Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

týždenne do 30 000 domácností a firiem

59-344 59-0004-9

A ŽB UDÍ U SL E ¼ PR

74-0130

lucenecko.sk

LUCENECKO

2

14


tel/fax: e-mail:

Ĺ˝elezniÄ?nĂĄ 26, LuÄ?enec 047 / 451 21 56-7 lucenecko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Miriam HaĹĄkovĂĄ 0905 915 039

DistribĂşcia: (30.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: LuÄ?enec, VeÄžkĂ˝ KrtĂ­ĹĄ, PoltĂĄr, FiÄžakovo, VidinĂĄ, HaliÄ?, BoÄžkovce, MikuĹĄovce, PanickĂŠ Dravce + v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: MĂĄlinec, Kalinovo, CinobaĹˆa, BrezniÄ?ka, VeÄžkĂĄ Ves, ToÄ?nica, VeÄžkĂĄ nad IpÄžom, Kokava nad Rimavicou, Rapovce, FiÄžakovskĂŠ Biskupice + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: DivĂ­n, MĂ˝tna, DobroÄ?, LovinobaĹˆa, TomĂĄĹĄovce, TuhĂĄr, RuĹžinĂĄ, KotmanovĂĄ, PodreÄ?any, Ĺ˝elovce, BuĹĄince, PĂ´tor, DolnĂĄ StrehovĂĄ, ZĂĄvada

TV program pondelok

07:00 SvätĂĄ omĹĄa 07:45 RuĹženec 08:20 Gigi, BoĹžia princezniÄ?ka 08:55 Univerzita tretieho veku 10:20 Z prameĹˆa 10:30 SvätĂĄ omĹĄa z OpĂĄtstva Jasov 12:25 RuĹženec 12:55 Na ceste v rodine 13:30 V ĹĄkole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 RuĹženec z LĂşrd 16:00 KatechĂŠza 16:45 LUXĂĄreĹˆ 17:30 Doma je doma 18:35 Gigi, BoĹžia princezniÄ?ka: ĂšÄ?es 19:05 RuĹženec 19:35 Z prameĹˆa 20:15 PozvĂĄnka 20:30 V SamĂĄrii pri studni 21:55 Moja misia 23:00 Medzi nebom a zemou 23:45 Z prameĹˆa 00:10 KrĂĄtke sprĂĄvy 00:25 Fundamenty 01:20 Univerzita tretieho veku

05:59 Studio 6 09:00 Otec Brown 09:55 168 hodin 10:30 Po stopĂĄch hvÄ›zd 11:00 PoĹĄta pro tebe 12:00 ZprĂĄvy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 KamarĂĄd z vojny 14:20 Na kolejĂ­ch Ä?ekĂĄ vrah 15:55 To je vraĹžda, napsala 16:45 CestomĂĄnie 17:15 AZ-kvĂ­z 17:40 ÄŒernĂŠ ovce 18:00 UdĂĄlosti v regionech 18:25 Kde domov mĹŻj? 18:55 UdĂĄlosti za okamĹžik a poÄ?asĂ­ 19:00 UdĂĄlosti 19:50 Branky, body, vteĹ™iny 20:00 Případy 1. oddÄ›lenĂ­ 21:05 InďŹ ltrace 22:10 Kriminalista 23:10 Na stopÄ› 23:35 Taggart 00:25 AZ-kvĂ­z 00:50 KalendĂĄrium 01:05 GEN - Galerie elity nĂĄroda 01:55 Ĺ˝ijeĹĄ jenom 2x 02:25 DobrĂŠ rĂĄno

TV LUX

21. 5. 2018

05:00 Fotbal 06:15 Cyklistika 07:15 Fotbal 08:30 Cyklistika Giro d‘Italia - 15. etapa 09:00 Tenis Australian Open - souhrn 10:00 Tenis French Open - kvaliďŹ kace 12:00 CestovnĂ­ vozy SP v Zandvoortu - 2. zĂĄvod 13:00 Tenis 16:30 CestovnĂ­ vozy 17:30 Tenis 20:00 Tenis 20:10 ZprĂĄvy 20:15 CestovnĂ­ vozy 21:00 Cyklistika 22:00 Fotbal 22:55 ZprĂĄvy 23:00 Fotbal 01:15 Watts 01:30 CestovnĂ­ vozy 02:15 CestovnĂ­ vozy 03:00 Tenis 03:00 ZĂĄvÄ›r vysĂ­lĂĄnĂ­ 04:00 Cyklistika EUROSPORT

CT1

HOVÄDZIE KOŽE

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

A PAROŽIE

VOLAJTE: 0904

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

65<;

 44  <4  :4 

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

SmĂştoÄ?n

ka

enka

SmĂştoÄ?nĂĄ spomienka

ĂĄ spomi

,

po

mi en

SpomeĹ&#x2C6;te si s nami na blĂ­zkych a dajte to vedieĹĽ aj ostatnĂ˝m, ktorĂ­ ich poznali. PodrobnejĹĄie info na tel: 0905 915 039

rok ,

94-0090

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

(staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.pozickyimpresia.sk

spomienka

V roku 2018 prinĂĄĹĄame pre VĂĄs novinku: ĹžĹ&#x2C6;avy.

dosah na 1.500.000

ŕť&#x201E; 0903 625 926

*.)*&"#*$ $ /3$2'!'# !"! &!'!! , ).%"#!$, !'/#$&(!"(.-!&(),-#&&#(3,*,% )*+! '!-.,*+7/23 $-!'!,-)/%-)+)',(!"(.-!>(),A ("7 3 )-!1-.,*+7/2./!=-!/8!  4 45 #$%- (! %% *$ '*&/)$ +$/20 +"! ( !#*,!"#*'  &%1 !$% 000&&#(3,*,%/!+!$(!*)(.%)/!%)((#!

rok uplynie decembra il DĹ&#x2C6;a 28. ust avĹždy op Ä?o nĂĄs n Ĺžel, vanĂ˝ man nĂĄĹĄ milo zaĹĽ Ă˝ otec a otec, star

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

aj pre Ĺženy na MD ĹživnostnĂ­kov,

BEZ LATKOV dĂ´chodcov opatrovateÄžky POP

O +-#,&/#!'$* O#'/,%7))- ' + *O &)")/! O.?!(!*(!

Ro islav FĂĄbiĂĄn z a, syn Lad . Ladislav ou spomĂ­najĂş manĹžedilknou a svokra s ro a Ăşct . S lĂĄskou ou, dcĂŠra Monika s rodin

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Y K Ă&#x203A; I Ĺ˝ PĂ&#x201D;

&&#(3&)/!(,%7*)#,A)/@,*)(9%(*+! $. )/2 /'!,-7"

ĂĄs

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

481 220

24-0012

Redakcia:

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 TelerĂĄno 08:30 ZĂĄmena manĹželiek 09:50 Oteckovia 10:55 SusedskĂŠ prĂ­pady 11:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 12:55 Monk II. 14:55 SusedskĂŠ prĂ­pady 15:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 Susedia 21:20 KuchyĹ&#x2C6;a 22:00 Kredenc 23:00 Sekerovci 23:40 KriĹžovatka smrti 00:40 Monk 02:20 Mama 03:10 ZĂĄmena manĹželiek 04:10 RodinnĂŠ prĂ­pady MARKĂ?ZA

59-0016-20

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

06:10 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 07:00 HurĂĄ do zĂĄhJEDNOTKA rady 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ zĂĄhrady 09:00 DruhĂĄ ĹĄanca 09:55 Nash Bridges 10:40 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:25 ZajtrajĹĄie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ zĂĄhrady: Le Rayol, FrancĂşzsko 16:55 Neskoro veÄ?er 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 Fantomas sa hnevĂĄ 22:05 ObÄ?an za dverami 22:45 KriminĂĄlka StarĂŠ Mesto 23:40 ZajtrajĹĄie noviny 00:25 Fantomas sa hnevĂĄ 02:05 ObÄ?an za dverami 02:40 DĂĄmsky klub

52-0072

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VEĽKOKRT�ŠSKO-POLTà RSKO

05:40 KRIMI 06:15 RANNĂ&#x2030; NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021; 10:35 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021; 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 14 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:00 NajlepĹĄie HalĂł 23:40 SpravodlivosĹĽ v krvi VII. 13 00:40 MyĹĄlienky vraha III. 4 01:35 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021; 04:50 NOVINY TV JOJ JOJ

21. 5. 2018

Ä?n

lucenecko.sk

PIESTANSKO LUCENECKO

TV program pondelok

av

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

KĂ&#x161;PIM:

regionĂĄlne noviny


redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

Jedno prĂĄvo mĂĄme vĹždy A to je prĂĄvo na nĂĄzor. Hoci si to niektorĂ­ naĹĄi spoluobÄ?ania, bohĂĄÄ?i a politici nedokĂĄĹžu ani len pripustiĹĽ, kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ prĂĄvo na Ăşplne vlastnĂ˝ nĂĄzor a ten nĂĄzor mĂĄ taktieĹž prĂĄvo vyslovovaĹĽ bez toho, aby ho v

tom ktokoÄžvek obmedzoval. S jedinou vĂ˝nimkou â&#x20AC;&#x201C; a to je spravodajstvo. Tam je prĂ­pustnĂĄ iba informĂĄcia. AkonĂĄhle ide o komentĂĄr, poznĂĄmku, glosu, fejtĂłn, esej a inĂŠ Şånre, Ä?i uĹž v novinĂĄrskom svete, alebo aj v tom medziÄžudskom, je iba na kaĹždom z vĂĄs/nĂĄs, ako toto prĂĄvo vyuŞívame. Opäż sa vynĂĄrajĂş novĂ­ cenzori a kĂĄdrovĂĄci, ktorĂ­ by toto prĂĄvo chceli ÄžuÄ?om vziaĹĽ. A ak tĂ­ vzdorujĂş, potom stĂşpa agresivita tĂ˝chto umlÄ?iavateÄžov pravdy, nepripustia Ĺžiaden argument, sĂş presvedÄ?enĂ­, Ĺže jedine oni majĂş prĂĄvo na vĹĄeobecnĂş pravdu. Je to smutnĂŠ a je to zĂĄroveĹ&#x2C6; varovnĂŠ. KaĹždĂ˝ aspoĹ&#x2C6; troĹĄku demokraticky zmýťĞajĂşci Ä?lovek poznĂĄ Voltaireov vĂ˝-

rok â&#x20AC;&#x17E;nesĂşhlasĂ­m s tĂ˝m, Ä?o hovorĂ­ĹĄ, ale do poslednej kvapky krvi budem brĂĄniĹĽ tvoje prĂĄvo povedaĹĽ toâ&#x20AC;&#x153;. Treba si ho asi oĹživiĹĽ. A treba to tĂ˝m cenzorom pripomĂ­naĹĽ. Ich Ä?as sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problĂŠm nĂĄĹĄ vĹĄetkĂ˝ch. Ak ju vĹĄak vracajĂş pred tĂ˝ch tridsaĹĽ rokov vedome, ide o poruĹĄovanie zĂĄkonov a rĂşcanie zĂĄkladov krehkej demokracie na Slovensku, Ä?oraz viac dorĂĄĹ&#x2C6;anej zo vĹĄetkĂ˝ch moĹžnĂ˝ch i nemoĹžnĂ˝ch strĂĄn. VeÄža odvahy v presadzovanĂ­ vlastnĂ˝ch nĂĄzorov a veÄža ĹĄĹĽastia na ceste k demokracii â&#x20AC;&#x201C; aj na Slovensku! Ivan BroŞík

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: â&#x20AC;&#x17E;Ĺ˝iaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;MinulĂ˝!â&#x20AC;&#x153; F. de la Rochefoucauld: â&#x20AC;&#x17E;Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ&#x20AC;RG

auto-moto/predaj 1

bË?

auto-moto/inĂŠ

2

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

na ĹĄtvrtinky XĹ&#x20AC;RG

bË?

EdĂ­cia pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ milujĂş SUV 1DMSUHGÂŁYDQHMÄŁLH6899LWDUDDSRSXOÂŁUQ\6;6&URVVSULFKÂŁG]DMÂźYbSRQXNHNWRUÂŁYÂŁVXUĂ?LWHFK\WÂŻ]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLĹ&#x20AC;ÄŁLHKRSUHGDMFX6X]XNLHÄŁWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGĂźĹ&#x20AC;NRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂ&#x17D;62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGĂźĹ&#x20AC;NRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂ&#x17D;62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂ&#x17D;62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ&#x20AC;GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ&#x20AC;E\]GDUPD0RĹ&#x20AC;QRVħSUHGĂźĹ&#x20AC;HQLD]ÂŁUXN\DĹ&#x20AC;QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 4 dolu.


3 6 4 5

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:45 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 15 14:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM II. Slovenský kriminálny seriál. MN 15 2017 22:00 HESLO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 23:00 HESLO 23:55 Spravodlivosť v krvi VII. 14 00:55 Myšlienky vraha III. 5 01:50 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Neskoro večer 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhradyo 16:55 Druhá šanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 „Četníci z Luhačovic“: „Baron Kafr“ 21:55 Skôr než zomrieme 23:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:35 Skôr než zomrieme 02:35 Dámsky klub

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 08:55 Hudobné pó05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis dium 10:10 Z prameňa 10:30 Fatimské posolstvo 11:00 Doma EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Šerm Grand Prix Series v je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Medzi nebom Šanghaji 09:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 15. etapa 10:45 Ces- a zemou 13:40 Vaticano 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hoditovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:15 Fotbal MLS - 12. na milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita trekolo Chicago Fire - Houston Dynamo 12:30 Cyklistika 13:15 tieho veku 16:55 Slovo v obraze 17:05 Viera do vrecka 17:30 Cyklistika 17:30 Tenis 18:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička 19:05 Ruženec 20:15 Cyklistika 22:00 Jezdectví 22:25 Zprávy 22:30 Formule 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Spojení oceánom 23:30 Závody GT 00:30 Závody GT 00:45 Tenis 01:30 Cyklisti- 21:45 Na území Boha 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z praka 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 Cyklistika meňa 00:25 Doma je doma 01:20 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Kamarád z vojny 10:05 Dveře 10:45 Sázka pro dva 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Telegram 14:20 Zločin na poště 15:05 Doktor Martin V 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Hlídač č. 47 22:45 Případy detektiva Murdocha 23:30 Taggart 00:40 AZ-kvíz 01:20 Zajímavosti z regionů 01:50 Dobré ráno

TV program utorok

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:50 Monk II. 13:50 Monk III. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Rodinné prípady 00:15 Monk II. 01:10 Monk III. 02:10 Mama III. 9-10/22 02:50 Svokra 03:50 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

občianska

riadková inzercia

JOJ

22. 5. 2018

TV LUX

22. 5. 2018

CT1

záhrada a zverinec 10 hobby a šport

11

deťom

12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

45-0017

Lučenec

Garážové vráta

pozinkovaná konštrukcia zdarma dodávka a montáž zdarma

právnik radí

Ukončenie pracovného pomeru počas PN

„Dobrý deň, obraciam sa na vás s otázkou, či je možné dať výpoveď zamestnávateľovi dohodou, za predpokladu, že JUDr. som momentálne práce Barbora neschopná  a chcela by Koncová som ju podať počas PNky.

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, zmesky, šrot

0904 481 220

59-0016-15

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraLCmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP LC 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, LC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete v tiráži na druhej strane. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

sliepky, mládky 19-24 týž., brojlerové kuriatka 1-14 dňové alebo 1-2,5 kg, husi, kačky, husokačky, morky, kalimero

45-0191

Chcete si podať inzerát?

PREDÁM A DOVEZIEM

Plechové garáže od 279 € Koterce +421902 191 560 pre psy www.robstal.pl

Zamestnaná som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenú výpovednú dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. Pracovný pomer by som ale chcela ukončiť čo najskôr, najradšej dohodou.“ V  prvom rade je potrebné ozrejmiť pojmy v  zmysle Zákonníka práce. Neexistuje totiž pojem „výpoveď dohodou“. Zákonník práce pozná buď výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru. Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je

neplatná. Výpoveď je jednostranný úkon, ktorý adresujeme druhej strane. Pokiaľ dáva výpoveď zamestnávateľ, musí mať na to zákonný dôvod. Zamestnanec môže dať výpoveď aj bez udania dôvodu. Pri podaní výpovede pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, uzavretým medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. pokračovanie na nasledujúcej strane


psychológ radí

Problémy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner má 5 ročnú dcérku, ktorú spolu vychovávame, keďže žije s nami. Všetko bolo v  poriadku,   až kým ma nezačala jej biologická Mgr. Renáta matka pred malou ohovárať. Je Botková mi z toho ťažko, pretože pociťu-

jem zmenu správania voči mne zo strany malej. Neviem aký postoj mám zachovať?“ Je to veľmi náročná situácia, ktorá si vyžaduje nemalú dávku rešpektu a trpezlivosti, pretože bez toho sa ďaleko pohnúť nedá. Rola matky je v živote každého z nás nesmierne dôležitá, nech už je realita akákoľvek. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že rolu matky už v živote partnerovej dcérky zastáva niekto iný.  Vaša rola v jej živote by mohla byť úplne iná. Môžete byť jej priateľkou, ktorej sa dá s čímkoľvek zdôveriť, spriaznenou dušou, ktorá sa ju vždy snaží pochopiť, alebo „vychovávateľkou“, ktorá ju môže naučiť rôznym veciam... Ak toto bude zrejmé všetkým stranám,

verím, že to môže priniesť úľavu od strachu, ktorého vnímam, že aktuálne je okolo vás mnoho. Strach má totiž rôzne podoby. Môže byť ukrytý aj za vašim hnevom, či sklamaním, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcérky. Aj reakcia samotného dievčatka v sebe odráža určité pocity strachu, nakoľko môže napodobňovať reakcie svojej mamy. Situácii by mohlo dopomôcť aj spoločné stretnutie, kde by ste mali priestor, sa všetci otvorene porozprávať o celej situácii, svojich pocitoch, postojoch a tým celú situáciu zmierniť. Dcérka a jej ďalšie fungovanie by jednoznačne malo byť na prvom mieste. Prajem hlavne veľa šťastia a dávku trpezlivosti. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“ A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Prečo je dôležitý obvod pásu

14,76 €

c L u č e n e in á id V r sme

s DPH

Všetko pre Vašu záhradu a balkón 0,7L

0,7L

0,5L

0,75L

OD Prior, Novohradská 3, Lučenec, 0949 821 920, info@chlastaj.sk otvorené: po-pia: 900-1800hod, so: 900-1300hod NOVÁ PREDAJŇA V SRDCI LUČENCA  PRÍZEMIE OD PRIOR

Záhradníctvo Kalonda

krmivo na Váš Dvor

mix

www.afeedmix.sk

Kompletné krmivá pre domáce hospodárske zvieratá Doplnkové bielkovinové krmivá pre domáce hospodárske zvieratá Vyvážený pomer živín pre správny vývoj, rast a výborné zdravie zvierat Všetky potrebné živiny bez nutnosti pridávať ďalšie krmivá Obsahuje suroviny vhodné pre potravinársku výrobu Krmivá pre vysoko intenzívny rast pre výkrm hydiny a ošípaných

Hydina

Králiky

Ošípané

Ostatné

Regionálny predajca:

Agreva krmivá s.r.o., p. Štefan Vajko, Paninské Dravce 116, 985 32 Lučenec, tel.: +421 905 414 732

Právnik radí

pokračovanie

Ak by vám chcel dať zamestnávateľ výpoveď, musí rešpektovať ustanovenia Zákonníka práce o zákaze výpovede. Zákaz výpovede sa vzťahuje na rôzne životné situácie a skutočnosti, kedy sa zamestnanec nachádza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z týchto situácii je aj trvanie práceneschopnosti. Zákaz výpovede počas trvania PN sa však nevzťahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podať výpoveď počas ochrannej doby, môže tak urobiť a uplynutím

výpovednej doby dôjde ku skončeniu pracovného pomeru. Uvádzate, že by ste radšej ukončili pracovný pomer ihneď. Rozhodnutie bude však na vašom zamestnávateľovi, či bude súhlasiť s takýmto postupom. K uzavretiu dohody totiž nemožno ani jednu zo strán nútiť. Požiadajte svojho zamestnávateľa o uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru k určitému dátumu. Ak vyjadrí svoj nesúhlas, bude nutné aby ste podali výpoveď. Po podaní výpovede Vám bude plynúť výpovedná doba. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom

v mesiaci nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zamestnávateľovi. Pokiaľ by ste počas výpovednej doby neprišli do práce, za predpokladu, že máte v pracovnej zmluve túto situáciu ošetrenú, môže od vás zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu vo výške priemernej mesačnej mzdy. V prípade ďalších otázok je možné nás kontaktovať mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na čísle 0918 803 803. JUDr. Barbora Koncová advokát

Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10 000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk


6

3 8

7

7

4 3 8 2 4 1 9 6

3 2 7

4 2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Bohatstvom k poctám a pýche Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 16 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM II. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Skorumpovaní poliši I. 4 00:00 Spravodlivosť v krvi VII. 15 01:00 Myšlienky vraha III. 6 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Krstný otec 23:15 Nash Bridges 00:00 Zajtrajšie noviny 00:45 Komisár Montalbano: Hlas huslí 02:30 Autosalón 02:55 Dámsky klub

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Gigi, Božia princeznička 09:15 Z prameňa 09:30 Slovo v obraze 09:45 Generálna audiencia 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Vaticano 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Nová kvalita života 16:25 Spojení oceánom 17:00 EkoKlbko 17:30 Doma je doma 18:35 Gigi, Božia princeznička 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Kresťan v spoločnosti 21:30 Runiverz 21:50 Fatimské posolstvo 22:20 Viera do vrecka 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Moja misia 03:00 Hodina milosrdenstva

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Manželská hra 10:00 Doktor Martin 10:45 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 V porodnici 14:15 Vondráčkovo pozdní odpoledne 15:10 Všechnopárty 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 19:59 Losování Sportky a Šance 20:00 Clona: Únos 20:55 Zlatá mládež 21:40 Otisky doby 22:35 Taggart 23:55 Případy detektiva Murdocha 00:40 AZ-kvíz 01:05 Banánové rybičky 01:40 Na stopě

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Slovenský dobrodruh, Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severcestovateľ, objaviteľ, ko- nom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom lonizátor, spisovateľ, kráľ a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a Madagaskaru, plukovník cesty. francúzskej armády, veliteľ Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, poľskej armády a rakúsky rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych vojak, gróf Móric Beňovský, území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie celým menom Matúš Móric Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil Michal František Serafín Au- pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

TV program streda

23. 5. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zlaté manželky 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk III. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 11-12/22 02:10 Zlaté manželky 02:50 Susedské prípady 03:35 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

23. 5. 2018

05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia 16. etapa 10:00 Anatomy of Success 11:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:45 Cyklistika 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 17. etapa 17:30 Tenis ATP Tour v Ženevě - osmifinále 18:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cyklistika 22:00 Fotbal 22:30 Fotbal 23:00 Cestovní vozy 23:25 Zprávy 23:30 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis 04:00 Cyklistika EUROSPORT

osobnosti regiónov

Móric Beňovský

JOJ

TV LUX

CT1


NajkrajĹĄia dolina Tatier

ĹĄtevnĂ­kov. Ak chcete zaĹžiĹĽ ideĂĄlne podmienky na vysokohorskĂş turistiku, zavĂ­tajte prĂĄve na RohĂĄÄ?e. Je tu moĹžnĂŠ podnikaĹĽ jednoduPotulky po RohĂĄÄ?och sa stali chĂŠ prechĂĄdzky dolinami ale aj nĂĄroÄ?nĂŠ hrebeĹ&#x2C6;ovĂŠ tĂşry. Pri akoby nepĂ­sanĂ˝m pravidlom troche ĹĄĹĽastia mĂ´Ĺže pozornĂ˝ turista vybavenĂ˝ Ä?alekohÄžadom pre kaĹždĂŠho milovnĂ­ka tu- pozorovaĹĽ uĹž z priestoru RohĂĄÄ?skej doliny kamzĂ­ka, sviĹĄĹĽa ristiky. Ide totiĹž o mimoriad- Ä?i orla skalnĂŠho. RohĂĄÄ?ska dolina je mimoriadne bohatĂĄ na ne nĂĄdhernĂŠ, malebnĂŠ a z vĂ˝skyt chrĂĄnenĂ˝ch rastlinnĂ˝ch a ĹživoÄ?Ă­ĹĄnych druhov. Aj preto turistickĂŠho hÄžadiska dobre sĂş RohĂĄÄ?ske plesĂĄ vyhlĂĄsenĂŠ za prĂ­rodnĂş rezervĂĄciu s vyĹĄĹĄĂ­m prĂ­stupnĂŠ prostredie, ktorĂŠ stupĹ&#x2C6;om ochrany. Dolina je odvodĹ&#x2C6;ovanĂĄ RohĂĄÄ?skym potolĂĄka kaĹždoroÄ?ne tisĂ­ce nĂĄv- kom, ktorĂ˝ mĂĄ priemernĂ˝ roÄ?nĂ˝ prietok 3 700 litrov vody za

tip na výlet

DobrĂŠ

OK

NO

LuÄ?enec s.r.o.

PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ vĂ˝robca plastovĂ˝ch okien a dverĂ­ z PVC a hlinĂ­ka

HISTORICKY CENY! JESEĹ&#x2021; S PERFEKTNĂ?MI =,01e=Ä&#x201D;A9<32.5$Ăż8-Ă&#x201D; ZIMNĂ&#x2030;=Ä&#x201D;A9<32.5$Ăż8-Ă&#x201D; 0904 621NAJNIŽŠIE 130, 0903ZIMNĂ&#x2030; 208CENAMI 592 6.Ă&#x2019;67(6,1$&(1,ÄĄVAĹ E SK KĂ&#x161;lc@dobre-okno.sk STE T SI NA NAC NACE C NI CENI CE NIÄĄ VA NIÄĄ VAĹ  A,Ĺ E Ĺ www.dobre-okno.sk EO OKNĂ KNĂ KN Ă U NĂ NĂ S NĂ S!!! Ă S! S!!! !! e-mail: OtvorenĂŠ: Po Po-Pia: 9.00 - 17.00 hod.

PREDAJ A MONTĂ Ĺ˝ OKIEN, DVERĂ? Z PVC - HLINĂ?KA A TIENIACEJ TECHNIKY POKOVOVANĂ&#x2030; + MENĹ IE STAVEBNĂ&#x2030; PRĂ CE. IZOL$Ăż1e DVOJSKLO U- 1,0

sekundu. PoÄ?as vĂ˝datnĂ˝ch daĹžÄ?ov Ä?i jarnĂŠho topenia snehu sa prietok zvyĹĄuje aĹž na päżnĂĄsobok. ZnaÄ?kovanĂ˝ chodnĂ­k vedie uĹž zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. NĂĄstup na tĂşru je ideĂĄlny od parkoviska rekreaÄ?nĂŠho strediska Zverovka, kde sa nachĂĄdza aj najniŞťie poloĹženĂŠ pleso v TatrĂĄch â&#x20AC;&#x201C; pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leŞí na kriĹžovatke turistickĂ˝ch trĂĄs, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedĂş na RohĂĄÄ?ske plesĂĄ, RĂĄkoĹ&#x2C6;, OstrĂ˝ RohĂĄÄ?, PlaÄ?livĂŠ Ä?i Volovec. Chata je ideĂĄlnym miestom, odkiaÄž moĹžno odĹĄtartovaĹĽ tĂşru po hrebeni ZĂĄpadnĂ˝ch Tatier. Je tieĹž obĞúbenĂ˝m cieÄžom pre cyklistov Ä?i vozĂ­Ä?karov. red

Vtip: â&#x20AC;&#x17E;Oci, preÄ?o vĹĄetci nadĂĄvajĂş tomu pĂĄnovi vedÄža nĂĄs?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;PretoĹže hodil po rozhodcovi kameĹ&#x2C6;.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Ale veÄ? ho netraďŹ l.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;VeÄ? prĂĄve preto!â&#x20AC;&#x153; L.N. Tolstoj: â&#x20AC;&#x17E;Hoci vplyv minulosti na Ĺživot je veÄžmi silnĂ˝, Ä?lovek ho silou svojho ducha mĂ´Ĺže zmeniĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

duchovnĂŠ okienko

1. Ä?asĹĽ

OtvorenĂ˝ list predstaviteÄžov cirkvĂ­ a Ĺžidovskej obce predsedovi vlĂĄdy

10 rokov zĂĄruka

EURĂ&#x201C;PSKA KVALITA!

CENO9Ă&#x2030;%20%A!!! 5($/,=8-(0(6$'ROKARTĂ&#x201C;N, KvalitnĂŠ KASKO ZĂ RUÄ&#x152;NĂ? A POZĂ RUÄ&#x152;NĂ? 7-kom. 6$/$0$1'(5 '/$ĂŚ%Y2%./$'Y, PLĂ V$-Ă&#x201D;&( GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY SERVIS OKIEN A DVERĂ? 32'/$+<$0(1ä,( %RĂ&#x153;GMANN za bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny ZA7(3Ä&#x201D;OVACIE PRĂ CE za uvĂĄdzacie ceny

NajvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia kresĹĽanskĂ˝ch cirkvĂ­ a Ă&#x161;strednĂŠho zväzu ĹžidovskĂ˝ch nĂĄboĹženskĂ˝ch obcĂ­ v SR napĂ­sali otvorenĂ˝ list predsedovi vlĂĄdy SR Petrovi Pellegrinimu. â&#x20AC;&#x17E;VĂĄĹženĂ˝ pĂĄn predseda vlĂĄdy Slovenskej republiky! Pozorne vnĂ­mame dianie v spoloÄ?nosti po vraĹžde novinĂĄra Jana Kuciaka a jeho snĂşbenice Martiny KuĹĄnĂ­rovej. Pre zachovanie dĂ´very obyvateÄžov Slovenska v prĂĄvny ĹĄtĂĄt a v demokraciu je dĂ´leĹžitĂŠ, aby tĂĄto ĂşkladnĂĄ vraĹžda bola Ä?Ă­m skĂ´r vyĹĄetrenĂĄ a aby jej pĂĄchatelia boli potrestanĂ­. Chceme oceniĹĽ Ăşsilie vĹĄetkĂ˝ch vyĹĄetrovateÄžov a policajtov, ktorĂ­ sa usilujĂş o naplnenie spravodlivosti. SpoloÄ?nosĹĽ potrebuje novinĂĄrov, ktorĂ­ s odvahou hÄžadajĂş pravdu. SlobodnĂĄ Ĺžurnalistika a kontrola verejnej moci mĂŠdiami je dĂ´leĹžitĂ˝m pilierom demokracie. Ä&#x17D;akujeme tĂ˝m novinĂĄrom, ktorĂ­ vyvĂĄĹženĂ˝m spĂ´sobom pri zachovanĂ­ Ăşcty ku kaĹždĂŠmu Ä?loveku informujĂş verejnosĹĽ o svojich zisteniach. Cirkvi a nĂĄboĹženskĂŠ spoloÄ?nosti reĹĄpektujĂş legitĂ­mne zvolenĂ˝ch verejnĂ˝ch predstaviteÄžov a vyzĂ˝vajĂş vĹĄetkĂ˝ch, aby sa krĂ­zovĂŠ situĂĄcie rieĹĄili s rozvahou a pokorou. NevynĂĄĹĄajme predÄ?asnĂŠ sĂşdy a obvinenia, pretoĹže aj krivĂŠ svedectvo je prestĂşpenĂ­m BoŞích prikĂĄzanĂ­. Slovensko je ohrozenĂŠ stratou zmyslu pre mravnĂŠ hodnoty. Prejavuje sa to neĂşctou k dĂ´stojnosti ÄžudskĂŠho Ĺživota od poÄ?atia po prirodzenĂş smrĹĽ Ä?i ÄžahostajnosĹĽou k manĹželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom Ĺživote je aj korupcia, ktorĂĄ, ĹžiaÄž, je prĂ­tomnĂĄ v mnohĂ˝ch sfĂŠrach Ĺživota spoloÄ?nosti. Tieto zlĂĄ nĂĄs ohrozujĂş, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovĂĄvame Desatoro BoŞích prikĂĄzanĂ­.


9

7 4

6

2 4 3

7 9 8 2

5 3 7

2

5 2 9 3 6 9 4 8 5 6 7

2

duchovné okienko

2. časť

My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom. Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo. Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:00 MARKÍZA Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 House 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 Rodinné prípady 13:00 Monk III. 15:00 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NO16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 VINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 PO- INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 ČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Dobre vedieť! 23:55 Monk III. 01:40 Mama III. 13-14/22 02:15 Hudák, Marián Čekovský a ďalší 21:40 SEDEM 22:40 SILNÉ Kredenc 03:00 Najväčší víťaz 04:10 Rodinné prípady 04:50 REČI 23:10 Spravodlivosť v krvi 00:10 Myšlienky vraha 01:05 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:30 POLICAJTI V AKCII TELEVÍZNE NOVINY

TV program štvrtok

24. 5. 2018

TV program štvrtok

24. 5. 2018

EUROSPORT 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika 10:00 Formule Formule E v Berlíně 11:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu 11:30 Fotbal MLS Highlights 12:00 Cyklistika 13:00 Cyklistika 17:30 Tenis 18:00 Tenis 19:00 Tenis 20:00 Tenis 20:10 Zprávy 20:15 Cyklistika 22:00 Lands of Legends 22:30 Anatomy of Success 22:55 Zprávy 23:00 Watts 23:15 Cyklistika 00:30 Te6 Cyklistika 03:00 Tenis 03:00 Závěr vysílání 04:00 nis 01:30 Cyklistika

JOJ

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:45 Svadba nie je pre zbabelcov 23:15 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 00:00 Zajtrajšie noviny 00:45 Obdobie zločinu 02:20 Postav dom, zasaď strom

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala CT1 Ichtis 08:55 Viera do vrecka 09:10 Medzi 09:55 Cirkus Humberto 10:45 Neobyčejnebom a zemou 10:10 Z prameňa 10:45 Prehľad katolíckych né životy 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama periodík 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec doma 14:00 Výfuk 14:15 Šimek a Sobota 15:10 Doktor Martin 12:55 Moja misia 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde do17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Ichtis mov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 - antivírus pre deti 1 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:20 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Adorácia 21:10 Poltónklub 22:10 Na ceste v rodine 22:40 Va- Případy detektiva Murdocha 23:10 Kriminalista 00:10 AZticano 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je kvíz 00:35 Otisky doby: Hrdinové nebo oběti? 01:30 Objektiv námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk doma 01:20 Viera do vrecka 01:35 Medzi nebom a zemou 01:55 Toulavá kamera 02:30 Dobré ráno TV LUX

POTULKY SVETOM

CESTOVATEĽSKÝ ZÁPISNÍK, časť 1.

Koľko stojí islandské dobrodružstvo a ako sa naň pripraviť Čo už viac dobije človeka energiou, ako more, piesok, slnko a dynamická hudba? Lenže ak niekto hľadá výnimočné dobrodružstvá, nemusí sa vybrať práve do exotiky. V tomto cestopise síce more nebude chýbať, slnko však bude severské a keď zapadne, teplota klesne do mínusov. Nech sa páči, nastúpte do nášho terénneho auta, vydávame sa na okrúžnu jazdu mýtmi a legendami opradeného ostrova, ostrova ľadu a ohňa – ISLANDU.

Už dlhší čas som ho mala v hľadáčiku, lákalo ma priblížiť sa k  sopkám a  ľadovcom, cítiť vôňu síry na tektonickom poli a užívať si voľne prístupné termálne pramene v  krásnej prírode. Keď som zbadala spiatočnú letenku za 100 eur pre osobu, bolo rozhodnuté. Bol august a ja som ju rezervovala cez mobil v diaľkovom autobuse. Klik, klik, klik, príplatok za jednu väčšiu batožinu a  októbrový let bol na svete. Prvotná investícia znie veľmi dobre, suma za letenku je však len symbolický začiatok toho, čo za spoznávačku Islandu cestovateľ obetuje. Ale pekne po poriadku.

že si z ostrova tento výnimočný zážitok priesiete. Základom našej výbavy boli kvalitné spacie vaky do -20°C, šikovné karimatky, pohodlné turistické topánky a funkčné termo oblečenie. Najskôr sme plánovali vziať stan, pre jeho atypický rozmer sme ho však nakoniec nechali doma. Rozhodli sme sa prespať v kempoch vo väčšom prenajatom aute 4x4 a občas si priplatiť aj za škridlovú strechu nad hlavou. Takto na Islande cestuje veľa ľudí, v  zadnej časti auta sa dajú odsunúť sedačky a  vznikne veľký priestor na prespatie. My sme stretli napríklad rovesníkov Švajčiarov, ktorí zvolili rovnaký spôsob cestovania. Bižutériu, štýlové topánky na opätkoch a tony kozmetiky môžu pri ceste

Kto by chcel ostrov precestovať predsa len pohodlnejšie a zvoliť komfortnejšie ubytovanie, počítať by mal so sumou od 100 eur na noc na jednu osobu. Samozrejme, cena závisí od sezóny, miesta a  kvality ubytovania aj  od počtu osôb. Mimo hlavnej turistickej sezóny a  mimo tých najturistickejších miest vyjde noc na ostrove v  komfortnom ubytovaní aj lacnejšie.

Výhodné lety od susedov

Najlacnejšie letenky na Island sú z Poľska. Človek rýchlo zistí, prečo. Poliaci sú najpočetnejšou menšinou na ostrove, veľmi veľa ich na Island lieta za sezónnymi prácami, mnohí sa tam už aj usadili. Z  najväčších poľských

Dobrodružne naladení

Sever asi nebude pre každého, usúdila som z toho, ako niektorých kamarátov striasalo, keď som im povedala o  našom islandskom cieli. V  októbri už na ostrov pomaly prichádza zima, zo snehu však netreba mať obavu a aj čo sa týka dažďových zrážok, počasie je pomerne ustálené. V lete vám bude na Islande teplejšie, neuvidíte však polárnu žiaru. Na jeseňa a  v  zime je, naopak, veľmi veľká pravdepodobnosť,

Po R1 k sopkám aj na dotyk úchvatného ľadovca. na Island pokojne zostať v  šatníku, do batožiny sa namiesto nich hodí šikovný varič, pršiplášť, príbor, vrecúška s čajom, nejaké tie pochutiny na dobitie energie a vreckové polievky. Takáto výbava cestovateľovi ušetrí obsah peňaženky. Investovať potom môže do dobrého obeda alebo do zážitkov.

miest tak lietajú na ostrov pravidelné lety za výborné ceny. Ten náš bol z Katovíc, takže sa naša cesta začínala v aute. Poliaci sú skutočne vynaliezaví obchodníci. Rýchlo si všimli, že katovické letisko im prinesie skvelé príležitosti, a  tak má väčšina z  rodinných domov pri letisku väčší alebo menší pozemok, na ktorom môže turista za veľmi prijateľnú sumu zaparkovať svoje auto. Majiteľ pozemku ho s radosťou odvezie priamo k terminálu a tak isto v deň príletu vyzdvihne svojich zákazníkov na letisku. Na cestu do Katovíc si však treba vyčleniť dosť času, pretože premávka sa môže skomplikovať. Najmä, ak je pracovný deň.

Auto a poistenie

Ring road, okrúžna cesta okolo Islandu, ponúka skvelú možnosť, ako spoznať rôznorodé tváre ostrova.

Lietadlo nízko nákladovej spoločnosti sa pohýnalo a nás čakal 4,5 hodinový let. Na Islande je oproti Slovensku o hodinu menej, a  tak sme mali pristáť o  ôsmej večer. Prvé, čo

Voda ku krajine jednoducho patrí. Na okrúžnej ceste uvidí cestovateľ hneď niekoľko vodopádov. musí človek vyriešiť, je prenájom auta. Veľmi praktické je, zarezervovať si ho vopred, pretože zástupca spoločnosti bude čakať zákazníkov na letisku, odvezie ich do kancelárie, spíšu potrebné dokumenty a môžu vyraziť. Má to však jeden háčik, na ktorý sa treba pripraviť. K cene auta si treba priplatiť aj poistenie. Auto môžu na Islande znehodnotiť viaceré situácie, za ktoré šofér ani nemusí byť priamo zodpovedný. V istých častiach ostrova padá sopečný prach, ktorý ničí, čo mu príde do cesty. Nedeje sa to často, ale tú smolu cestovateľ môže mať. Cesty na ostrove sú posiate kamienkami a  napriek tomu, že šofér udržuje primeranú vzdialenosť, pri predbiehaní sa môže stať, že skala pristane na čelom skle a praskne ho. Niektorí turisti zas uviazli uprostred krajiny a majiteľ auta za nimi meral cestu stovky kilometrov. Kompletné poistenie všetkých týchto nástrah vyjde asi dvadsaťpäť eur na deň, a tak sa cena za prenájom auta ešte navýši. Kto sa

rozhodne, že si poistenie nechce dať, na účte by mal mať aspoň tritisíc eur, ktoré spoločnosť dočasne zablokuje a uvoľní ich, keď sa auto vráti v poriadku. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

V budúcej časti cestopisu konečne vyrazíme na cestu. Zastávky: najstarší parlament na svete, preslávený gejzír Strokkur a dych berúci Zlatý vodopád.

Krajina poteší aj toho, kto má rád úniky medzi štíty hôr. Island ponúka viaceré turistické možnosti.

Cesta Road 1 alebo Ring road Kto sa vydá po tejto okrúžnej ceste, spozná viaceré tváre Islandu. Turisticky najviac navštevovaný západ s gejzírmi a  úžasnými vodopádmi, dramaticky vyzerajúci juh so sopkami,  ľadovcami a rozbúreným morom, malé dedinky, v ktorých žije už len pár pôvodných obyvateľov, aj miesta na severe, kde je len niekoľko usadlostí a  vyzerajú ako skutočná krajina trolov. Ring road privedie posádku auta za úžasnými zážitkami, za relaxom vo voľne prístupných

termálnych prameňoch, cez najväčšie islandské mestá a dá mu možnosť vypraviť sa na dobrodružstvo za veľrybami. Práve hlavnej ceste, ktorá vytvára prstenec okolo Islandu, sa najčastejšie vydávajú turisti, ktorí nechcú riskovať ťažko prístupné vnútrozemie ostrova, kde často treba autom prebrodiť aj rieku. Na cestu si treba vyčleniť minimálne osem celých dní, každý deň navyše ponúkne väčšiu pohodu a  viac možností spoznať Island ešte dôkladnejšie.


9 Úvodník

Ing. Mária Zemčíková

Klimatizácia

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových plechových plochých BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203 Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová kalkulácia ZADARMO!

r

ea

z on H br DP 6 2s /1 m x 7 €/ lu 5 ro 17,3

ac

M

9

cl 0 n /1 lo 2 PH ro ht 2 s D ak lig M tra €/m Ul ,07

AKCIA

Nerozbitné zasklievanie a prestrešovanie plastovými doskami

{ųĜåƴĜÚDŽ±ôŅÆåÏUŅŻôljĊƅxăĊƑljƁƁŏ polykarbonat@zenitsk.sk UŅŻĜÏåôljăăxƅƗăĊljljƆ kosice@zenitsk.sk

721180177

c±ģĬåŞŻĜåÏåĹƼ±ÚŅŞų±ƴ±ŞŅÏåĬåģ„ú '±ĬŻĜå±ĩÏĜŅƴæŞŅĹƚĩƼűƵƵƵţDŽåĹĜƋŸĩţŸĩ

Materiál - prvotriedna kvalita

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.


9 5

tradície

2 1

2

4 8

05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 21:55 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:40 Sliedič 00:30 Neskoro večer 01:25 Cestou necestou 01:55 Zajtrajšie noviny 02:40 Sliedič 04:35 Dámsky klub

2 8 3 1 4 4 6

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Ichtis 08:55 Moja misia 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 EUROSPORT 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 18. etapa Ruženec 12:55 Kresťan v spoločnosti 14:00 Univerzita tretie10:00 Cestovní vozy SP v Zandvoortu - 2. závod 10:30 Ces- ho veku 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd tovní vozy SP v Zandvoortu - 3. závod 11:00 Formule Formule 16:00 Na ceste v rodine 16:25 V škole Ducha 16:55 Teplička E v Berlíně 12:00 Cyklistika 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 19. nad Váhom 17:30 Ostrov mníchov 18:35 Ichtis - antivírus pre etapa 17:30 Tenis French Open - kvalifikace 20:00 Tenis 20:15 deti 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Fatimské posolsTenis 21:10 Zprávy 21:15 Cyklistika 22:00 Tenis 23:10 Zprávy tvo 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Cyklistika 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Tenis 03:00 23:15 Na území Boha 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Na ceste v rodine Závěr vysílání 04:00 Cyklistika

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Výfuk 10:45 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:30 Cestománie 15:00 Úsměvy Vladimíra Menšíka 15:40 Nespoutaný živel 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky 21:35 Všechnopárty 22:30 Hercule Poirot 23:25 Případy detektiva Murdocha XI 00:10 AZ-kvíz 00:35 Zlatá mládež 01:15 Banánové rybičky 01:55 Žiješ jenom 2x 02:30 Dobré ráno

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk III. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky Štyri ženy. Štyri tváre lásky. Seriál MN 15 (SR) 2018 21:35 Ukradla mi bábätko 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 1516/22 02:25 Spy Game 04:20 Zámena manželiek

TV program piatok

na Slovensku

Rozbehli sa nám po Slovensku hody Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri príležitosti sviatku patróna chrámu – svätca, ktorému je kostol zasvätený. Tradícia hodov siaha až do stredoveku, keď sa spolu s rozvojom cirkevnej organizácie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patróni jednotlivých chrámov takpovediac časovo rovnomerne pokryli spoločensky prijateľné dátumy v priebehu celého roka. V minulosti bola totiž s hodmi spojená nielen slávnostná hostina, ale najmä veľký, tzv. výročný jarmok. Pravdaže, na jarmok sa schádzali kupujúci a predávajúci zo širokého okolia a stúpol aj počet hostí zblízka i zďaleka. V priebehu 18. storočia, keď sa na Slovensku vplyvom rekatolizácie výrazne oživil mariánsky kult, stavali sa nové chrámy zasvätené Panne Márii, znova sa začalo putovať do starších i nových mariánskych pútnických miest, a tak sa viaceré hodové slávnosti presunuli práve na jesenné mesiace september a október. Čiastočne to súviselo aj s cyklom hospodárskeho života na vidieku – už bolo po žatve, väčšina úrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a burčiak – skrátka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín, takže hostí si bolo možné patrične uctiť dostatkom jedla i vína. Treba však pripomenúť, že dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili viac dní, v minulosti tri a viac, pričom najvýznamnejším časovým úsekom bola práve hodová nedeľa. Na západnom Slovensku sa ujal názov hody, pričom aj Slovania poznali slovo god, ktoré môžeme voľne preložiť ako hostina – čiže hody sa spájali s hostinou a hodovaním. Hody, odpusty, kermeše sa konali – podľa sviatku svätca, ktorému boli zasvätené – najmä na jar, v lete, na jeseň. Asi najmenšiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peši – zároveň to bolo spojené s púťou na hlavnú hodovú svätú omšu, do väčších vzdialeností sa docházalo kočom, vozom, vlakom, autobusom, neskôr aj autom. Na hodovú slávnosť sa chystala celá dedina – ženy vyriadili, vyumývali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domácnosti, v jarných a letných mesiacoch sa vybielil interiér i exteriér domácností, všetko sa ligotalo čistotou. Zdroj: Katolícke noviny autorka je etnologička Katarína Nádaská (krátené)

JOJ

25. 5. 2018

TV LUX

25. 5. 2018

CT1

poradňa Predaj riečneho ozdobného kameniva

rôzných rozmerov - samozber na štrkovisku v Panických Dravciach, oproti Margočovej osady. Každý piatok od 12:00 do 18:00 h CENA: - je možné dohodnúť iný termín 3 € / 100 kg telefonicky. Kontakt: 0905 357 850 (A. Bokor)

Lucenec.ko

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR. Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

ZASKLIEVANIE TERÁS TERASY

ZÁDVERIA od

125es.€ /m

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

ZIM. ZÁHRADY od

86es.€ /m

AKCIA NA MÁJ 2018

od

206es.€ /m

10% - 50%

PRÍSTREŠKY od

62es.€ /m

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0107

5 1

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 18 14:50 Ako Mike 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2018 22:30 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Vojak 3 00:55 Za nepriateľskou líniou 2 03:00 NOVINY TV JOJ 03:35 TOP STAR 03:50 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

TV program piatok

76-0017

3 9 8 5 6

15-0119

9 6


charita

Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portálu ĽudiaĽuďom.sk získala vďaka štedrosti a dobroprajnosti darcov finančné prostriedky na prvú liečbu v Mexiku, následne i na druhú. Výsledkom je, Ondrejko sa narodil s že stojí na vlastných nohách. rázštepom chrbtice a Dvojročný Ondrejko počas prvých troch mesiacov hydrocefalom. Lekári mu života prekonal 11 operácií. To, že bude mať rázštep nedávali veľkú nádej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- Albrechtová, dozvedela 2 dni pred pôrodom. Následhodla sa pre nákladnú kom rážštepu bola poškodená miecha i nervy, veľa liečbu v zahraničí. Pros- detí s touto diagnózou je úplne ochrnutých. Rodine tredníctvom darcovské- vliala nádej na Ondrejkove uzdravenie informácia o

liečbe kmeňovými bunkami. Komplikáciou v jej realizácii nebolo miesto jej výkonu, Mexiko, ale suma – pre bežnú rodinu nepredstaviteľných 20-tisíc eur. Prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom. sk sa však sen premenil na realitu – za približne 2 a pol týždňa sa podarilo sumu získať a Ondrejko mohol liečbu podstúpiť. Prišlo výrazné zlepšenie jeho stavu a ďalšia žiadosť o pomoc na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Potrebných ďalších 20-tisíc sa vďaka podpore verejnosti podarilo, za približne 3 mesiace, získať opäť. red

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“ A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

za život

Mária Raučinová

Dialóg, dialóg, dialóg

Príbeh o zrade a zradcoch

páchateľ zrady sníva. A dobre, že to tak je, pretože zrada si zaslúži ostrejšiu reakciu, ako iba pokrčenie ramenami. Na knižnom trhu je dielo Judáš autora Amosa Oza. Kniha Veľa ľudí zažilo zradu získala uznanie, recenzenti napríklad z New York Review of a mnohí z nás majú svojich Books ju prijali s ováciami a titul sa dostal medzi finalistov zradcov – Judášov. Zradca- prestížnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkaný príbeh celej, Amos Oz je izraelský spisovateľ a novinár. Je nositeľom vianielen kresťanskej éry ľud- cerých prestížnych literárnych ocenení vrátane Bialikovej stva. A  ten nám odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. že zrada nevedie k šťastiu Patrí medzi najznámejších izraelských autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keď o tom boli preložené do vyše 30 jazykov. V slovenčine vyšli jeho ro-

mány Čierna skrinka, Panter v podzemí a Vôňa ženy. V Judášovi mladého idealistického študenta Šmuela zaujme rukou napísaný inzerát na nástenke a zavedie ho do tajomného domu, kde žije starý invalid hľadajúci plateného intelektuálneho spoločníka a tajomná žena prenasledovaná prízrakmi minulosti. V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej otázke, ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema a vzniku kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o zrade a zradcoch. red

kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj lacného zdroju vitamínu C, silice, organických ky- maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy by môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks a produkty z nej vyrobené sa používajú pri pre- kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do chladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. 1 dcl vody. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po poaj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5 norení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka

svet knihy

gazdinka radí

Bazová jar

Každý z nás sa už stretol s človekom, ktorý mal celkom opačné názory a postoje. Nevieme sa dosť vynačudovať, ako niekto môže vidieť veci úplne z inej perspektívy. A pritom  tvrdiť, že len on má pravdu. Diskusia s takým človekom postupne naberá na intenzite. Jeho jednostrannosť doslova vytáča. Stačí málo a konflikt prerastie do osobných urážok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale často aj v rodine, medzi rovesníkmi, v  spoločenstvách. Nejde však len o  politické hádky, ide o súboj hodnôt, ktoré vyznávame. Ak nám naozaj záleží na pravde, mali by sme sa držať istých princípov. Po prvé, nenechajme sa vyviesť z  miery. Ak staviame na hlbokých ľudských hodnotách, oprime sa o  skúsenosť, ktorá nás sama povedie. Nesnažme sa presvedčiť argumentmi, vyrozprávajme príbeh, ktorý pomôže protivníkovi „vžiť sa“ do našej situácie. Chceme mu umožniť pochopenie. Vytvorme v  dialógu atmosféru bezpečia. Neútočme na druhého, nezneisťujme ho, pretože vyvoláme protireakciu. Oceňme jeho prítomnosť, staňme sa empatickými, buďme poslucháčmi, vytvorme „kultúru stretnutia“, nie „stret kultúr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedefinujme, ukážme na ne prostredníctvom ľudí, ktorí tak konajú a  ktorí prinášajú konkrétne dobro druhým. Aj v  najväčšom popieračovi hodnôt možno nájsť kúsok dobra, niečo, čomu môžeme povedať „áno“. Takto nebudeme v  dialógu pôsobiť negativisticky, ale staneme sa nositeľmi svetla a  optimizmu. Citlivé intímne otázky ochrany života, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sú často formované prežitými minulými udalosťami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, máme ich predpokladať. Správajme sa súcitne, snažme sa pochopiť hnev, bolesť, frustráciu. Niekedy je súcit najcennejším svedectvom vyznávania hodnôt. Nemajme túžbu zvíťaziť za každú cenu a  poraziť protivníka. Dialóg je udalosťou stretnutia v rovnocennosti a v  láske. Sme len bránou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. Prílišné sebavedomie a agresia v debate strháva pozornosť na ľudské „ego“ a zatieňuje samotnú silu pravdy. Nikdy dialóg nevzdávajme. Veď pravda nám stojí za tú trpezlivosť. Mária Raučinová, Fórum života


5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

spomienka

07:00 Ruženec 08:55 Univerzita tretieho veku 09:50 Slovo v obraze 10:00 vKontex05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis te 10:30 Na území Boha 11:00 V škole Ducha 11:30 Fatimské EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 19. posolstvo 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Generálna etapa 10:00 Tenis WTA Tour v Norimberku - semifinále 11:00 audiencia 14:00 Akatist 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Tenis ATP Tour v Ženevě - semifinále 12:00 Cyklistika Giro Ruženec z Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 16:45 Ved‘Italia - 19. etapa 13:00 Cyklistika Giro d‘Italia - 20. etapa černá univerzita 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 17:30 Tenis 18:45 Tenis 20:15 Tenis 20:25 Zprávy 20:30 Motor- 18:00 Večera u Slováka 18:35 EkoKlbko 18:50 Slovo v obraze ky 21:00 Cyklistika 22:00 Tenis 23:10 Zprávy 23:15 Cyklistika 19:05 Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Dávid 22:05 Teplička 00:30 Tenis 01:30 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání 03:00 Tenis nad Váhom 22:35 Spojení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:35 Poltónklub 01:25 Kresťan v spoločnosti 04:00 Cyklistika

05:00 Hobby naší doby 05:30 Události v regionech 06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:30 Polopatě 07:25 Učedník čaroděje Čáryfuka 08:10 Gejzír 08:40 Otec Brown 09:30 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 O houslích krále snů 14:10 Pohádka z Kampy 14:45 Hledá se táta! 16:05 Zlatí úhoři 17:30 Hercule Poirot 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky 21:45 Poloviční šance 23:35 Columbo 01:10 Infiltrace 02:15 Banánové rybičky 02:40 Sama doma 04:15 Přes nový práh

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu Panda III. 07:30 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:00 Nádherné bytosti 10:20 SUPERSTAR 13:20 SUPERSTAR - Rozhodnutie 13:50 Kozmetička a zviera 16:10 Ona je on! 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Bezva ženská na krku 22:40 Román pre ženy 00:45 Ukradla mi bábätko 02:35 Bezva ženská na krku 04:25 Ukradla mi bábätko MARKÍZA

TV program sobota

Ivan Brožík

Pravde žil som, krivdu bil som

CT1

poradňa Prijmeme skladníkov vo Fiľakove na TPP. Netreba predošlú prax. Pracuje sa na 2 zmeny, víkendy voľné. Mzda 534 €/mes + odmeny. Viac info 0944 425 183 Mahax Slovakia, s.r.o.

PRIJMEME VODIČA na LKW (C+E) na regionálnu prepravu 0903 765 764

Hľadáme pracovníkov/čky na pozíciu expedient v potravinárskom priemysle priamo v LC na dohodu. Treba mať platný ZP. Nástup možný ihneď! Mzda 3€/h. Viac info 0948 59 29 54 MAHAX Slovakia, s.r.o.

regionálne noviny

lucenecko.sk

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red

TV LUX

26. 5. 2018

23-0010

4

07:00 Vtáčí ostrov 07:05 Veselá farma JEDNOTKA 07:10 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:25 Prasiatko Peppa 07:30 Calimero 07:45 Mickey Mouseov klub 08:10 Sofia Prvá 08:35 Fidlibum 09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 09:55 Robin Hood 10:40 Park 11:15 On air 11:35 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 12:05 Domovníkov syn 13:15 Svadba nie je pre zbabelcov 14:55 Čo ja viem 16:25 Posledný vlak z Gun Hillu 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Liga majstrov - finále 23:20 Posledný vlak z Gun Hillu 00:40 Komisár Montalbano 02:25 Domovníkov syn 03:40 Park

JOJ

26. 5. 2018

15-0117

9 5

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 UHÁDNI MÔJ VEK 09:10 Gumkáči III. 6,7 10:00 NAŠI III. 24 10:35 Dovidenia, stará mama! 17,18 12:00 Vidiečania z Beverly Hills 14:00 Strážca 16:30 VŠETKO ČO MÁM RÁD 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Pelé: Zrodenie legendy Americký športový životopisný film. MN 12 2016 Kevin de Paula, Vincent D´Onofrio, Leonardo Lima Carvahlo, Seu Jorge, Mariana Nunesová, Colm Meaney, Rodrigo Santoro a ďalší. 23:05 Previnenie 01:30 Strašná haluz 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 UHÁDNI MÔJ VEK 04:35 NOVINY TV JOJ

TV program sobota

... nájdeš, čo hľadáš

LUCENECKO VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

23-0010

6

1

75-16

7

svet múzeí

V Prešove sa oplatí zastaviť

ľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne. Petrolej objavil kanadský geológ Abraham Gesner v roku Výstavu Petrolejové lampy - 1846 a prvú petrolejovú lampu, ktorá bola schopná použitia funkčnosť a krása sprístupni- v domácnostiach zostrojil Poliak Lukasiewicz v roku 1853 a lo Krajské múzeum v Prešove reguláciu knôtu jej v roku 1855 zabezpečil Američan Benjamin vo svojich priestoroch Ráko- Silliman. K výraznému rozšíreniu petrolejového osvetlenia ciho paláca. Diváci si ju budú došlo po začatí ťažby ropy v roku 1859 v Pensylvánii. Petrolej môcť pozrieť do konca augus- bol vyrábaný pomocou destilácie ropy vo vákuu a veľmi skota. Potom sa presťahuje do ro vytlačil z trhu olej do lámp, pretože mal vyššiu svietivosť a výstavných priestorov kaštie- bol lacnejší. Rozvoj naftárskeho priemyslu nastal hlavne kvôli

svieteniu, až potom v roku 1880 sa začali petrolej a neskôr benzín používať pre spaľovacie motory. Petrolejové svietidlá boli postupne zdokonaľované a petrolej sa vďaka novým technológiám postupne zbavoval zápachu a škodlivých prímesí. Jeho dokonalejšie druhy nazývané salónový petrolej boli dokonca parfumované. Petrolejové lampy, ktoré boli hlavne v období secesie bohato zdobené, dnes predstavujú cenné zberateľské exponáty. Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne. red

rekreačný šport

Hubárčenie je tiež rekreačný pohyb

ako rekreačný šport, nemôžeme v tom vidieť komerčné drancovanie našich lesov a prírody ako takej. Huby tam nerastú iba pre nás, v prvom rade sú súčasťou potravinového reťazca obyvateľov prírody. Nestane sa nič, ak si nahľadáme na polievku, pár zavarených pohárikov, či na niekoľko smažených rezňov. To príroda zvládne, ak sme napríklad ešte aj šetrní k podhubiu a nechávame ho na mieste nálezu. Horšie je, ak do lesov vbehnú hordy ľudí a žnú ako kombajny všetko a čo nepoberú, to rozkopú. Nielenže to je nešportové, je to aj v obrovskom rozpore s ochranou prírody. red

ani množstvo zohnutí, práve naopak. Čím ich je viac, tým väčšia šanca, ako naplniť košík. Z lesa sa vrátite teda nielen s plným (niekedy aj s prázdnym) košíkom, Hubárčenie je náruživý a ale aj vždy nabití pozitívnou energiou a mnohokrát aj s pekný koníček a zároveň nejakým tým zážitkom. A spálenou nadbytočnou enerpríjemný relax. Je to tiež giou. významný zdroj pohybu, Hubárčenie milujú aj rodinné psíky. Je to pre nich vítaná dokonca všestrannejšieho zmena, vnímajú ju ako hru a neraz sú schopné zapojiť ako je iba chôdza. Prejde- sa úplne plnohodnotne do nadšenia z nájdeného dute aj niekoľko kilometrov báčika. a  vôbec vám neprekáža Samozrejmosťou je, že ak máme vnímať hubárčenie


dobré rady

Zavlažovanie rastlín knôtom

vždy je naporúdzi prakticky zadarmo veľmi spoľahlivý knôtový systém. Prísun vlahy knôtovým systémom je vhodný na izČi už idete na viac dní bové a balkónové rastliny vysadené vo veľkých a z  domu (prípadne si ťažkých nádobách, ktoré sa nedajú prenášať alebo chcete odskúšať zavla- sú chúlostivé na zmenu miesta. Postačí, ak sklenú žovací systém pred do- či plastovú fľašu s vodou postavíte vedľa rastlín. Na volenkou), alebo neviete jeden koniec knôtu priviažete závažie, spustíte ho na ako a kedy zalievať vaše dno fľaše a druhú časť zasuniete do pôdy. Takto si izbové a balkónové rastli- vytvoríte vlastný samozavlažovací systém. Je vhodné ny v letných horúčavách, umiestniť fľašu s vodou mierne vyššie, potom okrem

vzlínania vody funguje aj samospád a zavlažovanie je zaručené. Takýto systém je priateľský k rastlinám aj preto, že ich môže zavlažovať aj počas horúcich dní, vlaha totiž ide pod ne, nedotýka sa zelených častí rastliny. Navyše, voda vo fľaši je teplá tak isto ako okolie, nemôže dôjsť k teplotnému šoku pri takomto spôsobe zálievky. Podľa veľkosti objemu fľaše viete, na ako dlho asi závlaha postačí. Ak plánujete byť dlhšie na dovolenke, potom je správne zvoliť aj niekoľkolitrové plastové nádoby. red

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

reflexia

Ivan Brožík

Rovní a rovnejší Demokracia je okrem iného popri rovnosti povinností aj rovnosť práv. Ak nefunguje jedno alebo druhé, nejde o nič iné ako o anarchiu. Ak nám niekto ako politiku predvádza v priamom prenose anarchiu, potom nemá právo nielen fungovať v politike, ale ani beztrestne sa pohybovať vo verejnom občianskom priestore. Zdá sa, že ktosi má u nás – bez toho, aby mal na to nárok – absolútne voľný prístup k daňovému tajomstvu. Čo horšie, nielen že má prístup k tomu, k čomu by sa zo zákona dostať nemal, ale údaje, takto, v rozpore so zákonom získané, využíva ako prostriedok politického nátlaku. Mohlo by sa to považovať aj za vydieranie. Ale to možno nateraz odložiť bokom. Zostaňme pri fakte, že ktosi tu u nás používa ako pracovnú metódu zneužívanie daňového tajomstva. Z tých inštitúcií, ktoré by mali dohliadať na dodržiavanie zákona, nekoná žiadna. Nekoná z nevedomosti? To by bolo zlé. Nekoná z politickej náklonnosti? To by bolo ešte horšie. Nekoná preto, že je súčasťou politického boja? To by mohlo byť to úplne najhoršie. Ako je to teda so zákonnosťou a najmä dohľadom nad ňou u nás? Veľmi biedne. Má niekoľko prístupov. Najprv sa presvedčí, o koho by sa mala „obtrieť“ a až potom sa rozhodne, či a ako bude konať, ak vôbec bude konať. Starčeka bezdomovca, ktorý v obchode ukradne „čučo“ za 80 centov dostanú tieto zložky – od polície až po súd do dvoch týždňov do basy na niekoľko rokov. Ten, kto má na drahých právnikov, ten sa môže spravodlivosti vyhýbať aj šestnásť rokov, hoci pokradol neporovnateľne viac ako onen bezdomovec a žije si ako nejaké knieža. Obklopený majetkom, ktorý úplne samozrejme „nevlastní“. S daňovým tajomstvom môže tak isto ktokoľvek pracovať na tlačových konferenciách ako s agentúrnou informáciou, stačí aby mal politický vplyv a beztrestnosť je priam automatická. Rozumiete tomu? Podľa ústavy, teda základného zákona tohto štátu sme si pred zákonom všetci rovní. No zjavne sú si podaktorí rovnejší. Presne ako za režimu, ktorý sa mal oficiálne skončiť na prelome rokov 1989 až 1990. Lenže o čom je potom takáto podoba tej klasickej nedemokracie? Nie je to tak trošku fraška? Asi je najvyšší čas sa nad tým dobre zamyslieť. Jediná výnimka, ktorú treba akceptovať je imunita na výroky, prednesené v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Na výroky. Neplatí však na činy, ako je napríklad porušenie daňového tajomstva a podobne. To sú vo všeobecnosti trestné činy. V demokratických štátoch. ib


4 7 3 9 9

1

3

5 8

5

9

8 7

1 7

3

2

4

1 8 2

1

cykloturistika Z Podlavíc na Hušták V Banskej Bystrici vznikne v dohľadnej dobe prvá reálna cyklotrasa. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu, územného a stavebného konania i verejného obstarávania, začalo pred niekoľkými dňami mesto s jej výstavbou. Na realizáciu asi dvojkilometrovej cyklocesty získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta predstavuje 45.151 eur. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v  minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť, o čom svedčí jediný 150-metrový úsek cyklistického chodníka od nákupného centra ESC po Štadión SNP. Reštart podľa nej nastal v  roku 2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú sumu 360.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov. „Prvá cyklotrasa bude viesť z Podlavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci cyklochodník bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Prísľub od zhotoviteľa je ukončiť celé dielo do konca roka,“ oznámil primátor Ján Nosko. „Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc. Cesta bude so živičným asfaltovým povrchom, krajnicami a  ochrannými zábradliami na miestach, kde dochádza k  styku s  potokom,“ objasnil Peter Kanát, stavebný dozor. V neďalekom Zvolene zas otvorili centrum na predaj, požičiavanie a servis elektrobicyklov. Spoločnosť ebajk ho otvorila pod Pustým hradom po Bratislave a Košiciach ako tretie na Slovensku. Zvolenské centrum chce v regióne pôsobenia vytvárať aj komunitné, súťažné či oddychové aktivity. Okrem predajne, požičovne a servisu buduje v kraji aj sieť nabíjacích staníc. Len v okolí Zvolena je už vytvorených deväť nabíjacích staníc, pri čom v týchto dňoch pribudli ďalšie dve. Samotní cyklisti si pochvaľujú, že región je priam stvorený na cykloturistiku. Jednak tam už sedem rokov funguje cyklobus, už druhý rok sa tiež buduje sieť nabíjacích a servisných staníc, ktorá prepája atraktivity v regióne. red

05:25 KRIMI 05:55 NOVINY TV JOJ 07:00 Ako Mike 09:05 Gumkáči III. 8/8 09:35 Gumká06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu či IV. 1/10 10:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 18 MARKÍZA Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. 11:10 X-Men 13:20 Dobrý ročník 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 II. 07:45 Ona je on! 09:50 Policajt zo škôlky 2 11:50 CHART NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY SHOW 14:10 Bezva ženská na krku 16:20 Kuchyňa 16:55 TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Most špiHorná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ónov Americko-nemecký historický životopisný triler. MN 12 POČASIE 20:10 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:25 SUPERSTAR Kto sa 2015 Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryanová, Alan Alda, stane ďalšou SuperStar? MN 12 23:00 SUPERSTAR - Roz- Andrew Stowell, Sebastian Koch, Billy Magnussen, Will hodnutie 23:30 Ona je on! Komédia MN 12 (USA) 2006 01:50 Rogers a ďalší. 00:05 Démoni minulosti 01:55 Vidiečania z Román pre ženy 03:30 Horná Dolná Beverly Hills 03:35 KRIMI 04:00 NA CHALUPE

06:45 Vtáčí ostrov 07:00 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:15 Prasiatko Peppa 07:20 Calimero 07:30 Mickey Mouseov klub 07:55 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 Superhrdinovia 09:25 Autosalón 10:00 Highlands 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:40 Test magazín 13:55 Poirot: Záhada španielskej truhlice 15:45 Most pri Remagene 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Martino tajomstvo 23:30 Poirot: Záhada španielskej truhlice 00:25 Poirot: Krádež kráľovského rubínu. 01:10 O 5 minút 12

07:00 Ruženec 08:00 EkoKlbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do 05:00 Tenis 06:15 Cyklistika 07:15 Tenis vrecka 10:00 Svätá omša z Prešova 11:15 Nová kvalita života EUROSPORT 08:30 Tenis 08:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 20. etapa 10:00 TenisFrench Open 2017 - souhrn 11:00 Tenis 14:25 Na území Boha 15:00 Hodina milosrdenstva 15:15 SloFrench Open 15:45 Cyklistika Giro d‘Italia - 21. etapa 19:00 vo v obraze 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Fatimské posolstvo TenisFrench Open 21:15 Tenis Game, Schett and Mats 21:40 16:30 Klinec po hlavičke 16:40 Dávid 18:15 Runiverz 18:35 Zprávy 21:45 Tenis Duel of the Day 22:30 Závody GT Porsche EkoKlbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Duchovná Supercup v Monaku 23:00 Motorky MS supersportů v Do- poradňa 21:00 Quo vadis s Maxom Kašparů 21:45 Kulmeningtonu 23:30 Motorky 23:55 Zprávy 00:00 Fotbal 02:00 nie 22:05 Univerzita tretieho veku 23:05 Poltónklub 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom Cyklistika 03:00 Závěr vysílání

06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Po stopách hvězd 06:55 Hledá se táta! 08:15 Úsměvy Dalimila Klapky 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Cirkus Humberto 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 Princové jsou na draka 14:05 Doktorská pohádka 14:50 Jak se Matěj učil čarodějem 15:40 Zdivočelá země 17:25 Pošta pro tebe 18:25 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Dukla 61 21:40 168 hodin 22:10 Nahá pastýřka 23:45 Inspektor Banks 01:20 Bolkoviny 02:10 Žiješ jenom 2x

TV program nedeľa

TV program nedeľa

27. 5. 2018

27. 5. 2018

JOJ

JEDNOTKA

TV LUX

CT1

ZAMESTNÁVAME IHNEĎ S VYLEPŠENÝMI NÁSTUPNÝMI PODMIENKAMI Nemusíte byť z oboru alebo s praxou - vyškolíme Vás! Príležitosť pre každého s chuťou do práce! Pracuj s nami, pracuj s Adeccom, pracuj pre TOP zamestnávateľa!

POTREBUJETE VIZITKY?

Zarábaj a pracuj pre TOP zamestnávateľa na našom trhu, pre špičku v automobilovom priemysle, pracuj pre najväčších, pracuj s nami!

U nás

200 ks za 14 €

Prinášame ti prácu vo výrobe na trvalý pracovný pomer s novými vylepšenými nástupnými podmienkami: • mesačný plat 1050 EUR brutto • BONUS 300 EUR vyplácaný k prvej výplate! • BONUS 200 EUR vyplácaný po skončení skúšobnej doby U MIESTO VÝKON A! • UBYTOVANIE a STRAVOVANIE s príplatkami V A SL TI A R • DOPRAVA na pol roka ZDARMA PRÁCE: B • OBUV a OBLEČENIE ZDARMA • náš ADECCO tím v blízkosti závodu, ochotní vždy pomôcť - poradiť!

0905 915 039

Práca dlhodobého charakteru! Stačí chuť do práce, ochota pracovať na zmeny, manuálna činnosť!

Volajte 0911 027 135 alebo píšte na kristina.maslanakova@adecco.com

15-0027

7 9

číslo 26 / 30. jún 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR


auto moto

Jazda na rezervu

nemal zostať stáť. Ak si sleduje kontrolky a počítačom odhadované dojazdové kilometre. Príručnú bandasku s  benzí- Samozrejme, že ukazovatele stavu hladiny paliva v nádrži boli nom dnes v našich končinách v autách aj v minulosti. Keď sa ručička blížila k minimu, rozsvozí v aute asi naozaj už len vietila sa kontrolka, signalizujúca, že auto už ide na rezervu a ten, kto potrebuje doviezť je načase hľadať miesto pre doplnenie paliva. Plavákové snípalivo do kosačky. Moderné mače hladiny paliva merali objem a často sa rezerva rozsveautomobily a dostatočná sieť covala pri úrovní desať litrov paliva v nádrži. Akú vzdialenosť čerpacích staníc v bežnej eu- ujdete na toto množstvo, to si musel každý motorista spočítať rópskej krajine zaručujú, že sám. Spôsob merania zostatku paliva v nádrži sa však výrazbez benzínu či nafty by nikto ne zmenil. Moderné automobily majú namiesto karburátora

vstrekovanie paliva riadené počítačom. Takže ukazovateľ paliva a jeho kontrolka rezervy nie je spínaná meračom v nádrži, ale počítačom riadiacim motor. Preto kontrolka neukazuje minimálne množstvo paliva, ale minimálny dojazd. A to dokonca taký dojazd, aký je obvyklý pre váš spôsob jazdy. Môže to byť 70 km pri dynamickejších šoféroch, ale aj 100 km v tých prípadoch, keď palubný počítač vyhodnotí, že vodič jazdí úsporne. Mimochodom, v horúčavách nikdy netankujte „po hrdlo“. Je to zbytočné. Stačí prestať tankovať pri prvom vypnutí čerpacej pištole. red

Vtip: Ošetrovateľ vojde k bláznovi do izby a vidí, ako ten niečo usilovne píše na hárok papiera. „Čo to píšeš?“ prihovorí sa bláznovi. „List.“ „A komu ho píšeš?“ „Sebe.“ „A čo si tam píšeš?“ „Neviem, pošta príde až zajtra!“ F. Rabelais: „Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje.“

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Výstava ľudového odevu

BRAMI PLUS, s.r.o.

V Záhorskom osvetovom stredisku v Senici sprístupnili výstavu Kroje Záhoria, ktorá mapuje lokálne formy sviatočného a obradového mužského a ženského odevu. Prostredníctvom kompletných odevov, textov a obrazového materiálu výstava oboznámi návštevníka so skalickým, holíčskym, šaštínskym, senickým, jablonickým, moravskosvätojánskym, malackým a plaveckým ľudovým odevom v  minulosti. Panelová časť výstavy priblíži druhy a lokálne formy ľudového odevu na Záhorí a ponúkne podrobnejšie informácie k vystaveným predmetom. Výstava potrvá do 30. mája.

CHCETE PRACOVAŤ V NEMECKU NA NEMECKÚ PRACOVNÚ ZMLUVU? Spoločnosť Brami Plus Vám ponúka prácu v Nemecku u renomovanej potravinárskej nemeckej firmy, ide o trvalý pracovný pomer. PONÚKAME:

tel.: +421908257036 mail: bramiplus.sro@gmail.com

79-0096

POŽADUJEME:

-žiadne vstupné poplatky -chuť pracovať -trvalú prácu na nemeckú zmluvu -dobrý zdravotný stav -výhodné platové podmienky min 9,27 eur/hod -vek do 57 rokov -daňové bonusy v Nemecku -schopnosť pracovať na smeny -ubytovanie zabezpečené -cesta do Nemecka aj do práce zabezpečená Viac info Vám poskytnú -nemecký jazyk nie je potrebný naše pracovníčky -príplatky za nadčasy, nočné, soboty, nedele, sviatky -poskytujeme zalohy po odpracovani 2 tyzdnov -rodinné prídavky v Nemecku po odpracovaní 3 mesiacov

Peniaze pre regióny

Do regiónov poputujú financie pre poskytovateľov sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Určené sú na rekonštrukciu existujúcich aj výstavbu nových objektov, investície do materiálno-technického vybavenia či zvýšenia energetickej hospodárnosti. Z fondov EÚ je vyčlenených viac ako 72 miliónov eur. MPRV SR vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni. Celkovo je z Integrovaného regionálneho operačného programu vyčlenených z fondov EÚ 72,36 milióna eur.

OBSLUHA LISOV - ČR nástupné platové podmienky od 105 do 130 kč/ hod.

poskytujeme zálohy, práca je pre páry prac. doba 8, 10, 12 hod. nad 200 hod mesačne ubytovanie zdarma

Zasekli ste sa?

TEL.:

0949 300 345

61_0028

pracovná zmluva prac. odev zabezpečený je nutný výpis zo zdravotnej karty

HĽADÁME PRACOVNÍKA OBSLUHY/ÚDRŽBY TEPELNO-TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Viac informácií o ponuke: www.stefe.sk/kariera

Osobnosti Piešťan STEFE je výrobca a dodávateľ tepla do radiátorov, teplej vody a energetických služieb pre viac ako 200 000 ľudí na Slovensku.

www.stefe.sk

Na tejto pozícii bude Vašou hlavnou úlohou kontrola, údržba a opravy technologických zariadení plynových kotolní a kompaktných odovzdávacích staníc tepla, ich udržiavanie v prevádzkyschopnom stave, monitorovanie prevádzkových parametrov zariadení so zabezpečením max. hospodárnosti, odstraňovanie drobných porúch, bežné elektrikárske a elektroinštalačné opravy, pravidelná údržba elektrotechnických zariadení, inštalatérske práce, spolupráca pri revíziách zariadení.

Požadujeme:

Ponúkame:

• úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik, • samostatnosť, technická gramotnosť, manuálna zručnosť, • znalosť v oblasti IT výhodou, skúsenosti s MaR vítané, • spoľahlivosť, praktické myslenie, • osvedčenie §21 elektrotechnik, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. s predpokladom zvyšovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie, • vodičský preukaz sk. B, • predpokladaný dátum nástupu: júl/august 2018.

• prácu v úspešnej rozvíjajúcej sa spoločnosti, • rôzne programy starostlivosti o zamestnancov, • základnú zložku mzdy pri nástupe do zamestnania vo výške 3,53 €/hod/brutto, po zapracovaní a získaní odbornej spôsobilosti podľa §23 Vyhl. 508/2009 Z. z. vo výške 3,87 €/hod/brutto, • ďalšie doplňujúce zložky mzdy a mesačné prémie v závislosti od pracovných výsledkov, • 13. plat v závislosti od hospodárskych výsledkov.

Termín: do 6.6.2018 Miesto výkonu práce: Veľký Krtíš, Krupina, Pliešovce, Lučenec, občasne aj Tornaľa, Klenovec, Revúca, Levoča.

Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom k spracovaniu osobných údajov v zmysle z. č. 24/2013 Z. z. zašlite na adresu: Mgr. Lenka Genigová, STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca alebo lenka.genigova@stefe.sk

Ceny primátora za rok 2017 odovzdali na galavečere Osobnosť mesta Piešťany v sobotu 12. mája v Dome umenia. Primátor Miloš Tamajka odovzdal ocenenie osobnostiam v desiatich kategóriách. Za aktivity v sociálnej, humanitárnej a charitatívnej oblasti udelilo mesto ocenenie Jozefovi Mikušovi, ktorý poskytol domov opustenému chlapcovi a vychovával ho napriek tomu, že nebol v pokrvnom príbuzenstve. Osobnosťou za aktivity v environmentálnej oblasti sa stala Ľubomíra Báleková za prácu v regionálnom centre Slobody zvierat Piešťany, ktoré vedie už vyše desať rokov.

Príprava minizoo na leto

Letná sezóna v sninskej minizoo je v  plnom prúde, rozbehli ju s  príchodom prvých teplých dní. Najväčšiu návštevnosť očakávajú počas prázdnin, kedy po štvrtý raz pripravujú detské tábory. Nielen tí najmenší si môžu v areáli Animoterapeticko-jazdeckého centra pozrieť nové zvieracie prírastky. Hlavná sezóna sa začne až v lete. Medzi hlavné činnosti, za účelom ktorých centrum vzniklo, patrí jazdenie na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a čiastočne aj kanisterapia. TA SR


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Ĺ&#x2C6;ovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â&#x201A;Ź 159 â&#x201A;Ź

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â&#x201A;Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â&#x201A;Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0266

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

37-0032

StĂĄle ste vĂ­tanĂ­ v Bratislave! Dohodnite si individuĂĄlne stretnutie a pracujte v RakĂşsku uĹž o pĂĄr dnĂ­. www.aiw.sk

85_0309

! NOVINKA ! AIW zåstupca je aj v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

32-0064

KritÊriå pre spolupråcu s AIW: ¡ opatrovateĞský kurz a prax ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Lučenecko 18 20  
Lučenecko 18 20  
Advertisement