabezpečíte si počas jazdy stabilné zdravé prostredie. Akcia platí do 30.6.2014. Uvedené akciová cena je bez DPH.

MAzel 14-18 STRANA - 03

15-0037

kciu a ú n r a j e t i v yuž

Spišskom Podhradí? Vytvoril ich mäsiarsky majster Varsányi. Predchodcami spišských párok boli viršle, ktoré ešte zdokonalil a na svete boli spišské párky. Základ tvorí jemno mleté mäso a paprika. Mäso muselo byť zo špeciálneho chovu, aby sa dosiahla kvalita a nepochybne sa kládol dôraz aj na udiarske umenie. Spišské párky ako aj viršle sa jedli rukami a pri zahryznutí museli puknúť. Táto lahôdka sa preslávila aj v zahraničí.

viete, že? socha Sedembolest-

15-0037

41-0125

Bližšie informácie o odpredaji, podmienky a zoznam dopravných prostriedkov a obrábacích strojov sú uverejnené na webovej stránke spoločnosti

www.nafta.sk

3

nej Panny Márie v Šaštíne bola vyhotovená ako poďakovanie za záchranu manželstva? Neďaleko šaštínskeho zámku Czoborovcov na strome visel obraz Panny Márie, ku ktorej sa ľudia prichádzali modliť. Medzi nimi aj Angelika Bakičová, rod. Czoborová, manželka Imricha Bakiča de Ande, ktorý žil neusporiadaným životom. Jej prosby boli v roku 1564 vyslyšané a jej manžel sa zmenil. Na znak vďaky dala vyhotoviť sochu, ktorú uložili do kaplnky postavenej pri mieste, kde sa Angelika chodievala modliť. Ľud sa k nej chodieval modliť a rozširovali sa chýry o zázrakoch. Preto sochu 25. augusta 1732 dali preniesť do Loretánskej kaplnky pri šaštínskom kostole na námestí. Vtedajší arcibiskup Esterházy vymenoval komisiu na čele s ostrihomským kanonikom Jánom Angelim, aby preskúmala 726 zázračných prípadov. Výsledky šetrenia Angeliho komisie preverila ďalšia cirkevná komisia v Bratislave a potvrdila, že socha Panny Márie Sedembolestnej je zázračná. Na sv. omši vyhlásenia zázračnej sochy Panny Márie sa zúčastnilo vyše desaťtisíc pútnikov.


5 1 8 2

1 8 5 2

8 2 1

4 6 7 5

07:00 Svätá omša 07:30 Ruženec 08:05 Doma je doma 09:05 Spojení oceánom 08:30 Watts Magazín sportovních karambo- 09:30 Festrom 10:00 Generálna audiencia 11:20 Slovo Božie EUROSPORT lů 09:30 Cestovní vozy 10:00 Cyklistika Giro podľa Jána 12:15 Ruženec 12:50 V tieni času 13:50 O pôsobení d‘Italia 2013 11:00 Plochá dráha 13:00 Watts Magazín spor- diabla 15:00 Božie milosrdenstvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:05 tovních karambolů 14:00 Cyklistika 15:00 Cyklistika 17:00 Arnold Janssen 16:35 Správy zo Svätej zeme 17:00 Animované Cyklistika 18:00 Snooker 20:00 Wednesday Selection 20:05 biblické príbehy 17:30 Doma je doma z Banskej Bystrice 18:30 Jezdectví 21:05 Jezdectví 22:05 Jezdectví 22:20 Jezdectví Rozprávočka 18:40 Ruženec z Lúrd 19:30 Zlatá niť viery na 22:25 Golf 23:25 Golf 23:55 Golf 00:05 Jachting 00:10 Wedne- Britských ostrovoch 20:10 Prehľad katolíckych periodík 20:20 sday Selection 00:15 Cyklistika 01:15 Watts Magazín sportov- Slovo Božie podľa Jána 20:50 Saleziánsky magazín 21:15 Hudobné pódium 21:55 Doma je doma 23:00 Záver vysielania ních karambolů 01:30 Závěr vysílání

TV program streda

3 6 2

7

Sus scrofa – nielen v Malackom erbe Sus scrofa – diviak lesný, jedno z najpočetnejších zvierat žijúcich v našich lesoch. Málokto sa s ním nestretol alebo nevie, ako vyzerá. Čo však viedlo k tomu, aby sa toto zviera stalo súčasťou erbu obce? Z množstva 2930 erbov obcí Slovenska má 9 obcí v znaku diviaka. Obce Baška, Bunetice, Kalša, Lietavská Svinná – Babkov, Sirník, Tušická Nová Ves, Vechec, Zboj a samozrejme mesto Malacky. O tom, ako sa diviak lesný dostal do erbu mesta Malacky, a či má súvis s názvom mesta, sú viaceré teórie. Jednou z nich je, že mesto dostalo názov podľa diviakov (po maďarsky „Malac“ - prasiatko), ktorých sa vzhľadom k ideálnym podmienkam, ktoré v okolí Malaciek sú, vyskytovalo v minulosti mnoho. Ďalšou z teórií o názve mesta je pomenovanie „mláky“ a to kvôli rozsiahlym močariskám a časom sa

TV LUX

7. 5. 2014

05:59 Studio 6 08:45 Vše o vaření 09:05 McLeodovy dcery 09:50 Polopatě 10:30 168 hodin 11:05 Dobrodružství kriminalistiky 12:30 Sama doma 14:00 Vše o vaření 14:45 Profesionálové: Když se ochladí 15:35 Uvolněte se, prosím 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 19:00 Události 20:00 Pošta pro tebe 21:05 Příště budeme chytřejší, staroušku! 22:35 Karel Gott ve Slaném 23:40 Tělo jako důkaz 00:25 AZ-kvíz 00:55 Banánové rybičky 01:25 Barokní Holešov a Buchlovice 01:40 Chalupa je hra 02:05 Dobré ráno 04:35 Kriminálka Paříž: Tak už to v životě chodí CT1

V A U T O - E L E K T R OV PAVEL VÁVRA

Vykonáva tieto opravy na všetkých typoch motorových vozidiel opravy alternátorov Firma: 901 01 Malacky PREDAJ BATÉRIÍ, opravy štartérov Cesta mládeže, tel.: 034/772 61 79 Privát: 901 01 Malacky opravy elektrických inštalácií tel.: 034/772 25 90 PREDAJ A MONTÁŽ ŤAŽNÝCH ZARIADENÍ Kozia 3,mob.: 0905 537 081 PREDAJ ZADNÝCH SKUPINOVÝCH SVETIEL NA Po-Pia: 7.00-16.30 Tel.: NONSTOP VŠETKY KAMIÓNY: Scania, DAF, Volvo, Mecedes, Iveco...

16-0048

3

2

Ťažné

zariadenia

Najlepšie ceny!

Montáž aj u zákazníka!

0904 832 593

92-0044

7 5

8

ZALOŽENIE S.R.O. 299 € ZÁPISY ZMIEN DO OR 0918 559 879 • www.spolocnosti-etc.sk Kancelária v Malackách

16-0001

ZRUŠENIE NEMAJETNEJ SPOLOČNOSTI

od 2.000 do 70.000 EUR

do 48 h

∙ Ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom ∙ Stačí prezvoniť a my vám zavoláme späť

Liečebná biolampa

7 “ tablet s Androidom

na pôvodná ce

Svetlo s laserom (bicykel)

na pôvodná ce

300 €

na pôvodná ce

26,99 €

215 €

15-0031

6œĦ$Ŀ3ULN¼SHQRY«KRYR]LGODEXGHWH]DUDGHQ¯GR]ORVRYDQLD RYR]LGORYFHQH(85DÑDOģLHFHQ\ Zelená káva

na pôvodná ce

31 €

75-14

mal udomácniť názov Malacky. Spolok záhoráckych akademikov prišiel s teóriou, ktorá by sa páčila mnohým, ktorý poznajú pesničku Išeu Macek do Malacek šošovičku mlácit, nakoľko uviedli spojitosť zo slovom „ Mlaky“ ako miesto, kde sa mlátilo. Napriek rôznym teóriám je faktom, že v malackých lesoch si spokojne nažíva a krochká veľa diviakov. A to i vďaka malackým poľovníkom, ktorí svojou starostlivosťou o zver v poľovných revíroch dosahujú veľké trofejné úspechy. (pokračovanie na ďalšej strane)

Hľadáme obchodných zástupcov 41-0007

0905 / 35 33 37 0911 / 46 66 55 0905 / 46 66 55 0948 / 46 66 55

TU MOHOL BYŤ Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - pôsobí elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva - obnovuje funkcie bunky

VÁŠ INZERÁT 0908 979 469, 0905 387 063, 0905 859 679

-60% Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - pôsobí elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva - obnovuje funkcie bunky

nová cena

-66% 7 palcový tablet Multi Touch s kamerou s Androidom s najvýkonnejším 1.5GHz procesorom CPU 1.5GHz. Farby: biela, čierna

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

nová cena

73,99 €

120 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

MAzel 14-18 STRANA - 04

-56% Zadné svetlo na bicykel s laserom sa postará o to, že vás na ceste nikto neprehliadne. Balenie obsahuje aj držiak

nová cena

11,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

-59% - extrakt zo zelenej kávy 60 ks kapsúl - 1000 mg - udržuje zdravý krvný tlak - spaľuje tuk a posilňuje metabolizmus - vyrovnáva hladinu cukru v krvi

nová cena

12,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


TV program štvrtok

07:00 Svätá omša 07:30 Ruženec 08:05 Doma je doma 09:05 Večerná univerzita 09:45 Prehľad katolíckych periodík 10:30 Saleziánsky magazín 10:45 Áno, beriem 11:00 Púť kňazov v Šaštíne 12:15 Ruženec 12:50 Doma je doma 13:50 Medzi nebom a zemou 14:35 Peter medzi nami 15:00 Božie milosrdenstvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:05 U Nikodéma 17:30 Doma je doma z Prešova 18:30 Rozprávočka 18:40 Ruženec z Lúrd 19:30 Priepasť 20:15 Adorácia 20:45 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch 21:10 Katechéza 21:25 Arnold Janssen 21:55 Doma je doma z Banskej Bystrice 22:50 Krátke správy 23:00 Záver vysielania

05:30 Události v regionech 06:00 Bílá kočička 06:50 Tři zlaté vlasy děda Vševěda 08:00 Rodinné trampoty oficiála Tříšky 09:35 O princezně se zlatým lukem 10:40 O štěstí a kráse 11:50 To neznáte Hadimršku 13:20 O perlové panně 14:40 Obušku, z pytle ven! 15:55 Zlatí úhoři 17:20 Královský slib 19:00 Události 20:00 Želary 22:25 Highlander 00:19 Losování Šťastných 10 a Šance milion 00:20 Příběhy slavných - Karel Černoch 01:15 Sváteční slovo pedagoga a publicisty Jiřího Zajíce 01:20 Zajímavosti z regionů 02:00 Muzikály na cestách 02:50 Inventura písniček pod rentgenem 03:35 Rodinné trampoty oficiála Tříšky

TV LUX

8. 5. 2014

EUROSPORT 08:30 Sports Leaders 09:00 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 1. etapa 10:00 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 11:00 Cestovní vozy Cars of WTCC 11:30 Snooker MS - finále 14:00 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 15:00 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 2. etapa 17:00 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 18:00 Cyklistika Greg LeMond Show 18:15 Tenis 18:30 Watts Magazín sportovních karambolů 19:30 Box 23:30 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 2. etapa 00:30 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 01:30 Závěr vysílání

Vtip: Ferko sa učí slovenčinu, ale nejde mu to, tak zájde pre pomoc k otcovi: - Oci, aký je toto čas? „Mamička sa zhovárala so susedou.“ - No synak, to je stratený čas.

CT1

R. W. Emerson: „Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe, ináč ju nenájdeme.“

Samozrejme, nie každý je rád, že sa v našich lesoch nachádzajú diviaky a iná zver. A to z dôvodu nepredvídaných stretnutí najmä s autami, kedy dochádza k usmrteniu zvierat ako i poškodeniu vozidiel, z čoho nemajú radosť ako vodiči, tak i poľovníci. Ako sa však spieva v jednej pes-

MOBILNÁ PEDIKÚRA

Pedikúra - Manikúra

KRAJČÍRSTVO

Teraz len za

250 €

169 €

32%

Cena (pre 1 osobu) zahŕňa: - 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami - prehliadky podľa programu - vstup do skanzenu Zaanse Schans Termín: 14.05. - 18.05.2014

Salzburg a ďalšie krásy Rakúska Teraz len za

141 €

99 €

30%

Kláštorné nám. 4/1posch.-nad Srdiečkom Malacky

0905 663 895

MALACKY Sasinkova 1/A (vedľa Tatrabanky) 034/772 20 37

MALACKY Záhorácka 11/A (Florián) 0948 272 360

STUPAVA Hlavná 39 0948 018 804

ZREKONŠTRUOVANÁ PREDAJŇA

PÁNSKE OBLEKY, SAKÁ, BUNDY, OTVORENÁ KOŠELE, PLAVKY, SPODNÉ PRÁDLO, DOPLNKY MA, Obchodný dom Stred, 1. p., po-pia: 9-18, so: 8-12

ničke skupiny Vidiek „vidieť vyletieť bažanta, mi moje srdce opantá“, je treba myslieť na to že z lesa môže vybehnúť i 120 kg diviačik, čo už srdce zabolí. A čo na záver? Iba popriať, aby sa nielen diviakom, ale i ostatnej zveri v našil lesoch darilo. A pri prípadných stretnutiach na prechádzkach, aby sme v bezpečnej vzdialenosti mohli sledovať krásu našej prírody. Takže pozorovaniu a Lovu zdar.

PREDAJ A POŽIČOVŇA SPOLOČENSKÝCH A DETSKÝCH ŠIAT www. ločenské .sk spo ky šaty na všetky info@pretty.sk 0907 244 336 Moravský Svätý Ján

príležitosti, aj na bežné nosenie

Váš Robo hrdý Malačan

www.regionpress.com

16-0037

Zájazd do Amsterdamu a Bruselu

Pondelok: 14:00-16:00hod. Štvrtok: 10:00-12:00hod. alebo na objednávku

15-0112

- opravy, úpravy odevov - výmeny zipsov - skracovanie odevov - šitie na mieru

15-0142

Miriam tel.: 0915 677 453

16-0015

Malacky: 11 € Okolie do 25 km: 13 €

- Reflexná masáž chodidiel - Šponovanie zarastajúcich nechtov 0903 254 324 Malacky, Zámocká 9 (oproti pošte)

10-0072

aj diabetické a mykotické nohy

10-0077

v pohodlí Vášho domova

5

Autobusový zájazd: Hallstatt, Salzburg, Hitlerove Orlie hniezdo a jazero Wolfgangsee - 1x ubytovanie s raňajkami Termíny zájazdu: 17.05. - 18.05.2014 a 24.05. - 25.05.2014

Krásy Slovinska - zájazd Teraz len za

229 €

149€

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v Malackách

35%

Najkrajšie scenérie Julských Álp Cena (pre 1 osobu) zahŕňa: - 2 x hotelové ubytovanie s raňajkami - dopravu autobusom + sprievodca Termín zájazdu: 23.5. - 25.5.2014

3-dňový pobyt vo Vysokých Tatrách 109 € Ubytovanie v penzióne High Tatras - pobyt pre 2 osoby aj s raňajkami - fľaša vína na izbe - požičanie bicykla na 1 deň - 15% zľava v Aquacity Poprad

65 €

41%

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

Klinika očnej mikrochirurgie

OPERÁCIA ŠEDÉHO ZÁKALU ZADARMO Vyšetrenie bez výmenného lístka Operácia bez čakacej lehoty Nadštandardné služby Obedové menu k operácii ZADARMO Bezplatná telefónna linka 0800 105 555

www.veni-vidi.sk

MAzel 14-18 STRANA - 05

15-0038

Teraz len za

Základná umelecká škola v Malackách oznamuje všetkým záujemcom o  štúdium, že prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy v  Malackách pre školský rok 2014/2015 sa budú konať dňa 2. a 3. júna 2014 v čase od 14,00 do 17,00 hod. Prijímacie skúšky na hudobný a tanečný odbor prebehnú v budove ZUŠ na Záhoráckej ulici 1918, na  literárno – dramatický a výtvarný odbor v budove Synagógy, Na brehu 2. Bližšie informácie sa dozviete na internetovej stránke školy: www.zusmalacky.sk


Termín: 14. a 21. máj 2014 /streda/ o 10,00 hod. – žiaci ZŠ Záhorácka, Malacky o 14,00 hod. – žiaci z ostatných škôl Miesto: športový areál ZŠ Záhorácka, Malacky (atletická dráha, telocvičňa)

Začiatkom apríla pred Veľkou nocou si v Nemocnici Malacky posvietili na naše oči. V rámci tradičného, už štvrtého ročníka Týždňa zdravia, ktorý bol tentoraz trefne označený ako VeľkoOČNÝ, absolvovali návštevníci nemocnice okolo 1 000 preventívnych vyšetrení zameraných na zrak a ochorenia s ním súvisiace. Všetci si po vyšetrení zároveň vlastnoručne vyžrebovali z tomboly zaujímavý darček. Podujatie podporili aj známe osobnosti Maroš Kramár, sestry Zuzka a Iveta Haasové, Katka Feldeková a Martin Kapšo.

u nich približne 10 až 20-krát vyššie ako u ne-cukrovkárov. Aj to je dôvod, prečo sa na ochorenie oka v kombinácii s cukrovkou špecializujú v zmodernizovanom očnom centre Nemocnice Malacky.

Prevenciu pri očiach dnes málokto považuje za dôležitú, včasná diagnostika však dokáže odhaliť nielen možné zrakové chyby, ale aj ochorenia, ktoré so zrakom na prvý pohľad nesúvisia, napríklad vysoký krvný tlak alebo cukrovka. Preto sa v Nemocnici Malacky zamerali aj na vyšetrenie cukru v krvi. Pichnúť sa do prsta nechalo takmer 500 návštevníkov nemocnice, z ktorých niektorí mali zvýšenú glykémiu a bolo im odporučené opätovne si hladinu cukru premerať u svojho všeobecného lekára nalačno. Zvýšená hladina cukru v krvi totiž môže byť zdvihnutým prstom, ktorý naznačuje možný problém. S cukrovkou vedia následne ruka v ruke kráčať aj ďalšie ne-

tikov. Keďže sa nedá liečiť, len spomaliť, je dôležité, aby cukrovkári dodržiavali rady diabetológa a mali svoj cukor pod kontrolou. Riziko oslepnutia je

Cukrovkou trpí aj šansoniérka Katka Feldeková, ktorá do nemocnice zavítala s apelom na jej návštevníkov, aby sa prevencie nebáli. „Sladkú chorobu“ jej zistili v trinástich rokoch a keďže pracuje aj ako čašníčka v cukrárni, mrzí ju, že nemôže zákazníkom poradiť pri výbere zákuskov. Na druhej strane, herečka Zuzana Haasová toto ochorenie neberie ako negatívum, skôr sa s ním naučila žiť a neobmedzuje ju. Pozitívne cukrovku vníma aj náš úspešný bežecký lyžiar Martin Kapšo, ktorý s ňou dokonca získal titul majstra Slovenska v lyžiarskom šprinte.

Diabetici musia mať svoj cukor pod kontrolou, dlhodobo zvýšená hladina môže byť príčinou diabetickej retinopatie, ktorá vedie až k slepote.

Návštevníkov nemocnice zaujalo aj meranie vnútroočného tlaku, ktoré si nechalo

w w w.regionpress.com Prijmeme ihneď do TPP BEZPEČNOSTNÝCH PRACOVNÍKOV do regiónu Zohor - Lozorno

HĽADÁM ÚČTOVNÍČKU

s praxou na skrátený úväzok, najlepšie na živnosť 0903 273 171

85-0120

Kritéria pre prijatie žiaka do športovej triedy: 1. Úspešné zvládnutie talentových skúšok 2. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti PRÍJMEME 3. Súhlas zákonného zástuppracovníka na pozície: cu so zaradením do športovej HLBIČKA triedy DRÔTOVÁ REZAČKA 4. Potvrdenie o absolvovaní (v automobilovom priemysle ) výkonu práce: TRNAVA psychodiagnostického vyšetre- miesto ubytovanie hradí firma nia (sprostredkuje škola) 0918 493 960 Obsah talentových skúšok do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a volejbal: a) atletika – beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, beh na 500 m b) volejbal – telesná výška, dosah v stoji, člnkový beh 4 x 10 m, skok do diaľky z miesta, ľah – sed za 1 minútu, hod plnou loptou (1 kg), preskoky cez švihadlo za 1 minútu

príjemné ochorenia. Jedným z nich je i diabetická retinopatia, ochorenie sietnice, ktoré je v svetovom meradle najčastejšou príčinou slepoty u diabe-

previesť takmer 300 z nich. Väčšina ľudí mala tento tlak v poriadku, zvýšený ho malo okolo 15 % návštevníkov. Mnoho Malačanov sa zaujímalo aj o ostrosť svojho zraku. Až tretina tých, ktorí si ostrosť zraku nechali diagnostikovať, vidí horšie a bude potrebovať okuliare, prípadne vyššie dioptrie. Zaujímavým vyšetrením v rámci VeľkoOČNÉHO týždňa zdravia bol aj screening očného pozadia, ktorý je mimoriadne aktuálny hlavne pre seniorov. Vykonával sa Funduskamerou, ktorá veľmi presne fotografuje sietnicu. V priebehu troch dní bolo vyšetrených takmer 150 pacientov, z ktorých 15 dostalo Amslerovu mriežku na domáce samovyšetrenie, keďže im bola zistená suchá forma vekom podmienenej degenerácie makuly. Amslerova mriežka je plocha rozdelená na malé štvorčeky s čiernou bodkou v strede. Pacient sa na bodku pozerá najprv jedným, potom druhým okom. Varovným sig-

Kvetinárstvo v AFK hľadá

Firma Lucitex prijme

PREDAVAČKU DO PREDAJNE KOBERCOV

Slnko svieti, hurá práca!!!

Spoločnosť

Otvorili sme novú kanceláriu v Bratislave, a ihneď prijímame prevádzka v Zohore prijme

ENERGETICKÝCH PORADCOV.

VODIČOV

Plat 950 EUR, bezplatné školenie, firemné auto. Požadujeme: komukatívnosť, úsmev, chuť učiť sa. Vhodné aj pre absolventov.

(VP sk. C + E)

0903 576 258

Kontakt: 0911 360 059

Ponuka práce VZV operátor výroby

Miesto práce: Bratislava, Lozorno, Trnava Mzda: od 600€ netto VOLAJTE 0800 500 002, 0800 500 520

v Malackách na Nádražnej 1143 (areál tržnice oproti stanici)

tel.: 034/772 41 91 v pracovné dni info: v predajni - priniesť životopis

Pri suchej forme vekom podmienenej degenerácie makuly liečba spočíva hlavne v podávaní látok, ktoré posilňujú obranné mechanizmy oka pred zhubnými účinkami svetla (napr. luteín, či betakarotény, ktoré sa nachádzajú aj v paprike, hlávkovom šaláte, ideálne je konzumovať ryby). Žiadny z vyšetrených návštevníkov našťastie nebol odoslaný na vyššie pracovisko z dôvodu podozrenia na vlhkú formu vekom podmienenej degenerácie makuly, čo je dobré, keďže práve táto vlhká forma spôsobuje deštrukčné zmeny na sietnici. Vyšetrenie Funduskamerou absolvoval aj herec Maroš Kramár, ktorý tiež prišiel podporiť toto podujatie so synom Markom. O svoje zdravie sa stará a je rád, že mu slúži.

PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA S DLHOROČNOU PÔSOBNOSŤ V RÁMCI SLOVENSKA A ČESKA PONÚKA ZAUJÍMAVÚ A FINANČNE DOBRE PLATENÚ PRÁCU

KVETINÁRKU - ARANŽÉRKU

Prax nutná, nástup dohodou mobil: 0908 301 951

Bratislava, Odborárska 3 02/444 59 658 0903 415 928

nálom je akákoľvek chybička v mriežke, či už vo forme prerušenej alebo zakrivenej čiary.

15-0028

Základná škola, Záhorácka 95, Malacky pozýva žiakov 4. ročníka na talentové skúšky do športovej triedy pre školský rok 2014/2015.Dievčatá a chlapci sa môžu uchádzať o prijatie do 5. ročníka športovej triedy so zameraním na atletiku a volejbal.

Potrebujú Záhoráci okuliare?

23-0085

Talentové skúšky do športovej triedy

Bratislava 0948 002 048 Nitra 0917 839 691 Košice 0917 839 697 www. e-personal.eu

MAzel 14-18 STRANA - 06

23-0108

3 5

05:59 Studio 6 08:45 Vše o vaření 09:00 McLeodovy dcery 09:45 Past 10:00 Kluci v akci 10:25 Pošta pro tebe 11:25 Toulavá kamera 12:30 Sama doma 14:00 Vše o vaření 14:20 Kuchařská pohotovost 14:45 Tak neváhej a toč speciál 16:20 AZ-kvíz 16:45 Malá farma 17:05 Besipky 17:10 Polopatě 18:00 Události v regionech 18:25 Taxík 19:00 Události 20:00 První republika: Čarodějka 21:00 13. komnata Marty Slánské 21:30 Všechnopárty 22:15 Kolo plné hvězd 23:10 Profesionálové: Kuželky 10/57 00:00 AZ-kvíz 00:30 Malá farma: Hračky pro kůzlata 00:55 Sama doma 02:30 Hobby naší doby 02:55 Dobré ráno CT1

10-0095

4

16-0141

9 9 8 4 5 7

08:30 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 2. etapa 09:45 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 10:45 Cyklistika Greg LeMond Show 11:00 Fotbal 13:00 Plochá dráha 13:45 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 14:45 Cyklistika Greg LeMond Show 15:00 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 3. etapa 17:00 Fotbal 18:15 Cyklistika Greg LeMond Show 18:30 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 21:15 Box 22:45 Silové sporty Strongest Giants v Austrálii 23:45 Cyklistika Giro d‘Italia 2013 01:00 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 2. etapa 01:30 Závěr vysílání EUROSPORT

74-0155

5 6

2 8

3

15-0156

2 7

8

07:00 Svätá omša 07:30 Ruženec 08:05 Doma je doma z Banskej Bystrice 09:05 Medzi nebom a zemou 09:45 Putovanie kalváriami 10:20 Môj názor 10:35 U Nikodéma 12:15 Ruženec 12:50 Doma je doma 13:50 Prehľad katolíckych periodík 13:55 Vatikánsky magazín 14:30 Priepasť 15:00 Božie milosrdenstvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:05 Večerná univerzita 16:45 Katechéza 17:00 Animované biblické príbehy 17:30 Prežili sme Gulag 18:30 Rozprávočka 18:40 Ruženec z Lúrd 19:30 Luxáreň 20:00 Spravodajský súhrn 20:25 EFFETA: Jn 10, 1 - 10 20:55 Doma je doma z Prešova 21:55 Svätý Peter 2: Film 2 23:00 Záver vysielania TV LUX

9. 5. 2014

15-0090

3

TV program piatok

15-0207

4

6 2

85-0182

4 8 5 9


08:30 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 3. etapa 09:30 Cyklistika Giro d‘Italia - 1. etapa 11:00 Tenis 11:15 Fotbal ME do 17 let - skupiny Německo - Švýcarsko 12:45 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 4. etapa 13:30 Cyklistika Giro d‘Italia - 1. etapa 14:30 Cyklistika Giro d‘Italia - 2. etapa 17:30 Cyklistika 19:00 Plochá dráha 22:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 2. etapa 23:15 Jezdectví Horse Racing Time 23:30 Cyklistika 4 dny Dunkerque - 4. etapa 00:30 Plochá dráha 01:30 Watts Magazín sportovních karambolů 02:00 Závěr vysílání EUROSPORT

07:00 Ruženec 07:55 Klbko 08:15 Animované biblické príbehy 08:40 Priepasť 09:10 LAJF: RYŽA alebo Návrat na Filipíny 10:10 Prežili sme Gulag 11:10 Godzone magazín 11:40 Saleziánsky magazín 12:15 Ruženec 12:50 Generálna audiencia 14:00 Zlatá niť viery na Britských ostrovoch 14:35 Spojení oceánom 15:00 Božie milosrdenstvo 15:15 Ruženec z Lúrd 15:50 O pôsobení diabla 16:55 Arnold Janssen 17:20 Hudobné pódium 18:00 Luxáreň 18:30 Rozprávočka 18:40 Ruženec z Lúrd 19:10 Áno, beriem 19:25 EFFETA 19:50 Prehľad katolíckych periodík 20:25 Svätý Peter 22:15 Adorácia 22:45 Spravodajský súhrn 23:00 Záver vysielania

Tel.: 0905 267 083

16-0101

VOLAJTE 0907 727 002, 02/444 53683

Epiktetos: „Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba.“

nové ponuky, pracujte ihneď

hľadá nových pracovníkov do svojho tímu na pozície:

• BALIČKA – balenie komponentov

• VODIČ VZV – skladník zásobovač

do nepretržitej prevádzky Firma Power-Tec GmbH je nemecká osobná agentúra v juhonemeckej oblasti. Náš zákazník je stredne veľká firma v bavorskej oblasti. Pre firmu je charakteristické veľmi vysoká kvalita technológie náradia pre strojný priemysel vyvážajúca sa do celého sveta.

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk tel. kontakt: 034/778 20 90

PREVÁDZKOVÝ MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (m/ž)

16-0138

Miesto výkonu práce: Malacky Podmienky: manuálna zručnosť, samostatnosť, flexibilita, chuť pracovať, prax v strojárenskom priemysle výhodou, práca vhodná aj pre absolventov. Ponúkame: výhodné platové podmienky, zabezpečujeme dopravu a iné.

Pre nášho zákazníka hľadáme k čo najskôr možnému termínu nástupu:

Požiadavky na uchádzača: • Ukončené vzdelanie (vyučený) v odbore elektronikár, mechatronik alebo podobné vzdelanie • Niekoľkoročné pracovné skúsenosti v podobnej pozícii • Vysoká remeselnícka zručnosť a zodpovedné pracovné konanie • Nadpiemerná ochota pripravenosti a vysoký zmysel pre zodpovednosť • Samostané pracovné myslenie a nasadenie zamerané na vysledky Vaša náplň práce: Vo Vašej pozícii ste zodpovedný za údržbové a opravné práce na elektronických vybaveniach popr. na našich strojoch. K Vašej náplni práce patria aj všeobecné inštalačné práce ako aj odstránenie problémov v prípade poruchy

MONTÉR ÚDRŽBÁR (m/ž) Požiadavky na uchádzača: • Ukončené vzdelanie (vyučený) v odbore priemyselný mechanik, mechatronik alebo podobné vzdelanie • Niekoľkoročné pracovné skúsenosti v oblasti údržby alebo montáži strojov • Vysoká remeselnícka zručnosť a zodpovedné pracovné konanie • Nadpiemerná ochota pripravenosti a vysoký zmysel pre zodpovednosť • Samostané pracovné myslenie a nasadenie zamerané na vysledky

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom priemysle hľadá nových pracovníkov do svojho tímu na pozície:

• OPERÁTOR VÝROBY • OPERÁTOR NA MONTÁŽNEJ LINKE • PENIČ • VODIČ VZV

Vaša náplň práce: Vo Vašej pozícii ste zodpovedný za údržbové práce na našich CNC strojoch a operačných systémoch. Taktiež patrí k Vašej náplni práce odstránenie porúch na vybaveniach. Ponúkame pre obidve pozície : • Každé dva týždne možnosť jazdiť za rodinou • Príjemné ubytovanie/izba je daná bezplatne k dispozícii • Veľmi dobré platové podmienky

do 3-4 zmennej prevádzky

Podklady posielajte prosím na E-Mail: info@power-tec.net

15-0209

Tešíme sa na Vaše uchádzanie sa o miesto.

Životopis zasielajte na: office@ttcontrols.sk tel. kontakt: 034/778 20 90

MAzel 14-18 STRANA - 07

16-0138

Miesto výkonu práce: APP Lozorno Podmienky: manuálna zručnosť, samostatnosť, flexibilita, chuť pracovať, prax v automobilovom priemysle výhodou, práca vhodná aj pre absolventov. Ponúkame: výhodné platové podmienky, zabezpečujeme dopravu a iné.

Objavil sa u Vás záujem? Tak potom nám pošlite Vaše kompletné podklady uchádzajúce sa o zamestnanie s údajom možného nástupu priamo na kontaktnú osobu, pani Jurisch.

7

V PROPOZÍCIE 42 . ROČNÍKA BEHU OSLOBODENIA A 8. ROČNÍKA POHÁRA CENTRA VOĽNÉHO ČASU POD ZÁŠTITOU KOMISIE PRE VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ A ŠPORT MSZ MALACKY

Spoločnosť pôsobiaca v automobilovom a strojárenskom priemysle

S MOŽNOSŤOU PRÁCE V BRATISLAVE!

• zaujímavé finančné ohodnotenie • jedinečný produkt

0944 636 456 ~ www.slovakiablok.sk

Prijmeme vodiča MKD s praxou

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE SBS

hľadá pre podporu predaja ľudí

Vtip: Škótske futbalové mužstvo zvíťazí v prestížnom zápase s odvekým rivalom. Tréner celý natešený hovorí: - Chlapci, dnes ste hrali fantasticky. Zaslúžite si trochu osvieženia. John, otvor okno!

CT1

OTVÁRAME

Spoločnosť na výrobu úsporných stavebných prvkov

• príjem popri zamestnaní alebo na živnostenský list • časová nezávislosť

06:00 Kouzelné bylinky 06:25 Na cestě po Chanchamayu 06:55 Co teď a co potom? 07:45 Obušku, z pytle ven! 08:55 Všechnopárty 09:40 Rozdělení konta Adventních koncertů 2013 10:00 Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:05 Co poudala bába Futéř 13:50 Po stopách hvězd 14:20 Pohádka máje 15:50 Volební spoty kandidátů do 16:15 Přízrak 17:15 My všichni školou povinní 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 20:00 Nejchytřejší Čech 21:20 Jak básníkům chutná život 23:05 Rob Roy 01:20 Manéž Bolka Polívky 02:40 Kuchařská pohotovost

TV LUX

10-0099

10.5. 2014

94-0206

TV program sobota

1. Usporiadateľ: Mesto Malacky, STROJÁR, AC, CVČ a AD HOC Malacky 2. Termín: 8. mája 2014 / štvrtok / o 9.30 h. 3. Miesto: futbalový štadión v Zámockom parku 4. Funkcionári preteku: riaditeľ – Mgr. Anton Pašteka, tajomník - Mgr. Alžbeta Šurinová, hlavný rozhodca – PaedDr. Petr Filip 5. Program: 8.00 – 9.30 h: prezentácia, nástup, otvorenie 9.30 – 10.30 h: súťaže žiactva 10.30 – 10.45 h: súťaže dorastu 10.45 – 11.00 h: súťaže dospelých 11.15 h: slávnostné vyhlasovanie výsledkov 6. Vekové kategórie a dĺžka tratí : najmladší žiaci, žiačky (1. a 2. roč. ZŠ, 200 m) mladší žiaci I., žiačky I. (3. a 4. roč. ZŠ, 300 m) mladší žiaci II., žiačky II. (5. až 7. roč. ZŠ, 400 m) starší žiaci (8. a 9. roč. ZŠ, 800 m) staršie žiačky (8. a 9. roč. ZŠ, 600 m) /bez žiakov, ktorí opakujú ročník a prechádzajú tým vekovú kategóriu/ dorastenky (15 až 18 ročné, 1000m) dorastenci (15 až 18 roční, 2000 m) ženy (od 19 rokov, 1000 m) muži (od 19 rokov, 3000 m) 7. Žiactvo bude bojovať o Pohár Centra voľného času. Najlepších päť pretekárov v každej kategórii sa bude bodovať ( 5,4,3,2,1 ) a súčet stanoví víťaznú školu. Podujatie je zaradené do hodnotenia o najaktívnejšiu školu Malaciek v oblasti športu. 8. Prví traja v každej kategórii získajú vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu získa i najmladší a najstarší účastník pretekov. Ocenená bude i účasť rodín s najväčším počtom účastníkov / min. 1 dospelý a 2 deti /. 9. Pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Štart je v pretekoch na vlastné riziko. Protest možno podať u hlavného rozhodcu do 15 minút po skončení preteku príslušnej kategórie s vkladom 2 € . 10. K dispozícii sú neuzamykateľné šatne len na prezlečenie. Za odložené veci sa neručí.


  

  

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

 Redakcia: tel/fax: e-mail:

BernolĂĄkova 1/A Malacky 034 / 772 66 23 malacko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

11.5. 2014

08:30 Cyklistika Giro dâ&#x20AC;&#x2DC;Italia - 2. etapa 09:00 Formule GP3 v BarcelonÄ&#x203A; - 1. zĂĄvod 09:30 Formule GP3 v BarcelonÄ&#x203A; - 2. zĂĄvod 10:00 PlochĂĄ drĂĄha 10:30 Motorky 11:30 Watts MagazĂ­n sportovnĂ­ch karambolĹŻ 11:45 ZĂĄvody GT 12:30 CestovnĂ­ vozy 13:00 CestovnĂ­ vozy 14:00 Cyklistika 14:30 Cyklistika 17:30 CestovnĂ­ vozy 18:30 Motorky 19:00 Motorky 19:45 Motorsport 20:00 JezdectvĂ­ 21:00 Cyklistika 22:00 Cyklistika 23:00 Cyklistika 01:00 Motorsport 01:15 Watts MagazĂ­n sportovnĂ­ch karambolĹŻ 01:30 ZĂĄvÄ&#x203A;r vysĂ­lĂĄnĂ­ EUROSPORT

07:00 RuĹženec 07:55 Klbko 08:15 AnimovanĂŠ biblickĂŠ prĂ­behy 08:40 Slovo BoĹžie podÄža JĂĄna 09:10 KatechĂŠza 09:25 LuxĂĄreĹ&#x2C6; 10:00 Peter medzi nami 10:30 SvätĂĄ omĹĄa zo Ĺ aĹĄtĂ­na 11:40 Ă no, beriem 12:15 RuĹženec 12:50 U NikodĂŠma 14:15 ZlatĂĄ niĹĽ viery na BritskĂ˝ch ostrovoch 14:40 MĂ´j nĂĄzor 15:00 BoĹžie milosrdenstvo 15:15 RuĹženec z LĂşrd 15:50 PreĹžili sme Gulag 16:55 EFFETA 17:20 PoltĂłn magazĂ­n 17:45 AnimovanĂŠ biblickĂŠ prĂ­behy 18:10 Klbko 18:30 RozprĂĄvoÄ?ka 18:40 RuĹženec z LĂşrd 19:10 KatechĂŠza 19:30 VlastnĂĄ cesta 20:25 Medzi nebom a zemou 21:10 Ä&#x152;aviareĹ&#x2C6; 22:05 VeÄ?ernĂĄ univerzita 23:00 ZĂĄver vysielania TV LUX

06:35 OkouzlenĂ­ 07:25 To neznĂĄte HadimrĹĄku 09:00 PolopatÄ&#x203A; 09:45 KalendĂĄrium 10:00 ToulavĂĄ kamera 10:30 Objektiv 11:00 HĹ&#x2122;Ă­chy pro pĂĄtera Knoxe 12:00 OtĂĄzky VĂĄclava Moravce 13:00 ZprĂĄvy 13:05 Ä&#x152;ertova nevÄ&#x203A;sta 14:25 Lucie, postrach ulice 16:10 PĹ&#x2122;Ă­bÄ&#x203A;hy slavnĂ˝ch 17:05 PĹ&#x2122;Ă­sahĂĄm a slibuji 18:25 KouzelnĂŠ bylinky 19:00 UdĂĄlosti 20:00 PoslednĂ­ cyklista 21:25 168 hodin 22:00 ObÄ?anskĂ˝ prĹŻkaz 00:10 KomisaĹ&#x2122; Moulin 01:35 ManĂŠĹž Bolka PolĂ­vky 02:55 BanĂĄnovĂŠ rybiÄ?ky 03:20 MĂłda-ExtravaganceManĂ˝ry 03:45 Zahrada je hra 04:15 KuchaĹ&#x2122;skĂĄ pohotovost 04:45 VĹĄechnopĂĄrty CT1

Inzercia: Ing. Igor Abel 0905 387 063 Vladislav Abel 0905 859 679 Vladislava UfrlovĂĄ 0908 979 469

DistribĂşcia: (25.500 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: v MalackĂĄch, Stupave a v obciach okresu: ZĂĄvod, Studienka, MalĂŠ LevĂĄre, VeÄžkĂŠ LevĂĄre, PlaveckĂ˝ MikulĂĄĹĄ, PlaveckĂŠ Podhradie, RohoĹžnĂ­k, Gajary, SoloĹĄnica, KostoliĹĄte, KuchyĹ&#x2C6;a, Suchohrad, Jakubov, LĂĄb, ZĂĄhorskĂĄ Ves, PlaveckĂ˝ Ĺ tvrtok, Pernek, JablonovĂŠ, Lozorno, Marianka, Borinka, Zohor a VysokĂĄ pri Morave

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

02-0029-6

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

Auto Ideal s.r.o., VajnorskĂĄ 97/A, PrevĂĄdzka VajnorskĂĄ 127, BA, 831 04, tel.: 02/444 623 14, mail.: suzuki@autoideal.sk, www.autoideal.sk

dosah na 1.500.000

02-0081

 

PIESTANSKO 

TV program nedeÄža

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem 08105 Ferova linka PR clanok 189x125.indd 1

MAzel 14-18 STRANA - 08

15.4.2014 16:01

Profile for malacko malacko

Malacko 14-18  

Malacko 14-18

Malacko 14-18  

Malacko 14-18

Advertisement