Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si Všetko pre Váš lepšie noviny. DOM A BYT 4

... nájdeš, čo hľadáš

3

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

3-5

týždenne do 25 000 domácností a firiem

ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– –Œë‡

“’WŒ:„P¹ ˜•

’뤥ªªëˆ

’‡ë¡ªªë‡

8

www.pozicka.sk

Volajte bezplatne na

0800 155 155

04-0026

č. 14 / 4. apríl 2014 / 18. ročník

Predám tatranský 7.2.2013 10:31:59 profil - brúsený

inz_Pozickaren_ORANZ 2013_infolinka_66x34.indd 1

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad

SECURITY

cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

BERKUT

KURZY SBS

získajte preukaz odbornej spôsobilosti termín kurzu: máj 2014 prihlásiť sa môžete: - osobne - telefonicky - mailom Armádna 779, 049 16 Jelšava 0918 433 321, 058/224551-6 email: info@sbsberkut.sk www.sbsberkut.sk

5

52-0180

gemersko.sk

GEMERSKO

2-3

0907 571 286

ARBORISTIKA Orezávanie a výruby stromov

pomocou horolezeckej techniky

Výškové práce

3 5 6

5-6 2-4 5

GE 14-14 STRANA - 01


odborník radí

3

9

2 8 9 3 4 6 7 2

Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

riadková inzercia

2

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

°Predám nové Televízory,Mobily, Pračky, STIHL motorové pily,kosačky VIKING. Aj na splátky od 10eur/mes.Tel.0915633438 °Predám LED TV 80 až 127 cm uhl. po 10eur mes. A Notebooky Hp rôzne modely aj na splátky vhodné na hry,do školy aj na prácu ako darček Usb kľúč po 10€,mes.dovoz domov 0903752333

nové ponuky, pracujte ihneď

0918 607 897 - 0917 650 018 054/ 48 88 444

Nájsť Vám zamestnanie je pre nás hračka...

ZAROBTE V ČR AŽ 19 000 KČ BRUTTO OPERÁTOR VÝROBY - PLZEŇ

montáž LCD televízorov - nástupný bonus 1 300 Kč ! montáž klimatizácií

11

deťom

12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

RWE-Gas Slovensko - partner rozširuje nové pracovisko v Košiciach a ihneď prijíma

PREZENTÁCIA PRACOVNÉHO MIESTA:

10.04.2014 Rimavská Sobota, Hotel Zlatý býk, 09:30 hod 10.04.2014 Rožňava, Radnica, 12:30 hod

TELEKOMUNIKAČNÝCH PORADCOV Plat 1000 eur, ubytovanie, bezplatné školenie, firemné auto. Aj pre absolventov!

záhrada a zverinec 10 hobby a šport

Hurá slnko, hurá práca!

Zabezpečujeme bezplatné ubytovanie a dopravu zo Slovenska.

80-0060

auto-moto/iné

a niekedy aj nutné použiť radikálne opatrenia. Inak takýto postup nie je potrebný. Na začiatok je vhodné upraviť príjem tekutín na 2,5 až 3 litre vody denne, zvýšiť fyzickú aktivitu (najvhodnejšie je začať obyčajnou chôdzou, prípadne bicyklovaním aspoň na 50 minút denne v jednom kuse), upraviť príjem potravy (často nie je nutné meniť spektrum potravín, stačí zmeniť poradie jedál, veľkosť jednotlivých porcií a skrátiť čas medzi jednotlivými jedlami). Je vhodné zjesť päť až sedem menších jedál počas 24 hodín. Kto mi teda poradí, čo mám robiť? Najlepšie je poradiť sa s lekárom, fyzioterapeutom, trénerom alebo masérom. Bude však veľmi dôležitá Vaša úprimnosť, snaha a spolupráca.

Práca pre Vás voľné pracovné miesta v ČR

občianska

auto-moto/predaj 1

Stačí teda, keď budem žiť aktívne a budem málo jesť? Bohužiaľ nestačí... Každého z nás trápia iné problémy, každý z nás má iné potreby. Z toho následne vyplýva potreba individuálneho prístupu. Pri bezhlavom resp. nesprávnom používaní „univerzálnych“ rád môžeme človeku spôsobiť viac škody ako úžitku. Základom musí byť kvalitná a komplexne odobraná anamnéza. Na jej základe musí terapeut vybudovať systém činností, ktoré je daný jedinec schopný a ochotný vykonávať, pri čo najmenšej zmene jeho doterajšieho životného štýlu. Zmenu je vhodné dávkovať pozvoľna a postupne tak, aby sme človeka neodradili hneď na začiatku jeho snaženia. U niektorých jedincov je možné

Osobný pohovor si dohodnite na tel. čísle 0948 450 380

Kamenárstvo Brutovský Posledné voľné Pracovné miesta, reagujte rýchlo!

Zamestnáme každého Z vás!! PrePlatÍme cestu na Pohovor !

Ponúkame ubytovanie a dopravu do zamestnania zdarma

Ponúkame�bezkonkurenčné�ceny! Možnosť�nákupu�aj�na�splátky!

Miesto výkonu práce Voderady pri Trnave a Galanta (Hľadáme operátorov výroby do elektrotechnického priemyslu)

•�panelové�hrobky •�urny •�široký�výber�hrobov ���a�pomníkov�z�prírodného ���kameňa�rôznych�tvarov�a�farieb •�krátka�dodacia�lehota

kto príde na pohovor teraz, dostane Bonus 50 €

500 - 650 Euro (brutto) Dáme Vám celú hodnotu straných lístkov. Zo stravných lístkov Vám nič nestrhneme!

Ponúkame: prácu na plný úväzok, sociálny program, dochádzkový, výkonnostný bonus, pozičný príplatok, EUROTRADE BONUS, stravné lístky v sume 3€. Príplatky za prácu nadčas 25%, v noci 20%, príplatok prácu v sobotu 50% a v nedeľu <<<--zmeň číslozastrany! 100%. Ubytovanie zdarma, doprava do zamestanania zdarma. Výberové pohovory sú v Galante

GE 14-14 STRANA - 02

AKCIA!� Velký�výpredaj�skladových�zásob, až�25%�zľavy�na�hroby! Platí�do�vypredaja�zásob.

www.kamenarstvobrutovsky.sk Kamenárstvo�Brutovský Štítnická�27,�Rožnˇava 058/734�38�78 0905�293�781 0905�655�541 brutovsky@centrum.sk

23-0085

7 2 3 7 4 8 3 1 7 4 6

Čo je to správny alebo zdravý životný štýl? Na objasnenie týchto pojmov je dôležité v prvom rade vedieť, čo je nesprávne. Musíme identifikovať rizikové faktory. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pokoj, pohodu a zdravie nikomu neprinesie pohodlnosť, lenivosť, či prejedanie sa.

85-0081

8 4 2 6

9

02-0093

6


Právnik radí

JUDr. Maroš Prosman

Ohlásenie živnosti a podnikanie v poľnohospodárstve Dobrý deň, rád by som sa spýtal na informácie týkajúce sa rozšírenia predmetu podnikania v spoločnosti

s ručením obmedzeným o voľné živnosti ako i na možnosť podnikania fyzickej osoby v poľnohospodárstve. Aké kroky je potrebné vykonať za účelom rozšírenia predmetu podnikania? Na základe ktorej voľnej živnosti je možné začať podnikať v poľnohospodárstve? Ďakujem za odpoveď. Ladislav K. Vážený čitateľ, za účelom rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné získať pre vybrané voľné živnosti, o ktoré sa bude predmet podnikania rozširovať, živnostenské oprávnenie. Na prevádzkovanie novej voľnej živnosti musí záujemca (s.r.o.) získať osvedčenie o živnos-

oznava.sk www.knihviazacstvo-r

geodetická kancelária

» VÄZBA NOVÍN a ČASOPISOV » TLAČ a VIAZANIE DIPLOMOVIEK

· geometrické plány

0910 962 781 • 0904 944 082

tenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ uhradiť správy poplatok vo výške 5 € za každú voľnú živnosť. V prípade elektronického ohlásenia voľnej živnosti je ohlásenie bez poplatku. Pred ohlásením živnosti bude súčasne potrebné vydať buď rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným o rozšírení predmetu podnikania, alebo v prípade existencie viacerých spoločníkov v danej spoločnosti uznesepokračovanie na nasledujúcej strane

Ing. Jaroslav PALACKO

· identifikácia parciel a vlastníkov pri obnove poľovných revírov · veľkoformátová tlač jaro.palacko@gmail.com 0903 238 647

Štítnická 23, Rožňava

Prezradíte, akú najväčšiu vylomeninu ste svojim rodičom vyrobili? No prezradím, neustále som sa hrala v otcovom aute na dvore a niekoľkokrát sa mi s ním dokonca podarilo „havarovať“.Nie vždy mal otec zatiahnutú ručnú brzdu... (smiech)

vŕtame bez narušenia okolia a v úzkych malých priestoroch

Koľko ste mali rokov, keď ste otcovi prvýkrát nabúrali auto? Bola som asi šesť, či sedemročná a pamätám si, že som mu vtedy rozbila reflektor.

kontakt: 0907 589 910, marian.imrich26@gmail.com

obnova: eternitových plechových plochých BEZ DEMONTÁŽE

0904 207 597 Pre dôchodcov Veľká jarná akcia, za super ceny! špeciálna zľava! NAJ - STRECHA s.r.o.

Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo a cenová kalkulácia ZADARMO

3

Prvá otázka na rovinu vás zrejme veľmi nepotrápi, pamätáte si ešte, aké ste boli dieťa, či žiačka v škole? Ale to je ťažká otázka, ani neviem, aké som bola dieťa – či dobré alebo zlé, ale v každom prípade som bola veľký výmyselník.

zaručíme vám čistú vodu bez povrchovej vody

od 8,90€ s DPH

Jiří Menzel: „Tvrdá pravda sa hovorí najlepšie, keď je príjemná.“

s kandidátkou EP Dubačovou

VŔTANIE STUDNÍ

materiál - prvotriedna kvalita

Holič sa pýta zákazníka: - Vy ste už u nás niekedy boli? - Nie, tie jazvy mám z povstania.

na rovinu

· zememeračské a mapovacie služby

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

Vtip:

Rozšír svoj maloobchod! Najväčší český výrobca krmív pre psy a mačky KSK Bono rozširuje svoju ponuku na Slovenský trh. Výhodná ponuka na zdvihnutie obratu pre majiteľov Potravín, Drogérií, Chov produktov ako aj obchodov zameraných na domácich miláčikov, ponúka kvalitné produkty za skvelé ceny. Výrobca KSK Bono ponúka kompletný sortiment pre našich miláčikov, v prípade záujmu Vás navštívi náš obchodný zástupca. Info: 0903 553 819

O V T S R Á N E M A K Helczman

spracovanie, výroba a predaj

MEŇA

PRÍRODNÉHO KA Z našej ponuky:

• panelové hrobky, pomníky, hroby • urnové schránky • obklady krbov, parapety • pracovné dosky, ...

Gemerská 581, Rožňava

Prerábame staré betónové hroby na NOVÉ ŽULOVÉ za VÝHODNÉ CENY!

Znamená to, že ste ako dieťa chceli byť šoférom z povolania? No kým som neprišla prvýkrát do divadla, tak mojím snom bolo stať sa tirákom. Prezradili mi o Vás, že Vy na nákladiakoch aj jazdíte, takže sa Vám zčasti tento sen splnil. Dostali ste už za volantom nákladiaka pokutu? Áno, viem jazdiť na nákladnom aute, ale pokutu som zatiaľ nedostala. A ako na Vás reagovali páni policajti, keď Vás zastavili. Nie často vídať za volantom nákladného auta ženu... Už na skúškach po autoškole nastala zaujímavá situácia, skúšajúci policajt sa dosť ošíval, prešľapoval z nohy na nohu, kým nastúpil do auta. Keď som dojazdila, ani vystúpiť nechcel. Spomeniete si ešte, aký bol Váš prvý job a prvý zárobok? Mala som asi 14 rokov a s kamoškou sme poprosili predsedu družstva o brigádu. Číslovali sme nejaké stránky, nedopadlo to najlepšie. A zárobok? Možno to bolo pre obe 500 KČS ( pre mladších československých korún), alebo že by sme si to len želali a bolo to iba 50 korún... Naozaj si to presne nepamätám.

... aj atypické rozmery

(časť BAK - za autosalónom Chevrolet)

kontakt: 058 / 733 15 72 • 0908 446 600 • 0905 451 073

helczman@centrum.sk

www.kamenarstvohelczman.sk

GE 14-14 STRANA - 03

(pokračovanie na ďalšej strane)


9

8

viete, že? 5

6

4 1 2 5 2 6 3 5 8 1 3 9 4 3 2 9 4 9 8 3 9 6

... čo možno nevieme

viete, že? prvé pokusy zostrojiť mechanický vysávač sa datujú od roku 1599? Muselo pretiecť veľa vody, kým škótsky vynálezca Hubert Cecil Booth si dal patentovať v roku 1901 vákuový vysávač. Podobne Američan John Thurman v roku 1899 si dal patentovať vysávač, ktorý sa zmestil na voz ťahaný koňmi. Thurmanov prístroj bol len mechanický, no Boothov mal už aj elektrický motor. Žiaľ, v tej dobe bolo málo domácnosti, ktoré mali zavedenú elektrinu. viete, že? Slovensko „má“ geniálného hudobníka, virtuóza

a kontrabasistu v jednom? Je ním svetovo uznávaný kontrabasista Roman Patkoló (*1982 v Žiline). Na rozvoji jeho talentu mal zásluhy otec, ktorý bol koncertným majstrom a odmalička deti viedol k hudbe. Roman ako 6-ročný začal hrať na husle, v 13-ich mu učaroval kontrabas. Od svojich 15-ich rokov študoval v zahraničí. Z 1. ročníka Konzervatória v Žiline prestúpil hneď na vysokú školu do Mníchova. Ako 18-ročný mal za rok aj 90 koncertov. Roman hovorí plynule 6 jazykmi. V roku 2011 dostal ocenenie za najlepšieho kontrabasistu roka Aida Stucki Award. Mal 25 rokov, keď na Hochschule für Musik und Theater München získal titul profesora. Od roku 2009 je profesorom na Hudobnej

duchovné okienko

Jozef Kozák

Pozornosť sebe V mobilnom telefóne mám rôzne aplikácie. Pretože veľa jazdím, mám tam informácie o doprave a navigáciu. Taktiež som si stiahol tie, ktoré má informujú o športe, politike, dovoľujú mi komunikovať s inými, ale aj viesť duchovný život- modlitby a zamyslenia. No priznám sa, minule som ostal prekvapený. Predstavili mi aplikáciu Spovedné zrkadlo. V duchu som sa zasmial, a zároveň potešil. Tí ľudia sú naozaj vynaliezaví. Hľadajú každú jednu možnosť, ako zarobiť, a niektorí azda aj majú snahu dostať Boha do každodenného života. Stavil by som na mnohé, ale dať ľuďom do mobilu spovedné zrkadlo, to by mi ani nenapadlo. A pritom spytovanie svedomia je dosť dôležité. Veď už svätý František Xaverský povedal: „Spytovanie svedomia si vykonávaj dvakrát denne alebo aspoň raz. Dbaj, aby si to nikdy nezanedbal. Ži tak, aby si viac dával odpočet zo svojho vlastného dobrého svedomia ako zo svedomia iných, pretože ten, kto nevenuje náležitú pozornosť sebe, ako môže venovať náležitú pozornosť iným?“ Výsledok nazerania do nášho svedomia sa pritom dostavuje rýchlo. Pomáha nám stávať sa láskavejšími a tým aj šťastnejšími ľuďmi. Áno, je občas spojené aj s pocitom hanby a výčitkami. Ale tie nie sú tu nato, aby nás deptali, ale preto, aby nám skôr napomohli spoznať ovocie svojich slov a skutkov, ale aj svojej pasivity. Lebo pocit viny je prostriedkom k cieľu, nie koncom príbehu. Poznávam to nielen v okamihu, keď ako kňaz počúvam vyznanie iných, ale najmä vtedy, keď vyznávam svoje hriechy ja sám osobne. Viem, že môj príbeh po nazretí do vnútra nekončí. Naopak, priznanie a odpustenie mi dodávajú chuť robiť veci lepšie a niekedy aj inak. Preto venujem pozornosť sebe, aby som bol pozornejším k iným. Je to ako so sledovaním ručičky na telesnej váhe. Nie vždy nás pohľad na ňu poteší, ale vždy nás pravdivo usmerní. Jozef Kozák, katolícky kňaz

GE 14-14 STRANA - 04

akadémii v Bazileji. Pekný vzor pre malých muzikantov.

viete, že? 1. apríl oslavujeme Svetový deň vtáctva? Tento

dátum nie je náhodný, ale spája sa s príletmi sťahovavých vtákov. Podľa ornitológov je apríl mesiacom, kedy k nám priletí najviac vtákov - až 30 miliónov zväčša priletia do našich končín z Afriky. viete, že? na vápencovej skale sa rozprestiera jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy, národná kultúrna pamiatka Spišský hrad. Skala, na ktorej sa rozprestiera, bola osídlená už v mladšej a neskorej dobe kamennej.


Právnik radí

Podnikanie fyzických osôb v poľnohospodárstve upravuje osobitný zákon o súkromnom podnikaní, pričom v danej veci nejde o podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Poľnohospodársku výrobu vykonáva podnikateľ, ktorý preukáže, že je vlastníkom alebo nájomcom poľnohospodárskej pôdy a ohlási sa príslušnému mestskému úradu, ktorý zapíše túto osobu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov. O zápise do evidencie vydá príslušný orgán samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie. Po obdržaní tohto osvedčenia je potrebné písomne požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla a následne môže sa-

pokračovanie

nie formou zápisnice z valného zhromaždenia. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti bolo doručené za predpokladu všetkých zákonných podmienok. Následne je nutné podať žiadosť o zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Poplatok za podanie návrhu na zápis zmeny je 66,- Eur, v prípade návrhu podaného v elektronickej podobe sa platí znížený poplatok vo výške 33,- Eur.

mostatne hospodáriaci roľník vykonávať poľnohospodársku činnosť. Konkrétnu činnosť z oblasti poľnohospodárstva a lesníctva je možné zapísať ako predmet činnosti i pre právnickú osobu, a to na základe zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy a následného návrhu na zápis predmetu podnikania do obchodného registra.

Vtip: Čo je pre muža úspech? Keď zarobí viac ako jeho žena stihne minúť. Viete, čo je úspech pre ženu? Keď takého muža nájde. H. Ch. Andersen: „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“

JUDr. Maroš Prosman Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Záhradné hadice

5

na rovinu

s kandidátkou EP Dubačovou na pôvodná ce

29,99 €

(pokračovanie z predošlej strany) Odvtedy ste však prešli mnohými „levelmi“, čo považujete za svoj doteraz najväčší úspech? Okrem toho, že som matkou, považujem za úspech vybudovanie Divadla z Pasáže, ktoré má dnes pevnú pozíciu medzi slovenskými divadlami a má svojich nasledovníkov.

-60% Elastické záhradné hadice s nastaviteľnou pištoľou so siedmimi stupňami rozprašovania a adaptérom proti pretekaniu. dĺžka: 7,5 m alebo 15 m

nová cena

11,99 €

Okrem toho, že jazdíte z nákladiakmi, „nabonzovali“mi na Vás , že sa vraj stále usmievate, čím to je? Toto Vám o mne prezradili? Asi aj tuším, kto to na mňa povedal. Bude to tým, že viem, akú silu má v sebe človek a čo dokáže, som taký životný optimista.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Magnetická sieťka na dvere na pôvodná ce

24 €

-70%

Predám 2 izbový byt

7,29 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

27-0051

v Rožňave, ul. Budovateľská, v pôvodnom stave,

nová cena

0908 816 573

MADUX s.r.o.

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

www.madux.sk

Už viac ako 100 000 spokojných zákazníkov. Do 15.04.2014 využite JARNÉ AKCIE! 210x150

240x150

€ ,90

0 9,9

4

12

120x150

15

0 4,9

180x150

150x150

,9 14

0 9,9

0€

€ 1

6

90x230 90x150

€ ,90

84

9

+ ,90

49

Ceny platia pri objednaní montáže.

Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

Ku každému oknu MIKROVENTILÁCIA ZDARMA !!! AKCIA na PROFIL: - 80mm hrúbka za cenu 70mm - Sivé tesnenie ZDARMA ! do 15.04.2014

AKCIA na SKLO: - 30% ZĽAVA na trojsklo - Teplý rámik ZDARMA ! do 15.04.2014

AKCIA na DOPLNKY: - Vonkajšie parapety za 1 € - Siete proti hmyzu za 1 € do 15.042014

AKCIA na SLUŽBY: - Dovoz nových a odvoz starých okien za 1 € - demontáž starých do okien a montáž 15.04. doplnkov za 1 € 2014

Ponúkame 6 komorový profil stavebnej hĺbky 80mm za cenu 5 komorového profilu 70mm

DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X odkúpi NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Vysoká tepelná a zvuková izolácia. Veľké komory s oceľovou výstužou = výborné statické vlastnosti

Vaše staré okná

10,- € za KUS

pri podpise zmluvy

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete! STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

ZDARMA:

LEN U NÁS:

- NAVYŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

VÝHODNÉ PÔŽIČKY

pre všetkých. 0905 639 927

Ako volí analfabet Prezidentské voľby som strávila v Jarovniciach. Je tam najväčšia rómska osada v strednej Európe. Prišli dvaja páni, postavili sa za jednu plentu. Jeden ukazoval tomu druhému, že má urobiť krížik pri Ficovom mene. Bol totiž negramotný. Podľa zákona má volič, ktorý nemôže prečítať hlasovací lístok, právo na asistenciu. Ale určite nie spôsobom, že mu niekto priamo ukáže, koho má voliť. Keď som mužov od seba oddelila, ten

negramotný na zadnú stranu hlasovacieho lístka načarbal v bezradnosti svoj podpis – tri krížiky. Bola voliť aj pani, ktorá mala problém pochopiť veľmi jednoduché otázky a nevedela súvisle povedať jedno jediné slovo. Ostatní Rómovia mi o nej povedali, že nemá potuchy o svete. Aj táto pani počarbala zadnú stranu hlasovacieho lístka. Títo ľudia mohli voliť, mladí Slováci za hranicami nie. Na ďalšej schôdzi parlamentu chcem začať širokú diskusiu o tom, či je naozaj žiaduce, aby ľudia, korí nemajú potuchy o svete, ktorí nevedia čítať a písať, rozhodovali o budúcnosti tejto krajiny.

Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív VD

Lucia Nicholsonová Kandidátka SaS do EP č. 2

www.eurovolby2014.sk

Všetci za Brusel, my za vás!

GE 14-14 STRANA - 05

03-0020

Okná do 7 dní KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, MICHALOVCE Námestie Osloboditeľov 39 (pod Elanom), 0902 085 260. maduxmi@madux.sk , BRATISLAVA Obchodná ulica č.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE) tel. 0907 341 507,

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do europarlamentu? Mám v sebe dva absolútne paradoxné a protikladné pocity – na jednej strane človek dokáže všetko, ale na strane druhej aj ako antitvorca... Ako občianska aktivitstka stále cítim silu a schopnosť ľudí nenechať sa manipulovať a dokázať ovplyvniť veci. Stále verím v otvorenú občiansku spoločnosť, aj v súvislosti s narastajúcim extrémizmom. Ako chcete presvedčiť Slovákov, aby eurovoľby neignorovali? Na tomto pracujem a verím, že na to prídem. Chápem Slovákov, že doteraz boli v tejto súvislosti akýsi „mľandraví“ , nemáme šťastie na europoslancov, ktorí by to ľuďom dokázali vysvetliť, prečo je dobré byť euroobčan, v čom je zmysel.

04-0005

S polyesterovou sieťkou na dvere teraz môžete dýchať čerstvý vzduch a otravný hmyz zostane za dverami. Veľkosť: 100 x 190 cm

Koho považujete za najdôležitejšieho človeka vo svojom živote? To je ťažká otázka – určite je to moja blízka rodina, ale za dôležitých považujem aj svojich blízkych spolupracovníkov.


2 1 6

4

9 8

6 5 3 8

4 9 8 4 5 6 2

myslím si

Rado radí 2 4 6

6 5 9 2 5 1 8

Mgr. Radoslav Gloznek

Rady firmám Poznáte ten pocit, máte vyrobenú grafiku k inzerátu, ten vyšiel a vy očakávate, aké vyvolá reakcie, aký bude naňho ohlas? Dnes si povieme pár slov, ako inzerátu porozumieť a čo od neho môžete očakávať. Dôležité je porozumieť obsahu (textu) akéhokoľvek inze-

rátu a tento obsah vedieť zaradiť do dvoch základných kategórií. Jednu kategóriu tvoria inzeráty typu „byť na očiach, udržiavať sa v povedomí spotrebiteľov“. Druhú kategóriu tvoria inzeráty, ktorých obsahom je vyvolať v spotrebiteľovi okamžitú reakciu vedúcu ku konkrétnej akcii. V angličtine na to existuje názov „call to action“ (prekl. volať po akcii, reakcii). My si ich môžeme zjednodušene pomenovať ako „akcieschopné inzeráty“ Preto, ak si podáte inzerát v štýle: „opravujem hodiny + vaše kontaktné údaje“, ide o inzerát typu byť na očiach. Ak si dáte inzerát v duchu: „hodinárstvo na rohu opravuje tento týždeň hodiny so zľavou

50%“, ide o druhý typ inzerátu. Prvý typ inzerátu môžeme nazvať konzervatívnejším, obsahuje informáciu typu: keď budeš potrebovať opraviť hodinky, vieš, kde nás nájdeš. Pri ňom je obdobie ohlasu dlhšie, niekedy až mesiac a viac po vyjdení posledného inzerátu. Druhý typ je akčnejší a hovorí: ak ich potrebuješ naozaj opraviť, sprav tak teraz, je to výhodnejšie. Tu možno očakávať odozvu okamžite. A nezabudnite, že stále platí pravidlo o správnom načasovaní. Na voskovanie zimných lyží so zľavou 15% vám v auguste len málokto zavolá :o)

Igor Matovič

Trójsky kôň Kiska „Zabuchla som sa. Do Asistenčných služieb SPP.“ Prejdite teraz na Dve Energie od SPP a pribalíme ich aj vám. Spojte si odber plynu s elektrinou. Pri zmluve na 2 roky získate: ∞ elektrinu so zľavou 8 % až na 12 mesiacov ∞ asistenčné služby s nonstop havarijnou linkou pre rôzne poistné udalosti v domácnosti – vždy až do 150 € – prvý rok zadarmo, druhý len za 0,30 € na mesiac Jednoducho kliknite na web alebo zavolajte. Zákaznícka linka SPP 0850 111 363

www.spp.sk

07875 print sirka 189x125.indd 1

GE 14-14 STRANA - 06

27.3.2014 8:37

02-0081

V lete pred dvoma rokmi sa začali úvahy o tom, kto by mohol kandidovať za prezidenta. Vyzýval som politické strany, aby tento post nechali pre čisto občianskeho nezávislého kandidáta. Všetci sa mi smiali. Vraj nech neblúznim, prezident musí byť politik - hovorili všetci - od Figeľa po Freša, od Bugára cez Procházku po Fica. Bol som opäť za blázna. Jasné, že pokušeniu neodolali. Nanominovali si svojich horúcich kandidátov a ako dopadli, je nám dnes už každému jasné. Spoločný kandidát slávnej Ľudovej platformy a Hlinu - Hrušovský získal až 3 percentá, Fico dostal nakladačku. Ja som išiel svojou cestou, robil som Kiskovi kampaň, volil som ho a aj vyhral. A som tomu úprimne veľmi rád. Andrej Kiska svojim úspešným útokom na symbol politickej moci dokázal, že ľudia majú plné zuby štandardných politikov a štandardných politických strán. Dokázal, že ľudia naozaj túžia po prezidentovi, ktorému bude len v prvom rade záležať na ľuďoch a ktorý nebude len ďalšou skorumpovanou bábkou v rukách straníckych sponzorov. Nezávislý Kiska vtrhol do politiky napriek vôli štandardných politických strán, presne tak ako naše hnutie OĽaNO. Opozičné štandardné strany svojim úspechom v prvom kole postavil pred hotovú vec, a ani si nepýtal dovolenie. Pokoril ich a prinútil ich podporiť nezávislosť, ktorou oni tak veľmi preveľmi opovrhujú a z ktorej sa im vlasy dupkom stavajú. A zrazu je tam ako drevený kôň v Tróji. Hrdý, silný a mocný. To je najkrajší fór týchto volieb - jeden podceňovaný obyčajný nezávislý Kiska, dnes stojí nad nimi a bude im kázať. Im, ktorí predsa jediní vedia, ako sa robí politika. Im bude zrazu kázať ten, kto vzišiel z ľudí a nie z nich jediných pravoverných. Úbožiaci. Boj sa však len začína. Teraz Kiska musí všetkým dokázať, že to nebolo márne. Musí dokázať, že nezávislosť a ľudskosť do politiky patria a sú jej korením. Musí dokázať, že len skutočne nezávislý prezident dokáže stáť na strane všetkých slušných ľudí, bez rozdielu koho volili. Keď to svojim rozvážnym a múdrym prístupom dokáže, bude tou najlepšou a najviditeľnejšou živou reklamou na nezávislosť a ľudskosť v politike. Preto mu veľmi veľmi držím palce. Igor Matovič


Sú eurovoľby dôležité?

Politikom veľmi vyhovuje, ak sa ľudia nezaujímajú o veci verejné. Aj v eurovoľbách im ide o to, aby sa medzi nich nedostal niekto, kto im bude pozerať na prsty a nastavovať zrkadlo. Z EÚ k nám idú miliardy eur, ktoré si zaslúžia občiansku kontrolu, inak ich opäť rozkradnú.

Preto sme sa rozhodli dať na kandidátke

priestor čestným a statočným ľuďom

Zostali sme verní presvedčeniu, že ľudí majú zastupovať ľudia a nie hlasovacie stroje, ktoré za pár drobných vymenia svoje svedomie za predsedovo. Z niekoľko stoviek ľudí sme vybrali týchto trinásť. Sú to ľudia, ktorých vstupenkou na našu kandidátku nebola ich stranícka knižka, ktorú ani nemajú, ale ich život. Budú vás dobre zastupovať, môžete im dôverovať. Ručím za nich.

Igor Matovič

1 Mgr. Jozef Viskupič

Spolu s Igorom Matovičom založil hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti s cieľom zabrániť politikom rozkrádať Slovensko. Vyhodnotený ako najaktívnejší poslanec Národnej rady SR v roku 2013. Aktívne háji záujmy obyčajných ľudí. S manželkou Romankou vychováva 2 deti.

2 Mgr. art. Viera Dubačová

Občianska aktivistka, režisérka, bojovníčka proti korupcii, jediná slovenská držiteľka ocenenia Euroobčan roka a Krištáľového krídla za dobročinnosť. 20 rokov sa venuje tým najslabším z najslabších. Založila Divadlo z pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím.

3 Mgr. Oto Žarnay

Učiteľ, ktorý sa nebál statočne postaviť bezpráviu a dovolil si upozorniť na tunelovanie, rodinkárstvo a korupciu v školstve. Za tento jeho záslužný čin sa dočkal odmeny takej slovenskej – z jeho školy ho vyrazili a dnes je bez práce. Držiteľ ocenenia za statočnosť - Biela vrana.

4. Mgr. Branislav Škripek

Evanjelizátor a poslanec NR SR. Záleží mu na tom, aby si ľudia na Slovensku uvedomili, že nesmieme byť ľahostajní, ale o Slovensko sa musíme aktívne starať a rozhodovať o jeho osude. Heslom jeho verejného pôsobenia je slušnosť, spravodlivosť a rešpekt voči Bohu.

5 PharmDr. ThLic. Mária Raučinová

Publicistka, bývalá redaktorka Katolíckych novín a pedagogička, ktorá sa špecializuje na tému ženy s jej špecifikami a vo vzťahu k mužovi. Vo výbore pre rodovú rovnosť zastáva nefeministické pozície.

6 Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Malých a stredných podnikateľov zastúpi odborník naslovovzatý. Prezident asociácie malých a stredných podnikov, ktorý sa dlhodobo špecializuje práve na rozvoj malého a stredného podnikania, dane, odvody a vzdelávanie. Autor rovnej dane a systému licencií pre živnostníkov.

7. Mgr. art. Veronika Remišová, M.A., ArtD.

Odborníčka na Európsku úniu. Desať rokov pracovala priamo v Európskej komisii. Aktívna občianska aktivistka. Absolventka troch vysokých škôl - Paríž, Brusel, Cambridge. Autorka, scenáristka a režisérka.

8 Mgr. Stanislav Daniel

Talent priamo z rómskej komunity. Špecialista na vzdelávanie Rómov. Viacero rokov v tejto oblasti pôsobí v zahraničí, ako napríklad v OBSE. Rómsky problém sami nevyriešime, potrebujeme pomocnú ruku z EÚ.

9 Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.

Uznávaný vedec, pedagóg, lesnícky a krajinný ekológ hľadajúci rovnováhu pri ochrane životného prostredia. Presvedčený, že naše lesy sú slovenské národné bohatsvo európskeho významu. Aktívny športovec.

10 Mgr. Art. Jakub Nvota

Popredný slovenský divadelný režisér pôsobiaci v Radošinskom naivnom divadle, Divadle Jozefa Gregora Tajovského, Mestskom divadle v Žiline, Štúdiu L+S a mnohých ďalších. Zakladateľ Túlavého divadla.

11 Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE

Predseda Klubu mnohodetných rodín. Otec 11 detí. Príklad toho, že pre výchovu detí nie je podstatný počet detí v rodine, ale prístup rodičov. Dlhodobo sa špecializuje hlavne na problematiku podpory rodín.

12 Ing. Michal Kravčík, CSc.

Autor unikátneho protipovodňového projektu hrádzok, ktoré realizovala vláda I. Radičovej v 489 obciach a ktoré veľmi účinne chránia ľudí pred povodňami. Držiteľ viacerých svetových environmentálnych ocenení.

13 Mgr. Maroš Paulini

Tretina mladých ľudí sú nezamestnaní, dve tretiny chcú Slovensko opustiť. V tejto situácii buď ponúkneme mladým budúcnosť, alebo stratíme tú svoju. Talentovaný mladý právnik, dobrovoľník a aktivista.

Eurovoľby 2014 24. mája

Pravda o EÚ:

Čo sú eurofondy?

Eurofondy sú miliardy eur, ktoré nám dáva EÚ za náš vstup. Sú určené na podporu rastu našej ekonomiky, tvorbu pracovných miest, rast životnej úrovne ľudí. Politici u ľudí posilňujú pocit, že to sú akoby cudzie peniaze. Presný opak je však pravdou. Sú to naše peniaze, určené pre ľudí a nie skorumpovaných politikov.

Ako politici eurofondy rozkrádajú?

Ak chcete získať eurofondy, musíte predložiť projekt. Príde za vami chlapík v špičkovom obleku a poviem vám - viem, že chcete eurofondy, „pokúsime“ sa vám ich vybaviť. Napíšeme vám projekt a vy nám za neho zaplatíte 20-50% zo sumy, ktorú dostanete. Ak ponuku príjmete, eurofondy dostanete, ak na špinavú hru nepristúpite, nedostanete. Z pohľadu zákona všetko zákonné, z pohľadu morálky - čisté vydieranie. Ako je to možné? Skutočnými vlastníkmi firiem, ktoré projekty „píšu“ sú naši najvyšší politici, ktorí takto špinavo a skryto rozkrádajú to, čo patrí nám všetkým ... a nerobte si ilúzie, takto to robia všetky štandardné strany a hlavne o tento kšeft im v politike ide.

Vysávače, žiarovky, banány a uhorky Európska únia rada určuje, aké zakrivenie má mať banán alebo uhorka, aby sa mohli predávať v našich obchodoch. Určila, že príkon vysávača bude polovičný. Nezaujíma ju, že budeme vysávať dvakrát dlhšie. Určuje maximálne litre vody na spláchnutie WC. Zrušila klasické žiarovky, vraj pre naše dobro. Tie nové sú však 10krát drahšie. Určuje, že elektrinu máme vyrábať zo slnka, hoci 10krát drahšie ako z ekologického plynu, atď, atď, atď ...

Sex a adopcie homosexuálmi

EÚ presadzuje na školách výuku o sexe aj proti vôli rodičov ako základné právo na informácie o sexualite. Snaží sa nás prinútiť, aby sme umožnili homosexuálom adoptovať si deti. Chce, aby sme na tlačivách používali miesto otca a matky, len rodič 1 a rodič 2. Zvrátené! O sexualite nech učia deti ich rodičia. Matky a otca sa nevzdáme len preto, že po tom túži nejaký chorý európsky úradník! EÚ sa nemá čo starať do čisto našich vecí. Stop!

Naša pôda v cudzích rukách

V rámci prístupových rokovaní do EÚ nás naši politici zradili. Preto od 1. mája si u nás môže kúpiť pôdu ktokoľvek. Úplne v pohode môžeme dopadnúť ako Ukrajina, kde milióny hektárov najúrodnejšej pôdy skúpili Číňania a všetky plodiny vyvážajú do Číny. Viktor Orbán sa nedal a pre Maďarsko výnimku vybavil.

Rovnaký obal, iný obsah

Radi si kupujete výrobky známych značiek? Ak si kúpite tie isté výrobky v susednom Rakúsku a prečítate si na obale ich zloženie, zistíte, že mnohokrát sa líši od zloženia výrobkov kúpených na Slovensku. Prečo často za vyššiu cenu kupujeme horšie výrobky ako naši susedia? Sme občanmi EÚ druhej kategórie?

Vízia hnutia OĽaNO: Ľudské, rozumné a spravodlivé Slovensko

Chceme Slovensko, ktoré už nebude žiť na úkor svojich detí. Chceme Slovensko, z ktorého už deti nebudú musieť utekať za prácou do sveta či hlavného mesta a nechávať doma opustených rodičov. Chceme Slovensko, ktoré si bude vážiť talent a snahu svojich ľudí. Slovensko, kde politici nebudú okrádať svojich voličov a ľudia si budú pred zákonom rovní. Slovensko efektívne, zdravé a sebavedomé, ktoré chráni svoju prírodu, hodnoty a kultúrne dedičstvo. Slovensko, ktoré pomáha svojim núdznym. Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

Čo sme od EÚ čakali?

Viac práce a lepší život. Aká je skutočnosť po 10 rokoch? Práce nepribudlo, diaľnice nie sú, rómsky problém narástol, našich potravín je v obchodoch stále menej a eurobyrokrati sa nám starajú do vecí, do ktorých ich nič nie je. PREČO? Lebo politici vo veľkom rozkrádajú eurofondy, ktoré nám mali pomôcť. Lebo za Slovensko v Bruseli nebojujú odhodlaní ľudia, ale len neschopné bábky v rukách straníckych centrál.

Prišiel čas urobiť poriadok:

1) Zabráňme politikom rozkrádať eurofondy

Z EÚ dostávame pomoc vo forme eurofondov. Ide o niekoľko desiatok miliárd eur určených na dobiehanie Západu - hlavne na vytváranie nových pracovných miest. Naši politici však aj tieto peniaze, určené nám všetkým, vo veľkom tunelujú a „premiestňujú“ do vreciek svojich kamarátov a straníckych sponzorov ... a úradníci v Bruseli si zakrývajú oči a tvária sa, že nič nevidia. Prečo? Sú to ich vlastní - červení, či modrí. Preto je rovnako dôležité zabojovať aj v Bruseli - ochrániť naše spoločné peniaze pred skorumpovanými politikmi. Pre lepší život na Slovensku.

2) Nie sme ľudia 2. kategórie

EÚ mala byť spoločenstvo rovnocenných partnerov. V skutočnosti nás berú len do počtu. Do obchodov nám natlačili tisícky ton ich potravinových prebytkov a naši poľnohospodári stratili prácu. Sú síce v rovnakých západniarskych obaloch, ale obsah je iný. Prinútili nás skladať sa z našich nízkych platov na nezodpovedné banky z bohatých štátov. Ceny máme už európske, ale platy naďalej slovenské. Čoskoro nám vykúpia pôdu pod nohami a vodu presmerujú na Západ. Prečo? Lebo naši politici neboli a nie sú schopní sa za Slovensko biť a zastať si naše práva. Len úslužne pritakávajú za judášsky groš.

3) Aj v EÚ chceme zostať sami sebou

Slovensko je krásna krajina so svojimi zvykmi a tradíciami. Chceme, aby ich EÚ rešpektovala a nesnažila sa ich potláčať, či zakazovať. Nevzdáme sa ich. Sú naše a chceme, aby ich mohli poznať aj naše deti a vnúčatá. Nechceme, aby rozhodnutia Európskeho parlamentu ničili to, čo je nám vlastné. Nepotrebujeme nezmyselné regulácie, príkazy a zákazy. Aj v Európskej únii chceme zostať sami sebou. Spolu, ale sami sebou.

Voľme ľudí !

Voľme ľudí, nie bezobsažnú skratku politickej strany. Voľme ľudí s príbehom, ľudí čo ukázali, že rozumejú životu a problémom obyčajných ľudí a majú záujem ich riešiť. Nevoľme politické strany, ktoré v prvom aj poslednom rade riešia len svoje stranícke záujmy. Nepotrebujeme živiť stranícke aparáty a plniť vrecká ich sponzorov, potrebujeme riešiť súčasnosť a budúcnosť našej krajiny, aby sme sa všetci mali lepšie.

V Bruseli sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Chceme Európsku úniu plnú zákazov a kšeftov? Rozhodnime vo voľbách do europarlamentu. 24. mája poďme voliť ... a zmeňme to! viac info na www.EUROkandidatka.sk

GE 14-14 STRANA - 07

Igor Matovič


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

gemersko.sk

PIESTANSKO GEMERSKO

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO týždenne do 24 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Čučmianska dlhá 3 , Rožňava 058 / 732 98 18 gemersko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

kalyptovým, citrónovým a levanduľovým olejom. Z každého po štyri kvapky. Ak máte skrinky drevené použite prípravok z vody 3 lyžíc octu, malej lyžičky jojobového oleja a lyžičky citrónu. Najviac vyťažený priestor v byte či dome je kuchyňa. Každý Ak máte na linke kruhy po hrncoch cez noc na ne naneste člen rodiny, aj keď nie je aktívne činný (nevarí), má v nej svoje cibuľovú šťavu. Kombináciou oleja a citrónovej šťavy zase miesto. Ako ju udržať čistú a voňavú? Tu je zopár „babských odstránite škvrny po ovocí a zeleniny z plastových dosiek. zbraní“ hromadného ničenia špiny. V kuchyni vám super pomôže aj fén. Kachličky za sporákom Poličky a dvere skriniek vyčistíme a baktérií sa zbavíme do- zbavíte mastnoty nahriatím teplým vzduchom. Nahrejete, mácim čistiacim prostriedkom. V rozprašovači zmiešame teplú zotriete hadrou a mastnota je preč. Podobne vám pomôže aj vodu s čajovníkovým olejom (tea tree oil) alebo levanduľovým kukuričný škrob nasypaný na suchej handričke. olejom. Rovnaký účinok má aj roztok vody s rozmarínovým, eu- Kuchynský drez a výlevku vyčistíme ak do neho nasypeme

Gazdinka radí

Aké „zbrane“ použiť v kuchyni

tri prášky do pečiva, poprípade sódu bikarbónu a zalejeme horúcim octom a vodou. Ocot má v kuchyni aj pri upratovaní nezastupiteľné miesto. Jeho čistiace dezinfekčné účinky môžeme použiť pri upratovaní chladničky, mikrovlnky či podláh. Rýchlovarnú kanvicu zbaví vodného kameňa. Jednoducho ním odstránime aj mastnotu. Mastnotu z mikrovlnky odstránime aj citrónom. Prekrojený citrón otočený prerezaným hore necháme na 30 sekúnd zahriať a potom opäť jednoducho zotrieme. Citrónovú šťavu môžeme efektívne použiť aj pri čistení nerezu. gazdinka Evka

Inzercia: Renata Palme 0907 887 322

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca, Plešivec, Tornaľa, Tisovec, Jesenské, Blhovce,Muráň + párny týždeň: Hrachovo, Kociha, Rim. Zálužany, Štítnik, Kunová Teplica, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Rakovnica, Rožň. Bystré, Krásnohorská Dl. Lúka, Lipovník, Jovice + nepárny týždeň: Betliar, Vlachovo, Gemer. Poloma, Dobšiná, Slavec, Vidová

OKNÁ, DVERE, PODLAHY, KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO MŰANYAG ABLAKOK, AJTÓK, PADLÓK, FÜRDŐSZOBA STÚDIÓ - LAMINÁTOVÉ PODLAH Y - PVC PODLAHY - OBKLADY - DLAŽBY - PRÍRODNÉ KAMENE - SANITA A VANE - VODOVODNÉ BATÉRIE - SPRCHOVÉ KÚTY - KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY - LEPIDLÁ, IZOLÁCIA SPÁROVAČKY - STREŠNÁ KRYTINA TO NDACH - LEXAN

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

- MERANIE NA MIESTE - GRAFICKÁ VIZUALIZÁC IA - DOPRAVA - ODBORNÁ MONTÁŽ - MURÁRSKE PRÁCE

- CSEMPÉK - JÁRÓLAPOK - TERMÉSZETES KÖVEK - SZANITEREK ÉS KÁDA K - CSAPTELEPEK - ZUHANYKABINOK - FÜRDŐSZOBAI KIEGÉSZÍTŐK - RAGASZTÓ, SZIGETEL Ő FUGÁZÓANYAGOK - TONDACH TETŐCSERÉP - LEXAN - HELYSZÍNI FELMÉRÉS - SZÁMÍTÓGÉPES LÁTVÁNYTERVEZÉS - IGÉNY SZERINT KISZÁLLÍTÁS - LAMINÁT PADLÓ - LINOLEUM

0902 335 246, 0910 788 7

MIEROVÁ 201/132 TORNAĽA

GE 14-14 STRANA - 08

16

Otvorené Po - Pia - 8.00 - 17.00 So - 8.00 - 15.00

Gemersko 14-14  

Inzertné noviny Gemersko - Rožňavsko - Rimavskosobotsko - Revúcko číslo 14 /2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you