Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

humensko.sk

HUMENSKO

VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO č. 48 / 2. december 2016 / 20. ročník

týždenne do 25 000 domácností a firiem

VÝKUP VLAŠSKÝCH ORECHOV Vykupujeme vlašské orechové jadrá

len 100% polovičky

Bez škrupín a iných nečistôt

Cena: 6,00 Eur/kg Volajte 0917 538 897

Výkup len v Humennom

62-0057

Lúpané, suché, svetlé

ZASKLENIE BALKÓNOV & PVC OKNÁ

MASTER GROUP ss.r.o. ro 0915 927 993 0940 707 621

PVC obklad

ZĽAVA -50% %

Pri objednávke do konca roka VERTIKÁLNA ŽALÚZIA ZDARMA

AKCIA 62-0023

S nami sa na cene dohodnete... dohodnete

00-0000

Zberné suroviny a.s. Kragujevská 3, 010 01 Žilina Výkupňa:

Humenné

Fidlikova 3 // 0917 148 229

VYKUPUJEME AJ V HOTOVOSTI Výkup kovového šrotu, papiera, farebných kovov, plastu a akubatérií aj v roku 2016 Otváracie hodiny: Po-Pia 7:00 - 15:30 po dohovore s vykupovačom je možné vykúpiť materiál aj v inom čase pri väčšom množstve materiálu zapožičanie kontajnera a doprava zdarma, individuálne ceny

HU 16-48 STRANA - 01

62-0052

AUTOŠKOLA - KURZY - REKVALIFIKÁCIE - autoškola, výcvik vodičov sk.”B” - stavebné stroje, žeriavy, viazači - vodiči vysokozdv. motorové vozíky INFO: 0905 625 775 www.favorit-vt.sk


byty/predaj byty/prenĂĄjom

3 4

62-0014

plastovĂŠ, hlinĂ­kovĂŠ

STROJOVÉ OMIETKY  Y SADROKARTÓNY DY OBKLADY www.goldexpress.sk Y DLAŽBY

a doplnky

NON- STOP 0949 480 444

VĹ ETKO NA JEDNOM MIESTE, LEĹ ENIE, MATERIĂ L, PRĂ CA

MierovĂĄ 64/2 (Dom sluĹžieb)

HUMENNÉ

69-0127 00-0000

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2

OKNĂ A DVERE

,

od slovenskÊho výrobcu Tel.: 0918 999 159, 0907 595 278 E-mail: oknajast@azet.sk

62-0015

riadkovĂĄ  

inzercia +++!$%# '()# $"

"#/*0!$%$*/

obÄ?ianska2  

    "#/*0!$%$*/

 -$" J oz ef H a ta la H umennĂŠ 1  www.zateplovaniedomov.eu

HladenĂ˝ betĂłn do

ÄŒsl. ArmĂĄdy 19  "! 066 01 HumennĂŠ tel./fax.: 057 / 775 05 68    mobil: 0915 18 20 40    e-mail: predaj@hattech.sk

399,00 â‚Ź

%)"*&% %" + ()# ' "&$"

   plastovĂŠ

 

a hlinĂ­kovĂŠ  

449,00 â‚Ź MotorovĂĄ pĂ­la

  

  

 

   ! STIHL 

MS 231  

V ponuke kompletnĂ˝ sortiment STIHL...

 Zdvihový objem: 42,6 cm�, Výkon: 2,0/2,7 kW/k, 85-0693

 ONUFER.STRECHY !& Hmotnosť: 4.8 kg, Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť: 3,9/3,9 m/s�,

 ! # 

DĺŞka reznej Ä?asti liĹĄty:  35 cm, AntivibraÄ?nĂ˝ systĂŠm 

zĂĄhrada a zverinec 10

61-0086

Hattech, s. r. o.

5 6 7 8 9 62-0023

domy/predaj pozemky/predaj reality/inĂŠ stavba domĂĄcnosĹĽ

JDUiĂĽL GLHOQt DOWiQNRY D pod. 0903 641 339

HU 16-40 STRANA - 01

rĂ´zne/inĂŠ hÄžadĂĄm prĂĄcu zoznamka

11 12 13 14 15 16

449,00 â‚Ź

679,00 â‚Ź

499,00 â‚Ź

MotorovĂĄ pĂ­la

MotorovĂĄ pĂ­la

STIHL MS 251

STIHL MS 261

ZdvihovĂ˝ objem: 45,6 cmďż˝, VĂ˝kon: 2,2/3,0 kW/k, HmotnosĹĽ: 4.8 kg, Hladina vibrĂĄciĂ­ ÄžavĂĄ/pravĂĄ rukoväż: 3,9/3,9 m/sďż˝, DĺŞka reznej Ä?asti liĹĄty: 35 cm, AntivibraÄ?nĂ˝ systĂŠm

ZdvihovĂ˝ objem: 50,2 cmďż˝, VĂ˝kon: 2,8/3,8 kW/k, HmotnosĹĽ: 5.2 kg, Hladina vibrĂĄciĂ­ ÄžavĂĄ/pravĂĄ rukoväż: 3,5/3,5 m/sďż˝, DĺŞka reznej Ä?asti liĹĄty: 37cm, AntivibraÄ?nĂ˝ systĂŠm

AUTOPOĹ˝IÄŒOVŇA

NON- STOP 0949 480 444 STUDŇOSTAV

Výroba betónových skruŞí / 80 aŞ 100 cm

tel.: 0915 877 159

69-0128

KOPANIE STUDNĂ?

TECHNICK� A SKÚŠOBN� ÚSTAV STAVEBN�, n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic, Studenå 3, 821 01 Bratislava

LI C E N C I A

na zhotovovanie vonkajťích tepelnoizolaèných kontaktných systÊmov Tåto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikåciu drŞiteža:

ISTĂ PÔŽIÄŒ0KA do 15 00 aj pre Ĺženy na materskej, ĹživnostnĂ­kov, dĂ´chodcov a opatrovateÄžky

0915 438 718 (staÄ?Ă­ prezvoniĹĽ)

www.istapozicka.sk

24-0012

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

00-0000

www.goldexpress.sk

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraHUmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP HU 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, HU zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

729,00 â‚Ź

HU 16-48 STRANA - 02

62-0067

hobby a ĹĄport deĹĽom rĂ´zne/predaj


PR OMONT GL A SS s.r. o.

PROMONT GLASS s.r.o.

Vtip:

ZASKLIEVANIE balkónov a terás

Babka príde do mäsiarstva a vraví: „Dobrý deň, nemáte niečo pre psa?“ A predavač na to: „Búdu? Alebo reťaz?“

s.r.o. Suchý jarok 2811, HUMENNÉ

Zdenka Schelingová: „Keď Boh posiela na nás utrpenie, má pritom odvrátenú tvár. Vtedy je život iba prebdením noci na zlom nocľahu. Ale ak nás tŕnie zraňuje, naša láska vydáva vôňu.“

interiérové, bezpečnostné dvere drevené eurookná plastové okná

promontglass@promontglass.sk

RÁMOVÉ ZASKLENIE

3

duchovné okienko

Martin Mekel

Navzájom

Hliníkové okná a dvere pre rodinné a bytové domy

z hliníka hliníka,, o ocel ocele, cele,, dreva drev

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY - TERASY

1rokov 9 BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

NAJVÄČŠÍ VÝBER DVERÍ

www.promontglass.sk

0918 623 064 0915 085 335

b ííkk ! Množstevné zľavy pre stavebníkov! 80-0003

E E-mail: il opopcak@hotmail opopcak@hotmail.com com Mob.: 0907 533 504, 0918 841 371

87-0027

Široký výber drevených a laminátových podláh

D e r a ti z á c i a D e z ins e k c ia D e z in fe k c ia

Mierová 94, HUMENNÉ, nabytok.temar@gmail.com

69-0131

J oz ef H a ta la H umenné

62-0014

0908 208 908

Človek prejde okolo mňa a ... nič. Ani pozdrav ani pohľad. „Načo manželstvo? Máme sa radi, to stačí! Sme priatelia, druh a družka.“ „Nemám na to, ale  chcem? Žiaden problém. Požičiam si.“ Aby sme mohli robiť, čo chceme, dovoľujeme každému, aby robil čo chce. Je správne byť tolerantným. Inak, po slovensky, znášanlivým. Žiaľ očakáva sa, že s  prešibanosťou, chamtivosťou a skazenosťou iných musíme aj súhlasiť. Dokonca máme učiť naše deti, aby ju napodobňovali. Učia nás byť ľahostajnými voči ľuďom okolo nás. Nevadí nám, že sa ženú do záhuby. Nech robia, čo chcú. Je to predsa ich život. Čo nás po nich. Bezdomovci? Sami si za to môžu. Tak im treba! Rómovia? Len nech dajú pokoj. Nech si žijú vo svojich osadách. No lepšie by bolo, keby neboli. Postihnutí? Dáme ich do ústavu. Len sa pozrime, koľko detí pije energetické nápoje. Decko chce mobil, tak nech ho má a dá pokoj. Pletky, klamstvá, horory, pornografia na „sieťach“. Dievčatám kúpime antikoncepčné tabletky a chlapcom vysvetlíme, že ich hodnota je v tom ako vyzerajú a koľko zarobia. Nevadí nám, že naši najbližší žijú v neodpustení, horkosti, často otvorení na okultné praktiky. Nevadí nám, keď niekto zosmiešňuje Boha a cirkev. Odpadky na zemi. Je nám to jedno. Zabudli sme na Ježišov príkaz: „Milujte sa navzájom!“ NAVZÁJOM znamená, že nám záleží na tom druhom a  tomu druhému na mne. My sme sa skôr „NAVZÁJOM“ naučili podozrievať jeden druhého zo zlých úmyslov. „NAVZÁJOM“ vieme ešte tak obchodovať. Samozrejme, že ty, čo čítaš tieto riadky nepatríš k ľuďom čo robia alebo schvaľujú takéto veci. Žiaľ pravda je taká, že za mnohé veci si spoluzodpovedný. Aj ja, aj ty. No cítiš sa bezmocný, a tak ťa unáša prúd. Pochop, že kráčať s dobou neznamená kráčať správne. Nie je múdre robiť si čo chceš. Nie je správne mlčať, keď treba povedať pravdu. Nesmieš byť ľahostajný k zlu. Ani tolerantný k hriechu. Nezabudni však milovať hriešnikov. Ak si odvážny, začni volať k Bohu o milosť. „Bože, očisť moje srdce a myseľ! Chcem žiť v pravde. Zošli mi svojho Ducha.“ Verím že sme viacerí odvážni. To prinesie zmenu. Neboj sa! Odvahu! Do toho!

69-0132

Martin Mekel, gréckokatolícky kňaz

HU 16-48 STRANA - 03


61-0086

JDUiĂĽL GLHOQt DOWiQNRY D pod. 0903 641 339

0919 264 555 1,5â‚Ź

www.goldexpress.sk

69-0000

TAXI VRANOV

HladenĂ˝ betĂłn do

PONĂšKAM PRĂ CU

BEZPEÄŒNOSTNÉ DVERE SlovenskĂĄ norma

pre elektrikårov, elektromontÊrov len s platným § (od 4₏/hod) Pråca v SK a CZ

0905 464 371

MalĂ­ programĂĄtori pozor, Hodina kĂłdu je tu

Do Hodiny kĂłdu sa mĂ´Ĺže zapojiĹĽ akĂĄkoÄžvek ĹĄkola alebo zĂĄujmovĂ˝ krúŞok. UÄ?itelia mĂ´Ĺžu prihlĂĄsiĹĽ svoju triedu cez jednoduchĂ˝ formulĂĄr na strĂĄnke www. hourofcode.com/us/sk a absolvovaĹĽ so ĹĄtudentmi Hodinu kĂłdu poÄ?as vyuÄ?ovania, priÄ?om po registrĂĄcii sa ich ĹĄkola zobrazĂ­ aj na globĂĄlnej mape. SamotnĂŠ lekcie sĂş ĹĄpeciĂĄlne navrhC nutĂŠ tak, aby pomocou vizuĂĄlneho programovania deĹĽom pomohli veÄžmi M rĂ˝chlo pochopiĹĽ zĂĄklady fungovania Y programovacĂ­ch jazykov. „TohtoroÄ?nĂĄ novĂĄ lekcia Minecraft CMprinĂĄĹĄa do Hodiny kĂłdu jemne pozmeMY nenĂ˝ postup, kedy sa deti v prvej fĂĄze nauÄ?ia zĂĄklady vizuĂĄlneho programoCY vania a nĂĄsledne v druhej fĂĄze dostaCMY nĂş moĹžnosĹĽ vytvoriĹĽ si vlastnĂ˝ svet v  prostredĂ­ Minecraft, kde vyuĹžijĂş K to, Ä?o sa predtĂ˝m nauÄ?ili,“ hovorĂ­ Zuzana MolÄ?anovĂĄ, manaŞÊrka akademickĂ˝ch programov v Microsoft ÄŒeskĂĄ republika a Slovensko. Deti sa vĹĄak mĂ´Ĺžu zapojiĹĽ aj do programovania v prostredĂ­ Ä?alĹĄĂ­ch znĂĄmych svetov, ako je naprĂ­klad Star Wars, Angry Birds, Frozen Ä?i Moana. KaĹždĂ˝, kto ĂşspeĹĄne dokonÄ?Ă­ aspoĹˆ jednu z dostupnĂ˝ch lekciĂ­, automaticky zĂ­ska medzinĂĄrodnĂ˝ certiďŹ kĂĄt o absolvovanĂ­ Hodiny kĂłdu. ib

801160141

www.librabis.sk

PÔŽIÄŒKA

- ruÄ?enie nehnuteÄžnosĹĽou - ruÄ?enie autom - splatnosĹĽ aĹž 5 rokov

SpoloÄ?nosĹĽ s licenciou od NBS

490 â‚Ź

TepelnĂĄ a zvukovĂĄ izolĂĄcia

OdbornĂĄ montĂĄĹž s licenciou technickej sluĹžby od polĂ­cie SR

Librabis ul. 26 novembra Ä?.1, HUMENNÉ /bĂ˝valĂ˝ chemlonskĂ˝ internĂĄt 1. posch./

Kontakt: 0918 874 969

humensko.pdf 1 11/28/2016 7:12:52 PM

37-87

Firma Stawi, s.r.o. v Bidovciach hÄžadĂĄ spolupracovnĂ­kov na nasledovnĂŠ pozĂ­cie:

MikulĂĄĹĄske HohohooĂł! 11.12.2016 o 16:00 hod.

VeselÊ stretnutie s Mikulåťom, $QMHORPDÞHUWRP 'DUÿHN\SUHYäHWN\GHWL å %iENRYpGLYDGORV~WDÌHDWUDNFLH IRWHQLH 9\VW~SHQLDPDOÍFKWDOHQWRY &9Þ'~KDD=ã/DERUHFNi

PRESENT PRESENT

FOR

HU 16-48 STRANA - 04

YOU

12-0086

Vytvorte si vlastnĂş hru

poťkodených dverí od

“S nami to mĂĄte!â€?

www.indevel.sk

0918 684 286 email: pg@stawi.sk

CelosvetovĂĄ iniciatĂ­va Hodina kĂłdu, ktorĂş organizuje neziskovĂĄ organizĂĄcia Code.org s podporou spoloÄ?nosti Microsoft sa bude tento rok konaĹĽ v týŞdni od 5. do 11. decembra. Deti, ĹĄtudenti aj dospelĂ­ si tak mĂ´Ĺžu vyskúťaĹĽ zĂĄklady programovania a pripojiĹĽ sa k mnohĂ˝m znĂĄmym osobnostiam ako Barack Obama, Mark Zuckerberg Ä?i Bill Gates. Na Slovensku sa do iniciatĂ­vy minulĂ˝ rok zapojila naprĂ­klad olympioniÄ?ka Danka BartekovĂĄ, spisovateÄžka Petra NagyovĂĄ-DĹžerengovĂĄ, herec Juraj Kemka Ä?i choreograf Jaro Bekr. „Aj tento rok sme sa stali partnerom organizĂĄcie Code.org, aby sme vÄ?aka Minecraftu a  Hodine kĂłdu posunuli poÄ?Ă­taÄ?ovĂş vedu bliŞťie k miliĂłnom mladĂ˝ch ÄžudĂ­ na celom svete,“ povedal Satya Nadella, vĂ˝konnĂ˝ riaditeÄž spoloÄ?nosti Microsoft. „InĹĄpirovala ma generĂĄcia Minecraft, ktorĂĄ sa nevidĂ­ na  pozĂ­cii hrĂĄÄ?ov hry, ale na  pozĂ­cii, kde tvoria novĂ˝ vysnĂ­vanĂ˝ svet. Toto je generĂĄcia, ktorĂĄ bude tvoriĹĽ, budovaĹĽ a vytvĂĄraĹĽ naĹĄu budĂşcnosĹĽ a spoloÄ?ne im mĂ´Ĺžeme priblĂ­ĹžiĹĽ poÄ?Ă­taÄ?ovĂŠ myslenie a  pomĂ´cĹĽ nadobudnúż zruÄ?nosti na rieĹĄenie problĂŠmov, aby sa dokĂĄzali chopiĹĽ prĂ­leĹžitostĂ­, ktorĂŠ ich Ä?akajĂş,“ dodal Satya Nadella.

VĂ?PREDAJ

87-0009

Ivan BroŞík

74- 168

výzva

Kontakt: 0905 751 714 slysro@gmail.com


Vtip:

STRECHY

Na pieskovisku dvaja chválenkári: „Môj otec je historik. Ha!“ „A moja mama hysterička. He!“

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

Joseph Addison: „Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.“

tradície

5

na Slovensku

Stridžie dni

Pokrývačské

Zemné výkopové práce

íkov Hľadáme pomocn . k tesároovm é podmienky. at

985 306

61-0093

pl Práca v ČR. Dobré Tel.: 0908

0940 88 88 29

00-0000

Ponuky a zameranie ZDARMA.

Klampiarske

STROJOVÉ KOPANIE

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

Tesárske

800

Ponúkame aj VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou pri podpise zmluvy

ce centrála Michalovce Špitálska 5 Šp 09 0915 887 596 infolinka: inf 0918 883 321 09

pobočka Humenné Nám. Slobody 25 V BUDOVE OC LABORECC 2. poschodie 0911 231 064

pobočka Trebišov M.R.Štefánika 1766 V BUDOVE JMF oproti kostolu 0918 497 777

HU 16-48 STRANA - 05

pobočka Sobrance Komenského 32 1. poschodie 0908 526 780

85-0018

práce

Katarína bola tento rok taká nejaká nijaká – ani na ľade, ani na blate. Skôr však pekná. Nič nenasvedčovalo tomu, že práve v súvislosti s  týmto menom sa u  nás už tradične začínajú takzvané „stridžie dni“. Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na „stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25.11.) a končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21.12.). Za obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak považovali aj Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. Žena, ktorá vošla ráno prvá do cudzieho domu, bola považovaná za strigu. Keď vošiel do domu muž v kožuchu, znamenalo to chorobu. Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a ľúbostnej mágie, dodržiavania poverových príkazov a zákazov. Mikuláš je v súčasnosti asi najznámejším zo stridžích dní, deti si večer položia na oblok vyumývané čižmy a ráno v nich nájdu balíček sladkostí. Tento deň má tradíciu ešte v pohanských sviatkoch, postavy fúzatého Mikuláša v kožuchu naruby, čerta a anjela pripomínajúceho Barborku alebo Luciu sa objavili až v 19. storočí. Najvýznamnejším zo stridžích dní bola Lucia, v minulosti sa s ňou vždy spájali ochranné obyčaje a veštby. Najviac stríg a bosoriek sa potulovalo po dedinách práve v tento deň, verilo sa, že o polnoci mútia pod mostami mlieko. Pastieri ich odháňali trúbením a práskaním bičov z chotára aj krížnych ciest. Na dvere domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svätenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Po domoch chodievali „Lucky“ oblečené v bielych šatách s pomúčenými tvárami, ometajúc steny štetkou alebo husím krídlom. Poverové úkony v rámci stridžích dní sa vykonávali na dedinách ešte v 30. rokoch 20. storočia, dodnes sú súčasťou folklóru a stretnúť sa s nimi môžete hlavne v skanzenoch a múzeách, ktoré pripravujú sezónne podujatia v rámci ľudového zvykoslovia. ib


5 3 9 4 1 1 6 2 2 9 6 3 4 8 7 1 9 3

na rovinu

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU:

- pracovnĂ­kov na VZV w1-w2 (Prax vĂ˝hodou) Ć?Ć?ƔŊĆ?Ć?Ć”ࣂņ_o7

- pracovnĂ­kov na traktor vˆo7bࣂvhৼlru;†h-ÂŒol$ Ć?Ć?ƔŊĆ?Ć?Ć”ࣂņ_o7

u࢙1-ˆ‍!ݭ‏

tšmpÂˆĂ”|~ˆo 

€||EĂąÄ Ă¸ĂśÄŽĂłĂ° íøðóýôÄƒĂ´Ä‚ĆŠ

ovh‹|†f;l;Äš†0‹|oˆ-mb;ġo7ˆoÂŒÄˇ lo৴mov}ÂŒŕ˘™Ń´o_-o7l;m‹ĺ $†um†voÂˆŕ˘™ru࢙1-ġ Ć?Ć‘ĹŠ_o7bmoˆŕŁ?ÂŒl;m‹ĺ

$!& ‍ݭ‏vÄşuÄşoĺġ-uŕŚžÂŒŕ˘™mvh-ƑѾƒƔġĆ?ќƔĆ?Ć?-u7;foˆ 0907 919 325 - 0915 942 244 - 0903 848 030 e-mail: zamestnanie@gates.sk

W`W\_]^X^Y W`X_]W^_`^ W`X^]\WWX_ W`W\^^\[]Z

_\EWWZ\

4

ŃśĆ”ŇƒĆ?ƕќќ

8

6 8 7 1

zÄŽÄ‚ÄƒÄ„Ăżøáýôĥ 

s Alojzom Hlinom... s predsedom KDH o odkaze Novembra 1989, o  Ăşlohe mladĂ˝ch ÄžudĂ­ pri oÄ?iste naĹĄej spoloÄ?nosti, ale aj o „unesenom ĹĄtĂĄte“.

ÄŒo si myslĂ­te o ťtĂĄte, v  ktorom je oznĂĄmenie o  podozrenĂ­ z  korupcie sprevĂĄdzanĂŠ perzekĂşciou zo strany ĹĄtĂĄtnej moci? MyslĂ­m si, Ĺže takĂ˝to ĹĄtĂĄt bol unesenĂ˝. NepatrĂ­ uĹž obÄ?anom. A  bude sa to zhorĹĄovaĹĽ. A  najhorĹĄie na tom je to, Ĺže zaÄ?ne pĂ´sobiĹĽ aj tzv. Ĺ tokholmskĂ˝ syndrĂłm a to, Ĺže obeĹĽ zaÄ?ne maĹĽ rada svojho Ăşnoscu. NiektorĂ­ naĹĄi Äžudia ĹžiaÄž politikom, ktorĂ­ uniesli nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt, tlieskajĂş. Boli by ste za to, aby politici, ktorĂ˝m bola dokĂĄzanĂĄ (legĂĄlne a  spravodlivo) korupcia, uĹž nikdy sa  nesmeli uchĂĄdzaĹĽ o politickĂŠ funkcie? Ă no. red

   :9 !

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@C"+&) -&#3%&>=0(B1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 */0()<, 2$1(&-:+12 -<" 0*<6 .,  )2. /0.120$#-<"24., -2;-5- 120$"'$#.,3 +$!. "$6/0()<, E-$!3#$2$,="D2($2.12 -("$ .#) -3:0 1+$#.4 D

6,&D2&"-2<-3  7"*6+(-*

.14.)$.!F?!$-;/0.&0 ,5-&/0=%&2&

-< .,/+&2 -$ (&40:2 4 6#"4&6<1* 2$ (->2 +:"($

E +&-7"

( "(-%.0,:"(<- 5551*6+(-*1* +$!. - 2$+E<1+$   

  82$%:-(*.4:3,$--;7  -(-1*:3,$--;7

HU 16-48 STRANA - 06

Inz_Skylink_RegioPress_161128_p2-1.indd 13

94-250

Staviate na tom, Ĺže naĹĄou nĂĄdejou sĂş mladĂ­ Äžudia. NeobĂĄvate sa, Ĺže ich uĹž aĹž tak osud naĹĄej spoloÄ?nosti nezaujĂ­ma? Je to aj o mladĂ˝ch ÄžuÄ?och, o ich budĂşcnosti. To, ako to â&#x20AC;&#x17E;fungujeâ&#x20AC;&#x153; teraz, je neudrĹžateÄžnĂŠ. MusĂ­ sa to zmeniĹĽ. Ak mĂĄme radi naĹĄu krajinu, musĂ­me jej chcieĹĽ pomĂ´cĹĽ. Potrebuje to. NemĂ´Ĺžu sa vĹĄetci mladĂ­ Äžudia vysĹĽahovaĹĽ. Doma je doma. Chcem veriĹĽ, Ĺže v mladĂ˝ch ÄžuÄ?och je energia a zĂĄujem veci meniĹĽ.

03-0005-267

VyzĂ˝vate obÄ?anov, aby sme spoloÄ?ne dokonÄ?ili November 89. Ä&#x152;o by sme preto mali spraviĹĽ? V Novembri 89 zjednoduĹĄene Äžudia chceli, aby papalĂĄĹĄi nekradli cement na svoje sĂşkromnĂŠ chaty, dnes vĹĄak â&#x20AC;&#x17E;feĹĄĂĄciâ&#x20AC;&#x153; kradnĂş miliardy a  stavajĂş si vily na hradnom kopci v  Bratislave. Toto sme urÄ?ite nechceli. Je potrebnĂŠ November dokonÄ?iĹĽ. Nastal Ä?as na zmenu, nestal Ä?as na NovĂ˝ November. Ä˝udia by nemali rezignovaĹĽ. Ten stav, ktorĂ˝ je teraz, nie je nemennĂ˝. DĂĄ sa to zmeniĹĽ. Ä˝udia to mĂ´Ĺžu zmeniĹĽ ĂşÄ?asĹĽou vo voÄžbĂĄch, ale aj aktĂ­vnou Ä?innosĹĽou v obÄ?ianskom priestore.

28.11.16 14:06


    

    

    

    

    

    

    

 

,D/&)''9)'

#-C)'))+.2"+(#B($*) D(&3+##*+2#(-+*.&#%1 " *6,(50%&.26/( !#)(

 

  

 2 " & &##"+ ! " , $!# & " !" . 7 ! "&$5 % $2 $ !" 7 ! #1  " 6#$ "$ $!" 6 ) !" $

     ! "    # 

 !$#!"!"$$#107!" " !%" ) $!# $*7.,!" !

$!./6$/#$!$#!"",# $0 %&./$ ! $+)% ., !  /1!0 , & $" 11% Zasklievanie balkĂłnov, plastovĂŠ rolety, ) % )!( #$( Vtip: $#$*$" 7) .,%&4".%/%"!6. plastovĂŠ obklady, lexanovĂŠ) prĂ­streĹĄky, Dve babky sa rozprĂĄvajĂş: drevenĂŠ#$,%"1 altĂĄnky, zimnĂŠ zĂĄhrady ... $0 ./6$0 ./$%#1,$!$ $%1#!&!" â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j manĹžel je hroznĂ˝. VÄ?era volal do ) /0!!%%!/7!!$!6#$ $$6!" susedov, akĂŠ majĂş Ä?Ă­slo telefĂłnu.â&#x20AC;&#x153; DrevenĂŠ altĂĄnky a zimnĂŠ zĂĄhrady -& auto,  " 0&$#"0## 70!!%"#/ # $0 % %"+ '/ â&#x20AC;&#x17E;No% mĂ´j&)& je eĹĄte3#/ horĹĄĂ­. Predal benzĂ­n!â&#x20AC;&#x153; ) &)$ "$& 0 )" $0$%&!+1$"$ ĂŠ ceny bezkonkurenÄ?n aby mal na %rolex.montaze@gmail.com & #1"60 " )0908 " 0 !  " 320 642+",$%!/$6#) 6/+ " $0 $%&7#$6#!5# www.mdrolex.sk 0944 442 668 $%6)$., 7$0!#$, Konfucius: â&#x20AC;&#x17E;Ten, kto chce byĹĽ v   6! ## 7+ ./ ., " $!# trvalom ĹĄĹĽastĂ­ a porozumenĂ­, sa 7 musĂ­ Ä?asto meniĹĽ.â&#x20AC;&#x153;

      

myslĂ­m si

 87-0005

     

  PRIJMEME *+/5") *+/5") '.< &)/(email: info@c-group.sk

 ! 0903 431 350 *.&#%1)-A%&)/D(')(##,/mobil: elektrikĂĄrov 

"  )%-7+/B+D@%1 Prijmeme J na prĂĄcu v Ă&#x2C6;R, SR. ODBORNE *+#*)'(.&#()<#-5 (    NĂĄstup moĹžnĂ˝ (1 *),&(5") *+/5") '.< SOBILOSTI Ă&#x201D; uŕ˘&#x2122;1-Â&#x2C6;â&#x20AC;Ť;Ý­â&#x20AC;Źvh;fu;rÂ&#x2020;0Ń´bh; P     S ihneĂŻ. &)/(,% 3&/ /&

   PrĂĄca v RAKĂ&#x161;SKU 9-3-(##,/C'#)+*)2(&#

  ! +43 699 181 60077 0905 633 416 Â&#x2020;0Â&#x2039;|oÂ&#x2C6;-mb;-1;v|-_u-7;mŕ˘&#x2122;Â&#x152;-l;v|mŕ˘&#x2122;Â&#x2C6;-|;kol ,/D"&)%$:-  ,':-# ) %)()&(B(;" KeramickĂ˝ Disney 

 +)($>.#9#D/+2#(-,%)' hrnÄ?ek /D +-#,&/ *+#:$: *)*#

    ';9&'(#&()D,--)B()'  "# na . & $ ) (9)' ,*)&)B()' pĂ´vodnĂĄ ce  6,99 â&#x201A;Ź  /,D%-)+;')&1-),-(,*4 %-)+; .*+#'( '#&)/& #"& "  (#,)& /D , )+2 &)/( "  %-)+)' *(.$: )+5 '+/1 - SVETLĂ A HNEDĂ Ĺ˝ULA 3 *+3 D ,:#- #+ /D )"  -15% - nĂĄhrobnĂĄ tabuÄža %D-+6#3'+#&<B&)/%'3 28 ROKOV NA TRHU  Na vĂ˝ber 4 motĂ­vy detskĂ˝ch o hrĂşbke 6cm ( ,&.<1Stropkov: ,/)$'. 9-3-. keramickĂ˝ch hrnÄ?ekov, ktorĂŠ sĂş 0905*+#$= 256 079 Ä&#x152;IERNA, Ä&#x152;ERVENĂ AURĂ&#x201C;RA,  vhodnĂŠ do mikrovlnnej rĂşry D(*)=, HumennĂŠ: 0902 274 717 aj umĂ˝vaÄ?ky riadu. PARADISO HNEDĂ&#x2030;, ORION MODRĂ? '#+(1 D ,%+)'(; #"&  ! Giraltovce: 0908 489 338 novĂĄ cena /,-.*)/&)/+")&)/$*)&#-#%1 AKCIA IBA DO 5,99 â&#x201A;Ź   

0949 093 026 #((-(;'Vranov: D +32(1' &#'6 LEN 15.12.2016 Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na B#+)'"/2="'&23, kamenarstvo@ďŹ larsky.sk  www.megazlava.sk * (#&( ( (#" /)" & ZlatĂŠ pĂ­smo, lampĂĄĹĄ, vĂĄza - nerez, dovoz do 100km - ZDARMA #&(39&;/+$(;<#/)-#"& /D23*,)D:,-/(),=D,*+ tšmpÂ&#x2C6;Ă&#x201D;|~Â&#x2C6;o  ),=*+%/*#&D/1+3,-)& $*) ROBOTNĂ?CKE PROFESIE prĂĄca v Humennom prĂĄca v Humennom TECHNICKĂ&#x2030; ++,%5 *)%.,1PROFESIE )D $") TECHNOLĂ&#x201C;G, TEAM LEADER VEDĂ&#x161;CI NĂ KUPU PRE HE A SNV MONTĂ Ĺ˝NIK #-3#. D &#'#(3#.TECHNOLĂ&#x201C;G 2D *),-. -vyuÄ?enĂ˝ v strojĂĄrskom odbore -poĹžadovanĂŠ vzdelanie VĹ II./III. stupĹ&#x2C6;a 9-3-.2&1"&#/)$*+2#(-,%; KandidĂĄt by mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ nasledujĂşce kritĂŠria: W`W\_]^X^Y -znalosĹĽ technickej dokumentĂĄcie so strojĂĄrskym zameranĂ­m -ukonÄ?enĂŠ VĹ  vzdelanie 7()")&,)=).<)#C -prax s montovanĂ­m loŞísk, spojok, -aktĂ­vna znalosĹĽ anglickĂŠho jazyka W`X_]W^_`^ technickĂŠho smeru (zameranie na strojĂĄrstvo) +)%1 <#/)- ") ,.<)/& prevodoviek... - vĂ˝hodou -znalosĹĽ MS OďŹ&#x192;ce, Internet -prax v danej oblasti minimĂĄlne 2 roky -pozĂ­cia vhodnĂĄ pre absolventa ")+)%-)+3")*+#*:-&( W`X^]\WWX_ -vodiÄ?skĂ˝ preukaz skupiny B -znalosĹĽ materiĂĄlov, technolĂłgie -prax minimĂĄlne 5 rokov OBSLUHA HORIZONTKY, -3&,#/9%2")/3/&$,(: W`W\^^\[]Z -znalosĹĽ noriem v oblasti MANUĂ L ALEBO CNC D"&)%:/#+.D*)&)'(;' TECHNICKĂ? NĂ KUPCA -aktĂ­vna znalosĹĽ angliÄ?tiny -vyuÄ?enĂ˝ v strojĂĄrskom odbore zÄ&#x17D;Ä&#x201A;Ä&#x192;Ä&#x201E;Ăżøáýôĥ ' D ( /)26B%. , '#(.&; +)% KandidĂĄt by mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ nasledujĂşce kritĂŠria: -znalosĹĽ technickej dokumentĂĄcie KEY ACCOUNT MANAGER $ (+)(#(1,D/+$(),=). -prax minimĂĄlne 2 roky ako obsluha horizontky -vysokoĹĄkolskĂŠ vzdelanie v odbore strojĂĄrstvo |~Â&#x2C6;omÂ&#x201A;Â&#x2014;~m~ KandidĂĄt by mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ nasledujĂşce kritĂŠria: & )&9=,-(;<'.(+2*+# -znalosĹĽ anglickĂŠho jazyka OPERĂ TOR CNC STROJA -ukonÄ?enĂŠ VĹ  vzdelanie technickĂŠho smeru #(9)/=/$;/&6*+2#(-# VEDĂ&#x161;CI VĂ?ROBY -vyuÄ?enĂ˝ v strojĂĄrskom odbore 92ĸ1eSUDFRYQpPLHVWDSUHRSDWURYDWHÄšN\ -aktĂ­vna znalosĹĽ angliÄ?tiny alebo nemÄ?iny )& ".,-+/(9*+)/#B -znalosĹĽ technickej dokumentĂĄcie KandidĂĄt by mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ nasledujĂşce kritĂŠria: -prax minimĂĄlne dva roky na podobnej pozĂ­cii *+" -prax na CNC min. 2 roky ,(;*+2#(- (+$#,%% ( -vysokoĹĄkolskĂŠ vzdelanie II. stupĹ&#x2C6;a strojĂĄrske zameranie -znalosti informaÄ?nĂ˝ch systĂŠmov SAP, .YDOLĂ&#x20AC;NXMWHVDNXU]RPD]DPHVWQDMWHVDY )  " $ ( -skĂşsenosti s riadiacim systĂŠmom prax na vedĂşcej pozĂ­cii minimĂĄlne 2 roky *-+6 * %$% BAAN a pod.- vĂ˝hodou Sinumerik, Heidenhain $JHQW~UH9D96ORYDNLD  - anglickĂ˝ jazyk - komunikaÄ?nĂĄ ĂşroveĹ&#x2C6; -znalosti #"& )/3B , . v oblasti strategickĂŠho nĂĄkupu, -moĹžnosĹĽ zaĹĄkolenia skĂşsenĂ˝ch sĂşstruĹžnĂ­kov - znalosti 5S, TPM 5DN~VNR²1HPHFNRDMSUH]DÄ&#x20AC;LDWRÄ&#x20AC;QtNRY    "&' "$ !"# managementu a aplikĂĄcii zlepĹĄovacĂ­ch a frĂŠzarov ,%+)'(),= ,&.9(),=dodĂĄvateÄžov ,--)B - skĂşsenosti s riadenĂ­m tĂ­mu =DEH]SHÄ&#x20AC;tPHYiPWLHçNRPSOHWQĂŹVHUYLV & %     procesov - vĂ˝hodou *+6%&(3 ,&.< 9-3-. ( - zodpovednosĹĽ za kĞúÄ?ovĂŠ indikĂĄtory vĂ˝konnosti " $ * "$*% -oÄ?akĂĄvame extrovertnĂş povahu,  poĹĄlite nĂĄm VaĹĄu ĹžiadosĹĽ spolu - dobrĂŠ  komunikaÄ?nĂŠ schopnosti 9D9VORYDNLDVN )'#D'2#(3+)()'*)&#&

Fico vynadal novinĂĄrom, ktorĂ­ sa zaujĂ­mali o rozkrĂĄdanie peĹ&#x2C6;azĂ­ urÄ?enĂ˝ch na predsednĂ­ctvo na LajÄ?ĂĄkovom ministerstve, do â&#x20AC;&#x17E;ĹĄpinavĂ˝ch protislovenskĂ˝ch prostitĂştokâ&#x20AC;&#x153;. NĂĄsledne okamĹžite zo zhrozenĂ­m sprĂĄvu zverejnili vĹĄetky svetovĂŠ vĂ˝znamnĂŠ dennĂ­ky. MĂ´Ĺžeme teda konĹĄtatovaĹĽ, Ĺže Fico urobil Slovensku najhorĹĄiu reklamu od Ä?ias MeÄ?iara.

C/group

PaĹĄkovci mĂ´Ĺžu

87-0112

62-0047 85-0818

FIĽARSK� ŠPECIà LNA AKCIA

JEDNOPOMNĂ?K

â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;o je dovolenĂŠ bohovi, nie je dovolenĂŠ voloviâ&#x20AC;&#x153; si zrejme zmysleli Äžudia, keÄ? sa dozvedeli, Ĺže sĂşd odmietol odsĂşdiĹĽ dvoch synovcov Pavla paĹĄku, ktorĂ­ do krvi zbili na ulici dievÄ?a.

www.FILARSKY.sk

  

KAMENĂ RSTVO

34116102-1

OPERĂ TOROV VĂ?ROBY MĂ&#x201E;SIAR

85-0033

61-0071

990â&#x201A;Ź 

Moje ĂşÄ?to v pohode

UrÄ?ite si pamätĂĄte tlaÄ?ovku pĂĄr dnĂ­ pred voÄžbami, kedy ma Fico verejne obvinil, Ĺže som nezaplatil dane a ĂşÄ?tovnĂ­ctvo som mal daĹĽ do zberu.

KryÄ? podvodu riaditeÄžom

Za ĹĄĂŠfa OnkologickĂŠho Ăşstavu Fico vymenoval Ä?loveka, ktorĂ˝ kryl podvod, kedy lekĂĄrka zabielila informĂĄciu v zdrav. karte, ktorĂĄ ju usvedÄ?ovala z toho, Ĺže kvĂ´li nej dojÄ?aĹĽu zlyhali obliÄ?ky.

_\EWWZ\BaĹĄternĂĄkova zĂĄhada

MarkĂ­za zistila, Ĺže Ä?lovek, ktorĂŠmu mal BaĹĄternĂĄk predaĹĽ svoju ďŹ rmu, aby sa vyhol plateniu danĂ­, v skutoÄ?nosti neexistuje ... a Fico si naÄ?alej hovie v jeho z ukradnutĂ˝ch danĂ­ postavenom byte.

12-0012

9D9

- ďŹ&#x201A;exibilita, schopnosĹĽ pracovaĹĽ pod stresom

so sĂşhlasom na uchovĂĄvanie

) ! "% ')<(),= ,*+/32= *3( *+ Vašich osobných údajov analytické myslenie a vysoké pracovné nasadenie PROGRAMà TOR CNC STROJOV ( ,#-%" 2"+(#B(;"

$*%+- "1(%++)-%")#%"" na adresu: AUTOMATIZAÄ&#x152;NĂ? INĹ˝INIER '!#&.% , +" #&2)1%&#)%#)"" D/#&,)'%;+9*%-D:-. KandidĂĄt by mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ nasledujĂşce kritĂŠria:  Stawi, s.r.o.  $ !3#! -ukonÄ?enĂŠ SĹ /VĹ  vzdelanie technickĂŠho smeru .)/&2,/)$*),-)$D:B#( KandidĂĄt by mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ nasledujĂşce kritĂŠria: # " (zameranie na strojĂĄrstvo)

$ *+- "1(%++)-%")#%""'!#&.% -VŠtechnická / elektrotechnická !" -prax v danej oblasti min. 2 roky , %'-'+)-%4$%$%#& -aktívna2),-3/' znalosť anglického, alebo nemeckého jazyka -skúsenosti v malosériovej výrobe

 )/3B)/# $(.

%$&$'!% ,"(-%  -ochota -znalosĹĽ CAM systĂŠmov - vĂ˝hodou : / &<(6 cestovaĹĽ &,-( (# (# -praktickĂŠ skĂşsenosti vĂ˝hodou' $%-()&' "&'%#-%&&$# #4"#&' Slovakia s.r.o. '.&,&))(/9-%;' BRIGĂ DNIK -pozĂ­cia vhodnĂĄ aj pre absolventa & ###('%/#($%&$'/)"*!)1%#"1! -#& D )#9#& 2'#+(; D /1 $%#%!#!+#$#)"1$%/&'($+!&'""#! -celoroÄ?nĂĄ brigĂĄda na oddelenĂ­ konĹĄtrukcie. KONĹ TRUKTĂ&#x2030;R (; ) )/19-+(# :(),. !#')(0""4".##"#'" -brigĂĄda vhodnĂĄ pre ĹĄtudentov 3 - 5. roÄ?nĂ­ka 1(KandidĂĄt D (9)' by *+-+/3/$:)' VĹ  - zameranie strojĂĄrstvo mal spÄşĹ&#x2C6;aĹĽ nasledujĂşce kritĂŠria: % "$$  )D-ukonÄ?enĂŠ ,*+/)&#/),= ,&.9(),= SĹ /VĹ  vzdelanie technickĂŠho smeru ' 4

  ! ! &#$#)("+#! (zameranie na strojårstvo) :-.1(3'-)/C'#*)')" -prax v danej oblasti - výhodou 

SobotnĂŠ dialĂłgy Fico opäż stratil nervy - odmietal vysvetliĹĽ podvod z LajÄ?ĂĄkovho ministerstva a novinĂĄr sa nedal. Tak mu povedal, Ĺže on je premiĂŠr a novinĂĄr vlastne bezvĂ˝znamnĂŠ niÄ?.

057/290 90 01 andritz.sk@andritz.com MI 16-41 STRANA - 14 HU 16-48 STRANA - 07 tel:

80-01340918 684 286   

37-76

ChemlonskĂĄ 1, 066 01 HumennĂŠ

-aktĂ­vna znalosĹĽ angliÄ?tiny alebo nemÄ?iny -znalosĹĽ CAD programov (Inventor, AutoCAD) - vĂ˝hodou

NuĹž, preĹĄlo 10 mesiacov, moje ĂşÄ?tovnĂ­ctvo (ktorĂŠ som do zberu nedal) prekutralo zprava zÄžava desiatky policajtov a znalcov - a vĂ˝sledok - vĹĄetko v poriadku a Ĺžiaden podvod. MyslĂ­te, Ĺže teraz Fico zvolĂĄ tlaÄ?ovku a verejne sa mi ospravedlnĂ­, Ĺže ma krivo obvinil? Ale, kdeĹže! Na to je veÄžkĂ˝ zbabelec. MĹ&#x2C6;a len hreje dobrĂ˝ pocit, Ĺže Äžudia, ktorĂ­ mi napriek FicovĂŠmu Ăştoku verili, nemusia banovaĹĽ.

Â&#x20AC;||EĂąÄ Ă¸ĂśÄ&#x17D;óð íøðóýôÄ&#x192;Ă´Ä&#x201A;Ć&#x160;

otvorenĂş a na faktoch zaloĹženĂş komunikĂĄciu,

Igor MatoviÄ?

Fico robĂ­ zlĂŠ meno

59-247-14

    

igor matoviÄ?


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO HUMENSKO

redakčné slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel: e-mail:

0908 979 512 humensko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Pevné body vo vesmíre

dátorovi sa chce zvolať, ach ako by sme dnes potrebovali človeka, ktorému stačí dať pár faktov a pohne stojatými vodami mocenskej V  Syrakúzach na Sicílii pred oligarchickej politiky na Slovensku. Nádej tu však je. Spomíname ju oveľa viac ako dvetisíc rokmi napríklad v našom knižnom tipe v podobe u nás i vo svete mimozaznel tento výrok: „Dajte mi riadne uznávanej obrovskej morálnej autority, arcibiskupa Vasiľa. pevný bod vo vesmíre a po- Medzi ľudí sa však dostáva aj iná knižka – ktorá by mohla otvohnem Zemou.“ Pripisuje sa riť oči tým, ktorí ešte nepochopili. Knižka o zákulisí našej politiky. človeku, ktorého meno v  pre- O moci peňazí u nás, o charakteroch bez charakterov, o predávaní klade znamená „železný um“, sa a zapredaní nás, takmer už všetkých. učencovi Archimedovi. V týchto dňoch sa stávame opäť súčasťou „večného príbehu“. VeV  najhlbšej úcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, že je o skromnosti, láske, vytrvalosti a odhod-

laní. O dobre, ale aj o strachu z dobra, oblečeného do bezmocnej nenávisti a ničenia. Dobro už od čias jasličiek v maštali vždy napokon zvíťazilo nad zlom. Je to večný zázrak života. Úlohou nás, dočasne pobývajúcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovať na zlo a vydať všetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiť sa. Nie, toto naozaj nie je nenávisť, je to iba pomoc tomu všemocnému dobru. A nepochopia to iba tí, ktorí z dobra majú strach. Vediac prečo. Z redakcie vám, milí čitatelia, želáme pokojný a dobra plný ďalší Ivan Brožík adventný týždeň!

Inzercia: Ing. Ján Paľo 0908 979 512

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Miroslav Zobín 0908 966 046

Každý týždeň: Humenné, Vranov n/Topľou, Snina, Dlhé n/Cirochou v párnom týždni: Jasenov, Ptičie, Chlmec, Brekov, Hažín n/Cirochou, Lackovce v nepárnom týždni: Medzilaborce, Kamenica n/Cirochou, Belá n/Cirochou, Slovenská Kajňa, Žalobín, Malá Domaša, Benkovce, Ľubiša, Modra n/Cirochou, Závadka, Továrne Topoľovka, Hudcovce Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

74-164

domácností a firiem

HU 16-48 STRANA - 08

Humensko 16-48  
Humensko 16-48  

Humensko 16-48

Advertisement