Page 1

Ä?. 49 / 6. DECEMber 2019 / 23. ROÄŒNĂ?K

46)Ă?Â?8%.8)7-

>%(2Â?

KOĹ ICKO NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

031190175

786%29

TýŞdenne do 83 740 domåcností

-30% 37-0212

platĂ­ len do 20.12.2019

'20296Ăż$520'5(9$

-XĂĽQiWU. 78, KoĹĄice Tel.: 055/685 57 87

0905 489 069, 0907 954 380 DREVENÉ OKNà | DVERE | INTERIÉR | BRà NY | PODLAHY | SCHODY

3 izb. ŽELEZIARENSKà /ŠACA/ - OV, 3.p., 63m2, bez balkóna, v byte prebieha komplet. rekonťtrukcia CENA: 79.900 ₏ mobil: 0905 261 117 2 izb. DONSKà /NAD JAZEROM/ - OV, 9. p., 42m2, bez balkóna, komplet. rekonťtrukcia, kumbål +pivnica CENA: 89.900 ₏ mobil: 0917 969 909 3 izb. TAJOVSKÉHO / ST.MESTO/ - OV, prízemie, 128 m2, kompl. rekonťtrukcia, veĞkå pivnica, výbornå lok. CENA: 188.000 ₏ mobil: 0905 261 117 RODINN� DOM, VALALIKY - obyt. plocha 270m2, 5 izieb, IS:komplet, garåŞ, terasa, bazÊn, kompl. rekonťtr. CENA: 230.000 ₏ mobil: 0905 877 722 RD ĎURKOV - obyt. pl. 320m2, zast. plocha 160m2, IS: komplet, 2 podlaŞia, kompletnå rekonťtrukcia CENA: 129.000 ₏ mobil: 0910 178 155 OBCHODNÉ PRIESTORY, ALŽBETINA, KE - OV, 65 m2, sam. vchod, vlast. výklady, 2x miest., 2x kan., toal. CENA: 150.000 ₏ mobil: 0917 969 909

e m i z v a v a Äž z % 0 1 - 625 433 0905

37-0001-2

www.drevsting.sk

OkamŞitý výkup nehnuteĞností, aj zadlŞených, v hotovosti

30ov

rok hu MaĞby - nåtery schodísk a nebytových priestorov. tr

37-0167

Obnova bytov, fasĂĄd a nĂĄtery striech. NaĹĄa profesionalita - VaĹĄa spokojnosĹĽ

37-0003-1

na

TovĂĄrenskĂĄ 3, NĂĄm. MaratĂłnu Mieru, KoĹĄice

66-0217

PYROTECHNIKA

ĹĄirokĂ˝ sortiment v bistre MariĂĄnka

UĹž 22 rokov sme tu pre VĂĄs! HutnĂ­cka 22, KoĹĄice 37-0168

0800 500 091 - www.konstrukter.sk

85_0805

www.jarekcistikoberce.sk ÂŚ 0915 937 226

-/Çł!Ă -/Ă&#x;Ă (Č…"^%,

.0!-4,ŐżĂ?.-,3)7Ă?4Ă?ÄĄ0 Ă?+3Ć?'Ă? Ă?Ć?#,7Ă? Ă?PĂ RY Ă?+XB?Ă?MBĂ?Ă?BMĂ?Ă?#30

66-0110-1

Ä?istĂ­ Ä?alĂşnenĂ˝ nĂĄbytok a koberce u VĂĄs aj u nĂĄs

66-0007-2

SKLADOVANIE 66-0009-1

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE

CertifikovanĂŠ bezpeÄ?nostnĂŠ dvere za najniŞťie ceny v KoĹĄiciach!!! VhodnĂŠ aj do PĂ”VODNEJ zĂĄrubne!!!

430 â‚Ź 66-0219

s montĂĄĹžou

KE19-49 strana-

1

450 â‚Ź s montĂĄĹžou

od

560 â‚Ź s montĂĄĹžou

66-0011-4

0918 18 11 11, 055/303 11 11 www.realplus.sk


sluŞby, bývanie

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE DUB MATNĂ?

ÄŒEREŠŇA MATNĂ

ORECH MATNĂ?

DUB vzor

ÄŒEREŠŇA vzor

BIELE vzor

DISTRIBĂšCIA (83.740 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: KoĹĄice I, DĹžungÄža, KoĹĄice I, Sever, KoĹĄice I, SĂ­dlisko Ťahanovce, KoĹĄice I, StarĂŠ Mesto, KoĹĄice I, Ťahanovce, KoĹĄice II, Myslava, KoĹĄice II, PereĹĄ, KoĹĄice II, SĂ­dlisko KVP, KoĹĄice II, Ĺ aca, KoĹĄice II, ZĂĄpad, KoĹĄice III, DargovskĂ˝ch hrdinov, KoĹĄice III, KoĹĄickĂĄ NovĂĄ Ves, KoĹĄice IV, Barca, KoĹĄice IV, Juh, KoĹĄice IV, Nad jazerom, KoĹĄice IV, VyĹĄnĂŠ OpĂĄtske

vých striech, stavebnÊho a inÊho odpadu

zameranie ZDARMA

INZERCIA

www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk ŠÊfredaktor: Ivan BroŞík

-likvidĂĄcia azbestu-eternito-

kovanie ZDARMA

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09 0905 338 873 0907 779 017 0907 877 863 0907 779 011

vypratĂĄvanie pivnĂ­c, zĂĄhrad

AKCIA 270â‚Ź

VydavateÄž: REGIONPRESS, s.r.o.

Mgr. AlĹžbeta HadariovĂĄ Ing. RenĂĄta SakslovĂĄ Ing. Eva JĹŻzovĂĄ Radovan BezecnĂ˝

-odvoz-dovoz -sĹĽahovanie

NaĹĄe OCEÄ˝OVÉ DVERE so ZĂ RUBŇOU, CHRĂ NIA-ZATEPLIA-ODHLUÄŒNIA VĂĄĹĄ domov

v ponuke aj v ponuke aj hladkĂŠ dvere a odtieĹˆ Wenge

odbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

0917 56 36 12 0911 60 20 40

vĹĄetky dvere SKLADOM

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Sídlisko Terasa, Sokolovskå 5 | Po-Pia: 8-17 t Sídlisko Ťahanovce, Americkå trieda | Po-Pia: 9-18 obchodný dom KLAS (bývalå MILA) 1. posch.

maÄžby, nĂĄtery

lll

lV ll

NOVÉ ŽALÚZIE NOVÉ SIETE proti hmyzu

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou. Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. ÄŽakujeme.

zameranie ÂŚ dovoz ÂŚ montĂĄĹž

PRETESNENIE

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 94.750 100.200 33.080 31.290 28.510 16.370 31.310 27.450 54.930 34.140 18.210 38.810 27.920 34.570 40.560 59.430 46.550 18.990

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹˆansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

50.530 29.120 35.020 30.690 41.690 36.230 28.230 41.340 39.560 27.490 52.120

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

33.870 28.710 26.640 83.740 20.730 12.970 29.620 41.130 42.845 32.750

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

okien a dverĂ­

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

SERVIS a VĂ?MENA

okien, ĹžalĂşziĂ­, sietĂ­, kovania a inĂŠ ...

VĂ?MENA TESNENIA za jedineÄ?nĂş cenu

ÄŒĂ?SLA RUBRĂ?K

od 1,90 ₏ za bm vråtane DPH Pri výmene okennÊho tesnenia je nastavenie okna a premazanie okna

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

ZADARMO XXXEPNBDJTFSWJTTLtEPNBDJTFSWJT!EPNBDJTFSWJTTL

t KE19-49 strana-

2

34-0222

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

nĂĄstrek variopaint na umakartovĂŠ jadrĂĄ

OPRAVA ŽALÚZI�

l

KOĹ ICE

66-0005-7

Masarykova 2 KOĹ ICE kosicko@regionpress.sk

auto-moto/predaj auto-moto/inĂŠ byty/predaj byty/prenĂĄjom domy/predaj pozemky/predaj reality/inĂŠ stavba domĂĄcnosĹĽ zĂĄhrada a zverinec hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj rĂ´zne/inĂŠ hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

27-0005-2

Redakcia:

66-0002-1

KOĹ ICKO

NajÄ?Ă­tanejĹĄie regionĂĄlne noviny

66-0001-1

2


služby, bývanie, relax

Izolovanie pivníc

JAZERO

013 6à+à(ɥȗȴ

0911 123 453

ēƠ'2)-4#(Ð.*-!&7ÐDOMU

UƢÐMB 800€/m2

WWW.VASASTAVBA.SK

0910 265 473

pracovné odevy obuv ¦ rukavice

Špecializované zariadenie a Rehabilitačné centrum

12 DEŤOM

14 RôZNE / iné

Tel.: 0911 047 213

www.DrienoveckeKupele.sk

PATRIA n.o. Drienovec 497 Tel.: 055/48 98 710, 460 21 15 Reh. centrum: 055/48 98 711

Novootvorená predajňa

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

Predajná plocha 200 m

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ  PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK  ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU  GARÁŽOVÉ BRÁNY

KVETY

»MUŽ 40 HĽADÁ ŽENU DO 50R, 0907 112 595

možnosť predaja aj na splátky

Popradská 28C, KE

Chcete si podať inzerát?

Otvorené denne: Po-Ne 8-20 h PARKOVANIE vo DVORE NTNÉ VENCE KYTICE, DARČEKY, VENCE a ADVE

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

Donáška: www.expreskvety.sk

Kontaktná adresa Košice: Kováčska 63 Mobil: 0944 047 008

0905 778 904

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera KE medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Pôžičky od 18 do 75 rokov Ahoj, som nová, lepšia pôžička. Plať za mňa, mňa koľko chceš.

27-0145

NA PREDAJNI VEĽKOOBCHODNÉ CENY

REZANÝCH KVETOV

»KTO DARUJE, ALEBO LACNO PREDÁ GRAMOPLATNE -ZBERATEĽ tel. 0914 136 879 - STAČÍ PREZVONIŤ »KTO DARUJE ŤAŽKO CHORÉMU DIEVČATKU CD OD PETRY JURINOVEJ NEMÁM RADA BOXEROV. LEN SMS. 0907 524 913

16 ZOZNAMKA

83-0005

Bývalý veľkoobchod "Anjelik"

27-0010-11 / 0056-5

Zlatý páv, s.r.o. Drienovecké kúpele, Drienovec

Predajné miesto: Košice, Fejova ulica 1, 0918 709 (pri reštaurácii Stará sýpka)

KE19-49 strana-

3

028

66-0003-1

66-0016-1

Rooseveltova 24, Košice

0904 296 595

»Predám lešenie a použit. železný plot s bránami 0917 583 701 »Kúpim haki lešenie 0908 532 682

»KTO DARUJE BUDÚCEJ SLOBODNEJ MAMINE Z VEĽMI CHUDOBNEJ RODINY CUMLÍKY A KOZMETIKU PRE NOVORODENCA. LEN SMS. 0907 524 913

Po-Pia: 9��-17�� y Sobota: len objednávk

aneta.dugasova@gmail.com

»Predám záhradu s murovanou chatou. Ľudvikov dvor. 0910 652 053

08 STAVBA

tričká ¦ košele ¦ mikiny y uteráky ¦ krstné košieľk

AMI

»Prenajmem byt v BA 0915 628 884

05 DOMY / predaj

Zariadenie pre seniorov

výšivky už od 1 ks

Občianska riadková inzercia 04 BYTY / prenájom

66-0212

34-0023-24

Výmena batérií, výmena WC, menšie bytové práce, maliar

37-0127

34-0022-1 / 2

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

HODINOVÝ MANŽEL - ÚDRŽBÁR

pre objednaných klientov bez čakania Objednávky 055-304 57 27 Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

volajte 0944 157 393 / topkuchyne.ke@gmail.com

DOMOV, BYTOV

STK + EK

mobil: 0905 245 995 Košice, Priemyselná 4 www.safiroll.sk e-mail: safiroll@safiroll.sk

Kuchynské linky od návrhu po montáž

85_0437

STK

Po - Pia: 7.00 - 17.00 So: 8.00 - 13.00

66-0216

0910 433 877

vodoinštalačné práce, murovanie, betónovanie, betónové ploty a oporné múry, sadrokartónové podhľady a priečky, obklady, dlažby, rekonštrukcie na kľúč

34-0023-25

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER a BYTOVÝCH DOMOV

TERAZ AKCIA BEZPEČNOSTNÉ DVERE ZDARMA

3

34-0204

KOŠICKO

Príklad: RP KE 12 Predám kočík, 0987 654 321 Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 2. strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


ACN / služby, ACN relax

4

Najčítanejšie regionálne noviny

Chceme žiť v našej krajine a pracovať na zlepšení života v nej

Modlite sa za nás, aj my sme kresťania

V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom nás navštívil pakistanský kňaz otec Emmanuel Yousaf. Spýtali sme sa ho na situáciu v jeho krajine aj na cestovanie po Slovensku.

studne a podobne. V 80. rokoch však prebrala správu krajiny armáda a islamské zákony šaría sa začali sprísňovať. Najviac nám robí starosti zákon o rúhaní, ktorý platí dodnes a extrémne často sa zneužíva.

Ako sa zneužíva? Zákon o rúhaní hovorí, že za znevažovanie proroka Mohameda či Koránu vás čaká trest. A jediným trestom v tomto prípade je smrť. Často ho však využívajú radikáli na to, aby riešili svoje osobné spory. Nielen s kresťanmi, ale aj s umier„Chceme žiť s bratmi moslimami v nenými moslimami, ktorých je väčšina. našej spoločnej krajine a pracovať Ak mám problém s kolegom či konkuna jej zlepšení, tak, ako Slováci rentom, obviním ho z rúhania. Kým sa pracujú na zlepšení Slovenska.“ z toho “vyseká”, dávno ho vyhodia z moslimami. Nemali sme žiadne rozpo- práce a ja mám pokoj. Dotyčný však trpí ry… Teda, mali sme ich veľa, ale boli to a môže sa stať, že ho odsúdia na smrť za klasické detské prekáračky (smiech). vymyslené obvinenie. Koniec-koncov, Náboženstvo nikdy nebolo témou. Môj to bol aj prípad Asie Bibi, ktorý je Slováotec pracoval v armáde a tiež mal viacero kom dobre známy. moslimských priateľov. Pamätám si, že Skúste ho napriek tomu priblížiť. na vianoce sme piekli koláče a roznášali ich po moslimských rodinách. A tie rodi- Asia Bibi bola obvinená z rúhania, ktoré nespáchala. Skutočným dôvodom bolo, ny robili to isté počas ich sviatkov. že jej moslimská kolegyňa nechcela, Kedy sa situácia kresťanov začala aby pila vodu z rovnakých pohárov ako oni. Asia Bibi to odmietla a o pár dní zhoršovať? Miestami bolo diskrimináciu cítiť aj prišlo toto vykonštruované obvinenie. vtedy, najmä v menších mestách a de- Trvalo niekoľko rokov, kým sa na Najdinách. Nemohli piť vodu z rovnakej vyššom súde podarilo rozsudok smrti Aké to bolo vyrastať v Pakistane ako dieťa kresťanských rodičov? V porovnaní s dneškom veľmi dobré. Študoval som na katolíckej škole, napriek tomu bola väčšina mojich spolužiakov

Otec Emmanuel zdôrazňuje, že napriek ťažkej situácii nemáme kresťanov v Pakistane ľutovať. „Modlite sa za nás,“ vraví. zvrátiť. Asia Bibi mala šťastie, viacerí ho však nemajú.

žiu prozreteľnosť. Ľudia od kresťanstva neodchádzajú, žijeme ako komunita.

Ako to myslíte? Asiu Bibi zatkla po obvinení polícia. To sa niekedy nestane a zakročí rozvášnený dav - tieto obvinenia totiž rozhlasujú cez mešity a dozvie sa o nich rýchlo celá komunita. Nie raz sa stalo, že dav takto obvineného človeka zlynčoval.

Cestovali ste po celom Slovensku. Čo bol váš hlavný odkaz? Kresťania, sme Pakistanci, sme kresťania. Chceme žiť s bratmi moslimami v našej spoločnej krajine a pracovať na jej zlepšení, tak, ako Slováci pracujú na zlepšení Slovenska. K tomu potrebujeme pomoc - aj finančnú, aj politickú, no najmä pomoc silnej modlitby. Modlite sa za nás, prosím.

Kresťania tvoria v Pakistane menšinu, len tri percentá populácie. Ako vyzerá ich viera, ich kresťanský život? Pán Boh nás požehnal a nemáme probViac informácií o Týždni pomoci prenalém s nedostatkom kňazov, čo sa často sledovaným kresťanom a o možnostiach stáva. V skutočnosti musíme zháňať pomoci nájdete na www.prenasledovani.sk prostriedky - napríklad od ACN - na výZdroj: Dominik Harman stavbu nových. V tomto cítim veľkú BoPápežská nadácia ACN – Slovensko

ČESKÝ VÝROBCA ČOKOLÁDY už od roku 1992

Ponuku čokoládok ku káve s logom CARLA alebo vlastným logom si vyžiadajte na carla@carla.sk alebo na tel. 0903 655 192. Ďalšie informácie o výrobkoch nájdete na:

Výrobca: www.carlachocolate.com

Zastúpenie SR: www.carla.sk

KE19-49 strana-

4

66-0023-2

viny


služby, bývanie

5

|

34-0039-10

www.odb-injektaz.sk

37-0249

KOŠICKO

KE19-49 strana-

5


služby, bývanie, politická inzercia

6

Najčítanejšie regionálne noviny

¥Ŕ òȍȶʽơȥɽȇʠ ˙ǫǿơ ʽˊʁơ ࠀ߿߿ ʋǫɽǭƃ ˙ǫơȥ࡫ ȇʋȶɭƢ ʽˊƃǠȶʽŖʽŔǿʡ ɽʽȶǿơ Ǝơʋǫ ɽŔȟƢ࡫ Źơ˖ ɢȶȟȶƃǫ ɢŔɭʋȥơɭŔ Ŕ ʽǫŔƃ Ŕȇȶ ࠁ߿ ʋǫɽǭƃ ȟʠ˙ȶʽ ʽ ɭȶʽȥŔȇơǿ ɽǫʋʠŖƃǫǫࡲ èȶƎǫƆȶȟ࡫ ȇʋȶɭˋ ˖ȶɽʋŔȍ ȥŔʽˋƃǠȶʽʠƎǫơʍŔʍŔɽŖȟ࡫ǿơŔǿ%ơŖʋŔࡲ¡ŔȟŔ ȟŔȍƢǠȶ ŔȇʠŹȇŔࡲ áɭŔƃȶʽŔȍŔ Ŕȇȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥŖ ɽơɽʋɭŔࡲ¡Ŕȥ˙ơȍǿʠȶɢʠɽʋǫȍɢȶƆŔɽʋơǠȶʋơȥɽʋʽŔࡲ áɭǫ˖ȥŔȍɽŔȇɢȶȟơɭʠɽǫȥȶʠ˙ơȥȶʠ࡫ȇʋȶɭŖʋǫơ˙ ƆŔȇŔȍŔǿơǠȶƎǫơʍŔࡲèȶ˖ʽǫơƎȍǫɽŔŔȥŔʽˋƃǠȶʽʠ ɽˊȥŔȶɽʋŔȍŔ%ơŖʋŔɽŔȟŔࡲŁɢɭơȥŔǿŔʋƢǠȶŹˊʋʠ ȶƎǫʁȍŔŹˋʽŔʍȇࢱɭȶƎǫƆȶȟࡲ¥ơȟŔȍŔȥŔʽˋŹơɭࡲŁ ɭȶƎǫƆȶʽɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠࠁࠁ߿ơʠɭŹˊɽǫȥơŹȶȍŔ ɽƃǠȶɢȥŖ ˖ŔŹơ˖ɢơƆǫʍ ƎȼɽʋȶǿȥƢ ŹˋʽŔȥǫơ Ŕȥǫ ˖ŖȇȍŔƎȥƢɢȶʋɭơŹˊɢɭơɽơŹŔŔƎǫơʍŔࡲ‘ơŹˊǿơǿ ȥơɢȶȟȶǠȍǫɭȶƎǫƆǫŔ࡫ȥơʽǫơȟɽǫɢɭơƎɽʋŔʽǫʍƆȶ ŹˊɽࢱȩȶʠŔŔȇʠŹȇȶȟŹȶȍȶࡲöʋŖʋȥơƃǠŔȍɭȶƎǫȥˊ ɽǿơƎȥˋȟɭȶƎǫƆȶȟʽʁʋǫƃǠʠࡲöʋˊɭǫ˖ƎơɽǫŔʋǫƃǠ ʋŔȇˋƃǠʋȶ ɭȶƎǭȥ ˙ǫǿʡ ȥŔ ǠɭŔȥǫƃǫ ƃǠʠƎȶŹˊࡲ 0ȶ ɽȟơ ʋȶ ˖Ŕ ɽȶƃǫŖȍȥˊ ʁʋŖʋ࡫ ȇʋȶɭˋ ȥơƃǠŖ ɽɢŔƎ࢚ ȥʡʍ Ǝȶ ƃǠʠƎȶŹˊ ȟŔʋȇʠ ɽ ȟŔȍˋȟǫ Ǝơʍȟǫࡲ òȶȟɢɭơɽʽơƎƆơȥŖ࡫˙ơʁʍŔɽʋȥʡȇɭŔǿǫȥʠʋʽȶɭǫŔ ʁʍŔɽʋȥƢɭȶƎǫȥˊ࡫Ŕɢɭơʋȶʽơȥʠǿơȟʽʁơʋȇʠɽʽȶ࢚ ǿʠ ɽȥŔǠʠ ˖ȍơɢʁơȥǫʠ ɢȶƎȟǫơȥȶȇ ɢɭơ ʽʁơʋȇˊ ɭȶƎǫȥˊ ȥŔ òȍȶʽơȥɽȇʠࡲ 0ǫ ʠ˙ ʋʡ ɭȶƎǫȥʠ ʋʽȶɭǫŔ ƎʽŔǿŔ ˖ȶƎɢȶʽơƎȥǭ ɭȶƎǫƆǫŔ ŔȍơŹȶ ǫŹŔ ǿơƎơȥࡲ 0ǫɽʡƎơʋǫŔɭȶƎǫƆǫŔʽɢȍȥơǿɽǫȍơ࡫ŔȍơŹȶŹȶǿʠǿʡ ɽȶ ˖ƎɭŔʽȶʋȥˋȟǫ ʍŔ˙ȇȶɽʍŔȟǫࡲ ¡ȶǿȶʠ ɽȥŔǠȶʠ ǿơ ɢɭǫȥǫơɽʍ ʋŔȇʡ ɭȶƎǫȥȥʡ ɢȶȍǫʋǫȇʠ࡫ ȇơƎˊ ʁʋŖʋ ȇŔ˙ƎơǿɭȶƎǫȥơ࡫ŔǿʽƎȶŹɭȶȟ࡫ŔǿʽࢱʍŔ˙ȇȶɽʋǫŔƃǠ࡫ ŹʠƎơȶɢȶɭȶʠࡲòʋɭŔȥŔòȟơɭɽŔɽǭƃơɽƃǠȶʽŖʽŔ ˖ŔɽȍȶnjŔȥࢧȶƃǠɭŖȥǫȟơɽȶƃǫŖȍȥˊʁʋŖʋࢨ࡫Ŕȍơ˖Ŕ ࠀࠁɭȶȇȶʽ࡫Ɔȶɽʡɢɭǫȟȶƃǫ࡫ɽŔǫȟʋȶȥơɢȶƎŔɭǫȍȶࡲ áɭơʋȶɢɭȶɽǭȟȶƎȼʽơɭʠȒʠƎǭ࡫ȇʋȶɭǭɽǫȥŔȟǫơɽʋȶ

ȍŔƃȥˋƃǠ ɢȶȍǫʋǫƃȇˋƃǠ ɽȍȶnjŔȥȶʽ ƃʋǫŔ ɢȶƃʋǫʽʡ ɢɭŖƃʠɢɭơȒʠƎǭࡲ ¥ŔʁơɭǫơʁơȥǫŔࡪ ŹʠƎơȟơnjŔɭŔȥʋȶʽŔʍȟǫơɽʋȶʽʁȇȼȍȇơŔȍơŹȶ ǿŔɽȍǫŔƃǠʽʁơʋȇˋȟƎơʍȶȟʠ˙ȶƎࠁɭȶȇȶʽ࡫ ˖ɭʠʁǭȟơƎʽȶǿʡɭȶʽȩȶʽƢʽˊɢȍŖƃŔȥǫơɭȶƎǫ࢚ ƆȶʽɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠȶƎࠁ߿ࠁ߿࡫ɢȶȥơƃǠŖȟơ ǿơƎȥʠɽŔƎ˖ŹʠŔʋȶʽˊʁʁǫʠࢗࠂࠆ߿ơʠɭ࡫ ˖ŔʽơƎǫơȟơ˫ơˉǫŹǫȍȥƢƆơɭɢŔȥǫơɭȶƎǫƆȶʽ࢚ ɽȇƢǠȶɢɭǭɽɢơʽȇʠࢗȶŹǿơȟɢơȩŔ˖ǭʽˊƆȍơȥơȥˋ ɢɭơɭȶƎǫȥʠŹʠƎơȟȶ˙ȥƢʽˊƆơɭɢŔʍ˖ŔȇɭŔʋʁǭ ƆŔɽŔȍơŹȶƎȶƎŔʋȶƆȥơƎȶࠀࠁɭȶȇʠƎǫơʍŔʍŔ ɢȶƎȒŔɢȶʋɭǫơŹɭȶƎǫȥˊ࡫ ȥŔʽɭǠȥơȟơʡɢɭŔʽʠɽˊɽʋƢȟʠɢȶƎɢȶɭˊɭȶ࢚ Ǝǫȥˊ࡫ȇʋȶɭŖʽƎȼɽȍơƎȇʠƎȍǠȶƎȶŹƢǠȶʽŖ˙ȥơǠȶ ȶƃǠȶɭơȥǫŔǿơƎȥƢǠȶ˖ƆȍơȥȶʽʠƃǠɭŖȥǫɭȶƎǫȥʠ ɢɭơƎɢɭơɢŔƎȥʠʋǭȟƎȶƃǠʠƎȶŹˊ࡫ ˖ŔŹơ˖ɢơƆǭȟơɽʋŔɭȶɽʋȍǫʽȶɽʍ ȶʁȇȶȍȶɢȶʽǫȥȥƢƎơʋǫɢȶƆŔɽɢɭŖ˖Ǝȥǫȥࢗ ƎơȥȥƢʋŖŹȶɭˊƎȶɽʋʠɢȥƢŔǿɢɭơ ȥǭ˖ȇȶɢɭǭǿȟȶʽƢɭȶƎǫȥˊ࡫ ˖ŔʽơƎǫơȟơɢɭǭɽɢơʽȶȇ ʽࢱȟŔʋơɭɽʋʽơɢɭơʁʋʠƎơȥʋȇˊ ƎɭʠǠƢǠȶŔʋɭơʋǫơǠȶɽʋʠɢȩŔ ʽˊɽȶȇȶʁȇȶȍɽȇƢǠȶʁʋʡƎǫŔ ŹʠƎơȟơɢɭơɽŔƎ˖ȶʽŔʍ ˫ơˉǫŹǫȍȥơǿʁǭ˖Ŗȇȶȥȥǭȇ ɢɭŖƃơɽȶǠȒŔƎȶȟȥŔ ˖ȶɽʡȍŔƎơȥǫơɭȶƎǫȥȥƢǠȶ ŔɢɭŔƃȶʽȥƢǠȶ˙ǫʽȶʋŔࡲ

      

OKNÁ , VONK DVERE, RO LE A GARÁ JŠIE ŽALÚZ T Y ŽOVÉ I BRÁN E Y

33-00039

áȶȟȼ˙ơȟơɭȶƎǫȥŖȟ

Objednávateľ: ZA ĽUDÍ, Jašíkova 4849/2, 82103 Bratislava, IČO: 52581675, Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

  

 

é ben Vyro nsku love na S

ĎAKU za spo JEME lu ®

Vonkajšie žalúzie

v rok prácu u 201 9

Doplnky k oknám všetkého Hliníkové / plastové? druhu v našej ponuke Plastové s hliníkovým klipom PLASTOVÉ OKNÁ V NAJLEPŠOM POMERE KVALITY A CENY

KE19-49 strana-

85_0807

055/729 07 87, 0905 882 008

66-0038-8

Noves okná Košice s.r.o., Žižkova 12 040 01 Košice, noveske@stonline.sk

6


KOĹ ICKO

sluŞby, bývanie, politickå inzercia

7 PripravenĂ­ prevziaĹĽ zodpovednosĹĽ

ÄŒo prinesie reforma zdravotnĂ­ctva? PozitĂ­vny kvantovĂ˝ skok

• • • •

Predstavili sme 138 rieĹĄenĂ­ pre zdravotnĂ­ctvo. Ĺ˝iadne kozmetickĂŠ zmeny, Ĺžiadne akoĹže vylepĹĄenia pre zalepenie oÄ?Ă­, ale vĂĄĹžne, systematicky zoradenĂŠ a premyslenĂŠ kroky. RozpracovanĂŠ do detailov, prekonzultovanĂŠ s odbornĂ­kmi priamo v ambulanciĂĄch, nemocniciach, lekĂĄrĹˆach a poisĹĽovniach. Na ich konci bude spokojnĂ˝ a sprĂĄvne lieÄ?enĂ˝ pacient. ZdĂĄ sa vĂĄm to utĂłpia? NĂĄm nie, pretoĹže presne vieme, ako na to a nebojĂ­me sa pomenovaĹĽ veci, ktorĂŠ inĂ­ obchĂĄdzajĂş. Tu je pĂĄr zo 138 naĹĄich rieĹĄenĂ­:

ZistĂ­me TepelnĂŠ Ăşniky okolo okien, dverĂ­, balkĂłnov RosnĂŠ body, tepelnĂŠ mosty Chyby v izolĂĄcii striech a fasĂĄd Vyhodnotenie termosnĂ­mkov a nĂĄvrh odstrĂĄnenia problĂŠmov

STAVBY A REVĂ?ZIE

37-0079

Ä“Ĺś7Ĺś[ Ă?ŜēŜ ŜēŜŜēŜ Ă“ Ä“Ĺś ŜēŜ  ŜēŜ• ŜēŜ  

¡ Stanovenie nĂĄroku. NemĂ´Ĺže byĹĽ vĹĄetko pre vĹĄetkĂ˝ch zadarmo, ale musĂ­te vedieĹĽ, Ä?o koÄžko stojĂ­ a Ä?o za svoje peniaze dostanete. ¡ ZdravotnĂĄ starostlivosĹĽ vÄ?as a v garantovanej kvalite. ¡ PravidlĂĄ majĂş platiĹĽ pre vĹĄetkĂ˝ch rovnako. Pre chudobnĂ˝ch bez znĂĄmostĂ­, aj pre bohatĂ˝ch s konexiami. ¡ KeÄ? sa starĂĄte o svoje zdravie, ĹĄtĂĄt sa vĂĄm odmenĂ­. ¡ Prepojenie registrov, moĹžnosĹĽ dobrovoÄžnĂŠho objednĂĄvania na presnĂ˝ termĂ­n. ¡ UvoÄžnenie cesty pre novĂŠ lieky. ¡ InvestĂ­cie do nemocnĂ­c formou projektovĂŠho financovania. ¡ PoisĹĽovne nesmĂş maĹĽ dlhy voÄ?i lekĂĄrom a musia maĹĽ vytvorenĂş rezervu. PopulistickĂŠ lacnĂŠ bludy Fica Ä?i Kotlebu priniesli akurĂĄt tak to, Ĺže po 12 rokoch je zdravotnĂ­ctvo v katastrofĂĄlnom stave. ReĂĄlne zmenĂ­me fungovanie zdravotnĂ­ctva v prospech obÄ?anov.

Richard SulĂ­k

ZdravĂ˝ rozum je najlepĹĄĂ­ recept

Chceme presadiĹĽ dotĂĄcie na stavbu tradiÄ?nĂ˝ch kachlĂ­ Venujem sa tradiÄ?nĂŠmu remeslu – stavbe kachlĂ­ a pecĂ­, prakticky celĂ˝ Ĺživot. V zaÄ?iatkoch 90- tych rokov som sa stretol s problĂŠmami, ktorĂŠ brĂĄnili plnohodnotne rozvĂ­jaĹĽ toto remeslo (a tieĹž inĂŠ). Z toho dĂ´vodu som v rokoch 2004 vytvoril „cech“, ktorĂ˝ mal zo zaÄ?iatku okolo 40 Ä?lenov. Teraz ich mĂĄme vyĹĄe 200 z celej republiky. StretĂĄvame sa vĹĄak s rĂ´znymi problĂŠmami v podnikanĂ­. PociĹĽujĂş ich aj zĂĄkaznĂ­ci, ktorĂ­ si tieto kachle Ä?i pece objednĂĄvajĂş. VĂ˝skumom EĂš bolo potvrdenĂŠ, Ĺže tieto zariadenia sĂş veÄžmi ĂşspornĂŠ na palivo a majĂş najniŞťie ĹĄkodlivĂŠ emisie, Ä?o je prospeĹĄnĂŠ pre ĹživotnĂŠ prostredie. KaĹždĂ˝ si ich vĹĄak nemĂ´Ĺže dovoliĹĽ. Preto chcem presadiĹĽ nenĂĄvratnĂŠ dotĂĄcie na zelenĂş energiu pre vĹĄetkĂ˝ch obÄ?anov na stavbu tradiÄ?nĂ˝ch keramickĂ˝ch, kachÄžovĂ˝ch pecĂ­ na spaÄžovanie odpadovĂŠho dreva Ä?i biomasy tak, ako je to zavedenĂŠ v RakĂşsku.

Zdravsiekosice.sk

NĂĄpad pre ZĂĄpad

inkluzĂ­vne bezbariĂŠrovĂŠ

detskĂŠ ihrisko a Fit park

na ulici MarkuĹĄova

KE19-49 strana-

7

37-0018-6

HlasovaĹĽ mĂ´Ĺžete do 18.12.2019 na napadprezapad.hlasobcanov.sk

Garantom za odbornĂş spĂ´sobilosĹĽ v danĂ˝ch remeslĂĄch by mali byĹĽ cechy s Ä?lenmi uvedenĂ˝ch remesiel. Za revĂ­zie tĂ˝chto zariadenĂ­ budĂş oprĂĄvnenĂ­ automaticky podnikatelia v danom remesle, a nie neodbornĂ­ci.

Jozef Bitala

podnikateÄž a Ä?len strany SaS

03-00171 ObjednĂĄvateÄž: Sloboda a Solidarita (SaS) s.r.o., PriemyselnĂĄ 8, 82109 Bratislava, IÄŒO42139333 VydĂĄvateÄž: REGIONPRESS, s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄŒO: 36252417

predseda SaS


8

relax

KE19-49 strana-

Najčítanejšie regionálne noviny

8


sluŞby, bývanie, zdravie, zamestnanie

KOĹ ICKO

NAJLEPĹ IE BRIKETY NA SLOVENSKOM TRHU

EkologickĂŠ, originĂĄl RUF

&7;

1 paleta 96 balĂ­kov

MAJSTROV IHLY!

1 balĂ­k = 10 ks 10 kg

DREVENÉ BRIKETY

...trĂŠnerov ĹĄitia do KoĹĄĂ­c

z dubovĂŠho dreva

‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏ ‍ݲ‏

6WHVN~VHQiäLÿND" Ste trpezlivå a måte skúsenosti so zatrÊnovaním D]DäNRĚRYDQtPĚXGt"

&KFHPH9iV

BNQjvQ;B vvN<Ť

vysokĂĄ vĂ˝hrevnosĹĽ ÂŚ cca 19 - 21 MJ/kg EKO CERTIFIKĂ T nĂ­zke emisie ÂŚ popolnatosĹĽ 0,3% praktickĂŠ vĂĄkuovĂŠ balenie ÂŚ Ä?istĂĄ prĂĄca 10 kg balenie ÂŚ 10 kusov, to je o 20% lepĹĄie zlisovanie pre vĹĄetky typy kotlov ÂŚ krbov ÂŚ kachlĂ­ ÂŚ pecĂ­ horia 6 - 8 hodĂ­n ÂŚ tlejĂş aĹž 8 - 10 hodĂ­n

9

ĂžRSRQ~NDPH" Â&#x2021;StabilnĂş prĂĄcu v prĂ­jemnom pracovnom prostredĂ­ (novostavba)

Â&#x2021;zĂĄklad: 700â&#x201A;Ź Â&#x2021;YDULDELOQi]ORĂŚND Â&#x2021; dochĂĄdzkovĂ˝ bonus: 60â&#x201A;Ź Â&#x2021; stravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,90â&#x201A;Ź

GARANTUJEME NAJLEPĹ IU CENU NA TRHU

Â&#x2021;;Bx<BU\NQ<Ĺ&#x2039;5BĹ&#x152; v;<<`NQjv3_Â&#x2021;

www.brikety.shop ÂŚ info@brikety.shop

+421 915 829 339 panykova@arios-hr.sk

SlovenÄ?ina naĹĄa Nie prĂĄdlo, ale bielizeĹ&#x2C6;. Nie kotnĂ­k, ale Ä?lenok. Nie kojenec, ale dojÄ?a.

27-0012-10

0908 998 998

V prípade zåujmu o danú pråcu nåm poťlite VYRMüWUXNWXURYDQÏçLYRWRSLVQDDGUHVX

ZABEZPEÄ&#x152;UJEME DOPRAVU K VĂ M DOMOV 34-0213

SlovenÄ?ina naĹĄa Nie dva deci, ale dve deci. Nie po Ä?ase, ale Ä?asom. Nie krajka, ale Ä?ipka.

17 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIÄ&#x152;KOVĂ&#x2030; VĂ?ŤAHY, PLOĹ INY A STROPNĂ&#x2030; ZDVIHĂ KY PRE IMOBILNĂ&#x2030; OSOBY PrĂ­spevok od ĹĄtĂĄtu pre ŤZP osoby. PomĂ´Ĺžeme vĂĄm s jeho vybavenĂ­m.

OZVITE SA NĂ M NA:

U nĂĄs mĂĄte bezplatnĂş nĂĄvĹĄtevu, zameranie a nĂĄvrh bezbariĂŠrovĂŠho rieĹĄenia v rĂĄmci celej Slovenskej republiky Ăşplne zadarmo.

bezplatnĂş infolinku: 0800 199 060 e-mail: velcon@velcon.sk

KE19-49 strana-

9

ALEBO NAVĹ TĂ?VTE: www.velcon.sk

320025-12

objednĂĄvky:


služby, bývanie, zamestnanie

10

Najčítanejšie regionálne noviny

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS bezrámové rámové

zimné záhrady

splátky od 49 €

prístrešky

splátky od 149 €

VIANOČNÁ AKCIA 0918 477 323 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

splátky od 101 €

ZĽAVY AŽ DO 27%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 700 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0179

balkóny

Vzorková predajňa - Staničná 1, Košice

0915 479 711 - 055/729 08 68 - dason.ke@dason.sk Otváracie hodiny: PO až PIA, rozpis na www.dason.sk

22 hľadá pracovníkov na stavbu do Nemecka

ZIMNÁ AKCIA VONKAJŠIE ŽALÚZIE -32% VONKAJŠIE ROLETY -30% IT ŽALÚZIE IDS -48%

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

33-0041

83-0019

Záručná doba 4 roky. Akcia platí do 20.12. 2019

Poď k nám pracovať do Nemecka! 34-0217

Ponúkame: stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP hodinová mzda od 10€ netto/hod. ubytovanie ZADARMO nástup možný ihneď

KE19-49 strana-

10


sluŞby, bývanie, zamestnanie

KOĹ ICKO

11

+ĸ$'Ă&#x2030;0(58ĂĽ(1.< +ÄšDGiPHRSHUiWRURYäLWLDGR.RätF YĂŤUREDRSLHURNKOiYGRDXWRPRELORY

1HPXVtWHPDĹ&#x2DC;SUD[QDGDQHM SR]tFLL]DXĂżtPHYiV

PrĂĄca je vhodnĂĄ pre ÄżHQ\DMPXÄżRY ĂžRSRQ~NDPH" Â&#x2021;Mzda vo výťke 520â&#x201A;Ź - 680â&#x201A;Ź / mesiac

AIW - PrĂĄca - Opatrovanie seniorov v RakĂşsku!

7ÍÌGHŠ5; 7ÍÌGHŠ3; 7ÍÌGHŠ1; 9tNHQG\V~YRĚQp V prípade zåujmu o danú pråcu nåm poťlite VYRMüWUXNWXURYDQÏçLYRWRSLVQDDGUHVX

 panykova@arios-hr.sk

 sebakova@arios-hr.sk

t-dĹ&#x2C6;ovĂ?UVrnusy rBkĂşskBĹživnosĹĽ tmĂĄme stĂĄle dostatok ponĂşk aj pre muĹžov tTNFQBrUOFrPNrBkĂ&#x17E;TLFIPÄ&#x152;FrvFOĂ?IPkrĂ­ĹžB trokoWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBtroWBtFÇĽkĂ&#x2C6;NWRBkĂşsku

SlovenÄ?ina naĹĄa

Nieje je sprĂĄvne pĂ­saĹĽ spolu, - nie je, je nesprĂĄvne a neni uĹž vĂ´bec nie.

HonorĂĄr 1 100 aĹž 1 300 â&#x201A;Ź za 15 dnĂ­

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

85_0810

www.aiw.sk

AIW mĂĄ zĂĄstupcov v rĂ´znych mestĂĄch Slovenska! Zavolajte na bezplatnĂŠ Ä?Ă­slo 0800 24 24 44 a dohodnite si osobnĂŠ stretnutie. PracovaĹĽ mĂ´Ĺžete uĹž o pĂĄr dnĂ­! 32-0137

KritÊriå pre spolupråcu s AIW: ¡ opatrovateĞský kurz a prax ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka ¡ vek 25 aŞ 60 rokov

27-0012-11

27-0001-5

Â&#x2021;3UDFXMHVDYVHGH1HPXVtWHYHGLHĹ&#x2DC;äLĹ&#x2DC;]DXĂżtPH9iV Â&#x2021; 6WDĂżtPDĹ&#x2DC;GREU~PDQXiOQX]UXĂżQRVĹ&#x2DC;SR]RUQRVĹ&#x2DC; DRFKRWXSUDFRYDĹ&#x2DC;Y]PHQQHMSUHYiG]NH

SlovenÄ?ina naĹĄa Nie nechaĹĽ pozdravovaĹĽ, ale daĹĽ pozdravovaĹĽ.

Kuenz â&#x20AC;&#x201C;6.VUR MHYĂŞUREFRPĂĽHULDYRY

6WDELOQiDDWUDNWtYQDSUiFDYVWURMiUVNHMVSRORĂžQRVWL 3UDFXMYSULHP\VHOQRPSDUNX.HFKQHFSUL.RĂŁLFLDFK

HĽADà ME DODà VATEĽOV DOPRAVY

ObsadzovanĂŠ profesie: =iPRĂžQtN - zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C;CO2), ]QDORVĢYĂŞNUHVRYURYQDQLHSODPHÄ&#x2013;RP =YiUDĂž- zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C;CO2), FHUWLILNiW]YiUDĂžDSUHSURFHV

DACHSER Slovakia a.s., popredný európsky poskytovateĞ logistických sluŞieb, hĞadå dodåvateĞov dopravy s vlastným vozidlom:

Mzda: 3UDFRYQtN QD]DXĂžHQLH

PracovntN s odbornou praxou YnaĹĄom odbore:

Hod. mzda bez SrĂ­Slatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez SrĂ­Slatku: 5,50 eur

Hod. mzda s SrĂ­Slatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s SrĂ­Slatkom: 7,50 eur

0HVDĂžQHÂź

0HVDĂžQHÂź

VQDGĂžDVPLDSUtSODWNDPL

VQDGĂžDVPLDSUtSODWNDPL

Â&#x192; DennĂ˝ rozvoz zĂĄsielok v smere KoĹĄice alebo Poprad Â&#x192; NosnosĹĽ a kapacita vozidla min. 3 tony / 15 pal. miest Â&#x192; ManipulĂĄcia iba s paletizovanĂ˝m tovarom Â&#x192; TýŞdennĂĄ fakturĂĄcia a krĂĄtka doba splatnosti faktĂşr Â&#x192; DlhodobĂĄ a stabilnĂĄ spoluprĂĄca Â&#x192; PracovnĂ˝ pomer na subdodĂĄvateÄžskĂş zmluvu

.XHQ]Âą6.SDWUtPHG]L723ILULHPUHJLyQX ]RGSRYHGQĂŞSUtVWXSN]DPHVWQDQFRPP]G\YĂĽG\QDĂžDV SUtVSHYRNQDGRSUDYXDOHER%(=3/$71e8%<729$1,( SUH]DPHVWQDQFRYPLPR.RĂŁtF]DPHVWQDQHFNpS{ĂĽLĂžN\ .RQWDNWXMWHQiV

WHOĂž

055/789 09 10 37-0008-1

www.kuenz.sk ÂŚ ZZZWRS]YDUDFVN

stanislav.balog@dachser.com

KE19-49 strana-

11

www.dachser.sk 66-0210

e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ÂŚ PLFKDHODVRSNRYD#NXHQ]FRP


12

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVÉ TVÁRE V POLITIKE

,298-)3Ā%2346)(78%:-03/%2(-(„8/9 (3*)&69„63: ',4%60%1)282 ',:30-)&

7PSZIRWOS WXSN° RE OVMŁSZEXOI 6S^LSHYNI WE ÐM WOSRа Z VYO¤GL TEVXMI TSPMXMOSZ OXSV° VSO] ^RIYŁ°ZEN½ QSG RE VS^OV¤HERMI REĤMGL HER° 2IQ·ŁIQI QEĨ HSFV½ ^HVEZSXR½ WXEVSWXPMZSWĨ Z]ĤĤMI H·GLSHO] EPIFS HSOSRÐIR¬ HMEāRMGI TVIXSŁI TIRME^I VSO] QM^R½ Z WGLV¤ROSZÀGL ǽVQ¤GL RE ½ÐXSGL WTSR^SVSZ ZP¤HRIN OSEP°GMI .I TVEZHE ŁI RE DžMGLdž WXVERI W½ TIRME^I QSG SZP¤HEN½ W½H] TSP°GMY EN EVQ¤HY EPI RE REĤIN WXVERI NI TVEZHE E WTVEZSHPMZSWĨ 2E REĤIN WXVERI NI ZIāE TSGXMZÀGL E WPYĤRÀGL āYH° OXSV° W½

SGLSXR° FSNSZEĨ ^E WTVEZSHPMZSWĨ E ^E PITĤMI 7PSZIRWOS TVI R¤W ZĤIXOÀGL > XÀGLXS āYH° WQI Z]XZSVMPM EN REĤY OERHMH¤XOY 2E NIN ÐIPI W]QFSPMGO] WXSN° DžSF]ÐENR¤ ŁIRE ^ :ÀGLSHYdž OXSV¤ NI LPEWSQ XMW°GSZ āYH° OXSV° GLG½ PITĤMY FYH½GRSWĨ TVI WIFE TVI WZSNMGL FP°^O]GL E RENQ§ TVI WZSNI HIXM 0°HIV LRYXME NY XEOXS TVMZ°XEP RE OERHMH¤XOI LJ:°XEQ:¤WREREĤINOERHMH¤XOIETIZRIZIV°Q ŁIFYHIXIWXIPIWRIR°QXSLSW½FSNEW+SPM¤ĤSQ OXSVÀR¤WXYVSOSZZ]GMGMEZE:]GMGMEZER¤W ^S ŁMZSXSHEVRIN XIOYXMR] FIVMI R¤Q H·ZSH

GIP½OERHMH¤XOYWMQ·ŁIXITS^VMIĨRE[[[SF]GENRMPYHMEWO

REH·WXSNRÀŁMZSXVSF°^R¤WTSWOSOSZGLGI^ R¤WQEĨMFEQPÐMEGYZ§ÐĤMRYEXIHEEF]WSQ TSZIHEP S 1¤VMM ģSJVEROS NI XS HPLSVSÐR¤ TIHEKSKMÐOE OXSV¤ WE ZIRYNI Z^HIP¤ZERMY HIX°EQP¤HIŁI4S^R¤QNY\VSOSZEOSÐIWXR½ HSFV½ŁIRY2IREĤMIPWSQŁMEHRILSÐPSZIOE OXSVÀ F] NIN OIH]OSāZIO ÐSOSāZIO Z]XOSP E QEP ZSÐM RIN RINEO½ ^¤ĤĨ >¤VSZIċ OIÒ WSQ NY ZMHIP \OV¤X WSQ WM TSZIHEP ŁI X¤XS ŁIRE TEXV°HSTSPMXMO]EERMVE^WSQRIQEPSHZELY WE NIN XS STÀXEĨ 2IGLGIP WSQ NY Z]XVLR½Ĩ ^ XSLS HSFV¬LS ŁMZSXE EPIFS ^ XSLS ŁMZSXE Z OXSVSQ ŁMPE E TSQ¤LEPE HVYLÀQ āYÒSQ 2E HVYLIN WXVERI XMIXS ZSāF] W½ S XSQ ŁI FYHIQITSXVIFSZEĨHEĨHSOST]ZĤIXO]Ĥ°O]E ZĤIXO]WMP]EYVSFMĨRMIÐSÐSF]WQIMRSOIH] RIHSO¤^EPMYVSFMĨ4VIXSWSQENNEYVSFMPOVSO ŁIWSQSWPSZMPŁIRYOXSV½WSQVSOSZRIQEP SHZELYSWPSZMĨEF]HSTSPMXMO]ZWX½TMPEESXS VEHĤINWSQŁIXSXSTS^ZERMITVMNEPE/IÒWSQ XSXSMWX¬TSZIHEPTERMģSJVEROSTSZIHEPEQM ŁIÐEOEPEVSOSZOÀQNYSWPSZ°QIDž 2E ÒEPĤ°GL QMIWXEGL FYH½ OERHMHSZEĨ SHFSVR°O LRYXME RE SFVERY .EVSWPEZ 2EÒ FÀZEPÀ Ĥ¬J Z]ĤIXVSZEGMILS X°QY +SVMPE 0YO¤Ĥ /]WIPMGEFÀZEPÀXIRMWXE/EVSP/YÐIVE7½ÐEWR° TSWPERGMLRYXMEOERHMHYN½^OSRGEOERHMH¤XO] P°HIV LRYXME -KSV 1EXSZMÐ NI RE TSWPIHRSQ QMIWXI

1EXSZMÐHEP

1¤VMEģSJVEROS

SF]ÐENR¤ŁIRE^ZÀGLSHY 2EVSHMPEWSQWEZ/VSQTEGLSGL>¤OPEHR½EWXVIHR½TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ REZĤXIZSZEPE Z 0IZSÐM Z]WSO½ TIHEKSKMGO½ ĤOSPY WSQ YOSRÐMPEZ4VIĤSZI1SQIRX¤PRIŁMNIQZ7TMĤWOIN2SZIN:WM'IPÀWZSN TVSJIWMNRÀ ŁMZSX WSQ ^EWZ§XMPE HIĨSQ E QP¤HIŁM TVIXSŁI X½XS TV¤GY ^FSŁċYNIQ &SPE WSQ YÐMXIāOSY RE ^¤OPEHRIN M RE Z]WSOIN ĤOSPI 4·WSFMPEWSQEOSVMEHMXIāOEGIRXMIVZSāR¬LSÐEWYÐM^¤OPEHRINĤOSP]E TSWPIHR¬HZEVSO]WSQVMEHMXIāOSYOYPX½VRILS^EVMEHIRME (STSPMXMO]WSQWEVS^LSHPE°WĨTVIXSŁITVIHQIWMEGSQWEQMREVSHMP ZR½ÐMOEZ·FIGQMRMININIHRSZEOINOVENMRIFYHIQ·NZRYOZ]VEWXEĨ HS EOIN ĤOSP] FYHI GLSHMĨ EO¤ YÐMXIāOE LS FYHI YÐMĨ EPIFS EO¤ PIO¤VOEWEFYHISċLSWXEVEĨ4VIXSWSQWEVS^LSHPEZWX½TMĨHSTSPMXMO] :MIQŁINIXSZ¤ŁR]OVSOENERMIWSQTSPMXMÐOE7SQSF]ÐENR¤ŁIRE^ ZÀGLSHYOXSV¤GLGITVIREĤYOVENMRYYVSFMĨRMIÐSZMEGDž

3FNIHR¤ZEXIā3&=Ï%.2Ā9(-%ERI^¤ZMWP¬SWSFRSWXM 3Ā%23 23:%/VIWĨERWO¤½RME / >1)2%>(30%>¤QSGO¤&VEXMWPEZE-Ï3(SH¤ZEXIā'%14%-+27WVSģXIJERE1S]^IWE6YŁSQFIVSO-Ï3VIKMSR46)77WVSģXYHIRXWO¤8VREZE-Ï3

KE19-49 strana-

12

031190175

1.

: HMWOYWRIN VIP¤GMM 2E XIPS WE WXVIXSP -KSV 1EXSZMÐ W.YVENSQ &PER¤VSQ ,PEZRSY X¬QSY FSPS ^ZIVINRIRÀ VS^LSZSV .¤RE 4SÐMEXOE W ZXIHENĤ°Q KIRIV¤PR]QTVSOYV¤XSVSQ(SFVSWPEZSQ8VROSQ4SÐMEXIOZVS^LSZSVI VMIĤMP EOS MQ Q¤ 8VROE TSQ·GĨ ^EOEQYǾSZEĨ SHSWPERMI QMPM¶RSZ OSV½R ^S ĤX¤XRILS VS^TSÐXY WGLV¤ROSZIN ǽVQI Z OEY^I 8-437 E TSTVM XSQWXMLSPTSSFHMZSEĨEOSĤ¬J727HSO¤^EPYOVEHR½ĨHZIQMPMEVH]OSV½R ZOEY^IIQMWMI:HIFEXI1EXSZMÐTVMTSQIRYPŁITVIQM¬V*MGSQEPYŁ QIWMEGIZSTVIHSH7-7WTV¤ZYŁIWEGL]WX¤TSHZSHWIQMWMEQMEPIRMÐ RIYVSFMPEOSREPEŁZXIH]OIÒ^MWXMPŁI7PSXEWEWR°QRITSHIPMP LJ.IHMR¬ÐS 7QIV^EYN°QEPSFSPSŁIWE7PSXESXMIHZIQMPMEVH]W*MGSQRITSHIPMP 8SXSNILERFEXSXSNIZM^MXOEHZER¤WXMGLVSOSZEOSŁIWSGM¤PRILSĤX¤XY 7QIVY :] WE MHIXI ^ XSLXS Z]OPEQEĨ#Dž TÀXEP WE 1EXSZMÐ &PER¤V WE ^QSLSPPIRREOPEWMGO¬SHOE^SZERMIRESVK¤R]ÐMRR¬ZXVIWXRSQOSRER° OXSV¬ QEN½ GIP½ ZIG Z]ĤIXVMĨ E OSQIRXSZERMY *MGSZIN ^SHTSZIHRSWXM WEZ]LSP8SŁI&PER¤VSZÀQZÀLSZSVO¤QRIZIVMEYŁERMHMZ¤GMTSXZVHMP ZÀWPIHSO LPEWSZERME Z OXSVSQ WQIV¤GO] TSHTVIHWIHE YXVTIP HIFEOIP ETVILVEPZTSQIVI OY 

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

&PER¤VSZM/3

Profile for REGIONPRESS - Kosicko

Kosicko 19-49  

Inzertné noviny Košicko číslo 49/2019, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Kosicko 19-49  

Inzertné noviny Košicko číslo 49/2019, reklama, noviny, spravodajstvo, marketing

Advertisement