Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

tvoja budúcnosť

2

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO č. 9 / 28. február 2014 / 18. ročník

týždenne do 25 000 domácností a firiem

5

7 Glazúrovanie vaní

5

0903 405 588 0905 983 602

94-0103

„Už 20 rokov od firmy MOLNáR“ 66-0020

gemersko.sk

GEMERSKO

ŠKOLA

oznava.sk www.knihviazacstvo-r

3

» VÄZBA NOVÍN a ČASOPISOV » TLAČ a VIAZANIE DIPLOMOVIEK

2

0910 962 781 • 0904 944 082

5 7

5 7 3 7

GE 13-09 STRANA - 01


5 9 6 5

9 8

7

6 3 1

9 5 4

TÉMA TÝŽDŇA

3

7 4 8 4 1 3 7 3 8 4

Vtip: Mladý adept právnického doktorátu dostane pri skúškach otázku: - Čo je to podvod? - Podvod je ak ma teraz necháte prepadnúť. - Ako to, pýta sa profesor. - Pretože paragraf 265 trestného zákonníka znie: Kto zneužije nevedomosti niečie aby mu poškodil, dopustí sa podvodu...

John bauer: „Ženy musia byť milované, ak majú zostať krásne.“

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °PREDÁM w POLO 1.0 r.v 2 001 km 120 000 zachovalé treba vidieť 2.000 Eur 0905422765

auto-moto/iné by‫﬚‬/predaj

by‫﬚‬/predaj

2 3

°3izb.byt v RS 0907169292 °Predám 2 izbový byt v Poltári nová kúpeľňa stierky ,plávajúca podlaha pekný čistý 8000eur telefón 0919211891 by‫﬚‬/prenájom

by‫﬚‬/prenájom

4

°2izb.byt v Jelšave 0907112250 °PRENAJMEM 1-IZBOVÝ BYT NA RÚBANISKU 2/25 0915 600 586 °Prenajmem ihneď vo Veľkom Krtíši nezariadený 2.-izbový byt na Venevskej. 0907774315 domy/predaj

domy/predaj

tvoja budúcnosť

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Detašované pracovisko v Rožňave, Kósu Schoppera 22, 04801 Rožňava

Podávanie prihlášky na štúdium v akademickom roku 2014/2015

Aktivované študijné programy: • Sociálna práca: bakalársky stupeň vzdelávania. Forma: denná a externá. • Ošetrovateľstvo: bakalársky stupeň vzdelávania. Forma: denná-kombinovaná, určená pre zamestnaných zdravotníckych asistentov a sestry. • Ošetrovateľstvo: bakalársky stupeň vzdelávania. Forma: denná určená pre absolventov stredných škôl s maturitou.

pozemky /predaj Prihlášky na vysokoškolské štúdium zasielajte na adresu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava reali‫﬚‬/iné Detašované pracovisko Rožňava Kósu Schoppera 22 stavba 04801 Rožňava Bližšie informácie nájdete na stránke: domácnosť www.vssvalzbety-roznava.sk alebo www.vssvalzbety.sk

6 7 8 9

záhrada a zverinec 10

°V Rožňave predám priestranný udržiavaný dvojpodlažný nadštandardný rodinný dom v tichej štvrti na pozemku 780 m2. Cena 140 tis. T 0905 206 996 °Predám RD Vidina LC 0904437788 °Predám 5-izbový rodinný dom v Dubravach cena 85000 eur. Mob. 0948 011 377 - Nevolať RK

Gemerská kvapka krvi

Klub darcov krvi v Tornali v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – stredisko v Banskej Bystrici a Mestom Tornaľa pozývajú každého, kto je ochotný darovať bezplatne krv môže tak urobiť počas Gemerskej kvapky krvi pri príležitosti MDŽ.

Darovať krv môže každý kto: - dovŕšil l8 rokov fyzický vek a neprekročil vek 60 rokov /staršie osoby môžu darovať krv po súhlase privátneho lekára - neprekonal doteraz žiadnu infekčnú chorobu - nepôsobil v posledných rokoch v tropických krajinách - v dobe epidémie šialených kráv nepôsobil vo Veľkej Británii Darovať krv nemôže kto: - podstúpil v minulosti liečbu poruchy zrážania krvi - v poslednom polroku podstúpil operáciu, piercing, obdržal transfúziu krvi, aplikoval si náušnice, podstúpil akupunktúru, tetovanie,... - za posledný rok bol liečený na niektorú z pohlavných nemocí - krv daroval v kratšej dobe ako 3 mesiace /muži/, alebo 4 mesiace /ženy/ - užíval v poslednom období omamné látky - bol posledný týždeň ošetrení zubným lekárom - užíval posledný mesiac lieky /antibiotiká/ - váži menej ako 50 kg - v čase menštruácie Každý darca krvi pri registrácii predloží platný občiansky preukaz, platný preukaz zdravotnej poisťovne, preukaz darcu krvi (okrem prvodarcov). Darca krvi 14 hodín pred odberom krvi nesmie požívať omamné látky (vrátane alkoholu), konzumovať mastné jedlo, mliečne výrobky, čokoládu, orechy,... Pred odberom krvi sa doporučuje vypiť aspoň pol litra tekutín (čaj, multivitamín, minerálka, číra voda,..) konzumovať chlieb s džemom, netukové pečivo, kompóty,... Každý darca po odbere krvi obdrží gastrolístok na občerstvenie v hodnote 3€ a ďalšie občerstvenie. Kontakt: e-mail: jozef.pupala.@zoznam.sk, mob.0915 646 828. Vítaní sú prvodarci !

hobby a šport

11

deťom

12

Harmonogram zimného štadióna v Rimavskej Sobote

rôzne/predaj

13

OTVÁRACIE HODINY

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

Chcete si podať inzerát?

3. marec 2014 (pondelok) Verejnosť 9.00 – 10.30 11.00 – 13.00 13.15 – 15.00 Organizované skupiny 18.00 – 19.15 Poltár 19.30 – 20.30 BLUES BROTHERS - ITRES 20.45 – 22.00 WHITE RAVEN HKM Rimavská Sobota 15.15 – 16.15 Starší žiaci + Mladší žiaci 16.30 – 17.45 Prípravka 4. marec 2014 (utorok) Verejnosť 09.00 – 11.30 12.00 – 14.30 Organizované skupiny 17.45 – 19.00 Omega 20.45 – 21.45 Polícia HKM Rimavská Sobota 14.45 – 16.00 Starší žiaci 16.15 – 17.30 Mladší žiaci 19.15 – 20.30 Muži Áčko

noviny na internete

www.reg io n p ress . s k sieť 39 regionálnych novín

<<<--- zmeň číslo strany!

2

Uskutoční sa na 1. posch. v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali na Hlavnom námestí v čase od 08. 00 hod. do 11.00 hod. dňa 3. marca (v pondelok).

Uchádzačom o vysokoškolské štúdium na VŠZ a SP sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko Rožňava oznamujeme, že prihlášku do nižšie uvedených študijných programov je možné posielať do 28.02.2014 = prvý cenovo zvýhodnený termín prijímania prihlášok (20% zľava z ceny školného zimného semestra prvého roka štúdia).

5

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

ŠKOLA

5. marec 2014 (streda) Verejnosť 09.00 – 11.00 11.30 – 13.30 14.00 – 16.00 Organizované skupiny 18.00 – 19.15 HORNETS 19.30 – 20.45 Expresstrans 21.00 – 22.00 Hasiči Tornaľa – p. Zajden HKM Rimavská Sobota 16.30 – 17.45 Prípravka

GE 13-09 STRANA - 02

6. marec 2014 (štvrtok) Verejnosť 09.00 – 11.30 12.00 – 14.30 Organizované skupiny 17.45 – 19.00 Klenovec 20.45 – 22.00 Buzitka HKM Rimavská Sobota 14.45 – 16.00 Starší žiaci 16.15 – 17.30 Mladší žiaci 19.15 – 20.30 Muži Áčko 7. marec 2014 (piatok) Verejnosť 09.00 – 11.30 12.00 – 14.00 Organizované skupiny 19.45 – 21.00 Klenovec – Hornets 21.30 – 22.45 Revúca – Hnúšťa HKM Rimavská Sobota Prípravka – prípravný zápas 14.30 – 16.15 (prípravka) HKM Rim. Sobota – HC Košice 16.30 – 17.45 Starší žiaci + Mladší žiaci 18.00 – 19.15 Muži Áčko 8. marec 2014 (sobota) 07.30 -19.30 - 2. ročník medzinárodného turnaja amatérov o putovný pohár primátora mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefa Šimka Organizované skupiny 19.45 – 21.00 Tisovec (p. Sekáč) 21.15 – 22.15 Kokava– Slavomír VRABEĽ 9. marec 2014 (nedeľa) Verejnosť 09.00 – 11.30 12.00 – 14.30 15.00 – 17.00 Organizované skupiny 17.30 – 18.45 Kokava nad Rimavicou 19.00 – 20.15 HORNETS 20.45 – 21.45 Polícia


Písomné hlasovanie v bytovom dome

Právnik radí

Otázka čitateľa Jána: Dobrý deň, bývam v bytovom dome, v ktorom je viacero vlastníkov bytov. Správu bytového domu zabezpečuje správca. Prednedávnom bola

JUDr. Tomáš Pavlovič

do schránky každého vlastníka bytu správcom vložená zmenená zmluva o výkone správy s priloženým lístkom, na ktorom bolo napísané: „Podpíš a vlož do schránky“, s uvedením čísla, ktoré určil správca. Nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov novú zmluvu o výkone správy podpisom odsúhlasila a vhodila do schránky určenej správcom. Je nové znenie zmluvy platné i pre vlastníkov, ktorí novú zmluvu neodsúhlasili a musia sa i títo vlastníci novou zmluvou riadiť? Ján. Vážený čitateľ Ján, práva a povinnosti vlastníkov bytov v bytovom dome upravuje Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa tohto zákona má vlastník bytu v dome právo a povinnosť

zúčastňovať sa na správe domu a rozhodovať hlasovaním. Zákon upravuje dva spôsoby hlasovania, a to hlasovanie formou zvolania schôdze vlastníkov bytov alebo písomné hlasovanie, ktoré je možné označiť za zjednodušenú formu hlasovania. Rozhodnúť o tom, že sa vykoná v určitej záležitosti písomné hlasovanie, môže správca, zástupca vlastníkov alebo predseda. Tieto osoby svoje rozhodnutie zverejňujú vyhlásením písomného hlasovania. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne a mieste pokračovanie na nasledujúcej strane

Príjmeme

85-0156

na práce v Nemecku na spoluprácu na dlhodobých projektoch Požiadavky: - živnosť - vyučený v odbore - vlastné auto a náradie 2-4 členné partie, podmienkou je, aby jeden vedel nemecký jazyk - aktívne !!! Ponúkame: - stabilnú prácu - 12€/hod. Kontakt: praca@efachmann.com

auto-moto/predaj 1

U C Á R P pre OPATROVATEĽKY

auto-moto/iné

v

2

by‫﬚‬/predaj

3

by‫﬚‬/prenájom

4

HĽADÁME VODIČOV domy/predaj MKD5 Najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku STD DONIVO a.s., pobočka Zvolen prijme do pracovného pomeru vodičov MKD

USB nabíjačka

-50% USB univerzálny nabíjací kábel so štyrmi koncovkami: mini USB, micro USB, Nokia, iPhone (3, 4)

praca@std.sk • www.std.sk • +421 908 289 539

občianska

riadková inzercia

w w w . g p a g e n c y. e u

RV

Ponúk

a

U V A R REP

6

reali‫﬚‬/iné

7

stavba

8

domácnosť

9

záhrada a zverinec

záhrada a zverinec 10

°Poľovníkom darujem na diviakov PATERDALE TERIER za veterinárne poplatky 0903105537

www.rvtrans.eu

hobby a šport

11

deťom

12

°PREDÁM DETSKÝ KOČÍK, 2-KOMBINÁCIA, V ZACHOVALOM STAVE, CENA 50€, 0911 496 919 rôzne/predaj

nová cena

3,50 €

rôzne/predaj

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

13

°Predám šatníkové skrine, 0917 858 757

Nástenné hodiny iPad na pôvodná ce

34,90 €

-63% Originálne nástenné hodiny v štýle iPad - s ikonami z iPhone/iPad. Napájanie: 1 x AA batéria Rozmery: 26,5 x 35 cm

pozemky/predaj

°Predám garáž v Rožňave nad Čurgovom. +421905439972

•na letiská 0 75 15 •rôzne firemné 0907 9 a súkromné akcie •opatrovateliek do Rakúska 02-0041

7€

•platené víkendy v EÚ - od 30 - 40 EUR •dodržiavanie výplatných termínov - pravidelne k 25. dňu mesiaca •zaplatenie vodičského oprávnenia skupiny C + E •zaplatenie kvalifikačnej karty vodiča •možnosť nadštandardného zárobku •VIP poistenie so sporením pre rodinu •4 týždňový pracovný turnus •stabilné zamestnanie •moderný vozový park

Aurelius Augustinus: Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.“

RAKÚSKU

.R.O. S S N A TR

3

Vtip: Ľudia v čakárni pri lekárovi. Hrobové ticho. Zrazu si jeden pán „prdne“. Aby to zakryl, drgne do stoličky, ktorá zavŕzga. Na to sa k nemu otočí staršia pani a vraví: - Úplne iný zvuk, že?

v prípade záujmu sa registrujte na stránke:

P

PONÚKAME: na pôvodná ce

Titus Livius: „Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“

a Ponúk

ELEKTRIKÁR VODÁR - KURENÁR

0948 308 166

Vtip: - Čo ste vy za čašníka?! - rozčuľuje sa majiteľ reštaurácie - Už zase ste rozbili pohár na šampanské! Dúfam, že to bol posledný. - Nie, pán šéf, ešte máme tri!

rôzne/iné

14

hľadám prácu

15

zoznamka

16

Chcete si podať inzerát?

nová cena

13,20 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

12-0018

Redakcia Gemersko 0907 887 322

GE 13-09 STRANA - 03

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraGEmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP GE 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, GE zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

<


1

4

7

8

6 1 6 2 9 6 9 8 3 7 1 7 2 2 1 8 1 6 2 9 8

Právnik radí

pokračovanie

hlasovania. Oznámenie písomného hlasovania sa uskutočňuje spôsobom v dome obvyklým (t. j. spôsobom v dome zaužívaným, vývesné skrine alebo tabule, doručenie do schránok, doručenie poštou a pod.). Hlas každého vlastníka v dome má rovnakú váhu, t.j. za každý byt má jeho vlastník jeden hlas. Zákon výslovne upravuje i formu a obsahové náležitosti hlasovacieho lístka. Na hlasovacom lístku musia byť uvedené pod sankciou jeho neplatnosti nasledovné údaje: 1. deň konania hlasovania, 2. meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového

priestoru v dome, a 3. otázka alebo otázky, t.j. predmet hlasovania. Pokiaľ hlasovací lístok tieto náležitosti neobsahuje, je hlasovací lístok, a následne i samotné hlasovanie neplatné. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal alebo písomné hlasovanie vyhlásil. Platne prijaté rozhodnutie je záväzné pre všetkých vlastníkov v dome, je teda platné i pre prehlasovaného vlastníka bytu. Písomné hlasovanie je však možné vykonať len v prípade, ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy. Z Vami uvedených informácií je možné mať za to, že vo Vašom prípade bolo správcom vyhlásené písomné hla-

sovanie o otázke, pre ktorú zákon výslovne vyžaduje zvolanie schôdze vlastníkov bytov. Z tohto dôvodu by písomné hlasovanie o predmetnej otázke nemohlo mať za následok schválenie nového znenia zmluvy o výkone správy a i naďalej by bolo pre všetkých vlastníkov bytov potrebné riadiť sa pôvodným znením zmluvy o výkone správy. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne najvhodnejšie právne kroky. JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

na rovinu

s Dadom Nagyom

Aké ste boli dieťa či žiak v škole? Ako dieťa som do približne jedenástich rokov žil pestrým životom plným hier, bitiek a kamarátov. Potom sme sa presťahovali a väčšinu týchto aktivít nahradilo čítanie. Ako študent som nijako nevynikal. Výnimočný bol hádam iba môj sklon úspešne exhibovať na rôznych recitačných a vedomostných súťažiach. To trocha zdvíhalo moje sebavedomie. Spomeniete si na svoju najväčšiu vylomeninu, akú ste vyviedli? Myslíte ako dieťa? Hmm. Ani nie. Nič zvláštne som nespáchal. Pár drobných trápností, ale nič, čo by stálo za reč. Vždy ste chceli byť tým, čím ste alebo ste túžili po inom povolaní? Vždy som túžil byť ... čímsi ako blahobytným dôchodcom, ktorý by už nemusel chodiť do zamestnania a iba si užíval plody svojej práce. Nejde ani tak o to, že by som nechcel pracovať – skôr sa mi nechcelo byť niekde s ľuďmi, s ktorými nechcem byť. Vždy som túžil mať doma veľa kníh, dozvedať sa nové veci a hrať sa. To sa vlastne doteraz nezmenilo. Spomeniete si na svoj prvý job, prvý zárobok? Ako druhák na strednej škole som jedno leto pracoval na archeologických vykopávkach v Devíne. Celý mesiac sme od skorého rána kopali asi trojmetrové archeologické sondy. Za prvé peniaze som si kúpil gitaru. Svojim blízkym to nezabudnem pripomenúť vždy, keď ideme okolo dnes zrenovovaného devínskeho kaštieľa. To bola paradoxne veľmi radostná práca, preto som si na ňu spomenul ako prvú. Ale ešte pred tým som sťahoval archív vo Filmovom ústave, roznášal noviny, predával na trhu zeleninu... Akého ste vierovyznania? Som nepraktizujúci katolík. Ale som zvyknutý, že moja mama každé ráno počúvala v rádiu omšu. A hoci ma to samého prekvapuje, čoraz viac mi chýba pravidelný omšový rituál. Máte životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Neviem, či je to motto, ale keďže mám dosť úzkostnú povahu, často si opakujem – „O nič nejde.“ Ako oddychujete? Máte obľúbenú hudbu, film, miesto na relax? Najradšej oddychujem doma, na svojom červenom gauči v knižnici. Ale možno ešte príjemnejším relaxačným miestom je pre mňa momentálne pracovňa v rozhlase, kde sa môžem okrem práce venovať aj maľovaniu, po čom som dlho túžil.

GEMERSKO

ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

(pokračovanie na ďalšej strane)

GE 13-09 STRANA - 04


Odborník radí

Ján Šebo, lyžiarsky inštruktor

Pizza a špagety! Nie, nemusíte sa obávať. Tento článok nebude o postupe správnej prípravy týchto dvoch obľúbených pokrmov. V súvislosti s lyžovaním sa slovo pizza a špagety, používajú pre lepšie znázornenie správneho postavenia

lyží. Ak si hovoríte, že je to isté ako pluh alebo jazda rovno, máte pravdu. Avšak dnešné deti si rýchlejšie predstavia, ako vyzerá trojuholník pizze a špagety. Ak sme našli správny terén a dieťa je rozcvičené, môžeme začať. Ako prvé ich učíme jazdu rovno. Pri jazde rovno je potrebné dieťaťu vysvetliť, že musí mať lyže rovnobežne vedľa seba. Keby sme mu to povedali takto, určite by nám nerozumelo. Preto v tejto súvislosti používame slovíčko špagety. Dieťa vám bude vedieť povedať, ako vyzerajú neuvarené špagety. Samozrejme je veľmi nápomocné, ak to aj vy so svojimi lyžami dieťaťu ukážete.

Teraz je ten správny čas na prvú jazdu dole miernym kopcom končiacim rovinou. V prípade, že sa dieťa zľakne rýchlosti a radšej sa hodí na zem, nič sa nedeje. Je to niečo nové a potrebuje si na túto činnosť zvyknúť. Často sa stáva, že si rodič vyberie nesprávny terén a dieťa chytá dole do náručia. Nielenže to nepomáha výučbe (dieťa čaká, že ho niekto dole zastaví), ale pri veľkej rýchlosti a následnom zastavení môže dôjsť k úrazu. Pri jazde rovno má dieťa plynulo prejsť do roviny a tým aj samo zastaviť. Potom, čo dieťa zvládne tieto prvé jazdy, je rad na jednopokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Čo si myslí žaba, keď sa pritláča k ježkovi? Láska je veľké utrpenie. Mark Twain: „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“

myslím si

5

Igor Matovič

Kšefty so svedomím

Pánske mechanické hodinky

Futbalová posteľná bielizeň

na pôvodná ce

Bezdrôtové slúchadlá

na pôvodná ce

na pôvodná ce

33,90 €

139 €

GEODÉZIA ROŽŇAVA , s.r.o. 25 €

Kósu - Schoppera 141/22 | 048 01 ROŽŇAVA Služby:  vyhotovenie

-75% Časomerný mechanizmus Winner SPORT Master stojí na Japonskom princípe oscilujúceho balančného koliečka. Materiál: nehrdzavejúca oceľ

nová cena

34,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

-30% Posteľná bielizeň s motívmi najpopulárnejších futbalových klubov. FC Barcelona, AC Milan, Real Madrid, Manchester United Paplón: 140x200cm nová cena Vankúš: 70x90 cm

-42% Bezdrôtové slúchadlá Wireless earphone 5 v 1 sú kompatibilné s PC, MP3, TV a prehrávačmi CD alebo DVD - návod v slovenskom jazyku

23,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

geodeziarv@centrum.sk, 0904 299 161, 058/732 40 15 nová cena

14,59 €

na pôvodná ce

SPA & Wellness pobyt v Poľsku 298 €

od

125 €

79,90 €

58%

nová cena

49,99 €

Bojnice hotel Regia Teraz len za

188€

65,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

65%

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

www.sbsberkut.sk

Zabezpečte si svoj majetok pred zlodejmi

AKCIA • bezplatne pripojíme Váš dom, byt, kanceláriu, firmu, ... Ste v práci? na MRD /PCO/ Na dovolenke? • trvalé sledovanie a kontrola vášho majetku /24 hodín/ My Váš majetok • vykonávame tiež fyzickú kontrolu objektov ZABEZPEČÍME • všetky výjazdy sú bezplatné! a OCHRÁNIME! PRVÉ DVA MESIACE BEZPLATNÉ SLUŽBY!!! Dodávame a montujeme: alarmy, detektory, kamery, audio-video vrátnik

GEMERSKO

prijme spoľahlivého PRÁCA

Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

Armádna 779, Jelšava

Spoločnosť regionPRESS , s.r.o., pobočka redakcia

- ubytovanie priamo pod Bojnickým zámkom - 2x ubytovanie pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - 1 hod wellness pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness

www.megazlava.sk

BERKUT

tel.: 058 224 55 04 mobil: 0918 433 321 e-mail: info@sbsberkut.sk

-40% Klasická jednoranná zalamovacia vzduchová puška s poistkou proti zlomeniu, pre športovú a rekreačnú streľbu.

Exkluzívny 3-dňový wellness pobyt pre 2 osoby v Hoteli Klimek**** SPA v Poľsku - polpenzia pre oboch - vstup do rekreačného strediska - Aqua parku neobmedzene počas celého pobytu

Súkromná bezpečnostná služba

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Vzduchovky kalibru 4,5 a 5,5

Teraz len za

geometrických plánov  vytyčovanie hraníc v teréne  predprojekčné a porealizačné merania

distribučného a rozvozcu tlačovín. Pracovný pomer na dohodu. Rozvoz sa vykonáva služobným autom, k dispozícii je aj služobný mobil. Plat podľa internej smernice. Svoje žiadosti zašlite na e-mailovú adresu: udic@regionpress.sk

GE 13-09 STRANA - 05

Kto by to povedal, že chuť stať sa prezidentom prinúti kandidátov zaprieť samých seba. Kandidát Fico, po tom, ako sa zrazu prerobil z ateistu na katolíka, zrazu vyhlasuje (po tom ako 6 rokov vládne a bozkáva sa s Harabinom), že chce vyčistiť súdnictvo od škodnej. Hoci je každému jasné, že kandidát Fico to zrazu vyhlasuje len preto, lebo si nie je istý víťazstvom, vyčistiť súdnictvo od škodnej, je správna vec. Na druhej strane chrániť manželstvo ako zväzok muža a ženy, je tiež správna vec. Myslím si. Preto, sa mi veľmi veľmi nepáči, že SMER s tak vážnymi témami kšeftuje. Najprv Maďarič vyhlásil, že keď KDH nebude proti Ficovi, ochranu manželstva prikážu ich poslancom podporiť. Potom kandidát Fico vyhlásil, že keď kádeháci podporia smerákov, potom smeráci kádehákov. Vraj tak sa robí štandardná politika. Mne je to odporné. Je to vzorový dôkaz toho, ako funguje slovenská politika už 24 rokov. Kšefty so všetkým - so zákazkami, s funkciami, so svedomím poslancov. Nikomu z nich nejde o to, či je niečo správne a dobré, ale len a len o to, čo z toho bude mať. Nám ide o vec. Preto sme dali verejný príslub, že oba zákony v prvom čítaní podporíme - aj ochranu manželstva, aj vyčistenie súdnictva. Tým získame čas, aby sme prípadné výhrady doladili v druhom čítaní. Zároveň tým zoberieme štandardným stranám handlovanie pred voľbami s tak dôležitými témami, na ktoré dlhé predlhé roky zvysoka kašlali. Uvidíme, či to zaberie. Ako s prezidentom? Ste už rozhodnutí? Ak nie, odporúčam, aby ste začali tým, že si najprv sami sebe zodpoviete otázku ako si predstavujete ideálneho prezidenta. Potom si bez akýchkoľvek predsudkov prejdite kandidátov a posúďte, či spĺňajú vaše kritériá. Možno budete prekvapení, ako dopadne váš kandidát. Podľa mňa by mal ideálny prezident byť človek, ktorý je Múdry, Čestný, Ľudský, Odvážny, Pokorný a Spravodlivý ... no, a teraz ho nájsť spomedzi nich :o) Držme si palce :o) Igor Matovič


4 7 8 1 6

9

2 8 1

8 4 6 2 1 9 7 6 1

9

8

7 2 1 6 4 7 3 2

na rovinu

s Dadom Nagyom

(pokračovanie z predošlej strany) Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou by ste aspoň na chvíľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Vždy som si chcel vyskúšať, aké je byť nejakou peknou ženou. Ale to ma už pomaly opúšťa. Neviem, možno by som si chcel vyskúšať byť aspoň na 24 hodín v koži môjho obľúbeného amerického autora Paula Austera. Alebo by som chcel mať možnosť vrátiť sa teleportingom do určitých zlomových období minulosť, aby som sa dozvedel, ako to naozaj bolo. Kto zavraždil Ľudmilu Cervanovú? Kto stojí za napadnutím Hedvigy Malinovej? Ako to bolo s Dubčekovou autonehodou? atď. A rád by som si pozrel tajné archívy „mocných ľudí“ plné kompromitujúcich materiálov ... Toto by ma asi chvíľu celkom bavilo. Keď sme pri ženách, spomínate si na svoju prvú lásku či prvú pusu? Jasné. Absolvovali sme spolu dlhú letnú cestu stopom po Európe. Bol to dovtedy nepoznaný pocit úžasnej voľnosti. Aký je Váš postoj k predmanželskému intímnemu životu či k nevere? Fúha, ťažké otázky mi dávate. Predmanželský intímny život považujem za prirodzenú súčasť vzájomného spoznávania sa. Ale fakt neviem, čo rozumné by som povedal o nevere. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Určite som, bohužiaľ, ublížil rôznym svojim blízkym, ale ťažko povedať, či to bolo vedomé klamstvo. Aký je Váš postoj k otázke trestu smrti? To je tiež ťažká otázka. V princípe si myslím, že ľudia, ktorí sa dopustili zvlášť beštiálnych vrážd, by za to mali byť adekvátne potrestaní. Na druhej strane, naše súdnictvo je v takom katastrofálnom stave, že nie je ani najmenšia záruka, že sa z obete nestane vinník a na trest smrti neodsúdia nevinného človeka. Čiže, som proti trestu smrti. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív DN

07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 NOVÝ PANELÁK: Náramok 09:00 SÚDNA SIEŇ: Bývalá bola magor 09:50 SÚDNA SIEŇ: Matke preskočilo 10:55 Už dosť, šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 21 13:40 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Dohoda 18:00 OCHRANCOVIA: Deti na polovicu 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Pohroma 21:30 KUKÁTKO 22:30 DEDIČSTVO: Lúčenie 20 23:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov 00:30 Pekelná jazda 02:25 KRIMI 02:50 NOVÝ PANELÁK: Pohroma 03:35 DEDIČSTVO: Lúčenie 20 04:20 Pekelná jazda 2

06:35 McLeodove dcéry 38 07:15 Helicops: JEDNOTKA Brodského variant 08:05 Správy RTVS „N“ 08:50 Góly - body - sekundy 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 14/68 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Kolonáda 8/13 14:50 Bláznivo zamilovaní: Glória 31/52 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:45 Extrémni experti 15/68 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Edith Piaf 22:30 Tonyho pomsta 8/8 23:35 Prežiť! 00:25 Helicops: Brodského variant 01:15 Tonyho pomsta 8/8 02:20 Dámsky klub 03:45 Bláznivo zamilovaní: Glória 04:45 Správy RTVS „N“

07:55 PANELÁK: Pohroma 09:00 SÚDNA SIEŇ: Zabil si mi ovce 09:50 SÚDNA SIEŇ: Som pre teba drahý 10:55 Už dosť, šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Deti na polovicu 14:30 Extrémne prípady: Sestra a brat 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Družka 18:00 OCHRANCOVIA: Obťažuje ma šéf 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Darčeky 21:30 VDOVA 22:30 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 00:05 Profesionáli: Olympijská pochodeň 01:10 C.S.I.: Kriminálka Miami 02:10 Kosti 02:50 KRIMI 03:15 NOVÝ PANELÁK: Darčeky 04:00 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT

05:55 Sila lásky 06:45 McLeodove dcéJEDNOTKA ry 07:25 Helicops: Krvavé obchody 08:15 Správy RTVS „N“ 09:15 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom , zasaď strom 14:50 Bláznivo zamilovaní: Čau, láska, čau 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:20 Grand hotel: Odtlačok 22:50 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:30 Helicops: Krvavé obchody 00:20 Grand hotel: Odtlačok 01:45 Občan za dverami 02:15 Dámsky klub 03:45 Bláznivo zamilovaní

06:55 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 PANELÁK: Darčeky 09:05 SÚDNA SIEŇ: Otec 09:50 SÚDNA SIEŇ: Všetko chcem späť 10:55 Už dosť, šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti 13:35 OCHRANCOVIA: Obťažuje ma šéf 14:35 Extrémne prípady 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Nemôžeš ma vydediť! 18:00 OCHRANCOVIA: Než príde smrť 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 PANELÁK: Hladina alfa 21:30 Kosti 22:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 23:30 Vtierka Castle 00:30 Kosti 01:30 Kosti 02:20 C.S.I.: Kriminálka Miami 03:05 KRIMI 03:35 PANELÁK: Hladina alfa 04:20 Kosti

05:50 Sila lásky 06:35 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:20 Helicops: Honba za venušou 08:10 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Postav dom, zasaď strom 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 14:55 Bláznivo zamilovaní: Počúvaj svoje srdce 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:20 Krvavé pobrežie 22:40 Unesený 00:45 Helicops: Honba za venušou 01:35 Reportéri 02:00 Dámsky klub 03:25 Sila lásky 04:15 Bláznivo zamilovaní

06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 07:55 PANELÁK: Hladina alfa 09:00 SÚDNA SIEŇ: Tomu chlapcovi ide o život 09:50 SÚDNA SIEŇ: Horor na lodi 10:55 Už dosť, MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti 13:35 OCHRANCOVIA: Než 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom príde smrť 14:35 Extrémne prípady: Cigáň nedostane mobil 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 15:45 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi nepla- SÚDNA SIEŇ: Ohrdnutý milenec 18:00 OCHRANCOVIA: Zlomená čú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 čelusť 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Malá pomBúrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa sta 21:30 Profesionáli: Šmejdi 7 22:30 Hoď svišťom: Dôkaz 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vy- lásky 23:15 Mafstory 2012: Drobec 23:55 Šokujúca zmena 5 00:55 CSI: Kriminálka Las Vegas 02:00 Kosti 02:40 Hawaii 5.0 šetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles

05:10 Správy RTVS „N“ 06:00 Sila lásky JEDNOTKA 06:50 McLeodove dcéry 07:35 Helicops: Rok draka 08:25 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy 12:20 Dámsky klub 14:00 Tajomstvo mojej kuchyne 14:45 Bláznivo zamilovaní: Pohladkanie päsťou 16:00 Správy 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Oteckovo dievčatko 21:50 Reportéri 22:15 Sherlock III.: Prázdne máry 23:45 Helicops: Rok draka 00:35 Autosalón 00:55 Slovensko v obrazoch 01:20 Svet v obrazoch 01:40 Dámsky klub 03:20 Sila lásky 04:05 Bláznivo zamilovaní

05:20 Šokujúca zmena 06:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:00 TOP STAR 07:30 KRIMI 08:00 PANELÁK: Malá pomsta 09:05 SÚDNA SIEŇ: Nevestou z donútenia 09:50 SÚDNA SIEŇ: Jedovaté keksy 10:55 Už dosť, šéfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 OCHRANCOVIA: Zlomená čelusť 14:40 Extrémne prípady: Čierne oči 15:40 PÁLI VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: Vrátilo sa ti to 18:00 OCHRANCOVIA: Koľko stojí sloboda 19:00 NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Doba ľadová 22:30 SLOVENSKO NAŽIVO 00:35 Na hrane temnoty 02:45 Zákon gangu 03:25 KRIMI 03:50 Dokonalá manželka

06:40 McLeodove dcéry 07:25 Helicops: JEDNOTKA Smrť na Raveovej párty 08:10 Správy RTVS „N“ 09:15 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy 12:20 Dámsky klub 13:50 Občan za dverami 14:20 Reportéri 14:50 Bláznivo zamilovaní: Povedz mi, kedy 16:00 Správy 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 5 proti 5 špeciál 21:20 Komisár Clouseau na stope 23:05 Nikto nie je dokonalý 00:05 Helicops: Smrť na Raveovej párty 00:55 Inšpektor Rocca: Podvody 02:35 Tajomstvo mojej kuchyne 03:15 Dámsky klub 04:45 Drišľakoviny

05:15 KRIMI 05:40 TOP STAR 06:05 My Little Pony 06:30 Max Steel 07:00 Cililing a Veľké hry 07:25 Káčerovo 08:20 Arthur a Minimojovia 10:30 Toto sa nerobí 12:35 Slečna na stráženie 2 14:40 Doba ľadová 3 16:50 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:30 TOP STAR 18:00 Profesionáli: Mamachuana 3 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Manželský sľub Americko-britskofrancúzsko-austrálsko-nemecký romantický film. MN 12 2012 R. McAdamsová, Ch. Tatum, S. Neill, J. Langeová, S. Speedman a ďalší. 23:00 Magnetické tornádo 01:00 Fantastická štvorka a Silver Surfer 02:45 Zašlá sláva Marca Peasa

07:20 Ahoj,braček! 07:30 Pingu 07:40 PoJEDNOTKA žiarnik Sam 07:50 Franklin 08:05 Škaredé káčatko 08:35 Garfield 08:45 Fidlibumove rozprávky 09:15 Rozum nadovšetko: Potrestaná zvedavosť 09:45 Arabela sa vracia 10:15 Berlin, Berlin 11:20 5 proti 5 špeciál 12:20 On air 12:50 Pošta pre teba 13:55 Dve deti, manželka a dcéra 15:35 Komisár Clouseau na stope 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Osobnosť televíznej obrazovky 2013 22:50 Člen poroty 00:35 Dve deti, manželka a dcéra: Moja žena, moja dcéra, sťahovanie 02:05 Inšpektor Rocca: Pasca 03:40 Člen poroty

05:00 TOP STAR 05:25 Slečna na stráženie 2 07:15 Ultimate Spider-man 08:10 Káčerovo 09:05 Šéf v utajení II. 2,3 11:05 LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT 12:40 Manželský sľub 15:15 Riskni to s Polly Americká romantická komédia. MN 12 2004 B. Stiller, J. Anistonová, Ph. S. Hoffman, D. Messingová, A. Baldwin, H. Azaria, B. Brown, J. Garcia a ďalší. 17:30 CENA JE SPRÁVNA 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 X FACTOR 22:00 Profesionáli: Mamachuana 3 23:00 Scary Movie 2 Americká hororová paródia MN 15 2001 00:40 Amatéri nakrúcajú porno 02:40 Ostrov smrti 04:30 SVET ZÁZRAKOV

05:25 Drišľakoviny 06:10 Správy RTVS „N“ JEDNOTKA 07:15 Ahoj,braček! 07:25 Pingu 07:40 Požiarnik Sam 07:50 Franklin 08:05 Škaredé káčatko 08:30 Garfield 08:45 Zázračný ateliér 09:10 Život rýb 09:40 Autosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:05 Občan za dverami 13:45 Poirot: Smrť lorda Edgwara 15:30 Noční jazdci 17:05 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 Kolonáda 21:15 Princezná a Rebel 23:00 Komisárka: Kvety pre vraha 23:50 Komisárka: Hriechy mladosti 00:40 Poirot: Smrť lorda Edgwara 02:25 Princezná a Rebel

TV program pondelok

3. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Zlaté manželky 09:30 Chlapi neplačú 11:10 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Komisár Rex 03:55 Kobra 11 MARKÍZA

TV program utorok

4. 2. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:00 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:20 Kobra 11 02:10 NCIS: Los Angeles MARKÍZA

TV program streda

5. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:15 Kobra 11 02:05 NCIS: Los Angeles 02:50 Komisár Rex 03:40 Kobra 11 MARKÍZA

TV program štvrtok

6. 3. 2014

TV program piatok

7. 3. 2014

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Hanna 22:40 Univerzálny vojak 3: Znovuzrodenie 00:40 Kobra 11 01:40 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 02:20 NCIS: Los Angeles 03:10 Komisár Rex MARKÍZA

TV program sobota

8. 3. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:05 Tom a Jerry 07:45 Kung Fu Panda 08:10 Tučniaky z Madagaskaru 08:30 Veľký sen malej zebry 10:20 2 baby na mizine 10:50 Dva a pol chlapa 11:10 Zoznámte sa s Davom 13:00 Tvrďas Taylor 15:10 Harry Potter a Tajomná komnata (HD) 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Vo štvorici po opici 2 (HD) 22:35 Elitní zabijaci 00:45 Hanna 02:35 Vo štvorici po opici 2 04:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 16/25 MARKÍZA

TV program nedeľa

9. 3. 2014

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Čarodejnice V. 4/23 06:45 Legendy Chima I. 07:05 Tom a Jerry 07:35 Kung Fu Panda I. 2/10 08:00 Tučniaky z Madagaskaru I. 2/10 08:25 Tvrďas Taylor 10:25 Krok za krokom VI. 19/24 10:50 Harry Potter a Tajomná komnata (HD) 14:00 Zorro: Tajomná tvár 16:50 Vitajte v džungli 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Prenasledovaný (HD) 23:00 Dokonalá lúpež (HD) 00:45 Vo štvorici po opici 2 (HD) 02:25 Prenasledovaný (HD) 04:35 Smotánka MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

GE 13-09 STRANA - 06


Odborník radí

do oboch strán, aby dieťa získalo potrebnú istotu. Poďme na pizzu resp. poďme robiť pluh. Aby dieťa rýchlo pochopilo, čo od neho chceme, je potrebné mu preložiť pluh do jeho reči a tvar pluhu priblížiť k niečomu, čo pozná. Preto sa používa pomenovanie pizza (trojuholník pizze) alebo strieška (napr. strecha na dome). V prvom rade sa musíme naučiť robiť „pizzu“ na mieste. Preto si vyberieme vhodnú rovinu a skúšame s dieťaťom zo základného postavenia (také postavenie akým jazdíme rovno) odtlačiť od seba najprv jednu lyžu a potom druhú. Následne skúšame spraviť pizzu s oboma lyžami naraz. Zo začiatku nie je potrebné, aby robilo dieťa

pokračovanie

duché cviky. Stále budeme jazdiť rovno, ale počas zjazdu budeme robiť obra (vystrieme sa hore) a trpaslíka (pokrčíme sa a chytíme sa rukami kolien). Dieťa postupne získava väčšiu istotu na lyžiach. Na precvičovanie bočnej stability, sa budeme počas jazdy dole dotýkať rukou raz jednej lyžiarky, a potom druhou rukou druhej lyžiarky. Pravdepodobne najzložitejším cvikom pri jazde rovno je vystupovanie lyžami zo stopy. Dieťa musí za jazdy spraviť bočný krok najprv s jednou lyžou a k nej prisunie druhú lyžu. Treba to opakovať viackrát

veľký pluh. Síce mu to na mieste pôjde ťažko, ale pri pohybe na lyžiach sa to oveľa zlepší. Nácvik „špagiet“ a „pizze“ si vyskúšame na miernom svahu so zastavením na rovine. Ak to úspešne zvláda, počas jazdy dole kopcom spraví minimálne ešte jeden pluh a následne sa znovu rozbehne.

Vtip: Na skúškach v autoškole sa pýtajú blondínky: - „Popíšte ako pracuje motor.“ - „Môžem vlastnými slovami?“ - „Nech sa páči!“ - „Brrrrrrm, brrrrrrrm, brm brm.“

Po všetkých týchto cvikoch prejdeme na pluhový oblúk, ktorý si rozoberieme nabudúce.

Victor Hugo: „Život je čakanie nato, kedy sa naše sny premenia na skutočnosť!“

Ján Šebo, lyžiarsky inštruktor

7

duchovné okienko

Ján Buc

Robiť ťažké veci Je to kniha, ktorá má v sebe revolučný náboj a strháva ma k osobnej reflexii. Vyjsť zo svojej zóny komfortu, to je jedna z tém. Bol som prichytený. Mám svoju zónu komfortu. Som presvedčený, že ju vlastnia aj mnohí ľudia, aj kresťania a možno aj ty. Zóna komfortu môže byť osobná, môže ju mať určité spoločenstvo a aj Cirkev. Uspokojíme sa so stavom nášho života a hovieme si v „pohode“ nášho procesu ubiehania života.

Redakcia Gemersko 0907 887 322

Máš svoju zónu komfortu? Povieš si? Nové veci, tie nie sú pre mňa. Urobiť niečo naviac je pre tých, ktorí nerobia nič. Priniesť zmenu je pre silných, ja sa budem prizerať. Možno sa do niečoho zapojím, ak to nebude stáť veľa síl a pohodičky. Neviem s určitosťou, čo som už zanedbal, ale chcem povedať: Je mi ľúto, že som nebol svetlom, ktoré svieti naplno. Je mi ľúto, že som vymenil pozvanie byť kvasom za strach a egoizmus. Je mi ľúto, že som sa nechal znechutiť a nevidel som Boží potenciál. Je mi ľúto, že sa moja zóna komfortu stala opevneným hradom. Je mi ľúto, že sa často spolieham na seba a nepočítam s tým, že môj Boh je moja sila a útočište. (Ž 62,8)

52-0039

Mohol by som ísť ďalej a menovať veci, ktoré nie sú a neboli správne. Nechcem sa utápať v zlyhaniach. Chcem sa opäť postaviť a vidieť možnosť nového začiatku. Chcem sa opäť rozhodnúť dať Bohu právo posielať ma, kde On chce. Chcem počúvať, hovoriť, konať to, čo sa Jemu páči aj napriek mojej nedokonalosti a slabosti. Apoštol Pavol, keď prosí o odstúpenie ostňa zo svojho života, dostáva túto odpoveď: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 9-10)

Nechcem kvóty na ženy

Volím Rada Procházku

Ako žene mi prekáža, ako horlivo Brusel rieši práva žien. To, že som žena, nepovažujem za hendikep a necítim sa byť členkou nejakej utláčanej menšiny. Jasné, starať sa o týrané ženy, najmä pri dnešných štatistikách, podľa ktorých je už týraná každá štvrtá žena, je v poriadku. Napokon, aj muži sú obeťami domáceho násilia a týraným osobám, ktoré si nedokážu samé pomôcť, treba podať pomocnú ruku. Brusel sa rád venuje vyrovnávaniu platov žien a mužov.

Bezpochyby aj Milan Kňažko či Andrej Kiska by boli dobrými prezidentmi. Obaja sú slušní ľudia a nečlenovia smeráckej kamarily a ak sa dostane do druhého kola niekto z nich, má môj hlas. No moja voľba v prvom kole patrí Radovi Procházkovi. Páči sa mi, že je mladý a rád počúvam jeho vystúpenia v parlamente. roky nevymenovať generálneho prokurátora zvoleného v súlade so zákonom u Procházku nehrozia. Druhý dôvod je politický. Kto chce poraziť Roberta Fica, musí byť prijateľný tak pre konzervatívneho, ako aj pre liberálneho voliča. Túto podmienku Rado Procházka spĺňa, a preto som presvedčený, že ak by sa dostal do druhého kola, má reálnu šancu Roberta Fica poraziť. Každopádne Slovensko má reálnu šancu na prvého nekomunistického prezidenta. Veď je aj najvyšší čas.

Ján Buc, katolícky kňaz

www.eurovolby2014.sk

Všetci za Brusel, my za vás!

GE 13-09 STRANA - 07

03-0020

Richard Sulík Predseda strany SaS

Nebojme sa vychádzať zo svojej zóny komfortu, nebojme sa robiť ťažké veci, nebojme sa začínať nové, nebojme sa zbúrať hradby falošného bezpečia a falošnej pokory. Nebojme sa, On je stále s nami a jeho milosť nám stačí.

Lucia Nicholsonová Kandidátka SaS do EP č. 2

03-0022

Avšak dva hlavné dôvody, pre ktoré budem v prvom kole voliť Rada Procházku, sú iné. Po prvé je to jeho vzdelanie. Rado je právnik, ktorý s a šp e ci a li z uj e na ústavné právo a pokiaľ to ja viem posúdiť, má vo veci jasno. Pochopil, že bez dodržiavania pravidiel nebude naša spoločnosť fungovať, a preto som presvedčený, že také kúsky ako dva

V poriadku, ale nech je to na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Potrebujeme na to nariadenia? Aby sa na dobre zarábajúcu ženu okolie pozeralo ako na hendikepovaného, ktorého plat vylobovali politici Bruselu? Čerešničkou na torte sú kvóty na ženy, ktorými chce Európska únia súkromným(!) firmám nadiktovať, koľko žien majú zamestnávať v manažmente. Politici v Európskom parlamente si neuvedomili, že nemajú čo pchať nosy do personálnej politiky súkromných firiem. Kvótami docielia opak – aj na schopnú ženu sa bude nazerať ako na chránené slabé zvieratko a nie ako na šikovnú manažérku. Zostáva dúfať, že členské štáty kvóty pri hlasovaniach vo vlastných parlamentoch odmietnu.


tel/fax: e-mail:

Čučmianska dlhá 3 , Rožňava 058 / 732 98 18 gemersko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Renata Palme 0907 887 322 Silvia Bodnárová 0905 225 073

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Rožňava, Rimavská Sobota, Revúca, Plešivec, Tornaľa, Tisovec, Jesenské, Blhovce,Muráň + párny týždeň: Hrachovo, Kociha, Rim. Zálužany, Štítnik, Kunová Teplica, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Rakovnica, Rožň. Bystré, Krásnohorská Dl. Lúka, Lipovník, Jovice + nepárny týždeň: Betliar, Vlachovo, Gemer. Poloma, Dobšiná, Slavec, Vidová

Prosba o pomoc: V prípade, že viete

SPOMIENKA

GEODETICKÉ a KARTOGRAFICKÉ práce Geopráv - I. Herško | Edelényska 22, Rožňava

„Tak veľmi som chcel tu s Vami byť, ale choroba mi nedovolila dlhšie žiť.“

geoprav@gmail.com | 0905 577 933 | 0905 439 972

„Neplačte, že som odišiel, len kľud a pokoj mi prajte, večné svetlo spomienky mi navždy zachovajte.“ Po ťažkej, zdedenej chorobe vo veku 42 rokov nás dňa 27. 1. 2014 navždy opustil náš drahý syn, brat a vnuk

Roman Kasala

VÝHODNÉ PÔŽIČKY

z Rimavskej Soboty

o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

pre všetkých. 0905 639 927

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 83.229 Bratislavsko Východ 86.771 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

GEOMETRICKÉ PLÁNY na: • majetko-právne usporiadanie pozemkov • určenie vlastníckych práv k pozemkom • zriadenie vecného bremena • rozdelenie a zlúčenie pozemkov • porealizačné zameranie stavieb • výkupový elaborát VYTYČOVANIE: • hraníc pozemkov v teréne • vytyčovanie a osadzovanie stavieb INŽINIERSKA GEODÉZIA: • polohopisné a výškopisné meranie • porealizačné zameranie inžinierskych sietí (podzemných a nadzemných vedení)

BETÓNOVÉ PLOTOVÉ

Predám tatranský profil - brúsený

múrikové m

Aj s od dráž kvapov kou ou !!!

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

STRIEŠKY

www.kapastav.sk Tel.: 0905 535 813

50 x 18 cm 1,79 € 27 x 39 cm 2,39 € 30 x 49 cm 2,99 € 35 x 39 cm 2,99 € 40 x 39 cm 3,49 € 34-0048

týždenne do 24 000 domácností a firiem

Redakcia:

ružičkový kel a šalátová zelenina majú antioxidačné účinky a vysoký podiel vlákniny. Surová mrkva prečistí hrubé črevo. Okrem toho množstvo betakaroténu, ktoré obsahuje, bojuje proti toxínom v tele. Podobne aj surová cvikla čistí pečeň a obličky. Šťava zo surovej cvikly sa odporúča piť aj na prečistenie krvi. Zeleninový jedálny lístok doplňte orechmi, strukovinami a celozrnným pečivom. A aby sme pomohli aj duši, tak si teraz v prichádzajúcom pôstnom čase, skúste očistiť myseľ od televízoru, mobilu, či počítaču. Aspoň raz do týždňa. Pri pôste sa odporúča pobyt na čerstvom vzduchu a aj očistné procedúry pre pokožku. gazdinka Evka

PREZIDENTSKÉ VOijBY 2014

RADOSLAV PROCHÁZKA

KATARÍNA PROCHÁZKOVÁ

www.silnyprezident.sk SPOLU. PRE ijUDÍ. ZA SLOVENSKO. Prochazka_inz.Regiopress_189x125.indd 1

GE 13-09 STRANA - 08

25.2.2014 14:19

03-0017

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Očistné obdobie

52-0068

gemersko.sk

PIESTANSKO GEMERSKO

dodržať správnu techniku najmä pri prechode na normálnu stravu, v opačnom prípade si môžeme ublížiť. Nepravidelné Pôstne obdobie, pôst uznávajú skoro všetky náboženstvá a aj a dlhodobé hladovanie, však pôsobí na organizmus nepriazstaré tradície. Občasné obmedzenie príjmu potravy prospeje nie- nivo. Pôst sa neodporúča pri vážnych ochoreniach, krajnom oslabení, cukrovke denutriciou a acidózou, myokarditíde,a len zhodením kilogramov no i prečistením organizmu a duše. Dôležitým faktorom pri plánovaní takejto kúry je jej pravidel- pri psychických poruchách. nosť. Očistu si môžete dopriať pravidelne celý rok a to tak, Pri očistenej kúre sa vyhnite káve, kofeínovým čajom, cigaže jeden deň v týždni budete piť vodu, poprípade zeleninové retám, alkoholu, cukru, mäsu, ťažkým vyprážaným jedlám, šťavy. Dlhšie očistné kúry je dobré naplánovať 1 až 2 krát do konzervovaným jedlám (aj ovociu a zelenine v konzerve). roka. No pôst dlhší ako 2-3 dni by ste nemali robiť bez po- Najvhodnejším jedlom v tomto období je zelenina v surorady s lekárom a bez dôkladnej prípravy. Je veľmi dôležité vom stave. A kto rád varené, tak najlepšie na pare. Kapusta,

Gazdinka radí

04-0005

... nájdeš, čo hľadáš

52-0009

regionálne noviny

Gemersko 14-09  
Gemersko 14-09  

Inzertné noviny Gemersko - Rožňavsko - Rimavskosobotsko - Revúcko číslo 9 /2014

Advertisement