Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

č. 28/13. júl 2018 / 22. ročník

2-7 2

týždenne do 12 100 domácností a firiem

PREDAJ SLIEPOK

Viac informácií na strane č. 2

ȏ9Ÿ.2329‹35ƒ&(0Ζ1Ζ%$*520 ȏ32./ƒ'.$92'292'8$.$1$/Ζ=ƒ&ΖΘ ȏ2'92'ĉ29$1Ζ(32=(0.29 ȏ32./ƒ'.$=$0.29(-'/$Ŀ%<

Kontakt: 0905 299 414, 0905 830 805

57-0062

OD 13.8.2018

46-0009

a PREDAJ KRMÍV

27-0174

5

2

Zažite štýlovú jazdu

www.kia.sk 4-5

VÝPREDAJ

SKLADOVÝCH ZÁSOB

2 2 7

AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.

065 45 Plavnica 461, Mob.: 0903 637 836, Tel.: +421 524 282 453, Mail: kia@autovendyslovakia.sk, www.autovendy.sk

SL 18-28 STRANA - 01

57-0001-2

lubovniansko.sk

ĽUBOVNIANSKO

2

4-5


KristiĂĄn Kaleta 0907 887 332

BEZPEÄ&#x152;NOSTNĂ&#x2030; DVERE

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

ZAMERANIE ZDARMA! VĹ ETKY DVERE SKLADOM

KOVANIE ZDARMA !!!

VLADO

NĂ TERY STRIECH NĂ TERY VO VĂ?Ĺ KACH

=DSULMDWHÄ?Q~FHQX mobil:0940 954 513

34-0157

OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJĹ&#x2021;A: Priekopa 1804, 060 01 KeĹžmarok, Tel.: 0905 468 802 1$7,(5$Ă˝6792 0$/,$56792

10-0009

www.ocelovedvere.sk

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

- iba u nĂĄs

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

Ĺ UMNĂ STRECHA MICHAL

0908 337 893

KRT - VRT

HĽADà TE

PREDAJ SLIEPOK

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

0904 622 135 0910 989 660

0902 274 822

Popod cesty, chodnĂ­ky, zatrĂĄvnenĂŠ plochy pre inĹžinierske siete, elektrika-voda-plyn

0902 348 974

STUDNĂ? do 13 m VĹ&#x201D;TANIE STUDNĂ?

PĂ NSKE HOLIÄ&#x152;STVO

PretlĂĄÄ?anie - krtkovanie

0,30

STROJOVĂ&#x2030; KOPANIE

prenåjom stavebnÊho leťenia zateplenie rodinných domov komplet. stavebnÊ pråce - exteriÊr a interiÊr

-nĂĄtery striech -nĂĄtery kostolov -oprava komĂ­nov 61-0272

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

BIELE vzor

JELĹ A hladkĂĄ

agrohase@agrohase.sk 0908 30 99 05

dvere

85-0421

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

V PONUKE UĹ˝ AJ INTERIĂ&#x2030;ROVĂ&#x2030; DVERE!!! Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A hladkĂĄ

Pri nĂĄkupe nad 100 â&#x201A;Ź poĹĄtovnĂŠ zdarma!

AKCIA na vĹĄetky

250 â&#x201A;Ź

DUB hladkĂ˝

pre domĂĄce a hospodĂĄrske zvieratĂĄ

OCEÄ˝OVĂ&#x2030; DVERE SO ZĂ RUBĹ&#x2021;OU

B BUK v vzor

volajte

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

JELĹ A vzor

66-0001-9

DistribĂşcia: (12.100 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: PodolĂ­nec, StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a a v obciach: NovĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, Hniezdne, ChmeÄžnica, Jakubany, NiĹžnĂŠ RuĹžbachy, VyĹĄnĂŠ RuĹžbachy, Lesnica, VeÄžkĂ˝ LipnĂ­k, Haligovce, Jarabina, Kamienka, LitmanovĂĄ, VeÄžkĂĄ LesnĂĄ, Ä˝ubotĂ­n, Orlov, PlaveÄ?, Plavnica, Ä&#x152;irÄ?, Ä&#x17D;urkovĂĄ, Vislanka, HromoĹĄ, Kyjov, Ă&#x161;dol, Ĺ ariĹĄskĂŠ Jastrabie, Ĺ ambron, MalĂ˝ LipnĂ­k a KolaÄ?kov

Ä&#x152;EREĹ Ĺ&#x2021;A vzor

DUB vzor

NOVOOTVORENĂ PREVĂ DZKA

NAVĹ TĂ?VTE NĂ S

ZAMESTNANCA? SKĂ&#x161;STE TO

OD 13.8.2018

INZERCIOU

vĹždy v STREDU v tĂ˝chto termĂ­noch: 4.7. , 15.8. , 5.9. , 26.9. , 17.10. , 32 7.11. , 28.11. , 19.12. 2018 Ä&#x152;irÄ? . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod. Ä˝ubotĂ­n. . . . . . . . . . . 9,20 hod. PlaveÄ? . . . . . . . . . . . . 9,35 hod. Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod. HromoĹĄ. . . . . . . . . . 10,15 hod. Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod. Ă&#x161;dol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod. ChmeÄžnica-MĹ . . . . 11,20 hod. Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod. N. Ä˝ubovĹ&#x2C6;a-n. cen. . 12,00 hod. KolaÄ?kov-poĹž. zbr. . . 12,20 hod. LitmanovĂĄ . . . . . . . 12,55 hod.

Jarabina . . . . . . . . . Kamienka . . . . . . . Hniezdne-Coop . . . . NiŞnÊ RuŞbachy. . . Podolinec-poťta . . . Spiťskå Belå-Coop . Ľubica. . . . . . . . . . . Huncovce . . . . . . . . Vrbov . . . . . . . . . . . Vlkovå. . . . . . . . . . . Abrahåm.-kostol. . . Janovce. . . . . . . . . .

v naĹĄĂ­ch novinĂĄch

/(92Ă&#x17D;6.Â&#x192;67$5Â&#x192;Ăż8%29Ä&#x2030;$ (bĂ˝vala budova JEDNOTY)

0907 887 332

13,15 hod. 13,40 hod. 14,00 hod. 14,20 hod. 14,40 hod. 15,10 hod. 15,30 hod. 15,50 hod. 16,10 hod. 16,25 hod. 16,40 hod. 17,00 hod.

PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ , DVERE ďż˝ KOMPLETNĂ STAVEBNĂ Ä&#x152;INNOSŤ ďż˝ PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ďż˝ Ĺ˝ALĂ&#x161;ZIE A SIETE PROTI HMYZU ďż˝ GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

>> Auto bude ståż na stanoviťti alebo Obecným úradom 10 minút << www.regionpress.sk

0905 345 352 46-0009

IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

CHOVATEÄ˝SKĂ&#x2030; POTREBY

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄ&#x152;NIA VĂ Ĺ  DOMOV

0905 638 627

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava

pred úŞerou, podvodníkmi, draŞbou, susedmi ...

VydĂĄva:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Ivan BroŞík

ZemnÊ výkopovÊ pråce

Inzercia:

85-0056

lubovniansko@regionpress.sk

FINANÄ&#x152;NĂ OCHRANA

e-mail:

StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a

57-0084

dvojtýŞdenne do 12 100 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia:

to, aby sa veriaci a tĂ­, ktorĂ­ sa k viere hlĂĄsia tak Ä?i onak, Ä?asto najviac pred voÄžbami, zamysleli, Ä?o robia zle, Ä?o by mohli a mali napraviĹĽ, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prĂĄcu a jej vĂ˝sledky Ä?i Ĺživot ako takĂ˝ staĹĽ eĹĄte lepĹĄĂ­mi. Nie je hriechom robiĹĽ chyby a dopúťżaĹĽ sa omylov Ä?i robiĹĽ mĂĄlo, keÄ? je Ä?lovek okolnosĹĽami â&#x20AC;&#x17E;uschopnenĂ˝â&#x20AC;&#x153; robiĹĽ viac? Hriechom je aj to, keÄ? povýťenecky odmietneme tie slovĂĄ kĹ&#x2C6;azov, ktorĂŠ nĂĄm smerujĂş aĹž do duĹĄe a prijmeme iba tie, ktorĂŠ nĂĄs chvĂĄlia. Lebo kĹ&#x2C6;azi sĂş takĂ­, aj pochvĂĄlia, ale aj naprĂĄvajĂş. A homĂ­lie sĂş tieĹž takĂŠ. Iba Äžudia na piedestĂĄli moci sĂş niekedy nenapraviteÄžnĂ­. Ivan BroŞík

57-0061

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

vala na cestu k Ä?omusi, Ä?o je v sĂşlade s biblickĂ˝m desatorom. NenĂĄleŞí ani politikom, ktorĂ­ si z  nejakĂŠho prapodivnĂŠho dĂ´Tak to platilo odjakĹživa, kĂĄzeĹ&#x2C6; vodu myslia, dokonca sĂş o tom presvedÄ?enĂ­, Ĺže mĂ´Ĺžu vĹĄetko, sa nekomentuje, uĹž vĂ´bec aby kĂĄzne kĹ&#x2C6;azov analyzovali ako politickĂŠ prejavy. HomĂ­lia je nehodnotĂ­ laikmi, kĂĄzeĹ&#x2C6; sa v katolĂ­ckom obrade sĂşÄ?asĹĽou prvej Ä?asti slĂĄvenia svätej omĹĄe jednoducho prijĂ­ma. KĂĄzeĹ&#x2C6; je â&#x20AC;&#x201C; liturgie slova. Je predĺŞenĂ­m Ä?Ă­tania svätĂŠho pĂ­sma, ktorĂŠ vyna to, aby nĂĄm jej posolstvo svetÄžuje a objasĹ&#x2C6;uje zhromaĹždeniu veriacich. NesĂşhlas, najmä v podobe vyslovenĂ˝ch myĹĄlie- ten politickĂ˝, so slovami homĂ­lie Ä?i dokonca jej kritika, je ako nok vstĂşpilo do svedomĂ­. Je na stranĂ­cke uznesenie z Ä?ias, keÄ? strana bola nad vĹĄetkĂ˝m, aj nad to, aby veriacich robila lepĹĄĂ­mi tou Ä?asĹĽou cirkvi, ktorĂş si podrobila. a laikov aby aspoĹ&#x2C6; nasmero- PovinnosĹĽou dobrĂŠho kĹ&#x2C6;aza je v  homĂ­lii poukĂĄzaĹĽ prĂĄve na

85_0

lubovniansko.sk

PIESTANSKO ĽUBOVNIANSKO

KĂĄzeĹ&#x2C6; sa prijĂ­ma

redakÄ?nĂŠ slovo

VLHĨ regionålnych novín

SL 18-28 STRANA - 02

KontaktnĂĄ adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

0907 887 332

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0058

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

ZemnÊ výkopovÊ pråce

regionĂĄlne noviny


PevnĂĄ vĂ´Äža

â&#x20AC;&#x17E;V septembri idem na dovolenku a rada by som troĹĄku schudla. UĹž som to skúťala aj v minulosti, no nikdy som nevydrĹžala.â&#x20AC;&#x153; To najdĂ´leĹžitejĹĄie, Ä?o nĂĄs Ĺženie vpred, je naĹĄa motivĂĄMgr. RenĂĄta cia, teda to, preÄ?o je pre nĂĄs BotkovĂĄ dosiahnutie nĂĄĹĄho cieÄža dĂ´-

leĹžitĂŠ. Ak nie ste dostatoÄ?ne motivovanĂĄ, je veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ Ä?eliĹĽ krĂ­zam, Ä?i prvĂ˝m prekĂĄĹžkam. DĂ´vodov, preÄ?o mĂ´Ĺžeme zlyhĂĄvaĹĽ, je viac a moĹžno sa v nejakom nĂĄjdete aj vy. Ä&#x152;astokrĂĄt si stanovujeme prĂ­liĹĄ nereĂĄlne ciele, takĂŠ, ktorĂŠ presahujĂş naĹĄe moĹžnosti, Ä?i schopnosti a taktieĹž nie sme vo formulĂĄcii naĹĄich cieÄžov konkrĂŠtni. NestaÄ?Ă­ si povedaĹĽ len, chcem schudnúż, je to pre Ä?loveka totiĹž dosĹĽ neuchopiteÄžnĂŠ. SkĂşste si urÄ?iĹĽ poÄ?et kilogramov, alebo poÄ?et centimetrov, Ä?i partie na tele, na ktorĂ˝ch chcete zaÄ?aĹĽ pracovaĹĽ. TaktieĹž si urÄ?ite nejakĂ˝ termĂ­n, ktorĂ˝ by mal byĹĽ adekvĂĄtny vaĹĄim poĹžiadavkĂĄm. OdporuÄ?ila by som vĂĄm aj pouvaĹžovaĹĽ nad Ä?iastkovĂ˝mi

cieÄžmi, ktorĂŠ vĂĄm napomĂ´Ĺžu k vĂĄĹĄmu ďŹ nĂĄlnemu efektu (strava, typy cviÄ?enia,...) a taktieĹž majte v hlave aj zĂĄloĹžnĂ˝ plĂĄn. NemĂ´Ĺžete naprĂ­klad z rĂ´znych dĂ´vodov chodiĹĽ do posilĹ&#x2C6;ovne? Miesto toho naprĂ­klad zaÄ?nite s dlhĂ˝mi prechĂĄdzkami s vaĹĄim psom, Ä?i priateÄžkou a postupne pridĂĄvajte Ä?alĹĄie aktivity. Nie nĂĄhodou je dobrĂŠ, ak o  vaĹĄich pohnĂştkach vie aj vaĹĄe okolie, jednak vĂĄs mĂ´Ĺžu podporiĹĽ, ale taktieĹž popohnaĹĽ vĂĄs prĂĄve vo chvĂ­Äžach, keÄ? narazĂ­te na nejakĂŠ prekĂĄĹžky. Je dobrĂŠ maĹĽ mnoĹžstvo takĂ˝chto â&#x20AC;&#x17E;zĂĄchytnĂ˝ch bodovâ&#x20AC;&#x153;, o ktorĂŠ sa mĂ´Ĺžete kedykoÄžvek oprieĹĽ. Prajem vĂĄm ĂşspeĹĄnĂş cestu k vĂĄĹĄmu cieÄžu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: PĂĄn NovĂĄk otvĂĄra dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojĂ­ jeho sused v pyĹžame. â&#x20AC;&#x17E;Ale, pĂĄn sused,â&#x20AC;&#x153; vravĂ­ NovĂĄk, â&#x20AC;&#x17E;priĹĄli ste v pyĹžame!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;PrepĂĄÄ?te,â&#x20AC;&#x153; ospravedlĹ&#x2C6;uje sa sused, â&#x20AC;&#x17E;myslel som si, Ĺže dnes mĂĄte noÄ?nĂş.â&#x20AC;&#x153; Emanuel Kant: â&#x20AC;&#x17E;Niekedy tĂĄ najproduktĂ­vnejĹĄia vec, ktorĂş dokĂĄĹžete urobiĹĽ, je oddychovanie.â&#x20AC;?

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 AUTO-MOTO/PREDAJ ° PredĂĄm 4ks letnĂŠ pneumatiky FALKEN Sincera +hlinikovĂŠ disky DEZENT 165/70 F14 cena dohodou 0907 906 509 auto-moto/inĂŠ AUTO-MOTO/INĂ&#x2030;

2

byty/predaj BYTY/PREDAJ

3

Bbyty Y T Y/prenĂĄjom / P R E N Ă J O 4M

domy/predaj

5

POZEMKY/PREDAJ

pozemky/predaj

6

REALITY/INĂ&#x2030;

reality/inĂŠ

7

stavba

8

DOMY/PREDAJ

STAVBA °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄachâ&#x20AC;ŤďŹ&#x161;â&#x20AC;Ź. Cena od 650 â&#x201A;Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 DdomĂĄcnosĹĽ O M Ă C N O S 9Ť ZĂ HRADA A ZVERINEC zĂĄhrada a zverinec

10

HOBBY A Ĺ PORT hobby a ĹĄport DdeĹĽom E

Ť

11 O

12M

RrĂ´zne Ă&#x201D; Z N/predaj E / P R E D A13J

('%$2#,&-(

57-0011-1

psycholĂłg radĂ­

SL 18-28 STRANA - 03

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2

2

3 4 2 1

8

9

8

6

ďŹ nancie

Komunikovanie sÂ ďŹ nancmi bude jednoduchĹĄie

FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva vychĂĄdza v Ăşstrety najmä novĂ˝m elektronicky komunikujĂşcim klientom â&#x20AC;&#x201C; fyzickĂ˝m osobĂĄm podnikateÄžom. UĹž minulĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6; zaÄ?ala postupne nasadzovaĹĽ jednotlivĂŠ FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva nasadzuje zmeny. Ako prvĂŠ zavedie zlĂşÄ?enie registrĂĄcie a autorizĂĄcie redizajn portĂĄlu, automa- pre fyzickĂŠ osoby podnikateÄžov do jednĂŠho kroku. tickĂş autorizĂĄciu a upra- V praxi to bude po novom fungovaĹĽ tak, Ĺže ak bude subjekt venĂŠ notiďŹ kaÄ?nĂŠ e-maily. konaĹĽ sĂĄm za seba, po dokonÄ?enĂ­ registrĂĄcie sa na zĂĄklade NasledovaĹĽ budĂş zmeny aj pouŞívateÄžom zadanĂ˝ch Ăşdajov systĂŠm PFS automaticky priamo v osobnej zĂłne da- pokĂşsi identiďŹ kovaĹĽ novĂŠho pouŞívateÄža v prostredĂ­ ďŹ nanÄ?nej sprĂĄvy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieĹĽ ďŹ nanÄ?nĂĄ Ĺ&#x2C6;ovnĂ­ka.

sprĂĄva identiďŹ kovaĹĽ, systĂŠm PFS vytvorĂ­ potrebnĂŠ väzby automaticky. O ĂşspeĹĄnosti/neĂşspeĹĄnosti automatickej autorizĂĄcie bude ďŹ nanÄ?nĂĄ sprĂĄva daĹ&#x2C6;ovĂ˝ subjekt informovaĹĽ prostrednĂ­ctvom notiďŹ kaÄ?nĂŠho e-mailu. V prĂ­pade neĂşspeĹĄnej identiďŹ kĂĄcie ho zĂĄroveĹ&#x2C6; e-mailom upozornĂ­ na to, ako mĂĄ Ä?alej postupovaĹĽ. FinanÄ?nĂĄ sprĂĄva upravila tieĹž textovĂŠ znenia notiďŹ kaÄ?nĂ˝ch e-mailov, ktorĂŠ sĂş zasielanĂŠ subjektom naprĂ­klad v aktivaÄ?nom e-maile pri registrĂĄcii, v sprĂĄve o prijatĂ­ podania, v sprĂĄve o odmietnutĂ­ podania a pod. tak, aby bol text sprĂĄvy jasnĂ˝, zrozumiteÄžnĂ˝ a informoval o Ä?alĹĄom postupe. red

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia RrĂ´zne Ă&#x201D; Z/inĂŠ N E / I N14Ă&#x2030;

hĞadåm pråcu HĽADà M PRà CU Z zoznamka O Z N A

15 M

K 16A

Ä?Ă­sla rubrĂ­k auto-moto/predaj auto-moto/inĂŠ byty/predaj byty/prenĂĄjom domy/predaj pozemky/predaj reality/inĂŠ stavba

8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1

1 3 7 9 5 3 2 8 5

domĂĄcnosĹĽ zĂĄhrada a zverinec hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj rĂ´zne/inĂŠ hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

7 5

2

9 10 11 12 13 14 15 16

8 6

8 9

3 7 8 2

7 5 4 3 7 9 1 3 6 7 1 3 6 5 9 6 8 3 8 7 6 5 4 4 ('%$2#,&-(

57-0090 57-0090

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

SL 18-28 STRANA - 04


dobré rady

Skladujeme dary leta I Ideálne na dlhodobé skladovanie je jadrové ovocie ako jablká či hrušky, pretože nepodliehajú rýchlo skaze. Zberajte ich tesne pred dozretím a pred uskladnením ich preberte a vyraďte poškodené a deformované

plody. Otlačené a obité kusy by ľahko podľahli hnilobe. Stopku vždy nechávajte na plode — jabĺčka klaďte do debničiek stopkou hore, hrušky stopkou nadol. Na skladovanie využite nevykúrené priestory s vysokou vzdušnou vlhkosťou a stabilnou teplotou. Drobné ovocie ako jahody, maliny, ríbezle, černice alebo čučoriedky môžete v chladničke skladovať len krátkodobo, a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnením ich nikdy neumývajte, robte tak až tesne pred konzumáciou. Ideálnou formou dlhodobého uskladnenia pri tomto ovocí je mrazenie, zaváranie alebo sušenie.

Najšetrnejším spôsobom konzervovania je práve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchováva 80 až 90 percent pôvodného obsahu vitamínov. Ideálna teplota v mrazničke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sú vhodné aj slivky a višne, určite to neskúšajte s hroznom, jablkami a inými druhmi obsahujúcimi veľa vody. Drobné ovocie môžete v mrazničke skladovať aj presypané cukrom alebo preliate cukrovým nálevom (najmä pri kyslejších druhoch ovocia). Po rozmrazení ich potom môžete konzumovať v neupravenom stave alebo pridať na dosladenie pokrmov a ochutenie koláčov. Takto uskladnené ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

Vtip: Pred školou stojí muž s veľkým bruchom. Z okna sa vykloní mladá učiteľka a pýta sa: „Čakáte dieťa?“ A muž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.“

postreh

5

Petra Tótha

57-0091

Politici kontra mládežníci

66-0076-1

Nedostávate vaše obľúbené noviny do schránky?

TU

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

mohla byť Vaša

hľadá poskytovateľov odborných prehliadok plynových kotlov u zákazníkov SPP

REKLAMA

Napíšte nám do redakcie lubovniansko@regionpress.sk

HĽADÁTE ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

Info: 0907 887 332

v naších novinách

0907 887 332

06/07/2018 11:07

57-0092

Spravcovia kotlov 93x61.indd 1

INZERCIOU 52-0109

Bližšie informácie získate na www.spp.sk v časti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

SL 18-28 STRANA - 05

Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská politika. pt


6 9

9 8

8

2 7

8 7

7 8 5 5 7

Škola a extrémy

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To Pracujem v školstve dlho. sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často Som z generácie, ktorá za- od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minižila 1989-ty, mám možnosť málnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. porovnávať „reformy“ školy. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: Nedávno som čítal článok učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie o nápade zrušiť školy. Teraz poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek nehľaďme na sociálne dô- a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dosledky. Zamerajme sa na ex- stávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či trémnosť tohto názoru. Alebo druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

škola

4 9

4 2 6 1 5 4

1 6

zdravie

Pomer obvodu pásu a telesnej výšky

Všeobecne ako ukazovateľ obezity a rizikovosti srdcovo-cievnych ochorení sa používa okrem známeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglického waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pásu a výškou. Je to ukazovateľ množstva telesného tuku u človeka. Výpočet je jednoduchý. Namerané hodnoty obvodu pásu sú vydelené výškou postavy. Obe miery musia byť v  rovnakých jednotkách (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujúca 0,5 sa už berie ako kritická a hodnota nad 0,6 indikuje veľmi vysoké riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a úmrtnosť na tieto ochorenia. Bližšie upresnenie je možné podľa pohlavia a veku. U  žien je optimálna hodnota 0,42 až INFO 0,48. Hodnota nad 0,49 znamená riziko nadváhy a hodnota nad 0,492 zvýšené riziko pre prítomnosť tuku uloženého v oblasti pásu a brucha nielen v podkoží, ale hlavne aj v útrobách brucha, medzi orgánmi. Stav sa nazýva abdominálna alebo aj brušná obezita. Pri posudzovaní BMI je žena už v pásme nadváhy a pri čísle viac ako 0,58 už v  pásme obezity ťažkého stupňa, nazývanej aj malígna alebo morbídna, čo hovorí samé za seba. Pre mužov je optimálna hodnota 0,43 až 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýšené riziko znamená viac ako 0,536, kedy je muž už v pásme nadváhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ťažkého stupňa. O zdravo štíhlych ľuďoch hovoríme, keď hodnoty môžu byť aj nižšie od 0,35 do 0,41 u žien a do 0,42 u mužov. Zväčša ide o mladých ľudí s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sú optimálne hodnoty 0,46 až 0,51. Dôležité je nielen vedieť svoju hmotnosť a porovnávať si ju, ale poznať aj obvod pásu. Teda okrem váhy, treba používať aj jednoduchý krajčírsky meter a  vedieť svoje údaje. Alebo vnímať, či a ako ľahko zapneme nohavice alebo sukňu. Všeobecne platí, že cielený pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenšuje aj obvod pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

www.regionpress.sk

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

Turizmus: Driny sú jediná sprístupnená jaskyňa na západe Slovenska Driny, jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, otvorila v novej sezóne svoje brány s príchodom apríla. Aj tento rok očakávajú návštevníkov jej úzke puklinovité chodby s výzdobou v dĺžke 450 metrov. Vlani si cestu do jaskyne s konštantnou teplotou niečo málo nad sedem stupňov Celzia našlo 38.000 návštevníkov. Ich počet každým rokom stúpa. „Aktuálne máme otvorené okrem pondelka od 10. do 14. hodiny, v júni od 9. do 16. hodiny a počas prázdnin to bude od 10. do 17. hodiny,“ informoval TASR správca Drín Peter Zvonár. O návštevníkov sa starajú dvaja kmeňoví zamestnanci a v sezóne zhruba päť brigádnikov-vysokoškolákov, ktorí robia sprievodcovské služby. Jaskyňu si za deň prejdú niekedy aj osemkrát. „Návštevnosť ovplyvňuje, samozrejme, počasie a konkurenciou sú pre nás aj obchodné centrá, kam si rodinky vyjdú neraz aj na celý deň,“ dodal Zvonár. Oni v jaskyni ponúkajú nevšedné zážitky počas cesty do útrob zeme, 35 minút tr-

4

ROKY TLAČTE BEZ STAROSTÍ

RÝHLA FAREBNÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ S OBOJSTRANNOU TLAČOU HP PW 477DW ORIGINÁLNY SPOTREBNÝ MATERIÁL HP

INFO

vajúcu prechádzku so 151 schodmi a prevýšením desať metrov. Od parkoviska v rekreačnom stredisku Jahodník je vchod do tejto národnej prírodnej pamiatky vzdialený asi jeden kilometer lesnou cestou hore kopcom. Chodby Drín dostali názvy ako Chodba spolupracovníkov, Beňovského chodba, Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti. Podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň, pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády, náteky, pagodovité stalagmity a rôzne formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka napĺňané presakujúcou atmosférickou vodou. Driny sú zaujímavé aj pre netopierov, doteraz v jaskyni zistili 11 druhov. Najpočetnejší je podkovár krpatý. Oficiálnymi objaviteľmi jaskyne sa v roku 1929 stali Ján Banič a Imrich Vajsábel za pomoci rodáka, svetového vynálezcu padáka Štefana Baniča, no záhadnú dieru na Drinkovom vrchu Malých Karpát poznali miestni už v 19. storočí.

SERVIS GRÁTIS POČAS CELEJ DOBY NÁJMU

0908 966 045

LEN

5

,99 € /MESAČNE BEZ DPH

Splátky prebiehajú formou ročných platieb. Po uplynutí 48 mesiacov sa stáva tlačiareň vaším majetkom za symbolické 1 €. V prípade, že klient má uzavretú zmluvu o inzercii so spoločnosťou REGIONPRESS, cena by bola 1,99 € bez DPH.

J A E IT LÚ Ž U VY SKVE ! VY NUKU PO KA R Í KOPENER SK Č TLA 477DW PW

SL 18-28 STRANA - 06

Prvých 175 metrov jaskyne sprístupnili už v roku 1935. Po provizórnom elektrickom osvetlení z roku 1939 boli Driny v roku 1943 napojené na verejnú elektrickú sieť. Jaskyňa je zaujímavá tiež zo zdravotného hľadiska, po jednej prehliadke získa ľudské telo toľko látok, koľko je v jednej kalciovej injekcii. (TASR)

ZDROJ: internet

2


Ľudácka prevýchova

jednotná doktrína - tá postupne prechádzala školami, mládežníckymi organizáciami i pracovným prostredím. Bolo to v rokoch 1938 až Pôvodné pravidlá spoločnosti prestávali platiť. Miesto nich 1939, keď sa pomery v kra- pribúdali nové zákony, v ktorých hrala prím najmä svojvôľa jine začali výrazne meniť. V nadriadených - a kde na odsúdenie mnohokrát stačilo nájsť knihe Ľudácka prevýchova svoje meno v položke „prekážka budovania štátu.“ Slovenpíše autorka, historička Ma- sko sa pomaly pretváralo a s ním aj osudy jeho obyvateľov. rína Zavacká, že myšlienko- Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový pluralizmus mal na Slo- vý životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a vensku čoraz menší priestor. svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manDo popredia sa dostávala želovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň

Pomocné práce v modernizovaných potravinárskych závodoch - Morava

Príjmeme do zamestnania

Priemerný zárobok cca 885-1040€ / 4 týždne či 663-780€ / 3 týždne (vrátane bonusov).

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY BITÚMENOVOU LEPENKOU

inzerujte u nás

0907 887 332

80%

Ako hlboko sme klesli

t zameranie t odborné poradenstvo t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

0944 720 9ka 32 t 20 ROČNÁ ZÁRUKA t NAJLEPŠIA CENA t ŽIADNA ZÁLOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA

obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

AJ TU MOŽE BYŤ VAŠA REKLAMA

lubovniansko@regionpress.sk

57-0011-2

ZAMESTNANCA?

Prof. Ján Košturiak

Dlhodobo na trhu NON STOP lin

BEZ DEMONTÁŽE!

HĽADÁTE regionpress.sk

08-0 TT27

NAJLEPŠIA t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH CENA t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ NA TRHU RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

SL 18-28 STRANA - 07

7

hlavu hore!

s.r.o.

ůŝǎƓŝĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŶĂƚĞů͘ē͗͘0901 701 422, 0905 920 330 ĂůĞďŽŵƀǎĞƚĞ ƉƌşƐƛŽƐŽďŶĞĚŽŬĂŶĐĞůĄƌŝĞŶĂ͗Duklianska 21, 085 01 Bardejov

OBNOVA STRIECH

0907 887 332

Plútarchos: „Oddych je korením práce.“

Ubytovanie a pracovná cesta hradená firmou. Príjmeme do zamestnania PRACOVNÍKOV NA BÚRACIE PRÁCE do Nemecka, znalosť nemčiny výhodou. Plat: 10€/hod. brutto

Po zapracovaní možno stabilne pracovať aj na klasickú zmluvu (s ďalším navýšením platu). Práca v hodinovke (85-100Kč/hod). Výplata v hotovosti na mieste. Zálohy každý týždeň. Ubytovanie zdarma. Cesta autobusom zo Žiliny až na ubytovňu zdarma. Strava za symbolický príspevok. Zmeny 8 a 16 hodín. Nástup 19.7.2018 a každý ďalší týždeň. U nás vek nerozhoduje. Ideálna práca pre ženy, mužov aj páry.

Viac na 0948 627 510 alebo víkendová linka: 0948 944 782

Vtip: „Vidíš to okno na piatom poschodí vľavo?“ „Boli časy, keď som tam každý deň posielal tisíc bozkov.“ „A čo, rozišli ste sa?“ „Teraz, tam každý mesiac posielam dvesto eur!“

TESÁROV alebo TESÁRSKE PARTIE na práce v SR/ČR.

Dostanete za podobnú prácu toľko, čo dostanete u nás?

(zavoláme naspäť). Jobbees – Tradične dobré zárobky u tradičných partnerov

roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len niečo priznať, aby mala nižší trest. Po prepustení sa na radu osvieteného lekára rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení vypísať. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí. red

85_0471

svet knihy

Politici sa chvália rastom HDP, ľudia viac zarábajú a môžu si kúpiť viac. Napriek materiálnemu vzostupu padáme stále hlbšie. A keď sa zdá, že sme na dne, príde ďalšia demonštrácia grobianstva. Hovorím o spôsobe, akým ľudia komunikujú na verejnosti, na internete a v médiách. Ľudia, ktorí sa nazývajú politikmi, intelektuálmi, ktorí majú privilégium vystupovať v médiách a pôsobiť tak aj na našu mládež. Voči svojim oponentom používajú slová ako psychopat, vyšinutý predátor, debilný veriaci, grázel, zlodej, gauner, pošahanec, idiot a podobne. Urážaním protivníka nebudú naše argumenty silnejšie a nepriblížime sa k pravde. Na dialóg ako keby nebol čas. Kto by sa dnes zdržiaval počúvaním toho druhého? Ľudia sa prekrikujú, každý chce na seba upútať. V hádke máme protivníka, ktorého chceme poraziť, alebo aspoň raniť, ponížiť, či zosmiešniť. V dialógu máme spojenca na ceste k pravde. Naučme sa pozerať na problém očami druhej strany, snažme sa pochopiť, až potom očakávajme pochopenie. Tomáš Akvinský napísal: „Pane, daj mi srdce pokojné, jasné ale bez povrchnosti, zrelé, ale bez chytráctva, horlivé, ale bez túžby robiť sa dôležitým...“  Nie je čas na platónske dialógy Tomáša Akvinského, ktorý vyzýval svojich protivníkov, aby hovorili. Od nich dostával pomoc pred jednostrannosťou, zjednodušovaním a subjektívnosťou. My chceme dnes našich protivníkov umlčať, skáčeme im do reči, nepočúvame, čo hovoria a ani nás to nezaujíma. Lásku k pravde sme vymenili za rýchle a zjednodušené skratky. Úctu k partnerovi sme nahradili bojom, v ktorom sa snaží každý prekričať a premôcť toho druhého. Výsledkom sú narušené vzťahy, nedostatok rešpektu, negatívne emócie, nervozita a vytváranie ďalších konfliktov. Máme oveľa rýchlejšie a dokonalejšie komunikačné systémy, ako naši predkovia. Ale zatvrdli nám srdcia a zhrubol jazyk. Máme prístup k takým informáciám a faktom, ako nikdy v histórii, ale obklopuje nás klamstvo a manipulácia. Bože, ako hlboko sme klesli. Koľko pýchy vidíme každý deň v priamom prenose. A pokora sa skrýva niekde v úzadí. jk


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v Ä&#x152;R

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0046

TEL.: ������������

85-0481

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ���������������������

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

�������������������������

RaiďŹ&#x20AC;eisen banka: Tatra banka, a. s., odĹĄtepnĂ˝ zĂĄvod RaiďŹ&#x20AC;eisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â&#x201A;Ź

MĂ&#x201D;Ĺ˝ETE MAŤ AJ VY

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

LEN ZA

15 â&#x201A;Ź MESAÄ&#x152;NE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â&#x201A;Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄ&#x152;KE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â&#x201A;Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â&#x201A;Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â&#x201A;Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â&#x201A;Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiďŹ&#x20AC;eisen.sk

32- 0077

�������������������������

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

SL 18-28 STRANA - 08

Ľubovniansko 18-28  

Regionálne inzertné noviny Ľubovniansko 28. týždeň 2018

Ľubovniansko 18-28  

Regionálne inzertné noviny Ľubovniansko 28. týždeň 2018

Advertisement