Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Stredné a vysoké ŠKOLY

č. 07 / 17. február 2017 / 21. ročník

+Ĺ$'Éä 35É&8"

OPATROVATEĽKY

vytvorenie jednoduchej web stránky

s praxou v opatrovaní. Potrebná znalosť nemeckého jazyka. Pre bližšie info volajte na tel.:

0902 087 243 a 0915 333 579

931170014

v Rakúsku (Viedeň a okolie),

4,6

už od

50 €

základné SEO v rozsahu optimalizácie webu

4

pre prehliadače, kľúčových slov

facebook vizitka s aktualizáciou

12-0002

1-3 izb. byt

najlepšie ceny v regióne

v Košiciach za rozumnú cenu. Len seriózne.

info:

Vyrovnám aj dlžoby, ak je potrebné.

0911 202 121

web

5 2

74- 43

HOTOVOSŤ !!!

ČISTENIE PERIA šijeme paplóny

3

+vankúše+periny

Odovoz a dovoz zabezpečíme

053/ 489 62 55 0904 747 016

4

74-25

8-9

13 12-13 10-12

12-0008

74-14

(/(.75,.É5=9É5$þ

4,13

týždenne do 22 250 domácností a firiem

Ponúkame prácu pre

85_0004

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 1iVWXSLKQHđ 733EULJiGD æLDGQHWHVW\ +đDGiPHDM

2-7

99-0036

kosickoonline.sk

KOŠICKO okolie

3

KS 17-07 STRANA - 01

14-15


NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 22 250 domácností a firiem

tel/fax: e-mail:

Jantárová 30 Košice 055 / 678 04 36 kosicko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia:

Radovan Bezecný 0907 779 011 Ing. Martina Strenková 0905 222 286 Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873 Ing.Renáta Sakslová 0907 779 017 Ing. Eva Jůzová 0907 877 863

Distribúcia: (22.250 domácností/firiem) každý týždeň: Nižná Hutka, Bidovce, Poproč, Rudník, Kysak, Obišovce, Šaca, Budimír, Čaňa, Mála Ida, Valaliky, Lemešany, Ploské, Kraľovce, Moldava nad Bodvou, Rozhanovce, Haniská, Slanec, Bohdanovce, Rákoš, Slánske Nové Mesto, Kalša, Slánska Huta, Slančík, Nový Salaš, Slivník, Blažice, Trstenné pri Hornáde, Družstevná pri Hornáde, Trebejov, Turňa nad Bodvou, Poľov, Geča, Beniakovce, Vajkovce, Chrastné, Košické Olšany, Jasov, Bretejovce, Janovik, Seniakovce, Nováčany, Nižná Myšľa, Boliarov, Bačkovik, Čižatice, Kokšov_Bakša, Trsťany, Ďurďošík, Bukovec, Vyšný a Nižný Čaj. v párnom týždni: Baška, v nepárnom týždni: Budulov, Sokoľ Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

BEZPEČNOSTNÉ DVERE NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

BUK vzor vzo zo

WENGE vzor

Radovan Bezecný 0905 203 406

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

0917 56 36 12 - 0911 60 20 40

AKCIA na všetky

250 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladkýý

dvere

s 399 €cena montážou

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Laueráti na Športovú osobnosť Košíc

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, BIELE WENGE ČEREŠŇA JELŠA prah vo farbe zárubne hladké VŠETKY DVERE hladká vzor hladká www.ocelovedvere.sk SKLADOM S certifikátom NBU - iba u nás ás oce oocelovedvere@ocelovedvere.sk oc cellov lovedv edvere d ere ere@oc @oce @oc o elo el v KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 18:00 PREDAJNE: sídl. Terasa, Sokolovská 5, 04011 Košice Obchodný dom KLAS (bývala MILA), 1. posch., sídl. Ťahanovce, Americká trieda, KE

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme mail.: distribucia.ke@regionpress.sk

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

www.stahovanie.eu

kosice@lobo.sk

Vášho domova

- výroba kuchynských liniek - vstavané skrine 0903 041 451 - obývacie steny gabisp@stonline.sk www.kuchyne-spilka.sk - detské izby

Volajte profesionálov ! 0917 279 603, 055 671 1455

mobil.: 0905 245 995 Košice, Priemyselná 4 www.safiroll. sk Cakoci, triatlonistka Romana Gajdošová, volejbalista Miroslav Jakubov, hokejista Ladislav Nagy, futbalista Peter Šinglár, florbalista Dominik Turek, bežec Jozef Urban a basketbalistka Zuzana Žirková. Z tejto desiatky vzíde víťaz ankety ŠOK 2016, ktorého meno sa verejnosť dozvie až počas slávnostného galavečera 3. marca.

66-0004-1

dosah na 1.500.000

Organizátori 8. ročníka ankety Športová osobnosť Košíc zverejnili mená všetkých desiatich laureátov v hlavnej kategórii. Z nej vzíde celkový víťaz ankety ŠOK 2016. Jeho meno organizátori prezradia v piatok 3. marca počas slávnostného galavečera. V desiatke kandidátov na celkové prvenstvo sa ocitli basketbalista Michal Baťka, atlétka Alexandra Bezeková, fitneska Saskia

34-7-1

Redakcia:

Vyjaruje sa

37-52

kosickoonline.sk

PIESTANSKO KOŠICKO okolie

redakčné slovo

74-4

... nájdeš, čo hľadáš

66-03

regionálne noviny

domácností a firiem

KS 17-07 STRANA - 02


KtorĂş si vybraĹĽ?

74- 13

Turisti si kraj obĞúbili

ProblĂŠmy s dlhmi rieĹĄi 0905 638 627 VĂĄĹĄ MediĂĄtor VĹ ETKY druhy DLHOV aj NĂ ROKOV

obÄ?ianska 66-02

3

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

TÉMA T�ŽDŇA

1 Auto moto predaj

auto-moto/predaj 1

ZĂĄujem turistov o KoĹĄickĂ˝ kraj sa zvyĹĄuje. VyplĂ˝va to zo ĹĄtatistĂ­k krajskej organizĂĄcie KoĹĄice RegiĂłn Turizmus. Najviac turistov, konkrĂŠtne 17.283, vlani navĹĄtĂ­vilo TIC v SpiĹĄskej Novej Vsi, Ä?alej to bola kancelĂĄria Visit KoĹĄice s poÄ?tom 8706 ÄžudĂ­ a TIC DobĹĄinskej Äžadovej jaskyne, ktorĂş navĹĄtĂ­vilo 9706 ÄžudĂ­. Takmer polovica z nĂĄvĹĄtevnĂ­kov uviedla, Ĺže motĂ­vom ich nĂĄvĹĄtevy je dovolenka alebo oddych v horĂĄch. Viac ako polovica ich priĹĄla osobnĂ˝m autom, 15 percent ÄžudĂ­ priĹĄlo vlakom a rovnakĂ˝ poÄ?et i autobusom. NajväÄ?ĹĄiu skupinu turistov tvorili Äžudia, ktorĂ­ v regiĂłne strĂĄvili tri aĹž päż dnĂ­. Tesne za nimi to boli tĂ­, ktorĂ˝ch pobyt bol v rozmedzĂ­ ĹĄesĹĽ aĹž desaĹĽ dnĂ­.

° Predåm Feliciu 1.3 inf. 0903909067 ° Predåm lacno 5 dverovÊ stredne veĞkÊ auto zn. Citroen Xantia. VynovenÊ brzdy, motor 100KS, benzínový. Klíma. ABS, airbagy, letnÊ pneu. Tel: 0918 517 957 ° Predåm Peugeot 207 SW Combi, garåŞovaný, målo najazdených km. Cena dohodou. Tel: 0908 883 533

ÄŒALĂšNICTVO

68-05

271160038

preÄ?alĂşnenie sedacĂ­ch sĂşprav, stoliÄ?iek, lavĂ­c a staroĹžitnĂŠho nĂĄbytku

'   &

 #   

52-0015

66-07-01

 ! "     " 

2

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

stavba

8

3 Byty predaj ° Predåm 4 izbový byt vo Vranove nad TopĞou 0905984619

  

StaÄ?Ă­ zavolaĹĽ... MY prĂ­deme k VĂĄm... UkĂĄĹžka vzoriek a nĂĄkres u VĂĄs doma ZDARMA

auto-moto/inĂŠ

2 Auto moto inÊ ° KÚPIM JAWA - CZ AJ NEPOJAZDNÉ ALEBO LEN DIELY. 0949505827 ° KÚPIM STAR� TRAKTOR 0950685078 °Kúpim Škodu Garde, Rapid, 110R aj diely, 0915376374 ° Kúpim pionier, babetu alebo ťtadion 0905 253 009 ° KÚPIM STAR� TRAKTOR 0950685078

Pozývame Ťa na školenie !  %   $ $"  ! 

ĹĄatnĂ­kovĂŠ a policovĂŠ zostavy...veĹĄiakovĂŠ steny...komody a inĂŠ...

riadkovĂĄ inzercia

RiaditeÄžstvo Strednej odbornej ĹĄkoly - SzakkĂśzĂŠpiskola v Moldave nad Bodvou oznamuje Ĺžiakom 9.roÄ?nĂ­kov, rodiÄ?om a uÄ?iteÄžom, Ĺže od ĹĄkolskĂŠho roka 2017/2018 otvĂĄra ĹĄtvorroÄ?nĂ˝ experimentĂĄlny ĹĄtudijnĂ˝ odbor

4 Byty prenĂĄjom ° PredĂĄme 2-izbovĂ˝ byt, 63m2 s moĹžnosĹĽo prerobiĹĽ na 3-izbovĂ˝ byt na Novom Sade. Bytovka mĂĄ novĂş strechu a je zateplenĂĄ. K bytu patrĂ­ aj veÄžkĂĄ murovanĂĄ pivnica. Treba vidieĹĽ. BliŞťie info: 0907 972 350 ° 2 – izbovĂ˝ byt na prejnĂĄjom po kompletnej rekonĹĄtrukcii v BJ. 0905 156 513. ° PRENAJMEM 2izb. byt po Ăşplnej rekonĹĄtr. 0908641321 ° DĂĄm do prenĂĄjmu 2 izbovĂ˝ byt v bytovom dome v Dlhej LĂşke. 0903 902 241 ° DĂĄm  do prenĂĄjmu väÄ?ĹĄĂ­ priestrannĂ˝ 3 izbovĂ˝ byt s 2 balkĂłnmi v bytovom dome v Dlhej LĂşke 0903 902 241 5 domy/predaj ° RD v Bidovciach na predaj, 0948116226 ° PredĂĄm rodinnĂ˝ dom v BNV. Tel: 0902 188 996

V KoĹĄickom a PreĹĄovskom kraji jedine u nĂĄs !!!

6 pozemky/predaj ° PredĂĄm 5ĂĄ zĂĄhradu v Ä?asti Koligrund, 0915962021 ° Predam stavebny pozemok 672m2, Bard. Kupele, 24x28m, cena 66â‚Ź/m2 0905 807 835

PripravĂ­ odbornĂ­kov : �� na vykonĂĄvanie Ä?innostĂ­ servisnĂ˝ch technikov v oblasti mechanizĂĄcie poÄžnohospodĂĄrstva �� na vykonĂĄvanie obsluhy modernĂ˝ch a zloĹžitĂ˝ch strojov a zariadenĂ­ v poÄžnohospodĂĄrstve �� pre obchodnĂŠ organizĂĄcie predĂĄvajĂşce poÄžnohospodĂĄrsku techniku �� na vykonĂĄvanie podnikateÄžskej Ä?innosti v oblasti poÄžnohospodĂĄrstva �� na vysokoĹĄkolskĂŠ ĹĄtĂşdium danĂŠho smeru

7 reality/inÊ ° Prenajmem garåŞ pri Topli 0915896540 ° Ponúkam pozemok na zåsyp zeminy Barejov. 0907 476 406 ° Kupim pozemok BARDEJOV, MIHALOV, DLHA LUKA, KLUSOVSKA ZABAVA, KLUSOV tel.: 0944355733

MoĹžnosĹĽ zĂ­skania : �� vodiÄ?skĂŠho oprĂĄvnenia skupiny B,T,C1 �� zvĂĄraÄ?skĂ˝ a paliÄ?skĂ˝ kurz �� oprĂĄvnenia na obsluhu rĂ´znych poÄžnohospodĂĄrskych strojov a zariadenĂ­ Ĺ˝iaci vykonĂĄvajĂş prax v modernĂ˝ch poÄžnohospodĂĄrskych podnikoch a farmĂĄch na Slovensku i v zahraniÄ?Ă­.

â–şâ–şâ–şNastal Ä?as sprĂĄvne sa rozhodnúż ...

8 Stavba ° Predåm sklolaminåtovÊ Şumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a

â–şDeĹˆ otvorenĂ˝ch dverĂ­ -1. marec (streda) 2017â—„ Kontakt:

SOĹ -SzakkĂśzĂŠpiskola, HlavnĂĄ 54, 045 01 Moldava nad Bodvou,

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

KS 17-07 STRANA - 03

66-30

http://sosmoldava.edupage.org

37-13

tel. +421 55 460 2139, fax. +421 55 460 2435, spopsmoldava@mail.t-com.sk,

NĂĄvod nĂĄjdete na strane 4 dolu.


1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

Detoxikačné náplaste

občianska

riadková inzercia

na pôvodná ce

vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

9

hobby a šport deťom rôzne/predaj rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

11 12 13 14 15 16

11 hobby a šport ° 12 deťom ° 13 rôzne /predaj ° 14 Rôzne iné ° 15 hľadám prácu ° 16 zoznamka ° Ahoj,hľadám priateľku, spriaznenú dušičku na chvíle pracovne aj sviatočné, som vysoký štíhly znam.rak mám 54.r. agropodikateľ Peter z PO. Budem rád ak sa ozveš na č.t. 0910905191 ° 55 /184, ŠTÍHLY, SYMP. VDOVEC, KATOLÍK HĽADÁ KATOLÍČKU. TEL.0949738485 °53/170 hľadá priateľku z KE 0948232391 ° Som 55/76/170 rozvedený, hľadám si štíhlu žienku do 56 rokov na vážnu známosť len MI a okolie č.t.0905644291 ° 41r vy sa rád zoznámil s dámou, ženou na pekné dis stretka na veku nezáleží. sms 0907661294

tel.: 0918 086 019 il.com e-mail:stafanszilasi86@gmail.com

Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

cenová ponuka ZADARMO

Mladý BIO zelený jačmeň

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

DEMÈÁK

na pôvodná ce

24,90 €

Strojček na cestoviny

075 01 TREBIŠOV, Sládkovičova 1301/5 na pôvodná ce

Tel.: 056/672 23 63, Mobil: 0905 741 378

Vám ponúka tieto služby: - kontrolu, čistenie a preskúšanie komínov - vložkovanie a opravy komínov - pravidelné kontroly komínov v RD a organizáciach /vyplývajúce z vyhl. 401/2007 Zb. Zákonov/ - revízie komínov - poradenská činnosť a iné služby

-73%

29,90 €

Jeho užívanie má detoxikačné, regeneračné a vyživné účinky, ktoré pomáhajú efektívne bojovať s mnohými zdravotnými neduhmi. Balenie obsahuje nová cena 200 g jačmeňa.

-24%

6,90 €

Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

nová cena

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com Dôležité telefónne čísla

(platné na celom Slovensku) Záchr. lekárka služba: 112, 16 155 Požiarna a záchr. služba: 112, 150 Polícia: 112, 158

Chia semienka

22,90 €

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

� KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ � PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK � ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU � GARÁŽOVÉ BRÁNY

na pôvodná ce

25,99 €

možnosť predaja aj na splátky

-77% Chia semienka sú ideálnym zdrojom proteínov, vlákniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

nová cena 271150007-1

záhrada a zverinec 10

10záhrada a zverinec ° Predáme zemiaky. Cena dohodou. Volajte 0908995269 ° Predám smaragdové tuje v- 90-110cm. 0903 252 345

Kominárstvo

LINDAB BLACH PROFIL 2 RUUKI

BRAMAC TONDACH TERRAN CREATON

-79% 37-92

9 Domácnosť ° Predám výhodne nové dvierka na kuch. linky a poťahové látky na sedačky, kreslá - rôzne, 0919 17 62 33 °SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darček, tel 0903752333

271170020

domácnosť

11 €

37-14

9

7 5

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo red ďalej.

Zemné výkopové práce

2

6

1

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

85-0066

6

4 5 8 2 6 4

Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202 Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

12-0004

7 1

zdravie

Zemné výkopové práce

9

DANABI s.r.o.

+421 907 423 663

KS 17-07 STRANA - 04

34-34

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraKSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP KS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

osobnosti regiónov

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

myslím si

5

Igor Matovič

Ficov falošný graf

Predseda vlády neváhal v zúfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenách energií vytiahnuť na tlačovke úmyselne sfalšovaný graf. Snažil sa ním navodiť dojem, že ceny elektriny za Radičovej vlády boli o viac ako dvojnásobok vyššie ako dnes. V skutočnosti je rozdiel cien minimálny. Samozrejme, tiež nepovedal to, že ceny za Radičovej narástli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slnečných elektrární svojim kamarátom. A práve v roku 2011 za Radičovej boli tieto elektrárne pripájané do siete a podľa Ficovho zákona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorý všetci platíme Ficovým kamarátom za elektinu, ktorú vyrobia v tých slenečných elektrárňach. A ten nie je zanedbateľný 300 miliónov eur ročne!!! Obludné.

Kukučínova 25 /500m za STEEL ARÉNOU/, KOŠICE, Tel.: 055/677 15 63 Gorkého 4 / bývalé kino MIER/ MICHALOVCE, Tel.: 056/642 40 99

599

€ 539 € 499 119€ 99€

55€ 65€

€ 9 3 1

45€

299

€ 59€ 9 9 2

€ 269

Danko zakryl podvod

Predseda parlamentu, ktorý tak rád káže so zopätými rukami o morálke, urobil veľmi amorálny čin. Zatajil, že za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu Glváč. Niečo neslýchané! Priamo dvaja najvyšší predstavitelia parlamentu, ktorí by mali strážiť zákonnosť porušia zákon a navzájom svoj podvod zakryjú!

199

89€

55€ €

499

€ 225

199 € 215

399

€ 369

125

149

95€

Milión za nadávku

Už ma prestalo baviť, ako ma mimoriadne vulgárny politik Béla Bugár stále krivo obviňuje, že vulgárne hreším. Nikdy, podotýkam nikdy som z úst nevypustil slová ako ko..., pi.., je... či ku... NIKDY! Neviem prečo, jedoducho ich ani nedokážem vysloviť. Naproti tomu, Bugára som mimo kamier ešte ani nepočul povedať vetu bez niektorej z nich. Bežne rozpráva ako ten posledný kočiš, až mi je to odporné. Na dôkaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgárny, som dal verejnú ponuku na 1 milión eur tomu, kto zverejní nahrávku môjho hlasu (aj nelegálnu), kde použijem niektoré z týchto Bugárom obľúbených slov. No a teraz sa ukáže. Je to až zvrátené, ako vulgárny Bugár dokáže krivo obviňovať toho, kto nikdy nehreší.

9€ 5€ 4 8 € 3 € € 109 5 9 7 6 45€ 1 1 € 135 75€ € 9€ 5€ 9 3 7 0 3 5€ 79€ € 1 5 5 2 2 € 369 135€

€ 169

175

699

271170007-1

175

KS 17-07 STRANA - 05

igor matovič


2

1

3

9

5 2

1 4 8 9 6 2

4

6

5 6 9 9

4 8 6 3 2 3

svet knihy

Utiekol som z Osvienčimu

tiach Európy. Jedna z nich sa nachádza v Poľsku a dodnes ju „zdobí“ perverzný nápis umiestnený nad vstupnou bránou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v úlohe „turistu“ aj za Nedávno bolo výročie. Ne- jasného počasia. Pre toto miesto je charakteristické a (ani nie dávno padlo na jeho adresu príliš) zvláštne to, že napriek tak veľkému množstvu návštevpár slov. Lenže nedávno už níkov je tam ticho. bolo dávno, hoci to nie je ani Knižka utiekol som z Osvienčimu autora Rudolfa Vrbu je príbehom jeho a jehospoluväzňa Alfreda Wetzlera a ich úteku z mesiac. Pred viac ako polstoročím Osvienčimu. Ich zámerom bolo upozorniť celý svet na to, čo sa existovalo peklo s pobočkami v skutočnosti deje so Židmi, ktorých natlačia do „dobytčákov“ roztrúsenými po rôznych čas- a vypravia ich z rôznych kútov Európy do koncentračných tá-

borov vtedy v Nemecku vládnucej NSDAP. Je dobré takúto knihu si prečítať. Je to lepšie, ako počúvať politikov ako sa hádajú, koľko hodín dejepisu treba pridať do učebných osnov či koľko autobusov treba vypraviť tam a tam. Je dobré po prečítaní tejto knihy si sadnúť s deťmi alebo žiakmi a rozprávať sa. O tom, čo je ľudskosť, čo je neľudskosť, čo je fanatizmus, čo je rasizmus a extrémizmus. Za niekoľko večerov bez sledovania stupídnych a dennodenne navlas rovnakých televíznych programov to určite stojí. „Národ, ktorý zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť“ ib – tak nejak to vravia v Poľsku. Ale platí to aj u nás.

duchovné okienko

34-32-1

Ján Buc, katolícky kňaz

Tel.: +421 918 64 64 64 E-mail: velkoobchod@solidstav.sk Otváracie hodiny Po - Pia: 7.00 - 17.00 hod. So: 8.00 - 12.00 hod.

Južná tr. 117 Košice

PLYN

KÚRENIE

Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či?

VODA

Kto je môj pastier?

SANITA

E-shop www.solidstav.sk

Ján Buc

KS 17-07 STRANA - 06


inšpirácie

Adoptuj si nechceného!

pokračuje v jeho nazeraní na podoby ľudskosti aj tým, že prednedávnom prišlo s iniciatívou – adoptuj si človeka, ktorého už nikto nechce. Týka sa to všetkých útulkov pre bezMožno zvažujete či čítať ďa- domovcov, všetkých sociálnych zariadení, v ktorých dožívajú lej. Nie, nejde o  zvieratká, ľudia za okrajom záujmu spoločnosti hoci aj tie mnohé potrebujú „Viac ako materiálnym nedostatkom trpia mnohí ľudia bez lásku človeka, adopciu a do- domova osamelosťou a sociálnym vylúčením. Je dobré, keď darujeme oblečenie, jedlo a možno aj trochu peňazí, čím zamov, ktorý im po nej dá. Zariadenie RESOTY, ktorého bezpečíme ich vitálne funkcie... Prvou adoptívnou „sestrou“, otcom v pravom slova zmys- ktorá navštívila svojho adoptovaného „brata“, sa stala naša le bol don António Srholec, podporovateľka, Lucia Hablovičová.

„Chcel by som povedať, že nás to prekvapilo, ľudia pracujúci s krásou v oblasti modelingu väčšinou ťažko zvládajú špecifický pach, hygienu a prostredie útulkov. Ukázala sa však ako človek s otvoreným srdcom pre ľudí v núdzi s chuťou nezištne pomáhať, za čo ďakujeme.“ Napísal za RESOTY M. Oláh. Nie, nie sme proti tomu, aby ľudia pomáhali útulkom a zvieratkám v nich. Naozaj. Ale všetkými desiatimi aj za náš týždenník podporujeme iniciatívu, ktorá vzišla zo sociálneho zariadenia pána Srholca. Pomôžte túto aktivitu šíriť do všetkých kútov Slovenska! Navštívte občas niekoho, ktorý nikoho, ani už len tú nádej ne má. ib

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

reflexia

7

Ivan Brožík

66-36-1

Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II.

ŠOFRANKO

Cintorínska 1, 040 01 Košice, /pri zastávke električky/ e-mail: kamenárstvo@stonline.sk Tel.: 055/62 509 79, 0903 907 115, 0911 333 191

POZOR VEĽKÁ AKCIA NA ŽULOVÉ POMNÍKY A HROBY Panelové hrobky, žulové zakrytia hrobov, rôzne pomníky zo žuly, rôzne doplnky

KS 17-07 STRANA - 07

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu

271170012

� Vypracujeme Vám rozpočet pri osobnom pohovore a navrhneme to najlepšie riešenie � Príďte sa pozrieť na výstavku hotových pomníkov� Možnosť predaja aj na splátky � Prevádzame aj výkopy hrobiek � Krátkedodacie lehoty � Pri u nás zakúpenej hrobke do dvoch rokov otváranie pri pohrebe zdarma

Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil sa na brehu“. ib


4

6

1 1

5

3

2

7 1 9

2 4 6

5 4 5 2 9 6 4 5 1 2 3 7

právnik radí

Daňová povinnosť pri predaji alebo darovaní nehnuteľnosti

„Dobrý deň, s manželom sme zdedili v roku 2005 rodinný dom s pozemkom, ktorý sme zrekonštruovali. V roku 2013 sme nehnuteľnosti daMgr. rovali našim deťom. Cena nehnuMiroslav teľnosti v darovacej zmluve nebola Tokarčík uvedená. Deti sa teraz rozhodli, že

nehnuteľnosti predajú a peniaze si rozdelia rovným dielom. Prosím o radu, či v prípade predaja v roku 2017 budú mať povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a ak áno, v akej výške? Ďakujem, Vaša čitateľka Lýdia.“ Dobrý deň p. Lýdia, v prvom rade ste uviedli, že nehnuteľnosti ste zdedili spolu s manželom. Neviem, či táto vaša informácia je presná. Je to veľmi nepravdepodobné, keďže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poručiteľom jedného z vás. Majetok získaný dedením jedného z manželov dokonca nepatrí ani do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Budem vychádzať z toho, že nehnuteľnosti vlastníte spoločne. Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem

na rovinu

„pavolkaplan“

... s blogerom, ktorý na verejných blogoch používa meno „pavolkaplan“ o slobode slova, názoru, o demokracii ako takej. Blogeri sú svedomím slovenskej žurnalistiky. Aká má v súčasnosti pravda dôsledky pre toho, kto ju vysloví či napíše? Naučiť sa životu v  pravde sa nedá. To prichádza s  materinským mliekom. Bez ohľadu, či tu vládol režim zločinov minulosti, alebo ten dnešný, prifarbený. Písal som pravdu aj v  minulosti, píšem ju aj dnes v  témach, kde sa človek zákonite dostáva do konfliktu záujmov. Nie politických, politici sú už dnes inak „vychytralí“. Tak, ako časť „novinárov“, ktorí devastujú svet poznania konzumenta v záujme tých prvých. Média urobili zásadnú chybu. Porodili svet extrémizmu a akejsi ponášky na informačnú náhradu v  podobe alternatívnych zdrojov, urobili chybu v spoplatnení svojich výstupov. Napriek hrozbám som nikdy neustúpil z pozícií objektívnej pravdy. Hoci, mnohokrát sa moc, ktorákoľvek, ktorá tu bola, a ktorú zažili aj staršie aj mladšie ročníky, vyhrážala podaním žaloby či dokonca dvakrát aj smrťou. Nič sa však nestalo. Iba silného totiž možno nechať žiť v samote. Autori najmä so skorším dátumom narodenia vedia, že kedysi sa písalo „medzi riadky“. Dnes sa zdá, že už ani túto odvahu mnohí novinári nemajú. Sú podľa vás médiá u nás a v tomto čase umlčiavané? Keď som riadil ako šéfredaktor redakciu publicistiky a  dokumentu po Novembri ´89, moji redaktori mali dve istoty. Že im vždy podržím chrbát a  odbremením ich od osobných útokov za ich novinársku prácu a že budú pri vysokej kvalite a horúcich témach odmeňovaní. Výsledok? O rok nás prišiel riaditeľ BBC učiť poznatky z ich tvorby v  nových podmienkach. Po pozretí si desiatky publicistík a dokumentov ukončil svoju misiu slovami – „Poď prednášať mojim novinárom do BBC“. Autori „svedomia“ či „pravdy“ – povedzme tí, ktorí opisujú stav spoločnosti, sú z mediálneho priestoru „vytesňovaní“, sú terčom vyhrážok, ich ekonomická existencia je veľmi obmedzená. Aké máte vy skúsenosti? „Vytesňovanie“ som zažil. Najdramatickejšie je to posledné. Trvá už 14 rokov, so všetkými dôsledkami. Bola to kauza skupinka, ktorá doniesla desivé dôsledky pre moju existenciu. Podivuhodne, liekom bola skúsenosť z minulého režimu. Prejsť do režimu utajenia a pracovať pod inými menami. Blogov, ich písania, sa to nedotýka. Publikujem ich ako charitatívnu činnosť, buď pod svojim menom, alebo na Pravde pod – pavolka plan. red

KS 17-07 STRANA - 08

z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.   To, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa zaplatí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou a pod.) Zákon o dani z príjmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktoré musia byť pokračovanie na nasledujúcej strane


oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výsplnené pre oslobodenie príjmu z  predaja nehnuteľnosti. Od dane je davkom je cena v čase darovania, tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určeoslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ná napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníc- 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výtva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobud- davkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane sa posudzuje skutočnosť, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva). či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť Ak Vaše deti predajú nehnuteľnosti, ktoré ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodený od dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu v roku 2017 nebudú spĺňať podmienku oslobodenia a príjem z predaja

Právnik radí

pokračovanie

týchto nehnuteľností bude podliehať zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľností dôjde do päť rokov od ich nadobudnutia. Ako výdavok (cena, za ktorú by deti nadobudli majetok ak by nebol darovaný) pri príjme z predaja nehnuteľností sa uplatní reprodukčná obstarávacia cena, keďže vy ako darcovia ste v čase darovania nehnuteľností spĺňali podmienky oslobodenia. Výška sa zaplatí ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukčnej ceny určenej napr. znaleckým posudkom. Spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločne vynaložené výdavky sa zahrnú do ich základu dane podľa ich spoluvlastníckych podielov. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

Vtip: Malý chlapec hovorí mame: „Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia ženám a mne každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „Správaj sa ku každej žene, ako by si bol do nej zamilovaný a ku každému mužovi, ako by ti bol nadradený! Skoro si získaš povesť dokonalého gentlemana.“

spomienka

9

Ivan Brožík

Za čistou goralskou dušou... Na Goralskom plese minulý týždeň skonal riaditeľ goralského múzea v Ždiari. Peter Michalák mal 42 rokov. „Včera v noci pri tanci, medzi svojimi blízkymi počas Goralského plesu v Ždiari nás navždy opustil náš drahý priateľ a hrdý Plickovec - Peter Michalák. Opustila nás duša Ždiarskeho folklóru, pokračovateľ a preberateľ tradícií tohto regiónu,“ zverejnili oznam na sociálnej sieti skupina Plickovci. Nadšencovi folklóru a regionálnej histórie sa prácou v spomínanom múzeu splnil celoživotný sen. Múzeum Ždiarsky dom, kde je umiestnená expozícia pôvodného interiéru domov a krojov niekdajších obyvateľov Ždiaru, postavili približne pred 40 rokmi. „V interiéri Ždiarskeho domu predstavujem návštevníkom expozíciu ľudových krojov, je tu možné vidieť, ako si kedysi ľudia dekorovali svoje príbytky, umiestnené sú tu zároveň krosná a iné pracovné náradie. Mojou ambíciou je doplniť v blízkej dobe tento priestor aj o fotogalériu Ždiaru, pretože súčasný Ždiar a ten spred 50 rokov je, samozrejme, niečo úplne iné a pre porovnanie fascinujúce,“ povedal asi pred štyrmi rokmi médiám Peter Michalák, ktorý si múzeum tradičnej ľudovej kultúry prenajal od obce Ždiar na obdobie 10 rokov. Ždiarsky dom je podľa jeho slov jediným stánkom na pôde obce, ktorý prezentuje jej kultúrne dedičstvo. Peter Michalák sa celou svojou dušou snažil propagovať Ždiar. Začal organizovať humorne ladenú ždiarsku svadbu spojenú s jazdou na konskom záprahu po okolí, ku ktorým pribudli časom tvorivé dielne pre deti, škola tanca a večerné stretnutia s tradičnými remeselníkmi. S tradičnou goralskou kultúrou bol spätý od útleho detstva ako folklorista a v posledných 13 rokoch aj ako krajčír. Peter Michalák to vysvetlil takto: „Venujem sa šitiu a vyšívaniu dobových nohavíc, ktoré sú známe pod názvom portky. V súčasnosti zhotovujem viacero kusov tohto odevu pre naše deti a mládež, ktoré ho budú mať oblečené v kostole počas nadchádzajúcej birmovky a prvého svätého prijímania. Máme tu takúto tradíciu.“ Peter Michalák tiež zastával funkciu kostolníka a mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania v miestnom kostole. Česť jeho pamiatke! ib

KS 17-07 STRANA - 09


6

7

3 3 9 9 1 6 5

záhrada

7 5 2 3

8 5

ko reštaurácií. Každý jeden deň o druhej hodine popoludní tak začali nosiť hladným obedy. Tri týždne vďaka dobrým ľuďom dokázal rozdávať jedlo nielen bezdomovcom, ale i matkám s deťmi, ako aj ľuďom, ktorí nemajú za čo jesť. Až kým sa to nedozvedeli úrady, ktoré začali pýtať povolenie, zdravotnú kartu, to a tamto a ešte ono. Tie isté úrady, ktorým doteraz vôbec neprekážalo, že bezdomovci si vyberali už pohnité zvyšky jedál z kontajnerov, aby vôbec prežili. Vtedy zdravotné karty a povolenia štát nežiadal od nikoho predložiť. Načo je nám taký štát? ib

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO: Podozrenie 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 3 13:50 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 SVET POD HLAVOU: Rodinná záležitosť 00:35 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 3 01:35 Biele goliere V. 1/13 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK

06:10 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:25 Protiklady sa priťahujú 21:55 Reportéri 22:30 Sanitka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 01:00 Protiklady sa priťahujú 02:30 Reportéri 03:00 Dámsky klub 04:30 Slovensko v obrazoch

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:40 Bez hraníc 11:15 LUXáreň 11:40 Môj názor 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V škole Ducha 13:25 Hudobné pódium 14:15 Stojí to za to! 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 16:40 Svedectvo 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:05 Krátke správy 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Moja misia magazín 22:55 Vzťahy 23:40 Z prameňa 00:50 Doma je doma 01:50 Generálna audiencia 03:00 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Rovnováha 10:00 168 hodin 10:30 Četníci z Luhačovic 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:50 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Svět pod hlavou 21:05 Čtvrtá hvězda 21:30 Reportéři ČT 22:10 Legendy kriminalistiky: Vražda nadvakrát 22:45 Na stopě 23:10 Kriminalista 00:10 AZ-kvíz 00:35 Kalendárium 00:50 GEN - Galerie elity národa 01:05 Kde bydlely princezny 02:00 Všechnopárty 02:55 Dobré ráno

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 4 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Obecná škola 23:00 Spackané plastické operácie 6 00:00 Agentka bez minulosti 01:00 Biele goliere V. 2 02:00 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 UHÁDNI MÔJ VEK 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:25 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 Test magaJEDNOTKA zín 07:20 Tajomstvo mojej kuchyne 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:05 Doktorka Fosterová 23:00 Murdochove záhady 23:45 Diagnóza: Vražda 00:35 Správna Agáta 01:20 Doktorka Fosterová 02:10 Murdochove záhady

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Moja misia magazín 09:20 Animované 05:00 Snooker 06:30 Cyklistika 07:30 Sko- biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V škole Ducha 11:00 EUROSPORT ky na lyžích 08:30 Biatlon 09:30 Alpské Kresťan v spoločnosti 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 lyžování 10:30 Cyklistika 11:30 Alpské lyžování 12:15 Alpské Duchovná poradňa 14:20 Misia UPéCé 15:00 Hodina milolyžování 13:00 Skoky na lyžích 14:00 Cyklistika 15:00 Snooker srdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Bez hraníc 16:30 PNG 17:00 Biatlon 18:00 Biatlon 19:00 Biatlon 19:30 Biatlon 19:55 – Zem neočakávaného 17:05 Viera do vrecka 17:30 Doma je Zprávy 20:00 Skoky na lyžích 21:00 Alpské lyžování 22:00 doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd Formule 23:00 Motorky 23:55 Zprávy 00:00 Fotbal 00:30 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Runiverz 21:55 Chvály Alpské lyžování 01:30 Snooker 03:00 Formule 03:00 Závěr 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 V škole Ducha vysílání 04:00 Motorky 00:50 Doma je doma 02:05 Duchovná poradňa

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 Kufr 10:45 Silvestrovský koktejl 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Blondýna 14:55 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Dobrodružství kriminalistiky 20:50 Dobrodružství kriminalistiky 21:40 Hercule Poirot 23:15 Motiv IV 00:00 AZ-kvíz 00:30 13. komnata Radka Balaše 00:55 Banánové rybičky 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Žiješ jenom 2x 02:20 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 5 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:35 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 21:40 Dovidenia, stará mama! 23:20 Spackané plastické operácie 7 00:20 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 5 01:20 Biele goliere V. 3 02:10 NOVINY TV JOJ 02:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:20 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Počasie 07:05 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 07:50 Test magazín 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov: FC Porto – Juventus Turín 22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Diagnóza: Vražda 00:20 Správna Agáta 01:05 Obdobie zločinu 02:40 Slovensko chutí

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:15 Animované biblické príbehy 09:50 Generálna audiencia 11:10 Z prameňa 11:30 vKontexte 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Nová kvalita života 13:15 V Samárii pri studni 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 16:35 Správy zo Svätej zeme 17:00 Klbko 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:25 Fundamenty 21:25 Vzťahy 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:20 Môj názor 00:35 Kulmenie 00:50 Moja misia magazín 01:50 Chvály 02:30 Svedectvo 02:35 Runiverz

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 Dobrodružství kriminalistiky 10:50 Dobrodružství kriminalistiky 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:50 Kojak 16:40 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:05 Pošta pro tebe 21:05 DoktorKA 21:59 Výsledky losování Šťastných 10 22:00 Kojak: Květiny pro Mattyho 23:35 Kriminalista 00:30 Legendy kriminalistiky: Vražda nadvakrát 01:05 AZ-kvíz 01:30 Máte slovo s M. Jílkovou 02:30 Dobré ráno

Mladý človek, podnikateľ. Nie taký, ktorý okráda a podvádza, lebo slovo podnikateľ na Slovensku sa vďaka pohrobkom boľševického režimu, straníckym zlodejom spoločného majetku stalo

9 7

8

6 2 5 7

Bez súhlasu štátu nesmiete pomáhať nikomu!

veľmi rýchlo nadávkou. Toto je príbeh o podnikateľovi s ľudskou nielen tvárou. A o štáte s tvárou neľudskou. O štáte „bumážok“, pečiatok povolení a najmä zákazov. O štáte nemysliacich a necítiacich úradníkov. Do tretice – o štáte, plnom veľkoústych vyhlásení a sľubov o tom, ako mu je v popredí človek. Teda, vraj ten najobyčajnejší človek. Marián Markovič z Komárna sa snažil takmer mesiac pomáhať ľuďom bez domova. Bezdomovcom a rodinám s deťmi prinášal teplé jedlo, za ktoré nepýtal ani cent. V pomoci najbiednejším sa dokonca spojil s kamarátmi, ktorí majú niekoľ-

občan

6

TV program pondelok Ivan Brožík

Začíname myslieť na záhrady Predpovede počasia už avizujú dni, počas ktorých teplota vystúpi nad bod mrazu, a čo je dôležitejšie – už takmer neprerušovane. To je ten najlepší čas, kedy treba zájsť do sadu alebo na záhradu a skontrolovať stromy. Ako aj iné dreviny, samozrejme, či už ide o ovocné alebo okrasné kry alebo živé ploty. Tento rok boli veľmi tuhé holomrazy, a preto hneď jedna dôležitá rada. Počas nich dochádza k zvýšenej strate vody z ovocných stromov. Najcitlivejšie sú mladé a čerstvo vysadené stromčeky. Preto ich už aj v tomto období občas zalejeme. Robíme tak počas dňa, keď teplota vystúpi nad nulu. Po uplynutí tohto obdobia je neskôr určite potrebná dôkladná zálievka. Jej zanedbanie vedie často k úhynu stromov. Ovocné stromy už môžeme prihnojiť. V záhrade môžeme začať pracovať na odstraňovaní škôd, ktoré sa objavili počas zimy. Opravíme stĺpiky pri mladých stromčekoch, ich uväzovanie, taktiež vodiace drôty, skontrolujeme ich pevnosť, v prípade potreby ich ponapíname. Koncom zimy nastáva obdobie rezu ovocných drevín. Začíname jabloňami a drobným ovocím, neskôr pokračujeme kôstkovinami, končíme orechom. Kým sa toto obdobie začne, mali by sme byť vyzbrojení novými vedomosťami a náradím na rez. Zostávajúci čas preto využívame na čistenie, ostrenie a celkovú prípravu náradia, ako i na štúdium literatúry. Poznávanie nových odrôd je zas dôležité v prípade, že sa rozhodneme na jar dosadiť nové stromy namiesto uhynutých či zlikvidovaných. Ak by sme mali času vyše hlavy, potom by sme nemali zabudnúť ani na ďalšie práce, medzi ktoré patrí aj narezanie vrúbľov na jarné očkovanie. Koncom februára môžeme začať vhodným spôsobom vrúbľovať čerešne, višne a marhule. Pri vrúbľovaní budeme potrebovať dobrý ostrý nôž na očkovanie, záhradnícke nožnice, pásku a vosk na očkovanie alebo stromový balzam. Drôtenou kefou tiež očistíme kmene a silnejšie konáre ovocných drevín od starej borky a machu. Spod stromov vyhrabeme zvyšky opadaného lístia, a ak nebolo napadnuté chorobami a škodcami, dáme ho do kompostu. Nezabudnime odstrániť a zlikvidovať i mumifikované (zhnité a vysušené) plody z korún stromov, lebo sú zdrojom nákazy. ib

20. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 Svokra 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 21-22/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Divoký Zapadákov 21:40 Kredenc 22:10 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 22:50 Mama I. 5-6/22 23:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:50 Mentalista 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:00 Mama 03:55 Svokra MARKÍZA

TV program pondelok

20. 2. 2017

05:00 Alpské lyžování 05:30 Biatlon 06:15 Biatlon 07:00 Snooker 08:30 Alpské lyžování 09:00 Alpské lyžování 09:30 Biatlon 10:00 Biatlon 10:30 Krasobruslení 12:00 Cyklistika 13:00 Skoky na lyžích 14:30 Alpské lyžování 15:30 Biatlon 16:30 Cyklistika 17:30 Skoky na lyžích 18:30 Snooker 19:55 Zprávy 20:00 Alpské lyžování 21:00 Biatlon 22:00 Fotbal 22:30 Watts 22:40 Zprávy 22:45 Snooker 00:30 Biatlon 01:30 Krasobruslení 03:00 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 04:00 Biatlon EUROSPORT

TV program utorok

21. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 23-24/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Baby boom 21:40 O 10 rokov mladší 22:45 Rodinné prípady 23:45 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 1/13 01:35 Mentalista IV. 23-24/24 03:00 Šiesty zmysel III. 1/13 04:05 O 10 rokov mladší 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

21. 2. 2017

TV program streda

22. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zámena manželiek 10:05 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:10 Mentalista V. 1-2/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:40 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 2/13 01:30 Mentalista V. 1-2/22 03:00 Šiesty zmysel III. 2/13 03:55 Zámena manželiek 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

22. 2. 2017

06:00 Biatlon 07:00 Alpské lyžování 08:00 Fotbal 08:30 Formule 09:30 Biatlon 10:30 Skoky na lyžích 11:30 Biatlon 12:15 Biatlon 13:00 Běžecké lyžování 13:45 Skoky na lyžích 14:30 Běžecké lyžování 15:45 Watts 16:00 Skoky na lyžích 17:00 Alpské lyžování 17:45 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 19:15 Alpské lyžování 19:55 Zprávy 20:00 Biatlon 21:00 Skoky na lyžích 22:00 Alpské lyžování 22:55 Zprávy 23:00 Formule 00:00 Skoky na lyžích 01:00 Fotbal 01:30 Biatlon 02:15 Biatlon 03:00 Skoky na lyžích EUROSPORT

JOJKA

TV LUX

JOJKA

TV LUX

JOJKA

TV LUX

KS 17-07 STRANA - 10

CT1

CT1

CT1


smrdia iba kým neuschnú. Ak túto kúru vydržíte 2 mesiace, vlasy budú nielen hustejšie, ale aj pevné a lesklé. Tohtoročná zima dala zabrať aj našim vlasom. Sú vysušené, Svoje pevné miesto pri vlasových kúrach majú bylinky. Okrem polámané, rozlietané a s rozštiepenými končekmi. Zastaviť osvedčeného žihľavového čaju vyskúšajte šalviu alebo rozvypadávanie vlasov a naštartovať ich rast môžeme aj pomo- marín. Za hrsť byliniek dajte do litra vriacej sa vody a nechajte päť minút povariť. Potom odvar zlejte cez plátno alebo cou „babských receptov“. Zábal z rozmiešaného žĺtka s troškou olivového oleja a kvap- sitko do fľaštičky od šampónu. Po každom umytí vlasov si kou rumu, ktorý si treba votrieť do vlasov a zabaliť na 20 min nalejte do dlane a vmasírujte do korienkov vlasov a vlasovej igelitom pozná asi každá žena. Pozitívne proti vypadávaniu pokožky. Ako stimulátor, ale aj dezinfikátor pôsobí na vlasy vlasov pôsobí aj oplachovanie vlasov po ich umytím jablč- soľ a korenie. Dajte trošku týchto ingrediencii do šampónu a ným octom zriedeným s vodou. Nebojte sa, vlasy po octe poriadne hlavu vydrhnite.

Na suché a lámavé vlasy zaberú hydratačné masky. Vitamíny a minerály, ktoré obsahuje banán, dodajú vlasom lesk, výživu a hydratáciu. Jeden banán rozmixujete na kašu (banán nesmie byť iba roztlačený, z vlasov by sa rýchlo vymyl), pridajte lyžičku medu a trošku olivového oleja. Avokádová maska dodá vlasom vitamíny A, B, C a množstvo nenasýtených tukov. Jedno avokádo rozmixujte s 2 lyžičkami medu a troškou olivového oleja. Tieto masky je dôležité dávať na vlasy 1 až 2- krát týždenne. Rozštiepeným končekom pomôžu masky zo žĺtka, olivového oleja alebo mletej kávy. Hustú kašičku vmasírujte do korienkov vlasov. gazdinka Evka

06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:40 DEDIČSTVO: Pravda z minulosti 34/34 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 6 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 DVOJIČKY 00:25 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 6 01:20 Biele goliere V. 4 02:10 NOVINY TV JOJ 02:50 UHÁDNI MÔJ VEK 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Včera sme si boli cudzí 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 00:55 Včera sme si boli cudzí 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Dámsky klub

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 vKontexte 11:00 PNG – Zem neočakávaného 11:30 LUXáreň 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:30 Univerzita tretieho veku 14:25 Viera do vrecka 14:40 Runiverz 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Duchovná poradňa 16:30 Bez hraníc 17:05 Kulmenie 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Hudobné pódium 21:50 Stojí to za to! 22:10 Misia UPéCé 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 Runiverz 00:30 Viera do vrecka 00:50 Doma je doma

05:59 Studio 6 09:00 Kojak II 09:50 Kufr 10:40 Pošta pro tebe 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy III 14:45 Syn 15:00 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak II 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Škoda lásky 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Gejzír 22:55 Na stopě 23:20 Taggart 01:30 AZ-kvíz 02:00 Žiješ jenom 2x 02:30 Dobré ráno

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:25 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek SIEŇ 09:25 Ako som prežil 10:40 ČERT NIKDY NESPÍ 12:00 NOVIMARKÍZA 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prí- NY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 7 13:50 Obecpady 13:05 Mentalista V. 5-6/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 ná škola 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO- TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POVINY 20:30 Svokra Gizela Oňová pomáha rodinám, ktoré sa ČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný ocitli v ťažkostiach. 21:40 CHART SHOW 23:45 Dva a pol chlapa film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 4/13 01:35 Mentalista V. 5-6/22 Molina, T. DuPont 23:10 22 minút 00:55 Bod zlomu 03:10 NO03:00 Šiesty zmysel III. 4/13 04:05 Zámena manželiek VINY TV JOJ 03:50 UHÁDNI MÔJ VEK

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 00:25 Nikto nie je dokonalý 01:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 03:25 Dámsky klub

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V Samárii pri studni 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Fundamenty 13:55 Svedectvo 14:00 Chvály 14:40 Kulmenie 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Godzone magazín 16:30 Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016 17:05 Môj názor 17:30 Muž spoza hraníc 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:30 Effeta 21:05 Viera do vrecka 21:25 Chvály 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:55 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:55 Kufr 10:45 Elegán ve fraku 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Tak neváhej a toč speciál 15:45 Reportéři ČT 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četníci z Luhačovic: Zpěvačka 21:25 13. komnata Heleny Rytířové 21:54 Výsledky losování Šťastných 10 21:55 Všechnopárty 22:50 Silvestrovský koktejl 23:45 Případy detektiva Murdocha IX 00:30 AZ-kvíz 00:55 Objektiv 01:25 Toulavá kamera 01:55 Dobré ráno 04:30 Hobby naší doby 04:55 Žiješ jenom 2x

05:10 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Zabi nudu! 07:35 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XIX. 9,10 09:20 NAŠI 10:05 Dovidenia, stará mama! 10:45 INKOGNITO 12:00 Arthur a Maltazardova pomsta 14:00 Pozná ju ako svoje boty 16:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 18:00 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Drsniačky Americká akčná kriminálna komédia. MN 15 2013 S. Bullocková, M. McCarthyová, M. Wayans 23:10 Outsider 01:15 Kód Apokalypsy 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 04:15 NAŠI 04:45 PRÁZDNINY

06:10 Lilin ostrov pokladov 06:15 Šmolkovia JEDNOTKA 06:30 Kniha džunglí 06:40 Poštár Pat 06:55 Garfield 07:10 Levík Raa Raa 07:20 Požiarnik Sam 07:30 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50 Robin Hood 10:35 Park 11:25 On air 11:45 Slovensko chutí 12:30 Zem spieva 14:20 Na krok od neba 16:20 Láska hory prenáša 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom , zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Zem spieva 22:05 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 23:00 Láska hory prenáša 00:25 Na krok od neba 02:15 Zem spieva 04:00 Robin Hood

05:30 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 Arthur a Maltazardova pomsta 09:30 NAŠI 10:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 12:00 Na ostrie noža 14:30 Princ z Perzie: Piesky času 17:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Komando Americký akčný film. MN 18 1985 A. Schwarzenegger, R. D. Chongová, D. Hedaya, V. Wells, A. Milanová, J. Olson, D. P. Kelly a ďalší. 01:00 Návrat do budúcnosti 03:00 KRIMI 03:25 NOVINY TV JOJ 04:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

07:10 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:35 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Arabela sa vracia 09:25 Autosalón 10:00 Čarovné miesta Zeme 10:55 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 15:25 Hody 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Tajné životy 21:20 Mediciovci 23:20 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 01:05 Hody 02:30 Mediciovci: Vládcovia Florencie 1/8

gazdinka radí

Vlasový reštart...

TV program štvrtok

23. 2. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Baby boom 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista V. 3-4/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Hviezdna párty 23:40 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 00:25 Top aplikácie 00:40 Dva a pol chlapa VI. 01:30 Šiesty zmysel III. 3/13 02:20 Mentalista V. 3-4/22 04:05 Baby boom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program štvrtok

23. 2. 2017

EUROSPORT 06:00 Skoky na lyžích 07:00 Fotbal 07:30 Biatlon 08:30 Skoky na lyžích 09:30 Skoky na lyžích 10:15 Skoky na lyžích 11:00 Skoky na lyžích 11:45 Fotbal 12:15 Cyklistika 14:15 Skoky na lyžích 15:00 Skoky na lyžích 16:00 Běžecké lyžování 16:30 Běžecké lyžování 18:15 Skoky na lyžích 19:00 Skoky na lyžích 19:55 Zprávy 20:00 Běžecké lyžování 21:00 Cyklistika 22:00 Skoky na lyžích 22:55 Zprávy 23:00 Běžecké lyžování 00:30 Cyklistika 01:30 Alpské lyžování 02:15 Alpské lyžování 03:00 Běžecké lyžování

TV program piatok

24. 2. 2017

TV program piatok

24. 2. 2017

06:00 Běžecké lyžování 07:30 Skoky na lyžích 08:30 Běžecké lyžování 09:15 Severská kombinace 10:30 Alpské lyžování 12:30 Severská kombinace 13:00 Skoky na lyžích 14:30 Athlete Story 15:00 Severská kombinace 15:30 Skoky na lyžích 16:15 Skoky na lyžích 18:00 Severská kombinace 18:45 Severská kombinace 19:15 Zimní sporty 20:10 Zprávy 20:15 Skoky na lyžích 21:00 Cyklistika 22:00 Motorky 23:00 Skoky na lyžích 00:00 Cyklistika 01:00 Severská kombinace 01:30 Skoky na lyžích EUROSPORT

TV program sobota

25. 2. 2017

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:10 Zachráňte Willyho 2 09:15 Kredenc 09:45 Teória veľkého tresku VIII. 10:40 Muži v čiernom 12:40 Dannyho dvanástka 15:20 Harry Potter a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 My sme Millerovci Komédia MN 15 (USA) 2013 J. Anistonová, J. Sudeikis, E. Robertsová 22:45 Vo štvorici po opici 2 00:50 Dannyho dvanástka 03:00 Vo štvorici po opici 2 MARKÍZA

TV program nedeľa

26. 2. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TN 06:55 Scooby Doo, kde si?! 07:15 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Harry Potter a Dary smrti 11:10 Legenda o Zorrovi 13:50 CHART SHOW 15:50 Dobre vedieť! 17:05 Hra o Niké 17:50 Divoký Zapadákov 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Terminátor Genisys Akčný film MN 15 (USA) 2015 A. Schwarzenegger, J. Clarke, E. Clarková, J. Courtney, J. K. Simmons. 23:05 Total Recall 01:25 Terminátor Genisys 03:35 Teória veľkého tresku MARKÍZA

JOJKA

TV LUX

JOJKA

TV LUX

JOJKA

JOJKA

CT1

CT1

KS 17-07 STRANA - 11

Vtip: „Miško, už si dosť veľký na to, aby si jedol s príborom!“ „Mami, a do ktorej ruky si potom chytím rezeň?“ Selma Lagerlöf: „Silná je láska, keď prešla ohnivým krstom bolesti.“

11

viete, že?

... čo možno nevieme

viete, že? jedna z našich jaskýň

je naozaj svetový unikát? Ochtinská aragonitová jaskyňa je jedinou sprístupnenou aragonitovou jaskyňou v Európe a jednou z troch na svete. Nachádza sa v severozápadnom svahu vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí, v katastri obce Ochtiná. Umelý vchod do jaskyne je dlhý 144 m a prekonáva výškový rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. Celková dĺžka trasy v jaskyni je 300 m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2º do 7,8ºC. Prehliadka jaskyne trvá 30 minút. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle.

viete, že? bratislavský Čumil má

tiež svetové prvenstvo? Socha Čumila je unikátna bratislavská pozoruhodnosť, jeden zo symbolov mesta. Kým ju nezačali kopírovať niektoré východoeurópske metropoly, bola Bratislava jediným mestom na svete so sochou vykúkajúcou z kanála. Čumilovým „otcom“ je akad. maliar Viktor Hulík. Čumil sa takmer okamžite stal jedným z najčastejšie fotografovaných „Bratislavčanov“. Pre Bratislavu – napriek svojej krátkej histórii – znamená to isté, čo Manneken Piis pre mesto Brusel, Malá morská víla pre Kodaň alebo fontána di Trevi pre Rím.

viete, že? na Slovensku máme

trúbiaci kameň? V lesoch neďaleko malebnej juhoslovenskej dedinky Sucháň sa ukrýva azda najnevšednejší hudobný nástroj na Slovensku, tzv. Trúbiaci kameň. Ide o mohutnú sopečnú skalu s dvomi otvormi na vrchnej strane. Hoci leží v teréne, ktorý býva najmä v zime a po dažďoch len veľmi ťažko dostupný, turistov priťahuje ako magnet. Na kameni s dĺžkou vyše tri a pol metra, širokom 240 centimetrov a vysokom viac ako meter, sa dá naozaj aj trúbiť. Pri fúknutí do horného menšieho otvoru zaznie zo spodného mohutný hlboký zvuk, ktorý sa široko-ďaleko rozlieha okolitými dolinami.

viete, že?

pravdepodobne najväčšia rozprávková vtáčia záhrada sa u nás na Slovensku nachádza pri dome nášho spolupracovníka a vedeckého pracovníka SAV Miroslava Sanigu? Záhradka v malebnom Revúckom údolí predstavuje – a to bez zveličovania – miesto s najvyššou hustotou vtáčích kŕmidiel a búdok na jeden ár na celej zemeguli (veľkých samorastových kŕmidiel sa tu nachádza 60, búdok by sme napočítali až 130). Vtáčí raj poskytuje počas celého roka najrôznejším druhom vtákov luxusné ubytovanie s plnou penziou, ročne sa tu skonzumuje asi tona slnečnice. internet


7 3 2 4

2

4

1 3 4 2 5 7 4

8 4 1 8 9 2 5 8

Sýkorka chochlatá

naše poklady

(Parus cristatus)

9 3 9 8

Foto: Autor

Sýkorky, malé a milé vtáčatá máme asi všetci bez rozdielu veľmi radi, najmä vo svojom okolí na terasách či v záhradách. Sú to pomerne malé, no určite viditeľné vtáčiky. Majú asi 13 cm, rozpätie krídel 19 cm

a hmotnosť 12 g. Samček je rovnako sfarbený ako samička. Farby sú hnedá zvrchu, sivobiela zospodku. Biele líce je vyzdobené čiernou škvrnou v tvare podkovičky, majú čiernu briadku. Hlavičku sýkorky chochlatej zdobí sivý, čierno škvrnitý chochlík, podľa ktorého možno túto sýkorku jednoznačne spoznať. Pri znepokojení túto svoju „parochňu“ nápadne vztyčuje, čím dáva zreteľne najavo stupeň rozčúlenia. Táto sýkorka je nebojácna vodkyňa sýkorčieho konvoja, zúrivo prenasledujúceho sovieho votrelca v podobe kuvička vrabčieho alebo pôtika kapcavého. Je však inak plaché a nedôver-

čivé vtáča. Počas hniezdenia žije v párikoch, zvyšok roka trávi v kŕdlikoch. Sýkorka jer neposedný vtáčik, prehliadajúci vetvičky prevažne ihličnanov, kde snorí po poživni. Ozýva sa kovovo znejúcim „ci-ci- tyrlrl–ci-ci- tyrlrl“. Čriepky zo života - V marci jednotlivé páry obsadzujú svoje hniezdne okrsky. Sýkorka chochlatá hniezdi v dutinách stromov, veľmi často v suchých a strúchnivených kmienkoch a  hrubých konároch. Hniezdo je postavené prevažne z machu a vystlané je zo srsti. Hniezdi obyčajne dvakrát do roka. Živí sa hmyzom, na jeseň a v zime aj Miroslav Saniga semenami.

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

automobilový priemysel kontrola a triedenie súčiastok práca v 2-4 zmennej prevádzke práca v stoji práca vhodná aj pre páry nástup ihneď

Láska a manželstvo

- 645 € brutto - 160 € brutto variabilný bonus - stravné lístky v hodnote 3,38 € - zabezpečené ubytovanie +421 915 390 149 officeke@arios-hr.sk www.arios-hr.sk

na roznasanie novin Košicko

Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

Voľné lokality:

Mestské časti: Šaca-rodinne domy, Železníky obce: Čaňa (len časť),Kavečany, obec Ťahanovce, Ďurkov-Ruskov, Svinica, Hrašovik, Košická Polianka, Cestice, Mokrance, Komárovce, Čečejovce, Kechnec, Seňa, Milhosť, Kalša, Slanské Nové Mesto, Slanec, Slanská Huta, Nový Salaš,Slančík, Slivník

SBS GUARDING s. r. o. príjme strážnikov na prevádzky

do Bratislavy a Žiliny Mzda: 2,50 €/hod NETTO Nástup ihneď. Ubytovanie zabezpečené

0948 219 522 • vaclav.papala@guarding.sk

Svite sprístupnili úrad aj imobilným V budove Mestského úradu vo Svite pribudol nový výťah, ktorý bude slúžiť aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Objekt je tak na všetkých podlažiach dostupný aj pre zdravotne postihnutých ľudí. Celkové náklady na výstavbu výťahu boli 49.360 eur. S realizáciou projektu sa začalo v júli 2016. Osobný výťah je podľa informácií uvedených na internetovej stránke mesta určený na prepravu deviatich osôb s maximálnou nosnosťou 675 kg.

Králi furmanov

Absolútnym víťazom 7. ročníka furmanských pretekov O noveský batoh sa stal Stanislav Dvorščák z Torysy v okrese Sabinov. Na podujatí, ktoré organizovala obec Chminianska Nová Ves v okrese Prešov a Asociácia furmanov Slovenska, sa stretlo 14 súťažiacich. Na programe boli tri disciplíny - slalom, práca s drevom a silová súťaž. Domáci majú s furmanskými koňmi skúsenosti, aj teraz viacerí pracujú v lesoch a prišli sa pozrieť na preteky. Väčšina z nich však vlastné kone nemá, a tak nemohli súťažiť.

Životné prostredie v pohraničí Výskumní pracovníci Prešovskej univerzity v Prešove analyzujú vybrané zložky životného prostredia v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Na výskum získali financie z Nórskeho finančného mechanizmu v celkovej výške viac ako 139.000 eur. Projekt s názvom Analýza a hodnotenie stavu zložiek životného prostredia v prihraničnej oblasti SR-UA pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti

KS 17-07 STRANA - 12

územia predpokladá analyzovať zložky životného prostredia v prihraničnom území Slovenska a Ukrajiny. Terénny výskum sa realizuje na území okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov. Na území Ukrajiny to budú rajóny Užhorodský, Perechynský a Veliky Bereznyansky. Skúma sa voda, pôda a vzduch.

36-0017

Predseda Prešovského samosprávneho kraja nesúhlasí so spochybňovaním výstavby diaľničného úseku D1 Prešov západ – Prešov juh, ktorý spojí diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami. Podľa návrhu analytikov z ministerstva financií západný obchvat Prešova by mal nahradiť východný obchvat a úsek cesty I/68, čo by údajne ušetrilo 400 miliónov eur. Chudík takéto riešenie odmieta. Vyhlásil, že sa tým nespojí diaľnica. Podľa jeho slov tento návrh analytici nekonzultovali s odborníkmi na cestnú dopravu. Ich výstupy považuje len za „čarbanie prstom po mape“.

271170038

Kopa rečí o obchvate

Hľadáme kolportérov:

Študent teda išiel na pole. Teraz už bol pripravený neurobiť tú istú chybu. Keď sa dostal do polovice poľa, vybral si stredne veľkú kukuricu, s ktorou bol spokojný a šiel späť k učiteľovi. Učiteľ mu povedal: „Dnes si priniesol kukuricu. Hľadal si takú, ktorá je pekná a veríš, že je to tá najlepšia, akú si mohol dostať.... To je manželstvo. Človek prestane hľadať a úprimne verí, že našiel to najlepšie, čo mohol.“

+421 915 829 339 panykova@arios-hr.sk www.arios-hr.sk

Ing. Denisa Panyková

271170001-4

Ing. Blanka Takácsová

- 650 € netto a vyššie (úkolová mzda) - zabezpečená teplá strava v hodnote 0,79 € - ubytovanie ZDARMA

61/101

Jedného dňa sa študent spýtal svojho učiteľa: „Učiteľu, čo je to láska?“ Učiteľ mu odpovedal: „Skôr, ako ti odpoviem na tvoju otázku, choď na pole, nájdi tú najväčšiu pšenicu a vráť sa späť. Ale pravidlo je, že cez pole môžeš prejsť iba raz. Nemôžeš sa v poli vrátiť, aby si splnil svoju úlohu, čo najlepšie.“ Študent teda išiel na pole. Keď prechádzal prvým radom, uvidel krásnu veľkú pšenicu. Ako k nej podišiel, zamyslel sa... Možno neskôr uvidím ešte väčšiu ako je táto. O chvíľu skutočne uvidel väčšiu, ale opäť sa zastavil a pomyslel si, že možno tam ďalej bude predsa len ešte väčšia, a tak ju neodtrhol. Neskôr, keď už prešiel viac ako polovicu poľa, začal si uvedomovať, že pšenica, ktorou prechádza nie je zďaleka taká veľká ako tá, ktorú videl na začiatku svojej cesty. Pochopil, že o tú najväčšiu už prišiel a ľutoval, ako sa rozhodol. Prešiel teda poľom a vrátil sa k učiteľovi späť s prázdnymi rukami. Učiteľ mu povedal: „Tak toto je láska...Neprestávaš stále hľadať tú lepšiu. Až neskôr pochopíš, že si prepásol toho najlepšieho človeka...“ „A čo je potom manželstvo?“ - opýtal sa zvedavo študent. Učiteľ mu odpovedal: „Skôr ako ti poviem odpoveď, choď na kukuričné pole, nájdi tú najväčšiu kukuricu a vráť sa. Ale pravidlo je rovnaké: Môžeš prejsť poľom iba raz. Nesmieš sa vracať.“

gumárenský priemysel výroba gumených hadíc práca v 3 zmennej prevádzke práca v stoji práce pre mužov nástup ihneď


Čo ak nemáte na zaplatenie dane z príjmu?

je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do konca lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2016. V tom prípade je pre vás vý- Nemusí sa už podávať žiadosť, ako kedysi a čakať na vyjadrehodné požiadať úrady o po- nie súhlasu alebo zamietnutia od daňového úradu. sunutie lehoty na podanie Maximálne si možno predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace v prípade dadaňového priznania. Ak si chce daňovník – fyzická ňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovosoba - predĺžiť lehotu na ník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: podanie daňového priznania, 2.5. 2016 ( namiesto 30.4.2016, pretože tento deň pripadá na a teda aj na zaplatenie dane, sobotu), 31.5.2016, alebo 30. 6. 2016. Ak daňovník poberal príj-

financie

my aj v zahraničí, potom je posun možný najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 1.8.2016 ( namiesto 31.7.2016, pretože tento deň pripadá na nedeľu), 31.8.2016 alebo 30. 9. 2016. Pozor však, tento postup sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý musí žiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace. V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti ib rozhodnutiu sa daňovník nemôže odvolať.

Vtip: Svätojánska muška sa sťažuje: „Môj syn sa úplne zbláznil. Od začiatku jari dvorí šesťdesiat wattovej žiarovke!“ Robert Kiyosaki: „Čím viac sa človek usiluje o istoty a bezpečie, tým viac sa vzdáva kontroly nad svojim životom.“

“S nami to máte!”

0905 464 371

dobré správy

vybral Ivan Brožík

www.indevel.sk

PÔŽIČKA Spoločnosť s licenciou od NBS

Slovenskej dobročinnosti v Keni sa darí 74-17

Vzdelanie je dobrou stratégiou pre budúcnosť Keňanov. „Ak im dáme vzdelanie a šancu na férový život, nebudú chodiť do Európy. Nebudú, lebo majú toľko svojej národnej hrdosti a my ich ešte utužujeme. Hovoríme im, vy nepotrebujete Európanov, musíte sa sami postaviť na nohy.“ Povedal to slovenský lekár a zakladateľ zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry, ktorý sa podieľa na rôznych humanitárnych projektoch v Keni.

PÔŽIČKA HYPOPÔŽIČKA od �� do �� rokov

od ��� � do �� ��� � � sPÔŽIČK� čerpaním do �� hod

Viac o holokauste

PÔŽIČK� � sREFIN�NČN� peniazmi navyše

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa zapojilo do európskych projektov, v rámci ktorých poskytuje informácie o problematike holokaustu na Slovensku. Oba projekty sú veľmi dôležité z hľadiska stimulácie výskumu. Sú to kľúčové projekty pre vybudovanie digitálnej infraštruktúry, aby bádatelia, ktorí pracujú s týmito webovými databázami, sa lepšie zorientovali v spleti často rozptýlených prameňov. Pre Dokumentačné stredisko holokaustu bolo veľmi zaujímavé vstúpiť do týchto projektov a mať možnosť participovať a získavať informácie o rôznych prameňoch.

N� ČOKOĽVEK � sHYPOPÔŽIČK� výhodným úrokom

s výhodným úrokom a bez znaleckého posudku

Moldava nad Bodvou Hviezdoslavova 18 / oproti VÚB vo dvore/ Hlavná �� (OD Billa) Moldava nad Bodvou � ���� ��� ���

Štúrova � (oproti 8 OD DARGOV vo dvore) Košice Štúrova / oproti OD Dargov / 74-23

� ���� ��� ���, ���� ��� ���

Chýba sociálny dialóg

Mladým ľuďom chýba sociálny dialóg, ktorý by im dokázal priamo odpovedať na otázky, ktoré sa ich dotýkajú. V súvislosti so šírením radikálnych a extrémistických myšlienok medzi nimi to skonštatovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Stredisko vyzvalo rodičov a učiteľov, aby poukazovali na extrémizmus ako nežiaduci spoločenský jav, ktorý je v demokratickej spoločnosti neprípustný. „Žiadne z extrémistických prejavov, ktoré podnecujú k nenávisti voči určitým skupinám osôb, nesmú byť chránené právom a to ani v kontexte základného ľudského práva – slobody prejavu,“ povedala výkonná riaditeľka strediska Katarína Szabová.

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

Tel./fax: 055/729 08 68, 0915 479 711 dason.ke@dason.sk

22 POZOR!

predajňa presťahovaná

na ul.Staničná JESE1,NKošice

NÁ AKCIA

ZIMNÁ AKCIA

Záruka 4 roky na všetky výrobky!

Markízy

Kompletná akcia je na www.dason.sk, platí do 31. 3. 2017

Jednorazová sadzba poplatku za rozvoj Miestny poplatok za rozvoj, ktorý vyrubia bratislavské mestské časti na základe vydaného stavebného povolenia, by mal stavebník zaplatiť jednorazovo bez splátok. Na tomto postupe sa zhodli bratislavskí starostovia na zasadnutí Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy. Uznesenie o jednorazovej platbe je odpoveďou na požiadavky

niektorých potenciálnych investorov o rozdelení poplatku do viacerých platieb. Developeri chcú platiť na etapy, napríklad 20 až 30 percent by chceli zaplatiť až po kolaudácii stavby. Takáto prax by však podľa jeho slov mohla predstavovať vážne riziká napríklad pri odstúpení stavby inému stavebníkovi.

KS 17-07 STRANA - 13

Učitelia sa môžu učiť

–30%

12-0011

Interiérové žalúz ie IDS –38% Vonkajšie AL rol ety –30% Vonkajšie žalúz ie -27%

61_0102

Krivá 18/1.p. Košice

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov

37-15

13

Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia v stredných školách sa môžu hlásiť do programu USA, ktorý je zameraný na výučbu o holokauste. Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka učiteľom možnosť prehĺbiť si svoje znalosti. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke s tým, že do programu sa môžu hlásiť učitelia so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne na iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Termín odovzdania žiadosti je 31. marec. Podrobné informácie o programe sú na internetovej stránke www.fulbright.sk. internet


Volebné okrsky so zmenami 7

9 1 4 5 5 2 7 1

3 2 4 6 5 4 9 6 3 2 3 9 1 5 7 2

sociálna poradňa Priznanie invalidného dôchodku Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku. Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje žiadateľov o posúdenie zdravotného stavu a o priznanie invalidného dôchodku, že ak trpia viacerými postihnutiami, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Takýto postup zákon o sociálnom poistení neumožňuje. V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

tip na výlet

Privítajme poslov jari v prírode

môžeme teda nasmerovať do miest ich najčastejšieho výskytu. Snežienka jarná kvitne od februára do apríla, rastie roztrúDruhá polovica februára sene vo vlhkých lesoch. V minulosti patrila na Slovensku k je čas, kedy sa na území chráneným rastlinám. V súčasnosti sa na ňu druhová ochraSlovenska objavujú prvé na už nevzťahuje. Zaradená je však do Červeného zoznamu snežienky a bledule. Prvé ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska v kategórii kvietky nového roka a poma- potenciálne ohrozených. Pozor, je jedovatá! ly začínajúcej sa jari v  ňom. Bleduľa jarná má okrúhlejší kvietok, na konci jeho lupeňov Prvý, možno ešte zimný, hoci sú žlté alebo zelené bodky. Rastie v tienistých a vlhkých lužv duši už takmer jarný výlet ných lesoch, na mokrých lúkach od nížin až po horský stupeň.

7 divov mesta Medzi najväčšie atrakcie Spišskej Novej Vsi podľa jej obyvateľov a návštevníkov patrí týchto sedem divov:

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. V  interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. cenný relikviár v tvare kríža z 1. polovice 14. storočia, oltár či  bronzová krstiteľnica, ktorá je jednou z posledných uliatych v  slávnej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielni založenej Majstrom Konrádom.

pokračovanie z predchádzajúcej strany

7 divov mesta Provinčný dom s Levočskou bránou

Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do r. 1777, kedy ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo (do r. 1876, kedy bola Provincia zrušená). Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána vedúca na Levočskú ulicu. Jej vrchnú časť zdobí rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. V súčasnosti v budove Provinčného domu sídli Múzeum Spiša so svojimi expozíciami.

Radnica

Budova Radnice bola postavená v r. 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred námestia. V interiéri je najvýznamnejším priestorom reprezentačná sieň umiestnená uprostred budovy a siahajúca cez  dve poschodia. V  Radnici sídli primátor mesta a časť mestského úradu.

Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe

činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to spolu najviac o 10 percent. To znamená, že ak poistenec trpí viacerými ochoreniami (napr. má cukrovku, osteoporózu, vysoký krvný tlak), posudkový lekár hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie. Tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie je v takomto prípade to, ktoré je hlavnou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť mieru invalidity spolu najviac o 10 percent. Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne až na základe písomnej žiadosti o invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2016 vyplácala 235 131 invalidných dôchodkov. Z toho bolo vyplácaných 135 148 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 do 70 percent a ďalších 99 983 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent. Zdroj: Sp

Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšia na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

Secesná budova Reduty

Reduta je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre, ktorá označuje časť budovy, kde sa nachádza divadlo. Dnes v Redute sídli Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň, sídli tu tiež Mestské kultúrne centrum a Televízia Reduta. Na Slovensku sa dodnes zachovalo len osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

Spišský trh

Už vyše polstoročie sa v júli v Spišskej Novej Vsi koná štvordňové podujatie plné zábavy – vychýrený Spišský trh. Každoročne na Spiš na tento trh prichádzajú státisíce návštevníkov z  celého Slovenska i  zahraničia. Okrem širokej ponuky nákupných možností v  stovkách stánkoch je na námestí pripravený aj pestrý kultúrny program do skorých ranných hodín, množstvo atrakcií pre dospelých i najmenších. Sprievodným podujatím sú Spišské výstavné trhy (Spiš Expo).

Najúspešnejšia Liptáčka Svoj talent rozdeľuje medzi mnoho záľub. Dlho reprezentuje Slovensko na vrcholových podujatiach a predsa je veľmi skromná. Kto je vlastne najúspešnejšou Liptáčkou, rodáčkou z Ružomberka? Monika Motyčákova! Prečo práve šach, čo pre teba znamená? Šach je pre mňa srdcová záležitosť, veľmi veľa pre mňa znamená a do života mi toho mnoho dal. Naučil ma cieľavedomosti, pracovitosti, ale aj trpezlivosti. Pripravil ma čeliť neúspechom, postaviť sa po nich a kráčať ďalej. Okrem toho som vďaka šachu mala možnosť cestovať a  vidieť krajiny, ktoré by som za normálnych okolností pravdepodobne nenavštívila, a spoznať množstvo talentovaných a  zaujímavých ľudí po celom svete. Je pravda, že som pre šach musela aj veľa obetovať, avšak čím som staršia tým viac si uvedomujem, že investované úsilie za to určite stálo. Najväčší úspech, najpamätnejšia partia a srdcu blízka pocta? Nezabudnuteľných partií a  okamihov mám pomerne veľa (pozitívnych aj negatívnych ). Môžem spomenúť jednu z prvých pamätných partií, ktorú som odohrala v  roku 2008 na Majstrovstvách sveta vo Vietname. V druhom kole som dostala los hrať na 1. šachovnici na pódiu proti silnej ruskej hráčke, ktorá vyhrala Majstrovstvá Európy a patrila vtedy ku favoritkám v mojej kategórií. Už len samotný fakt, že som hrala na 1. šachovnici na majstrovstvách sveta bol pre mňa obrovský zážitok a súčasne šok. Ešte väčší prišiel, keď som partiu vyhrala. Táto partia bola pre mňa významný psychologický míľnik. Čo okrem šachu máš rada? Som aktívny človek, veľmi rada skúšam, zažívam nové veci, a  pomerne ľahko sa pre niečo nadchnem, takže vecí, ktoré mám rada je viacero. Po šachu, je mojou najväčšou záľubou hudba. Navštevovala som a  ešte stále navštevujem umeleckú školu, hrám na klavír, bicie, elektrickú gitaru a spievam. Je to spôsob akým relaxujem, priestor kde rozvíjam svoju kreativitu. Okrem toho veľmi rada cestujem, lyžujem a plávam.

Mozaika v Chráme Premenenia Pána

Gréckokatolícky chrám v Spišskej Novej Vsi je jediným na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej spišskonovoveskej mozaiky z  prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb. Posvätená bola v r. 2009. pokračovanie na nasledujúcej strane

Pozor, bleduľa patrí medzi chránené druhy národného významu, spoločenská hodnota jedinca je 49,79 €. Je súčasťou Červeného zoznamu ohrozených druhov. Pre svoju nádheru je vysádzaná a pestovaná v záhradkách. Celá rastlina je jedovatá, najmä jej podzemná časť. Bleduliam vyhovujú vlhké až mokré pôdy bohaté na živiny, preto sa nachádzajú pri jazierkach či lesných bystrinách. Ideálne je stanovište, na ktorom sa bleduliam darí v tieni stromov. A ešte prosba, ak už nájdete túto nežnú krásu, pokochajte sa pohľadom, pofoťte a nechajte kvietky, nech sa z nich ešte ib mnohí návštevníci našej prírody potešia tak, ako vy.

Zdroj: internet (red.upr) www.spisskanovaves.eu

KS 17-07 STRANA - 14

pokračovanie na nasledujúcej strane


veterinár radí

pokračovanie z predchádzajúcej strany

Najúspešnejšia Liptáčka Čo významné ťa čaká v tomto roku? Dostala som ponuku byť odborným garantom najväčšieho šachového festivalu na Slovensku CHESSFEST 2017, ktorý sa bude konať od 26. 5. - 6. 6. 2017 v Ružomberku. Je mi veľkosť cťou byť garantom takého skvelého podujatia. Som hrdá Ružomberčanka a to, že sa v mojom rodnom meste organizuje najväčší šachový festival, ktorého môžem byť súčasťou, mi robí veľkú radosť. Podujatie je veľmi bohaté na program, rozhodne o Majstrovi sveta telesne postihnutých, Majstroch Slovenska v rapid šachu v mládežníckych kategóriách a družstiev starších žiakov. Okrem napínavých partií, v  ktorých pôjde o veľa, sa môžeme tešiť aj na množstvo sprievodných akcii. Dlhoročná práca tímu Mareka Zelnického je garanciou prestížneho podujatia na vysokej úrovni. Monika Motyčáková, 24 ročná ružomberská rodáčka, patrí medzi najlepšie ženy šachistky na Slovensku. V juniorských kategóriách získala 12-krát titul majsterky Slovenska, v roku 2015 sa stala majsterkou Slovenska žien. Monika je v súčasnosti držiteľkou titulu Woman FIDE Master. Reprezentovala Slovensko na 9-tich majstrovstvách sveta, na Univerziáde a 8 majstrovstvách Európy. Jej najlepšie umiestnenie je 12. miesto na majstrovstvách sveta vo Vietname a 10. miesto na Majstrovstvách Európy v Gruzínsku. K vrcholom jej doterajšej kariéry patrí reprezentovanie Slovenska v roku 2016 na Šachovej olympiáde v Azerbajdžane. V roku 2015 ukončila s vyznamenaním inžinierske štúdium na Žilinskej Univerzite, Fakulte riadenia a informatiky.

Prichádza čas šteniatok

plyšové hračky či dokonca ozdoby, ako mláďatá zvieraťa, ktoré je vo svojej podstate pôvodne šelma. Hoci mimoriadne inteligentná a človeku oddaná a priateľská. Mnohé sučky v  súčasnosti Šteniatko si buduje svoje návyky prakticky od narodenie, už majú „svoje dni“ a  to je nemá žiadne obdobie „hájenia“, treba s  ním zaobchádzať predzvesť, že náš svet opäť jemne, láskavo, ale zároveň prísne a  autoritatívne. Jeho zaplavia šteniatka. Tie naj- výchova nesmie byť poznamenané prehliadaním napríklad milšie tvory, ktoré vzbudzujú pomočovania sa či hryzenia nábytku, obuvi. Pes potrebuje návyk na dynamický stereotyp. Musí mať vždy láskavý úsmev. Robíme obrovskú chybu, ak presný čas kŕmenia, vyprázdňovania, hier, prechádzok. To šteniatka vnímame viac ako si treba uvedomiť ešte predtým, ako šteňa príde do novej

Poprad

Tretie najväčšie mesto východného Slovenska a 10 najväčšie mesto na Slovensku mesto Poprad. Mesto leží v širokej rovnomennej, vysoko položenej kotline na oboch stranách rieky Poprad. Kataster má nepravidelný hviezdicovitý tvar s rozlohou 63,05 km². Na sever od mesta sa rozprestiera masív Vysokých a Belianskych Tatier, na východ Levočské pohorie, na juh nízka pahorkatina Kozích chrbtov a na západ pahorkatina Štrbského rozvodia. Masív Vysokých Tatier prevyšuje kotlinu o 2000 m. Pomerná blízkosť hlavného hrebeňa Tatier tvorí mestu nádhernú kulisu. Socio-ekonomický a geografický význam mesta vyplýva z jeho výhodnej dopravnej polohy na ceste medzinárodného významu E50 a na hlavnom železničnom ťahu Košice-Bratislava s prepojením na Českú republiku  a na Ukrajinu. Letecké spojenie mesta zabezpečuje medzinárodné letisko Poprad-Tatry, ktoré  patrí medzi najvyššie položené medzinárodné letiská v Európe – 718 m n. m. Poprad je 53-tisícové mesto, tvoria ho časti  – Matejovce, Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami a rekreačná časť Kvetnica. Mesto Poprad predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce administratívne, hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum podtatranského regiónu. Výhodná zemepisná a strategická poloha mu umožňuje všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej sebarealizácie jeho obyvateľov. Rozvoj mesta pokračuje aj rozširovaním bytovej výstavby, skvalitňovaním cestovného ruchu, obchodu a služieb, rozvojom stredného a vysokého školstva, vytváraním pracovných príležitostí a oddychových zón. Podmienky na rozvoj turistického a cestovného ruchu nastali v novopostavenom vodnom areáli AquaCity, ktorý umožňuje celoročne všestranné relaxačné vyžitie. Dobré meno a prestíž mesta potvrdila i návšteva britskej kráľovnej Alžbety II. s princom Filipom v októbri 2008.Po zriadení prvej mobilnej ľadovej plochy v centre Popradu mesto iniciovalo aj zriadenie druhej väčšej pri viacúčelovej hale Aréna Poprad. Vybudovaný priemyselný park Poprad – Matejovce je využitý takmer na 100 % a jednotliví podnikatelia vytváraním pracovných miest prispievajú k zníženiu miery evidovanej nezamestnanosti v rámci celého popradského okresu. V roku 2011 samospráva otvorila nové centrum sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov, ktoré poskytuje sociálne služby vysokého štandardu. (red.upr) Zdroj: internet, www.poprad.sk

rodiny. Pes je zviera, nachádza si medzi zvieratami svojho druhu svoje miesto. Ani pri šteňati preto nie je vhodné brať ho na ruky, ak sa stretáva s iným psíkom. Musí sa „socializovať“, zvykať si, že psíkov bude stretávať. Napokon, žiaden zdravý dospelý pes šteňaťu neublíži. A čo je ešte dôležitejšie, už šteňa musí zacítiť, že jeho „pán“ nemá za žiadnych okolností strach. Strach u psov je totiž veľmi ľahké zakódovať a oni ho potom v neskoršom veku riešia preventívnou agresivitou. Je toho ešte veľa, dôležité je však správať sa už aj k šteniatku ako k dospelému psíkovi. S láskou, ale zásadovo. red

„Mičuríni“,

zbystrite pozornosť! Sadenie, štepenie, jarný, letný rez a pod. Tieto pojmy sú isto známe všetkým milovníkom záhradkárčenia i  rekreačným ovocinárom. (Nielen) pre nich pripravil Prešov v spolupráci s profesionálnymi arboristami odborný kurz v reze ovocných stromov. O tom, aké dôležité je orezať strom v správnom čase a na správnom mieste, prídu porozprávať všetkým záhradkárom odborní lektori, v  spolupráci s  ktorými mesto pripravilo bezplatné školenie. „V  správnom čase a  správnym strihom dokážeme u  ovocných stromov vytvoriť správny pomer medzi rastom a rodivosťou,“ hovorí odborník Peter Švidroň. Pre záujemcov o  bezplatné školenie budú pripravené aj praktické ukážky orezov s  odborným výkladom i  možnosť všetko hneď aplikovať v  praxi prostredníctvom pripravených vzoriek, na ktorých bude možné si všetko hneď vyskúšať. Bezplatné školenie pre všetkých záujemcov sa uskutoční 18. februára 2017 so začiatkom o  10:0 h v areáli EkoParku Holá Hora. Ide o prvý z  cyklu školení počas roka, ktoré budú zamerané na nielen ovocné, ale aj okrasné dreviny v  závislosti od vegetačného obdobia počas roka, kedy je vhodné daný rez realizovať. (red.upr) zdroj: (tb) www.presov.sk

Ocenili najlepších športovcov Už po 16-ty krát vyhlásili najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja. Odborná komisia na základe výsledkov za rok 2016 určila desať najúspešnejších športovcov PSK - jednotlivcov v kategórii dospelých bez určenia poradia, tri najúspešnejšie športové  kolektívy v kategórii dospelých a tri v mládežníckej kategórii. Ocenení boli aj najúspešnejší študenti stredných škôl, najúspešnejšia stredná škola, hendikepovaný športovec, víťaz internetového hlasovania a udelená bola aj Cena predsedu PSK. „Medzi mládežníckymi kolektívmi prvé miesto získali mladí volejbalisti z VK Slávia Svidník. Mládežnícke kolektívy VK Slávia Svidník v minulej sezóne ovládli všetky mládežnícke vekové kategórie na Slovensku od mladších žiakov, žiakov, cez kadetov až po juniorov. Na druhú priečku sa z tretieho miesta posunuli kickboxeri z Kickboxing Club Panter Prešov. Pomyselný bronz si odniesol Tanečno-športový klub Grimmy Prešov. Jedenásťnásobní majstri Slovenska, päťnásobní majstri Európy a víťazi Svetového pohára za rok 2016 získali v hodnotenom roku spolu až 193 medailí. Ako najlepšia stredná škola bolo vyhodnotené Gymnázium v Stropkove. Najúspešnejším športovým kolektívom dospelých sa opäť stali prešovskí hádzanári, V kategórii najúspešnejší športovec v Prešovskom kraji sa stali deblkanoisti bratranci Ladislav a Peter Škantárovci, rodáci zo Spišskej Starej Vsi, ktorí získali v uplynulom roku najcennejší športový úlovok zlatú olympijskú medailu.  Zdroj: (tb) www.e-dukla.sk

(red.upr) Natália Zelnická, www.sachrbk.sk

Vedci pomáhajú pacientom

Vedci z Neurobiologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach sa snažia pomôcť pacientom s mozgovou porážkou. „Pri mozgovej porážke pomáha látka proteínovej povahy a to spôsobom, že pri ischémii (nedokrvení) sa do mozgu náhle nedostávajú dve esenciálne živiny – glukóza, teda cukor, a kyslík. Mozgové bunky tým utrpia a veľmi skoro odumierajú. Tomuto procesu sa snažia zabrániť vedci z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach. Zaujal ich fenomén ischemickej tolerancie, kedy si telo začne v krízovej situácii vytvárať v krvi vzácne proteíny.

Potešili ubolené deti Nezisková organizácia Svetielko pomoci a Spoločnosť detskej onkológie sa tento rok v Košiciach po prvý raz zapojila do Týždňa detí s rakovinou, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Symbolom Medzinárodného dňa detskej onkológie, ktorý pripadol na 15. februára, je zlatá stužka. „Tento deň je poctou deťom, ktoré práve podstupujú alebo úspešne podstúpili náročnú onkologickú liečbu, a spomienkou na deti, ktoré svoj dlhý boj s nevyliečiteľnou chorobou prehrali,“ uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Katarína Kopper.

Overal pre psa na pôvodná ce

26,99 €

-92% Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

KS 17-07 STRANA - 15

Vtip: „Pán Novák?“ „Áno.“ „Prosím, príďte si do škôlky pre syna!“ „Čo zase spravil?“ „Nič, ale už je skoro polnoc.“ Johann Wolfgang von Goethe: „Nikto mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ak ju nemá sám v sebe.“

kultúra

15

Ivan Brožík

Speváčka Adele žala na udeľovaní cien Grammy Všetko bolo pripravené na slávnostné udeľovanie hudobných cien Grammy v noci (z nedele na pondelok pred týždňom) v Los Angeles, kde sa v troch zo štyroch hlavných kategórií malo rozhodnúť medzi speváčkami Adele a Beyoncé. Beyoncé bola nominovaná na ceny Grammy v deviatich kategóriách, Adele ich mala päť. Americký rapper Kanye West, bahamská popová speváčka Rihanna a kanadský umelec Drake mali po osem nominácií, zatiaľ čo nováčik Chance the Rapper ich mal sedem vrátane nominácie v kategórii Najlepší nováčik. Napokon sa absolútnou hviezdou večera stala britská speváčka Adele. Je veľkou víťazkou 59. ročníka udeľovania amerických hudobných cien Grammy. Na trofeje premenila všetkých päť nominácií. Adele získala okrem iného ocenenie za najlepšiu pieseň a nahrávku roka i najlepší album roka. Adele získala za album 25 cenu Grammy v kategórii album roka. Jej popovú baladu Hello ocenili ako najlepšiu pieseň roka a stala sa tiež najlepšou nahrávkou roka. Dve ďalšie ceny dostala za najlepší popový vokálny album (25) a najlepší popový sólový výkon (Hello). Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied, ktorej 13.000 členov o cenách Grammy hlasuje, oceňuje najlepšie skladby uplynulého roka v dvoch hlavných kategóriách: pieseň roka je určená pre skladateľov a textárov, kým nahrávka roka pre interpreta, technikov a celý produkčný tím.

Beyoncé, ktorá bola tento rok nominovaná na ceny Grammy v najväčšom počte deviatich kategórií, si odniesla cenu za najlepší album v kategórii urban contemporary, ako aj za najlepšie hudobné video za pieseň Formation. Ceny vo všetkých štyroch kategóriách, na ktoré bol nominovaný, dostal aj zosnulý britský hudobník David Bowie. Jeho posledný album Blackstar, vydaný dva dni pred umelcovým vlaňajším úmrtím na rakovinu, vyhlásili za najlepší alternatívny album a najlepšie zvukovo vypracovaný neklasický album. Titulná skladba sa okrem toho stala najlepšou rockovou piesňou a Bowie za ňu dostal aj ocenenie pre najlepší rockový výkon. ib


PRIJMEME NA PRĂ CU V ÄŒR a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹˆuje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIČ VZV (s praxou)

MANIPULAÄŒNĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â‚Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

Liberec ��������������������

prĂ­jme strĂĄĹžnikov

ubytovanie zdarma dochådzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotovanÊ stravovanie

na obchodnĂŠ prevĂĄdzky

61_0000

85_0000

Zasklievanie balkĂłnov, plastovĂŠ rolety, e-shop: www.dukra.sk plastovĂŠ obklady, lexanovĂŠ prĂ­streĹĄky, drevenĂŠ altĂĄnky, zimnĂŠ zĂĄhrady ...

Zasklenie balkĂłnov a lexanovĂŠ prĂ­streĹĄkyrĂĄn

ObjednĂĄvajte 80 st zlavadna.s sk naaĂŠzlavadna.sk cenysk bezk VhodnĂĄ aj pre kojencov . onkurenÄ?n rolex.montaze@gmail.com 0908 320 642 www.mdrolex.sk 0944 442 668 LEN

1,99

â‚Ź

ŽENY CH CÚ

ZĂ ZRAÄŒNĂ PLANÉTA AK

Masiarska 53, KoĹĄice

66-86

�������������������������������������

MILĂ?CH CH HL LA 

 

 str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 ÄŒĂ­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NĂ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRĂ?RODA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

       str.

54

VESMĂ?R

pramenbystrina.sk

www.

Doprajte svojmu srdcu viac

8 vydanĂ­ len za 12,90 â‚Ź

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREÄŒO Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

V TOMTO ÄŒĂ?SLE ÄŽALE

25 ÚŽASN�CH Zà BEROV

����������+

     Â  Â Â? Â Â  str. 70

- JJan 2017

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹˆou? drogy +ÄŒo je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

PRĂ?RODA

ÄŒLOVEK

Â? Â?   Â?  Â?

str. 40

J NĂ JDETE...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

ÄŒLOVEK

5 ZBYTOÄŒNĂ?CH ÄŒASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

KS 17-07 STRANA - 16

85-00

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

85_0000

ECO DOG TOILET

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

BARDEJOV, SlovenskĂĄ, 5/Ä?.d.717, 7.posch./ tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, e-mail: maduxbj@madux.sk GIRALTOVCE, Hviezdoslavova 726/29 (pri POĹ TE), tel. 0907 341 507, e-mail: manox.style@gmail.com PREĹ OV HlavnĂĄ 10, 0948 340 116 maduxpo@madux.sk, KOĹ ICE MlynskĂĄ 17, 0948 399 341, maduxke@madux.sk MICHALOVCE, Andreja SlĂĄdkoviÄ?a 5 (OC Karaka - oproti Kauandu ), 0948 101 822, maduxmi@madux.sk

61_0000

36-0012

W,PĂ?JDJBDI

tNJMBOWBTLP!MBNBTLTL

www.naturonline.sk

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

SBS LAMA SK NĂĄstup IHNEÄŽ!

16,60 EUR!!!

34_0000

0918 519223

66-07

Tel:

Teraz len za 85_0000

SKLADOVANIE

Ks1707  

reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Ks1707  

reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Advertisement