Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

č. 11/16. marec 2018 / 22. ročník

týždenne do 12 100 domácností a firiem

"VUPTFSWJTtQOFVTFSWJT

2-5

EURPAL Slovakia s.r.o.

predaj náhrad. dielov a autopríslušenstva diagnostika, servis klimatizácií výmena a opravy autoskiel mechanické opravy autodiagnostika pneuservis

4-5

57-0038

5

PRIJMEME AUTOMECHANIKA

4

Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa 052 / 43 69 502, eurpal@gmail.com

57-0012

za výhodných platových podmienok+ benefity, doplnkové dôchodkové sporenie a iné... Nástup možný ihneď.

99-0048

3 3

Regionálne Noviny Ľubovniansko

2 4 4 6-7

57-0037

lubovniansko.sk

ĽUBOVNIANSKO

SL 18-11 STRANA - 01

6


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

dvojtýždenne do 12 100 domácností a firiem

Redakcia: Stará Ľubovňa, Mierová 14 lubovniansko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Kristián Kaleta 0907 887 332

Distribúcia: (12.100 domácností/firiem) Každý týždeň: Podolínec, Stará Ľubovňa a v obciach: Nová Ľubovňa, Hniezdne, Chmeľnica, Jakubany, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce, Jarabina, Kamienka, Litmanová, Veľká Lesná, Ľubotín, Orlov, Plaveč, Plavnica, Čirč, Ďurková, Vislanka, Hromoš, Kyjov, Údol, Šarišské Jastrabie, Šambron, Malý Lipník a Kolačkov Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Ivan Brožík

neubližujeme iným. Nie je to zas až tak dávno, aby si to starší občania nepamätali. V pohnutých časoch krátko po sovietskej Udalosti uplynulých dní na Slo- okupácii Československa došlo v Košiciach k takmer pouličnému vensku boli naozaj turbulent- lynču. Na občianke, ktorá mala iné politické presvedčenie a iný né. Zároveň však mimoriadne názor ako množstvo nahnevaných z okupácie. Veľa nechýbalo. vážne, ak nie priam osudové. Presne v takej istej situácii sme na Slovensku v týchto dňoch. Milí naši čitatelia, sme sved- V politike sa dejú významné a dlho očakávané zmeny. To kami vášní a emócií, ktoré však nikomu z nás či vás nedáva právo napríklad na socimajú v našich vyjadreniach a álnych sieťach, ale aj v skutočných každodenných medzisprávaní určite miesto, ale iba ľudských vzťahoch urážať toho, kto má iné presvedčenie či dovtedy, ak nimi bezdôvodne videnie politiky, alebo iný názor na vývoj udalostí i predstavu

Nedostávate vaše obľúbené noviny do schránky? Napíšte nám do redakcie lubovniansko@regionpress.sk

o našej budúcnosti. Naopak, teraz má slušnosť absolútnu možnosť ukázať, že je úprimná, že ľudia, ktorí sú za Slušné Slovensko budú presadzovať svoje požiadavky slušne, kultivovane, inteligentne a pokojne. Nenechajme sa vyprovokovať ľuďmi, ktorí súčasnú situáciu zneužívajú na šírenie nenávisti, nadávok, vulgarizmov ba až priam strachu. Tých, ktorí zacítili, že si môžu udrieť, kopnúť, hoci len slovne. Nie sme ako oni, milí čitatelia a naozaj – chce to iba inteligentnú rozvahu. Nech sa nám v tom darí – všetko dobré! Ivan Brožík

Diagnostika - vyšetrenie všetkých orgánov tela

Odhalíme všetky príèiny Vašich zdrav.problémov a riešime ich! Cena 15 €

0917 682 729

99-0042

e-mail:

Chce to rozvahu!

61_0119

PIESTANSKO ĽUBOVNIANSKO

redakčné slovo

7/$þ 0907 887 332

vizitky - kalendáriky - letáky - plagáty - katalógy - tabule - billboardy VYSOKÁ KVALITA

RÝCHLE DODANIE

DOBRÁ CENA

Vypadávajú vám vlasy? Zájdite k očnému! Dioptrie, o ktorých netušila

Vypadávajú vám vlasy? Vylúčili ste už všetky zdravotné príčiny, všetko sa zdá byť v poriadku? Ak ste už pár rokov neboli u očného, čo najskôr sa objednajte na precízne vyšetrenie. Skryté dioptrické chyby sú potvory. Ak ich vo vašich okuliaroch alebo šošovkách nemáte namerané s absolútnou presnosťou, práve ony môžu byť spoluvinník či dokonca páchateľ. Barbora Dudová (28) si všimla, že jej vlasy začínajú intenzívne padať, približne pred rokom. „Vrhla som sa do pátrania po možných dôvodoch a prelustrovala som celý internet.“ Podstúpila rôzne typy vyšetrení vrátane odberov. Testy neodhalili nič zásadné, výsledky sa zdali byť v poriadku. Stratu vlasov začala pripisovať stresu a nelichotivej genetickej výbave. „V rodine máme jemné, nie veľmi husté vlasy. V práci sa venujem organizácií eventov a rôznych podujatí, hoci svoju prácu milujem, takže v nej často prežívam každodenný stres.“

To, že by jednou z príčin mohli byť skryté dioptrie, Barbore nenapadlo. Až pri kompletnom očnom vyšetrení s rozkvapkaním ju lekárka upozornila, že práve Barborine neskorigované dioptrie môžu byť dôvodom. „Počas precízneho vyšetrenia mi lekárka zistila, že dioptriami trpím od narodenia. Nikdy sa mi však neprejavili natoľko, aby som musela v minulosti navštíviť očného lekára.“ To, že neskorigované dioptrie môžu byť jedným z dôvodom vypadávania vlasov, potvrdzuje aj MUDr. Lucia Sonntag z Očnej kliniky NeoVízia Poprad. „Súčasná medicína nedokáže presne vysvetliť, prečo to tak je. Pravidelne nás však vyhľadávajú pacientky, ktorým očné vyšetrenie doporučil dermatológ. Sťažovali sa na výrazné vypadávanie vlasov, či už rovnomerne po celej ploche hlavy alebo v chumáčikoch, známe ako alopécia areata.“ Mnohé zo spomínaných žien žili podľa lekára dlhé roky so skrytou neskorigovanou očnou chybou, o ktorej nemali často ani tušenie. „Prípadne nosili nevhodne nastavené dioptrické okuliare, v ktorých mali nesprávne namerané dioptrické hodno-

ty. Niekedy pritom stačí minimálna odchýlka,“ pokračuje lekárka a zároveň upozorňuje na to, že nesprávne skorigované dioptrie môžu byť často jedným z dôvodov častejšie sa vyskytujúceho jačmeňa.

Opravte svoj zrak

MUDr. Lucia Sonntag

Padanie vlasov z neodhalených alebo nesprávne skorigovaných dioptrií sa môže podľa odborníčky dotknúť žien bez ohľadu na vek. „Trápi rovnako dvadsaťročné, štyridsaťročné či šesťdesiatročné pacientky. Padanie vlasov často ustúpi alebo sa minimálne zmierni jeho intenzita často krátko po tom, ako pacientka dopraje svojim očiam korekciu v podobe kontaktných šošoviek, dioptrických okuliarov alebo bezbolestnou laserovou operáciou femtosekundovým laserom či vnútroočným zákrokom.“ „Od vyšetrenia a predpisu okuliarov vidím na sebe zmeny a pokroky. Od vyšetrenie prešlo iba pár mesiacov, ale pozorujem, že už dnes sa intenzita vypadávania viditeľne zmiernila,“ dodáva Barbora.

Barbora DUDOVÁ

NA PREHLIADKU MINIMÁLNE RAZ ZA DVA ROKY, U NÁS V POPRADE JU MÁTE BEZ ČAKANIA Dioptrický stav vašich očí sa môže zmeniť doslova bleskovo. Niekedy už pár mesiacov po tom, čo ste boli na ostatnej očnej prehliadke. Dioptrické chyby sú potvory. Často sa zvyšujú pomaly a postupne, kvôli čomu si človek na stav postupne sa zhoršujúceho videnia ľahko privykne. To, že sa vám dioptrie jemne či rapídne zvýšili,

SL 18-11 STRANA - 02

často odhalí až precízna očná prehliadka. Navyše, správne skorigovanými dioptriami predídete okrem padania vlasovo aj mnohým ďalšom problémom, napríklad zhoršenému videniu za volantom, zhoršenou schopnosťou sústrediť sa, bolestiam očí, hlavy či dlhodobým stavom únavy. 99-0005-7

... nájdeš, čo hľadáš

99-0001-9

regionálne noviny


prĂĄvnik radĂ­

NevysporiadanĂŠ pozemky

„DobrĂ˝ deĹˆ, lustrĂĄciou v katastri nehnuteÄžnostĂ­ som zistil, Ĺže pri niektorĂ˝ch pozemkoch ďŹ guruje stĂĄle moja matka, ktorĂĄ je uĹž takmer 20 rokov po smrti. JUDr. Pri niektorĂ˝ch pozemkoch mĂĄ Barbora pri svojom mene uvedenĂŠ KoncovĂĄ „sprĂĄva SPF“. Je moĹžnĂŠ neja-

kĂ˝m spĂ´sobom usporiadaĹĽ vlastnĂ­cke vzĹĽahy k tĂ˝mto pozemkom tak, aby v katastri nehnuteÄžnostĂ­ ako vlastnĂ­ci ďŹ gurovali potomkovia mojej matky?“ Ă no, uvedenĂş situĂĄciu je moĹžnĂŠ rieĹĄiĹĽ a vysporiadaĹĽ. TĂĄto situĂĄcia nastala z dĂ´vodu nedostatoÄ?nej lustrĂĄcie majetku vaĹĄej matky v dediÄ?skom konanĂ­, Ä?Ă­m zostal urÄ?itĂ˝ majetok poruÄ?iteÄžky neprededenĂ˝. V prĂ­pade, Ĺže potomkovia po zomretom dodatoÄ?ne zistia, Ĺže v rĂĄmci dediÄ?skĂŠho konania nebol zahrnutĂ˝ do dediÄ?stva vĹĄetok majetok poruÄ?iteÄža, je moĹžnĂŠ tento nedostatok odstrĂĄniĹĽ nĂĄvrhom na zaÄ?atie dodatoÄ?nĂŠho konania o dediÄ?stve. Osobami oprĂĄvnenĂ˝mi na podanie nĂĄvrhu sĂş predovĹĄetkĂ˝m tĂ­, o ktorĂ˝ch

sa moĹžno domnievaĹĽ, Ĺže sĂş poruÄ?iteÄžovĂ˝mi dediÄ?mi. Vo vaĹĄej situĂĄcii preto spravte jednoduchĂ˝ nĂĄvrh na zaÄ?atie dodatoÄ?nĂŠho konania o dediÄ?stve po vaĹĄej matke tomu sĂşdu, v obvode ktorĂŠho vaĹĄa matka zomrela (podÄža osvedÄ?enia o dediÄ?stve). V tomto nĂĄvrhu je potrebnĂŠ uviesĹĽ informĂĄcie o pĂ´vodnom dediÄ?skom konanĂ­, a to uvedenĂ­m Ăşdajov o tom, kto vykonĂĄval pĂ´vodnĂŠ dediÄ?skĂŠ konanie spolu s uvedenĂ­m oznaÄ?enia rozhodnutia, ktorĂ˝m bolo konanie prĂĄvoplatne skonÄ?enĂŠ. Toto rozhodnutie (Ä?i uĹž uznesenie o dediÄ?stve alebo osvedÄ?enie o dediÄ?stve) je vhodnĂŠ priloĹžiĹĽ ako dĂ´kaz k nĂĄvrhu. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: LeŞí mucha na stole a trepe nohami. LetĂ­ okolo nej druhĂĄ a pĂ˝ta sa: „Aerobik, aerobik?“  „Biolit, biolit!“ B. Tracy: „Rozhodnutie urobiĹĽ to, Ä?o je sprĂĄvne a dĂ´leĹžitĂŠ, aj keÄ? żaĹžkĂŠ, je hlavnou cestou k hrdosti, sebaĂşcte a osobnej spokojnosti.“

obÄ?ianska

"1"650 TSP7ĂˆĂ?BVUPTFSWJT t*/Ă€,1&,ĆŽ/²"4&;Âť//&13&)-*"%,: t013"7:7Ă€&5,Ă…$)70;*%*&t7Ă….&/:0-&+07 '*-5307 t.&$)"/*$,²013"7:10%70;,6 .05036 t#3;%: 410+,: 7Ă…'6,: t7Ă….&/:"6504,*&t%*"(/045*,".05036 t1/&64&37*4 t013"7:,"304²3*Âś t"650-",07ĆŞ" .*&Ă€"/*&"650-",07

t56/*/(

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1 AUTO-MOTO/PREDAJ ° Predåm 4ks letnÊ pneumatiky FALKEN Sincera +hlinikovÊ disky DEZENT 165/70 F14 cena dohodou 0907 906 509

OPRAVY KAROSÉRI� CEZ PZP BEZPLATNE

auto-moto/inĂŠ 2 AUTO-MOTO/INÉ ° ÄŒZ-JAWA KĂşpim takĂŠto motorky aj diely. 0949505827 byty/predaj BYTY/PREDAJ

57-0024

BQBVUPTFSWJT!HNBJMDPN t 5PWĂˆSFOTLĂˆ 4UBSĂˆĆĽVCPWÇŞB

typ rĂşry: elektrickĂĄ typ ohrevu: plynovĂ˝ energetickĂĄ trieda: A celkovĂ˝ el. prĂ­kon (W): 2506.8 rozmery: 855x500x600mm s parnou rĂşrou - funkcia PlusStream

Notebook HP 255 G6

operaÄ?nĂ˝ syst.: Windows 10 procesor: AMD E2-9000E displej 15,6", Pamäż : 4 GB DDR4, pevnĂ˝ disk: 500 GB, web kamera: ĂĄno, Ä?Ă­taÄ?ka SD: ĂĄno

pĂ´vodnĂĄ cena

&-&,530

399 â‚Ź

teraz za 349 â‚Ź -FWPÇ?TLĂˆt45"3ÂŤĆĽ6#07ĆŞ" 052/432 61 15 lubovna@euronics.sk

Predaj tovaru na splĂĄtky cez QUATRO a CETELEM

299â‚Ź

289 â‚Ź pĂ´vodnĂĄ cena

359 

teraz za

299 

UmĂ˝vaÄ?ka riadu CANDY CDP 2D36W EnergetickĂĄ trieda: A++ Ĺ Ă­rka: 60 cm, Výťka: 85 cm HÄşbka: 60cm, odloĹženĂ˝ ĹĄtart Spotreba vody: 10 l

teraz za 888+"4&-&,5304,

SL 18-11 STRANA - 03

5

pozemky/predaj POZEMKY/PREDAJ

6

reality/inÊ REALITY/INÉ

7

stavba 8 STAVBA °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °KĂšPIM HAKI LEĹ ENIE, 0908 532 682

('%$2#,&-(

pĂ´vodnĂĄ cena

5 roÄ?n ĂĄ zĂĄruka

domy/predaj DOMY/PREDAJ

Ddomåcnosż O M à C N O S 9Ť °SPLà TKY OD 10e na NOTEBOOKY,PC ZOSTAVY, SAMSUNG S8, LED TV 80-138cm,0₏ akontåcia,0₏ dovoz, zåruka, 0903752333

79-0243 57-0004-1

aŞ 45  naspäż

3

Bbyty Y T Y/prenĂĄjom / P R E N Ă J O 4M

XXXRTFSWJDFTL

SporĂĄk &-&,530-69 &,,09

3

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


°PonĂşkam na predaj vo veÄžmi dobrom stave zachovalĂş kachÄžovĂş pec -funkÄ?nĂş (potreba vlastnĂŠho rozobratia)cena dohodou, kontakt: 0902140512

DdeĹĽom E

Ť

12M

O

RÔZNE/INÉ rôzne/inÊ

14

HĽADà M PRà CU hĞadåm pråcu

15

Z zoznamka O Z N A

7

1 8 3

6 3 9 7 6 8

6 3

M

K 16A

7

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

ZAMESTNANCA? regionpress.sk

03-0005-53

RrĂ´zne Ă” Z N/predaj E / P R E D A13J

STUDN� do 13 m VŔTANIE STUDN�

HĽADà TE

finanÄ?nĂĄ ochrana

11

0905 638 627

hobby a ĹĄport HOBBY A Ĺ PORT

Mobil: 0948 300 988

? Chcete FINANÄŒNĂš OCHRANU ?

10

PIESOK - Ĺ TRK KAMENIVO

STROJOVÉ KOPANIE

ZemnÊ výkopovÊ pråce

STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

riadkovĂĄ inzercia

zĂĄhrada a zverinec ZĂ HRADA A ZVERINEC

Dovoz zdarma

85-0056

Realizujeme

obÄ?ianska

inzerujte u nĂĄs

0907 887 332

PROJEKCIA POZEMNĂ?CH STAVIEB www.zojos.sk tel.Ăž.: 0949 688 288 mail: info@zojos.sk

0907 887 332

61_0110

2 5 3 9 7 4 2 3 5

ZemnÊ výkopovÊ pråce

3 7 6 8

8

zo zĂĄkona podÄža pravidiel a vo výťke podielov stanovenĂ˝ch v ObÄ?ianskom zĂĄkonnĂ­ku. VĂ˝sledkom prejednania novo objavenĂŠho dediÄ?stva je uznesenie o dediÄ?stve, v ktorom sĂş uvedenĂ­ dediÄ?ia po poruÄ?iteÄžke a im prislĂşchajĂşce podiely na dedenom majetku. TakĂŠto rozhodnutie je nĂĄsledne podkladom na zmenu vlastnĂ­ka v katastri nehnuteÄžnostĂ­. V  prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

pokraÄ?ovanie

volajte

2

7 2 3

novĂŠ dediÄ?skĂŠ konanie. NotĂĄr teda vykonĂĄ na nĂĄvrh novĂŠ dediÄ?skĂŠ konanie, priÄ?om zohÄžadnĂ­ vĂ˝sledky skorĹĄieho konania. Ak by V Ä?alĹĄĂ­ch bodoch nĂĄvrhu je nutnĂŠ uviesĹĽ skutoÄ?nosti o novoob- poruÄ?iteÄžka zanechala naprĂ­klad zĂĄvet, v ktorom urÄ?ila dediÄ?ov javenom majetku – teda o akĂ˝ majetok ide a pod. NaprĂ­klad v spolu s dediÄ?skĂ˝mi podielmi ku vĹĄetkĂŠmu jej majetku, takĂ˝to prĂ­pade nehnuteÄžnostĂ­ je vhodnĂŠ tieto tvrdenia preukĂĄzaĹĽ dĂ´- zĂĄvet by sa vzĹĽahoval podÄža jeho znenia na vĹĄetok majetok porukazom – vĂ˝pisom z listu vlastnĂ­ctva, na ktorom je ako vlastnĂ­k Ä?iteÄžky, teda aj ten, ktorĂ˝ sa objavil aĹž po prĂĄvoplatnom skonÄ?enĂ­ nehnuteÄžnosti uvedenĂ˝ poruÄ?iteÄž (vĂ˝pis z listu vlastnĂ­ctva nemu- pĂ´vodnĂŠho konania a postupovalo by sa aj v tomto konanĂ­ podÄža sĂ­ byĹĽ pouĹžiteÄžnĂ˝ na prĂĄvne Ăşkony, staÄ?Ă­ vĂ˝pis z listu vlastnĂ­ctva neho. Ak poruÄ?iteÄžka nezanechala zĂĄvet vĂ´bec, alebo ho zanechala, vytlaÄ?enĂ˝ z katasterportal.sk). SĂşd po prijatĂ­ tohto nĂĄvrhu poverĂ­ notĂĄra, ktorĂ˝ nemusĂ­ byĹĽ nevy- avĹĄak nie ku konkrĂŠtnemu majetku, ktorĂ˝ sa objavil aĹž po prĂĄvohnutne totoĹžnĂ˝ s tĂ˝m, ktorĂ˝ vec prejednal pĂ´vodne aby vykonal platnom skonÄ?enĂ­ pĂ´vodnĂŠho konania, tento majetok by sa dedil

PrĂĄvnik radĂ­

66-0001-4

9 4 3 6 7

9

61-0109

4 6

(nebankovky, banky, exekĂşcie, draĹžby, podvodnĂ­ci, znalci, susedia, ...)

3

2

4 6 9 2 1 7 8 3 2 7 8 4 3

('%$2#,&-(

57-0039

$/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

SL 18-11 STRANA - 04


5 BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

NAĹ E DVERE CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂ Ĺ  DOMOV B BUK v vzor

AKCIA na vĹĄetky

250 â‚Ź

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

ÄŒEREŠŇA hladkĂĄ

BIELE vzor

JELĹ A hladkĂĄ

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

- iba u nĂĄs

.20ÂĽ129

dvere

14 bodovĂŠ zamykanie, 2 zĂĄmky + 2 sady kĞúÄ?ov, protipoĹžiarne, zateplenĂŠ, vlastnĂ˝ zvonÄ?ek, podsvietenie kÄžuÄ?ky, hrĂşbka krĂ­dla 7 cm, odhluÄ?nenĂŠ, prah vo farbe zĂĄrubne

!VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov

www.ocelovedvere.sk

> fasĂĄdne komĂ­ny

VĹ ETKY DVERE SKLADOM

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínov

ZAMERANIE ZDARMA!

KOVANIE ZDARMA !!!OtvorenĂŠ: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 KeŞmarok, Tel.: 0905 468 802

ZaÄ?Ă­name

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK RGKRGGRKRG

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk (ULPRQWVUR/XĆLYQš 0LFKDO+XGšĆ

99-0012-1

JELĹ A vzor

Ondrej SukeÄž

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

OCEĽOVÉ DVERE SO Zà RUBŇOU

74-0006-1

ÄŒEREŠŇA vzor

DUB vzor

pozor (na) liek

KRT - VRT

PretlĂĄÄ?anie - krtkovanie

0902 348 974

85-0188

Popod cesty, chodnĂ­ky, zatrĂĄvnenĂŠ plochy pre inĹžinierske siete, elektrika-voda-plyn

PLASTOVÉ OKNĂ , DVERE ďż˝ KOMPLETNĂ STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ ďż˝ PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ďż˝ Ĺ˝ALĂšZIE A SIETE PROTI HMYZU ďż˝ GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

www.antolakwylewki.pl

80%

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

AJ TU MOŽE BYŤ VAŠA REKLAMA

lubovniansko@regionpress.sk

SL 18-11 STRANA - 05

23-0038

KontaktnĂĄ adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

99-0049

99-0006-7

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

Komu z nĂĄs eĹĄte nieÄ?o hovorĂ­ meno Slobodan MiloĹĄeviÄ?? MladĹĄej generĂĄcii asi chvalabohu niÄ? a  ostatnĂ­ si zrejme spomenĂş na bĂ˝valĂŠho juhoslovanskĂŠho prezidenta, ktorĂ˝ zomrel v roku 2006 v cele Haagskeho väzenia, kde bol sĂşdenĂ˝ medzinĂĄrodnĂ˝m tribunĂĄlom za vojnovĂŠ zloÄ?iny z deväżdesiatych rokov. Jeho smrĹĽ – oďŹ ciĂĄlne zdĂ´vodnenĂĄ infarktom myokardu – je dodnes opradenĂĄ rúťkom tajomstva. Je vĹĄeobecne znĂĄme, Ĺže MiloĹĄeviÄ? sa lieÄ?il na vysokĂ˝ tlak, poruchy srdcovĂŠho rytmu a  pridruĹženĂŠ komplikĂĄcie. Menej znĂĄma je skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže v jeho krvi sa pri pitve naĹĄli stopy rifampicinu. Rifampicin vĹĄak nie je liek na vysokĂ˝ tlak, ale antibiotikum, ktorĂŠ sa uŞíva takmer vĂ˝hradne pri tuberkulĂłze. Je teda jasnĂŠ, Ĺže nejde o beĹžne uŞívanĂ˝ liek, ktorĂ˝m by beĹžne disponovala akĂĄkoÄžvek lekĂĄreĹˆ, Ä?i akĂ˝koÄžvek lekĂĄr a Şe v prĂ­pade ochorenia tuberkulĂłzou by MiloĹĄeviÄ? trĂĄvil Ä?as nie vo väzenskej cele, ale na prĂ­snej izolaÄ?ke pod dohÄžadom ĹĄpecialistov. PreÄ?o ho teda spomĂ­name? V  roku 2007 vydal doktor Neil Sandson prĂ­ruÄ?ku pre vĹĄeobecnĂ˝ch lekĂĄrov, v ktorej na konkrĂŠtnych prĂ­padoch popisuje rizikĂĄ nevhodnej kombinĂĄcie liekov. A prĂĄve Slobodanovi MiloĹĄeviÄ?ovi je venovanĂĄ kapitola s nĂĄzvom „MĹ•tvi veÄža nepovedia...“ Ide o prvĂŠ publikovanĂŠ podozrenie z úmyselnĂŠho zneuĹžitia liekovej interakcie – ĂşÄ?inku spĂ´sobenĂŠho spolupĂ´sobenĂ­m dvoch Ä?i viacerĂ˝ch liekov – na soďŹ stikovanĂş vraĹždu. NajÄ?astejĹĄĂ­mi a najviac zdokumentovanĂ˝mi interakciami sĂş ĂşÄ?inky ovplyvĹˆujĂşce odbĂşravanie liekov v peÄ?eni. A tak vĂ˝znamnĂĄ skupina liekov odbĂşravanie inĂ˝ch liekov blokuje, Ä?Ă­m zvyĹĄuje ich hladinu v krvi Ä?asto aĹž na toxickĂş ĂşroveĹˆ. InĂĄ nemalĂĄ skupina liekov naopak odbĂşravanie inĂ˝ch liekov urĂ˝chÄžuje aĹž tak, Ĺže vĂ´bec nedosiahnu ĹželanĂ˝ ĂşÄ?inok. Presne do tej skupiny patrĂ­ aj Rifampicin. „MiloĹĄeviÄ?ova“ epizĂłda priniesla svetu povedomie o tom, Ĺže liekovĂŠ interakcie mĂ´Ĺžu maĹĽ smrteÄžnĂŠ dĂ´sledky – hoci aj neĂşmyselne. Interakcie nevykazujĂş iba neobvyklĂŠ lieky uŞívanĂŠ na lieÄ?bu zriedkavĂ˝ch chorĂ´b. AntibiotikĂĄ, lieky na vysokĂ˝ cholesterol, lieky od bolesti, hormĂłny, antidepresĂ­va – tieto (a mnohĂŠ Ä?alĹĄie) lieky predstavujĂş v kombinĂĄcii s  inĂ˝mi rovnako beĹžnĂ˝mi liekmi vysokĂŠ riziko, na ktorĂŠ sa Ä?asto zabĂşda. A  prĂĄve im bude venovanĂĄ tĂĄto novĂĄ rubrika, ktorĂĄ je sĂşÄ?asĹĽou projektu www. interakcieliekov.sk. TĂĄto strĂĄnka ponĂşka moĹžnosĹĽ overiĹĽ si riziko uŞívanej kombinĂĄcie liekov prostrednĂ­ctvom najrozsiahlejĹĄej eurĂłpskej databĂĄzy liekovĂ˝ch interakciĂ­. TĂ˝m najÄ?astejĹĄĂ­m a najrizikovejĹĄĂ­m sa budeme v tomto stÄşpÄ?eku venovaĹĽ pravidelne a podrobne. Ondrej SukeÄž, prezident Slovenskej lekĂĄrnickej komory


5 5 6

6 9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

psychológ radí

3 3

1 6 9 5 7

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Fast food v našich životoch

(Prečo nie jedlo z rýchleho občerstvenia) Rýchle občerstvenie alebo Fast food znamená rýchle jedlo. Na prvý pohľad atraktívne svojou rýchlou dostupnosťou a cenou. A to je všetko. Žiaľ, je ale typické nižšou výživovou hodnotou. Jedlo je často predpripravené, veľakrát zamrazené, pre spotrebiteľa iba zohriate alebo dofritované. Ryby s  hranolkami začali vo Veľkej Británii ešte v roku 1860, v Amerike až o sto rokov neskôr, ale zato s masovým rozmachom. K nám sa najprv nesmelo dostali hotdogy, neskôr hranolky, rôzne hamburgery, sendviče s pochybnou náplňou, vysmážané krídelká. Zaznamenali nevídaný úspech – jedlo je hneď a má veľmi výraznú chuť. Fast food sa stal zaujímavý a populárny. A nezdravý. Z  lekárskeho pohľadu obsahuje veľmi veľa tuku v  podobe majonéz a  omáčok, používania vysmážania, často na nekvalitnom či prepraženom oleji. Takto upravené mäso, zemiaky, zrazu obsahujú oveľa viac cholesterolu, ako v  ich prirodzenej podobe. Hrozí ateroskleróza, cievy v srdci a mozgu sa stávajú tuhými, nepružnými. Prepálený tuk obsahuje nezdravé, mastné kyseliny zmenené na nezdravú trans-formu, dochádza k zvýšeniu zlého LDL-cholesterolu v krvi, objavujú sa srdcovo-cievne a onkologické ochorenia. Jedlá z fast-foodu majú typicky výraznú chuť, odlišnú od prirodzenej. Je to dané množstvom rôznych chemicky upravených ochucovadiel s  vysokým obsahom soli, s následným zvýšením krvného tlaku. Celková príprava a  výber potravín zapríčiňuje, že jedlo predstavuje obrovskú energetickú nálož, je tučnejšie a sladšie. Vzniká obezita, cukrovka, ochorenia srdca. Krátky čas vymedzený na jedlo vedie ku konzumácii stále väčších porcií, telo ani nemá čas vyslať signál, pocit sýtosti nastáva 15-20 minút po konzumácii a to obyčajne je už po všetkom – jedlo zjedené, kelímky prázdne. Tieto jedlá preto predstavujú energetickú a  tukovú bombu, majú nízky glykemický index, nízku výživovú hodnotu a  vysokú hodnotu energetickú. Po konzumácii veľmi rýchlo dochádza znovu k pocitu hladu. Jedlo, ak má byť zdravé, si vyžaduje nevyhnutne primeraný čas na svoju prípravu, aj konzumáciu. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

Mgr. Renáta Botková

Psychika a choroby

Za zdravotnými ťažkosťami sa často skrývajú práve naše emócie, myšlienky, aj slová, ktoré ovplyvňujú aj našu fyzickú „Absolvovala som už všetky kondíciu. Nepríjemné zážitky, neriešené problémy, neschopmožné vyšetrenia a všetky nosť robiť v  živote rozhodnutia, situácie a  emócie, ktoré výsledky sú negatívne, no máme problém spracovať, ale aj obyčajné hádky a  spory. moje zdravotné problémy Každý emocionálny stres predstavuje nápor aj pre naše telo. pretrvávajú. Lekár mi pove- Ak je naše trápenie príliš veľké, alebo trvá už dlhšiu dobu, dal, aby som skúsila navští- naša psychika sa hlási o  pomoc prostredníctvom najrôzviť psychológa, že na vine nejších telesných ťažkostí. Hromadenie negatívnych pocitov bude pravdepodobne psy- i  neustály stres ovplyvňujú náš imunitný, srdcovo-cievny chika. Je to možné?“ systém (infarkt, vysoký krvný tlak, rôzne srdcové problémy),

DAJTE O SEBE

VEDIEŤ U NÁS

vredové choroby, chronické zápaly, problémy so spánkom, cukrovku, kožné, alergické, či dokonca i nádorové ochorenia. Často hovoríme o dlhodobo potláčaných pocitoch. Kľudne sa aj hnevajme, ak treba, pozor však na dĺžku a intenzitu. No ak však svoje emócie odmietame, či nevyjadrujeme, všetko nevypovedané si náš organizmus ukladá a nám následne vysiela signály a varovania vo forme bolesti. Často ich prepočúvame a uvedomíme si ich, až keď je neskoro. Počúvajme preto svoje telo. Ono sa nám snaží dať len najavo, že robíme niečo nesprávne, že si ubližujeme. Dôležitá je rovnováha. Telesná a duševná. To je zdravie. Mgr. Renáta Botková psychológ

PREZENTUJTE SVOJU MYŠLIENKU ZVÝŠTE POVEDOMIE O ZNAČKE

INZERUJTE

ZVÝŠTE SI TRŽBY Z PREDAJA

Snina: Návštevníci kaštieľa môžu vidieť ikony zo 17. až 19. storočia

Návštevníci sninského kaštieľa si budú môcť pozrieť výstavu Ikona – teológia vo farbách, ktorá odprezentuje 68 týchto prenosných obrazov maľovaných na drevených doskách zobrazujúcich sakrálne námety. Ikony zo 17. až 19. storočia pochádzajúce z oblasti Grécka, Bulharska, Rumunska a Ruska tvoria časť zbierky občianskeho združenia

Ikony zo Žiliny. "Bonusom pre návštevníkov bude určite skvostná ikona Jaroslavľskej Matky Božej zo 16. storočia," informovala kurátorka sninského kaštieľa a výstavy Daniela Kapráľová. Jej súčasťou bude aj teoretická časť o teologických aspektoch ikony a edukačná časť pre študentov a dospelých. "Ikony sa stali nielen kresťanským

symbolom, umeleckými dielami pôsobiacimi na cítenie veriacich, ale aj bezprostrednou príčinou vyvolávajúcou zázračné, nielen duchovné premeny v nás," skonštatovala. Vernisáž sa uskutočnila v sninskom kaštieli v stredu (7.3.). Výstava potrvá do 31. mája 2018. (TASR)

MESTO PODOLÍNEC, Námestie Mariánske �, ��� �� Podolínec Mesto Podolínec podľa ustanovenia � � zákona č. �������� Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle � � zákona č. �������� Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE 2. KOLO VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, ŠKOLSKÁ �, PODOLÍNEC

Požadované predpoklady, požiadavky, kritéria, doklady sú uvedené na webovej stránke mesta www.podolinec.eu úradné oznamy.

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Marhevka, ���� ��� ��� Prihlášky zasielajte do ��.��.���� v obálke s označením „Výberové konanie � Základná škola s materskou školu Podolínec̋ s poznámkou „ NEOTVÁRAŤ ̋ na adresu Mestský úrad Podolínec, Námestie Mariánske �, ��� �� Podolínec

SL 18-11 STRANA - 06

57-0040

9 4


ArtrotickĂŠ kÄşby u psĂ­kov

schopnosĹĽ pohybu musĂ­ ostaĹĽ po telesnej strĂĄnke ďŹ t. DobrĂŠ osvalenie zadnĂ˝ch konÄ?atĂ­n vĹždy pomĂĄha spevniĹĽ kÄşby, akokoÄžvek poĹĄkodenĂŠ progresivitou choroby. LenĹže, na Pes dosahuje svoj seniorskĂ˝ to je potrebnĂ˝ pohyb. Nie je to vĹĄak zaÄ?arovanĂ˝ kruh? vej z pohÄžadu Ä?loveka veÄžmi VĂ´bec najlepĹĄĂ­m druhom pohybu je plĂĄvanie. V lete na plĂĄrĂ˝chlo. VeÄžkĂŠ plemenĂĄ prak- vanie denne vyuŞívajte ĹĄtrkoviskĂĄ a rieky s pomalĂ˝m tokom, ticky uĹž po Ă´smom roku Ĺživo- aporty robte z vody, alebo z blĂ­zkeho brehu. NehĂĄdĹžte aporty ta, menĹĄie neraz uĹž po desia- z diaÄžky - chorĂ˝m kÄşbom nerobia dobre ĹĄprinty, skoky a otoÄ?ky. tom roku. No aj psĂ­k s takouto ChĂ´dza vo vode je dobrĂĄ tak pre Ä?loveka, ako aj pre psĂ­ka. PoneprĂ­jemnou diagnĂłzou, kto- nĂşka sa prechĂĄdzka po brehu jazera, kedy psĂ­k ide popri vĂĄs rĂĄ vĂ˝razne obmedzuje jeho na vĂ´dzke a krĂĄÄ?a vo vode, priÄ?om je ponorenĂ˝ po brucho.

LINTEA s.r.o.

T. LukovickĂ˝: „RiaÄ?te si svoj Ĺživot, lebo ho niekto inĂ˝ bude riadiĹĽ za vĂĄs.“

reexia

Buduje Budujeme em me NOVĂ? KOLEKTĂ?V KOLEK KTĂ? TĂ?V NOVĂ?

KapuĹĄianska 9 Michalovce

Plat 750 aĹž 1000 Eur brutto a Ä?alĹĄie bonusy. Ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ. Ĺ˝ivotopisy posielajte na e-mail: linteaavion@in4.sk CestovnĂŠ uhradĂ­me prijatĂ˝m uchĂĄdzaÄ?om.

www.konstrukter.sk .PGHKCKC�L?�NMXęAGC�T�İ0�?�10 info@konstrukter.sk

3,"&Č´Ă 373Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă 3Č™/, 6Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă !%Ă&#x;*&!(Ă&#x;'Ă 3Č™/, 6Ă  Ă?Ă?#30 LCRRM

2#* �ͽͽà àͽ

PLAT 2500 â‚Ź

ArgĂĄnovĂ˝ olej na pĂ´vodnĂĄ ce

17,90 â‚Ź

prijme do TPP aj ĹživnostnĂ­kov

Pozri www.bazos.sk ÄŒ. inz.: 83618344 ÄŒ. inz.: 83091096 T. Ä?.: 0908 742 287

VODIÄŒOV na SKLĂ PACIE NĂ VESY

Preprava sypkých materiålov. Výkon pråce - zåpadnÊ Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

garancia platu 1000 â‚Ź/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0017

73Çł/Č´Ă Ă 7*Ă Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

7Çł*,Č´+ČŽ(Ă Ă 220Ă -Ă Ă?)Äą FMB

, 0)2%Ă !+!Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

)(Č™/+&(Ă Ă Ă?)Äą FMB

-45% ArgĂĄnovĂ˝ olej na vlasy a pleĹĽ mĂĄ vĂ˝bornĂŠ lieÄ?ebnĂŠ, antibakteriĂĄlne, hydrataÄ?nĂŠ a regeneraÄ?nĂŠ ĂşÄ?inky. Balenie mĂĄ 100 ml.

novĂĄ cena

9,90 â‚Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Chia semienka na pĂ´vodnĂĄ ce

25,99 â‚Ź

SETL SK s.r.o., PartizĂĄnska 2635, Bardejov PrĂ­jmeme do PP aj na ĹživnosĹĽ

TesĂĄrov

120 - 140 KÄ?/hod. (4,70 EUR - 5,40 EUR/hod.)

TesĂĄrov na ĹživnosĹĽ

150 - 170 KÄ?/hod. (5,80 EUR - 6,60 EUR/hod.)

Stavebných robotníkov

100 - 120 KÄ?/hod. (3,90EUR - 4,60EUR/hod.)

-85% Chia semienka sĂş ideĂĄlnym zdrojom proteĂ­nov, vlĂĄkniny, kvalitnĂ˝ch sacharidov a zdravĂ˝ch tukov. Cena kupĂłnu zahĹ•Ĺˆa balenie 1 kg chia semienok.

novĂĄ cena

3,90 â‚Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

7

Ivan BroŞík

„Ďakujem, Ĺže som“

Aj ty mĂ´ĹžeĹĄ byĹĽ asistentkou predaja znaÄ?kovej bielizne Triumph v Bratislave.

Obsluha vysokozdviĹžnĂ˝ch vozĂ­kov VZV 3,5t W1 a W2 100 -115 KÄ?/hod. (3,90EUR - 4,50EUR/hod.)

Traktorista

100 - 115 KÄ?/hod. (3,90EUR - 4,50EUR/hod.) PrĂĄca v ÄŒeskej republike NĂĄstup po dohode Ubytovanie a cesta sĂş zabezpeÄ?enĂŠ a hradenĂŠ ďŹ rmou Tel.: 0903 848 030 - 0915 942 237 - 0907 919 325 email: setlsk@centrum.sk email: trudicbj@gmail.com

SL 18-11 STRANA - 07

85_0179

(red.upr) Zdroj: Ľubomír Bodnår

„MamĂ­Ă­Ă­? Opuchol mi prst!“ „Ako to vieĹĄ?“ „NevmestĂ­ sa mi do nosa!“

87-0042

DĹˆa 2.3.2018 uplynulo 6 rokov odvtedy, Ä?o nĂĄs vo veku nedoĹžitĂ˝ch 83 rokov opustil Michal BodnĂĄr. MnohĂ­ ste ho poznali ako vĂ˝bornĂŠho uÄ?iteÄža, vzdelanĂŠho pedagĂłga, vĂĄĹĄnivĂŠho milovnĂ­ka prĂ­rody, ale hlavne mimoriadneho Ä?loveka. Svojim rozvĂĄĹžnym a racionĂĄlnym postojom bol vĹždy na strane pravdy a spravodlivosti, a za sprĂĄvnu vec sa vedel vĹždy postaviĹĽ. Narodil sa v  skromnĂ˝ch pomeroch vidieka v  malej zemplĂ­nskej obci ĂšbreĹž v rodine malĂŠho farmĂĄra v roku 1929. Drina na poliach a prĂĄca s  dobytkom mu prĂ­liĹĄ nesedela a tak sa dal na ĹĄtĂşdiĂĄ. ZĂĄkladnĂş ĹĄkolu vychodil v ÚbreĹži. ÄŽalej ĹĄtudoval na GymnĂĄziu v  Michalovciach a  KoĹĄiciach. Absolvoval VĹ  PedagogickĂş v PreĹĄove. Od roku 1950 pĂ´sobil ako uÄ?iteÄž na strednej ĹĄkole v Sabinove, odbor slovenÄ?ina, ruĹĄtina, francúťtina, literatĂşra. Potom aĹž do dĂ´chodkovĂŠho veku pĂ´sobil ako riaditeÄž ZDĹ  KomenskĂŠho v Sabinove. Bol Ä?lenom ochotnĂ­ckeho divadla a uÄ?iteÄžskĂŠho spevĂĄckeho zboru. Miloval literatĂşru, latinÄ?inu a ďŹ lozoďŹ u. Jeho krĂŠdom bola túŞba po poznanĂ­, neustĂĄle vzdelĂĄvanie, doplĹˆanie vedomostĂ­, a  neskonalĂĄ lĂĄska k  slovenskej prĂ­rode. Nevedel sa vyrovnaĹĽ s  mnohokrĂĄt nevyhovujĂşcimi uÄ?ebĹˆami, Ä?asto kritizoval skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže kvalitnĂ­ pedagĂłgovia vyuÄ?ujĂş v  biednych podmienkach, Şiaci sĂş sĂşstredenĂ­ do jednotriedok. Aj keÄ? doba bola ĹĽaĹžkĂĄ, po mnohĂ˝ch intervenciĂĄch sa podarilo vybaviĹĽ peniaze a  zaÄ?alo sa s vĂ˝stavbou zĂĄkladnĂ˝ch ĹĄkĂ´l v  problĂŠmovĂ˝ch obciach. Za jeho pĂ´sobenia sa vybudovali novĂŠ ZDĹ  s jedĂĄlĹˆami, telocviÄ?Ĺˆami a  ĹĄportoviskami v  Ĺ ariĹĄskĂ˝ch Dravciach, Brezovici, Krivanoch. Osobnou intervenciou pomohol nejednej rodine Ä?asto z chudobnĂ˝ch pomerov dostaĹĽ deti k  vzdelaniu na strednĂŠ a  vysokĂŠ ĹĄkoly. MnohĂ˝m uÄ?iteÄžom pomohol nĂĄjsĹĽ prĂĄcu v  mieste bydliska, aby za Ĺˆou nedochĂĄdzali Ä?aleko. Pod jeho vedenĂ­m sa postupne vytvoril na ĹĄkole vynikajĂşci tĂ­m uÄ?iteÄžov a  ĹĄkola patrila dlhodobo medzi najkvalitnejĹĄie ZĹ  v  okrese. ZavĹĄe stretĂĄvam ÄžudĂ­, ktorĂ­ pod jeho vedenĂ­m pracovali. V  ich spomienkach je mnoho veselĂ˝ch prĂ­hod, keÄ?Ĺže humor mal rĂĄd a vĹždy vedel kedy a kde je preĹˆ vhodnĂ˝ Ä?as a priestor. VĹĄetci sa v  spomienkach zhodujĂş v  tom, Ĺže otec bol veÄžkĂ˝m odbornĂ­kom, profesionĂĄlom. Bol nĂĄroÄ?nĂ˝, prĂ­sny, no spravodlivĂ˝, ale hlavne Ä?lovek s „veÄžkĂ˝m srdcom“. Jeho triezvy pohÄžad na svet a vĹždy reĂĄlny Ăşsudok bol obdivuhodnĂ˝. Som mu nesmierne vÄ?aÄ?nĂ˝ za vĹĄetko Ä?o pre  naĹĄu rodinu, ale aj naĹĄu spoloÄ?nosĹĽ urobil. Nech takĂ˝to v  naĹĄich spomienkach ostane navĹždy. ÄŒesĹĽ jeho pamiatke.

Vtip:

85_0181

Spomienka na pĂĄna uÄ?iteÄža

ChĂ´dza a klus pri nohe, ak sa jej psĂ­k nebrĂĄni, je tieĹž pomerne nenĂĄroÄ?nĂ˝ pohyb. Pri beĹžnĂ˝ch vychĂĄdzkach a vĂ˝letoch vyuŞívajte preto klus a chĂ´dzu. Tento druh pohybu takmer vĂ´bec nezaĹĽaĹžuje kÄşby. DĺŞka prechĂĄdzky mĂĄ byĹĽ takĂĄ, aby sa psĂ­kovi po nej nezhorĹĄil stav, Ä?o sa prejavĂ­ krĂ­vanĂ­m alebo stuhnutosĹĽou pri vstĂĄvanĂ­. Ak sa to predsa stane, nabudĂşce mu skrĂĄĹĽte prechĂĄdzku napr. o 15 minĂşt. Sami si musĂ­te odsledovaĹĽ, akĂş dlhĂş prechĂĄdzku VĂĄĹĄ psĂ­k zvlĂĄdne, aby nenastali ĹĽaĹžkosti ( krĂ­vanie, stuhnutosĹĽ). EĹĄte varovanie, chorĂ˝m psĂ­m kÄşbom robia zle rĂ˝chle obrĂĄtky red a skoky.

41-0065

veterinĂĄr radĂ­

V druhej polovici marca vrcholĂ­ celoslovenskĂĄ kampaĹˆ „25. marec – DeĹˆ poÄ?atĂŠho dieĹĽaĹĽa“. TohtoroÄ?nĂ˝m mottom je vyznanie  „Ďakujem, Ĺže som“, teda poÄ?akovanie kaĹždĂŠho z nĂĄs za to, Ĺže nĂĄm bolo umoĹžnenĂŠ narodiĹĽ sa, rozvĂ­jaĹĽ sa a dospieĹĽ na naĹĄej Ĺživotnej ceste do momentu, v ktorom sa nachĂĄdzame prĂĄve teraz. „Cez prizmu uvedomenia si hodnoty nĂĄĹĄho vlastnĂŠho Ĺživota a toho, Ĺže to je nezaslúŞenĂ˝ dar, ktorĂ˝ sme dostali a ktorĂ˝ mĂ´Ĺžeme uŞívaĹĽ, najlepĹĄie vnĂ­mame aj hodnotu Ĺživota vĹĄetkĂ˝ch ostatnĂ˝ch ÄžudĂ­. Najmä tĂ˝ch najzraniteÄžnejĹĄĂ­ch, ktorĂ­ sa nedokĂĄĹžu brĂĄniĹĽ sami, teda aj nenarodenĂ˝ch detĂ­,“ vysvetÄžuje hlavnĂĄ koordinĂĄtorka kampane Anna SiekelovĂĄ. ObÄ?ianske zdruĹženie FĂłrum Ĺživota v rĂĄmci kampane DeĹˆ poÄ?atĂŠho dieĹĽaĹĽa organizuje mnoĹžstvo podujatĂ­ po celom Slovensku, do ktorĂ˝ch sa mĂ´Ĺže zapojiĹĽ ktokoÄžvek, komu zĂĄleŞí na tom, aby naĹĄou spoloÄ?nosĹĽou rezonovali pojmy ako solidarita, prirodzenĂŠ hodnoty a zmysluplnĂ˝ Ĺživot. Symbolom kampane je uĹž tradiÄ?ne biela stuĹžka znĂĄzorĹˆujĂşca nevinnosĹĽ, ktorĂş budĂş dobrovoÄžnĂ­ci rozdĂĄvaĹĽ v uliciach slovenskĂ˝ch miest a obcĂ­. „Jej pripnutĂ­m na odev a nosenĂ­m v dĹˆoch okolo 25. marca dĂĄte najavo nielen ĂşÄ?asĹĽ na kampani DeĹˆ poÄ?atĂŠho dieĹĽaĹĽa, ale aj svoj osobnĂ˝ postoj k problematike ochrany ÄžudskĂŠho Ĺživota od poÄ?atia,“  hovorĂ­ Marcela DobeĹĄovĂĄ, predsednĂ­Ä?ka FĂłra Ĺživota, a dodĂĄva, Ĺže kampaĹˆ mĂĄ obÄ?iansky charakter. „VerĂ­me, Ĺže ochrana prirodzenĂ˝ch hodnĂ´t je, alebo mala by byĹĽ vlastnĂĄ nielen veriacemu Ä?loveku, ale kaĹždĂŠmu, kto racionĂĄlne uvaĹžuje a kto vnĂ­ma vzĂĄcnosĹĽ Ĺživota – Ä?i uĹž toho svojho, alebo ostatnĂ˝ch ÄžudĂ­.“  V dĹˆoch 23. – 24. marca sa v RajeckĂ˝ch Tepliciach uskutoÄ?nĂ­ XX. roÄ?nĂ­k medzinĂĄrodnej konferencie Vyber si Ĺživot, tento rok na tĂŠmu VĂ˝chova a vzdelĂĄvanie k ochrane Ĺživota a jeho zmyslu. PoÄ?as týŞdĹˆa PoÄ?as týŞdĹˆa predchĂĄdzajĂşceho 25. marcu sa v KĹˆazskom seminĂĄri v BadĂ­ne chystĂĄ trojdĹˆovĂ˝ kurz TeenSTAR programu – formaÄ?nĂŠho programu pre mladĂ˝ch ÄžudĂ­ v duchu prĂ­pravy na zodpovednĂŠ partnerstvo a  rodiÄ?ovstvo, ako aj mnoĹžstvo Ä?alĹĄĂ­ch podujatĂ­ a akciĂ­ po celom Slovensku. Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na www.25. marec.sk. Zdroj: FĂłrum Ĺživota


Ä?Ă­slo 11 / 16. marec 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

2018

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

na zamestnanie v Nemecku MALIAR/LAKĂ?RNĂ?K,

CNC-SÚSTRUŽN�K/FRÉZAR,

2018

ELEKTRIKĂ R, MECHANIK,

-40%

2018

VODIÄŒ KAMIĂ“NU, ZVĂ RAÄŒ,

2018

PracovnĂĄ ponuka

au arĂ­Ĺža zĂĄjazd do P

TEL: 0948 479 714 www.daka.sk

INĹ TALATÉR, ZĂ MOÄŒNĂ?K, VODIÄŒ VYSOKOZDVIĹ˝NÉHO VOZĂ?KA

265 â‚Ź 159 â‚Ź

1. NemeckĂş pracovnĂş zmluvu na neurÄ?itĂ˝ Ä?as vrĂĄtane nemeckĂŠho poistenia a pripoistenia 2. PravidelnĂş vĂ˝platu mzdy vrĂĄtane moĹžnosti zĂĄloh 3. Ubytovanie a pomoc s prekladmi na Ăşradoch 4. Pomoc pri daĹˆovom priznanĂ­ 5. PrĂ­spevky na Vianoce a na letnĂş dovolenku 6. MoĹžnosĹĽ dlhodobej spoluprĂĄce 7. NĂĄrok na nemeckĂŠ prĂ­davky 8. NĂĄrok na pracovnĂŠ obleÄ?enie a obuv zadarmo 9. Dopravu do Nemecka hradĂ­me 10. NemocenskĂ˝ bonus aĹž do výťky 600 â‚Ź za rok

 TPP - brigåda ������������

0918 726 754

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-0054-1

E

SL 18-11 STRANA - 08

0905 867 172 0917 650 018

85_0147

bewerber@weiderer-personal.de

ÄŒISTO, RĂ?CHLO a bez BĂšRANIA stabilizujeme zĂĄkladovĂş pĂ´du a zastavĂ­me sadanie budov injektĂĄĹžou syntetickej Ĺživice

ZIM

(PRĂ CA V ELEKTROVĂ?ROBE)

Graflingerstr. 20 94469 Deggendorf

bewerber@weiderer-personal.de Tel.: +49 991 / 27 00 50 - 26

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLà H

V AJWeiderer Personaldienste GmbH

www.weiderer-personal.de

SK.ABAINNOVATOR.COM

PRIJMEME PRACOVNĂ?KOV

34-0028

2018

2018

2018

2018

Pre naĹĄich zamestnancov ponĂşkame:

SL 18-11  
SL 18-11  

Ľubovniansko 11. týždeň 2018, reklama, tlač, propagácia

Advertisement