Page 1

č. 45 / 9. november 2018 / 22. ROČNÍK

[_3k<k SI...

KOMÁRŇANSKO Týždenne do 15 000 domácností a firiem

Srdečný pozdrav, vážení naši čitatelia,

Najčítanejšie rubriky zachovávame, od tých najstarších až po nie až tak dávno zaradené „Zdravie“. Pridáme však čosi navyše, čo považujeme za pridanú hodnotu pre vás. Pri pozornom listovaní v našom týždenníku na to rýchlo prídete, čo sme mali na mysli.

Určite ste si už dávnejšie, vážení čitatelia, všimli, že vydavateľstvo REGIONPRESS, s.r.o. vo výbere tém, ktoré vám ponúka, dáva oveľa väčší priestor charite, dobročinnosti, nezištnosti a šíreniu podnetných slov, ako iné tituly na trhu. V tomto našom trende budeme pokračovať. Radi budeme informovať o aktivitách a podujatiach, ktoré sa z najrôznejších príčin nemajú šancu dostať do takzvaných veľkých médií. Aj to je náš trvalý zámer. Svet totiž nie je iba zlý. A vy to viete asi najlepšie.

t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

AGENTÚRA ky POLLY Nové Zám

HĽADÁME

ESHOP:

OPATROVATEĽKY

www.zalozna.sk/eshop

0907 779 018

A ZDRAVOTNÉ SESTRY

 so znalosťou nemeckého jazyka do Rakúska (Viedeň a okolie)  800 – 1100 € za 2 týždne  stravu, ubytovanie a dopravu hradí rakúska rodina PLUS možnosť poberať rodinné prídavky z Rakúska (200 € na 1 dieťa)

Nech sa vám dobre číta!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

07-0001

Tovar dovezieme!

INFO: 0903 412 252 Po – Pia: 8.00 – 16.00 www.agenturapolly.sk

76-0017 76-0017

Informácie z konkrétnych regiónov, v ktorých žijete, budú vám bližšie, adresnejšie a aktuálnejšie, lebo ich budú pripravovať naši kolegovia z regionálnych redakcií, znalí presne tých problémov – ale aj radostí a úspechov, ktorými žije práve váš región.

Súčasné zmeny však neznamenajú, že odteraz bude náš i váš týždenník zas roky vyzerať rovnako. Priebežné obsahové i vizuálne zmeny nevylučujeme ani v ďalších mesiacoch.

ejšie Najčítan ne regionál noviny

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 ceny od: 3,50 € + DP

34-0011-1

Tí z vás, ktorí nemajú až tak dokonalý zrak, si možno všimnú, že sme mierne zväčšili písmo. Možno sa tak k vám dostane menej textu, ale predsavzali sme si, že budeme naozaj v dobrej viere vyberať a zaraďovať pre vás také informácie, ktoré vás nielen zaujmú, ale vám aj poradia či prípadne čo-to pripomenú.

Súčasne sme rozhodnutí zvýšiť počet strán týždenníka. Naďalej ho však budete dostávať zadarmo, na tom sa nemení určite nič a mali by ste ho dostávať v tých dňoch, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí.

08-03

nie, nemýlite sa, toto sú vaše noviny, ktoré ste roky od nás dostávali. Iba sú vynovené. Aj noviny treba totiž občas vynoviť. Snažili sme sa v tejto zmene zohľadniť mnohé vaše pripomienky, ktoré sme poctivo zaznamenávali a zamýšľali sa nad nimi.

76-0131

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVÉ LEPŠIE NOVINY

KM18-45 strana- 1


2 spomíname / gastro

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 15 000 domácností a firiem

Redakcia:

Podzámská 21 NOVÉ ZÁMKY

komarnansko@regionpress.sk

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg.MKSREV36736/09

INZERCIA Kristína Mlatecová 0908 979 443

Distribúcia: Kristína Mlatecová 0908 979 443 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/komarnansko.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (15 000 domácností) Každý týždeň: v Komárne a Kolárove

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 25.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+IL Trnavsko Zlatomoravsko

Stredné Slovensko BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné Slovensko BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

Nezdá sa, ale prichádza. Bez boja a vzhľadom na verejnú mienku čoraz viac aj bez demokracie. Vraj ho slávime od roku 2001. Nuž, nejak sme si to asi nevšimli. Je tu totiž čoraz nástojčivejšia otázka či je čo sláviť, alebo si aspoň pripomínať. V tej menšej časti obyvateľstva, ktorá si ešte pamätá, o čo v Novembri 1989 na Slovensku išlo. Lebo, ukazuje sa, mnohým vyhovuje, že práve na to sa zabúda. Tak poďme spomínať. Na Slovensku sa od roku 2001 pripomína 17. november aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Dátum 17. november sa spájal s Medzinárodným dňom študentstva. Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom svete. Medzinárodný deň študentstva vyhlásil v Londýne Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939. Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Udiali sa v predvečer Me-

dzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov, ktorí demonštrovali za základné ľudské práva. Udalosti nadobudli väčší rozmach. Rok 1989 priniesol národom v Československu slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery. Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo 9. mája 1990 zákon č. 167/90 Zb. z., na základe ktorého sa 17. november - Deň boja študentov za slobodu a demokraciu - stal pamätným dňom ČSFR. Národná rada SR na svojom zasadnutí 20. októbra 1993 prijala nový zákon a 17. november - Deň boja proti totalite - vyhlásila za pamätný deň SR. Poslanci NR SR napokon 25. októbra 2001 rozhodli schválením príslušného zákona, že 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu - bude štátnym sviatkom SR. V Českej republike je 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, štátnym sviatkom od roku 2000. Je iba symptomatické, že kým v súčasnosti je v susednej Českej republike 17. november štátnym sviatkom, u nás sa mu „šlo“ iba postavenie pamätného dňa. Niečo podobné sme zažívali počas nedávneho stého výročia vzniku Československej republiky. Asi nejde iba o náhodu.

Inzercia

0907 779 018

» red

LETÁKY

0907 779 018

Chutné, zdravé, slovenské

Ízletes, egészséges, hazai Predajňa (Üzlet) :

6

5 4 9

1 4 2 6 4 9

2

7 3

2 3 5 1 4 6

7

9 5 7 3 8 5 4 7 6

3 5

5 9 3

6 4

3

6 2 9 2

8 9

7 8 4

8

1 9

3

2 3

9 8 2 9 6 2 8 5 3 4 1 6 8 1 4

Vajcia M

6

4 8

9

2,79 €

Tojás M méret 0,09 € / ks 30ks (30db) JC (Egységár: 0,09€/db)

Bez ďalšej zlavy.

További kedvezmény nélkül.

Hradná 3, Komárno

Do vypredania zásob. a készlet erejéig.

- nákup za diskontné ceny pre všetkých ( diszkont árak mindenkinek )

Cena platí ´ 2. 11. – 30. 11. 2018

www.nitrazdroj.sk

Érvényes november 2.-tól november 30.-ig. reg.č. 4311

KM18-45 strana- 2

6

1

45-0452

KOMÁRŇANSKO Deň boja za slobodu a demokraciu


3 nevidiaci / stAvba

Slepota nie je nákazlivá

8 7 3 9

9 5 2 9 5 3 8

3

6

6

9 8

5

2 6

7

2 6 3 5 7 3 8

9 5 6 6

7 2 8 9 6 4

8

8 3 6 2

»Predám Škodu Octavia, 1,9 SDI, r.v. 2000, model 2001, čiernej farby, 1 majiteľ, nebúraná, najazdených 248000 km, vo veľmi dobrom stave, serv. knižka.STK a em. platná do 3/2019. Nové letné aj zimné pneu. Cena 2300 euro. Tel. 0907887362

06 POZEMKY / predaj »Predám 11,2 a pozemok. Výborná lokalita. Cena dohodou. 0944044730

Kontakt: 02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

» Mgr. Dušana Blašková

4

01 AUTO-MOTO / predaj

Termín konania dražby: dňa 12.10.2018 o 10:00 hod. Miesto konania dražby: Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj. Dražobná zábezpeka: 3 000,00 EUR Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 183 v obci Kolárovo časť Veľká Gúta. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 9768, parcelné č. 9769 o celkovej výmere 2 018 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 11160, 11161, k.ú. Kolárovo.

2 8

8 9 4

8 2 3

7

4 2 6 9 4

1 3 2 1

Rodinný dom Kolárovo

Najnižšie podanie: 15 450,00 EUR

6 6

6 7

1 9 1 7 3 2 4 1 2 1 7 9

08 STAVBA

09 DOMÁCNOSŤ

7 1 2

1 8

7 7 3

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

CIA INZE7R79 018

KM18-45 strana- 3

»Kúpim harmoniku. 0915876860 »Kúpim rôzne starožitnosti aj poškodené. Tel.: 0903 753 758

6

2 6 4 9

0907

»Predám aj na splátky od 10 € mesačne novy smartfón Samsung Galaxy S8, dovoz zdarma,prvá splátka až po 4 Týždňoch od dodania tovaru, dva roky záruka,darcek isty tel 0903752333

11 HOBBY A ŠPORT

5

5 2

07 REALITY / iné »Chata, Valčianska dolina (pri Martine), 55.000 €. T.č.: 0907 150 537 »Kúpim haki lešenie, 0908 532 682

9

4

07-0097

7

podať ruku – slepota nie je nákazlivá. Pri rozhovore majte tvár otočenú k spoločníkovi – bez ohľadu na to, či vidí, alebo nie. Nevidiaci s vami, pochopiteľne, očný kontakt nenadviaže, určite sa ale bude snažiť obrátiť sa smerom k vám. A jedna naozaj nad zlato: vždy mu oznámte svoj príchod aj odchod. Predídete tomu, že sa bude rozprávať s prázdnou stoličkou, či, naopak, mlčať pri obsadenej. Zo sprevádzania takisto netreba mať strach. Nevidiaci vám bude vedieť presne povedať, kam má namierené a čo by mu z vašej strany najviac osožilo – popis trasy, prevedenie cez priechod pre chodcov, odprevadenie na kúsku trasy, napríklad ak sú na chodníku nečakané prekážky vo forme výkopov, zaparkované autá a podobne. Ale pozor! Žiadne tlačenie pred sebou, ťahanie za bielu palicu, či pokyny vykrikované cez ulicu sa nehrajú. Ani popis trasy typu „tu“, „tam“ alebo „za tým zeleným domom“, navyše sprevádzané divokou gestikuláciou, nie je najšťastnejšia voľba. Nevidiacemu nič nepovedia. Formulujte to konkrétnejšie – na konci ulice, po 500 metroch, vľavo od vás.

52-0037-149

Vplyv celoslovenských i regionálnych kampaní o ľuďoch so zrakovým postihnutím a ich živote pociťuje na sebe každý z nás. Už sa nám pomaly dostáva pod kožu, že nevidiaci je človek ako my. Má dobré aj zlé vlastnosti, prednosti, ale aj nedostatky. Akurát nevidí. Ak sa ale stále okúňate, prosím, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa nevidiacich vám ponúkame niekoľko rád, ako sa zbaviť počiatočnej neistoty. Komunikácia s ľuďmi so zrakovým postihnutím sa svojou podstatou neodlišuje od tej, na ktorú ste zvyknutí – aj nevidiaci vám bežne povie „dovidenia“, „som rád, že sa vidíme“, „pozeral som film“, „ukáž mi to“. Samozrejme, má na mysli prostý fakt, že sa s niekým stretol, oboznámil sa s niečím nie zrakom, ale prostredníctvom ostatných zmyslov. Bez zábran môžete povedať: „Chcete si to pozrieť?“, pričom mu predmet podáte do ruky. Aj metafory ako „slepé uličky“ či „slepá dôvera“ sú dovolené. Koniec koncov, aj nevidiaci sa môže slepo zaľúbiť. Chcete s človekom so zrakovým postihnutím nadviazať rozhovor, alebo mu ponúknuť na ulici pomoc? Oslovte ho, aby si bol načistom, že vaše slová patrili jemu. Ak je to niekto, s kým ste už merali cestu, alebo sa poznáte z videnia, pokojne sa mu predstavte. Hoci aj po niekoľký raz. Hluk z okolia (rušná premávka, rekonštrukčné práce, šumenie lístia, dážď a pod.) mu môžu sťažiť identifikáciu vášho hlasu. Môžete sa ho zľahka dotknúť, príp. mu

Občianska riadková inzercia

DRAŽBA !!!

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera KM medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu Príklad: RP KM 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KM zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


4 TV program

PONDELOK 12.11.2018 UTOROK

13.11.2018

STREDA

14.11.2018

ŠTVRTOK

15.11.2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 ZámeMARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Šťastna manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné ný domov 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné príprípady 11:45 Kobra 11 XX. 14-15/16 13:40 FARMA pady 11:40 Kobra 11 XX. 16/16 12:40 Kobra 11 XXI. - DUEL 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELE- 1/18 13:45 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 VÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTO- 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE VÉ NOVINY 20:30 Susedia Sitkom MN 12 (SR) 2018 NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVIP. Marcin, A. Kraus, Z. Tlučková, V. Ráková, M. Slá- NY 20:30 Extrémne premeny Slovensko - Druhá dečková, D. Richterová. 21:20 FARMA 22:30 Kobra šanca na život 22:10 FARMA 23:20 Rodinné prí11 00:35 Rodinné prípady 01:35 FARMA 02:50 Zá- pady 00:30 Kobra 11 XX. 16/16 01:30 Kobra 11 XXI. mena manželiek 03:50 Rodinné prípady 1/18 02:25 FARMA 03:25 Šťastný domov

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:50 Rodinné prípady 11:45 Kobra 11 XXI. 2-3/18 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 FARMA 22:45 Rodinné prípady 23:55 Kobra 11 XXI. 2-3/18 02:00 FARMA 03:00 Zámena manželiek 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Šťastný domov 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 XXI. 4-5/18 13:50 FARMA 15:00 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná Komediálny seriál MN 12 (SR) 2018 21:40 FARMA 23:00 Rodinné prípady 23:55 Kobra 11 XXI. 4-5/18 02:05 FARMA 03:05 Šťastný domov 03:55 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 NOVÉ BÝVANIE 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:20 INOVUJME SLOVENSKO 13:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 27 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:00 SEDEM 00:00 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 00:30 NOVINY TV JOJ 01:25 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 02:55 INKOGNITO

TV JOJ 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:40 INKOGNITO 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 28 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:10 MINISTRI 22:50 Mafstory 23:20 SVET PODĽA EVELYN 00:00 NOVINY TV JOJ 00:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 02:25 Mafstory 02:55 SVET PODĽA EVELYN

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 29 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SOM MAMA 21:30 NAŠI IV. 22:10 INKOGNITO 23:30 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 01:00 NOVINY TV JOJ 01:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 03:10 INKOGNITO

TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 SÚDNA SIEŇ 10:25 SOM MAMA 11:20 NAŠI IV. 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR 13:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 15:00 ZOO 30 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 MINISTRI 22:30 SEDEM 23:25 Črepiny 00:05 SOM MAMA 01:00 NOVINY TV JOJ 01:55 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 03:25 MINISTRI

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:50 Tajomstvo mojej kuchyne 10:30 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Rasputin 22:15 Reportéri 22:50 Prípady 1. oddelenia 23:55 Rasputin 01:40 Prípady 1. oddelenia

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhrady 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:50 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:30 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:50 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Remeslo má zlaté dno 21:30 Doktorka Fosterová 22:25 Doktorka Fosterová 23:15 Kapitán Cain 00:15 Candice Renoirová 01:05 Doktorka Fosterová

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 10:00 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:55 Candice Renoirová 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Mission: Impossible II 22:30 Vraždy v Savojsku 00:05 Ray Donovan 01:00 Vraždy v Savojsku 02:40 Autosalón

RTVS 05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:05 Recept na život 09:50 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Láska a vojna 23:20 Radosť zo života 23:50 Neskoro večer 00:40 Láska a vojna 02:30 Svet v obrazoch

PIATOK

16.11.2018

SOBOTA

17.11.2018

NEDEĽA

18.11.2018

MARKÍZA 07:10 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:30 Tom a Jerry 07:35 Stratené vtáčatko 07:50 Ako vycvičiť draka: Legenda o Kostilámovi 08:10 Ako vycvičiť draka: Kniha drakov 08:30 Kung Fu Panda: Tajomstvá Zúrivej päťky 08:50 Blázniví Mimoni 09:10 Peklo s princeznou 11:20 Popolvár najväčší na svete 13:10 Tvoja tvár znie povedome - FINÁLE 16:20 Láska z nebies 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:30 Strážcovia hrobky 22:15 Gunman: Muž na odstrel 00:40 NOC FILMOVÝCH NÁDEJÍ

MARKÍZA 05:25 TELEVÍZNE NOVINY 06:25 Tučniaky z Madagaskaru 07:40 Tom a Jerry 08:20 Scooby-Doo a tajomný vynález 08:45 Láska z nebies 10:55 Hnev Titanov 13:00 Na telo 13:30 Za mrežami 15:50 Dobre vedieť! 16:55 Horná Dolná 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Neandertálci Dobrodružný triler MN 15 (Nemecko) 2016 N. Belitská, M. B. Puch, U. Gebauer, B. Ch. Althoff, U. Kinalzik. 01:05 Gunman: Muž na odstrel 03:05 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

TV JOJ 05:35 NOVINY TV JOJ 06:30 TV JOJ 05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:35 SUPERMAMA 09:45 SÚDNA SIEŇ 10:50 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 08:00 Na vlásku: PríINKOGNITO 12:00 NOVINY O 12:00 12:50 TOP STAR beh pokračuje 09:20 NAŠI I. 10:45 DVOJIČKY 9,10 13:25 Neuveriteľné svetové talenty 15:00 ZOO 31 12:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 13:50 Úsvit 16:30 NOVINY 16:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO planéty opíc 16:30 Diabol nosí Pradu 19:00 KRIMI TVOJA 17:50 SÚDNA SIEŇ 19:00 KRIMI 19:30 NOVI- 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPNY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE ŠIE POČASIE 20:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 20:35 Na úteku 22:40 Centurion 00:55 NOVINY 22:05 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Milenci tých druhých TV JOJ 01:50 Na úteku 03:40 KRIMI 04:05 MOJA 01:15 NOVINY TV JOJ 02:10 Po stopách zabijaka MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:50 Profesionáli 03:55 KRIMI 04:20 NOVÉ BÝVANIE VIII. 14

TV JOJ 05:15 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:35 Ferdo Mravec 22,23 08:35 Rýchla rota Chipa a Dala 14,15 09:25 Diabol nosí Pradu 11:45 SOM MAMA 12:45 Jedz, hraj sa a miluj 14:45 Tučné babenky 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Červený pes 22:40 Králi ulice 2 00:55 NOVINY TV JOJ 01:50 Super poliši 03:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT

RTVS 05:30 Správy RTVS „N“ 06:40 Lilin ostrov pokladov 06:50 Kubo a Šrobo 07:05 Bol raz jeden život 07:40 Sammy a jeho priatelia 07:55 Moji kamaráti Tiger a Macko Pú 08:15 Sofia Prvá 08:40 Fidlibum 09:10 Trpaslíci 09:40 Daj si čas 10:15 Durrellovci 11:00 On air 11:25 Park 12:15 Posledná v abecede 13:30 Žiarlivosť 14:40 Rozprávky bratov Grimmovcov: Zázračný strom 15:40 Tisíc a jedna noc 19:00 Správy RTVS 20:30 Učiteľka 22:10 Americká krása 00:10 Tisíc a jedna noc 03:20 Durrellovci 04:10 Park 04:40 On air

RTVS 06:50 Bol raz jeden život 07:25 Sammy a jeho priatelia 07:40 Moji kamaráti Tiger a Macko Pú 08:05 Sofia Prvá 09:00 Macoška 09:45 Autosalón 10:10 Čína zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:40 Poirot: Mačka medzi holubmi 15:20 Remeslo má zlaté dno 16:20 „Dobrý voják Švejk“ 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Rukojemník 22:05 „Báječná léta pod psa“ 23:45 Poirot: Mačka medzi holubmi 01:20 „Dobrý voják Švejk“

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:40 Oteckovia 10:40 Rodinné prípady 11:40 Kobra 11 XXI. 6-7/18 13:45 FARMA 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 FARMA - DUEL Kto dnes opustí farmu? Sledujte duel! MN 12 22:40 Tankový prapor Komédia MN 15 (ČR) 1991 00:30 Kobra 11 XXI. 6-7/18 02:25 FARMA - DUEL 04:15 Rodinné prípady

RTVS 05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Postav dom, zasaď strom 08:30 Svet z vtáčej perspektívy 09:00 Recept na život 09:50 Tajomstvo mojej kuchyne 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Recept na život 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:50 Candice Renoirová 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga národov: Slovensko - Ukrajina 23:05 Zlaté časy 00:05 Obdobie zločinu 01:40 Obdobie zločinu

KM18-45 strana- 4

TIP NA SOBOTNÝ VEČER

17.11.2018 20:30 STRÁŽCOVIA HROBKY


5 radíme / práca, staviame

Pozor pri prihlasovaní sa k účtu Myslíme, samozrejme, v súčasnej pretechnizovanej dobe informačných technológií účet bankový. Takzvaný phishing je typickým príkladom toho, ako sa tretie strany snažia podvodne získať od klienta citlivé údaje. Klientom preto bankári zdôrazňujú, aby nereagovali na podozrivé e-maily alebo SMS správy od neznámych adresátov, ktorí sa snažia vystupovať v mene banky. V žiadnom prípade by nemali otvárať prílohy takýchto správ, ani by nemali klikať na priložené linky. „Banka od nich nikdy nepožaduje zaslanie ich osobných údajov, hesla alebo PIN kódu emailom alebo SMS. Ak klient obdrží takúto správu, mal

by na to čo najskôr upozorniť svoju banku. Webová stránka internetbankingu musí byť zabezpečená bezpečnostným protokolom. Názov internetovej stránky sa musí začínať https:// a v pravom rohu stavového riadku by mala byť viditeľná ikona bezpečnostného zámku. Najmodernejšie internetové prehliadače vám zvýraznia riadok zelenou farbou. Podvodné prihlasovacie stránky, cez ktoré sa útočníci pokúšajú získať prihlasovacie údaje klientov sú veľmi často odlišné od originálnej prihlasovacej stránky banky do aplikácie či internet bankingu,“ radí Anna Jamborová z ČSOB.

NEJDE VÁM BIZNIS?

KONTAKTUJ T

E NÁS

komarnansko@regionpress.sk

0907 779 018

» red

Macrolux 7/16 bronz 17,35 €/m2 s DPH

Kvalitný materiál pre nerozbitné zasklievanie a prestrešovanie polykarbonát plexisklo hliník

Prievidza – obec Koš – 046 / 5430 771, zenit@zenitsk.sk Košice – 055 / 6254 006, kosice@zenitsk.sk

Najlepšie ceny a doprava po celej SR! Ďalšie akciové ponuky na www.zenitsk.sk

721180432

Frost 2/10 číra 9,91 €/m2 s DPH

DOBRÁ PRÁCA V MODERNOM LOGISTICKOM CENTRE V SEREDI môžete zarobiť až

1020 € brutto mesačne*

*za v priemere 155 hodín mesačne so základnou hodinovou mzdou 5,50 € brutto plus až 20% bonus za dochádzku a produktivitu celej haly

TEŠÍME SA NA VÁS NA STRETNUTIACH NITRA: každý pracovný deň o 9:00 a 13:00, budova VBC, Štúrova 1435/22 NOVÉ ZÁMKY: každý pondelok o 9:00, Dom kultúry Kovák, Hlavné námestie 7 ŠAĽA: každý utorok o 9:00, Strike Caffe, Štúrova 1 GALANTA: každý piatok o 09:00, Mestský úrad, Mierové námestie 940/1 LEOPOLDOV: v stredu, 14. 11.2018 o 9:00, Penzion NINA, Hlohovecká 7 KOLÁROVO: vo štvrtok 15.11.2018 o 9:00, Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. 4

0800 600 100

stabilná práca pre dodávateľa Jaguar Land Rover v Nitre práca na JEDNU zmenu: 7:00 - 15:30 doprava ZADARMO na 10 trasách možnosť prejsť do kmeňového stavu základný plat brutto: 837 € + 5% bonus zo zákl. mzdy

tel.: 00 421 2 205 704 77 nitra@manpower.sk 07-0096

VOLAJTE ZADARMO

VODIČ VZV - SKLADNÍK

KM18-45 strana- 5


6 RELAX

Krížovky s úsmevom Turista si chcel skrátiĢ cestu mimo chodníka, cez oplotenú lúku. Keć však otváral bránku v plote, zakriþal na neho pastier, ktorý sedel nećaleko: - TadiaĐ nesmiete! Choćte pekne po chodníku! Muž sa na neho obrátil a pohĚdavo odvrkol: - Viete, kto som ja?... Ja som minister!... Turista vytiahol z vrecka preukaz a mával ním... - Toto mi umožĖuje vstúpiĢ kedykoĐvek a kamkoĐvek, bez akýchkoĐvek otázok!... - Ahá, to som nevedel, - pokrþil plecami pastier. O pár minút, keć už bol turista uprostred lúky, vyrútil sa na neho obrovský býk. Muž sa rozbehol späĢ a keć bolo jasné, že to nestihne, zúfalo volá na pastiera: - Pomóc, pomóc!... ýo mám robiĢ?... Pastier si priložil ruky k ústam a zakriþal: (Dokonþenie tvorí tajniþku krížovky.) 1. þasĢ tajniþky

urovnávalo

literárny druh

znaþka samária

druh lepidla

štvorkolesový krytý koþiar

4. þasĢ tajniþky

bojová trofej Indiánov mužské meno Pomôcky: mameluk, trán, puna, Kaa,palolo

odtne, odsekne konaný peši

chôdzou dôjdu batoh

tak isto náhorná planina v Andách MPZ Ukrajiny spadol (expr.)

prvý kanonik kapituly zarezanie umelý násyp

týkajúci sa ropúch upravuj varom! grobian (pejor.)

Eva (dom.)

! polovlnená lesklá tkanina

drobná rastlina rovno

Una (dom.)

pobudne

jedlý morský þerv prekonaj živý

had z Knihy džunglí zn. pre priestorový meter rybací tuk

znaþka hliníka

preš rímske þíslo 1001 znaþka pre stat na stom mieste

utieraním odstránim z povrchu Pomôcky: kaurit, maniok, lister, aktín

druh bielkoviny

rozum

stúpenec realizmu klub atlétov

2. þasĢ tajniþky

3. þasĢ tajniþky

tropický ker

plošné miery

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

KM18-45 strana- 6


7 práca

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA * 00 € €* 7 t do o 735 a l p * d pný dobe 70 € u 7 t í do Nás obnej n e š auč z skú o P om pln ú Po

(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €, bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci) Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia

OPERÁTOROV VÝROBY

Doprava zadarmo

Mesačný Bonus za vzornú dochádzku

Stravné lístky v hodnote 70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus za výkon a kvalitu

schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby

ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné zvyšovanie platov Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 E-mail career@kssk.kroschu.com

o 8:00 na našej adrese.

KM18-45 strana- 7

KROMBERG & Schubert s.r.o. Priemyselný areál 3206 946 03 Kolárovo

76-0012

Podmienkou je


8 EDITORI├ЂL / SLU┼йBY

SKVEL├Ђ PONUKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

PR├ЇJMEME PR├ЇJM MEM

Mikul├А┼Аsky pobyt v Oravskej hor├Аrni

)J:<═▒NGкаD═▒N├ЂG:├ЂH═▒Rка<BM├ЂN├Ђк│+

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

5 dn├Г / 4 noci !!! 3.12. - 7.12.2018 iba za 132.- EUR/ 1 osoba

&>K:к┤Gкъ├ЂFR=: №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й .;QL═▒N:GB>├Ђ:├Ђ=═▒HJ:N: AJ:=>Gc├Ђ╦ЊJF═▒M

Cena zah┼Ћ┼ѕa: 4 x ubytovanie, 4 x bufetov├Е ra┼ѕajky, 4 x ve─Їera, tradi─Їn├Е viano─Їn├Е folkl├│rne vyst├║penie, ─Їaj o piatej Bonus: Рђъhodnotn├й mikul├А┼Аsky bal├Г─ЇekРђъ Рђъpredviano─Їn├Е n├Аkupy v Jablonke u┼Й v cene pobytuРђъ

27-0249

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

85_0814

)═▒=FB>GD: №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

e sa

Te┼А├Гm Rezerv├Аcie: na V├Аs!!! 0918 591 942 www.oravskahoraren.sk Oravsk├й Podz├Аmok ─Ї. 396

PON├џKA PR├ЂCU

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐йStrong Work №┐й

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й:

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

900 - 1500 Рѓг№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐йwww.konstrukter.sk №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й info@konstrukter.sk

 

OPER├ЂTOR V├ЮROBY №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й PRACOVN├ЇK V SKLADE №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

         

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й OBSLUHA CNC №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

     

na roznos nov├Гn po─Їas v├Гkendov na dohodu

HURBANOVO 4,92 EUR KOL├ЂROVO 7,16 EUR min.

Po uplynut├Г 48 mesiacov sa st├Аva tla─Їiare┼ѕ va┼А├Гm majetkom za symbolick├Е 1 Рѓг. Be┼Йn├А cena tla─Їiarne na trhu je 629 Рѓг s DPH / 524,17 Рѓг bez DPH.

PONUKA PR├ЂCE

h─Йad├Аme kolport├Еrov

85-0774

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

34-0248

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й0950 212 742

85_0781

№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й, №┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й№┐й

min.

brutto za jeden roznos

brutto za jeden roznos

+ pr├Гplatky: v├ц─Ї┼А├Г po─Їet str├Аn, roznos let├Аkov, n├Аro─Їnos┼Ц raj├│nu

INFO: 0908 979 443, distribucia.nz@regionpress.sk

KM18-45 strana- 8

Komárňansko 18-45  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Komárňansko 18-45  

noviny, inzercia, reklama, spravodajstvo

Advertisement