Page 1

regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

humensko.sk

HUMENSKO

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem Zasklievanie balkĂłnov, plastovĂŠ rolety, plastovĂŠ obklady, lexanovĂŠ prĂ­streĹĄky, drevenĂŠ altĂĄnky, zimnĂŠ zĂĄhrady ...

ZbernÊ suroviny a.s. Kragujevskå 3, 010 01 Žilina Fidlikova 3 // 0917 148 229

DrevenĂŠ altĂĄnky a zimnĂŠ zĂĄhrady bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny 0908 320 642 www.mdrolex.sk 0944 442 668

VYKUPUJEME AJ V HOTOVOSTI Výkup kovového šrotu, papiera, farebných kovov, plastu a akubatérií     aj   v roku 2016 

0908 208 908

J oz ef H a ta la H umennĂŠ $NDGHP\

Ç ÇťČ‚ÉŠ ǤǥÇ? ǠǝȂɊ Ç?ǧǤǏ

NON- STOP

www.goldexpress.sk

Ç¨Ç­Ç¨Ç­ÇˇÇ­Ç°ÇąÇšČ…Ë˜ÇżÇˇ Ě™˂ˋˆˊË‹Ë‹ˈˈË…Ë‹

 

3

AUTOPOĹ˝IÄŒOVŇA 0949 480 444

 

2 4

69-0000    PLOĹ NĂ 

  TAXI VRANOV PRIJMEME *+/5") *+/5") '.< &)/( INZERCIA

 ! +*.&#%1)-A%&)/D(')(##,/ 0919 264 555 ................................ elektrikĂĄrov 

"  www.goldexpress.sk &)%-7+/B+D@%1 0908 979 512 J na prĂĄcu v Ă&#x2C6;R, SR. ODBORNE SuchĂ˝ jarok 2811, ,#*+#*)'(.&#()<#-5 (    I NĂĄstup T S O Firma moĹžnĂ˝ IL (#(1 *),&(5") *+/5") '.< B O S     SPĂ&#x201D; SERVICES spol. s r.o., ihneĂŻ. )&)/(,% 3&/ /& IWIN

   poboÄ?ka MierovĂĄ 2529/8 services spol. s r.o. 9-3-(##,/C'#)+*)2(&# /budova Alianz/, HumennĂŠ

  ! +43 699 181 60077 0905 633 416 interiĂŠrovĂŠ, bezpeÄ?nostnĂŠ dvere &#,/D"&)%$:-

 ,':-# ) %)()&(B(;" drevenĂŠ eurooknĂĄ ponĂşka dlhodobĂş prĂĄcu na TPP a ĹživnosĹĽ KeramickĂ˝ Disney 

 /D+)($>.#9#D/+2#(-,%)' pre jednotlivcov a partie v PrefĂĄch plastovĂŠ oknĂĄ hrnÄ?ek # /D +-#,&/ *+#:$: *)*#

    (prevĂĄdzky SereÄ?, SuÄ?any, Senec, Otrokovice, +';9&'(#&()D,--)B()' TovaÄ?ov) v nasledovnĂ˝ch profesiĂĄch:  "# na %. & $ ) (9)' ,*)&)B()' pĂ´vodnĂĄ ce  ¡ VIAZAÄ&#x152; ARMATĂ&#x161;R ¡ TESĂ R ¡ BETONĂ R 6,99 â&#x201A;Ź  )/,D%-)+;')&1-),-(,*4 ZVĂ RAÄ&#x152; ¡ ZĂ MOÄ&#x152;NĂ?K ¡ Ĺ˝ERIAVNIK D %-)+; ¡.*+#'( '#&)/& #"& "  B (#,)& /D , )+2 &)/( ZlievarenskĂŠ profesie: "  /D %-)+)' *(.$: )+5 '+/1 ¡ ODLIEVAÄ&#x152; #/3 *+3 D ,:#- #+¡ /DPALIÄ&#x152; )" ¡ TAVIÄ&#x152; ¡ BRUSIÄ&#x152;  -15% ¡ LAKOVAÄ&#x152; ¡ FORMOVAÄ&#x152; ¡ Ĺ˝ERIAVNIK -%D-+6#3'+#&<B&)/%'3 PREBĂ?JANIE  Na vĂ˝ber 4 motĂ­vy detskĂ˝ch ( ,&.<1 ,/)$'. 9-3-. *+#$= ¡ JADRĂ R ¡ ZLIEVARENSKĂ? ROBOTNĂ?K Ĺ irokĂ˝ vĂ˝ber drevenĂ˝ch keramickĂ˝ch hrnÄ?ekov, ktorĂŠ sĂş a PREÄ&#x152;ISTENIE  vhodnĂŠ dopodlĂĄh mikrovlnnej rĂşry D(*)=, a laminĂĄtovĂ˝ch ODPADOVĂ?CH POTRUBĂ? TaktieĹž ponĂşkame prĂĄcu pre muĹžov, Ĺženy a pĂĄry: aj umĂ˝vaÄ?ky riadu.  '#+(1 D ,%+)'(; #"&  ! WC - UMĂ?VADIEL novĂĄ cena v Ä&#x152;R TRIEDENIE TEXTILU B/,-.*)/&)/+")&)/$*)&#-#%1 DAĹ˝Ä&#x17D;OVĂ?CH ZVODOV 5,99 â&#x201A;Ź   

NAJVĂ&#x201E;Ä&#x152;Ĺ Ă? VĂ?BER DVERĂ? '#((-(;' +32(1'v Ä?istom). &#'6 (90,- D KÄ?/hod. PISOĂ ROV Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na Poskytujeme: týŞdennĂŠ zĂĄlohy, ubytovanie, B#+)'"/2="'&23, GULIÄ&#x152;IEK www.megazlava.sk )* (#&( ( (#" /)" & dopravu, motivaÄ?nĂ˝ bonus, OOPP hradĂ­ firma s moĹžnosĹĽou NONSTOP 1/#&(39&;/+$(;<#/)-#"& vyuĹžitia Kontakt: 0948 622 110 B/D23*,)D:,-/(),=D,*+ kamerovĂŠho tšmpÂ&#x2C6;Ă&#x201D;|~Â&#x2C6;o com EE-mail: il opopcak@hotmail opopcak@hotmail.com haragalova@iwin.sk * www.iwin.sk systĂŠmu /),=*+%/*#&D/1+3,-)& $*) BezplatnĂĄ 0800 144 125 : ++,%5 *)%.,1infolinka: )D $") Mob.: 0907 533 504, 0918 841 371 0918 999 814 +#-3#. D &#'#(3#. 2D *),-. 19-3-.2&1"&#/)$*+2#(-,%; W`W\_]^X^Y -7()")&,)=).<)#C

s.r.o.

87-0112

87-0004

 

HlinĂ­kovĂŠ oknĂĄ a dvere pre rodinnĂŠ a bytovĂŠ domy

3-5 3-7

61-0071

0905 921 228

87-0002

  

Prijmeme zĂĄmoÄ?nĂ­kov, zvĂĄraÄ?ov.

b Ă­Ă­kk ! MnoĹžstevnĂŠ zÄžavy pre stavebnĂ­kov! Â&#x20AC;||EĂąÄ Ă¸ĂśÄ&#x17D;óð íøðóýôÄ&#x192;Ă´Ä&#x201A;Ć&#x160;

W`X_]W^_`^ HU 17-02 STRANA - 01

80-0003

62-0047

iwin

34116102-1

HUMENNĂ&#x2030;

87-0003

1,5â&#x201A;Ź

62-0014

62-0052

" !%" ) $!# $*7.,!" ! $0 %&./$ ! $+)% ) % )!( #$( 11% .,%&4".%/%"!6. ./$%#1,$!$ $0 ./6$0 ) /0!!%%!/7!!$!6#$ # $0 % %"+ '/ % &)& 3#/ -& $0$%&!+1$"$  ) &)$ +",$%!/$6#) 6/+ " $%6)$., 7$0!#$, $0 " $!# 

$#$*$" ) 7) $%1#!&!" #$,%"1 $$6!"  " 0&$#"0## 70!!%"#/ "$& 0 )" % & #1"60 " ) " 0 !  " $%&7#$6#!5# 9D9   6! ## 7+ ./ .,

   ǨǭǨÇ&#x201C;ǡǭǰǹǚČ&#x2026;Ë­Ç­ÇśČ&#x201A;ÇťČ&#x201A;Ç­É&#x201E;ǝǚǚǹǿČ&#x20AC;Çą   

69-0131

#-C)'))+.2"+(#B($*) /D(&3+##*+2#(-+*.&#%1 )" *6,(50%&.26/( !#)( MierovĂĄ 94, HUMENNĂ&#x2030;, nabytok.temar@gmail.com

D e r a ti z ĂĄ c i a !$#!"!"$$#107!" D e z ins e k c ia

$!./6$/#$!$#!"",# D/1!0 e z infe k c&ia$" ., !  ,

Č ÇľÇžÇťÇˇČŤÇźÇťÇşČ ÇˇÇ­ÇˇČ ÇžČ&#x2020;ÇťČ&#x201A;

     ! "    # 

,D/&)''9)'

3

rolex.montaze@gmail.com

    2 " & OtvĂĄracie  hodiny:  Po-Pia 7:00 - 15:30 &##"+ ! po dohovore s vykupovaÄ?om je moĹžnĂŠ vykĂşpiĹĽ materiĂĄl aj v inom Ä?ase    " , $!# & pri väÄ?ĹĄom mnoĹžstve materiĂĄlu zapoĹžiÄ?anie " !" . 7 !  kontajnera  a doprava zdarma, individuĂĄlne ceny "&$5 % $2    $ !" 7 !    #1  " 6#$    "$ $!" 6 )    !" $

 

4

00-0000

HumennĂŠ

12-0002

VĂ˝kupĹ&#x2C6;a:

   

2

VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO Ä?. 2 / 13. januĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

    

3-5

5


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO HUMENSKO

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel: e-mail:

0908 979 512 humensko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

právnik radí

Trvanie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom

„Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to s ukončením platenia výživného na plnoleté dieťa. Ako dlho som povinný platiť výživné na môjho plnoletého syna? Mgr. Syn má 19 rokov. V júni 2015 ukonMiroslav čil štúdium na SOU s maturitou, Tokarčík kde sa vyučil za kuchára. Od sep-

tembra 2015 sa evidoval na úrade práce a pracoval len brigádnicky. Zamestnať na trvalý pracovný pomer sa mu podarilo až januári 2016. Celý rok 2016 som mu ešte platil výživné tak, ako doteraz. Pred časom sme sa však pohádali, na čo som mu oznámil , že od januára tohto roku mu už nebudem platiť žiadne výživné, keďže je už plnoletý a pracuje na trvalý pracovný pomer. Som povinný mu ďalej platiť výživné, alebo je v poriadku, ak teraz prestanem? Známy mi povedal, že by som od neho mohol dokonca žiadať vrátiť zaplatené výživné od kedy ukončil štúdium na SOU a jeden dokonca odkedy vraj nadobudol plnoletosť. Ako mám teda postupovať, môžete mi poradiť? Ďakujem, Váš čitateľ Peter.“ Dobrý deň p. Peter, problematiku platenia výživného rodičov na

svoje deti upravuje zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len ,,ZR“). V zmysle ust. § 62 ods. 1 ZR je rodič dieťaťa povinný prispievať na jeho výživu až do času, kým dieťa nebude schopné sa samé živiť. ZR teda neohraničuje povinnosť platiť výživné vekom dieťaťa. Vo svojich ustanoveniach hovorí len o tom, že rodič je povinný platiť výživné až do času kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Súdna prax však ustálila, že dosiahnutie plnoletosti dieťaťa samo osebe nespôsobuje zánik vyživovacej povinnosti. Súdna prax taktiež ustálila, že ak dieťa ukončilo svoju prípravu na ďalšie povolanie a pokiaľ mu v jeho povolaní nebránia žiadne závažné pokračovanie na nasledujúcej strane

Inzercia: Ing. Ján Paľo 0908 979 512

Miroslav Zobín 0908 966 046

Každý týždeň: Humenné, Vranov n/Topľou, Snina, Dlhé n/Cirochou v párnom týždni: Jasenov, Ptičie, Chlmec, Brekov, Hažín n/Cirochou, Lackovce v nepárnom týždni: Medzilaborce, Kamenica n/Cirochou, Belá n/Cirochou, Slovenská Kajňa, Žalobín, Malá Domaša, Benkovce, Ľubiša, Modra n/Cirochou, Závadka, Továrne Topoľovka, Hudcovce

R

Semená Substráty Hnojivá

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

JARNÁ AKCIA

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

Hattech, Jozef Hatala, Čsl. armády 19, Humenné, 0915 695 545 00-0000

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Jozef Hatala

VAŠE TEPLO BEZ STAROSTÍ POHODLNE, ŠŤASTNE A VESELO Zbavte sa drahého kúrenia s neustálym zdražovaním a opakovanými nedoplatkami! Skoncujte s vyhadzovaním vašich peňazí! PATENTOVANÉ úsporné kotly STROPUVA s najdlhšími dobami horenia na naloženie je to pravé teplo bez starosti! Rýchla návratnosť investície minimálne náklady na kúrenie! Drevo až 2 dni ,brikety a pelety až 4 dni a uhlie až 10 dni na naloženie !

LEN TERAZ S NOVOROČNÝMI CENAMI A S ÚSPOROU STOVIEK EUR!

NAJLEPŠIE KOTLY UŽ OD 999- €! LEN teraz BONUS - doručenie ZDARMA! Najviac info o najlepších kotloch nájdete na stránke WWW.STROPUVA.NET

tel.: 0908 409 005 e-mail: stropuva.sk@gmail.com HU 17-02 STRANA - 02

53-0005

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem)

ZÁHRADKÁRSKE POTREBY


pokraÄ?ovanie

okolnosti (napr. zdravotnĂ˝ stav) moĹžno konĹĄtatovaĹĽ, Ĺže dieĹĽa je schopnĂŠ sa samĂŠ ĹživiĹĽ. Vo vaĹĄom prĂ­pade by tomu tak bolo ukonÄ?enĂ­m ĹĄtĂşdia vĂĄĹĄho syna na SOU. Do Ăşvahy vĹĄak treba vziaĹĽ skutoÄ?nosĹĽ, kedy reĂĄlne bol schopnĂ˝ sĂĄm sa ĹživiĹĽ a zabezpeÄ?ovaĹĽ si vĹĄetky ĹživotnĂŠ potreby ako napr. bĂ˝vanie. NazdĂĄvam sa, Ĺže v jeho prĂ­pade sa tak stalo aĹž od januĂĄra 2016 kedy sa skutoÄ?ne zamestnal a zaÄ?al maĹĽ nejakĂ˝ prĂ­jem, z ktorĂŠho sa uĹživĂ­. Posudzuje sa to vĹĄak veÄžmi individuĂĄlne a dĂ´leĹžitĂŠ sĂş aj takĂŠ skutoÄ?nosti ako napr. vyvĂ­janie aktivity, aby sa zamestnal, stav trhu prĂĄce alebo zĂĄujem o jeho pracovnĂş kvaliďŹ kĂĄciu.

PĂĄnske hodinky QUARTZ na pĂ´vodnĂĄ ce

12,99 â&#x201A;Ź

PokiaÄž sa rozhodnete prestaĹĽ platiĹĽ výŞivnĂŠ, nemĂ´Ĺžete to urobiĹĽ samovoÄžne, ak bola vaĹĄa vyĹživovacia povinnosĹĽ urÄ?enĂĄ rozhodnutĂ­m sĂşdu. MusĂ­te podaĹĽ nĂĄvrh na zruĹĄenie vyĹživovacej povinnosti na prĂ­sluĹĄnĂ˝ sĂşd, ktorĂ˝m je sĂşd v obvode ktorĂŠho mĂĄ bydlisko. Pri plnoletĂ˝ch deĹĽoch zruĹĄĂ­ sĂşd vyĹživovaciu povinnosĹĽ len na nĂĄvrh povinnej osoby a najskĂ´r ku dĹ&#x2C6;u podania takĂŠho nĂĄvrhu. Ĺ˝iadaĹĽ vrĂĄtiĹĽ zaplatenĂŠ výŞivnĂŠ by ste teda mohli len za obdobie od podania nĂĄvrhu do doby kĂ˝m sĂşd vo veci nerozhodne. Do tej doby vĹĄak odporĂşÄ?am stĂĄle platiĹĽ výŞivnĂŠ aspoĹ&#x2C6; v minimĂĄlnej výťke pre prĂ­pad, Ĺže by ste z nejakĂŠho dĂ´vodu neboli ĂşspeĹĄnĂ˝, inak by ste sa mohli vystaviĹĽ hrozbe spĂĄchania trestnĂŠho Ä?inu zanedbania povinnej vĂ˝-

ProblÊmy s dlhmi rieťi 0905 638 627 Våť Mediåtor Ochrånca sluťných Ğudí

Ĺživy alebo exekĂşcii. Na zĂĄklade toho, Ä?o ste mi uviedli vĂĄm odporĂşÄ?am Ä?Ă­m skĂ´r podaĹĽ na prĂ­sluĹĄnĂ˝ sĂşd nĂĄvrh na zruĹĄenie vyĹživovacej povinnosti, keÄ?Ĺže tĂĄ zanikla buÄ? uĹž samotnĂ˝m skonÄ?enĂ­m prĂ­pravy dieĹĽaĹĽa na budĂşce povolanie, t.j. ukonÄ?enĂ­m SOU alebo najneskĂ´r zamestnanĂ­m sa vĂĄĹĄho syna na TPP. Tu bude rozhodovaĹĽ fakt, kedy nastala skutoÄ?nosĹĽ, Ä?i dieĹĽa je alebo nie je schopnĂŠ sa samĂŠ ĹživiĹĽ. V kaĹždom prĂ­pade vĂĄm vĹĄak odporĂşÄ?am navĹĄtĂ­viĹĽ advokĂĄta, ktorĂ˝ nĂĄleĹžite zistĂ­ vĹĄetky potrebnĂŠ informĂĄcie a okolnostĂ­, posĂşdi vĂĄĹĄ konkrĂŠtny prĂ­pad a situĂĄciu a pomĂ´Ĺže vĂĄm s prĂ­pravou podania. Mgr. Miroslav TokarÄ?Ă­k advokĂĄt

Vtip: UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: â&#x20AC;&#x17E;O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Sadistiâ&#x20AC;&#x153;- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: â&#x20AC;&#x17E;Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.â&#x20AC;&#x153;

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

66-02

PrĂĄvnik radĂ­

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2

 

-39% TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 2 cm.

7,99 â&#x201A;Ź

DĂĄmske hodinky QUARTZ

94-002

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

0905 464 371

â&#x20AC;&#x153;S nami to mĂĄte!â&#x20AC;?

www.indevel.sk 12,99 â&#x201A;Ź

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KA

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - splatnosĹĽ aĹž 5 rokov

SpoloÄ?nosĹĽ s licenciou od NBS

74-1

na pĂ´vodnĂĄ ce

-39% TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 1,6 cm.

7,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

SpätnÊ zrkadielka

byty/predaj byty/prenĂĄjom domy/predaj pozemky/predaj reality/inĂŠ stavba domĂĄcnosĹĽ zĂĄhrada a zverinec

3 4 5 6 7 8 9 10

hobby a ĹĄport

11

deĹĽom rĂ´zne/predaj rĂ´zne/inĂŠ

12 13 14

hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

15 16

na pĂ´vodnĂĄ ce

51-0003

4,99 â&#x201A;Ź

-21%

prijmeme

KOLPORTĂ&#x2030;RA na roznos novĂ­n pre

HUMENNĂ&#x2030;, SNINA

novĂĄ cenas

3,99 â&#x201A;Ź/1k s 5,99 â&#x201A;Ź/2k

distribucia.hu@regionpress.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Handsfree Bluetooth - MINI na pĂ´vodnĂĄ ce

0908 966 046

prĂ­jme zĂĄujemcov na prĂĄcu v Ä&#x152;R/Beroun

OdvĂĄpĹ&#x2C6;ovacia magn. lopta

V SKLADE SO STAVEBNĂ?M DEBNENĂ?M

na pĂ´vodnĂĄ ce

29,99 â&#x201A;Ź

PeMi Capital SE

9,99 â&#x201A;Ź

0915 961 078 alebo pemicapital@gmail.com

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

85-0010

03-0008

2 ks menĹĄĂ­ch zrkadiel s priemerom 5 cm na odstrĂĄnenie mĹ&#x2022;tveho bodu sa hodĂ­ na kaĹždĂŠ spätnĂŠ zrkadlo kaĹždĂŠho automobilu.

Palifor Slovaquie s.r.o.

hÄžadĂĄ VODIÄ&#x152;OV MKD

-41% EfektĂ­vne zabraĹ&#x2C6;uje usadzovaniu vodnĂŠho kameĹ&#x2C6;a. Je vhodnĂĄ pre vĹĄetky typy praÄ?iek a umĂ˝vaÄ?iek riadu. ZniĹžuje spotrebu pracĂ­ch prĂĄĹĄkov aĹž o 70%, je ekologickĂĄ, je skvelou novĂĄ cena voÄžbou pre alergikov.

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

novĂĄ

14,99 â&#x201A;Ź 03-0008

5,99 â&#x201A;Ź

(BE, FR, NL, LUX, D, GB)

PonĂşkanĂ˝ plat: 650â&#x201A;Ź + cestovnĂŠ nĂĄhrady 50 â&#x201A;Ź - 60 â&#x201A;Ź moĹžnosĹĽ voÄžby turnusov 3/1 alebo 6/2 Doprava do/zo zamestnania zabezpeÄ?enĂĄ Kontakt: 0918 364 358

HU 17-02 STRANA - 03

030005-1

-51% Balenie obsahuje: bluetooth wireless headset, drĹžiak na ucho, USB kĂĄbel, manuĂĄl. PohotovostnĂ˝ reĹžim: 100 - 150 hod. Dosah: 10 m. cena

na prepravu tovaru v krajinĂĄch EĂ&#x161;

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraHUmedzeraÄ&#x152;Ă­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP HU 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹ&#x2C6;ov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, HU zameĹ&#x2C6;te za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


8 5 3

8 9 4 2 4 3 9 1 3

glosa

3 4 2 6 5

2 8

3

6 9 6 1 5 8

svet knihy

Dvanásť statočných „Keď v maďarskom záchytnom tábore pre utečencov hrozila humanitárna katastrofa, denne tam prichádzal tajomný muž, aby čistil záchody. Upozornil na neho lekár a bývalý rektor Vladimír Krčméry, ktorý na stretnutie s týmto mužom nezabudne

do smrti: „Latríny vyzerali hrozne, všetko z nich vytekalo. Bol hmlistý deň a zrazu sa z hmly vynorila impozantná postava, vyše dvojmetrový muž, mohutný starec, sivé vlasy, hustá dlhá brada. V rukách mal vedrá, metly, handry. Prišiel k záchodom a mlčky ich čistil. Bál som sa ho spýtať, kto je, aby mi nepovedal: „Ja som, kto som.“ Po menšom pátraní cez maďarských priateľov sa mi podarilo zistiť, že tým tajomným mužom bol Gábor Iványi, farár evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej školy J. Wesleyho.“ Aj to sa dozviete z knižky 12 statočných, z  ktorej autorom Ľubom Bechným sme sa na sklonku vlaňajšieho roka rozprá-

vali v rubrike Na rovinu. Knižke sa darí, už čoskoro bude mať prezentáciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v známom kníhkupectve za účasti takých hostí, ako je Vladimír Krčméry, Andrej Bán, Zuzana Števulová, Zuzana Wienk či Iveta Radičová a samozrejme, autor. Tentoraz pre vás Ľubo Bechný vybral nasledujúci citát z knižky 12 statočných: ,,Večnosť sa začína už na zemi, a keď sa tu nevieme dohodnúť a spolupracovať na zlepšení tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovaní svätých pesničiek.“ (Anton Srholec) ib

Ivan Brožík

Klamstvo považujeme za pravdu

74-7

Humenné, Dom služieb, 0908 293 009 Vranov n.T., Čemernianska 1126, 057/446 26 38 Prešov, Lesík Delostrelcov 2, 051/381 02 82 Košice, Hlinkova 29, 055/671 14 02 Košice, Prešovská cesta,055/622 04 42, 0917 369 945

Deviataci, rozmýšľate o svojej budúcnosti ? Prečo nie naša škola? PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA v Prešove

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7661 M sociálno-výchovný pracovník

 štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,  štvorročný odbor, štúdium denné, ukončené maturitnou skúškou,  obsahom je príprava žiakov na sociálno-výchovnú činnosť a prácu  obsahom je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského

a školského veku,

 žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch

– v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej,  podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok z hudobnej, výtvarnej a literárno-jazykovej výchovy, študijné výsledky na ZŠ.

Chcete vidieť priebeh talentových skúšok, chcete vedieť „Ako na to“? Pozývame Vás na Dni otvorených dverí, pre záujemcov o odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. 02. 2017. Ide o konzultácie za účelom eliminovania stresu.

s občanmi rôznej vekovej kategórie v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch a zariadeniach sociálnych služieb,  žiaci majú možnosť rozvíjať sa v odborných predmetoch – v oblasti sociológie, sociálnej práce, sociálneho práva, psychológie i pedagogiky; počas štúdia absolvujú sociálno-psychologický výcvik,  podmienkou prijatia žiaka na štúdium je: úspešné zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z prírodopisu, študijné výsledky na ZŠ.

Žiaci PaSA môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových krúžkoch, napr. v divadielku Abodka, v speváckom zbore Gaudeamus, v hudobno-literárnom krúžku Lingua et Musica, v krúžku Hra na hudobný nástroj (akordeón, husle, klavír, gitara), v športových krúžkoch, v krúžkoch cudzieho jazyka a v ďalších, podľa záujmu žiakov. Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských i medzinárodných súťaží (hudobné súťaže a vystúpenia, výtvarné súťaže, jazykové a recitačné súťaže, divadelné súťažné prehliadky, matematicko-logické online súťaže a i.) a ukázať svoje schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Na konzultácie si treba priniesť: - hudobná výchova – zoznam aspoň 10 piesní (nie detských), - výtvarná výchova – 2 ks výkresov A3, ceruzu, gumu a farby– vodové (akvarelové) alebo temperové, nádobku na vodu, štetce vlasové, na akvarel guľaté, na temperu ploché (hrubší aj tenší), - literárno-jazyková výchova – text na prednes poézie alebo prózy.

Oboznámenie s náplňou sa uskutoční v budove školy a každá činnosť trvá 60 minút. 1. hod. 14.30 – 15.30 2. hod. 15.40 – 16.40 3. hod. 17.00 – 18.00

Prezentácia je 15 minút pred začiatkom činností. Ak máte o konzultácie záujem, prihláste svoje dieťa na tel. čísle 0903 057 539 do 10. 02. 2017.

HU 17-02 STRANA - 04

Pedagogická a sociálna akadémia je najlepšou voľbou pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a dospelými ľuďmi vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti. Bližšie informácie môžu žiaci získať aj prostredníctvom našej webovej stránky

www.pasapo.sk

23-0004

Lebo veríme lžiam. Aj napriek tomu, že keď nám klamú deti, potrestáme ich a rázne im dáme najavo, že klamstvo je v prostredí bežnej ľudskej morálky neprípustné. Keď nám klame sused či domnelý priateľ, obvykle s  ním akýkoľvek kontakt obmedzíme na najnutnejšie spoločenské minimum. Keď nás oklame zamestnávateľ, obrátime sa na súd. Keď nám však klame vláda a predstavitelia strán, odmeníme ich volebným hlasom. Divný zvyk! Keď niekto proti klamstvám vládnych predstaviteľov vystupuje a  poukazuje na ne, práve on je označený za klamára, lebo tí naši vyvolení predsa „vždy len pravdu vravia a dobre nám chcú.“ Klamstvo je asociálne správanie. Zmyslom lži je zavádzanie a manipulácia. Motívom je potom vždy nejaký zisk. Lož býva rozmanitá. Či už zahmlievanie skutočnosti, predstieranie, dezinformácia, manipulácia až po klasickú lož. Klasickú lož definujeme ako zámerný podvod. Klamať možno aj tým, že sa oznámeniu pravdy vyhneme, preženieme ju, či spochybníme. Dokonca klameme aj keď sme pasívni a len sa o niečom „zabudneme“ zmieniť. Klamať sa dá slovami i mlčaním. Spoľahlivým spôsobom, ako ľudí primäť veriť nepravdám, je ich časté opakovanie, keďže to, čo je známe, sa ťažko odlišuje od pravdy. Ak chcete, aby vás ľudia považovali za dôveryhodných, nepoužívajte zložitý, zle zapamätateľný jazyk tam, kde možno použiť jazyk jednoduchší. Vystihuje to aj motto, že jednoduchá podaná lož je prijateľnejšia než zložito podaná pravda. Z analýzy projektu demagog.sk vyplýva, že v  roku 2016 predseda vlády Robert Fico nehovoril pravdu v 17,7 percentách svojich faktických výrokov a v 9,7 percentách zavádzal. Predseda strany Most-Híd Béla Bugár mal nepravdivých 26 a pol percenta výrokov a 4,4 percent zavádzajúcich. Predseda SNS Andrej Danko mal zas „problém“ s číslami. Hoci sa v diskusiách chváli tým, že argumenty stavia na presných faktoch, v minulom roku mal nepravdivých 28,8 svojich výrokov a viac ako desať percent bolo zavádzajúcich. Takže hrdiť sa charakterom a  súčasne nehovoriť pravdu vo štvrtine výrokov je tiež iba – lož! A my čoraz viac veríme lžiam. Žiaľ. Pritom po štvrťstoročí už konštatujeme takmer s istotou, že ide v našej politike o prejav patologického klamania a dotyční možno už ani sami nevedia, že a  kedy a o čom klamú. Sú presvedčení, že majú pravdu. Vždy. Iba oni a nikto iný. A my im túto lož ako jednu z ich mnohých tiež veríme! ib


Otvárajme dvere na živote ohrozeným! Pápež František v spolupráci s Úradom apoštolskej charity rozhodol, že tri denné centrá pre bezdomovcov zostanú teraz otvorené 24 hodín bez prestávky. Apoštolský almužník Konrad Krajewski pre agentúru

ANSA spresnil, že ak aj v týchto centrách nebude už žiadne voľné lôžko, „ktokoľvek by zaklopal, nájde sa preňho vždy miesto v teple i jedlo“. Pre tých, ktorí nechcú spať v nocľahárni, dal Vatikán k dispozícii spacie vaky vhodné do prostredia, kde je 20-stupňový mráz. Ľudia bez domova budú môcť stráviť noc aj v autách, ktoré poskytne pápežská charita. „Je jasné, že auto nemôže zostať naštartované celú noc. Bolo by to nebezpečné. Ale ako úkryt sa dajú použiť,“ vysvetlil Krajewski a dodal, že charitné auto na prenocovanie už vo Vatikáne využíva jeden 87-ročný bezdomovec.

123podlahy.sk DOPRAVA PODLAHY AŽ K VÁM ZDARMA.

Krajewski podľa agentúry ANSA dodal, že „robíme, čo je v našich silách“ - bezdomovcom v okolí Vatikánu rozdávajú teplú polievku, sendviče i teplú čokoládu. Pomoc je financovaná z darov pre apoštolskú charitu a pri jej distribúcii pomáhajú príslušníci talianskej armády i Pápežskej švajčiarskej gardy. Mrazy na Slovensku ešte potrvajú. Mnohé dvere, ktoré bývajú inak obvykle zamknuté, by sme mali pootvárať. Aj napriek tomu, že pohodlie nás, ktorí nie sú nijak ohrození, sa o určitý „štandard“ zníži. Za záchranu života to určite ib stojí.

Vtip: Na zastávke stojí autobus chystajúci sa na odchod. Beží za ním chlap, je celý spotený a kričí. „Pán vodič, zastavte, inak nestihnem prácu!“ Vodič chce odísť, ale cestujúci ho presvedčia, aby počkal. Chlapík dobehne k zadným dverám, naskočí si, dvere sa zatvoria a on si víťazoslávne oddýchne, potom vyberie odznak a povie: „Revízia cestovných lístkov.“ Anton Srholec: „Najväčšie, ľudsky povedané -úspechy- sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

SPACEWER, s.r.o., Strojnícka 20, Prešov-Širpo, konečná MHD 7, 17

0902 246 989

Ján Buc

To je krása!

Požičiavanie peňazí má nové slušné pravidlá Najlepšie sa presvedčíte sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplňte kontaktný formulár na www.silverside.sk

030001

ˇ TLAC

321170004

ozumom r s i s e t aj Požičiav

letáky 10.000 ks A6 formát čierno-biela tlač + distribúcia

vysoká kvalita

rýchle dodanie

SPOLU od distribúcia

150€

vizitky od 0,033 €/ks

katalógy a iné

0905 719 145 0907 779 011

HU 17-02 STRANA - 05

5

duchovné okienko

1. Kvalitné podlahy UŽ 1 2. Široký výber ROK 1 3. Bezkonkurenčné ceny NA TRHOUV 23-0017

inšpirácie

Vo Važci sme mali pred pár dňami 30 stupňov pod nulou. Mrzlo všetko, žiaľ aj autá. Po tak mrazivej noci sme museli autá oživovať. Jedno sme našťastie naštartovali a to pomohlo k štartu ďalším. Prvá zahrievacia jazda smerovala kúsok nad dedinu, odkiaľ je nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Kamarát, ktorý sedel pri mne, v práve sa pomaličky rozmrazujúcom aute, pri pohľade na nádheru našich hôr, spontánne zo seba vyhŕkol: „To je krása!“ Má pravdu a stále, keď je jasno a vidím túto nádheru, tak sa ma to v mojom vnútri dotýka. Táto krása ma poteší, upokojí a pripomenie, že to Boh tak urobil pre nás, pre mňa. Mám rád presne tieto momenty, keď krása vstúpi do srdca, neudržíme to a ústa z plnosti srdca hovoria: „ To je krása! Chvála Bohu za takúto nádheru! Vďaka Otec, že môžem žiť v takej krásnej krajine!“ Stalo sa vám niekedy, že ste pripravili pre niekoho prekvapenie a on si to ani nevšimol? Možno prešiel okolo bez toho, aby sa potešil. Možno ste čakali aspoň trochu údivu, radosti ... a nič. Vaša energia, nádej z potešenia iného a radosť sa stratia. Tak sa niekedy asi cíti BOH. Pozval nás do nádhery života, pripravil pre nás nespočetne veľa prejavov svojej náklonnosti, lásky, pozornosti a my, my nič. Radšej pozeráme so sklopeným pohľadom do „displejov života“ ako na dar krásy od Otca svetiel. Prestali sme žasnúť, prestali sme si vychutnávať krásu. Nevieme si dopriať ani chvíľku zastavania, kedy sa môžeme na niečom krásnom pokochať. Myslím, že sa tratí cit pre krásno a nevnímame to, čo pre nás Boh pripravil a neustále pripravuje. Ochudobňujeme sa o dotyk Jeho citlivosti, nádhery a dobroty. Kedy ste naposledy nejakú nádheru pustili do svojho srdca a dovolili ste svojej duši žasnúť? Kráľ Dávid to nádherne zachytil v 19. žalme: „Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje... Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta.“ Skúsme dnes, možno zajtra spomaliť a nechať do seba prúdiť krásu človeka, stvorenia a povedzme Bohu, že je skvelý Stvoriteľ. Poteší to nás a Jeho určite tiež. Ján Buc, katolícky kňaz


1 8

3 4 2 3 2 7

9 6 4 6 2 7 9 4 6

7

6 1 9 4 1

ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

gazdinka radí

1

Chrípkový čas

na rovinu

s Martinom Skubanom

... učiteľom gitary, čerstvým oteckom, pesničkárom, hudobníkom, autorom stoviek piesní, troch muzikálov a jednej opery. Martin Skuban otec – založili ste vlastnú rodinu, už prebaľujete, kŕmite, aký je to pocit pre mladého muža? Mám 37 rokov a na dieťa som čakal, kým dozriem. Je to najkrajší pocit. Jeden zo zmyslov naplneného života. Okrem piesní tu tak po sebe zanechám aj svoju krv. Mať dieťa je živý zázrak. Martin Skuban hudobník – skomponovali ste stovky piesní, ale na ich obsah a posolstvo dávate veľký dôraz, nie sú len o  tom, že „ona miluje jeho, on ju a oni všetkých...“ Mnohí si nikdy nepoložia otázku, prečo sme vlastne na svete. Hľadanie zmyslu života zamestnávalo moju myseľ od puberty. Našiel som ho v robení piesní, ktorými chcem povedať, že najdôležitejšie je byť sám sebou za každú cenu, bez pretvárky, mať otvorené srdce a myseľ. Dnes je všetko o peniazoch, nie však o myslení, ale do hrobu odchádzame s holými rukami. Zastavme sa pri pesničke Vítaný hosť. Vyslovujete sa v nej ako sklamaný až frustrovaný občan zo súčasného stavu našej spoločnosti a korupcie v nej. V televíziách a  rádiách sú len vyvolení. Kto má známosti, zaplatí si to, alebo iným spôsobom sa „zainteresuje“. Ozaj talentovaní ľudia, ktorí nemajú peniaze, nedostanú priestor ani šancu. Preto v rádiách často počujeme piesne, z ktorých je nám neraz zle, ale človek si zvykne, bohužiaľ. A odkiaľ má učiteľ zo mzdy zobrať peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikál? Mám hotovú prekrásnu operu, ale z 500 eur musím zaplatiť nájom a stravu, nestačí to na nahratie piesní v štúdiu a zaplatenie hercov a ľudí okolo toho, ale možno keby som mal známosti a peniaze... Česi mali Kryla, Rusi Vysockého. Inklinujete k významnej a u nás v súčasnosti prepotrebnej spoločenskej pozícii – k pesničkárovi svedomia? Áno. Určite. Už v 14-tich som napísal pieseň Aj vy ste boli mladí, pre ľudí, ktorí príliš rýchlo duševne zostarli. Pieseň Červená, biela, čierna, bojuje proti rasizmu. „Život vnímaj“ je o kráse života, že ťažké je vstávať unavený a nemať sny a cieľ, vzdať sa. Spomínaný „ Vítaný hosť“ je o korupcii. A takých mám veľa. red

HU 17-02 STRANA - 06

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umývanie rúk. gazdinka Evka


NeÄ?akajme na vĂ˝zvy

redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

celodennĂş prevĂĄdzku. U nĂĄs sme eĹĄte len na zaÄ?iatku otvĂĄrania naĹĄich duĹĄĂ­. Vonku mrznĂş Äžudia bez strechy nad hlavou DobrĂ˝ deĹ&#x2C6; vĂĄĹženĂ­ naĹĄi Ä?itatelia rovnako ako zvieratkĂĄ v útulkoch Ä?i vo voÄžnej prĂ­rode. a  zĂĄroveĹ&#x2C6; aj dobrĂ˝ rok 2017! NeÄ?akajme na vĂ˝zvy charitatĂ­vnych organizĂĄciĂ­, poupratujme Opäż sme tu s naĹĄimi a dĂşfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, Ä?o mĂ´Ĺže ohriaĹĽ, zame, Ĺže aj pre mnohĂ˝ch z  vĂĄs tepliĹĽ, pomĂ´cĹĽ preĹžiĹĽ. CharitatĂ­vnym organizĂĄciĂĄm, Ăştulkom, â&#x20AC;&#x201C; vaĹĄimi novinami. KeÄ? sa tvo- ĹživĂ˝m tvorom v nĂşdzi. VeÄ? vĹĄetci sme â&#x20AC;&#x17E;BoĹžie detiâ&#x20AC;&#x153;. rili, Slovensko zvierala ÄžadovĂĄ NeÄ?akajme v tomto roku ani na inĂŠ vĂ˝zvy a aktĂ­vne sa povlna a ako sa zdĂĄ, riadna zima dieÄžajme na kontrole toho, ako sa u nĂĄs spravuje nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. bude eĹĄte zopĂĄr týŞdĹ&#x2C6;ov trvaĹĽ. PretoĹže nikomu inĂŠmu, nech si niektorĂ­ jedinci myslia Ä?okoÄžVatikĂĄn otvoril Ăştulky pre vek, nepatrĂ­. Ĺ tĂĄt nie je sĂşkromnĂŠ vlastnĂ­ctvo prĂĄve tak, ako

ALDUX s.r.o. - PracovnĂ­k/Ä?ka montĂĄĹžnej linky - RobotnĂ­k/Ä?ka v elektrotechnike - ElektromontĂĄĹžnik/Ä?ka - SkladnĂ­k - MontĂĄĹžny zĂĄmoÄ?nĂ­k/Ä?ka

/absolventov zauÄ?Ă­me/

- dobrĂ˝ zdravotnĂ˝ stav

INFO: +421

905 867 615

myslĂ­m si

ZĂĄmoÄ?nĂ­k - zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C; CO2), znalosĹĽ vĂ˝kresov, rovnanie plameĹ&#x2C6;om ZvĂĄraÄ? - zĂĄkladnĂ˝ kurz zvĂĄrania v ochrannej atmosfĂŠre (ZM1â&#x20AC;&#x201C;CO2), certifikĂĄt zvĂĄraÄ?a pre proces 135 Obsluha CNC frĂŠzy - znalosĹĽ vĂ˝kresov , znalosĹĽ programovania v jazyku Heidenhain, skĂşsenosti s mechanickĂ˝m obrĂĄbanĂ­m nadrozmernĂ˝ch vĂ˝robkov

$FTUPWBOJF

KaliĹ&#x2C6;ĂĄkova ĂşradnĂ­Ä?ka

PonĂşkame: prĂĄcu v stabilnej strojĂĄrskej spoloÄ?nosti s dlhodobou tradĂ­ciou a perspektĂ­vnym vĂ˝robnĂ˝m programom, zodpovednĂ˝ prĂ­stup k zamestnancom, motivujĂşce finanÄ?nĂŠ ohodnotenie

MDD v ZOO ZlĂ­n

18,50 â&#x201A;Ź

87-0012

37 â&#x201A;Ź

50%

PoÄ?te si s nami pozrieĹĽ tretiu najnavĹĄtevovanejĹĄiu ZOO v Ä&#x152;eskej republike, v srdci ktorej sa nachĂĄdza zĂĄmok LeĹĄnĂĄ. TermĂ­n zĂĄjazdu: 03. 06. 2017 Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, sluĹžby technickĂŠho sprievodcu.

Teraz len za

87 â&#x201A;Ź

57 â&#x201A;Ź

35%

Urobte si 3-dĹ&#x2C6;ovĂ˝ vĂ˝let do romantickĂ˝ch BenĂĄtok, poÄ?as ktorĂŠho navĹĄtĂ­vime aj ostrov Murano znĂĄmy vĂ˝robou benĂĄtskeho skla a ostrov Burano znĂĄmy nĂĄdhernĂ˝mi Ä?ipkami. TermĂ­n zĂĄjazdu: 19.05. â&#x20AC;&#x201C; 21.05.2017, 15.09. â&#x20AC;&#x201C; 17.09.2017.

Ĺ? !+vru-Â&#x160;oÂ&#x2020; â&#x20AC;Ť!Ý˝â&#x20AC;Ź$ Ĺ&#x2018;

Miesto vĂ˝konu prĂĄce : celĂŠ Ăşzemie Slovenskej republiky PONĂ&#x161;KAME: MZDA: Od 5,00â&#x201A;Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (vyuÄ?enĂ˝ v stavebnom odbore) Od 6,00â&#x201A;Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (elektrikĂĄri, inĹĄtalatĂŠri, zvĂĄraÄ?i)

BENEFITY: Ubytovanie, StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,40â&#x201A;Ź/deĹ&#x2C6; ZimnĂŠ a letnĂŠ pracovnĂŠ obleÄ?enie KompletnĂŠ ochrannĂŠ pracovnĂŠ prostriedky NajmodernejĹĄie pracovnĂŠ nĂĄradie

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

na debnenie DOKA,PERI. PrĂĄca na u zemi SR. Ć?Ć&#x2013;Ć?ŃśĹ&#x2020;Ć&#x201C;Ć?Ć&#x2019;Ć&#x201D;ŃśĆ&#x2018;ġ Ć?Ć&#x2013;Ć?Ć&#x2022;Ĺ&#x2020;Ć&#x2013;Ć&#x201D;Ć&#x2022;Ć&#x201D;ќќġĆ?Ć&#x2013;Ć?Ć&#x201C;Ĺ&#x2020;ќќĆ?Ć&#x201C;Ć?Ńś ]vhvroŃ´ÄşvuoĹ ]l-bŃ´Äş1ol

Â&#x20AC;||EĂąÄ Ă¸ĂśÄ&#x17D;óð íøðóýôÄ&#x192;Ă´Ä&#x201A;Ć&#x160;

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

109 â&#x201A;ŹCena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: spiatoÄ?nĂĄ preprava luxusnĂ˝m autobusom znaÄ?ky Mercedes, 1x ubytovanie v hoteli*** v dvojlĂ´ĹžkovĂ˝ch, prĂ­padne trojlĂ´ĹžkovĂ˝ch izbĂĄch, sluĹžby kvalifikovanĂŠho sprievodcu poÄ?as celĂŠho zĂĄjazdu. TermĂ­ny: 6. - 7.mĂĄja 2017, odchod z Bratislavy a 23.09. - 24.09.2017, odchod z Bratislavy.

3UiFDYĂż5

www.megazlava.sk Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

StĂĄtisĂ­ce SlovĂĄkov si obĞúbilo rĂ˝chle, Ä?istĂŠ a relatĂ­vne lacnĂŠ vlaky RegioJet. AvĹĄak Danko sa rozhodol tĂşto ďŹ rmu zo Slovenska vyĹĄtvaĹĽ a oni si povedali, Ĺže nedokĂĄĹžu uĹž viac jeho hlĂşposti vzdorovaĹĽ a deďŹ nitĂ­vne konÄ?ia na trati KoĹĄice - Bratislava. HlupĂĄk dosiahol svoje.

GajdoĹĄ prehovoril

32%

Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny.

Andrej Danko sa sprĂĄval ako najväÄ?ĹĄĂ­ â&#x20AC;&#x17E;sedlĂĄkâ&#x20AC;&#x153; priamo na udeÄžovanĂ­ najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch ĹĄtĂĄtnych vyznamenanĂ­. Zrejme preto, Ĺže chcel ukĂĄzaĹĽ, Ĺže nesĂşhlasĂ­ s niektorĂ˝mi ocenenĂ˝mi, teatrĂĄlne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tvĂĄril sa, Ĺže spĂ­. DosĹĽ ĂşbohĂŠ od druhĂŠho najvyĹĄĹĄieho ĂşstavnĂŠho Ä?initeÄža.

zÄ&#x17D;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x201E;Ăżøáýôĥ RegioJet konÄ?Ă­

46%

Ä&#x152;arovnĂ˝ vĂ­kend v Salzburgu a jeho okolĂ­ 159 â&#x201A;Ź

KaliĹ&#x2C6;ĂĄk sa hneÄ? po Novom roku nechal poÄ?uĹĽ, Ĺže korupcia na najvyĹĄĹĄĂ­ch miestach politiky vĂ´bec neexistuje, preto niet koho stĂ­haĹĽ a daĹĽ do chlĂĄdku. Doteraz neprezradil, Ä?i to myslel ako novoroÄ?nĂ˝ vtip, ale ani ako vtip by takĂĄ hlĂşposĹĽ smieĹĄna nebola.

tšmpÂ&#x2C6;Ă&#x201D;|~Â&#x2C6;o  Danko chrĂĄpal

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

Teraz len za

VysokĂĄ ĹĄtĂĄtna ĂşradnĂ­Ä?ka na ministerstve vnĂştra, priama podriadenĂĄ KaliĹ&#x2C6;ĂĄka vyhlĂĄsila, Ĺže KaliĹ&#x2C6;ĂĄk by mal okamĹžite odstĂşpiĹĽ. Vraj Äžudia na ministerstve sa hanbia robiĹĽ pod takĂ˝m ministrom, ktorĂ˝ je sĂĄm podozrivĂ˝ z korupcie v kauze BaĹĄternĂĄk.

Korupcia neexistuje

prijme

ŕ˘&#x2019; ,!(ġ$ "â&#x20AC;Ť(!ÜŹâ&#x20AC;Ź "$( ॽ !$ß&#x2C6;(

271170004-1

BenĂĄtska lagĂşna

GSK-spol. s r.o.

STAVEBNĂ SPOLOÄ&#x152;NOSŤ prijme

85-0012, 85_0017

Teraz len za

V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte: tel.Ä?.:055/7261572, e-mail: michaela.sopkova@kuenz.com

_\EWWW[

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

Igor MatoviÄ?

Po krĂĄtkej sviatoÄ?nej prestĂĄvke tieto novinky mĂ´Ĺžete opäż nĂĄjsĹĽ vo svojich schrĂĄnkach. Prajem vĂĄm v novom roku vĹĄetko len to naj, zdravĂ­Ä?ko, ĹĄĹĽastĂ­Ä?ko, lĂĄsku, mĂşdrosĹĽ a pokoj v duĹĄi. VĹĄetkĂ˝m. TĂ˝m, ktorĂ­ ma radi mĂĄte, aj tĂ˝m, ktorĂ­ ma z hÄşbky duĹĄe nenĂĄvidĂ­te.

ObsadzovanĂŠ pozĂ­cie:

TermĂ­n nĂĄstupu: januĂĄr 2017 â&#x20AC;&#x201C; jĂşn 2017

.FHB;ÇĽBWBTL

7

Len to naj

40 strojĂĄrov

PozitĂ­va pre uchĂĄdzaÄ?ov: - PlatovĂŠ ohodnotenie: od 600EUR do 1000 EUR

J. W. Goethe: â&#x20AC;&#x17E;NiektorĂ­ Äžudia nerobia chyby, lebo nikdy neskĂşsili robiĹĽ nieÄ?o Ä?o stojĂ­ za to.â&#x20AC;&#x153;

RastĂşci strojĂĄrsky zĂĄvod firmy Kuenz â&#x20AC;&#x201C; SK s.r.o. v Kechneci pri KoĹĄiciach prĂ­jme do TPP

85-0031

- ukonÄ?enĂŠ min. SOU - prax na danĂŠ pozĂ­cie

Vtip: Policajti pozorujĂş lietadlo. Jeden sa spĂ˝ta: â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;o myslĂ­te, je to sĂşkromnĂŠ alebo vlĂĄdne lietadlo?â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Ty si ale hlupĂĄk,â&#x20AC;&#x153; odpovie mu veliteÄž. â&#x20AC;&#x17E;VeÄ? keby bolo vlĂĄdne, tak ho po stranĂĄch sprevĂĄdzajĂş motorky!â&#x20AC;&#x153;

SpoloÄ?nosĹĽ Kuenz-SK s.r.o. je vĂ˝robcom Ĺžeriavov a zvĂĄranĂ˝ch Ä?astĂ­ elektrĂĄrnĂ­

- Prijmeme do zamestnania na TPP pracovnĂ­kov pre elektrotechnickĂ˝ a automobilovĂ˝ priemysel na pozĂ­cie:

PoĹžiadavky na uchĂĄdzaÄ?ov:

naĹĄe zdravie Ä?i vzdelanie. Je Ä?as na vĂ˝menu tĂ˝ch politikov, ktorĂ­ si to myslia a podÄža toho tak vo vĂ˝kone nami zverenej moci svojvoÄžne a arogantne konajĂş smejĂşc sa nĂĄm do tvĂĄrĂ­. NeÄ?akajme na vĂ˝zvy, Ĺže to spravĂ­ niekto za nĂĄs. Bez naĹĄej aktivity moĹžno zomrie niekoÄžko bezdomovcov, moĹžno uhynie mnoĹžstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt. VĹždy ide o obrovskĂş tragĂŠdiu, za ktorĂş nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kĂ˝m je Ä?as. Inak sme uĹž aj my zamrzli v objatĂ­ mrazivej apatie a neochoty ĹžiĹĽ lepĹĄie. VeÄža ĹĄĹĽastia! Ivan BroŞík

OBSLUHA LISOVNÄ&#x20AC;KRG MANIPULANTNÄ&#x20AC;KRG 92',Ăż9=9NÄ&#x20AC;KRG

ZabezpeÄ?ujeme dopravu z SK do CZ Dopravu z ubytovania do prĂĄce Ubytovanie zdarma, alebo prĂ­spevok na vlastne bĂ˝vanie. Istota dlhodobĂŠho zamestnania PartizĂĄnska ulica 46, BJHU 17-02 STRANA - 07

Ĺ ĂŠf vyĹĄetrovacieho tĂ­mu Gorila prehovoril, ako mu KaliĹ&#x2C6;ĂĄk hĂĄdzal polenĂĄ pod nohy poÄ?as vyĹĄetrovania. ElitnĂ˝ policajt tak KaliĹ&#x2C6;ĂĄka usvedÄ?il z toho, Ĺže zasahoval do vyĹĄetrovania, Ä?o KaliĹ&#x2C6;ĂĄk vĹždy odmietal. TieĹž povedal, Ĺže KaliĹ&#x2C6;ĂĄk mu nezdvĂ­hal telefĂłn a neodpovedal na sms sprĂĄvy. igor matoviÄ?


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

HU 17-02 STRANA - 08

Humensko 17-02  

Humensko 17-02

Humensko 17-02  

Humensko 17-02

Advertisement