Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

gemersko.sk

GEMERSKO

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO č. 20 / 18. máj 2018 / 22. ročník

týždenne do 24 000 domácností a firiem

2-5 2-5 5 5 6 2 1-6 5

PONÚKAME VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE PRE ZVÁRAČOV A KOVOOBRÁBAČOV V CMF SLOVAKIA V ROŽŇAVE

PREDAJ

• ŠTIEPANÉ PALIVOVÉ DREVO NA PALETÁCH • BRIKETY RUF ZA NAJNIŽŠIU CENU

VÝKOPOVÉ PRÁCE MINIBAGROM •DRENÁŽE •KANALIZÁCIA •ŽUMPY •VODOVODNÉ PRÍPOJKY •TERÉNNE ÚPRAVY

Kontakt: +421 58 488 0811 personal@cmf.eu Ponúkaná mzda: od 480 € brutto + 160 € variabilná zložka

www.cmf.eu


... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

PIESTANSKO GEMERSKO

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVĂšCKO týŞdenne do 24 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

ÄŒuÄ?mianska dlhĂĄ 3 , RoĹžĹˆava 058 / 732 98 18 gemersko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

ObjednĂĄvanie ploĹĄnej inzercie na Ä?Ă­slach 058/732 98 18, 0907 887 322 alebo na: gemersko@regionpress.sk

123podlahy.sk DOPRAVA PODLAHY AĹ˝ K VĂ M ZDARMA.

1. KvalitnĂŠ podlahy UĹ˝ 1 2. Ĺ irokĂ˝ vĂ˝ber ROK 2 3. BezkonkurenÄ?nĂŠ ceny NA TRHOUV

SPACEWER, s.r.o., StrojnĂ­cka 20, PreĹĄov-Ĺ irpo, koneÄ?nĂĄ MHD 7, 17

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Vojta 0907 887 322

.20ÂĽ129

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

> revĂ­zie komĂ­nov ku kolaudĂĄciĂĄm RD !IUĂ ]RYDQLHDYOR{NRYDQLH komĂ­nov

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: RoĹžĹˆava, RimavskĂĄ Sobota, RevĂşca, PleĹĄivec, TornaÄža, JesenskĂŠ, MurĂĄĹˆ

!VWURMRYà ĆLVWHQLH zadechtovaných komínov

+ pĂĄrny týŞdeĹˆ: Hnúťża, Hrachovo, Rim. ZĂĄluĹžany, KruĹžnĂĄ, SlavoĹĄovce, Rakovnica, KrĂĄsnohorskĂĄ Dl. LĂşka, Jovice, LipovnĂ­k, Jablonov/TurĹˆou, Hrhov

!ĆLVWHQLHDNRQWUROD komínov

+ nepĂĄrny týŞdeĹˆ: Tisovec, Ĺ tĂ­tnik, DobĹĄinĂĄ, Gem. Poloma, Vlachovo, Gem. HĂ´rka, SlavecVydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

• panelovĂŠ hrobky • urny • ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber hrobov a pomnĂ­kov z prĂ­rodnĂŠho kameĹˆa rĂ´znych tvarov a farieb • obklady krbov

REKOLDGND='$50$

.RQWDNWXMWHQšVYSUDFRYQĂ•FKGÄŒRFK RGKRGGRKRG

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

PonĂşkame bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny! MoĹžnosĹĽ nĂĄkupu aj na splĂĄtky! KrĂĄtka dodacia lehota!

> fasĂĄdne komĂ­ny

NOVà TAXISLUŽBA

NOVà TAXISLUŽBA ZA ĽUDOVÉ CENY É

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk (ULPRQWVUR/XĆLYQš 0LFKDO+XGšĆ

99-0012-1

JĂĄn

KamenĂĄrstvo BrutovskĂ˝

F R É ZO VA N I E a 9 / 2 n . 2 9$ 1 , (

Inzercia:

0902 246 989

• parapetnÊ dosky • kuchynskÊ pracovnÊ dosky

www.kamenarstvobrutovsky.sk KamenĂĄrstvo BrutovskĂ˝ 058/7343 875 Ĺ ďż˝tnickĂĄ 27, RoĹžĹˆava 0905 293 781 brutovsky@centrum.sk 0905 655 541

otvĂĄraciu dobu denne aktualizujme na WWW.ZAHRADNICTVOANTAL.SK

84-0004

regionĂĄlne noviny


redakÄ?nĂŠ slovo

Ivan BroŞík

Jedno prĂĄvo mĂĄme vĹždy A to je prĂĄvo na nĂĄzor. Hoci si to niektorĂ­ naĹĄi spoluobÄ?ania, bohĂĄÄ?i a politici nedokĂĄĹžu ani len pripustiĹĽ, kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ prĂĄvo na Ăşplne vlastnĂ˝ nĂĄzor a ten nĂĄzor mĂĄ taktieĹž prĂĄvo vyslovovaĹĽ bez toho, aby ho v

tom ktokoÄžvek obmedzoval. S jedinou vĂ˝nimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prĂ­pustnĂĄ iba informĂĄcia. AkonĂĄhle ide o komentĂĄr, poznĂĄmku, glosu, fejtĂłn, esej a inĂŠ Şånre, Ä?i uĹž v novinĂĄrskom svete, alebo aj v tom medziÄžudskom, je iba na kaĹždom z vĂĄs/nĂĄs, ako toto prĂĄvo vyuŞívame. Opäż sa vynĂĄrajĂş novĂ­ cenzori a kĂĄdrovĂĄci, ktorĂ­ by toto prĂĄvo chceli ÄžuÄ?om vziaĹĽ. A ak tĂ­ vzdorujĂş, potom stĂşpa agresivita tĂ˝chto umlÄ?iavateÄžov pravdy, nepripustia Ĺžiaden argument, sĂş presvedÄ?enĂ­, Ĺže jedine oni majĂş prĂĄvo na vĹĄeobecnĂş pravdu. Je to smutnĂŠ a je to zĂĄroveĹˆ varovnĂŠ. KaĹždĂ˝ aspoĹˆ troĹĄku demokraticky zmýťĞajĂşci Ä?lovek poznĂĄ Voltaireov vĂ˝-

rok „nesĂşhlasĂ­m s tĂ˝m, Ä?o hovorĂ­ĹĄ, ale do poslednej kvapky krvi budem brĂĄniĹĽ tvoje prĂĄvo povedaĹĽ to“. Treba si ho asi oĹživiĹĽ. A treba to tĂ˝m cenzorom pripomĂ­naĹĽ. Ich Ä?as sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problĂŠm nĂĄĹĄ vĹĄetkĂ˝ch. Ak ju vĹĄak vracajĂş pred tĂ˝ch tridsaĹĽ rokov vedome, ide o poruĹĄovanie zĂĄkonov a rĂşcanie zĂĄkladov krehkej demokracie na Slovensku, Ä?oraz viac dorĂĄĹˆanej zo vĹĄetkĂ˝ch moĹžnĂ˝ch i nemoĹžnĂ˝ch strĂĄn. VeÄža odvahy v presadzovanĂ­ vlastnĂ˝ch nĂĄzorov a veÄža ĹĄĹĽastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan BroŞík

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“ F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

2

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

hobby a ĹĄport

11

bË?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

auto-moto/inĂŠ

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

bË?

Ä?Ă­sla rubrĂ­k auto-moto/predaj 1 auto-moto/inĂŠ 2 byty/predaj 3 byty/prenĂĄjom 4 domy/predaj 5 pozemky/predaj 6 reality/inĂŠ 7 stavba 8

domĂĄcnosĹĽ 9 zĂĄhrada a zverinec 10 hobby a ĹĄport 11 deĹĽom 12 rĂ´zne/predaj 13 rĂ´zne/inĂŠ 14 hÄžadĂĄm prĂĄcu 15 zoznamka 16

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt?

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYbSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXbVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP GE 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, GE zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.


5

zdravie

MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

S FABIOU EXTRA VYHRà VATE 15:0 ��������������������������������������

PreÄ?o je dĂ´leĹžitĂ˝ obvod pĂĄsu Obvod pĂĄsu je Äžahko merateÄžnĂ˝ parameter. Je aj ukazovateÄž moĹžnosti srdcovocievnych ochorenĂ­. Ak sa tuk hromadĂ­ v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. StĂşpajĂşci obvod okolo brucha mĂ´Ĺže skrĂĄtiĹĽ Ĺživot aĹž o 20 rokov. Najprv je pozorovanĂŠ zhromaĹžÄ?ovanie tuku v podkoŞí, postupne vznikĂĄ okolo brucha „pneumatika“, sĂşbeĹžne sÂ Ĺˆou sa hromadĂ­ tuk aj v útrobĂĄch – okolo bruĹĄnĂ˝ch orgĂĄnov, dochĂĄdza k stukovateniu peÄ?ene – steatĂłze, podĹžalĂşdkovej ŞĞazy, obliÄ?iek. Tukom obalenĂŠ orgĂĄny nedokĂĄĹžu sprĂĄvne pracovaĹĽ. Riziko je väÄ?ĹĄie, ako keÄ? je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. ĂštrobnĂ˝ tuk je inĂ˝ ako podkoĹžnĂ˝. Je viac hormonĂĄlne aktĂ­vny. VyluÄ?uje mnohĂŠ lĂĄtky, ktorĂŠ sĂş ĹžiaÄž priamo spúťżaÄ?om srdcovĂ˝ch ochorenĂ­ OvplyvĹˆujĂş hladinu tukov, cukru, inzulĂ­novĂş rezistenciu. Ä˝udia so ĹĄirĹĄĂ­m pĂĄsom, Ä?i hrubĹĄĂ­m driekom zomierajĂş ĹžiaÄž skĂ´r. Ako meraĹĽ pĂĄs? Meranie sa robĂ­ vo výťke prirodzenĂŠho pĂĄsu, ktorĂ˝ sa nachĂĄdza nad pupkom. Pri Ăşklonoch na stranu, zĂĄhyb, ktorĂ˝ sa vytvorĂ­, je prirodzenĂĄ lĂ­nia pĂĄsu. NĂĄjdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. NormĂĄlne dĂ˝chajte. KrajÄ?Ă­rsky centimeter umiestnite do stredu medzi tĂ˝mito bodmi a obtoÄ?te ho okolo pĂĄsu. Skontrolujte svoje meranie. ZistenĂŠ Ä?Ă­slo je obvod pĂĄsu. 80 cm je hornĂĄ hranica ideĂĄlneho obvodu pĂĄsu u Şien, 94 cm u muĹžov. S pribĂşdajĂşcimi centimetrami veÄžmi stĂşpa riziko vysokĂŠho krvnĂŠho tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. TĂĄto hodnota je bez ohÄžadu na výťku a vek. Riziko je vyĹĄĹĄie, keÄ? okrem väÄ?ĹĄieho obvodu v oblasti pĂĄsu, je v krvi zvýťenĂĄ hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pĂĄsu nie je len na urÄ?enie konfekÄ?nej veÄžkosti obleÄ?enia, ale je Äžahko zistiteÄžnĂ˝ ukazovateÄž prognĂłzy. Preto, ak prekraÄ?ujete tieto hodnoty, treba sa pustiĹĽ do boja. NaprĂ­klad prejsĹĽ 10 000 krokov denne, alebo 3 krĂĄt 10 minĂşt rĂ˝chlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutĂ­m netreba vĂĄhaĹĽ, lebo vnĂştrobruĹĄnĂ˝ tuk metabolicky ĂştoÄ?Ă­ na prognĂłzu Ä?loveka. RacionĂĄlna strava je samozrejmou sĂşÄ?asĹĽou opatrenĂ­. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyÄ?ajne znamenĂĄ aj zmenĹĄenie obvodu pĂĄsu o 1 cm. MUDr. Adriana IlavskĂĄ, PhD., MBA vaĹĄe otĂĄzky k tĂŠme – zdravie@regionpress.sk

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

BONUS EXTRA

�����

1 340 â‚Ź

Kombinovanå spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA FABIA EXTRA: A: ����������������������������������������������������������������������� ��

ŠKODA FABIA EXTRA Mà VO V�BAVE VŠETKO: >������������������������������������� >������������������� >����������������� > Tempomat >������������������������������������������� >�������������������������������� >����������������������������������������� >���������������������������������������������������

>���������������������������������� >������������������������� >����������������������������� >���������������� >������������������ >��������������������� >������������������������

skoda-auto.sk �����������������������������������������

!          " $$ #   " ! #  # 

   32-0060

4

prĂĄvnik radĂ­

�����������������

3 6

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7


5 Úvodník

Ing. Mária Zemčíková

Klimatizácia

Názov tovaru

Hrúbka Cena v mm s DPH/m2

50OSB10 OSB 2500x1250x10 mm

10

50OSB12 OSB 2500x1250x12 mm

12

50OSB15 OSB 2500x1250x15 mm

15

50OSB18 OSB 2500x1250x18 mm

18

50OSB22 OSB 2500x1250x22 mm

22

50OSB25 OSB 2500x1250x25 mm

25

4,064 € 4,640 € 5,792 € 6,944 € 8,512 € 9,248 €

Realizujeme STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

Dovoz zdarma

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO

Mobil: 0948 300 988

61-0109

Kód tovaru

94-0090

OSB3 KRONOSPAN hladká Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2

Počas horúcich letných dní sa už ani v našom zemepisnom pásme nedá zaobísť bez chladenia obytných miestností. Ak uvažujeme o kúpe klimatizácie, pre správny výber musíme brať do úvahy viacero faktorov. Trh ponúka množstvo chladiacich zariadení od najlacnejších mobilných ochladzovačov vzduchu až po zložité klimatizačné jednotky, schopné nielen chladiť, ale aj vykurovať. Aby sme sa rozhodli správne, najprv si treba uvedomiť, čo od tohto zariadenia očakávame. Výber klimatizácie ovplyvňuje v akom dome bývame, či ide o rodinný alebo bytový dom, či o výškovú viacposchodovú budovu, alebo iba nízky niekoľkopodlažný objekt. Ďalej nám musí byť jasné, ktorú miestnosť, prípadne viaceré priestory potrebujeme klimatizovať, či chceme pohodu v spálni alebo v obývačke. Výkon klimatizačnej jednotky sa navrhuje aj vzhľadom na podlahovú plochu a svetlú výšku miestnosti, jej orientáciu na svetové strany, veľkosť ochladzovaných plôch. Ďalej rozhoduje teplota, ktorú chceme v priestore udržiavať, ale aj počet ľudí, ktorí sa tam bežne zdržiava. Ak sme sa rozhodli pre klimatizáciu, nepomýľme si ju s ochladzovačom vzduchu. Klimatizácia má vlastný obeh s chladiacou kvapalinou, pri ochladzovačoch dochádza k znižovaniu teploty vzduchu odparovaním vody, následkom čoho sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti a efekt chladenia sa stráca. V princípe môžu byť klimatizačné jednotky mobilné alebo pevne namontované. Najmä pri dodatočnom zabudovaní pevných jednotiek vzniká čiastočný problém pri potrebe určitých stavebných úprav. Pevná klimatizácia môže byť inštalovaná centrálne – jedna pre všetky miestnosti, alebo do každej klimatizovanej miestnosti dáme samostatnú jednotku s menším výkonom. Druhý variant je drahší. Mobilná klimatizačná jednotka je síce lacnejšia, ale nedokáže ochladiť celú miestnosť, pretože odvádzané teplo miestnosť opäť ohrieva. Jej vypnutím sa účinok chladenia ihneď stratí. Pri rozhodovaní je veľmi dôležitá aj hlučnosť zariadenia, ktorá by nemala prekročiť 35dB. Pri 50dB sa už dostávame na úroveň umývačiek riadu, čo je pre spánok nevhodné. No a neposledným kritériom je spotreba energie, ktorú ovplyvňuje výkon chladenia, ale aj systém chodu. Klimatizačné jednotky zaradené do triedy A so systémom ON/OFF majú vyššiu spotrebu ako zariadenia s inverterom, u ktorých sa výkon kompresora dá plynule regulovať. Nevyberajme si ani podľa „zvučnej“ značky ani podľa ceny. Nechajme si poradiť od odborníka, ktorý nám navrhne pre naše potreby ten najvhodnejší model.


Bohatstvom k poctĂĄm a pĂ˝che VidĂ­m ich ako sa snaĹžia. ZaÄ?Ă­najĂş uĹž ako malĂŠ deti – zapĂĄÄ?iĹĽ sa pani uÄ?iteÄžke, sprĂĄvne odpovedaĹĽ, dostaĹĽ pochvalu alebo dobrĂş znĂĄmku. Pekne sa obliekaĹĽ, presvedÄ?ivo rozprĂĄvaĹĽ a dosahovaĹĽ ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrĂ­k, po ktorom nĂĄs od maliÄ?ka uÄ?ia liezĹĽ: 1. MaĹĽ svoje individuĂĄlne ciele, sledovaĹĽ svoje ĹĄĹĽastie a dobro. 2. Potreba maĹĽ, vlastniĹĽ, konzumovaĹĽ a kompenzovaĹĽ si tĂ˝m niekedy vlastnĂş neistotu a prĂĄzdnotu. 3. PostupovaĹĽ v spoloÄ?enskom rebrĂ­Ä?ku smerom hore. 4. PreukazovaĹĽ svoj status cez spoloÄ?enskĂŠ symboly – funkcia, majetok, titul, obleÄ?enie. 5. ZvnĂştornenie vonkajĹĄĂ­ch statusov, pocit vĂ˝nimoÄ?nosti a dĂ´leĹžitosti. 6. Delenie ÄžudĂ­ na „celebrity“, ktorĂŠ stoja na vrchole rebrĂ­Ä?ka a neschopnĂ˝ch „chudĂĄkov,“ ktorĂ­ zostali dole. 7. SúżaĹž, ktorĂĄ ÄžudĂ­ Ĺženie na rebrĂ­ku smerom „hore“ a Ăşspech druhĂ˝ch sa pre nich stĂĄva ohrozenĂ­m. 8. PresvedÄ?enie, Ĺže hore je bezpeÄ?ie a ĹĄĹĽastie a dole neĂşspech a bieda, vtlĂĄÄ?anie tohto spĂ´sobu myslenia deĹĽom a Ä?alĹĄĂ­m generĂĄciĂĄm. 9. VznikĂĄ pyramĂ­da, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivĂ˝ch poschodiach, vedomĂŠ udrĹžiavanie „tĂ˝ch dole“ v nevedomosti a zĂĄvislosti na „tĂ˝ch hore.“ 10. VĂ˝sledkom tohto vĹĄetkĂŠho sĂş boje, nedĂ´vera, strach, frustrĂĄcia a osamelosĹĽ. Sv. IgnĂĄc z  Loyoly hovorĂ­ o nepriateÄžovi Ä?loveka takto: „Najprv pokúťa ÄžudĂ­, aby chceli bohatstvĂĄ, ktorĂŠ nĂĄsledne vedĂş k mĂĄrnej svetskej slĂĄve. Tie Ä?asto vedĂş k  prehnanej pĂ˝che, ktorĂŠ je brĂĄnou k  ostatnĂ˝m neprĂĄvostiam.“ Jezuiti tĂşto deĹĄtrukciu Ä?loveka vyjadrujĂş jedinou vetou: „Bohatstvom k poctĂĄm a pĂ˝che.“ rebrĂ­Ä?ek? Predstavte si cestu smerom dole. NemĂĄm na mysli Ăşpadok ďŹ rmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. HovorĂ­m o oslobodenĂ­ sa od majetku a vĹĄetkĂŠho, Ä?o nĂĄs nĂşti liezĹĽ niekam, bez jasnĂŠho zmyslu. AkĂŠ krĂĄsne a oslobodzujĂşce je uvoÄžnene schĂĄdzaĹĽ dole, a  stretĂĄvaĹĽ tĂ˝ch, Ä?o sa trĂĄpia ĹĄplhanĂ­m nahor. ZbavovaĹĽ sa zbytoÄ?nostĂ­, odkladaĹĽ masky, pozĂ­cie a tituly, hovoriĹĽ len to, Ä?o je potrebnĂŠ a  nie, Ä?o chcĂş od nĂĄs poÄ?uĹĽ. To je tĂĄ sprĂĄvna cesta – zhora nadol. Od pĂ˝chy, moci a pĂ´ct ku skutoÄ?nĂŠmu bohatstvu, v ktorom uĹž nemusĂ­me vlastniĹĽ vĂ´bec niÄ?. jk

KAMENĂ RaSn TVO Helczm A

MEŇ PR�RODNÉHO KA

Z naĹĄej ponuky:

 44  <4  :4  &&#(3&)/!(,%7*)#,A)/@,*)(9%(*+! $. )/2 /'!,-7" O +-#,&/#!'$* O#'/,%7))- ' + *O &)")/! O.?!(!*(!

roba a predaj spracovanie, vĂ˝

â&#x20AC;˘ panelovĂŠ hrobky, pomnĂ­ky, hroby â&#x20AC;˘ urnovĂŠ schrĂĄnky â&#x20AC;˘ obklady krbov, parapety â&#x20AC;˘ pracovnĂŠ dosky, ...

65<;

PrerĂĄbame starĂŠ betĂłnovĂŠ hroby na NOVĂ&#x2030; Ĺ˝ULOVĂ&#x2030; za VĂ?HODNĂ&#x2030; CENY! ... aj atypickĂŠ rozmery

*.)*&"#*$ $ /3$2'!'# !"! &!'!! , ).%"#!$, !'/#$&(!"(.-!&(),-#&&#(3,*,% )*+! '!-.,*+7/23 $-!'!,-)/%-)+)',(!"(.-!>(),A ("7 3 )-!1-.,*+7/2./!=-!/8!  4 45 #$%- (! %% *$ '*&/)$ +$/20 +"! ( !#*,!"#*'  &%1 !$% 000&&#(3,*,%/!+!$(!*)(.%)/!%)((#!

52-0072

Prof. JĂĄn KoĹĄturiak

ROĹ˝Ĺ&#x2021;AVA, GemerskĂĄ 581 (Ä?asĹĽ BAK - za autosalĂłnom Hyundai) TORNAÄ˝A, CintorĂ­nska

Kontakt: 058 / 733 15 72 â&#x20AC;˘ 0908 446 600 â&#x20AC;˘ 0905 451 073

helczman@centrum.sk

www.kamenarstvohelczman.sk

PrĂĄca pre vodiÄ?ovj dopravy medzinĂĄrodne na ĹživnosĹĽ 0,07â&#x201A;Ź/km

Realizujeme OPRAVY

do 3,5t

0905 527 912

t ĹĄkrabancov, preliaÄ?in t poÄ?iatoÄ?nej hrdze t poĹĄkodenĂŠho laku

0940 733 544 0950 515 302

EXPRES

LAKOVĹ&#x2021;A

Expres lakovĹ&#x2C6;a Ĺ afĂĄrikova 445/120 048 01 RoĹžĹ&#x2C6;ava

Âť KarosĂĄrske prĂĄce Âť PoistnĂŠ udalosti

PRIJMEME

OPERĂ TOROV/KY VĂ?ROBY 4 EUR/HOD BRUTTO

OBSLUHA CNC STROJOV 5EUR/HOD BRUTTO 73Ç&#x2014;/Č&#x2DC;,3Ă&#x;!, 6EUR/HOD BRUTTO

ACQRMTLÄ&#x17E;Ă?NPÄ&#x2122;QNCTMI Ă?S@WRMT?LGC Ă?RÄ&#x17E;ƢBCLLhĂ?XÄ&#x2013;JMFW

0908 265 925 - 0911 485 358 r.katrinak@rkrecruitment.sk

85_0333

hlavu hore!

OBSLUHA LISOV - Ä&#x152;R nĂĄstupnĂŠ platovĂŠ podmienky od 105 do 130 kÄ?/ hod.

poskytujeme zĂĄlohy, prĂĄca je pre pĂĄry prac. doba 8, 10, 12 hod. nad 200 hod mesaÄ?ne ubytovanie zdarma

pracovnĂĄ zmluva prac. odev zabezpeÄ?enĂ˝ je nutnĂ˝ vĂ˝pis zo zdravotnej karty TEL.:

0949 300 345

61_0028

7

9 6 1 4 3 4 8

v mesiaci nasledujĂşci po mesiaci, v ktorom bola vĂ˝poveÄ? doruÄ?enĂĄ zamestnĂĄvateÄžovi. PokiaÄž by ste poÄ?as vĂ˝povednej doby nepriĹĄli do prĂĄce, za predpokladu, Ĺže mĂĄte v pracovnej zmluve tĂşto situĂĄciu oĹĄetrenĂş, mĂ´Ĺže od vĂĄs zamestnĂĄvateÄž ĹžiadaĹĽ peĹ&#x2C6;aĹžnĂş nĂĄhradu vo výťke priemernej mesaÄ?nej mzdy. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

ei

3 2

Ak by vĂĄm chcel daĹĽ zamestnĂĄvateÄž vĂ˝poveÄ?, musĂ­ reĹĄpektovaĹĽ ustanovenia ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce o zĂĄkaze vĂ˝povede. ZĂĄkaz vĂ˝povede sa vzĹĽahuje na rĂ´zne ĹživotnĂŠ situĂĄcie a skutoÄ?nosti, kedy sa zamestnanec nachĂĄdza v tzv. ochrannej dobe. Jednou z tĂ˝chto situĂĄcii je aj trvanie prĂĄceneschopnosti. ZĂĄkaz vĂ˝povede poÄ?as trvania PN sa vĹĄak nevzĹĽahuje na zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podaĹĽ vĂ˝poveÄ? poÄ?as ochrannej doby, mĂ´Ĺže tak urobiĹĽ a uplynutĂ­m

vĂ˝povednej doby dĂ´jde ku skonÄ?eniu pracovnĂŠho pomeru. UvĂĄdzate, Ĺže by ste radĹĄej ukonÄ?ili pracovnĂ˝ pomer ihneÄ?. Rozhodnutie bude vĹĄak na vaĹĄom zamestnĂĄvateÄžovi, Ä?i bude sĂşhlasiĹĽ s takĂ˝mto postupom. K uzavretiu dohody totiĹž nemoĹžno ani jednu zo strĂĄn nĂştiĹĽ. PoĹžiadajte svojho zamestnĂĄvateÄža o uzavretie dohody o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru k urÄ?itĂŠmu dĂĄtumu. Ak vyjadrĂ­ svoj nesĂşhlas, bude nutnĂŠ aby ste podali vĂ˝poveÄ?. Po podanĂ­ vĂ˝povede VĂĄm bude plynúż vĂ˝povednĂĄ doba. VĂ˝povednĂĄ doba zaÄ?ne plynúż prvĂ˝m dĹ&#x2C6;om

,kor

9 6

pokraÄ?ovanie

p imo

4 3 8 2 4 1

2 7 2

PrĂĄvnik radĂ­

kne

3 8

7

4

45-0020

6

7


psychológ radí

Problémy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner má 5 ročnú dcérku, ktorú spolu vychovávame, keďže žije s nami. Všetko bolo v  poriadku,   až kým ma nezačala jej biologická Mgr. Renáta matka pred malou ohovárať. Je Botková mi z toho ťažko, pretože pociťu-

jem zmenu správania voči mne zo strany malej. Neviem aký postoj mám zachovať?“ Je to veľmi náročná situácia, ktorá si vyžaduje nemalú dávku rešpektu a trpezlivosti, pretože bez toho sa ďaleko pohnúť nedá. Rola matky je v živote každého z nás nesmierne dôležitá, nech už je realita akákoľvek. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že rolu matky už v živote partnerovej dcérky zastáva niekto iný.  Vaša rola v jej živote by mohla byť úplne iná. Môžete byť jej priateľkou, ktorej sa dá s čímkoľvek zdôveriť, spriaznenou dušou, ktorá sa ju vždy snaží pochopiť, alebo „vychovávateľkou“, ktorá ju môže naučiť rôznym veciam... Ak toto bude zrejmé všetkým stranám,

verím, že to môže priniesť úľavu od strachu, ktorého vnímam, že aktuálne je okolo vás mnoho. Strach má totiž rôzne podoby. Môže byť ukrytý aj za vašim hnevom, či sklamaním, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcérky. Aj reakcia samotného dievčatka v sebe odráža určité pocity strachu, nakoľko môže napodobňovať reakcie svojej mamy. Situácii by mohlo dopomôcť aj spoločné stretnutie, kde by ste mali priestor, sa všetci otvorene porozprávať o celej situácii, svojich pocitoch, postojoch a tým celú situáciu zmierniť. Dcérka a jej ďalšie fungovanie by jednoznačne malo byť na prvom mieste. Prajem hlavne veľa šťastia a dávku trpezlivosti. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Premiér na mítingu vraví občanom: „My chceme len vaše dobro!“ Občania: „Ale my si ho nedáme!“ A. P. Čechov: „Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on teba.“

tradície

na Slovensku

Rozbehli sa nám po Slovensku hody

e ch u a na vlnách úsp vezieme s OPERÁTOR VÝROBY Práca v trojzmennej prevádzke, mzda 3,5315€/hod., teplá strava je zabezpečená v areáli spoločnosti 90€ variabilná zložka mesačne, polročné bonusy, doprava z Rožnavy do Košíc a spät zabezpečená zadarmo.

 

grejtakova@arios-hr.sk 0948 003 126 pacutova@arios-hr.sk 0917 104 443

27-0003-10

PRACOVNÁ PONUKA v Košiciach

na LKW (C+E) na regionálnu prepravu 0903 765 764

Hľadáš si stabilnú prácu v strojárskej spoločnosti? Táto ponuka je práve pre Teba. Pracuj v rakúskej spoločnosti v priemyselnom parku Kechnec (pri Košiciach)

BRAMI PLUS, s.r.o.

Obsadzované pozície:

CHCETE PRACOVAŤ V NEMECKU NA NEMECKÚ PRACOVNÚ ZMLUVU?

Zámočník - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), znalosť výkresov, rovnanie plameňom

Spoločnosť Brami Plus Vám ponúka prácu v Nemecku u renomovanej potravinárskej nemeckej firmy, ide o trvalý pracovný pomer. PONÚKAME:

Pracovník s odbornou praxou v našom odbore:

Hod. mzda bez príplatku: 3,50 eur

Hod. mzda bez príplatku: 5,00 eur

Hod. mzda s príplatkom: 5,33 eur

Hod. mzda s príplatkom: 7,13 eur

Ponúkame: prácu v stabilnej strojárskej spoločnosti s dlhodobou tradíciou a perspektívnym výrobným programom, zodpovedný prístup k zamestnancom, motivujúce finančné ohodnotenie

tel.: +421908257036 mail: bramiplus.sro@gmail.com

V prípade záujmu nás kontaktujte: tel.č.: 055/72 61 503, 055/72 61 572 e-mail: ludmila.revesova@kuenz.com ¦ michaela.sopkova@kuenz.com 37-0035

www.kuenz.sk ¦ www.topzvarac.sk

ELEKTRIKÁRI INŠTALATÉRI Dlhodobé a krátkodobé projekty na živnosť - NEMECKO

-

+421 903 647 587

Odmena 17 - 18,50 Eur/hod. Práca na turnusy Možnosť práce nadčas + soboty Zabezpečenie prac. oblečenia Prihlásenie na úradoch v Nemecku

87-0082

+421 904 777 758

POŽADUJEME:

-žiadne vstupné poplatky -chuť pracovať -trvalú prácu na nemeckú zmluvu -dobrý zdravotný stav -výhodné platové podmienky min 9,27 eur/hod -vek do 57 rokov -daňové bonusy v Nemecku -schopnosť pracovať na smeny -ubytovanie zabezpečené -cesta do Nemecka aj do práce zabezpečená Viac info Vám poskytnú -nemecký jazyk nie je potrebný naše pracovníčky -príplatky za nadčasy, nočné, soboty, nedele, sviatky -poskytujeme zalohy po odpracovani 2 tyzdnov -rodinné prídavky v Nemecku po odpracovaní 3 mesiacov

Hodinová mzda:

79-0096

Zvárač - základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (ZM1–CO2), certifikát zvárača pre proces 135 Pracovník na zaučenie:

15-0117

PRIJMEME VODIČA

Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri príležitosti sviatku patróna chrámu – svätca, ktorému je kostol zasvätený. Tradícia hodov siaha až do stredoveku, keď sa spolu s rozvojom cirkevnej organizácie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patróni jednotlivých chrámov takpovediac časovo rovnomerne pokryli spoločensky prijateľné dátumy v priebehu celého roka. V minulosti bola totiž s hodmi spojená nielen slávnostná hostina, ale najmä veľký, tzv. výročný jarmok. Pravdaže, na jarmok sa schádzali kupujúci a predávajúci zo širokého okolia a stúpol aj počet hostí zblízka i zďaleka. V priebehu 18. storočia, keď sa na Slovensku vplyvom rekatolizácie výrazne oživil mariánsky kult, stavali sa nové chrámy zasvätené Panne Márii, znova sa začalo putovať do starších i nových mariánskych pútnických miest, a tak sa viaceré hodové slávnosti presunuli práve na jesenné mesiace september a október. Čiastočne to súviselo aj s cyklom hospodárskeho života na vidieku – už bolo po žatve, väčšina úrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a burčiak – skrátka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín, takže hostí si bolo možné patrične uctiť dostatkom jedla i vína. Treba však pripomenúť, že dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili viac dní, v minulosti tri a viac, pričom najvýznamnejším časovým úsekom bola práve hodová nedeľa. Na západnom Slovensku sa ujal názov hody, pričom aj Slovania poznali slovo god, ktoré môžeme voľne preložiť ako hostina – čiže hody sa spájali s hostinou a hodovaním. Hody, odpusty, kermeše sa konali – podľa sviatku svätca, ktorému boli zasvätené – najmä na jar, v lete, na jeseň. Asi najmenšiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peši – zároveň to bolo spojené s púťou na hlavnú hodovú svätú omšu, do väčších vzdialeností sa docházalo kočom, vozom, vlakom, autobusom, neskôr aj autom. Na hodovú slávnosť sa chystala celá dedina – ženy vyriadili, vyumývali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domácnosti, v jarných a letných mesiacoch sa vybielil interiér i exteriér domácností, všetko sa ligotalo čistotou. Zdroj: Katolícke noviny autorka je etnologička Katarína Nádaská (krátené)


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

Ĺ&#x2C6;ovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂ&#x2C6;IBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂ&#x17E;TLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂ&#x17E;TLBäJWOPTǸ

 www.daka.sk

280 â&#x201A;Ź 159 â&#x201A;Ź

37-0032

EM

PRACOVN�K V SKLADE �������������������� ������������������������������ OPERà TOR V�ROBY �������������������� ELEKTRIKà R ��������������������� �������������������� ��������������������� OBSLUHA CNC ����������������� ���������������� ���������������������� �������������� ����������������������

������������������

ElektrikĂĄri,

PRIJM

���� E PRACOVN�KOV ���� ����� (PRà C A V EL � EKTRO V�ROB ���� E) ���� ���� ���� ����

TPP br ����� igåda ������ � 0905 867 1 72 0917 650 0 ������� 18 ������� ��

��� ������� ������ �����

�������

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci

pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â&#x201A;Ź/hod.

variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â&#x201A;Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk ������������������������ info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k info@konstrukter.sk

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Preťovskom pre spolupråcu s AIW: a Koťickom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

HonorĂĄr brutto 70 â&#x201A;Ź, 80 â&#x201A;Ź,90 â&#x201A;Ź za 24 hod.

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Gemersko 18 20  
Gemersko 18 20  
Advertisement