Page 1

regionálne noviny

Prečítaj si LEPŠIE NOVINY

... nájdeš, čo hľadáš

č. 02 / 13. január 2017 / 21. ročník

4,6

týždenne do 22 250 domácností a firiem

4

Len do 31. 01. 2017

DREVENÉ EUROOKNÁ VCHODOVÉ DVERE INTERIÉROVÉ DVERE

3

0905 489 069 0907 954 380 055/685 57 87

37-4-1

VSTAVANÉ SKRINE GARÁŽOVÉ BRÁNY ZIMNÉ ZÁHRADY Južná trieda 78, Košice SCHODY PODLAHY www.drevsting.sk, drevsting@gmail.com

12-0002 74-3

KOSICKO@REGIONPRESS.SK

PREBÍJANIE a PREČISTENIE

2-3

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK

s možnosťou NONSTOP využitia kamerového systému

0918 999 814

2

87-0004

271170008-1

4 4

5

85_0026

7

Požičiavanie peňazí má nové slušné pravidlá

3,7

Najlepšie sa presvedčíte sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplňte kontaktný formulár na www.silverside.sk

umom z o r s i s ajte Požičiav

KS 17-02 STRANA - 01

2 321170004

kosickoonline.sk

KOŠICKO okolie

2-4


celodennú prevádzku. U nás sme ešte len na začiatku otvárania našich duší. Vonku mrznú ľudia bez strechy nad hlavou Dobrý deň vážení naši čitatelia rovnako ako zvieratká v útulkoch či vo voľnej prírode. a  zároveň aj dobrý rok 2017! Nečakajme na výzvy charitatívnych organizácií, poupratujme Opäť sme tu s našimi a dúfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, čo môže ohriať, zame, že aj pre mnohých z  vás tepliť, pomôcť prežiť. Charitatívnym organizáciám, útulkom, – vašimi novinami. Keď sa tvo- živým tvorom v núdzi. Veď všetci sme „Božie deti“. rili, Slovensko zvierala ľadová Nečakajme v tomto roku ani na iné výzvy a aktívne sa povlna a ako sa zdá, riadna zima dieľajme na kontrole toho, ako sa u nás spravuje náš štát. bude ešte zopár týždňov trvať. Pretože nikomu inému, nech si niektorí jedinci myslia čokoľVatikán otvoril útulky pre vek, nepatrí. Štát nie je súkromné vlastníctvo práve tak, ako

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

týždenne do 22 250 domácností a firiem

tel/fax: e-mail:

Jantárová 30 Košice 055 / 678 04 36 kosicko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia:

Radovan Bezecný 0907 779 011 Ing. Martina Strenková 0905 222 286 Mgr. Alžbeta Hadariová 0905 338 873 Ing.Renáta Sasklová 0907 779 017 Ing. Eva Jůzová 0907 877 863

Distribúcia: (22.250 domácností/firiem) každý týždeň: Nižná Hutka, Bidovce, Poproč, Rudník, Kysak, Obišovce, Šaca, Budimír, Čaňa, Mála Ida, Valaliky, Lemešany, Ploské, Kraľovce, Moldava nad Bodvou, Rozhanovce, Haniská, Slanec, Bohdanovce, Rákoš, Slánske Nové Mesto, Kalša, Slánska Huta, Slančík, Nový Salaš, Slivník, Blažice, Trstenné pri Hornáde, Družstevná pri Hornáde, Trebejov, Turňa nad Bodvou, Poľov, Geča, Beniakovce, Vajkovce, Chrastné, Košické Olšany, Jasov, Bretejovce, Janovik, Seniakovce, Nováčany, Nižná Myšľa, Boliarov, Bačkovik, Čižatice, Kokšov_Bakša, Trsťany, Ďurďošík, Bukovec, Vyšný a Nižný Čaj. v párnom týždni: Baška, v nepárnom týždni: Budulov, Sokoľ Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BEZPEČNOSTNÉ DVERE NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU DUB vzor

ČEREŠŇA vzor

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

WENGE vzor

DUB hladkýý

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

BIELE vzor

S certifikátom NBU - iba u náss PREDAJŇA:

šatníkové a policové zostavy...vešiakové steny...komody a iné...

0917 56 36 12 - 0911 60 20 40

AKCIA na všetky

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!!

dvere

s 399 €cena montážou

Stačí zavolať... MY prídeme k Vám... Ukážka vzoriek a nákres u Vás doma ZDARMA

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, WENGE prah vo farbe zárubne hladké VŠETKY DVERE www.ocelovedvere.sk SKLADOM oocelovedvere@ocelovedvere.sk oc oce cellov lovedv edvere d ere ere@oc @oce @oc o elo el v KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 18:00

sídl. Terasa, Sokolovská 5, 04011 Košice

Zasklievanie balkónov, plastové rolety, plastové obklady, lexanové prístrešky, drevené altánky, zimné záhrady ...

Radovan Bezecný 0905 203 406

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BUK vzor vzo zo

250 €

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme mail.: distribucia.ke@regionpress.sk

JELŠA vzor

66-07-01

Redakcia:

naše zdravie či vzdelanie. Je čas na výmenu tých politikov, ktorí si to myslia a podľa toho tak vo výkone nami zverenej moci svojvoľne a arogantne konajú smejúc sa nám do tvárí. Nečakajme na výzvy, že to spraví niekto za nás. Bez našej aktivity možno zomrie niekoľko bezdomovcov, možno uhynie množstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj náš štát. Vždy ide o obrovskú tragédiu, za ktorú nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kým je čas. Inak sme už aj my zamrzli v objatí mrazivej apatie a neochoty žiť lepšie. Veľa šťastia! Ivan Brožík

74-16

kosickoonline.sk

PIESTANSKO KOŠICKO okolie

Nečakajme na výzvy

redakčné slovo

74-4

... nájdeš, čo hľadáš

Drevené altánky a zimné záhrady bezkonkurenčné ceny 0908 320 642 www.mdrolex.sk 0944 442 668 rolex.montaze@gmail.com

BB BRÁNY BENEDEK

SEČOVCE Ing. Vladimír Benedek Hrnčiarska 734 Tel./Fax: +421 56 668 7160 Mobil: +421 915 936 795 info�branybenedek.sk

Kvalitná sekčná brána na mieru za neuveriteľnú cenu

BIO DIAGNOSTIKA

už od 539,- €

VYŠETRENIE CELÉHO TELA

ŠPECIÁLNE DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE VYUŽÍVAJÚCE NAJNOVŠIE POZNATKY Z KVANTOVEJ FYZIKY. DIAGNOSTIKA SNÍMA INFORMÁCIE Z TELA, TAK AKO PRI SPEKTRÁLNEJ ANALÝZE MAGNET. REZONANCIE.

AKC1IA7 20

DIAGNOSTIKA VŠETKÝCH ORGÁNOV TRVÁ CCA 60 - 90 MIN. KLIENT JE IHNEĎ OBOZNÁMENÝ S VÝSLEDKAMI. V PRÍPADE ZÁUJMU - MOŽNOSŤ PRÍR. LIEČBY

KOŠICE

REZONANČNÉ TERAPIE - ZADARMO ZISTÍME VŠETKY PRÍČINY VAŠICH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A RIEŠIME ICH !

zastúpenie Branislav Benedek Hrnčiarska 734 Mobil: +421 905 735 376 kosice�branybenedek.sk

Vrátane kvalitného pohonu, 2x ovládača a 20% DPH. Zlatý dub, tmavý dub (orech), mahagón, antracit a biela.

www.branybenedek.sk

(v cene nie je zahrnutá montáž a doprava)

Verejne dostupný defibrilátor Spišská Nová Ves sa stala prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať verejne dostupný defibrilátor. Ľuďom je k dispozícii 24 hodín denne. Na fasádu Turistického informačného centra ho nainštalovali predstavitelia mesta a záchranári. „Verejne dostupné defibrilátory

sú na Slovensku skôr výnimkou. Podľa odborníkov sme prvé mesto, ktoré bude mať podobný prístroj prístupný vo dne i v noci,“ povedal primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Prístroj bude podľa neho pod kontrolou kamier mestskej polície, aby sa predišlo vandalizmu.

Pánske hodinky QUARTZ

87-0008

regionálne noviny

0917 682 729 AKCIA ! cena len 15€

www.diagnostika.estranky.sk

Dámske hodinky QUARTZ

na pôvodná ce

na pôvodná ce

12,99 €

12,99 €

-39%

-39%

Spätné zrkadielka na pôvodná ce

4,99 €

-21%

Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a šírka nová cena remienku 2 cm.

Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a šírka nová cena remienku 1,6 cm.

2 ks menších zrkadiel s priemerom 5 cm na odstránenie mŕtveho bodu sa hodí na každé spätné zrkadlo každého automobilu.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

7,99 €

7,99 €

KS 17-02 STRANA - 02

nová cenas

3,99 €/1k s 5,99 €/2k

Handsfree Bluetooth - MINI na pôvodná ce

29,99 €

-51% Balenie obsahuje: bluetooth wireless headset, držiak na ucho, USB kábel, manuál. Pohotovostný režim: 100 - 150 hod. Dosah: 10 m. cena

nová

14,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


Dvanásť statočných

svet knihy

„Keď v maďarskom záchytnom tábore pre utečencov hrozila humanitárna katastrofa, denne tam prichádzal tajomný muž, aby čistil záchody. Upozornil na neho lekár a bývalý rektor Vladimír Krčméry, ktorý na stretnutie s týmto mužom nezabudne

do smrti: „Latríny vyzerali hrozne, všetko z nich vytekalo. Bol hmlistý deň a zrazu sa z hmly vynorila impozantná postava, vyše dvojmetrový muž, mohutný starec, sivé vlasy, hustá dlhá brada. V rukách mal vedrá, metly, handry. Prišiel k záchodom a mlčky ich čistil. Bál som sa ho spýtať, kto je, aby mi nepovedal: „Ja som, kto som.“ Po menšom pátraní cez maďarských priateľov sa mi podarilo zistiť, že tým tajomným mužom bol Gábor Iványi, farár evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej školy J. Wesleyho.“ Aj to sa dozviete z knižky 12 statočných, z  ktorej autorom Ľubom Bechným sme sa na sklonku vlaňajšieho roka rozprá-

vali v rubrike Na rovinu. Knižke sa darí, už čoskoro bude mať prezentáciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v známom kníhkupectve za účasti takých hostí, ako je Vladimír Krčméry, Andrej Bán, Zuzana Števulová, Zuzana Wienk či Iveta Radičová a samozrejme, autor. Tentoraz pre vás Ľubo Bechný vybral nasledujúci citát z knižky 12 statočných: ,,Večnosť sa začína už na zemi, a keď sa tu nevieme dohodnúť a spolupracovať na zlepšení tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovaní svätých pesničiek.“ (Anton Srholec) ib

Vtip: Učiteľ sa pýta: „O záhrady sa starajú záhradníci. Kto sa teda stará o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: „Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek.“

JANTÁROVA 30, KOŠICE

občianska

riadková inzercia

Začínajúci podnikatelia potrebujete pomoc?

blízko centra mesta

Poskytujeme Vám nasledovné služby: - Výber kancelárie za nízke ceny s možnosťou prenajať si komplet zariadenie - Poradenstvo prii zakladaní živnosti a s.r.o. - Právne a účtovné služby

JAZERO

° ČZ JAWA PAV MANET KÚPIM VŠETKO. DOBRE ZAPLATÍM. 0949505827 2 Auto moto iné ° 3 Byty predaj ° 4 Byty prenájom ° 5 domy/predaj

auto-moto/iné byty/predaj byty/prenájom domy/predaj

74-11

www.bcjantar.sk

KANCEL ÁRIE

STK

auto-moto/predaj 1

1 Auto moto predaj

0918 392 584

NAJL ACNEJŠIE

Po - Pia: 7.00 - 17.00 So: 8.00 - 13.00

STK + EK

Menštruačný kalíšok

reality/iné

74-2-2

na pôvodná ce

-56%

-41%

17,99 €

stavba

34-7-1

Efektívne zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa. Je vhodná pre všetky typy pračiek a umývačiek riadu. Znižuje spotrebu pracích práškov až o 70%, je ekologická, je skvelou nová cena voľbou pre alergikov.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

nová

www.stahovanie.eu

filtre na vodu

Volajte profesionálov ! 0917 279 603, 055 671 1455

66-03

kosice@lobo.sk

$NDGHP\

INŠTITÚT VZDELÁVANIA

Mlynská č. 27, II. posch., Košice tel.: 0905 902 728, anezkama@centrum.sk

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

ǠǻȂɊ Ǥǡǝ ǠǻȂɊ ǝǧǤǬ

ȠǵǾǻǷȫǼǻǺȁǷǭǷȁǾȆǻȂ ǨǭǨǓǷǭǰDZǹȅ ˭ǭǶȂǻȂǭɄǻǹǹDZǿȀDZ

Otvárame akreditované kurzy:

ǨǭǨǭǷǭǰDZǹȅ˘ǿǷ ̙˂ˋˆˊˋˋˈˈ˅ˋ 74-2

Prihlášky pre samoplatcov do konca januára 2017 /aj na tri splátky bez navýšenia/ Šanca aj pre nezamestnaných cez úrad práce - bez poplatku - prihlášky potvrdzujeme len do 17. januára 2017.

9D9

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

KS 17-02 STRANA - 03

Zemné výkopové práce

OSMÓZA

KOSICKO@REGIONPRESS.SK

STROJOVÉ KOPANIE

9

hľadám prácu

15

zoznamka

16

15 hľadám prácu ° HĽADÁM PRÁCU. ZÁHRADNÉ A MENŠIE STAV. PRÁCE 0948232391 ° HĽADÁM RODINU, KDE MÔŽEM VYPOMÔCŤ 4h DENNE, ZDR.SESTRA NA dôchodku. 0907641083 16 zoznamka ° P178/37 Sympatický katolík hľadám priteľku, KE a okolie 0907112595

Chcete si podať inzerát? 85-0018

Čistá,zdravá voda v domácnosti

271160072

27116 0071

200 € týždenne

Zemné výkopové práce

51-0003

5,99 €

Práca pre dôchodcov

domácnosť

10záhrada a zverinec ° Darujem 5 mesačné mačiatka za vet poplatok, 0948402332

12-0002

7,99 €

8

° Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šachty. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

mobil.: 0905 245 995 Košice, Priemyselná 4 www.safiroll. sk

9,99 €

Najčistejšia a najkomfortnejšia dámska hygienická pomôcka na trhu. Ponúka slobodu pri bežnej dennej aktivite alebo aktívnom športovaní. Veľkost S alebo L. cena

7

° Kúpim garsónku - 2iz byt. Súrne. Hotovosť. 0910652053 8 Stavba

Odvápňovacia magn. lopta

na pôvodná ce

2 3 4 5

° Novopostavený RD na predaj, Bidovce, 0948116226 ° Predám dom v MC Košice - sever s tromi 3-izbovymi bytmi. Tel. 0903655410 ° Predám dom na Prešovskej ulici v Košiciach s veľkým pozemkom v rekonštrukcii. Tel.0915911343 7 reality/iné

pre objednaných klientov bez čakania Objednávky 055-304 57 27 Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

3

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraKSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP KS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2 6

3

3 8 9 6

3 4 2

inĹĄpirĂĄcie 5

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

Otvårajme dvere na Şivote ohrozeným! PåpeŞ Frantiťek v spolupråci s Úradom apoťtolskej charity rozhodol, Şe tri dennÊ centrå pre bezdomovcov zostanú teraz otvorenÊ 24 hodín bez preståvky. Apoťtolský almuŞník Konrad Krajewski pre agentúru

ANSA spresnil, Ĺže ak aj v tĂ˝chto centrĂĄch nebude uĹž Ĺžiadne voÄžnĂŠ lĂ´Ĺžko, „ktokoÄžvek by zaklopal, nĂĄjde sa preĹˆho vĹždy miesto v teple i jedlo“. Pre tĂ˝ch, ktorĂ­ nechcĂş spaĹĽ v nocÄžahĂĄrni, dal VatikĂĄn k dispozĂ­cii spacie vaky vhodnĂŠ do prostredia, kde je 20-stupĹˆovĂ˝ mrĂĄz. Ä˝udia bez domova budĂş mĂ´cĹĽ strĂĄviĹĽ noc aj v autĂĄch, ktorĂŠ poskytne pĂĄpeĹžskĂĄ charita. „Je jasnĂŠ, Ĺže auto nemĂ´Ĺže zostaĹĽ naĹĄtartovanĂŠ celĂş noc. Bolo by to nebezpeÄ?nĂŠ. Ale ako Ăşkryt sa dajĂş pouĹžiĹĽ,“ vysvetlil Krajewski a dodal, Ĺže charitnĂŠ auto na prenocovanie uĹž vo VatikĂĄne vyuŞíva jeden 87-roÄ?nĂ˝ bezdomovec.

Krajewski podÄža agentĂşry ANSA dodal, Ĺže „robĂ­me, Ä?o je v naĹĄich silĂĄch“ - bezdomovcom v okolĂ­ VatikĂĄnu rozdĂĄvajĂş teplĂş polievku, sendviÄ?e i teplĂş Ä?okolĂĄdu. Pomoc je ďŹ nancovanĂĄ z darov pre apoĹĄtolskĂş charitu a pri jej distribĂşcii pomĂĄhajĂş prĂ­sluĹĄnĂ­ci talianskej armĂĄdy i PĂĄpeĹžskej ĹĄvajÄ?iarskej gardy. Mrazy na Slovensku eĹĄte potrvajĂş. MnohĂŠ dvere, ktorĂŠ bĂ˝vajĂş inak obvykle zamknutĂŠ, by sme mali pootvĂĄraĹĽ. Aj napriek tomu, Ĺže pohodlie nĂĄs, ktorĂ­ nie sĂş nijak ohrozenĂ­, sa o urÄ?itĂ˝ „ťtandard“ znĂ­Ĺži. Za zĂĄchranu Ĺživota to urÄ?ite ib stojĂ­.

duchovnĂŠ okienko

JĂĄn Buc

Termodiagnostika gn g nost no stika Z

rodinnĂŠ domy

Uťetríte na kúrení e: m í ist TepelnÊ úniky okolo okien, dverí, balkónov RosnÊ body, tepelnÊ mosty Chyby v izolåcii striech a fasåd Vyhodnotenie termosnímkov, nåvrh úsporných opatrení a moŞností odstrånenia zistených våd

bytovky, byty

www.rjstavby.sk

0905 242 836

rozvody kĂşrenia

MONTĂ Ĺ˝ REKUPERAÄŒNĂ?CH JEDNOTIEK EHR 280 AKOR S ĂšÄŒINNOSŤOU 90 - 97% ODPORĂšÄŒANÉ DO NOVOSTAVIEB - ZÄ˝AVA 20%

chladiarenskĂŠ boxy

66-09

STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ PLYN VODA KĂšRENIE ELEKTRO REVĂ?ZIE ZATEPÄ˝OVANIE TERMODIAGNOSTIKA ENERGETICKÉ CERTIFIKĂ TY

 

KoĹĄice, Hlinkova 29, 055/671 14 02 KoĹĄice, PreĹĄovskĂĄ cesta,055/622 04 42, 0917 369 945 HumennĂŠ, Dom sluĹžieb, 0908 293 009 Vranov n.T., ÄŒemernianska 1126, 057/446 26 38 PreĹĄov, LesĂ­k Delostrelcov 2, 051/381 02 82

94-002

Vo VaĹžci sme mali pred pĂĄr dĹˆami 30 stupĹˆov pod nulou. Mrzlo vĹĄetko, ĹžiaÄž aj autĂĄ. Po tak mrazivej noci sme museli autĂĄ oĹživovaĹĽ. Jedno sme naĹĄĹĽastie naĹĄtartovali a to pomohlo k ĹĄtartu Ä?alĹĄĂ­m. PrvĂĄ zahrievacia jazda smerovala kĂşsok nad dedinu, odkiaÄž je nĂĄdhernĂ˝ vĂ˝hÄžad na VysokĂŠ Tatry. KamarĂĄt, ktorĂ˝ sedel pri mne, v prĂĄve sa pomaliÄ?ky rozmrazujĂşcom aute, pri pohÄžade na nĂĄdheru naĹĄich hĂ´r, spontĂĄnne zo seba vyhĹ•kol: „To je krĂĄsa!“ MĂĄ pravdu a stĂĄle, keÄ? je jasno a vidĂ­m tĂşto nĂĄdheru, tak sa ma to v mojom vnĂştri dotĂ˝ka. TĂĄto krĂĄsa ma poteĹĄĂ­, upokojĂ­ a pripomenie, Ĺže to Boh tak urobil pre nĂĄs, pre mĹˆa. MĂĄm rĂĄd presne tieto momenty, keÄ? krĂĄsa vstĂşpi do srdca, neudrŞíme to a Ăşsta z plnosti srdca hovoria: „ To je krĂĄsa! ChvĂĄla Bohu za takĂşto nĂĄdheru! VÄ?aka Otec, Ĺže mĂ´Ĺžem ĹžiĹĽ v takej krĂĄsnej krajine!“ Stalo sa vĂĄm niekedy, Ĺže ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevĹĄimol? MoĹžno preĹĄiel okolo bez toho, aby sa poteĹĄil. MoĹžno ste Ä?akali aspoĹˆ trochu Ăşdivu, radosti ... a niÄ?. VaĹĄa energia, nĂĄdej z poteĹĄenia inĂŠho a radosĹĽ sa stratia. Tak sa niekedy asi cĂ­ti BOH. Pozval nĂĄs do nĂĄdhery Ĺživota, pripravil pre nĂĄs nespoÄ?etne veÄža prejavov svojej nĂĄklonnosti, lĂĄsky, pozornosti a my, my niÄ?. RadĹĄej pozerĂĄme so sklopenĂ˝m pohÄžadom do „displejov Ĺživota“ ako na dar krĂĄsy od Otca svetiel. Prestali sme Ĺžasnúż, prestali sme si vychutnĂĄvaĹĽ krĂĄsu. Nevieme si dopriaĹĽ ani chvĂ­Äžku zastavania, kedy sa mĂ´Ĺžeme na nieÄ?om krĂĄsnom pokochaĹĽ. MyslĂ­m, Ĺže sa tratĂ­ cit pre krĂĄsno a nevnĂ­mame to, Ä?o pre nĂĄs Boh pripravil a neustĂĄle pripravuje. OchudobĹˆujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nĂĄdhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakĂş nĂĄdheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duĹĄi Ĺžasnúż? KrĂĄÄž DĂĄvid to nĂĄdherne zachytil v 19. Ĺžalme: „Nebesia rozprĂĄvajĂş o BoĹžej slĂĄve, obloha hlĂĄsa dielo jeho rĂşk. DeĹˆ dĹˆu odovzdĂĄva sprĂĄvu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia aĹž po konÄ?iny sveta.“ SkĂşsme dnes, moĹžno zajtra spomaliĹĽ a nechaĹĽ do seba prĂşdiĹĽ krĂĄsu Ä?loveka, stvorenia a povedzme Bohu, Ĺže je skvelĂ˝ StvoriteÄž. PoteĹĄĂ­ to nĂĄs a Jeho urÄ?ite tieĹž.

PLASTOVÉ OKNĂ , DVERE ďż˝ KOMPLETNĂ STAVEBNĂ ÄŒINNOSŤ ďż˝ PREDAJ PARAPETOVĂ?CH DOSĂ K ďż˝ Ĺ˝ALĂšZIE A SIETE PROTI HMYZU ďż˝ GARĂ Ĺ˝OVÉ BRĂ NY moĹžnosĹĽ predaja aj na splĂĄtky

KontaktnĂĄ adresa PreĹĄov: LevoÄ?skĂĄ 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

74-7

JĂĄn Buc, katolĂ­cky kĹˆaz

KS 17-02 STRANA - 04

KontaktnĂĄ adresa KoĹĄice: KovĂĄÄ?ska 63 Mobil: 0944 047 008

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

12-0004

To je krĂĄsa!


ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

gazdinka radí

Chrípkový čas

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umývanie rúk. gazdinka Evka

Vtip: Na zastávke stojí autobus chystajúci sa na odchod. Beží za ním chlap, je celý spotený a kričí. „Pán vodič, zastavte, inak nestihnem prácu!“ Vodič chce odísť, ale cestujúci ho presvedčia, aby počkal. Chlapík dobehne k zadným dverám, naskočí si, dvere sa zatvoria a on si víťazoslávne oddýchne, potom vyberie odznak a povie: „Revízia cestovných lístkov.“ Anton Srholec: „Najväčšie, ľudsky povedané -úspechy- sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

myslím si

5

Igor Matovič

Len to naj

Po krátkej sviatočnej prestávke tieto novinky môžete opäť nájsť vo svojich schránkach. Prajem vám v novom roku všetko len to naj, zdravíčko, šťastíčko, lásku, múdrosť a pokoj v duši. Všetkým. Tým, ktorí ma radi máte, aj tým, ktorí ma z hĺbky duše nenávidíte.

Kaliňákova úradníčka

Vysoká štátna úradníčka na ministerstve vnútra, priama podriadená Kaliňáka vyhlásila, že Kaliňák by mal okamžite odstúpiť. Vraj ľudia na ministerstve sa hanbia robiť pod takým ministrom, ktorý je sám podozrivý z korupcie v kauze Bašternák.

Korupcia neexistuje

Pracovná doba: Po - Pi: 8:00 - 16:00 So - Ne: zatvorené 74-6

Danko chrápal

Andrej Danko sa správal ako najväčší „sedlák“ priamo na udeľovaní najvýznamnejších štátnych vyznamenaní. Zrejme preto, že chcel ukázať, že nesúhlasí s niektorými ocenenými, teatrálne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tváril sa, že spí. Dosť úbohé od druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

RegioJet končí

Státisíce Slovákov si obľúbilo rýchle, čisté a relatívne lacné vlaky RegioJet. Avšak Danko sa rozhodol túto firmu zo Slovenska vyštvať a oni si povedali, že nedokážu už viac jeho hlúposti vzdorovať a definitívne končia na trati Košice - Bratislava. Hlupák dosiahol svoje.

Gajdoš prehovoril

Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila prehovoril, ako mu Kaliňák hádzal polená pod nohy počas vyšetrovania. Elitný policajt tak Kaliňáka usvedčil z toho, že zasahoval do vyšetrovania, čo Kaliňák vždy odmietal. Tiež povedal, že Kaliňák mu nezdvíhal telefón a neodpovedal na sms správy. 030001

tel.: +421 55 699 8580 mobil: +421 944 401 080

Kaliňák sa hneď po Novom roku nechal počuť, že korupcia na najvyšších miestach politiky vôbec neexistuje, preto niet koho stíhať a dať do chládku. Doteraz neprezradil, či to myslel ako novoročný vtip, ale ani ako vtip by taká hlúposť smiešna nebola.

KS 17-02 STRANA - 05

igor matovič


8

7

5 3 9 3 8 7 2 7 4 9 6 2 8 9 4 9 2 6 5 6 4 8 7 5 9 7

Zážitková výchova v prírode

do konca zimy takých dní zažili toľko, koľko sa vám len zažiada. Stačí iba, aby sa rodičia alebo škola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradičný tip lesníkmi. A čuduj sa svete – tí pracujú aj v mestách, nielen na výlet. Nemusíte nikam na vidieku. ďaleko, nebude vás to stáť Denne v týchto mrazoch vynášajú do krmelcov pomocnú okrem trošky fyzickej ná- dodatkovú potravu pre lesnú zver. Je to naozaj drina a urmahy nič a  zažijete nád- čite stojí za to pomôcť aj s deťmi a tak ich nasmerovať na herný deň, na aký budete čosi, čo by sme mohli nazvať ohľaduplnosťou k  prírode. spomínať možno celý život. A keď je tá dostatočná, potom máme záruku aj v tom, že A nič vám nebráni, aby ste naše deti nebudú v budúcnosti necitlivé ani k trápeniu od-

tip na výlet

kázaných ľudí. Počas takéhoto dňa sa deti od lesníkov dozvedia veľa zaujímavého, nielen to, že na zver sa poľuje. Naučia sa, ako žije, čím sa živí, ako zvláda takéto zimy, možno si vypočujú pár pekných príbehov. A určite sa dostanú aj k tomu, čo by sme mohli nazvať „tvrdou prácou“. Chce to len trochu chuti, organizačných schopností, dobré teplé oblečenie, termosku čaju a dospelí možno aj so sebou čosi tuhšie – ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sú tie najkrajšie zimné zážitky, na aké na žiadnej zjazdovke nikdy nenarazíte.

na rovinu

s Martinom Skubanom

... učiteľom gitary, čerstvým oteckom, pesničkárom, hudobníkom, autorom stoviek piesní, troch muzikálov a jednej opery.

plastové a drevené eurookná, dvere a garážové brány

Martin Skuban otec – založili ste vlastnú rodinu, už prebaľujete, kŕmite, aký je to pocit pre mladého muža? Mám 37 rokov a na dieťa som čakal, kým dozriem. Je to najkrajší pocit. Jeden zo zmyslov naplneného života. Okrem piesní tu tak po sebe zanechám aj svoju krv. Mať dieťa je živý zázrak.

Česi mali Kryla, Rusi Vysockého. Inklinujete k významnej a u nás v súčasnosti prepotrebnej spoločenskej pozícii – k pesničkárovi svedomia? Áno. Určite. Už v 14-tich som napísal pieseň Aj vy ste boli mladí, pre ľudí, ktorí príliš rýchlo duševne zostarli. Pieseň Červená, biela, čierna, bojuje proti rasizmu. „Život vnímaj“ je o kráse života, že ťažké je vstávať unavený a nemať sny a cieľ, vzdať sa. Spomínaný „ Vítaný hosť“ je o korupcii. A takých mám veľa. red

460€

430€

460€

390 €

demontáž, montáž, vysprávky, vonkajšie a vnútorné parapety, mikroventilácia, retiazkové celotieniace žalúzie, zdvíhač krídla, DPH, odvoz zdarma

AKCIA

Zateplenie rodinných domov uhlíkový polystyren v cene obyčajného.

DARČEK elektronika podľa ponuky

Profesionálni, školení pracovníci. KS 17-02 STRANA - 06

Špičkové p 5 - komorové profily

SALAMANDER STREAMLINE

34 116 0158

Zastavme sa pri pesničke Vítaný hosť. Vyslovujete sa v nej ako sklamaný až frustrovaný občan zo súčasného stavu našej spoločnosti a korupcie v nej. V televíziách a  rádiách sú len vyvolení. Kto má známosti, zaplatí si to, alebo iným spôsobom sa „zainteresuje“. Ozaj talentovaní ľudia, ktorí nemajú peniaze, nedostanú priestor ani šancu. Preto v rádiách často počujeme piesne, z ktorých je nám neraz zle, ale človek si zvykne, bohužiaľ. A odkiaľ má učiteľ zo mzdy zobrať peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikál? Mám hotovú prekrásnu operu, ale z 500 eur musím zaplatiť nájom a stravu, nestačí to na nahratie piesní v štúdiu a zaplatenie hercov a ľudí okolo toho, ale možno keby som mal známosti a peniaze...

NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA

Rakúske kovania MACO a WINKHAUS

Martin Skuban hudobník – skomponovali ste stovky piesní, ale na ich obsah a posolstvo dávate veľký dôraz, nie sú len o  tom, že „ona miluje jeho, on ju a oni všetkých...“ Mnohí si nikdy nepoložia otázku, prečo sme vlastne na svete. Hľadanie zmyslu života zamestnávalo moju myseľ od puberty. Našiel som ho v robení piesní, ktorými chcem povedať, že najdôležitejšie je byť sám sebou za každú cenu, bez pretvárky, mať otvorené srdce a myseľ. Dnes je všetko o peniazoch, nie však o myslení, ale do hrobu odchádzame s holými rukami.


Vtip: Policajti pozorujú lietadlo. Jeden sa spýta: „Čo myslíte, je to súkromné alebo vládne lietadlo?“ „Ty si ale hlupák,“ odpovie mu veliteľ. „Veď keby bolo vládne, tak ho po stranách sprevádzajú motorky!“

Hľadáme kolportérov na roznos reklamných novín Košicko a Košicko okolie Kavečany, Furča-Adlerová, Trstenne pri Hornáde, Čaňa, Panorama, Sady nad Toryou, Svinica, Hrašovik, Košická Polianka, Cestice, Komárovce, Čečejovce, Kechnec, Seňa, Milhosť, Bretejovce, Janovík, Seniakovce, Ploske, Kraľovce, Lemešany

J. W. Goethe: „Niektorí ľudia nerobia chyby, lebo nikdy neskúsili robiť niečo čo stojí za to.“

Pošlite sms na číslo: 0905 203 406, alebo mail: distribucia.ke@regionpress.sk STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ prijme

t¹mpˆÔ|~ˆo 

€||EñāøöĎóð íøðóýôăôĂƊ

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

271170004-1

BENEFITY: Ubytovanie, Stravné lístky v hodnote 3,40€/deň Zimné a letné pracovné oblečenie Kompletné ochranné pracovné prostriedky Najmodernejšie pracovné náradie

40 strojárov

Obsadzované pozície: Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1– CO2), znalosť výkresov, rovnanie plameňom Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), certifikát zvárača pre proces 135

zĎĂăĄÿø÷ýôġ Obsluha CNC frézy - znalosť výkresov , znalosť programovania v jazyku Heidenhain, skúsenosti s mechanickým obrábaním nadrozmerných výrobkov Termín nástupu: január 2017 – jún 2017 Ponúkame: prácu v stabilnej strojárskej spoločnosti s dlhodobou tradíciou a perspektívnym výrobným programom, zodpovedný prístup k zamestnancom, motivujúce finančné ohodnotenie

V prípade záujmu nás kontaktujte: tel.č.:055/7261572, e-mail: michaela.sopkova@kuenz.com

“S nami to máte!”

0905 464 371 www.indevel.sk

PÔŽIČKA

Spoločnosť s licenciou od NBS

271160012-14

grejtakova@arios-hr.sk 0948 003 126 pacutova@arios-hr.sk 0917 104 443 práca v trojzmennej prevádzke, mzda 3,20€/h. BEZPLATNE + stravné 3,38€, po skúšobnej dobe +150€ dochádzkový bonus kvartálne, +90€ variabilná zložka mesačne (Košice)

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - splatnosť až 5 rokov 74-1

e ch u a na vlnách úsp vezieme s

271170001-2

automobilový priemysel výroba strešných okien pre luxusné vozidlá práca v 3 zmennej prevádzke práca v stoji práca vhodná aj pre páry nástup ihneď

Ing. Blanka Takácsová +421 915 390 149 officeke@arios-hr.sk www.arioshr.sk

NEUVERITEĽNÁ PONUKA iba od Volkswagenu: 87-0012

NOVÉ ATRAKTÍVNE PODMIENKY pre všetkých Náborový bonus už po týždni práce a další po odpracovani troch mesiacov. EXTRA výhody ako skupinový bonus už od prvého mesiaca a doprava ZADARMO na prvých 6 mesiacov. NAVYŠE priemerný plat 880 EUR, s možnosťou rastu a prestupu do kmeňa. Naštartuj svoju príležitosť s nami! Zabezpečíme ubytovanie aj so stravou formou exkluzívnych príplatkov a balíček ADECCO výhod k tomu. Sme NAJVÄČŠÍ tak využite naše dlhoročné skúsenosti na medzinárodnom trhu. Výberové konania prebiehajú priamo v Rimavskej Sobote a okolí!

Palifor Slovaquie s.r.o.

hľadá VODIČOV MKD

na prepravu tovaru v krajinách EÚ (BE, FR, NL, LUX, D, GB)

Kontakt: 0918 364 358

KS 17-02 STRANA - 07

030005-1

Ponúkaný plat: 650€ + cestovné náhrady 50 € - 60 € možnosť voľby turnusov 3/1 alebo 6/2 Doprava do/zo zamestnania zabezpečená 15-0009

Volajte 0911 027 135 alebo píšte na kristina.maslanakova@adecco.sk

Ivan Brožík

Klamstvo považujeme za pravdu

Rastúci strojársky závod firmy Kuenz – SK s.r.o. v Kechneci pri Košiciach príjme do TPP

_\EWWW[

Miesto výkonu práce : celé územie Slovenskej republiky PONÚKAME: MZDA: Od 5,00€/hod. za odborné práce (vyučený v stavebnom odbore) Od 6,00€/hod. za odborné práce (elektrikári, inštalatéri, zvárači)

glosa

Spoločnosť Kuenz-SK s.r.o. je výrobcom žeriavov a zváraných častí elektrární

7

Lebo veríme lžiam. Aj napriek tomu, že keď nám klamú deti, potrestáme ich a rázne im dáme najavo, že klamstvo je v prostredí bežnej ľudskej morálky neprípustné. Keď nám klame sused či domnelý priateľ, obvykle s  ním akýkoľvek kontakt obmedzíme na najnutnejšie spoločenské minimum. Keď nás oklame zamestnávateľ, obrátime sa na súd. Keď nám však klame vláda a predstavitelia strán, odmeníme ich volebným hlasom. Divný zvyk! Keď niekto proti klamstvám vládnych predstaviteľov vystupuje a  poukazuje na ne, práve on je označený za klamára, lebo tí naši vyvolení predsa „vždy len pravdu vravia a dobre nám chcú.“ Klamstvo je asociálne správanie. Zmyslom lži je zavádzanie a manipulácia. Motívom je potom vždy nejaký zisk. Lož býva rozmanitá. Či už zahmlievanie skutočnosti, predstieranie, dezinformácia, manipulácia až po klasickú lož. Klasickú lož definujeme ako zámerný podvod. Klamať možno aj tým, že sa oznámeniu pravdy vyhneme, preženieme ju, či spochybníme. Dokonca klameme aj keď sme pasívni a len sa o niečom „zabudneme“ zmieniť. Klamať sa dá slovami i mlčaním. Spoľahlivým spôsobom, ako ľudí primäť veriť nepravdám, je ich časté opakovanie, keďže to, čo je známe, sa ťažko odlišuje od pravdy. Ak chcete, aby vás ľudia považovali za dôveryhodných, nepoužívajte zložitý, zle zapamätateľný jazyk tam, kde možno použiť jazyk jednoduchší. Vystihuje to aj motto, že jednoduchá podaná lož je prijateľnejšia než zložito podaná pravda. Z analýzy projektu demagog.sk vyplýva, že v  roku 2016 predseda vlády Robert Fico nehovoril pravdu v 17,7 percentách svojich faktických výrokov a v 9,7 percentách zavádzal. Predseda strany Most-Híd Béla Bugár mal nepravdivých 26 a pol percenta výrokov a 4,4 percent zavádzajúcich. Predseda SNS Andrej Danko mal zas „problém“ s číslami. Hoci sa v diskusiách chváli tým, že argumenty stavia na presných faktoch, v minulom roku mal nepravdivých 28,8 svojich výrokov a viac ako desať percent bolo zavádzajúcich. Takže hrdiť sa charakterom a  súčasne nehovoriť pravdu vo štvrtine výrokov je tiež iba – lož! A my čoraz viac veríme lžiam. Žiaľ. Pritom po štvrťstoročí už konštatujeme takmer s istotou, že ide v našej politike o prejav patologického klamania a dotyční možno už ani sami nevedia, že a  kedy a o čom klamú. Sú presvedčení, že majú pravdu. Vždy. Iba oni a nikto iný. A my im túto lož ako jednu z ich mnohých tiež veríme! ib


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

KS 17-02 STRANA - 08

Ks1702  

reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you