Page 1

37-0003

34-0289

33-0083

74-0175

34-0008

37-0166

37-0220

POZOR!!! Tematická príloha TIPY NA VIANOČNÝ DARČEK strana 5.

1RYRRWYRUHQ½

67.

STK + EK STK Jazero KOŠICE

BEZ ČAKANIA uvádzacie ceny www.stkkosice.sk

055/304 57 27

37-0245

34-0008

Objednávky

VÝHODNÉ PÔŽIČKY VÝHODNÉ PÔŽIČKY OD 350 DO 100 000 EUR HYPOPÔŽIČKA NA ČOKOĽVEK!

0918 709 028

94-0157

Štúrova 8 (oproti OD DARGOV) 34-0xxx

číslo 48 30. novemer 2012


EXTRA TVPROGRAM

PONDELOK

3. december 2012

37-0271

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:10 Bez servítky - LELKEŠOVCI 09:05 Kobra 11 XII. 9/10 10:05 Strážca 12:15 FARMA 13:40 FARMA - DUEL 15:30 Priatelia IX. 11/24 16:00 Dr. House III. 11/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 18:00 Bez servítky FARMÁRI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 21:45 MASTERCHEF 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF - Najväčšia kuchárska show 22:55 Dva a pol chlapa IX. 11/24 - PREMIÉROVÁ SÉRIA 23:15 Nočné Televízne noviny 23:45 Dr. House III. 11/24 00:40 Moja dcéra nie je vrah 02:25 Kobra 11 XII. 9/10 04:00 Bez servítky - FARMÁRI 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:50 Súdna sieň: Skoro ma zabila učiteľka 08:55 Súdna sieň: Hovädo vedľa mňa 10:00 Najkrajšie bývanie II. 16 11:00 Áno, šéfe USA V. 14 12:00 NOVINY o 12:00 13:30 2012 SRDCE PRE DETI 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SÚDNA SIEŇ: Zlodeji 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 21:35 Dr. Dokonalý 20:20 Panelák: Anička v krajine zázrakov 21:35 Dr. Dokonalý: Tetovanie 7 - Slovenský dramatický seriál (2012). Hrajú: T. Maštalír, E. Sakálová 22:40 Hadí kráľ 00:35 Mafstory: Tajná agentka 01:40 Hory majú oči 2 03:20 KRIMI 03:45 NOVINY TV JOJ 04:10 Črepiny  04:50 SÚDNA SIEŇ: Zlodeji 05:05 Dámsky klub 06:25 Správy STV 07:20 Práca pre teba 07:30 Vojna kuchárov 08:00 Duel 08:35 5 proti 5 09:20 Galileo 09:55 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania II /4./ 10:55 Sila lásky V. 5 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:10 Žena na úteku 35 15:05 Doktorka Quinnová III.15:50 Práca pre teba 20:10 Zásnuby, svadby, zväzky 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 18 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:10 Zásnuby, svadby, zväzky - Romantická komédia, Francúzsko 2004 21:50 Reportéri 22:15 Hlavný podozrivý - newyorské prípady 9/13 23:00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania II /4./ 00:00 Doktorka Quinnová III.

34-0010

37-0007

34-0007

37-0194

74-0290

74-0174

37-0001

SLUŽBY

KE 12-48 STRANA - 02


37-0006

74-0126

27-0000

37-0080

37-0123

SLUŽBY

Máte zažívacie, kožné, dýchacie a iné zdravotné problémy?

Ponúkame úèinnú pomoc

KE 12-48 STRANA - 03

Info: 0910 939 512 www.komhelp.meu.zoznam.sk

52-0594

34-0105

Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM dokáže odhaliĢ ložiská baktérií, vírusov, mykóz, helicobaktera, kvasiniek a iných parazitov, ktoré sú spúšĢaèmi zdravotných problémov a únavy. Navrhneme vám terapiu moderným biopreparátmi Starlife, ktoré bez ved¾ajších úèinkov detoxikujú a regenerujú organizmus. Odborné bezbolestné vyšetrenie v cene 15 € je vhodné aj pre deti.


SLUŽBY TVPROGRAM JESENNÉ

SUPER AKCIE 180x150

90x240

169,90 €

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE

390 €

s montážou a vysprávkami

Záruka 10 rokov

N Najúspornejšie okná na trhu EENCORE UW=0,77W/mK

OKNÁ DO 7 DNÍ

U

IER

M NA

34-0033

PRI KOMPLET. REK. BYTU-DOMU, KUCHYNSKÁ LINKA ZDARMA

UTOROK

4. december 2012

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:20 Bez servítky FARMÁRI 09:15 Kobra 11 XII. 10/10 10:15 Malé klamstvá 12:20 V tieni zločinu II. 14/22 13:15 Mentalista III. 19/24 14:15 FARMA 15:30 Priatelia IX. 12/24 16:00 Dr. House III. 12/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:20 POČASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servítky - FARMÁRI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTO23:25 Dr. House VÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA 21:40 HORÚCA KRV 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 Dr. House III. 12/24 - Seriál, USA, 2006-2007. Hrajú: H. Laurie, L. Edelsteinová 00:20 Mentalista III. 19/24 01:15 Malé klamstvá 02:50 Kobra 11 XII. 10/10 04:00 Bez servítky - FARMÁRI 05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Zdedil dosť 08:50 Panelák: Koniec Mafie 10:00 Najkrajšie bývanie II. 17 11:00 Áno, šéfe USA V. 15 12:00 NOVINY o 12:00 13:15 SÚDNA SIEŇ: Zlodeji 14:15 Panelák: Koniec Mafie 15:15 Hoď svišťom II.: Ďurova žena 1 16:00 Kosti VI. 4 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SÚDNA SIEŇ: Andulka v trenkách 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 21:30 Pod povrchom JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Bližšia košeľa než kabát 21:30 Pod povrchom 34 - Slovenský seriál (2012). Hrajú: M. Igonda, L. Lapišáková 23:00 Kosti VI. 4 00:00 Farmár hľadá ženu 01:20 Mafstory: Rusovlasý Sergej 02:20 Neporaziteľná Jane: Ťažko ju zabiť! 17 03:10 Pod povrchom 34 05:20 Dámsky klub 06:40 Správy STV 07:35 Práca pre teba 07:45 Vojna kuchárov 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania II. /5./ 11:00 Sila lásky V. 6 11:50 Práca pre teba 12:00 Poludňajšie správy 12:10 Dámsky klub 13:40 Postav dom, zasaď strom 14:10 Žena na úteku 36 15:00 Doktorka Quinnová III. 15:50 Práca pre teba 23:20 R.I.S. Oddelenie vedeckého... 16:00 Správy STV o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 19 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:10 Doktor z hôr - Nové osudy II.: Smútok z rozlúčky 5/13 20:55 Filmoviedky: Nočný trezor 22:25 Luther II. 1/4 23:20 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania II. /5./ - Kriminálny seriál, Taliansko 2005 00:10 Doktorka Quinnová III.

1.konsolidačná, s.r.o. dražobná spoločnosť

34-0334

74-0202

37-0194

AUTO-MOTO

Dražba

Dražba 4 izb. bytu po celkovej rekonštrukcii v Košiciach - Prvé opakované kolo dražby (celkovo druhé kolo) K. ú. Terasa, obec Košice Západ, zapísaná: na LV č. 14584 ako:

Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0917/112 354, 0905/ 329 523, www.1konsolidacna.sk

KE 12-48 STRANA - 04

02-0356

27-0164

A. byt č. 14 •na 7.p. vo vchode 10 nachádzajúci sa v •v byt. dome Slobody 8,10,12 so súpisným č. 237 na parcele č. 374 •v byt. dome Slobody 8,10,12 so súpisným č. 237 na parcele č. 375 •v byt. dome Slobody 8,10,12 so súpisným č. 237 na parcele č. 376 B. podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu vo veľkosti 251/10000 – ín k celku, C. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 251/10000 – ín k celku k pozemku: •parcela registra„C“, parcelné č. 374, druh pozemku: Zastavané pl. a nádvoria, výmera 196 m2, •parcela registra„C“, parcelné č. 375, druh pozemku: Zastavané pl. a nádvoria, výmera 196 m2, •parcela registra„C“, parcelné č. 376, druh pozemku: Zastavané pl. a nádvoria, výmera 195 m; Miesto dražby : Notársky úrad: Mgr. Martina Sobinkovičová, Košice 040 01, Letná 45 Čas: 7. 12. 2012 o 13.30 Hod. Najnižšie podanie: 63.225,- Eur Dražobná zábezpeka: 10.000,-Eur Minimálne prihodenie: 100,- Eur Obhliadku je možné vykonať po dohode s dražobníkom


Tipy : na

POLARIZAČNÁ LIEČEBNÁ BIOLAMPA

Vianoce, Vianoce, prichádzajú... Určite to poznáte. Husto sneží, pod nohami čľapkanica, pred vami kopec ľudí a neuveriteľná tlačenica.

Pôvodná cena

299 €

37-0277

Zohnať vianočný darček, ktorý by človeka potešil nie je vôbec jednoduché! Len si spomeňte na minuloročné Vianoce – mnohí sa naháňali po obchodoch ešte pred štedrou večerou, len aby svojej manželke, synovi či babke kúpili niečo, čo je nielen milé, krásne, ale aj trošku praktické. Ak patríte skôr k tým zodpovednejším „Ježiškom“, ktorí si darčeky pripravia niekoľko týždňov dopredu, navyše ich stihnú precízne a originálne zabaliť, určite sa poriadne potrápite, kým vymyslíte ten správny darček pre svojho blízkeho?

Tlakomer TENSOVAL Duo control

Teraz za

148 € Polarizačná biolampa značky Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom: svetelný lúčový filter (žltý + modrý + červený), sieťový adaptér, digitálny časovač, bezpečnostný kufrík, podrobný návod v slovenčine, záručný list

ActionCam

Darujte si adventný pobyt v Prahe :

HOTEL PRAGA**** 1885

na Pôvodná ce

76€

50%

Nie ste si istý, čo vašich najbližších poteší najviac? Našťastie, mnohé obchody vám v tomto prichádzajú na pomoc. Vyberte si niektorú z ich darčekových poukážok! Svojim najmilším tak môžete darovať vianočné prekvapenie ušité na mieru, pretože si môžu vybrať presne to, čo sa im z ich ponuky páči najviac a vy sa vyhnete nepríjemnému pocitu. Veď úprimne, vložiť peniaze do obálky, nie je bohviečo...

Výhody ActionCam: miniatúrne rozmery a hmotnosť, vynikajúca kvalita obrazu, žiadne káble ani DVR zariadenie Teraz za

38 €

cena zahŕňa: Ubytovanie na dve noci pre dve osoby. Raňajky Izba STANDARD Luxusný apartmán, v ktorom spával Albert Einstein Pôvodná cena 136€ teraz len za 68€ Informácie na 0917 78 78 78

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Výberom obchodu, v ktorom kúpite darčekovú poukážku, dáte obdarovanému najavo, aký darček ste si preňho predstavovali. Hlavne dámy sa vám poďakujú, keď si budú môcť samé, podľa svojich predstáv, vybrať v labyrinte vôní, čižiem a iných čisto ženských vecičiek.

37-0266

Čsl. Armády 18, Košice, tel: 055 6964 214

37-0277

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Rozhodli sme sa, že vám trošku pomôžeme. Obchody a obchodíky sme pobehali za vás. Dôsledne sme posúdili ich vianočné ponuky a vybrali sme pre vás to najlepšie z najlepšieho. Tak sa posaďte, vyberajte a porovnávajte v teple vášho domova. Ale poponáhľajte sa, nie ste jediný a ľahko sa može stať, že sa vám, niečo konkrétne, už neujde. Darčeky z tejto ponuky sa rýchlo míňajú. A ak naozaj chcete mať istotu, neváhajte, zavolajte si priamo do predajne a svoj darček si nechajte odložiť na vaše meno.

61 €

CAMELIA

Legíny DENIM na Pôvodná ce

19,99€

Ak vám váš blízky stojí za to, aby ste sa trochu potrápili a našli pre neho niečo originálnejšie ako pyžamu, alebo klasické ponožky, darujte mu zážitok! Prinášame vám poukážky od agentúr, ktoré ho zoberú za hranice bežných dní.

74-0332

Skvelým nápadom môžu byť aj poukážky na zážitok!

Dlhé legíny riflového vzhľadu so zipsom. Kvalitný materiál: 80% bavlna a 20% spandex

Rukavice na dotykový displej

Teraz za

Prezrite si naše stránky a do uponáhľaných vianočných ulíc vykročte už pripravený!

11,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

na Pôvodná ce

12,99€

KYCH? UŽ MÁŠ DARČEK PRE BLÍZ

S rukavicami na dotykový displej môžete ovládať Váš telefón s rukami v teple.

Teraz za

NR KE12 12-48 47 STRANA STRANA- 02 - 05

74-0162

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

74-0332

74-0206

74-0252

34-0070

7,50 €


Tipy : na

Darujte si adventný relax v poľských Tatrách:

Darujte si adventný pobyt v Prahe :

HOTEL PRAGA**** 1885

WELLNESS POBYT V PENZIÓNE **** KLIMEK

50%

cena zahŕňa: Ubytovanie na dve noci pre dve osoby. Raňajky Izba STANDARD Luxusný apartmán, v ktorom spával Albert Einstein

50% Protišmykové návleky

Perly na Pôvodná ce

40,90€

Pulóver Stripes

Luxusný vianočný stromček

Pôvodná cena 136€ teraz len za 68€ Informácie na 0917 78 78 78

na Pôvodná ce

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

na Pôvodná ce

24,99€

116€

Propolisová masť na Pôvodná ce

19,99€

na Pôvodná ce

9€

Módny pulóver Stripes z novej kolekcie jeseň/zima v štyroch farebných prevedeniach.

Kráčanie na snehu či ľade môže byť odteraz zábava a trendy!

Teraz za

10,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Hojivá propolisová masť s včelím medom je určená najmä pre ošetrenie suchej, popraskanej a podráždenej Teraz za pokožky.

Teraz za

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

na Pôvodná ce

40€

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Ionizéry a zvlhčovače vzduchu Pôvodná cena

126 €

Teraz za

49 €

Sprchové panely už od 19,90 € doplnia a spríjemnia pobyt vo Vašom sprchovom kúte!

Teraz za

19,90 € 74-0111

40 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Sprchové panely

4,50 €

Elektrická zubná kefka Oral-B Professional Care 7500 vysoko účinná metóda čistenia zubov Teraz za

12,99 €

72 €

19,90 €

Elektrická kefka

na Pôvodná ce

179€

Špeciálna technológia výroby ihličia. Ihličie kopíruje 3D tvary skutočného smreku a je použité na vetvičkách. Teraz za

Set šperkov je vyrobený z pravých bielych perál. Pozostáva z náušníc, prsteňa a prívesku s retiazkou. Teraz za

cena zahŕňa: Pobyt pre dve osoby s raňajkami v Penzióne **** Klimek na 2 noci - v poľských kúpeľoch Muszyna Złockie hodinový vstup do fitness centra, hodinový vstup do soľnej jaskyne, hodinu bowlingu Vstup do rekreačného strediska Aqua parku neobmedzene počas celého pobytu. Pôvodná cena 180€ teraz len za 90€ Informácie na 0917 78 78 78

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Ionizér Panasonic Nanocare EH-2424. Prístroj na ionickú paru je riešenie na starostlivosť, hydratáciu a čistenie tváre.

Pôvodná cena

149 €

Teraz za

79 €

Zvlhčovač vzduchu Boneco 7135. Máte suchý vzduch v miestnosti? Ponúkame Vám riešenie, kvalitný zvlhčovač vzduchu vhodný aj pre alergikov.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

www.kosickoonline.sk

KE 12-48 STRANA - 06

37-0279

74-0XXX

VIANOCE SÚ PREDO DVERMI


34-0283

STAVIAME

37-0261

AUTO-MOTO

SLUŽBY PONÚKAME: - stavby rodinných domov na kľúč - rekonštrukcie rodinných domov - sadrokartónové stierky - rekonštrukcie kúpeľní - obklady a dlažby - montáž sadrokartónov - pokládka zámkových dlažieb - zatepľovanie rodinných domov a bytových domov

KE 12-48 STRANA - 07

PRI REKONŠTRUKCII KÚPELNE VÁM VŠETOK MATERIÁL DOVEZIEME ZDARMA!

80-0257

34-0015

ZÁRUKA NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE 5 ROKOV !


DOMà CNOSŤ-SLUŽBY

74-0084

37-0002

TVPROGRAM

Zasklievanie balkĂłnov, plastovĂŠ rolety, plastovĂŠ obklady, lexanovĂŠ prĂ­streĹĄky, drevenĂŠ altĂĄnky, zimnĂŠ zĂĄhrady ...

ZIMNÉ Zà HRADY PVC - ALU

tine, Ä?asĹĽ StrĂĄne, 700m2 (23x30m), cena dohodou. T.Ä?.: 0905 925 991. $ PredĂĄm kvalitnĂŠ jablkĂĄ na zimneĂŠ uskladnenie, zn.lacno: Tel.: 055 696 22 27

0908 320 642 0944 442 668

rolex.montaze@gmail.com

69-0132

ny e c ĂŠ n Ä? n e r u k n o k z be

www.mdrolex.sk

ďż˝ cou rozhodnutia

ve e j a k s LĂĄ

u e . o k c i s o www.k ZikaznĂ­cky servis 02  

RN ýiastka Meno Priezvisko RodnÊ Þíslo ýíslo 2P ýíslo úÞtu.yd banky Adresa Mesto P6ý Hrubý mesaÞný príjem Doba splatnosti

- bez skrytých poplatkov - bez potvrdenia o príjme - bez ruÞenia - bez osobných stretnutí - bez overovania úverovÊho registra

6M6 p{üiÞka äLDGDMWH]DVODQtP606YWYDUH

Ă„RN Ă˝iastka Meno Priezvisko RodnĂŠ Þíslo ýíslo 2P ýíslo úÞtu.yd banky Adresa Mesto P6Ă˝ HrubĂ˝ mesaĂžnĂ˝ prĂ­jem Doba splatnosti“ na tel Þíslo

0902 028 028 alebo

2N/INE p{ĂĽiĂžka QDVWUiQNH

:::)ERRA7UM6.

3R3LDKRG 6RÂąKRG

ferratum@ferratum.sk www.ferratum.sk PoĂĽiĂžiani Ăžiastka

Doba splatnosti

6plateni Ăžiastka

Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź

GQt GQt GQt GQt GQt GQt GQt GQt GQt GQt GQt GQt GQt

Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź Âź

5301 GÄ–RYHS{ĂĽLĂžN\ 5301 GÄ–RYpS{ĂĽLĂžN\ 030085

CH�BAJÚ Và M PENIAZE pred výplatou? 3RüLÞLDPH9iP25 - 350 EURUêFKORD

STREDA

NakoÄžko riadkovĂĄ obÄ?ianska inzercia je u nĂĄs bezplatnĂĄ, redakcia nezodpovedĂĄ za prĂ­padnĂŠ nezrovnalosti v nekomerÄ?nom inzerĂĄte. Za obsah inzerĂĄtu zodpovedĂĄ zadĂĄvateÄž. RiadkovĂĄ obÄ?ianska inzercia sa podĂĄva len e-mailom (s diakritikou). Nie telefonicky, nie poĹĄtou!!! Zdarma uverejĹˆujeme iba obÄ?iansku riadkovĂş inzerciu nekomerÄ?nĂŠho charakteru, ktorej predmetom sĂş sĂşkromnĂŠ zĂĄleĹžitosti neziskovĂŠho charakteru, a tĂĄto nie je nĂĄrokovateÄžnĂĄ. VydavateÄž si vyhradzuje prĂĄvo po osobnom posĂşdenĂ­ inzerciu neuverejniĹĽ. DĺŞka podanĂŠho inzerĂĄtu musĂ­ byĹĽ maximĂĄlne 300 znakov. DlhĹĄie inzerĂĄty nebudĂş uverejnenĂŠ. Jeden zadĂĄvateÄž s  jednĂ˝m telefĂłnnym Ä?Ă­slom mĂĄ prĂĄvo zadaĹĽ maximĂĄlne 2 rĂ´zne inzerĂĄty. TOP INZERO $ PredĂĄm 21ĂĄrovĂ˝ SP pozemok s malĂ˝m domÄ?kom,IS pri dome,v obci Biel,okres TV. Cena 5500 Eur. Tel.: 0903/486 385 $ Darujem starĹĄie zachovalĂŠ skrine za vlastnĂ˝ odvoz. Jeden set je typ dreva tmava cca Ä?ereĹĄĹˆa – lak. Rozmery ĹĄĂ­rka 90cm x výťka 54cm x hlbka 40cm. Ide o 2 skrine s poliÄ?kou, periĹˆĂĄk s podstavcom, skriĹˆa s 2 ĹĄuflĂ­kmi a ĂşloĹž. Priestorom. Darujem Ä?alej inĂ˝ set stare skrine (svetlĂŠ drevo, hnedoĹžltĂŠ) – periĹˆĂĄk 1mx65cmx48cn s podstavcom+ skriĹˆa s poliÄ?kou, veÄžkĂĄ skriĹˆa 1mx153cmx60cm s podstavcom, Ä?alej veÄžkĂ˝ prac. StĂ´l-starĂ˝ so 4 ĹĄuflĂ­kmi 170x75x70cm. Konakt: 0904 117 088 $ PredĂĄm 2- izb.byt tehl.v Pezinku na 1.posch. blĂ­zko centra, v peknom prostredĂ­. Obchod, ĹĄkola neÄ?aleko. Tel.: 0911 540 550. $ KĂşpim 3. izbovĂ˝ byt v tichĹĄej lokalite na KVP alebo Terase, FurÄ?i, Juhu najmä Ĺ˝eleznĂ­ky, Jazere prĂ­padne aj v obci do 10 km od KE. Cena dohodou. Nie som RK. VolaĹĽ len od utorka do soboty od 8.oo do 17. oo hod. Tel.: 0905 203 406. $ PredĂĄm stavebnĂ˝ pozemok v Mar-

5. december 2012

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 TelerĂĄno 08:10 Bez servĂ­tky - FARMĂ RI 09:05 Kobra 11 XIII. 1/12 10:05 Air Force Two: V rukĂĄch rebelov 12:00 HORĂšCA KRV 13:10 Mentalista III. 20/24 14:05 FARMA 15:20 Priatelia IX. 13/24 16:00 Dr. House III. 13/24 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:20 POÄŒASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez servĂ­tky - FARMĂ RI 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 00:50 ÄŒas zabiĹĽ 20:00 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:10 POÄŒASIE 20:20 MODRÉ Z NEBA 22:30 NoÄ?nĂŠ TelevĂ­zne noviny 22:55 Dr. House III. 13/24 23:50 Mentalista III. 20/24 00:50 ÄŒas zabiĹĽ - Triler, USA, 1996. HrajĂş: M. McConaughey, S. L. Jackson 03:10 Kobra 11 XIII. 1/12 04:15 Bez servĂ­tky - FARMĂ RI 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:45 SĂşdna sieĹˆ: HrdĂ˝ syn 08:50 PanelĂĄk: Dudkov Ăştek 10:00 NajkrajĹĄie bĂ˝vanie II. 18 11:00 Ă no, ĹĄĂŠfe USA V. 16 12:00 NOVINY o 12:00 13:15 SĂšDNA SIEŇ: Andulka v trenkĂĄch 14:15 PanelĂĄk: Dudkov Ăştek 15:15 HoÄ? sviĹĄĹĽom II.: SalĂłn krĂĄsy 2 16:00 Kosti VI. 5 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SĂšDNA SIEŇ: Okradla ma biela 19:00 KRIMI 19:30 20:20 Kosti NOVINY TV JOJ 19:59 Ĺ PORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:20 Kosti VII.: - NOVÉ ÄŒASTI 11,12 - AmerickĂ˝ kriminĂĄlny mysteriĂłzny seriĂĄl (2012). HrajĂş E. DeschanelovĂĄ, D. Boreanaz 22:30 Vtierka Castle III. 14 23:30 Kosti VI. 5 00:30 C.S.I.: KriminĂĄlka Las Vegas XII. 11 01:25 Mafstory: VeÄžkĂ˝ zoznam 05:30 DĂĄmsky klub 06:50 SprĂĄvy STV 07:35 PrĂĄca pre teba 07:45 Vojna kuchĂĄrov 08:15 Duel 08:50 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckĂŠho vyĹĄetrovania II. /6./ 11:00 Sila lĂĄsky V. 7 11:50 PrĂĄca pre teba 12:00 PoludĹˆajĹĄie sprĂĄvy 12:10 DĂĄmsky klub 13:40 TaxĂ­k 14:10 Ĺ˝ena na Ăşteku 37 15:00 Doktorka QuinnovĂĄ III. 15:50 PrĂĄca pre teba 16:00 SprĂĄvy STV 20:30 Liga majstrov o 16.00 16:25 Sila lĂĄsky VI. 20 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy STV 19:45 PoÄ?asie 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:05 Galileo: Ĺ peciĂĄl o futbale 20:30 Liga majstrov - Ĺ achtar Doneck - Juventus TurĂ­n 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:10 R.I.S. Oddelenie vedeckĂŠho vyĹĄetrovania II. /6./ 01:00 Doktorka QuinnovĂĄ III.

STRATY A NĂ LEZY $ NaĹĄiel som kĞúÄ?e od bytu + vchodovĂ˝ch dverĂ­., pri Poliklinike na KVP. Volajte 0949 416 033 OZNAM $ PrepustĂ­m hrobovĂŠ miesto na verejnom cintorĂ­ne. Parcela XV. nedaleko od hornej brĂĄny. Tel.: 0905 249973 $ Stratil sa nĂĄm psĂ­k Ä?ivava strednĂĄ zlatistej farby, 4 roÄ?nĂ˝, meno mĂĄ DolĂĄr. ProsĂ­m poctivĂŠho nĂĄlezcu, alebo „zlodeja“ nech nĂĄm ho vrĂĄti!!! VeÄžmi pĂ´sobĂ­ na moju chorobu. Tel.: 0911 885 630.

TVPROGRAM

$ PostarĂĄm sa o starĹĄĂ­ch ÄžudĂ­, vypomoĹžem v domĂĄcnosti, robĂ­m aj veÄžkĂŠ upratovanie, umĂ˝vanie okien a pod. Tel. 0944 002 480 $ DouÄ?Ă­m SĹ a VĹ  matematiku. Na testy, na skúťky. MoĹžnosĹĽ dlhodobĂŠho douÄ?ovania u VĂĄs doma. Som vysokoĹĄkolskĂ˝ uÄ?iteÄž s vyĹĄe 30 roÄ?nou praxou vĂ˝uky matematiky na TU. mobil: 0944 548 704 $ DouÄ?ujem AJ a M za vĂ˝hodnĂş cenu. 0944374780, 0910263883 DARUJEM $ Darujem 2 roÄ?nĂş fenku Sharpeja prĂ­tulnĂş, len do dobrĂ˝ch rĂşk. Tel.: 0910 676 620. $ Kto daruje starĂş rastlinu ALOE VERA v Ä?repnĂ­ku? Tel. 0907952682. $ Kto daruje dĂ´chodkyni mobil s nabĂ­jaÄ?kou ,dakujem tel.0915 097 858.

Ĺ TVRTOK

6. december 2012

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 TelerĂĄno 08:20 Bez servĂ­tky - FARMĂ RI 09:15 Kobra 11 XIII. 2/12 10:15 UnesenĂŠ: Hodiny zĂşfalstva 12:10 V tieni zloÄ?inu II. 15-16/22 14:00 Mentalista III. 21/24 - KriminĂĄlny seriĂĄl, USA, 2010-2011. HrajĂş: S. Baker, R. TunneyovĂĄ 15:00 Priatelia IX. 14-15/24 16:00 Dr. House III. 14/24 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:20 POÄŒASIE 17:25 14:00 Mentalista REFLEX 18:00 Bez servĂ­tky - FARMĂ RI 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:10 POÄŒASIE 20:20 FARMA 21:40 HORĂšCA KRV 23:00 NoÄ?nĂŠ TelevĂ­zne noviny 23:25 Dr. House III. 14/24 00:20 Mentalista III. 21/24 01:10 V tieni zloÄ?inu II. 15-16/22 02:35 Kobra 11 XIII. 2/12 03:15 Priatelia IX. 14-15/24 04:15 Bez servĂ­tky - FARMĂ RI 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:45 SĂşdna sieĹˆ: KeÄ? matka fetuje 08:50 PanelĂĄk: VĂ˝padok 10:00 NajkrajĹĄie bĂ˝vanie II. 19 11:00 Ă no, ĹĄĂŠfe USA V. 17/17 12:00 NOVINY o 12:00 13:15 SĂšDNA SIEŇ: Okradla ma biela 14:15 PanelĂĄk: VĂ˝padok 15:15 HoÄ? sviĹĄĹĽom II.: DĂ´kaz lĂĄsky 3 16:00 Kosti VI. 6 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SĂšDNA SIEŇ: ManipulĂĄtorka 19:00 KRIMI 19:30 20:20 PanelĂĄk NOVINY TV JOJ 19:59 Ĺ PORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:20 PanelĂĄk: MikulĂĄĹĄovia a Ä?erti - PrvĂ˝ slovenskĂ˝ dennĂ˝ seriĂĄl (2012). HrajĂş: D. MĂłrovĂĄ, Z. FialovĂĄ 21:30 Pod povrchom 35 23:00 Kosti VI. 6 00:00 Zdesenie 02:20 Mafstory: MĂĄrgit a Bulhari 03:15 Zdesenie 05:15 DĂĄmsky klub 06:40 SprĂĄvy STV 07:35 PrĂĄca pre teba 07:45 Vojna kuchĂĄrov 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckĂŠho vyĹĄetrovania II. /7./ 11:00 Sila lĂĄsky V. 8 11:50 PrĂĄca pre teba 12:00 PoludĹˆajĹĄie sprĂĄvy 12:10 DĂĄmsky klub 13:35 RadosĹĽ zo Ĺživota: Jaroslav Filip 14:10 Ĺ˝ena na Ăşteku 38 15:00 Doktorka QuinnovĂĄ III. 15:50 PrĂĄca pre 20:10 KrĂĄÄžov korzĂĄr teba 16:00 SprĂĄvy STV o 16.00 16:25 Sila lĂĄsky VI. 21 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy STV 19:45 PoÄ?asie 20:10 KrĂĄÄžov korzĂĄr 1, 2/6 - DobrodruĹžnĂ˝ seriĂĄl, FrancĂşzsko 2011. ĂšÄ?inkujĂş: AurĂŠlien Wiik, Fanny Valette 22:00 PreĹžiĹĽ! 22:50 Tonyho pomsta 7/8 23:50 R.I.S. Oddelenie vedeckĂŠho vyĹĄetrovania II. /7./ 00:35 Doktorka QuinnovĂĄ III.

KE 12-48 STRANA - 08


34-0024

09-328

STAVIAME

ZOZNÁMENIE $ 60/170 Osamelý, abstinent, nefajčiar, hľadá pre trvalý a pekný vzťah osamelú a príjemnú, tichú romantičku do 55r. Maď. Vítaná. Tel.: 0949 850 667. $ Sympatická 57-ročná štíhla SŠ 160/52 hľadá na seriózny vzťah osamelého, charakterného nefajčiara, nealkoholika od 55-62 r. z Košíc. Mobil:0944 646 593 $ 62-ročný invalidný dochodca, s mensou poruchou reči, hlada touto cestou priateľku na zoznámenie. Tel.0949 779 804 $ 25-ročný 170/60 brunet si touto cestou hľadá slečnu primeraného veku na zoznámenie z Košíc. Prosím iba volať na tel.č. 0949 452 562. $ Hľadám partnerku, partiu mladých ľudí na cestovanie, turistiku do hôr, tatier a podobne mám 32 rokov tel. 0910100163 $ 55/185 vdovec , zrakovo postihnutý na ID hľadá dobrosrdečnú ženu , romantičku , eroticky založenú, ktorá vie jednoducho a pokojne žiť.Prisťahovanie ku mne možné.Zn.láska a porozu-

Vyplácame v hotovosti od 25 do 350 Eur Košice, Mlynská 17, 04001 Kontakt. tel. þíslo: 0915 614 340 Otváranie hodiny: od 10:00-17:00 hod.

03-0091

23-0336

menie Tel. 055 466 73 28 $ Sympatický VŠ hľadá dievča VŠ do 35 rokov, vážne. Ing.kovacik@gmail.com NEHNUTEĽNOSTI PRENÁJOM $ Prenajímam jednoizbový zariadený byt po prestavbe s rozlohou 40 metrov štvor. s balkonom, po zateplení na Hlinkovej ulici. Kontakt: 055 6334657,0908101121

e Odstúpim v Košiciach , Prešov dajne a Giraltovciach zabehnuté pre dov vo mäsa - zo zdravotných dô

0910 915 993

Čaňa, Baška, Čečejovce, Paňovce, Svinica, Sokoľ, Ďurďošík, Beniakovce, Hrašovík, Olšovany, Vyšná a Nižná Kamenica.

DOMÁCNOSŤ

Pošlite sms na číslo 0905 203 406 /len v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod./

KE 12-48 STRANA - 09

93-0374

HĽADÁM PRACU $ Som schopný penzista – koším trávus ručnou kosou, rýľujem,opravujem nábytok...Volajte 09049 416 033. $ Postarám sa o starších ľudí, vypomôžem v domácnosti. Robím aj veľké upratovanie. 0944/002 480 $ Hľadám brigádu všetkého druhu, v popoludňajších hodinách, som študent. Tel.: 0902 229 198. $ Hľadám prácu v SBS, strážnej službe, viazač, palič,závozník, pomocnik na stavbe a pod.Kosice, tel0944619458 $ Hľadám si prácu ako programátor v IT, pre Java, V Basic, C,Pascal, Arnoid. Ing.kovacik@gmail.com $ Hľadám prácu ako brigádnička, predavačka, upratovačka, opatrovateľka, pomocná sila a pod.0944374780, 0910263883 $ Hľadám brigádu v popoludňajších hodinách,Som študent.Tel.0902 229 148.

Potrebujete požiþaĢ pred výplatou?

09-20

DARUJEM $ Darujem väčšiu čínsku ružu. 055/6225177 $ Darujem 10 týždňové mačičky aj kocúrikov, len do dobrých rúk. 0902 301 615


REALITY-SLUĹ˝BY Aguapark-BeĹĄeĹˆovĂĄ, Aquapark-Tatralandia, LiptovskĂĄ Mara, JasnĂĄ,DemanovĂĄ a Ä?alĹĄie peknĂŠ lokality.Fotky poĹĄlem mailom.Cena: 24.000 Eur = 1 m2 za 49 Eur.Nie som realitka.Dohoda moĹžnĂĄ. Tel. 0905239543 po 10.00 hod. Email: gmasterat@gmail.com $ PredĂĄm vyĹĄe 17000m2, 6000m2, 3000m2 pozemkov po 10â‚Ź/m2. Pri kĂşpe najväÄ?ĹĄieho pozemku za ostatnĂŠ pozemky neplatĂ­te a eĹĄte pridĂĄm peknĂş vĂ˝meru 13000m2 ako bonus. Tel.0948386732 .Pozemky sĂş blĂ­zko Nitry. $ PredĂĄm SP na stĂĄnok v centre KE70m2,elektrina, voad. Tel.0904 529 833. $ PonĂşkame na predaj 3 izbovĂ˝ byt na sĂ­dlisku KVP. 2 posch.,O.V.,65m. Loggia s kuchyne. PĂ´vodnĂ˝ stav. Ĺ atnĂ­k a ĹĄpajza v byte. OrientĂĄci V/J. DobĂĄ obÄ?ianska vybavenosĹĽ. V blĂ­zkosti ĹĄkola, ĹĄkĂ´lka, zĂĄstavka mhd, obch. centrum. Byt je kĂşpou VOÄ˝NĂ?. 61800E. 0917670325 $ Predaj - rodinnĂ˝ dom 160 m2, Ruskov, KE okolie,rek.2011, sedl.strecha, poz.1540 m2.1.posch.vstup. predsieĹˆ, hala, ĹĄatnĂ­k, obĂ˝v. izba, spĂĄlĹˆa, 2 detskĂŠ izby, terasa 40 m2. SuterĂŠn:

NEHNUTEÄ˝NOSTI PREDĂ M $ PredĂĄm starĹĄĂ­ rodinnĂ˝ dom aj s pozemkom pri Medzilaborciach. Cena dohodou. Tel.: 0905342331 $ PonĂşkam na predaj 3 izb. rodinnĂ˝ dom 125 m2 s poz. 798 m2, SmolnĂ­k, okr. Gelnica. PozostĂĄva z troch izieb, kuchyne, kĂşpelne, WC, mĂĄ novĂş strechu, plast. oknĂĄ.Hospod. budovy - dielĹˆa, drevĂĄreĹˆ, pivnica, Je napojenĂ˝ na ĂşstrednĂŠ kĂşrenie na tuhĂŠ pal., Elektrina 220/380 V, obecnĂ˝ vodovod. Dom je suchĂ˝, presvetlenĂ˝, vyuĹžiteÄžnĂ˝ na bĂ˝vanie, podnikanie, chalupu. Kontakt 0903 643 555 $ PredĂĄm veÄžkĂ˝ rod.dom v MÄŒ KoĹĄiceSever so 4ĂĄr.pozemkom. V dome sĂş tri samostatnĂŠ trojizbovĂŠ byty s prĂ­sluĹĄenstvom po kompletnej rekonĹĄtrukcii. Dom je vhodnĂ˝ aj na podnikateÄžskĂŠ ĂşÄ?ely-sĂ­dlo firmy, zriadenie zdravotnĂ­ckych ambulanciĂ­, projektovĂ˝ch a inĂ˝ch kancelĂĄriĂ­. Cena dohodou. Tel. kont.0903655410 $ Z rod. dĂ´vodov predĂĄm zrekonĹĄtruovanĂş chatu + pozemok na LĂĄtkach okr. Detva, vĂ˝hÄžad na hotel Royal, krb, voda, elektrina, kanalizĂĄcia. Tel: 0907882101 $ PredĂĄm veÄžkĂ˝ vidiecky rodiÄ?ovskĂ˝ dom, veÄžkĂ˝ dvor + zĂĄhrada a SP 10-15 ĂĄrov, vĂ˝bornĂĄ lokalita. Tel.: 0949 416 033. $ V RuĹžomberku predĂĄm stavebnĂ˝ rovinatĂ˝, slneÄ?nĂ˝ pozemok 482 m, na tichej SlĂĄdkoviÄ?ovej ulici so vĹĄetkĂ˝mi inĹžinierskymi sieĹĽami.VydanĂŠ sĂşhlasnĂŠ stanovisko k stavbe rod.domu od mestskĂŠho Ăşradu. Na zĂĄhrade je vlastnĂĄ funkÄ?nĂĄ studĹˆa a na konci zĂĄhrady chatka s podzemnou vybetĂłnovanou pivnicou+ viacej miestnostĂ­. Je vhodnĂ˝ na vĂ˝stavbu menĹĄieho rod.domÄ?eka,alebo chatky. Pozemok je vysporiadanĂ˝, bez ĹĽarchy a bez vecnĂŠho bremena.Len hotovosĹĽ.V blĂ­zkosti Malino Brdo - Hrabovo,

    !" #$%& ' 

(58 ( (;  

  #?@%#."60<= #.>   

01"2")3145 46+0 ( )*+), -), ./"), 7 8 701019): 

 

- kontrolu, Ä?istenie a preskúťanie komĂ­nov - vloĹžkovanie a opravy komĂ­nov - pravidelnĂŠ kontroly komĂ­nov v RD a organizĂĄciach /vyplĂ˝vajĂşce z vyhl. 401/2007 Zb. ZĂĄkonov/ - revĂ­zie komĂ­nov - potvrdenia ku kolaudĂĄcii a plynofikĂĄcii RD - poradenskĂĄ Ä?innosĹĽ a inĂŠ sluĹžby $ PredĂĄm chatu na RuŞíne. Dole ma halu s krbom, hore dve izby, vsetko s nabytkom. Cena dohodou. Tel.: 0903 921 065 $ PredĂĄm stavebnĂ˝ pozemok v Martine, Ä?asĹĽ StrĂĄne, 700m2 (23x30m), cena dohodou. T.Ä?.: 0905 925 991 $ Chalupa po rekonĹĄtrukcii v podhorskej obci Ă&#x161;hornĂĄ, 2 izby s veÄžkou kuchyĹ&#x2C6;ou, sprcha,WC, 11ĂĄ pozemok, v zdravom klimatickom prostredĂ­ vhodnom pre alergikov, neÄ?aleko je jazero Ă&#x161;hornĂĄ, cena: 35 000 EUR tel: 0915 500 467 $ DOBRĂ CENA: 58800 E. Na predaj 3 izbovĂ˝ byt koĹĄickĂŠho typu. 3 posch.,O.V.,68m. V pĂ´vodnom zach. stave. OdkĂşpenĂ˝ aj pozemok pod blokom. VynovenĂĄ loggia. VOÄ˝NĂ?. MoĹžnĂĄ dohoda na cene. 0917670325 $ PredĂĄm 3-izb.byt na Terase 67m2, LunĂ­k 7, byt je po kompletnej rekonĹĄtrukcii, zariadenĂ˝, orientĂĄcie J-Z,

plast.oknĂĄ, lamel.podlaha. Tel.: 0915 235 551. $ PredĂĄm sp, vĂ˝bornĂĄ lokalita, vĹĄetky is, KoĹĄice KrĂĄsna, blĂ­zko MĹ , ZDĹ , MHD. Tel.: 055- 694 3897. $ PredĂĄm sp s chalupou, plyn, studĹ&#x2C6;a, elektrika, 16km od KE, smer SeÄ?ovce. Tel.: 055- 694 3897. Nie som RK. $ PredĂĄm sp v centre KE, 70m2, je elektrina, voda. Tel.: 0904 529 833. $ PredĂĄm sp + ovocnĂş zĂĄhradu Barca, ov, vĹĄetky is do 25m, studĹ&#x2C6;a vo dvore, zĂĄstavka MHD 150m. Tel.: 0904 877 567. $ PredĂĄm chalupu po rekonĹĄtrukcii v podhorskej obci Ă&#x161;hornĂĄ,  2  izby s veÄžkou kuchyĹ&#x2C6;ou,  sprcha,WC, 11å  pozemok, v zdravom klimatickom prostredĂ­ vhodnom pre alergikov, neÄ?aleko je jazero Ă&#x161;hornĂĄ, cena: 35 000â&#x201A;Ź. Tel.: 0915 500 467. $ PredĂĄm starĹĄĂ­ rodinnĂ˝ dom aj s pozemkom pri Medzilaborciach.

27-0084

VĂĄm ponĂşka tieto sluĹžby:

schodiĹĄte, chodba, kotolĹ&#x2C6;a, spoloÄ?enskĂĄ miestnosĹĽ, bar, sauna, sprchovĂ˝ kĂşt, komora, dielĹ&#x2C6;a, sklad, Pri dome garĂĄĹž, altĂĄnok s vybavenĂ­m. Rok vĂ˝st.1989. Cena 247900,- EURO mail: mypostpo@gmail.com Kontakt 0907 030 623 $ Z rodinnĂ˝ch dĂ´vodov predĂĄm so zÄžavou atraktĂ­vny stavebnĂ˝ pozemok pri Trnave s platnĂ˝ stavebnĂ˝m povolenĂ­m. BliŞťie: niva-oresany.wz.cz. Tel. 0905 645 907 $ PredĂĄm 20 ĂĄr pozemok v Ä&#x152;ani na KoĹĄickej ul.Cena dohodou. 0908 954 016 $ V RuĹžomberku predĂĄm stavebnĂ˝ rovinatĂ˝, slneÄ?nĂ˝ pozemok 482 m, na tichej SlĂĄdkoviÄ?ovej ulici so vĹĄetkĂ˝mi inĹžinierskymi sieĹĽami.VydanĂŠ sĂşhlasnĂŠ stanovisko k stavbe rod.domu od mestskĂŠho Ăşradu. Na zĂĄhrade je vlastnĂĄ funkÄ?nĂĄ studĹ&#x2C6;a a na konci zĂĄhrady chatka s podzemnou vybetĂłnovanou pivnicou+ viacej miestnostĂ­. Je vhodnĂ˝ na vĂ˝stavbu menĹĄieho rod.domÄ?eka,alebo chatky. Pozemok je vysporiadanĂ˝, bez ĹĽarchy a bez vecnĂŠho bremena.Len hotovosĹĽ.V blĂ­zkosti Malino Brdo - Hrabovo, Aguapark-BeĹĄeĹ&#x2C6;ovĂĄ, Aquapark-Tatralandia, LiptovskĂĄ Mara, JasnĂĄ,DemanovĂĄ a Ä?alĹĄie peknĂŠ lokality.Fotky poĹĄlem mailom.Cena: 24.000 Eur = 1 m2 za 49 Eur, prĂ­padne dohoda.Nie som realitka. Tel. 0905239543 po 10.00 hod. Email: gmasterat@gmail.com $ PredĂĄm SP,IS, vĂ˝bornĂĄ lokalita, KoĹĄice KrĂĄsna, blĂ­zko MĹ ,ZDĹ , MHD.Tel.055 694 38 97 $ PredĂĄm SP s chalupou 16 km od KE, plyn, elektirna, studĹ&#x2C6;a.Tel.Tel.055 694 38 97 $ PredĂĄm zĂĄhradu v OV vo vĂ˝mere 5,4 ĂĄrov a zĂĄhradnĂş chatku vo V.Hutke. SĂşÄ?aĹĽou je kopanĂĄ studĹ&#x2C6;a voda,elekrika,altĂĄnok a septik. Cena dohodou. Telefon 0905840526

  

DEMĂ&#x2C6;Ă K

075 01 TREBIĹ OV, SlĂĄdkoviÄ?ova 1301/5 Tel.: 056/672 23 63, Mobil: 0905 741 378

34-0336

NEHNUTEÄ˝NOSTI VYMENĂ?M $ VymenĂ­m peknĂ˝ 3-izb.byt, slneÄ?nĂ˝ a prerobenĂ˝, 70m2, 6. posch., balkĂłn, Ke-Jazero, za menĹĄĂ­ a doplatok, alebo predĂĄm. Tel.: 0905 396 225.

TVPROGRAM

KominĂĄrsvto

Cena dohodou. Tel.: 0905 342 331. $ Predåm chatu na RuŞíne. Dole ma halu s krbom, hore dve izby, vsetko s nabytkom. Cena dohodou. Tel.: 0904 886 484. $ Na predaj veĞký byt, 64m2, 2 -izb. prakticky v centre mesta pri Auparku, ov, 10/13 posch. VymenenÊ plastovÊ oknå, zånovnå kuchynskå linka. Jadro pôvodnÊ. 2x loggia 1x zaplastovanå. Zateplený blok. Orientåcia Východ.   

 8 E8 E 7

AB'6&<  

 1019+)C),0D 4PIATOK

7. december 2012

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 TelerĂĄno 08:10 Bez servĂ­tky FARMĂ RI 09:05 Kobra 11 XIII. 3/12 10:05 V pazĂşroch medveÄ?a - DobrodruĹžnĂ˝ ďŹ lm, Kanada, 2009. HrajĂş: J. Priestley, A. RothovĂĄ 12:05 HORĂ&#x161;CA KRV 13:15 Mentalista III. 22/24 14:15 FARMA 15:30 Priatelia IX. 16/24 16:00 Dr. House III. 15/24 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:20 POÄ&#x152;ASIE 17:25 REFLEX 18:00 Bez 22:55 Odplata servĂ­tky - FARMĂ RI 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:10 POÄ&#x152;ASIE 20:20 FARMA 21:45 MASTERCHEF 22:55 AKÄ&#x152;NĂ? PIATOK: Odplata - AkÄ?nĂ˝ ďŹ lm, USA, 1998. HrajĂş: M. Gibson, G. Henry 01:00 AKÄ&#x152;NĂ? PIATOK: Podsvetie 03:05 Bez servĂ­tky FARMĂ RI 04:05 TELEVĂ?ZNE NOVINY 05:15 NeporaziteÄžnĂĄ Jane: ŤaĹžko ju zabiĹĽ! 19 06:05 NOVINY TV JOJ 07:35 SĂşdna sieĹ&#x2C6;: Pani opatrnĂĄ 08:40 PanelĂĄk: Terapia ĹĄokom 09:45 NajkrajĹĄie bĂ˝vanie II. 20 10:50 Ă no, ĹĄĂŠfe! 1/12 12:00 NOVINY o 12:00 12:55 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: ManipulĂĄtorka 14:00 PanelĂĄk: Terapia ĹĄokom 15:00 Kosti VII. 11,12 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Ä&#x152;ierna stavba 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 21:30 Kde bolo, tam bolo TV JOJ 19:59 Ĺ PORT 20:10 Recept na bohatstvo 20:15 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:20 PanelĂĄk: NĂĄpadnĂ­k 21:30 Kde bolo, tam bolo 13,14 - AmerickĂ˝ rodinnĂ˝ fantazijnĂ˝ seriĂĄl (2012). HrajĂş: J. MorrisonovĂĄ, J. Gilmore 23:30 Dom snov IV. 6 00:30 Mimo zĂĄkon 02:30 KRIMI 02:55 NOVINY TV JOJ 03:20 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Ä&#x152;ierna stavba 04:10 Mimo zĂĄkon 05:15 DĂĄmsky klub 06:40 SprĂĄvy STV 07:30 PrĂĄca pre teba 07:45 Vojna kuchĂĄrov 08:15 Duel 08:45 5 proti 5 09:35 Galileo 10:05 R.I.S. Oddelenie vedeckĂŠho vyĹĄetrovania II. /8./ 11:00 Sila lĂĄsky V. 9 11:50 PrĂĄca pre teba 12:00 PoludĹ&#x2C6;ajĹĄie sprĂĄvy 12:10 DĂĄmsky klub 13:35 NebĂ­Ä?ko v papuÄžke 14:10 Ĺ˝ena na Ăşteku 39 15:00 Doktorka QuinnovĂĄ III. 15:50 PrĂĄca pre teba 22:05 L.A. - UtajenĂŠ skutoÄ?nosti 15:55 PrĂĄca pre teba - Ĺžrebovanie 16:00 SprĂĄvy STV o 16.00 16:25 Sila lĂĄsky VI. 22 17:15 Galileo 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy STV 19:45 PoÄ?asie 20:10 Legendy popu: Jaro Filip 22:05 L.A. - UtajenĂŠ skutoÄ?nosti - Krimithriller, USA 1997. Ă&#x161;Ä?inkujĂş: Kevin Spacey, Russel Crowe 00:25 R.I.S. Oddelenie vedeckĂŠho vyĹĄetrovania II. /8./

12-0084

34-0240

NEHNUTEÄ˝NOSTI PRENĂ JOM $ Prenajmem 3-izb.zariadenĂ˝ byt v rod.dome na Severe v KoĹĄiciach. Cena dohodou. Tel.0915911342 $ DouÄ?ujem AJ a M za vĂ˝hodnĂş cenu. 0944374780, 0910263883 $ PrenĂĄjmem 2-izbovĂ˝, pekne zariadenĂ˝, prerobenĂ˝ byt na Ä&#x152;apajevovej ulici, na 1. poscodĂ­, s balkĂłnom. Stano Halas - tel. 0918 894 671 $ SlobodnĂĄ mama s 5r. dcĂŠrkou hÄžadajĂş izbu v byte alebo RD, prĂ­padne lacnĂş garzĂłnku v KE a okolĂ­. 0944374780, 0910263883 $ Vezmem do prenĂĄjmu obĂ˝vateÄžnĂ˝ starĹĄĂ­ rd na dedine. Tel.: 0903 876 642. DĂĄm do prenĂĄjmu garĂĄĹž na Michalovskej ulici KoĹĄice. Cena dohodou. Tel.: 0902 142 431, 055- 6424185. $ DĂĄm do prenĂĄjmu skaldovĂŠ a dielenskĂŠ priestory, vypoĹžiÄ?iavam leĹĄenie. 0905 891 322

KE 12-48 STRANA - 10

Cena: 61600â&#x201A;Ź. Tel.: 0910 652 053. NEHNUTEÄ˝NOSTI KĂ&#x161;PIM $ KĂşpim zĂĄhradu, poz. V KE, najlepĹĄie kalvĂĄria, Ä?iÄ?ky, zdoba a pod. V OV. PrĂ­stup autom. 0905 321 290 $ KĂşpim garsĂłnku- 2izb.byt v KE. Lokalita nerozhoduje. HotovosĹĽ. 0917670325


STAVIAME

74-0011 74-0021

AUTO - MOTO PREDÁM $ Predám nové zimné pneu na diskoch, 4ks, rozmer 165/ 70 R13 MP55, kúpené 26.10.2012, cena: 110€, nové brzdové rozvody na Favorit, cena: 25€, Košice. T el.: 0904 168 294. $ Predám Śkoda Favorit 135 L, rv 1993, 121.200km, STK do 2014, EK do 2013, červená farba, výborný stav, treba vidieť. Košice. Tel.: 0904 168 294. $ Predám repasovaný motor MANET100,125-štartér,vlastné chladenie,12V zapaľovanie vhodné aj na malotraktor,motokáru,rotavátor.Motor je nastavený a odskúšaný. Tel:0907870797. $ Predám diely do motocyklov JAWA,ČZ,skútrov MANET a TATRAN,telel.:0907870797. $ Predám diely do skútrov MANET100,125 a TATRAN125,tel:0907870797. $ Predám nový plexištít do skútra Manet,Tatran.Cena:45€,tel:0907870797. $ Predám VW Passat Variant TDI Highline - najvyššia výbavová rada, vyhriev.sedačky, tempomat atď, r. 2007, 6-kvalt, svetlý hnedý interiér s imitáciou dreva, najazdené len 107tis. km, exkluzívna modrá tm.metalíza, nádherný Passat, v tomto prevedení len pár kusov na Slovensku. Cena 9000 eur. Tel: 0940 775255. $ Predám Mercedes C 200, r.v. 1998, naj. 174 000km, 141 kW, výborný stav vzhľadom na vek vozidla, nízka spotreba. Cena 2 000€. Volať večer 0918 842 031.

09-327

NEHNUTEĽNOSTI KÚPIM $ Kúpim záhradu, pozemok v KE a blízke okolie, ov, prístup autom. Tel.: 0905 321 290. $ Kúpim 3-4 izb.byt v KE. Lokalita nerozhoduje.SÚRNE: Cena dohodou. 0910652053

KE 12-48 STRANA - 11


SLUŽBY-KARIÉRA TVPROGRAM

SOBOTA

8. december 2012

93-0373

05:00 Laurina hviezdička a tajomný drak (HD) 06:05 Zachráňte Willyho 3 07:45 Tučniaky z Madagaskaru 08:35 Môj sused zabijak 10:40 Priatelia IX. 17/24 11:10 MASTERCHEF 13:50 Muži v čiernom 2 - Akčná komédia, USA, 2002. Hrajú: W. Smith, T. L. Jones 15:40 Čierny rytier - Dobrodružná komédia, USA, 2001. Hrajú: M. Lawrence, T. Wilkinson 17:35 Partička - Záruka naj23:00 Dlhý bozk na dobrú noc lepšej zábavy 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 FARMA - DUEL 22:20 Partička 23:00 Dlhý bozk na dobrú noc - Akčný film, USA, 1996. Hrajú: G. Davisová, S. L. Jackson 01:30 Odplata 03:10 Kobra 11 XIII. 3/12 04:20 TELEVÍZNE NOVINY 05:35 KRIMI 06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 06:55 Rýchla rota Chipa a Dala 07:20 Timon a Pumbaa 07:50 Gumkáči 08:20 Ninjago 08:45 Beyblade Metal Fusion 09:15 Bakugan 09:40 Simpsonovci X. 15 10:05 Dom snov IV. 6 11:00 Panelák: Nápadník 12:05 Dr. Dokonalý: Tetovanie 7 13:15 James Bond: Zlaté oko 16:00 Kde bolo, tam bolo 13,14 18:00 Fantastické torty 20:20 Princezná a žaba 1/21 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Princezná a žaba - Americký rodinný animovaný muzikál (2009) 22:35 Farmár hľadá ženu 00:10 Lokal TV: Návrat Mravca Mravca 00:55 Únosca 02:55 SÚDNA SIEŇ: Čierna stavba 03:45 Črepiny  04:15 James Bond: Zlaté oko 05:05 Sila lásky VI. 22 05:50 Reportéri 06:20 Správy STV 07:15 Jurošík 07:20 Včielka Maja 07:45 Garfield II. 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:30 Superchyty 09:00 Hádaj, kto nás pozval? 09:40 Výprava nádeje 10:35 Legendy popu: Jaro Filip 12:30 Autosalón 13:00 On Air 13:25 Kráľov korzár 1/6 14:20 Kráľov korzár 2/6 15:25 Krajina rebelov 2/7 17:30 Postav dom, zasaď 21:15 O konci lásky strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 O konci lásky - Rodinná dráma, Nemecko 2011. Účinkujú: Anja Kling, Bernhard Schir 22:45 Góly - body - sekundy 23:00 Prípady detektíva Murdocha: Konstáblova smrť 00:35 On Air 00:55 Krajina rebelov 2/7

hc-nr-pn-tt-bb-li-za-ke12-48 edymax typ 36.indd 1

Košice Pri Prachárni 18, 0911 102 462 woodcote.sk

OMIETKOVÉ ZMESI

Ideálnevané namixo

11. 2012 14:08:59 AUTO -28. MOTO PREDÁM $ Predám zachovalú škodu 120L, typ M, rok výroby 84-model 85, s vadným motorom. Cena 250 Eur. 055/6999330, 0903 956 234 $ Predám Ford Escort, najnovší-posledný model, kúpený v SR, 67.000km, 5-dverový, zimné gumy na diskoch, letné na elektrónoch. Zachovalý, malá spotreba aj poistka. Cena len 1.100€. Tel: 0940/711177

$ Predám Mercedes C 200, r.v. 1998, naj. 174 000km, 141 kW, výborný stav vzhľadom na vek vozidla, nízka spotreba. Cena 2 000€. Volať večer 0918 842 031. $ Predám Daewoo MATIZ II model 2005, perfektný stav, málo km, krásny, ako nový, STK a EK úplne nové. Malá spotreba cca 4 litre, letné aj zimné pneumatiky, na svoj ročník veľmi nízka cena, len 2500€. Tel.0905792062. $ Peugeot Expert 2.0 HDi, r. 2005, 80kW, 154000km, el.okná, el. zrkadlá, klíma, centrál na DO, vyhrievané zadné okná, servisná knižka, 6 miest, možnosť 9 miest, rádio, nová STK a EK platné do 11/2014.TEL: 0911245046 Peugeot 206 XS 1.6 16V, 3 dverový, biely, m.2004, naj.135000km, klimatizácia, ABS, centrál na DO, palubný počítač, fólie, elektrony + zimné pneu na diskoch, STK a EK, cena 3150 eur alebo výmena.Tel: 0949254482 $Predám Škodu Octavia, r.v. 2006, 1.9 www.kosickoonline.sk

Kvalitné vizitky od 200 400 600 800 1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks ks ........ 24 € / 0,060 € za ks ks ........ 32 € / 0,053 € za ks ks ........ 39 € / 0,049 € za ks ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

Technická špecifikácia:

TDi, 77kW, čierna perleť, pôvodný stav a km, cena 6500€. Tel: 0905189623 ZV* $Predám BMW 525D combi r.v. 10/2007, čierna perleť, max výbava, 8x gumy, originál stav a km. Cena 15.500€, dohoda. Možný odpočet DPH. Tel: 0905189623 ZV* $ Predam 4 ks 15-ky plechove disky 6J H2 Vhodné-Škoda Octavia,SuperB,VW Pasat,Touran,Golf V.Cena 25 €/ks a 4 ks zimne pneu 205/65/15 jazdene cca 2 mesiace. Cena 49 € / ks tel. 0905 249973 $ Predám Opel Omega, diesel, najnovší model, 2003, čierna metalíza v plnej výbave. 2-zónová digi-klíma, el.okná, vyhriev.el.zrkadlá, centrál+DO, letné pneu na elektrónoch, zimné na diskoch, ťažné zariadenie. Pekné, priestranné a spoľahlivé auto, nízka spotreba do 5l, všetko je plne funkčné, bez investícií. Cena 3300,-EUR. Tel.: 0918020011. $ Predám 4ks zimné pneumatiky Pirelli 175/80/R14, 88T. Najazdené do 500Km. V dobrom stave, bez defektu. cena 240 € (Pôvodná cena 420€). Len osobný odber. Prešov. Kontakt: 0903614160, inzerat1@centrum.sk.

za ks* 055/678 04 36

www.lacne-vizitky.sk

300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

KE 12-48 STRANA - 12


STAVIAME firma

systém TERMO plus

systém IVETA

z hliníka, ocele, dreva základná cena

650 €

základná cena

500 € www.promontca.sk promont-@stonline.sk

mobil: 0918 623 064

69-0040

VÝHODY sklá je možné skladať k bočnej stene, 100% vysklenie kalené sklá 6 mm bez zvislých rámov uzamykanie lódžií obmedzenie hlučnosti a prašnosti jednoduché umývanie z vnútra balkóna

DOMÁCNOSŤ

KE 12-48 STRANA - 13


SLUŽBY TVPROGRAM

AUTO - MOTO PREDÁM $ Predám malolitrážnu servisovanú Toyotu Yaris 1,0i, 120000 km, 10/2005 r.v., výkon: 48 kW / 65 PS, benzín, prevodovka: manuál (5 st.), Bezpečnosť: ABS, Airbag spolujazdca, Airbag vodiča, Posilňovač riadenia.Komfort:Centrálne zamykanie, Diaľkové ovládanie, Klimatizácia mechanická, Rádio s CD. Ostatné: EK, Imobilizér, Kúpené v SR, Palubný počítač, Servisná knižka, STK, nové zimné pneumatiky, nová autobatéria. Výbava: vyšk.nast.volant. Doplňujúce údaje:Počet miest na sedenie: 5, Druh karosérie: Hatchbac-

k,Objem valcov: 998 cm3,Počet dverí: 5, strieborná metalíza, Pneumatiky:185/60 R 15, Max. rýchlosť: 155 km/hod.,priem. spotreba: 5 L/100 km Cena 5100 Eur, d o h o d a možná v rýchlom jednaní. MT: 0907718345,emil: petrikjr@mail.t-com.sk $ Predám novú nanovozariadenú garsonku v LIPTOVSKOM JÁNE -1izb.,chodba,kúpeľňa s balkónom a pivnicou / spolu 27,21 m2 / - v zrekonštruovanom peknom bytovom dome tesne pod horou, so spoluvlastníckym podielom k pozemku, v Liptovskom Jáne, na 1.poschodí trojpodlažného BD. Krásne prostredie,v blízkosti 2

lyžiarske zjazdovky / Za Štartom a Javorovica, termálne kúpalisko,možnosť turistiky, bicyklovania po nádherných cyklotrasách, blízko Vysoké Tatry, aqauparky v Bešeňovej LM a Poprade. Jeden vlastník s LV.Foto pošlem. Je aj na www.bazos.sk. Cena: do 38500 Eur,dohoda možná v rýchlom jednaní. MT: 0907718345,email: petrikjr@mail.t-com.sk $ Predám v perfektnom tech. staveMercedes-Benz C 200 CDI /nafta/, 211000 km, 09/2006, výkon: 90 kW, prevodovka: manuál (6 st.), Bezpečnosť: všetko, Posilňovač riadenia. Komfort:Tempomat,automat. svetlá,Centrálne zamykanie atď., Diaľkové

ovládanie, Klimatizácia mechanická dvojzónová aj auto, Rádio s CD. Ostatné: EK, STK-do 02.2014 , kontrola originality,Imobilizér, Kúpené v Nemecku-nadštandard, Palubný počítač, Servisná knižka, letné a zimné pneumatiky-nové, Výbava: vyšk.nast.volant a mnoho iných funkcií, tesne po strednej servisnej údržbe na ďalších 25000 km!!. Doplňujúce údaje: Počet miest na sedenie: 5, Druh karosérie: Kombi,Objem valcov: 2149 cm3,Počet dverí: 5, strieborná metalíza svetlá, Pneumatiky:205/55/R16, Max. rýchlosť: 202 km/hod.,priem. spotreba: 5,2l mimo mesta, 6,3l mesto Cena 11200 Eur, d o h o d a možná v

NEDEĽA

9. december 2012

05:15 Galoše šťastia 06:45 Tučniaky z Madagaskaru 07:35 Nancy Drewová: Záhada v Hollywoode 09:40 Priatelia IX. 18-19/24 10:40 Čierny rytier 12:40 Zo zákulisia Markízy 13:00 Na telo 13:40 Lampáreň - Občiansko-právne problémy, ktoré nekončia na lampárni 14:20 Mr. Bean 14:45 Foter je lotor - Komédia, USA, 2000. Hrajú: R. De Niro, B. Stiller 17:05 Shrek - Animovaná 20:20 10 000 pred Kristom komédia, USA, 2001 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:10 POČASIE 20:20 10 000 pred Kristom (HD) - Dobrodružný film, USA-JAR, 2008. Hrajú: S. Strait, Camilla Belle 22:40 Dvojitý zásah 00:50 10 000 pred Kristom (HD) 02:35 Dvojitý zásah 04:30 Smotánka 06:25 Dobrodružné Vianoce 08:10 Recept na bohatstvo Špeciál 09:40 Fantastické torty 1/21 10:40 Bez syna neodídem 9 11:40 Deväť životov 9 - Americký mysteriózny seriál (2011) Hrajú: S. Samuelsová, G. Phippsová 12:40 Prístav nádeje - Americká romantická komédia (1998). Hrajú S. Bullocková, H. Connick Jr. 15:00 Nepriatelia - Kanadský film (2011). Hrajú: E. Osmentová, 20:20 12 kôl K. Panabakerová 17:00 Top Star 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 12 kôl - Americký akčný thriller (2009). Hrajú: J. Cena, A. Gillen 22:55 Prci, prci, prcičky: V tábore 01:00 Mlčanie jahniat 03:20 Prci, prci, prcičky: V tábore 04:50 Deväť životov 9 06:00 Autosalón 06:30 Správy STV 07:20 Jurošík 07:30 Včielka Maja 07:55 Garfield 08:10 Maškrtníček 08:40 Kačička Modropierko 09:05 S Jakubom na rybách 09:30 Chlapec a pes 10:00 Planéta Zem zhora II. 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Agatha Christie: Slečna Marpleová 14:40 Film pre pamätníkov - Profil A.Lettricha: Šep21:40 Buď šťastná! kajúci fantóm 16:25 Pošta pre teba 17:30 Kráľ vinár 6/13 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy STV 19:45 Počasie 20:10 Slovensko 2012 - Advent: Hodina deťom 21:40 Buď šťastná! - Komediálna dráma, VB 2008. Účinkujú: Sally Hawkins, Elliot Cowan 23:35 Góly - body - sekundy 23:50 Odpískané 00:10 Agatha Christie: Slečna Marpleová

rýchlom jednaní. MT: 0907718345,emil: petrikjr@mail.t-com.sk AUTO - MOTO KÚPIM $ Kúpim starú motorku Jawu 500 ohc. Motorka moze byt rozobtata,nekompletna i samotne diely:motor,ram.... Mam vrak na ŠPZ a chcem ho zrenovovat.Za ponuky dakujem.

tel.kontakt:0905400361 $ Kupim do zbierky staru motorkuVETERAN-Jawu,Čezetu(predvojnovu) Perak.Motorka moze byt hrdzava,rozobrata aj samotne diely. Tel.čislo 0949595621 $ I have got a mutually beneficial proposal for you respond if interested for details email;mr.1954magaunglu@ yahoo.com.hk

OC Optima/Galéria Košice 7-8. 12. 2012 od 9.00 do 20.00 hod. Bonus: darčekový šek na kúpu infrasauny

Pozrite si infrasaunu osobne INFRASAUNY

INFRASAUNY

INFRASAUNY

INFRASAUNY

+

Marimex sk Rožňavská 17, 831 04 Bratislava Tel.: 02/4445 3001, www.marimex.sk

KE 12-48 STRANA - 14

51-0086

Infrasauna – moderný trend saunovania Objednávajte na www.sauna-centrum.sk alebo 02/4445 3001


34-0321

SLUŽBY

Máme výhercov súČaže trojlístok šČastia!

RÔZNE PREDÁM $ Predám starožitné sečné zbrane z 1.svet.vojny. Tel.: 0915 348 440. $ Predám krásny templárský meč 120 cm dlhý,2,8 kgTel.0907635031 Predám písací stôl čierny, 3 zásuvkový cena 10 € koberec rozm. 2x3 m cena 10 €. Č.t. 0910 218 525 $ Predám skautský opasok z I.ČSR. Cena dohodou. 055/6225177 $ Predám starožitný vešiak na nohavice. Cena dohodou. 055/6225177 $ Predám starožitný ručný mlynček na kávu. Cena dohodou. 055/6225177 $ Predán vianočný stromček, výška 70

cm. Cena: 4 Eur. 055/6225177 $ Predam kvalitnu elektroniku zo 70tych rokov. Ziaden bakelit na par rokov....bezi uz 40 rokov. Pioneer tuner TX800,k tomu zosiln. SU800. Taktiez Pioneer receiver SX737.Vsetko v perf. stave. Tel. 0948 848453 $ Predam parak. 0915/230151, 0919/270056, 057/4452136. $ Predám 2 ks nové večerné dlhé šaty na výšku 165 cm.,vhodné na stužkovú alebo sláv.prílež./č.38/.Cena 75.-eur. za 1 ks. Dohodá možná. Tel.0905 337692. $ Predám nový el. inhalator z Nemecka, model auta AUDI na diaľkove ovládanie – hračka,

Posledných 6 týždňov sa uskutočnila v našich novinách čitateľská súťaž o vecné ceny v hodnote 2 600 €. Úlohou súťažiacich bolo zbierať súťažné kupóny, nalepiť ich na hraciu kartu a odoslať ju na korešpondenčnom lístku do centrály spoločnosti regionPRESS v Trnave. Súťažilo sa o dve vecné ceny v celkovej hodnote 2 600 €. Počas trvania súťaže ste nám zaslali na centrálu viac ako 20 000 korešpondenčných lístkov. Také množstvo sme skutočne nečakali. Tento pondelok sa konalo riadne žrebovanie a šťastie sa tentokrát usmialo na Zuzana B. z Lieštan, ktorá vyhrala zatepľovací systém BAUMIT a na pani Blanku B. z Galanty, ktorá vyhrala bezpečnostné dvere SHERLOCK.

Výhercom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Vážime si vašu prejavenú dôveru a v čitateľských súťažiach budeme pokračovať aj v budúcnosti. Sledujte naše noviny pravidelne a v ďalšej súťaži sa šťastie možno prikloní na vašu stranu.

jatočny prístroj na porážku ošípaných a dobytka, vzduchovu zalamovaciu pištoľ cal. 5,5mm. Tlf. 0944080461 $ Predám kvalitný vlnený koberec 1,60x2,30m ako nový /farby bielej kávy/ tel. 0908955092 $ Predám Orbitrek Olpran na cvičenie všetkých svalových partií za výhodnú cenu tel. 0908955092 $ Predám mahag.písací stôl vo veľmi dobrom stave. Cena 35.-eur. Tel.0904

832494. $ Predám motor a kabínu na traktor Zetor, mám aj iné diely. Pošlem aj na dobierku. Tel.: 0903502190 $ Predám kvalitné jablká na zimné uskladnenie.Zn. Lacno. Tel. 055 696 22 27. $ Predam 2,5“ kratku zbraň značky Taurus, revolver, kaliber 38, nepoužívana, nová, dve puzdra,strelivo cena 309,- dohoda tel. 0949

23-0333

0948 14 79 14

47-0545

MÁŠ DLHY, MÁME DLHY

143010 BJ $ Predám väčšie množstvo 50 kg / tohtoročnej- 2012/ parkovej trávy osivo/velmi kvalitná/. Pošlem aj na dobierku. Cena 3,70 Eura. Kontakt: 0915 953 729 $ Predám úplne nový /zabalený/ freestylový bicykel. Má gyroskopický brzdný systém. Kolesá č. 20. Je vhodný pre deti 8-12 rokov. Obrázok pošlem e-mailom. Bicykel zašlem aj na dobierku . Vhodný darček pod stromček. Kontakt: 0915 953 729VolatOdeslat SMSPřidat do programu SkypeBudete potřebovat Kredit Skype.Zdarma prostřednictvím programu Skype Predám zachovalý nábytok, stenu, jed. Stôl, válendy, stoličky, gauč – lacno. 055/6943897 $ Predám Bassgitarový multiefekt BOSS ME-50 B v bezchybnom stave v originálnom balení Množstvo užitočných efektov a jednoduché ovládanie Cena 160€ 0944134512 Dohoda možná $ Predam kvalitne pianino Petrof. Cena dohodou. Tel.c.: 0903 196 367. $ Predám tri kompletné ročníky časopisu 100+1 zahraniční zajímavost, ročníky 94, 95, 96, veľmi zaujímavé fakty, zn. zberatelia. Cena dohodou. 0904 886 484 $ PREDÁM ELEKTRONICKÉ VARHANY CASIO 110, vhodné ako darček pre deti. /40€/ a DIEVĆENSKÝ ZIMNÝ OVERAL na výšku 140 cm.

Cena dohodou. T: 0944486628 $ Predám mrazničku Calex M 130 l vo výbornom stave, cena 20 eur. Košice-okolie t.č.: 0949 554 291 $ Predam pre milovnikov dobrej hudby kvalitne zahranicne LP`s zo 60 - 90tych rokov z oblasti pop,rock, folk, jazzrock, blues, chanson. Perfektna kvalita, zoznam E-mailom. Tel: 0948 848453 $ Predam kvalitne zahranicne VHS video kazety zo svojej zbierky. Pre narocnych a len dospelych. Lacno. Tel. 0948 848453 $ Predam 2 ks zimne pneu 205/65/15 XL , jazdene cca 2 mesiace. Cena 49 € / ks.Dohoda mozna.tel.0905 249973, mail: detex@detex.sk $ Predám úplne nový kočík 3-kombinácia /prenos.vanička,športová a hlboká verzia/ za polovičnú cenu 135,euro.Ku kočíku je sieťka,pláštenka, taška na rúčku,nánožník,preklápateľná aj polohovateľná rúčka, pevné kolesá. Kočík je priestranný,hojdavý. T:0910944772 $ Predám pohodlné športové nohavice značky Milo veľkosť XXL cena 30,-Eur, fialové tepláky veľkosť je 12 - 13 rokov cena 7,- Eur, ružové tielko nové veľkosť S cena 7,- Eur, šedé tričko veľkosť S cena 7,-Eur, pyžamo kvalitné teplučké pre dámy veľkosť je XS biele so sobmi cena 7,- Eur, kvalitné šaty materiál riflovina anglický obchod RAINBOW veľkosť je EUR 34 F/B 36 cena 30,-Eur veci sú nenosené ďalej plyšové podušky dve srdiečka, mickey mouse, žirafka spolu 15,- Eur 0910100163 možná dobierka $ Predám na traktor Zetor motor, kabínu, hydrauliku, ramená hydrauliky, kolesá a diely do prevodovky. Pošlem aj na dobierku. Tel.: 0903502190 $ Predám detskú bukovú multifunkčnú stoličku, vysoká na kŕmenie, ktorá sa dá rozložiť na malý stolík a stoličku. Nová. Foto pošlem mailom. Cena 33 EURO. Tel. 0905 993 275

KE 12-48 STRANA - 15


37-0199

74-0332 34-0001

na strane obyčajných ľudí Je mi ľúto nášho poslanca Braňa Škripeka. Niektorí akože novinári sa do neho pustili kvôli jeho návrhu zákona, ktorým chce zamedziť tomu, aby v novinách, ktoré si voľne kupujú aj deti, boli zobrazované napr. detailné fotografie sexuálneho styku dvoch homosexuálov, ktoré nedávno zverejnil denník Plus 1 deň. Hlavne tento denník začal na Braňa každý deň zverejňovať články, v ktorých ho vykresľuje ako úchyla, dementa a nesvojprávneho človeka, ktorý sa do nich nemá čo starať. Tento denník klesol tak hlboko, že uverejnil v sobotu aj vetu, že nikto nedokázal, že deťom škodí, ak sledujú sexuálny styk svojich rodičov. Zvrátený denník.

39% bohatým

34-0026

37-0206

34-0245

27-0147

74-0315

STAVIAME

Smer pred voľbami ľuďom sľúbil, že zdaní viac extrémne bohaté firmy, ktoré majú zisk viac ako 30 miliónov ročne. Na základe aj tohto sľubu, státisíce ľudí Smer a Roberta Fica aj volilo. Avšak, čo sa nestalo? Smer predložil do parlamentu návrh zákona, kde navrhuje zvýšiť daň (z 19 na 23%) všetkým firmám bez rozdielu. Aj chudobnej firmičke s jedným zamestnancom, ktorá ledva prežíva, ale aj SPP, ktoré má zisk 700 miliónov eur!!! Aké to pošliapanie svojho sľubu! V záujme toho, aby som dal šancu Smeru svoj predvolebný sľub voličom splniť, zajtra (štvrtok) predložím pozmeňujúci návrh, kde navrhnem zachovať pre všetky firmy na Slovensku 19% daň a extrémne bohatým firmám (SPP, elektrárne, telekomunikácie a banky) navrhnem zaviesť 39% daň na zisk presahujúci 30 miliónov eur. Tento návrh prinesie ministrovi Kažimírovi do rozpočtu presne tie isté peniaze ako jeho návrh. Uvidíme ako sa Smer zachová. Ak môj návrh odmietne a zdaní všetky firmy rovnako 23% daňou, bohapusto oklamú voličov. Môj návrh má aj jednu inú veľkú výhodu – naďalej by Slovensko mohlo lákať investorov 19% daňou a takto by mohli vzniknúť nové pracovné miesta. Ak Smer zvýši všetkým firmám daň na 23%, budeme mať najvyššiu daň zo všetkých okolitých krajín, čo spôsobí priamy zánik ďalších pracovných miest, čo tiež nie je v súlade so Smerom sľubovanými istotami. Ešte ku štrajku učiteľov. Nechcem zneužívať štrajk na politikárčenie. Nedokázal som sa však neozvať, keď som počul z úst ministrov a premiéra klamstvá o tom, že učitelia učia najmenší počet detí v Európe. Je to hrubá lož. Podľa Eurostatu učia naši učitelia 7. najvyšší počet detí z 31 európskych krajín. igor matovič

KE 12-48 STRANA - 16

kosicko 12-48  

kosicko 12-48

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you