Page 1

regionĂĄlne noviny

na rovinu s Gabikou Revickou strana 4-5 2

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

lubovniansko.sk

Ä˝UBOVNIANSKO Ä?. 07 / 14. februĂĄr 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

4 3 4

dvojtýŞdenne do 12 100 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

   

ZÄžava istĂĄ!

� montåŞ autofólií � fólie na karosÊriu � fólie proti kamienkom � výmena skiel vozidiel � karbónovÊ fólie

57-0028

0902 648 433

94-0034

novĂĄ kancelĂĄria OD VABEC

57-0029

  

3

    

  

    

ďż˝ Fiat ducato 9 miest, 1,3t nĂĄkladu,

ObjednĂĄvky na osobnĂŠ konzulĂĄcie

tel.: +421 908 513 263

02-0039

NĂ KLADNĂ A OSOBNĂ DOPRAVA, AUTOPOĹ˝IÄŒOVŇA.

Poriadam veťtenie z kariet na firmených akciåch.

  # 23 (

/4  (35# / !" "# #6 3 /7 89 8 /6 

52-0068

Popradskå 21 (výpadovka smer PP) 0905188891 � www. autofolielubovna.sk

57-0030

AUTOFĂ“LIE + AUTOSKLO

RumunskĂĄ veĹĄtica a lieÄ?iteÄžka MĂĄria Anabel z TV8 oÄ?istuje rodokmeĹˆ - rodinu, obytnĂŠ priestory, kancelĂĄrie, hotely, penizĂłny, reĹĄtaurĂĄcie, fitness centrĂĄ, diskotĂŠky, puby. VĂ˝klad z kariet a poradenstvo.

8

57-0014

1)1)&/(2 

PREDĂ M DOMĂ CI VÄŒELĂ? MED

4

   !"

=8 # 6 >0 6 ? ?'1@

$% & '&()& # +,-. *% /0

34 1)15 6 34  / 6

7 89.    

   ! " #

"A$ B ?'1

  

 # :;3<0

Firma Lujan Plus s.r.o. ponĂşka : PĹĄeniÄ?.otruby - 30 kg vrece : 6,90 â&#x201A;Ź KĹ&#x2022;mnu mĂşku - 35 kg vrece : 8,50 â&#x201A;Ź SlneÄ?nicu Ä?iernu : 0,59 â&#x201A;Ź / kg PĹĄenicu : 0,22 â&#x201A;Ź / kg Ovos, RaĹž : 0,19 â&#x201A;Ź / kg Kukuricu : 0,23 â&#x201A;Ź / kg KrĂĄliÄ?ie uĹĄi : 8,20 â&#x201A;Ź / kg Tel.kontakt: 052/772 16 59 alebo 0911 987 010, 0903 606 343

STOLĂ RSTVO HUDĂ K KUCHYNSKĂ&#x2030; LINKY VSTAVANĂ&#x2030; SKRINE NA MIERU

Do 28.02.2014 -15% z ceny

#$%&'(')'"*

 

firma PROMONT GLASS, s.r.o.

BEZRĂ MOVĂ&#x2030; ZASKLENIE LĂ&#x201C;DĹ˝IĂ? POSUVNEOTOÄ&#x152;NĂ&#x2030; systĂŠm IVETA

STRECHY

650 â&#x201A;Ź

ďż˝ ďż˝ ďż˝

VĂ?HODY

0908 658 910

www.tesarstvojm.webnode.sk

85-0117

7,45 â&#x201A;Źm2/s DPH

ďż˝

so zĂĄrukou 30 rokov na farbu

85-0063

0915 915 509

zĂĄkladnĂĄ cena

7

500 â&#x201A;Ź

AKCIA! PlechovĂĄ krytina

len

2

PRĂ?STREĹ KY STRIEĹ KY

zĂĄkladnĂĄ cena

AJ REKONĹ TRUKCIE NA KÄ˝Ă&#x161;Ä&#x152; NĂ­zkoenergetickĂŠ domy Vypracovanie cenovej ponuky zdarma

MasĂ­vne schody

RĂ MOVĂ&#x2030; ZASKLENIE LĂ&#x201C;DĹ˝IĂ? A TERĂ S POSUVNĂ?M SYSTĂ&#x2030;MOM systĂŠm TERMO plus

sklĂĄ je moĹžnĂŠ skladaĹĽ k boÄ?nej stene, 100% vysklenie kalenĂŠ sklĂĄ 6 mm bez zvislĂ˝ch rĂĄmov uzamykanie lĂłdĹžiĂ­ obmedzenie hluÄ?nosti a praĹĄnosti jednoduchĂŠ umĂ˝vanie z vnĂştra balkĂłna

SL 14-07 STRANA - 01

z hlinĂ­ka, ocele, dreva

TERASY

www.promontca.sk promont@promontca.sk mobil: 0918 623 064

69-0025

57-0014

0905 50 24 21

 

()& /C15 11DE

 $ (

kvetovĂ˝ 5â&#x201A;Ź/kg, pastovanĂ˝ 6â&#x201A;Ź/kg, pohĂĄnkovĂ˝ 6â&#x201A;Ź/kg, lipovĂ˝ 6â&#x201A;Ź/kg, agĂĄtovĂ˝ 7â&#x201A;Ź/kg, lesnĂ˝ 7â&#x201A;Ź/kg, medovicovĂ˝ 10â&#x201A;Ź/kg

www.vcielka-sl.sk

' ( )*$+,*-.-

/   01 

12-0038

www.vcielka-sl.sk 0905 50 24 21

57-0031

      !

 " #$% &

prĂ­vesnĂ˝ vozĂ­k 600kg. ďż˝ Ĺ koda Octavia II, 5miest

7


3

8

5

8 4 1 6 1 7 3

Právnik radí 5

3 4 6 7 1 5 2 7 4 8 6 8 1 5 7

Problémový spoluvlastník

Dobrý deň, sme traja podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti - dielne, každý v 1/3, pričom dvaja (A a B) JUDr. si rozumieme a vieme sa Maroš na všetkom dohodnúť, tretí Prosman spoluvlastník (C) však nie je

schopný sa dohodnúť nerešpektuje nás a dielňu bez nášho súhlasu prenajal tretej osobe, ktorá ju užíva za veľmi nízke nájomné, dielňu si zamyká vlastným zámkom a my nemáme ani prístup do dielne, ani nedostávame žiadne nájomné. Čo môžeme robiť, ako sa môžeme brániť? Vážený čitateľ, na úvod je potrebné uviesť, že v prípade, ak jednu vec vlastní viacero spoluvlastníkov, je každý spoluvlastník pri užívaní spoločnej veci povinný rešpektovať práva ostatných spoluvlastníkov, pričom mieru účasti na spoločnej veci vyjadruje pre každého spoluvlastníka práve výška jeho spoluvlastníckeho podielu. O hospodárení so spoločnou

vecou rozhodujú spoluvlastníci vzájomnou dohodou a ak takáto dohoda nie je možná, rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Pod hospodárenie so spoločnou vecou je možné zahrnúť i Vami opísaný prípad prenájmu spoločnej veci - dielne. V danom prípade o prenájme dielne rozhodol menšinový spoluvlastník bez akéhokoľvek súhlasu ostatných spoluvlastníkov, pričom užívateľ dielne platí nájomné tomuto menšinovému spoluvlastníkovi v ním určenej výške. Je možné konštatovať, že takto uzavretá nájomná zmluva je neplatná a, pokračovanie na nasledujúcej strane

PENIAZE

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2 byty/predaj 3 °Predám 3izb zrek byt, 88m2, garáž, 50 km od BA, Záhorie, blízko diaľ do Rak, Nem.30tis, 0948/035159 ° Predám 3+1 slnečný byt,s balkónom, Krompachy 33000€ garáž 8000€ prednostne s bytom ul.Lorencova, tel.0907639296 ° Predám jednoizbový byt čiastočne upravený. Blízkosť centra mesta. Kontakt 0907630848. °Na predaj 3 izbový RD v Podolínci s pivnicou a garážou, pozemok rovinatý 780m2, 58.000€, 0905520714

4

domy/predaj pozemky/predaj reality/iné

5 6 7

°Predám chatu vo Vyše. Ružbachoch 0903908893

stavba domácnosť

8 9

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSLmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SL 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SL zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

47-054

byty/prenájom

°Dám do prenájmu 2izbový byt v centre SNV.tel:0917 853 942 ° Dlhodobo prenájmem veľký 1-izbový byt,2balkóny,3.posch.sídl.Mier.Tel 0905 853 326, 0915 143 527

Národný týždeň manželstva 2014 v desiatkach miest a obcí Tento rok na Slovensku s heslom “Manželstvo – viac ako papier” Láska, vernosť, bezpečie, rodina. To sú hodnoty iniciatívy Národný týždeň manželstva (NTM), ktorá prebieha po celom svete práve tento týždeň od 10. do 16. februára. Jej cieľom je zdôrazniť dôležitosť celoživotného zmysluplného manželstva muža a ženy, ktoré je základom každej rodiny. V roku 2014 sa NTM koná na Slovensku už po štvrtý raz. Záštitu nad ním opäť prevzala pani Silvia Gašparovičová. Tento rok je témou “Manželstvo – viac ako papier”. Zdôrazňuje, že manželstvo nie je len formálny právny vzťah, ktorý spája muža a ženu. Chce vyjadriť, že manželstvo dáva zmysel vtedy, ak nie je len formalitou, ale jeho náplňou je láska, vernosť, bezpečie a rodinné spolužitie. Manželstvo je cesta, na ktorej sa učíme nemyslieť ako „ja“, ale stále viac ako „my“ – nepozerať sa iba na to, čo chcem ja, ale čo je dobré pre nás. Cieľom lásky je, “aby Ti bolo so mnou dobre”, nemení sa podľa pocitov a okolností, ostáva pevným bodom “v dobrom aj zlom”, v bohatstve aj chudobe”, “v zdraví aj v chorobe”, ako si manželia sľúbili vo svoj svadobný deň. Aj tento rok sú súčasťou NTM podujatia a akcie v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Celoslovenský tím každoročne zabezpečuje koordináciu z  troch centier (Banská Bystrica, Bratislava, Košice), mediálnu komunikáciu a internetovú stránku

www.ntm.sk. Lokálne tímy sa starajú o organizáciu miestnych akcií, ako aj o komunikáciu s lokálnymi médiami a propagáciu. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sa NTM začal slávnostnými koncertmi, nad podujatím vo svojich mestách prevzali záštitu primátori Milan Ftáčnik a Peter Gogola. V mnohých menších mestách a dedinách organizujú podujatia pre manželov priamo mestské úrady. Z podujatí v regiónoch možno z mnohých príkladov vybrať súťaž Najsympatickejší manželský pár mesta Sabinov, Valentínsky večer v Černovej, Tanečný večer s učiteľkou tanca v Pezinku, diskusiu s účastníkom Rely Paríž-Dakar a jeho manželkou v Ivanke pri Dunaji, či popoludnie pre manželov v UPC v Mlynskej doline v Bratislave so športovými a spoločenskými hrami. Počas týždňa ponúkajú zľavu pre manželov mnohé reštaurácie, kaviarne, cukrárne alebo hotely. Akciu manželský pár za cenu jedného lístka ponúka napríklad Slovenská filharmónia v Bratislave. Kompletná ponuka akcií a podujatí je zverejnená na stránke www.ntm.sk. Národný týždeň manželstva však nespočíva len v podujatiach, ešte viac povzbudzuje manželov k tomu, aby venovali čas, pozornosť a skutky lás-

SL 14-07 STRANA - 02

ky jeden druhému. Práve tento týždeň môže byť impulzom, aby si na seba našli čas, išli spolu na večeru, na prechádzku, zašportovať si alebo na kultúrne podujatie. Práve nedostatok času je tým, čo manželský vzťah najviac poškodzuje. NTM je “dobrou príležitosťou pre dobrých ľudí, aby robili dobré veci” na ktoré inak často zabúdajú a takto si ich môžu pripomenúť. Aj po NTM môžu ostať pevnou súčasťou ich každodenného života. Prvý raz sa Národný týždeň manželstva dostal na Slovensko v roku 2011. Celosvetová kampaň Marriage Week (http://www.marriage-weekinternational.com) prebieha už od roku 1997. Založil ju v Anglicku Richard Kane, ktorý tak chcel upozorniť na to, aké dôležité sú silné, fungujúce a trvácne manželstvá pre modernú spoločnosť. Súčasťou kampane sú osobnosti NTM – celebrity, ktoré sa stotožňujú s kampaňou a verejne vyjadria podporu manželstvu. Akciu podporujú aj vyjadrenia ďalších známych ľudí o  manželstve a  rodine. V tomto roku sú osobnosťami NTM hokejista Michal Handzuš s manželkou, držiteľa Stanleyho pohára NHL v  roku 2013 a účastník Olympijských hier v Soči. „Spievajte vo svojom manželstve pieseň lásky.“


možnosť sa vyjadriť) a teda rozhodovať o hospodárení. Z uvedených dôvodov odporúčame, aby ste informovali užívateľa okrem iného, na strane väčšinových spoluvlastníkov vznikol (nájomcu) o neplatnosti nájomnej zmluvy a spolu s druhým nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia od menšinové- spoluvlastníkom navrhli podmienky (aj výšku nájomného), za ho spoluvlastníka, ktorý možno uplatniť aj súdne. Nájomná ktorých by ste boli ochotní k nájmu dielne pristúpiť. V prípade, zmluva by bola uzavretá platne vtedy, ak by s jej uzatvorením ak sa na podmienkach nájmu s užívateľom dielne nedohodnete, alebo s užívaním dielne treťou osobou nesúhlasíte, je súhlasila väčšina podielových spoluvlastníkov. Vzhľadom na to, že spoluvlastnícke podiely osôb A, B a C sú potrebné vyzvať užívateľa dielne na jej vypratanie. Pokiaľ rovnaké, spoluvlastníci A a B, ktorí konajú v zhode v otázke k vyprataniu dielne nedôjde dobrovoľne, máte možnosť pohospodárenia so spoločnou vecou (aj v otázke nájmu) môžu dať na príslušný súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. vždy prehlasovať spoluvlastníka C (treba mu však vždy dať Na záver dopĺňame, že v prípade, ak nemáte záujem na zo-

Právnik radí

pokračovanie

trvaní v spoluvlastníckom vzťahu s podielovým spoluvlastníkom C, máte možnosť pristúpiť k zrušeniu vášho podielového spoluvlastníctva. Ak nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zruší spoluvlastníctvo a vykoná jeho vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Pri realizácii všetkých uvedených krokov sa poraďte s Vašim právnikom.

Vtip: Spitý mravec sa preberie z opice. Otvorí oči a zistí, že leží na tanku. Poškriabe si hlavu a povie: - Keď sa opijem, hocijakú blbosť dovlečiem domov! Gabriel Marquez: „Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.“

JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

3

NOTEBOOKY POČÍTAČE POKLADNE SOFTWARE PEČIATKY STAVBA

SERVIS PREDAJ

DOMÁCNOSŤ A ELEKTRO

PREDAJ

riadková inzercia

EXPRESNÉ PEČIATKY UŽ 10 ROKOV PRE CELÉ SLOVENSKO

SERVIS

Notebook HP 4 GB RAM, 500 GB HDD Windows 8 num. klávesnica 359,-€

občianska

Tablet 8" Prestigio len 109,- €

Externý HDD 1TB 59,- €

°Predám Notebook HP v super stave,2gb,500hdd,wifi,cam,15led,6hodin výdrž,dovoz-400eur,aj na splátky od 10eur,aj Tv Led Sencor Hd 81cm uhl.385eur po 10eur mes. 0903752333 °Predám koženú súpravu s 2 kreslami čiernej farby,valendu rozkladaciu na 2-lôžko zelenej farby,okrúhlu manželskú posteľ s úložným priestorom tmavo-ružovej farby,kuchynský kredenec,bicykel detský,dámsky. Smižany 053/4431361

Tlačiareň XEROX laser 59,- €

záhrada a zverinec 10

Popradská 8, Stará Ľubovňa Nákupné centrum „G“

www.ipcomp.sk

AUTORIZOVANÝ SERVIS ELCOM Tel.:052/2388222

57-0026

PEČIATKY NA POČKANIE

°Darujem fenu belg. vlčiak. 0908 560 134

hobby a šport deťom rôzne/predaj

11 12 13

°Predám gaučovú súpravu \“3-2-1\“ hnedá + konferenčný stolík, cena: 180.-€, 0911975647

rôzne/iné

14

°Ponúkam ubytovanie a stravu za výpomoc pri domácich zvieratách. Na stálo. Môže byť manželský pár alebo bezdomovec. Informácie: 0905 805 977

hľadám prácu zoznamka

15 16

°Štíhlu ženu bez záväzkov hľadá 60 ročný symp.SŠ. Tel.0908820007

JARNÁ AK C

Chcete si podať inzerát?

www.armakov.sk

ODRAZ DOKONALOSTI v nových povrchových úpravách škridiel

Adresa: Levočská 371/37, Stará Ľubovňa Mobil: 0903 611 654 0904 124 016 Tel.: 052 4323 489

SL 14-07 STRANA - 03

57-0027

-40%

IA

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSLmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SL 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SL zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


1 2

9

7 5 2

SLUŽBY A MAJSTRI OKNÁ, DVERE, BRÁNY ZDRAVIE, KRÁSA, MÓDA

na rovinu

s Gabikou Revickou

Prezradíte našim čitateľom, aké ste boli dieťa či žiačka v škole? Mala som svoj svet. Dlho som sa v škole cítila ako mimozemšťanka, ale ako píšem v mojej Juliet - vďaka socializmu sme mali na vidieku veľmi vzácnych učiteľov, ktorých systém akože trestal práve tým, že ich poslal na vidiek. Akú najväčšiu vylomeninu ste ako dieťa vyrobili? Ja som bola naozaj dobré dieťa.:-) Vždy ste chceli byť spisovateľkou alebo ste ako dieťa túžili aj po inom povolaní? Nie, najprv som chcela byť kozmonautka, presne ako môj brat, ale ani jednému z nás to akosi nevyšlo... Spomeniete si na svoj prvý job či prvý zárobok? Celý život podnikám, čiže môj prvý job bol tiež podnikateľský. Vymyslela som si telefonické zastupovanie firiem - bola som na materskej a v tom čase mala máloktorá firma odkazovač. Firma, pre ktorú som mala preberať odkazy, však dlho nefungovala a krátko po našej dohode o zastupovaní som sa z televíznych novín dozvedela, že čosi vyviedli a už nesmú podnikať.... A čo ten zárobok? Bol v tomto prípade vôbec nejaký? Jasné, päťsto korún, pred vyše dvadsiatimi dvoma rokmi – dostala som ich ako zálohu. Potom neskôr som začala robiť účtovníctvo, boli to väčšie peniaze, ale pribudla k nim ohromná zodpovednosť. Máte životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Mám svoje priority. Ale keby som sa mala držať nejakého motta, tak tohto: Keď ide niečo veľmi ťažko, choď od toho preč! Koho považujete za najdôležitejšieho človeka vo svojom živote? Moju rodinu. Maktub. Ako oddychujete? Máte obľúbenú hudbu, film, miesto na relax? Nielen ja, ale celá moja rodina milujeme prírodu, čerstvý vzduch a vyhľadávame energeticky silné miesta - primárne na Slovensku, je to moja práca aj poslanie. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou (svetovou i slovenskou) by ste aspoň na chvíľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Chcela by som sa ešte stretnúť s Annou Gavaldou, je to môj literárny vzor, francúzska súčasníčka, už sme sa raz stretli, ale želám si stráviť s ňou viac času. Inak, páči sa mi byť mnou.:-), ale ak by to muselo byť, vyskúšala (pokračovanie na ďalšej strane)

Nečistoty z nej spôsobujú premnoženie plesní a baktérií a tie sa praním dostávajú na odev a v neposlednom rade spôsobujú zápach. Neodstránené nánosy vodného kameňa môžu na prádle zanechať škvrny. Filter je dôležité čistiť podľa návodu. Ak Práčka - neoceniteľný pomocník každej ženy. Perie, v niekto- to baby nezvládnete, povolajte chlapa. Údržbou filtra predĺžite rých domácnostiach, aj každý deň a vďaka nej chodíme čistí. životnosť práčky. Bubon čistíme podľa potreby raz až trikrát za Ale ruku na srdce, kto sa stará o to, aby bola čistá? Väčšinou mesiac (podľa toho ako často perieme). sa ňou začneme zaoberať, až keď začne smrdieť alebo sa Aj bez prípravkov z drogérie veľmi dobre vyčistíme usadeniny pokazí. Práčku je dôležité čistiť priebežne: filter každé tri me- z práškov, gélov a vodného kameňa. Starú handru alebo uterák vyperieme v 2 dcl octu alebo kyseliny citrónovej na maximálnej siace a generálku potrebuje 2- krát za rok. Dávkovaciu nádobku na prášok a aviváž čistite pravidelne. teplote. Ocot môžeme používať pri normálnom praní kedykoľ-

Gazdinka radí

Ako vyčistiť domáceho pomocníka

vek. Okrem plesní a zápachu vás môže zbaviť aj ekzému a pritom prádlo po octe nie je cítiť. Generálku práčky môžete urobiť pomocou 1 kg kryštálovej soli (kúpite v poľnohospodárskych potrebách, drogérii) a 1 litra bieleho octu (8% alkoholu). Najskôr nalejte priamo do bubna 3-4 litre vody pridáte roztok kryštálovej soli s vriacou vodou a práčku pustíte na najdlhší prací program pri teplote 95 °C. Po ukončení programu vyčistíte filter a opäť pustíte práčku na najdlhší program, no tentoraz perte s octom, ktorý nalejete priamo do práškového dávkovača. ... a keď nechcete mať zošednuté prádlo, nepoužívajte aviváž. gazdinka Evka

Štefaniková 62, 085 01 Bardejov tel. 0949 812 555, email: marek@statex.sk

www.statex.sk

Ponúkame: • OKNÁ, DVERE PVC a HLINÍKOVÉ; • VCHODOVÉ, VNÚTORNÉ, PROTIPOŽIARNE a BEZPEČNOSTNÉ DVERE; • NEREZOVÉ ZÁBRADLIA; • GARÁŽOVÉ A PRIEMYSIELNÉ BRÁNY • Dovoz, demontáž, montáž a murárske práce • Príslušenstva: - Kľučky do dverí, žalúzie, siete proti hmyzu, parapety... 1800x1500

2100x1500

1200x1500 1500x1500

Ceny sú uvedené s DPH; Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov;

DODÁVKA OKIEN OD 7-10 PRACOVNÝCH DNI;

Nemecké profily SALAMANDER, ALUPLAST / Kovanie MACO

85-0057, 85-0123

8 2 9 6 1 6 7 9 5 3 5 6 1 7 2 3 8 9 1

0907 779 012

SL 14-07 STRANA - 04


Správny muž nemá čas na iné ženy. Má veľa starostí s tým, ako ukázať to, že miluje len tú jednu. (Neznámy) Láska začína až tam, kde už nie je možné čakať žiadny dar. Sedem krokov k šťastnému manželstvu: Menej mysli, viac cíť (Exupéry) Tam, kde je muž skutočne mužom a žena naozaj ženou, Menej sa mrač, viac sa usmievaj Menej hovor, viac počúvaj vzniká čosi ako zázrak. (M.Horníček) V manželstve sa občas treba hádať, lebo tak sa navzájom Menej posudzuj, viac prijímaj Menej pozoruj, viac urob dozvieme niečo o sebe. (Goethe) Nie si pánom, ale manželom, nedostal si otrokyňu, ale man- Menej sa sťažuj, viac oceňuj želku. Odplácaj sa jej pozornosťou a buď jej vďačný za lásku. Menej sa obávaj, viac miluj (Doe Zantamata) Kto nemiluje, ten sa nudí a nudu zaháňa stále novými dráž(sv.Ambróz)

Odborníci radia

didlami a chce mať stále viac objektov lásky, namiesto toho, aby skutočne miloval jedného. (E.Fromm) Detská láska sa riadi princípom: „Milujem, pretože som milovaný. Zrelá láska sa riadi princípom: Som milovaný, pretože milujem. Nezrelá láska hovorí: Milujem ťa, pretože ťa potrebujem. Zrelá láska hovorí: Potrebujem ťa, pretože ťa milujem. (E.Fromm) Láska, ktorá sa bojí zriekania ešte nie je pravá. (A.Dermek) Odpustenie je prejavom sily, pomsta je prejavom slabosti a žiarlivosť je priznaním vlastnej bezmocnosti. (XY) Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúrte. (William Shakespeare)

Vtip: Hovorí šéf zamestnancovi: - Zdá sa mi, že dnes nemáte žiadnu chuť do práce! - Mám, ale človek sa musí vedieť ovládať. Benny Hermansson: „Pokiaľ nerobíte chyby, pravdepodobne spíte.“

5

KULTÚRA A RÔZNE VECI

na rovinu

s Gabikou Revickou

(pokračovanie z predošlej strany) by som si byť krátku chvíľu MERYL STREEP vo filme Mama Mia. Prečo? Zaspievala by som si ABBU, proste, milujem ABBU a v Mama Mii je mnoho veselej hudby. Ale bolo by rovnako vábivé vyskúšať si aj deň života niekoho, kto žije dokonalý holistický život, no to asi nejde asi o nejakú svetovo známu osobnosť... Chceli ste byť niekedy mužom? Kedysi, keď som bola dievčatko. Dnes som veľmi šťastná, že som ženou. Nakoľko súhlasíte s výrokom z filmu Pásla kone na betóne - Nemaš chlopa, nemaš pravdy...? Trochu by som to pretočila, skôr by som súhlasila s výrokom - Nemáš ženy, nemáš pravdy, lebo veď kto má vždy pravdu...? Že by ženy? Čo by ste ešte o ženách povedali? Hrdo sa hlásim k mojej mantre z obálky mojich Momentov, ku ktorej patrí heslo: Byť šťastne vydatá dá poriadne zabrať... Keď hovoríme o mužoch, spomínate si ešte na svoju prvú lásku či prvú pusu? Istotne, mala som štyri či päť rokov. Keď ma pobozkal, rozplynula som sa... Prezradili by ste, kto to bol? Malý chlapec z Budapešti. Naši rodičia boli dobrí priatelia a moja prateta z Maďarska ho zvykla varovať, tak občas pricestovala spolu s ním. Nikdy neviete, čo robia deti za dverami! Aký je Váš postoj k predmanželskému intímnemu životu či k nevere? Je to na každom z nás, ako sa rozhodneme, naozaj si myslím, že ide o veľmi osobné rozhodnutie kohokoľvek. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Vedome nie. No, predsa. Moje deti boli veľmi sklamané, keď zistili, že darčeky nenosí Ježiško... Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív GR

SL 14-07 STRANA - 05


8 1 3

4 6 4 7

7

5 2

2 1 5 3

8

2 7 3 5 8 6 1 6 2 8 1

07:25 KRIMI 08:00 SÚDNA SIEŇ: Nevlastní súrodenci 09:00 SÚDNA SIEŇ: Búračka 09:50 SÚDNA SIEŇ: Rodinu si nevyberáš 10:50 Áno šéfe, Veľká Británia - Návraty 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 11 13:40 Podvodníci 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Lenivá ako voš 18:00 SÚDNA SIEŇ: Syn si postavil hlavu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 NOVÝ PANELÁK: Zrada 21:30 KUKÁTKO 22:30 DEDIČSTVO: Bez domova 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 00:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 01:35 Podvodníci 02:25 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ

06:45 Sila lásky 07:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:20 Helicops: Autorkou scenára je smrť 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Kolonáda 15:05 Bláznivo zamilovaní: Žiadna bolesť 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 5/68 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 John Rabe 22:35 Tonyho pomsta 6/8 23:30 Prežiť!: Krv na horách 00:20 Helicops: Autorkou scenára je smrť 01:05 Tonyho pomsta 6/8 02:00 Dámsky klub 03:40 Sila lásky VI. 13 04:30 Bláznivo zamilovaní: Žiadna bolesť 21/52

07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 PANELÁK: JOJKA Zrada 09:05 SÚDNA SIEŇ: Výžierka 09:55 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 SÚDNA SIEŇ: Mami, už nechcem! 10:50 Áno šéfe, Veľká BriMARKÍZA Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra tánia - Návraty 12:00 NOVINY O 12:00 12:45 Kosti 13:40 Pod11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:05 Monk 15:00 Krok za krokom vodníci 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Má či nemá úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi milenca? 18:00 SÚDNA SIEŇ: Dobrá mama 19:00 VEĽKÉ NOVINY neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Ro- TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: dinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Krok za krokom Som krava 21:30 VDOVA 5 22:30 Zbohom, Slovensko! 00:10 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Profesionáli: Kondičné testy 01:10 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:10 Podvodníci 02:55 PANELÁK: Som krava 03:40 KRIMI Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex

06:45 Sila lásky 07:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:20 Helicops: Iľjušin 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:25 Postav dom, zasaď strom 15:05 Bláznivo zamilovaní: Slnko zhaslo 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:25 Grand hotel: Ukradnutý list 22:45 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:30 Helicops: Iľjušin 00:20 Grand hotel: Ukradnutý list 01:35 Občan za dverami 02:05 Dámsky klub 03:40 Sila lásky 04:30 Bláznivo zamilovaní: Slnko zhaslo

06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 08:00 NOVÝ PAJOJKA NELÁK: Som krava 09:00 SÚDNA SIEŇ: Suchý 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 strom 09:50 SÚDNA SIEŇ: Kto chce zabiť matku? 10:50 Áno MARKÍZA Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra šéfe, Veľká Británia - Návraty 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kos11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:05 Monk 15:00 Krok za krokom ti 13 13:40 Podvodníci IV. 13 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 15:40 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVI- SIEŇ: Detský tábor 18:00 SÚDNA SIEŇ: Nedá mi dýchať 19:00 NY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za 20:30 NOVÝ PANELÁK: Nečakaný hosť 21:30 C.S.I.: Kriminálka krokom 23:35 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad Miami 22:30 Vtierka Castle 23:30 Kosti 00:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 01:25 Vtierka Castle 02:15 Podvodníci 02:55 KRIMI 01:15 Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex

06:45 Sila lásky 07:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:20 Helicops: Čertov vrch 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Postav dom, zasaď strom 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Stretnutie 15:00 Bláznivo zamilovaní: Keď láska končí 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov: Arsenal Londýn - Bayern Mníchov 22:45 Liga majstrov - zostrihy 23:25 Helicops: Čertov vrch 00:15 Reportéri 00:40 Cirkus, Cirkus 2010 02:20 Dámsky klub 03:45 Sila lásky 04:35 Bláznivo zamilovaní

07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 PANELÁK: Nečakaný hosť 09:00 SÚDNA SIEŇ 10:50 Áno šéfe, Veľká Británia 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 Podvodníci 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Teta 18:00 SÚDNA SIEŇ: Tvoja milenka v mojom byte 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Malá kope 21:30 Profesionáli: Poľovačka 22:30 Hoď svišťom: Ďurova žena 23:15 Najlepšie Haló 23:50 Šokujúca zmena 00:50 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:00 Podvodníci 02:40 Dexter 03:30 KRIMI 03:50 PANELÁK: Malá kope 04:35 PÁLI VÁM TO?

06:45 Sila lásky 07:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:20 Helicops: Judáši 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:55 Bláznivo zamilovaní: Chcem si ťa vziať 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Osudný pád 21:50 Reportéri 22:15 Sherlock II.: Psy baskervillské 23:45 Helicops: Judáši 00:35 Autosalón 01:00 Slovensko v obrazoch 01:25 Svet v obrazoch 02:00 Dámsky klub 03:35 Sila lásky 04:25 Bláznivo zamilovaní

07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 NOVÝ PANELÁK: Malá kope 09:05 SÚDNA SIEŇ: Hovädo tréner 09:55 SÚDNA SIEŇ: Daj mi svätý pokoj 10:55 Už dosť, šéfe! VI. 1/15 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 15 13:40 Podvodníci IV. 15 14:40 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 7 15:40 PÁLI VÁM TO? 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Takto sa syn nespráva 18:00 SÚDNA SIEŇ: Kamošky 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:05 Nový štart, 12 000 Eur od JOJky! 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Prefíkané slúžky 22:30 Labyrint 1,2/2 02:45 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII. 7 03:30 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas VIII. 15 04:10 Komplikované osudy

06:45 Sila lásky 07:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 08:20 Helicops: Projekt Breinstorm 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Občan za dverami 14:25 Reportéri 15:00 Bláznivo zamilovaní: Opúšťan ťa 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 5 proti 5 EXTRA - piatok pre celé Slovensko! 21:40 Stopa ružového pantera 23:15 Nikto nie je dokonalý 00:15 Helicops: Projekt Breinstorm 01:05 Tajomstvo mojej kuchyne 01:45 Dámsky klub 03:30 Drišľakoviny: Drišľak nás zabáva 04:40 Drišľakoviny: Drišľak nás zabáva

05:40 KRIMI 06:00 TOP STAR 06:30 My Little Pony 07:00 Max Steel 07:25 Káčerovo 08:25 Dobrodružné leto 10:30 Prefíkané slúžky 12:35 Honba za Klenotom Nílu 14:55 Romantický únos 17:30 CENA JE SPRÁVNA 18:00 NÁKUPNÉ MANIAČKY 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:05 Nový štart, 12 000 Eur od JOJky! 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 KUKÁTKO 21:30 Vojak 2 Americký akčný triler inšpirovaný skutočnou udalosťou. MN 15 2009 T. DiBiase, T. Morrison, L. Coxová, R. Coleby, M. Rooker, K. B. Jonesová, S. Boonthanakit, D. Hetrakul, M. Ponomarevaová. 23:35 Deň, keď sa zastavila Zem 01:50 Štvanec 03:25 Operácia Dunaj

07:10 Ahoj,braček! 07:20 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:35 Franklin 07:50 Flipper a Lopaka 08:15 Garfield 08:30 Fidlibumove rozprávky 08:55 Teta: Svadba 09:50 Arabela sa vracia 10:25 Berlin, Berlin: Generácie 11:20 5 proti 5 EXTRA 12:35 On air 13:00 Pošta pre teba 14:05 Dve deti, manželka a dcéra 15:40 Stopa ružového pantera 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke: Pieckový háj na Gemeri 19:00 Správy RTVS 20:25 Pošta pre teba 21:30 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Záchrana 22:00 Krajina rebelov 23:45 Vražda medzi priateľkami 01:15 Dve deti, manželka a dcéra 02:45 Krajina rebelov

05:05 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 05:55 Asterix dobýva Ameriku 07:35 Ultimate Spider-Man 08:30 Káčerovo 09:25 Šéf v utajení 7,8 11:25 Pozná ju ako svoje boty 14:15 Cesta do minulosti 15:55 Deň, keď sa zastavila Zem 18:20 Nové bývanie 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 Profesionáli: Mamachuana 3 21:30 21 Jump Street orých si mysleli, že sú už dávnou minulosťou... Americká akčná kriminálna komédia. MN 15 2010 J. Hill, Ch. Tatum, B. Larsonová, D. Franco, R. Riggle, Ice Cube, E. Kemperová, J. M. Johnson, N. Offerman a ďalší. 00:05 Než diabol zistí, že si mŕtvy 02:30 Gigantické presuny 03:20 Zemetrasenia 3 04:05 Správna vec

07:00 Ahoj,braček! 07:10 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:20 Franklin 07:35 Flipper a Lopaka 08:25 Garfield 08:40 Zázračný ateliér 09:05 Megamozog 09:35 Autosalón 10:05 Čarovné miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Poirot: Vražda na golfovom ihrisku 15:15 Zlatá klasika: Smrť šitá na mieru 16:45 ZOH 2014 Soči: ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL 19:00 Správy RTVS 20:20 Kolonáda 7/13 21:15 Sprisahanie strelného prachu 1/2 23:00 Agatha Christie : Poirot: Vražda na golfovom ihrisku 00:45 O 5 minút 12 01:50 Sprisahanie strelného prachu 1/2

TV program pondelok

06:00 Teleráno 08:30 Zlaté manželky 09:25 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:05 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Zlaté manželky 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Krok za krokom 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:15 Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex MARKÍZA

TV program utorok

TV PROGRAM

duchovné okienko

Ján Buc

Život prúdi cez úctu Niekedy sa mi zdá, že nám na Slovensku chýba úcta. A tým nemyslím len úctu k druhým, ale aj k sebe samým. A to sa potom odráža i vo vzťahoch s inými ľuďmi. Ak sa pozriete na našich ľudí, možno na tých, ktorých stretávate v autobuse, v práci, v škole, v obchode či v zrkadle, tak môžete vidieť zväčša takých, ktorí sú akoby pri zemi, niekedy až prinízko. Tlačíme sa dole a necítime pozvanie života meniť veci, nepripúšťame, že by sme mohli byť šťastní, očakávame, že bude stále iba horšie. Sme pesimisti, negativisti, uhundranci, často zlomení ľudia. Ak sa to vás netýka, prepáčte. Pokojne môžete prestať čítať tento článok a robiť niečo užitočnejšie. Pre ostatných pokračujeme ďalej. Úcta a hodnota v človeku môže byť pošliapaná už v detstve. Keď o nás druhí nemali patričný záujem, keď sme zakúšali ponižovanie, týranie, nedostatok lásky a prijatia. Človek sa potom často nastaví tak, že takto to má byť. Následne ani sami voči sebe nemáme úctu. Neustále sa ponižujeme a dokonca nie sme ochotní ani prijať úctu od iných ľudí. Sme “dole” a bez nádeje, že sa niečo môže zmeniť k lepšiemu. Prosím, skúsme sa pozerať na seba a život z inej perspektívy. Skúsme počúvať do nášho života aj iné slová ako klamstvo a ohováranie. Opýtajme sa dobrých ľudí okolo nás, ako nás vidia, čo si na nás vážia. Myslím, že to nám môže pomôcť otvoriť svoje vnútro, a ak tomu uveríme, môžeme si začať vážiť aj seba. Potom, áno, až potom keď prežívam, že mám hodnotu, môžem dávať hodnotu iným ľuďom. Ak mám úctu k sebe, môžem mať úctu k iným ľuďom. Boh je ten, ktorý má úctu ku všetkým. On je Otec, ktorý „dáva slnku svietiť na zlých aj na dobrých“ a „zosiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“. Boh „má lásku pre každého.“ Aj pre nás, aj dnes. Ján Buc, katolícky kňaz

17. 2. 2014

18. 2. 2014

TV program streda

19. 2. 2014

TV program štvrtok

20. 2. 2014

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:05 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Krok za krokom 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:10 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex

TV program piatok

21. 2. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Komisár Rex III. 5/12 11:45 Kobra 11 XVI. 14/15 12:40 ZOH 2014 SOCHI: SEMIFINÁLE V HOKEJI 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 6/25 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:40 ZOH 2014 SOCHI: SEMIFINÁLE V HOKEJI 20:40 Križovatka smrti 3 22:20 AKČNÝ PIATOK: Batman začína 01:05 Kobra 11 XVI. 14/15 02:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 6/25 02:45 Monk III. 4/16 03:25 Komisár Rex III. 5/12 04:15 Kobra 11 XVI. 14/15 MARKÍZA

TV program sobota

22. 2. 2014

05:20 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Komisár Rex III. 5/12 06:45 Tom a Jerry 07:10 Kung Fu Panda I. 13/16 07:35 Tučniaky z Madagaskaru 13/16 08:00 K. O. 10:00 Wild Wild West (HD) 12:00 Batman začína 14:40 Zlaté manželky 15:40 ZOH 2014 SOCHI: ZÁPAS O TRETIE MIESTO V HOKEJI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Šéfovia na zabitie (HD) 22:30 Sociálna sieť 00:45 Šéfovia na zabitie (HD) 02:20 Sociálna sieť 04:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 6/25 MARKÍZA

TV program nedeľa

23. 2. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 7/25 06:45 Scooby-Doo 07:35 Tom a Jerry 08:00 Kung Fu Panda I. 14/16 08:25 Tučniaky z Madagaskaru 14/16 08:45 Skautky Beverly Hills 10:55 Križovatka smrti 3 12:40 ZOH 2014 SOCHI: FINÁLE V HOKEJI 16:55 Lara Croft - Tomb Raider 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Salt (HD) 22:25 Nezvratný osud 2 00:15 Lara Croft - Tomb Raider 01:55 Wild Wild West (HD) 03:30 Salt (HD) MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

SL 14-07 STRANA - 06


Mgr. Radoslav Gloznek

Vždy klientom radím, aby inzerovali pravidelne, každý týždeň. Prečo? Naše noviny by odborník na reklamu označil odborne ako neadresný direct mailing do domácnosti v danom regióne. Slovo neadresný reprezentuje všetkých, ktorí majú schránku v danom regióne bez toho, že by sme sa pozerali na to, či

ide o niekoho konkrétneho. Direct mailing je priame podanie, doručenie (do schránok). Charakter našich novín preto veľmi súvisí s tým, aby nasadenie inzercie bolo čo najčastejšie, ideálne každý týždeň. No nie preto, že si to tak prajeme my. Pravidlá v tomto určuje váš potenciálny zákazník, ktorého oslovujete reklamou. My sme iba v rovine sprostredkovateľa. Zoberme si nasledujúci príklad: Starší manželský pár sa rozhodol vymeniť svoje staré vchodové dvere, počul už niečo o bezpečnostných dverách. Toto ich rozhodnutie vzniklo presne minulý piatok a spoločne začnú s hľadaním informácií. Významným zdrojom informácii v ich prípade bude práve naše médium. Pre-

O daniach chceme

listujú si noviny, ktoré im prišli cez víkend do schránky, ale váš inzerát tam nebol. Prečo? Pretože ste sa rozhodli inzerovať raz mesačne s veľkým inzerátom, namiesto toho, aby ste si radšej za tie isté peniaze dali menší inzerát každý týždeň. Tento príklad vám asi najlepšie vysvetlí význam slova neadresný. Vy a ani my jednoducho nevieme o nákupných rozhodnutiach spotrebiteľov, nevieme kedy vznikajú, v ktorom meste alebo dedine okresu. Ak ich nezasiahneme v správny čas nemôžete očakávať, že budete mať zákazníkov. Ak si inzerciu rozplánujete na každý týždeň v roku, tento problém odpadá, pretože vaše pokrytie je 100%. P.S.: Ak máte postreh, otázku, píšte na: radoradi@regionpress.sk

rozhodovať na Slovensku

Boj proti práci

Slovensko patrí v Európskej únii k štátom, ktoré majú nižšie dane. Je to tak správne, lebo naši ľudia majú aj nižšie príjmy. Zároveň chceme dobehnúť v životnej úrovni bohaté krajiny. K  tomu potrebujeme prilákať viac zahraničných investícií. Tie vytvoria aj viac pracovných miest. Naše dane sú však tŕňom v oku mnohých politikov v starých členských krajinách. Možno si pamätáte, že tesne pred naším vstupom do EÚ na nás vyvíjali nátlak

Jeden z dôvodov, prečo na Slovensku nie sú nové pracovné miesta, je Ficov boj proti práci. Fico a  jeho vláda robia všetko pre to, aby ľudia na Slovensku nemali prácu, aby boli nezamestnaní, aby žili zo sociálnych dávok a mali strach, čo s nimi bude zajtra. Potrebuje takých voličov, ktorí mu znova sadnú na lep, na jeho sľuby, o ktorých dopredu vie, že ich nesplní.

Ján Oravec, volebný líder SaS v eurovoľbách

Všetci za Brusel, my za vás!

(TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš – Pieniny pripravuje projekt revitalizácie minerálnych prameňov v regióne. Nesie názov Cesta minerálnych prameňov a vyžiada si investíciu vyše 87.000 eur, na čo sa využijú zdroje z programu slovensko-švajčiarskej spolupráce cez nadačný fond Ekopolis. Projekt odštartoval dnes konferenciou v kúpeľoch Červený Kláštor a OOCR ho realizuje spolu so švajčiarskym partnerom, Inštitútom krajiny a životného prostredia na Vysokej škole technickej v Rapperswile. „Voda je jednou z najcennejších surovín a najdôležitejších látok pre život človeka. Napriek tomu, že Slovensko patrí medzi regióny bohaté na vodu a liečivé minerálne pramene, nie vždy si ich hodnotu uvedomujeme. Nie je to tak ale v prípade nášho regiónu, kde sa zrodila jedinečná myšlienka vytvorenia turistickej trasy minerálnych prameňov pod názvom Cesta minerálnych prameňov,“ informoval výkonný riaditeľ OOCR Aleš Solár. Cestu bude tvoriť 12 prameňov v 11 obciach, a to Bajerovce, Červený Kláštor, Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Lacková, Legnava, Litmanová, Nová Ľubovňa, Sulín a Vyšné Ružbachy. Švajčiarsky inštitút sa zameriava na analyzovanie prírodného prostredia a vypracovávanie koncepcií a stratégií ekoturizmu. „V priebehu projektu nám poskytne cenné rady a pripraví nám koncept rozvoja ekologického cestovného ruchu, ktorý bude jedným zo základných pilierov dlhodobej stratégie cestovného ruchu v regióne pod značkou Najzdravší región Slovenska,“ upozornil Solár. Ako dodal, „naša príroda svojou krásou a rozmanitosťou nijako nezaostáva za tou švajčiarskou. To, čo sa však musíme od našich švajčiarskych partnerov naučiť, je využívať toto prírodné bohatstvo vo svoj prospech, chrániť ho, zveľaďovať ho a v neposlednom rade poskytovať kvalitné služby pre návštevníkov“. Cesta minerálnych prameňov poskytne návštev-

sv. F. Saleský: „Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou.“

2/11/14 11:32 AM

níkom komplexnú regeneráciu organizmu cez liečivé účinky v oblasti srdcovo-cievnych ochorení, tráviacich ťažkostí, pohybového ústrojenstva, onkologických a kožných ochorení, metabolických problémov či očistu ducha. Kritériom pre zaradenie jednotlivých prameňov do projektu bola ich dostupnosť z obce, resp. z okolitých turistických trás. Mnohé z prameňov si vyžadujú čistenie a opravu. „V iných prípadoch, najmä tam, kde už miestni pracujú na zveľadení prameňov, pôjde skôr o úpravu a skrášlenie okolia,“ dodal Solár. Projekt zahŕňa i budovanie alebo opravu prístupových ciest, výmenu poškodených častí či dobudovanie a opravu prístreškov a altánkov pre turistov, ako aj osadenie informačných tabúľ vo viacerých jazykových mutáciách. „Súčasťou projektu budú aj prvé slovenské zariadenia pre Kneipp terapiu, ktoré predstavil švajčiarsky partner. Tá je založená na využití teplotného rozdielu medzi studenou a teplu vodou, resp. medzi teplou vodou a pohybom na stimuláciu teplotných receptorov nášho organizmu, čím pozitívne pôsobí na krvný obeh, metabolizmus, prekrvenie končatín na periférii organizmu a zároveň vedie k otužovaniu,“ vysvetlil Solár. Terapia je vhodná pri bolestiach hlavy a kĺbov. Pre potreby využitia Kneippových kúpeľov sa v rámci projektu vytvoria odtoky prameňov na chodenie vo vode, ktoré budú zabezpečené zábradlím a lavičkou. „Návštevníkom regiónu tak chceme aj vďaka Ceste minerálnych prameňov poskytnúť pridanú hodnotu, ktorú nezíska nikde inde pri bežnej turistike,“ vysvetlil Solár zámery regionálnej organizácie s tým, že Cesta minerálnych prameňov by sa mala v budúcnosti rozšíriť o ďalšie obce či iné atrakcie. Región Severného Spiša má totiž vyše 80 prameňov, medzi najnavštevovanejšie a najznámejšie patria tie vo Vyšných Ružbachoch, v Červenom Kláštore, Ľubovnianskych kúpeľoch, na hore Zvir v Litmanovej či prameň Sulinka.

SL 14-07 STRANA - 07

Jozef Mihál Podpredseda SaS

7

KULTÚRA A RÔZNE VECI PRÁCA

Firmy neponúkajú nové miesta. Boja sa Zákonníka práce, vysokých nákladov na dane i odvody. Už niekoľko dní platí zákon, podľa ktorého firma dostane pokutu najmenej dvetisíc eur, ak mzdová účtovníčka neskoro prihlási nového zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Týka sa to aj dohodárov. Keby ste mohli brigádovať, ale majiteľ firmy nemá práve poruke mzdárku (môže mať choré deti) a neprihlási vás načas, vyjdete ho draho pre likvidačnú pokutu. A tak prácu nezískate, hoci ste mohli. Je to choré. Takýchto zlých zákonov je však viac. Zodpovednosť za to nesie sľubotechna Robert Fico.

Minerálne pramene vytvoria v regióne novú turistickú trasu

zerat_05.indd 1

- Dežo, požičaj mi 100 eur! - Dobre, požičiam, ale od koho?

Mnohí ľudia nemajú prácu. A to napriek tomu, že Robert Fico všetkým sľúbil istoty a dostatok pracovných príležitostí.

nemecký kancelár a švédsky premiér. Chceli, aby sme zvýšili daňové zaťaženie. Tieto pokusy zatlačiť nás k múru neboli v roku 2004 úspešné. No tlak pokračuje aj po našom vstupe do EÚ. Staré členské krajiny majú vysoké dlhy a neudržateľné sociálne systémy. Preto majú aj vysoké dane. A tak pod rúškom takzvanej daňovej harmonizácie chcú využiť Brusel na to, aby nás prinútili zvýšiť dane. V záujme Slovenska je však zachovanie daňovej konkurencie. Je užitočná pre našu ekonomiku a znamená aj viac peňazí vo vreckách občanov. Preto sme rozhodne proti daňovej harmonizácii. Sme za to, aby sme o výške daní rozhodovali na Slovensku.

03-0009

www.Eurovolby2014.sk

Vtip:

myslím si

Igor Matovič

Fico prezidentom? Čo si vy myslíte? Bude, či nebude? Stávkové kancelárie tvrdia, že bude. Na Fica vypísali najmenší kurz. Presne opačne to vidia prieskumné agentúry. Naposledy Focus zverejnil prieskum, z ktorého vyplýva, že to ani zďaleka nemá isté. V druhom kole ho vraj môže poraziť Kiska.

03-0013

Rado radí

Ja si myslím, že nebude. Keď kandidoval Kotleba proti smerákovi Maňkovi, Fico sa nechal počuť, že Kotlebu porazí aj vrece zemiakov. No, a ja mám teraz pocit, že to zrazu môže platiť priamo pri premiérovi. SMER už ovládol všetko - prijíma zákony, vládne, určuje vedenie polície, prokuratúry, súdov a aj všetkých kontrolných inštitúcií. Inak povedané môžu v kľude ďalej kradnúť a posúvať kamarátom miliardy z našich spoločných daní a nikdy na to nedoplatia. Veď vlastní ich vyšetrovať nebudú, neobžalujú a ani neodsúdia! Zvrátené. Chýba im už len prezident ... a budú mať úúúplne všetko. Lenže ja mám pocit, že výrazná väčšina ľudí si ani len nevie predstaviť návrat Slovenska do doby, kedy všetky rozhodujúce posty v štáte ovládala jedna jediná strana. A nech sa nám to zdá akokoľvek paradoxné - aj mnoho voličov SMERu takto zmýšľa. Uvedomujú si, že síce majú Fica radi a SMERu fandia, ale vedia, že akákoľvek moc potrebuje kontrolu. Ďalší veľmi silný faktor, ktorý hrá proti Ficovi, je presvedčenie podstatnej časti jeho voličov, že istoty, ktoré im sľúbil, im vie garantovať len z pozície premiéra. Iní zase vedia, že ak Fico zo SMERu odíde, je to len otázka času, kým sa jednotlivé podnikateľské skupiny v SMERe požerú navzájom a SMER sa rozpadne. Preto títo ľudia zostanú v deň volieb radšej doma. Inak povedané - 15. marca sa prvýkrát Ficovi fanúšikovia aj oponenti spoja. Obe skupiny budú síce sledovať vlastný prospech, ale voliť budú rovnako - nie FICA. Igor Matovič


  

  

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

  Redakcia: e-mail:

JarmoÄ?nĂĄ 1/167, StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a lubovniansko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

TelevĂ­zia LUX - svetlo do duĹĄe, do rodĂ­n, do spoloÄ?nosti UĹž takmer 6 rokov na Slovensku pĂ´sobĂ­ katolĂ­cka TelevĂ­zia LUX. Je spoloÄ?nĂ˝m dielom vlastnĂ­kov -Konferencie biskupov Slovenska a spoloÄ?nosti LUX communication, tvorcov a podporovateÄžov z radov svojich divĂĄkov. Jej ambĂ­ciou je budovaĹĽ televĂ­znu alternatĂ­vu,

prostriedok ĹĄĂ­renia pokoja a povzbudenia. VysielanĂŠ programy sĂş prevaĹžne duchovnĂŠho charakteru. K najsledovanejĹĄĂ­m patria rannĂŠ svätĂŠ omĹĄe vysielanĂŠ od pondelka do piatku o 7:00 h, prenosy z VatikĂĄnu a z ciest SvätĂŠho Otca, priame prenosy nedeÄžnĂ˝ch svätĂ˝ch omĹĄĂ­ z rĂ´znych slovenskĂ˝ch farnostĂ­, adorĂĄcie a modlitba ruĹženca. ObĞúbenou poobedĹ&#x2C6;ajĹĄou relĂĄciou je Doma je doma plnĂĄ zaujĂ­mavĂ˝ch tĂŠm a vzĂĄcnych hostĂ­. SobotnĂŠ veÄ?ery sĂş vyhradenĂŠ pre hodnotnĂŠ ďŹ lmy. V programe nĂĄjdete aj relĂĄcie pre deti a mlĂĄdeĹž, publicistiku a sprĂĄvy z diania v Cirkvi na Slovensku i vo svete. NĂĄklady na vysielanie sĂş hradenĂŠ prevaĹžne z podpory Ä?lenov

Klubu priateÄžov TV LUX. Ten mĂĄ v sĂşÄ?asnosti takmer 14 000 Ä?lenov. TelevĂ­ziu je moĹžnĂŠ podporovaĹĽ aj cez sluĹžbu SIPO. TV LUX vysiela prostrednĂ­ctvom satelitu Astra 3B, je dostupnĂĄ u viac ako 100 kĂĄblovĂ˝ch operĂĄtorov, vysiela cez lokĂĄlne DVB-T vysielaÄ?e: Bratislava KamzĂ­k, BorskĂ˝ MikulĂĄĹĄ, JaslovskĂŠ Bohunice, BanskĂĄ Bystrica, PieĹĄĹĽany, Pezinok, Poprad a PreĹĄov. Je zaradenĂĄ aj do ponuky Plustelka a sledovaĹĽ ju mĂ´Ĺžete aj cez DIGI TV. TelevĂ­zia vysiela i cez internet na strĂĄnke www.tvlux.sk a aj na mobilnĂ˝ch zariadeniach. Ak mĂĄte chuĹĽ â&#x20AC;&#x17E;preladiĹĽâ&#x20AC;&#x153; z bulvĂĄru, komercie, z hluku a ruchu dneĹĄnej doby, zapnite si TV LUX a naÄ?erpajte novĂŠ povzbudenie Eva HreĹĄkovĂĄ pre duĹĄu.

Inzercia: Ing. Marek Sokol 0907 779 012

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

miesto výkonu pråce:

TRNAVA

Ubytovanie hradĂ­ ďŹ rma.

0918 493 960

18,99 â&#x201A;Ź

-53%

www.ntm.sk

Iron Samurai nĂĄramkovĂŠ LED hodinky s modrĂ˝m, alebo Ä?ervenĂ˝m podsvietenĂ­m. materiĂĄl: nehrdzavejĂşca oceÄž

MANŽELSTVO VIAC AKO PAPIER

novĂĄ cena

8,99 â&#x201A;Ź

CelosvetovĂĄ kampaÄ&#x160; uĹž ĹĄtvrtĂ˝krĂĄt na Slovensku. Viac o kampani, aktivitĂĄch a zÄ&#x20AC;avĂĄch poĂ?as NĂĄrodnĂŠho týŞdÄ&#x160;a manĹželstva nĂĄjdete na www.ntm.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Vzduchovky kalibru 4,5 a 5,5

SOĹ technickĂĄ, VolgogradskĂĄ 1, PreĹĄov

LĂĄska

Sme spolu a je nĂĄm dobre.

Rodina

Sme spolu na jednej lodi.

Vernosħ

Sme spolu v Ă?ase aj neĂ?ase.

BezpeĂ?ie

Sme spolu pod jednou strechou.

na pĂ´vodnĂĄ ce

VĂĄĹženĂ­ rodiÄ?ia, milĂ­ Ĺžiaci!

79,90 â&#x201A;Ź

acik_10x10cm.indd 1

PonĂşkame VĂĄm prehÄžad uÄ?ebnĂ˝ch a ĹĄtudijnĂ˝ch odborov v ĹĄkolskom roku 2014/2015.

-40% KlasickĂĄ jednorannĂĄ zalamovacia vzduchovĂĄ puĹĄka s poistkou proti zlomeniu, pre ĹĄportovĂş a rekreaÄ?nĂş streÄžbu.

4-roÄ?nĂŠ ĹĄtudijnĂŠ odbory

Absolvent ĹĄtudijnĂŠho odboru zĂ­skava maturitnĂŠ vysvedÄ?enie a vĂ˝uÄ?nĂ˝ list s Ä?alĹĄou moĹžnosĹĽou ĹĄtĂşdia na VĹ .

novĂĄ cena

49,99 â&#x201A;Ź

Ĺ tudijnĂ˝ odbor - zameranie mechanik hasiÄ?skej techniky technik drevostavieb â&#x20AC;&#x201C; experiment operĂĄtor stavebnej vĂ˝roby technik energetickĂ˝ch zariadenĂ­ budov technik informaÄ?nĂ˝ch a telekomunikaÄ?nĂ˝ch technolĂłgiĂ­

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

KeramickĂŠ noĹže Blaumann

3-roÄ?nĂŠ uÄ?ebnĂŠ odbory

na pĂ´vodnĂĄ ce

27,99 â&#x201A;Ź

Absolvent uÄ?ebnĂŠho odboru zĂ­skava vĂ˝uÄ?nĂ˝ list s moĹžnosĹĽou pokraÄ?ovaĹĽ v nadstavbovom ĹĄtĂşdiu (maturita)

14.1.2014 9

VysokĂŠ Tatry hotel Sosna**** Teraz len za

150 â&#x201A;Ź

89â&#x201A;Ź

-50% - porcovacĂ­ nĂ´Ĺž (20 cm) - nĂ´Ĺž na chleba (20 cm) - nĂ´Ĺž ĹĄĂŠfkuchĂĄra (20 cm) - viacĂşÄ?elovĂ˝ nĂ´Ĺž (12,5 cm) - keramickĂĄ ĹĄkrabka (9 cm)

Bojnice hotel Regia Teraz len za

188â&#x201A;Ź

65%

- ubytovanie priamo pod Bojnickým zåmkom - 2x ubytovanie pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - 1 hod wellness pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelovÊho fitness

www.megazlava.sk

novĂĄ cena

13,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

SL 14-07 STRANA - 08

41%

Ubytovanie priamo v Štrbe vo Vysokých Tatråch na 2 noci pre 2 osoby - polpenzia + fĞaťa vína - 20% zĞava vo wellness v hoteli Nezåbudka

65,90 â&#x201A;Ź

UÄ?ebnĂ˝ odbor - zameranie autoopravĂĄr-mechanik elektromechanik â&#x20AC;&#x201C; silnoprĂşdovĂĄ technika stolĂĄr murĂĄr tesĂĄr inĹĄtalatĂŠr

SĂşÄ?asĹĽou SOĹ t je ĹĄkolskĂĄ jedĂĄleĹ&#x2C6; a ĹĄkolskĂ˝ internĂĄt. 051/771 45 60 ,1 Fax: 051/771 16 34 Email: skola@sost-po.sk www.sost-po.sk

promont-@stonline.sk

na pĂ´vodnĂĄ ce

Tel.: 0918 623 064 4

KĂłd 2487 H 01 2683 H 11 3355 H 3661 H 3663 H 3678 H

0918 623 064

www.promontca.sk

Stavby na kĞúÄ? so stavebnĂ˝m dozorom Zateplenia, fasĂĄdy PoklĂĄdka zĂĄmkovej dlaĹžby InteriĂŠry a exteriĂŠry Obklady, dlaĹžby

KĂłd 2447 K 3349 K 3656 K 3693 K 3778 K

SPEKANIE A OHĂ?BANIE SKLA

LED hodinky

STAVEBNĂ&#x2030; PRĂ CE

www.promontca.sk promont@promontca.sk k

85-0120

VolaĹĽ v pracovnĂŠ dni! 10.00 - 15.00 hod.

4 01 .2 .2 16

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 83.229 Bratislavsko VĂ˝chod 86.771 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

PROMONT GLASS, s.r.o.

- nĂĄstrojĂĄr ( na vstrekolisy )

.10

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

(vymurovanie stien, elektrika, sanita, materiĂĄl, demontĂĄĹž )

Zateplenie budov od 24 â&#x201A;Ź/m2 Komplet Akcia JanuĂĄr - (vonkajĹĄie parapety zdarma ) Objednajte teraz - realizĂĄcia na jar 0948 474 772

VĂĄm p ponĂşka

- obsluha hlbiÄ?ky a drĂ´tovej rezaÄ?ky

69-0026

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

od 2500 Eur , - cena za vĹĄetko

61-0002

KaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;: PodolĂ­nec, StarĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a a v obciach: NovĂĄ Ä˝ubovĹ&#x2C6;a, Hniezdne, ChmeÄžnica, Jakubany, NiĹžnĂŠ RuĹžbachy, VyĹĄnĂŠ RuĹžbachy, Lesnica, VeÄžkĂ˝ LipnĂ­k, Haligovce, Jarabina, Kamienka, LitmanovĂĄ, VeÄžkĂĄ LesnĂĄ, Ä˝ubotĂ­n, Orlov, PlaveÄ?, Plavnica, Ä&#x152;irÄ?, Ä&#x17D;urkovĂĄ, Vislanka, HromoĹĄ, Kyjov, Ă&#x161;dol, Ĺ ariĹĄskĂŠ Jastrabie, Ĺ ambron, MalĂ˝ LipnĂ­k a KolaÄ?kov

Firma

Bardejov prĂ­jme pracovnĂ­kov:

69-0024

DistribĂşcia: (12.100 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

STAJAN Slovakia s.r.o.

PREROBENIE JADRAKomplet

85-0121

 

PIESTANSKO

 

Predstavujeme:

Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO â&#x20AC;&#x201C; PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.)

Lubovniansko c. 7/2014