Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO č. 28 / 13. júl 2018 / 22. ročník

týždenne do 24 000 domácností a firiem

Uzávierka ďalšieho čísla Gemersko je 18. júla 2018. Objednávka inzercie na čísle 058 / 732 98 18 alebo 0907 887 322 alebo na: gemersko@regionpress.sk

PONÚKAME VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE PRE ZVÁRAČOV A KOVOOBRÁBAČOV V CMF SLOVAKIA V ROŽŇAVE Kontakt: +421 58 488 0811 personal@cmf.eu 27-0174

gemersko.sk

GEMERSKO

Ponúkaná mzda: od 480 € brutto + 160 € variabilná zložka

www.cmf.eu

Prečítajte si lepšie noviny.


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO týždenne do 24 000 domácností a firiem

Redakcia: e-mail:

Čučmianska dlhá 3 , Rožňava gemersko@regionpress.sk

Inzercia: Ján Vojta 0907 887 322

Ivan Brožík

Kázeň sa prijíma

vala na cestu k čomusi, čo je v súlade s biblickým desatorom. Nenáleží ani politikom, ktorí si z  nejakého prapodivného dôTak to platilo odjakživa, kázeň vodu myslia, dokonca sú o tom presvedčení, že môžu všetko, sa nekomentuje, už vôbec aby kázne kňazov analyzovali ako politické prejavy. Homília je nehodnotí laikmi, kázeň sa v katolíckom obrade súčasťou prvej časti slávenia svätej omše jednoducho prijíma. Kázeň je – liturgie slova. Je predĺžením čítania svätého písma, ktoré vyna to, aby nám jej posolstvo svetľuje a objasňuje zhromaždeniu veriacich. Nesúhlas, najmä v podobe vyslovených myšlie- ten politický, so slovami homílie či dokonca jej kritika, je ako nok vstúpilo do svedomí. Je na stranícke uznesenie z čias, keď strana bola nad všetkým, aj nad to, aby veriacich robila lepšími tou časťou cirkvi, ktorú si podrobila. a laikov aby aspoň nasmero- Povinnosťou dobrého kňaza je v  homílii poukázať práve na

to, aby sa veriaci a tí, ktorí sa k viere hlásia tak či onak, často najviac pred voľbami, zamysleli, čo robia zle, čo by mohli a mali napraviť, ako by sa mohli a mali aj cez svoju prácu a jej výsledky či život ako taký stať ešte lepšími. Nie je hriechom robiť chyby a dopúšťať sa omylov či robiť málo, keď je človek okolnosťami „uschopnený“ robiť viac? Hriechom je aj to, keď povýšenecky odmietneme tie slová kňazov, ktoré nám smerujú až do duše a prijmeme iba tie, ktoré nás chvália. Lebo kňazi sú takí, aj pochvália, ale aj naprávajú. A homílie sú tiež také. Iba ľudia na piedestáli moci sú niekedy nenapraviteľní. Ivan Brožík

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 Extrémna premena II. 2 11:30 Profesionáli VIII. 10 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 9,10 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:45 INKOGNITO 23:05 Extrémna premena II. 2 00:05 Spravodlivosť v krvi VIII. 22/22 01:05 Myšlienky vraha IV. 16 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 POLICAJTI V AKCII 03:45 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:50 NOVINY TV JOJ

05:40 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:20 Na cestách 16:50 Na krok od neba 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Počasie 20:30 Oscar 21:50 Prípady 1. oddelenia 22:55 Nesmrteľní 00:00 Profesionáli 00:50 Na krok od neba 01:45 Prípady 1. oddelenia 02:45 Svet v obrazoch 03:10 Julie Lescautová

Vydáva: Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Distribúcia: (25.000 domácností) Každý týždeň: Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca, Plešivec, Tornaľa, Jesenské, Muráň + párny týždeň: Hnúšťa, Hrachovo, Rim. Zálužany, Kružná, Slavošovce, Rakovnica, Krásnohorská Dl. Lúka, Jovice, Lipovník, Jablonov nad Turňou, Hrhov + nepárny týždeň: Tisovec, Štítnik, Dobšiná, Gem. Poloma, Vlachovo, Gem. Hôrka, Slavec

TV program pondelok

JOJ

16. 7. 2018

06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:50 Dva a pol chlapa II. 12:00 Monk VII. 13:55 Kobra 11 XI. 9/10 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zohan: Krycie meno kaderník 22:45 Smrtonosná zbraň 5-6/18 00:35 Monk VII. 02:15 Mama I. 21-22/22 03:25 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

ZÁRUKA 20 rokov

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 52.500 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravsko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

LETNÉ JE VÝPREDA

Vizitky

0907 887 322

27-0173

gemersko.sk

PIESTANSKO GEMERSKO

redakčné slovo

etiketa

Leto a reštaurácie I

gastronomický zážitok, poradíme vám základné pravidlá reštauračného bontónu. Čoraz častejšie využívame Prichádzame do reštaurácie - Ideálne je, ak si svoj stôl v reštaurácie na pravidel- reštaurácii rezervujete vopred. Máte tak istotu, že budete né obedy i na obchodné či mať voľné miesto v čase, keď to potrebujete a i kuchyňa je priateľské stretnutia. Počas pripravená na to, že bude mať hostí. Pochopiteľne, ak idete dovoleniek ešte viac. No na bežné obedové menu, rezervácia sa nevyžaduje. nie každý z nás má reštau- Jedným z najzákladnejších pravidiel je, že do reštaurácie račnú etiketu v malíčku. prvý vstupuje muž, ten i ženu privedie k voľnému stolu a Aby ste sa necítili nesvoji a odsunie stoličku na najlepšom mieste. Muž si sadá oproti mohli si v pokoji vychutnať žene, výnimkou sú blízki partneri, ktorí môžu sedieť vedľa

seba. Ženy iste poznajú problém, kam s kabelkou – tá rozhodne nepatrí na zem. Žena by pri stole mala sedieť iba na tretine stoličky, miesto na kabelku je za jej chrbtom. Ako vyberať z menu - V každej dobrej reštaurácii čašníci vedia, že menu – jedálny lístok – majú podať otvorený a najskôr dáme. Tá si ako prvá vyberá, ale objednávku vybavuje muž. Ak sa stane, že jedlá na jedálnom lístku nepoznáte, neriskujte, že si objednáte niečo, čo nebudete jesť. Nie je hanba spýtať sa obsluhy, aké jedlo sa skrýva pod neznámym menom. Nápoje – po porade so ženou – tiež objednáva muž. Zdroj: Internet

prázdniny

Cesta do Praveku

múzea v Prešove. Pre návštevníkov archeoparku, ktorý je jediným svojho Archeopark v Hanušovciach druhu na Slovensku, sú pripravené autentické obydlia, nad Topľou pripravil pre pokusné políčka či výrobné dielne. „Čaká na nich množstvo širokú verejnosť prázdniny zaujímavých aktivít a na svoje si prídu aj rodiny s deťmi. v praveku. Návštevníci tak Veď raz zažiť je viac, ako dvakrát počuť a leto je ako stvobudú môcť prežiť 30 tisícročí rené na nové dobrodružstvá. A navyše sa hravou formou za pár chvíľ, a to každý štvr- dozvedia niečo nové o dávnej i menej dávnej histórii nášho tok od 12. júla počas letných krásneho regiónu,“ uviedol historik umenia a vedúci organimesiacov. Informoval o tom začnej jednotky v Hanušovciach nad Topľou Samuel Bruss. Rastislav Žitný z Krajského Vyskúšať si budú môcť lukostreľbu alebo remeselné čin-

nosti charakteristické pre dané obdobie, ako je výroba šperkov z medeného drôtu v štýle doby bronzovej, štiepanie, vŕtanie a brúsenie kameňa, zhotovenie hlinených nádob v ruke či na kruhu alebo tkanie tkaníc na malých krosienkach. „Súčasťou programu je aj prehliadka kaštieľa a jeho nádherných expozícií - Príroda a história vranovského regiónu, dobovo zariadené interiéry, etnografická výstava Duch národa alebo expozícia Zabudnutý rod Dessewffy,“informoval Rastislav Žitný. Na prípadné otázky zvedavcov budú odpovedať odborní red pracovníci a lektori.

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 Extrémna premena II. 3 11:30 Profesionáli VIII. 11 12:30 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 11,12 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 HESLO 23:00 Extrémna premena II. 3 23:55 Vraždiace páry V. 1/10 00:55 Myšlienky vraha IV. 17 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 POLICAJTI V AKCII 03:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 06:50 Počasie 07:00 JEDNOTKA Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:00 Zajtrajšie noviny 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:00 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Na cestách 16:55 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 „Četníci z Luhačovic“ 21:55 Nezvestná 23:35 Profesionáli 00:25 Na krok od neba 01:20 „Četníci z Luhačovic“ 02:45 Slovensko v obrazoch

TV program utorok

17. 7. 2018

06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:45 Dva a pol chlapa II. 11:55 Monk VIII. 13:45 Kobra 11 XI. 10/10 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Zámena manželiek 23:10 Rodinné prípady 00:05 Monk VIII. 01:00 Kobra 11 XI. 10/10 01:55 Zámena manželiek 03:00 Mama II. 1-2/22 03:35 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady MARKÍZA

JOJ


psycholĂłg radĂ­

PevnĂĄ vĂ´Äža

„V septembri idem na dovolenku a rada by som troĹĄku schudla. UĹž som to skúťala aj v minulosti, no nikdy som nevydrĹžala.“ To najdĂ´leĹžitejĹĄie, Ä?o nĂĄs Ĺženie vpred, je naĹĄa motivĂĄMgr. RenĂĄta cia, teda to, preÄ?o je pre nĂĄs BotkovĂĄ dosiahnutie nĂĄĹĄho cieÄža dĂ´-

leĹžitĂŠ. Ak nie ste dostatoÄ?ne motivovanĂĄ, je veÄžmi ĹĽaĹžkĂŠ Ä?eliĹĽ krĂ­zam, Ä?i prvĂ˝m prekĂĄĹžkam. DĂ´vodov, preÄ?o mĂ´Ĺžeme zlyhĂĄvaĹĽ, je viac a moĹžno sa v nejakom nĂĄjdete aj vy. ÄŒastokrĂĄt si stanovujeme prĂ­liĹĄ nereĂĄlne ciele, takĂŠ, ktorĂŠ presahujĂş naĹĄe moĹžnosti, Ä?i schopnosti a taktieĹž nie sme vo formulĂĄcii naĹĄich cieÄžov konkrĂŠtni. NestaÄ?Ă­ si povedaĹĽ len, chcem schudnúż, je to pre Ä?loveka totiĹž dosĹĽ neuchopiteÄžnĂŠ. SkĂşste si urÄ?iĹĽ poÄ?et kilogramov, alebo poÄ?et centimetrov, Ä?i partie na tele, na ktorĂ˝ch chcete zaÄ?aĹĽ pracovaĹĽ. TaktieĹž si urÄ?ite nejakĂ˝ termĂ­n, ktorĂ˝ by mal byĹĽ adekvĂĄtny vaĹĄim poĹžiadavkĂĄm. OdporuÄ?ila by som vĂĄm aj pouvaĹžovaĹĽ nad Ä?iastkovĂ˝mi

cieÄžmi, ktorĂŠ vĂĄm napomĂ´Ĺžu k vĂĄĹĄmu ďŹ nĂĄlnemu efektu (strava, typy cviÄ?enia,...) a taktieĹž majte v hlave aj zĂĄloĹžnĂ˝ plĂĄn. NemĂ´Ĺžete naprĂ­klad z rĂ´znych dĂ´vodov chodiĹĽ do posilĹˆovne? Miesto toho naprĂ­klad zaÄ?nite s dlhĂ˝mi prechĂĄdzkami s vaĹĄim psom, Ä?i priateÄžkou a postupne pridĂĄvajte Ä?alĹĄie aktivity. Nie nĂĄhodou je dobrĂŠ, ak o  vaĹĄich pohnĂştkach vie aj vaĹĄe okolie, jednak vĂĄs mĂ´Ĺžu podporiĹĽ, ale taktieĹž popohnaĹĽ vĂĄs prĂĄve vo chvĂ­Äžach, keÄ? narazĂ­te na nejakĂŠ prekĂĄĹžky. Je dobrĂŠ maĹĽ mnoĹžstvo takĂ˝chto „zĂĄchytnĂ˝ch bodov“, o ktorĂŠ sa mĂ´Ĺžete kedykoÄžvek oprieĹĽ. Prajem vĂĄm ĂşspeĹĄnĂş cestu k vĂĄĹĄmu cieÄžu. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: PĂĄn NovĂĄk otvĂĄra dvere, lebo ktosi zazvonil. Za dverami stojĂ­ jeho sused v pyĹžame. „Ale, pĂĄn sused,“ vravĂ­ NovĂĄk, „priĹĄli ste v pyĹžame!“ „PrepĂĄÄ?te,“ ospravedlĹˆuje sa sused, „myslel som si, Ĺže dnes mĂĄte noÄ?nĂş.“ Emanuel Kant: „Niekedy tĂĄ najproduktĂ­vnejĹĄia vec, ktorĂş dokĂĄĹžete urobiĹĽ, je oddychovanie.â€?

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

TV program streda

18. 7. 2018

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 TelerĂĄno MARKĂ?ZA 08:45 Varte s nami 08:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 10:00 Dva a pol chlapa II. 11:20 Dva a pol chlapa III. 11:50 Monk VIII. 12:45 Kobra 11 XII. 14:50 SusedskĂŠ prĂ­pady 15:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Zlodeji detĂ­ 22:35 ŇuchaÄ? I. 5-6/8 00:55 Zlodeji detĂ­ 02:30 Mama II. 3-4/22 03:25 SusedskĂŠ prĂ­pady 04:05 RodinnĂŠ prĂ­pady

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 ExtrĂŠmna premena II. 4 11:30 ProfesionĂĄli VIII. 12 12:25 ÄŒESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 13,14 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 PRĂ ZDNINY 6 21:55 VEÄ˝KĂ? BALĂ?K 22:55 ExtrĂŠmna premena II. 4 23:55 VraĹždiace pĂĄry V. 2 00:55 MyĹĄlienky vraha IV. 18 01:55 NOVINY TV JOJ 02:50 POLICAJTI V AKCII 03:35 ÄŒESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ JOJ

06:00 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 HurĂĄ do zĂĄJEDNOTKA hrady 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 Na cestĂĄch 09:05 ZajtrajĹĄie noviny 10:00 ProfesionĂĄli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 Julie LescautovĂĄ 14:00 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:30 ZajtrajĹĄie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Na cestĂĄch 16:55 Na krok od neba 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:55 GĂłly - body - sekundy 20:20 PoÄ?asie 20:30 Medzi supmi 22:05 InformĂĄtorka 23:40 ProfesionĂĄli 00:25 Na krok od neba II.: Medzi oblakmi 6/16 01:20 Medzi supmi 02:55 Julie LescautovĂĄ

auto-moto/inĂŠ

2

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , ( .20¼129

> revízie komínov ku kolaudåciåm RD !IUà ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komínov !VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov > fasådne komíny

KamenĂĄrstvo BrutovskĂ˝

Redakcia Gemersko 0907 887 322

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínovÄ?Ă­sla rubrĂ­k

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK RGKRGGRKRG

• panelovĂŠ hrobky • urny • ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber hrobov a pomnĂ­kov z prĂ­rodnĂŠho kameĹˆa rĂ´znych tvarov a farieb • obklady krbov • parapetnĂŠ dosky • kuchynskĂŠ pracovnĂŠ dosky

www.kamenarstvobrutovsky.sk KamenĂĄrstvo BrutovskĂ˝ 058/7343 875 Ĺ ďż˝tnickĂĄ 27, RoĹžĹˆava 0905 293 781 brutovsky@centrum.sk 0905 655 541

(ULPRQWVUR/XĆLYQš 0LFKDO+XGšĆ

99-0012-1

PonĂşkame bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny! MoĹžnosĹĽ nĂĄkupu aj na splĂĄtky! KrĂĄtka dodacia lehota!

Redakcia Gemersko 0907 887 322

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk

auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2 byty/predaj 3 byty/prenĂĄjom 4 domy/predaj 5 pozemky/predaj 6 reality/inĂŠ 7 stavba 8

domĂĄcnosĹĽ 9 zĂĄhrada a zverinec 10 hobby a ĹĄport 11 deĹĽom 12 rĂ´zne/predaj 13 rĂ´zne/inĂŠ 14 hÄžadĂĄm prĂĄcu 15 zoznamka 16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP GE 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, GE zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


2 8 6 1 8 3 4 7 1 3

1 8 9 7 4 2

2

postreh

8

3 4 2 1

8

9 6

Komunikovanie s financmi bude jednoduchšie

Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Už minulý týždeň začala postupne nasadzovať jednotlivé Finančná správa nasadzuje zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie redizajn portálu, automa- pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku. tickú autorizáciu a upra- V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt vené notifikačné e-maily. konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe Nasledovať budú zmeny aj používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky priamo v osobnej zóne da- pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná ňovníka.

správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať. Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maile pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe. red

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SKUTOČNÉ PRÍBEHY 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 Extrémna premena II. 5 11:35 Profesionáli VIII. 13 12:30 MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:45 Rodinné prípady 09:45 Dva a pol chlapa III. 12:00 Monk VIII. ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 14:00 Kutyil s.r.o. 15,16 16:00 13:50 Kobra 11 XII. 1/10 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodin- POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOČNÉ PRÍné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 BEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 MACGYVER: NOVÉ ČASTI I.: Noticka 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné 4 22:30 Extrémna premena II. 5 23:30 Vraždiace páry V. 3 prípady 23:40 Monk VIII. 01:30 Dobre vedieť! 02:20 Mama 00:30 Myšlienky vraha IV. 19 01:30 KRIMI 02:00 NOVINY TV II. 5-6/22 03:25 Susedské prípady 04:15 Rodinné prípady JOJ 02:55 POLICAJTI V AKCII 03:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 04:45 NOVINY TV JOJ 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Na cestách 09:05 Zajtrajšie noviny 10:00 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Julie Lescautová 14:05 Hurá do záhrady 14:35 Zajtrajšie noviny IV. 1/22 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Na cestách 16:55 Na krok od neba II.: Legenda o rybárovi 7/16 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Sestry 1/6 22:15 Zázrak z Korutánska 23:45 Na krok od neba 00:40 Sestry 02:25 Julie Lescautová 04:25 Správy RTVS „N“

financie

Petra Tótha

Politici kontra mládežníci Keď mládežníci s transparentom Za slušné Slovensko oznámili, že v  jesenných komunálnych voľbách budú podporovať niektorých nezávislých kandidátov na starostov a primátorov, vládny Smer, opozičné SaS, OĽaNO a mimoparlamentné KDH podráždene odpovedali, že Juraj Šeliga a spoločníci sa správajú ako politická strana. Problém nespočíva v tom, že by páni Sulík, Matovič, Fico a  Hlina nemali pravdu. Práve naopak, ale tým, že ju vyslovili nahlas, povýšili spolok Za slušné Slovensko na úroveň svojich partnerov, čo je školácka chyba. Čím ďalej ľudia žijú od sociálnej bubliny a ekonomického pohodlia hlavného mesta, tým menej sú náchylní podliehať preháňaniu médií. Treba si na rovinu povedať, že dorastenci, ktorí si tak trochu arogantne osobujú právo určovať, ako má vyzerať slušné Slovensko, by nemali  bez nekritickej podpory novinárov žiadnu šancu mobilizovať masy. A zneužívať emócie, vyvolané vraždou Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka na destabilizáciu politického systému. Mimochodom, motív tohto nepochybne odsúdeniahodného činu dodnes nie je preukázaný, ale organizátori protestov bez ohľadu na to neváhajú pri každej príležitosti hovoriť, že novinár prišiel o život kvôli svojej práci. Žiadne fakty túto teóriu nepotvrdzujú a vydávať ju za pravdu je prosto lož, čo sa dozaista nezhoduje s  požiadavkou slušnosti vo verejnom živote. Médiá a predovšetkým opozícia veľmi dobre vedeli, že omladina na námestiach zavádza, ale kým konala v zhode s  ich predstavami a  záujmami, mala plnú podporu, tak novinárov, ako aj protivládnych politických lídrov. Bývalý premiér Robert Fico síce už vtedy poukazoval na to, že hnutie Za slušné Slovensko nemá náležitú politickú legitimitu, ale robil to tým najmenej vhodným spôsobom. A  pokračuje v  tom dodnes. Naopak, šéfovia opozičných strán postupne menia pozície nielen voči tomu, čo si hovorí Za slušné Slovensko, ale aj vo vzťahu k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý oznámil, že po roku 2019, keď mu vyprší funkčné obdobie, sa bude v určitej forme angažovať v straníckej politike. Je pravdou, že strana vedená Andrejom Kiskom bude konkurenciou predovšetkým súčasnej opozícii a  čiastočne aj Smeru, a preto má iskrenie medzi týmito tromi tábormi jasnú politickú logiku. Juraj Šeliga, Kristína Farská a ďalší s odznakmi s nápisom Za slušné Slovensko však nie sú pre týchto hráčov žiadnymi partnermi. Lepšie povedané nemali by byť, avšak keď s nimi budú zvádzať na verejnosti slovné súboje, dostanú sa na jednu úroveň. A  s  nimi celá slovenská politika. pt

TV program štvrtok

19. 7. 2018

komunálne voľby Volíme desiateho

JOJ

na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta. Predseda Národnej rady Do 11. augusta je potrebné utvoriť volebné okrsky a určiť Slovenskej republiky Andrej volebné miestnosti, zároveň lehota na ich prvé zasadanie Danko podpísal rozhodnu- je do 18. septembra. Z rozhodnutia ďalej vyplýva, že lehotie o vyhlásení volieb do ta na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových orgánov samospráv obcí volebných komisií je určená do 11. októbra a termín na ich a určil deň ich konania na prvé zasadanie je do 24. októbra. sobotu 10. novembra 2018. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý Danko zároveň určil lehotu obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu

novembra

vo voľbách aj kandidovať. Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov. Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. red


dobrĂŠ rady

Skladujeme dary leta I IdeĂĄlne na dlhodobĂŠ skladovanie je jadrovĂŠ ovocie ako jablkĂĄ Ä?i hruĹĄky, pretoĹže nepodliehajĂş rĂ˝chlo skaze. Zberajte ich tesne pred dozretĂ­m a pred uskladnenĂ­m ich preberte a vyraÄ?te poĹĄkodenĂŠ a deformovanĂŠ

plody. OtlaÄ?enĂŠ a obitĂŠ kusy by Äžahko podÄžahli hnilobe. Stopku vĹždy nechĂĄvajte na plode — jabÄşÄ?ka klaÄ?te do debniÄ?iek stopkou hore, hruĹĄky stopkou nadol. Na skladovanie vyuĹžite nevykĂşrenĂŠ priestory s vysokou vzduĹĄnou vlhkosĹĽou a stabilnou teplotou. DrobnĂŠ ovocie ako jahody, maliny, rĂ­bezle, Ä?ernice alebo Ä?uÄ?oriedky mĂ´Ĺžete v chladniÄ?ke skladovaĹĽ len krĂĄtkodobo, a to v plastovej alebo keramickej miske. Pred uskladnenĂ­m ich nikdy neumĂ˝vajte, robte tak aĹž tesne pred konzumĂĄciou. IdeĂĄlnou formou dlhodobĂŠho uskladnenia pri tomto ovocĂ­ je mrazenie, zavĂĄranie alebo suĹĄenie.

NajĹĄetrnejĹĄĂ­m spĂ´sobom konzervovania je prĂĄve mrazenie, pri ktorom si ovocie uchovĂĄva 80 aĹž 90 percent pĂ´vodnĂŠho obsahu vitamĂ­nov. IdeĂĄlna teplota v mrazniÄ?ke je od -18 °C do -30 °C. Na mrazenie sĂş vhodnĂŠ aj slivky a viĹĄne, urÄ?ite to neskúťajte s hroznom, jablkami a inĂ˝mi druhmi obsahujĂşcimi veÄža vody. DrobnĂŠ ovocie mĂ´Ĺžete v mrazniÄ?ke skladovaĹĽ aj presypanĂŠ cukrom alebo preliate cukrovĂ˝m nĂĄlevom (najmä pri kyslejĹĄĂ­ch druhoch ovocia). Po rozmrazenĂ­ ich potom mĂ´Ĺžete konzumovaĹĽ v neupravenom stave alebo pridaĹĽ na dosladenie pokrmov a ochutenie kolĂĄÄ?ov. Takto uskladnenĂŠ ovocie spotrebujte do 18 mesiacov. red

Vtip: Pred ĹĄkolou stojĂ­ muĹž s veÄžkĂ˝m bruchom. Z okna sa vyklonĂ­ mladĂĄ uÄ?iteÄžka a pĂ˝ta sa: „ČakĂĄte dieĹĽa?“ A muĹž na to: „Nie, to je od piva!“ William Blake: „NĂĄĹĄ Ĺživot je Ăşsilie a prĂĄca; dokonalĂ˝ oddych nĂĄs oÄ?akĂĄva aĹž v hrobe.“

zdravie

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

TV program piatok

20. 7. 2018

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:45 SladkĂĄ vĂ˝zva 08:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 09:55 Dva a pol chlapa III. 12:05 Monk VIII. 13:55 Kobra 11 XII. 2/10 15:05 SusedskĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 RodinnĂŠ prĂ­pady 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Slunce, seno a pĂĄr facek 22:40 Doktor od jezera hrochĹŻ 01:15 Monk VIII. 02:45 Dobre vedieĹĽ! 03:35 Mama II. 7-8/22 04:20 SusedskĂŠ prĂ­pady

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:20 SUPERMAMA 09:30 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 10:50 ProfesionĂĄli 11:45 ÄŒESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:40 SKUTOÄŒNÉ PRĂ?BEHY 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:35 VĹ ETKO ÄŒO MĂ M RĂ D Hudobno-zĂĄbavnĂĄ ĹĄou so Ĺ tefanom SkrĂşcanĂ˝m, KandrĂĄÄ?ovcami a veselĂ˝mi hosĹĽami. MN 12 2017 22:15 VĹ ETKO ÄŒO MĂ ANDER RĂ D Hudobno-zĂĄbavnĂĄ ĹĄou so Ĺ tefanom SkrĂşcanĂ˝m, KandrĂĄÄ?ovcami a veselĂ˝mi hosĹĽami. MN 12 2017 23:00 Zabite Bobbyho! 01:00 ZopĂĄr nenormĂĄlnych aktivĂ­t 02:40 KRIMI 03:15 POLICAJTI V AKCII JOJ

Pomer obvodu påsu a telesnej výťky

05:40 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:00 HurĂĄ do zĂĄJEDNOTKA hrady 07:30 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 Na cestĂĄch 09:05 ZajtrajĹĄie noviny 10:00 ProfesionĂĄli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 Julie LescautovĂĄ 13:55 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:25 ZajtrajĹĄie noviny 15:10 SlovenskĂŠ hrady objektĂ­vom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:45 Na krok od neba 17:45 Duel 18:10 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:55 GĂłly - body - sekundy 20:30 ÄŒo ja viem 22:05 Cestou necestou 22:35 James Bond 00:35 Na krok od neba 01:30 James Bond: MuĹž so zlatou zbraĹˆou 03:30 Julie LescautovĂĄ

SlovenskĂ˝ plynĂĄrenskĂ˝ priemysel, a.s.     

    

  

  

     

   

hĞadå poskytovateĞov odborných prehliadok plynových kotlov u zåkazníkov SPP

 

BliŞťie informĂĄcie zĂ­skate na www.spp.sk v Ä?asti Upozornenie alebo telefonicky na +421 2 62 62 42 56

17595 Spravcovia kotlov 93x61.indd 1

52-0109

Redakcia Gemersko 0907 887 322

06/07/2018

VĹĄeobecne ako ukazovateÄž obezity a rizikovosti srdcovo-cievnych ochorenĂ­ sa pouŞíva okrem znĂĄmeho BMI (body mass index) aj parameter WHtR, skratka z anglickĂŠho waist-to-height ratio, teda pomer medzi obvodom pĂĄsu a výťkou. Je to ukazovateÄž mnoĹžstva telesnĂŠho tuku u Ä?loveka. VĂ˝poÄ?et je jednoduchĂ˝. NameranĂŠ hodnoty obvodu pĂĄsu sĂş vydelenĂŠ výťkou postavy. Obe miery musia byĹĽ v  rovnakĂ˝ch jednotkĂĄch (v centimetroch alebo v metroch). Hodnota WHtR presahujĂşca 0,5 sa uĹž berie ako kritickĂĄ a hodnota nad 0,6 indikuje veÄžmi vysokĂŠ riziko pre cukrovku, ochorenia srdca a ciev, srdcovĂ˝ infarkt, mozgovĂş prĂ­hodu a ĂşmrtnosĹĽ na tieto ochorenia. BliŞťie upresnenie je moĹžnĂŠ podÄža pohlavia a veku. U  Ĺžien je optimĂĄlna hodnota 0,42 aĹž 0,48. Hodnota nad 0,49 znamenĂĄ riziko nadvĂĄhy a hodnota nad 0,492 zvýťenĂŠ riziko pre prĂ­tomnosĹĽ tuku uloĹženĂŠho v oblasti pĂĄsu a brucha nielen v podkoŞí, ale hlavne aj v útrobĂĄch brucha, medzi orgĂĄnmi. Stav sa nazĂ˝va abdominĂĄlna alebo aj bruĹĄnĂĄ obezita. Pri posudzovanĂ­ BMI je Ĺžena uĹž v pĂĄsme nadvĂĄhy a pri Ä?Ă­sle viac ako 0,58 uĹž v  pĂĄsme obezity ĹĽaĹžkĂŠho stupĹˆa, nazĂ˝vanej aj malĂ­gna alebo morbĂ­dna, Ä?o hovorĂ­ samĂŠ za seba. Pre muĹžov je optimĂĄlna hodnota 0,43 aĹž 11:07 0,52 a riziko je nad 0,53 a zvýťenĂŠ riziko znamenĂĄ viac ako 0,536, kedy je muĹž uĹž v pĂĄsme nadvĂĄhy a ak je hodnota nad 0,63 ide o obezitu ĹĽaĹžkĂŠho stupĹˆa. O zdravo ĹĄtĂ­hlych ÄžuÄ?och hovorĂ­me, keÄ? hodnoty mĂ´Ĺžu byĹĽ aj niŞťie od 0,35 do 0,41 u Şien a do 0,42 u muĹžov. ZväÄ?ĹĄa ide o mladĂ˝ch ÄžudĂ­ s vysokou pohybovou aktivitou. Pre deti do 15 rokov sĂş optimĂĄlne hodnoty 0,46 aĹž 0,51. DĂ´leĹžitĂŠ je nielen vedieĹĽ svoju hmotnosĹĽ a porovnĂĄvaĹĽ si ju, ale poznaĹĽ aj obvod pĂĄsu. Teda okrem vĂĄhy, treba pouŞívaĹĽ aj jednoduchĂ˝ krajÄ?Ă­rsky meter a  vedieĹĽ svoje Ăşdaje. Alebo vnĂ­maĹĽ, Ä?i a ako Äžahko zapneme nohavice alebo sukĹˆu. VĹĄeobecne platĂ­, Ĺže cielenĂ˝ pokles hmotnosti o 1-2 kg zmenĹĄuje aj obvod pĂĄsu o 1 cm. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme – zdravie@regionpress.sk


8 9 7 7 4 9 5 2 8 5

2

6

Škola a extrémy

škola

7 4 5 9 2 1 7 6 1 4 5

4 9

8

iných: odstrániť domáce úlohy, zrušiť predmety, neznámkovať , odstrániť memorovanie, elektronizovať vzdelávanie a iné. To Pracujem v školstve dlho. sú len útržky z trendov, ktoré sa objavujú v diskusiách. Často Som z generácie, ktorá za- od predstaviteľov, ktorí majú s regionálnym školstvom minižila 1989-ty, mám možnosť málnu skúsenosť a tí sa inšpirujú podobnými „reformátormi“. porovnávať „reformy“ školy. Na druhej strane sú pretrvávajúce zastarané spôsoby učenia: Nedávno som čítal článok učiteľský monológ, direktívnosť, štátne učebnice, diktovanie o nápade zrušiť školy. Teraz poznámok, ignorovanie multimédií, doslovné učenie poučiek nehľaďme na sociálne dô- a nielen to. Veľmi škodlivé je to, ak sa do riadiacich pozícií dosledky. Zamerajme sa na ex- stávajú ľudia, ktorí sa demagogicky prikláňajú k prvému či trémnosť tohto názoru. Alebo druhému prístupu. Žiaľ, školstvo je riadené politicky, často bez

odbornosti. Čo s tým? Nezostáva nič iné, ako hľadať strednú cestu medzi klasickým a liberálnym. V situácii, keď sa v školstve vyzná každý, kto dostal vysvedčenie, to bude veľmi zložité. Preto apelujem na všetkých, čo majú možnosť ovplyvňovať školstvo, aby ho konečne zmenili, no zachovali si objektívny prístup a počúvli skúsenosti reálnych učiteľov, nie kadejakých vizionárov či „expertov“. Ak sa k tomu nepristúpi, naše školstvo sa nedostane z marazmu, ktorý sa v ňom za posledných 20 rokov usadil. A vymeniť extrém za iný extrém v konečnom dôsledku pocíti celá spoločnosť. Ján Papuga

05:35 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:00 NOVINY TV JOJ 07:50 Levia hliadka I. 11:00 Dovidenia, stará mama! 20,21 12:10 Hoď svišťom II. 4 13:00 MACGYVER: NOVÉ ČASTI I.: Noticka 4 15:00 Môj manžel je chlpatý pes 17:10 Strašidelný dom 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. Molina, T. DuPont, T. Kebbell, R. Ritchie, R. Coyle, R. Pickup, D. Shah a ďalší. 23:00 10 000 svätých 01:35 Pod palubou v Stredomorí 5,6 03:40 Prvých 20 miliónov je najťažších

06:40 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád 06:50 JEDNOTKA Garfield 07:05 Prasiatko Peppa 07:10 Calimero 07:25 Mickey Mouseov klub 07:50 Bol raz jeden život 08:15 Fidlibum 08:45 Trpaslíci 09:15 Daj si čas 09:45 Škriatok 10:40 Modré kráľovstvo 11:20 Park 11:55 Čo ja viem 13:30 Záhady tela 14:30 Slečna Marpleová 16:15 Manželia z roku dva 17:55 Fetiše televízie 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:30 Záhady tela 21:25 Neskoro večer 22:20 Facka 23:05 Slečna Marpleová 00:40 Manželia z roku dva 02:15 Facka 02:55 Fetiše televízie 03:25 Postav dom, zasaď strom 03:55 Park

05:25 KRIMI 05:55 NOVINY TV JOJ 06:50 Levia hliadka I. 09:00 PRÁZDNINY 6 10:10 Prázdniny pre psa 12:00 Let Fénixa 14:20 Princ z Perzie: Piesky času 16:50 NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Kuriér 4 Francúzsko-čínsko-belgický akčný kriminálny triler. MN 12 2015 E. Skrein, R. Stevenson, L. Chabanolová, R. Bukvic, l. Kudrjawizki, Y. Kolokolnikov, G. Wrightová, N. Lenoirová, W. Yuová, T. Pajkovicová, S. Guesmi, A. Taubman, R. Nock a ďalší. 22:40 Štvanec 00:40 Šanghajský rebel 03:05 KRIMI 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NA CHALUPE

06:10 Šmolkovia 06:20 Bola raz jedna planéta 06:45 Garfield 07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Calimero 07:20 Mickey Mouseov klub 07:40 Bol raz jeden život 08:10 Zázračný ateliér 08:35 Superhrdinovia 09:10 Za mestskými múrmi 10:25 Pobrežie Austrálie 11:20 Slovensko v obrazoch 11:45 Svet v obrazoch 12:30 „Hříšní lidé města pražského“ 14:15 Poirot: Vražda na golfovom ihrisku 16:05 Päť lupičov a stará dáma 17:40 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:30 Ničivé plamene lásky 23:50 Poirot: Vražda na golfovom ihrisku 01:30 Ničivé plamene lásky 1/2

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Ako hlboko sme klesli Politici sa chvália rastom HDP, ľudia viac zarábajú a môžu si kúpiť viac. Napriek materiálnemu vzostupu padáme stále hlbšie. A keď sa zdá, že sme na dne, príde ďalšia demonštrácia grobianstva. Hovorím o spôsobe, akým ľudia komunikujú na verejnosti, na internete a v médiách. Ľudia, ktorí sa nazývajú politikmi, intelektuálmi, ktorí majú privilégium vystupovať v médiách a pôsobiť tak aj na našu mládež. Voči svojim oponentom používajú slová ako psychopat, vyšinutý predátor, debilný veriaci, grázel, zlodej, gauner, pošahanec, idiot a podobne. Urážaním protivníka nebudú naše argumenty silnejšie a nepriblížime sa k pravde. Na dialóg ako keby nebol čas. Kto by sa dnes zdržiaval počúvaním toho druhého? Ľudia sa prekrikujú, každý chce na seba upútať. V hádke máme protivníka, ktorého chceme poraziť, alebo aspoň raniť, ponížiť, či zosmiešniť. V dialógu máme spojenca na ceste k pravde. Naučme sa pozerať na problém očami druhej strany, snažme sa pochopiť, až potom očakávajme pochopenie. Tomáš Akvinský napísal: „Pane, daj mi srdce pokojné, jasné ale bez povrchnosti, zrelé, ale bez chytráctva, horlivé, ale bez túžby robiť sa dôležitým...“  Nie je čas na platónske dialógy Tomáša Akvinského, ktorý vyzýval svojich protivníkov, aby hovorili. Od nich dostával pomoc pred jednostrannosťou, zjednodušovaním a subjektívnosťou. My chceme dnes našich protivníkov umlčať, skáčeme im do reči, nepočúvame, čo hovoria a ani nás to nezaujíma. Lásku k pravde sme vymenili za rýchle a zjednodušené skratky. Úctu k partnerovi sme nahradili bojom, v ktorom sa snaží každý prekričať a premôcť toho druhého. Výsledkom sú narušené vzťahy, nedostatok rešpektu, negatívne emócie, nervozita a vytváranie ďalších konfliktov. Máme oveľa rýchlejšie a dokonalejšie komunikačné systémy, ako naši predkovia. Ale zatvrdli nám srdcia a zhrubol jazyk. Máme prístup k takým informáciám a faktom, ako nikdy v histórii, ale obklopuje nás klamstvo a manipulácia. Bože, ako hlboko sme klesli. Koľko pýchy vidíme každý deň v priamom prenose. A pokora sa skrýva niekde v úzadí. jk

TV program sobota

21. 7. 2018

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Tučniaky z Madagaskaru 07:40 Tom a Jerry 07:55 Olsen Twins: Zábavná cesta a sladkých šestnásť 09:45 Godzilla 12:30 Policajtom proti svojej vôli 14:15 Yes Man 16:20 Tisíc slov 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dospeláci 2 Komédia MN 15 (USA) 2013 A. Sandler, K. James, Ch. Rock, D. Spade, S. Hayeková. 22:35 Toto je raj 00:35 Dospeláci 2 02:30 Toto je raj 04:00 Tisíc slov MARKÍZA

TV program nedeľa

22. 7. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Tučniaky z Madagaskaru 07:25 Scooby-Doo a kráľ škriatkov 08:45 Neuveriteľná cesta kapitána Drakea 10:35 Tisíc slov 12:20 Ňuchač I. 5-6/8 14:50 Hancock 16:50 Slunce, seno a pár facek 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Neľútostný pomstiteľ Akčný film MN 15 (USA) 2010 D. Johnson, B. B. Thornton, T. Berenger, O. Jackson-Cohen, C. Guginová. 22:35 Na odstrel 01:15 Neľútostný pomstiteľ 02:50 Na odstrel 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

JOJ

JOJ

JEDNOTKA

osobnosti regiónov

Maša Haľamová

vyššie školy navštevovala v Martine a v Bratislave, kde aj v roku 1925 zmaturovala. Po maturite pracovala ako úradníčSlovenská poetka a výni- ka vo Vysokých Tatrách, kde žila 30 rokov. Bola vynikajúca močná žena sa narodila lyžiarka a stala sa najmladšou rozhodkyňou na majstrov28. augusta 1908 v Blatnici stvách sveta na Štrbskom Plese v roku 1935. Vydala sa za a zomrela 17. júla 1995 v Bra- lekára Jána Pullmana a vo Vysokých Tatrách žila až do tislave. manželovej predčasnej smrti v roku 1956. Narodila sa v rodine ob- Už ako študentka uverejňovala preklady z ruskej poézie chodníka a vzdelanie zís- v Slovenskom denníku. Vlastnú tvorbu začala publikovať kavala v Martine, Starej v 2. polovici 20. rokov v literárnych časopisoch: Slovenské Pazove (Srbsko-Vojvodina), pohľady, Živena, Elán, tiež v periodikách Nový rod a Mladé

Slovensko. Je autorkou žensky krehkej lyriky, zachytávajúcej prostým, úprimným slovom vzruchy srdca: nenaplnený cit lásky, manželské šťastie, bolesť nad stratou manžela. Okrem ľúbostných motívov stvárňovala dojmy z tatranskej prírody, z cesty do Francúzska a sociálne námety pod vplyvom Jiřího Wolkra. Bola majstrom básnickej drobnokresby, nakoľko dokázala zachytiť v básňach i tie najmenšie záchvevy dievčenskej duše s čistotou a presnosťou, pričom nestrácajú nič zo svojej krehkosti a ľahkosti. Jej dielo bolo preložené do 9 cudzích jazykov. red

tip na výlet

Nová ponuka pre turistov v Slovenskom raji

trasy pre tzv. nordic walking v Stratenskom kaňone a v Stratenskej Píle. „Je to veľmi zaujímavá a vyhľadávaná forma turizmu,“ konštatovala. Cez nový návštevný poriadok sa OOCR púšťa aj do V Slovenskom raji pripra- vyznačenia prvých 100 kilometrov konských trás, ktovili počas leta viacero no- ré budú na severnej i južnej strane Slovenského raja. viniek. Riaditeľka tamoj- OOCR preberá na seba práve značenie tratí v teréne. šej Oblastnej organizácie „Zdvojnásobili sme počet kilometrov cyklistických trás, cestovného ruchu Zuzana sprístupnila sa pre cyklistov napr. Glacká cesta, ktorá Záborská uviedla, že jed- doposiaľ nebola vyznačená. Cyklisti sa veľmi tešia, že nou z nich sú vyznačené majú legálnu možnosť pohybovať sa medzi južnou a

severnou časťou Slovenského raja,“ zdôraznila riaditeľka. Okrem toho v lete posilnili autobusové spoje zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského raja, vďaka rekonštrukcii cesty cez Kopanecké sedlo aj smerom do Stratenej. „To je prvý predpoklad na to, aby sme mohli zjednodušiť prístup a prepojenie dvoch najdôležitejších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji, a to je Podlesok a Dobšinská ľadová jaskyňa,“ dodala Zuzana Záborská. Vlani rokliny a chodníky v národnom parku blízko Spišskej Novej Vsi navštívilo približne 650.000 turistov. red

MVO

Mosty z generačnej chudoby

bo v problematike proaktívnych neziskových organizácií koncom júna v Košiciach. Stretnutie zorganizovalo ETP Slovensko v rámci projektu Karpatská platforma občianskych organizácií. Zámerom tohto workshopu bolo zadefinovať najdôležitejšie oblasti práce na pomoc najchudobnejším spoluobčanom a posilnenie intenzívnejšej spolupráce neziskových organizácií. Platforma je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa venujú problematike generačnej chudoby. Kontaktom pre záujemcov je e-mailová adresa mosty@ ke.etp.sk. red

Mosty z generačnej chudoby je názov novovzniknutej otvorenej neformálnej platformy neziskových organizácií z celého Slovenska, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo

sú najčastejšie Rómovia. „Zakladatelia Mostov z generačnej chudoby sú presvedčení, že táto platforma vytvorí perspektívnu a udržateľnú cestu, ktorá umožní spojiť sily a dosiahnuť tak cieľ – sociálnu inklúziu najbiednejších skupín obyvateľstva na prospech nielen ich, ale celej spoločnosti. Zároveň má za cieľ presadzovať na tomto poli celoplošné riešenia, ktoré povedú k vytvoreniu podmienok pre dôstojný život každého obyvateľa tohto štátu,“ informovala Beáta Hybáčková z organizácie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj. Na založení platformy sa zhodli zástupcovia 14 dlhodo-

Objednávanie plošnej inzercie na číslach 058/732 98 18, 0907 887 322 alebo na: gemersko@regionpress.sk

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu na celom Slovensku


Ľudácka prevýchova

jednotná doktrína - tá postupne prechádzala školami, mládežníckymi organizáciami i pracovným prostredím. Bolo to v rokoch 1938 až Pôvodné pravidlá spoločnosti prestávali platiť. Miesto nich 1939, keď sa pomery v kra- pribúdali nové zákony, v ktorých hrala prím najmä svojvôľa jine začali výrazne meniť. V nadriadených - a kde na odsúdenie mnohokrát stačilo nájsť knihe Ľudácka prevýchova svoje meno v položke „prekážka budovania štátu.“ Slovenpíše autorka, historička Ma- sko sa pomaly pretváralo a s ním aj osudy jeho obyvateľov. rína Zavacká, že myšlienko- Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový pluralizmus mal na Slo- vý životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a vensku čoraz menší priestor. svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manDo popredia sa dostávala želovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň

svet knihy

roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len niečo priznať, aby mala nižší trest. Po prepustení sa na radu osvieteného lekára rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení vypísať. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí. red

Vtip: „Vidíš to okno na piatom poschodí vľavo?“ „Boli časy, keď som tam každý deň posielal tisíc bozkov.“ „A čo, rozišli ste sa?“ „Teraz, tam každý mesiac posielam dvesto eur!“ Plútarchos: „Oddych je korením práce.“

heslo dňa Naberajú odvahu

Práca pre vodičonevj dopravy medzinárod

Týždenník GEMERSKO hľadá na roznos novín počas víkendov spoľahlivého kolportéra na dohodu:

ka

Smútočná spomienka

enka

,

žňavy.

V roku 2018 prinášame pre Vás novinku:

á spomi

spomienka

Smútočn

Ro islav Fábián z a, syn Lad . Ladislav ou spomínajú manžedilknou a svokra s ro a úct . S láskou ou, dcéra Monika s rodin

rok uplynie decembra il Dňa 28. ust avždy op čo nás n žel, vaný man náš milo zať ý otec a otec, star

do 3,5t 0905 527 912

45-0020

/km + 20 € na živnosť 0,08€ tia stá za každých 24h

mi en

Spomeňte si s nami na blízkych a dajte to vedieť aj ostatným, ktorí ich poznali. Podrobnejšie info na tel: 0905 0907915 887039 322

• rimavská sobota centrum•

po

mzda 10,60€ brutto za jeden roznos + príplatky za väčší počet strán novín, a roznos letákov

av

rok ,

ás

info: 0908 979 467 alebo e-mail: distribucia.ge@regionpress.sk

V korupcii mali nateraz na Slovensku mnohí takpovediac na ružiach ustlané. Zdá sa, že časy sa trošičku menia. Národná kriminálna agentúra po zásahu minulú sobotu v Banskej Bystrici zadržala 20 osôb. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky však obvinil celkom 21 osôb zo športovej korupcie. Na svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. Podarilo sa to aj vďaka dlhodobej súčinnosti so Slovenským futbalovým zväzom. Počas policajnej akcie zasahovalo 70 policajtov z NAKA a zo Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku v priestoroch, kde prebiehal seminár futbalových rozhodcov. „Prišli si pre 13 hlavných rozhodcov, asistentov rozhodcov, delegátov futbalových zápasov. Zadržali tiež sedem predstaviteľov futbalových klubov,“ informovala polícia. Akcia súvisela s rozhodovaním na futbalových zápasoch v pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu. „Hlavní rozhodcovia, asistenti rozhodcov a delegáti stretnutí si mali na osobných stretnutiach nechať sľúbiť a následne prijímať úplatky 200 až 1000 eur. Tie mali byť od predstaviteľov futbalových klubov za ovplyvňovanie výsledkov futbalových zápasov. Mali tak zabezpečiť výhry vybraným klubom,“ priblížila polícia. Za zločin hlavným rozhodcom, asistentom rozhodcov a delegátom hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov a za prečin predstaviteľom futbalových klubov na jeden až päť rokov. „Ako sme už viackrát deklarovali, naším prvoradým záujmom je, aby bol akýkoľvek relevantný podnet na manipuláciu futbalových stretnutí dôkladne vyšetrený, a aby zo záverov vyšetrovania boli vyvodené primerané dôsledky, či už v rovine civilnej, alebo športovej,“ uvádza SFZ v stanovisku na svojom webe. Podrobnejšie sa SFZ k aktuálnej kauze vyjadrí po prijatí oficiálnej správy od NAKA prostredníctvom svojej oficiálnej stránky www.futbalsfz.sk. Dovtedy sa k tomuto prípadu nebude vyjadrovať. Zostáva iba dúfať, že od maličkých rybičiek a takzvanej ľudovej, prízemnej korupcie sa raz zraky vyšetrovateľov dvihnú vyššie a  začne sa zametať na vysokých poschodiach. Lebo platí – špina sa zmetá zvrchu, nie zospodu. red


Ä?Ă­slo 28 / 13. jĂşl 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

PRIJMEME NA TPP NĂĄstup ihneÄ?

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

PrĂĄca v ÄŒR

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ tQPOVLZBKQSFNVäPWPQBUSPWBUFÇĽPW

-MonttĂĄĹžny y praco ovnĂ­k -ElekttrikĂĄr -ZvĂĄrraÄ?

BENEFITY a DOCHĂ DZKO OVĂ? BONUS

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

85_0482

0905 775 463 - 0905 867172 0918 607 897

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0046

TEL.: ������������

85-0481

������������������������������ ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������� ���������������������

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

OPERà TOR V�ROBY �������������������� PRACOVN�K V SKLADE ��������������������

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

�������������������������

Raieisen banka: Tatra banka, a. s., odťtepný zåvod Raieisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK Mà LO!

1000 â‚Ź

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIÄŒKA

LEN ZA

15 â‚Ź MESAÄŒNE

, bez poplatkov , mĂĄme pre vĂĄs pĂ´ĹžiÄ?ky aĹž do výťky 30 000 â‚Ź

ZASTAVTE SA EĹ TE DNES V POBOÄŒKE VO VAĹ OM MESTE Viac informĂĄciĂ­ o podmienkach na www.raieisen.sk/1000za15 PrĂ­klad vĂ˝poÄ?tu roÄ?nej percentuĂĄlnej miery nĂĄkladov (RPMN): výťka pĂ´ĹžiÄ?ky: 1 000 â‚Ź, mesaÄ?nĂĄ splĂĄtka: 15 â‚Ź, poplatok za poskytnutie: 0 â‚Ź, poÄ?et splĂĄtok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Ĺ tandardnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celkovĂĄ suma, ktorĂş zaplatĂ­te: 1 440 â‚Ź. 

Infolinka: 0850 850 555 | www.raieisen.sk

32- 0077

�������������������������

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

Gemersko 18 28  
Gemersko 18 28  
Advertisement