Page 1

Ä?Ă­slo 15 12. aprĂ­l 2013

REKREAÄŒNĂ? RODINNĂ? DOM v obci VinnĂŠ

5 min. od jazera, pozemok 40 ĂĄrov, voda, plyn, elektrina.

0918 689 846

RĂ?CHLE PÔŽIÄŒKY

34-0127

34-0036

www.reality999.sk

37-0101

AKCIE

ÄŒĂ­tajte na strane 5.

ďż˝ pre ĹživnostnĂ­kov, s.r.o.,

34-0015

LEKà REŇ CALIA

� zamestnaných aj dôchodcov

74-0175

37-0052

AHA FIT 37-0006

Dom kondície a zdravia

• sauna • solårium • masåŞe

Kurzy : REDUKÄŒNĂ? KURZ BRUĹ NÉ TANCE ZDRAVÉ TELO ZUMBA JOGA 37-0012

Ĺ tĂşrova 32, Tel.: 055/62 203 95 www.ahafit.sk

37-0102

 %/- & 

 ( * /- & 

.â‚Ź ! ' $ )+ #+"! .',

MOBILNÉ CENTRUM PÔŽIÄŒIEK NĂ JDETE V KOĹ ICIACH 15. - 19. 4 od 9:00 do 17:00 Ĺ tĂşrova 8 (vo dvore)

0917 862 228 Kudlac 110x48,5 MCP 3.indd 1

94-0027

37-0010

0911 891 983

74-0101 74-0050

ďż˝ predschvĂĄlenie aj cez telefĂłn

4/10/13 8:40 AM


74-0017

74-0108

37-0003

37-0004

SLUŽBY

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

74-0016

Vážime si naše životné prostredie!

AC MILÁNO vs. AS RÍM AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Pôvodná cena 249€ teraz len za 185€ Informácie na 0917 78 78 78 Len v pracovné dni od 9.00 - 17.00

KE 13-15 STRANA - 02

74-0013

26%

Predpredaj vstupeniek na futbalový zápas AC Miláno vs. AS Rím - autobusový zájazd s komfortným ubytovaním. Cena zahŕňa: - Vstupenku na zápas (3.ring) - Dopravu autobusom - 1x ubytovanie v hoteli Antares Concorde**** aj s raňajkami (švédske bufetové stoly) Dátum konania: 10.05.2013 - 13.05.2013 Miesto konania: Milano - San Siro, Taliansko


ROZNE

37-0001

ej) (stredn

ďż˝

A V ILO

R G -

ro 2 - pr V Ăş c n tou NO

Be a PoĹĄ (z

A OB 00 D IA 23: Y C A D VĂ R :00 E B OT 9

A ZE vke PIZ ZDAR/M ĂĄ n d e j ola týŞdĹˆa Pri ob Kof elĂŠho 0,3/p3laltĂ­ v priebehu c

ka

donĂĄĹĄ

E NI

v

ZK A

25 pizza (malĂĄ) 3,40 â‚Ź 32 pizza (strednĂĄ) 4,90 â‚Ź +0,33 l KOFOLA ZDARMA ďż˝ DONĂ Ĺ KA DONĂ D ONĂ Ĺ KA NĂ Ĺ  Ĺ KA v cene

P 6, K l. vpra O - va vĂĄ u

P RE

₏ 9 ,9 IE 1 ₏ NU od EN A 0 K 6 E EVE SED , Š3 M k à d NÉ DR PO .s o o N l l Y ste DO BED DEN A NA MNÉ a c Ž ZZ JE @ O � o T f I PR� A � I in P � � ÉR

ZZ

� PIVà REŇ - KAVIAREŇ - REŠTAURà CIA

37-0020

PI

-O

74-0356

34-0020

37-0052

(za PoĹĄtou 2 prvĂĄ ul. vpravo)

A ce K E oĹĄi o) D VĂ

34-0047

055/381 23 75 BencĂşrova 6, KoĹĄice

Ă

37-0007

E I N

www.castello.sk - ONLINE OBJEDNĂ VKY

w.kosickoonline.s w k w

VĂ?MENA ELEKTROINĹ TALĂ CIE

PLQSUDĂ–QRVĹŒIUp]D+,7$&+,RGViYDFLH]DULDGHQLH

61-0106

WHO0901 705 087

74-0047

L]ERYĂ?E\W]D(XU9FHQHE\WUR]YRGQLFDLVWLĂťHSU~GFKUiQLĂťSUHSlĹŒRYND ]iVXYN\Y\StQDĂťHPHĂ˝NiEOHUHYt]LDSURWRNRORYRQYSO\YRY ]DNU\WLHSRGOiKRGĹŒDKQiE\WNXXSUDWDQLHSRSUiFL

KE 13-15 STRANA - 03


AUTO-MOTO LACNÉ KVETY A VENCE 650 550

37-0078

37-0005

34-0117

Kontakt: 0903

74-0118

kvetinárstvo GerberiS sídl. Železníky pri zastávke MHD (blízko Verejného cintorína)

R VÁŠ PRIESTO U M PRE REKLA len za

16,10 € bez DPH

055/678 04 36

Americká trieda 1/A, Košice Tel.: 055/79 63 370

34-0005

JEDNOTNÉ CENY PRE VŠETKÝCH všetky zľavy sme premietli do finálnych cien nemusíte byť našim registrovaným zákazníkom, aby ste u nás mohli natankovať ceny pre Vás pravidelne kontrolujeme

KVALITA NA PRVOM MIESTE naša čerpacia stanica je súčasťou programu Pečať kvality palivo odoberáme iba od renomovaného výrobcu, čo zaručuje jeho vysokú kvalitu kvalita paliva je pravidelne overovaná certifikátom kvality SGS

Máte zažívacie, kožné, dýchacie a iné zdravotné problémy?

Ponúkame úèinnú pomoc

PO-SO: 06:00-22:00 NE: 07:00-22:00

74-0000 HH55

Predajna doba Čerpacia stanica

KE 13-15 STRANA - 04

Info: 0910 939 512 www.komhelp.meu.zoznam.sk

52-0185 52-0312

Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM dokáže odhaliś ložiská baktérií, vírusov, mykóz, helicobaktera, kvasiniek a iných parazitov, ktoré sú spúšśaèmi zdravotných problémov a únavy. Navrhneme vám terapiu moderným biopreparátmi Starlife, ktoré bez ved¾ajších úèinkov detoxikujú a regenerujú organizmus. Odborné bezbolestné vyšetrenie v cene 15 € je vhodné aj pre deti.


DOMà CNOSŤ

www.calia.sk

STARAJTE SA O SVOJE ZDRAVIE LACNEJŠIE 'OKRGRER]QtçHQiFHQD'OKRGRER]QtçHQiFHQD'OKRGRER]QtçHQiFHQD'OKRGRER]QtçHQiFHQD NOVà CENA

NOVĂ CENA

0

120

â‚Ź

72

STARĂ CENA

STARĂ CENA

1,36â‚Ź

0,80â‚Ź

PARALEN 12 X 500 mg tbl. 7OPtEROHVĢU{]QHKRS{YRGX ]QLüXMHKRU~ÞNX/LHNQDYQ~WRUQp SRXüLWLH2EVDKXMHSDUDFHWDPRO

PARALEN 24 X 500 mg tbl. 7OPtEROHVĢU{]QHKRS{YRGX ]QLüXMHKRU~ÞNX/LHNQDYQ~WRUQp SRXüLWLH2EVDKXMHSDUDFHWDPRO

3

74 â‚Ź

NOVĂ CENA

064

$5Ă?1,$Ă˝,(5123/2'Ăˆ 3ORG\DUyQLHPDM~Y\VRNĂŞREVDKYLWDPtQX&D DQWLR[LGDQWRYPDM~EODKRGDUQĂŞYSO\YQDNUYQĂŞ REHK]QLĂĽXM~KODGLQXFKROHVWHUROXYNUYLDNUYQĂŞ WODN2GSRU~ĂžDM~VDSULDUWHURVNOHUy]H3URVSHĂŁQp V~DMSULFXNURYNHREVDKXM~WRWLĂĽSUtURGQĂŞVRUELW VODGLGORYKRGQpDMSUHGLDEHWLNRY3ORG\V~FHQQp QLHOHQSUHREVDKYLWDPtQRYDOHDMELRĂ€DYRQRLGRY UXWtQXSUHSHYQpFLHY\ćDOHMĂĽHOH]DMyGXĂ€XyUX PDQJiQXDćDOĂŁtFKPLNURHOHPHQWRYQHY\KQXWQĂŞFK SUHSHYQp]GUDYLHDYLWDOLWX=GURMLQWHUQHW

1â‚Ź

bliŞťie info v lekårni

â‚Ź

STARĂ CENA

0,73â‚Ź

2,64â‚Ź

Panadol 12 x 500 mg tbl. IBALGIN 24x400 mg tbl. 7OPtEROHVĢU{]QHKRS{YRGX ]QLüXMHKRU~ÞNX/LHNQDYQ~WRUQp SRXüLWLH2EVDKXMHSDUDFHWDPRO

1

7OPtEROHVĢU{]QHKRS{YRGX ]QLüXMHKRU~ÞNXSRWOiÞD]iSDO/LHNQD YQ~WRUQpSRXüLWLH2EVDKXMHLEXSURIpQ

NOVĂ CENA

2

50â‚Ź STARĂ CENA

2,85â‚Ź

BRUFEN 30 x 400 mg tbl.

7OPtEROHVĢU{]QHKRS{YRGX ]QLüXMHKRU~ÞNXSRWOiÞD]iSDO/LHNQD YQ~WRUQpSRXüLWLH2EVDKXMHLEXSURIpQ

14

16 â‚Ź

99 â‚Ź STARĂ CENA

2,45â‚Ź

VITANEA ARĂ“NIA ovocnĂ˝ nektĂĄr 1l

3$38Ăż( mikrovlnne vyhrievanĂŠ

7UiSL9iVSRFLW FKODGQĂŞFKQ{K PiPHSUH9iVULHĂŁHQLH

ZMERIAME VĂ M ZADARMO:

DĂĄme VĂĄm aj viac ako

229

â‚Ź

STARĂ CENA

NOVĂ CENA

$5�1,$RYRFQiüřDYDO

NOVĂ CENA

PQRĂĽVWYRWXNXYWHOH  SUHYHNURNRY

PQRĂĽVWYRYLVFHUiOQHKR PHG]LRUJiQRYpKR WXNX YWLFK~URYQLDFK

PQRĂĽVWYRNRVWURYpKRVYDOVWYD Y

KRGQRWXNÄ?XGRYpKRPHWDEROL]PX YNFDO

%0, ERG\PDVVLQGH[ SUHYHNURNRY

DLQp

Len u nĂĄs GRVWDQHWH]Ä?DYXDĂĽ

Komplet akciovĂĄ ponuka na www.calia.sk

35%

QDY\EUDQĂŞVRUWLPHQWOHQSUHGUĂĽLWHÄ?RY .DUW\]GUDYLDYĂŞGDMNDUW\]GUDYLD EH]SODWQH

NavĹĄtĂ­vte nĂĄs, staĹˆte sa naĹĄimi vernĂ˝mi zĂĄkaznĂ­kmi a presvedÄ?te sa, Ĺže lekĂĄreĹˆ je sluĹžbou... Akcia platĂ­ od 1.04. 2013 do 30.04.2013 alebo do vypredania zĂĄsob. Na tieto ceny sa uĹž nevzĹĽahujĂş inĂŠ zÄžavy. Pri pouĹžitĂ­ lieku si pozorne preÄ?Ă­tajte prĂ­balovĂ˝ letĂĄk, alebo sa poraÄ?te s lekĂĄrom alebo s lekĂĄrnikom. Zobrazenie vĂ˝robkov je iba ilustraÄ?nĂŠ, zmena je vyhradenĂĄ. UvedenĂŠ ceny sĂş s DPH. JednotlivĂŠ zÄžavy sa nedajĂş kombinovaĹĽ.

KE 13-15 STRANA - 05


5,6 a 7 komorové profily ECCO a OVLO - Kovanie ROTTO, SIEGENIA 320 Eur 385 Eur

Jarné 5% zľavy

382 Eur

PaP 34-0093

V ponuke AL okná a dvere

362 Eur

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

20-0140

37-0063

74-0115

Vážime si naše životné prostredie!

Zasklievanie balkónov, plastové rolety, plastové obklady, lexanové prístrešky, drevené altánky, zimné záhrady ...

ZIMNÉ ZÁHRADY PVC - ALU

www.mdrolex.sk

rolex.montaze@gmail.com

KE 13-15 STRANA - 06

0908 320 642 0944 442 668

69-0015

y n e c é n č n e r u k bezkon


83 0043

Všetko o plotoch výroba poradenstvo predaj montáž , Košice Jazerná:010 - 17:00

34-0056

SPS Slovakia, Magnezitárska 5, Košice 0910 828 909 • 0905 828 909 E-mail: spsslovakia@gmail.com

R1 • AUTO-MOTO predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,70 € s DPH

$Predám traktor ZETOR 6911, s TP a EC, STK a EK platná do 3/2015. Papiere predám aj zvlášt. Tel. č.: 0949 068 828 R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,70 € s DPH

$Byt v KE. Dlhy vyplatím a presťahujem do nového. 0904319922 $3-4 izb.byt v Ke. 0910652053

$Hľadám súrne podnájom 1. izbový byt alebo garzónku pre dve osoby a dieťa alebo do rodinného domu Barca, Krásna. Opatské. Môže byť aj chatka kontakt 0904028670.zn. súrne 2-IZB. BYT 0944938001 R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,70 € s DPH

$Predám 2 RD na pozemku , Sokol, cena 100tis, 0911152592 R10 • DOMY CHATY prenájom

R7 • BYTY prenájom

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R10 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,70 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,70 € s DPH

$PRENAJMEM ZARIADENÝ 1-IZBOVÝ BYT 0904822769

$CHATA NA VÍKENDY 0905824O96 R14 • HĽADÁM PRÁCU Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,50 € s DPH

$STAVEBNÝ ROB. A INÉ 0905143341 R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,50 € s DPH

$PREDÁM KOMBINOVANÝ SPORÁK ZN. ELECTROLUX 0911035321 $Predám skrinkový elekt. šijací stroj Veritas, cena dohodou, 0944 444 218 $Predám satelit prijímač pojaz.lešenie,elek.motor,zel.regál,bramo,žiarovky,neonové trubice,zepter nad.mozaiku bielu,mramor,dvere,svietidlá,31cm

kam. Rúry 0905891322 $Predám počítačovú zostavu Intel 2,8 GHz, 1 GB ram, s LCD (tenký monitor), DVD, vhodná na win XP, office, exel, na bežnú prácu v kancelárii, doma na internet, skype, facebook, filmy, atď., je v 100% stave. Cena len 120 euro, doveziem - dohoda. Nie SMS. Tel.: 0940 880 445 R16 • MÓDA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R16 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,50 € s DPH

$Predám zánovný dámsky hnedý flaušový kabát s kožušín. golierom na stred. postavu ..M..za 250 eur . šedý prechodný plast voľného strihu ,XL,. za 100 eura golier ,,líšku.. za 300 eur. 0949 330 427. $Predám 2 náramk. hodinky zn. Prim. S dátumovníkom za 14 eur a bez za 7 eur. 0949 330 427 $Predám dámske svadobné topánky, biele, cena dohodou. Tel.: 0910 926 883

R18 • HOBBY - ZÁĽUBY Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R18 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,50 € s DPH

$Predám cimbal, cena dohodou 0944 444 218 R21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,50 € s DPH

$MED VČELÍ. OD MAJITEĽA. 0944360303 $Predám stroje na výrobu a predaj zmrzliny, pastér, výrobníky, vitríny, vaničky, presklené mraziaky. T. č. : 0905 749 725. R27 • ZOZNÁMENIA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP KE R27 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,50 € s DPH

$Som sympatická slobodná mamička s jedným záväzkom. Hľadám partnera od 30 do 48 rokov. Celé východné slovensko. Sms. Tel: 0915071035

KE 13-15 STRANA - 07

74-0083

• domy • chaty • garáže, prístrešky, altánky • drevené eurookná a obklady

www.drevodom.sk

34-0123

Po - Pi 8 74 0452 Tel.: 055/6 kx.sk iric kosice@d


DOMÁCNOSŤ

nielen pracovné odevy

Distribútor:

TRIČKOALBI

100% bavlna2 160g/m

VEĽKOSTI: S

Holubyho 12 040 01 Košice

- XXXL

MIKINABLOIS

100% bavlna 260g/m VEĽKOSTI: S - XXXL

2

5,90€ 11,00€

tel.: +421 55 699 8580 email: obchod@fedorko.sk web: www.fedorko.sk

od

KOŽENNÉ

1,39€

PRACOVNÉ POLTOPÁNKY

ŠĽAPKYUNUK : 41 - 46 VEĽKOSTI

VEĽKOSTI:

38 - 46

ŠORTKYMAX

DÁMSKERUKAVICE ÁMSKE ER

DO ZÁHRADY

VEĽKOSTI:

48 - 62 100% BAVLNA 260g/m2

6 6,90€

BEZPEČNOSTNÁ ŠPICA PU PODRÁŽKA ODOLNÁ VOČI KYSELINÁM

5,99€

12,00€

12,00€

+ DARČEK V HODNOTE

2,01€

DETSKÉ

24,00€

9,99€

15,90€

EMERTONCAMOUFLAGE SET BUNDA

RUKAVICE

14,00€

& NOHAVICE S NÁPRSENKOU VEĽKOSTI:

48 - 62

CENOVÝ TRHÁK EMERTONKIDSCAMOUFLAGE

90,00€

37,80€

VEĽKOSTI:

62,00€

27,80€ 2 0€

+

DARČE K ZDARM A V HOD NOTE 3 SET VE 5,72€ 3/4 NO STA A HAVIC EMERT

ON

116 - 152

+

E

DARČE K ZDARM A V HOD NOTE 2 2,94€ SOFTSH ELL BUNDA EMERT

ON

Ceny vrátane DPH. Platnosť akcie do 17.05.2013 alebo do vypredania zásob.

KE 13-15 STRANA - 08


DOMÁCNOSŤ VETROVKA FOIX UNISEX : VEĽKOSTI S

XXXL

38,00€ SŤ ŽNO MO CHO U D O JEDN IŤ DO L ZBA CKA VRE

16,90€

BUNDA BUN NDABO BOVIDLADY

+

37,00€

VEĽKOSTI: XS

DARČEK V HODNOTE

ŠPORTOVÉ

V HODNOTE

MULTIFUNKČNÁ

OKULIARE

ŠATKA

NELLORE

KOLYMABOY

30,00€ 3

+

14,90€ 90€

DARČEK 2,00€ V HODNOTE

BASEBALLOVÁ

ČIAPKA TULLE-ČIERNA

RUKAVICEJACDAW VEĽKOSTI OS :

BUNDACHIRU BUNDACH

6 - 10 0

UNISEX

1,99€

KOŽENNÉ VEĽKOSTI:

VEĽKOSTI: S

- XXXL

19,90€

49,00€ 49,

KOLYMAGIRL

VEĽKOSTI TI

16,90€

+ DARČEK 4,22€

6,18€

DETSKÉ TSKÉSOFTS SOFTSHELLBUNDY DY : 116 - 140

- XXL

+ DARČEK 4,22€ V HODNOTE

MULTIFUNKČNÁ

ŠATKA

SANDÁLEWULIK OBUV PANDAFARMER

41 - 46

27,00€

5,00€

15,90€

VEĽKOSTI:

37 - 48

PRACOVNÁ OBUV Z KVALITNEJ VODEODOLNEJ KOŽE, PODRÁŽKA ODOLNÁ DO 300°C

+

26,90€

47,00€

DARČEK

V HODNOTE 1,50€ ZZÁHRADKÁRSKE

R RUKAVICE

+ DARČEK

+ DARČEK

PONOŽKY DABIH

PONOŽKY DABIH

V HODNOTE

...a kde všade nájdete naše produkty?

LEMI BB s.r.o. Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica www.lemi.sk REMKO s.r.o. Medený Hámor 5, Banská Bystrica www.remko-cerva.sk HSQ SLOVAKIA s.r.o. Fraňa Kráľa 10A, Brezno www.hsqslovakia.sk KAJO (Milan Kurnota) M.R.Štefánika 2270, Dolný Kubín www.kajo-dk.sk REMPPOL (Igor Poláčik), Pribinova 15, Hlohovec FEDORKO s.r.o. Holubyho 12, Košice www.fedorko.sk CARMAT (Ján Francisci) Námestie SNP 128, Krupina www.carmat.sk MIPOL (Miloš Polák), Mestský Majer 2, Levice www.mipolsk.sk RETRO LC s.r.o. Podjavorinskej 21, Lučenec www.retrolc.sk SCHIPRO SK s.r.o. Kuzmányho 20, Martin www.schipro.sk WINTEX s.r.o. Hollého 60, Michalovce www.wintex.sk

2,45€

V HODNOTE

2,45€

MLZ plus s.r.o. Coboriho 1, Nitra www.mlz.sk EUROMARK s.r.o. Trenčianska 1881/23, Nové Mesto nad Váhom www.euromark.sk DUAL BP s.r.o. Turecká 49, Nové Zámky www.dualbp.sk KADO (Karol Dudinský) Suchoňova 4, Poprad www.pracovneodevykado.sk PRO Safety SK s.r.o. Tarasa Ševčenka 2/A, Prešov www.prosafety.sk BVH s.r.o. M.R.Štefánika 35, Prievidza www.bvh.sk KZLM - TILIA s.r.o. Bystrická cesta 49/182, Ružomberok www.tilia.sk GOLITEX (Dominik Goliáš) OC DOMINO Námestie slobody 42, Sabinov www.golitex.com MAJSTER CENTRUM s.r.o. Zimná 87, Spišská Nová Ves www.majstercentrum.sk REMESLO MJ (Miloš Jurči) Pri OD TESCO, Tvrdošín www.rmj.sk MOGER (Ondrej Gergel), T.G.Masaryka 325/2, Zvolen www.moger.sk CIBEX, s.r.o. Kamenná 11, Žilina www.cibex.sk

41-0136

Ceny vrátane DPH. Platnosť akcie do 17.05.2013 alebo do vypredania zásob.

KE 13-15 STRANA - 09


74-0071

34-0027

STAVIAME

WELLNESS PRE 2 OSOBY V HOTELI REGIA*** POD BOJNICKÝM ZÁMKOM

58%

Cena kupónu zahŕňa: - 2x ubytovanie v dvojposteľovej izbe pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - stolný tenis pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness pre 2 osoby - 60-minútový vstup do wellness pre dvoch priamo v hoteli (sauna, vírivka) pre 2 osoby - zľava 60% na masáž

Pôvodná cena 188€ teraz len za 80€ Informácie na 0917 78 78 78 Len v pracovné dni od 9.00 - 17.00

34-0029

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

KE 13-15 STRANA - 10


Hľadáš bzzik lepšiu prácu? www.bzzik.sk !!!PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA!!!

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber.

Vyskúšajte niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom.

Zabezpečujeme: Požadujeme: - Plat 900 euro mesačne v čistom - svieže vystupovanie - Firemné auto - kreatívne zmýšlanie - Ubytovanie pre ľudí - schopnosť komunikovať s problémovým dochádzaním - chuť učiť sa - Bezplatné zaškolenie - Bonusy na prepravu Kontakt: 0911 360 059

!!!VHODNÉ PRE ABSOLVENTOV A ĽUDI BEZ PRAXE!!!

PRENAJMEM

zabehnutú reštauráciu 0905 23 44 25

2

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber. Neposielajte životopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi známymi

Vytvorte si profesionálny oonjednoducho osickživotopis .k l

Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho

ine.s w wfirmy a pracovné ponuky, ktoré k vás zaujímajú wSledujte

Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

Hľadajte ľudí jednoduchšie!

Hľadajte ľudí jednoduchšie!

9 krokov k lepším zamestnancom

9 krokov k lepším zamestnancom

Choďte na bzzik.sk/registracia.

1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

2

Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

3

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

3

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

4

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

5

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

5

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

6

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

6

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

7

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

7

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

9

Vyberte si balík na mieru. Na Bzziku máte k dispozícii na výber niekoľko biznis balíkov. Od základného balíka Basic až po VIP balík pre veľké pracovnégentúry. Kompletný cenník si môžete pozrieť na bzzik.sk/cennik. Do septembra 2012 je služba Bzzik bezplatná v plnom rozsahu.

9

Vyberte si balík na mieru. Na Bzziku máte k dispozícii na výber niekoľko biznis balíkov. Od základného balíka Basic až po VIP balík pre veľké pracovnégentúry. Kompletný cenník si môžete pozrieť na bzzik.sk/cennik. Do septembra 2012 je služba Bzzik bezplatná v plnom rozsahu.

74-0036

1

01

P

KRÁSA-REL

Vyskúšajte niečo nové!

Spojte sa so svojimi známymi

AU

09-112

3

a ihneď prijímame ľudí na predaj televízii MAGIO.

BA KE 12-xx 13-15 STRANA - 01 11

34-0126

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu Choďte na bzzik.sk/registracia.

23-0102

2

DO

1

47 0170

Choďte na bzzik.sk/registracia.

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

Otvorili sme nové pracovisko TELEKOM-partner v Prešove

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu 1

www.bzzik.sk

74-0119

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

bzzik


37-0011

0903 744 770 0905 397 016

SLUŽBY

KE 13-15 STRANA - 12


54-0071 TT13

STAVIAME

KE 13-15 STRANA - 13


vá inzercia inak

ení inzerenti.

ov máte možnosť využívať v našich novinách u inzerciu. Nie vždy sa nám ju však podarilo iekedy sme dokonca museli z priestorových euverejniť vôbec. Tento stav bol spôsobený viny existujú iba z príjmov platenej inzercie ala prednosť pred vami podanou riadkovou

aný riadkový inzerát bol doteraz časovou strany. Vy ste museli prísť na naše zberné textom, prípadne si nájsť čas na napísanie e následne vaše inzeráty museli prepisovať, sť evidenciu o ich zaradení do vydania, čo ahocenného redakčného času. t bol na druhej strane občiansky. Možno ste s tým, že za predajom bytu, alebo auta sa nakateľ (realitná kancelária alebo autobazár, iné), ané pravidlá občianskej, riadkovej inzercie. lužby skvalitniť. Chceme uverejňovať vami zeráty načas a vytvoriť aj v rámci redakcie ej agende, ktorá sa týka riadkovej inzercie. estnanosť v rámci firmy v týchto neľahkých ch. Chceme, aby nebola riadková inzercia eľmi, ktorí z nej doteraz profitovali bez poty. eme, aby sa občianska inzercia z našich , sme nútení pristúpiť k riešeniu, ktorým je vej inzercie s účinnosťou od 1. marca 2013.

STAVIAME Občianska riadková inzercia po novom

Už nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor.

Ako sme vás informovali už v minulom čísle, riadkovú inzerciu si môžete od teraz podať cez SMS.

ednáte riadkovú inzerciu získate niekoľko d:

s - už nemusíte chodiť na zberné miesta, riadkovej inzercie vám bude stačiť poslanie dlia vašej obývačky. Ušetrený čas s behaním pomere k cene SMS sa vám tak niekoľko-

ude vždy priestor - spoplatnením služby sa inzerátu, ktorý sme povinní uverejniť. bu poskytujeme v spolupráci s mobilnými Vami podaný inzerát bude vyúčtovaný na o operátora. za 30 znakov riadkového inzerátu začína už rubrikách Reality a Auto moto bude cena len konkrétne 0,30 €.

čísle uverejníme kupón om ako postupovať pri skej inzercie prostred-

Je to jednoduché...

Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín KOŠICKO

penie. Vaša redakcia.

Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

 Napíšte SMS v tvare: RP medzera KE medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP KE R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX  Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom.  Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

kategória B

kategória A

0,70 €

0,50 €

1,40 €

1,00 €

2,10 €

1,50 €

2,80 €

2,00 €

3,50 €

2,50 €

4,20 €

3,00 €

4,90 €

3,50 €

5,60 €

4,00 €

6,30 €

4,50 €

7,00 €

5,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 055 / 678 04 36. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

MADUX s.r.o.

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

www.madux.sk

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! 210x150

240x150

120x150

180x150

150x150

€ ,90

€ ,90

€ ,90

€ ,90

0€

4

12

64

9

15

4

11

90x230 90x150

0€

,9

99

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH. Ceny platia pri objednaní montáže. Ku každému oknu MIKROVENTILÁCIA ZDARMA !!!

AKCIA Do 30.04.2013 dovoz okien za 1€.

AKCIA

AKCIA

za 1€.

Do 30.04.2013 vonkajšia farba alebo žalúzie za 1 €

Do 30.04.2013 Vonkajšie parapety a montáž žalúzií

,9 84

+90 €

,

49

AKCIA Do 30.04.2013

Demontáž okien a odvoz starých okien za 1€.

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 6 komorového profilu 70mm

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Celoobvodová otepľujúca výplň, pri 3-skle koeficient priepustnosti U=0,5 W/m2K

DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

ZDARMA:

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

MADUX

Vaše staré okná

10,- € za KUS

pri podpise zmluvy

LEN U NÁS:

- NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

Okná do 7 dní 34-0058

Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kúpa A  R3 Auto-moto rôzne A  R4 Byty-kúpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-výmena A  R7 Byty-prenájom A  R8 Domy, chaty-kúpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenájom A  R11 Pozemky, záhrady-predaj A  R12 Pozemky, záhrady-kúpa A  R13 Vzdelávanie A  R14 Hľadám prácu B  R15 Elektro-technika B  R16 Móda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-záľuby B  R19 Športové potreby B  R20 Rôzne kúpa B  R21 Rôzne predaj B  R22 Všetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 Bývanie B  R25 Dielňa – záhrada B  R26 Darujem B  R27 Zoznámenia B

od

Výmena balkónovej steny v cene 1.150€

649,-€

KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, Kežmarok Tvarožňianská 14, 0908 995 976, e-mail: maduxkk@centrum.sk,NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, MICHALOVCE Námestie Osloboditeľov 39 (pod Elanom), 0902 085 260. maduxmi@madux.sk , BRATISLAVA Obchodná ulica č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Objekt Radomka, ul. kapitána Nálepku 156/1 0911 915 333

KE 13-15 STRANA - 14


STAVIAME, ZĽAVY firma BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ POSUVNEOTOČNÉ systém IVETA

RÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ A TERÁS POSUVNÝM SYSTÉMOM systém TERMO plus

PRÍSTREŠKY STRIEŠKY

základná cena

650 €

základná cena

Detoxikačné náplaste BioMagick

z hliníka, ocele, dreva

TERASY

www.promontca.sk promont@promontca.sk mobil: 0918 623 064

69-0074

� � �

VÝHODY

sklá je možné skladať k bočnej stene, 100% vysklenie kalené sklá 6 mm bez zvislých rámov uzamykanie lódžií obmedzenie hlučnosti a prašnosti jednoduché umývanie z vnútra balkóna

FM transmitter do auta

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

23€

35€

74 %

74%

Náplaste odstraňujú toxíny cez kožu. Balenie obsahuje 14 kusov náplastí + bonus pri kúpe 4 ks Teraz za 1ks zdarma

Skvelý LCD displej - je možné vložiť SD kartu či USB kľúč slúži ako MP3 prehrávač.

Teraz za

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

74-0015

500 €

8,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Gyro bowl miska pre deti

Magická svietiaca korytnačka na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

13,90€

34-0069

25€

Tieto noviny sú tlačené na papieri s podielom recyklovaného vlákna.

65%

60%

Miska sa otvorená otáča o 360 °, ale obsah sa nikdy nevysype. Praktická, ale aj hravá a zábavná. Je možné umývať Teraz za v umývačke riadu.

Projekcia nočnej oblohy na steny a strop - korytnačka svieti vo farbách: jasná modrá, jasná zelená a jemná jantárová Teraz za

4,99 €

9,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Multifunkčný mixér

Okuliare pre vodičov

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

53€

35€

46%

83%

Ideálny pre nápoje, zmrzliny, našľahanú ľadovú kávu a podobne. Možnosť výberu z farieb: biela, červená Teraz za

Okuliare celkovo zlepšujú kvalitu a komfort videnia pri ceste autom a to vďaka polykarbónovým sklám. Teraz za

29 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

12-0018

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Vážime si naše životné prostredie!

KE 13-15 STRANA - 15


STAVIAME

Ing.

34-0099

74-0082

34-0007

34-0086

Bc.

  

     2E;FC :  

   

*% +%*

34-0010

,-,-.!/

  !"#!$ %&!$ '()!$ ;!$,</

 

  

=-,-.#!>!$,<%?@ 3'/D

  ABC 

12-0095

%% 0+%  9 12')3,45 278 2'6

REKONĹ TRUKCIE BYTOV - obklady, dlaĹžby - maÄžby, omietky - plavajĂşce podlahy

KE 13-15 STRANA - 16

46

0903 561 720

74-0116

74-0072

27-0001

Aj na splĂĄtky

Kosicko 13-15  

Kosicko 13-15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you