Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.2

... nájdeš, čo hľadáš

2-3

VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO č. 18 / 2. máj 2014 / 18. ročník

týždenne do 25 000 domácností a firiem

ČOSKORO O T V Á R A M E

Všetko pre firmy a domácich majstrov POD JEDNOU J JE STRECHOU

0907 995 255

Pre zamestnaných, dôchodcov, živnostníkov, opatrovateľky v zahraničí a podnikateľov (aj začínajúcich). Predschválenie do 15 minút.

- ručné dosekávanie úmrtných dátumov -zlatenie, striebrenie písma k .s e - renovácia písma d o n b e 1.w

PÔŽIČKY

3 3-5 3

Doplnkový tovar

0915 168 411

Areál DMJ centrum, Budovateľská 1288 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU

80-0056

pre Živnostníkov, S.R.O. - čky pre Opatrovateľky v zahraničí pre Zamestnaných a dôchodcov

4 Byt Stážske, rekonštr., 2-i.byt, 12 900 EUR, garson., 9 500 EUR

T.č.: 0918 495 652

PERSONÁLNA A PRACOVNÁ AGENTÚRA S DLHOROČNOU PÔSOBNOSŤ V RÁMCI SLOVENSKA A ČESKA PONÚKA ZAUJÍMAVÚ A FINANČNE DOBRE PLATENÚ PRÁCU

Ponuka práce VZV operátor výroby

Miesto práce: Bratislava, Lozorno, Trnava Mzda: od 600€ netto

4

Bratislava 0948 002 048 Nitra 0917 839 691 Košice 0917 839 697 www. e-personal.eu

74-0155

VOLAJTE 0800 500 002, 0800 500 520

ČKA ŽI AdcomPÔ IM PR ) - opatrovateľkám dným invali (aj dôcho ým stnan zame

5 5-7

ŽIVNOSTNÍ M NOVINKA – ŽIVNOSTNÍKOM Úver Úver do do 66 000 000 € aj bez ručiteľa Úver Úver do do 100 100 000 000 € s ručením

0908 143 139

HU 14-18 STRANA - 01

0910 911 116

80-0006

Info nonstop / 0915 428 135

Bezpečnostné oblečenie

Elektro náradie 85-0239

Prácu vykonávame priamo na mieste bez odnímania náhrobnej tabule

4 3

Stavebná chémia

Kamenárstvo ponúka

Gravírovanie písma vanie www.graviro +421 915 865 534

69-0017

PÔŽIČKY

Pri Coop Jednote

jednoducho

87-0071

Denné menu Možnosť usporiadania spoločenských akcií Kapacita 50 osôb Salónik

rýchlo

87-0069

INZERÁTY

bezplatne

Reštaurácia pod Hradom, BREKOV

66-0055

humensko.sk

HUMENSKO

2-4

7


6

7

9 1 3 7

9 8

4

Právnik radí

Odmietnutie dedičstva

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadne odmietnutia dedičstva. Môžem sa vzdať nároku na dedičstvo pokiaľ som bola JUDr. určená ako dedič zo závetu? Tomáš Odmietnuť dedičstvo chcem Pavlovič z dôvodu, že majetok otca

je zadlžený úvermi, dlhmi v sociálnej a zdravotnej poisťovni, a pod. Do akej výšky za dlhy zodpovedám a akým spôsobom môžem dedičstvo odmietnuť? Je problém ak žijem dlhodobo v zahraničí, a dedičského konania sa nebudem môcť zúčastniť? Ďakujem za odpoveď. Vážená čitateľka, ak dedič nechce dediť, môže vlastným prejavom vôle vylúčiť voči sebe právne následky nadobudnutia dedičstva. Tento prejav vôle dediča sa nazýva odmietnutím dedičstva. Smrťou poručiteľa prechádzajú na dedičov i poručiteľove dlhy, za ktoré dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. V prípade, ak je dedičstvo predl-

žené, je odmietnutie dedičstva pomerne časté. V danej veci je ľahostajné, či mal dedič dediť zo zákona alebo zo závetu, prípadne z oboch týchto titulov. Odmietnutie dedičstva je jednostranným, výslovným a adresným prejavom vôle dediča, ktoré možno urobiť buď ústne do zápisnice na súde, alebo písomným vyhlásením adresovaným súdu, na ktorom sa vedie konanie o dedičstve. Stačí písomné vyhlásenie s vlastnoručným podpisom bez toho, aby tento podpis musel byť úradne overený. K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť výhrady pokračovanie na nasledujúcej strane

Prečítajte si lepšie noviny.

PREBÍJANIE A PREČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ WC NONSTOP UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK s možnosťou využitia kamerového systému

občianska

riadková inzercia

Kontakt: 0918

auto-moto/predaj 1

PIESOK, ŠTRK, KAMENIVO DOVOZ ZDARMA

87-0070

STRIECH

• ETERNITOVÝCH • PLECHOVÝCH od • PLOCHÝCH

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

2 3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

BEZ DEMONTÁŽE! • zameranie • odborné poradenstvo • cenová kalkulácia na mieste ZDARMA!!!

8,70 €

cena: za m materiál a prácu

NON STOP lin

ka

0944 720 93

2

• 20 ROČNÁ ZÁRUKA • NAJLEPŠIA CENA • ŽIADNA ZÁLOHA • SO ZARUČENOU KVALITOU

REALIZUJEME STROJOVÉ

POTERY A OMIETKY KA - LUX s.r.o. Humenné 0903 628 199

0910 570 518

DERATIZÁCIA DEZINSEKCIA ČISTENIE KOBERCOV, SEDACÍCH SÚPRAV

34-0014

Chcete si podať inzerát?

0948 300 988

upratovací servis

OBNOVA

auto-moto/iné byty/predaj

999 814

69-0000

8 6 1 2 8 4 9 8 6 6 2 8 4 3

6

61-0145

4

62-0006

3 1

Návod nájdete na strane 4 dolu.

HU 14-18 STRANA - 02


stva nemožno odvolať. Odmietnutie dedičstva sa týka nielen majetku poručiteľa, ktorý bol známy v dobe odmietnutia dealebo pripomienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo dičstva, ale aj majetku, ktorý neskôr vyjde najavo. len čiastočne, ale vždy len ako celok. V tejto súvislosti je po- V zmysle platnej právnej úpravy nemôže dedičstvo odmiettrebné upozorniť na zákonom určenú lehotu, počas ktorej nuť dedič, ktorý dal svojim konaním najavo, že dedičstvo neste oprávnený dedičstvo odmietnuť. Vyhlásenie o odmiet- chce odmietnuť, napríklad používa motorové vozidlo patrianutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca ce do dedičstva, prípadne napadne závet poručiteľa, a pod. odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o Ak žijete dlhodobo v zahraničí, je možné splnomocniť Vami následkoch odmietnutia upovedomený. Súčasne upozorňu- vybraného zástupcu, ktorý za Vás dedičstvo odmietne. Tu jeme na skutočnosť, že odmietnutie dedičstva je potrebné je však potrebné, aby bol zástupca na tento účel výslovne vopred dobre zvážiť, nakoľko vyhlásenie o odmietnutí dedič- oprávnený v písomnom plnomocenstve.

Právnik radí

Ak je dedičstvo odmietnuté, má sa za to, že dedič dedičstvo nenadobudne. Na záver uvádzame, že v prípade odmietnutia dedičstva je na dedenie ďalej povolaný ten, kto by ako dedič prichádzal do úvahy, keby sa pôvodný dedič nadobudnutia dedičstva nedožil. Na uvoľnené miesto po závetnom dedičovi, ktorý odmietol dedičstvo, nastupuje náhradný dedič, pokiaľ ho poručiteľ ustanovil v závete, inak na jeho uvoľnené miesto nastupujú dediči zo zákona.

pokračovanie

w w w. m o d e r n y p l o t. sk

E. Hemingway: Ak si niekedy miloval ženu alebo vlasť, prežil si výnimočné šťastie, a ak potom umrieš, to už nie je dôležité.“

JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. Mierová 98, Humenné Tel.: 057/775 00 69 Mobil: 0917 689 776 hmnfurniture@centrum.sk

HMN nábytok

MODERNYPLOT

Vtip: Syn sa pýta otca: - Oco, aký je to pocit byť opitý? Otec vraví: - Vidíš tých dvoch psov? Keď som opitý, vidím štyroch. - Oci, ale to je len jeden pes.

Vyrábame a predávame

Prečítajte si lepšie noviny.

www.hmnnabytok.sk

plastové a hliníkové ploty.

Detské-študentské izby

Sedacie súpravy

Kuchynské linky

Materiál pre maloodberate¾ov i ve¾koodberate¾ov v rôznych vyhotoveniach, vo farbách biela, sivá, svetlohnedá a tmavohnedá.

0915 868 646 0949 291 272

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné stavba

7 8

domácnosť

9

Výroba nábytku na mieru Spálne

Vstavané skrine a iné...

62-0002

87-0080

modernyplot@modernyplot.sk

3

PO-PIA 9.00 – 17.00 h SO 9.00 – 12.00 h

Absolútny hit na Slovensku! Policajná baterka s paralyzérom len za 17,39€

(uvedená cena je vrátane poštovného do celej SR) 75-101

V ponuke aj ďalšie modely.

Kontakt: 0907 959 324

VILLAS 3 INDEX D

Bar hotela ALIBABA 27-0061

� VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV � OBNOVA KOMÍNOV UKA REÁLNA ZÁoRv k � OBHLIADKA ZDARMA ro 2 1

0949 765 613

Objednávajte telefonicky cez pracovné dni od 11:00-14:00 na čísle 0949 441 125 alebo nonstop cez eshop www.policajnebaterky.sk

DRAŽBA!!! Typ: 2 – izbový byt Obec: HUMENNÉ, ul. Dobrianskeho Okres: Humenné Termín dražby: 19.05.2014 o 09:30 hod. Termíny obhliadok: 02.05.2014 o 14:00 hod. a 16.05.2014 o 14:00 hod. Najnižšie podanie: 18 400,- EUR Miesto dražby: Salónik pri reštaurácii na prízemí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov Predmet dražby: Byt č. 2 (o výmere 52,76 m² vrátane pivnice) na 3.p., vo vchode č. 7, v bytovom dome s.č. 1668, postavenom na parcele č. 1843, 1844 a 1845, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu s.č. 1668 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku – parcele č. 1843, 1844 a 1845, o veľkosti 55/1932-in, evidovaný na LV č. 7603, k.ú. Humenné. Kontaktná osoba: Martin Vaško 02/322 02 736 viac info na www.platitsaoplati.sk

Vás pozýva na posedenie v príjemnom prostredí, ˇ každý piatok ZIVÁ HUDBA .

záhrada a zverinec 10 hobby a šport 11 deťom 12

52-0236

Otváracia doba: Utorok – Štvrtok od 16 – 24 hod. Piatok od 16 – 04 hod.

Sobota Nedeľa

HU 14-18 STRANA - 03

od 19 - 04 hod. od 16 – 22 hod.

80-0065

PLECHOVÝCH STRIECH (AJ PLOCHÝCH)

na každé auto

62-0007

� OBNOVA ETERNITOVÝCH,

ALTERNÁTOR – ŠTARTÉR

92-0055

m

iela

Zas

OBNOVA STRIECH

rku

obie

d e na

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 4 dolu.


1 4 8 9 7 4 5 2

3

3 5

1 9

Predstavujeme:

4 2 7

4 8 3 7 1

3

7

3

5

Prečítajte si lepšie noviny.

ktorá ich vovádza do jednej z najintímnejších tém. Ako sa s deťmi rozprávať o sexualite v dnešnom svete, kedy majú mladí množstvo informácií z rôznych zdrojov, je problémom viacerých Teológia jeho/jej tela rodičov. (Jason Evert) Kniha Teológia jeho/jej tela je určená chlapcom, aby objavili svoju silu Ak sa Váš syn alebo dcé- a mužskosť, z druhej strany je určená ra chystajú na birmovku, dievčatám, aby objavili krásu a tajomponúkame Vám knihu, stvo ženskosti. Jason Evert, uznávaný

Tip na darček - Sviatosť birmovania

Akcia burge ry

riadková inzercia

rôzne/iné

Navštívte internetové kníhkupectvo www.donbosco.sk a knihy získate s 10 % zľavou.

Objednávka jedla cez internet

občianska

rôzne/predaj

autor pre mladých, prerozprával zrozumiteľným jazykom myšlienky, ktoré mladým adresoval už Ján Pavol II. Nejde pritom o nejaké zákazy, či nariadenia, ale objavovanie toho najväčšieho pokladu, ktorý každý z nás v sebe má.

13

14 TUSI

15

zoznamka

16

SœĦ$Ŀ

ZĽAVA 2 €

3X VEčERA

DEZERT

PRE KAžDéHO

NA MESIAC ZDARMA

K OBJEDNáVKE ZDARMA

2x Big Hamburger, 1x hranolky, 1x 0,33l Pepsi

Viac ako 300 reštaurácií na 52-0258

hľadám prácu

2€

www.kysak-brezie.sk www.facebook.com/KYSAK.BREZIE

051/7714834 0907 216 129

1.) od 28.6. do 10.7.2014 - 13 dní za 140 € 2.) od 10.7. do 22.7.2014 - 13 dní za 140 € 3.) od 22.7. do 3.8.2014 - 13 dní za 140 € 4.) od 3.8. do 15.8.2014 - 13 dní za 140 € 5.) od 15.8. do 24.8.2014 - 10 dní za 105 €

7 “ tablet s Androidom

PERODRÁŽKA 1tr. - 3,90€ 2tr. - 3,10€

Dokončovacie lišty

na pôvodná ce

Dlážkovica, zrub 0915 863 227 0948 032 183

215 €

DOVEZIEM

-66%

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraHUmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP HU 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, HU zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

KOMANDOR s.r.o. ... ukryje viac ako si myslíte

VSTAVANÉ SKRINE ZĽAVA DO 50%

Dom Služieb, Humenné, Tel.: 0908 293 009 E-mail: humenne@senatorskrine.sk Čemernianska 52, Vranov nad Topľou, Tel.: 057/4462638 E-mail: vranov@senatorskrine.sk

HU 14-18 STRANA - 04

Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - pôsobí elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva - obnovuje funkcie bunky

7 palcový tablet Multi Touch s kamerou s Androidom s najvýkonnejším 1.5GHz procesorom CPU 1.5GHz. Farby: biela, čierna

nová cena

73,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Liečebná biolampa na pôvodná ce

300 €

-60% Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - pôsobí elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva - obnovuje funkcie bunky

nová cena

120 €

12-0017

Chcete si podať inzerát?

www.senatorskrine.sk

85-0210

0915 961 323 www.sk-tech.sk info@sk-tech.sk

62-0004

Detský letný tábor Kysak-Brezie

Tatranský profil

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


Hnačka

veterinár radí

MVDr. Patrik Ličko

ciami. Niekedy sa vyskytujú akútne hnačky ako dôsledok celkového ochorenia. Sú vyvolané infekciami, patogénnymi baktériami, ktoré sa Hnačka je častým vylučovaním pomnožia pri narušení prirodzeného prostredia v tráviacom trakte. nadmerného množstva teku- Metabolické hnačky sa vyskytujú pri poruchách vnútorných orgánov, tého alebo kašovitého trusu. ako sú pečeň, pankreas a obličky. Dôležité je správne rozpoznanie V klinickej praxi sa veterinárni lekári veľmi často stretávajú s dietedruhu a stupňa hnačky. Náhle tickými hnačkami, ktoré vznikajú častým striedaním rôznych znamôžeme rozdeliť na jednoduché čiek krmív alebo podávaním lacného nekvalitného krmiva. Jedlo s hnačky spôsobené chybami v kŕ- vyváženým obsahom rozpustnej i nerozpustnej vlákniny podporumení, neznášanlivosťou krmiva, je návrat blahodarne pôsobiacich baktérií do čreva a potláča rast parazitózami, prípadne intoxiká- neželaných mikroorganizmov. Existujú však život ohrozujúce hnač-

ky, predovšetkým u šteniat, ktoré si vyžadujú rýchly terapeutický zásah veterinárneho lekára, aby nedošlo k úhynu. Následkom hnačky dochádza k stratám telesných tekutín - dehydratácii. Prejaví stratou elasticity kože. Ak sa koža pri tomto teste ihneď nestiahne, pes je pravdepodobne dehydratovaný. Ak zviera samovoľne neprijíma tekutinu, je potrebné ju nahradiť infúznou terapiou. V súčasnosti sa čoraz viac v prevencii a terapii hnačiek používajú probiotiká. Ich prednosťou je, že nie sú škodlivé a pôsobia šetrne. Neničia iné baktérie, ako to robia napr. antibiotiká, len vytláčajú patogénne baktérie tak, aby vznikla rovnováha medzi prospešnýMVDr. Patrik Ličko mi a škodlivými baktériami.

Vtip: Pýta sa jeden chlapec druhého: - Sedíš v krásnom červenom Cabriolete. Pred tebou je lietadlo a za tebou námorná loď. Ako prestúpiš z auta na lietadlo? - No to netuším. - Zastavíš kolotoč. René Descartes: „Buďme krajne podozrievaví voči takým výrokom našich priateľov, ktoré sú nám po chuti.“

5

na rovinu

02-0081

so Stanislavom Trnovcom

iwin

Firma 1 08105 Ferova linka PR clanok 189x125.indd services spol. s r.o.

15.4.2014 16:01

IWIN SERVICES spol. s r.o., Staničná 1261, Vranov n/ T

prijme do pracovného pomeru následovné profesie:

2 ZVÁRAČOV

Humensko.sk

ubytovanie hradí firma

0918 493 960

prijme do pracovného pomeru vhodných kandidátov na pozíciu:

Slnko svieti, hurá práca!!!

OPERÁTOR VÝROBY

Otvorili sme novú kanceláriu v Košiciach, a ihneď prijímame

ENERGETICKÝCH PORADCOV.

23-0085

Plat 950 EUR, bezplatné školenie, firemné auto. Požadujeme: komukatívnosť, úsmev, chuť učiť sa. Vhodné aj pre absolventov.

Kontakt: 0948 450 380

miesto výkonu práce: TRNAVA

85-0248

0911 741 510

(v automobilovom priemysle )

85-0120

príjme so zanlosťou Nemčiny (hovorová) práca v Nemecku. NÁSTUP IHNEĎ!

voľné pracovné 0918 607 897 0917 650 018 miesta v ČR 054/ 48 88 444

85-0182

ALNUS Slovakia, s.r.o.

HLBIČKA

DRÔTOVÁ REZAČKA

ZVÁRAČ

do prevádzky v Lozorne

štátne skúšky 111, 141

Ponúkame: • prácu v 3. a 4. zmennej prevádzke ako montážny pracovník a logista • dobré finančné ohodnotenie • zabezpečíme ubytovanie pre zamestnancov

medzinárodnej kamiónovej dopravy

Bližšie informácie: VOSPALEK CORPORATION eu s.r.o. Robotnícka 110/14, 905 01 Senica 0908 147 836, 0903 462 631 renata.tomkova@vospalek.com tomas.horvath@vospalek.com

VODIČ

Ponúkame: • dobré finančné ohodnotenie Bližšie informácie: VOSPALEK CORPORATION eu s.r.o. Učňovská 10, 04 015 Košice - Šaca 0948 135 544 roman.vospalekcorporation@gmail.com

HU 14-18 STRANA - 05

41-0126

VIAZAČI ARMATÚR

PRÍJMEME pracovníka na pozície:

Práca pre Vás

LAKIERNICI - BETONÁRI

85-0081

Firma

ZVÁRAČI - ZÁMOČNÍCI

87-0081

Bližšie info: 0905 902 180 0917 461 967 personalna@iwin.sk iwin@iwin.sk

Niekoľko desaťročí sa venujete dobrovoľníckej práci, čo považujete za svoj doteraz najväčší úspech? Najviac ma teší, že ani po viac ako 4 desaťročiach som sa ešte nenechal odradiť. Dobrovoľníctvo považujem za súčasť života. Prinieslo do života našej rodiny pekné chvíle. Spolu s deťmi sme nie raz pocítili šťastie, keď sme boli schopní pomôcť. Vieme o vás, že sa venujete rodinnej politike, čím sa podľa vás líši od sociálnej politiky? Na prvý pohľad je to isté, preto sa často zamieňajú. Rodinná politika má zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj celej spoločnosti, je dlhodobá. Sprevádza od počatia až po prirodzenú smrť. Zahŕňa materstvo, rodičovstvo vrátane starostlivosti a výchovy dieťaťa až po jeho osamostatnenie. Spoločným znakom je neplatená práca, bezpodmienečnou podmienkou pre prežitie spoločnosti, ale doteraz zaznávanou. Týka sa aj rodinných opatrovateľov, osôb starajúcich sa o svojich príbuzných, ako nevládnych rodičov, súrodencov. Ak sa robí zle rodinná politika, potom následky musí riešiť sociálna politika, ktorá rieši ľudskú dôstojnosť krátkodobou, alebo dlhodobou pomocou. Ani rodinná, ani sociálna politika nesmie prechádzať do sociálneho inžinierstva. Musíme byť ostražití, či na národnej, alebo európskej úrovni. Snaha je oklieštiť kompetencie členských krajín, ako napríklad v tzv. Správach Estrela a Lunacek, teraz išlo o Španielsko. Dlhodobo sa zaoberáte chudobou, upozorňujete na neplatenú prácu ako celoeurópsky problém, čo konkrétne máte na mysli a aké riešenia navrhujete? Podľa údajov EÚ SILC pri deťoch z rodín s jedným alebo dvomi deťmi je riziko chudoby menšie ako 17%, pri viacdetných (4 deti) prudko stúpa na skoro 40%. Samozrejme, že zvyšujúcim počtom detí chudoba rastie. Takých, ako sme my, Slovensko má veľa. Sme slušní, naše deti sa v škole učia, študujú, rodiny kvitnú. Vieme, čo znamená žiť dlhé roky v chudobe. Nemusíme skúšať vydržať týždeň a potom sa priznať (čo si cením), že sa v takejto chudobe nedá žiť. Môžu mať títo kandidáti našu dôveru, keď potom neurobia nič podstatné na zmiernenie chudoby? Ináč by chudoba nerástla. Som členom FAFCE, ktorá pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roka rodiny a volieb vydala Vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje tieto problémy. Európska sieť proti chudobe vydala (pokračovanie na ďalšej strane)


1 7 3

9 8 5 6 1

6

9 7 8 6 8 9 3

9

odborník radí

6 7 5

6

3 1 4

Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

Čo je to správny alebo zdravý životný štýl? Na objasnenie týchto pojmov je dôležité v prvom rade vedieť, čo je nesprávne. Musíme identifikovať rizikové faktory. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pokoj, pohodu a zdravie nikomu neprinesie pohodlnosť, lenivosť, či prejedanie sa.

Stačí teda, keď budem žiť aktívne a budem málo jesť? Bohužiaľ nestačí... Každého z nás trápia iné problémy, každý z nás má iné potreby. Z toho následne vyplýva potreba individuálneho prístupu. Pri bezhlavom resp. nesprávnom používaní „univerzálnych“ rád môžeme človeku spôsobiť viac škody ako úžitku. Základom musí byť kvalitná a komplexne odobraná anamnéza. Na jej základe musí terapeut vybudovať systém činností, ktoré je daný jedinec schopný a ochotný vykonávať, pri čo najmenšej zmene jeho doterajšieho životného štýlu. Zmenu je vhodné dávkovať pozvoľna a postupne tak, aby sme človeka neodradili hneď na začiatku jeho snaženia. U niektorých jedincov je možné

a niekedy aj nutné použiť radikálne opatrenia. Inak takýto postup nie je potrebný. Na začiatok je vhodné upraviť príjem tekutín na 2,5 až 3 litre vody denne, zvýšiť fyzickú aktivitu (najvhodnejšie je začať obyčajnou chôdzou, prípadne bicyklovaním aspoň na 50 minút denne v jednom kuse), upraviť príjem potravy (často nie je nutné meniť spektrum potravín, stačí zmeniť poradie jedál, veľkosť jednotlivých porcií a skrátiť čas medzi jednotlivými jedlami). Je vhodné zjesť päť až sedem menších jedál počas 24 hodín. Kto mi teda poradí, čo mám robiť? Najlepšie je poradiť sa s lekárom, fyzioterapeutom, trénerom alebo masérom. Bude však veľmi dôležitá Vaša úprimnosť, snaha a spolupráca.

na rovinu

so Stanislavom Trnovcom

(pokračovanie z predošlej strany)

PSS SVIDNÍK, a. s. výrobca strojov a zariadení pre potravinársky priemysel s celosvetovou pôsobnosťou ponúka potenciálnym kandidátom možnosť realizovať sa ako: PREDAJCA V NEMECKOM ALEBO VO FRANCÚZSKOM JAZYKU Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania - znalosť NJ alebo FJ, - ochota cestovať na služobné cesty

TECHNOLÓG Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania - znalosť zostavovania technologických postupov

SUPERVÍZOR Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie strojárskeho zamerania - organizačné schopnosti - prax v odbore vítaná

ZÁMOČNÍK / ZVÁRAČ Predpoklady - SŠ vzdelanie strojárskeho zamerania - znalosť čítania strojárenskej výkresovej dokumentácie

Dosahujte vynikajúce výsledky spolu s nami! Upozornenie: Prihlásením sa na pozíciu uchádzač súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 5 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie spracúvania pred uvedeným termínom, nám to písomne oznámte.

PSS SVIDNÍK, a.s. Sovietskych hrdinov 460/114 089 01 Svidník, Slovakia

tel.: +421/54/786 22 31 fax: +421/54/752 09 04

HU 14-18 STRANA - 06

info@pss-svidnik.sk www.pss-svidnik.sk

61-0051

Manifest, podpisom som sa zaviazal plniť ho. Nehovorím čo budem robiť, lebo ja ich dávno riešim. Za desaťročia sa dá veľa stihnúť. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do Euro parlamentu za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti? Ako chcete presvedčiť Slovákov, aby tentoraz eurovoľby neignorovali? Obyčajní ľudia sú často neobyčajní. Vážim si ich skromnosť. Politici inde zvádzali tuhé boje o miesta a poradie. Obyčajní ľudia nenechali si priestor pre seba. Politológovia a iné politické strany a ich prívrženci sú zdesení. V zahraničí je vývoj podobný. Presviedčať Slovákov je ťažko. EÚ sa stotožňuje s európskymi dotáciami, neprehľadným používaním a korupciou. Pozrite si volebné programy iných kandidátov. Všetkým odkazujem, že eurofondy tvoria iba 1 % hrubého domáceho produktu EÚ. Nevedia, že úlohou politika v europarlamente je starať sa o tú veľkú hromadu, lebo ináč nebude ani na tej malej nič. Materské strany nech dobre rozdeľujú a strážia doma to 1%. Ak musí zasahovať Brusel, tak je veľmi zle, Slovensko stráca dôveru. EAPN, Európska sieť proti chudobe nám, Európanom, posiela posolstvo, že 80% vecí sa rozhoduje v EÚ a že nemáme si nechať vziať toto právo. Dodávam, že minule si iba 20% nenechalo utiecť túto príležitosť určiť, kto ich bude zastupovať. Vyzývam všetkých, aby si s plnou zodpovednosťou uplatnili toto právo. Kandidujem, lebo zostávam nezávislým vo svojich názoroch, postojoch. Je to o zodpovednosti, nie o diktáte politickej strany. Mám zodpovedných voličov, lebo vedia, že ich budem zastupovať, lebo som jeden z nich. Preto budú siahať po listine 19 a budú krúžkovať 11. Predsa kto lepšie pozná chudobu a rodinu, ak nie otec 11 detí? Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív ST


Gazdinka radí

„Bioútok“ na hmyz.

Spolu so zeleňou sa zobudil aj hmyz. A nielen v prírode ale aj v našich bytíkoch či domoch. Ako sa zbaviť pre nás nepríjemného hmyzu ekologicky? Tu je zopár „babských rád“. Mravce sú síce užitočný hmyz, no doma by sme ich mať nemuseli. Aby sa k nám vôbec nenasťahovali naplňte vrecúška sušenou šalviou, mätou, majoránom či škoricovou kôrou. Tieto si dajte do skríň ale aj pod ne. Vôňu týchto rastlín mravce nemajú radi. Tiež nemajú radi ani vôňu klinčekov. Tie môžete jednoducho položiť aj na parapety, do škár, na poličky. Ak ich

už doma máte tak skúste cestičky a miesta posypať čerstvými kvasnicami. Určite však nepoužite sušené. Na mravčie cestičky zaberie aj ocot, sóda bikarbóna a soľ. A ak ste na nich už veľmi nahnevané, tak potrite papier medom. Nalepia sa ne neho a je po nich. Obdobne vám pomôže lepiaca páska. Nemáte na oknách sieťky a v zásuvkách chemické odplašovače? Tak asi máte komárov. Aj na tie sa dá zaútočiť biologicky. Neznášajú tuje. Tak si do okien, či izieb dajte konáriky z týchto stromov. V tejto bitke nám opäť pomôže aj ocot. Misku s octom dajte čo najďalej od otvoreného okna. Vzduch sa nasýti octom, vy ho nebudete vôbec cítiť. Komáre však áno

a môžete spokojne spať. Do aromatických lám si môžete nakvapkať škoricový, citrónový alebo mätový olej. Vy budete mať voňavý byt bez komárov. A keď už nepomôže nič, dajte si na okná sieťky. Ale stredne sivé. Sú najprirodzenejšie a neskresľujú pohľad z okna. Z komármi môžete bojovať aj repelentom, ktorý si vyrobíte doma. Do fľaška s Alpou dajte na 24 hodín vylúhovať 30 klinčekov. Ak vás už komár poštípe, natrite si miesto s levanduľovým olejom či skorocelovým listom. Ak bolestivé miesto potriete rajčinou, listom z čierneho ríbezle či rozdrtenou petržlenovou vňaťou, tiež sa vám uľaví. gazdinka Evka

Vtip: Rozprávajú sa dvaja chlapci: - Janko, prečo je tvoja sestra jedlo pre mačky? - Lebo chce byť kočka. Čínske príslovia : „Čas otvára brány tomu, kto vie čakať.“

myslím si

Igor Matovič

10 rokov opojenia EÚ Keď sa pred 10 rokmi konalo referendum s otázkou, či má Slovensko vstúpiť do EÚ, názor prišlo vyjadriť len 52% ľudí. Polovičke ľudí to zrejme bolo jedno. Po našom vstupe však prieskumy ukázali, že ľudia na Slovensku sú najväčší eurooptimisti v celej EÚ. To znamená, že EÚ dôverujeme a sme najviac zo všetkých z nášho vstupu „vytešení“. Na druhej strane však ľudia vedia, bohužiaľ, o EÚ veľmi málo. Ak sa náhodne opýtate, tak zistíte, že považujeme za najväčší prínos nášho vstupu to, že v zahraničí nemusíme meniť koruny. V podstate banalitu považujeme za najväčší prínos. Nie slobodný pohyb, voľný trh, stabilnú menu. Taktiež si tiež väčšinovo myslíme, že do Eurovalu musíme platiť, lebo z EÚ dostávame eurofondy. Pravdou však je, že na eurofondy máme nárok za náš vstup do EÚ, ale na nezodpovedné štáty sa skladáme, lebo sme vstúpili do eurozóny a to je trošku veľký rozdiel. O eurofondoch si tiež myslíme, že to je akási manna z neba, čiže de facto cudzie peniaze ... a politikom to takto veľmi vyhovuje, lebo potom nás nezaujíma ako veľmi ich s ich straníckymi bandami rozkrádajú. Atď, atď, atď.

za sebou desiatky stretnutí s občanmi a často z nich cítim neistotu, keď majú kriticky zhodnotiť, čo im členstvo v  Únii dalo. Stále im hovorím: „Je to dobrý projekt, je nepochybne lepšie byť v EÚ ako druhým Bieloruskom. Ale treba si, priatelia, povedať aj to, čo je pre nás nevýhodné, čo nám prekáža.” S nádejou sledujem, že aj na Slovensku rastie počet ľudí, ktorých neotrávil sladký jed eurofondov. Chápu, že Brusel nie je žiaden spolok milosrdných a že o  slovenské záujmy v Európe sa tam treba vedieť pobiť. Takémuto zdravému podhľadu na vec fandím.

69-0005

www.eurovolby2014.sk

SaS za vás, ostatní za Brusel

03-0020

Richard Sulík predseda SaS a kandidát do eurobolieb s číslom 3

J ODBORNE STI SPÔSOBILO

Budúcnosť Európskej únie sa týka nás všetkých! Po májových voľbách do Európskeho parlamentu sa začne v Európe diskusia o tom, akým smerom sa bude Európska únia vyvíjať. V skratke sú dva možné scenáre vývoja do budúcnosti. Ten prvý hovorí o politickej federalizácii EÚ a postupnom vzniku Spojených štátov európskych. Týmto smerom sa chcú uberať európski ľudovci (KDH, SDKÚ, MOST), socialisti (SMER) aj liberáli (SaS). Druhý scenár hovorí o vnímaní EÚ ako spoločenstva slobodných samostatných

členských štátov a dokonca o vrátení niektorých kompetencií z Bruselu späť na národnú úroveň. V každom prípade je potrebné, aby po májových eurovoľbách malo Slovensko v Európskom parlamente reprezentantov, ktorých hlas bude dostatočne počuť. Zástupcov, ktorí budú mostom medzi potrebami Slovenska a možnosťami Európskej únie. Zástupcov, ktorí záujmy Slovenska budú jasne formulovať, hrdo obhajovať a usilovne presadzovať. Zmeňme to spoločne.

24. mája krúžkujme jednotku na kandidátke č. 1

Jozef KOLLÁR

líder kandidátky koalície NOVA - KDS - OKS do Európskeho parlamentu

Tvár, za ktorú sa nebudete červenať

HU 14-18 STRANA - 07

03-0041

Náš silný hlas v Bruseli 03-0031

61-0229

PO KRÁTKOM

Ste vyučená krajčírka alebo máte prax v tomto obore? Ak áno-ponúkame Vám výhodnú prácu s nástupom ihneď. Dobré mzdové podmienky. Poskytujeme ubytovanie a dopravu. Zálohy po prvom týždni. Kontakt: 054 472 71 67, 0903 618 498, 0910 223 188, 0911 618 499

ZAUČENÍ PRÁCA V BJ

PRÁCA

23-0108

Po desiatich rokoch sme skúsenejší Už teda máme za sebou desať rokov v Európskej únii. Množstvo ľudí z nej vytriezvelo a zmenila sa aj samotná Únia. Počet úradníkov v  Bruseli prudko narástol. My v  SaS ich výkonom hovoríme regulačné šialenstvo. Veď ako inak zhodnotiť trebárs to, že pod rúškom ochrany zdravia EÚ zakázala mentolové cigarety, no zároveň tá istá EÚ dotuje miliónovými sumami pestovanie tabaku? Pred májovými eurovoľbami mám už

Mrzí ma to. O niečom v čo veríme, dúfame a s čím súhlasíme, vieme pramálo a aj to len tak po povrchu. Pripadá mi to, ako keď by sa chlapec zaľúbil do peknej kočky len preto, lebo má pekné oči. Preto by si ju aj zobral za ženu ... a bolo by. Bol by spokojný a vlastne ani nevedel prečo. Nezaujímal by sa o ňu, len o jej oči. Môže taký vzťah fungovať? Nemôže. A tak isto aj štát, ktorého ľuďom je jedno, že politici rozkrádajú naše spoločné, nikdy skutočným štátom nebude. A tak isto ani EÚ nebude spoločenstvom, keď nás nebude zaujímať a budeme si žiť len svojim pozemským životom od do. Sme desať rokov v chomúte. Nastal preto čas zaujímať sa o nevestu. Zaujímajme sa, prosím. Lebo, keď sa my zaujímať nebudeme, ani nezistíme ako nás „vyvedú bez rebríka na hóru (povalu)“ ako sa u nás v Trnave hovorí. Keď sa nebudeme zaujímať my a budeme radšej apatickí, nečudujme sa potom tomu, keď nám z EÚ predpíšu ďalšiu zvrátenosť či reguláciu. Potom však bude neskoro a naše deti sa nás budú pýtať - tato, mama, kde ste boli, čo ste vtedy robili? Igor Matovič


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Štefániková 18 Humenné 057 / 772 01 30 humensko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Žltačka typu A je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva vírus hepatitídy A. Inkubačná doba po stretnutí s nákazou do vypuknutia prvých príznakov je 14-50 dní. Ochorenie sa zo začiatku prejavuje bolesťami celého tela, teplotami, únavou, nechutenstvom, Prečo choroba špinavých čiže stav podobný chrípke. Niekedy sa pridružia hnačky a zvrarúk??? Nákaza sa prenáša canie. Asi po týždni týchto príznakov zisťujeme žlté sfarbenie znečistenými rukami väčši- kože a očných bielok, tmavý moč- farba čierneho piva, a svetlá nou od stolice, ktoré konta- až biela stolica. Ojedinelé sa stretávame s pacientmi, ktorí neminujú potraviny, predmety majú žlté sfarbenie kože hlavne u malých detí. napr. hračky v materskej škole, Diagnostiku tu robíme vyšetrením krvi a moču. U starších osôb perá, zošity. a tehotných môže mať ochorenie ťažký priebeh s ohrozením ži-

Choroba špinavých rúk- Žltačka typu A

MUDr. Mária Smoligová

vota. Ochorenie nemá schopnosť prejsť do chronického štádia avšak je závažné pre svoje šírenie formou epidémii. Pri zistení akútneho štádia ochorenia, pacienti sú hospitalizovaní a liečení na Infekčnom oddelení. Okrem dodržiavania hygienických zásad je vhodné očkovanie, aj vzhľadom na cestovateľské aktivity do prímorských a exotických krajín. Taktiež sa doporučuje očkovať deti pred nástupom do kolektívu. Dostupné sú vakcíny pre deti aj dospelých. O vhodnosti a spôsobe očkovania Vám podá informáciu Váš obvodný lekár. MUDr. Mária Smoligová

Inzercia: Jozef Dochan 0907 750 548

s.r.o.

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem)

Suchý jarok 2811, HUMENNÉ

v párnom týždni: Humenné, Vranov nad Topľou, Snina, Jasenov, Kochanovce, Ptičie, Brekov, Hažín nad Cirochou, Lackovce

interiérové, bezpečnostné dvere drevené eurookná plastové okná

v nepárnom týždni: Humenné, Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce, Kamenica n Cirochou, Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Slovenská Kajňa, Žalobín, Malá Domaša, Benkovce, Ľubiša, Stakčín, Udavské, Modra nad Cirochou, Závadka, Tovarné, Topoľovka

Hliníkové okná a dvere pre rodinné a bytové domy

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Široký výber drevených a laminátových podláh

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

NAJVÄČŠÍ VÝBER DVERÍ

b ííkk ! Množstevné zľavy pre stavebníkov! EE-mail: il opopcak@hotmail opopcak@hotmail.com com Mob.: 0907 533 504, 0918 841 371

80-0003

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

J A R N Á A K C I A !!!

STROJOVÉ OMIETKY STROJOVÉ POTERY SADROVÉ A VÁPENO-CEMENTOVÉ

VÁPENO-CEMENTOVÉ A ANHYDRIDOVÉ

NAPÍNANÉ STROPY A PODHĽADY

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

80-0055

humensko.sk

PIESTANSKO HUMENSKO

lekár radí

HU 14-18 STRANA - 08

Humensko 14-18  

Humensko 14-18

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you