Page 1

číslo 20 17. máj 2013

Prebíjanie a čistenie odpadových potrubí

´ pisoare ´ umývadla WC ´ kanal. prípojok montaž

zames a dôchodcom 0907 924 947

www.europozickavychod.sk

www.nostalgiamusicpub.sk

80-0084

KY PÔŽtnIČ aným

Prijmem pracovníka na vysprávku okien. 0905 253 009

80-0100

80-0001

0918 520 333

34-0003

BEZKONKURENČNÉ CENY ! ZÁRUKA 10 ROKOV !

t o v i ž e r p á n Ok kračuje do konca mesiaca

v komplexe Hviezda v Humennom si Vás dovoľuje pozvať na “jeden z najidentickejších coverov” vo veľkolepej hudobno-svetelnej show

Zľava po

Generálny partner: www.rimp.sk

www.kissforeverband.hu

FOREVER BAND 21:15 hod.

VSTUPNÉ 12 EUR

SNINA

OPROTI LIDLU 057/ 445 09 28, 0907 463 495, snina@slovaktual.sk

pri kúpe piatich vstupeniek je šiesta GRÁTIS

M. SOROKAČ, na Podskalku 76, HUMENNÉ 066 01

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

www.slovaktual.sk

BEZPEČNOSTNÉ A INTERIÉROVÉ DVERE

OKNÁ RADEK s.r.o. PVC - HLINÍK - PARAPETY -ŽALÚZIE

Rekonštrukcie bytov, zatepľovanie domov.

Najnižšie ceny v regióne 150×150 cm

lístky v predpredaji v prevádzke NOSTALGIAmusicPUB, prípadne telefonicky 0918 538 954 cely koncert sa bude súbežne premietať na veľkoplošnej projekcii v prevádzke

80-0091

Sklo: k=1,0

113916 200,12-€€SkSk 3 615,383

ový morový 5-ko 5-komor fill pro prof

180×150 cm

120×150 cm

9950 €€

Sklo: k=1,0

Sklo: k=1,0

Sk ,34-Sk 2 2861 711,97-

ový morový 5-ko 5-komor fill pro prof

Ceny okien platia aj pri samostatnom odbere okien

BRUGMANN-SALAMANDER-aLUPLAST- 5,6,7 komorové

Vonkajšie parapety zadarmo

€ Sk 0 0€ 14 15 - Sk ,64, ,90, 518 44217 ovýový mor 5-komor 5-ko prof profl il

Predaj na splátky:

240×150 cm

210×150 cm

Sklo: k=1,0

€ 1650 -€ 16 ,79, Sk 4 820,16,4 970

Sk

vý oroový ommor 5-k5-ko prof fill pro

Sklo: k=1,0

20 220,20-0€Sk €

6 025 6 627,72 Sk

ovýorový 5-ko om 5-kmor l fil profpro

Duklianskych hrdinov 1009, Vranov Tel./fax: 057/442 28 11, 0907 689 908

oknaradek@pobox.sk

80-0098

24.05.2013


KUPÓN t

Ako sme vás informovali už v minulom čísle, riadkovú inzerciu si môžete od teraz podať cez SMS.

domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor. Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín HUMENSKO-VRANOVSKO–SNINSKO-MEDZILABORECKO Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kúpa A  R3 Auto-moto rôzne A  R4 Byty-kúpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-výmena A  R7 Byty-prenájom A  R8 Domy, chaty-kúpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenájom A  R11 Pozemky, záhrady-predaj A  R12 Pozemky, záhrady-kúpa A  R13 Vzdelávanie A  R14 Hľadám prácu B  R15 Elektro-technika B  R16 Móda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-záľuby B  R19 Športové potreby B  R20 Rôzne kúpa B  R21 Rôzne predaj B  R22 Všetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 Bývanie B  R25 Dielňa – záhrada B  R26 Darujem B  R27 Zoznámenia B

Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

 Napíšte SMS v tvare: RP medzera HU medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP HU R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX  Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom.  Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

... rozhovor

(dokončenie rozhovoru z 1. strany)

kategória A

kategória B

0,30 €

0,20 €

0,60 €

0,40 €

0,90 €

0,60 €

1,20 €

0,80 €

1,50 €

1,00 €

1,80 €

1,20 €

2,10 €

1,40 €

2,40 €

1,60 €

2,70 €

1,80 €

3,00 €

2,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 057 / 772 01 30. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

R1 • AUTO-MOTO predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R1 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R21 • RÔZNE predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R21 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

R7 • BYTY prenájom

Nedostávate do schránky noviny HUMENSKO ?

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R7 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R2 • AUTO-MOTO kúpa

R23 • STAVBA

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R2 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R23 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

volajte: 0907 07 750 548 (PO-PI 9.00-12.00h)

R24 • BÝVANIE Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R24 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

R5 • BYTY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R5 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R9 • DOMY CHATY predaj Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R9 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,30 € s DPH

R20 • RÔZNE kúpa

R VÁŠ PRIESTO PRE REKLAMuU ž od

Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP HU R20 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

8€

bez DPH

0907 750 548

HU 13-18 STRANA - 02


Strecha - koruna vášho domu

Projekt: • chybná nosná konštrukcia strechy, nesprávne navrhnuté hrúbky jednotlivých materiálov, nesprávne ich celkové radenie • životnosť materiálu (starnutie v čase) a nevhodná kombinácia navrhovaných, materiálov • kondenzácia vody v stavebných konštrukciách a účinnosť jej odvetrania • chybné detaily a hlavne neprispôsobené danej lokalite • návrh neoverených a neodskúšaných materiálov • nesúlad medzi projektom a neskoršou realizáciou

Používanie: • zmeny využitia priestorov oproti projektovanému stavu • zanedbanie údržby a pravidelnej kontroly • včasná oprava prípadných porúch (zamedzenie znehodnocovania ďalších vrstiev v strešnom súvrství)

KOMINÁRSTVO Jozef Gazdík 093 02 Vranov n/T, Hencovce 1802, Tel./Fax: 057/44 249 73, Mobil: 0905 321 907

- Výroba a montáž komínových systémov a vložiek Gazkom - Revízie, kontroly a čistenie komínových telies - Servis komínových systémov - Poradenské služby - Pravidelné kontroly komínov v RD a organizáciach (vyplývajúce z vyhl. 401/2007 Zb. Zákonov)

69-0147

Montáž: • nedodržanie technologických postupov daných tým - ktorým výrobcom • snaha ušetriť a zameniť materiály za lacnejšie bez súhlasu projektanta • nekvalitné zhotovenie remeselných a pokrývačských prác a ich detailov

AJ TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA

Materiál: • použitie materiálu s deklarovanými vlastnosťami danými normami a certifikátmi • systémové riešenie krytiny ako celku v kombinácii so zabu-

už od

15,50 €

0907 750 548

bez DPH

75-126

Okrem kvalitnej krytiny je dôležité dbať aj na kvalitnú montáž s dôrazom na precíznosť uloženia škridiel alebo pásov krytiny. Na kvalitu zhotovenia strechy vplývajú aj klampiarske práce, vyriešenie prestupov iných konštrukcií strešnou rovinou, voľba vhodných a správnych doplnkov a pod., ktoré strechu nielen vizuálne dotvárajú, ale podieľajú sa na jej bezproblémovej funkčnosti a životnosti celého objektu. V našich klimatických podmienkach je nevyhnutnosť zvoliť vysoko kvalitné hydroizolačné membrány, ktoré slúžia k ochrane objektov pred vodou. S vodou a jej odtekaním súvisí odkvapový systém. Spoľahlivý

Čo všetko ovplyvňuje kvalitu diela, dobrú funkciu strechy, spokojnosť investora a konečnú cenu?

Kvalitné vizitky od 200 400 600 800 1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks ks ........ 24 € / 0,060 € za ks ks ........ 32 € / 0,053 € za ks ks ........ 39 € / 0,049 € za ks ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

za ks* 0907 750 548 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia:

300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

HU 13-18 STRANA - 03

83 0043

Bežné typy strešnej krytiny: - Keramické krytiny - Betónové krytiny - Asfaltové šindle - Bitumenové krytiny

- Plechové strešné krytiny - Vláknocementová krytiny - Netradičné (Drevené šindle, slamená krytina,...)

dovanými ostatnými materiálmi strešných vrstiev • životnosť jednotlivých zabudovaných materiálov overených praxou • záruka materiálu, na akú dobu a čím sú podmienené jeho vlastnosti • zohľadnenie klimatických podmienok na použitý materiál

34-0148

Strechy patria medzi konštrukčné systémy, pri výstavbe ktorých sa neoplatí šetriť. V našich podmienkach je tradičným tvarom šikmá strecha. A práve na takýto typ strechy je výber krytiny nesmierne dôležitý. Závisí od tvaru a druhu strechy, od celkového charakteru domu a poveternostných podmienok. Hlavným predpokladom je dobrý a kvalitný krov, ktorý je nosnou časťou každej strechy. Pri výbere krytiny musia stáť v popredí fyzikálne vlastnosti materiálu, tepelnotechnické parametre, hygienické vlastnosti, farebná stálosť, životnosť a v neposlednom rade aj cena.

odvod dažďovej vody je veľmi dôležitý, preto by sme jeho výberu mali venovať náležitú pozornosť. Odkvapové systémy tvoria väčšinou doplnkový sortiment firiem vyrábajúcich strešné (najčastejšie plechové) krytiny. V zásade sú dva základné tvary odkvapových žľabov – polvalcový a hranatý.

27-0034

Dobrá strecha je korunou každej stavby. Nielen že efekktívne dopĺňa vizuál stavby, ale hlavne má svoje špecifické úlohy. Chráni budovu pred poveternostnými vplyvmi, dážď, sneh, vietor, je dôležitou konštrukčnou časťou stavby a závisí od nej životnosť celej stavby.


SLUŽBY

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Strávte kráSne 3 dni vo vySokých tatrách!

53%

Poznávací zájazd: Melk, Salzburg a Hitlerove orlie Hniezdo

Pobyt môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Penzión Pažický je rodinného typu a má veľmi dobrú reputáciu. Nachádza sa v tichom lesnom prostredí - pri tatranskej Lomnici. cena kupónu zahŕňa (pre 2 osoby): - ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby - 2 x raňajky pre 2 osoby - zľava 20% do AquaCity Poprad - zľava 20% do Thermal Park Vrbov - dieťa do 10 rokov na prístelke ZdarMa

Navštívte mestečko Melk s najkrajším Benediktínskym kláštorom, Mozartovo mesto Salzburg a Hitlerovo „orlie hniezdo“. cena zahŕňa (pre 1 osobu): - autobusová doprava - 1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách - 1x raňajky - prehliadka mesta podľa programu bez vstupov - sprievodca zájazdu - povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. termín zájazdu: 29. 08. - 30. 08. 2013

35%

Pôvodná cena 95€ teraz len za 45€ Informácie na 0917 78 78 78, www.megazlava.sk Po - Pia od 9.00 - 17.00

Pôvodná cena 136€ teraz len za 89€ Informácie na 0917 78 78 78, www.megazlava.sk Po - Pia od 9.00 - 17.00

Skladacia fľaša Vapur (2ks)

Soľ do kúpeľa

Silikónová podprsenka Unbra

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

13,98€

18€

16€

Kliknite na www.webasic.sk, zaregistrujte sa a otestujte balík WEB Basic na 14 dní bezplatne.

48%

64%

67%

1 500 gramová relaxačná soľ do kúpeľa: levanduľa, škorica, čokoláda

Váš spoločník na cesty! Farby: čierna, modrá, ružová, fialová

Vyrobená z lekárskeho silikónu, ktorý sa prispôsobuje tvaru Vášho poprsia, tvaruje ho, zdvíha a zvýrazňuje.

Teraz za

Teraz za

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Teraz za

4,99 €

9,50 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

5,40 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Detské autosedačky

Náplaste na chudnutie na Pôvodná ce

Pôvodná cena

14,50€

47,04 €

47 % Certifikované detské sedačky DAISY pre deti od 9 mesiacov do 12 rokov. Farby šedo/červená alebo béžovo/modrá

Teraz

25€

67% Chudnite počas spánku s náplasťami Sunex! Podporujú spaľovanie tukov a vstrebávanie živín.

Teraz za

4,80 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

HU 13-18 STRANA - 04

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


FIRMA firma RÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ A TERÁS POSUVNÝM SYSTÉMOM systém TERMO plus

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE LÓDŽIÍ POSUVNEOTOČNÉ systém IVETA

PRÍSTREŠKY STRIEŠKY

základná cena

650 €

základná cena

sklá je možné skladať k bočnej stene, 100% vysklenie kalené sklá 6 mm bez zvislých rámov uzamykanie lódžií obmedzenie hlučnosti a prašnosti jednoduché umývanie z vnútra balkóna

Topánky do vody

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

22€

SHERLOCK

TERASY

www.promontca.sk promont@promontca.sk mobil: 0918 623 064

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

KDE SÚ

na Pôvodná ce

z hliníka, ocele, dreva

69-0163

� � � �

VÝHODY

500 €

®

TAM ZLODEJI KONČIA

4. bezpečnostná trieda, vysoká odolnosť proti vlámaniu, testované autorizovanou skúšobňou

Kvalitné značkové topánky do vody. Farby: modrá, ružová

odolnosť proti hluku 43 decibelov testovaná skúšobňou, garantovaná v certifikáte

Teraz za

11,99 €

00 €*

UŠETRÍTE -3

BALÍK PLUS

CnItA K ážou A s mo vým e r e dv ko a páč nizmom a mech

70 €*

UŠETRÍTE -1

min. 200 tisíc otvorení/zatvorení otestovaných skúšobňou, garantovaných v certifikáte, životnosť na celú generáciu

PREBÍJANIE A PREČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ

www.librabis.sk

Obchodné zastúpenie SHERLOCK®: Humenné, Kukorelliho 58, 0907 180 153, 0908 970 951 Vranov nad Topľou, Obchodné centrum DOMINO, 0908 735 567

NONSTOP

*Akcia platí do 31. 5. 2013.

WC UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK s možnosťou využitia kamerového systému

549

Slovenská norma Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Librabis, ul. 26 novembra č.1, HUMENNÉ /bývalý chemlonský internát 1. posch./

15-0107

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Kontakt:

0918 874 969

2013

051/771 48 34, 0907 216 129, 0905 611 301

135 € 135 € 135 € 135 € 100 €

www.kysak-brezie.sk email: klein@stonline.sk

Realizujeme strojove betónové potery

0948 300 988

AJ TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA

NAJLEPŠIA PÔŽIČKA pre firmy, živnostníkov, s.r.o. -čky, opatrovateľky v zahraničí, zamestnaných a dôchodcov

už od

80-0061

0915 428 135

Piesky, štrky, kamenivo dovoz ZDARMA

69-0190

KURZ OPATROVATEĽSTVA KURZ NEMČINY DOUČOVANIE - BIOLÓGIA, CHÉMIA PRÍPRAVA NA MATURITU

63-0105

HUMENNÉ - Kukorelliho 60 VRANOV n/TOPĽOU - M. R. Štefánika 146 Tel.: 0907 863 786, 0949 185 735 www.hajpet-educa.sk

15,50 €

0907 750 548

bez DPH

HU 13-18 STRANA - 05

93-0143

Informácie a prihlášky:

13 dní 13 dní 13 dní 13 dní 10 dní

61-0078

turnus 29.6. - 11.7. 2013 turnus 11.7. - 23.7. 2013 turnus 23.7. - 4.8. 2013 turnus 4.8. - 16.8. 2013 turnus 16.8. - 25.8. 2013

88-0039

1. 2. 3. 4. 5.

69-0001

0918 999 814

Tepelná a zvuková izolácia

69-0162

BEZPEÈNOSTNÁ AKCIA

46%

BALÍK EXCELENT


TASR

TATRY: Pätica slovenských DOLNÁ KRUPÁ: Výstava sa zúčastnila SNINA: Letná sezóna samaritánov Eve Kostolányiovej SLUŽBY prinesie na biokúpalisko ocvičenia v Thajsku bude v kaštieli celý rok viacero noviniek

Viacero noviniek v rámci nadchádzajúcej letnej turistickej sezóny pripravuje pre návštevníkov rekreačnej oblasti Rybníky pri Snine miestna samospráva. Relaxačný areál sa rozšíri o nové atrakcie a na ceny vstupného sa bude vzťahovať nový systém zliav. "Čo sa týka opráv a údržby areálu biokúpaliska, tie sa robia priebežne. Do jeho oficiálneho otvorenia tam chceme ešte umiestniť nafukovací futbal a vybudovať detskú lanovku a ruské kolky," uviedla na margo pripravovaných noviniek hovorkyňa Mestského úradu (MsÚ) v Snine Zuzana Krupa. Ako dodala, ďalšou novinkou letnej sezóny bude systém zliav, ktorý si budú môcť uplatniť z cien vstupného vlastníci takzvanej karty obyvateľa. Obyvatelia Sniny môžu požiadať o jej vydanie príslušné pracovisko MsÚ už niekoľko

dní. "Kartu obyvateľa mesta možno vydať len občanovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti evidovaný trvalý pobyt v meste Snina a nemá žiadne záväzky voči mestu," ozrejmila Krupa. Základné ceny vstupného do rekreačného areálu budú počas tohto leta oproti vlaňajšku vyššie. Viacčlenná rodina zo Sniny však môže počas sezóny 2013 získať rôzne zľavy. Areál sninských Rybníkov prešiel v roku 2010 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá si vyžiadala približne milión eur. Zrenovované relaxačné stredisko navštívili turisti prvý raz v lete 2011. Jeho hlavným lákadlom je zmienené biokúpalisko, ktoré využíva na filtráciu vody biotop vodných rastlín a rias bez prídavkov chémie. Prevádzkovateľom Rybníkov je oddelenie rekreačných a športových služieb mesta Snina.

V rámci projektu EHMK sa začali v Marseille Dni slovenskej kultúry Dni slovenskej kultúry sa začali v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) v utorok (14.5.) v Marseille. Práve toto mesto na juhu Francúzska je v tomto roku spolu s Košicami nositeľom titulu EHMK. Ako pred novinármi povedal zástupca marseillského primátora Daniel Hermann, obe mestá majú spoločné to, že sú vstupnou bránou Európy. Francúzska kultúrna metropola smerom od Stredozemného mora a Afriky, Košice ako hranica Schengenu z východu. "Navštívil som Košice počas dvojdňového otváracieho ceremoniálu EHMK v januári a musím povedať, že ma toto mesto očarilo a že sa oplatí navštíviť," povedal Hermann. Košický primátor Richard Raši zdôraznil, že spoločným znakom oboch miest je aj to, že sú multikultúrne, multinárodnostné a multietnické. "Počas nastávajúcich dní sa tu predstaví množstvo slovenských umelcov - nielen z Košíc, ale aj z Bratislavy, Banskej Bystrice a Martina. Dôležité je, že rok 2013 vnímame ako začiatok novej éry, ako dlhoročný projekt, a nie ako produkt na jeden rok," povedal Raši.

Vyzdvihol pritom, že za prvé štyri mesiace tohto roka stúpol v Košiciach počet turistov oproti predchádzajúcim rokom trojnásobne. Prvou spoločenskou a kultúrnou akciou bolo v Marseille predstavenie slovenských gastronomických špecialít a džezový koncert. Podľa umeleckého riaditeľa tímu Košice EHMK 2013 Vladimíra Beskida je to jeden z prvých výsledkov spolupráce oboch miest. V Marseille sa predstavia slovenskí hudobníci, filmoví tvorcovia, fotografi a výtvarníci. O všetky tieto akcie je zo strany verejnosti obrovský záujem. Slovenský veľvyslanec vo Francúzsku Marek Eštok ocenil, že projekt EHMK výrazne pomôže nielen vzájomnému obohateniu sa oboch miest. "Dôležité je to, že pomôže najmä zviditeľneniu Košíc a našej krajiny, ktoré tu boli doposiaľ dosť neznáme. Nebyť titulu EHMK, región Provensálska by vedel o Košiciach veľmi málo. Samozrejme, že v propagácii Slovenska budeme v najbližšom období pokračovať aj v ďalších francúzskych regiónoch," doplnil Eštok.

Výstavaslovenských vyše 200 portrétov a fotografií Pätica samaritánov sa v legendy slovenskej populárnej hudby Evy čase od 6. do 11. mája zúčastnila Kostolányiovej pokračuje v kaštieli v medzinárodného cvičenia na Dolnej Krupej pri Trnave. Expozíciu pomoc pri hromadných nešťastiach sprístupnili začiatkom mája a jej otvorenie vv priestoroch aslávnostné katastrofách Thajsku. bude Boli súčasťou Noci24múzeí a galérií vrakúskopiatok 17. súčasťou členného mája 2013 o 17.00 hodine. slovenského tímu USAR (Urban Výstava Eva Kostolányiová v čase je Search and Rescue) ich úlohou doplnená o diskografiu aa osobné veci bolo cvičenie pri zavalení speváčky, ktoré sačinností dodnes zachovali u jej priateľov, lavínou známych obdivovateľov. skalnou a pria páde budov. Potrvá až do ozačiatku 2014. Bola „Išlo veľké mája medzinárodné pripravená pri príležitosti nedožitých cvičenie, ktorého sa zúčastnilo sedemdesiatin interpretky, ktorá 26 sa krajín z celého sveta, vrátane troch narodila 2. 11. 1942 v Trnave. Jej prvou inštaláciou bolo Cvičenie Západoslovenské európskych. bolo múzeum v Trnave a po ňom budova zamerané na veľkú katastrofu, Rozhlasu a televízie Slovenska v pričom bolo fingované veľké Bratislave na Mýtnej ulici. Obe výstavy zemetrasenie s následným mali mimoriadnu návštevnosť. tajfúnom a vlnami ktoré Iniciátorom projektucunami, bol speváčkin synovec Mikuláš Na výstave jea zničilo miestnuVermeš. infraštruktúru najviac kportrétnych Danice došlo zraneniu záberov a usmrteniu Rumanovej a Tomáša Píseckého. V veľkého počtu obyvateľov,“ začiatkoch fotografoval Evu Kostolányvysvetľuje prezident iovú aj herec Tatra revue MichalAsociácie Belák. Z samaritánov SRajMarcel Sedlačko. tohto obdobia sú zábery od Antona Šmotláka a FrantiškatímSpáčila. Prvúa Slovensko-rakúsky pátrania polovicu 70. a Evine posledné záchrany sa rokov orientoval na pátranie obdobie zaznamenávajú fotografie Petra po ľuďoch v zrútených budovách, Procházku, Tibora Borského, Igora vyslobodzovanie a Štefana ošetrovanie Grossmana, Miloša Vanča, Végha, týchto ľudíVojčeka a ich identifikáciu. Alexandra a Kamila Vyskočila, ktorí ju zachytili koncertoch. Televízne „Ďalšie nazložky sa zúčastnili obdobie zachytávali aj televízne cvičenia v rámci námorných a fotografky Elena Hronská, Ria Vaňová a leteckých síl, fungovalo tam Gabriela Václavíková. Významné portréty niekoľko nemocníc,fotografie kde sa a doterazpoľných nezverejnené poskytlaošetrovali,“ slovenská doplnil fotografkaSedlačko. Zuzana obete Mináčová. Poslednú Samaritáni absolvovalifotografiu cvičenie zv nakrúcania televíznej pesničky More extrémne teplých a vlhkých lásky z relácie Našich deväť z augusta poveternostných na 1975 urobil Jindropodmienkach, Zlesák. Viaceré ktoré niezosúsvojho zvyknutí. sa v fotografie archívuTeploty pre výstavu poskytla TASR. bez prístupu vzduchu, úzkej rokline

kde pracovali, pohybovali na úrovni až do 60 stupňov celzia. „Bolo to v týchto podmienkach výrazne fyzicky náročnejšie, bola Veľký tam priestor, vysoká vlhkosť, extrémne vysoké design, nadštandardný bohatá teploty vzduchu, povedal by som,funkcionalia. že to bolo ešte horšie ako naTo Haitijevbalík, ktorý Vás predáva. roku 2010,“ zdôraznil Sedlačko. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo približne 1600 záchranárov, ide o jedno z najväčších cvičení svojho druhu na svete. „Určite sú takéto cvičenia dôležité, pretože tu ide práve o tú koordináciu a spoluprácu jednotlivých tímov, obrovskou výhodou sú spoločné štandardy, podľa ktorých sú tie tímy budované, pretože v tom okamihu vieme, že každý ten tím má rovnaké zloženie a rovnakú funkciu a tá spolupráca a koordinácia je oveľa jednoduchšia,“ konštatoval Sedlačko. Moderný web je Vašim Účasťprofesionálnym na cvičení v ďalekomportfóliom a reprezentuje Thajsku financovala Európska Vás v tom najlepšom svetle. komisia, okrem slovenskorakúskeho, sa ho zúčastnili aj dva záchranárske tímy z Luxemburska a Belgicka. „Na Slovensku má ASSR približne 150 členov, ktorí sú združení v rôznych tímoch, určených na rôzne účely. Sme dobrovoľná organizácia a radi prijmeme hocikoho, kto chce pomáhať,“ upozornil Sedlačko. Okrem neho sa cvičenia zúčastnili aj Renáta Penazzi, Vasil Redakcia Dzadík, Slavomír Sakalík a Dana Spišiaková. HUMENSKO

Redakcia

www.regionpress.sk

Redakcia

Pri akvaparku Tatralandia stavajú adrenalínový simulátor voľného pádu V tesnej blízkosti akvaparku Tatralandia by mali už počas blížiacej sa hlavnej letnej sezóny spustiť do prevádzky unikátnu adrenalínovú atrakciu. Špeciálny 17-metrový aerodynamický tunel bude slúžiť ako simulátor voľného pádu a vznášania sa vo vzduchu. „Tento projekt je logickým pokračovaním stratégie tohto dovolenkového rezortu neustále ho dopĺňať o ďalšie atrakcie a nielen také, ktoré sa spájajú s vodou. Konkrétne s týmto zariadením, ktoré im určite prinesie neuveriteľné zážitky, sa turisti môžu stretnúť málokde v rámci celej Európy,“ uviedol konateľ

realizátorskej spoločnosti Superfly tunel Marek Rataj. Podmienky voľného pádu bude v presklenej komore vytvárať rýchlosťou 270 km/h prúdiaci vzduch. „Bezpečnú prevádzku vertikálneho simulátora budú zabezpečovať vyškolení inštruktori. Táto fyzická aktivita je dostupná každému zdravému človeku. Rozvíja udržiavanie rovnováhy, koordináciu pohybu a precvičuje svaly. Mimochodom, tri minúty voľného pádu zodpovedajú trom štyrom zoskokom zo 4000-metrovej výšky,“ dodal Rataj.

HU 13-18 STRANA - 06

Štefánikova 18, HUMENNÉ Tel.: 057/772 01 30 Mobil: 0907 750 548


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu? Hľadáš lepšiu prácu?

www.bzzik.sk

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

J ODBORNE STI SPÔSOBILO 69-0005

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu

Ponúkame prácu na doma. 83-0076

Hľadáme samostatné

partie elektrikárov na práce v Nemecku na spoluprácu na dlhodobých projektoch Požiadavky: - živnosť alebo s.r.o. - vyučený v odbore - vlastné auto a náradie

Náplň práce: � Tvorba technickej dokumentácie podľa zadaných špecifikácií v súlade so stanovenými termínmi a internými postupmi � Zodpovednosť za aktualizáciu technickej dokumentácie � Spolupráca s ostatnými oddeleniami s ohľadom na správne vypracovanie technickej dokumentácie Doplňujúce požiadavky na kandidáta Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: � Ukončené SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru (zameranie na strojárstvo) � Prax v danej oblasti - výhodou � Aktívna znalosť angličtiny, nemčiny alebo francúzštiny

Náplň práce: � Kontrola výrobkov podľa výkresovej dokumentácie: vstupná, medzioperačná, � výstupná kontrola kvality � Vykonávanie meraní a záznamov kvality � Vypracovávanie dokumentácie Požiadavky: � Stredoškolské s maturitou � Vysokoškolské I. stupňa � Vysokoškolské II. stupňa �zameranie: technické, strojárske � Znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka – mierne pokročilý � Vodičský preukaz sk. B � Znalosť Microsoft Excel, Microsoft Word - pokročilý � Skúsenosti na podobnej pozícií - výhodou � Orientácia vo výkresovej dokumentácií � Vedomosti o základných meradlách používaných pri kontrole v strojárskej výrobe 85-0330

Ponúkame: - stabilnú prácu - 12€/hod.

0948 833 441

� KONŠTRUKTÉR

� KONTROLÓR KVALITY

2-4 členné partie, podmienkou je, aby jeden vedel nemecký jazyk - aktívne !!!

Kontakt: praca@efachmann.com

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber.

Technické profesie

poskytujeme zmluvu,odber zaručený

0903 312322 0917 979275 0949 598002

Voľné pracovné miesta

1

Vyskúšajte niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi známymi Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho

Robotnícke profesie

Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

� MONTÁŽNIK Vyučený v strojárskom odbore Znalosť technickej dokumentácie � Prax s montovaním ložísk, spojok, prevodoviek,... - výhodou � Pozícia vhodná pre absolventa

Hľadajte ľudí jednoduchšie!

Navštívte našu webovú stránku

8 krokov k lepším zamestnancom

� OBSLUHA HORIZONTKY Vyučený v strojárskom odbore Sprostredkovanie práce pre Znalosť technickej dokumentácie � Prax min. 5 rokov ako opatrovateľky. obsluha horizontky Základné informácie: � Skúsenosti s riadiacim systémom Heidenhain - výhodou LOKALITA: Švajčiarsko. TURNUSY: 3 �

Sprostredkovanie práce pre opatrovateľky. Základné informácie: LOKALITA: Švajčiarsko. TURNUSY: 3 mesačné. ODMENA: cca 1800 - 2300 CHF. UBYTOVANIE A STRAVA: Zabezpečuje rodina zdarma. Podmienky: znalosť nemeckého jazyka, skúsenosti s opatrovaním. E-mail: info@opatrovatelstvo.com Tel.: 0904 695 611, 0918 259 301

69-0197

www.humensko.sk ensk ko.sk

mesačné. ODMENA: cca 1800 - 2300 � OPERÁTOR CNC STROJA CHF. UBYTOVANIE A STRAVA: � Vyučený v strojárskom odbore Zabezpečuje rodina zdarma. � Prax na CNC min. 2 roky Podmienky: znalosť nemeckého � Znalosť technickej dokumentácie skúsenosti s opatrovaním. � Skúsenosti s riadiacimjazyka, systémom Sinumeric, Heidenhain, Okuma - výhodou Kontakt: e-mail: � SÚSTRUŽNÍK � Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť technickej dokumentácie � Prax min. 5 rokov

1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

3

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

5

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

6

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

7

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

� ZVÁRAČ TIG

8€

bez DPH

0907 750 548

Vyučený v strojárskom odbore Znalosť technickej dokumentácie � Prax min. 2 roky so zváraním konštrukčných celkov �

NA VYBRANÉ PRACOVNÉ POZÍCIE POSKYTNEME NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK. ŽIADOSŤ S PRILOŽENÝM ŽIVOTOPISOM NA KONKRÉTNE PRACOVNÉ MIESTO, ZASIELAJTE NA ADRESU SPOLOČNOSTI ALEBO E-MAIL

80-0094

R VÁŠ PRIESTO PRE REKLAMuU ž od

na dlhodobú brigádnickú spoluprácu - roznášku regionálnych novín

Vyskúšajte niečo nové!

pre oblasť Snina, Stakčín

Buďte iní. Hľadajte zamestnancov jednoduchšie Nezaťažujte svoju e-mailovú schránku a komunikujte cez náš server bzzik.sk

Vyplnený kupón zasielajte na adresu: Redakcia Humensko, Štefánikova 18, 066 01 Humenné alebo volajte: 0908 966 046

Šetrite svoj čas

HU 13-18 STRANA - 07


EXTRA za nt e 1c

To sa oplatí!

Značkový skrutkovač

Štefánikova 18, HUMENNÉ

Vyberte si z kvalitnej ponuky prúdových chráničov a kombinovaných prúdových chráničov Acti 9 a automaticky získavate: za jednorazový nákup výrobkov

sada vrtákov a bitov D-36980 v hodnote 23,64 €

3 ks

15 ks

za jednorazový alebo postupný

Každý tyždeň: Humenné, Snina Párny tyždeň: Vranov nad Topľou, Vranov-Čemerné, Jasenov, Hažín nad Cirochou, Brekov, Kochanovce, Lackovce, Ptičie Nepárny týždeň: Medzilaborce, Udavské, Kamenica nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Sedliská, Majerovce, Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Žalobín, Benkovce, Hankovce, Ľubiša, Továrne, Kladzany, Stakčín

elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS-PLUS HR2470 v hodnote 199,90 €

30 ks

nákup výrobkov

Akcia platí do 30.6.2013

PRÁCA ŽL

191130055

Viac o podmienkach akcie na: www.schneider-electric.sk, zákaznícka linka 0850 123 455.

www.europozickavychod.sk

tel.: 0907 924 947

www.europozickavychod.sk

80-0084

Región SV a VT 80-0084

0908 143 139 0910 911 116

zadarmo kolportérmi do domácností a firiem

akumulátorový skrutkovač 6723DW v hodnote 49,90 €

nákup výrobkov

živnostníkom teľkám a opatrova (do 33 000 Eur)

, Študentská 2, 917 01 Trnava, IÈO: 36 252 417 (17. roèník)

za jednorazový

PÔŽIČKY

Jozef Dochan - 0907 750 548 Marianna Sovjaková - 0907 895 864

celkový dosah na

Služby v oblasti TZB - projekt dodávka montáž Klimatizácia Vzduchotechnika Vykurovacie systémy

Metaxa 5* 38% 0,7l

9 €1l=14,27€

99

Brandy 501 36% 07,l

8 €1l=12,41€ 69

Vodka Finlandia 40% 1l

€ 12 1l=12,89€

89

74-0108

80-0093

Bismont s.r.o. Vranov nad Topľou bismont@gmail.com 0907 976 148

1.500.000

domácností a firiem SLOVENSKA

Bošácka Slivovica 52% 0,7l

Vodka Absolut 40% 0,7l

€ 11 1l=16,84€ 79

Gin Kenigston 37,5% 0,7l

€ 51l=8,54

€ 13 1l=19,99€ 99

VERNOSTNÁ KARTA

98

0 fľaša bez kartóniku Ponuka platí po predložení tohto kupónu a do vypredania zásob

EXTRA ZĽAVA

€ 12 1l=18,41€

89

KAŽDÁ 10.KÁVA ZDARMA

€ 9 ,7

NA NESTVILLE WHISKY 0,7l

TATRATEA Tatranský 52% 0,7l

Fernet Stock Citrus 30% Fernet Stock 40% 1l

9 98

1l=9,98€

Víno Nitreanse knieža Biele 1l

1 79

1l=1,79€

Víno Krakovany Muller Thurgau Frankovka modrá 1l

1 59

1l=1,59€

PREDAJNE

Humenné - Mierová 98 (OC Mierová) - Štefánikova 24 (nákupné centrum) NOVÁ PREDAJŇA Vranov Nad Topľou - Námestie slobody 5 (AOC) Snina - Hviezdoslavova 22 (pri Gymnáziu)

-1%

* Coffee to go si môžete zakúpiť na predajniach označených logom Zmena cien a chýb v tlači vyhradená. Všetky označené produkty platia do vypredania zásob.Fotografie na letáku sú ilustračné. Ceny sú uvedné v EUR s DPH.

HU 13-18 STRANA - 08

Humensko 13-20  

Humensko 13-20

Humensko 13-20  

Humensko 13-20

Advertisement