Page 1

číslo 25 21. jún 2013

postele bodnar

Najväčší výber masívnych postelí. Najširší sortiment matracov.

POSTELE - BODNAR Sninská 9, 066 01 Humenné, tel.: 0908 8 444 001

80-0111

70%

ZĽAVA NA VYSTAVENÉ POSTELE AŽ

hý jarok 2811, HUMENNÉ MENNÉ

interiérové, bezpečnostné dvere drevené eurookná plastové okná hliníkové okná

NOVINKA:

Hliníkové fasády zo značkového profilu PONZIO

Široký výber drevených a laminátových podláh

NAJVÄČŠÍ VÝBER D

b íík Množstevné zľavy pre stavebníkov! ebníkov!

Dražobná spoločnosť oznamuje konanie dražby nehnuteľností:

80-0015

E-mail: opopcak@hotmail.com Mob.: 0907 533 504, 0918 841 371

parcela registra “C “ č. 1615/1 o výmere 502 m2, zastavané plochy a nádvoria parcela registra “C “ č. 1615/11 o výmere 163 m2, zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcich sa vo vilovej štvrti vo Vranove nad Topľou Ul. Na hrunku

Dátum a čas konania dražby: 10. 07. 2013 o 10.00 hod. Najnižšie podanie: 62.300 Eur s možnosťou zníženia až o 50% Dražobná zábezpeka: 12.000 Eur

Predaj vojenského materiálu

ARMY

VÝPREDAJ SNINA

Redakcia HUMENSKO

www.armystore.sk www.armyvypredaj.sk

www.regionpress.sk

Otváracie hodiny

štvrtok: 10.00 -18.00 hod. piatok: 10.00 - 18.00 hod. sobota: 10.00 - 15.00 hod.

Zateplenie budov od 2

25,99 Eur/m kompletná cena za všetko na m

2

(lešenie, práca, zateplovací materiál hrúbky 10 cm - proste všetko )

/Základná škola na Budovateľskej ulici 1992/9/

0948 721 272

93-0231

27. - 29. jún 2013

74-0108

0905 554 733

kompletné renovácie budóv, domáce renovácie

93-0287

Bližšie informácie týkajúce sa podmienok dražby, výške dražobnej zábezpeky a obhliadke dražených nehnuteľností získate na č. tel.

80-0106

Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ivety Bžánovej, Strojárska 3998, Snina (nová budova pri Mestskom kultúrnom stredisku)


KUPÓN t

Ako sme vás informovali už v minulom čísle, riadkovú inzerciu si môžete od teraz podať cez SMS.

domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor. Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín HUMENSKO-VRANOVSKO–SNINSKO-MEDZILABORECKO Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kúpa A  R3 Auto-moto rôzne A  R4 Byty-kúpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-výmena A  R7 Byty-prenájom A  R8 Domy, chaty-kúpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenájom A  R11 Pozemky, záhrady-predaj A  R12 Pozemky, záhrady-kúpa A  R13 Vzdelávanie A  R14 Hľadám prácu B  R15 Elektro-technika B  R16 Móda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-záľuby B  R19 Športové potreby B  R20 Rôzne kúpa B  R21 Rôzne predaj B  R22 Všetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 Bývanie B  R25 Dielňa – záhrada B  R26 Darujem B  R27 Zoznámenia B

Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

 Napíšte SMS v tvare: RP medzera HU medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP HU R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX  Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom.  Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

... rozhovor

(dokončenie rozhovoru z 1. strany)

kategória A

kategória B

0,30 €

0,20 €

0,60 €

0,40 €

0,90 €

0,60 €

1,20 €

0,80 €

1,50 €

1,00 €

1,80 €

1,20 €

2,10 €

1,40 €

2,40 €

1,60 €

2,70 €

1,80 €

3,00 €

2,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 057 / 772 01 30. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

R3 • AUTO-MOTO rôzne

R7 • BYTY prenájom

R21 • RÔZNE predaj

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R3 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

R4 • BYTY kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R4 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R8 • DOMY CHATY kúpa

R14 • HĽADÁM PRÁCU

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R8 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R14 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

R27 • ZOZNÁMENIA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R27 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Navštívte našu webovú stránku

R20 • RÔZNE kúpa Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R20 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

www.humensko.sk

HU 13-25 STRANA - 02


Plánovanie osobných a rodinných financií

Výdavky: • fixné (základné, pravidelné) - výdavky na bývanie (nájomné, energie, opravy) - výdavky na stravu - výdavky na dopravu - výdavky na auto (poh. hmoty, opravy, poistenie), splátky - výdavky na vzdelávanie - poplatky za komunikáciu

80-0104

A K IČ Ž Ô P A IM R P rovateľkám opat ) idným inval (aj m odco dôch ým zamestnan ÚVER DO 33 000€ aj bez ručiteľa ÚVER DO 5000€ len 2 doklady 80-0102

0908 143 139

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť Profi Credit Slovakia, s.r.o.

DRAŽBA

Typ: 2 izbový byt o výmere 58,00 m2 Obec: Humenné, ul. Třebičska Termín dražby: 10.07.2013 o 10:00 hod Najnižšie podanie: 21 000,- EUR Dátum obhliadok: 24.06.2013 o 16:00 hod. a 03.07.2013 o 16:00 hod. Miesto dražby: Malá zasadacia miestnosť č. dverí 5, na 1. poschodí, Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, 066 01 Humenné Predmet dražby: Byt. č. 4, na prízemí, vchod č.: 14, v bytovom dome súp. č. 1840 na parcelách č. 6674 a 6675, podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom o veľkosti 58/6266-in. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 5978, kat. územie Humenné. Kontaktná osoba:Martin Vaško 02/322 02 736 viac info na www.platitsaoplati.sk 52-0280

Pred počítaním svojho príjmu nezabudnite na rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom. Suma, ktorú dostanete na účet, alebo vám je vyplatená v hotovosti, je čistá mzda. Táto suma je počítaná z hrubej mzdy, od ktorej sa odpočítavajú všetky zrážky vo forme odvodov a daní a pripočítava sa k nej daňový bonus na deti, ak ich máte.

0915 428 135

zdroj: www.fininfo.sk foto: Dennis Bos, www.sxc.hu

iwin

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o., Staničná 1261, Vranov n/ T services spol. s r.o. prijme do pracovného pomeru:

Tel.: 0917 461 967 Tel./fax.: 057 765 92 79,

ZVÁRAČOV - ZÁMOČNÍKOV LAKÍRNIKOV - ODLIEVAČOV

e-mail: ekonom@iwin.sk

Miesto výkonu práce je v SR

Redakcia HUMENSKO

09-32

Príjmy: všetky peniaze, ktoré do domácnosti v určitom období prídu. Existuje viacero spôsobov ako daný príjem finančný spotrebiteľ dosahuje: • prácou (ako zamestnanci) – pracovné príjmy z pracovného pomeru • príjmami z podnikania • príjmami z prenájmu nehnuteľnosti (dom, byt, pôda) • vlastníctvom cenných papierov (akcií, dlhopisov, podielových listov) – príjmy z kapitálového majetku • sociálnou podporou - poberaním rodinných dávok a sociálnych dávok • poberaním podpory v neza-

mestnanosti • podporou pre zdravotne ťažké postihnutie • mimoriadnym príjmom - prevzatím daru alebo predajom majetku • príležitostným príjmom – príjem z brigády, sezónnej práce, predaja plodín, atď.

pre firmy, živnostníkov, s.r.o. -čky, opatrovateľky v zahraničí, zamestnaných a dôchodcov

69-0222

Plánovanie osobných financií nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky, ale hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov. Ak máte ciele a určitý zámer, finančné plánovanie vám

ich pomôže dosiahnuť a pripraví vás na neočakávané udalosti v budúcnosti. Finančné plánovanie predstavuje reálnu potrebu každého človeka, ktorý má záujem efektívne riešiť základné životné situácie, ako aj skutočne napĺňať svoje ciele. Finančný plán predstavuje súlad medzi príjmami a výdavkami a vychádza z cieľov a potrieb konkrétneho človeka, alebo rodiny.

PÔŽIČKY

(mobily, telefón, internet), - poplatky za lieky - poplatky za TV a rozhlas - sporenie • špecifické výdavky - náklady na kozmetiku, oblečenie, návštevu divadla, kina a iných spoločenských udalostí - náklady na koníčky, športovanie a pod. • neočakávané/náhle - ochorenie, úraz, návšteva lekára, pokazený spotrebič, strata zamestnania, havária, požiar, tragédia v rodine, zničená úroda Odporúčania a rady - buďte si vedomý, koľko získate príjmov mesačne alebo za iné pravidelné obdobie a aké sú vaše pravidelné výdavky - robte si váš rozpočet na papier, nepotrebujete žiadny výpočtový vzorec ani počítač - ak je suma príjmov jednotlivca (rodiny) > ako suma výdavkov, vzniká prebytok zdrojov. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby alebo na investičné účely (zhodnotenie do budúcna) - ak je suma príjmov jednotlivca (rodiny) < ako suma výdavkov, vzniká deficit zdrojov. Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť (financovať). Buď odstrániť/znížiť nepravidelné a špecifické výdavky (podľa možností aj fixné náklady), alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov (pôžička, úver, lízing, iné....), čo však so sebou prináša dodatočné náklady (úrok, poplatky).

WEB Standard

www.regionpress.sk

Moderný web je Vašim profesionálnym portfóliom a reprezentuje Vás v tom najlepšom svetle.

Webstránka od

199€

www.webstandard.sk info@regionweb.sk 0908 966 045

75-151

Čo by ste mali vedieť pred plánovaním svojich osobných financií: • rozpočet osobných financií závisí od očakávaných príjmov a výdavkov, vrátane sporenia. Pomáha ľuďom lepšie sa orientovať vo vlastných financiách • základným výstupom finančného plánovania je osobný finančný plán, ktorý by mal zahŕňať: 1/ finančné ciele - určite si svoje krátkodobé ciele (napr. kúpa novej chladničky), strednodobé ciele (napr. kúpa nového auta) alebo dlhodobé ciele (napr. kúpa bytu alebo rodinného domu) 2/ záznamy o príjmoch a výdavkoch - zosumarizujte si svoje výdavky a príjmy, aby ste si boli schopný vyčísliť, koľko prostriedkov vám zostane na naplnenie stanovených cieľov. 3/ sporiaci a úverový plán rozhodnite sa, koľko rokov budete sporiť a koľko rokov splácať dlh, prostredníctvom ktorého zaplatíte vaše stanovené ciele. 4/ poistný plán - zabezpečte svoje príjmy, ale najmä svoju rodinu pred neočakávanými udalosťami. 5/ rozpočet - pripravte si stručný rozpočet a riaďte sa ním.

HU 13-25 STRANA - 03

www.regionweb.sk


SLUŽBY PREBÍJANIE A PREČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WEB Premium

NONSTOP

Analyzátor alkoholu v dychu

Autorádio AKAI model: ACAD30B

- presný alkohol tester - hodnota v percentách - 1 analyzátor - 4 násadky do úst - LCD displej

- DVD prehrávač s Bluetooth - dotykový displej - handsfree - USB, SD karta - odnímateľný predný panel

Teraz len za

Teraz len za

8,90€

129€

23,90€

169€

0918 999 814

Webstránka od

399€

www.webpremium.sk

STOR VÁŠ PRIE MU LA PRE REK

info@regionweb.sk 0908 966 045

www.regionweb.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

v.k. EUROMONT

50%

Detský tablet na výučbu angličtiny

Nádoby na varenie vajíčok

- angličtina pre pokročilých - dotykový displej - testy - mini klavír - piesne, melódie a hry

- 6 nádob na varenie - 1 oddeľovač bielka - nepriľnavý povrh - rýchle a jednoduché - prispôsobené vysokým teplotám

Teraz len za

Teraz len za

12,99€

7,45€

28€

14,90€

ZASKLIEVANIE balkónov a lodžií

a páč nizmom a mech

POZOR NEPREHLIADNITE!!!

www.librabis.sk

Z dôvodu ve¾kej konkurencie sme znížili ceny!

www.zasklievanie-balkonov.sk 020 0915 117 700 0902 T082 orange -mobile

549

Slovenská norma Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Librabis, ul. 26 novembra č.1, HUMENNÉ /bývalý chemlonský internát 1. posch./

Kontakt:

0918 874 969

64%

Parný čistič 5 v 1

Vibroaction

- čistí a dezinfikuje - na rôzne povrchy - variabilný prietok pary - univerzálne použitie - výkonný a ekologický

- zoštíhľujúci pás - dĺžka pásu 125 cm - päť stupňov intenzity - zmierňuje celulitídu - vibračný systém

Teraz len za

Teraz len za

47€

24,90€

109,90€

IAu C K ntážo A o m s dvere kovým

TERMOIZOLAÈNÉ rolety

PREZVOÒTE,ALEBO POŠLITE SMS A MY VÁM ZAVOLÁME

58%

Tepelná a zvuková izolácia

88-0056

54%

NAJLEPŠIE CENY V MESTE A OKOLÍ!

69-0214

24%

69-0001

67%

Veľký priestor, nadštandardný dizajn, bohatá funkcionalita. To je balík, ktorý Vás predáva.

WC UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK s možnosťou využitia kamerového systému

69€

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

12-0018

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

HU 13-25 STRANA - 04


FIRMA MADUX s.r.o.

firma

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

www.madux.sk

RÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ A TERÁS POSUVNÝM SYSTÉMOM systém TERMO plus

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ POSUVNEOTOČNÉ systém IVETA

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! ,9 24

1

,9 64

1

,9 59

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH. Ku každému oknu MIKROVENTILÁCIA ZDARMA !!!

AKCIA Do 30.06.2013 dovoz okien za 1€.

,9

4 11

150x150

0 9,9

9

€ ,90

Ceny platia pri objednaní montáže.

84

+90 €

AKCIA

za 1€.

Do 30.06.2013 vonkajšia farba alebo žalúzie za 1 €

,

49

650 €

základná cena

500 €

Do 30.06.2013

Demontáž okien a odvoz starých okien za 1€.

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 6 komorového profilu 70mm

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

PRÍSTREŠKY STRIEŠKY

základná cena

AKCIA

AKCIA

Do 30.06.2013 Vonkajšie parapety a montáž žalúzií

90x230 90x150

Celoobvodová otepľujúca výplň, pri 3-skle koeficient priepustnosti U=0,5 W/m2K

sklá je možné skladať k bočnej stene, 100% vysklenie kalené sklá 6 mm bez zvislých rámov uzamykanie lódžií obmedzenie hlučnosti a prašnosti jednoduché umývanie z vnútra balkóna

z hliníka, ocele, dreva

TERASY

www.promontca.sk promont@promontca.sk mobil: 0918 623 064

69-0163

0€

180x150

0€

� �

120x150

0€

VÝHODY

240x150

0€

210x150

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X odkúpi NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Okná do 7 dní

240 cm x 145 cm ..........od 199 eur 280 cm x 145 cm.......... od 299 eur 350 cm x 145 cm ..........od 399 eur 440 cm x 145 cm ..........od 499 eur 580 cm x 145 cm...........od 699 eur

9€

už od 19

63-0105

LEN U NÁS:

- NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

Zasklievanie balkónov a lodžií

Výmena balkónovej steny v cene 1.150€

od

649,-€

MICHALOVCE Námestie Osloboditeľov 39, 0902 085 260. maduxmi@madux.sk , PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, ,NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BRATISLAVA Obchodná ulica č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), tel. 0907 341 507

ELEKTOINŠTALÁCIÍ A REVÍZIÍ V BYTOCH, DOMOCH A POD.

stavebné práce rekonštrukcie bytových jadier obklady a dlažby sadrokartónové práce zatepľovanie stierky fasády omietky drenáž

Rekonštrukcie balkónov

U

VÁŠ PRIESTOR PRE REKLAM

0907 750 548

Ponúkam vyhotovenie

marekgauch@gmail.com

Ceny platia pri objednaní montáže.

Pri práci používam drážkovačku a odsávacie zariadenie. Cena prác po dohode, možnosť aj na splátky.

Kvalitné vizitky od za ks* Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

HU 13-25 STRANA - 05

Tel.:

0901705087.

0907 750 548 www.lacne-vizitky.sk

61-0210

ZDARMA:

10,- € za KUS

pri podpise zmluvy

69-0204

STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

Vaše staré okná


KARIÉRA

PSS SVIDNÍK, a.s. ponúka tieto pracovné pozície

ZVÁRAČ (TIG)

ZÁMOČNÍK

Predpoklady - SŠ vzdelanie strojárskeho smeru - dobrá znalosť strojárskych výkresov PREDAJCA V ANGLICKOM JAZYKU

Predpoklady - SŠ vzdelanie strojárskeho smeru - dobrá znalosť strojárskych výkresov

PREDAJCA V NEMECKOM JAZYKU

Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru - aktívna znalosť anglického jazyka - vodičský preukaz typu B - ochota cestovať na služobné cesty

Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru - aktívna znalosť nemeckého jazyka - vodičský preukaz typu B - ochota cestovať na služobné cesty

PREDAJCA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru - aktívna znalosť francúzskeho jazyka - vodičský preukaz typu B a ochota cestovať na služobné Upozornenie: Prihlásením sa na pozíciu uchádzač súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 5 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie spracúvania pred uvedeným termínom, nám to písomne oznámte.

PSS SVIDNÍK, a.s. Sovietskych hrdinov 460/114 089 01 Svidník, Slovakia

tel.: +421/54/786 22 31 fax: +421/54/752 09 04

HU 13-25 STRANA - 06

info@pss-svidnik.sk www.pss-svidnik.sk


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu? Hľadáš lepšiu prácu?

www.bzzik.sk

Hľadáme samostatné

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

partie elektrikárov na práce v Nemecku na spoluprácu na dlhodobých projektoch Požiadavky: - živnosť alebo s.r.o. - vyučený v odbore - vlastné auto a náradie

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu

Voľné pracovné miesta � KONŠTRUKTÉR Náplň práce: � Tvorba technickej dokumentácie podľa zadaných špecifikácií v súlade so stanovenými termínmi a internými postupmi � Zodpovednosť za aktualizáciu technickej dokumentácie � Spolupráca s ostatnými oddeleniami s ohľadom na správne vypracovanie technickej dokumentácie Doplňujúce požiadavky na kandidáta Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: � Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru (zameranie na strojárstvo) � Prax v danej oblasti - výhodou � Aktívna znalosť angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny

Ponúkame: - stabilnú prácu - 12€/hod.

� KONTROLÓR KVALITY 85-0439

0948 833 441 Pracujte z domu

83-0092

seriózny odber zaručený so zmluvou 0903 312 322 0949 598 002 0917 979 275

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber.

Technické profesie

2-4 členné partie, podmienkou je, aby jeden vedel nemecký jazyk - aktívne !!!

Kontakt: praca@efachmann.com

1

Náplň práce: � Kontrola výrobkov podľa výkresovej dokumentácie: vstupná, medzioperačná, výstupná kontrola kvality � Vykonávanie meraní a záznamov kvality � Vypracovávanie dokumentácie Požiadavky: � Stredoškolské s maturitou � Vysokoškolské I. stupňa � Vysokoškolské II. stupňa, zameranie: technické, strojárske � Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka - mierne pokročilý � Skúsenosti na podobnej pozícií - výhodou � Znalosť Microsoft Excel, Microsoft Word - pokročilý � Vodičský preukaz sk. B � Orientácia vo výkresovej �dokumentácií � Vedomosti o základných meradlách používaných pri kontrole v strojárskej výrobe

� MAJSTER V STROJÁRSKEJ VÝROBE � � �

J ODBORNE STI SPÔSOBILO

www.regionpress.sk

STOR VÁŠ PRIE MU LA PRE REK

Vyskúšajte niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom.

� TECHNICKÝ NÁKUPCA

69-0005

Redakcia HUMENSKO

Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť konštrukčnej a technologickej dokumentácie Schopnosť pracovať a viesť pridelenú skupinu ľudí � Prax v riadiacej funkcii - výhodou Znalosť anglického jazyka - výhodou � Pozícia vhodná pre absolventa VŠ

Spojte sa so svojimi známymi

Náplň práce: � Nákup materiálov podľa výkresovej dokumentácie a technickej špecifikácie � Aktívne vyhľadávanie nových dodávateľov � Zodpovednosť za nákup podľa pridelenej oblasti pôsobnosti � Plánovanie a riadenie dodávok materiálu � Hodnotenie dodávateľov Požiadavky: � Vysokoškolské vzdelanie - odbor: Strojárstvo � Znalosť ERP systémov: Baan, SAP - výhodou � Znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka - slovom a písmom � Prax v oblasti nákupu min. 2 roky � Miesto výkonu práce: Humenné alebo Spišská Nová Ves (Pri zasielaní žiadosti o zamestnanie prosím uveďte pracovisko, o ktoré máte záujem)

Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

Hľadajte ľudí jednoduchšie! 8 krokov k lepším zamestnancom

� TECHNOLÓG Náplň práce: � Implementácia noriem a predpisov v oblasti technickej prípravy výroby � Cenotvorba � Vypracovanie technologických postupov � Preskúmavanie požiadaviek zákazníka pre vyrábané dielce Doplňujúce požiadavky na kandidáta: � Ukončené VŠ vzdelanie technického smeru (zameranie na strojárstvo) � Prax v danej oblasti min. 3 roky � Znalosť materiálov, technológie � Znalosť noriem v oblasti � Aktívna znalosť anglického jazyka � Skúsenosti na podobnej pozícií - výhodou � Orientácia vo výkresovej dokumentácii � Vedomosti o základných meradlách používaných pri kontrole v strojárskej výrobe � Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer � Ponúkaný plat: Dohodou � Miesto výkonu práce: Humenné � Termín nástupu: Júl 2013

1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

3

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

5

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

6

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

7

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

Robotnícke profesie

� MONTÁŽNIK Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie � Prax s montovaním ložísk, spojok, prevodoviek,... - výhodou � Pozícia vhodná pre absolventa

� OBSLUHA HORIZONTKY � �

Nedostávate do schránky noviny HUMENSKO ?

Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie Prax min. 5 rokov ako obsluha horizontky � Skúsenosti s riadiacim systémom Heidenhain - výhodou

� OPERÁTOR CNC STROJA � �

Vyučený v strojárskom odbore � Prax na CNC min. 2 roky � Znalosť technickej dokumentácie Skúsenosti s riadiacim systémom Sinumeric, Heidenhain, Okuma - výhodou

� SÚSTRUŽNÍK �

Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie � Prax min. 5 rokov

� ZVÁRAČ TIG � Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie � Prax min. 2 roky so zváraním konštrukčných celkov

Vyskúšajte niečo nové!

NA VYBRANÉ PRACOVNÉ POZÍCIE POSKYTNEME NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK.

(PO-PI 9.00-12.00h)

ŽIADOSŤ S PRILOŽENÝM ŽIVOTOPISOM NA KONKRÉTNE PRACOVNÉ MIESTO, ZASIELAJTE NA ADRESU SPOLOČNOSTI ALEBO E-MAIL

Buďte iní. Hľadajte zamestnancov jednoduchšie Nezaťažujte svoju e-mailovú schránku a komunikujte cez náš server bzzik.sk 80-0122

volajte: 0907 907 750 54 548

HU 13-25 STRANA - 07

Šetrite svoj čas


EXTRA

74-0195

Štefánikova 18, HUMENNÉ

Distribúcia:

, Študentská 2, 917 01 Trnava, IÈO: 36 252 417 (17. roèník)

Piesky, štrky, kamenivo dovoz ZDARMA

zadarmo kolportérmi do domácností a firiem

Párny tyždeň: Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Vranov-Čemerné, Jasenov, Hažín nad Cirochou, Brekov, Kochanovce, Lackovce, Ptičie Nepárny týždeň: Humenné, Snina, Medzilaborce, Udavské, Kamenica nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Žalobín, Benkovce, Hankovce, Ľubiša, Továrne, Kladzany, Stakčín, Sedliská, Majerovce

61-0078

Realizujeme strojove betónové potery

0948 300 988

Jozef Dochan - 0907 750 548 Marianna Sovjaková - 0907 895 864 Jozef Dochan ml. - 0908 966 046

STOR VÁŠ PRIE MU LA PRE REK

celkový dosah na

1.500.000

80-0123

domácností a firiem SLOVENSKA

najlepšia voľba pre Váš oddych a pohodu

93-0143

0948 944 848

83 0043

mesto 2 €

87-0039

TAXI HUMENNÉ

Maturanti a absolventi POZOR!

ČAS NA ZMENU! Novootvorené energetické a poradenské centrum v Prešove okamžite prijíma väčší počet obchodníkov (počas prázdnin aj brigádne). Hľadáme: komunikatívnych, časovo flexibilných ľudí, ktorí sú hladní po úspechu

HU 13-25 STRANA - 08

Kontakt: 0911 360 067

12-0176

Ponúkame: bezplatné zaškolenie, služobné auto, ubytovanie v Prešove, plat 600-850 € v závislosti od výkonu 34-0107

93-0288

kurenčné ceny branecké kurzy, školy v prírode, lyžiarske kurzy za bezkon CHATA KAMARÁT MNÍCHOVSKÝ POTOK - www.chatakamarat.sk - 0903641000

Humensko 13 25  

Humensko 13-25

Advertisement