Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

lucenecko.sk

LUCENECKO VEÄ˝KOKRTĂ?Ĺ SKO-POLTĂ RSKO Ä?. 24 / 13. jĂşn 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny. 2 3

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

$8!#89  . :        

 

 !" #$%&' !()*$+   

, $-.%&' ! /0-. 

     

5, 1  2 3 4 5 6 7

5

)#-4 .;<& !#=-. !()*$+

2 5-6 7


6 8 7 4 5 6 9

9

4 5 3 9 6 8

7 4

6 2 3 7

6

5

TV program pondelok

06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 DruhĂ˝ dych 11:00 KomisĂĄr Rex 12:05 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 DruhĂ˝ dych 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 HrieĹĄny zoznam 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:30 Monk 01:20 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 02:05 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad MARKĂ?ZA

2 8 3 4 9

05:00 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 06:10 Sila lĂĄsky JEDNOTKA 07:00 Doktorka QuinnovĂĄ: Narodeniny 07:45 Nash Bridges: PĂ´vab auta 08:30 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 09:40 FetiĹĄe socializmu: Tabu pod sukĹ&#x2C6;ou 10:10 FetiĹĄe socializmu: Ä&#x152;SSR Soundsystem 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:25 Ä&#x152;o ja viem 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hĂ´r 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 VeÄžkĂ˝ sen 22:05 Peklo na kolesĂĄch 22:50 Peklo na kolesĂĄch 23:40 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: PĂ´vab auta 02:45 Sila lĂĄsky 03:35 Doktorka QuinnovĂĄ 04:20 Voda pre Ĺživot

05:55 DOBRĂ&#x2030; RĂ NO 07:55 PANELĂ K: PriateÄžskĂĄ rada 09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: MasĂŠrka 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: PostihnutĂ˝ syn 10:50 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: ChorĂĄ lĂĄska 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Hawaii 5.0 14:25 VIP NĂĄkupnĂŠ maniaÄ?ky 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Profesor v akcii 18:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: PokrovĂ˝ hrĂĄÄ? 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:30 PANELĂ K: Som v ohrozenĂ­ 21:30 Agenti S.H.I.E.L.D. 22:30 DEDIÄ&#x152;STVO: Pravda z minulosti 23:35 AmerickĂ˝ zloÄ?in 01:45 C.S.I.: KriminĂĄlka Las Vegas 02:35 Hawaii 5.0 03:20 DEDIÄ&#x152;STVO: Pravda z minulosti 04:10 PANELĂ K: Som v ohrozenĂ­ 04:55 KRIMI JOJKA

16. 6. 2014

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom domy/predaj

4 5

PĂ´ĹžiÄ?ka rĂ˝chlo â&#x20AC;&#x201C; do 24 hodĂ­n Volajte 0000 000 000 Pracujem ako viazanĂ˝ ďŹ nanÄ?nĂ˝ agent pre spoloÄ?nosĹĽ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

59-263

2

59-095-1, 6, 7

auto-moto/inĂŠ

   36789-:/;9<-/="!?@6?A2B >C2A4 

 &D2E6789-:/;9<-/="!?@6?A2B >C?A4 F 236

  *

+,-.

+,-./ 0 !"22341,./ 5 ) $ # $ % * )

 ! "  # $ $ $

     $ !  % # & $ '% $ # $ (

# $ & $% & '( )*'  

  

 !"   

   

6

reality/inĂŠ stavba

7 8

12-0063pozemky/predaj

www.proďŹ credit.sk

PĂ´ĹžiÄ?ka bez rizika ����������������������������� ����������������������� ����������������������� 0850 111 102 Zavolajte nĂĄm a dozviete sa viac

domĂĄcnosĹĽ

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 3 dolu.

9


05:55 DOBRĂ&#x2030; RĂ NO 07:55 PANELĂ K: Som v ohrozenĂ­ 09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: VychĂĄdzam ti 06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 v Ăşstrety 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Tablet 10:55 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: ZbitĂ˝ â&#x20AC;&#x17E;fĂ­MARKĂ?ZA DruhĂ˝ dych 11:05 KomisĂĄr Rex 12:05 OdloĹže- zelâ&#x20AC;&#x153; 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Biele goliere 14:20 nĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk VIP NĂĄkupnĂŠ maniaÄ?ky 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄ- NOVINY O 17:00 17:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Tenista 18:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: mornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 18:00 DruhĂ˝ dych 19:00 VeterinĂĄr 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:30 PANELĂ K: MaslĂĄTELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 HrieĹĄny zoznam kov plĂĄn 21:30 Vtierka Castle 22:30 Dr. LUDSKY: Boh spĂĄnku 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:30 Monk 01:20 23:45 Ochrana svedkov 00:45 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 01:45 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 02:05 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad Biele goliere III. 1/16 02:30 Vtierka Castle VI. 11 03:15 Dr. LUDSKY: 02:50 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 03:35 Monk Boh spĂĄnku 3 04:10 PANELĂ K: MaslĂĄkov plĂĄn 04:55 KRIMI

TV program utorok

17. 6. 2014

JOJKA

05:55 Sila lĂĄsky 06:45 Doktorka QuinnovĂĄ: JEDNOTKA Skúťka dospelosti 07:30 Nash Bridges: Ĺ peciĂĄlna zĂĄsielka 08:15 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 09:20 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 TaxĂ­k 14:25 Postav dom , zasaÄ? strom 14:55 ExtrĂŠmni experti 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hĂ´r 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 MS vo futbale 2014 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Ĺ peciĂĄlna zĂĄsielka 52 02:45 Sila lĂĄsky VI. 99 03:35 PortrĂŠty RĂłmov : Jozef 03:55 Doktorka QuinnovĂĄ: Skúťka dospelosti 04:40 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153;

Vtip: Otec ide pre syna do ĹĄkĂ´lky a keÄ? sa vrĂĄti, sĹĽaĹžuje sa Ĺžene: - Eva, nĂĄĹĄ syn celĂş cestu domov plakal. PreÄ?o? - No moĹžno preto, Ĺže to nie je nĂĄĹĄ syn. Anton Srholec: â&#x20AC;&#x17E;Kto sa po celĂ˝ Ĺživot Ĺženie len za korunou, hrozĂ­ mu, Ĺže skonÄ?Ă­ ako JudĂĄĹĄ.â&#x20AC;&#x153;

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

CENOVĂ a revolĂşci

09-35

zĂĄhrada a zverinec 10

NajlepĹĄia obnova strechy v najlepĹĄej cene od 8,70â&#x201A;Ź s DPH

obnova: eternitových plechových plochých

SkvelĂŠ tehly pre VĂĄĹĄ dom

BEZ DEMONTà ŽE

PonĂşkame bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny! MoĹžnosĹĽ platby aj NA SPLĂ TKY.

NaĹĄou vizitkou je spokojnosĹĽ zĂĄkaznĂ­kov po celom Slovensku.

ako tehla â&#x20AC;Ś

zameranie, odbornĂŠ poradenstvo a cenovĂĄ kalkulĂĄcia ZADARMO

deĹĽom rĂ´zne/predaj

12 13

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

HELUZ FAMILY s najlepĹĄĂ­mi tepelnoizolaÄ?nĂ˝mi vlastnosĹĽami na slovenskom trhu KĂşpte si teraz materiĂĄl HELUZ na hrubĂş

stavbu rodinnĂŠho domu - zĂ­skajte naviac

Ă&#x192;6 Ă&#x160; >9Ă? T HELUZ - a uĹĄetrite

na stavbe celĂŠho domu! 75-135

Pre dĂ´chodcov ĹĄpeciĂĄlna zÄžava!

Nie je tehla

0904 207 597

NAJ - STRECHA s.r.o.

11

Stavajte s tými najlepťími!

zĂĄkaznĂ­cka linka: 0800 106 206

www.heluz.sk

94-250

materiĂĄl - prvotriedna kvalita

hobby a ĹĄport

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraLCmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP LC 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, LC zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


5 6 7

2 6

9 4 9 7 1 8

6 1 8 2

5

TV program streda 1

2

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Druhý dych 11:05 Komisár Rex 12:05 Odložený prípad 13:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 23:25 Dva a pol chlapa 23:55 Mike a Molly 00:20 Monk 01:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:00 Odložený prípad 02:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad MARKÍZA

1 9 4 5 6 5

4

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak Doma Vždy keď sa vraciam z nejakej cesty domov, mám veľkú radosť. Pri vstupe do Žiliny, aj pri výstupe v smere na Varín a Terchovú ma vítajú brány s výhľadom na Malú Fatru a ja sa teším, že som už doma. Známe výhľady na prechodené cestičky, blízki ľudia a priatelia, vône a zvuky, ktoré človek dôverne pozná, miesta, kde sa cíti bezpečne. Návštevám niekedy hovoríme, nech sa cítia “ako doma.” Jedlám a nápojom dávame prívlastky “domáci” a všetci vieme, ako chutia koláče od babky, alebo fazuľa od mamy. Mnohí umelci denne píšu v cudzine ďalšie knihy a básne o domove a emigranti sa tam vracajú vo svojich snoch. Prešiel som veľa krajín. Všade som si pomerne rýchlo zvykol, našiel niečo krásne, snažil sa porozumieť miestnym zvyklostiam, ochutnať pokrmy a spoznať ľudí. Dávno som pochopil, že sa nemôžem pozerať na život Nepálca, Japonca, Rusa, Američana, Turka alebo Vietnamca našou optikou, ale obohatením je pokúsiť sa vidieť svet cez jeho kultúru, zvyklosti a názory. K.G. Chesterton písal o tom, že cestovanie do cudzích krajín mu prinášalo hlavne objavovanie krásy vlastného domova. Aj ja si pri cestovaní po svete, stále viac uvedomujem, aké je Slovensko úžasné. V stredu 4. júna som otvoril v Saigone noviny a na prvej strane ma zaujal titulok o našej krajine. Populárny sudca zo Slovenska, jeden z najvyšších, si tam sedel vedľa prezidenta Vietnamu a ponúkal mu, naše skúsenosti z budovania súdnictva. Vo Vietname mi veľa hovorili o korupcii, ktorá vraj odrádza investorov a podnikateľov. Slovenské skúsenosti ich v tomto smere určite obohatia a posunú ešte ďalej. Takto veselo začala streda vo Vietname. Prvá noc doma po návrate z Ázie. Človek zaspáva pri otvorenom okne bez klimatizácie a zobúdza ho vtáčí spev. Kúsok za domom je hora, ktorá vonia lepšie ako všetky obchody s voňavkami na letisku v Dohe a nad ňou kopec, z ktorého je západ slnka oveľa krajší ako pohľad na vysvietené Tokio či New York. A ako chutí voda zo studničky v doline Kúr alebo dobrý Limbašský silván! Nemáme Koloseum ani múzeá plné zlatých pokladov, ale nezabíjali sme otrokov a nedrancovali iné krajiny. Dnes máme možno pocit, že robíme otrokov vo vlastnej krajine. Môžeme to zmeniť - naučme svoje deti podnikať. (pokračovanie na ďalšej strane)

18. 6. 2014

05:55 DOBRÉ RÁNO 07:55 PANELÁK: Maslákov plán 09:00 SÚDNA SIEŇ: Bojím sa o syna 09:50 SÚDNA SIEŇ: Sexi postavička 10:55 Súdna sieň: Rana istoty 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Biele goliere 14:20 VIP Nákupné maniačky 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Jedovaté keksy 18:15 SÚDNA SIEŇ: Popoluška 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Zranené srdiečko 21:30 Kosti 23 22:30 Kravaťáci 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas 01:30 Kosti 02:20 Kravaťáci 03:00 C.S.I.: Kriminálka Miami 03:45 PANELÁK: Zranené srdiečko 04:30 TOP STAR 04:55 KRIMI JOJKA

05:50 Sila lásky 06:40 Doktorka Quinnová: JEDNOTKA Hrdinovia 07:30 Nash Bridges: Zásah do čierneho 08:15 Správy RTVS „N“ 09:20 Doktor z hôr 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Nebíčko v papuľke: Trenčianske Teplice 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 14:55 Extrémni experti 16:00 Správy RTVS 16:25 Galileo 17:00 Doktor z hôr 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 MS vo futbale 2014 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: Zásah do čierneho 02:45 Sila lásky 03:35 Doktorka Quinnová: Hrdinovia 04:20 Extrémni experti 68/68 04:55 Správy RTVS „N“

4


TV program ĹĄtvrtok

05:55 DOBRĂ&#x2030; RĂ NO 07:55 PANELĂ K: ZranenĂŠ srdieÄ?ko 09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Pani podnikateÄžka 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Ten hajzel ide po mne 10:55 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: Brat sa postarĂĄ 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:25 Biele goliere 14:20 VIP NĂĄkupnĂŠ maniaÄ?ky 15:45 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: NemĂĄĹĄ pochopenie! 18:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Chce ma iba vystrestaĹĽ 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:30 PANELĂ K: ZĂşfalĂ˝ krok 21:30 ProfesionĂĄli: PolicajnĂ˝ Ä?in roka 22:40 MIXĂ&#x2030;R 23:30 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 00:30 C.S.I.: KriminĂĄlka New York 01:30 Hawaii 5.0 02:25 Dexter 03:20 Biele goliere 04:00 ProfesionĂĄli JOJKA

19. 6. 2014

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:30 ZĂĄmena manĹželiek 09:40 DruhĂ˝ dych 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:05 Mike a Molly 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 DruhĂ˝ dych 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 HrieĹĄny zoznam 23:30 Dva a pol chlapa 00:00 Mike a Molly 00:25 Monk 01:30 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 02:00 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:40 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 03:25 Monk

05:55 Sila lĂĄsky 06:45 Doktorka QuinnovĂĄ: JEDNOTKA OperĂĄcia 07:30 Nash Bridges: RozhreĹĄenie 08:15 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 09:20 Doktor z hĂ´r 10:15 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:50 PrefĂ­kanĂĄ banda 1/6 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Galileo 16:55 Doktor z hĂ´r - NovĂŠ osudy III.: ZmarenĂĄ nĂĄdej 16/16 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 PoÄ?asie 20:20 MS vo futbale 2014 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: RozhreĹĄenie 54 02:45 PrefĂ­kanĂĄ banda 1/6 03:35 Sila lĂĄsky VI. 101 04:25 Doktorka QuinnovĂĄ: OperĂĄcia

Vtip: UÄ?iteÄžka angliÄ?tiny hovorĂ­ deĹĽom: - â&#x20AC;&#x17E;Ak si nejakĂŠ slovo po anglicky desaĹĽ alebo dvadsaĹĽ krĂĄt zopakujete bude navĹždy vaĹĄe.â&#x20AC;&#x153; DievÄ?a v poslednej lavici si potichu vravĂ­: â&#x20AC;&#x17E;Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter...â&#x20AC;&#x153; Carlos Slim HelĂş: â&#x20AC;&#x17E;VÄ?aka chybe zistĂ­te , Ä?o funguje a Ä?o nie. Chyby sĂş pouÄ?enie, nie zlyhanie.â&#x20AC;&#x153;

hlavu hore!

09-80

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

StavebnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ PROFI MODUL

so sĂ­dlom v BA, ul. RybniÄ?nĂĄ 40 prijme na Ĺ˝L alebo dohodu:

s praxou a ovlĂĄdanĂ­m programu CENEKON Info: 0903 728 843

v Banskej Bystrici prijĂ­ma pracovnĂ­kov na pozĂ­ciu marketingu a starostlivosti o zĂĄkaznĂ­ka s nĂĄstupom ihneÄ?.

PONUKA PRĂ CE QD65DMĂ&#x17D;5

Kontakt:

0911 557 260 0948 875 007

23-0085

a

PrĂĄc

=9Â&#x192;5$Ă&#x17D; =Â&#x192;02Ă&#x17D;1Â?. 23(5Â&#x192;725

Predmet draĹžby:

929Â&#x;52%(

%5Â&#x153;6,Ă&#x17D; )25029Â&#x192;Ă&#x17D; JADRĂ R 2'/,(9$Ă&#x17D; Äż(5,$91,. 

65

nabor@danox-group.eu

VWD�¯SUH]YRQLħ

85-0103

VhodnĂŠ aj pre absolventov

80-0090

NOVOOTVORENĂ KANCELĂ RIA

PoĹžadujeme ďŹ&#x201A;exibilitu, komunikĂĄciu a chuĹĽ uÄ?iĹĽ sa. Plat 950 EUR, ďŹ remnĂŠ auto, ubytovanie.

DobrovoÄžnĂĄ draĹžba

rodinnĂ˝ dom v obci Radzovce, sĂşp. Ä?. 329, parc. Ä?. 344 o vĂ˝mere 817 mďż˝ (ZastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria),pozemok parc. Ä?. 345 o vĂ˝mere 1424 mďż˝ (ZĂĄhrady), pozemok parc. Ä?. 346 o vĂ˝mere 3669 mďż˝ (OrnĂĄ pĂ´da), zapĂ­sanĂŠ na LV Ä?. 682, okres LuÄ?enec, k.Ăş. Radzovce, spoluvl. podiel: 1/1 Miesto konania draĹžby: NĂĄm. Sv. Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 SeÄ?ovce, 1. poschodie, miestnosĹĽ Ä?. d. 205 Ä&#x152;as otvorenia draĹžby: 08.07.2014 o 10:00 hod. NajniŞťie podanie: 13.200,00 EUR MinimĂĄlne prihodenie: 200,00 EUR DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 3.200,00 EUR TermĂ­ny obhliadok: 19.06.2014 o 12:30 hod., 25.06.2014 o 13:30 hod. ZĂĄujem o obhliadku je potrebnĂŠ dohodnúż telefonicky aspoĹ&#x2C6; 1 deĹ&#x2C6; vopred. SĂ?DLO: OFFICE: SlovenskĂĄ draĹžobnĂĄ, spol. s r.o. SlovenskĂĄ draĹžobnĂĄ, spol. s r.o. HlavnĂĄ 18, 040 01 KoĹĄice MojmĂ­rova 6, 040 01 KoĹĄice IÄ&#x152;O: 47 036 478 tel.: 055/694 17 85 DIÄ&#x152;: 2023716233 mobil: +421 911 54 54 54

DobrovoÄžnĂĄ draĹžba

rodinnĂ˝ dom v obci OpatovskĂĄ NovĂĄ Ves, sĂşp. Ä?. 9, parc. Ä?. 951 o vĂ˝mere 87 mďż˝ , letnĂĄ kuchyĹ&#x2C6;a, sĂşp. Ä?. 9, parc. Ä?. 953 o vĂ˝mere 68 mďż˝, pozemok parc. Ä?. 952 o vĂ˝mere 573 mďż˝, pozemok parc. Ä?. 954 o vĂ˝mere 24 mďż˝ (ZastavanĂŠ plochy a nĂĄdvoria), pozemok parc. Ä?. 955 o vĂ˝mere 2095 mďż˝ (ZĂĄhrady), zapĂ­sanĂŠ na LV Ä?. 708, okres VeÄžkĂ˝ KrtĂ­ĹĄ, k.Ăş. OpatovskĂĄ NovĂĄ Ves, spoluvl. podiel: 1/1 Miesto konania draĹžby: NĂĄm. Sv. Cyrila a Metoda 150/26, 078 01 SeÄ?ovce, 1. poschodie, miestnosĹĽ Ä?. d. 205 Ä&#x152;as otvorenia draĹžby: 08.07.2014 o 10:30 hod. NajniŞťie podanie: 18.500,00 EUR MinimĂĄlne prihodenie: 250,00 EUR DraĹžobnĂĄ zĂĄbezpeka: 3.500,00 EUR 19.06.2014 o 11:30 hod., 25.06.2014 o 15:00 hod. TermĂ­ny obhliadok: ZĂĄujem o obhliadku je potrebnĂŠ dohodnúż telefonicky aspoĹ&#x2C6; 1 deĹ&#x2C6; vopred. SĂ?DLO: OFFICE: SlovenskĂĄ draĹžobnĂĄ, spol. s r.o. SlovenskĂĄ draĹžobnĂĄ, spol. s r.o. HlavnĂĄ 18, 040 01 KoĹĄice MojmĂ­rova 6, 040 01 KoĹĄice IÄ&#x152;O: 47 036 478 tel.: 055/694 17 85 DIÄ&#x152;: 2023716233 mobil: +421 911 54 54 54

(jk)

80-0090

Predmet draĹžby:

51-0337

rozpoÄ?tĂĄra/-ku

(pokraÄ?ovanie z predoĹĄlej strany) V kaĹždej hore mĂĄme nejakĂş studniÄ?ku s kriĹĄtĂĄÄžovou vodou, nĂĄdhernĂŠ a tichĂŠ zĂĄkutia, ktorĂŠ nie sĂş v cestovnĂ˝ch prĂ­ruÄ?kĂĄch. MĂĄme nĂĄdhernĂŠ hory, jaskyne, jazerĂĄ, termĂĄlne pramene, hrady, kostolĂ­ky, mesteÄ?kĂĄ a dediny, aj ÄžudĂ­, ktorĂ­ si sĂ­ce obÄ?as zĂĄvidia, ale eĹĄte stĂĄle tvoria pevnĂŠ rodiny, vedia si pomĂĄhaĹĽ v zlĂ˝ch Ä?asoch a teĹĄiĹĽ sa z dobrĂŠho. ObÄ?as si sĂ­ce nieÄ?o ukradneme, ale nemusia nĂĄs na kaĹždom rohu strĂĄĹžiĹĽ ozbrojenĂ­ vojaci a policajti, nelietajĂş nĂĄm nad hlavami bojovĂŠ lietadlĂĄ a neÄ?akĂĄme kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; s obavami na sprĂĄvy o zemetraseniach, tsunami, hurikĂĄnoch alebo tornĂĄdach. ObÄ?as sa naĹĄou dedinou preĹženie ĹĄofĂŠr s niekoÄžkĂ˝mi promile v krvi, narazĂ­ do domu alebo zletĂ­ do potoka, ale nemĂĄme tu ĹĄialencov, ktorĂ­ okolo seba strieÄžajĂş a odpaÄžujĂş bomby. Doma. Tu sa cĂ­time dobre a bezpeÄ?ne, tu je to miesto, ktorĂŠmu rozumieme, obĞúbenĂŠ vĂ´ne a chute, Äžudia ktorĂ˝ch mĂĄme radi. VÄ?era sme stĂĄli nad hrobom naĹĄej starkej Anny Horeckej. DoĹžila by sa 100 rokov. Z VarĂ­nskeho cintorĂ­na bolo vidieĹĽ toÄžkokrĂĄt prechodenĂş JedÄžovinu, hrebene Bielych skĂĄl a cestiÄ?ky na StrĂĄĹžsku hoÄžu, SuchĂ˝ alebo MalĂ˝ KrivĂĄĹ&#x2C6;. Tu sme doma a mĂĄme tu viac pokladov ako väÄ?ĹĄina inĂ˝ch nĂĄrodov sveta. NadĂĄvanĂ­m na okolitĂ˝ svet tieto dary nezveÄžadĂ­me. ZaÄ?nime tĂ˝m, Ĺže si uvedomĂ­me nĂĄdheru, v ktorej Ĺžijeme a buÄ?me vÄ?aÄ?nĂ­ za vĹĄetko to dobrĂŠ, Ä?o sme dostali. Svet ide rĂ˝chlo Ä?alej. Aj my sa musĂ­me rĂ˝chlo uÄ?iĹĽ novĂŠ veci a odĂşÄ?aĹĽ starĂŠ zlozvyky, lepĹĄie pochopiĹĽ svet okolo nĂĄs a prĂ­leĹžitosti, ktorĂŠ prinĂĄĹĄa. ZĂĄroveĹ&#x2C6; vĹĄak musĂ­me ochraĹ&#x2C6;ovaĹĽ to, Ä?o by sa nemalo meniĹĽ len tak podÄža â&#x20AC;&#x153;mĂłdyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; kresĹĽanskĂŠ hodnoty, rodinu, sluĹĄnosĹĽ, Ăşctu a reĹĄpekt k ÄžuÄ?om. Starajme sa o ÄžudĂ­, studniÄ?ky, pĂ´du a prĂ­rodu okolo nĂĄs. Aby sme nemuseli utekaĹĽ, mali sa kam vracaĹĽ z ciest a mohli sa nadĂ˝chnuĹĽ a ĹĄĹĽastne povedaĹĽ â&#x20AC;&#x201C; koneÄ?ne doma!


9 4 9 7 1 8

6 1 8 2

5

1

06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 DruhĂ˝ dych 11:05 KomisĂĄr Rex 12:05 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 13:05 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 14:05 Monk 15:05 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 DruhĂ˝ dych 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 DÄ&#x203A;dictvĂ­ aneb KurvahoĹĄigutntĂĄg 23:05 Honba za zlatĂ˝m pokladom 01:10 NCIS NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:55 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:35 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 03:15 Monk 03:55 KomisĂĄr Rex MARKĂ?ZA

1 9 4 5 6 2

20. 6. 2014

5

4

myslĂ­m si

BuÄ?me vÄ?aÄ?nĂ­!

Richard VaĹĄeÄ?ka, predseda poslaneckĂŠho klubu OÄ˝aNO

06:00 Sila lĂĄsky 06:50 Doktorka QuinnovĂĄ: JEDNOTKA PortrĂŠty 07:35 Nash Bridges: PĂĄd z výťky 08:20 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 09:25 Doktor z hĂ´r 10:20 Galileo 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 ObÄ?an za dverami 14:25 Slovensko v obrazoch 14:45 PoĹĄta pre teba 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:20 Milujem Slovensko 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 PoÄ?asie 20:20 Ä&#x152;o ja viem 21:40 FetiĹĄe socializmu: Ĺ˝ivot pĂĄr sekĂşnd pozadu 22:10 AnatĂłmia zla 23:40 MS vo futbale 2014 02:00 Nash Bridges: PĂĄd z výťky 55 02:45 AnatĂłmia zla 04:15 Sila lĂĄsky VI. 102

VyskladĂĄme celĂş vaĹĄu domĂĄcnosďż˝

Mgr. Richard VaĹĄeÄ?ka

MĂĄm dcĂŠru v puberte. Je krĂĄsna, ĹĄikovnĂĄ, veselĂĄ. Niekedy nĂĄm ale riadne naĹĽahuje nervy. Ako sprĂĄvna puberĹĽĂĄÄ?ka. FrďŹ&#x201A;anie, urĂĄĹžanie sa, dupanie, bĂşchanie dverami. KeÄ? je zasadnutie parlamentu, bĂ˝vam v  Bratislave na týŞdĹ&#x2C6;ovkĂĄch. VolĂĄ mi kaĹždĂ˝ veÄ?er. AspoĹ&#x2C6; pĂĄr viet. Ä&#x152;o sa deje, Ä?o zaĹžila, ako doma a v ťkole. Hoci som tomu rĂĄd, niekedy som uĹž veÄ?er takĂ˝ uĹĽahanĂ˝, Ĺže sa mi prĂ­liĹĄ nechce. MinulĂ˝ piatok som sa opäż po celom týŞdni vracal autom domov. KeÄ? sme sa koneÄ?ne vymotali z  Bratislavy (teda za Trnavou), vydĂ˝chol som si a  teĹĄil sa na rodinu. Tesne pred Ĺ˝ilinou ma vĹĄak prekvapila stojaca kolĂłna aut. PrudkĂŠ brzdenie, blikaÄ?ky a stĂĄli sme. VyĹĄe hodinu. HavĂĄria asi 500 metrov pred koncom diaÄžnice. NaĹĄĹĽastie bez obetĂ­ na ÄžudskĂ˝ch Ĺživotoch. Pustili sme si rĂĄdio. A vtedy sme sa dozvedeli o havĂĄrii v opaÄ?nom smere. Autobus s trnavskĂ˝mi gymnazistami medzi PieĹĄĹĽanmi a Hlohovcom. Ĺ tyri osemnĂĄsĹĽroÄ?nĂŠ dievÄ?atĂĄ priĹĄli o Ĺživot. AĹž ma zamrazilo. A  vtedy mi volala moja dcĂŠra. S  akou radosĹĽou som prijal hovor! AkĂ˝ som bol vÄ?aÄ?nĂ˝, Ĺže mĂ´Ĺžem poÄ?uĹĽ jej hlas! A hneÄ? som volal aj starĹĄiemu synovi, ktorĂ˝ sa prĂĄve v tom Ä?ase tieĹž presĂşval na trase Ĺ˝ilina-Trnava na festival Lumen. NaĹĄĹĽastie vlakom. Rodina. Deti. Niekedy je to naozaj nĂĄroÄ?nĂŠ a únavnĂŠ. PostaraĹĽ sa, vyjsĹĽ spolu, zladiĹĽ rĂ´zne potreby a  zĂĄujmy. V  tejto hektickej dobe. Ako Ä?asto sa sĹĽaĹžujeme a  Äžutujeme. KeÄ? sa vĹĄak udeje takĂĄto udalosĹĽ, ktorĂĄ nĂĄhle pretne ĹživotnĂş niĹĽ mladĂ˝m ÄžuÄ?om, deĹĽom svojich rodiÄ?ov, otrasie to celou spoloÄ?nosĹĽou. AspoĹ&#x2C6; na chvĂ­Äžu zmÄşknu hĂĄdky a  sĹĽaĹžnosti. A  so slzami v  oÄ?iach Ä?akujeme Bohu, Ĺže to neboli naĹĄe deti, naĹĄi blĂ­zki. VÄ?aÄ?nosĹĽ je vraj pocit, ktorĂ˝ zaŞívame, keÄ? prijĂ­mame dobro, ktorĂŠ nepokladĂĄme za samozrejmosĹĽ. A to Ĺže mĂ´Ĺžeme objaĹĽ svojich blĂ­zkych, hovoriĹĽ s nimi a maĹĽ pred sebou Ä?alĹĄie dni, nie je samozrejmosĹĽ. VĂĄĹžme si to! A buÄ?me vÄ?aÄ?nĂ­! V parlamente sme si uctili obete tragĂŠdie minĂştou ticha. Aj ja ako otec a uÄ?iteÄž vyjadrujem hlbokĂ˝ sĂşcit rodiÄ?om, uÄ?iteÄžom i  spoluĹžiakom. Je mi to naozaj Ğúto.

05:30 KRIMI 05:55 DOBRĂ&#x2030; RĂ NO 07:55 PANELĂ K: ZĂşfalĂ˝ krok 08:55 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: ZniÄ?il si mi dom 09:45 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Koniec sveta 10:50 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: My sme dediÄ?i 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti VI. 22 13:40 Biele goliere III. 4 14:40 ProfesionĂĄli: PolicajnĂ˝ Ä?in roka 19 15:40 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: VrahyĹ&#x2C6;a 18:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: ZopĂĄr â&#x20AC;&#x17E;vĂ˝chovnĂ˝châ&#x20AC;&#x153; 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 19:50 Ĺ PORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:30 Ä&#x152;ierny Blesk RuskĂ˝ akÄ?nĂ˝ dobrodruĹžnĂ˝ sci-ďŹ triler. MN 12 23:00 Znamenie beĹĄtie 2 01:05 127 hodĂ­n 02:50 PikantnĂ˝ch 10 04:20 Biele goliere III. 4 JOJKA

Elektro y NĂĄbytok took y Doplnky Dop D plnky plnky ky y DrogĂŠria DrogĂŠria og a y ZĂĄhrada y NĂĄradie ogĂŠ

Za tento DARĂŽEK vĂĄs budĂş deti milovaÄ&#x2014;

N a jo b Ä&#x2026;Ăş b e n e jĹĄ ia hernĂĄ konzola

Odmeďż˝te ich za vysvedďż˝enie a uĹĄetrite 139â&#x201A;Ź

uĹĄetrite

139â&#x201A;Ź

399â&#x201A;Ź

538â&#x201A;Ź

ASUS Transformer book T100

DotykovĂ˝ odpojitelnĂ˝ 10.1â&#x20AC;? LED 1366x768 displej, IntelÂŽ AtomÂŽ BayTrail-T Z3740, 2GB RAM, 32GB pamäż, Intel HD Graphics, Webcam, Windows 8.1

Tablet a notebook v jednom

+ Microsoft XBOX360 4GB Slim HernĂĄ konzola Xbox 360â&#x201E;˘, vstavanĂĄ pamäż 4GB, HDMI, WiFi, priestorovĂ˝ zvuk.

+ Microsoft Office Home and Student 2013

OdpojitelnĂ˝ displej

PlnĂĄ licencia kancelĂĄrskeho softvĂŠrovĂŠho balĂ­ka urÄ?enĂĄ pre domĂĄcnosti a ĹĄtudentov.

+

32GB

Ponuka platĂ­ od 13. 06. 2014 do 19. 06. 2014 alebo do vypredania zĂĄsob

LuÄ?enec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332 y Martin EURONICS TPD, OD-Prior Stred, tel. 043/423 7800 y Ĺ˝iar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289 O aktuĂĄlnej dostupnosti letĂĄkovĂ˝ch vĂ˝robkov sa mĂ´Ĺžete vopred informovaĹĽ na telefĂłnnych Ä?Ă­slach jednotlivĂ˝ch predajcov uvedenĂ˝ch v letĂĄku. Ak sa vĂ˝robok uverejnenĂ˝ v letĂĄku nenachĂĄdza v predajni uvedenej v zozname predajnĂ­, predajĹ&#x2C6;a zabezpeÄ?Ă­ dodanie poĹžadovanĂŠho vĂ˝robku do predajne. TechnickĂŠ parametre a vyobrazenia vĂ˝robkov sĂş prevzatĂŠ od vĂ˝robcov. Chyby a omyly v texte, cenĂĄch a technickom popise sĂş vyhradenĂŠ. NiektorĂŠ obrĂĄzky mĂ´Ĺžu byĹĽ len ilustraÄ?nĂŠ. Ceny vĂ˝robkov sĂş uvedenĂŠ vrĂĄtane DPH. VydavateÄž letĂĄku: FrantiĹĄek MajtĂĄn - Euronics TPD, FarskĂŠho 26, 851 01 Bratislava

regionpress_189x125_jun_2.indd 1

10. 6. 2014 10:58:01

HĞadåme vhodných kandidåtov na pozíciu

PredavaÄ?/ka - pokladnĂ­k/Ä?ka LuÄ?enec - skrĂĄtenĂ˝ Ăşväzok

VĂĄĹĄ profil:

tWâVòOâMJTUTUSFEPĂ?LPMTLĂ?W[EFMBOJF   tQSĂ&#x201C;KFNOĂ?BĂ&#x17E;TUSFUPWĂ?WZTUVQPWBOJF tTLĂ&#x17E;TFOPTUh[PCDIPEVWĂ&#x201C;UBOĂĄ, OJFKFQPENJFOLPV  tTDIPQOPTÄłUĂ&#x201C;NPWFKTQPMVQSĂ&#x2C6;DF tPDIPUBLGZ[JDLFKQSĂ&#x2C6;DJ tSBEPTÄł[Ă&#x17E;TQFDIVEPTJBIOVUĂ?IPTQPMPòOâN Ă&#x17E;TJMĂ&#x201C;N

Ä&#x152;o ponĂşkame:

tPE[BòJBULV[BVKĂ&#x201C;NBWâQMBU tQSFQSBDPWBOâTZTUĂ?N[BQSBDPWBOJB tQSĂ&#x201C;KFNOĂĄBUNPTGĂ?SBWNPUJWPWBOPNUĂ&#x201C;NF tCF[QFòOĂ?BNPEFSOĂ?QSBDPWJTLP tTUBCJMOĂ?[BNFTUOBOJFWĂ&#x17E;TQFĂ?OFK SâDIMP TBSP[WĂ&#x201C;KBKĂ&#x17E;DFKTQPMPòOPTUJ tTPDJĂ&#x2C6;MOZQSPgSBN

PracovnĂĄ nĂĄplĹ&#x2C6;:

tQSĂ&#x2C6;DBOBQPLMBEOJ tEPQMĹ&#x2C6;PWBOJFUPWBSVOBQSFEBKOĂ&#x17E;QMPDIV tQSĂ&#x2C6;DBOBQSFEBKOFKQMPDIF tQSĂ&#x2C6;DBWTLMBEFQSFEBKOF

PrĂ­prava na budĂşce Ăşlohy:

 OĂĄĂ?IP EWPKUâäEÄ?PWĂ?IP USĂ?OJOHPWĂ?IP V SĂ&#x2C6;NDJ QSPgSBNV VĂĄT QSJQSBWĂ&#x201C;NF OB VBĂ?F CVEĂ&#x17E;DF Ă&#x17E;MPIZ: NFUĂłEPV "LFBSOJOH-CZ-EPJOH 1PTLZUOFNFVĂĄNEĂ´LMBEOĂ?[BQSBDPWBOJF,QSJLUPSPN VĂĄTJOEJWJEVĂ&#x2C6;MOFQPWFEJFTLĂ&#x17E;TFOâLPMFgB

V prĂ­pade, Ĺže VĂĄs tĂĄto pracovnĂĄ ponuka zaujala, kontaktujte nĂĄs priamo na naĹĄej webovej strĂĄnke www.lidl.sk (KariĂŠra â&#x20AC;&#x201C; AktuĂĄlne pracovnĂŠ ponuky).

030015-16

6

TV program piatok

02-143

5 6 7

2


Máme radi Slovensko týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Klamstvá a pravdy o Matovičovi

Keďže Rado Procházka a jeho ľudia začali o mne šíriť rôzne klamstvá, rozhodol som sa na najčastejšie z nich takto verejne reagovať:

Klamstvo č.1 Tesne pred vstupom do politiky som prepísal majetok na manželku ako to robia všetci politici podvodníci. Pravda č. 1 V skutočnosti som svoj podiel previedol na Pavlínku v roku 2006, t.j. 4 roky pred tým, ako som vstúpil do politiky. Zvyčajne na Slovensku to funguje tak, že niekto narobí dlhy a rýchlo prepíše svoj majetok na niekoho blízkeho. Ja som podnikal od roku 1997 a nikdy som žiadne dlhy voči nikomu nemal. V jednej chvíli som sa ale rozhodol, že majetok považujem skôr za príťaž a už ma viac nemotivuje. Preto som sa ho rozhodol vzdať v prospech svojich detí a manželky a nikdy som to neoľutoval. Klamstvo č. 2 Len sa tvárim obyčajný a chudobný, ale v skutočnosti som milionár. Pravda č. 2 Opakovane som sa pre médiá vyjadril, že naša rodina 17 rokov podniká a vlastní firmu s 200 zamestnancami a 1600 brigádnikmi. Opakovane som povedal, že nie sme chudobná rodina a som veľmi rád, že naša rodina podporila dobrú vec – zafinancovala rozbeh politického projektu, ktorý umožňuje kandidovať nezávislým osobnostiam a postavil sa skorumpovaným politickým stranám zoči-voči. A obyčajnosť? Za obyčajného považujem človeka, ktorý sa nikdy nad iných ľudí nepovyšuje, bez ohľadu na to ako hlboko má do vrecka. Klamstvo č. 3 Určite beriem úplatky ako iní politici. Pravda č. 3 Nikdy som žiadny úplatok nepýtal a ani neprijal. Samozrejme, keďže na mňa iní politici nič nemajú, začali šíriť takéto reči a mysleli si, že ma s tým spochybnia. Preto som v roku 2012 bol z vlastnej iniciatívy na detektore lži (polygrafe) v Londýne priamo u šéfa Európskej asociácie detektorových spoločností - Dona Cargilla a úspešne som prešiel cez detektor s otázkou – či som niekedy pýtal alebo zobral úplatok. A tak by to mali pred voľbami robiť všetci politici povinne. Klamstvo č. 4 Kládol som si sám otázky na detektoroch, vedel som ich vopred a len preto som cez ne prešiel. Pravda č. 4 Testovanie na detektore lži nie je o náhlom zaskočení testovaného. Testovaný vždy musí poznať otázky vopred a presne chápať každé jedno slovo otázky, aby ich náhodou inak nepochopil. Detektor dokážu oklamať len profesionálni agenti tajných služieb, preto netreba testovaného zaskočiť, pravda sa ukáže tak či tak. Klamstvo č. 5 Podviedol som štát tým, že som rozobral rotačku a prepašoval som ju cez hranice bez zaplatenia cla. Pravda č. 5 Rotačka je tlačový stroj, ktorý tlačí aj tieto noviny. Je to stroj 32 metrov dlhý a váži 152 ton (toľko koľko 150 aút). Už z toho je každému súdnemu človeku zrejmé, že také niečo sa nedá prepraviť v jednom kuse. V roku 2002 sme kúpili rotačku v Nemecku, ktorá bola vyrobená v roku 1980, tlačíme na nej dodnes. V tom roku sme boli s Nemeckom v colnej únii, to znamená, že žiadne clo sa na dovoz čohokoľvek neúčtovalo. Rotačky sa vždy rozoberajú na stovky menších častí, prepravia sa a následne sa opäť zložia. Presne tak sme urobili aj my. Keď sme mali daňovú kontrolu, kontrolovali aj nákup a dovoz rotačky. Výsledok daňovej kontroly, postoj Ministerstva financií SR ako aj Daňového riaditeľstva SR je jednoznačný – všetko ohľadom rotačky bolo vykonané v súlade so všetkými príslušnými zákonmi. Klamstvo č. 6 V súvislosti s obvinením Procházku zo snahy podviesť štát, som si sám vybral detektor, na ktorý pôjdem. Pravda č. 6 Po tom, ako som zverejnil Procházkov podvod, vyzval som médiá, že nech zorganizujú nezávislé testovanie na detektore lži pre mňa aj pre Procházku, aby sa dokázalo, kto hovorí pravdu a kto klame. Chytil sa toho Nový čas, našli firmu, ktorá testovanie robí

a pozvala nás oboch. Procházka odmietol, ja nie. Išiel som, tak ako som sľúbil a prešiel som. Procházka miesto toho, aby chlapsky splnil svoj sľub, začal napádať firmu, ktorá test robila. Obviniť takto de facto Nový čas, ktorého majiteľ je švajčiarska renomovaná firma, že nie sú dosť nezávislí, je naozaj smiešne. Klamstvo č. 7 Neplatíme brigádnikov, ktorí tieto noviny roznášajú. Pravda č. 7 Za 17 rokov tieto noviny po celom Slovensku roznášali desiatky tisíc brigádnikov. Títo ľudia síce zarábajú skromné peniaze, ale nikdy sme im nič nezostali dlžní. Ak by to mala byť pravda, dávno by médiá boli plné stoviek svedectiev. Na druhej strane, nevyplatenie mzdy je trestný čin, takže dávno by zodpovední ľudia boli za taký čin odsúdení. Klamstvo č. 8 Som trónsky kôň Fica. Pravda č. 8 Do politiky som sa rozhodol vstúpiť preto, aby som z nej dostal HZDS a zlodejskú SNS. Oba ciele sa zatiaľ podarili. Robert Fico je podľa mňa rovnaký ako ľudia z týchto strán, len rafinovanejší a preto nebezpečnejší. Netúžim po žiadnej spolupráci s ním a verím, že raz dopadne ako Mečiar a Slota. A keď niekto pochybuje – stačí si pozrieť skutky – kto najviac brojil v prezidentskej kampani proti Ficovi? Ja. Ponuka 500 tisíc eur za jednu hodinu na detektore, ktorú som mu dal a ktorú odmietol, ho dostatočne zdiskreditovala a zneistila jeho voličov. Klamstvo č. 9 Som v politike len kvôli imunite a peniazom. Pravda č. 9 Zrušiť poslancom imunitu bol jeden z mojich hlavných cieľov pri vstupe do politiky. Našťastie sa nám to podarilo a poslanci už dva roky imunitu nemajú. A peniaze? Mimo politiky som zarábal mnohonásobne viac ako teraz. Peniaze ma už nemotivujú. Mám vyšší cieľ – z politiky vyhnať zlodejov, takže nekradnem a nikdy nebudem. Ani v malom, ani vo veľkom. Klamstvo č. 10 Za voľby som zarobil 5 miliónov. Pravda č. 10 Naše hnutie počas 4 rokov postupne dostane necelých 5 miliónov eur na svoju činnosť. Za posledné dva roky sme z tejto sumy zatiaľ minuli ani nie 10%, aj keď sme mohli minúť 5 krát viac ako to urobili ostatné strany. My však nerobíme žiadne zjazdy, žiadne mecheché, kde by sme míňali dane ľudí pre svoju potrebu. Naše hospodárenie kontroluje audítor a Ministerstvo financií. Nič z týchto peňazí sa nesmie zo zákona minúť na osobnú potrebu kohokoľvek, ani nás. Čiže – toto sú peniaze hnutia a ja som zodpovedný za ich čerpanie a stráženie a presne to robím. Klamstvo č. 11 O všetkom v hnutí rozhodujem len ja. Pravda č. 11 Hoci by som podľa našich stanov mohol, nerobím to. Hneď po voľbách 2012 som na prvom stretnutí nášho poslaneckého klubu našim poslancom oznámil, že chcem, aby o všetkých podstatných veciach de facto rozhodoval náš klub, zložený z ľudí, ktorým ľudia dali vo voľbách dôveru. A presne tak to aj odvtedy v našom hnutí funguje. Klamstvo č. 12 Robím konateľa firmy a konateľ je vo firme len naoko. Pravda č. 12 Firme, ktorú som pred 17 rokmi založil, som sa 5 rokov, kvôli politike vôbec nevenoval. V auguste minulého roka som našťastie precitol a uvedomil som si, že keď sa naďalej nebudem o svoje dieťa ani trochu zaujímať, môže sa veľmi rýchlo stať, že naša rodinná firma skrachuje, 200 ľudí zostane na ulici a spolu s nimi aj 1600 brigádnikov (zväčša študentov a dôchodcov) stratí možnosť si aspoň niečo privyrobiť. Odvtedy sa denne cca hodinu v priemere o našu firmu zaujímam a snažím sa poradiť v tom v čom viem. A samozrejme, budem to robiť aj naďalej, lebo si tých ľudí na svedomie nezoberiem, to nedokážem. Druhá vec – žiadny zákon takto neporušujem, lebo poslanec nesmie byť konateľom, živnostníkom a nesmie byť v riadiacich a kontrolných orgánoch firmy – z toho nič nie som. Tretia vec – ak by malo byť po mojom, hneď by som zmenil zákon tak, aby poslancom mohol byť len ten človek, ktorý aspoň dva dni v týždni podniká alebo je zamestnaný. Prečo? Lebo takto je parlament plný ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadnu šajnu o tom, o čom je skutočný svet a len mudrujú bez akejkoľvek skúsenosti z praxe o veciach, ktorým nerozumejú. Toto sú najčastejšie výhrady. Verím, že vás rozsah odpovedí uspokojil a dúfam, že si dokážete urobiť vlastný úsudok. Igor Matovič

Len spoločne vyhráme

Už na začiatku volebného obdobia sme povedali, že nebudeme hľadieť na to, či návrhy a riešenia prichádzajú zľava alebo sprava, ale na to, či sú dobrým alebo zlým riešením pre Slovensko. Ukázalo sa, že strana Smer tento princíp neuznáva, vládne sama a chce si sprivatizovať tento štát. Dva roky vlády strany Smer znamenali pre Slovensko iba ďalšiu privatizáciu štátneho majetku, ďalšie rozdávanie štátnych zákaziek a ďalšie prijímanie zákonov šitých na mieru straníckym sponzorom. Pritom nezamestnanosť našich mladých ľudí je hrozivá, mnohé rodiny zápasia s chudobou a stratou viery v budúcnosť. Opozičné strany miesto toho, aby k sebe hľadali spoločnú cestu, sa trieštia, nevedia si sadnúť za spoločný stôl a nahrávajú tak Smeru. Keďže my skutočne máme radi Slovensko a záleží nám na ňom, rozhodli sme sa urobiť všetko preto, aby sme vládu jednej strany zastavili aj na úrovni samosprávy. Preto chceme v mestách aktívne podporiť spoločný postup stredopravých strán a hnutí v komunálnych voľbách. Rozhodli sme sa, že podporíme každú širokú opozičnú koalíciu, ktorá vznikne minimálne zo štyroch z týchto piatich opozičných strán a hnutí – KDH, SDKÚ, NOVA, MOST a SAS. To preto, aby našli k sebe cestu. Podpora nášho hnutia platí pre všetky mestá na Slovensku. V porovnaní s obcami je totiž v mestách z viacerých dôvodov odlišná situácia. V obciach býva v komunálnych voľbách takmer dvojnásobná účasť voličov, navyše ľudia kandidátov zväčša osobne poznajú, a podľa života a činov kandidáta sa vedia správne rozhodnúť. Mesto je anonymnejšie. Našim zásadným princípom je podpora nezávislosti v politike a podpora nezávislých kandidátov. Sme presvedčení, že v obciach nemá rozhodovať stranícke tričko, ale charakter človeka. Preto v obciach vyzývame čestných ľudí, aby kandidovali ako nezávislí kandidáti a rovnako vyzývame voličov, aby týchto kandidátov podporili. V mestách je situácia zložitejšia. Ľudia sa navzájom nepoznajú a ako navigačnú pomôcku častejšie využívajú stranícky kompas. Preto, aby opozičné strany na úrovni miest neviedli zbytočné stranícke vojničky, ale zviedli zásadný boj o budúcnosť Slovenska, rozhodli sme sa podporiť kandidátov stredopravých koalícii. Širokú dohodu aspoň štyroch strán považujeme za predpoklad toho, že kandidát bude „preklepnutý“ skutočne dôkladne. Samozrejme – zostávame verní nášmu DNA a preto miesta kandidátov na poslancov, ktoré na spoločnej kandidátke získame, poskytneme kvalitným nezávislým kandidátom, primárne z radov miestnych občianskych aktivistov požívajúcich dôveru ľudí. Ak prekonáme stranícku úzkoprsosť a zmeníme jednofarebnú volebnú mapu Slovenska, ak zvýšime počet charakterných nezávislých kandidátov v komunálnej politike, získame všetci nádej na lepšie Slovensko. Ľudia si zaslúžia nádej. hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Vízia nášho hnutia (OĽaNO): Ľudské, rozumné a spravodlivé Slovensko

Chceme Slovensko, ktoré už nebude žiť na úkor svojich detí. Chceme Slovensko, z ktorého už deti nebudú musieť utekať za prácou do sveta či hlavného mesta a nechávať doma opustených rodičov. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť talent a snahu svojich ľudí. Slovensko, kde politici nebudú okrádať svojich voličov a ľudia si budú pred zákonom rovní. Slovensko efektívne, zdravé a sebavedomé, ktoré chráni svoju prírodu, hodnoty a kultúrne dedičstvo. Slovensko, ktoré pomáha svojim núdznym. Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Igor Matovič


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

týždenne do 30 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Železničná 26, Lučenec 047 / 451 21 56-7 lucenecko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

21. 6. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Zajac Bugs a káčer Duffy I. 07:10 Veľký šampión 09:05 2 baby na mizine II. 11/24 09:30 Kráska a zviera I. 13/22 10:25 HLAS ČESKO SLOVENSKA - GRAND FINÁLE 13:45 FC Venuša 15:50 Bláznivý pohreb 17:55 Druhý dych 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Cudzinec (HD) 22:30 S.W.A. . - Jednotka rýchleho nasadenia 01:00 Neľútostný zabijak 02:40 S.W.A. . - Jednotka rýchleho nasadenia 04:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad II. 20/23 MARKÍZA

05:05 KRIMI 05:25 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:05 Materove neuveriteľné príbehy 06:15 Transformers Prime 06:40 Rozprávková jazda 07:35 Film mojich snov 09:40 NOVÉ BÝVANIE 10:45 Dom snov IX.: Rodina Harrisovcov 1,2/2 12:45 Čierny Blesk 15:05 Rabín, kňaz a krásna blondína 17:50 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:50 ŠPORT 20:00 KRIMI 20:25 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Rok vtákov Americká komédia. MN 12 |2011 J. Black, S. Martin, O. Wilson, Z. Paroo, R. Pikeová, J. Cleese, K. Pollak 22:40 Banková lúpež 01:35 Rabín, kňaz a krásna blondína 03:50 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 04:30 Áno, šéfe! Jaroslav Žídek JOJKA

Inzercia: Miriam Hašková 0905 915 039

Distribúcia: (30.000 domácností/firiem) Každý týždeň: v Lučenci, Veľkom Krtíši, Poltári, Fiľakove + v párnom týždni navyše: Kalinovo, Breznička, Málinec, Cinobaňa, Halič, Hrnčiarske Zalužany, Kokava nad Rimavicou, Panické Dravce, Trebeľovce, Vidiná, Fiľakovské Biskupice, Buzitka, Veľká Ves

Glazúrovanie vaní

+ v nepárnom týždni navyše: Divín, Ružiná, Mýtna, Dobroč, Kotmanová, Lovinobaňa, Podrečany, Tomášovce, Modrý Kameň, Želovce, Bušince, Pôtor, Sklabiná, Obeckov, Dolná Strehová, Závada, Tuhár, Veľké Dravce

0903 405 588 0905 983 602

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

PÔŽIČ0K0Y0 doaj pre1ženy0 na materskej,

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

0949 129 474 0910 910 586 (stačí prezvoniť)

www.serioznapozicka.sk

24-0058

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

94-0245

„Už 20 rokov od firmy MOLNÁR“

Lacné ubytovanie v Bojniciach Finančná injekcia 0905 303 521

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

www.proficredit.sk

Len 180 m od kúpeľov !

Bojnický zámok, ZOO, Kúpele, Bazény, Dinopark, Prepoštská jaskyňa, ...

Telefón: 0915 165 665 ubytovanie@grand-ms.sk www.ubytovanie.grand-ms.sk

Predám tatranský profil - brúsený

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

52-0180

lucenecko.sk

PIESTANSKO LUCENECKO

TV program sobota

07:25 Pingu 07:30 Franklin 07:45 Máša a JEDNOTKA medveď 07:50 Požiarnik Sam: Mandy na vlnách 08:00 Hrdinovia mýtov a legiend: Andromeda, bojovná princezná 08:25 Trpaslíci 08:40 Fidlibum 09:10 Daj si čas 09:35 Spadla z oblakov: Rozlúčka 10:00 Safari: Sova 10:30 Leto s Katkou 11:05 Tanečná akadémia 11:55 On air 12:30 Čo ja viem 13:55 Fetiše socializmu 14:25 Milujem Slovensko 15:50 Zázrak lásky 17:25 Postav dom , zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 MS vo futbale 2014 23:30 MS vo futbale 2014 02:00 Zázrak lásky 03:30 Kniha na ceste 04:00 Drišľakoviny

Lc1424  

Lucenecko 14-24

Lc1424  

Lucenecko 14-24

Advertisement