Page 1

ĽUBOVNIANSKO

najlepĹĄie ceny v okrese SL

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

TýŞdenne do 12 970 domåcností

46)Ă?Â?8%.8)7-

>%(2Â?

786%29

031190175

Ä?. 3 / 17. januĂĄr 2020 / 24. ROÄŒNĂ?K

VIZITKY

0907 887 332

0905 507 rekonĹĄtrukcie: 735 KompletnĂŠ

- stavby domov na kĞúÄ? +&'6'0#&181.'0-75.7ĂŞ1$0Âş%'567" - bytovĂŠ jadrĂĄ

- sadrokartonĂĄrske prĂĄce 210Âş-#/'-7(4'4´<0;%*8'Ä&#x201E;-156­#(#4+'$

SKĂ? VĂ?RO EN

1Ă&#x201A;PHVWLHVY0LNXOĂ&#x201A;{D$6WDUĂ&#x201A;Â?XERYĂ&#x201C;D

INZERUJTE U NĂ S npress.sk

regio lubovniansko@

NĂ&#x2030;

VY po HUMEN

od BRATISLA

57-0011-1 57-0009

57-0003-1

SLO V

j

j

â&#x201A;Ź

A BC

JBV servis s.r.o. | 0910 214 488

j

- maliarske pråce Dodåv a - PVC podlahy o k ien a d teĞ 0948 823 624 verí - búracie pråce - obklady a dlaŞby - vnútornÊ omietky - montåŞ plastových okien a 7 dverí ê1&

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny NajväÄ?ĹĄia distribĂşcia VydĂĄvanĂŠ kaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; Grafika v cene inzerĂĄtu

wwww.axisreal.sk TEL.:0903 855 350

najlepĹĄie ceny v okrese SL

0905 507 735

PREDAJ A SERVIS PC & NTB - KristiĂĄn KALETA NAJCOMP, NĂĄm. sv. MikulĂĄĹĄa 26

otvorenĂŠ: PON - PIA 09.00 - 17.00 h

otvorenĂŠ: PON - PIA 10.00 - 17.00 h

.23Ă&#x152;529$1,( /$0,129$1,( 7/$Ăż)272*5$),(2=1Ă&#x2030;0(1,$

www.slprofi.eu

3UHUREHQLH9+6ÂŻ'9'

TONERY a CARTRIDGE pre vťetky typy tlaèiarní

SL20-03 strana-

(pri Tatrabanke)

0948 823 624 , info@najcomp.sk

1

=1$Ăż.29e3& 127(%22.< M21,725<7$%/(7<

57-0010

EL-COMP, Mierovå 14, SL (za veèierkou) 0905 464 632 , info@lubovnan.sk


redakÄ?nĂŠ slovo / sluĹžby

Redakcia:

MierovĂĄ 14 STARĂ Ä˝UBOVĹ&#x2021;A lubovniansko@regionpress.sk

VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

KristĂĄn Kaleta

0907 887 332

DistribĂşcia: www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂ&#x161;CIA (12.970 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, Ä&#x152;irÄ?, Forbasy, Hniezdne, HromoĹĄ, ChmeÄžnica, Jakubany, Kamienka, KolaÄ?kov, Kyjov, Ä˝ubotĂ­n, NiĹžnĂŠ RuĹžbachy, NovĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, Orlov, PlaveÄ?, Plavnica, PodolĂ­nec, Ĺ ambron, Ĺ ariĹĄskĂŠ Jastrabie, Ă&#x161;dol, VeÄžkĂ˝ LipnĂ­k, VyĹĄnĂŠ RuĹžbachy

Chceme ĹžiĹĽ v sluĹĄnom Slovensku? VĂĄĹženĂ­, slovom sluĹĄnĂŠ teraz naozaj nemĂĄm na mysli podobnosĹĽ Ä?i dokonca rovnosĹĽ s istou iniciatĂ­vou. MyslĂ­m na sluĹĄnosĹĽ ako na zĂĄkladnĂş sĂşÄ?asĹĽ a podmienku spravodlivosti. SpravodlivosĹĽ totiĹž nemĂ´Ĺže byĹĽ nesluĹĄnĂĄ, to by prestala existovaĹĽ.

rĂ­me prĂĄvomoci toto Slovensko riadiĹĽ, vlĂĄdnuĹĽ mu. Zodpovedne vybraĹĽ. Ono to zas aĹž tak ĹĽaĹžkĂŠ nie je, pretoĹže v nesluĹĄnosti sa priam topĂ­me. V predchĂĄdzajĂşcich volebnĂ˝ch obdobiach sme jej dali prĂ­liĹĄ veÄža priestoru na sebarealizĂĄciu a ona, tĂĄ nesluĹĄnosĹĽ, ale sĂşÄ?asne aj nespravodlivosĹĽ uĹž prerĂĄstla vĹĄetky predstavitelnĂŠ limity. Aj limity MyslĂ­m na sluĹĄnosĹĽ ako na prejav danĂŠ Ă&#x161;stavou Slovenskej republiky. postoja jedincov Ä?i celĂ˝ch skupĂ­n ÄžudĂ­ TĂĄ naprĂ­klad tvrdĂ­, Ĺže Slovensko je... k obÄ?ianskemu okoliu. MyslĂ­m na â&#x20AC;&#x17E;zvrchovanĂ˝, demokratickĂ˝ a prĂĄvny sluĹĄnosĹĽ, zdvorilosĹĽ, akceptovateÄžnĂŠ ĹĄtĂĄt. NeviaĹže sa na nijakĂş ideolĂłgiu sprĂĄvanie sa, (slovo decentnĂ˝ pochĂĄ- ani nĂĄboĹženstvo. SlovenskĂĄ republidza z latinskĂŠho decentia), myslĂ­m na ka uznĂĄva a dodrĹžiava vĹĄeobecnĂŠ pramorĂĄlne kvality Ä?loveka a ÄžudĂ­ vĹĄe- vidlĂĄ medzinĂĄrodnĂŠho prĂĄva, medziobecne, tie, ktorĂŠ urÄ?ujĂş tolerovatelnĂş nĂĄrodnĂŠ zmluvy, ktorĂ˝mi je viazanĂĄ, mieru toho, Ä?o je sluĹĄnĂŠ a Ä?o uĹž nie. a svoje Ä?alĹĄie medzinĂĄrodnĂŠ zĂĄväzky. SluĹĄnosĹĽ nie je vrodenĂĄ, uÄ?Ă­me sa Ĺ tĂĄtna moc pochĂĄdza od obÄ?anov, jej poÄ?as celĂŠho Ĺživota. Od rodiÄ?ov, od ktorĂ­ ju vykonĂĄvajĂş prostrednĂ­ctvom uÄ?iteÄžov, od priateÄžov, od kolegov, ale svojich volenĂ˝ch zĂĄstupcov alebo aj od politikov, teda od tĂ˝ch, ktorĂ­ by priamo. Ĺ tĂĄtne orgĂĄny mĂ´Ĺžu konaĹĽ iba mali predstavovaĹĽ akĂşsi obÄ?iansku na zĂĄklade Ăşstavy, v jej medziach a v elitu. Mali. A keÄ?Ĺže to tak stĂĄle eĹĄte nie rozsahu a spĂ´sobom, ktorĂ˝ ustanovĂ­ je, potom do akej miery nĂĄs ovplyvnĂ­ zĂĄkon.â&#x20AC;&#x153; alebo neovplyvnĂ­ vĹĄetko to nesluĹĄnĂŠ Ak si nedokĂĄĹžeme ctiĹĽ naĹĄu Ăşstaokolo nĂĄs, zĂĄleŞí aj na spomĂ­nanej vu ani v tĂ˝chto zĂĄkladvĂ˝chove, aj na naĹĄich povahovĂ˝ch nĂ˝ch bodoch, nemĂĄme vlastnostiach, aj na hodnotĂĄch, ktorĂŠ zĂĄujem o sluĹĄnosĹĽ, ani sĂş pre nĂĄs dĂ´leĹžitĂŠ. A ktorĂŠ sĂş predo- o ĹĄtĂĄtnosĹĽ, ani o spravĹĄetkĂ˝m spoloÄ?ensky akceptovateÄžnĂŠ. vodlivosĹĽ. A chceme ĹžiĹĽ v A je tu eĹĄte aj Ăşcta k Ä?loveku. takom Slovensku? SkuAk chceme ĹžiĹĽ na sluĹĄnom Sloven- toÄ?ne? sku a aspoĹ&#x2C6; Ä?iastoÄ?ne sĂşhlasĂ­me s VĹĄetko dobrĂŠ vyĹĄĹĄie uvedenĂ˝mi konĹĄtatovaniami, potom si musĂ­me vyberaĹĽ, komu zveÂť Ivan BROĹ˝Ă?K / ĹĄĂŠfredaktor

MĂĄte DLHY ? Nebojte sa banky, ani úŞernĂ­kov, ani draĹžby, ani sĂşdov ! Volajte 0905 638 627 finanÄ?nĂ˝ obhĂĄjca

66-0013

ĽUBOVNIANSKO

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

ZATEPLOVANIE PODKROVIA - STRIEKANĂ PUR PENA - FĂ&#x161;KANĂ CELULĂ&#x201C;ZA - MONTĂ Ĺ˝ SADROKARTĂ&#x201C;NOV 99-0022

2

F R Ă&#x2030; ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , ( .20ÂĽ129

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov !VWURMRYĂ Ä&#x2020;LVWHQLH zadechtovanĂ˝ch komĂ­nov > fasĂĄdne komĂ­ny !Ä&#x2020;LVWHQLHDNRQWUROD komĂ­nov

 REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ&#x2022;FKGÄ&#x152;RFK RGKRGGRKRG

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou. Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme.

(ULPRQWVUR/XÄ&#x2020;LYQš 0LFKDO+XGšÄ&#x2020;

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 45.115 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ&#x2030; DVERE

ZVĂ?Ĺ TE SI

KĂ&#x161;PNU SILU

NaĹĄe OCEÄ˝OVĂ&#x2030; DVERE so ZĂ RUBĹ&#x2021;OU, CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄ&#x152;NIA VĂĄĹĄ domov DUB MATNĂ?

Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A MATNĂ

ORECH MATNĂ?

DUB vzor

Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A vzor

BIELE vzor

AKCIA 250â&#x201A;Ź kovanie ZDARMA zameranie ZDARMA

INZERCIOU

v ponuke aj

0907 887 332

INTERIĂ&#x2030;ROVĂ&#x2030; DVERE v ponuke aj hladkĂŠ dvere a odtieĹ&#x2C6; Wenge vĹĄetky dvere SKLADOM www.ocelovedvere.sk odbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou ocelovedvere@ocelovedvere.sk technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

0905 468 802 KEŽMAROK, HlavnÊ nåmestie 78

OtvorenĂŠ: Po-Pia: 9ď&#x2122;Ąď&#x2122;Ą-17ď&#x2122;Ąď&#x2122;Ą

34-0007-1

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

WWW.REGIONPRESS.SK

PĂĄÄ?i sa mi LUBOVNIANSKO.SK na facebooku StaĹ&#x2C6; sa fanúťikom naĹĄej strĂĄnky a sleduj novĂŠ inzerĂĄty, dĂ´leĹžitĂŠ informĂĄcie, tipy na voÄžnĂ˝ Ä?as a inĂŠ zaujĂ­mavosti priamo na FB.

SL20-03 strana-

2

99-0022

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk


politická inzercia, služby, školy

3

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ? Prečo nie naša škola?

Alternatíva existuje

Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, len im pridáme logiku a spravodlivosť

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ v Prešove

Namiesto obedov zadarmo vyšší daňový bonus na dieťa. Namiesto vlakov zadarmo symbolické jednoeurové cestovné, ale aby platilo aj na autobusy. Namiesto čohokoľvek „zadarmo“ (lebo nič nie je zadarmo) viac peňazí v peňaženke. V sobotu sme predstavili náš nový program – Návod na lepšie Slovensko, 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Žiadne všeobímajúce frázy, žiadny svetový mier, ale odborne spracované a premyslené riešenia na mieru. Odstraňujú byrokraciu, korupciu, niektoré obe tieto veci naraz. 600 z nich je dokonca úplne bez nároku na štátny rozpočet, iné sa dajú aplikovať ihneď. Ak sa pýtate, prečo to doteraz nikto nezaviedol, odpoveď je jasná – vlády za posledných 12 rokov nemali záujem zlepšiť život občanom Slovenska. Mali záujem zlepšiť predovšetkým ten svoj život. My o váš lepší život záujem máme. Dôkazom je, že sme toľko energie a času venovali tvorbe riešení. Som presvedčený, že v prípade úspechu vo voľbách by sa väčšina opatrení z nášho programu dostala do programového vyhlásenia vlády. Nebudeme rušiť sociálne opatrenia, ale tie najväčšie hlúposti nahradíme rozumnými vecami. Opakujem, že si viem predstaviť spoluprácu so všetkými stranami okrem Smeru-SD, SNS a ĽSNS.

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,  obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku,  žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,  podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. – 12. 02. 2020. Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu. Na konzultácie si treba priniesť: - hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských), - výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové (akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté, na temperu ploché (hrubší aj tenší), - literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus, vo folklórnom speváckom krúžku, v krúžku Hra na hudobný nástroj (akordeón, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov. Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky, matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach. Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút.

Bližšie informácie môžu žiaci získať aj prostredníctvom našej webovej stránky

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností. Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 10. 02. 2020.

www.sospg.sk

Richard Sulík predseda SaS

Pripravení prevziať zodpovednosť

SaS ponúka skutočnú reformu zdravotníctva

79-0010

1. hod. 14.30 – 15.30 2. hod. 15.40 – 16.40 3. hod. 17.00 – 18.00

83-0022

Chcete vidieť priebeh talentových skúšok, chcete vedieť „Ako na to“?

HĽADÁTE

ZAMESTNANCA? regionpress.sk

inzerujte u nás

Janka Cigániková

0907 887 332

SL20-03 strana-

Janka Cigániková je poslankyňou NR SR a timlíderkou SaS pre zdravotníctvo. Okrem toho je aj členkou zdravotníckeho výboru, kde spolupracuje s mnohými úzko profilovanými špecialistami v zdravotníctve. V snahe zlepšiť svoj obzor v odbore podstúpila niekoľko stáži v nemocniciach, lekárni, zdravotnej poisťovni, u všeobecného lekára a na BSK na odbore zdravotníctva. S kolegami z SaS a viacerými odborníkmi je spoluautorkou jedinej skutočnej reformy zdravotníctva. Za svoje niekoľkoročné pôsobenie v politike upozornila na viacero káuz, aj vďaka ktorým sa úroveň slovenského zdravotníctva znižovala. Jej prioritou je fungujúce zdravotníctvo, kde sa budú pacienti cítiť v bezpečí, v očakávaní najlepšej možnej liečby, zdravotný personál bude svoju prácu vykonávať s láskou, pretože im budú na to vytvorené finančné i pracovné podmienky. Korupcia nedostane priestor, zvýši sa kvalita prístrojov, dostupnosť liekov a pohodlie v ambulanciách i nemocniciach. Jankinou ambíciou je vykonávať si svoju prácu dobre a poriadne. Kozmetické úpravy nie sú pre ňu riešením, podporuje systémové riešenia, vďaka ktorým porastie úroveň a kvalita slovenského zdravotníctva.

poslankyňa NR SR za SaS

3

03-0001 Objednávateľ: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., Priemyselná 8, 82109 Bratislava, IČO42139333 Vydávateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Ľubovniansko


pråvnik radí, politickå inzercia / sluŽby

ZabezpeÄ?ovacie prostriedky podÄža ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce

01 AUTO-MOTO / predaj

Do prĂĄvnych vzĹĽahov, ktorĂ˝ch predmetom je urÄ?itĂ˝ zĂĄväzok vstupujĂş ich ĂşÄ?astnĂ­ci s oÄ?akĂĄvanĂ­m splnenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. Realita je vĹĄak inĂĄ a Ä?astokrĂĄt nastĂĄva situĂĄcia, kedy druhĂĄ zmluvnĂĄ strana svoje povinnosti neplnĂ­ riadne ani vÄ?as. PrĂĄve z  tohto dĂ´vodu prĂĄvny poriadok upravuje konkrĂŠtne inĹĄtitĂşty, ktorĂŠ by mali v zmluvnom vzĹĽahu zvyĹĄovaĹĽ prĂĄvnu istotu strĂĄn. PrĂĄva a  povinnosti z  pracovnoprĂĄvnych vzĹĽahov moĹžno zabezpeÄ?iĹĽ prostriedkami, ktorĂ˝mi sĂş dohoda o  zrĂĄĹžkach zo mzdy, ruÄ?enie a zriadenie zĂĄloĹžnĂŠho prĂĄva. InĂŠ moĹžnosti zabezpeÄ?enia pracovnoprĂĄvnych vzĹĽahov ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce neumoĹžĹ&#x2C6;uje. Dohoda o  zrĂĄĹžkach zo mzdy je najpouŞívanejĹĄĂ­m zabezpeÄ?ovacĂ­m prostriedkom v pracovnom prĂĄve. Dohodu o zrĂĄĹžkach zo mzdy moĹžno uzatvoriĹĽ iba na bĂĄze existujĂşceho pracovnoprĂĄvneho vzĹĽahu a  vĂ˝luÄ?ne medzi zamestnancom a zamestnĂĄvateÄžom. Dohodou o  zrĂĄĹžkach zo mzdy moĹžno zabezpeÄ?iĹĽ iba platnĂş pohÄžadĂĄvku, ktorĂĄ vĹĄak v  Ä?ase zabezpeÄ?enia nemusĂ­ byĹĽ splatnĂĄ. Obsahom dohody o  zrĂĄĹžkach zo mzdy je sĂşhlas zamestnanca, aby zamestnĂĄvateÄž jednostranne zrazil Ä?asĹĽ mzdy vo svoj prospech na uspokojenie svojej pohÄžadĂĄvky. Dohoda o  zrĂĄĹžkach zo mzdy sa musĂ­ uzatvoriĹĽ pĂ­somne, inak je neplatnĂĄ. RealizovaĹĽ zrĂĄĹžky zo mzdy je moĹžnĂŠ najskĂ´r v deĹ&#x2C6; splatnosti pohÄžadĂĄvky. RuÄ?enie ako aj zĂĄloĹžnĂŠ prĂĄvo sĂş v praxi nie veÄžmi vyuŞívanĂŠ

Âť KĂşpim Jawu, CZ, Simson mĂ´Ĺžu byĹĽ aj nepojazdnĂŠ alebo len diely. 0949505827

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenĂĄjom 05 DOMY / predaj 06 POZEMKY / predaj 07 REALITY / inĂŠ Âť Chcete predaĹĽ nehnuteÄžnosĹĽ? KĂşpim v hotovosti. Tel. 0948 068 938

08 STAVBA

Âť KĂ&#x161;PIM HAKI LEĹ ENIE, 0908 532 682

09 DOMà CNOSŤ 10 Zà HRADA A ZVERINEC 11 HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM 13 RôZNE / predaj 14 RôZNE / inÊ 15 HĽADà M PRà CU 16 ZOZNAMKA

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP medzera SL medzera Ä&#x152;Ă­slo rubriky medzera Text inzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SL 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â&#x201A;Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SL zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na 2. strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ , DVERE

() * $ (&"$ ) %*/),&!+ '& )=&,;+ 5,((/8$ '(1,%.$ 7> *&,%8$ "<+>"$ &# #$ # 4%&, /&/(,&*%2&'& )*% 0/&,&&, "*&(2<+ '#* 6*1*+% /& 6# & )(1%"&,8 ( $% .'(+)&%) % !!)%2> /% %&)*# '& #! 62&, $(+3&# ,*.'( $& %& %'( "*&$+%/) # "*&2(&,2#&,%)"&%,./(1 #& )$) ,6* $.)## 9))*8$%1+9 % >(& = !%*) $.)##9)'1# &"&%#8/#&> %&,:"&,19%.$<+ :&$$* ,&)* &# (&,)+"/+! 9*&*"% !6# )$)'5)&"& %*+&%7* =,(1* =#&,%)"+>)=';/3 / )* => *1*&"(*3,%7>*&,%1&'(1 %&#,)"+*&>%&)* !%,<"8'&,&

moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 KontaktnĂĄ adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

U D6 O U

Âť TĂ­m advokĂĄtskej kancelĂĄrie V4 Legal, s.r.o.

% %"#&)* '%=1"& '&% "% "1/#&)9%*%)*> #&&# =) $ #+(/ )"+$* ,&)* ))% 9 # +6*( =6*!%% #&,%)"& '( '(, # &:#6 ) *".$ # 4%&,+( -!/+.)!1,+ (%,+ *!/2 *"%**D*?.,-910,-+'0-/?-0 8% )! 2!*/ +,(/%( )%(%<*+1 !0-* *%$4 +.C*./10 *+1!&)+ !-*!&-!#%+*9(*!& *!)+*%! 2+(%3+ ,+1! *!,+/-!./*; )!,-!.1! D!*;A!!*/1!B)% +-!1! !(D+-+;-!/+2 )(,-+'0-/?-,-!.'?)CD% *!>(++,+ 1+  3%./%C'/+1>!/'+)(3/@$/+ +,!-9%;,-+.,!$! 3%*9-+ *: 12>!/-+1*%!)=A!,+/1- %CD%+( 1,+3 ;(!*6%-+'@(!+.+,! *%3! !(%(&.1! !*;))!-0 (& =/&#&,%)")"+*&>%2(&,7"( ! %++)*1=,<'(1=9"8&!&, ) %&!3$$'( '( ,%3'&)*, =)&# (&$!$  %>).'(, #1'#* # '(,6*"8 (&,%"&

&*&$"&)$'()*, # - 6>1" /1"&%%&$/% $& &# (&, ,/(,&*%3*,$2 1)%1$/># &/8,=<+ "*&(3#&&&+'&/&(;+!7

  7

'(&($&,8#3("&#3 '()0&> %)"$&"( 

SL20-03 strana-

4

O

4 1 1 2

3

S U D O K U

1 2

5 3

4

9 4

6

4 1

7 4

5 5 1

8

2 9 1 6

7 4

K 5 U

6

8

U D

maxidachmann@gmail.com

5 6

1 8 7 1

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

S

www.dachmann.sk

6 3 2 2 8

S

K

 5E - )*+!)$+*%!6 +"19"*&&>& %#&,%"+)'5)& #"&(+' %9! )*,%16&/(,&*%3*,98"*&#9# , /)'(+"+!7 $ &"%$ $+)#) '( % )=,#)*%8'(3&(> %%'(+! $/ '#)% ,8$ )*%$ , &>&$& ,&(3$ &/(,&*%3*,'( *&$1,$ '&(&,%*<%,<';/3"&%6 )+) ,&"&# *8"(! %1*(1!7),6",& ,("1&# (&,/(,&*%3"!$ 

ď Ź KOMPLETNĂ STAVEBNĂ Ä&#x152;INNOSŤ ď Ź PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ď Ź Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIE A SIETE PROTI HMYZU ď Ź GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY

zabezpeÄ?ovacie prostriedky. RuÄ?enie je prĂĄvnym vzĹĽahom medzi veriteÄžom a ruÄ?iteÄžom. RuÄ?enie vznikĂĄ jednostrannĂ˝m pĂ­somnĂ˝m vyhlĂĄsenĂ­m ruÄ?iteÄža, Ĺže uspokojĂ­ pohÄžadĂĄvku veriteÄža, ak tak neurobĂ­ sĂĄm dlĹžnĂ­k. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce umoĹžĹ&#x2C6;uje v prĂ­pade ruÄ?enia zabezpeÄ?iĹĽ vĹĄetky pohÄžadĂĄvky nielen zamestnĂĄvateÄža, ale i zamestnanca. RuÄ?iteÄž sa teda zaväzuje, Ĺže vo vzĹĽahu k veriteÄžovi, ktorĂ˝m mĂ´Ĺže byĹĽ tak zamestnĂĄvateÄž, ako i zamestnanec, uspokojĂ­ nĂĄrok veriteÄža, ak tak nevykonĂĄ dlĹžnĂ­k. RuÄ?iteÄž je osoba odliĹĄnĂĄ od dlĹžnĂ­ka a mĂ´Ĺže nĂ­m byĹĽ tak fyzickĂĄ ako aj prĂĄvnickĂĄ osoba. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce nevyluÄ?uje, aby ruÄ?iteÄžom bol aj spolupracovnĂ­k dlĹžnĂ­ka. ZriadenĂ­m zĂĄloĹžnĂŠho prĂĄva moĹžno zabezpeÄ?iĹĽ len relatĂ­vne Ăşzky okruh pohÄžadĂĄvok zamestnĂĄvateÄža, ktorĂ˝m sĂş nĂĄrok na nĂĄhradu ĹĄkody na zverenĂ˝ch hodnotĂĄch, ktorĂŠ je zamestnanec povinnĂ˝ vyĂşÄ?tovaĹĽ a nĂĄrok na nĂĄhradu ĹĄkody, ktorĂş zamestnanec spĂ´sobil zamestnĂĄvateÄžovi Ăşmyselne. ZĂĄloh sa obmedzuje vĂ˝luÄ?ne na nehnuteÄžnosti, ktorĂŠ zamestnanec vlastnĂ­ a obdobne ako v prĂ­pade ruÄ?enia, aj zmluva o zriadenĂ­ zĂĄloĹžnĂŠho prĂĄva sa musĂ­ uzatvoriĹĽ v pĂ­somnej forme.

ObjednĂĄvateÄž: SPOLU â&#x20AC;&#x201C; obÄ?ianska demokracia, Tallerova 10, 81102 BA, IÄ&#x152;O: 51313901, VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

1

6 9 2

6

8 2 9 7

8 2 3 4 7 3 6 1 8 3 5 2 5 8 7 4 8 6 7 2 1 4 6 3

83-0011

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

33-0002

4


politická inzercia / relax

Ľubovniansko

5

Autodopravcov aj všetkých slušných ȒʠƎǭʋɭŖɢǫȇŔʠ˖ŔơȍơȇʋɭȶȥǫƃȇƢǠȶȟˋʋŔ࢛ɢȶ࢛ ɢȍŔʋȇȶʽ࡬ȇʋȶɭƢɢȍŔʋǭȟơ˖Ŕʽˊʠ˙ǭʽŔȥǫơƃǫơɽʋࡳ ơ ʋȶ ȶɭnjŔȥǫ˖ȶʽŔȥŖ ȍʡɢơ˙ ȥŔ ʁʋŖʋơࡳ ŁŔ ࠀ߿ ɭȶȇȶʽ òȍȶʽơȥɽȇȶ ɢɭǫʁȍȶ ȶࢳ ʽǫŔƃ ࠆ߿߿ ȟǫȍǫȷ࢛ ȥȶʽơʠɭࡳ ¡ǫȍǫȷȥˊ࡬ ȇʋȶɭƢ ȟŔǿʡ ǭɽʍ ȥŔ ɽʋŔʽŹʠ ŔࢳȶɢɭŔʽʠƃǫơɽʋȇȶȥƆǫŔʽࢳɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟơ ȥŔ-ˊɢɭơࡳŁŔʋơȥʋȶʁȇŔȥƎŖȍǿơȶƎ˖ŔƆǫŔʋȇʠ ƎȶȇȶȥƃŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥŖȟǫȥʠȍŖʽȍŖƎŔòȟơ࢛ ɭʠ࡬ȶɽȶŹǫʋȥơʽʋơƎŔǿʁǭȟǫȥǫɽʋơɭƎȶɢɭŔʽˊɢŖȥ ĪŖ˙ȥˊࡳáŖȥĪŖ˙ȥˊ࡬ȥǫơ˙ơȥǫơǿơ˖ŔȟˋʋȶȥǫǿŔ࢛ ȇȶɢȶʋɭơɽʋŔȥˋ࡬ȶȥǿơȥŔɢȶɢɭơƎȥȶȟȟǫơɽ࢛ ʋơȥŔȇŔȥƎǫƎŖʋȇơòȟơɭʠʽȶʽȶȒŹŖƃǠ࡬ŔࢳƎȶ ɢŔɭȍŔȟơȥʋʠɽŔʠɭƆǫʋơƎȶɽʋŔȥơࡳ‘Ŕ˙Ǝˋ࡬ȇʋȶ ŹʠƎơ ǠŖƎ˖Ŕʍ Ǝȶ ʽȶȍơŹȥơǿ ʠɭȥˊ ǠȍŔɽȶʽŔƃǭ ȍǭɽʋȶȇ ɽʋɭŔȥˊ òȟơɭ࡬ ŹʠƎơ ˖Ŗɭȶʽơȩ ɢȶƎɢȶ࢛ ɭȶʽŔʍƆȍȶʽơȇŔ˖ȶƎɢȶʽơƎȥƢǠȶ˖ŔʋơȥʋȶȶŹ࢛ ɭȶʽɽȇˋʁȇŔȥƎŖȍࡳ ¥ŔǿȍơɢʁǫơʠȇŔ˖ʠǿơʋʡʋȶȶŹɭȶʽɽȇʡȍʡɢơ˙ ɢȶɭȶʽȥŔȥǫơɽࢳ0ơɽȇȶʠɭơɢʠŹȍǫȇȶʠ࡬ȇʋȶɭŖȟŖ ɢȶɭȶʽȥŔʋơȒȥˋ ɭȶ˖ɽŔǠ ɽɢȶɢȍŔʋȥơȥˋƃǠ ƃǫơɽʋ Ŕȇȶòȍȶʽơȥɽȇȶࡳ ŁŔ ɢȶƆǫŔʋȶƆȥƢ ȥŖȇȍŔƎˊ ȥŔ ʽˋɽʋŔʽŹʠ ɽˊɽʋƢȟʠ òȍȶʽơȥɽȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶ ȶࢳ ࠀࠄࠁ ȟǫȍǫȷ࢛ ȥȶʽơʠɭʽǫŔƃ࡬Ŕȇȶ0èࡳ òˊɽʋƢȟ ɭȶʽȥŔȇȶ ɢȶɽʋŔʽǫȍŔ ɽʡȇɭȶȟȥŖ ˪ɭȟŔ࡬ Ŕȍơ ʽࢳ 0ơɽȇʠ ɽŔ ɢȶ ƎȶȇȶȥƆơȥǭ ɽʋŔʽ࢛ Źˊ ɽʋŔȍ ǿơǿ ȟŔǿǫʋơȒȶȟ ʁʋŖʋ࡬ ʠࢳ ȥŖɽ Ǡȶ ɽʋŖȍơ ʽȍŔɽʋȥǭɽʡȇɭȶȟȥŖ˪ɭȟŔࡳ

òȍȶʽơȥɽȇȶ˖ŔɢȍŔʋǫȍȶɢɭơʽŖƎ˖ȇȶʽŔʋơȒȶʽǫ ȟˋʋŔ ƎʽȶǿȥŖɽȶŹȶȇ ʋȶǠȶ࡬ ȇȶȒȇȶ ˖ŔɢȍŔʋǭ 0èࡳ ŁŔ ࠀ߿ ɭȶȇȶʽ ɢɭơʽŖƎ˖ȇˊ ɽˊɽʋƢȟʠ ʋŔȇ òȍȶʽơȥɽȇȶɢɭǫʁȍȶȶࢳࠆ߿߿ȟǫȍǫȷȥȶʽơʠɭ࡬ȇʋȶɭƢ ȥŔȟǫơɽʋȶʋȶǠȶ࡬ŔŹˊɽŔǫȥʽơɽʋȶʽŔȍǫƎȶȶɢɭŔʽˊƃǫơɽʋŔࢳʽˋɽʋŔʽŹˊƎǫŔȒȥǫƃ࡬ǫƎʡƎȶɽƃǠɭŖȥȇȶʽơǿ˪ɭȟˊȥŔ-ˊɢɭʠɽࡳ ¥Ŕǿ˖ȥŖȟơǿʁǭ ȟŔ˪Ŗȥ Ŕࢳ njŔȥnjɽʋơɭ ȍ -Ŕ࢛ ɢȶȥơ Źȶȍ ȶɢɭȶʋǫ ɢŖȥȶȟ ˖ȶ òȟơɭʠ ʡɢȍȥˋ ʋɭȶƃǠŖɭࡳ áȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ɽɢɭŔʽǭȟơ ɽࢳ ȟˋʋȶȟ ɢȶɭǫŔƎȶȇ Ŕࢳ ˖ŔɽʋŔʽǭȟơ ʋʡʋȶ ȶŹɭȶʽɽȇʡ ˖ȍȶ࢛ ƎơǿǫȥʠࡳŁŔࠀࠁɭȶȇȶʽʽȍŖƎˊȶǠȍȶƎŔȍǫɢȶȍǫʋǫƃǫ òȟơɭʠòȍȶʽơȥɽȇȶŔ˙ȥŔȇȶɽʍŔࢳƑŔȍʁǫơʋŔȇƢʋȶ ȍʡɢơ˙ơȥŔʁŔƎɭŔǠŖʽȍŔɽʍʠ˙ȥơʽˊƎɭ˙ǭࡳ áɭơʋȶ ʋȶ ȟʠɽǭȟơ ʽȶ ʽȶȒŹŖƃǠ ࠁࠈࡳ ljơŹɭʠŖɭŔ ˖ȟơȥǫʍࡳ

     

33-00039

ĪơȒȇŖȟˋʋȥŔȍʡɢơ˙

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

  

ZUZANA&,1*(ď29È%8'(.$1','29$ġ ZA+187,(62&,$/,67,6.

6SRFLWRPKUGRVWLYiPR]QDPXMHPåHV\PEROERMD]DVRFLiOQe práva QD6ORYHQVNXDMHGQD]QDMVWDWRþQHMãtFKåLHQDNpVRPNHG\SR]nal, SDQL=X]DQD&LQJHĐRYiSULMDODSRQXNXDEXGHNDQGLGRYDĢYQaMEOLåãtFK SDUODPHQWQêFKYRĐEiFK]DKQXWLH6RFLDOLVWLVN åHWiWRSDQLMHSULSUDYHQi]RPULHĢ³-HMSULDWHOLD REGLYRYDWHOLDLSUtYUåHQFLYãHWFLVPHMXFKRGLOLSURVLĢ åHMXSRWUHEXMHPHåLY~1DSRNRQKODGRYNXXNRQþLODDOHOHQ SUHWRDE\PRKODRWi]NXSRVWDYHQLDVORYHQVNêFKSUDFXM~FLFK WOPRþLĢQDPHG]LQiURGQHMVFpQH3ULMDOLMXY(XUySVNRP SDUODPHQWHY%UXVHOLY\VW~SLODQD(XUySVNRPVRFLiOQRP IyUHY/RQGêQHD $WpQDFK 'QHVåLMHSDQL&LQJHĐRYáYVNURPQêFKSRGPLHQNDFK QDVORYHQVNRPDćDUVNHMKUaQLFLEOt]NR6WUHG\QDG %RGURJRP-HMSUtE\WRNćDOHNR]DREFRXYORQHSUtURG\ QDRNUDMLQiURGQHMSUtURGQHM UH]HUYiFLHNGHåLM~NRU\WQDþN\ QDSUYêNUiWWDNPHUQHQiMGHWH'RWHUD]MXQDYãWHYXMHYHĐD REGLYRYDWHĐRvĐXGLDQDĖXQH]DEXGOL

åLYR]DXMtPDRYHUHMQpGLDQLHDMNHćåLMH]RVNURPQpKR RSRORYLFXQLåãLHKRG{FKRGNXDNRPRKODPDĢNHE\POþDOD DQHERMRYDOD]DSUiYDSUDFXM~FLFK 3ROLWLFNpVWUDQ\VDSUHGKiĖDM~YWRPDE\]tVNDOLQDVYRMX NDQGLGiWNXRVOĖXM~FHFHOHEULW\-DVRPQHVPLHUQHKUGê åHVDV~þDVĢRXQiãKRKQXWLDVWiYDåHQDNWRUiP{åHE\Ģ VYRMRXRGYDKRXDQH]ORPQRVĢRXY]RURPSUHYãHWNêFK SUDFXM~FLFKNWRUtGQHVRKêEDM~FKUEW\YQHĐXGVNêFK SRGPLHQNDFKDWYUGLDåHVRVYRMLPLåLYRWPLQHP{åX QLþURELĢ0\YiPRGND]XMHPHåHVDWRGiåHVL]DVYRMX SUiFX]DVO~åLWHYLDFDåHVDQLNG\QHY]GiPH

=X]DQD&LQJHĐRYiQLHMH RE\þDMQRXURERWQtþNRX&HOê åLYRWSRPiKDODĐXćRP-HMSULDWHOLDVSRPtQDM~åHUD]QDXOLFL QDãODSODþ~FHGLHYþDWNRSULKRYRULODVDMHMDNHć]LVWLOD åHMXDMVMHMPDPLþNRXY\KRGLOL]E\WXSULFKêOLODLFKDEêYDOL XQHMWDNPHUURN90ROGDYHQDG%RGYRX]DORåLODRFKRWQtFNH GLYDGORNWRUpVSiMDOR6ORYiNRv0DćDURYL5yPRv6WiOHVD

2EMHGQiYDWHĐ6RFLDOLVWLVN%DM]RYD%UDWLVODYD5XåLQRY,ý2'RGiYDWHĐ5(*,2135(66VURâWXGHQWVNDTUQDYD,ý2

SL20-03 strana-

5

(GXDUG&KPHOiU 3UHGVHGDVWUDQ\6RFLDOLVWLVN%êYDOiåHULDYQLþND866WHHO.RãLFH=X]DQD&LQJHĐRYi ]DþDODSUHGSlWQiVWLPLURNPLRGYiåQ\SURWHVW]DSUiYD SUDFXM~FLFKD]OHSãHQLHSUDFRYQêFKSRGPLHQRNYNRãLFNêFK åHOH]LDUĖDFK=DWRåHVDGRVORYDREHWRYDOD]DLQêFK VLY\WUSHODQHXYHULWHĐQpSUtNRULDY\KRGLOLMX]SUiFHY\KUiåDOL VDMHM]DVWUDãRYDOLMX2GYiåQDåHQDVDQHY]GDODDVSROX VRVYRMLPLSUtYUåHQFDPLVDY\GDODQDJiQGKLRYVNê NLORPHWURYGOKêSRFKRG]0ROGDY\QDG%RGYRX GR%UDWLVODY\.HćGRUD]LODGRKODYQpKRPHVWDSUHGÒUDGRP YOiG\VLUR]ORåLODVWDQD]DþDODKODGRYNXNWRUiWUYDODWDNPHU WULWêåGQH9WHG\VPHVDVSR]QDOL3tVDOVRPRQHMþOiQN\ QDYãWHYRYDOVRPMXDMVPRMLPLSULDWHĐPLDVSRORþQHVPH VDEiOLRMHMåLYRW9WHGDMãLD']XULQGRYDYOiGDMXLJQRURYDOD D~UDGYOiG\GRNRQFDDURJDQWQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢHOHNWULQX QDOHNiUVNHY\ãHWUHQLHNHćVDMHM]GUDYRWQêVWDYSUXGNR ]KRUãRYDO=X]DQD&LQJHĐRYiQHSUHUXãLODKODGRYNXDQLYWHG\ NHćMHM]RPUHODPDWNDÄ-HMXåQHSRP{åHPDWXERMXMHP ]DYãHWNêFK³SRYHGDOD]URQHQH3DPlWiPVDDNR VRFLRORJLþND=X]DQD.XViYWHG\]QHSRNRMHQHYDURYDOD YHUHMQRVĢÄ%H]DNpKRNRĐYHNSiWRVXYiPR]QDPXMHP

Eduard Chmelár


politickĂĄ inzercia / sluĹžby, prĂĄca

NenĂĄpadnĂ˝ zĂĄzrak â&#x20AC;&#x201C; Ä?ierna reÄ?kev TĂşto zeleninu si mĂ´Ĺžete dopestovaĹĽ na zĂĄhrade, ale aj v byte v kvetinĂĄÄ?i, nie je to niÄ? zloĹžitĂŠ. Ä&#x152;ierna reÄ?kovka obsahuje neuveriteÄžne veÄžkĂŠ mnoĹžstvo Ĺživotne dĂ´leĹžitĂ˝ch lĂĄtok. VitamĂ­nu C v nej za surova nĂĄjdeme viac ako v citrĂłnoch. Okrem neho obsahuje aj vysokĂŠ mnoĹžstvo vitamĂ­nu E, B1, B2, B6 a beta-karotĂŠnu, z minerĂĄlov je v nej vĂ˝znamne zastĂşpenĂŠ Ĺželezo, sĂ­ra, meÄ?, vĂĄpnik, horÄ?Ă­k, draslĂ­k a fosfor. VysokĂŠmu obsahu lĂĄtok zvanĂ˝ch fytoncĂ­dy vÄ?aÄ?Ă­ reÄ?kovka za svoje antibiotickĂŠ ĂşÄ?inky. DĂ´leĹžitou zloĹžkou sĂş i horÄ?iÄ?nĂŠ silice obsahujĂşce sĂ­ru. PrĂĄve im totiĹž reÄ?kovka vÄ?aÄ?Ă­ nielen za svoju nenapodobiteÄžnĂş ĹĄtipÄžavĂş chuĹĽ, ale aj za svoj blahodarnĂ˝ vplyv na naĹĄu peÄ?eĹ&#x2C6;. Tieto silice mĂ´Ĺžeme nĂĄjsĹĽ aj vo vĹĄetkĂ˝ch prĂ­buznĂ˝ch rastlinĂĄch vrĂĄtane znĂĄmych reÄ?koviek, Ä?ierna reÄ?kovka ich vĹĄak obsahuje najväÄ?ĹĄie mnoĹžstvo.

A.I.I. TechnickĂŠ sluĹžby s. r. o. prijme ihneÄ? t3VÇ?OâQSBDPWOĂ&#x201C;LoSVÇ?Ç?JTUFOJFoĂťNFTBÇ?OFCSVUUP QSĂ&#x201C;QMBULZ t70%*Ć&#x17D;#5ĂťNFTBÇ?OFCSVUUP QSĂ&#x201C;QMBULZ t70%*Ć&#x17D;$PEĂťNFTBÇ?OFCSVUUP QSĂ&#x201C;QMBULZ ;JNOĂ&#x2C6;Ă&#x17E;ESäCBDJFTUBLPNVOJLĂ&#x2C6;DJĂ&#x201C;W#" ZĂĄkladnĂĄ zloĹžka mzdy .JFTUPWâLPOVQSĂ&#x2C6;DF#3"5*4-"7" + prĂ­platky a 0%.&/: ,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO â&#x20AC;&#x201C; NĂ STUP IHNEÄ&#x17D;

ZVĂ?Ĺ TE SI

KĂ&#x161;PNU SILU INZERCIOU

0907 887 332

WWW.REGIONPRESS.SK

lubovniansko.sk

0*0Ă ÂŁĂ 0Č&#x2014;(/,*+dzà*,+1ÇłČ&#x2026;+Ă 0-,),Č´+,0Ę&#x2C6; Ă  0 Ă  -/Č&#x17D;'*Ă&#x;Ă ",Ă 1--Ă -/!,3+Č&#x17D;(,3Ă  +Ă -,7Č&#x17D;!&Ă&#x; TurnusovĂĄ

Ă *,+1^/Ă ,!Ă&#x;ÉĽ,3Č&#x2122;!%Ă (,+Č&#x201E;1/2(!&Č&#x17D;Ă ÂŁĂ -/Çł!Ă 3,Ă 3Č&#x2122;Č&#x201E;(!% MOČ&#x161;@>Ă ͽàAÉ°LSHVĂ  MLAÉŚ>Ă PQ>SFB?Ă  Ă?Ă?Ă? Ă?4Ä&#x17E;FMBMSĂ?TMBGÄąQIÄ&#x17E;Ă?NPCSI?XĂ?QI Ă? K>GJeĂ 0/Ă >Ă Č´/ Ă?Ă?Ă? Ă?4Ä&#x17E;FMBMSĂ?CJCIRPMRCAFLGAIhĂ??JC@MĂ?QRPMHÄ&#x2013;PQICHĂ?TXBCJ?LGC 1?KMXPCHKMQĆ&#x201E;MSĂ?HC Ă?Ă?Ă? Ă?4Ä&#x17E;FMBMSĂ?NP?VĂ?XĂ?NPÄ&#x2013;AĂ?TMĂ?TÄ&#x17E;ĆĄI?AF Ă?X?@CXNCÄąCLhĂ?S@WRMT?LGC ,Ä&#x2013;QRSNLÄ&#x2013;Ă?KXB?Ă? Ă?Ă&#x2018; ?Ă?TWNJÄ&#x2013;A?LGCĂ?ACQRMTLÄ&#x17E;AFĂ?

Âť red

85_0763

LÄ&#x2013;FP?B

Ă Č&#x2026;FSKLPQKČ?HLSĂ MLAÉŚ>Ă 

Ă 3,"&Č´Ă +Çł()"+^%,Ă *,1,/,3^%,Ă 3,7&")Ă 0Ă %/ ALELAV Ă?Ă?Ă? Ă?,SRLhĂ?TMBGÄąQIÄ&#x17E;Ă?NPCSI?XĂ?!Ă? Ă?# Ă?Ă?Ă? Ă?+GLGKÄ&#x2013;JLCĂ?Ă?PMIĂ?NP?V Ć G?BMQRGĂ? X?QGCJ?HRCĂ? L?Ă? FKCLPJP>P PHĂ  ,Ä&#x2013;QRSNLÄ&#x2013;Ă?KXB?Ă? Ă?Ă&#x2018; ?JC@MĂ? GLDMĂ? RCJCDMLGAIWĂ? 0903 717 998

52-0008

Pestuje sa v celej EurĂłpe, v miernom pĂĄsme v Ă zii, v Severnej Amerike a v AustrĂĄlii. Je to jedna z najstarĹĄĂ­ch kultĂşrnych rastlĂ­n; slúŞi ako zelenina, olejnina, krmivo. BuÄžva obsahuje veÄža minerĂĄlnych lĂĄtok a vitamĂ­nov. ReÄ?kev sa pouŞíva aj ako lieÄ?ivĂĄ rastlina s antimikrobiĂĄlnym ĂşÄ?inkom. ReÄ?kev, reÄ?kovka, reÄ?kviÄ?ka - vĹĄetky pomenovania sĂş odvodenĂŠ od grĂŠckeho slova raphanos - reÄ?kev. ReÄ?kev Ä?ierna (Raphanus sativus), Ăşdajne pomĂĄhala uĹž pri stavbe pyramĂ­d. SpoloÄ?ne s cesnakom a cibuÄžou ju dostĂĄvali robotnĂ­ci, aby im pomohla udrĹžaĹĽ dobrĂ˝ zdravotnĂ˝ stav a silu. NachĂĄdzame ju vyobrazenĂş aj na nĂĄstennĂ˝ch maÄžbĂĄch starĂŠho Egypta z roku 2000 pred n. l. EgypĹĽanom vraj viac vynĂĄĹĄalo jej pestovanie ako siatie obilia. O jej vĂĄĹžnosti v staroveku sa dozvedĂĄme zo starej grĂŠckej povesti, podÄža ktorej bola vraj ApollĂłnovi v chrĂĄme v DelfĂĄch obetovanĂĄ reÄ?kev zo zlata, ĹĄalĂĄtovĂĄ repa zo striebra a kvaka z olova. ObÄžuboval ju rĂ­msky cisĂĄr Tiberius i krĂĄÄž Karol VeÄžkĂ˝. Ä&#x152;ierna reÄ?kovka mĂĄ veÄžmi rozsiahle pozitĂ­vne ĂşÄ?inky na celĂ˝ organizmus a prĂĄve preto by nemala chĂ˝baĹĽ na jedĂĄlnom stole. Ä&#x152;iernu reÄ?kovku je veÄžmi jednoduchĂŠ vypestovaĹĽ. MĂĄ rada slnko a teplo. NeznĂĄĹĄa vĹĄak prehnojenĂŠ pĂ´dy.

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

94-0009

6

SL20-03 strana-

6


tv program

Ľubovniansko

7

��������������������������

TES SÁROV �� ���������

�������������������

TPP ��������������������������������

������������������������������������ 413 358 82, 090 04/88 81 418, tel: 0918/4 ����� in nfo fo@g @gsk sksrro.sk k

85_0033

85-0008

 ������������������� 

STAJAN Slovakia, s.r.o. ��������������������������������

spoločnosť pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky

OPERÁTOR/KA VÝROBY:

HĽADÁ

�������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

www.regionpress.sk

ANKETÁR/ANKETÁRKA schopných vykonávať aj náročnejšie projekty (rozhovory s respondentmi)

������4/hod. (základ) + 1,33€/hod. �������������������������������� (výkon) + príplatky + stravné lístky ������������� ������

REGRUTÁTOR/KA

sieť 39 regionálnych novín

LEN ZA

449 € v počte

�.���.��� ks

���� ��� ���

33-0006

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V 02/208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

33-0005

(získavanie respondentov do rôznych projektov)

85_0042

UBYTOVANIE ZDARMA �������� ������������

VEĽKOSŤ INZERÁTU 49,5 X 61,5 mm

externých spolupracovníkov

SL20-03 strana-

7


zdravie / služby

8

Najčítanejšie regionálne noviny

Dajte svoj krúžok JTFKPQOPCMQPEKMCPFKF½VM[

8JPWVÉ1ė#01PGO½PKMVQFQzKXQVPÅƃGM[! Ostávajú iba tí, ktorí si to odmakali. >ã`jۜşLÞ“?“i˜>Ž>˜`ˆ`?̎i˜œÛßV…ĈŽœÛ˜ßV…şÕ`‰]LœœÛ˜‰ŽœÛ«ÀœÌˆŽœÀÕ«Vˆˆ >“>wˆ° ?Û>“iˆ“«ÀˆiÃ̜À]>LÞâ>{ÀœŽÞՎ?â>ˆ]ãi«ÀiÛ?Ã`œŽ?ãÕÕÀœLˆŰ ŽÕëœV̈ÛiÀœLœÌÞ°0CwGUNQXQRNCVÉCCLVGTC\DWFÖXwGVEKUÖêCUPÉRQUNCPEK MCPFKFQXCĹ\|RQUNGFPÙEJOKGUVPCwGLMCPFKF½VM[ƂŽiŋÛi`iˆ]ãi«œ“iÈ>VœV… ÌÛÀ`i«À?ViLÕ`Ö˜>Žœ˜Vˆ]ۈ>ViÀ‰â˜ˆV…œ`œ>ˆ«œ˜ÕŽ?“‰ÃŰ`œˆ˜ßV…ÃÌÀ?˜]ŽÌœÀj ˆ“ÃşÕLœÛ>ˆˆÃÌjyiŽÞÛ«>À>“i˜Ìi°0GX[OGPKNKRTQURGEJ\CUXQLGUXGFQOKG PGRTG\NKGMNKMCD½VC\CVQUKKEJX½zKO6ÉVQĘWFKCUK\CUNÖzKCX½wMTÖzQM CXGTÉOzGRQUNGFPÉDWFÖRTXÙOK 5FÐXGTQW

DÁRSTVO

<QXwGVMÙEJUÉNDQLWLG\CHCTO½TQX …œ`‰«œ -œÛi˜ÃŽÕ>Li⫏>̘iÛâ`i?Û>v>À“?ÀœÛÛœL>Ã̈ â?Žœ˜œÛ > «œâi“ŽœÛßV… Ö«À>Û° œÃˆ>…œ â>Ûi`i˜ˆiÛßÏՅœÛßV…`žV…œ`ŽœÛ>«Ài“iÃÌÎßV… > œLiV˜ßV… «œˆV>ÌœÛ° i «ÀiÃÛi`ʼni˜ß ãi«À>VՍÖVˆşÕ`ˆ>]Èâ>ÏÖãˆ>i«Ä‰ãˆÛœÌ°

Natália MILANOVÁ KULTÚRA

%JT½PKUNQDQFWUNQXCMWNVÖTWCOÅFK½6ŋ>Ž> ˜iÃ>¹âi“˜ˆ>ºÕã>Ì>Ž˜iâ“ÞÃi˜?ÓiÀ?VŽ> ˜œÛi>̏>ʼnœÛj…œâ?Žœ˜>°1V…À?˜ˆ>Û>Äi«i˜ˆ>âi «Ài`“œã˜ß“ˆ«œ`ۜ`“ˆ«ÀˆÛßÀœLi>Õ`ˆœÛˆâÕ?˜ÞV… `ˆi° 6 «>À>“i˜Ìi «ÀiÃ>`âՍi À>`ˆŽ?˜Õ â“i˜Õ w˜>˜VœÛ>˜ˆ> œL˜œÛÞ ˜>ĈV… ŽÕÌÖÀ˜ÞV… «>“ˆ>̜Ž°

ZDRAVOTNÍC

TV

ŽIVOTNÉ PRO

BEZPEČNOSŤ

2QOQJQN wVWFGPVQO RT½XC JCUKêQO C P½O XwGVMÙO WwGVTKN RGPKC\G *ÀiÃ>`ˆ ÎÀ?Ìi˜ˆi Žœ˜Vˆ«ˆi˜ÌÎi «À>Ýi â «ˆ>̈V… ÀœŽœÛ ˜> ÌÀˆ° "V…À?˜ˆÛßÏՅœÛj`žV…œ`ŽÞLßÛ>ßV……>ÈʼnœÛ° *œœ`…>i˜‰Ž>ÕâÞÄÌ?̘ÞV…`œÌ?Vˆ‰˜>wŽÌ‰Û˜ÞV… LœLˆÃ̜Û œ`ÃÌÖ«ˆ ✠Ãۜi v՘ŽVˆi «Àiâˆ`i˜Ì …>ÈʼnÎj…œâLœÀÕ°

8GTÉ zG X[VTXCNQUĹ X DQLK \C RTCXFW C URTCXQFNKXQUĹ RTKP½wC XÙUNGFM[ *œ ÀœŽœV… Ø>…Þ Ã> “Õ «œ`>Àˆœ âÀÕĈŰ iʼnˆ>ÀœÛi >“˜iÃ̈i°

Öv>]ãi֘œÃVœÛˆ>>ÛÀ>…œÛˆ>]ŽÌœÀßV…>“˜iÃ̈iÀœŽÞV…À?˜ˆˆ]LÕ`Ö«œÃÌ>Ûi˜‰«Ài`ëÀ>ۜ`ˆÛœÃŰ° *ÀiÃ>`ˆ > â?Žœ˜ «ÀœÌˆ ÌâÛ° Lˆœ“>Ã>ŽÀÕ] ʼn‰“Ói뜏œʼn˜iâ>LÀ?˜ˆˆ˜ˆʼni˜ˆÕ˜>ĈV…iÜ۰

Miroslav SOPKO

Ján M A RO S Z DOPRAVA

ŠKOLSTVO

$QLWLG\CURQĘCJNKXÖFQRTCXWPC5NQXGPUMW

…Vi]>LÞۜ`ˆʼnˆ˜iÃÌ?ˆÛŽœ˜>V…>>LÞۏ>ŽÞ>â`ˆˆ˜>ʼn>ð-«œÕÃiÝ«iÀ̘ߓ̉“œ“«Àˆ«À>ۈŽœ“«iݘß«?˜뜺>…ˆÛi`œ«À>ÛÞ«Ài -œÛi˜ÃŽœ ­ÜÜܰ뜏>…ˆÛ>`œ«À>Û>°ÃŽ®° …œ`œLœœ`…>şÕiŽÄivÌÞÛ`œ«À>Ûi°*œi…œ̏>ŽÕ “ÕÃiˆœ`‰ÃŰÕã`Û>>Àˆ>`ˆÌiˆ>ãii☉V°

Eduard HEGER

Marek KRA JČÍ O

Ján BUDA JSTREDIE

8 RCTNCOGPVG \CUVWRWLG RT½XC WêKVGĘQX -˜>㉠Ã> ˆ“ œ`LÖÀ>Ű âLÞ̜ʼn˜Ö LÞÀœŽÀ>VˆÕ] ˜>«À‰Ž>`âÀÕÄi˜‰“«œÛˆ˜˜œÃ̈̏>ʼnˆŰiiŽÌÀœ˜ˆVŽÖ ÌÀˆi`˜Õ Ž˜ˆ…Õ° 6ŋ>Ž> i…œ «À?Vˆ âœÃÌ> `iۜ“ ÛϞŽ>V…«À‰Ã«iۜŽ˜>Ûâ`i?Û>˜ˆi°*œÕŽ>âœÛ> ˜> ˜iëÀ>ۜ`ˆÛœÃŰ Û œ`“iţœÛ>˜‰ ŽÕV…?ÀœŽ] Õ«À>̜Û>ʼnˆiŽ] Ϝ˜‰ŽœÛ > > Ûŋ>Ž> ̜“Õ “>Ö`˜iÃÛÞÄĈi«>ÌÞ°

Prečo si poslanci OĽANO zaslúžia váš krúžok:

FINANCIE

ᅛ ᅛ

.GM½T MVQTÙ \NGRwWLG \FTCXQVPÉEVXQ Po tom >Žœۏ?`>â`ۈ…>Vi˜ÞˆiŽœÛ«ÀiŰ>㎜V…œÀßV… «>Vˆi˜ÌœÛ] ÛÞLœœÛ>] >LÞ Vi˜Þ ÌßV…Ìœ ˆiŽœÛ œ«BŰŽiψ˜>«žÛœ`˜ÖÖÀœÛiţ°.Ì?̘>â`À>̘ۜ? «œˆÃۜÛţ>«œi…œœ`…>i˜‰]âÀÕĈ>˜iÛ߅œ`˜Ö â?Ž>âŽÕ]˜>`ˆ}ˆÌ>ˆâ?VˆÕi`œŽÕ“i˜ÌœÛ°6ŋ>Ž> >ÀiŽœÛiØ>…i“žãÕV…>ÀˆÌ>̉ۘiœÀ}>˜ˆâ?Vˆi `ˆÃÌÀˆL՜Û>Ű şÕŋœ“ Û ˜Ö`∠«œÌÀ>ۈ˜Þ ÌiØi «œ `?ÌՓi“ˆ˜ˆ“?˜iÌÀÛ>˜ˆÛœÃ̈°

%JT½PK PCwG URQNQêPÅ RGPKC\G C MQPVTQNWLG TQ\RQêGV*Àˆ«À>ۈ>«œ`ˆiş>Ã>˜>ÌۜÀLi£ÇÎ â?Žœ˜œÛ° <>LÀ?˜ˆ ۏ?`i âÛßĈŰ `… œ “ˆˆ>À`Þ iÕÀ] ŽÌœÀj LÞ «>̈ˆ >ã ˜>Ïi`ՍÖVi }i˜iÀ?Vˆi ˜> ֎œÀ ˆV… `žV…œ`ŽœÛ] â`À>̘ۜ‰VÌÛ> ʼnˆ ϜÃÌÛ>° *Àˆ«À>ۈ ÀiVi«Ì ˜> â`À>Ûj ÛiÀi˜j w˜>˜Vˆi > œ«>ÌÀi˜ˆ> ˜> «œ`«œÀÕ Àœ`ˆ˜˜i «œˆÌˆŽÞ] ŽÌœÀj ÃÖ ÃÖʼn>ÃۜÕ ˜?ąœ «Àœ}À>“Õ > «œ ۜşL?V…ˆV…ۈi“iÀßV…œÕۈiÃŰ`œãˆÛœÌ>°

6XTFQRTCEQXCNKEGNÅXQNGDPÅ QDFQDKGCD[X½UQRÀĹ RTGUXGFêKNK /CLÖEJCTCMVGT1UVCNKXJPWVÉ CLMGìXGFGNKzGRÐLFW\MQPEC MCPFKF½VM[ 8[RTCEQXCNKUCPCwRKêMQXÙEJ QFDQTPÉMQX

8;41<*1&7,'6'

HGDTW½TCOÐzGVG\CMTÖzMQXCĹ |MCPFKF½VQX

#/'&2Æ=!;'ěV‫·ޝ‬ç !2'AÆ=-9£Ì393#239ধlçmTT8'9Ģ!290ÆÚ2-!lÁmT  T Æ13$0Ƥ¥Šcˆ‹T¥ˆˆ‡ˆ8!ধ9£!=!T ‫ޝ‬V‹‰‰¥Œˆˆf3&Æ=!;'ěV 9W8W3WTࡪ;'(!2!3@A'9!ˆŒc‰‰T‡Š‹‡ˆ<৸31#'830T ‫ޝ‬V‹‡ˆ¤¤ˆc8'+-32 9W8W3WTࡪ;<&'2;90ƉTŽˆ‡ˆ82!=!T ‫ޝ‬VŠ¤‰Œ‰‹ˆ

inzercia new januar_15_final.indd 1

15/01/2020 16:24

SL20-03 strana-

8

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PÔDOHOSPO

Gábor GRENDEL

031190175

Martin FECKO

Profile for REGIONPRESS - Luboniansko

Ľubovniansko 20-03  

Regionálne inzertné noviny Ľubovniansko 20-03

Ľubovniansko 20-03  

Regionálne inzertné noviny Ľubovniansko 20-03

Advertisement