Page 1

číslo 20 17. máj 2013

2013 turnus 29.6. - 11.7. 2013 turnus 11.7. - 23.7. 2013 turnus 23.7. - 4.8. 2013 turnus 4.8. - 16.8. 2013 turnus 16.8. - 25.8. 2013

Informácie a prihlášky:

051/771 48 34, 0907 216 129, 0905 611 301

13 dní 13 dní 13 dní 13 dní 10 dní

135 € 135 € 135 € 135 € 100 €

www.kysak-brezie.sk email: klein@stonline.sk

88-0039

1. 2. 3. 4. 5.

zaručíme vám čistú vodu bez povrchovej vody vŕtame bez narušenia okolia a v úzkych malých priestoroch možnosť vyvŕtania studne aj na splátky kontakt: 0907 589 910,marian.imrich26@gmail.com

88-0028

VŔTANIE STUDNÍ

Extra priestor len za 500 䨫 DFF’E 4QPSUTXBgPO V䞐 od 2 9 䨫

MIRABELA

svieèky,aromatické oleje,lieèivé kamene,krištály,bižutéria s kameòmi,karty na veštenie, amulety,talizmany,anjeliky, orgonity,prírodná kozmetika, náplasti,náramky proti urieknutiu a sprostredkovanie veštenia...

Kossu Schoppera 8(oproti100P baru) 048 01 Rožòava tel. èíslo: 0908980043

0800 155 155

Plastové okná

Ponúkam na predaj trojizbový byt na 13. posch. na ul. Tomášikovej v Revúcej.

Bezpečnostné dvere

ČARO ČARO

Poistenie straty zamestnania NO7*N," Iba u n s z skate slovensk novinku a budete v bezpe aj pri ne akanej strate zamestnania. V spolupr ci s Allianz – Slovenskou pois ov ou sme pripravili jedine n poistenie, s ktor m si teraz m ete k pi nov automobil plne bez ob v. Ak strat te zamestnanie, jednoducho v m za va e auto zaplat me pln sumu.

Poistenie plat pre ka d ho: •kto m vek od 18 a do 60 rokov, •m trval alebo prechodn pobyt v Slovenskej republike •a k pi si nov osobn vozidlo Kia, pri om za zaplat pln sumu v jednej platbe.

Vr time v m 100 % hodnoty auta: •odk pime va e vozidlo za alikvotn as p vodnej ceny a zvy n sumu v m doplat Allianz – Slovensk pois ov a. Ak strat te zamestnanie, dostanete tak nasp presne to ko, ko ko ste za va e auto pri k pe zaplatili.

ke.

nahrač tento text a vyplļ informácie o dílerovi... Preh ad podmienok poistenia straty zamestnania je s as ou v ho S hlasu s poisten m straty zamestnania. Kompletn znenie poistn ch podmienok, ktor sa na toto poistenie vz ahuj , je k dispoz cii u ka d ho autorizovan ho predajcu Kia alebo na str nke www.kia.com.

Okná z prvej ruky.Akciové ceny na všetky ponúkane profily REHAU, ALUPLAST, SALAMANDER, DRUTEX , SCHUCO, DECEUNINCK,DECCO,VEKA. Bezpečnostné dvere od slovenského dodávateľa spĺňajúce všetky normy teraz v akcii za 280 Eur.

Poskytujeme pôžièky pre zamestnaných, živnostníkov,dôchodcov Od 300eur do 6000eur Pracujem ako viazaný finanèný agent pre Profi Credit Slovakia, s.r.o. 0911906642, 0915948722 www.proficredit.sk

88-0035

DokonaM䜑 bezpe ie DFF’E V䞐 od 2 39 䨫

ceny bezpečnostných dverí.

Čučmianska Dlhá 23, Rožňava 0905 262 048

83 0012

info: 0949 229 042 www.gemereality.sk

88-0048

V byte je prerobená podlaha v chodbe a obývačke. Pri objednávke okien zvýhodnené Bytové jadro je pôvodné a nové plastové okná.

Dynamick䜢 z䜊䞐itok QSP_DFF’E V䞐 od 2 39 䨫

Poistn za v s uhrad me v plnej v

www.pozicka.sk

04-0022

Volajte na bezplatné číslo

88-0023

S nami ste v bezpe

04-001, 078

34-0004

DISKRÉTNE PÔŽIČKY PRE VŠETKÝCH

83 0043

0905 639 927 www.kia.com


SLUŽBY TVPROGRAM

SPLŇTE SI SEN S PÔŽIÄŒKOU NA ÄŒOKOÄ˝VEK RĂ?CHLE PÔŽIÄŒKY DO 20 000 EUR bez zaloĹženia nehnuteÄžnosti HYPOPÔŽIÄŒKY DO 100 000 EUR rĂ˝chlejĹĄie a jednoduchĹĄie ako v banke

      94-131

0907 192 575

www.regionpress.sk

MESTO ROŽŇAVA vyhlasuje obchodnĂş verejnĂş súżaĹž na sluĹžby poskytovanĂŠ TuristickĂ˝m informaÄ?nĂ˝m centrom RoĹžĹˆava a nĂĄjom nebytovĂ˝ch priestorov uŞívanĂ˝ch TIC RoĹžĹˆava s vĂ˝merou 74 m2 v budove radnice na NĂĄm. banĂ­kov 32 v RoĹžĹˆave na dobu urÄ?itĂş 5 rokov. Ponuky musia byĹĽ odovzdanĂŠ do podateÄžne MestskĂŠho Ăşradu v RoĹžĹˆave tak, aby ich prijatie mohlo byĹĽ zaevidovanĂŠ najneskĂ´r dĹˆa 27. 5. 2013 do 11,30 hod. 88-0049

BliŞťie informĂĄcie sĂş uverejnenĂŠ na Ăşradnej tabuli MsĂš a na strĂĄnke www.roznava.sk. Tel. Ä?. 058/77 73 246, 77 73 215, 77 73 217.

gemersko@regionpress.sk

, PrĂ­klady pĂ´ĹžiÄ?iek s vyÄ?Ă­slenĂ­m vĹĄetkych nĂĄkladov nĂĄjdete v online kalkulaÄ?ke na www.provident.sk

Obec PleĹĄivec ponĂşka do prenĂĄjmu nebytovĂŠ priestory na zĂĄklade uznesenia obecnĂŠho zastupiteÄžstva zo dĹˆa 29.4.2013 1) nebytovĂŠ priestory na podnikateÄžskĂş Ä?innosĹĽ na adrese PleĹĄivec, OkruĹžnĂĄ Ä?. 428, o rozlohe 15 m2 , za minimĂĄlnu cenu prenĂĄjmu 18,26 â‚Ź/m2 /mesiac, plus reĹžijnĂŠ nĂĄklady.

ObecnĂ˝ Ăşrad PleĹĄivec, Ul. ÄŒsl. armĂĄdy Ä?. 1, 049 11 PleĹĄivec

88-0050

2) nebytovĂŠ priestory v budove ObecnĂŠho Ăşradu PleĹĄivec Ä?. 1 (prĂ­zemie) v rozlohe 48 m2 za minimĂĄlnu cenu prenĂĄjmu 18,26 â‚Ź/m2 /mesiac, plus reĹžijnĂŠ nĂĄklady. BliŞťie informĂĄcie zĂ­skate na tel.Ä?. 0918 183821. CenovĂŠ ponuky prijĂ­mame do 29.5.2013.

PONDELOK

20. mĂĄj 2013

06:00 TelerĂĄno 08:40 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:45 Skaza zĂĄmku Herm 12:40 KomisĂĄr Rex VIII. 2/17 13:40 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad IV. 19/24 14:40 Monk VI. 15/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 5/24 - Sitkom, USA, 2004-2005. HrajĂş: Ch. Sheen, J. Cryer 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad IX. 5/24 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:30 LampĂĄreĹˆ 17:55 Bez servĂ­tky 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 15:35 Dva a pol chlapa 20:00 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:15 POÄŒASIE 20:20 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 ExtrĂŠmne premeny: DruhĂĄ ĹĄanca na Ĺživot 23:45 NoÄ?nĂŠ TelevĂ­zne noviny 00:10 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad IX. 5/24 01:00 Monk VI. 15/16 01:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad IV. 19/24 02:25 Hrozba z temnoty IV. 4/22 03:15 KomisĂĄr Rex VIII. 2/17 04:00 Bez servĂ­tky 04:40 LampĂĄreĹˆ 05:55 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:35 SĂşdna sieĹˆ: Tyran 08:40 SĂşdna sieĹˆ: Chcem byĹĽ s bratom 09:50 PanelĂĄk: Piate koleso 11:00 SUPERMAMA na JOJke 12:00 NOVINY O 12:00 13:10 PoznĂĄ ju ako svoje boty 16:00 PĂĄli vĂĄm to? - SlovnĂĄ hra, v ktorej nejde iba o slovĂ­Ä?ka. Ak vĂĄm to pĂĄli, hĂĄdajte s Thomasom Kamenarom! 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 SĂşdna sieĹˆ: Postih20:30 PanelĂĄk nutĂ˝ syn 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 Ĺ PORT 20:05 Riskuj s Wau 20:10 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:30 PanelĂĄk: Ĺ karedĂĄ Betty - PrvĂ˝ slovenskĂ˝ dennĂ˝ seriĂĄl (2013). HrajĂş: D. MĂłrovĂĄ, Z. FialovĂĄ 21:40 Mama, oĹžeĹˆ ma! 23:15 HalĂł 10 00:00 Ako uloviĹĽ bohĂĄÄ?a 02:15 Mama, oĹžeĹˆ ma! 03:30 NOVINY TV JOJ 04:00 ChameleĂłn 05:10 SprĂĄvy RTVS 05:55 Dve tvĂĄre Anny 11/60 06:40 SprĂĄvy RTVS 07:40 Slovensko v obrazoch 08:05 Duel 08:35 5 proti 5 09:25 District III: MalĂŠ balĂ­Ä?ky 10:15 Ĺ˝ena na Ăşteku 139 11:05 Sila lĂĄsky V. 108 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:15 DĂĄmsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 Dve tvĂĄre Anny 11/60 15:30 Sila lĂĄsky VI. 119 16:25 PoÄ?asie 16:30 SprĂĄvy RTVS 17:00 Tajomstvo 20:10 Slovenka 2013 mojej kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:45 PoÄ?asie 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 Slovenka 2013 - Priamy prenos zo slĂĄvnostnĂŠho odovzdĂĄvania ocenenĂ­ ĂşspeĹĄnĂ˝m ĹženĂĄm 21:40 VyvolenĂ­: DvojiÄ?ky 1/12 22:35 Policajti z centra: Gleb 7/14 23:30 District III: MalĂŠ balĂ­Ä?ky 00:15 VyvolenĂ­: DvojiÄ?ky 1/12 01:10 Ĺ˝ena na Ăşteku 139

GE 13-20 STRANA - 02


STAVIAME Predám tatranský profil - brúsený

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene 8,90€ s DPH

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

200 400 600 800 1000

ks ........ 14 €/ 0,070 ks ........ 24 €/ 0,060 ks ........ 32 €/ 0,053 ks ........ 39 €/ 0,049 ks ........ 33 € / 0,033

za ks za ks za ks za ks za ks

ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

BEZ DEMONTÁŽE

0904 207 597

NAJ - STRECHA s.r.o. Super akciové ceny do vypredania zásob! zameranie, odborné poradenstvo a Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku. cenová kalkulácia ZADARMO

Kvalitné vizitky od

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 €

obnova: eternitových plechových plochých

52-0017

od

83-0078

materiál prvotriedna kvalita

za ks* 0907887 322 www.lacne-vizitky.sk

27-0034

300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20%.

09-139

Technická špecifikácia:

rimavsksobotskoonline SPRÁVY, KTORÉ TVORÍTE VY!

GE 13-20 STRANA - 03


KRÁSA-RELAX-ŠPORT

Silikónová podprsenka Unbra

STRÁVTE KRÁSNE 3 DNI VO VYSOKÝCH TATRÁCH!

Pobyt P Pob obyt ob byt yt môžete môž ôžete ô zzakúpi zak ak akú kúpi piť n na a www.me w www ww w.me .megaz megaz me gazlav ga a lav lava.s ava av a.sk a a.s sk

53%

Náplaste na chudnutie

na Pôvodná ce

na Pôvodná ce

14,50€

16€

Penzión Pažický je rodinného typu a má veľmi dobrú reputáciu. Nachádza sa v tichom lesnom prostredí - pri Tatranskej Lomnici. Cena kupónu zahŕňa (pre 2 osoby): - ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby - 2 x raňajky pre 2 osoby - zľava 20% do AquaCity Poprad - zľava 20% do Thermal Park Vrbov - dieťa do 10 rokov na prístelke ZDARMA

Pôvodná cena 95€ teraz len za 45€ Informácie na 0917 78 78 78, www.megazlava.sk Po - Pia od 9.00 - 17.00

revuckoonline

67%

67%

Vyrobená z lekárskeho silikónu, ktorý sa prispôsobuje tvaru Vášho poprsia, tvaruje ho, zdvíha a zvýrazňuje.

Chudnite počas spánku s náplasťami Sunex! Podporujú spaľovanie tukov a vstrebávanie živín.

Teraz za

Teraz za

5,40 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

4,80 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

SPRÁVY, KTORÉ TVORÍTE VY!

TVPROGRAM

UTOROK

21. máj 2013

06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno 09:45 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 11:40 Komisár Rex VIII. 3-4/17 13:40 Odložený prípad IV. 20/24 14:40 Monk VI. 16/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 6/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 6/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 20:20 Búrlivé víno POČASIE 20:20 Búrlivé víno - Rodinný seriál, SR, 2013. Hrajú: E. Horváth ml., N. Pocisková 21:40 HORÚCA KRV II. 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 6/24 00:15 Monk VI. 16/16 01:00 Odložený prípad IV. 20/24 01:40 Hrozba z temnoty IV. 5/22 02:30 Komisár Rex VIII. 3-4/17 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:30 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Zhovadil si ma 08:45 Súdna sieň: Skoro ma zabila učiteľka 09:50 Panelák: Škaredá Betty 11:00 Dom snov V. 23 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Ty schudni a ty priber! III. 8 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Otec by sa v hrobe obracal 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 21:40 ZLODEJI DETÍ 19:59 ŠPORT 20:05 Riskuj s Wau 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Neberte nám mop! 21:40 ZLODEJI DETÍ: Únos 1/8 - Slovenský seriál inšpirovaný skutočnými udalosťami (2013). Hrajú: Réka Gombár Derzsi, Marta Sládečková 23:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 3 00:15 Kosti III. 3 01:15 Sudkyňa v pokušení 03:10 KRIMI 05:55 Dve tváre Anny 12/60 06:40 Správy RTVS 07:40 Svet v obrazoch 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 District III: Zbohom, Jenny 10:15 Žena na úteku 140 11:05 Sila lásky V. 109 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:40 Dve tváre Anny 12/60 15:30 Sila lásky VI. 120 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 21:10 Hlavne, že sa máme radi 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi: Anita - Pôvodný televízny sitcom 21:40 Dr.House VIII.: Po smrti 20/23 22:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Symbol 20/24 23:05 District III: Zbohom, Jenny 23:50 Nikto nie je dokonalý 00:50 O 5 minút 12

TVPROGRAM

STREDA

22. máj 2013

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 HORÚCA KRV II. 10:45 Bolestné odlúčenie 12:40 Komisár Rex VIII. 5/17 13:40 Odložený prípad IV. 21/24 14:40 Monk VII. 1/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 7/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 7/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 PO23:00 NCIS ČASIE 20:20 Modré z neba 22:30 Nočné Televízne noviny 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 7/24 - Kriminálny seriál, USA, 2011-2012. Hrajú: M. Harmon, M. Weatherly 23:55 Monk VII. 1/16 00:45 Odložený prípad IV. 21/24 01:30 Hrozba z temnoty IV. 6/22 02:10 Dva a pol chlapa III. 7/24 02:30 Monk VII. 1/16 03:15 Komisár Rex VIII. 5/17 04:00 Bez servítky 05:45 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:20 Súdna sieň: Špiónka 08:25 Súdna sieň: Špinavé svedomie 09:25 Panelák: Neberte nám mop! 10:30 ZLODEJI DETÍ: Únos 1/8 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Ty schudni a ty priber! III. 9 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Cyklista 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:05 22:30 Vtierka Castle Riskuj s Wau 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kosti VIII. 19,20 22:30 Vtierka Castle IV. 10 - Americký kriminálny seriál (2012). Hrajú N. Fillion, S. Katicová 23:30 Hawaii 5.0 II. 16 00:30 Hawaii 5.0 12 01:30 Vtierka Castle IV. 10 02:35 KRIMI 03:00 NOVINY TV JOJ 03:25 3 libry 8/8 04:05 Chameleón 05:05 Správy RTVS „N“ 05:50 Počasie 05:55 Dve tváre Anny 13/60 06:40 Správy RTVS 07:20 Góly - body - sekundy 07:35 Počasie 07:40 Autosalón 08:05 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 District III: Nedotknuteľný 10:15 Žena na úteku 141 11:05 Sila lásky V. 110 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 14:05 Taxík 14:40 Dve tváre Anny 13/60 15:30 Sila lásky VI. 121 16:25 Po20:10 Chyť ma, ak to dokážeš časie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Chyť ma, ak to dokážeš - Skutočný príbeh, USA 2002. Účinkujú: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks 22:25 Vrah s kamerou 00:00 District III: Nedotknuteľný 00:45 Chyť ma, ak to dokážeš 03:00 Vrah s kamerou

TVPROGRAM

ŠTVRTOK

23. máj 2013

06:00 Teleráno 08:25 Modré z neba 10:30 Rituál 12:40 Komisár Rex VIII. 6/17 13:40 Odložený prípad IV. 22/24 14:40 Monk VII. 2/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 8/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 8/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 21:40 HORÚCA KRV HORÚCA KRV II. - Rodinný dramatický seriál, SR, 2013. Hrajú: A. Bárta, J. Vajda 23:00 Nočné Televízne noviny 23:25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 8/24 00:20 Monk VII. 2/16 01:05 Odložený prípad IV. 22/24 01:50 Hrozba z temnoty IV. 7-8/22 03:15 Komisár Rex VIII. 6/17 04:00 Bez servítky 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:35 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 07:45 Súdna sieň: Platí telom 08:50 Súdna sieň: Hanba na sociálnej sieti 10:00 Dom snov V. 25,26 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Ty schudni a ty priber! III. 10 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Tablet 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:05 Riskuj s Wau 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 23:15 Geissenovci 20:30 Panelák: Na rázcestí 21:40 ZLODEJI DETÍ: Obvinenie 2 23:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 4 - Reality show o bohatej rodine Geissenovcov, ktorá divákom ukáže, aký „ťažký“ je život bohatých 00:15 Kosti III. 4 01:15 Na mŕtvom bode 03:05 KRIMI 03:30 Chameleón 05:25 Sila lásky VI. 121 06:15 Dve tváre Anny 14/60 07:00 Správy RTVS „N“ 07:40 Občan za dverami 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:25 District III: Obete 10:20 Žena na úteku 142 11:05 Sila lásky V. 111 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 14:10 Hurá do záhrady 14:45 Dve tváre Anny 14/60 15:35 Sila lásky VI. 122 16:25 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej 20:10 Toskánska vášeň kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Toskánska vášeň 6/12 - Taliansky romantický seriál,2012 21:35 Reportéri 22:05 Piráti - stratený poklad: Ako sa rodí legenda 1/8 23:25 District III: Obete 00:10 Inšpektor Rocca III: Posledná výzva 01:55 Piráti - stratený poklad: Ako sa rodí legenda 1/8

GE 13-20 STRANA - 04


DOMÁCNOSŤ KDE SÚ

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

SHERLOCK

®

TAM ZLODEJI KONČIA

4. bezpečnostná trieda, vysoká odolnosť proti vlámaniu, testované autorizovanou skúšobňou odolnosť proti hluku 43 decibelov testovaná skúšobňou, garantovaná v certifikáte

BALÍK EXCELENT

00 €*

UŠETRÍTE -3

BALÍK PLUS

63-0105

BEZPEÈNOSTNÁ AKCIA

70 €*

UŠETRÍTE -1

*Akcia platí do 31. 5. 2013.

Obchodné zastúpenie SHERLOCK®: Rimavská Sobota, Škultétyho 350, 047/581 1788 Rožňava, Akademika Hronca 3, 0915 139 703 Rožňava, Kyjevská 3, 058/734 2244

15-0107

min. 200 tisíc otvorení/zatvorení otestovaných skúšobňou, garantovaných v certifikáte, životnosť na celú generáciu

Uzávierka budúceho čísla bude 22.5. 2013

GE 13-20 STRANA - 05

75-126

34-0148

20-0194

www.regionpress.sk


EXTRA Skladacia fľaša Vapur (2ks)

POZNÁVACÍ ZÁJAZD: MELK, SALZBURG A HITLEROVE ORLIE HNIEZDO

Pobyt Pob obyt ob byt yt môžete môž ôžete zzakúpi zak ak akú kúpi piť n na a www.me w www ww.me .me me egaz ga gaz azlav lav a a.s av a.sk a sk

35%

Navštívte mestečko Melk s najkrajším Benediktínskym kláštorom, Mozartovo mesto Salzburg a Hitlerovo „Orlie hniezdo“. Cena zahŕňa (pre 1 osobu): - autobusová doprava - 1x ubytovanie v dvojlôžkových izbách - 1x raňajky - prehliadka mesta podľa programu bez vstupov - sprievodca zájazdu - povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. Termín zájazdu: 29. 08. - 30. 08. 2013

Pôvodná cena 136€ teraz len za 89€ Informácie na 0917 78 78 78, www.megazlava.sk Po - Pia od 9.00 - 17.00

Soľ do kúpeľa

na Pôvodná ce

Topánky do vody na Pôvodná ce

13,98€

na Pôvodná ce

18€

22€

64%

48%

46%

Váš spoločník na cesty! Farby: čierna, modrá, ružová, fialová

1 500 gramová relaxačná soľ do kúpeľa: levanduľa, škorica, čokoláda

Kvalitné značkové topánky do vody. Farby: modrá, ružová

Teraz za

Teraz za

4,99 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Teraz za

11,99 €

9,50 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

gemersko@regionpress.sk TVPROGRAM

PIATOK

24. máj 2013

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 HORÚCA KRV II. 10:45 Odsúdená za vraždu 12:40 Komisár Rex VIII. 7/17 13:40 Odložený prípad IV. 23/24 14:40 Monk VII. 3/16 15:35 Dva a pol chlapa III. 9/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 9/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:30 REFLEX 17:55 Bez servítky 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 23:25 Rambo IV POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 AKČNÝ PIATOK: Dokonalá lúpež (HD) 23:25 AKČNÝ PIATOK: Rambo IV. - Akčný film, USA-Nemecko, 2007. Hrajú: S. Stallone, J. Benzová 01:15 Myšlienky vraha V. 12/23 02:00 Umlčaní 03:20 Odložený prípad IV. 23/24 04:00 Myšlienky vraha V. 12/23 05:40 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 07:20 Súdna sieň: Zabil mi dieťa 08:20 Súdna sieň: Masér 09:25 Panelák: Na rázcestí 10:30 ZLODEJI DETÍ: Obvinenie 2 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Ty schudni a ty priber! III. 11/11 15:00 Nákupné maniačky 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 18:00 Súdna sieň: Zadlžení po uši - Súdne prípady zo Slovenska plné emócii, ktoré sú inšpi23:15 Ja, moje druhé ja a Irena rované skutočnosťou (2013) 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:05 Riskuj s Wau 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Bonzák 21:40 NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY 23:15 Ja, moje druhé ja a Irena - Americká komédia (2000). Hrajú J. Carrey, R. Zellwegerová 01:40 Totálny úlet 03:35 Chameleón 05:55 Dve tváre Anny 15/60 06:40 Správy RTVS 07:40 Reportéri 08:10 Duel 08:40 5 proti 5 09:30 District III: Úder pod pás 10:20 Žena na úteku 143 11:05 Sila lásky V. 112 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Nebíčko v papuľke: Trenčianske Teplice 14:35 Dve tváre Anny 15/60 15:30 Sila lásky VI. 123 16:25 Počasie 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej 21:35 Policajti z centra kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Milujem Slovensko 21:35 Policajti z centra: Agent 8/14 Česko - Slovenský kriminálny seriál, Účinkujú: Filip Blažek, Richard Stanke 22:30 Zatmievanie 00:10 District III: Úder pod pás 00:55 Žena na úteku 143 01:45 Zatmievanie 03:25 Sila lásky V. 112

TVPROGRAM

SOBOTA

25. máj 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Monk VII. 3/16 06:40 Tom a Jerry 07:10 Tučniaky z Madagaskaru II. 14-15/39 08:00 Traja nindžovia 09:45 Alf III. 11/25 10:15 Z nuly hrdinom 12:00 SUPERSTAR 14:40 SUPERSTAR - Rozhodnutie 15:20 Rock zo strednej 17:40 Zita na krku - Ona miluje chaos, on poriadok. Ako spolu vydržia v jednom byte? 18:20 Smotánka 19:00 TELE22:55 Zem krvavého slnka VÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Tesne vedľa 22:55 Zem krvavého slnka - Akčný film, USA, 2005. Hrajú:S. Seagal, M. Davis 00:45 Dokonalá lúpež (HD) 02:10 Zem krvavého slnka 03:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad IX. 9/24 04:20 Smotánka 05:00 NOVINY TV JOJ 05:25 Zamilovaný Romeo 07:20 My Little Pony 07:45 Monsuno 08:10 Môj štvornohý priateľ Ace 10:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov II. 10 11:30 Nákupné maniačky 12:30 Ty schudni a ty priber! IV. 1/11 13:30 Obeť únosu - Kanadský thriller (2006). Hrajú: D. Storch, S. Blacková 15:30 Dobrý vojak Švejk - Česká satirická komédia (1956). Hrajú 20:30 Diabol nosí Pradu R. Hrušínský, S. Beneš 18:00 Sladké hviezdy 5,6 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Diabol nosí Pradu - Americká komédia (2006) Hrajú: M. Streepová, A. Hathawayová 23:00 Keď si Chuck bral Larryho 01:35 Obeť únosu 03:20 Dobrý vojak Švejk 05:25 Svet v obrazoch 05:50 Správy RTVS 06:50 Pinocchio 07:15 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07:25 Alica v krajine zázrakov 15/26 07:55 Fidlibumove rozprávky 08:20 Modré kráľovstvo 2/3 08:50 Tanečná akadémia II. 8/26 09:20 Milujem Slovensko 10:45 Nikto nie je dokonalý 11:45 Reportéri 12:15 Autosalón 12:45 On air 13:10 Toskánska vášeň 6/12 14:40 El 20:10 Pošta pre teba dorado 16:45 Hlavne, že sa máme radi: Anita 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:10 Pošta pre teba Rodinný program pre všetkých,ktorí sa nezľaknú výzvy zmeniť to,čo sa ešte zmeniť dá 21:15 Tichá pravda 22:45 Góly - body - sekundy 22:55 Skúška odvahy 00:25 El dorado 02:30 Tichá pravda

TVPROGRAM

NEDEĽA

26. máj 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Komisár Rex VIII. 7/17 06:45 Tom a Jerry 07:00 Tučniaky z Madagaskaru II. 16-17/39 - Animovaný seriál, USA, 2010 07:50 Malí géniovia 09:35 Alf III. 12/25 - Seriál, USA, 1988-1989 10:05 Zita na krku 10:45 Rock zo strednej 13:00 Na telo 13:30 FORMULA 1: Veľká cena Monaka 16:15 Legenda o Zorrovi 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 20:20 SUPERSTAR LIVE ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 SUPERSTAR LIVE Priamy prenos z finálového večera najúspešnejšej speváckej súťaže súčasnosti 23:00 SUPERSTAR - Rozhodnutie LIVE 23:35 Clona 01:15 Piatok trinásteho 03:30 Bez servítky 04:10 Na telo 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:05 Chameleón 05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 06:50 Timon a Pumbaa II. 07:45 Rýchla rota Chipa a Dala 08:40 Gumkáči VI. - Americký animovaný seriál (1990) 09:30 Sladké hviezdy 5,6 10:30 Kde bolo, tam bolo II. 19 - Americký rodinný fantazijný seriál (2013). Hrajú: J. Morrisonová, J. Gilmore 11:30 Keď si Chuck bral Larryho - Americká romantická komédia 20:30 Toy Story 3 (2007). Hrajú: A. Sandler, K. James 14:00 Diabol nosí Pradu 16:35 Mama, ožeň ma! 18:20 Nové bývanie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Toy Story 3 - Americká animovaná rodinná komédia (2010) 22:50 Veterán 01:00 Hory majú oči 03:10 Nesmrteľní 04:40 Chameleón 06:00 Správy RTVS 06:55 Pinocchio 07:20 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07:35 Alica v krajine zázrakov 08:00 Maškrtníček 08:30 Šiel tovariš svetom 09:00 Rozprávky bratov Grimmovcov 10:00 Zem - história jednej cesty 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Agatha Christie: Slečna Marpleová 15:10 Zla20:10 Jana z Arku tá klasika - komédie Václava Vorlíčka: „Což takhle dát si špenát“ 16:45 Pošta pre teba 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:10 Jana z Arku 1, 2/2 - Historický film, Kanada 1999. Účinkujú: LeeLee Sobieski, Jacqueline Bisset 23:15 Góly - body - sekundy 23:30 Agatha Christie: Slečna Marpleová 01:05 Jana z Arku 1, 2/2

GE 13-20 STRANA - 06


bzzik

Hľadáš lepšiu prácu?

www.bzzik.sk

Ponúkame prácu na doma.

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

BERKUT

Hľadajte prácu jednoduchšie! Bez kravaty.

0903 312322 0917 979275 0949 598002

KURZY SBS

83-0076

poskytujeme zmluvu,odber zaručený

SECURITY

8 krokov k lepšiemu pracovnému miestu

SPRÁVY, KTORÉ TVORÍTE VY!

Kvalitné vizitky od 200 400 600 800 1000

ks ........ 14 €/ 0,070 ks ........ 24 €/ 0,060 ks ........ 32 €/ 0,053 ks ........ 39 €/ 0,049 ks ........ 33 € / 0,033

za ks za ks za ks za ks za ks

Technická špecifikácia:

za ks*

2

Vytvorte si účet. Vyplňte svoje meno, priezvisko, e-mail a heslo, ktoré chcete používať.

3

Napíšte niečo krátke o sebe, vyplňte si pracovné odvetvie, pracovný stav, vaše bydlisko a lokality, v ktorých si hľadáte prácu.

4

Vyplňte si profil na 100%. Nezabudnite uviesť všetky dôležité informácie. Sledujte indikátor vyplnenia profilu v pravom stĺpci.

5

Pridajte si kľúčové slová. Napíšte niekoľko slovných výrazov, ktoré najlepšie vystihujú vaše profesionálne zameranie. Ak ste napr. kuchár so špecializáciou na taliansku kuchyňu, môžete uviesť „kuchár, „talianska kuchyňa, „pizza a pod.

6

Spojte sa so svojimi známymi. Nájdite na Bzziku svojich známych, pridajte si ich medzi kontakty a prípadne ich požiadajte o referenciu.

7

Pozrite si náš výber pracovných ponúk. Ak ste si správne vyplnili svoj profil, v sekcii Výber > Práca pre vás si môžete prezrieť pracovné ponuky, ktoré Bzzik vyhodnotil ako vhodné pre vás.

8

Ponuky, firmy a ľudia, ktorí vás zaujali, si môžete pridať do výberu a mať ich tak stále na očiach. Notifikácie o ich aktivitách môžete sledovať v sekcii Výber.

STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen prijme do pracovného pomeru }vkphêêtlkpuyvkulqêrhtpuv}lqêkvwyh}€ “•ˆê’‡O—ˆ“‘Uê5™’‡êi„‘–Ž5êiœ–—•Œ†„

0907887 322 www.lacne-vizitky.sk

300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20%.

Hľadáme samostatné

Choďte na bzzik.sk/registracia.

74-0108

roznavskoonline

1

w’‘RŽ„ˆ® ¾ê–—„…Œ‘>Ꝅˆ–—‘„‘Œˆ±êŒ–—’—˜ê„ê–“’E„‹Œ™’–P ¾ê‡’‡•WŒ„™„‘Œˆê™U“„—‘U†‹ê—ˆ•B‘’™ ¾ê“•ˆ“•„™œê™êl ¾ê“•„†’™‘Uê:„–ê¡ꐈ–Œ„†Ã ¾ê“•Œ‡ˆˆ‘Œˆê’…Œ‘>‹’ê—ˆˆ‰I‘˜ w’W„‡˜ˆˆ® ¾ê™’‡Œ:–ŽUꓕˆ˜Ž„ê—œ“˜êêjê„êlêê ¾ê‘„’–Pꆘ‡Œˆ‹’ꍄœŽ„ê™U‹’‡’˜

z{kêkvup}vꄭ–­ w­v­i’›ê¡ª¡ ©§¤êª¥êi„‘–Ž5êiœ–—•Œ†„ %Œ„‡’–PêÐêWŒ™’—’“Œ–ê“’–Œˆ„P “’O—’˜ê„ˆ…’ꈾ„Œ’­ r’‘—„Ž—®ê“­êtŒ„‘êr’™5: ˆ¾„Œ®êꎒ™„†Í–—‡­–Ž —ˆ­®êª©ª¥ê¦¡¨ê£¥ª ššš­–—‡­–Ž

Vyskúšajte niečo nové! Neposielajte životopisy e-mailom. Spojte sa so svojimi známymi Vytvorte si profesionálny životopis jednoducho 02-0002

Armádna 779, 049 16 Jelšava tel.: 0918 433 321, 058 224551-6 email: info@sbsberkut.sk www.sbsberkut.sk

88-0007

získajte preukaz odbornej spôsobilosti termín kurzu: máj 2013 prihlásiť sa môžete: - osobne - telefonicky - mailom

Sledujte firmy a pracovné ponuky, ktoré vás zaujímajú

Hľadajte ľudí jednoduchšie!

partie elektrikárov na práce v Nemecku na spoluprácu na dlhodobých projektoch Požiadavky: - živnosť alebo s.r.o. - vyučený v odbore - vlastné auto a náradie

9 krokov k lepším zamestnancom 1

Choďte na bzzik.sk/registracia.

2

Vytvorte si svoj osobný účet. Váš osobný účet je potrebný pre účely registrácie spoločnosti.

3

Pridajte svoju firmu. Vyplňte základné informácie o spoločnosti, doplňte o logo a podrobnejšiu charakteristiku.

4

Vytvorte prvú pracovnú ponuku. V pravom stĺpci profilu vašej firmy kliknite na tlačidlo „Pridať pracovnú ponuku. Vyplňte jednoduchý formulár. Sledujte stále indikátor vyplnenosti, bude vás viesť.

5

Zacieľte svoju ponuku presnejšie pomocou kľúčových slov. Pridajte niekoľko výrazov, ktoré vystihujú podstatu práce a zvýšte tak šancu, že sa dostane do pozornosti tých správnych ľudí. Ak napr. hľadáte kuchára do pizzerie, môžete zadať výrazy ako „kuchár“, „pizza“ alebo „talianska kuchyňa“.

6

Zverejnite pracovnú ponuku. Ak ste so znením ponuky spokojní, nazabudnite ju zverejniť. Prepínač zverejnenia môžete nájsť v pravom stĺpci ponuky.

7

Hľadajte talenty. V sekcii Ľudia si môžete prezerať profily uchádzačov. Ak vás nejaký človek zaujme, môžete ho priamo osloviť s pracovnou ponukou, alebo si ho pridať do výberu a prípadne osloviť neskôr.

8

Využite sociálne siete. Zvýšte svoje šance na zásah a zdieľajte profil vašej firmy či pracovnej ponuky na sociálnych sieťach ako je napr. Facebook, Twitter alebo LinkedIn.

9

Vyberte si balík na mieru. Na Bzziku máte k dispozícii na výber niekoľko biznis balíkov. Od základného balíka Basic až po VIP balík pre veľké pracovnégentúry. Kompletný cenník si môžete pozrieť na bzzik.sk/cennik. Do septembra 2012 je služba Bzzik bezplatná v plnom rozsahu.

2-4 členné partie, podmienkou je, aby jeden vedel nemecký jazyk - aktívne !!!

Kontakt: praca@efachmann.com

0948 833 441

85-0330

Ponúkame: - stabilnú prácu - 12€/hod.

GE 13-20 STRANA - 07


EXTRA Dražba

R15 • ELEKTRO - TECHNIKA Inzerciu do tejto rubriky pošlite cez SMS na číslo 8866 v tvare: RP GE R15 váš text Cena za každých 30 znakov = 0,20 € s DPH

Dražba 4 izb. bytu v obci Rimavská Sobota: v k. ú. Rimavská Sobota, okres: Rimavská Sobota, zapísaného na:

Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0908/764 499, 0905/ 329 523, Dražobník: 1konsolidačná spol. s. r. o. , www.1konsolidačná.sk

Kvalitné vizitky od

04-001,078

0911 264 757 PÔŽIČKY PRE PODNIKATEĽOV AJ ZAČÍNAJÚCICH

88-0001

Čučmianska dlhá 3, 048 01 Rožňava tel./fax: 058/732 98 18 e-mail: gemersko@regionpress.sk V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubolného okresu v SR Inzercia: Silvia Bodnárová 0905 225 073 Ján Vojta 0907 887 322

200 400 600 800 1000

ks ........ 14 €/ 0,070 ks ........ 24 €/ 0,060 ks ........ 32 €/ 0,053 ks ........ 39 €/ 0,049 ks ........ 33 € / 0,033

za ks za ks za ks za ks za ks

za ks*

Vydávateľ: Náklad: Pôsobnosť:

regionPRESS, s.r.o.,Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO 36 252 417 Registrované na MK SR pod číslom EV 3676/09 28.000 výtlačkov (17.ročník) okresy Rožňava,Rimavská Sobota a Revúca

v Rožňave, Rimavskej Sobote, Revúcej, Tornali, Slavci, Vidovej, Plešivci, Jesenskom, Gortve, Hodejovci, Tisovci, Muráni v nepárnom týždni: v Gemerskej Polome, Betliari, Henckovciach, Slannej, Vlachove, Gočove, Dobšinnej v párnom týždni: v Štítniku, Slavošovciach, Honciach, Rožň. Bystrom, Kunovej Teplici, Ochtinej, Čiernej Lehote, Rimavských Zálužanoch, Rimavskej Bani, Hrachove V prípade nepravideľného doručovania, kontaktujte našu redakciu

Týždenne: 02-0117

Mal by niekto záujem o Notebook HP 635 s orig.taškou 15.6“ displej, (1366x768) procesor Intel® Processor, pevný disk 320GB, pamäť 2048 MB DDR2 800MHz,grafická karta Intel GMA X4500M , DVD/ RW , LAN, WiFi 802.11g/n, video kamera , 6 článková batéria, čítačka kariet,4xUSB 2.0, reproduktory, Sound, , váha 2.6kg, , dovoz,záruka,moznost aj na splátky, splátka 10eur,cena 399eur,tel 0903752333,0948752333

Výhodný úver aj pre podnikateľov

Redakcia:

1. liste vlastníctva číslo 3677 ako: A. byt číslo 44 na 3.p. vo vchode 16 nachádzajúci sa v bytovom dome (popis stavby: Malohontská, 44 b.j.) so súpisným číslom 1545, na parcele č. 1900/ 2 B. spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 8414/302267-ín k celku právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 1545 nie je evidovaný na liste vlastníctva Miesto dražby : Notársky úrad: JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra Čas: 30.05.2013 o 09.45 Hod. Najnižšie podanie: 19.575,- Eur Dražobná zábezpeka: 5.000,- Eur Minimálne prihodenie: 100,- Eur Termíny obhliadok: 15.05.2013 o 15.30 hod. 22.05.2013 o 15.30 hod.

Mal by niekto záujem o úplne nove PC Athlon -X4 (stvorjadrovy),úplne nova technológia, super na hry, ideálne do školy a na multimédia, 500GB HDD, 4 GB DDRAM2, VGA NVIDIA 512 MB, DVD RW, LAN,SOUND, 19“ monitor, dovoz, záruka, možnosť aj na splátky - splátka 10€, cena 425 €. tel.: 0948752333, 0903 752 333

0907887 322 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia:

300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20%.

Občianska riadková inzercia po novom Ako sme vás informovali už v minulom čísle, riadkovú inzerciu si môžete od teraz podať cez SMS.

t

82.750

22.250

8

Je to jednoduché... Už nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor. Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín GEMERSKO ROŽŇAVSKO–RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.: R1 Auto-moto predaj A R2 Auto-moto kúpa A R3 Auto-moto rôzne A R4 Byty-kúpa A R5 Byty-predaj A R6 Byty-výmena A R7 Byty-prenájom A R8 Domy, chaty-kúpa A R9 Domy,chaty-predaj A R10 Domy, chaty-prenájom A R11 Pozemky, záhrady-predaj A R12 Pozemky, záhrady-kúpa A R13 Vzdelávanie A R14 Hľadám prácu B R15 Elektro-technika B R16 Móda B R17 Drobnochov B R18 Hobby-záľuby B R19 Športové potreby B R20 Rôzne kúpa B R21 Rôzne predaj B R22 Všetko pre deti B R23 Stavba B R24 Bývanie B R25 Dielňa – záhrada B R26 Darujem B R27 Zoznámenia B

Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

 Napíšte SMS v tvare: RP medzera GE medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP GE R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom. Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

kategória A

kategória B

0,30 €

0,20 €

0,60 €

0,40 €

0,90 €

0,60 €

1,20 €

0,80 €

1,50 €

1,00 €

1,80 €

1,20 €

2,10 €

1,40 €

2,40 €

1,60 €

2,70 €

1,80 €

3,00 €

2,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 058 / 732 98 18. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

GE 13-20 STRANA - 08

Gemersko 13 - 20  

Gemersko 13 - 20