Page 1

č. 20 / 17. máj 2019 / 23. ROČNÍK

KOMÁRŇANSKO Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 15 000 domácností

Pekný a najmä pokojný predvolebný týždeň, vážení naši čitatelia! Kandidátky nám začali už pomerne dávnejšie ponúkať do každých volieb väčšinou notoricky známe mená. Nositeľom týchto mien je úplne jedno, že sa tak vlastne sami odborne devalvujú, lebo odborník na všetko je odborníkom na nič. Treba sa nám teda zamyslieť.

jú vznešenými heslami o nejakej čistote, práve, spravodlivosti, heslami, ktoré možno recyklovať od volieb k voľbám tak, ako použitý papier. Nevoľte tých, ktorí pre post kdekoľvek a za čokoľvek striedajú politické strany a tričká podľa toho, akú kde práve majú šancu na osobný profit a ak už ju nikde nemajú, založia si stranu vlastnú. Tým vám jasne dokazujú, že im nejde o vás, ale o seba.

Súhlasili by ste, aby vaše dieťa učil učiteľ bez vzdelania a kvalifikácie? Boli by ste spokojní, ak by vaše matky operovali lekári, ktorí sa možno dobre vyznajú v automobilovej elektroinštalácii, ale nemocnicu poznajú iba z čakárne pred ambulanciou? Alebo by ste sa uspokojili s tým, že máte zamestnanca, ktorého platíte každý mesiac a za tridsať rokov pre vás a pre vašu firmu nič nespravil?

Ale hlavne voľte, pretože ak sa nerozhodnete vy, iní, aktívnejší a ambicióznejší rozhodnú za vás. Často je už vopred jasné, ako. V ponuke sú predsa aj slušné osobnosti. Ľudia, za ktorými sú výsledky ich práce pre iných ľudí. Preštudujte si ešte dôkladne listiny kandidátov, ktoré vám nedávno prišli do domácností. A voľte budúcnosť, nie minulosť. Voľte perspektívu, nie tmu a stagnáciu. Voľte hrdosť a nie hanbu Slovenska. Zaželajme si v tom šťastnú ruku. Európsky parlament rozhoduje o mnohých témach, ktoré sa nás v každodennom živote týkajú. Zvoľme si slušných, vzdelaných, čestných a múdrych zástupcov!

Najmä o tomto by mali byť voľby, teda, výber vašich zástupcov kdekoľvek, kde majú zastupovať vás. Vás, vaše rodiny, váš štát. Nevoľte tých, ktorí chcú už tradične zastupovať iba sami seba, svoje peňaženky a svoje veľmi úzke stranícke či ideologické záujmy. Nevoľte kandidátov s pochybnou, neraz až kriminálnou minulosťou či dokonca aj prítomnosťou, nedajte sa oklamať tým, že sú na kandidátskych listinách, že máva-

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

1ċETVSW°QRIZSāXI

ŽP EKO QELET a.s.

Prosím Vás, ktorí ste GLGIPMHEĨOV½ŁSOQRI ZSāXIQMIWXSQċE 4IXVE4SPP¤OE Ð 9O¤ŁQIŁI7PSZIRWOS NISHZ¤ŁREOVENMRE, TPR¤SHZ¤ŁR]GLāYH° OXSV°WERIFSNETSWXEZMĨ ^PY^SÐMZSÐM4SÒXI TVSW°QZSPMĨ

031190081

VÝNIMOČNÉ CENY ZA VÝKUP

Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Cenové ponuky ZDARMA ARRI s.r.o.

www.strecha.ws

s

0 5 1 od

Veľký Meder

0911 611 923

2

€/m

0905 746 124

www.ekoqelet.sk 76-0016 76-0017

3,50 €/m

2

Komárno 0911 611 920

vo ezi

ér

ebn v a t

oceľového šrotu a farebných kovov

07-0012

STRECHYNA KĽÚČ škridla výpredaj

76-0033

Šťastnú ruku vám želá

KM19-20 strana-

1


2 SLUŽBY

KOMà RŇANSKO Redakcia:

Podzåmskå 21 NOVÉ Zà MKY komarnansko@regionpress.sk

VydavateÄž: REGIONPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

AKCIOVĂ PONUKA NA MESIAC MĂ J V TEJTO LEKĂ RNI

PLUS LEKà REŇ HP TESCO Bratislavskå cesta 4018, 945 01 Komårno

INZERCIA

KristĂ­na MlatecovĂĄ

0908 979 443

Ă&#x;PMRJFP>KÂ Ă 100 kapsĂşl 

DistribĂşcia: KristĂ­na MlatecovĂĄ 0908 979 443 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Ĺ ĂŠfredaktor: Ivan BroŞík DISTRIBĂšCIA (15.000 domĂĄcnostĂ­) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: KomĂĄrno, Hurbanovo, KolĂĄrovo

EXONAILNERÂ Ă I>HĂ K>Ă KB@EQVĂ SĂ 5 ml ÍŹ

3LIQ>OBK à #LOQBà ҿàDiIà150g

ÍŹ

9,46 â‚Ź

12,20 â‚Ź

AKCIOVĂ CENA

AKCIOVĂ CENA

AKCIOVĂ CENA

7,10 â‚Ź

9,50 â‚Ź

14,90 â‚Ź

GASTROINTESTINĂ LNY TRAKT

NECHTOVĂ MYKĂ“ZA

%B>DĂ Íą;K:AMC>Ă EB>Ć´BN͹à KBF>LBDƢG Ă DLÍąJcĂ FĆ&#x17E;Ă HJÍąLBH>GBNcĂ NE:KLGÍąKLBĂ :Ă HÍąMĆ&#x2030;Ć N:Ă K:Ă HJBĂ Ć&#x2030;:EĆŁ=͹ƴGÍą Ć´J>NGĆĽ<AĂ HÍąJM<AĆ&#x17E;<A

%VI>HÂ Ă CLOQB Ă 100 ml18,00 â&#x201A;Ź -*#1Ĺ´

PÍąG:BEG>JĂ E:DĂ K:Ă HÍąMĆ&#x2030;Ć N:Ă G:Ă EB>Ć´;MĂ HE>KÇŞÍąNĆĽ<AĂ BG?>D<BĆ Ă G><ALÍąN Ă PÍąG:BEG>JĂ E:DĂ K:Ă Ç :AD͹à HÍąMĆ&#x2030;Ć N:Ă GB>Ă C>Ă HÍąLJ>;GcĂ G><ALĂ Íą;JMKÍąN:ǽà :Ă =Íą=Ć&#x17E;N:Ă G><ALÍąFĂ E>KD

AS>KQFUĂ PMLQ LKĂ MOLĂ MPVĂ ALĂ Ă HD

Í­

#Ă Í­Í­Ă Ă&#x201E; D@ %B>DĂ Íą;K:AMC>Ă EB>Ć´BN͹à =BDEÍą?>G:D Ă DLÍąJcĂ H:LJĆ Ă =͹à KDMHBGQĂ EB>DÍąNĂ ÍąRG:Ć´ÍąN:GĆĽ<AĂ :D͹à G>KL>JÍąB=ÍąNcĂ HJÍąLBRĆ&#x17E;H:EÍąNcĂ EB>Ć´BNĆ&#x17E;Ă ',"Í°K Ă #>Ă Ć&#x2C6;H><BĆ&#x17E;EG>Ă NQNBGMLĆĽĂ G:Ă NLB>J:GB>Ă =͹à DÍąĆ&#x2030;>Ă :Ă NQRG:Ć´MC>Ă K:Ă RNĆĽĆ&#x2C6;>GĆĽFĂ NKLJ>;Ć&#x17E;N:GĆ F Ă %B>Ć´BN͹à HlKÍą;Ć Ă :CĂ G:Ă AE;ÍąD͹à MEÍąĆ&#x2030;>GcĂ R:HĆ&#x17E;E>GcĂ LD:GBNĆ&#x17E; Ă Ă cEĂ C>Ă MJĆ´>GĆĽĂ G:Ă ĆŁÇ :NMĂ Íą=Ă ;ÍąE>KLB Ă G:Ă RFB>JG>GB>Ă RĆ&#x17E;H:EMĂ :Ă ÍąHM <AMĂ HJBĂ ;ÍąE>KLBNĆĽ<AĂ KL:NÍą<AĂ HÍąKLBAMCĆŁ<B<AĂ DÇ&#x153;;QĂ :Ă KN:EQ Ă

!BJFLĂ (>JWČ?HĂ Â Ă 60 kapsĂşl

KolĂĄrovo

 Ă Ă&#x2019;

6,20 â&#x201A;Ź

AKCIOVĂ CENA

8,90 â&#x201A;Ź

 Ă Ă&#x2019;

AKCIOVĂ CENA

AKCIOVĂ CENA

5,75 â&#x201A;Ź

14,85 â&#x201A;Ź

75-06-3

KomĂĄrno

#Ă Ă Ă&#x201E; D@

PORCUHY TRĂ VENIA

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

)ÍąMĆ&#x2030;Ć N:Ă K:Ă LB>Ć&#x2030;Ă :D͹à =ÍąHEGÍąDĂ H͹ƴ:KĂ EB>Ć´;QĂ :GLB;BÍąLBD:FB Ă <A>FÍąL>J:H>MLBD:FBĂ :Ă H͹ƴ:KĂ JĆ&#x17E;=BÍąL>J:HB> Ă !QE:DĂ C>Ă BG=BDÍąN:GĆĽĂ :CĂ NĂ HJĆ H:=>Ă HÍąJĆŁ<AĂ H>Ć´>ÇŞÍąNcA͹à F>L:;ÍąEBRFM Ă HJBĂ HJÍą;EcFÍą<AĂ "-Ă KĆŁNB:KB:<BFBĂ KĂ :<AEÍąJAQ=JBÍąM Ă NĂ HJĆ H:=>Ă <>KLÍąN:L>Ç KDĆĽ<AĂ =QKH>HKBĆ Ă :E>;͹à HJBĂ Ć´J>NGĆĽ<AĂ BGLÍąPBDĆ&#x17E;<BĆ&#x17E;<A

':Ă GÍąJFĆ&#x17E;EGMĂ ?MGD<BMĂ LJĆ&#x17E;NB:<>A͹à LJ:DLMĂ Ć´EÍąN>D:Ă C>Ă G>NQA GMLGĆ&#x17E;Ă HJĆ LÍąFGÍąKǽà MJĆ´BLĆĽ<AĂ ;:DLcJBĆ  Ă DLÍąJcĂ ÍąKĆ =Ç MCĆŁĂ G:CF_Ă Íą;E:Kǽà AJM;cA͹à ƴJ>N: Ă Í°ÍąDÍąGĆ´MCĆŁĂ HJÍą<>KĂ LJĆ&#x17E;N>GB: Ă ;JĆ&#x17E;GB:Ă FGÍąĆ&#x2030;>GBMĂ <AÍąJÍą;ÍąHEÍą=GĆĽ<AĂ RĆ&#x17E;JÍą=DÍąN Ă HJÍą=MDMCĆŁĂ NBL:FĆ GQĂ Ă :Ă $ Ă +ÍąREBĆ´GcĂ NÍąGD:CĆ&#x2C6;B>Ă NHEQNQ Ă :D͹à HÍą=Ć&#x17E;N:GB>Ă :GLB;BÍąLĆ D Ă EB>Ć´;:Ă Ć&#x2030;B:J>GĆ F Ă G>RNQĆ´:CGĆ&#x17E;Ă :E>;͹à G>NAÍą=GĆ&#x17E;Ă KLJ:N:Ă Ć´BĂ HJĆ H:=GĆ&#x17E;Ă BG?>D<B: Ă G:JMĆ&#x2C6;MCĆŁĂ FBDJÍą;BĆ&#x17E;EGMĂ JÍąNGÍąNĆ&#x17E;AMĂ NĂ Ć´J>N>Ă :Ă =ÍąKL:NĆ Ă K:Ă AG:Ć´D:Ă :E>;͹à RĆ&#x17E;H<A: Ă G:?MDÍąN:GB> Ă HÍą<BLĂ HEGÍąKLB Ă )Íą=:GĆ FĂ EB>DMĂ !QE:DzĂ ?ÍąJL>Ă K:Ă HÍą=HÍąJĆ Ă J:KLĂ MJĆ´BLĆĽ<AĂ ;:DLcJBĆ Ă HJBJÍą=R>GÍąMĂ <>KLÍąM Ă ĆŁHJ:N:Ă H!Ă :Ă LĆĽFĂ BĂ GÍąJFĆ&#x17E;EG:Ă Ć´BGGÍąKǽà LJĆ&#x17E;NB:<>CĂ KĆŁKL:NQ

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

TÄ&#x17E;ƢGTMTÄ&#x17E;Ă?BMNJLMI

)Ĺ? 7 Ă?4]87 Ă?Ć&#x17D;Ĺ&#x2018;!&7

KLIEĹ TE A BLCHY (=HM=RMC>Ă :Ă AM;Ć Ă DEB>Ć&#x2C6;L> Ă DÍąFĆ&#x17E;J> Ă DĆŁLÍąNDQĂ :Ă ;Íą=:NcĂ FM<AQ Ă )lKÍą;Ć Ă :CĂ HJÍąLBĂ ;E<AĆ&#x17E;FĂ :Ă B<AĂ NĆĽNÍąCÍąNĆĽFĂ Ć&#x2C6;LĆ&#x17E;=BĆ&#x17E;FĂ :Ă HJÍąLBĂ Ć&#x2C6;NÍąEĆ&#x17E;F Ă /AÍą=GĆĽĂ :CĂ HJ>Ă @J:NB=GcĂ :Ă =ÍąCĆ´:<B>Ă KMĆ´DQĂ :Ă HJ>Ă Ć&#x2C6;L>ÇŞ:LĆ&#x17E;Ă Íą=Ă Ă LĆĽĆ&#x2030;=ÇŞÍąNĂ N>DMĂ :Ă G:=Ă ÍŽĂ D@Ă Ć&#x2030; AF Ă 'BD=QĂ G>:HEBDMCL>Ă F:Ć´DĆ&#x17E;FĂ?Ă 3Ă WÉŚ>SBĂ >Gàȡ>IČ&#x2020;FBĂ MOLARHQVĂ WĂ O>ARĂ  AS>KQFUĂ PMLQ LK

Í°ÍąHEGÍąDĂ NĆĽĆ&#x2030;BNQĂ KĂ Íą;K:AÍąFĂ ÍŹĂ LQHÍąNĂ DÍąE:@cGMĂ :Ă NBL:FĆ GMĂ Ă ':HÍąFĆ&#x17E;A:Ă NQĆ&#x2030;BNÍąN:ǽà DÇ&#x153;;Q Ă <AJMH:NDQ Ă N_RBNĆ&#x17E; Ă /BL:FĆ GĂ Ă HÍą=HÍąJMC>Ă LNÍąJ;MĂ DÍąE:@cGM Ă (=HÍąJĆŁĆ´:Ă K:Ă MĆ&#x2030;Ć N:ǽà FBG BFĆ&#x17E;EG>Ă H͹à =Íą;MĂ ÍŹĂ F>KB:<ÍąN Ă $:HKMEQĂ K:Ă MĆ&#x2030;Ć N:CĆŁĂ N<>EDMĂ :Ă R:HĆ C:CĆŁĂ K:Ă HÍąLJ>;GĆĽFĂ FGÍąĆ&#x2030;KLNÍąFĂ L>DMLBGQ Ă $ĆŁJ:Ă K:Ă FĆ&#x17E;Ă ÍąH:DÍąN:ǽà GB>D͹ǠDÍąDJĆ&#x17E;LĂ =͹à JÍąD: Ă )J>Ă =ÍąKB:AGMLB>Ă ÍąHLBFĆ&#x17E;EG>A͹à >?>DLMĂ C>Ă NAÍą=GcĂ MĆ&#x2030;Ć N:ǽà LJN:EÍą

02 AUTO-MOTO / inĂŠ

Âť CZ 175 JAWA 90 250 350 PIONIER STADION MUSTANG SIMSON KĂ&#x161;PIM TIETO MOTORKY 0915215406

08 STAVBA

Prosba o pomoc: ProsĂ­me VĂĄs, v prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme.

Âť KĂşpim haki leĹĄenie,.Tel. 0908532682

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko VĂ˝chod Bratislavsko ZĂĄpad Dunajskostredsko Galantsko+Ĺ aliansko Hlohovecko+SereÄ?sko KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko Levicko Malacko Nitriansko NovozĂĄmocko Pezinsko PieĹĄĹĽansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko TopoÄžÄ?iansko+PE+BN TrenÄ?iansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

StrednĂŠ Slovensko BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

51.100 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 35.500 35.000 36.500 26.500 52.000

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

31.000 25.000 25.000 82.750 22.250 13.100 30.500 40.000 40.000 30.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK LuÄ?enecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS PovaĹžsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Ĺ˝iarsko+ZC+BS Ĺ˝ilinsko+BY

VýchodnÊ Slovensko

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Koťicko Koťicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Preťovsko+SB Spiťsko+LE+GL

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

VĂ?HODNĂ?

VERNOSTNĂ? SYSTĂ&#x2030;M,

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzera KM medzera Ä&#x152;Ă­slo rubrikymedzera Text inzerĂĄtu

OKAMĹ˝ITĂ&#x2030; VĂ?RAZNĂ&#x2030;

ZĽAVY

ZĽAVA 4

â&#x201A;Ź

PRI NĂ KUPE PRODUKTOV RADY PHOTODERM

Z DOPLATKOV AĹ˝ DO VĂ?Ĺ KY

PrĂ­klad: RP KM 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321.

50%

AJ NA LIEKY NA VYSOKĂ? TLAK A CUKROVKU

AKCIA PLATĂ? OD 1. 4. - 30. 6. 2019. AKCIA NEPLATĂ? PRE BALĂ?Ä&#x152;KY

8ĹĄ?T?Ă?XĂ?BMNJ?RISĂ?X?Ă?JGCIĂ?ÄąG?QRMÄąLCĂ?SFPÄ&#x2013;BX?LÄ&#x17E;Ă?L?Ă?XÄ&#x2013;IJ?BCĂ?TCPCHLhFMĂ?XBP?TMRLhFMĂ?NMGQRCLG?Ă?HCĂ?NMQIWRMT?LÄ&#x2013;Ă?TĂ?QÄ?J?BCĂ?QĂ?Â&#x192;Ă?Ă?XÄ&#x2013;IML?Ă?Äą Ă? Ă?8 Ă?X

.MXMPLCĂ?QMĂ?NPCÄąÄ&#x2122;R?HRCĂ?NÄ&#x2122;QMKLÄ?Ă?GLDMPKÄ&#x2013;AGSĂ?NPCĂ?NMSƢGT?RCĹĄMTĂ??Ă?NMP?ÄłRCĂ?Q?Ă?QĂ?JCIÄ&#x2013;PMKĂ??JC@MĂ?JCIÄ&#x2013;PLGIMK Ă? IAG?Ă?NJ?RÄ&#x2122;Ă?MBĂ? Ă? Ă?Ă?BMĂ? Ă? Ă?Ă??JC@MĂ?BMĂ?TWNPCB?LG?Ă?XÄ&#x2013;QM@ Ă?Ă?Ă?*GCIĂ?L?Ă?TLÄ?RMPLhĂ?NMSƢGRGCĂ?Ă?*GCIĂ?L?Ă?TMLI?HĆĄGCĂ?NMSƢGRGC Ă?4CRCPGLÄ&#x2013;PLWĂ?NPÄ&#x2122;NP?TMIĂ?

WWW.REGIONPRESS.SK

KM19-20 strana-

InzerĂĄt, ktorĂ˝ predĂĄva

0907 779 018

2

85_0357

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â&#x201A;Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. TIP 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. TIP 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, KMzameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


3 EDITORIÁL / SLUŽBY

Najlepšia sezóna na nové Suzuki

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

����������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������ ������� �� ������������� ��������� �� ������� �������� ��������� ��� �� ������������� ��������� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������2������������������������������������������������������������������� �������������������������������

�����������������������

KM19-20 strana-

���������������������

3


4 ŠKOLA

Chyba sa málokedy stane len tak, sama od seba

Politici nie, „to oni“! Médiami rezonuje prieskum, v ktorom mladí ľudia preferujú politickú stranu s nevhodnými názormi na tragické historické obdobie. Schválne nepoužívam slovo extrémistická, keďže extrémistické postoje sa udomácňujú aj u „štandardných“ strán.

Otázkou je, prečo mladých ľudí oslovujú strany, ktoré nič nedokázali, šíria nenávisť a vyzdvihujú totalitné zriadenia. Politici sa vyhovárajú na médiá či vzdelávanie. Pritom práve oni majú možnosť ovplyvňovať verejnú mienku. Ak by sme denne neboli svedkami nemorálneho, arogantného a devastačného správania moci, médiá by neškandalizovali. Keďže sa to deje, aj mladí to vnímajú a nedôverujú stranám, ktoré síce nepreferujú zločinecké ideológie, ale konajú tak, že je to v rozpore s rozumom. Odmietajú „štandardnosť“, ktorá nadobudla pejoratívny ráz. Je známe, že občania sa v časoch krízy utiekajú ku kadejakým alternatívam. Nepoučia sa, kým si neoveria, ako sa alternatíva chopí moci. A toto je kolobeh, ktorý preberajú mladí.

Sporná legálnosť

Vinou zabetónovaného systému je aj to, že predstavitelia kontroverzných zo-

skupení môžu pôsobiť v politike napriek názorom na hranici legálnosti. Keď prejdú zákonnou registráciou, je prirodzené, že ich cieľom je získavať hlasy a rovnako sa dá očakávať, že si získajú popularitu. Prvopočiatkom však je, že strana s problematickými názormi vznikla a pôsobí. Nemyslím si, že mladí, ktorí v prieskume uprednostnili kontroverzné zoskupenie, sú prívržencami zločineckej ideológie. Málokedy sa takáto strana oficiálne hlási k propagácii neľudského režimu.

Dobrá muška

Avšak reční o problémoch, ktoré vedia osloviť voličov iba z dôvodu, že ich doterajšie vlády ignorovali. Problémy so sociálne neprispôsobivými, vnucovanie nevýhodných pravidiel inými štátmi, znevýhodňovanie domácich firiem, poľnohospodárov, degradovaná mediálna kultúra a pod. Hovoria dôrazne a populisticky, keďže nemajú vládnu moc. Volič rád počúva sľuby a v súčasnej dobe i radikálne riešenia každodenných problémov. Pritom zabudne na to, že keď mali šancu, nedokázali nič. Vyhovoria sa, že s nimi nikto nechce spolupracovať, čo im tiež získa hlasy.

Miesto školy

Škola v tvorení názoru budúcich vo-

Heslo, ktoré sa tiahne celým pokrokovým svetom ličov ťahá za kratší koniec. Posledné vlády zničili školy tak, že žiaci nemajú dôvod vzhliadať k nim. Učebné osnovy sú nastavené na teóriu, abstrakciu a bezúčelné memorovanie. Nie je priestor na kritické myslenie, diskusie, hĺbkovú analýzu a na aktuálne problémy. Škola nie je pre žiakov autoritou, no nie vinou učiteľov. Totalitným ideológiám sa na vyučovaní pravidelne venujeme. Na základnej škole sa nám ako-tak podarí viesť deti k ich odmietnutiu príležitostnými aktivitami. No po nich deti zabudnú, nie je priestor na systematickú

Zdroj K2 Learning

prácu. Po prechode na strednú školu si už sami formujú názor, učitelia sú jedine mentormi, no záverečné presvedčenie študentov závisí od toho, čo som písal vyššie: od systému politiky, od jej prezentácie, od fungovania spoločnosti. Okrem toho v našej krajine sa degradoval význam vzdelávania. Je známe, že obľúbenosť kontroverzných strán stúpa s klesajúcim stupňom vzdelania voliča. Politický kontext teda spôsobil to, že ľudia hľadajú alternatívu. Za každú cenu. » PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava

Staňte sa odporúčaným elektrikárom a získajte nových zákazníkov Ako sa stať odporúčaným elektrikárom Ste elektrikár alebo zastupujete spoločnosť, ktorá zamestnáva elektrikárov?

Rozšírte svoju klientelu!

Chcete bezplatne zverejniť ponuku vašich služieb na stránke Západoslovenskej distribučnej? Ročne evidujeme viac než 20 000 žiadostí o pripojenie.

Staňte sa preto súčasťou výberu preverených elektrikárov a technikov a rozšírte svoju klientelu.

Kliknite na odkaz Ako sa stať odporúčaným elektrikárom, kde nájdete postup zverejnenia a všetky potrebné informácie.

94-0065

www.zsdis.sk/elektrikari

RegionPress Zapad_207x137mm.indd 1

30.4.2019 8:48

KM19-20 strana-

4


5 zamestnanie

JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom: Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo, spis. zn.: 32K/4/2017, v zmysle §-u 92 ods. 1 písm. d) ZoKR a v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, s primeraným použitím ustanovení zákona o dobrovoľných dražbách

vyhlasuje I. opakované kolo (celkovo II. kolo) dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa

Dátum konania dražby: 19.06.2019 o 09.00 hod. Miesto konania dražby: kancelária správcu Štefánikova 34, 949 01 Nitra Najnižšie podanie: 4.940,- EUR Minimálne prihodenie: 100,- EUR Dražobná zábezpeka: 988,- EUR Termín obhliadky (dohodnúť min. 3 dni vopred): 30.05.2019 a 11.06.2019 Podrobné podmienky dražby sú k dispozícii u správcu, kontakt: tel.č. 037/6522705, 0903/756866, e-mail: a-k@duran.sk

www.regionpress.sk KM19-20 strana-

5

76-0062

Predmet dražby: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v kat. úz. Hurbanovo, obec Hurbanovo, okres Komárno zapísaná na LV č. 2519 ako: Parcela registra „E“ evidovaná na katastrálnej mape ako: - parc. č. 962/8 orná pôda o výmere 20159 m² v spoluvlastníckom podiele 1/2 k celku (výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel je 10079,5 m²).


6 levandulka

SpĂ­te dobre?

â&#x20AC;&#x17E;

my ĂĄno...

â&#x20AC;&#x17E;

pre prvĂ˝ predraĹženĂŠ uĹž50Ĺžiadne 0 OBjedncĂ hvok umelĂŠ matrace vyrobenĂŠ z ropy

zÄžava 20% 499 â&#x201A;Ź

399 ,S0d0phâ&#x201A;Ź

EDYOQD

3UDWHOQ¿SRħDK SUHK\JLHQX

SUHVSÂŁQRNEH]SRWHQLD

SUÂŻURGQÂżNDXĂ?XN

OHYDQGXÄ&#x20AC;D

SUHFKUEWLFXEH]EROHVWL

SUHUÂżFKOH]DVSÂŁYDQLH

2UWRSHGLFNÂż $QWLDOHUJLFNÂż $QWLEDNWHULÂŁOQ\

39& SUH9DÄŁH]GUDYLH

,,

SUHDOHUJLNRY

WHOHPDLOÎ&#x2013;1)2#/(9$1'8/.$6. / :::/(9$1'8/.$6.

Spite kvalitne vÄ?aka prĂ­rodnĂ˝m materiĂĄlom

Bavlna

LevanduÄža

je dokonalo prieduĹĄje znĂĄma pre nĂ˝ materiĂĄl a tvorĂ­ ideĂĄlnu kombinĂĄ- svoje relaxaÄ?nĂŠ a upokojujĂşce vlastciu s vlnou. MäkkĂĄ, silnĂĄ a prĂ­jemnĂĄ nosti. VaĹĄa myseÄž sa upokojĂ­ a zana dotyk. spĂĄvanie bude rĂ˝chle ako u dieĹĽaĹĽa. LevanduÄža takisto pĂ´sobĂ­ proti moÄžom a roztoÄ?om. pochĂĄdza zo stromu kauÄ?ukovnĂ­k. ZĂĄrukou najvyĹĄĹĄej kvality je certi- PVC - aj ked 85% slovĂĄkov spĂ­ na fikĂĄt 100% prĂ­rodnĂŠho kauÄ?uku. penovĂ˝ch matracoch z PVC, KauÄ?uk je najlepĹĄou alternatĂ­vou umelĂ˝ch pen alebo molitĂĄnu. Na rozdiel od pruŞín nevytvĂĄra ruĹĄivĂ˝ ĹĄum, neuchovĂĄva statickĂş elektrinu Ani na seba si neobleÄ?ieme triÄ?ko z a lepĹĄie pruŞí. Spolu s ortopĂŠdmi umeliny, radĹĄej z bavlny, preÄ?o posme vytvorili jednu tuhosĹĽ ideĂĄlnu tom spaĹĽ na umeline.. pre kaĹždĂŠho.

PrĂ­rodnĂ˝ kauÄ?uk

my PVC nepouŞívame.

Skúťobnå doba 30 dnVåmí domov)

Doprava zadarmo (kuriĂŠrom aĹž ku

$Ĺ&#x20AC;6ORYÂŁNRYWUÂŁSLDEROHVWLFKUEWLFHDQLHMHVSRNRMQÂżFKVNYDOLWRX VSÂŁQNX Na zĂĄklade vyjadrenĂ­ lekĂĄrov je jednou ]KODYQÂżFKSUÂŻĂ?LQVSDQLHQDXPHOÂżFKPDWUDFRFK 1LHMH QÂŁKRGD Ĺ&#x20AC;H 6ORYÂŁNRY VSÂŻ QD XPHOÂżFK PDWUDFRFK]39&SHQ\

0\ VPH SUH 9ÂŁV Y\YLQXOL ULHÄŁHQLH Y SRGREH SUÂŻURGQÂŤKR PDWUDFD ]R EDYOQ\OHYDQGXO\DNDXĂ?XNXNWRUÂż9ÂŁP

,,

]PLHUQL SUREOÂŤP\ V FKUEWLFRX D UD]DQWQH ]OHSÄŁÂŻ VSÂŁQRN

KM19-20 strana-

6


7 zamestnanie

 

  

  



 

 

 

 



 

 



    



KM19-20 strana-

7

76-0008




8 EDITORIÁL / SLUŽBY názor, zdravie

Prosba babičky plnej človečiny Existujú ľudské postoje, ktoré stojí za to zaznamenať. Lebo, našťastie, ešte stále existujú ľudia, ktorým je ľahostajnosť k veciam cudzia. Naopak, k spravodlivosti, morálke a ľudskosti sa budú hlásiť do posledného dychu. Pani Emília Žitná má 86 rokov. Prežila si toho veľa. Ako dievča veľa najmä zlého. Nedávno videla výsledky prieskumu volebných preferencií. Keďže on-line svet je pre jej generáciu nie až tak blízky, poprosila vnuka. A s vnukom sme sa v redakcii dohodli, že jej prosbu zverejníme. Pani Emília apeluje: „Neverila som, že režim, kedy sme sa deň čo deň triasli od strachu, keď ľudia zomierali pre besnenie názorov a inakosť, keď sme bežali a ukrývali sa bosí v noci a v zime po lesoch, boli sme smädní a hladní, že ten režim bude niekto znovu obdivovať. Utekali sme pred frontom a všetkým tým zlom a nevedeli sme, aké bude ráno. Neverila som, že tie myšlienky sa môžu v civilizovanom svete vrátiť. Je jedno, či tie hanebné myšlienky hlásajú priamo alebo ich cynicky skrývajú do odkazov. Ospravedlňujem sa za moju generáciu, že sme vás dostatočne nenaučili rozoznať cynickú pretvárku. Pretože aj v našej dobe sme ich právoplatne zvolili

a neverili sme všetkým tým správam o ich zločinoch. Nečakala som, že sa raz tieto názory dokážu vrátiť v takej sile. Ich nositelia obchodujú s myšlienkou, že hrdá krajina môže fungovať len s poslušnými a odovzdanými ľuďmi bez vlastného názoru. Lenže človečina nie je obchod. Láska, pokora a ľudskosť sa kúpiť nedá. Nenávidia inakosť, lenže pestrofarebnosť je pre život a prírodu prirodzená. Slobodu, človečinu a intelekt nevyhubí žiadna zbraň na svete. Akokoľvek dokonalá bude. Prosím všetkých ľudí navôkol, aby pri najbližšej voľbe uvažovali rozumom aj srdcom. Pretože my sme toto pre svoje deti a vnúčatá nechceli. Nechceli sme, aby čo i len náznakom opäť prežívali tie pekelné hrôzy a vôbec sa nad tým museli zamýšľať. Aby to všetko raz a navždy zostalo mementom doby a varovaním.“ Pani Emília v časoch vojny dostala reumu a ohluchla na jedno ucho z tej zimy v lese keď sa ukrývali pred fašistami. A dostala týfus keď pila z potoka vodu a v ružomberskej nemocnici skoro s kamarátkou zomrela... Dnes vo veku 86 rokov prosí ľudí, aby mali rozum.

» red

Vitamín D, alebo - kam nechodí lekár, chodí slnko Diagnostika nízkej hladiny vitamínu D je možná na základe klinického obrazu. Je pravdepodobná, ak má človek dve a viac z ochorení ako sú únavový syndróm, chronická bolestivosť, osteoporóza alebo depresia. Ak má navyše ochorenie srdca a ciev, cukrovku, poruchu metabolizmu tukov, obezitu, alebo ochorenie imunitného systému, pravdepodobnosť sa zvyšuje. Hladinu vitamínu D je možnú stanoviť laboratórne vyšetrením vzorky krvi. Zdroje vitamínu D: Hlavným zdrojom je slnečné žiarenie, preto 2-3 krát do týždňa, hlavne na jar a v lete, by sme mali telo vystaviť slnečným lúčom aspoň na 20minút na väčšom povrchu tela. Vyhýbať sa treba ale silnému žiareniu na pravé poludnie – vhodné je ráno do 11.hodiny a poobede po 15.hodine, 10-15 minút bez krému s ochranným filtrom a potom samozrejme s ochranným faktorom ako prevencia pred spálením a vznikom rakovinových ochorení kože, výšku ochranného faktora treba zvoliť podľa typu kože. Vo vyššom veku však významne klesá schopnosť získať vitamin D zo slnečného žiarenia. Stravovanie dopĺňa do 10 percent potrebného vitamínu D. Nakoľko je rozpustný v tukoch, vyskytuje sa v potravinách, ktoré prirodzene obsahujú rôzne druhy tuku. Zdrojom sú hlavne ryby, najmä tuniak, makrela, losos, sardinky, ale aj naše sladkovodné. Ryby patria do

jedálneho lístka minimálne 2 krát do týždňa. Nachádza sa aj v treščej pečeni, rybom oleji. V teľacej a kuracej pečeni je ho o niečo menej. Vyskytuje sa vo vajíčku, najviac v žĺtku, masle a smotane, v syroch. Obsah v kravskom mlieku závisí od ročného obdobia. V rastlinných potravinách je ho málo, hlavne v orechoch a avokáde. Pri zistenej nízkej hladine vitamínu D aj napriek dostatočnému príjmu potravou a pravidelnom a rozumnom slnení je vhodné dopĺňať vo forme kvapiek alebo tabliet. Predtým je vhodné poznať hladinu vitamínu D v krvi a skontrolovať po 2 mesiacoch užívania. Nízka hladina vitamínu D sa týka veľkej časti populácie. Hlavnou príčinou je podcenenie slnečnej expozície ako hlavného zdroja vitamínu D pre organizmus. Čoraz viac sme v uzavretých priestoroch, ľudia sú schovaní v dopravných prostriedkoch namiesto chôdze peši, deti sa menej hrajú vonku, menej času sa trávi vonku, či už v záhradách, pri športoch, alebo najbežnejšej chôdzi. Tento trend je celosvetový a preto aj je nízka hladina vitamínu D pozorovaná celosvetovo, nás nevynímajúc.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy metabolizmu a výživy

Týždenníky siete REGIONPRESS sú prvým regionálnym médiom, ktoré na základe zmluvy s UPSVAR zabezpečia pre svojich inzerentov splnenie všeobecných zákonných povinností.

OZVITE SA NÁM Jarmila Kyselicová kyselicova@regionpress.sk 0907 779 018

KM19-20 strana-

8


9 zamestnanie, služby 1 6 3 5 9 7 2 9 8 1

K 1 5 8 U

5

3

3 7 5 9 2

AKCIA ZĽAVA DO 30% 8

Inzerát, ktorý predáva

0907 779 018

www.balkona.eu 0948 787 777

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček Možnosť splátok s 0% úrokom

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL

EXEKÚCIAMI

Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

VOLAJTE HÍVJON

6 - týždnové

MORKY NA CHOV

63-0054

O

terasy

zimné záhrady

0915 896 536 Mgr. Bc. Marta Molnárová

59-0042

D

balkóny

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA. info: 0903 779 101

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

76-0043

U

1

45-0039

2

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

51-0017

S

7

KM19-20 strana-

9


Zlo zvĂ­ĹĽazĂ­, ak dobrĂ­ Äžudia neurobia niÄ?

! " + +! .)! *45)0 ./-+./+1%#+-+1%!/ -+16%'+1% ,+)4$(% 0,-/+17 '+5%'8 /-8!./+ /%!-(.+) !/.'8%$-%.'+ '!9.,-%)*!3./1%(%/-% 4)2 ! *3 *%$+(+,/-+1/!:' 9(5%(!'4-' +(06%/!:'  "  +(% )%(8 ,-%/!:.'8 (!+(+3*%$/%7 !.$( +'+ *!.,+'+&*8  +0 1!/+0 &.*! ,-!.*!0'3+1(% '+ *!.5/4/&!$+,+ (%/%'3(2$41& *%$ +)*1$+ ! (!&%* !,+!(+)(+1!*.'0 " "   $+1+-%( ! '+ +,/-+1/!:' $+ ' -0$ / ! ,-+17 + '.' +:'+ 2 ,+/-!+1( 2)+$(3+./7 +) ,+1! ( )% ! .! !)./+ !0- 1 6%./+) +/+)2../-(+.!*%+-+11+5%%$ )+$(227.-+ %*+0' !

" $+1+-%( !1+- %*4 %4$ $& 3 -1+/*8 .!./-2  +5 &3!(8$+-!#%*0+ %5(%,-!63'+ /' .(05*),-&)+) 1$+ !'1(%/+)0 /-,'1(%/./-+./(%1+./%+*5%$,%!* /+1 +*'+(!'4-'*!1%! 6+./))4 -+%7  " ! .+) ./-!/+( +(% $( +'+ .'()*8 +1*'+ '+ :0 % ,+ !(+)(+1!*.'0*! +'43(%,+$+,%7 ! 5/4/ '/+-0 !,-! 1+:)%+, 7$(1 *!$(1-+3$ 3+17,!*%3! *!1%!3 ,(/%7+,/-+1/!:'2*%3 -1+/*8.!./-2 

V sobotu sa mĂ´Ĺže Ăşplne reĂĄlne staĹĽ, Ĺže Smer po predlhĂ˝ch rokoch nebude vĂ­ĹĽazom volieb. LenĹže Ăşplne reĂĄlne zĂĄroveĹ&#x2C6; hrozĂ­, Ĺže v sobotu voÄžby vyhrĂĄ Kotleba a o Slovensku budĂş v celej EurĂłpe pĂ­saĹĽ, ako o Ä?iernej diere, kde vyhrala faĹĄistickĂĄ strana. Jednu hanbu vystrieda hanba druhĂĄ. Minule sme boli krajina s najniŞťou ĂşÄ?asĹĽou a teraz mĂ´Ĺžeme byĹĽ kolĂ­skou faĹĄistov. Neviem ako VĂĄs, ale mĹ&#x2C6;a takĂĄ predstava vĂ´bec neteĹĄĂ­ a som odhodlanĂ˝ urobiĹĽ Ä?okoÄžvek, len, aby sme tomu zabrĂĄnili. Rozhodol som sa, Ĺže nebudem pĂ˝taĹĽ vo voÄžbĂĄch Ĺžiadne krúŞky pre mĹ&#x2C6;a, ale budem prosiĹĽ ÄžudĂ­, ktorĂ­ mi dĂ´verujĂş o podporu inĂŠho Ä?loveka na naĹĄej kandidĂĄtke - podporu pre Petra PollĂĄka. Ă no, je RĂłm, viem a zĂĄroveĹ&#x2C6; viem, Ĺže je dobrĂ˝ Ä?lovek. KeÄ? som ho pred 8 rokmi spoznal na jednej vysokej ĹĄkole, od prvej chvĂ­le ma zaujalo jeho odhodlanie koneÄ?ne vyrieĹĄiĹĽ rĂłmsky problĂŠm. VeÄžmi ho mrzelo, Ĺže politici reĂĄlne tento problĂŠm rieĹĄiĹĽ nikdy nechceli a tĂŠmu len zvykli zneuŞívaĹĽ pre svoj vlastnĂ˝ prospech. RieĹĄenia, ktorĂŠ vtedy na mieste navrhol, boli tak zaujĂ­mavĂŠ a efektĂ­vne, Ĺže som sa rozhodol presvedÄ?iĹĽ mojich kolegov, aby sme mu dali

*+$.,/)! ,-!6+.*(+1!*.'0 /%)! '+ -0$+- 0-,*% $+% -!6%+.+%4(*+)5/4/!,+61)!+ 1(4 *2$,+(%/%'+1' !

 " 5/4/ ,+)4$ -+ %*4). !7)%*%!(!*-+',-! 1+:)% '0/+6*.+%4(*25/4/ +'4!.!*%+-+) 3!3,!6%7+,/-+1*%! ./+&*./-+ 0 .'0/+6*+).+%4(*+)5/4/!*!)0 .%:0 %6'7*125!/-!*%!,-! +- %*4 %+0+ ,%/!&-4*+ 

 " .)!.-+3,-41(%+ 7'$/8)$ (!*!/%(.+)3%$.(+1 *%3(+.7 *%*!*41%.7 !$!(% 2%) ,+(%/%%.:0+1(%15!/'+)+*8&*!)+ *8 &&.+),-!.1! 6!* !27*&(!, 5%!,-%,-1!*,+)4$7:09+)*!3*)! *4.:0+1715!/'+ (!1! %!7-+3+3*7 -%!5%7,-%+-%/2 +-)4(*!.(02,-!)( $&./-5$ 2. +6'(%,+)+% 1/! 2 '!9&0,+/-!0& ./+&*8,(/2 2:0 %*!)0.!(%0/!'7+ -+ %*2 + 3$-*%6%

 4)"8-,-!/+*!0 !).:0+17 !0-+)!15!/'+*-3 +.*! 4 (!)!/!.%27%./ !3)! *)!/+ 6+:0 /-4,%6+ %$3+(+1!*.'12$4 ,-!6

Âť Miroslav BeblavĂ˝

KY PB

MA

PK BZ SC BV

TT

TO

HC

ZM

NR GA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko BV 53.500 ks Bratislavsko-vĂ˝chod DS BZ 63.000 ks Bratislavsko-zĂĄpad DS 25.000 ks DunajskoStredsko GA 30.000 ks Galantsko-Ĺ aliansko HC 27.000 ks Hlohovecko-SereÄ?sko KM 15.000 ks KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko LV 30.000 ks Levicko MA 25.500 ks Malacko NR 52.500 ks Nitriansko NZ 35.000 ks NovozĂĄmocko PK 21.000 ks Pezinsko PN 32.500 ks PieĹĄĹĽansko-Novomestsko-Myjavsko SC 25.000 ks Senecko SE 27.000 ks Senicko-Skalicko TO 38.000 ks TopoÄžÄ?iansko-PartizĂĄnsko-BĂĄnovecko TN 52.000 ks TrenÄ?iansko-Dubnicko-Ilavsko TT 45.500 ks Trnavsko ZM 18.000 ks ZlatoMoravsko

NZ KM

ZH

1 349 350 týŞdennĂ˝ tlaÄ?enĂ˝ nĂĄklad

HU

PO SN

GE

ZV

Âť Igor MatoviÄ?

predseda hnutia OĽANO

BJ

PP

BB

PD

PN

SL LI

MT

TN SE

OR

ZA

priestor na naĹĄej kandidĂĄtke a pokĂşsili sa z neho spraviĹĽ prvĂŠho rĂłmskeho poslanca parlamentu, aby sme z neho urobili pozitĂ­vny vzor pre deti v osadĂĄch ... a podarilo sa. A Peter urobil kus dobrej prĂĄce. Hoci SNS rozkradla eurofondy ĹĄpeciĂĄlne urÄ?enĂŠ na rieĹĄenie rĂłmskeho problĂŠmu, Peter dokĂĄzal v Bruseli presvedÄ?iĹĽ kompetentnĂ˝ch, aby nĂĄm dali opäż dĂ´veru. Svojim prĂ­behom a odhodlanĂ­m zĂ­skal pre Slovensko 380 miliĂłnov eur, ktorĂŠ vybojoval hlavne na postavenie ĹĄkĂ´lok v dedinĂĄch, kde sĂş aj RĂłmovia (lebo, ak vĂ˝chovu malĂ˝ch detĂ­ nepodchytĂ­me od maliÄ?ka, niÄ? z nich nebude a doplatĂ­me na to vĹĄetci). VerĂ­m PeĹĽovi, je mi ako brat. VĹždy dodrĹžal slovo, ktorĂŠ dal a plne mu dĂ´verujem. ProsĂ­m preto aj VĂĄs, ktorĂ­ dĂ´verujete mne, pomĂ´Ĺžme mu spoloÄ?ne. UkĂĄĹžme hlasom pre dobrĂŠho RĂłma, Ĺže Slovensko nie je Ä?ierna diera EurĂłpy, ale odvĂĄĹžna krajina, ktorĂĄ sa nebojĂ­ postaviĹĽ zoÄ?i-voÄ?i faĹĄistom z celej EurĂłpy, ktorĂ­ nĂĄm chcĂş NĂĄĹĄ eurĂłpsky dom mieru zbĂşraĹĽ.

www.regionpress.sk

33-0017

   

SPOLU - obÄ?ianska demokracia, KopernĂ­kova 47, 82104 Bratislava, IÄ&#x152;O: 51313901

   

 

KS

KE

MI

úplnÊ pokrytie Slovenska sież 39 regionålnych inzertných novín

LC LV StrednĂŠ Slovensko BB 50.000 ks BanskoBystricko-Brezniansko KY 30.000 ks Kysucko-Ä&#x152;adÄ?iansko-Kysuckonovomestsko LI 35.500 ks Liptovsko-MikulĂĄĹĄsko-RuĹžombersko LC 30.000 ks LuÄ?enecko-VeÄžkokrtĂ­ĹĄsko-PoltĂĄrsko MT 39.750 ks Martinsko-TurÄ?ianskoteplicko OR 38.600 ks Oravsko-D.KubĂ­nsko-NĂĄmestovsko-TvrdoĹĄĂ­nsko PB 30.000 ks PovaĹžskoBystricko-PĂşchovsko PD 35.000 ks Prievidzsko ZV 36.500 ks Zvolensko-Detviansko-Krupinsko ZH 26.500 ks Ĺ˝iarsko-BanskoĹĄtiavnicko-Ĺ˝arnovicko ZA 52.000 ks Ĺ˝ilinsko-BytÄ?iansko

REGIONPRESS, s.r.o. - slovenskĂĄ obchodno - marketingovĂĄ spoloÄ?nosĹĽ - sieĹĽ regionĂĄlnych novĂ­n s dosahom na viac ako 1,5 miliĂłna domĂĄcnosti Slovenska. V sĂşÄ?astnosti do nĂĄĹĄho portfĂłlia patrĂ­ 39 regionĂĄlnych týŞdennĂ­kov.

redakcia KOMĂ RĹ&#x2021;ANSKO kyselicova@regionpress.sk

SpoloÄ?nosĹĽ bola zaloĹženĂĄ v roku 1997 a jej tituly sĂş dnes najÄ?Ă­tanejĹĄĂ­m printovĂ˝m mĂŠdiom na Slovensku v kategĂłrii týŞdennĂ­kov s Ä?Ă­tanosĹĽou viac ako 10%.

KM19-20 strana-

VĂ˝chodnĂŠ Slovensko BJ 27.500 ks Bardejovsko-SvidnĂ­cko-Stropkovsko GE 25.000 ks Gemersko-RoĹžĹ&#x2C6;avsko-RimavskoSobotsko-RevĂşcko HU 25.000 ks Humensko-Vranovsko-Sninsko-Medzilaborecko KE 82.750 ks KoĹĄicko KS 22.250 ks KoĹĄicko-okolie SL 12.000 ks Ä˝ubovniansko MI 30.500 ks Michalovsko-TrebiĹĄovsko-Sobranecko PP 35.000 ks Popradsko-KeĹžmarsko PO 40.000 ks PreĹĄovsko-Sabinovsko SN 30.000 ks SpiĹĄskoNovoVesko-LevoÄ?sko-Gelnicko

0907 779 018

10

www.regionpress.sk

031180217 ObjednĂĄvateÄž: OBYÄ&#x152;AJNĂ? Ä˝UDIA a nezĂĄvislĂŠ osobnosti (OÄ˝ANO), ZĂĄmockĂĄ 6873/14, 811 01 Bratislava, IÄ&#x152;O: 42287511 DodĂĄvateÄž: regionPRESS s.r.o., Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄ&#x152;O: 36252417

10 politickĂĄ inzercia


11 politická inzercia

/%2(-(„8-3Ā%23 DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU -+361%83:-Ï

MICHAL ŠIPOŠ

Predstavujem Vám 13 výborných kandidátov na našej kandidátke. Ja som sa rozhodol voliť Petra Polláka (č. 3) a prosím aj Vás, ktorí mi dôverujete o krúžok pre neho. Doba je mimoriadne vážna a chcem aj týmto gestom dokázať celej Európe, že Slovensko je odvážna krajina a pred fašistami hlavu neskloní. Áno, Peťo je Róm, ale zároveň Človek hodný našej dôvery. Ďakujem.

Aj naše regióny sa môžu úspešne rozvíjať, aby boli lepším miestom pre život. Aby sme to dosiahli, európske peniaze sa musia používať na rozumné projekty, z ktorých budú mať úžitok obyčajní ľudia a nie oligarchovia.

poslanec NR SR | Trnava | 46 rokov

občiansky aktivista proti hazardu Stará Ľubovňa | 37 rokov

PETER POLLÁK

ZITA PLEŠTINSKÁ

V krajinách EÚ nebola 74 rokov vojna. Chcem mier aj pre naše deti a vnúčatá. Poďme voliť a nedovoľme európskym fašistom náš dom mieru zničiť. Veľmi si vážim dôveru Igora a celého hnutia OĽANO. Budem Vaším hlasom.

Ak zlepšíme podnikateľské prostredie, ľudia budú mať šancu na lepšie platy. Pri tvorbe európskej legislatívy nesmieme zabúdať ani na kresťanské hodnoty, na ktorých stojí naša civilizácia.

DOMINIK DRDUL

EVA HORVÁTHOVÁ

vysokoškolský pedagóg | Levoča | 46 rokov

starostka | Chmeľnica | 57 rokov

študent a občiansky aktivista v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím | Trnava | 21 rokov

lekárka | Bratislava | 44 rokov

Slovensko sa musí stať hrdým a rovnocenným partnerom na európskej scéne. Budem presadzovať také riešenia, aby šikovní ľudia neboli nútení odchádzať za prácou do zahraničia.

Chcem sa pričiniť o lepšie Slovensko a lepšiu Európu pre každého. Mojim cieľom je, aby v Európskom parlamente znel náš hlas aj pri témach práv marginalizovaných skupín.

MILAN POTOCKÝ

LUCIA GREŠKOVITSOVÁ

novinár a občiansky aktivista Michalovce | 43 rokov

asistentka poslanca NR SR | Košice | 29 rokov

EÚ je motorom rozvoja regiónov. Využime preto jedinečnú šancu a príležitosti, ktoré nám naše členstvo v tomto prestížnom klube ponúka.

Aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojné životné podmienky a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. Kľúčovým je rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu či rovnosť príležitostí na trhu práce.

IGOR DUŠENKA

DUŠAN ŠÁNDOR

Výhody členstva v EÚ sú nespochybniteľné. Chcem zachovať a posilniť to, čo v Európskej únii funguje a nestrácať čas tým, čo dokážu národné štáty lepšie a efektívnejšie zvládnuť sami.

Sme je krajina, tvorivých, pracovitých a usilovných ľudí, ktorá má čo ponúknuť Európe a svetu. Spolu vytvoríme podmienky, aby sme sa dokázali ešte lepšie presadiť v silnej konkurencii.

LUCIA RENNEROVÁ

PAVOL JUSKO

právnik | Bardejov | 31 rokov

poradca pre výskum a inovácie | Pezinok | 47 rokov

tlmočníčka v európskych inštitúciách Košice | 55 rokov

vysokoškolský pedagóg | Bratislava | 55 rokov Verím v ekonomicky prosperujúce, sociálne, spravodlivé a sebavedomé Slovensko, ktoré sa v EÚ nestratí. Garanciou dôstojného postavenia našej vlasti je však aj ochrana tradícií a hodnôt.

EÚ nám poskytuje mier, bezpečnosť, ale aj finančnú podporu na rozvoj a vyrovnávanie rozdielov. Preto budem mať vždy na zreteli záujmy obyvateľov svojej krajiny a regiónov.

EVA IVANOVOVÁ

MATÚŠ BYSTRIANSKY

Chcem, aby sa európske rozvojové fondy využívali na správne veci. Na projekty a investície, ktoré nám, ľuďom na Slovensku, prinesú rozvoj, prosperitu a viac lepšie platených pracovných miest.

Aj v európskych centrálach musí zaznieť hlas protikorupčného hnutia, ktorým je OĽANO od svojho vzniku. Máme jasnú víziu, výborný program a reálne ciele pre lepší život všetkých ľudí.

ekonómka | Prievidza | 39 rokov

obycajniludia.sk

www.

KM19-20 strana-

031190060

25. mája RELPEWSZEGSQP°WXOYQ·ŁIXIHEĨ svoj OV½ŁSOEŁOERHMH¤XSQ

mediálny poradca | Dolná Strehová | 24 rokov

11


ZASTAVENIE SADANIA BUDOV ������������������������ ���TO, RÝCHL��������������� stabilizujeme základovú pôdu a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754 85 0026

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu

�� ��������������������

KRBY

BY OPERÁTOR VÝRO tto ne 800 - 1000 EUR/ � �� ������ tto 900 - 1100 EUR/ne �� �� �� �� �� ���� 11 EUR/hod. � ���������������� nie) va tko ští u, (príjem tovar delanie vz é lsk ko oš nutné stred tto 900 - 1100 EUR/ne .sk er kt www.konstru

kachle

429,4

pece TUMA 362 362,-€

grily, viac ako

300

modelov

Ruské skleníky - ZGT

www.krby-tuma.sk k tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom prev.: Pezinok - 0917 861 305 prev.: ������������������- 0918 250 213 prev.: Košice - 0915 147 170 - 0908 136 854 prev.: Nitra prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

KM19-20 strana-

12

40-0050

DOVOZ Záhradné krby SR pece do 5 ATLAS prac.dní hnedý

sk info@konstrukter. - 0905 218 177 0908 914 180

Tel.:

85-0005

SK.ABAINNOVATOR.COM

34-0001-3

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

Profile for komarnansko komarnansko

Komárňansko 19-20  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Komárňansko 19-20  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement