Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

PREÄŒĂ?TAJ SI LEPĹ IE NOVINY

Ä?. 07 / 17. februĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

PÔŽIÄŒKA SpoloÄ?nosĹĽ s licenciou od NBS

HĽADANIE VODY Ponúkame pråcu pre

OPATROVATEĽKY

0915 438 718 (staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

s praxou v opatrovaní. Potrebnå znalosż nemeckÊho jazyka. Pre bliŞťie info volajte na tel.:

0902 087 243 a 0915 333 579

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 NĂĄstup ihneÄ?! TPP - brigĂĄda Ĺ˝iadne testy HÄžadĂĄme aj:

ELEKTRIKĂ R - ZVĂ RAÄŒ

v RakĂşsku (ViedeĹˆ a okolie),

aj pre Ĺženy na materskej, ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

www.istapozicka.sk

74-17

HĽADà ŠPRà CU?

85_0004

STUDN� do 13 m VŔTANIE STUDN�

85-0066

STROJOVÉ KOPANIE

ZemnÊ výkopovÊ pråce

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - splatnosĹĽ aĹž 5 rokov

79-0025

ZemnÊ výkopovÊ pråce

ISTĂ PÔŽIÄŒ0KA do 15 00 24-0010

TU mohla byĹĽ

VaĹĄa reklama

1

Info: 0907 887 332

2,3

1 1,2,3

74-48

pomocou stromolezeckej techniky

1,3,5

www.indevel.sk

BazĂĄr nĂĄbytku Lara Sun sro

931170014

0940 618 689

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

ARBORISTIKA Orezåvanie, oťetrovanie a výruby stromov

1

“S nami to mĂĄte!â€?

0905 464 371

OtvĂĄracie hodiny: ! #$"   /   NĂ BYTKU  /   

Poprad   /   /

0907 571 286

1

týŞdenne do 12 100 domåcností a firiem

85_0119

vstavenĂŠ skrine kuchynskĂŠ linky masĂ­vne schody na mieru tel.: 0917 658 430

68-05

lubovniansko.sk

ĽUBOVNIANSKO

2

SL 17-07 STRANA - 01


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

dvojtýždenne do 12 100 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa lubovniansko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan Brožík

Vyjaruje sa Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

Inzercia:

Distribúcia: (12.100 domácností/firiem) Každý týždeň: Podolínec, Stará Ľubovňa a v obciach: Nová Ľubovňa, Hniezdne, Chmeľnica, Jakubany, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Lesnica, Veľký Lipník, Haligovce, Jarabina, Kamienka, Litmanová, Veľká Lesná, Ľubotín, Orlov, Plaveč, Plavnica, Čirč, Ďurková, Vislanka, Hromoš, Kyjov, Údol, Šarišské Jastrabie, Šambron, Malý Lipník a Kolačkov

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

7 divov mesta Medzi najväčšie atrakcie Spišskej Novej Vsi podľa jej obyvateľov a návštevníkov patrí týchto sedem divov:

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. V  interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. cenný relikviár v tvare kríža z 1. polovice 14. storočia, oltár či  bronzová krstiteľnica, ktorá je jednou z posledných uliatych v  slávnej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielni založenej Majstrom Konrádom.

66-35

Kancelária 0907 Jaroslav Geci 0905887 719 332 137 Bc. Daniela Udičová 0907 727 206

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Kvalitou spájame svet

TATRAVAGÓNKA a.s. POPRAD PRÍJME STROJNÝCH ZÁMOČNÍKOV pre prototypovú dielňu Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe

Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšia na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

Secesná budova Reduty

Reduta je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre, ktorá označuje časť budovy, kde sa nachádza divadlo. Dnes v Redute sídli Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň, sídli tu tiež Mestské kultúrne centrum a Televízia Reduta. Na Slovensku sa dodnes zachovalo len osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

pokračovanie na nasledujúcej strane

Náplň práce: opracováva strojné súčasti zváraním, pilovaním, rezaním, sekaním, vyrovnávaním, ohýbaním, vŕtaním a vystruhovaním s dôrazom na zachovanie požadovaného tvaru, rozmerov a povolených odchýlok podľa technického výkresu Požiadavky na pozíciu: podmienkou je vlastniť platný zváračský Certifikát - Osvedčenie o skúške zvárača • dĺžka praxe min. 2 roky v strojárskom priemysle • vysoké pracovné nasadenie, práca na zmeny • čítanie výkresovej dokumentácie Termín nástupu: ihneď Platové podmienky: časová mzda Ponúkame: • práca v stabilnej a perspektívnej spoločnosti • dovolenková a vianočná odmena • preplácanie nadčasov • zabezpečené stravovanie pre zamestnancov vo výdajniach stravy priamo v areáli spoločnosti • poskytujeme pracovné odevy a ich čistenie a opravu zdarma • práca v stabilnom podniku so zaučením pod vedením inštruktora • spoločnosť ponúka v rámci benefitov aj množstvo ďalších zliav v regióne • spoločnosť organizuje pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov spoločné zaujímavé podujatia

SL 17-07 STRANA - 02

V prípade záujmu kontaktujte Personálne oddelenie telefonicky: mobil:

0918 735 724 0918 735 197 0918 735 653

pevná linka:

052/ 711 2606 052/ 711 2455

resp. e-mailom:

personal@tatravagonka.sk

99-0008-3

lubovniansko.sk

PIESTANSKO ĽUBOVNIANSKO

redakčné slovo


z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.   To, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa zaplatí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou a pod.) Zákon o dani z príjmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktoré musia byť pokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Malý chlapec hovorí mame: „Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia ženám a mne každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „Správaj sa ku každej žene, ako by si bol do nej zamilovaný a ku každému mužovi, ako by ti bol nadradený! Skoro si získaš povesť dokonalého gentlemana.“

3

duchovné okienko

Ján Buc

Kto je môj pastier? Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či?

SL 17-07 STRANA - 03

66-30

„Dobrý deň, s manželom sme zdedili v roku 2005 rodinný dom s pozemkom, ktorý sme zrekonštruovali. V roku 2013 sme nehnuteľnosti daMgr. rovali našim deťom. Cena nehnuMiroslav teľnosti v darovacej zmluve nebola Tokarčík uvedená. Deti sa teraz rozhodli, že

nehnuteľnosti predajú a peniaze si rozdelia rovným dielom. Prosím o radu, či v prípade predaja v roku 2017 budú mať povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a ak áno, v akej výške? Ďakujem, Vaša čitateľka Lýdia.“ Dobrý deň p. Lýdia, v prvom rade ste uviedli, že nehnuteľnosti ste zdedili spolu s manželom. Neviem, či táto vaša informácia je presná. Je to veľmi nepravdepodobné, keďže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poručiteľom jedného z vás. Majetok získaný dedením jedného z manželov dokonca nepatrí ani do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Budem vychádzať z toho, že nehnuteľnosti vlastníte spoločne. Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem

61_0102

Daňová povinnosť pri predaji alebo darovaní nehnuteľnosti

99-0026

právnik radí

Ján Buc, katolícky kňaz


9 7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1 7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

oslobodenĂ˝ od dane, potom je vĂ˝davkom cena nehnuteÄžnosti zistenĂĄ v Ä?ase darovania. Ak bola nehnuteÄžnosĹĽ nadobudnutĂĄ darovanĂ­m do 31.12.2015, vĂ˝splnenĂŠ pre oslobodenie prĂ­jmu z  predaja nehnuteÄžnosti. Od dane je davkom je cena v Ä?ase darovania, tzv. reprodukÄ?nĂĄ obstarĂĄvacia cena (urÄ?eoslobodenĂ˝ aj prĂ­jem z predaja nehnuteÄžnosti nadobudnutej dedenĂ­m nĂĄ napr. znaleckĂ˝m posudkom k Ä?asu darovania, resp. ohodnotenie urÄ?enĂŠ v priamom rade alebo niektorĂ˝m z manĹželov, ak uplynie aspoĹˆ 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteÄžnosĹĽ nadobudnutĂĄ darovanĂ­m po odo dĹˆa nadobudnutia tejto nehnuteÄžnosti preukĂĄzateÄžne do vlastnĂ­c- 31.12.2015, vĂ˝davkom je cena v Ä?ase darovania urÄ?enĂĄ znaleckĂ˝m posudkom. V prĂ­pade, ak by prĂ­jem z predaja u darcu nebol oslobodenĂ˝ od dane, vĂ˝tva alebo spoluvlastnĂ­ctva poruÄ?iteÄža. Na ĂşÄ?ely uplatnenia vĂ˝davku pri prĂ­jme z predaja nehnuteÄžnosti nadobud- davkom u predĂĄvajĂşceho je obstarĂĄvacia cena zistenĂĄ u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorĂ˝ nie je oslobodenĂ˝ od dane sa posudzuje skutoÄ?nosĹĽ, za ktorĂş nehnuteÄžnosĹĽ nadobudol darca do vlastnĂ­ctva). Ä?i by bol prĂ­jem z predaja u darcu v Ä?ase darovania, ak by nehnuteÄžnosĹĽ Ak VaĹĄe deti predajĂş nehnuteÄžnosti, ktorĂŠ ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodenĂ˝ od dane alebo nie. Ak by bol prĂ­jem z predaja u darcu v roku 2017 nebudĂş spÄşĹˆaĹĽ podmienku oslobodenia a prĂ­jem z predaja

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

pokraÄ?ovanie z predchĂĄdzajĂşcej strany

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ

2

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

7 divov mesta ProvinÄ?nĂ˝ dom s LevoÄ?skou brĂĄnou

Budova ProvinÄ?nĂŠho domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to aĹž do r. 1777, kedy ju od mesta kĂşpila Provincia XVI spiĹĄskĂ˝ch miest a zriadila v nej svoje administratĂ­vne sĂ­dlo (do r. 1876, kedy bola Provincia zruĹĄenĂĄ). NajzaujĂ­mavejĹĄou Ä?asĹĽou budovy je prednĂĄ fasĂĄda, ktorej sĂşÄ?asĹĽou je aj tzv. LevoÄ?skĂĄ brĂĄna vedĂşca na LevoÄ?skĂş ulicu. Jej vrchnĂş Ä?asĹĽ zdobĂ­ rokokovĂĄ ĹĄtukovĂĄ vĂ˝zdoba so ĹĄiestimi kartuĹĄami, ktorĂŠ symbolicky vyjadrujĂş vlastnosti, ktorĂŠ musel maĹĽ funkcionĂĄr mesta Ä?i provincie. V sĂşÄ?asnosti v budove ProvinÄ?nĂŠho domu sĂ­dli MĂşzeum SpiĹĄa so svojimi expozĂ­ciami.

hobby a ĹĄport

11

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraSLmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP SL 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, SL zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

InformĂĄcie o inzercii zĂ­skate na tel. Ä?. 0907 887 332.

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

$FTUPWBOJF Výstava orchideí

Teraz len za

35,50 â‚Ź

17,90 â‚Ź

50%

JednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do rakĂşskeho Klosterneuburgu, nĂĄvĹĄteva najväÄ?ĹĄej vĂ˝stavy orchideĂ­, prehliadka mesteÄ?ka a monumentĂĄlneho klĂĄĹĄtora Klosterneuburg. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

° SPLĂ TKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 â‚Ź akontĂĄcia, 0 â‚Ź dovoz, darÄ?ek, tel 0903752333

zĂĄhrada a zverinec 10

VystĂşpte z radu a ĂşkĂĄĹžte sa svojim klientom.

Flora Olomouc

Radnica

Budova Radnice bola postavenĂĄ v r. 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred nĂĄmestia. V interiĂŠri je najvĂ˝znamnejĹĄĂ­m priestorom reprezentaÄ?nĂĄ sieĹˆ umiestnenĂĄ uprostred budovy a siahajĂşca cez  dve poschodia. V  Radnici sĂ­dli primĂĄtor mesta a Ä?asĹĽ mestskĂŠho Ăşradu.

Teraz len za

35 â‚Ź

19,90 â‚Ź

44%

PreĹžite najkrajĹĄĂ­ sviatok kvetĂ­n a prĂ­Ä?te na najväÄ?ĹĄiu a najstarĹĄiu zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu v ÄŒechĂĄch. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â‚Ź

SpiĹĄskĂ˝ trh

UĹž vyĹĄe polstoroÄ?ie sa v jĂşli v SpiĹĄskej Novej Vsi konĂĄ ĹĄtvordĹˆovĂŠ podujatie plnĂŠ zĂĄbavy – vychĂ˝renĂ˝ SpiĹĄskĂ˝ trh. KaĹždoroÄ?ne na SpiĹĄ na tento trh prichĂĄdzajĂş stĂĄtisĂ­ce nĂĄvĹĄtevnĂ­kov z  celĂŠho Slovenska i  zahraniÄ?ia. Okrem ĹĄirokej ponuky nĂĄkupnĂ˝ch moĹžnostĂ­ v  stovkĂĄch stĂĄnkoch je na nĂĄmestĂ­ pripravenĂ˝ aj pestrĂ˝ kultĂşrny program do skorĂ˝ch rannĂ˝ch hodĂ­n, mnoĹžstvo atrakciĂ­ pre dospelĂ˝ch i najmenĹĄĂ­ch. SprievodnĂ˝m podujatĂ­m sĂş SpiĹĄskĂŠ vĂ˝stavnĂŠ trhy (SpiĹĄ Expo).

Mozaika v ChrĂĄme Premenenia PĂĄna

GrĂŠckokatolĂ­cky chrĂĄm v SpiĹĄskej Novej Vsi je jedinĂ˝m na Slovensku, ktorĂŠho sakrĂĄlnu vĂ˝zdobu tvorĂ­ aj novodobĂĄ impozantnĂĄ mozaika podÄža ĹĄkoly otca Marka Rupnika z Centro Aletti v RĂ­me, ktorĂŠho diela moĹžno obdivovaĹĽ v Lurdoch, Fatime Ä?i VatikĂĄne. Autorom jedineÄ?nej spiĹĄskonovoveskej mozaiky z  prĂ­rodnĂ˝ch materiĂĄlov, ktorĂĄ sa nachĂĄdza v oltĂĄrnej Ä?asti a na chĂłre, je otec Kamil DrĂĄb. PosvätenĂĄ bola v r. 2009. Zdroj: internet (red.upr) www.spisskanovaves.eu

19,90 â‚Ź

46%

JarnĂ˝ jednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni

Teraz len za

26,50 â‚Ź

16,90 â‚Ź

38%

NalaÄ?te sa snami na veÄžkonoÄ?nĂş nĂ´tu na 1-dĹˆovom zĂĄjazde na veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy priamo v centre Viedne. TermĂ­n: 15.4.2017. NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

SL 17-07 STRANA - 04

tĂ˝chto nehnuteÄžnostĂ­ bude podliehaĹĽ zdaneniu, pretoĹže k predaju nehnuteÄžnostĂ­ dĂ´jde do päż rokov od ich nadobudnutia. Ako vĂ˝davok (cena, za ktorĂş by deti nadobudli majetok ak by nebol darovanĂ˝) pri prĂ­jme z predaja nehnuteÄžnostĂ­ sa uplatnĂ­ reprodukÄ?nĂĄ obstarĂĄvacia cena, keÄ?Ĺže vy ako darcovia ste v Ä?ase darovania nehnuteÄžnostĂ­ spÄşĹˆali podmienky oslobodenia. Výťka sa zaplatĂ­ ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukÄ?nej ceny urÄ?enej napr. znaleckĂ˝m posudkom. SpoloÄ?ne dosiahnutĂŠ prĂ­jmy z predaja a spoloÄ?ne vynaloĹženĂŠ vĂ˝davky sa zahrnĂş do ich zĂĄkladu dane podÄža ich spoluvlastnĂ­ckych podielov. Mgr. Miroslav TokarÄ?Ă­k advokĂĄt

Ä˝ubovnianske kĂşpele NovĂĄ Ä˝ubovĹˆa Jakubany-KolaÄ?kovĹ ambron-ChmeÄžnica-PlaveÄ? HistĂłria kĂşpeÄžov i napriek tomu, Ĺže z  ich prameĹˆov si miestni obyvatelia lieÄ?ili ĹžalĂşdoÄ?nĂŠ problĂŠmy oddĂĄvna, nie je veÄžmi bohatĂĄ. V  roku 1870 dal Alfred Probstner do prevĂĄdzky trinĂĄsĹĽ obytnĂ˝ch objektov, ktorĂŠ aĹž do druhej svetovej vojny slúŞili na ubytovanie nĂĄvĹĄtevnĂ­kov prevaĹžne z  BudapeĹĄti.I keÄ? jedineÄ?nĂŠ svahy kĂşpeÄžnĂŠho parku vysadenĂŠ v  minulosti dnes stratili svoju parkovĂş Ăşpravu, exemplĂĄre vzĂĄcnych druhov borovĂ­c, jedle bielej, dvestoroÄ?nĂŠ exemplĂĄre buka a duba vĂĄs dozaista poteĹĄia. Cez tento prĂ­rodnĂ˝ zĂĄzrak vedie krĂĄtky nĂĄuÄ?nĂ˝ chodnĂ­k, ale aj peĹĄĂ­ vyhliadnutĂ˝ okruh, ktorĂ˝ v dvoch smeroch prechĂĄdza ĹĄirĹĄou lokalitou kĂşpeÄžov. ChodnĂ­k vĂĄs prevedie popri piatich minerĂĄlnych prameĹˆoch - Andrej, EmĂ­lia, Alfred, MĂĄria a NovĂ˝ prameĹˆ. NajvĂ˝znamnejĹĄĂ­ je prameĹˆ Andrej s vĂ˝datnosĹĽou 12 - 15 l/min., s bohatĂ˝m obsahom CO 2, vĂĄpnika, magnĂŠzia a sodĂ­ka. Voda je Ä?Ă­ra a bez zĂĄpachu. V bezprostrednej blĂ­zkosti trasy nĂĄuÄ?nĂŠho chodnĂ­ka je vyhliadka na blĂ­zke obce, StarĂş Ä˝ubovĹˆu, ale aj vzdialenĂş panorĂĄmu VysokĂ˝ch Tatier. V  zime sĂş k dispozĂ­cii zjazdovĂŠ trate rĂ´znej nĂĄroÄ?nosti uĹž aj s  umelĂ˝m zasneĹžovanĂ­m. SamotnĂŠ kĂşpele sĂş akoby ukrytĂŠ v  lone okolitĂ˝ch, nie veÄžmi vysokĂ˝ch kopcov. Za nimi sĂş poloĹženĂŠ malebnĂŠ obce, z  ktorĂ˝ch kaĹždĂĄ skrĂ˝va pre nĂĄvĹĄtevnĂ­ka nieÄ?o zaujĂ­mavĂŠ. A sme pri nepoznanom.  Nedajte  pomĂ˝liĹĽ nĂĄzvom obce NovĂĄ Ä˝ubovĹˆa, pretoĹže nazvaĹĽ obec, ktorĂĄ mĂĄ viac ako 700 rokov, novou, je skutoÄ?ne dosĹĽ zavĂĄdzajĂşce. V  obci sa nachĂĄdza gotickĂ˝ kostol z roku 1310 s barokovou vĂ˝zdobou. Celkom inĂ˝ je grĂŠckokatolĂ­cky kostol v  Jakubanoch, ktorĂ˝ postavili v  secesnom ĹĄtĂ˝le v rokoch 1904 aĹž 1911, rovnakĂ˝ kostol stojĂ­ len v  maÄ?arskom DebrecĂ­ne. InteriĂŠr kostola, ale aj zvonica so 120 schodami vĂĄs istotne nenechajĂş ÄžahostajnĂ˝mi. NaĹĄa ponuka vedie aj do KolaÄ?kova, ktorĂ˝ ukrĂ˝va  rĂ­msko-katolĂ­cky kostol z 13. storoÄ?ia. Jeho vzĂĄcnosĹĽ je umiestnenĂĄ na zĂĄpadnej strane lode, kde nĂĄjdete pĂ´vodne gotickĂ˝ vchod s  kamennĂ˝m ostenĂ­m zo 14 stor. NavĹĄtĂ­vte tieĹž dedinku Ĺ ambron, osvieĹžte sa pramenistou vodou a vydajte sa v  smere ChmeÄžnica Hajtovka, kde VĂĄm ponĂşkame chrĂĄnenĂ˝ prĂ­rodnĂ˝ Ăştvar SkalnĂş ihlu. NaĹĄou destinĂĄciu je PlaveÄ?, ĹĄariĹĄskĂĄ obec s  opevnenĂ˝m kostolom a ruinami vzĂĄcneho hradu. (red.upr) Zdroj: internet, www.staralubovna.sk (autor: PhDr.Peter Roth, PhD.)


smrdia iba kým neuschnú. Ak túto kúru vydržíte 2 mesiace, vlasy budú nielen hustejšie, ale aj pevné a lesklé. Tohtoročná zima dala zabrať aj našim vlasom. Sú vysušené, Svoje pevné miesto pri vlasových kúrach majú bylinky. Okrem polámané, rozlietané a s rozštiepenými končekmi. Zastaviť osvedčeného žihľavového čaju vyskúšajte šalviu alebo rozvypadávanie vlasov a naštartovať ich rast môžeme aj pomo- marín. Za hrsť byliniek dajte do litra vriacej sa vody a nechajte päť minút povariť. Potom odvar zlejte cez plátno alebo cou „babských receptov“. Zábal z rozmiešaného žĺtka s troškou olivového oleja a kvap- sitko do fľaštičky od šampónu. Po každom umytí vlasov si kou rumu, ktorý si treba votrieť do vlasov a zabaliť na 20 min nalejte do dlane a vmasírujte do korienkov vlasov a vlasovej igelitom pozná asi každá žena. Pozitívne proti vypadávaniu pokožky. Ako stimulátor, ale aj dezinfikátor pôsobí na vlasy vlasov pôsobí aj oplachovanie vlasov po ich umytím jablč- soľ a korenie. Dajte trošku týchto ingrediencii do šampónu a ným octom zriedeným s vodou. Nebojte sa, vlasy po octe poriadne hlavu vydrhnite.

Vlasový reštart...

Poprad

Tretie najväčšie mesto východného Slovenska a 10 najväčšie mesto na Slovensku mesto Poprad. Mesto leží v širokej rovnomennej, vysoko položenej kotline na oboch stranách rieky Poprad. Kataster má nepravidelný hviezdicovitý tvar s rozlohou 63,05 km². Na sever od mesta sa rozprestiera masív Vysokých a Belianskych Tatier, na východ Levočské pohorie, na juh nízka pahorkatina Kozích chrbtov a na západ pahorkatina Štrbského rozvodia. Masív Vysokých Tatier prevyšuje kotlinu o 2000 m. Pomerná blízkosť hlavného hrebeňa Tatier tvorí mestu nádhernú kulisu. Socio-ekonomický a geografický význam mesta vyplýva z jeho výhodnej dopravnej polohy na ceste medzinárodného významu E50 a na hlavnom železničnom ťahu Košice-Bratislava s prepojením na Českú republiku  a na Ukrajinu. Letecké spojenie mesta zabezpečuje medzinárodné letisko Poprad-Tatry, ktoré  patrí medzi najvyššie položené medzinárodné letiská v Európe – 718 m n. m.

Na suché a lámavé vlasy zaberú hydratačné masky. Vitamíny a minerály, ktoré obsahuje banán, dodajú vlasom lesk, výživu a hydratáciu. Jeden banán rozmixujete na kašu (banán nesmie byť iba roztlačený, z vlasov by sa rýchlo vymyl), pridajte lyžičku medu a trošku olivového oleja. Avokádová maska dodá vlasom vitamíny A, B, C a množstvo nenasýtených tukov. Jedno avokádo rozmixujte s 2 lyžičkami medu a troškou olivového oleja. Tieto masky je dôležité dávať na vlasy 1 až 2- krát týždenne. Rozštiepeným končekom pomôžu masky zo žĺtka, olivového oleja alebo mletej kávy. Hustú kašičku vmasírujte do korienkov vlasov. gazdinka Evka

BEZPEČNOSTNÉ DVERE DUB vzor

JELŠA vzor

BBUK v vzor

AKCIA na všetky

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

- iba u nás

ČEREŠŇA hladká

BIELE vzor

JELŠA hladká

dvere

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

www.ocelovedvere.sk

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk ooce celoved ovedveere@ re@oce ocelloove veddvere.sk vere sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 Kežmarok, Tel.: 0905 468 802

Poprad je 53-tisícové mesto, tvoria ho časti – Matejovce, Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami a rekreačná časť Kvetnica. Mesto Poprad predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce administratívne, hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum podtatranského regiónu. Výhodná zemepisná a strategická poloha mu umožňuje všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej sebarealizácie jeho obyvateľov. Rozvoj mesta pokračuje aj rozširovaním bytovej výstavby, skvalitňovaním cestovného ruchu, obchodu a služieb, rozvojom stredného a vysokého školstva, vytváraním pracovných príležitostí a oddychových zón. Podmienky na rozvoj turistického a cestovného ruchu nastali v novopostavenom vodnom areáli AquaCity, ktorý umožňuje celoročne všestranné relaxačné vyžitie. Dobré meno a prestíž mesta potvrdila i návšteva britskej kráľovnej Alžbety II. s princom Filipom v októbri 2008.Po zriadení prvej mobilnej ľadovej plochy v centre Popradu mesto iniciovalo aj zriadenie druhej väčšej pri viacúčelovej hale Aréna Poprad. Vybudovaný priemyselný park Poprad – Matejovce je využitý takmer na 100 % a jednotliví podnikatelia vytváraním pracovných miest prispievajú k zníženiu miery evidovanej nezamestnanosti v rámci celého popradského okresu. V roku 2011 samospráva otvorila nové centrum sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov, ktoré poskytuje sociálne služby vysokého štandardu.

09.03.2017 - HUMENNÉ 10.03.2017 - BARDEJOV 11.03.2017 - RUŽOMBEROK športová hala - od 18,00h

športová hala - od 18,00h

športová hala

KONIAREÒ - od 18,00h

MEDIÁLNI PARTNERI

REKLAMNÍ PARTNERI GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI

Jedného dňa sa študent spýtal svojho učiteľa: „Učiteľu, čo je to láska?“ Učiteľ mu odpovedal: „Skôr, ako ti odpoviem na tvoju otázku, choď na pole, nájdi tú najväčšiu pšenicu a vráť sa späť. Ale pravidlo je, že cez pole môžeš prejsť iba raz. Nemôžeš sa v poli vrátiť, aby si splnil svoju úlohu, čo najlepšie.“ Študent teda išiel na pole. Keď prechádzal prvým radom, uvidel krásnu veľkú pšenicu. Ako k nej podišiel, zamyslel sa... Možno neskôr uvidím ešte väčšiu ako je táto. O chvíľu skutočne uvidel väčšiu, ale opäť sa zastavil a pomyslel si, že možno tam ďalej bude predsa len ešte väčšia, a tak ju neodtrhol. Neskôr, keď už prešiel viac ako polovicu poľa, začal si uvedomovať, že pšenica, ktorou prechádza nie je zďaleka taká veľká ako tá, ktorú videl na začiatku svojej cesty. Pochopil, že o tú najväčšiu už prišiel a ľutoval, ako sa rozhodol. Prešiel teda poľom a vrátil sa k učiteľovi späť s prázdnymi rukami. Učiteľ mu povedal: „Tak toto je láska...Neprestávaš stále hľadať tú lepšiu. Až neskôr pochopíš, že si prepásol toho najlepšieho človeka...“ „A čo je potom manželstvo?“ - opýtal sa zvedavo študent. Učiteľ mu odpovedal: „Skôr ako ti poviem odpoveď, choď na kukuričné pole, nájdi tú najväčšiu kukuricu a vráť sa. Ale pravidlo je rovnaké: Môžeš prejsť poľom iba raz. Nesmieš sa vracať.“

Študent teda išiel na pole. Teraz už bol pripravený neurobiť tú istú chybu. Keď sa dostal do polovice poľa, vybral si stredne veľkú kukuricu, s ktorou bol spokojný a šiel späť k učiteľovi. Učiteľ mu povedal: „Dnes si priniesol kukuricu. Hľadal si takú, ktorá je pekná a veríš, že je to tá najlepšia, akú si mohol dostať.... To je manželstvo. Človek prestane hľadať a úprimne verí, že našiel to najlepšie, čo mohol.“

Kúpelná 3, 080 01 Prešov

Kúpelná 3, 080 01 Prešov

www.gmtprojekt.sk

GMTservis

development

GMT

spol,s.r.o.

spol,s.r.o.

VSTUPENKY V PREDAJI V SIETI: 01.01.2017 SOFTWARE www.tmservis.sk

pre po¾nohospodárov a samosprávy

TM Servis

SL 17-07 STRANA - 05

85_0140

(red.upr) Zdroj: internet, www.poprad.sk

5 5

Láska a manželstvo

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU 250 €

Johann Wolfgang von Goethe: „Nikto mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ak ju nemá sám v sebe.“

Bruno Ferrero

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV ČEREŠŇA vzor

Vtip: „Pán Novák?“ „Áno.“ „Prosím, príďte si do škôlky pre syna!“ „Čo zase spravil?“ „Nič, ale už je skoro polnoc.“

príbehy pre dušu

74-05

gazdinka radí

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk


7

9 1 4 5 5 2 7 1

3 2 4 6 5 4 9 6 3 2 3 9 1 5 7 2

sociálna poradňa

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO: Podozrenie 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 3 13:50 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 SVET POD HLAVOU: Rodinná záležitosť 00:35 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 3 01:35 Biele goliere V. 1/13 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK

06:10 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:25 Protiklady sa priťahujú 21:55 Reportéri 22:30 Sanitka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 01:00 Protiklady sa priťahujú 02:30 Reportéri 03:00 Dámsky klub 04:30 Slovensko v obrazoch

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 4 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Obecná škola 23:00 Spackané plastické operácie 6 00:00 Agentka bez minulosti 01:00 Biele goliere V. 2 02:00 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 UHÁDNI MÔJ VEK 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:25 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 Test magaJEDNOTKA zín 07:20 Tajomstvo mojej kuchyne 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:05 Doktorka Fosterová 23:00 Murdochove záhady 23:45 Diagnóza: Vražda 00:35 Správna Agáta 01:20 Doktorka Fosterová 02:10 Murdochove záhady

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 5 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:35 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 21:40 Dovidenia, stará mama! 23:20 Spackané plastické operácie 7 00:20 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 5 01:20 Biele goliere V. 3 02:10 NOVINY TV JOJ 02:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:20 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Počasie 07:05 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 07:50 Test magazín 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov: FC Porto – Juventus Turín 22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Diagnóza: Vražda 00:20 Správna Agáta 01:05 Obdobie zločinu 02:40 Slovensko chutí

06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:40 DEDIČSTVO: Pravda z minulosti 34/34 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 6 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 DVOJIČKY 00:25 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 6 01:20 Biele goliere V. 4 02:10 NOVINY TV JOJ 02:50 UHÁDNI MÔJ VEK 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Včera sme si boli cudzí 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 00:55 Včera sme si boli cudzí 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Dámsky klub

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:25 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek SIEŇ 09:25 Ako som prežil 10:40 ČERT NIKDY NESPÍ 12:00 NOVIMARKÍZA 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prí- NY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 7 13:50 Obecpady 13:05 Mentalista V. 5-6/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 ná škola 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO- TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POVINY 20:30 Svokra Gizela Oňová pomáha rodinám, ktoré sa ČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný ocitli v ťažkostiach. 21:40 CHART SHOW 23:45 Dva a pol chlapa film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 4/13 01:35 Mentalista V. 5-6/22 Molina, T. DuPont 23:10 22 minút 00:55 Bod zlomu 03:10 NO03:00 Šiesty zmysel III. 4/13 04:05 Zámena manželiek VINY TV JOJ 03:50 UHÁDNI MÔJ VEK

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 00:25 Nikto nie je dokonalý 01:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 03:25 Dámsky klub

05:10 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Zabi nudu! 07:35 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XIX. 9,10 09:20 NAŠI 10:05 Dovidenia, stará mama! 10:45 INKOGNITO 12:00 Arthur a Maltazardova pomsta 14:00 Pozná ju ako svoje boty 16:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 18:00 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Drsniačky Americká akčná kriminálna komédia. MN 15 2013 S. Bullocková, M. McCarthyová, M. Wayans 23:10 Outsider 01:15 Kód Apokalypsy 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 04:15 NAŠI 04:45 PRÁZDNINY

06:10 Lilin ostrov pokladov 06:15 Šmolkovia JEDNOTKA 06:30 Kniha džunglí 06:40 Poštár Pat 06:55 Garfield 07:10 Levík Raa Raa 07:20 Požiarnik Sam 07:30 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50 Robin Hood 10:35 Park 11:25 On air 11:45 Slovensko chutí 12:30 Zem spieva 14:20 Na krok od neba 16:20 Láska hory prenáša 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom , zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Zem spieva 22:05 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 23:00 Láska hory prenáša 00:25 Na krok od neba 02:15 Zem spieva 04:00 Robin Hood

05:30 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 Arthur a Maltazardova pomsta 09:30 NAŠI 10:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 12:00 Na ostrie noža 14:30 Princ z Perzie: Piesky času 17:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Komando Americký akčný film. MN 18 1985 A. Schwarzenegger, R. D. Chongová, D. Hedaya, V. Wells, A. Milanová, J. Olson, D. P. Kelly a ďalší. 01:00 Návrat do budúcnosti 03:00 KRIMI 03:25 NOVINY TV JOJ 04:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

07:10 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:35 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Arabela sa vracia 09:25 Autosalón 10:00 Čarovné miesta Zeme 10:55 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 15:25 Hody 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Tajné životy 21:20 Mediciovci 23:20 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 01:05 Hody 02:30 Mediciovci: Vládcovia Florencie 1/8

TV program pondelok

20. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 Svokra 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 21-22/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Divoký Zapadákov 21:40 Kredenc 22:10 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 22:50 Mama I. 5-6/22 23:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:50 Mentalista 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:00 Mama 03:55 Svokra MARKÍZA

TV program utorok

21. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 23-24/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Baby boom 21:40 O 10 rokov mladší 22:45 Rodinné prípady 23:45 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 1/13 01:35 Mentalista IV. 23-24/24 03:00 Šiesty zmysel III. 1/13 04:05 O 10 rokov mladší 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Priznanie invalidného dôchodku Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku. Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje žiadateľov o posúdenie zdravotného stavu a o priznanie invalidného dôchodku, že ak trpia viacerými postihnutiami, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Takýto postup zákon o sociálnom poistení neumožňuje. V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to spolu najviac o 10 percent. To znamená, že ak poistenec trpí viacerými ochoreniami (napr. má cukrovku, osteoporózu, vysoký krvný tlak), posudkový lekár hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie. Tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie je v takomto prípade to, ktoré je hlavnou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť mieru invalidity spolu najviac o 10 percent. Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne až na základe písomnej žiadosti o invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2016 vyplácala 235 131 invalidných dôchodkov. Z toho bolo vyplácaných 135 148 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 do 70 percent a ďalších 99 983 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent. Zdroj: Sp

TV program streda

22. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zámena manželiek 10:05 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:10 Mentalista V. 1-2/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:40 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 2/13 01:30 Mentalista V. 1-2/22 03:00 Šiesty zmysel III. 2/13 03:55 Zámena manželiek 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

23. 2. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Baby boom 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista V. 3-4/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Hviezdna párty 23:40 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 00:25 Top aplikácie 00:40 Dva a pol chlapa VI. 01:30 Šiesty zmysel III. 3/13 02:20 Mentalista V. 3-4/22 04:05 Baby boom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

24. 2. 2017

TV program sobota

25. 2. 2017

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:10 Zachráňte Willyho 2 09:15 Kredenc 09:45 Teória veľkého tresku VIII. 10:40 Muži v čiernom 12:40 Dannyho dvanástka 15:20 Harry Potter a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 My sme Millerovci Komédia MN 15 (USA) 2013 J. Anistonová, J. Sudeikis, E. Robertsová 22:45 Vo štvorici po opici 2 00:50 Dannyho dvanástka 03:00 Vo štvorici po opici 2 MARKÍZA

TV program nedeľa

26. 2. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TN 06:55 Scooby Doo, kde si?! 07:15 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Harry Potter a Dary smrti 11:10 Legenda o Zorrovi 13:50 CHART SHOW 15:50 Dobre vedieť! 17:05 Hra o Niké 17:50 Divoký Zapadákov 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Terminátor Genisys Akčný film MN 15 (USA) 2015 A. Schwarzenegger, J. Clarke, E. Clarková, J. Courtney, J. K. Simmons. 23:05 Total Recall 01:25 Terminátor Genisys 03:35 Teória veľkého tresku MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

SL 17-07 STRANA - 06


Čo ak nemáte na zaplatenie dane z príjmu?

je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do konca lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2016. V tom prípade je pre vás vý- Nemusí sa už podávať žiadosť, ako kedysi a čakať na vyjadrehodné požiadať úrady o po- nie súhlasu alebo zamietnutia od daňového úradu. sunutie lehoty na podanie Maximálne si možno predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace v prípade dadaňového priznania. Ak si chce daňovník – fyzická ňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovosoba - predĺžiť lehotu na ník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: podanie daňového priznania, 2.5. 2016 ( namiesto 30.4.2016, pretože tento deň pripadá na a teda aj na zaplatenie dane, sobotu), 31.5.2016, alebo 30. 6. 2016. Ak daňovník poberal príj-

financie

my aj v zahraničí, potom je posun možný najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 1.8.2016 ( namiesto 31.7.2016, pretože tento deň pripadá na nedeľu), 31.8.2016 alebo 30. 9. 2016. Pozor však, tento postup sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý musí žiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace. V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti ib rozhodnutiu sa daňovník nemôže odvolať.

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

7

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Dodržujte pitný režim.

Slovenskej dobročinnosti v Keni sa darí

Vzdelanie je dobrou stratégiou pre budúcnosť Keňanov. „Ak im dáme vzdelanie a šancu na férový život, nebudú chodiť do Európy. Nebudú, lebo majú toľko svojej národnej hrdosti a my ich ešte utužujeme. Hovoríme im, vy nepotrebujete Európanov, musíte sa sami postaviť na nohy.“ Povedal to slovenský lekár a zakladateľ zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry, ktorý sa podieľa na rôznych humanitárnych projektoch v Keni.

Pramenitá voda Bystrina,to je zdravie, zdravie to je život!

pramenbystrina.sk

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ / STARÁ ĽUBOVŇA (17.2. - 22.2.2017) 17.02.17 Lekáreň Elixír, Obchodná 3 18.02.17 Lekáreň Viva, Mierová 94

Overal pre psa na pôvodná ce

26,99 €

-92% Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Čiapka ušiarka na pôvodná ce

14,99 €

-85% Totálny výpredaj - moderná, veľmi teplá unisex čiapka, vhodná na denné nosenie ale aj na lyžovanie.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

19.02.17 Lekáreň Benu, Levočská 4

21.02.17 Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8

20.02.17 Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland

22.02.17 Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland

21.02.17 Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8 Strojček na cestoviny

Detoxikačné náplaste na pôvodná ce

29,90 €

-24% Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

nová cena

22,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Mladý BIO zelený jačmeň

na pôvodná ce

11 €

-79%

na pôvodná ce

24,90 €

-73%

Chia semienka na pôvodná ce

25,99 €

-77%

Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

Jeho užívanie má detoxikačné, regeneračné a vyživné účinky, ktoré pomáhajú efektívne bojovať s mnohými zdravotnými neduhmi. Balenie obsahuje nová cena 200 g jačmeňa.

Chia semienka sú ideálnym zdrojom proteínov, vlákniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

2,34 €

6,90 €

SL 17-07 STRANA - 07

nová cena

5,99 €

S61_0139

www.

Viac o holokauste

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa zapojilo do európskych projektov, v rámci ktorých poskytuje informácie o problematike holokaustu na Slovensku. Oba projekty sú veľmi dôležité z hľadiska stimulácie výskumu. Sú to kľúčové projekty pre vybudovanie digitálnej infraštruktúry, aby bádatelia, ktorí pracujú s týmito webovými databázami, sa lepšie zorientovali v spleti často rozptýlených prameňov. Pre Dokumentačné stredisko holokaustu bolo veľmi zaujímavé vstúpiť do týchto projektov a mať možnosť participovať a získavať informácie o rôznych prameňoch.

Chýba sociálny dialóg

Mladým ľuďom chýba sociálny dialóg, ktorý by im dokázal priamo odpovedať na otázky, ktoré sa ich dotýkajú. V súvislosti so šírením radikálnych a extrémistických myšlienok medzi nimi to skonštatovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Stredisko vyzvalo rodičov a učiteľov, aby poukazovali na extrémizmus ako nežiaduci spoločenský jav, ktorý je v demokratickej spoločnosti neprípustný. „Žiadne z extrémistických prejavov, ktoré podnecujú k nenávisti voči určitým skupinám osôb, nesmú byť chránené právom a to ani v kontexte základného ľudského práva – slobody prejavu,“ povedala výkonná riaditeľka strediska Katarína Szabová.

Učitelia sa môžu učiť

Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia v stredných školách sa môžu hlásiť do programu USA, ktorý je zameraný na výučbu o holokauste. Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka učiteľom možnosť prehĺbiť si svoje znalosti. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke s tým, že do programu sa môžu hlásiť učitelia so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne na iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Termín odovzdania žiadosti je 31. marec. Podrobné informácie o programe sú na internetovej stránke www.fulbright.sk. internet


PRIJMEME NA PRÁCU V ČR a SR pracovníkov do TPP na pozície:

má protizápalové účinky,ničí vírusy, plesne aj baktérie, pomáha pri psoriáze, ekzémoch, akné, hemoroidoch. Posilňuje imunitný systém a regeneráciu, detoxikuje organizmus, pomáha pri problémoch tráviacej sústavy a iné...

VODIČ VZV (s praxou)

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 110 - 140 Kč/hod, resp. 4,0 - 4,50 € netto a ine benefity. Nástup možný ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERÁTOR VÝROBY

Liberec ��������������������

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

Objednávajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

������������������������� Vhodná aj pre kojencov.

LEN

str

án

ŽENY CH ����� CÚ

ZÁZRAČNÁ PLANÉTA AK MILÝCH CH HL LA ������

����������� ������������

�����str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RÝ NESPADNE

#10 Číslo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NÁ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÍRODA

PRÍŠERY Z HLBÍN

������������ ������ �������� ������������� ������� ���������� str.

54

VESMÍR

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydaní len za 12,90 €

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREČO ŠKODÍ CUKONÁM R?

V TOM TO ČÍSL E ĎALE

25 ÚŽASNÝCH ZÁBEROV

����������+

������ ��� � � ������ ���� � �������������� �������������� �� ������ � ��� ������ � str. 70

- JJan 2017

+Liečili Egypťania +Užívali ľudia infekcie plesňou? drogy +Čo je najdrahšíaj v minulosti? materiál na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparáda najkrajších vesmírnych výjavov

PRÍRODA

ČLOVEK

������� ����������� ��������� ������ � � ������ ������ � �����������

str. 40

J NÁJDETE. ..

ZVIER ATKÁ TO VIDIA INAK

ČLOVEK

5 ZBYTOČNÝCH ČASTÍ TELA

+ Naši domáci miláčikovia a ich vycibrené zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Žlčník aj mandle sú nahraditeľné

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

SL 17-07 STRANA - 08

85-00

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

Vlasová kozmetika, pomôcky a zariadenia pre kaderníctva

85_0000

BARDEJOV, Slovenská, 5/č.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com PREŠOV Hlavná 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk MICHALOVCE, Andreja Sládkoviča 5 (OC Karaka - oproti Kauflandu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochádzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotované stravovanie

Sl1707  

Sl1707

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you