Page 1

regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

2

č.12 / 21. marca 2014 / 18. ročník

111 111

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Akcia Vaillant za NEUVERITEĽNÉ CENY!!!

94-0091

02-49 10 30 40

Tomášikova 35 a 37, BA

Super jarná AKCIA do konca marca! • ZDARMA zameranie a zhotovenie

111 111

cenovej ponuky • rôzne farby a vzory

111

• GARANCIA 10 - 12 rokov Kontakt: Pavol Kovács tel: +421 905 102 897 e-mail: pkovacs78@gmail.com

111

Nie je potrebné rozobrať vašu starú strechu!

Najlacnejšia renovácia

eternitových plechových a plochých striech

53-0046

((není není ení potrebné pottr po trebbnéé

111

PONUKA PRÁCE

111

53-0045

Zaujemcovia hlaste sa na tel. č.: 0948 455 441

NEMECKÝ PROFIL

AKCIA!!!

Prijem plošnej inzercie tel.: 0908 979 378, e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

7-komorový profil za cenu 5-komorového

Kvalitné mäsové výrobky z vlastného chovu • Ponúkame najlepšie klobásy v okolí • Bezlepkové výrobky • Čisto mäsové výrobky • Výrobky z mangalíc

Jedinečná AKCIA! Všetky bravčové mäsá za jednotnú cenu!

4,19 €/kg

Karé s kosťou, krkovička s kosťou, plece bk, stehno bk.

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE S MONTÁŽOU BEZPRACHOVÁ VÝMENA zlatý dub

111

biela čerešňa

111

IBA ZA

350,- €

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 (bývalá budova ONV, kancelária sa presťahovala na prízemie) tel./fax: 031/550 37 56, mobil: 0903 938 200, mail: korondplastokno@gmail.com

Kvalitné žitnoostrovské mäso za neuverateľnú cenu!!!

111

53-0025

Ponúkame zaujímavú prácu vo výrobe aj pre ženy priamo v Šamoríne.

111 111

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Platí do konca 31.3.2014

Ponúkame poistenie:

111

• osôb • majetku • podnikateľov • cestovné • vozidiel Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

111

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737 Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk

DS 14-12 STRANA - 01

...a iné

53-0001

NAŠE PREDAJNE: Predajňa mäsa – Z nášho dvora, Gazdovský rad 49/C, 931 01 Šamorín Tel: +421 908 735 031 Predajňa mäsa - Z nášho dvora, PD vo Veľkom Blahove, 930 01 Veľké Blahovo Tel: +421 917 175 812 Predajňa mäsa - Z nášho dvora, Dunajská Streda 929 01, Kukučínová ul. 1213, Tel: +421 905 252 032

53-0042

dunajskostredsko.sk

DUNAJSKOSTREDSKO

111

111


6

5 4 9

6

1 4 2 6 4 9

7

1

Právnik radí

2

7 3

2 3 5 1 4 6

3

1 9

Vydedenie Dobrý deň, som vydatá matka dvoch plnoletých detí. V poslednom čase intenzívne rozmýšľam o spísaní závetu. Nakoľko budem mať o pár mesiacov päťdesiat JUDr. rokov, rada by som nastoTomáš lila istotu do majetkových Pavlovič vzťahov v rodine. Moja dcéra

býva už desať rokov v zahraničí a o svoju rodinu dlhodobo neprejavuje žiaden záujem. Mojim úmyslom je zanechať všetok majetok synovi. Z tohto dôvodu by som Vás rada požiadala o radu týkajúcu sa vydedenia. Je možné v závete vydediť moju dcéru a manžela? Vopred ďakujem za radu. Čitateľka Daniela. Vážená čitateľka, na úvod je potrebné uviesť, že závet a vydedenie sú dvoma samostatnými právnymi inštitútmi, ktoré majú odlišnú povahu ako i odlišné právne následky. Závet je prejav vôle, ktorý o svojom majetku pre prípad smrti zostavuje jediná fyzická osoba. Na rozdiel od toho, vydedenie je mož-

nosť vylúčenia z dedenia potomka ako neopomenuteľného dediča, ktorý by inak dostal z niektorých zákonných dôvodov svoj dedičský podiel. Vydedenie sa najčastejšie vykonáva spísaním listiny o vydedení, ktorá však môže byť spísaná i spolu so závetom v jednej listine. Vydedenie sa týka iba potomkov poručiteľa a netýka sa iných osôb. Z tohto dôvodu nie je možné platne vydediť manžela poručiteľa. V prípade, ak nechcete, aby časť Vášho majetku zdedil i Váš manžel, prichádza do úvahy spísanie závetu o celom Vašom majetku, v ktorom svojho manžela opomeniete. pokračovanie na nasledujúcej strane

občianska riadková inzercia

4

°DÁM DO PRENÁJMU ČIAST. ZARIADENÝ 2 IZB. BYT V DS.0315522019

domy/predaj

5

°Predám 3-izbový RD v Okoči. Cena dohodou. Tel.: 0903 452 174 °Predám RD 100m2 ovocné stromy,11ar záhrada.Zemianska Olča 27000 eur 0902 614 604

reality/iné

7

°Kúpim 1 izb.byt alebo garzónku v DS aj v pôvodnom stave. Súkromna osoba, realitky nevolať. Tel.: 0917 409 667 °Vennék szántóföldet a dunaszerdahelyi járásban. Tel. 0917664413

stavba

8

Kúpim Haki lešenie. 0904 066 203

domácnosť

9

°Predám pcATHLON x4 3.2ghz 1000Hdd 4gbram 19monitor vga Gt- 2gb 425€ aj na splátky po 10€, a tablet7\“+smartfón5.3\“ po 10 eur mes.dovoz domov 0903752333 °Predám nový tovar-televizory, mobil, pracky, motorové pily Stihl, kosačky. Akcia: Splátky 10 eur/mes. Tel:0915633438

Wellness pobyt v Penzióne Klimek Teraz len za

210 €

105€

50%

- pobyt pre 2 osoby na 2 noci aj s raňajkami v Penzióne **** Klimek Muszyna Złockie v Poľsku + relaxačná muzikoterapia v soľnej jaskyni + Vstup do rekreačného strediska Aqua parku neobmedzene počas celého pobytu

Jarný pobyt vo Vysokých Tatrách Teraz len za

110€

59 €

46%

Pobyt pre 1 osobu na 2 noci v hoteli Magura + 2x polpenzia + 2x vstup do welnessromms + 1x masážne kreslo - 8 min + 30% zľava na klasickú masáž

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

záhrada a zverinec 10 °Predám malé húsatá tripäťdesiat za kus 0915610090

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraDSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP DS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, DS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

DS 14-12 STRANA - 02

Potrebujete požičať pred výplatou? od 25 do 350 Eur Dunajská Streda Športová ul.2252/45 0949 042 017

03-0039

byty/prenájom


Právnik radí

pokračovanie

Nevyhnutnou obsahovou náležitosťou listiny o vydedení je výslovné uvedenie dôvodu vydedenia. Dôvody vydedenia sú zákonom taxatívne uvedené a nie je ich možné ďalej rozširovať. Poručiteľ môže vydediť potomka, ak a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, d) trvalo

vedie neusporiadaný život. Na vydedeného potomka sa v rozsahu vydedenia neprihliada. Listinu o vydedení možno uložiť do notárskej úschovy. Listina o vydedení, ktorá bola zahrnutá do notárskej zápisnice alebo prevzatá notárom do úschovy, sa vedie v Notárskom centrálnom registri závetov. Pokiaľ uvádzate, že dôvodom vydedenia Vašej dcéry je jej dlhodobé neprejavovanie záujmu o svoju rodinu, je potrebné posúdiť splnenie podmienky vydedenia uvedenej vyššie pod písm. b). V predmetnej veci bude nutné zodpovedať otázku, či potomok o poručiteľa trvale neprejavoval opravdivý záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, a to vždy s prihliad-

nutím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu. V prípade neplatného vydedenia neopomenuteľného dediča sa môže neplatne vydedený potomok domáhať svojho dedičského podielu zo zákona, plnoletý potomok aspoň toho, čo robí jedna polovica jeho dedičského podielu zo zákona. V každom prípade odporúčame, aby ste sa pri realizácii týchto krokov poradili s právnikom, ktorý sa oboznámi s detailmi a navrhne najvhodnejšie právne kroky.

Vtip: Major dal nastúpiť vojenskú rotu na pľac a takto sa im prihovoril: Vojaci, dnes ráno sa mi narodil syn! Ďakujem Vám všetkým ! Bill Gates: „Čo môžete odložiť raz, odložíte vždy.“

JUDr. Tomáš Pavlovič Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

3

eurovoľby Igor Matovič Hnutie OĽaNO predstavilo kandidátku do eurovlieb. Posúďte ju sami:

1. Mgr. Jozef Viskupič - poslanec 2. Mgr. art. Viera Dubačová - občian-

Hyundai i20, i30 a i40 Family edition

59-095-1, 2

www.eupipe.sk

z䟏ruky bez obmedzenia kilometrov

Najlep䠺ie rodinn䟖 z䟏䡕itky za䟶䟚naj䟤 ,,Nehovor to“

PÔŽIČ0K0Y0 doaj pre1ženy0 na materskej,

0949 129 474 0910 910 586

Za䟶nite tie va䠺e s Hyundai a dovezte si domov model, ktor䟧 sa k v䟏m hod䟚 najlep䠺ie:

(stačí prezvoniť)

www.serioznapozicka.sk

Hyundai i20 Family edition dostanete s LED denn䟧mi svetlami a s hlin䟚kov䟧mi diskami.

24-0058

živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

Hyundai i30 Family edition pr䟚de do va䠺ej rodiny s 16‘‘ hlin䟚kov䟧mi diskami, so zadn䟧m parkovac䟚m senzorom a s vyhrievan䟧mi predn䟧mi sedadlami. Hyundai i40 Family edition v䟏m priv䟏䡕a hlin䟚kov䟖 disky, tempomat s obmedzova䟶om r䟧chlosti, vyhrievan䟖 predn䟖 sedadl䟏, predn䟖 a zadn䟖 parkovacie senzory a v jeho bohatej v䟧bave je aj Bluetooth. V䠺etky modely Hyundai Family edition v䟏m prin䟏䠺aj䟤 neprekonate䠠n䟖 benefity: financovanie na p䟒tiny, havarijn䟖 poistenie za p䟒tinu ceny a zimn䟖 pneumatiky navy䠺e. Samozrejmos䠾ou je 5 rokov z䟏ruky bez obmedzenia kilometrov, 5 rokov zv䟧hodnen䟧ch servisn䟧ch prehliadok a 5 rokov asisten䟶n䟧ch slu䡕ieb v cene vozidla.

www.hyundai.sk HAVARIJN䞼 POISTENIE

Kombinovan䟏 spotreba: 3,8 l - 6,6 l/100 km, emisie CO 2: 99 - 150 g/km. Foto je ilustra䟶n䟖.

ZIMN䞼 PNEUMATIKY

53-0005

52-0128

FINANCOVANIE NA P䞸TINY

HyundaiSlovensko

PÔŽIČKY

na vyplatenie Vašich dlhov či exekúcií,

DS 14-12 STRANA - 03

51-0183

tel.: 0908 979 378, e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

0948 330 411 www.hypoglobal.sk

51-0164

HYPOÚVEROVÉ PORADENSTVO

Prijem plošnej inzercie

ska aktivistka, režisérka, bojovníčka proti korupcii, držiteľka ocenení Euroobčan roka a Krištáľového krídla. 20 rokov sa venuje tým najslabším z najslabších. Založila Divadlo z pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím. 3. Mgr. Oto Žarnay - učiteľ, ktorý sa nebál statočne postaviť bezpráviu a dovolil si upozorniť na tunelovanie, rodinkárstvo a korupciu v školstve. Za tento jeho záslužný čin sa dočkal odmeny takej slovenskej – z jeho školy ho vyrazili a dnes je bez práce. Držiteľ ocenenia za statočnosť Biela vrana. 4. Mgr. Branislav Škripek - poslanec 5. RNDr. Mária Raučinová, ThLic. publicistka, redaktorka a pedagogička, ktorá sa špecializuje na tému ženy s jej špecifikami a vo vzťahu k mužovi. Členka výboru pre rodovú rovnosť. 6. Ing. Vladimír Sirotka, CSc. - malých a stredných podnikateľov zastúpi odborník naslovovzatý - prezident asociácie malých a stredných podnikov, ktorý sa dlhodobo špecializuje práve rozvoju malého a stredného podnikania.

7. Mgr. art. Veronika Remišová, PhD. - špecialistka na koordináciu európskych projektov s 10 ročnou praxou priamo v Európskej komisii. 8. Mgr. Stanislav Daniel - Róm a špecialista na vzdelávanie Rómov. Viacero rokov v tejto oblasti pôsobí v zahraničí, ako napríklad v OBSE.

9. Prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. - uznávaný vedec, pedagóg, lesnícky a krajinný ekológ hľadajúci rovnováhu pri ochrane životného prostredia. Držiteľ čierneho pásu v karate. 10. Mgr. Art. Jakub Nvota – popredný divadelný režisér v Radošinskom naivnom divadle, Divadle Jozefa Gregora Tajovského, Štúdiu L+S a mnohých ďalších. Zakladateľ Túlavého divadla. 11. Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE predseda Klubu mnohodetných rodín. Otec 11 detí. Príklad toho, že pre výchovu detí nie podstatný počet detí v rodine, ale prístup rodičov. Zaoberá sa hlavne problematikou podpory rodín. 12. Dipl. Ing. Michal Kravčík, CSc. autor unikátneho protipovodňového projektu, ktorý realizovala Radičovej vláda v 489 obciach. Držiteľ viacerých svetových enviromentálnych ocenení. 13. Mgr. Maroš Paulíni - tretina mladých ľudí sú nezamestnaní, dve tretiny chcú Slovensko opustiť. V tejto situácii buď ponúkneme mladým budúcnosť, alebo stratíme tú svoju. Talentovaný mladý právnik, dobrovoľník a aktivista.


7 8 7 3 9

9 5 2 9 5 3 8

3

6

6

1 3 2 1

9 8

5

Asi 3 dni ma bolí palec na pravej nohe, mám ho červený, opuchnutý, vrelý, výrazne bolí na dotyk, veľmi ma obmedzuje v chodení. Podobné ťažkosti som mal už asi tretí krát za posledné 2 roky. MUDr. Pavol Príčinou dny je zvýšený výskyt Dobrovodský, kyseliny močovej v organizme. reumatológ Ten je daný jej nadmernou tvorbou, alebo nedostatočným

lekár radí 2 6

7

vylučovaním z organizmu, kde sa potom hromadí v kryštalickej forme v kĺboch, pričom mechanickým dráždením tkaniva vo vnútri kĺbu sa vyvoláva zápal. Záchvat dnavej artritídy sa prejavuje ostrou bolesťou v kĺbe, môže prechádzať z jedného kĺbu na druhý. Bolesť kĺbu je prudká, kĺb je červený a zateplený. Pri opakovaných zápaloch kĺbu môžu na ňom vzniknúť deformity, prípadne sa kryštáliky urátu hromadia vo forme hrbolov tzv. tofov, napríklad na lakťoch, kolenách, malých klboch, či na ušných boltcoch. Dá sa dne nejako predchádzať? Pokiaľ máte nadváhu, snažte sa ju zredukovať, existuje napr. aj špeciálna nízkopurínová dieta o ktorej vás podrobne informuje praktický lekár a ktorá samot-

ná môže znížiť koncentráciu kyseliny močovej až o 60 mikromol/ liter. Normálna hladina kyseliny močovej u žien je do 340 mikromol/liter a u mužov 420. Obmedzte nadmerný príjem alkoholu, pri záchvate ho treba úplne vynechať. Zabezpečte dostatočný prísun tekutín, najlepšie vody, sladké limonády sú neprípustné. Rovnako treba vynechať údeniny, mäso z diviny, vnútornosti, či strukoviny. Zodpovedne monitorujte svoj krvný tlak. Ak mávate záchvaty dny častejšie, je dobré mať pri sebe v pohotovosti protizápalové lieky. Ich včasné použitie v prípade potreby môže pomôcť zabrániť rozvoju akútneho zápalu kĺbu, zkráti dĺžku liečby. Dávkovanie však preberte so svojím praktickým lekárom.

na rovinu s Júliou Lorencovič

(pokračovanie na ďalšej strane)

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

BALKÓNY

TERASY

ZÁDVERIA

hliníkový posuvný systém ZIM. ZÁHRADY

REŠTAURÁCIE

AKCIA 7,- EUR CENY OD 33

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka • Možnosť splátok s 0% úrokom

Kvalitné vizitky od za ks* Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

JARNÁ AKCIA 10% až 50%

0908 979 378 www.lacne-vizitky.sk

0948 787 777 www.balkona.eu

Prijem plošnej inzercie tel.: 0908 979 378

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

DS 14-12 STRANA - 04

63-0047

Akú najväčšiu vylomeninu ste ako dieťa vyrobili? Moje detstvo bolo veľmi pestré. Snáď najviac mi utkvelo v pamäti, keď som začala chodiť do prvej triedy na základnú školu a mala som pekné dlhšie vlasy. Boli sme s mojim spolužiakom v škôlke, kam sme chodievali po škole, kde jeho mama bola učiteľka. Aby sme nemuseli byť sami doma, tak sme tam trávili poobedia, písali si úlohy a hrali sa. Jedného dňa sme si urobili veľké klobúky z plastelíny, ktoré sme si dobre prilepili, aby nespadli a tak mi potom mamka musela, aj keď nechtiac, urobiť veľmi krátky chlapčenský zostrih. To bolo sĺz. Vždy ste chceli byť námornou dôstojníčkou, alebo ste túžili po inom povolaní? Ja som chcela byť od malička učiteľka. Neskôr aj herečka alebo tanečnica. Vždy som mala sklony k umeniu, tancovala som 10 rokov spoločenské tance a 6 rokov som hrala na flautu, no otvorili sa mi iné dvierka, ale svoj najväčší sen stať sa učiteľkou sa mi napokon čiastočne splnil. V dnešnej dobe prednášam na Vysokej námornej škole v Bratislave a to ma naozaj napĺňa, lebo môžem posunúť svoje skúsenosti, a tým som stále v kontakte s mojou vášňou, loďami. Spomeniete si na svoj prvý job, prvý zárobok? Keďže som mala len 16 rokov a nemohla som pracovať, tak sa mi podarilo vybaviť si brigádu cez letné prázdniny na kúpalisku v Košiciach, kde sme ráno aj večer polievali trávniky, pripravili a očistili okolie bazénov a počas dňa vymieňali vrecia v odpadkových košoch, proste čo bolo potrebné. Peniažky som si každý týždeň pekne odkladala. Akého ste vierovyznania? Rímskokatolíckeho. Máte životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Áno, „ Žiť naplno a nikdy sa nevzdať, veď nemám čo stratiť, kým to nezískam.“ Ako oddychujete? Máte obľúbenú hudbu, film, miesto na relax? Najradšej oddychujem v prírode s mojím manželom alebo v domácej pohode pri relaxačnej hudbe. Obaja máme radi vážnu, ale aj modernú hudbu. Veľmi rada tancujem. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou (svetovou i slovenskou) by ste aspoň na chvíľu mohli byť, kto by to bol a prečo? Obdivujem veľa osobností, ale či by som chcela žiť život niekoho iného, to


Gazdinka radí

sadou pri boji s plesňami je, že ich nikdy neodstraňujeme na sucho. Ak by sme ich likvidovali za sucha, spóry by sme neplánovane rozširovali vzduchom do iných častí bytu a samozrejme by sme ich intenzívne aj vdychovali. Podobný účinok rozširovania plesňových spór má aj priame striekanie rozprašovačom dezinfekčného prostriedku na ne. Plesne vždy najskôr s handričkou navlhčíme a potom mechanicky odstránime. K ploche napadnutej plesňami pridajte pri čistení 30 centimetrov na všetky smery ako rezervu. Táto plocha môže byť tiež napadnutá a nemusíme o tom vedieť. Handričku namočte v prípravku, ktorý obsahuje látky s protiplesňovým účinkom,

Jarné upratovanie

Tento víkend sa zameriame na steny. Ako sa hovorí povymetáme všetky kúty. Steny čistíme a vymetáme od vrchu. Na plafóne odstránime pavučiny, poumývame stropné lampy. Dôkladne so zmetákom zmetieme aj všetky pavučiny v horných alebo dolných rohoch. Nezabudnite poodsúvať nábytok a odpratať nahromadené „schované poklady“ (hlavne v detských izbách). Drobné nečistoty na stene zľahka poumývajte jemnou handričkou s čistou vodou. Ak objavíte na stene pleseň, okamžite musíte konať. Prvou zá-

napr. organické kyseliny, peroxizlúčeniny, aktívny chlór, alkoholy. Po mechanickom odstránení plesní priestor poriadne vyvetrajte. Vyššie uvedené prípravky však odstraňujú plesne na povrchu, nie ich príčinu. Preto je dôležité nájsť príčinu a odstrániť ju. Niekedy stačí poriadne vetrať, v zime nešetriť na kúrení a zároveň neprekurovať miestnosti. Veľké množstvo kvetín v izbe zvyšuje vlhkosť a tým aj tvorbu plesní. Ak v miestnosti (v komore) nemáme okno vybúrajte aspoň malý vetrací otvor. Ak by ste chceli mať steny bez plesní aj bez pomoci chémie, skúste vyskúšať pri najbližšej maľovke „múdre huby“. Ide o prípravok z húb, ktoré v omietkach gazdinka Evka požierajú plesne, jednoducho sa nimi živia.

Vtip: Príde Fero domov a hovorí žene: - Marka, správaj sa ku mne ako k psovi. - Ako to myslíš? - Daj mi nažrať a pusť ma von. Ralph Waldo Emerson: „Priateľ - niekto, pred kým môžeme myslieť nahlas.“

DUNAJSKÁ STREDA

na rovinu s Júliou Lorencovič (pokračovanie z predošlej strany)

Priemyselná ul. (ZA HOTELOM THERMA)

Najširší sortiment oceľových plechov SORTIMENT: SO • Oc Oceľové profily U, I, L, T • Rú Rúry • Be Betonárska oceľ • Ja Jaklové profily • Oc Oceľové plechy

SUPER CENY!!!

DOPRAVA TOVARU DELENIE MATERIÁLU

tel.: 031/ 569 4351, 0918 613 211 - PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE - GARÁŽOVÉ BRÁNY - ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

www.madux.sk

Do 31.03.2014 využite ZIMNÉ AKCIE a nakúpte OKNÁ za EXTRA NÍZKE CENY s montážou v JARI !!! 210x150 0

240x x150

€ ,90

0 9,9

4

12

120 0x15 x 0

15

0 4,9

180x x150 0

150 0x150

0€

,9 14

0 9,9

1

6

90x2 230 90 0x150

,90

+ ,90

49

84

9

Cenny platiaa pri objednaní montáže.

Rozmeery prii oknách súú rozmery stavebných otvorov. Ceeny sú s DPH.

AKCIA

AKCIA

Do 31.03.2014 vonkajšie parapety za 1€

AKCIA

Do 31.03.2014 siete proti hmyzu za 1€

 VYMÝVANÁ DLAŽBA  ZÁMKOVÁ DLAŽBA  VYMÝVANÉ KVETINÁČE  BETÓNOVÉ DREVO  BETÓNOVÉ PLOTY 0903 726 182

Kuu kažždém mu oknu MIKRO OVEN V TILLÁCIA ZDARM MA !!!

Do 31.03.2014 dovoz okien za 1€

ADOX BETON s. r. o.

AKCIA

Do 31.03.2014 demontáž okien a odvoz starých za 1€

www.adoxbeton.sk Senec, Boldocká 7 (areál PD)

49-0055

MADUX s.r.o.

RÝCHLO - LACNO - KVALITNE

odk kúp úpi DARČEK + EXTRA ZĽAVA PRE KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA M A D U X od NAD 500 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ + 50€ extra zľava NAD 1000 € - MOBILNÝ TELEFÓN + 100€ extra zľava NAD 3000 € - DVD PREHRÁVAČ + 300€ extra zľava NAD 5000 € - DIGITÁLNY FOTOAPARÁT + 500€ extra zľava

Šírka: 80 mm + 3-sklo = 20% úspora nákladov na vykurovanie

Vysoká tepelná a zvuková izolácia. Veľk ľ é komory s oceľo ľ vou výstužou = výborné statické vlastnosti

Vaš aše st sta aré okná á

10,- € za KUUS pri ri po podpi dpise zml zmlu luvy

Šírka: 93 mm najširší 7 komorový systém na trhu, 3 dorazové tesnenia

Le en nM MADUX ADUX Vá ám md dá á ccen enu, akú n niikd de e inde inde n nedostane edostanete e!! STAČÍ, KEĎ ZAVOLÁTE, MY PRÍDEME K VÁM !!!

ZDARMA:

LEN U NÁS: - NAV A YŠE ZĽAVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANÉ V OKNÁ IHNEĎ K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VÝROBNÉ CENY !!!

Okná O kná d do o 7 d dní ní

BRATISLAVA - Obchodná 19 0948 340 119, 0948 340 118. maduxba@madux.sk NITRA Štefánikova 59/A, 0948 080 997, maduxnr@madux.sk TRNAVA - Hlavná 24. 0948 340 117, maduxtt@madux.sk

DS 14-12 STRANA - 05

53-0047

né e r o Ot v

4 1 0 2 3. . 1 d o

5

asi nie. Ja som spokojná a šťastná vo vlastných topánkach a určite poznáte príslovie „Tráva vyzerá zelenšia na druhom brehu, ale len do chvíle, kým tam neprídete“. Asi takto by som to vysvetlila. Chceli ste byť niekedy mužom? Sem tam mi to možno napadlo, ale stále som sa vrátila k tomu, že som rada, že som žena. Najviac som si to uvedomovala, keď som sa vydávala a mohla som byť nevestou (smiech), no samozrejme je to najmä teraz, keď očakávame naše vytúžené dieťatko a ja ho môžem cítiť, ako sa vo mne hýbe, je to úžasný pocit. Nakoľko súhlasíte s výrokom z filmu Pásla kone na betóne - Nemaš chlopa, nemaš pravdy...? Ani veľmi nesúhlasím. Z mojich skúseností musím povedať, že sa s mojim manželom perfektne dopĺňame. Či v povahe a riešení rôznych situácii, tak aj v domácnosti. Spomínate si na svoju prvú lásku či prvú pusu? Áno, no aj na to sklamanie potom. Bolo to na základnej škole a ja som verila, že to bude veľká láska. Je to milá, úsmevná spomienka. Dokázali by ste odpustiť neveru? Je ťažké odpovedať hypoteticky, keď to človek nezažije. Najmä, ak váš vzťah je úprimný a plný lásky. Viem, veľa ľudí radi súdia a kritizujú iných, ale ak dôjde na lámanie chleba v ich prípade, jednajú inak. Preto si to ja nedovolím. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Áno, ublížila som a najhoršie na tom bolo, že som tým klamstvom práve chcela ubrániť niekoho bolesti a dopadlo to horšie, ako by to bolo s pravdou. No, našťastie, to dobre dopadlo a nestratili sme vzájomnú dôveru a dodnes sme kamaráti. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív PM


2 1 7 9

5

5 2

Predstavujeme:

3

6

2 6 4 9

Kniha: Povolanie

nás toľko kriku a rôznych podnetov, ktoré nás neustále rozrušujú a poháňajú do ďalších aktivít. Verím, že svet bude lepší - pre Nemáme čas sa zastaviť, lebo sme zamestnaní. Nepochádza toto ľudí aj Zem, ktorú človek dostal zamestnanie zo zlého prameňa? Nie sme iba otrokmi množstva čindo daru, aby ju zveľaďoval. Ve- ností a zážitkov, v ktorých sa nám stráca to podstatné? Sme zamestrím, že v tomto svete bude me- naní a nepočujeme to tiché volanie v nás, ktoré nás povoláva k tomu, nej nenávisti a viac lásky, menej prečo sme tu a teraz na tomto svete. Každý nemôže byť prorokom, klamstva a viac pravdy, menej úspešným športovcom, spisovateľom, vedcom alebo podnikateľom. korupcie a viac dôvery a spra- Každý však môže prežiť pekný život, ktorým obohatí tento svet. vodlivosti. Nie je jednoduché Toto je kniha pre všetkých ľudí, pretože som presvedčený, že každý objaviť svoje povolanie. Je okolo človek je podnikateľ so životom a talentom, ktoré dostal od Boha.

stalo sa na Slovensku Na Slovensku je to tak

Žerú veľa prúdu a málo svietia. Taký je bruselský ortieľ nad žiarovkami. Od septembra 2009 začal so zákazom zákaz ich predaja a s ich postupnou vým výmenou za vraj úsporné žiarivky. Kolosálna Ko hlúposť!

únie v našom podaní. aretné kúsky Európskej Príď te sa pozrieť na kab ová Richard Sulík hol Oravec Lucia Nic son V hlavných úlohách: Ján i podiskutujeme. Po kabarete si s vami rad

Držíme palce V pondelok slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na treťom mieste (získal červené tričko) v šiestej etape pretekov Tirreno - Adriatico, ktorá viedla z Bucchianica do Porto Sant´Elpidia v dĺžke 189 km. Preteky v Taliansku boli pre Sagana dôležitou prípravou na prvý vrchol sezóny, t.j. Miláno – San Remo. Táto trasa patrí medzi päť najslávnejších klasík a charakterom je najbližšia šprintérskym finišom. Prvý dôležitý štart čaká Peter Sagana v nedeľu na spomínanej klasike Miláno – San Remo. Vlani sa umiestnil na druhom mieste..

Aby toho nebolo málo, Brusel ignoroval aj peňaženky občanov. Výhodou žiariviek má byť nižšia spotreba energie, jej nevýhodou je však cena. Ak žiarovka stojí od 10 do 70 centov, žiarivka od 2 do 10 eur, teda minimálne desaťnásobne viac. Ak sa vám taká drahá žiarivka rozbije alebo pokazí, jej ekonomické výhody zostávajú len na papieri. A tak sa niet čo čudovať, že žiarovky sú späť. Nepredávajú sa však ako žiarovky, ale ako „zdroje tepla“. Bravo, Brusel! Ján Oravec volebný líder SaS v eurovoľbách

03-0025

Všetci za Brusel, my za vás! eurovolby2014.sk

Všetci za Brusel, my za vás!

www.eurovolby2014.sk

prijme

vodičov - živnostníkov na SKLÁPACIE NÁVESY a DOMIEŠAVAČE Preprava sypkých materiálov - Slovensko a blízke okolie. info: 0903 779 101 životopisy zasielajte na e-mail: sandrock@sandrock.sk

Liečebná biolampa

Rozklad

Posilovač brušných svalov na pôvodná ce

na pôvodná ce

99,95 €

300 €

Samsung GALANTA Pracovná pozícia: operátor výroby, pracovník skladu a kvality 5

-60% Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - pôsobí elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva - obnovuje funkcie bunky

-61%

nová cena

nová cena

38,99 €

120 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Pánske tielko

na pôvodná ce

14,99 €

-47% Pánske tielko, značky Fiori 4 farby na výber: čierna, biela, červená, modrá veľkosti: S, M, L Materiál: bavlna

nová cena

7,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

3

Skvelý vylepšený posilňovač brušných svalov ABDO Trainer ®II - pevný ako oceľ no zároveň pohodlný ako pohovka.

34-0067

V utorok vystúpila Strana Most-Híd z Ľudovej platformy, ktorá týmto zanikla. Ľudovú platformu založili KDH, Most a SDKÚ 17. novembra 2012 ako stredopravú alternatívu Smeru. No táto alternatíva nefungovala ani podľa dohody, ani podľa očakávaní voličov. To sme mali možnosť vidieť na regionálnych voľbách, kde sa dohadovali jednotlivé strany aj so stranou Smer na spoločných kandidátoch. Poslanec Hraško (OľaNO) na jej pamiatku navrhol v parlamente symbolickú minútu ticha.

V roku 2010 n nemecký spolkový úrad pre životné upozo prostredie upozornil na zdravotné riziká súvisiace s s obsahom ortuti v úsporných žiarovkách. Me Medzi najviac ohrozené skupiny patria deti a tehotné ženy. V Bruseli teda ľa ľavá ruka nev nevie, čo

robí pravá. Európska únia najprv zakázala ortuťové teplomery, aby vzápätí začala vymieňať klasické žiarovky za žiarivky s ortuťou.

51-0182

Pred prvým kolom prezidentských volieb robil pán premiér ľudomilé kroky, aby sa vylepšil v očiach Slovákov. Momentálne sa zalieča ženám rozdávaním kvetiniek k MDŽ, ktoré už mimochodom bolo. No tentoraz šliapol vedľa. Cez štátne dotácie prispela vláda na čele s pánom kandidátom na prezidenta, pánom Ficom, spoločnosti IBM na nadštandardné platy 2 700 eur. Zaujímavé je, že kritika sa niesla aj vo vlastných radoch (spočiatku nesúhlasil minister vnútra Robert Kaliňák, či minister práce Ján Richter). Z vládneho materiálu pritom vyplýva, že IBM plánovala pracovné miesta vytvoriť aj bez príspevku štátu. Takýto pľuvanec od vlády Fica si učitelia a zdravotné sestry, ktoré sa už dlhé mesiace dožadujú od vlády zvýšenia platov, nezaslúžili.

Jeden z najúžasnejších darov, ktoré sme v našom živote dostali, je schopnosť tvoriť. Spôsob, ako myslíme, aké emócie prežívame, vplýva aj na náš život. Pokiaľ si vieme predstaviť život vo vzájomnosti, tak taký život aj môžeme žiť. Táto kniha je ďalším dôkazom toho, že svet, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci a láske, nie je utópia. Čítanie tejto knihy bolo pre mňa pohladením duše. Ďakujem, Janko. Zoltán Demján

Vitaj, žiarovka!

14 od 19.00 hod. Dunajská Streda 1. 4. 20 ske námestie 1203 Zrkadlová sála, Alžbetín

Rodinu si nevyberieme, ale životného partnera, či kamarátov, áno. Mali sme možnosť vybrať si kandidáta na prezidenta. Túto možnosť využilo približne 44% voličov. Do druhého kola postúpili pán Fico a pán Kiska. Pripomínam, že ak v druhom kole vyhrá pán Fico, bude „nová“ vláda a tým nebude pre ňu 2 roky platiť zákon o dlhovej brzde, bude sa môcť opäť kradnúť, mrhať financiami a majetkami v pochybných tendroch. Zadĺžime si aj svoje prapravnúčence?

Prvý prešľap

Je to kniha o hľadaní povolania, v ktorom môžeme nájsť viac ako Ján Košturiak iba peniaze - slobodu, šťastie a pokoj.

03-0020

4 1 9 1 7 3 2 4 1

7

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Okuliare pre vodičov čov na pôvodná ce

35 €

Klinika očnej mikrochirurgie

OPERÁCIA ŠEDÉHO ZÁKALU ZADARMO Vyšetrenie bez výmenného lístka Operácia bez čakacej lehoty Nadštandardné služby Obedové menu k operácii ZADARMO

-83% Okuliare pre vodičov HD VISION s polykarbónovými sklami pre dokonalejšie videnie. - zlepšujú videnie za tmy, šera či hmly.

nová cena

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

DS 14-12 STRANA - 06

Bezplatná telefónna linka 0800 105 555

www.veni-vidi.sk

15-0038

6


DS 14-12 STRANA - 07


V nasledujĂşcich týŞdĹˆoch by som vĂĄs chcel postupne oboznĂĄmiĹĽ s naĹĄimi doplnkovĂ˝mi sluĹžbami, ktorĂŠ priamo nesĂşvisia s inzerciou, no pre biznis sĂş veÄžmi uĹžitoÄ?nĂŠ. NiektorĂŠ nĂĄjdete iba na internete a Ä?asĹĽ z nich je dokonca bezplatnĂĄ. S bezplatnou internetovou sluĹžbou vĂĄs zoznĂĄmim dnes.

Rado radĂ­

 

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Michal Andruch 0908 979 378

DistribĂşcia: (25.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Dunajskej Strede, Ĺ amorĂ­ne, VeÄžkom Mederi + v pĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: M. a V.DvornĂ­ky, KĂştniky, BlaĹžov, Povoda, VrakĂşĹˆ, Vojka, BodĂ­ky, GabÄ?Ă­kovo, PadĂĄĹˆ, Ňårad, Sap, D.Bar, D.Ĺ tĂĄl, BoheÄžov, PataĹĄ, BaloĹˆ, MedveÄ?ov, ÄŒil. RadvaĹˆ, OkoÄ?, TopoÄžnĂ­ky, Tr.Hradska a Ohrady + v nepĂĄrnom týŞdni navyĹĄe: Zl.Klasy, ÄŒakany, N.Ĺ˝ivot, ÄŒenkovce, Ĺ tvrtok n/O, Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Lehnice, H. PotĂ´Ĺˆ, Michal n/O, O.PotĂ´Ĺˆ, Holice, Rohovce, BlatnĂĄ n/O, KraÄ?any, V.Blahovo, Vydrany, JahodnĂĄ, Dun. KlĂĄtov, LĂşÄ? n/O, HornĂ˝ Bar, JurovĂĄ, TrstenĂĄ n/O a Baka

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 83.229 Bratislavsko VĂ˝chod 86.771 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

TELERVIS GABÄŒĂ?KOVO SplĂĄtkovĂ˝ predaj Stiga Collector 34E ElektrickĂĄ kosaÄ?ka vĂ˝kon 1000 W zĂĄber 35 cm plastovĂ˝ zbernĂ˝ kĂ´ĹĄ 25 l 3-stup. výťka strihu 25-55 mm skelet PP plast klznĂŠ loĹžiskĂĄ kolies

nakupujte na splĂĄtky

s

0% akontåciou a s 0% navýťením 199,259,-

63,82,-

Stiga Collector 46 B

53-0003

Inzercia:

BenzĂ­novĂĄ kosaÄ?ka motor Briggs&Stratton 450 seriesTM zdvihovĂ˝ objem 148 cm3 krĂştiaci moment 6,1 Nm zĂĄber 46 cm plastovĂ˝ zbernĂ˝ kĂ´ĹĄ 60 l 5 stup. výťka strihu 30-70 mm centrĂĄlne nastavenie výťky strihu oceÄžovĂ˝ skelet, guliÄ?kovĂŠ loĹžiskĂĄ kolie

STAJAN Slovakia s.r.o.

(na formy )

Elektrický vertikutåtor motor elektrický 220 V výkon 1500 W ťírka zåberu 32 cm centrålne nastavenie hĺbky 0-25 mm klznÊ loŞiskå kolies pevnÊ uchytenie noŞov skelet PP plast prísluťenstvo zberný textilný zberný kôť 40l

RotavĂĄtor motor Briggs&Stratton 500 seriesTM zdvihovĂ˝ objem 158 cm3 krĂştiaci moment 6,8 Nm zĂĄber 35 cm 4 noĹže, 2 ochrannĂŠ taniere 1-rĂ˝chlostnĂ˝ prevod nastaviteÄžnĂŠ rukoväte remeĹˆovĂĄ spojka reĹĽazovĂĄ prevodovka bezpeÄ?nostnĂ˝ spĂ­naÄ?

129,169,-

GTM Trimmer 26

DrviÄ? zĂĄhradnĂŠho odpadu elektrickĂ˝ motor 220 V vĂ˝kon 2 500 W max. Ă˜ konĂĄra 45 mm transport. koleÄ?kĂĄ automatickĂ˝ spätnĂ˝ chod reznĂ˝ nĂĄstroj pomalobeĹžnĂĄ frĂŠza plastovĂĄ nĂĄdoba na odpad 60 l bezpeÄ?nostnĂĄ brzda nastaviteÄžnĂ˝ prĂ­tlak drvenia nĂşdzovĂŠ zastavenie

BenzĂ­novĂ˝ krovinorez motor 2 -taktnĂ˝ vĂ˝kon 0,75 kW / 1,0 HP max.ot. 8000 min-1 zdvihovĂ˝ objem 25,4 cm3 ĹĄĂ­rka zĂĄberu 38 mm rukoväż v trvare D odstredivĂĄ spojka priemer vodiacej tyÄ?e 26 mm ĹžacĂ­ nĂĄstroj struna 2 x 2,0 mm hmotnosĹĽ 5 kg

99,129,-

179,239,-

Estate Master 3084 1490,- Stiga motor Briggs&Stratton 3130 series AVS 1949,- 1-valcový vzduchom chladený motor zdvihový objem 344 cm3 výkon 13,5 HP, elektroťtart, led svetlå elektromagnetickå spojka kosenia variåtor prevodovka, 5+1 zåber 84 cm, 2-noŞovÊ Şacie 7 stup. výťka kosenia 25-80 mm mechanickÊ vysýpanie koťa 2 - noŞovÊ Şacie ústrojenstvo

ODVOZ TOVARU ZDARMA! www.telervisgabcikovo.sk

od 39,-

PredĂĄm tatranskĂ˝ proďŹ l - brĂşsenĂ˝

1. trieda - 4 â‚Ź 2. trieda - 3 â‚Ź

Ä?alej v ponuke: dlĂĄĹžkovica a zrubovĂ˝ obklad cena aj s dovozom do 3 dnĂ­ 0905 808 616, 0907 885 834

dosah na 1.500.000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

DS 14-12 STRANA - 08

0908 203 203

VeĞkosż kancelårií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. BliŞťie informåcie a podmienky Şiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/582 33 400

POSTREKOVAÄŒE

NovomestskĂĄ 1, 930 05 GabÄ?Ă­kovo tel./fax: 031/558 46 00 OtvorenĂŠ: Po - Pia: 09.00 - 18.00, So: 09.00 - 12.00

VýhodnÊ platovÊ podmienky Turnusy v EÚ

COOP Jednota Slovensko,spotrebnĂŠ druĹžstvo, prenajme kancelĂĄrske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave.

279,379,-

Stiga BioSilent 2500

MKD

miesto výkonu pråce: TRNAVA

0918 493 960 GTM ProfesionĂĄl 35

vodiÄ?ov

NĂ STROJĂ ROV ubytovanie hradĂ­ firma

Stiga VE 32

Prijmeme

prĂ­jme dvoch

15-0133

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Mgr. Radoslav Gloznek

19-0001

tel/fax: e-mail:

Korzo BĂŠlu BartĂłka 14/C, DunajskĂĄ Streda 031 / 551 73 78 dunajskostredsko@regionpress.sk

konania. VeÄžkou vĂ˝hodou je mailovĂĄ komunikĂĄcia s uchĂĄdzaÄ?mi o prĂĄcu v rĂĄmci sluĹžby Bzzik, Ä?omu sa urÄ?ite poteĹĄĂ­ vaĹĄa mailovĂĄ schrĂĄnka. TĂşto sluĹžbu ocenĂ­te aj v budĂşcnosti, nakoÄžko celĂş agendu k pracovnej ponuke nĂĄjdete vĹždy na jednom mieste. V sĂşÄ?asnosti je v sluĹžbe Bzzik zaregistrovanĂ˝ch viac ako 18 000 uchĂĄdzaÄ?ov o prĂĄcu a 1 100 ďŹ riem, ktorĂŠ uverejnili 1 600 pracovnĂ˝ch ponĂşk. Bzzik prinĂĄĹĄa vĂ˝hod oveÄža viac a ak mĂĄte zĂĄujem sa o nich dozvedieĹĽ, navĹĄtĂ­vte naĹĄu strĂĄnku, alebo nĂĄs sledujte na www.facebook.com/bzziksk, prĂ­padne na twitteri, alebo pĂ­ĹĄte na info@bzzik.sk

85-0182

Redakcia:

PortĂĄl bzzik.sk je internetovĂĄ sluĹžba urÄ?enĂĄ pre malĂ˝ch a strednĂ˝ch podnikateÄžov v oblasti personĂĄlnej inzercie. Slovo Bzzik je odvodenĂŠ od citoslovca „bzz“, ktorĂ˝m vyjadrujeme „bzukot“ pracovitĂ˝ch vÄ?eliÄ?iek. Touto symbolikou chceme docieliĹĽ, aby sa sluĹžba Bzzik stala miestom, na ktorom sa bude stretĂĄvaĹĽ mnoĹžstvo pracovnĂ˝ch ponĂşk s ÄžuÄ?mi, ktorĂ­ majĂş zĂĄujem pracovaĹĽ. Bzzik je dostupnĂ˝ na domĂŠne www.bzzik.sk. Podnikatelia si po registrĂĄcii v systĂŠme mĂ´Ĺžu vytvoriĹĽ jednoduchĂ˝ ďŹ remnĂ˝ proďŹ l a bezplatnĂŠ uverejniĹĽ pracovnĂş ponuku, alebo pozvaĹĽ zaregistrovanĂ˝ch ÄžudĂ­ priamo do vĂ˝berovĂŠho

52-0093

    

53-0027

PIESTANSKO      NOVOMESTSKO-MYJAVSKO    

Dunajskostredsko 14-12  

Dunajskostredsko 14-12

Advertisement