Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

kosickoonline.sk

KOŠICKO okolie M ASÉRS

ŠK

OLA

Ý•

•P

R LEVIC

K

E

TE

2-11 2-15

týždenne do 22 250 domácností a firiem

usporadúva školenia masérov

K

SÚKRO

A

M

č. 24 / 15. jún 2018 / 22. ročník

2-12

Naše okná vietor nezdolá

ŠPORTOVÝ MASÉR

2-11

akreditovaný Ministerstvom školstva SR

cena kurzu: 450 € Osvedčenie platí tak na území EÚ, ako aj mimo EÚ, ako napríklad v USA, Kanade, Dubaji, a ďalších krajinách ...

0903 605 201 0915 242 163

5-12

DREVENÉ OKNÁ | DVERE | lNTERlÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

2-11

|

-20%

37-0004-1

Južná tr. 78, Košice 055/685 57 87

0905 489 069 | 0907 954 380

27-0146

Hrnčiarska 3, Košice

LEPA STAV

37-0049

0915 865 279 | 055/622 59 19 e-mail: lepastav@lepastav.sk www.regionpress.sk

Realizujeme STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

NA MIERU

šatníkové a policové zostavy...vešiakové steny ...komody a iné...

Popod cesty, chodníky, zatrávnené plochy pre inžinierske siete, elektrika-voda-plyn

0902 348 974

www.cisteniehrobov.sk 0907 946 256

BEZPEČNOSTNÉ DVERE Certifikované bezpečnostné dvere za najnižšie ceny v Košiciach!!!

s montážou

WC - UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK

od

540 €

12-14

s možnosťou NONSTOP využitia kamerového systému

s montážou

0908 580 291

KS 18-24 STRANA - 01

87-0007

420 €

14

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

66-0013-7

s montážou

8-12 PREBÍJANIE a PREČISTENIE

Vhodné aj do PÔVODNEJ zárubne!!!

400 €

2-6

Pretláčanie - krtkovanie

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

BA a MONTÁŽ

VÝRO Stačí zavolať... do 10 dní!!! MY prídeme k Vám... Ukážka vzoriek a nákres u Vás doma ZDARMA

KRT - VRT

Dovoz zdarma

85-0421

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Vodoinštalačné a kúrenárske práce

66-0060

HĽADANIE VODY

3-11

61-0109

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

w w w. l e p a s t a v. s k voda | kúrenie | sanita | plyn

85-0056

Zemné výkopové práce

27-0151

Československej armády 16/A

8


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 22 250 domácností a firiem

Redakcia:

Jantárová 30, Košice kosicko@regionpress.sk

e-mail:

Inzercia: Radovan Bezecný 0907 779 011 Ing. Martina Strenková 0905 222 286 Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873 Ing. Renáta Sakslová 0907 779 017 Ing.Eva Juzová 0907 877 863

Vydáva:

Ivan Brožík

Keď už nevládzete ďalej

čo sa len pokaziť môže. A človek už medzitým behá iba ako hasič, ktorý „kontroluje požiarisko“. Len aby oheň nepreskočil ešte aj tam, kde je nateraz všetko v  poriadku. Rozmýšľate, Asi to zažil už každý. Dostá- prečo, prečo práve vy a prečo teraz, v tom naozaj „najlepšom“ vate sa do momentu, za kto- okamihu. Máte to chuť zabaliť, odmávnuť, neviete si ani len rým, dokonca v ktorom už ne- predstaviť, že ešte aj TOTO sa dá zvládnuť a že to zvládnete vy, viete ako ďalej a dokonca si hoci tréning máte tvrdý a dlhoročný. Priam olympijský. myslíte, že ďalej sa už nedá. „S vierou v čokoľvek, aj vo vlastné víťazstvá, je to ako s ľaNiet ako, kadiaľ, a to už niet dovou kryhou v oceáne. Niekedy už nevidíte ani len špičku. na to ani síl. V istom momen- Špičku nádeje. Ale keď veríte a keď veríte najmä sebe, zrazu te sa pokazí doslova všetko, sa vám môže stať, že ucítite pod nohami pevnú oporu, tú časť

kryhy, ktorá je pod hladinou a ktorá je schopná uniesť oveľa viac, ako iba vaše trápenia.“ Hovorí Dr. Zbigniew Jan Czendlik , zvaný tiež Zibi, rímskokatolícky kňaz poľskej národnosti, ktorý pôsobí v Českej republike ako dekan lanškrounský. Je inkardinovaný do Katovickej arcidiecézy. Škoda, že ho tak málo u nás počuť a škoda že práve takéto slová u nás málo počuť. Zibi dokáže naliať optimizmu. V jednej televíznej relácii doslova povedal: „Mali by sme sa už konečne vyprdnúť na všetko to zlo ktoré nás zahlcuje, otočiť o 180 stupňov a nasmerovať svoj život k dobru a k niečomu pozitívnemu.“ Nech sa vám to čo najskôr podarí, milí čitatelia! Ivan Brožík

www.stahovanie.eu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

kosice@lobo.sk

Distribúcia: (22.250 domácností/firiem) každý týždeň: Nižná Hutka, Bidovce, Poproč, Rudník, Šaca, Budimír, Čaňa, Malá Ida, Šemša, Hodkovce, Valaliky, Moldava nad Bodvou, Rozhanovce, Haniska pri Košiciach, Slanec, Bohdanovce, Rákoš, Slánska Huta, Nový Salaš, Blažice, Družstevná pri Hornáde, Trebejov, Poľov, Geča, Beniakovce, Vajkovce, Vyšná a Nižná Kamenica, Košické Olšany, Jasov, Novačany, Nižná Myšľa, Boliarov, Bačkovík, Čižatice, Kokšov, Bakša, Drienovec, Ďurďošík, Bukovec, Kechnec, Seňa, Drienovec, Budulov a Baška. Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

DUB MATNÝ

ČEREŠŇA MATNÁ

DUB vzor

ORECH MATNÝ

ČEREŠŇA vzor

AKCIA 250€

BIELE vzor

Volajte profesionálov ! 0917 279 603, 055 671 1455

kovanie ZDARMA zameranie ZDARMA v ponuke aj

KAMENÁRSTVO

INTERIÉROVÉ v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM DVERE www.ocelovedvere.sk odborná montáž s licenciou ocelovedvere@ocelovedvere.sk technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 0911 60 20 40

t Sídlisko Terasa, Sokolovská 5 t Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda Obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. posch.

Otvorené: Po-Pia: 9-18

predaj@urnovehroby.sk 0944 032 810 PO-PI 8:00-16:00 Rastislavova 81, KE (oproti KOSITu a zastávky MHD) Ponúkame aj: čistenie hrobov, doseky dátumov, zlátenie

27-0133

IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

66-0118

Študentská 2, 917 01 Trnava

66-0007-1

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme Radovan Bezecný 0905 203 406

mail.: distribucia.ke@regionpress.sk V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

27-0142

37-0045

0950 292 747

37-0040

Bleskozvody Prípojky NN Revízie el. zariadení Prepäťové ochrany

OTVORENÉ: PO - PIA 7:00 - 15:00 VÝROBA MOŽNÁ AJ DO 24 HOD. PREDAJ AJ MALOODBERATEĽOM

ZÁRUKA 20 rokov

LETNÉ JE VÝPREDA 27-0150

VEĽKÁ IDA 682 055/ 699 26 19 0907 931 597 WWW.KEMAX.SK

DELENIE ZVITKOV PREDAJ VÝROBA A PREDAJ JAKLE, RÚRY, UHOLNÍKY TRAPÉZOVÉ PLECHY, VLNITÉ PLECHY, HLADKÉ PLECHY, PLOTOVKY, HREBENÁČE, PARAPETY

BETOSTAV spol. s.r.o. r.o. Sečovce betostav@centrum.sk, 0918 673 73 178

PREDAJ kvalitnej zámkovej vej rov,, schodov dlažby, plotových múrov, od výrobcu • Osvedčená kvalita vrchovvé vzory • Nadčasové a exkluzívne povrchové nia • Komplexné systémové riešenia

PREDAJ A MONTÁŽ NTÁŽ

ultratesniacich plastových, h, hliníkových, oceľových okien a dverí Plastové elementy sú zhotovéné ovéné z kvalitného nemeckého profilového ekosystému kosystému Aluplast ; EkoS EkoSun Sun

www.odb-injektaz.sk

KS 18-24 STRANA - 02

|

34-0153

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

Elektroinštalácie

34-0109

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

87-0096

kosickoonline.sk

PIESTANSKO KOŠICKO okolie

redakčné slovo


psycholĂłg radĂ­

Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ

EQ

dĂ´leĹžitĂĄ. Ide o schopnosĹĽ fungovaĹĽ v prĂ­jemnĂ˝ch medziÄžudskĂ˝ch vzĹĽahoch, schopnosĹĽ porozumieĹĽ, vcĂ­tiĹĽ sa, Ä?i lepĹĄie pochopiĹĽ konanie „PrednedĂĄvnom som Ä?Ă­tala Ä?lĂĄ- inĂ˝ch ÄžudĂ­, Ä?o nĂĄm v koneÄ?nom dĂ´sledku umoĹžĹˆuje byĹĽ obĞúbenĂ˝m nok o  emocionĂĄlnej inteligencii v kolektĂ­ve, pracovaĹĽ v tĂ­me, byĹĽ reĹĄpektovanĂ˝m nadriadenĂ˝m... ÄŒo a o potrebe rozvĂ­jaĹĽ ju uĹž od det- je dĂ´leĹžitĂŠ, Äžudia s vyĹĄĹĄĂ­m EQ vedĂş vyrovnanejĹĄĂ­ Ĺživot, efektĂ­vnejĹĄie stva. AkĂ˝ je ten najlepĹĄĂ­ spĂ´sob? narĂĄbajĂş so svojimi vlastnĂ˝mi emĂłciami a teda disponujĂş relevantMoja dcĂŠrka mĂĄ 3 roky.“ nĂ˝m sebaobrazom. EmĂłcie sĂş sĂşÄ?asĹĽou nĂĄĹĄho kaĹž- U dieĹĽaĹĽa je cestou umoĹžniĹĽ mu prejavovaĹĽ jeho emĂłcie, aby malo dodennĂŠho Ĺživota, a  preto je priestor porozumieĹĽ im a nĂĄsledne sa s nimi nauÄ?ilo efektĂ­vne pracoemocionĂĄlna inteligencia, skrĂĄ- vaĹĽ, efektĂ­vne pre seba aj svoje okolie. Ak je dieĹĽa smutnĂŠ, Ä?i nahnetene EQ pre Ĺživot Ä?loveka veÄžmi vanĂŠ, treba aby svojou emĂłciou preĹžilo. My, ako rodiÄ?ia sme tu na

to, aby sme mu celĂş situĂĄciu pomohli pochopiĹĽ a nĂĄsledne ponĂşkli rieĹĄenie. PovedaĹĽ napr. „neboj sa toho psa“, nepostaÄ?uje. PonĂşknite dieĹĽaĹĽu, Ĺže popri psĂ­kovi prejdete s nĂ­m a vysvetlite mu, preÄ?o sa bĂĄĹĽ nemusĂ­. Deti sa samozrejme uÄ?ia pozorovanĂ­m, preto im aj prostrednĂ­ctvom vlastnĂ˝ch emĂłcii a ich zvlĂĄdanĂ­m ukazujeme cestu. DcĂŠrke tieĹž mĂ´Ĺžete vysvetliĹĽ preÄ?o niekto mĂ´Ĺže plakaĹĽ, teda Ä?o vĹĄetko sa mĂ´Ĺže za takĂ˝mto prejavom skrĂ˝vaĹĽ. NajlepĹĄie cez nĂĄzornĂŠ prĂ­klady, teda ak sa nejakĂĄ situĂĄcia aktuĂĄlne deje, alebo tieĹž prostrednĂ­ctvom rozprĂĄvok, kde mĂĄme moĹžnosĹĽ poukĂĄzaĹĽ na rĂ´zne sĂşvislosti. SamotnĂĄ tĂŠma EQ je obsiahla a moĹžnostĂ­ je naozaj veÄža (knihy, hry...). Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: MladĂŠ peknĂŠ dievÄ?a si kupuje plavky. PredavaÄ?ka sa jej pĂ˝ta: „AkĂŠ by mali byĹĽ? Chcete na dovolenke nieÄ?o prĂ­jemnĂŠ zaĹžiĹĽ, alebo si chcete oddĂ˝chnuĹĽ?“ Epiktetos: „Ak chceĹĄ byĹĽ ĹĄĹĽastnĂ˝, vedz, Ĺže to zĂĄleŞí len od teba.“

1 Auto moto predaj 2 Auto moto inÊ °Kupim stary traktor 0950 685 078 (04-23) 3 by‍ ‏/predaj

0LORYDQÂŁ

4 By‍ ‏prenĂĄjom °DĂĄm do prenĂĄjmu veÄžkĂ˝ 1-izbovĂ˝ byt Ä?iastoÄ?ne zariadenĂ˝ na Lomonosovovej. Ä?.t. 0917841802 (24-25)

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

2 2auto-moto Auto moto inĂŠ/inĂŠ °KĂşpim starĂŠ stabilĂĄky autĂĄ motorky jawa Ä?z manet stadion inĂŠ 0911 617 537 °Kupim stary traktor 0950 685 078

bË?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

/prenĂĄjom 4 4by‍‏ By‍ ‏prenĂĄjom °DĂĄm do prenĂĄjmu veÄžkĂ˝ 1-izbovĂ˝ byt Ä?iastoÄ?ne zariadenĂ˝ na Lomonosovovej. Ä?.t. 0917 841 802

5 domy/predaj 6 pozemky/predaj

/inÊ 7 7 reali‍‏ reali‍‏/inÊ °Kúpim 2-3 izb byt v Koťiciach. Súrne. Hotovosż. 0910 652 053 °Vymením 1.izbový byt na Ťahanovciach. za 1.a pol ibový alebo 2.izb s balkónom na miery v KE. Odkúpený bez poplatku. Tl.0940 726 638

7 reali‍‏/inĂŠ 8 Stavba °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 (do odvolania) °KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 (23-27)

8 8stavba Stavba °PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991 °KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682

9 DomĂĄcnosĹĽ

2EGLYRYDQÂż

10 ZĂĄhrada a zverinec 11 hobby a ĹĄport 12 deĹĽom

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

Ä?Ă­sla rubrĂ­k

13 Rozne predaj

auto-moto/predaj auto-moto/inÊ by‍‏/predaj by‍‏/prenåjom domy/predaj pozemky/predaj reali‍‏/inÊ stavba

14 RĂ´zne inĂŠ 15 HÄžadĂĄm prĂĄcu 16 zoznamka 58roÄ?nĂ˝, 1,83m vysokĂ˝ veriaci dobre vyzerajĂşci muĹž hÄžadĂĄ dĂĄmu z KoĹĄĂ­c a okolia od 50-60r. , ktorĂĄ tieĹž uĹž nechce byĹĽ sama. MaÄ?arÄ?ina vĂ­tanĂĄ. SMS 0949671263 (23-24)

1 2 3 4 5 6 7 8

domĂĄcnosĹĽ zĂĄhrada a zverinec hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj rĂ´zne/inĂŠ hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

9 10 11 12 13 14 15 16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL ˸QDQFRYDQÂŻ 6X]XNL 6; 6&URVV FH] ˸QDQĂ?QÂż OÂŻ]LQJ V DNRQWÂŁFLRX  D GßŀNRX WUYDQLD ]POXY\ PHV Ă?DOÄŁLH ÄŁWYUWLQ\ VÂź VSODWQÂŤ Y  D PHV SRĂ?DV WUYDQLD ]POXY\ ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË? 5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

KS 18-24 STRANA - 03

3

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraKSmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP KS 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, KS zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky NĂĄvod nĂĄjdete strane 4 dolu. zabezpeÄ?uje ELET,na s.r.o.


3 2 7 5

5 2

2 3 1 6 5

Plastové okná

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1

9 9domácnosť Domácnosť °PREDÁM SMARTFON SAMSUNG S9, HERNÝ POČÍTAČ INTEL, NOVÝ NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLÁTKY OD 10e Mes. 0903 752 333 14 14rôzne Rôzne/iné iné °Kúpim starý fotoap 0908 896 736 °KTO DARUJE VEĽMI MLADEJ ZBERATEĽKE VÁŠNIVEJ FANÚŠIČKE MAĎARSKÉHO SPEVÁKA ZAMBO JIMMYHO JEHO CD THE BEST OF 1 ALEBO BEST OF 2 ALEBO DALBAN MONDOM EL. LEN SMS. 0907 524 913 16 16zoznamka zoznamka °Ahoj hľadám si z KE priateľku na vážny vzťah a lásku mám 40r rozvedený z 9r synom môže byť aj sl.mamina od 30r do 45 len vážne zavolaj 0944 595 008 °58 ročný, 1,83m vysoký veriaci dobre vyzerajúci muž hľadá dámu z Košíc a okolia od 50-60r. , ktorá tiež už nechce byť sama. Maďarčina vítaná. SMS 0949 671 263 čísla rubrík auto-moto/predaj auto-moto/iné byty/predaj byty/prenájom domy/predaj pozemky/predaj reality/iné stavba

1 2 3 4 5 6 7 8

domácnosť záhrada a zverinec hobby a šport deťom rôzne/predaj rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

9 10 11 12 13 14 15 16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraKSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP KS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

auto-moto/iné

2

byty/predaj

3

/prenájom žalúziebyty + náhradné diely siete proti hmyzu

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

Garážové brány

Interiérové dvere v ponuke aj posuvné a dvojkrídlové

drevoplast@drevoplast.eu, reality/iné www.drevoplast.eu 7

stavba

Aj do pôvodnej zárubne

8

SK-Fores profi s.r.o.

27-0008-4

9

9 1

Pre Laleho – fičúra, frajera a trochu aj dobrodruha – to bola láska na prvý pohľad. Zaumienil si, že popri vlastnom prežití urobí všetko pre to, aby prežila aj Gita. To, čo robí túto knihu zvlášť pozoruhodnou, je Laleho životný elán. Vedel, aký osud nacisti chystajú jemu aj ostatným väzňom, on sa však rozhodol nepoddať neľudskosti tábora, zachovať si dôstojnosť, osobnú integritu a žiť čo najplnšie, ako to bude možné. Napriek všetkej svojej drsnosti je Tetovač z Auschwitzu príbehom nádeje a odvahy, a hoci to znie neuveriteľne, aj príbehom veľkej lásky. Z anglického originálu The Tatooist of Auschwitz preložil Peter Fridner... red

záhrada a zverinec 10

Pražská 2, 04011 01 Košice hobby a šport E-mail: sk.fores@mail.t-com.sk deťom 12 www.sk-fores.sk

Mob.: 0948 020 669 Tel.: 055/ 78 98 772 Fax: 055/ 78 98 774

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

rôzneokná /predaj 13 Kvalitné s dvojsklami i trojsklami za veľmi rozumné ceny

� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY

Sme na trhu už 14 rokov a jedna z našich dnešných, zaujímavých ponúk:

možnosť predaja aj na splátky

Oknáhľadám zo 7 komorového prácu 15profilu, s tromi tesneniami a nízkoemisnými trojsklami 48 mm, stavebná hĺbka 81 mm Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

 Hrúbka stien 3 mm Silná oceľová výstuž Trojsklo s nízkym prestupom tepla (U=0,5 W/m²K) OKNO NÍZKOENERGETICKÝCH Chcete si podaťDO inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: A TEPELNE PASÍVNYCH STAVIEB RPmedzeraKEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Vhodné do rodinných domov Príklad: RP KE 12 Predám kočík, 0987 654 321. panelákov Spätnouisms vám potvrdíme prijatie

Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

23-0007

4 3 1 1

Tetovač z Auschwitzu

Austrálii. Lale v tábore dostal prácu tetovača. Jeho povinnosťou bolo číslovať väzňov, ktorých nacisti po Tetovač z Auschwitzu au- selekcii nechali nažive, teda vpichávať im do predlaktí čístorky Heather Morrisovej la s neodstrániteľným atramentom – jeden z najsilnejších je román vychádzajúci zo symbolov holokaustu. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú skutočného príbehu Laleho mu umožňovala táto funkcia, využíval na získavanie potraa Gity Sokolovovcov, dvoch vín výmenou za šperky a peniaze po zavraždených Židoch, slovenských Židov, ktorí čím nejedného spoluväzňa zachránil pred vyhladovaním. prežili koncentračný tábor Jemu hrozila za túto činnosť smrť, mnohí iní jej vďačili za Auschwitz-Birkenau a po prežitie. Jedného dňa sa v rade na tetovanie vyskytlo vysi našli nový domov v strašené a roztrasené mladé dievča… <<<--- zmeň číslo vojne strany!

svet knihy

inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, Ďalej ponákame a dvere: KE zameňte za skratku okná novín, ktorú <<<--- zmeň ALUPLAST, číslo strany! nájdete na zadnej strane vľavo dolu. SCHUCO,SALAMANDER, GEALAN, drevené EUROOKNÁ, PlatbaMobilom.sk technicky podľa priania zákazníka, hliníkové okná a dvereSlužbu so zasklením a výbavou zabezpečuje ELET, s.r.o.

OKNÁ A J SO NÍM A V O K M Ý T Y R SK

, žalúzie, siete) a kompletnými prácami. Chcete ssi príslušenstvom podať inzerát? (par Montáž kvalifikovanými pracovníkmi. Návod nájdete na strane 4 dolu.

KS 18-24 STRANA - 04

62-0007

7 2 5

7 4

66-0008-1

6

34-0160

6

5


auto moto

Za drahšie poistky sa poďakujte – viete komu!

va zachovaný a poistka sa viac zdaňovať nateraz nebude. Havarijné poistenie sa teda stáva ešte menej dostupným, než bolo doteraz. Mnohé poisťovne ponúkajú pripoistenie posádky vozidla pre prípad úrazu. Toto poistenie bude takMinisterstvo financií pripra- tiež zdanené. V podstate všetky neživotné poistenia budú vilo zmenu zákona o dani z zdanené ôsmimi percentami, životné, individuálne zdrapoistenia. Výnimkou je po- votné alebo úrazové poistenie bude zdanené sadzbami od vinné zmluvné poistenie, z dvoch do štyroch percent. ktorého sa už od januára mi- Podľa návrhu vraj daň nebudú platiť poistenci, ale poisťovnulého roka odoberá osem- ňa. V konečnom dôsledku sa však nič nemení, za poistenie percentný odvod. Ten zostá- zaplatíme viac. Zákon by mal začať platiť 1. októbra 2018 a už

v tomto roku ministerstvo očakáva príjem 14,25 milióna eur. V budúcom roku by mal rozpočet z dane zinkasovať 56,99 milióna eur. Slovenská asociácia poisťovní varuje, že táto daň postihuje ľudí, ktorí si dobrovoľne a uvážlivo uzavreli poistnú zmluvu, aby ochránili seba alebo svoj majetok pred nepredvídanými udalosťami, a nepadli tak do sociálnej siete štátu. „Poistná daň znamená, že tento akt zodpovednosti sa zdaňuje podobne, ako sa zdaňuje spotrebnou daňou napr. „nezodpovednosť“ v podobe nákupu cigariet,“ uvádza sa v reakcie asociácie. red

Vtip: Príde Juro k Jožovi na návštevu. Ten sedí v kuchyni po členky v strúhanke a stále strúha ďalšie. „Čo to vyvádzaš?“ pýta sa Juro.   „Ale, mám chuť na rezne a recept začína: strúhajte tri dni staré rožky...“ Rainer Maria Rilke: „Naše omyly sú od nepamäti súčasťou bohatstva, ktoré máme.“

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

postreh

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

22

Záruka spol'ahlivosti

Á AKCIA JARNMAR KÍZY -21%

SIETE PROTI HMYZU

-33%

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

-28%

AV GAST s.r.o. Hečkova 4, Košice tel: 055/6224 525 0948 114 454

www.avgast.sk kosko@avgast.sk 37-0048

23-0027

Akcia platí do 30.6. 2018

STREŠNÉ KRYTINY - PREDAJ A MONTÁŽ ODKVAPOVÝ SYSTÉM - SKLADOM

27-0009-1

VÝHODNÉ ZĽAVY!

37-0047 00-0000

Požičovňa náradia Nájdete nás na novej adrese: Skladná 6, Košice (pri Kulturparku), tel.: 0917 828 883

KS 18-24 STRANA - 05

Petra Tótha

Kto sa stane prezidentom SR?

Značkové klímy za skvelé ceny

Záruka 4 roky na všetky výrobky.

5

Krátko po oznámení Andreja Kisku, že viac nebude kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, sa s nomináciami na tento úrad rozsypalo vrece. Mnohí totiž vyčkávali, ako sa rozhodne súčasná hlava štátu, pretože proti nej nechceli kandidovať, respektíve si na to netrúfali. Dnes už poznáme väčšinu uchádzačov o  miesto v  prezidentskom paláci, a  preto sa môžeme pustiť do predbežných prognóz. Predchádzajúce voľby prezidenta v  rokoch 2014, 2009 a 2004 ukázali, že pri súčasnom rozložení politických síl nemajú stranícki kandidáti veľké nádeje na úspech. V roku 1999 bol v prvej priamej voľbe zvolený za hlavu štátu straník Rudolf Schuster vďaka tomu, že ho podporovala celá vtedajšia vládna koalícia a navyše ťažil z eufórie, vyvolanej porážkou Vladimíra Mečiara v roku 1998. Posledné prezidentské voľby vyhral nestraník Andrej Kiska a dvakrát pred ním to dokázal z pozície nezávislého kandidáta Ivan Gašparovič, aj keď v minulosti pôsobil v HZDS a neskôr v HZD. Obaja sú úplne rozdielni politici, každý reprezentuje iné politické hodnoty, ale predsa len mali čosi spoločné. Andrej Kiska aj Ivan Gašparovič dokázali vytvoriť široké koalície, hlasy ktorých im zabezpečili najvyššiu ústavnú funkciu. Neboli to stranícke, ale občianske koalície. Za Andrejom Kiskom okrem viacerých opozičných strán stáli predovšetkým médiá hlavného prúdu, tretí sektor a  rôzni aktivisti s  nezanedbateľným vplyvom na verejnú mienku. Ivana Gašparoviča zase okrem Smeru a  HZD podporovali najmä národné a  ľavicové kruhy. Samozrejme, Andrej Kiska uspel v druhom kole aj preto, lebo veľké množstvo ľudí si neprialo, aby sa stal prezidentom Robert Fico. A  Ivan Gašparovič zase v druhých kolách volieb v rokoch 2004 a 2009 bodoval preto, lebo väčšina si nepriala v prezidentskom úrade Vladimíra Mečiara, respektíve Ivetu Radičovú. Je vysoko pravdepodobné, že podobná schéma sa bude opakovať aj v roku 2019. Uvedomuje si to aj drvivá väčšina straníckych kandidátov na prezidenta, ktorí idú do volebnej kampane najmä preto, aby rok pred parlamentnými voľbami burcovali členské a  voličské základne a zviditeľňovali značky svojich politických subjektov. V politike sa veštenie nevypláca, ale skúsenosti z minulosti naznačujú, že súboj o pozíciu prvého občana štátu sa môže rozhodnúť medzi vedcom Robertom Mistríkom a sudcom Najvyššieho súdu SR Štefanom Harabinom. Jeden aj druhý má potenciál získať na svoju stranu širokú občiansku koalíciu. Každá bude iná a otázka znie, ktorá bude silnejšia. pt


6 2 8 7 1 9 3 5 5 2 3

7 1

9

9 2

6 7

slovenské potraviny Podpásovka pre

„Na Slovensku zaznamenávame v poslednom období veľtlak obchodných reťazcov na zvyšovanie ponuky vajec z slovenských hydinárov ký podstielkových chovov. Reprezentatívnym prieskumom Takmer všetky zahraničné obchodné reťazce už v priebehu na prelome rokov 2017 a minulého roka 2017 deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo 2018 sa zistilo, že na pultoch svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietreťazcov na Slovensku je kových chovov. V ponuke budú mať iba vajcia podstielkové, iba 66 percent slovenských z voľných výbehov a z biochovov,“ povedal riaditeľ Únie vajec, čiže medziročne prišlo hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Ako dôvod uviedli rek poklesu podielu sloven- ťazce tlak spotrebiteľov na nákup tohto typu vajec. Napriek ských vajec o 6 percent . predtým deklarovanému roku 2025 už v mesiaci apríl 2018

6

8 6 3

1 5

oznámili 2 zahraničné reťazce najväčšiemu producentovi vajec v SR informáciu, že už v priebehu roku 2018 nebudú nakupovať žiadne slovenské klietkové vajcia, iba vajcia podstielkové. Únia hydinárov Slovenska ako aj producenti vajec v Slovenskej republike považujú tento tlak zahraničných obchodných reťazcov za neopodstatnený z pohľadu podmienok v chove nosníc na Slovensku. Klietkové chovy majú podiel 88,5 percent na chove nosníc v SR, podstielkové chovy iba 11 percent, podiel biologických chovov a chovov s voľným výbehom je iba na úrovni 0,5 percent. red

Košice: Z budovy súdov odpadla časť obloženia, zasiahla dve ženy

ZARIADENIE PRE SENIOROV

zdravie

Š P E C I A L I ZO VA N É Z A R I A D E N I E A R E H A B I L I TAČ N É C E N T R U M

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

DRIENOVECKÉ KÚPELE

Ideálny tlak krvi je do 120/80

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

27-0015-2

PATRIA n. o., Drie novecké kúpele 497, Drien ovec Tel.: 055/48 98 710, 055/460 21 15 Rehabilitačné centrum: 055/48 98 711 w w w.drien oveckekupel e.sk

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU

Dlhodobo na trhu NON STOP lin

0944 720 9ka 32 t 20 ROČNÁ ZÁRUKA t NAJLEPŠIA CENA t ŽIADNA ZÁLOHA t PRVOTRIEDNA KVALITA

BEZ DEMONTÁŽE!

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY BITÚMENOVOU LEPENKOU t zameranie t odborné poradenstvo t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

obnova plochých striech technológiou COPERNIT min. záruka 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

BRÁNY BENEDEK

SEČOVCE Ing. Vladimír Benedek Hrnčiarska 734 Tel./Fax: +421 56 668 7160 Mobil: +421 915 936 795 info�branybenedek.sk

KOŠICE

zastúpenie

ZA PRIJATEĽNÚ CENU

AKC1IA8 20

od 499,- € OPRAVA ŽALÚZIÍ NOVÉ ŽALÚZIE NOVÉ SIETE proti hmyzu

KA h NOVIN rážovýc a g č a tl Po brán

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

Branislav Benedek Hrnčiarska 734 Mobil: +421 905 735 376 Zlatý dub, tmavý dub (orech), mahagón, cherry amaretto (čerešňa), kosice�branybenedek.sk bahenný dub, antracit a biela - ZA ROVNAKÚ CENU !!!

PRETESNENIE okien a dverí

Vrátane kvalitného pohonu, 2x ovládača

www.branybenedek.sk

(v cene nie je zahrnutá montáž a doprava)

0950 41 41 82 www.ZaluzieKosice .sk

66-0080

16 rokov vyrábame okná pre Slovensko

KS 18-24 STRANA - 06

Košice 13. júna (TASR) – Z priečelia budovy košických súdov nad služobným vchodom sa v stredu krátko pred poludním uvoľnila časť keramického obloženia, ktorá so sebou strhla aj odkvapovú rúru. Pri páde boli zasiahnuté dve zamestnankyne Krajského súdu v Košiciach vychádzajúce z objektu. „Jedna z nich utrpela ľahšie zranenia na hlave a na dolnej končatine, ktoré ošetrili privolaní záchranári,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. Na mieste boli podľa jej slov privolaní aj hasiči, aby odstránili zvyšný obklad z priečelia a zaistili tak bezpečný vstup a výstup z objektu pre účastníkov súdnych konaní a zamestnancov. „Príčiny tejto nehody sa zatiaľ analyzujú, obklad však pri obhliadkach nevykazoval známky poškodenia. Nedá sa vylúčiť, že svoju úlohu v tejto súvislosti zohrávajú aj práve prebiehajúce rekonštrukčné a stavebné práce v blízkosti objektu košických súdov,“ konštatovala hovorkyňa. Správa Krajského súdu v Košiciach podľa nej momentálne zabezpečuje dodávateľa, ktorý vzniknutú situáciu preverí a odstráni tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť pre účastníkov súdnych konaní a zamestnancov súdov. V štádiu prípravy je už aj celková rekonštrukcia objektu vrátane obvodového plášťa. Budova košických súdov bola daná do užívania v roku 1983.

Doprava: Ryanair bude lietať na linke Košice – Londýn Southend

27-0005-1

BB

KVALITNÉ SEKČNÉ BRÁNY od českého výrobcu

87-0103

Väčšina ľudí v súčasnosti už pozná hodnotu svojho krvného tlaku. Ale pozná iba občas nameranú hodnotu, či už na preventívnej prehliadke, alebo náhodne, keď siahne po tlakomeri, ale to obyčajne býva v  pokojových podmienkach. Je dôležité vedieť, že krvný tlak sa mení počas dňa, narastá s  pribúdajúcim vekom, závisí od miery aktuálneho a  dlhodobého stresu, od sprievodných ochorení a životných situácií. Často sa pri zistení vysokého krvného tlaku na ambulancii stretávam s odpoveďou „nikdy som nemal vysoký krvný tlak, vždy nízky“. Žiaľ v súčasnosti až 45 percent päťdesiatnikov, 55 percent šesťdesiatnikov a  65 percent sedemdesiatnikov a  osemdesiatnikov trpí na hypertenziu. Vysoký krvný tlak nebolí a preto veľa ľudí o ochorení nevie, alebo zanedbáva naordinovanú liečbu nielen tabletami, ale hlavne dôležitú jej súčasť – zmenu životného štýlu. Výsledkom merania krvného tlaku sú vždy dve čísla – napríklad 135/85 mmHg (ortuťového stĺpca, jednotka sa používa, aj keď pri meraní sa už ortuť nepoužíva). Prvé číslo znamená horný tlak, alebo systolický tlak krvi (TKs) a  znamená tlak v  cievach, keď srdce vypumpuje krv do ciev. Druhé číslo znamená spodný, alebo diastolický tlak krvi (TKd) a udáva hodnotu medzi dvoma údermi srdca, počas pokojovej relaxačnej fázy. Oba sú rovnako dôležité a obe čísla by mali byť v optimálnom rozpätí. Naše namerané obe hodnoty sú vyššie tak pre systolický a aj pre diastolický tlak. Normálny krvný tlak je, keď je nameraná hodnota do 120/80 mmHg. Vysoký krvný tlak je, keď je hodnota vyššia ako 140/90 mmHg, pričom stačí, keď je vyššia jedna z dvoch hodnôt – teda ak je vyšší horný alebo spodný tlak krvi. Hodnoty medzi 120/80 a  140/90 znamenajú predstupeň vysokého krvného tlaku „prehypertenziu“ a  je varovným obdobím, kedy človek vie mnohé zmeniť. U ľudí s cukrovkou alebo ochorením obličiek platia prísnejšie kritériá. Za optimálny sa považuje tlak krvi do 130/80 mmHg. Ak optimálne hodnoty nedosahujete, je dôležité poradiť sa s vašim lekárom o  liečbe a  hlavne prispôsobiť životný štýl ochoreniu. O  meraní je potrebné viesť si záznamník. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

Košice 13. júna (TASR) – Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair spustí v budúcom roku leteckú linku spájajúcu letiská Košice a Londýn Southend. Nová linka bude prevádzkovaná trikrát týždenne, a to od letného letového poriadku. Prvý let je naplánovaný na 2. apríla 2019. Oznámili to v stredu írsky letecký dopravca a košické letisko. Spojenie bude zabezpečovať lietadlo typu Boeing 737800 s kapacitou 189 sedadiel. Letenky budú v predaji od 15. júna 2018. Do Košíc tak prichádza najväčšia letecká spoločnosť v Európe, do metropoly východného Slovenska bude lietať zo svojej najnovšej základne na letisku na pobreží regiónu Essex. Z Košíc na letisko Londýn Luton už od roku 2013 lieta spoločnosť Wizz Air. „Linka do Londýna je dlhodobo našou najúspešnejšou destináciou, ktorá má stále vysoký rastový potenciál, keďže aktuálne alokovaná kapacita nie je postačujúca a nepokrýva celkový dopyt zo strany cestujúcich. Linka spájajúca Košice s letiskom Londýn Southend otvára množstvo príležitostí pre tisícky Slovákov žijúcich v Anglicku, pre obyvateľov z našej širokej spádovej oblasti a pre turistov z Londýna a jeho okolia, aby mohli objavovať krásy nášho mesta i celého východného Slovenska,“ uviedol výkonný riaditeľ Letiska Košice Michael Tmej. Pripomenul zároveň, že v máji 2019 sa na Slovensku budú konať Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a tím Veľkej Británie odohrá svoje zápasy v základnej skupine práve v Košiciach. „Britskí hokejoví fanúšikovia tak môžu využiť aj toto nové spojenie a prísť podporiť svoje národné mužstvo do Košíc,“ dodal Tmej.


rarity

Deň otcov

bola naklonená. Myšlienku oživiť pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj prvé mierové dni po druhej svetovej vojne. Svojho dňa sa Prvé pokusy o začlenenie dočkali v USA muži, až keď do kresla prezidenta zasadol Lyndon osláv otcovstva do kalendárov B. Johnson v roku 1966. Ten v Bielom dome podpísal proklamáciu siahajú na začiatok 20. storo- o sviatku a stanovil deň oslavy na tretiu nedeľu v júni. čia, prezident USA Calvin Coo- Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washinlidge sa snažil v roku 1924 zá- gton, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si konom podporiť takýto návrh, chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej ale situácia na prahu hospo- vojny William Jackson Smart po smrti manželky sám musel dárskej krízy a po utrpeniach vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu prvej svetovej vojny tomu ne- a hneď ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla,

aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Tretia nedeľa v mesiaci jún je teda „zasvätená“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomínajú si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Aj keď v mnohých dnešných rodinách to vyzerá tak, že deti svojho otca viac nepoznajú ako poznajú, prípadne vyrastajú bez neho, stále je to výnimočná osoba a či chceme alebo nie, ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa. red

Vtip: Pacient sa pýta doktora: ,,Koľkokrát ste už robili túto operáciu?“ Doktor odpovedá: ,,Asi už štyridsaťkrát.“ Pacient: ,,To sa my uľavilo.“ Doktor: ,,Hej, veď raz sa to už konečne musí podariť.“ Ryan Gosling: „Je lepšie sa preceniť, ako neskúsiť niečo, o čom si myslíte, že je nad vaše sily.“

7

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

(pred ČS OMV) tel.:

055/728 87 80 - 1 0905 89 89 81 0911 89 89 87

Najvyššia rada okien Materiály používané pri výrobe:

fax:

055/728 87 82

- špičkové profily - s celoobvodovým kovaním

10

Vchodové dvere do rodinných domov

t PLASTOVÉ OKNÁ t HLINÍKOVÉ OKNÁ t GARÁŽOVÉ BRÁNY t EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE t TIENIACA TECHNIKA

Strojárenská 3 Nám. Maratónu mieru tel.: 055/ 623 45 76 mob.: 0918 626 193 e-mail: arow@arow.sk

GIPSZAN 74-0053

ZÁRUKA na okná rokov

Vaša pohoda za novými oknami Už 21 rokov sme tu pre Vás

37-0049

Južná trieda 97

68-03

tradícia 15 rokov

KOŠICE

Nenormálna normálnosť

www.bf-trade.sk

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia AKCIA

e-mail: bf-trade@stonline.sk

www.regionpress.sk ŠUMNÁ STRECHA

74-0132

PEKNÁ STRECHA nátery striech nátery kostolov oprava a výmena striech lacno a kvalitne tel.: 0908 842 631

KS 18-24 STRANA - 07

61_0195

MICHAL

0908 337 893

61-0242

-nátery striech -nátery kostolov -oprava komínov

To, čo bolo kedysi normálne sa dnes stáva raritou - žiť v usporiadanej rodine a vychovávať vlastné deti. Ľuďom sa predkladajú ponuky na individualizmus, hľadanie šťastia a príjemné prežívanie života. Individualizmus si ľudia niekedy popletú s narcisizmom, hľadanie šťastia sa stáva závislosťou a príjemné prežívanie života vedie k lenivosti a degenerácií. Všímajte si veci, ktoré si kupujeme veľkolepý obal a reklama, vo vnútri často mizerný obsah. Obaly sú stále honosnejšie a vnútro menšie a horšie. V divadle aj vo filme pribúda brutalita, vulgarita a rôzne úchylky. Každý chce prísť s niečím šokujúcim a novým, každý chce byť originálny. Až to vyzerá tak, že všetkým šibe a normálnosť sa stáva vzácnosťou. Všetko je výnimočné, fantastické, úžasné, super, ultra, extra, mega, šokujúce, nekonečné, neskutočné, neuveriteľné - aspoň v názve a obale. A vo vnútri bankový derivát, potravina pochybnej kvality alebo výrobok s obmedzenou životnosťou. Mnohí remeselníci majú veľké sebavedomie a nič viac. Zoberú prácu a peniaze a zostane po nich fušerina a neporiadok. Byť majstrom svojho remesla je dnes niečo výnimočné, rovnako, ako keď si chcete kúpiť kvalitný výrobok, ktorý dlho vydrží. Pijeme vodu z ľadovca (a v čom je lepšia?), čaje od babičky (lenže moja babička nemala v čaji pesticídy), nátierky od veselej pastierky a majstra mäsiara a všetko by malo chutiť a voňať ešte lepšie ako predtým, byť zdravšie, bio, eko, fresh... Kecy reklamných agentúr. Majster Poriadok nám to tu chcel kedysi vyčistiť úplne dočista. A vyčistil - zostali po ňom nedokončené diaľnice, rozkradnuté nemocnice, chátrajúce školy a bohatí kamaráti. Zdá sa mi, že byť normálny je dnes výnimočné. Vyniknime tým, že sa vrátime k podstate. Budeme robiť kvalitnú prácu, vyrábať nábytok z dreva, dobré klobásy z mäsa a pestovať sladké ovocie bez chémie. Netreba hlasno kričať, hľadať bombastické slová na reklamu a obaly. Možno, že stačí, ak budeme žiť a pracovať poctivo, robiť veci s láskou a vyhýbať sa lákavým obalom a silným rečiam. jk


pracovné odevy ¦ obuv ¦ rukavice

u h r v á n o h é n t s la v výšivky podľa

už od

1 ks

Bavlnené tašky ¦ Tričká ¦ Košele ¦ Mikiny ¦ Uteráky ¦ Krstné košielky

AMI

/AMI - Pracovné odevy

Rooseveltova 24, Košice ¦ 0904 296 595 ¦ aneta.dugasova@gmail.com

Komunálne voľby 2018 Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

S nami oslovíte najviac voličov! Pripravujeme špeciály k voľbám:

11% 7%

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU! Bezecný 0907 779 011 Hadariová 0905 338 873 Juzová 0907 877 863

v najčítanejších regionálnych novinách. Čítanosť týždenníkov

jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

Redakcia Košicko kosicko@regionpress.sk

Dajte o sebe vedieť

6%

Sakslová 0907 779 017 Strenková 0905 222 286

KS 18-24 STRANA - 08

6%

5%

5% NČ pre Ženy

Kandidujete v komunálnych voľbách?

Po-Pia: 9 -17 Sobota: len objednávky

66-0123

tričká ¦ košele ¦ mikiny uteráky ¦ krstné košieľky

Život

Operácia Barbarossa je kódové označenie pre inváziu vojsk Osi do ZSSR, ktorá otvorila východný front a začala vojenskú kampaň označovanú v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu ako Veľká vlastenecká vojna. Operácia Barbarossa sa začala 22. júna 1941 a skončila v decembri 1941, kedy vyčerpaná nemecká armáda nedokázala v ťažkých zimných podmienkach a za silnejúceho odporu Červenej armády pokračovať vo svojom postupe a prešla do obrany. Aj keď možno nemecké ťaženie v priebehu Barbarossy považovať za víťazné, pretože Sovietsky zväz utrpel veľmi ťažké straty a jeho schopnosť viesť vojnu bola silne naštrbená, išlo o nemecké víťazstvo veľmi draho zaplatené a nedostačujúce, pretože nestačilo na to, aby bol ZSSR zlomený, keďže Veľkonemecká ríša a jej spojenci si dlhodobú vojnu nemohli dovoliť. V nasledujúcich rokoch sa začala presadzovať prevaha priemyslu Spojencov (hlavne ZSSR, USA a Spojené kráľovstvo) a ich rastúce bojové skúsenosti takým spôsobom, že mu Nemecko a jeho satelity nakoniec nedokázali vzdorovať. Bojové operácie však rovnako podlomili bojaschopnosť Sovietskeho zväzu. Krajina sa z ťažkých porážok leta a jesene 1941 a ich dôsledkov spamätávala až do roku 1943, kedy sa sovietskym vojskám podarilo definitívne získať iniciatívu nezvratne na svoju stranu. Ráno 22. júna 1941 nacistické Nemecko spoločne so svojimi európskymi spojencami napadlo Sovietsky zväz a začalo tak jednu z najbrutálnejších a najväčších vojnových kampaní v histórii ľudstva. Boje sa začali na nemecko-sovietskej hranici dlhej od Baltu po ústie Dunaja 2 000 km a o tri dni neskôr aj na hranici ZSSR, Fínska a Nórska dlhej 1 200 km. Samotný útok bol veľmi dobre pripravený a utajený. Medzi vojakmi pred začiatkom kolovali domnienky, že cieľom je prechod územím Sovietskeho zväzu (so Stalinovým požehnaním) a útok na kolónie Veľkej Británie. Sovietsky zväz bol do poslednej chvíle radovými vojakmi považovaný za spojenca Nemecka. Až večer 21. júna bol vojakom prečítaný Hitlerov propagandistický oznam vysvetľujúci dôvody napadnutia Sovietskeho zväzu. O 3:15 (5:15 moskovského času) sa ako prvá začala nemecká delostrelecká príprava v oblasti Brestu. 3:40 nasledovali útoky nemeckých strmhlavých bombardérov. O 4:15 začali nemecké vojská prekračovať rieku Západný Bug (úderná jednotka 3. tankovej divízie predtým dobyla Kodenský most), čím fakticky vstúpili na územie Sovietskeho zväzu. red

je veľmi nepríjemné až otravné, ak sme si ešte vonku pred vchodom zapálili cigaretu. Ak je pred viacerými prepážkami vytvorený jeden rad, potom k nim pristupujeme postupne, podľa toho, ktorá sa práve uvoľnila, alebo kto je práve v poradí. Ak čakáme iba na ten pult, pri ktorom výlučne vybavujú naše záležitosti a nie je voľný, hoci iné prepážky sa už uvoľnili, ponúkneme prednosť čakajúcim za nami. Najmä v letnom období je čakanie v radoch vecou veľkého taktu. Horúčava robí svoje, mnohé odevy sú aj čiastočne zo syntetických materiálov a naozaj nikto nie je povinný voňať cudzie „odéry“. red

Báječná žena

Operácia Barbarossa

rínky či na texasky. Medzitým pribudli napríklad v lekárňach, ale aj na poštách Žiaľ, ani s elektronizáciou sme takzvané diskrétne zóny. Diskrétna zóna znamená, že za nami nedosiahli nejaký výraznejší čakajúci človek by nemal počúvať náš dialóg s lekárnikom či úspech a  tak často čakáme s pani za poštovou prepážkou, nemal by nám nazerať cez plev radoch. V  bankách, na po- ce, aký pin kód zadávame do elektronického platobného termištách, na úradoch, v podateľ- nálu, jednoducho, nemal by sa na nás tlačiť ako nejaký úchyl. niach. Doba sa však zmenila Je skutočne vecou spoločenskej slušnosti, aby sme sa aj poa už by to nemali byť tie tlače- čas takého čakania, ktoré určite nikomu z nás nie je príjemné, nice ako kedysi viac ako pred správali voči ostatným ohľaduplne. Nemali by sme sa jeden na tridsiatimi rokmi na manda- druhého tlačiť, doslova tomu pred nami dýchať na krk. To druhé

MY noviny

Ivan Brožík

Čakanie v radoch

PLUS 7dní

spomienka

etiketa

REGIONPRESS

2 7 1 8 9 1 8 4 7 6 8 5 8 7 4 6 4 2 6 4 2 5 2 7 9 1


MVO

Humanitárnym organizáciám dochádzajú zdroje Agentúry patriace pod Organizáciu Spojených národov a viaceré mimovládne organizácie varovali, že možno zredukujú podporné programy pre vojnových utečencov zo Sýrie a susediace krajiny v tomto re-

gióne, keďže získali len zhruba 20 percent z potrebných finančných prostriedkov. Informovala o tom nemecká agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenia týchto organizácií. OSN a ďalšie mimovládne organizácie žiadali na rok 2018 o 5,6 miliardy dolárov potrebných na humanitárnu pomoc vojnovým utečencom v regióne. Cieľom príslušného programu je podpora sýrskych utečencov a komunít i inštitúcií v susedných krajinách, ktoré zasiahol vojnový konflikt v Sýrii - v Jordánsku, Libanone, Iraku, Turecku a Egypte. Agentúry doteraz dostali v závislosti od organizácie a sektora len 18 až 22 percent z tejto čiastky, povedal riaditeľ Úradu vysokého komisá-

ra OSN pre utečencov pre Blízky východ a severnú Afriku Amín Awad. „To nie je dosť, už teraz v peňažnej pomoci utečencom zaostávame,“ informoval Awad. Dodal, že financie sú potrebné na poskytovanie prístreší, potravín, vzdelania, ako aj na ochranu žien a dievčat pred násilím a priskorým uzavretím manželstva. Organizácie v správe tiež uviedli, že v tejto veci výrazne apelujú na darcov skôr, ako budú nútené v susedných štátoch Sýrie zredukovať humanitárnu pomoc. Nedostatok finančných prostriedkov môže tiež prinútiť Detský fond OSN prerušiť dodávky vody, ktoré poskytuje komunitám a v utečeneckých táboroch. red

Vtip: Sťažuje si chlapík kamošovi: „Mám to ja smolu. Postihli ma dve katastrofy po sebe.“ „Aké?“ „Keď sme sa vrátili z dovolenky, našli sme byt vykradnutý.“ „A druhá?“  „Keď to žena videla, povedala mi: Keď je byt prázdny, vymaľujeme tu.“ William Shakespeare: „Na zdolanie strmého kopca je zo začiatku potrebné pomalé tempo.“

9

za život

Mária Raučinová

Sieťky na okná a dvere

Vonkajšie žalúzie

Vonkajšie tienenie Vonkajšie markízy Žižkova 12, Košice www.famiplus.sk

Prednosti vonkajších žalúzií • najúčinnejší spôsob vonkajšieho tienenia • jedna z najúčinnejších tepelných ochrán (slnečné lúče zachytí ešte skôr ako preniknú do miestnosti) • umožňujú reguláciu svetla • zabraňujú prehrievaniu miestnosti • zlepšujú tepelno-izolačné vlastnosti domu • tienia a zároveň umožňujú vetranie • sú skvelým dizajnovým prvkom

Garážové brány

• spoľahlivý chod • dlhá životnosť • ručné alebo automatické ovládanie • široké príslušenstvo

055/7290 787 • 0911 338 500 famiplus@mail.t-com.sk

66-0121

Interiérové tienenie ®

Spoločnosť a otcovstvo

Prečo si vybrať žalúzie NEVA? • odrazíte až 85% vonkajšieho svetla • znížite si teplotu od 5 do 10°C • ušetríte na energiách: pasívne chladenie, mnoho izolačných doplnkov • vyššia bezpečnosť a súkromie Vášho domova • široké možnosti ovládania, aj cez smartphone • krátke dodacie doby a prijateľné ceny

98-0010

do 30.6.2018

KS 18-24 STRANA - 09

Napriek viacerým sporným témam v rámci feminizmu, jedna z  nich by mohla spájať – a to naprieč názorového spektra od tradičného po modernistické poňatie. Ide o  tému otcovstva. Feminizmus sa totiž hlási k  väčšiemu zapojeniu mužov do rodinného a  domáceho života. Chce odbremeniť ženy, aby sa zas, naopak, ony mohli viac angažovať v pracovnej a  verejnej oblasti a tak obohatiť spoločnosť o ženský prístup k  svetu a  k  riešeniu problémov. Prečo teda stavať barikády medzi tradičným a  moderným a nechytiť sa radšej tohto spoločného projektu? Pripusťme, že zo strany feminizmu môže ísť o snahu vytlačiť ženu z  rodiny do zamestnania, no zo strany konzervatívcov zas prílišné zdôrazňovanie ženskej ruky v  rodine môže byť skrytým motívom pre ospravedlnenie pohodlnosti mužov a  ich „dôležitosti“ pre spoločenské dianie. Tak či tak, nikto dnes nepochybuje, že ničím nezaťažené dieťa miluje rovnako matku aj otca. V  prípade rozvodových konaní vidíme, ak ťažko deti prijímajú rozdelenie rodičov. Prirodzene túžia mať oboch pri sebe. Žiaľ, skutočné otcovstvo v  rodine často chýba, a to aj v nerozdelených rodinách. Otcovia pracujú mimo domova, niekedy aj mimo vlasti a  ich deti nezískavajú nič z  ich profesie. Nemôžu ich pozorovať pri práci, byť účastné na ich rozhodovaniach, na ich pochybnostiach, prekážkach a ich prekonávaní. Z pohľadu detí sú to stratené momenty. Dieťa vie, že má otca, ale zároveň prežíva bolesť z jeho neprítomnosti, až tak, že jedného dňa môže prestať byť aktívnou súčasťou jeho sveta. Otcovstvo však chýba nielen v rodine, ale aj v spoločnosti ako takej. Moment vzoru, napodobenia, autority ustupuje. Prikláňame sa k individualistickému trendu typu „všetko si urobím sám, nepotrebujem nikoho“. A  tak rešpekt k  staršiemu človeku, ocenenie múdrosti, podriadenie sa vyššiemu princípu začíname považovať za niečo , čo bráni slobode. Návrat k k skúsenosti otcovstva v rodinách by mohol pozitívne ovplyvniť aj širšie vzťahy medzi ľuďmi a celkovú súdržnosť spoločnosti. Rozhodne ide o dobrý a nekontroverzný projekt. Mária Raučinová, Fórum života


8 4 3 5

9 7

5 2 3 7

4 7 7 3 1 8 9 4 2

3 1

2

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 10 15:00 Dr. Dokonalý 9 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:10 Ako som prežil 4 00:10 Spravodlivosť v krvi VIII. 7 01:10 Myšlienky vraha III. 20/20 02:10 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:50 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Tunisko – Anglicko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Zajtrajšie noviny 00:30 Nikto nie je dokonalý 02:40 Hurá do záhrady 03:10 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 11 15:00 Dr. Dokonalý 10 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 HESLO 23:05 Ako som prežil 5 00:05 Spravodlivosť v krvi VIII. 8 01:05 Myšlienky vraha IV. 1/26 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Neskoro večer 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:35 HiSTORY 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Rusko – Egypt 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Zajtrajšie noviny 00:30 Nikto nie je dokonalý 02:35 Hurá do záhrady 03:00 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:45 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 12 15:00 Dr. Dokonalý 11 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI III. 7,8 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Skorumpovaní poliši I. 8 23:55 Spravodlivosť v krvi VIII. 9 00:55 Myšlienky vraha IV. 2 01:55 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 06:55 Počasie 07:00 JEDNOTKA Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Slovenské hrady objektívom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Španielsko – Irán 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Zajtrajšie noviny 00:30 Nikto nie je dokonalý

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 13 15:00 Dr. Dokonalý 12 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:10 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 00:10 Spravodlivosť v krvi VIII. 10 01:10 Myšlienky vraha IV. 3 02:10 NOVINY TV JOJ 03:10 TOP STAR 03:25 POLICAJTI V AKCII 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Argentína – Chorvátsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:40 Zajtrajšie noviny 00:25 Nikto nie je dokonalý 02:30 Hurá do záhrady 03:00 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:15 SUPERMAMA 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 TOP STAR 13:20 INKOGNITO MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 14:35 Dr. House VI. 14 15:40 NAŠI III. 7,8 17:00 NOVINY O 17:00 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 Monk 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 VŠETKO ČO MÁM RÁD Miroslav Žbirka, Kristína Turjanová HuTELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY dobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčov20:30 Kameňák 2 Komédia MN 15 (ČR) 2004 V. Vydra, J. Pau- cami a veselými hosťami. MN 12 2017 22:45 VŠETKO ČO MÁ lová, M. Vašut, M. Maxa, H. Čížková, J. Laufer, V. Glazar. 22:35 ANDER RÁD 23:35 Pláž 02:10 Tvrďas 03:45 KRIMI 04:10 TOP Expendables: Nezničiteľní 2 00:40 Monk 02:25 Kameňák 2 STAR 04:25 POLICAJTI V AKCII

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:50 Profesionáli 10:40 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Slovenské hrady objektívom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Švajčiarsko – Srbsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Na krok od neba 00:40 Nikto nie je dokonalý 02:50 Hurá do záhrady 03:15 Dámsky klub

05:10 SÚDNA SIEŇ 06:15 NOVINY TV JOJ: 0 07:05 KRIMI 07:40 NOVINY TV JOJ 08:30 NAŠI 09:50 Gumkáči 10:50 Dovidenia, stará mama! 15 11:40 Absolventka 13:40 Hry o život: Drozdajka 1 16:10 VŠETKO ČO MÁM RÁD 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Posledný lovec čarodejníc Americký akčný dobrodružný fantazijný film. MN 12 2015 V. Diesel, R. Leslieová, E. Wood, Ó.D. Ólafsson, R. Owenová, J. Engelbrechtová, J. Gilgun, M. Caine, I. De Bankolé, M. Halsey a ďalší 22:55 Neporaziteľný: Návrat kráľa 00:55 Úžasný hotel Marigold 03:25 KRIMI 03:45 NOVINY TV JOJ

06:10 Veselá farma 06:20 Hádaj, ako veľmi JEDNOTKA ťa mám rád 06:30 Lilly, malá čarodejnica 06:55 Prasiatko Peppa 07:00 Calimero 07:15 Mickey Mouseov klub 07:35 Bol raz jeden život 08:05 Fidlibum 08:30 Trpaslíci 09:00 Daj si čas 09:30 My sme malí muzikanti 10:25 Park 11:00 On air 11:30 Zlatý chlieb 12:45 Starý včelár 13:55 Vôňa lásky 15:35 Silverado 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Nemecko – Švédsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Silverado 01:00 Vôňa lásky 02:40 Zlatý chlieb 03:50 Park 04:20 On air 04:40 Cestou necestou: Čile

05:20 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:40 Garfield 2 09:25 Gumkáči 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu I. 1/13 09:45 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 10:50 X-Men: Prvá trieda MARKÍZA Panda III. 07:50 Scooby-Doo a kyberpríše- 13:35 Posledný lovec čarodejníc 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 ra 09:20 Probudím se včera 11:55 CHART SHOW 13:55 Tuxe- NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY do 16:00 Vrahúni 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Victor 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Parker Akčný Frankenstein Americký akčný sci-fi triler. MN 15 2015 J. Mcfilm MN 15 (USA) 2012 J. Statham, J. Lopezová, M. Chiklis, W. Avoy, D. Radcliffe, J. Brown Findlayová, A. Scott, Ch. Dance Pierce, N. Nolte. 23:05 Dvojitý úder Akčný film MN 15 (USA) a ďalší. 23:05 22 Jump Street Americký akčná kriminálna 1997 J. C. Van Damme, D. Rodman, M. Rourke, P. Freeman, N. komédia. MN 18 2014 Ch. Tatum, J. Hill, I. Cube, J. Bellová, W. Lindingerová. 01:05 Parker 03:20 Dvojitý úder Russell a ďalší. 01:30 Ja, moje druhé ja a Irena

06:40 Veselá farma 07:00 Lilly, malá čarodejnica 07:30 Calimero 07:40 Mickey Mouseov klub 08:05 Bol raz jeden život 08:35 Zázračný ateliér 09:00 Superhrdinovia 09:35 Autosalón 10:05 Pobrežie Austrálie 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Buď Bindi: Verím v Európsku úniu 14:25 Poirot: Spona na topánke 16:10 „Léto s kovbojem“ 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:55 Poirot: Spona na topánke 00:35 O 5 minút 12 01:40 „Léto s kovbojem“

TV program pondelok 8

7 5

duchovné okienko

18. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 Blbý a blbší sú späť 23:35 Monk V. 01:30 Zámena manželiek 02:40 Susedské prípady 03:30 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

19. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:40 Rodinné prípady 10:45 Susedské prípady 11:45 Rodinné prípady 12:50 Monk V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz - FINÁLE 22:00 Rodinné prípady 00:10 Monk V. 02:05 Svokra 03:00 Susedské prípady 03:45 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Začala sa príprava Diecézny katechetický úrad Košickej arcidicézy pripravil sériu štyroch duchovných zamyslení zameraných na osobu budúcej slovenskej blahoslavenej Anny Kolesárovej. Témy zadal rektor Pastoračného domu Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák, texty vytvoril biskupský vikár pre pastoráciu Vladimír Šosták. Tieto zamyslenia vznikli pri príležitosti blahorečenia, božej služobnice, Anny Kolesárovej, mučenice čistoty z Vysokej nad Uhom. Ich zámerom je snaha prepísať posolstvo jej života do riadkov súčasnej kultúry i spoločnosti, aby sa aj v týchto časoch stalo povzbudením, námetom i príkladom pre mnohých. Chcú nadviazať na prácu a zameranie Domčeka, ktorý už niekoľko rokov stráži pamiatku na túto „perlu východného Slovenska“ a ešte viac rozvinúť túto prácu v perspektíve Božieho slova i aktuálnych problémov našej doby. Nech sa stanú požehnaním pre všetkých, ktorí nájdu silu zastaviť sa vo svojom živote, ochotu zamyslieť sa nad Božím plánom v ňom a začnú sa utiekať k Bohu, darcovi života, spolu s Ankou. Anna Kolesárová sa narodila vo Vysokej nad Uhom. Pochádzala z katolíckej rodiny Jána a Anny, rodenej Kušnírovej, sama bola tiež zapálenou veriacou. Anka mala staršieho brata Michala. V roku 1938 zomrela jej mama a Anka sa začala starať o domácnosť. Na jeseň 1944 sa front priblížil k okresu Michalovce. Obcou Vysoká nad Uhom, ktorá bola v tej dobe súčasťou Horthyovského Maďarska, prechádzali sovietske jednotky. 22. novembra 1944 sa spolu s rodinou a susedmi v skrývala v pivnici pod kuchyňou ich domu kvôli prebiehajúcim bojom v okolí. Kvôli panujúcej neistote sa podobne ako mnohé iné ženy obliekla do čierneho, aby nevzbudzovala pozornosť vojakov. Po tom, čo do pivnice pri prehľadávaní domu nazrel jeden zo sovietskych vojakov, ju otec poslal do kuchyne nech vojakovi prinesie jedlo. Dievča však vojaka zaujalo a preto jej prikázal, aby šla s ním. Keď nechcela, priamo jej povedal, že buď pôjde a vyspí sa s ním, alebo ju zabije. Keď opäť odmietla, povolil jej jednovetovú rozlúčku s otcom a na mieste ju zastrelil. Jej vražda zostala nepotrestaná. Pochovaná bola nasledujúceho dňa večer, keď ešte v okolí obce prebiehali boje. Zdroj: KBS

TV program streda

20. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:40 Rodinné prípady 00:35 Monk V. 02:15 Zámena manželiek 03:25 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

21. 6. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz - FINÁLE 10:00 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné prípady 23:40 Monk V. 01:30 Najväčší víťaz - FINÁLE 03:20 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

22. 6. 2018

TV program sobota

23. 6. 2018

05:05 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu Panda III. 07:25 Osudové leto 09:30 Yes Man 11:35 Moje bláznivé dvojča 13:45 Mamičkin maznáčik 15:45 Probudím se včera 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 S láskou, Rosie Romantická komédia MN 15 (VB-USA) 2014 L. Collinsová, S. Claflin, Ch. Cooke. 22:35 Zamenení 00:55 Expendables: Nezničiteľní 2 02:45 Deväť životov 04:10 Zamenení MARKÍZA

TV program nedeľa

24. 6. 2018

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

KS 18-24 STRANA - 10

JEDNOTKA


farmári

Odmietame byť stále len tí druhí Legislatívny návrh k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 je pre Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv veľkým sklamaním, pretože ešte viacej prehĺbi rozdiely medzi jednotlivými členskými

krajinami. Informovala o tom v stanovisku hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová a riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv vyjadruje nesúhlas s  legislatívnym návrhom k  Spoločnej poľnohospodárskej politike na obdobie rokov 2021 až 2027, ktorý zverejnila Európska komisia. Z  navrhnutého balíka finančných zdrojov v objeme 365 miliárd eur je pre Slovenskú republiku vyčlenená suma 4,388 miliardy eur. Rada nesúhlasí s navrhnutou výškou finančných prostriedkov, ktorá by mala byť z európskych zdrojov približne o 300 miliónov

eur nižšia, ako je v súčasnom programovacom období. Podstatné preto teraz bude, akým spôsobom a pre koho sa tieto peniaze prerozdelia. Či sa k  dotáciám dostanú skutočne len aktívni farmári, alebo budú naďalej výhodným zdrojom príjmu aj pre subjekty, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu na vidiek vo forme vyššej zamestnanosti, chovu zvierat a potravinárskej produkcie. „Nemôžeme súhlasiť ani so zavedením degresivity priamych platieb od 60.000 eur a z ich zastropovaním vo výške 100.000 eur. To považujeme pre poľnohospodárov za demotivačné a nelogické,“ pripomína rada v zverejnenom stanovisku. red

Vtip: Milenci v posteli. „Miláčik,“ navrhne on, „čo keby som prišiel zajtra k vám a pred všetkými som ťa požiadal o ruku?“ „No,“ premýšľa ona, „manžel by asi zúril a deti by sa smiali.“ Platón: „Začiatok je najdôležitejšia časť každej práce.“

tradície

11

na Slovensku

87-0097

Zvyky našich rodákov

VÝKUP STARŠÍCH VOZIDIEL EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ODVOZ ZDARMA

t aj POŠKODENÝCH t aj NEPOJAZDNÝCH PENIAZE NA RUKU! t odhlásenie vozidla

u od rok 98 19 y b o r ý v

0944 414 457 KS 18-24 STRANA - 11

66-0119

vybavíme za Vás

V mnohých katolíckych obciach - kde je patrónom kostola svätý Anton - slávia v tento deň hody. Toto je väčšinou sviatok pre danú lokalitu, ale aj pre obyvateľov na okolí. Naši slováci na maďarskej zemi sa vždy odvolávali na bližšie či vzdialenejšie hody na Antona, ktorých sa až dodnes aktívne zúčastňujú (z Mlyniek chodia do Santova, z Tardoša do Vértestolny, z Novej Huty - Rum. do Barom-laku). V Pilíši boli obzvlášť známe santovské hody a Pilíšania ich mali vždy radi, prišli na ne aj zo susedných obcí (Čív, Piliscsaba, Mlynky atď.). Jedny pamätné hody boli v r. 1948. Po výmene obyvateľstva nastal úpadok pre Slovákov a pre tých, ktorí tu zostali, symbolizovali hody pretrvávanie a súdržnosť. V spomínanom roku sa hody (pút) začali malou omšou v maďarčine, potom bola veľká omša so slovenskými piesňami. Prvou bola pieseň s incipitom Bože, pred tvou velebnosťou. V tomto čase mali v Santove duchovného chorvátskeho pôvodu, ktorý sa modlil po slovensky a pozdravil veriacich v ich materinskom jazyku, ale nakoľko nevedel dobre po slovensky, predniesol kázeň v maďarčine. Po omši sa zúčastnili tradičného hodového jarmočného ruchu a popoludní sa v družstevnom pohostinstve a na jeho dvore začala do brieždenia trvajúca tanečná zábava, na ktorej hrala dychová kapela. Hody vždy znamenali pre mladých predovšetkým deň uvoľnenia a zábavy. Dávnejšie sa v Santove ráno na Antona päť-šesť mládencov prechádzalo v sprievode harmoniky ulicami a takto pozdravovali sviatok. Na druhý deň na svitaní, po skončení tanečnej zábavy, mládenci-nápadníci zaradom navštívili svoje milé a pozdravili ich hudbou a piesňami (sme išli po domov k frajerki zaspívat, zahrat mladí chlapci). V súčasnosti sa hody v dedine slávia na najbližšiu nedeľu po Antonovi, ale aj na deň patróna je omša a kto si želá, zúčastňuje sa na nej. Dnes si hodoví predavači stavajú stánky na futbalovom ihrisku. Aj v súčasnosti sa schádza rodina a príbuzenstvo a ako je to v takýchto prípadoch všade zvykom, hodujú pri spoločnom obede. Na Víta – 15. júna S týmto výročným dňom evanjelickí Slováci v strednom veľkom regióne Maďarska spájajú pranostiky. Znalosť veršovaných variantov týchto pravidiel určite podporili kalendáre, najmä Čabiansky kalendár. Na svatého Víta, keď sa z ňeba ľeje, ňech na dobrí jačmeň gazda sa ňesmeje. (Čanádalbert, Horné Peťany) red


6 5 7

3

5

6 4 8 5 4 2 1 7 5 8 2 3 4 1 6 8 5 4 2

dobré rady

Je sezóna cukru, ako ho skladovať

kosť, takže ak sa jej vyhnete, pokojne si ním oslaďte jedlo aj po uplynutí trvanlivosti. Ak máte vhodné podmienky na jeho skladovanie v suchom prostredí, môžete si ho nakúpiť na celú zaváraciu sezónu v období, keď ho obchod ponúka najvýhodnejšie. Kazenie skladovaných potravín má všeobecne rôzne príčiny - rastom baktérií v potravinách pri nesprávnom uskladnení a uložení potravín pôsobením vzduchu, hlavne kyslíka sa môže zmeniť ich chuť, farba či vzhľad. V letnom období treba dávať pozor na veľké zmeny teploty v  miestnosti. Vplývajú totiž na kvalitu potravín a môžu ich zmeniť. Po-

Nie len pri cukre je pravidlom, že je nutné zachovať vhodné podmienky jeho skladovania. V tomto prípade platí, že ak cukor uskladníte v sklenenej nádobe na suchom mieste, vydrží vám roky. Cukor neznesie vlh-

tom ako rizikový faktor pôsobí škodlivý hmyz (muchy, osy, mravce, ovady, komáre), môžu preniesť rôzne baktérie na potraviny a tým ich znehodnotiť. Tu pomôže citrónová kôra, ktorú položíte na police v komore. Má na hmyz veľmi odpudivý účinok. Aj vtedy, keď už vyschne „na kameň“. Ako správne uchovávame a skladujeme potraviny? Aby sa kazenie potravín oddialilo a znížilo, používajú sa pri skladovaní a konzervovaní viaceré spôsoby skladovania a uchovávania potravín. Najčastejší a najviac používaný spôsob uchovávania je uskladnenie alebo uloženie potravín v red chlade čiže v chladničke.

reflexia Rozdali radosť Poctivo a s nadšením nacvičovali umelecké vystúpenia, aby čo najlepšie predviedli, čo všetko dokážu. Takmer 60 nádejných hercov, spevákov, tanečníkov z detských domovov a náhradných rodín si užilo javisko bratislavského Divadla Aréna vo veľkom štýle! 28. ročník Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar nesklamal, diváci dostali dávku tej najpozitívnejšej energie, ktorú dokážu odovzdať dospelým práve deti. Celoslovenská prehliadka umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín má za sebou bohatú históriu, tradícia Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar vznikla ešte v roku 1990. Podujatie ponúka priestor, aby deti prostredníctvom umenia vyjadrili svoje pocity, túžby, postoje a sny. ,,Veľkému bratislavskému finále predchádzalo šesť regionálnych kôl v Nitre, Prievidzi, Košiciach, Ružomberku, Zvolene a Trnave, kde sa predstavilo 289 detí z 52 detských domovov, 6 náhradných rodín, 1 krízového centra, 2 komunitných centier a 2 zariadení Dorka. Ich vystúpenia posúdila odborná porota a tie najlepšie sa dostali až do Divadla Aréna,“ hovorí Mária Soboličová, manažérka produkčného oddelenia Úsmevu ako dar. Medzi takmer 60 účinkujúcimi sa predstavil aj spevák Jakub, ktorý vyrastá v pestúnskej rodine. ,,Mali sme s mojimi súrodencami pripravenú ľudovú pieseň Dobrý večer frajerôčka moja, tréma bola, ale spolu sme si to naozaj užili,“ zhodnotil Jakub svoju veľkú javiskovú premiéru. V zákulisí aj na javisku všetkých intenzívne podporovali moderátori večera, herci Lukáš Latinák a Juraj Bača. ,,Deti boli naozaj úžasné, celý koncert dopadol výborne, čo ma teší. Dúfam, že mnohí z nich budú pokračovať, že budú na sebe pracovať a ktovie, možno sa z nich stanú časom naši kolegovia,“ zareagoval s úsmevom Lukáš Latinák. ,,Užil som si celý večer, lebo energia, ktorú sme tu dnes dostali, bola neskutočná. Krásne vystúpenia, úprimná radosť detí, ktoré na pódiu nechali kúsok svojho srdca, skrátka perfektná atmosféra. Ďakujem, že som mohol byť súčasťou Najmilšieho koncertu,“ dodal Juraj Bača, ktorý sa predstavil aj ako spevák. red

POSVIETIME SI NA PONUKY, KTORÉ SA OPLATIA

Bratislava: Zimný štadión už pripravujú na budúcoročné hokejové majstrovstvá

Oplatí sa! je

ej siete

REGIONPRESS s dosahom na viac ako 1,5 mil. a u ito pre itate ov o najlep obchodn d a, ch

www.regionpress.sk

Základné informácie: periodicita: týždenník, náklad: 1 300 000 výtlačkov, vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, distribúcia: bezplatne do domácností v SR vlastnými kolportérmi. Umiestnenie: Oplatí sa! vychádza ako špecializovaná edičná strana v rámci vydavateľských titulov spoločnosti REGIONPRESS, s.r.o., webstránka: www.oplatisa.sk, e-mail: info@oplatisa.sk

KS 18-24 STRANA - 12

Bratislava 13. júna (TASR) – Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave už pripravujú na budúcoročný svetový šampionát v ľadovom hokeji. V športovej aréne momentálne opravujú chladiaci systém, vzduchotechniku, klimatizáciu, bezpečnostný systém, sociálne zariadenia či šatne. Celková investícia do štadióna pre majstrovstvá dosiahne viac ako dva milióny eur. Práce bol v stredu skontrolovať aj primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal s Petrom Vojtkom, riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislavy i s mestským kontrolórom Petrom Šinálym. Prvá skupina prebiehajúcich prác súvisí s prevádzkou štadióna. „Sú to práce venované distribúcii čpavku, chladiaceho systému, klimatizácie či vzduchotechniky. Pri opravných prácach sa odhalilo, že niektoré nedostatky tu už boli od začiatku. Ukázalo sa totiž, že niektoré práce neboli urobené dostatočne kvalitne už v čase výstavby štadióna,“ povedal Nesrovnal. Na jednom zo zariadení napríklad objavili koróziu. Nedostatky, ktoré sa pri opravách našli, budú podľa primátora podliehať technickým expertízam. Primátor si počká na ich vyhodnotenie, a potom bude zvažovať ďalšie kroky. Ďalšie práce na štadióne sa týkajú zvýšenia kvality služieb návštevníkom či hokejovým tímom. Zahrnuté sú tu napríklad turnikety, bezpečnostné systémy, sociálne zariadenia, šatne či protipožiarne ochranné zariadenia. „Venovali sme sa hľadisku a údržbe sedadiel. Zásuvné tribúny prešli generálkou, maľujeme priestory, do poriadku dávame sociálne zariadenia a šatne. Prvoradé je pre nás, aby fungoval systém chladenia a ľad bol v čo najlepšej kvalite. Kvalitné musí byť aj vetranie a klimatizácia,“ priblížil Vojtko. Údržba štadióna sa robí podľa jeho slov každoročne, ale tento rok je vo väčšom rozsahu, aby bol štadión na majstrovstvá sveta čo najlepšie pripravený. Do Zimného štadióna Ondreja Nepelu musí zainvestovať aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), a to sumou 500.000 eur. Určené sú na výmenu mantinelov a skiel, podlahových gúm, dobudovania kabeláže pre internet a wifi či na dodávku rozvádzača powerlock. Zaplatiť musí okrem toho aj náklady na prevádzku arény počas šampionátu, ktoré majú byť v sume okolo 300.000 eur. Zväz však s prácami ešte nezačal. Čaká, kým mu peniaze uvoľní vláda. Malo by sa tak stať do konca októbra. Vojtko skonštatoval, že celková investícia do štadióna presiahne sumu dva milióny eur. „Vlani sme investovali do prípravy zimného štadióna 700.000 eur. Tento rok máme v pláne investovať 1.100.000 eur. Plus 500.000 eur má prísť zo SZĽH,“ vysvetlil. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája 2019.


svet múzeí

Sme povinní si to pripomínať

tábora a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému osudu Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. „Toto miesto nám pripomína obrovskú tragédiu, ktorá sa odoŠtátny tajomník Ministerstva hrala pred viac ako 70 rokmi na Slovensku. Každému návštevnízahraničných vecí a európ- kovi tohto múzea sa naskytne pohľad na to, v akých podmienskych záležitostí SR Ivan kach žili Židia v tomto tábore, hoci o živote sa hovoriť nedá, aby Korčok navštívil Múzeum ho- boli neskôr deportovaní na smrť,“ pripomenul I. Korčok. lokaustu v Seredi. Múzeum „Toto miesto je však podľa mňa aj veľkým výkričníkom pre holokaustu sa nachádza v súčasnosť. Až s prílišnou ľahkosťou prijímame to čo sa deje priestoroch bývalého pra- okolo nás. Apely na hodnoty humanizmu či demokracie a covného a koncentračného ľudských práv sa dnes často vnímajú ako prázdne frázy.

Verejný priestor je zaplavený tým, že sa relativizuje nielen holokaust, ale bagatelizuje sa extrémizmus a nenávisť voči tým, ktorí sú iní. Zdá sa mi, že čoraz viac ľudí je dnes dezorientovaných a to, že žijeme v slobode, je považované za samozrejmosť. Zdá sa nám, že sa nič nemôže stať. Aj keď vtedy úplne iných podmienkach, ale aj tisíce Židov tu na Slovensku verili, že do Serede idú pracovať a raz sa vrátia. Nevrátili sa. Za to, že sa mýlili, nemohli oni, ale tí, ktorí o nich rozhodli a aj tí, ktorí sa mýlili keď si mysleli, že sa ich tragédia Židov netýka. Toto si treba pamätať aj dnes,“ povedal Ivan Korčok v Seredi. red

Vtip: Príde šesťdesiatročný pán k psychiatrovi a hovorí: „Pán doktor, môj o dva roky mladší brat sa vo vani hrá s takou žltou kačičkou.“ Doktor na to: „No, to nie je moc normálne v jeho veku, ale nakoniec nikomu tým neubližuje, tak mu tú radosť pokojne doprajte.“ Dedo: „Ale, pán doktor, tá kačička je moja!“ Goethe: „Naše priania sú tušením schopností, ktoré v nás driemu, predzvesťami toho, čo sme všetko schopní dokázať...“

naša bezpečnosť

Hľadáš pracovnú príležitosť? Máme pre teba super ponuku!

pracovné miesto predavačka/pokladníčka

PRÍPLATOK ZA PRÁCU cez víkend/nadčas, nefajčenie, neprerušenie dochádzky

PODÁVANIE TEPLEJ STRAVY výber zo 6 druhov jedál denne za symbolickú cenu 0,14€

SMARTPHONE PRE KAŽDÉHO ZAMESTNANCA s neobmedzeným paušálom a internetom po skúšobnej dobe

NÁSTUPNÁ MZDA od 576€, odmena za obrat a od nadriadeného, PRIEMERNÁ MZDA od 700€ VIAC NA: www.labas.sk

KVALITNÉ FIREMNÉ ZAŠKOLENIE

MOŽNOSŤ KARIÉRNEHO RASTU

VIAC INFO NA: 0902 998 988, personalne@labas.sk, LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice O KOŠICK

Pre bezpečnejšie udeľovanie víz

Kde nás nájdete? Jantárová 30 KOŠICE

4. poschodie dvere č. 426 a 404

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

94-0102

K

KS 18-24 STRANA - 13

66-0116

Obsadzujeme

13

Európska komisia navrhla zmodernizovať vízový informačný systém EÚ (VIS), čiže databázu obsahujúcu informácie o osobách, ktoré žiadajú o schengenské víza. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné výzvy a problémy v oblasti migrácie a zlepšiť riadenie vonkajších hraníc EÚ. Navrhované zmeny znamenajú dôkladnejšie kontroly žiadateľov o udelenie víza, odbúranie medzier v prístupe k informáciám v oblasti bezpečnosti - vďaka lepšej výmene informácií medzi členskými štátmi - a plnú interoperabilitu s inými celoeurópskymi databázami. Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti upozornil, že milióny štátnych príslušníkov tretích krajín vstúpia každý rok do EÚ s vízami - na krátkodobý i na dlhodobý pobyt. „Nemalo by sa stať, že páchatelia trestnej činnosti a potenciálni teroristi vstúpia do Európy bez povšimnutia. Európa nie je pevnosť, musíme však vedieť, kto prekračuje naše hranice,“ uviedol komisár v správe pre médiá. Dodal, že je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť európskych občanov a vybudovať Európu, ktorá chráni, a nebrániť pri tom mobilite osôb, ktoré sem prichádzajú v dobrom úmysle. V roku 2016 vydali krajiny EÚ 14 miliónov krátkodobých víz. Vízový informačný systém (VIS) je databázou EÚ, ktorá spája príslušníkov pohraničnej stráže na vonkajších hraniciach Únie s konzulátmi členských štátov na celom svete. Je to zdroj najdôležitejších informácií o žiadateľoch o krátkodobé schengenské víza a umožňuje príslušníkom pohraničnej stráže odhaliť cestujúcich, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Návrhom eurokomisie sa rozširuje rozsah pôsobnosti systému VIS tak, že sa doplní o dlhodobé víza a povolenia na pobyt, pričom sa budú v plnej miere dodržiavať pravidlá ochrany údajov. Zodpovednou za vývoj a riadenie modernizovanej databázy VIS bude Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) so sídlom v Tallinne. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby čo najskôr dokončili svoje legislatívne procesy a umožnili tak dokončiť posledný prvok reformy vízovej politiky EÚ. TA SR


4 2 1 6

5 9 9 1 6 6 4 6 8 7 9 2 5 6 1 5 8 2 4 1 9 7 5

osobnosti regiónov

Jaroslav Filip

Narodil sa v učiteľskej rodine. Študoval na základnej umeleckej škole v Šahách, ktorú ukončil ako jeden z prvých absolventov. Slovenský hudobník, sklada- Začiatkom 60. rokov rokov študoval na konzervatóriu v Bratiteľ, humorista, dramaturg, slave. V tom období bol veľkým obdivovateľom Deža Ursinyho herec a zanietený propagá- a jeho skupiny Beatmen. V štúdiu pokračoval kvôli zlému protor internetu s neobyčajne spechu na konzervatóriu v Žiline. širokým spektrom aktivít, Po jeho absolvovaní hrával v bratislavskom vysokoškolskom Jaroslav Filip sa narodil 22. klube „Véčko“ so skupinou Petra Lipu Blues Five. Neskôr študoval júna 1949 v Hontianskych Mo- na VŠMU dramaturgiu a scenáristiku, kde v roku 1976 promoval. ravciach a zomrel 11. júla 2000 Ako člen tvorivého tandemu skupiny slovenských humoristov v Bratislave. (Štefan Skrúcaný, Miro Noga, Zuzana Tlučková, Rasťo Piško, ujo

Imro a Stano Radič) vyjadroval prostredníctvom televíznych a rozhlasových programov názory na spoločenské dianie 90tych rokov. Bol známy ako zanietený fanúšik a propagátor internetu, prostredníctvom dial-up pripojenia bol online už od začiatku druhej polovice 90. rokov, teda v dobe, kedy bola jeho penetrácia na Slovensku veľmi nízka. V Rádiu Twist vysielal niekoľko relácií. Obľúbená bola najmä spoločná talkshow so Stanom Radičom v sobotu predpoludním - Záložňa, ale aj Noční vtáci, ktorí vznikali v spolupráci s Romanom Kittlerom a neskôr jeho starším synom Jarom. red

verejné zdravotníctvo Osýpky na východe aktuálne

€ 0 2 5 a d z m á n d la Zák o výške yv + bonusy a odmen

74-0122

do 450€

Miesto: KOŠICE

Stavebná firma prijme

t dochádzkový bonus

na stavbu v Košiciach. Mzda: 2000€ ¦ 0948 427 247

t bonusy za odpracované soboty

Košičania môžu naďalej t príspevok na dopravu a ubytovanie pripomienkovať koncept nového územného plánu

t 13. plat

Košice 11. júna (TASR) - Mesto Košice v pondelok zverejnilo oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie stanovísk a pripomienok ku konceptu nového územného plánu. Lehotu sa podľa hovorkyne Košíc Lindy Šnajdárovej rozhodlo predĺžiť na základe zvýšeného záujmu občanov o pripomienkovanie, najmä v posledných dňoch.

t 14. plat

34-0010-17

www.studentservis.sk kosice@studentservis.sk

e ch u a na vlnách úsp vezieme s

PRACOVNÁ PONUKA v Prešove s dopravou z Košíc ZADARMO!!! OPERÁTOR VÝROBY

Práca v trojzmennej prevádzke, 37,5hod. týždenný úväzok, mzda 600€ Brutto + výhodný bonusový systém + povinné príplatky, stravné lístky, možnosť kariérneho rastu, za ktorý má zamestnanec príplatok, bližšie info na pohovore.

grejtakova@arios-hr.sk 0948 003 126

KS 18-24 STRANA - 14

O predĺženie lehoty tiež požiadali podľa jej slov niektoré organizácie. „Prerokovanie konceptu je dôležitou súčasťou tvorby nového územného plánu, preto mesto chce dať príležitosť na vyjadrenie čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Koncept bol zverejnený 12. apríla 2018 a lehota na pripomienkovanie bola stanovená na 60 dní. Verejné prerokovanie s výkladom sa uskutočnilo 16. mája,“ uviedla Šnajdárová. Dokumentácia je dostupná na Magistráte mesta Košice, v kancelárii prvého kontaktu, grafická časť je vyvesená vo vestibule pred zasadačkami. „Zároveň je celý dokument publikovaný na webovej stránke mesta Košice a grafickú časť si možno pozrieť aj v Gisplane mesta. Pripomienkovať dokumentáciu je teraz možné do 16. júla 2018, pre uľahčenie je k dispozícii formulár na pripomienkovanie,“ dodala Šnajdárová.

34-0137

TESÁROV (DOKA, PERI) a ŽELEZIAROV

t výkonnostný bonus

27-0003-14

V období od 7. 5. 2018 do 4. 6. 2018 bolo v Slovenskej republike spolu hlásených 6 laboratórne potvrdených a 15 pravdepodobných ochorení na osýpky, ktoré sa budú ešte laboratórne skúmať. Devätnásť ochorení bolo v obci Drahňov, okres Michalovce, jedno v obci Baškovce, okres Sobrance a jedno ochorenie v meste Strážske, okres Michalovce. Celkovo bolo hospitalizovaných 18 osôb, t. č. je hospitalizovaných 8 pacientov. U všetkých boli zaznamenané klinické príznaky, bez vážnych komplikácií. Všetky protiepidemické opatrenia, ktoré prijal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, boli prijaté včas a adekvátne. Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatria a prediskutovali možnosť ich zaočkovania. Protiepidemické opatrenia sú vykonávané od 07. 05. 2018. Ide najmä o zabezpečenie odberu biologického materiálu od chorých a podozrivých z ochorenia, vyhľadávanie vnímavých osôb, ktoré boli v kontakte s chorými osobami a zabezpečenie očkovania. Súčasne boli nariadené karanténne opatrenia: - vylúčenie vnímavých osôb zo školského kolektívu a ich izolácia v domácom prostredí po dobu 21 dní od poslednej expozície chorému - zákaz návštev kultúrnych, športových, resp. iných podujatí, alebo ich organizácie školskými zariadeniami počas trvania karanténnych opatrení - postexpozičná profylaxia pre vnímavé osoby O situácii je pravidelne informovaný starosta obce Drahňov, aj lekári pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance a Nemocnica s poliklinikou Michalovce, kde bolo zaslané aj Usmernenie Hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok. O nariadených karanténnych opatreniach boli informovaní i riaditelia školských zariadení a zriaďovatelia škôl. Epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na osýpky sa denne aktualizuje. V súvislosti s výskytom ochorenia na osýpky bolo zaočkovaných 102 detí v obci Drahňov (86 v rámci nariadených protiepidemických opatrení v ohniskách nákaz a 16 v rámci povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určitý vek očkovania). Očkovanie je vysoko účinná prevencia, dve dávky vakcíny zabezpečia približne 97 % účinnosť, jedna vakcína približne 93 % účinnosť v prevencii ochorenia. Zdroj: ÚVZ


Ocenenie pre Červený nos

charita

Slávnostným galavečerom v historickej budove Slovenského národného divadla vyvrcholil desiaty ročník prestížnej čitateľskej ankety Slovenka roka 2018. Ocenenie Absolútna Slovenka roka získala pediatrička Katarína

Šimovičová, predsedníčka Občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors. Zároveň jej patrí aj prvenstvo v kategórii charita. Klauni pri svojich návštevách detí v nemocniciach a liečebných zariadeniach podporujú ich psychickú pohodu. V kategórii biznis a manažment získala ocenenie Slavomíra Blahušiaková, výkonná riaditeľka spoločnosti Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice. Muzikálová speváčka a herečka Katarína Hasprová si prevzala ocenenie v  kategórii umenie a kultúra. Za oblasť médiá a komunikácia si cenu prevzala reportérka TV Markíza Kristína Kövešová. V  kategórii veda a  výskum ocenenie získala vedkyňa

v oblasti architektúry Janka Krivošová. V oblasti vzdelávania a podpory mladých talentov získala ocenenie Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v  Trnave. Odborníčka v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie Silvia Toporcerová bola ocenená v kategórii zdravotníctvo. V kategórii šport ocenenie získala tenisová reprezentantka Magdaléna Rybáriková. Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos si tento rok odniesli umelecká vedúca a dirigentka speváckeho zboru Lúčnica Elena Matušová a Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka, ktorý oslavuje 70 rokov od založenia. red

Vtip: Doktor pri vizite ukazuje skupine mladých začínajúcich lekárov röntgenovú snímku. „Ako vidíte, pacient kríva, pretože má značne zakrivenú lýtkovú i holennú kosť. Michal, čo by ste robili v takomto prípade vy?“ „No, myslím si, že aj ja by som kríval.“ Matka Tereza: „Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju vďačnosť je prijímať všetko radostne.“

30

treba vedieť

Turistika v horách, pobyt v kúpeľoch alebo návšteva hlavného mesta - to sú niektoré z atrakcií, ktoré lákajú na Slovensko každoročne zahraničných dovolenkárov. A je dobré ovládať aj takéto štatistiky. Staré pionierske „buď pripravený, vždy pripravený“, predsa platí aj v turistickom biznise. V roku 2017 pricestovalo na Slovensko prostredníctvom cestovných kancelárií podľa údajov Štatistického úradu SR 387.061 zahraničných dovolenkárov. V porovnaní s rokom 2016 to znamenalo nárast o 24 percent. Jitka Spillerová zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr pritom odhaduje, že tohtoročná sezóna by mohla byť približne na úrovni minulého roku. Cez cestovné kancelárie vlani pricestovalo na Slovensko najviac zahraničných turistov z Nemecka, a to 95.237. Podľa Spillerovej prichádzajú Nemci predovšetkým za kultúrou a poznávaním, najmä do Vysokých Tatier a na Spiš, a tiež aj do Bratislavy. Na druhom mieste v počte návštevníkov je Rakúsko, odkiaľ vlani pricestovalo na Slovensko 67.936 turistov. Tesne za nimi nasledujú dovolenkári z USA, ktorých vlani prišlo 67.268, potom turisti z Austrálie, ktorých v minulom roku zavítalo na Slovensko 46.359. Turisti z USA a Austrálie sú podľa Spillerovej väčšinou jednodňoví návštevníci. Výrazne podľa Spillerovej vlani stúpol aj počet turistov z Veľkej Británie. V minulom roku ich prišlo prostredníctvom cestovných kancelárií na Slovensko 21.768, v roku 2016 to bolo iba 6854. Dôvodom je podľa SACKA aj ponuka leteckého spojenia medzi Bratislavou a Britániou. Čo sa týka počtu dní, najdlhšie dovolenky na Slovensku trávia turisti z Českej republiky. V roku 2017 to bolo v priemere 4,2 dní. Vlani ich však v počte dní začali dobiehať turisti z Izraela. Z regionálneho pohľadu pritom najviac zahraničných dovolenkárov mieri do Bratislavského kraja, kam vlani prišlo s cestovnou kanceláriou 352.958 turistov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamenalo nárast o 29 percent. Na druhom mieste bol v návštevnosti Košický kraj s 10.312 turistami a na treťom mieste Prešovský kraj. red

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA 449€

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie a vnútorné parapety, mikroventilácia, retiazkové celotieniace žalúzie, zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

AKCIA

Zateplenie rodinných domov uhlíkový polystyren v cene obyčajného

Profesionálni, školení pracovníci.

DARČEK elektronika podľa ponuky pri nákupe nad 900€

Špičkové 5 - komorové profily

SALAMANDER STREAMLINE

KS 18-24 STRANA - 15

34-0014-6

380 €

Rakúske kovania MACO a WINKHAUS

449€

Ivan Brožík

Nemecky hovoriaci milovníci Slovenska

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

410€

15


Ä?Ă­slo 24 / 15. jĂşn 2018

65-115

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

�������������������������

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

32-0064

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

TEL.: ������������

85-0391

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ����������������������

www.aiw.sk

��������������� �������������������� ��������������������������� �����������������������������

MURà RI - TESà RI SADROKARTONISTI ����������������������������������

���������������������������������������������� �����������������������������������

�������������������

0950 301 301 MM STAV - SK, s.r.o. a UrbĂĄnek s.r.o. prijme murĂĄrov, tesĂĄrov, Ĺželeziarov a pomocnĂ˝ch robotnĂ­kov na prĂĄcu v SR a Ä&#x152;R. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ prĂ­padne dohoda. ZĂĄkladnĂĄ mzda od 3 Eur/hod netto. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ 6-8 Eur/hod podÄža odbornosti. Ubytovanie zabezpeÄ?ujeme a hradĂ­me. ZĂĄkladnĂĄ mzda 600 eur netto/mesiac. Ĺ˝ivnostnĂ­ci zĂĄklad 1200-1600 Eur mesaÄ?ne zĂĄleŞí od odbornosti. 0917477327, 0907830747

KS 18-24 STRANA - 16

85_0378

94-0072

489 â&#x201A;Ź 349 â&#x201A;Ź

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

34-0159

-28% www.daka.sk

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0038

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

�������������������������

ĂĄ JedineÄ?nĂĄ leptnri ka en dovol oreÄ?i ChorvĂĄtskomziPou en p s pol

Ks1824  

Inzertné noviny Košicko okolie číslo 24/2018, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Ks1824  

Inzertné noviny Košicko okolie číslo 24/2018, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Advertisement