Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

levicko.sk

LEVICKO týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

DP PROJEKT s.r.o.

LIKVIDĂ CIA

2

AZBESTOVĂ?CH STRIECH rrMJLWJEPWBU!HNBJMDPN

5

59-0164

0903 376 067

8,10

59-177

0904 441 704

2

59-0020-1

59-0004-10

NEBEZPEÄŒNÉHO ODPADU A

IZOLĂ CIE PLOCHĂ?CH STRIECH

SADROKARTÓN ZATEPĽOVANIE OMIETKY, STIERKY DLAŽBY, OBKLADY Zà MKOVà DLAŽBA FASà DY

59-0136

BYTOV, DOMOV, KÚPEĽN�

0911 28 88 68

0902 680 207 • 0903 519 876

7

OKNà AJ VCHODOVÉ DVERE NA SKLADE 600 x 600 78 ₏ 1200 x 1500 160 ₏ 600 x 900 86 ₏ 1500 x 1500 195 ₏ 900 x 600 86 ₏ 1500 x 1300 180 ₏ 600 x 1200 95 ₏ 1800 x 1300 205 ₏ 1200 x 600 95 ₏ 1800 x 1500 220 ₏ 900 x 1200 125 ₏ 2100 x 1500 235 ₏ 1200 x 1200 140 ₏ 2200 x 1500 255 ₏ 900 x 1500 135 ₏ 2400 x 1500 300 ₏

4

59-0005

PARAPETY 8 ₏/bm • ŽALÚZIE, SIEŤKY 15 ₏/ks

Oknå a dvere na objednåvku za 2 týŞdne

59-0100

VCHODOVÉ DVERE od 330 ₏

PREDAJŇA elektroinĹĄtalaÄ?nĂŠho materiĂĄlu, kĂĄblov, svietidiel Ku Bratke 11, Levice Kontakt: 0911 966 616

Informacie na tel. :

0918 232 577

76-0040

REKONĹ TRUKCIA

• VĂ˝klad osudu • LĂĄska • VzĹĽahy • PrĂĄca • OdstraĹˆovanie negatĂ­vnej energie • Porobenie • Urieknutia • Kliatby • OÄ?ista tela a prĂ­bytkov

59-0122

VeÄžkĂ˝ ÄŽur, LevickĂĄ 117 SPCQMBTU!HNBJMDPNt

59-0085-1

VeĹĄtenie s Claudiou

59-0037-1

PROFI PLAST • SNP 301 • Želiezovce

A I C AK StropnĂŠ svietidlĂĄlĂĄ

3,9 9

OtvĂĄracie hodiny: Pon-Pia 7:00-16:00 Sobota 8:00-12:00

Cena

11 od

1,79â‚Ź

ERIO Levice, roh LudĂĄnskej ul a ul. kpt. JaroĹĄa Ä?. 2, Levice

59-0166

Otvåracie hodiny: Po – Pia 7:30 – 17:00 hod So 8:00 – 12:00 hod

Kontakty: 0918 615 205, levice@erio.sk

PohodlnĂŠ parkovanie vo dvore s naklĂĄdkou tovaru.

6

„ERIO je zĂĄruka dobrĂŠho spojenia“

NĂ KUP NAD 20â‚Ź

MoĹžnosĹĽ platby platobnou kartou.

11-14

LV 18-20 STRANA - 01

59-0147-2

13-15

59-0165

= MNOĹ˝STEVNĂ? + VERNOSTNĂ? + REGISTRAÄŒNĂ? RABAT.


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

PIESTANSKO LEVICKO

redakÄ?nĂŠ slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel: e-mail:

MlynskĂĄ 2238 Levice 036 / 631 75 51 levicko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan BroŞík

Jedno prĂĄvo mĂĄme vĹždy

tom ktokoÄžvek obmedzoval. S jedinou vĂ˝nimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prĂ­pustnĂĄ iba informĂĄcia. AkonĂĄhle ide o komentĂĄr, poznĂĄmku, glosu, fejtĂłn, esej a inĂŠ Şånre, A to je prĂĄvo na nĂĄzor. Hoci Ä?i uĹž v novinĂĄrskom svete, alebo aj v tom medziÄžudskom, je si to niektorĂ­ naĹĄi spolu- iba na kaĹždom z vĂĄs/nĂĄs, ako toto prĂĄvo vyuŞívame. obÄ?ania, bohĂĄÄ?i a politici Opäż sa vynĂĄrajĂş novĂ­ cenzori a kĂĄdrovĂĄci, ktorĂ­ by toto prĂĄvo nedokĂĄĹžu ani len pripustiĹĽ, chceli ÄžuÄ?om vziaĹĽ. A ak tĂ­ vzdorujĂş, potom stĂşpa agresivita kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ prĂĄvo na tĂ˝chto umlÄ?iavateÄžov pravdy, nepripustia Ĺžiaden argument, Ăşplne vlastnĂ˝ nĂĄzor a ten sĂş presvedÄ?enĂ­, Ĺže jedine oni majĂş prĂĄvo na vĹĄeobecnĂş nĂĄzor mĂĄ taktieĹž prĂĄvo vy- pravdu. Je to smutnĂŠ a je to zĂĄroveĹˆ varovnĂŠ. KaĹždĂ˝ aspoĹˆ slovovaĹĽ bez toho, aby ho v troĹĄku demokraticky zmýťĞajĂşci Ä?lovek poznĂĄ Voltaireov vĂ˝-

rok „nesĂşhlasĂ­m s tĂ˝m, Ä?o hovorĂ­ĹĄ, ale do poslednej kvapky krvi budem brĂĄniĹĽ tvoje prĂĄvo povedaĹĽ to“. Treba si ho asi oĹživiĹĽ. A treba to tĂ˝m cenzorom pripomĂ­naĹĽ. Ich Ä?as sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problĂŠm nĂĄĹĄ vĹĄetkĂ˝ch. Ak ju vĹĄak vracajĂş pred tĂ˝ch tridsaĹĽ rokov vedome, ide o poruĹĄovanie zĂĄkonov a rĂşcanie zĂĄkladov krehkej demokracie na Slovensku, Ä?oraz viac dorĂĄĹˆanej zo vĹĄetkĂ˝ch moĹžnĂ˝ch i nemoĹžnĂ˝ch strĂĄn. VeÄža odvahy v presadzovanĂ­ vlastnĂ˝ch nĂĄzorov a veÄža ĹĄĹĽastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan BroŞík

Inzercia:

ZĽAVY aŞ do 50%

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

59-0079-5

 

59-066-2 59-0115

telefón: 0908 666 853 ž

59-0107-1

036 634 87 43 0917 620 574 levice@pacyga.sk OtvorenĂŠ: PO - SO 09:00 hod. - 20:00 hod.

vyrobĂ­me VĂĄm nĂĄbytok na mieru tWTUBWBOĂ?TLSJOF tLVDIZOTLĂ?MJOLZ tLBODFMĂˆSTLZOĂˆCZUPL tTQĂˆMOF tEFUTLĂ?J[CZ tQĂ“MFOJFNBUFSJĂˆMV tPMFQPWBOJFISĂˆO"#4 tJOUFSJĂ?SPWĂ?EWFSF tQSFEBKESFWPUSJFTLZ tOĂˆCZULPWĂ?LPWBOJF

,PIĂˆSZIP WâQBEPWLBOB5MNBÇ?F

 LV 18-20 STRANA - 02

59-0014-5

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

UROBĂ?ME ZA VĂ S !!!

Drewmax plus, Dituria s. c., Sv. Michala 5, Levice

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Ĺ PINAVĂš PRĂ CU

59-21-6

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

0944 444 523 - CENY DOHODOU

59-0089

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

59-0125

BlaĹžena ValkoviÄ?ovĂĄ 0905 422 015

DistribĂşcia: (30.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Levice, Ĺ ahy, Ĺ˝eliezovce, TlmaÄ?e a LipnĂ­k + v pĂĄrnom týŞdni: KrĹĄkany, KalinÄ?iakovo, ZbrojnĂ­ky, Hronovce, ÄŒankov, TekovskĂŠ LuĹžany, MĂ˝tne Ludany, Demandice, Santovka, Jur nad Hronom, KalnĂĄ nad Hronom, HornĂĄ SeÄ?, DolnĂĄ SeÄ?, Bajka, TekovskĂ˝ HrĂĄdok, VeÄžkĂ˝ ÄŽur, Lok Hontianska Vrbica, PlĂĄĹĄĹĽovce, HornĂŠ TĂşrovce, VeÄžkĂŠ TĂşrovce, Hrkovce, HornĂŠ Semerovce, PohronskĂ˝ Ruskov, Ĺ arovce, MalĂ˝ Kiar a BeĹĄa + v nepĂĄrnom týŞdni: KozĂĄrovce, RybnĂ­k, ÄŒajkov, NovĂĄ Dedina, DeviÄ?any, BĂĄtovce, Ĺ˝emberovce, PodluĹžany, HronskĂŠ Kosihy, HronskĂŠ KÄžaÄ?any, StarĂ˝ Tekov, VeÄžkĂŠ KozmĂĄlovce, MalĂŠ KozmĂĄlovce, Pukanec, NovĂ˝ Tekov, ÄŒaka, PlavĂŠ Vozokany, BeĹĄa, HorĹĄa, FarnĂĄ, VeÄžkĂŠ Ludince


psycholĂłg radĂ­

ProblĂŠmy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner mĂĄ 5 roÄ?nĂş dcĂŠrku, ktorĂş spolu vychovĂĄvame, keÄ?Ĺže Ĺžije s nami. VĹĄetko bolo v  poriadku,   aĹž kĂ˝m ma nezaÄ?ala jej biologickĂĄ Mgr. RenĂĄta matka pred malou ohovĂĄraĹĽ. Je BotkovĂĄ mi z toho ĹĽaĹžko, pretoĹže pociĹĽu-

jem zmenu sprĂĄvania voÄ?i mne zo strany malej. Neviem akĂ˝ postoj mĂĄm zachovaĹĽ?“ Je to veÄžmi nĂĄroÄ?nĂĄ situĂĄcia, ktorĂĄ si vyĹžaduje nemalĂş dĂĄvku reĹĄpektu a trpezlivosti, pretoĹže bez toho sa Ä?aleko pohnúż nedĂĄ. Rola matky je v Şivote kaĹždĂŠho z nĂĄs nesmierne dĂ´leĹžitĂĄ, nech uĹž je realita akĂĄkoÄžvek. Je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ uvedomiĹĽ si, Ĺže rolu matky uĹž v Şivote partnerovej dcĂŠrky zastĂĄva niekto inĂ˝.  VaĹĄa rola v jej Ĺživote by mohla byĹĽ Ăşplne inĂĄ. MĂ´Ĺžete byĹĽ jej priateÄžkou, ktorej sa dĂĄ s Ä?Ă­mkoÄžvek zdĂ´veriĹĽ, spriaznenou duĹĄou, ktorĂĄ sa ju vĹždy snaŞí pochopiĹĽ, alebo „vychovĂĄvateÄžkou“, ktorĂĄ ju mĂ´Ĺže nauÄ?iĹĽ rĂ´znym veciam... Ak toto bude zrejmĂŠ vĹĄetkĂ˝m stranĂĄm,

verĂ­m, Ĺže to mĂ´Ĺže priniesĹĽ úĞavu od strachu, ktorĂŠho vnĂ­mam, Ĺže aktuĂĄlne je okolo vĂĄs mnoho. Strach mĂĄ totiĹž rĂ´zne podoby. MĂ´Ĺže byĹĽ ukrytĂ˝ aj za vaĹĄim hnevom, Ä?i sklamanĂ­m, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcĂŠrky. Aj reakcia samotnĂŠho dievÄ?atka v sebe odrĂĄĹža urÄ?itĂŠ pocity strachu, nakoÄžko mĂ´Ĺže napodobĹˆovaĹĽ reakcie svojej mamy. SituĂĄcii by mohlo dopomĂ´cĹĽ aj spoloÄ?nĂŠ stretnutie, kde by ste mali priestor, sa vĹĄetci otvorene porozprĂĄvaĹĽ o celej situĂĄcii, svojich pocitoch, postojoch a tĂ˝m celĂş situĂĄciu zmierniĹĽ. DcĂŠrka a jej Ä?alĹĄie fungovanie by jednoznaÄ?ne malo byĹĽ na prvom mieste. Prajem hlavne veÄža ĹĄĹĽastia a dĂĄvku trpezlivosti. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“

F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1 °KÚPIM VAŠE STARÉ AUTO AJ BEZ STK TEL:0919420515

Ë?

auto-moto/inĂŠ

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

°KĂšPIM VAĹ E STARÉ AUTO AJ BEZ STK. TEL:0919420515 °V LV ZHà ŇAM GARĂ Ĺ˝ DO PODN. 0911501719 °PredĂĄm 4ks originĂĄlnych ruÄ?ne kovanĂ˝ch dvojdielnych diskov BBS Speedline, 5x112, 8.5x19, ET 43, stredovĂĄ diera 66.6, primĂĄrne urÄ?enĂŠ pre Audi A6, dobrĂ˝ stav, neopravovanĂŠ, nezvĂĄranĂŠ, rovnĂŠ, stredovĂŠ krytky s logom Audi, cena 630 â‚Ź za komplet. Po dohode moĹžnosĹĽ k diskom zobraĹĽ aj 4x letnĂŠ pneu o rozmere 215/35 R19. T.Ä?.: 0905 423 331 °PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k zn. Yokohama BlueEarth o rozmere 175/65 R14, rok vĂ˝roby 2013, dezĂŠn 6mm, bez poĹĄkodenia, dobrĂ˝ stav, cena za komplet 60 â‚Ź. T.Ä?.: 0905 423 331 °PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k o rozmere 175/65 R14 C zn. Kleber TransPro o rozmere 175/65 R14, rok vĂ˝roby 2013, dezĂŠn 6mm, bez poĹĄkodenia, dobrĂ˝ stav, cena za komplet 70 â‚Ź T.Ä?.: 0905 423 331

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

Ë?

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

°Prenajmem 1-izb.byt, prerobený, zariadený, M.R.Štefånika, 320e, 0908772813 °Prenajmem 2i byt v centre 1-2 dospelým. 0949674210

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

LV 18-20 STRANA - 03

2

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? NĂĄvod nĂĄjdete na Ä?alĹĄej strane dolu.


4 Úvodník Ing. Mária Zemčíková Klimatizácia Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.

LV 18-20 STRANA - 04


5 -výroba brán (posuvných, krídlových) aj s elektrickým pohonom - ploty, mreže, prístrešky, zábradlia... - výroba aj z nehrdzavejúcej ocele (nerezi) - výroba oceľových konštrukcií

občianska

SALAMANDER BluEvolution • GEALAN • ALUPLAST

°Hľadám do prenájmu viničný dom na bývanie staré predné Levice alebo stredné Levice. Časom určite odkúpenie spoľahlivý a seriózny. Tel.0902271798

riadková inzercia

k objednaným oknám žalúzie a sieťky ZDARMA 6-komorový profil za cenu 5-komorového - sieťky na balkónové dvere - vonkajšie rolety vhodné aj do WC a kúpelní - demontáž - montáž - likvidácia odpadu - rekonštrukcie domov a bytov Levice, Námestie Šoltésovej, budova Santal

2

oknook@mail.t-com.sk • 0911 88 77 51 • 0903 88 77 51

rokov na trhu 1997-2018

59-27-2

-65 %

• hydroizolácie striech fóliou Fatrafol 810 so zateplením • hydroizolácia lepenkou Elastodek • pokrývačské práce • tesárske práce • výroba klampiarskych prvkov

domácnosť

masiarskydvorpsiare

Vážení priatelia, máte problém so strechou?

59-0154

59-0026-1

Je tu pre vás IZOMER s.r.o. Sv. Michala 4, Levice, preto volajte 0903 727 829

www.izomer.sk

Saratovská 2, LEVICE 036 631 35 08 • 0905 720 865

°Predám psa menšieho vzrastu tel:0950855469

LV 18-20 STRANA - 05

59-0055-2

VÝROBA NÁBYTKU NA MIERU: • pracovné stoly • stolíky • porez LDTD materiálu • hranenie ABS hranou

11

°Kúpim harmoniku. 0915876860 °Kúpim kroje a ich súčasti a rôzne pozostalosti. 0905674276 °ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A ĽUDOVÉ KROJE 0918439124 ° Kúpim a dobre zaplatím za zlaté a strieborné mince, šperky, hodinky, bankovky aj šilingy t.0915627285

deťom

12

rôzne/predaj

13

°Predám kapar, rozmer cca 1x1 m a mosadzné ventily 2“ - 2 ks. Tel. 0902795977 °Predám červené a biele víno za 1€/l v Leviciach. Tel.: 0366224096 °Predám teru vara rod. dôvody 0949531901 °Predám: Postroje kompl. na poníky 40€, osku s brzdou na koň. voz 15, hodinky na CO plyn 5, leštený mramor cca 3 m2 30, kufríkový šij. str. 3 ks (treba nastaviť) 60, pís. stroj 10, kufríkový 20,

• pracovné dosky • kovania, úchyty • prechodové lišty hrúbky: 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 mm • tatranský obklad, hrúbky: 12,5 - 14 - 19 mm • preglejky brezové, bukové • drevená podlaha, hrúbky: 19 - 24 mm • najväčší výber drevených líšt • zrubový obklad, hrúbka: 24 mm • laty, prahy • drevotrieska - bukas • KVH hranoly • sololit • OSB dosky všetky hrúbky • preglejka protišmyková do prívesov a vozíkov

• kuchynské linky • vstavané skrine • komody • postele

9

záhrada a zverinec 10

hobby a šport

IZOMER - strecha pre váš život

8

°PREDÁM SMARTFON SAMSUNG S9, HERNÝ POČÍTAČ INTEL, NOVÝ NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLÁTKY OD 10e Mes. 0903752333

MÄSIARSKY DVOR PSIARE

•výroba a predaj domácich údených výrobkov • predaj slovenského mäsa

stavba

° Kúpim haki lešenie, 0908 532 682

POZÝVAME VÁS DO NOVOOTVORENEJ PREDAJNE

59-0178

21

59-0151

BEZPEČNOSTNÉ DVERE SOFIA A SECURIDO

59-181

rapavy.t@gmail.com

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ, DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY

Chcete si podať inzerát? Návod nájdete na ďalšej strane dolu.


vybral Ivan BroŞík VĂ˝stava ÄžudovĂŠho odevu V ZĂĄhorskom osvetovom stredisku v Senici sprĂ­stupnili vĂ˝stavu Kroje ZĂĄhoria, ktorĂĄ mapuje lokĂĄlne formy sviatoÄ?nĂŠho a obradovĂŠho muĹžskĂŠho a ĹženskĂŠho odevu. ProstrednĂ­ctvom kompletnĂ˝ch odevov, textov a obrazovĂŠho materiĂĄlu vĂ˝stava oboznĂĄmi nĂĄvĹĄtevnĂ­ka so skalickĂ˝m, holĂ­Ä?skym, ĹĄaĹĄtĂ­nskym, senickĂ˝m, jablonickĂ˝m, moravskosvätojĂĄnskym, malackĂ˝m a plaveckĂ˝m ÄžudovĂ˝m odevom v  minulosti. PanelovĂĄ Ä?asĹĽ vĂ˝stavy priblĂ­Ĺži druhy a lokĂĄlne formy ÄžudovĂŠho odevu na ZĂĄhorĂ­ a ponĂşkne podrobnejĹĄie informĂĄcie k vystavenĂ˝m predmetom. VĂ˝stava potrvĂĄ do 30. mĂĄja.

MOBILNĂ? VĂ?KUP PAPIERA ÄŒASOPISY, NOVINY, LETĂ KY, KANC. PAPIER, KARTĂ“N ÝøúąøóĎòøðĂ°Ä‚ĂşĂ°Ä ÄƒĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´Ă°Ä Ă˛ĂˇÄąÄ…ĂžÄ… ąŭúĄÿĂżÄ Ă¸Ă°ĂźĂžÄ„‚ĎĂóÞßð ÿôýøðĉôøáýôĥðÝôùÞąŭßôýÞĄĉðĂˇÄˆĂśĂ¸Ă´Ă˝Ă¸Ă˛ĂşÄ˘ĂżĂžÄƒÄ Ă´ĂąÄˆ ZM - NR - LV - ZC - ZH - BS - NZ - KN OTVORENÉ: Â—Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´wĽðÄ?Ă°Ă˝ÄˆtĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„ĂťX_`RZ] Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´ øô Ä Ă˝Ă´wĽðÄ?Ă° wĽðÄ?Ă° Ă°Ä?Ă°Ă˝Äˆ Ă˝Äˆ Ĉ tĂž Ĉ tĂžÄ Ă˝ÄŽ tĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„Ăť Ä„ Ä„ĂťX X_`R X_`R _`RZ] Z] |ĂžE|øð`WWEX_WW

W`X\XW[YZ[W`[[[YZ\]]

zĂ°ĂšÄ…ÄˆĹ–Ĺ–Ă¸Ă°òôýðÄ…ÞúÞÝĹ

Peniaze pre regiĂłny Do regiĂłnov poputujĂş ďŹ nancie pre poskytovateÄžov sociĂĄlnych sluĹžieb, sociĂĄlnoprĂĄvnej ochrany detĂ­ a sociĂĄlnej kurately. UrÄ?enĂŠ sĂş na rekonĹĄtrukciu existujĂşcich aj vĂ˝stavbu novĂ˝ch objektov, investĂ­cie do materiĂĄlno-technickĂŠho vybavenia Ä?i zvýťenia energetickej hospodĂĄrnosti. Z fondov EĂš je vyÄ?lenenĂ˝ch viac ako 72 miliĂłnov eur. MPRV SR vyhlasuje vĂ˝zvu na predkladanie projektovĂ˝ch zĂĄmerov na podporu poskytovania novĂ˝ch a existujĂşcich sociĂĄlnych sluĹžieb a opatrenĂ­ sociĂĄlnoprĂĄvnej ochrany detĂ­ a sociĂĄlnej kurately v zariadeniach na komunitnej Ăşrovni. Celkovo je z IntegrovanĂŠho regionĂĄlneho operaÄ?nĂŠho programu vyÄ?lenenĂ˝ch z fondov EĂš 72,36 miliĂłna eur.

Osobnosti PieĹĄĹĽan Ceny primĂĄtora za rok 2017 odovzdali na galaveÄ?ere OsobnosĹĽ mesta PieĹĄĹĽany v sobotu 12. mĂĄja v Dome umenia. PrimĂĄtor MiloĹĄ Tamajka odovzdal ocenenie osobnostiam v desiatich kategĂłriĂĄch. Za aktivity v sociĂĄlnej, humanitĂĄrnej a charitatĂ­vnej oblasti udelilo mesto ocenenie Jozefovi MikuĹĄovi, ktorĂ˝ poskytol domov opustenĂŠmu chlapcovi a vychovĂĄval ho napriek tomu, Ĺže nebol v pokrvnom prĂ­buzenstve. OsobnosĹĽou za aktivity v environmentĂĄlnej oblasti sa stala Ä˝ubomĂ­ra BĂĄlekovĂĄ za prĂĄcu v regionĂĄlnom centre Slobody zvierat PieĹĄĹĽany, ktorĂŠ vedie uĹž vyĹĄe desaĹĽ rokov.

PrĂ­prava minizoo na leto

LV 18-20 STRANA - 06

LetnĂĄ sezĂłna v sninskej minizoo je v  plnom prĂşde, rozbehli ju s  prĂ­chodom prvĂ˝ch teplĂ˝ch dnĂ­. NajväÄ?ĹĄiu nĂĄvĹĄtevnosĹĽ oÄ?akĂĄvajĂş poÄ?as prĂĄzdnin, kedy po ĹĄtvrtĂ˝ raz pripravujĂş detskĂŠ tĂĄbory. Nielen tĂ­ najmenĹĄĂ­ si mĂ´Ĺžu v areĂĄli Animoterapeticko-jazdeckĂŠho centra pozrieĹĽ novĂŠ zvieracie prĂ­rastky. HlavnĂĄ sezĂłna sa zaÄ?ne aĹž v lete. Medzi hlavnĂŠ Ä?innosti, za ĂşÄ?elom ktorĂ˝ch centrum vzniklo, patrĂ­ jazdenie na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a Ä?iastoÄ?ne aj kanisterapia. TA SR

0905 422 015 • levicko@regionpress.sk • www.regionpress.sk

Obvod pĂĄsu je Äžahko merateÄžnĂ˝ parameter. Je aj ukazovateÄž moĹžnosti srdcovocievnych ochorenĂ­. Ak sa tuk hromadĂ­ v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. StĂşpajĂşci obvod okolo brucha mĂ´Ĺže skrĂĄtiĹĽ Ĺživot aĹž o 20 rokov. Najprv je pozorovanĂŠ zhromaĹžÄ?ovanie tuku v podkoŞí, postupne vznikĂĄ okolo brucha „pneumatika“, sĂşbeĹžne sÂ Ĺˆou sa hromadĂ­ tuk aj v útrobĂĄch – okolo bruĹĄnĂ˝ch orgĂĄnov, dochĂĄdza k stukovateniu peÄ?ene – steatĂłze, podĹžalĂşdkovej ŞĞazy, obliÄ?iek. Tukom obalenĂŠ orgĂĄny nedokĂĄĹžu sprĂĄvne pracovaĹĽ. Riziko je väÄ?ĹĄie, ako keÄ? je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. ĂštrobnĂ˝ tuk je inĂ˝ ako podkoĹžnĂ˝. Je viac hormonĂĄlne aktĂ­vny. VyluÄ?uje mnohĂŠ lĂĄtky, ktorĂŠ sĂş ĹžiaÄž priamo spúťżaÄ?om srdcovĂ˝ch ochorenĂ­ OvplyvĹˆujĂş hladinu tukov, cukru, inzulĂ­novĂş rezistenciu. Ä˝udia so ĹĄirĹĄĂ­m pĂĄsom, Ä?i hrubĹĄĂ­m driekom zomierajĂş ĹžiaÄž skĂ´r. Ako meraĹĽ pĂĄs? Meranie sa robĂ­ vo výťke prirodzenĂŠho pĂĄsu, ktorĂ˝ sa nachĂĄdza nad pupkom. Pri Ăşklonoch na stranu, zĂĄhyb, ktorĂ˝ sa vytvorĂ­, je prirodzenĂĄ lĂ­nia pĂĄsu. NĂĄjdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. NormĂĄlne dĂ˝chajte. KrajÄ?Ă­rsky centimeter umiestnite do stredu medzi tĂ˝mito bodmi a obtoÄ?te ho okolo pĂĄsu. Skontrolujte svoje meranie. ZistenĂŠ Ä?Ă­slo je obvod pĂĄsu. 80 cm je hornĂĄ hranica ideĂĄlneho obvodu pĂĄsu u Şien, 94 cm u muĹžov. S pribĂşdajĂşcimi centimetrami veÄžmi stĂşpa riziko vysokĂŠho krvnĂŠho tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. TĂĄto hodnota je bez ohÄžadu na výťku a vek. Riziko je vyĹĄĹĄie, keÄ? okrem väÄ?ĹĄieho obvodu v oblasti pĂĄsu, je v krvi zvýťenĂĄ hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pĂĄsu nie je len na urÄ?enie konfekÄ?nej veÄžkosti obleÄ?enia, ale je Äžahko zistiteÄžnĂ˝ ukazovateÄž prognĂłzy. Preto, ak prekraÄ?ujete tieto hodnoty, treba sa pustiĹĽ do boja. NaprĂ­klad prejsĹĽ 10  000 krokov denne, alebo 3 krĂĄt 10 minĂşt rĂ˝chlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutĂ­m netreba vĂĄhaĹĽ, lebo vnĂştrobruĹĄnĂ˝ tuk metabolicky ĂştoÄ?Ă­ na prognĂłzu Ä?loveka. RacionĂĄlna strava je samozrejmou sĂşÄ?asĹĽou opatrenĂ­. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyÄ?ajne znamenĂĄ aj zmenĹĄenie obvodu pĂĄsu o 1 cm. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme – zdravie@regionpress.sk

- vyhotovenie pomnĂ­kov - sekanie a zlĂĄtenie pĂ­smen - betĂłnovanie zĂĄkladov - Ä?istenie a opravy hrobov - krby, parapety, pracovnĂŠ dosky z prĂ­rodnĂŠho kameĹˆa Levice, VojenskĂĄ 2, 1. poschodie PO - PI 8:00 - 16:00t

dobrĂŠ sprĂĄvy

LEVICKO

PreÄ?o je dĂ´leĹžitĂ˝ obvod pĂĄsu

KAMENĂ RSTVO K&K FRANTIĹ EK KRAKO

45-0196

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

47-036

zdravie

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

76-0017

5

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

59-0118-1

4

prĂĄvnik radĂ­

45-0053

3 6

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7


v mesiaci nasledujĂşci po mesiaci, v ktorom bola vĂ˝poveÄ? doruÄ?enĂĄ zamestnĂĄvateÄžovi. PokiaÄž by ste poÄ?as vĂ˝povednej doby nepriĹĄli do prĂĄce, za predpokladu, Ĺže mĂĄte v pracovnej zmluve tĂşto situĂĄciu oĹĄetrenĂş, mĂ´Ĺže od vĂĄs zamestnĂĄvateÄž ĹžiadaĹĽ peĹˆaĹžnĂş nĂĄhradu vo výťke priemernej mesaÄ?nej mzdy. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

vĂ˝povednej doby dĂ´jde ku skonÄ?eniu pracovnĂŠho pomeru. Ak by vĂĄm chcel daĹĽ zamestnĂĄvateÄž vĂ˝poveÄ?, musĂ­ UvĂĄdzate, Ĺže by ste radĹĄej ukonÄ?ili pracovnĂ˝ pomer reĹĄpektovaĹĽ ustanovenia ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce o zĂĄkaze vĂ˝- ihneÄ?. Rozhodnutie bude vĹĄak na vaĹĄom zamestnĂĄpovede. ZĂĄkaz vĂ˝povede sa vzĹĽahuje na rĂ´zne ĹživotnĂŠ vateÄžovi, Ä?i bude sĂşhlasiĹĽ s takĂ˝mto postupom. K uzavsituĂĄcie a skutoÄ?nosti, kedy sa zamestnanec nachĂĄdza retiu dohody totiĹž nemoĹžno ani jednu zo strĂĄn nĂştiĹĽ. v tzv. ochrannej dobe. Jednou z tĂ˝chto situĂĄcii je aj trva- PoĹžiadajte svojho zamestnĂĄvateÄža o uzavretie dohody o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru k urÄ?itĂŠmu dĂĄtumu. Ak nie prĂĄceneschopnosti. ZĂĄkaz vĂ˝povede poÄ?as trvania PN sa vĹĄak nevzĹĽahuje vyjadrĂ­ svoj nesĂşhlas, bude nutnĂŠ aby ste podali vĂ˝pona zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podaĹĽ vĂ˝poveÄ? veÄ?. Po podanĂ­ vĂ˝povede VĂĄm bude plynúż vĂ˝povedpoÄ?as ochrannej doby, mĂ´Ĺže tak urobiĹĽ a uplynutĂ­m nĂĄ doba. VĂ˝povednĂĄ doba zaÄ?ne plynúż prvĂ˝m dĹˆom

pokraÄ?ovanie

KÄ˝ĂšÄŒOVĂ SLUĹ˝BA tti A

PremiĂŠr na mĂ­tingu vravĂ­ obÄ?anom: „My chceme len vaĹĄe dobro!“ ObÄ?ania: „Ale my si ho nedĂĄme!“ A. P. ÄŒechov: „KeÄ? nedokĂĄĹžeĹĄ ovlĂĄdnuĹĽ hnev, ovlĂĄdne on teba.“

REKONĹ TRUKCIA BYTOV A DOMOV KĂšPEÄ˝NE NA KÄ˝ĂšÄŒ OMIETKY • STIERKY LAMINĂ TOVÉ PODLAHY DLAĹ˝BY • OBKLADY MUROVANÉ PLOTY ZĂ MKOVĂ DLAĹ˝BA SADROKARTĂ“N

7

riadkovĂĄ inzercia karbobrĂşsky pre opravĂĄra 5, vod. Ä?erpado 20l 20, vozĂ­k 4 kol. pre Kofu 8, dom. tel., Expozimeter, blesky na foto 5, el. motori 220V 0,18Wx 5000ot, 036x1400, 0350x2800, lacno, premietaÄ?ka 8mm na kaze‍ ‏10, dom. mlinÄ?ek na 220V, novĂ˝ zabehanĂ˝ 20. KĂşpim ruskĂ˝ dalekohlad 20x60, vzduchovku SlĂĄviu. Tel: 0915364900, 035/6424640

59-0065

59-0171

CHLADIACE

PRĂ?VESY

na prenĂĄjom (svadby, oslavy) 59-153

0907 355 835

rĂ´zne/inĂŠ

15

°HĽADà M SI PRà CU AJ MENŠIE BRIGà DY,MURà RSKE - MALIARSKE 0904372242 °HĞadåm si pråcu na doma balenie katalógov, súrne tel:0950855469

Levice 45-0017

750

14

°KĂšPIM STAROĹ˝ITNOSTI AUTO MOTO Ä˝UDOVÉ CHALUPĂ RSKE VOJENSKÉ SKLO PORCELĂ N HOCIÄŒO, ÄŒO PRE VĂ S STRATILO UĹ˝ITOÄŒNOSŤ. 0905674276

hÄžadĂĄm prĂĄcu

59-186

0907 494 512 • Levice Mlynskå ul. (vo dvore Mlynu)

59-0129

• vĂ˝roba kĞúÄ?ov • autokĞúÄ?ov ĂĄ k • predaj zadlabĂĄvacĂ­ch zĂĄmkov • otvĂĄranie zabuchnutĂ˝ch dverĂ­ • brĂşsenie reĹĽazĂ­ na motorovĂŠ pĂ­le

Vtip:

obÄ?ianska

59-0120

PrĂĄvnik radĂ­

www.regionpress.sk

zoznamka

16

°56r.HĞadåm milú a veselú Şenu,vek okolo 50-na tr.vzżah,samota je zlå. Len SMS. 0949563315 °53r.hĞadå priateĞku 0917049831 °SYMPATICKà 54 R HĽADà PRIATEĽA NA ZOZNà MENIE 0944724181 )(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

LV 18-20 STRANA - 07


6

3 8

7

7

4 3 8 2 4 1 9 6

3 2 7

4 2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

TV program pondelok

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 14 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:00 Najlepšie Haló 23:40 Spravodlivosť v krvi VII. 13 00:40 Myšlienky vraha III. 4 01:35 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ JOJ

21. 5. 2018

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk II. 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:20 Kuchyňa 22:00 Kredenc 23:00 Sekerovci 23:40 Križovatka smrti 00:40 Monk 02:20 Mama 03:10 Zámena manželiek 04:10 Rodinné prípady MARKÍZA

hlavu hore!

TIEŽ ZBOŽŇUJETE BAZOVÝ SIRUP?

Prof. Ján Košturiak Bohatstvom k poctám a pýche

VYBERTE SA NA ZBER KVETOV ´ KAMENARSTVO PIETA 0907 755 387

Nové Zámky

Firma poskytuje jarné zľavy -30% Ponúka: +kompletné hroby+betónovanie základov+pomníky +pokrytie hrobov+doplnky ako lampy, vázy, zlátenie.

Na zavolanie bezplatne prídeme a ochotne poradíme.

76-0039

Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:40 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady: Le Rayol, Francúzsko 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Fantomas sa hnevá 22:05 Občan za dverami 22:45 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Zajtrajšie noviny 00:25 Fantomas sa hnevá 02:05 Občan za dverami 02:40 Dámsky klub

LV 18-20 STRANA - 08

Ľudia v stredoveku verili, že v bazovom kríku žijú čarodejnice a tomu, kto ho vyrúbe, sa tvrdo pomstia. Starí Germáni zas túto rastlinu považovali za posvätnú, a nesmela tak chýbať na žiadnom sedliackom dvore. Hippokrates vedel o jej pozitívnych účinkoch a označil ju za dar zdravia od matky Prírody. Baze čiernej sa práve v týchto dňoch začala sezóna. Keďže jar je mimoriadne teplá, jej kvety už kvitnú a práve z nich robia generácie Slovákov skvelý bazový sirup. Ak ste z tých, ktorí neodolajú jeho skvelej, osviežujúcej chuti, vydajte sa na zber kvetov do prírody. Ako sa vyzbrojiť na zber Bazový sirup nielenže výborne chutí, ale je aj zdravý. Kvety, bobule a kôra bazy sa využívajú ako domáce lieky pri prechladnutí. Plody obsahujú vitamíny C a B, ovocné kyseliny i éterické oleje. Sú tiež bohaté na účinné látky, ktoré uľahčujú potenie a uvoľňovanie hlienov. Farbivo athocyan je zas antioxidant, ktorý chráni bunkové membrány pred voľnými radikálmi. Je to pre vás dostatok argumentov a už sa chystáte na zber? Dáme vám niekoľko odporúčaní, ako sa naň vyzbrojiť. Ideálne je, ak budete bazu zbierať do košíka. Kvety sú jemné a ak z nich nechcete vytriasť vzácny nektár, nezbierajte ich na hulváta do igelitovej tašky. Zoberte si nožnice, ktorými ich odstrihnete a tiež tak zabránite vytraseniu nektáru. Do tretice budete potrebovať dlhé nohavice, tričko s rukávmi a pokrývku hlavy. Obsah z listov bazy totiž chutí aj chrobákom a kliešťom, a tak si dajte pozor, aby ste si domov nepriniesli nejakého príživníka. Kam na bazu Kamkoľvek. Kríky rastú pri lesoch aj pri priehradách, prezradia ich biele listy a typická vôňa. Určite by ste mnohé našli aj pri cestách, tým sa však vyhnite a radšej sa za bazou vyberte do prírody. Spojíte tak príjemné s užitočným. Položte si otázku, koľko sirupu chcete urobiť. Na tri litre budete potrebovať asi 50 kvetov. Skúsení zberači odporúčajú, aby ste ich nepreplachovali, len porozkladali na noviny na slnko, aby z nich vyliezli všetky chrobáky. Vo vode prevarte cukor, na každý liter jeden kilogram, pridajte kyselinu citrónovú, nakrájajte jeden citrón na plátky a na noc do takto pripraveného sirupu ponorte listy bazy. Predtým ich odstrihnite od stopky. Ráno môžete cediť a lievať do fliaš. Ste za zdravšiu verziu? Potom namiesto cukru použite brezový cukor xylitol. Toho budete potrebovať podstatne menej, stačí pol kilogramu na tri litre sirupu. Tekutina potom nebude taká hustá ako po pridaní cukru, zato omnoho zdravšia pre telo aj pre zuby. Vyberte si verziu, ktorá vám vyhovuje. Šťastný zber a na zdravie! TEXT: kuk


TV program utorok

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SĂšDNA SIEŇ 10:45 SĂšDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 15 14:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 ZA SKLOM II. SlovenskĂ˝ kriminĂĄlny seriĂĄl. MN 15 2017 22:00 HESLO SlovenskĂĄ súżaĹžno-zĂĄbavnĂĄ ĹĄou. MN 12 2018 23:00 HESLO 23:55 SpravodlivosĹĽ v krvi VII. 14 00:55 MyĹĄlienky vraha III. 5 01:50 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SĂšDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:45 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 HurĂĄ do zĂĄhJEDNOTKA rady 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 ÚŞasnĂŠ zĂĄhrady 09:00 Neskoro veÄ?er 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:25 ZajtrajĹĄie noviny 15:10 Test magazĂ­n 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ zĂĄhradyo 16:55 DruhĂĄ ĹĄanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 „ČetnĂ­ci z LuhaÄ?ovic“: „Baron Kafr“ 21:55 SkĂ´r neĹž zomrieme 23:50 ZĂĄkon a poriadok: Ĺ peciĂĄlna jednotka 00:35 SkĂ´r neĹž zomrieme 02:35 DĂĄmsky klub

JOJ

22. 5. 2018

06:00 TelerĂĄno 08:30 Svokra 09:50 Oteckovia 10:50 SusedskĂŠ prĂ­pady 11:50 RodinnĂŠ prĂ­pady 12:50 Monk II. 13:50 Monk III. 14:50 SusedskĂŠ prĂ­pady 15:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 NajväÄ?ĹĄĂ­ vĂ­ĹĽaz 22:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 00:15 Monk II. 01:10 Monk III. 02:10 Mama III. 9-10/22 02:50 Svokra 03:50 RodinnĂŠ prĂ­pady 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

Vtip: „Oci, preÄ?o vĹĄetci nadĂĄvajĂş tomu pĂĄnovi vedÄža nĂĄs?“ „PretoĹže hodil po rozhodcovi kameĹˆ.“ „Ale veÄ? ho netraďŹ l.“ „VeÄ? prĂĄve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na Ĺživot je veÄžmi silnĂ˝, Ä?lovek ho silou svojho ducha mĂ´Ĺže zmeniĹĽ.“

9

duchovnĂŠ okienko 1. Ä?asĹĽ

Y R T N U O C D A U Q + S S O R C

2,80 â‚Ź 2,80 â‚Ź 7,50 â‚Ź 1,80 â‚Ź

0905 745 006 • p. Vavrovå • Turå, bývalÊ PD

Ă TVĂ SR MEDZIN S V O R T MAJS

59-0096

2-3 týŞdĹˆovĂŠ husokaÄ?ky MULĂ RD 2-3 týŞdĹˆovĂŠ brojlerovĂŠ KAÄŒKY 2-3 týŞdĹˆovĂŠ HUSI 2 týŞdĹˆovĂŠ brojlerovĂŠ KURENCE

OHà R P Y K S EURóP RODNÉ

PREDĂ M A DOVEZIEM

8 1 0 2 . 5 . 7 2 6 2 V

jaÄ?meĹˆ, kukuricu, ovos, pĹĄenicu, zmesky, ĹĄrot

0904 481 220

O C Ă? K S

59-0016-15

sliepky, mlĂĄdky 19-24 týŞ., brojlerovĂŠ kuriatka 1-14 dĹˆovĂŠ alebo 1-2,5 kg, husi, kaÄ?ky, husokaÄ?ky, morky, kalimero

Ă R OHĂ R KĂ? POH Ă LNY P S N N IO E G V E O SL F/ R CUP SM HOBBY

OV OBEC SKĂ?C

OtvorenĂ˝ list predstaviteÄžov cirkvĂ­ a Ĺžidovskej obce predsedovi vlĂĄdy

PREDAJ MALEJ HYDINY za bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny

Program: 26. 5. 2018 ĹĄtart HOBBY, REGIONĂ L ĹĄtart EP, MM SR, SP ĹĄtart QUAD vystĂşpi kapela LEN TAK

94-0090

-

27. 5. 2018 -

www.hydinarskafarma.sk HydinĂĄrska Hydin inĂĄrs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c

ťtart HOBBY, REGIONà L ťtart EP, MM SR, SP ťtart QUAD vyhlåsenie výsledkov

(pri Galante)

  

  

 krmivo na VĂĄĹĄ Dvor

hÄžadĂĄme kolportĂŠrov na roznos novĂ­n poÄ?as vĂ­kendov na dohodu

PlavÊ Vozokany - 3,13 Eur Kalnå nad Hronom- 6,81 Eur Mýtne Ludany - 2,78 Eur Zbrojníky - 2,48 Eur min.

brutto za jeden roznos

min.

min.

min.

a: ponĂşk

• 8 - 15 týŞ. MlĂĄdky -NosniÄ?ky rĂ´znej farby • 1-14 dĹˆovĂŠ brojlerovĂŠ kaÄ?ice • 1-14 dĹˆovĂŠ mulard kaÄ?ice • 1-14 dĹˆovĂŠ mulard kĂĄÄ?ere • 1-14 dĹˆovĂŠ HĂşsatĂĄ LandeskĂŠ • 7 - týŞ. morky big 6

45-0245

9.30 12.00 15.00 16.30

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

krmivo pre nosnice rastovĂĄ a znĂĄĹĄkovĂĄ

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

mix

www.afeedmix.sk

KompletnĂŠ krmivĂĄ pre domĂĄce hospodĂĄrske zvieratĂĄ DoplnkovĂŠ bielkovinovĂŠ krmivĂĄ pre domĂĄce hospodĂĄrske zvieratĂĄ VyvĂĄĹženĂ˝ pomer ĹživĂ­n pre sprĂĄvny vĂ˝voj, rast a vĂ˝bornĂŠ zdravie zvierat VĹĄetky potrebnĂŠ Ĺživiny bez nutnosti pridĂĄvaĹĽ Ä?alĹĄie krmivĂĄ Obsahuje suroviny vhodnĂŠ pre potravinĂĄrsku vĂ˝robu KrmivĂĄ pre vysoko intenzĂ­vny rast pre vĂ˝krm hydiny a oĹĄĂ­panĂ˝ch

Hydina

KrĂĄliky

OĹĄĂ­panĂŠ

OstatnĂŠ

brutto za jeden roznos

+ prĂ­platky: väÄ?ĹĄĂ­ poÄ?et strĂĄn novĂ­n, roznos letĂĄkov, nĂĄroÄ?nosĹĽ rajĂłnu

INFO: 0905 719 144, distribucia.lv@regionpress.sk

RegionĂĄlny predajca:

Belupet, spol.s.r.o., p. MVDr. Mikula, BĂĄtovce 384, 935 03 BĂĄtovce, tel.:+421 36 633 01 00 Chov. potreby DUNA, p. MrocekovĂĄ, A. KmeĹĽa 164, 962 71 Dudince, tel.:+421 903 580 655

LV 18-20 STRANA - 09

36-0016

9.30 12.00 15.00 16.30

NajvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia kresĹĽanskĂ˝ch cirkvĂ­ a ĂšstrednĂŠho zväzu ĹžidovskĂ˝ch nĂĄboĹženskĂ˝ch obcĂ­ v SR napĂ­sali otvorenĂ˝ list predsedovi vlĂĄdy SR Petrovi Pellegrinimu. „VĂĄĹženĂ˝ pĂĄn predseda vlĂĄdy Slovenskej republiky! Pozorne vnĂ­mame dianie v spoloÄ?nosti po vraĹžde novinĂĄra Jana Kuciaka a jeho snĂşbenice Martiny KuĹĄnĂ­rovej. Pre zachovanie dĂ´very obyvateÄžov Slovenska v prĂĄvny ĹĄtĂĄt a v demokraciu je dĂ´leĹžitĂŠ, aby tĂĄto ĂşkladnĂĄ vraĹžda bola Ä?Ă­m skĂ´r vyĹĄetrenĂĄ a aby jej pĂĄchatelia boli potrestanĂ­. Chceme oceniĹĽ Ăşsilie vĹĄetkĂ˝ch vyĹĄetrovateÄžov a policajtov, ktorĂ­ sa usilujĂş o naplnenie spravodlivosti. SpoloÄ?nosĹĽ potrebuje novinĂĄrov, ktorĂ­ s odvahou hÄžadajĂş pravdu. SlobodnĂĄ Ĺžurnalistika a kontrola verejnej moci mĂŠdiami je dĂ´leĹžitĂ˝m pilierom demokracie. ÄŽakujeme tĂ˝m novinĂĄrom, ktorĂ­ vyvĂĄĹženĂ˝m spĂ´sobom pri zachovanĂ­ Ăşcty ku kaĹždĂŠmu Ä?loveku informujĂş verejnosĹĽ o svojich zisteniach. Cirkvi a nĂĄboĹženskĂŠ spoloÄ?nosti reĹĄpektujĂş legitĂ­mne zvolenĂ˝ch verejnĂ˝ch predstaviteÄžov a vyzĂ˝vajĂş vĹĄetkĂ˝ch, aby sa krĂ­zovĂŠ situĂĄcie rieĹĄili s rozvahou a pokorou. NevynĂĄĹĄajme predÄ?asnĂŠ sĂşdy a obvinenia, pretoĹže aj krivĂŠ svedectvo je prestĂşpenĂ­m BoŞích prikĂĄzanĂ­. Slovensko je ohrozenĂŠ stratou zmyslu pre mravnĂŠ hodnoty. Prejavuje sa to neĂşctou k dĂ´stojnosti ÄžudskĂŠho Ĺživota od poÄ?atia po prirodzenĂş smrĹĽ Ä?i ÄžahostajnosĹĽou k manĹželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom Ĺživote je aj korupcia, ktorĂĄ, ĹžiaÄž, je prĂ­tomnĂĄ v mnohĂ˝ch sfĂŠrach Ĺživota spoloÄ?nosti. Tieto zlĂĄ nĂĄs ohrozujĂş, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovĂĄvame Desatoro BoŞích prikĂĄzanĂ­.


7 4

6

2 4 3

7 9 8 2

5 3 7

2

5 2 9 3 6 9 4 8 5 6 7

2

duchovné okienko

TV program streda

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zlaté manželky 09:50 Oteckovia 10:50 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk III. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 11-12/22 02:10 Zlaté manželky 02:50 Susedské prípady 03:35 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Móric Beňovský

osobnosti regiónov

Slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak, gróf Móric Beňovský, celým menom Matúš Móric Michal František Serafín Au-

2. časť My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom. Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo.

23. 5. 2018

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 16 14:55 POLICAJTI V AKCII 15:55 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 ZA SKLOM II. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Skorumpovaní poliši I. 4 00:00 Spravodlivosť v krvi VII. 15 01:00 Myšlienky vraha III. 6 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Krstný otec 23:15 Nash Bridges 00:00 Zajtrajšie noviny 00:45 Komisár Montalbano: Hlas huslí 02:30 Autosalón 02:55 Dámsky klub

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde red sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch.

JOJ

7

Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH OKIEN A PRÍSTREŠKOV

ZASKLIEVANIE TERÁS

TERASY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY

od

od

od

od

125es.€

86es.€

206es.€

62es.€

/m

/m

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

AKCIA NA MÁJ 2018

7 9

0948 787 777 www.balkona.eu

1

4

9 5

4 7 3 9 9

3

5 8

5

1

/m

/m

10% - 50%

6

5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 8 6 1 7 9 7 5 8 5 4

V mesiaci máj 2018 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR.

63-0107

9

9

8 7

1 7 2

3

4

1 8 2

1

Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať. 76-0007

V Bratislave 23. apríla 2018

LV 18-20 STRANA - 10


06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SĂšDNA SIEŇ 10:35 SĂšDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House 15:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 INKOGNITO SlovenskĂĄ súżaĹžno-zĂĄbavnĂĄ ĹĄou. MN 12 2018 Zdena StudenkovĂĄ, Zuzana Ĺ ebovĂĄ, Jozef Vajda, Michal HudĂĄk, MariĂĄn ÄŒekovskĂ˝ a Ä?alĹĄĂ­ 21:40 SEDEM 22:40 SILNÉ REÄŒI 23:10 SpravodlivosĹĽ v krvi 00:10 MyĹĄlienky vraha 01:05 KRIMI 01:40 NOVINY TV JOJ 02:30 POLICAJTI V AKCII

05:45 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 HurĂĄ do JEDNOTKA zĂĄhrady 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 ÚŞasnĂŠ zĂĄhrady 09:00 DruhĂĄ ĹĄanca 09:55 ProfesionĂĄli 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:55 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:25 ZajtrajĹĄie noviny 15:10 Test magazĂ­n 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ zĂĄhrady 16:55 DruhĂĄ ĹĄanca 17:40 HiSTORY 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:30 ZlatĂŠ Ä?asy 21:45 Svadba nie je pre zbabelcov 23:15 ZĂĄkon a poriadok: Ĺ peciĂĄlna jednotka 00:00 ZajtrajĹĄie noviny 00:45 Obdobie zloÄ?inu 02:20 Postav dom, zasaÄ? strom

JOJ

24. 5. 2018

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:30 NajväÄ?ĹĄĂ­ vĂ­ĹĽaz 10:00 Oteckovia 11:00 SusedskĂŠ prĂ­pady 12:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:00 Monk III. 15:00 SusedskĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 HornĂĄ DolnĂĄ 21:40 Dobre vedieĹĽ! 23:55 Monk III. 01:40 Mama III. 13-14/22 02:15 Kredenc 03:00 NajväÄ?ĹĄĂ­ vĂ­ĹĽaz 04:10 RodinnĂŠ prĂ­pady 04:50 TELEVĂ?ZNE NOVINY

Vtip: PreÄ?o musĂ­ obĹžalovanĂ˝ stĂĄĹĽ pri Ä?Ă­tanĂ­ rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieĹĽ.“

A. Mickiewicz: „KeÄ? ma chcete posudzovaĹĽ, nebuÄ?te so mnou, ale vo mne.“

ZARIADENIE PRE SENIOROV

MĂĄria RauÄ?inovĂĄ

PRIJME na dohodu

(na zastupovanie mesiacov jĂşl a august)

ĂšVERY:

- pre dôchodcov aj invalidných - pre zamestnaných aj na dohodu - na materskú, opatrovateĞskÊ - na Şivnosż

59-0018

59-0000

Info: 0905 811 685

1&."35TSPTQPMPÇ?OPTǸ [BPCFSBKĂžDBTBWâSPCPV BQSFEBKPNPTĂ“WQPÇĽOâDIQMPEĂ“O

13œ+.&%0537"-²)013"$07/²)010.&36

59-170

OPERĂ TOR VĂ?ROBY OSĂ?V 7BĂ?BOĂˆQMÇŞQSĂˆDF0CTMVIB ĂžESäCBBQSFQSBWB [BSJBEFOJBOBĂžQSBWVPTĂ“W PoĹžadujeme: t.BOVĂˆMOV[SVÇ?OPTǸ t7PEJÇ?TLâQSFVLB[# $ & PPOĂžLBNF t1SĂˆDVOBUSWBMâQSBDPWOâQPNFS t/ĂˆTUVQOâQMBU &63CSVUUP QSĂ?NJPWĂ?PIPEOPUFOJF .ĂˆUF[ĂˆVKFN ,POUBLUVKUFOĂˆT OBFNBJMLWBMJUOFPTJWP!QFNBSUTL BMFCPUFMFGPOJDLZQ4BOEUOFS

Prijme do zamestnania zamestnancov: • VODIÄŒ nĂĄkladnĂŠho vozidla kategĂłrie C, zvozovĂŠho vozidla komunĂĄlneho odpadu PLAT: 4â‚Ź / hodina brutto

• VODIÄŒ nĂĄkladnĂŠho vozidla kategĂłrie C+E, hĂĄkovĂ˝ nosiÄ? kontajnerov PLAT: 4â‚Ź / hodina brutto

• MANIPULANT zvozovÊho vozidla komunålneho odpadu PLAT: 2,99₏ / hodina brutto

Info: na tel. Ä?. 0911/506 233 V NAĹ EJ REDAKCII SI MÔŽETE ZADAŤ PLOĹ NĂš INZERCIU DO Ä˝UBOVOLNÉHO OKRESU NA SLOVENSKU

POMĂ HAME VĂ M

Rà SŤ

IA DPH C R ZE r s

INd 10 Eu

uĹž

o

BliŞťie informåcie:

LV 18-20 STRANA - 11

0905 422 015

59-0175

59-0008-4

r

59-0104

SPROSTREDKUJEME OSOBNĂ? BANKROT

DialĂłg, dialĂłg, dialĂłg

KUCHĂ RKU vyuÄ?enĂş alebo s epidemiologickĂ˝m kurzom. Plat: 2,759â‚Ź /hod. brutto NĂĄstup 1. jĂşla 2018

11

za Ĺživot

V PODLUŽANOCH

59-0182

TV program ĹĄtvrtok

KaĹždĂ˝ z nĂĄs sa uĹž stretol s Ä?lovekom, ktorĂ˝ mal celkom opaÄ?nĂŠ nĂĄzory a postoje. Nevieme sa dosĹĽ vynaÄ?udovaĹĽ, ako niekto mĂ´Ĺže vidieĹĽ veci Ăşplne z inej perspektĂ­vy. A pritom  tvrdiĹĽ, Ĺže len on mĂĄ pravdu. Diskusia s takĂ˝m Ä?lovekom postupne naberĂĄ na intenzite. Jeho jednostrannosĹĽ doslova vytĂĄÄ?a. StaÄ?Ă­ mĂĄlo a konikt prerastie do osobnĂ˝ch urĂĄĹžok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale Ä?asto aj v rodine, medzi rovesnĂ­kmi, v  spoloÄ?enstvĂĄch. Nejde vĹĄak len o  politickĂŠ hĂĄdky, ide o sĂşboj hodnĂ´t, ktorĂŠ vyznĂĄvame. Ak nĂĄm naozaj zĂĄleŞí na pravde, mali by sme sa drĹžaĹĽ istĂ˝ch princĂ­pov. Po prvĂŠ, nenechajme sa vyviesĹĽ z  miery. Ak staviame na hlbokĂ˝ch ÄžudskĂ˝ch hodnotĂĄch, oprime sa o  skĂşsenosĹĽ, ktorĂĄ nĂĄs sama povedie. NesnaĹžme sa presvedÄ?iĹĽ argumentmi, vyrozprĂĄvajme prĂ­beh, ktorĂ˝ pomĂ´Ĺže protivnĂ­kovi „vĹžiĹĽ sa“ do naĹĄej situĂĄcie. Chceme mu umoĹžniĹĽ pochopenie. Vytvorme v  dialĂłgu atmosfĂŠru bezpeÄ?ia. NeĂştoÄ?me na druhĂŠho, nezneisĹĽujme ho, pretoĹže vyvolĂĄme protireakciu. OceĹˆme jeho prĂ­tomnosĹĽ, staĹˆme sa empatickĂ˝mi, buÄ?me posluchĂĄÄ?mi, vytvorme „kultĂşru stretnutia“, nie „stret kultĂşr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedeďŹ nujme, ukĂĄĹžme na ne prostrednĂ­ctvom ÄžudĂ­, ktorĂ­ tak konajĂş a  ktorĂ­ prinĂĄĹĄajĂş konkrĂŠtne dobro druhĂ˝m. Aj v  najväÄ?ĹĄom popieraÄ?ovi hodnĂ´t moĹžno nĂĄjsĹĽ kĂşsok dobra, nieÄ?o, Ä?omu mĂ´Ĺžeme povedaĹĽ „åno“. Takto nebudeme v  dialĂłgu pĂ´sobiĹĽ negativisticky, ale staneme sa nositeÄžmi svetla a  optimizmu. CitlivĂŠ intĂ­mne otĂĄzky ochrany Ĺživota, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sĂş Ä?asto formovanĂŠ preĹžitĂ˝mi minulĂ˝mi udalosĹĽami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, mĂĄme ich predpokladaĹĽ. SprĂĄvajme sa sĂşcitne, snaĹžme sa pochopiĹĽ hnev, bolesĹĽ, frustrĂĄciu. Niekedy je sĂşcit najcennejĹĄĂ­m svedectvom vyznĂĄvania hodnĂ´t. Nemajme túŞbu zvĂ­ĹĽaziĹĽ za kaĹždĂş cenu a  poraziĹĽ protivnĂ­ka. DialĂłg je udalosĹĽou stretnutia v rovnocennosti a v  lĂĄske. Sme len brĂĄnou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. PrĂ­liĹĄnĂŠ sebavedomie a agresia v debate strhĂĄva pozornosĹĽ na ÄžudskĂŠ „ego“ a zatieĹˆuje samotnĂş silu pravdy. Nikdy dialĂłg nevzdĂĄvajme. VeÄ? pravda nĂĄm stojĂ­ za tĂş trpezlivosĹĽ. MĂĄria RauÄ?inovĂĄ, FĂłrum Ĺživota


POTULKY SVETOM

12 6

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk

CESTOVATEĽSKÝ ZÁPISNÍK, časť 1.

Koľko stojí islandské dobrodružstvo a ako sa naň pripraviť Čo už viac dobije človeka energiou, ako more, piesok, slnko a dynamická hudba? Lenže ak niekto hľadá výnimočné dobrodružstvá, nemusí sa vybrať práve do exotiky. V tomto cestopise síce more nebude chýbať, slnko však bude severské a keď zapadne, teplota klesne do mínusov. Nech sa páči, nastúpte do nášho terénneho auta, vydávame sa na okrúžnu jazdu mýtmi a legendami opradeného ostrova, ostrova ľadu a ohňa – ISLANDU. Už dlhší čas som ho mala v hľadáčiku, lákalo ma priblížiť sa k  sopkám a  ľadovcom, cítiť vôňu síry na tektonickom poli a užívať si voľne prístupné termálne pramene v  krásnej prírode. Keď som zbadala spiatočnú letenku za 100 eur pre osobu, bolo rozhodnuté. Bol august a ja som ju rezervovala cez mobil v diaľkovom autobuse. Klik, klik, klik, príplatok za jednu väčšiu batožinu a  októbrový let bol na svete. Prvotná investícia znie veľmi dobre, suma za letenku je však len symbolický začiatok toho, čo za spoznávačku Islandu cestovateľ obetuje. Ale pekne po poriadku.

že si z ostrova tento výnimočný zážitok priesiete. Základom našej výbavy boli kvalitné spacie vaky do -20°C, šikovné karimatky, pohodlné turistické topánky a funkčné termo oblečenie. Najskôr sme plánovali vziať stan, pre jeho atypický rozmer sme ho však nakoniec nechali doma. Rozhodli sme sa prespať v kempoch vo väčšom prenajatom aute 4x4 a občas si priplatiť aj za škridlovú strechu nad hlavou. Takto na Islande cestuje veľa ľudí, v  zadnej časti auta sa dajú odsunúť sedačky a  vznikne veľký priestor na prespatie. My sme stretli napríklad rovesníkov Švajčiarov, ktorí zvolili rovnaký spôsob cestovania. Bižutériu, štýlové topánky na opätkoch a tony kozmetiky môžu pri ceste

Kto by chcel ostrov precestovať predsa len pohodlnejšie a zvoliť komfortnejšie ubytovanie, počítať by mal so sumou od 100 eur na noc na jednu osobu. Samozrejme, cena závisí od sezóny, miesta a  kvality ubytovania aj  od počtu osôb. Mimo hlavnej turistickej sezóny a  mimo tých najturistickejších miest vyjde noc na ostrove v  komfortnom ubytovaní aj lacnejšie.

Výhodné lety od susedov Najlacnejšie letenky na Island sú z Poľska. Človek rýchlo zistí, prečo. Poliaci sú najpočetnejšou menšinou na ostrove, veľmi veľa ich na Island lieta za sezónnymi prácami, mnohí sa tam už aj usadili. Z  najväčších poľských

Dobrodružne naladení Sever asi nebude pre každého, usúdila som z toho, ako niektorých kamarátov striasalo, keď som im povedala o  našom islandskom cieli. V  októbri už na ostrov pomaly prichádza zima, zo snehu však netreba mať obavu a aj čo sa týka dažďových zrážok, počasie je pomerne ustálené. V lete vám bude na Islande teplejšie, neuvidíte však polárnu žiaru. Na jeseňa a  v  zime je, naopak, veľmi veľká pravdepodobnosť,

Po R1 k sopkám aj na dotyk úchvatného ľadovca. na Island pokojne zostať v  šatníku, do batožiny sa namiesto nich hodí šikovný varič, pršiplášť, príbor, vrecúška s čajom, nejaké tie pochutiny na dobitie energie a vreckové polievky. Takáto výbava cestovateľovi ušetrí obsah peňaženky. Investovať potom môže do dobrého obeda alebo do zážitkov.

miest tak lietajú na ostrov pravidelné lety za výborné ceny. Ten náš bol z Katovíc, takže sa naša cesta začínala v aute. Poliaci sú skutočne vynaliezaví obchodníci. Rýchlo si všimli, že katovické letisko im prinesie skvelé príležitosti, a  tak má väčšina z  rodinných domov pri letisku väčší alebo menší pozemok, na ktorom môže turista za veľmi prijateľnú sumu zaparkovať svoje auto. Majiteľ pozemku ho s radosťou odvezie priamo k terminálu a tak isto v deň príletu vyzdvihne svojich zákazníkov na letisku. Na cestu do Katovíc si však treba vyčleniť dosť času, pretože premávka sa môže skomplikovať. Najmä, ak je pracovný deň.

Auto a poistenie

Ring road, okrúžna cesta okolo Islandu, ponúka skvelú možnosť, ako spoznať rôznorodé tváre ostrova.

Lietadlo nízko nákladovej spoločnosti sa pohýnalo a nás čakal 4,5 hodinový let. Na Islande je oproti Slovensku o hodinu menej, a  tak sme mali pristáť o  ôsmej večer. Prvé, čo

Voda ku krajine jednoducho patrí. Na okrúžnej ceste uvidí cestovateľ hneď niekoľko vodopádov. musí človek vyriešiť, je prenájom auta. Veľmi praktické je, zarezervovať si ho vopred, pretože zástupca spoločnosti bude čakať zákazníkov na letisku, odvezie ich do kancelárie, spíšu potrebné dokumenty a môžu vyraziť. Má to však jeden háčik, na ktorý sa treba pripraviť. K cene auta si treba priplatiť aj poistenie. Auto môžu na Islande znehodnotiť viaceré situácie, za ktoré šofér ani nemusí byť priamo zodpovedný. V istých častiach ostrova padá sopečný prach, ktorý ničí, čo mu príde do cesty. Nedeje sa to často, ale tú smolu cestovateľ môže mať. Cesty na ostrove sú posiate kamienkami a  napriek tomu, že šofér udržuje primeranú vzdialenosť, pri predbiehaní sa môže stať, že skala pristane na čelom skle a praskne ho. Niektorí turisti zas uviazli uprostred krajiny a majiteľ auta za nimi meral cestu stovky kilometrov. Kompletné poistenie všetkých týchto nástrah vyjde asi dvadsaťpäť eur na deň, a tak sa cena za prenájom auta ešte navýši. Kto sa

rozhodne, že si poistenie nechce dať, na účte by mal mať aspoň tritisíc eur, ktoré spoločnosť dočasne zablokuje a uvoľní ich, keď sa auto vráti v poriadku. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

V budúcej časti cestopisu konečne vyrazíme na cestu. Zastávky: najstarší parlament na svete, preslávený gejzír Strokkur a dych berúci Zlatý vodopád.

Krajina poteší aj toho, kto má rád úniky medzi štíty hôr. Island ponúka viaceré turistické možnosti.

Cesta Road 1 alebo Ring road Kto sa vydá po tejto okrúžnej ceste, spozná viaceré tváre Islandu. Turisticky najviac navštevovaný západ s gejzírmi a  úžasnými vodopádmi, dramaticky vyzerajúci juh so sopkami,  ľadovcami a rozbúreným morom, malé dedinky, v ktorých žije už len pár pôvodných obyvateľov, aj miesta na severe, kde je len niekoľko usadlostí a  vyzerajú ako skutočná krajina trolov. Ring road privedie posádku auta za úžasnými zážitkami, za relaxom vo voľne prístupných

LV 18-20 STRANA - 12

termálnych prameňoch, cez najväčšie islandské mestá a dá mu možnosť vypraviť sa na dobrodružstvo za veľrybami. Práve hlavnej ceste, ktorá vytvára prstenec okolo Islandu, sa najčastejšie vydávajú turisti, ktorí nechcú riskovať ťažko prístupné vnútrozemie ostrova, kde často treba autom prebrodiť aj rieku. Na cestu si treba vyčleniť minimálne osem celých dní, každý deň navyše ponúkne väčšiu pohodu a  viac možností spoznať Island ešte dôkladnejšie.


05:45 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Čo ja viem 21:55 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:40 Sliedič 00:30 Neskoro večer 01:25 Cestou necestou 01:55 Zajtrajšie noviny 02:40 Sliedič 04:35 Dámsky klub

Vtip: „Ocko, čo je toto za ovocie?“ „To sú čierne ríbezle.“ „A prečo sú červené?“ „No, lebo sú ešte zelené.“ M. Twain: „Nerozprávajte všetkým okolo seba, že vám svet dlží lepší život. Svet vám nedlží nič. Bol tu totiž skôr ako vy.“

13

spomienka Ivan Brožík Pravde žil som, krivdu bil som Ponuka práce Prijmeme ženy/mužov do výroby na TPP - dlhodobo v NR, práca na zmeny. Mzda 480€ + príplatky do výšky 150€, po zaučení zvýšenie mzdy. DOPRAVA ZABEZPEČENÁ Viac info: 0944 425 183 Mahax Slovakia, s.r.o.

BRAMI PLUS, s.r.o. CHCETE PRACOVAŤ V NEMECKU NA NEMECKÚ PRACOVNÚ ZMLUVU? Spoločnosť Brami Plus Vám ponúka prácu v Nemecku u renomovanej potravinárskej nemeckej firmy, ide o trvalý pracovný pomer. PONÚKAME:

POŽADUJEME:

-žiadne vstupné poplatky -chuť pracovať -trvalú prácu na nemeckú zmluvu -dobrý zdravotný stav -výhodné platové podmienky min 9,27 eur/hod -vek do 57 rokov -daňové bonusy v Nemecku -schopnosť pracovať na smeny -ubytovanie zabezpečené -cesta do Nemecka aj do práce zabezpečená Viac info Vám poskytnú -nemecký jazyk nie je potrebný naše pracovníčky -príplatky za nadčasy, nočné, soboty, nedele, sviatky -poskytujeme zalohy po odpracovani 2 tyzdnov -rodinné prídavky v Nemecku po odpracovaní 3 mesiacov

tel.: +421908257036 mail: bramiplus.sro@gmail.com

79-0096

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:55 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 12:55 Monk III. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky Štyri ženy. Štyri tváre lásky. Seriál MN 15 (SR) 2018 21:35 Ukradla mi bábätko 23:35 Monk III. 01:30 Mama III. 1516/22 02:25 Spy Game 04:20 Zámena manželiek

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House V. 18 14:50 Ako Mike 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2018 22:30 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:00 Vojak 3 00:55 Za nepriateľskou líniou 2 03:00 NOVINY TV JOJ 03:35 TOP STAR 03:50 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ JOJ

SBS LAMA SK

príjme strážnikov na obchodné prevádzky

v Leviciach

480,- € brutto + variabilná zložka

Nástup IHNEĎ!

Kontakt: 0948 356 675

LV 18-20 STRANA - 13

36-0003

25. 5. 2018

23-0005

TV program piatok

(verne národ môj ľúbil som) Básnik, spoluautor Memoranda slovenského národa, stál pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu tvorca historickej epiky a historického spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februára 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mája 1883 tiež v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelického farára Adama Chalupku. Samo Chalupka pochádzal zo starej literátskej rodiny, o ktorej máme už správy zo 16. storočia. Bol mladším bratom dramatika Jána Chalupku ktorý bol prvým významným autorom veselohier, v ktorých zosmiešnil zaostalosť malomešťanov a odsúdil panštenie sa a odrodilstvo. Základné vzdelanie získaval u otca učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori Ján Benedikti a Matej Slavkovský, priatelia a spolupracovníci Jána Kollára. Od roku 1824 študoval v Rožňave, od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Samo Chalupka sa stal jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Členovia spoločnosti sa nevenovali len literatúre, ale zaujímali sa i o dejiny, osud národov a ich zápas za slobodu. Preto sa po vypuknutí povstania poľskej šľachty v roku 1830 proti cárskej nadvláde vydal do Poľska ako dobrovoľník, v nasledujúcom roku bol zranený v bojoch pri Haliči. Po rokoch v básni Všeslav nazval toto povstanie „nešťastnou vojnou“, záhubou slovanskej slobody, keď bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedčil listom Ľudovíta Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. Celý tento pohyb súvisel s pohybom utláčaných národov v Európe a s bojom proti zvyškom feudálneho poriadku v Rakúskej ríši, s bojom za úplné zrušenie poddanstva, za občiansku rovnoprávnosť. A súvisel aj s maďarským národným hnutím, ktorého cieľom bolo zbaviť sa nadvlády Viedne a zabezpečiť v samotnom Uhorsku vedúcu úlohu maďarskému národu. A v tomto zápolení národov a národností chcel Samo Chalupka a po ňom celá štúrovská mládež literárnou, organizačnou a osvetovou činnosťou uplatňovať aj práva Slovákov. red


9 6

3 9 8 5 6

5 1 9 5

2 1

2

4 8

TV program sobota 2 8 3 1 4 4 6

26. 5. 2018

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu Panda III. 07:30 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:00 Nádherné bytosti 10:20 SUPERSTAR 13:20 SUPERSTAR - Rozhodnutie 13:50 Kozmetička a zviera 16:10 Ona je on! 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Bezva ženská na krku 22:40 Román pre ženy 00:45 Ukradla mi bábätko 02:35 Bezva ženská na krku 04:25 Ukradla mi bábätko MARKÍZA

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:40 UHÁDNI MÔJ VEK 09:10 Gumkáči III. 6,7 10:00 NAŠI III. 24 10:35 Dovidenia, stará mama! 17,18 12:00 Vidiečania z Beverly Hills 14:00 Strážca 16:30 VŠETKO ČO MÁM RÁD 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Pelé: Zrodenie legendy Americký športový životopisný film. MN 12 2016 Kevin de Paula, Vincent D´Onofrio, Leonardo Lima Carvahlo, Seu Jorge, Mariana Nunesová, Colm Meaney, Rodrigo Santoro a ďalší. 23:05 Previnenie 01:30 Strašná haluz 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 UHÁDNI MÔJ VEK 04:35 NOVINY TV JOJ JOJ

07:00 Vtáčí ostrov 07:05 Veselá farma JEDNOTKA 07:10 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:25 Prasiatko Peppa 07:30 Calimero 07:45 Mickey Mouseov klub 08:10 Sofia Prvá 08:35 Fidlibum 09:00 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 09:55 Robin Hood 10:40 Park 11:15 On air 11:35 Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku 12:05 Domovníkov syn 13:15 Svadba nie je pre zbabelcov 14:55 Čo ja viem 16:25 Posledný vlak z Gun Hillu 17:55 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Liga majstrov - finále 23:20 Posledný vlak z Gun Hillu 00:40 Komisár Montalbano 02:25 Domovníkov syn 03:40 Park

Krížovky s úsmevom

reflexia Ivan Brožík

skratka pre kus

Rovní a rovnejší Demokracia je okrem iného popri rovnosti povinností aj rovnosť práv. Ak nefunguje jedno alebo druhé, nejde o nič iné ako o anarchiu. Ak nám niekto ako politiku predvádza v priamom prenose anarchiu, potom nemá právo nielen fungovať v politike, ale ani beztrestne sa pohybovať vo verejnom občianskom priestore. Zdá sa, že ktosi má u nás – bez toho, aby mal na to nárok – absolútne voľný prístup k daňovému tajomstvu. Čo horšie, nielen že má prístup k tomu, k čomu by sa zo zákona dostať nemal, ale údaje, takto, v rozpore so zákonom získané, využíva ako prostriedok politického nátlaku. Mohlo by sa to považovať aj za vydieranie. Ale to možno nateraz odložiť bokom. Zostaňme pri fakte, že ktosi tu u nás používa ako pracovnú metódu zneužívanie daňového tajomstva. Z tých inštitúcií, ktoré by mali dohliadať na dodržiavanie zákona, nekoná žiadna. Nekoná z nevedomosti? To by bolo zlé. Nekoná z politickej náklonnosti? To by bolo ešte horšie. Nekoná preto, že je súčasťou politického boja? To by mohlo byť to úplne najhoršie. Ako je to teda so zákonnosťou a najmä dohľadom nad ňou u nás? Veľmi biedne. Má niekoľko prístupov. Najprv sa presvedčí, o koho by sa mala „obtrieť“ a až potom sa rozhodne, či a ako bude konať, ak vôbec bude konať. Starčeka bezdomovca, ktorý v obchode ukradne „čučo“ za 80 centov dostanú tieto zložky – od polície až po súd do dvoch týždňov do basy na niekoľko rokov. Ten, kto má na drahých právnikov, ten sa môže spravodlivosti vyhýbať aj šestnásť rokov, hoci pokradol neporovnateľne viac ako onen bezdomovec a žije si ako nejaké knieža. Obklopený majetkom, ktorý úplne samozrejme „nevlastní“. S daňovým tajomstvom môže tak isto ktokoľvek pracovať na tlačových konferenciách ako s agentúrnou informáciou, stačí aby mal politický vplyv a beztrestnosť je priam automatická. Rozumiete tomu? Podľa ústavy, teda základného zákona tohto štátu sme si pred zákonom všetci rovní. No zjavne sú si podaktorí rovnejší. Presne ako za režimu, ktorý sa mal oficiálne skončiť na prelome rokov 1989 až 1990. Lenže o čom je potom takáto podoba tej klasickej nedemokracie? Nie je to tak trošku fraška? Asi je najvyšší čas sa nad tým dobre zamyslieť. Jediná výnimka, ktorú treba akceptovať je imunita na výroky, prednesené v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky. Na výroky. Neplatí však na činy, ako je napríklad porušenie daňového tajomstva a podobne. To sú vo všeobecnosti trestné činy. V demokratických štátoch. ib

stalo sa letným (zried.)

chy me

ozbobný izbový kvet

2. as tajni ky

pokrýva smaltom

náhle ochabnutie organizmu lyžiarske preteky Pomôcky: atlant, Elmar, kokus, limes

éra zápach

Na obecnom úrade istej obce hovorí zástupca starostu starostovi: - Starosta, mám pre teba dve správy, jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš po u ako prvú? - Tú zlú. - S tvojou ženou spí celé obecné zastupite stvo. - Preboha!... A tá dobrá? (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

francovka

Pomôcky: Libuše, aloa, air, maori

zbavuje hodnoty

zlepí tmelom

zdravotné stredisko zn. rus. lietadiel

otmavela atlas (archit.) asti celku

trie, mädlí (kniž.) apnem (expr.) mužské meno

solmiza ná slabika

zna ka hélia maor ina

radostný chválospev mäkká stupnica trhá (kniž.)

liatím doplní nádobu paša, pasienok

šúchajú (kniž.) opera B. Smetanu

dáva radu rozdrvil

hra, po anglicky

gu ovitá baktéria (biol.)

zvonec rodi odrenina (zried.) nástroj na osievanie

druh rastliny skratka strany vypieraj

zna ka pre stilb

Igor (dom.) približne univerzitná knižnica infarkt myokardu

asto tupí

1. as tajni ky starorímske hrani né opevnenia

lietadlo (hovor.)

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

LV 18-20 STRANA - 14


05:25 KRIMI 05:55 NOVINY TV JOJ 07:00 Ako Mike 09:05 Gumkáči III. 8/8 09:35 Gumká06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu či IV. 1/10 10:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 18 MARKÍZA Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. 11:10 X-Men 13:20 Dobrý ročník 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 II. 07:45 Ona je on! 09:50 Policajt zo škôlky 2 11:50 CHART NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY SHOW 14:10 Bezva ženská na krku 16:20 Kuchyňa 16:55 TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Most špiHorná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ónov Americko-nemecký historický životopisný triler. MN 12 POČASIE 20:10 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:25 SUPERSTAR Kto sa 2015 Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryanová, Alan Alda, stane ďalšou SuperStar? MN 12 23:00 SUPERSTAR - Roz- Andrew Stowell, Sebastian Koch, Billy Magnussen, Will hodnutie 23:30 Ona je on! Komédia MN 12 (USA) 2006 01:50 Rogers a ďalší. 00:05 Démoni minulosti 01:55 Vidiečania z Román pre ženy 03:30 Horná Dolná Beverly Hills 03:35 KRIMI 04:00 NA CHALUPE

TV program nedeľa

JOJ

27. 5. 2018

06:45 Vtáčí ostrov 07:00 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 07:15 Prasiatko Peppa 07:20 Calimero 07:30 Mickey Mouseov klub 07:55 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 Superhrdinovia 09:25 Autosalón 10:00 Highlands 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:40 Test magazín 13:55 Poirot: Záhada španielskej truhlice 15:45 Most pri Remagene 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Martino tajomstvo 23:30 Poirot: Záhada španielskej truhlice 00:25 Poirot: Krádež kráľovského rubínu. 01:10 O 5 minút 12 JEDNOTKA

Ponúkame prácu

76-0066

BEZ LATKOV dôchodcov opatrovateľky POP (stačí prezvoniť)

75-16

TLAČ

letáky / katalógy / brožúry / vizitky a iné

24-0012

0905 422 015

aj pre ženy na MD živnostníkov,

|

rýchle spracovanie distribúcia vysoká kvalita

V Banskej Bystrici vznikne v dohľadnej dobe prvá reálna cyklotrasa. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu, územného a stavebného konania i verejného obstarávania, začalo pred niekoľkými dňami mesto s jej výstavbou. Na realizáciu asi dvojkilometrovej cyklocesty získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta predstavuje 45.151 eur. Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v  minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť, o čom svedčí jediný 150-metrový úsek cyklistického chodníka od nákupného centra ESC po Štadión SNP. Reštart podľa nej nastal v  roku 2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú sumu 360.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov. „Prvá cyklotrasa bude viesť z Podlavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci cyklochodník bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Prísľub od zhotoviteľa je ukončiť celé dielo do konca roka,“ oznámil primátor Ján Nosko. „Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc. Cesta bude so živičným asfaltovým povrchom, krajnicami a  ochrannými zábradliami na miestach, kde dochádza k  styku s  potokom,“ objasnil Peter Kanát, stavebný dozor. V neďalekom Zvolene zas otvorili centrum na predaj, požičiavanie a servis elektrobicyklov. Spoločnosť ebajk ho otvorila pod Pustým hradom po Bratislave a Košiciach ako tretie na Slovensku. Zvolenské centrum chce v regióne pôsobenia vytvárať aj komunitné, súťažné či oddychové aktivity. Okrem predajne, požičovne a servisu buduje v kraji aj sieť nabíjacích staníc. Len v okolí Zvolena je už vytvorených deväť nabíjacích staníc, pri čom v týchto dňoch pribudli ďalšie dve. Samotní cyklisti si pochvaľujú, že región je priam stvorený na cykloturistiku. Jednak tam už sedem rokov funguje cyklobus, už druhý rok sa tiež buduje sieť nabíjacích a servisných staníc, ktorá prepája atraktivired ty v regióne.

Y K Û I Ž PÔ www.pozickyimpresia.sk

15

Z Podlavíc na Hušták

Minimálny plat 1700 Eur brutto/mes. víkendy doma.

ໄ 0903 625 926

F. Rabelais: „Zlosť je nebezpečná, človeka ponižuje.“

cykloturistika

pre VODIČA MKD Bližšie info: 0915 617 628

Vtip: Ošetrovateľ vojde k bláznovi do izby a vidí, ako ten niečo usilovne píše na hárok papiera. „Čo to píšeš?“ prihovorí sa bláznovi. „List.“ „A komu ho píšeš?“ „Sebe.“ „A čo si tam píšeš?“ „Neviem, pošta príde až zajtra!“

LV 18-20 STRANA - 15


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

 www.daka.sk

280 â‚Ź 159 â‚Ź

37-0032

EM

PRACOVNĂ?K V SKLADE 012 %  0312 % OPERĂ TOR VĂ?ROBY 012 % ELEKTRIKĂ R 312 %

 312 % OBSLUHA CNC 32 %4  32 %45*67  382 %45*67

19 ! 

ElektrikĂĄri,

PRIJM

 E PRACOVNĂ?KOV 

(PRĂ C A V EL EKTRO VĂ?ROB  E)   

TPP br igĂĄda 

0905 867 1 72 0917 650 0 18 

 # $ %&'

!" 

LV 18-20 STRANA - 16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â‚Ź/hod. variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â‚Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk " *+ + %$,. !/ info@konstrukter.sk info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Levicko 18-20  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Levicko 18-20  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement