Page 1

regionálne noviny

DUNAJSKOSTREDSKO č.07 / 17. február 2017 / 21. ročník

3-4 5 4

týždenne do 25 000 domácností a firiem

ODKÚPIME POZEMOK

BEZPEČNOSTNÉ OCEĽOVÉ DVERE S MONTÁŽOU BEZPRACHOVÁ VÝMENA

5,7

zlatý dub

5-komorový okenný profil

biela

3

čerešňa

šírka 73 mm

AKCIOVÉ CENY!

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 (bývalá budova ONV, prízemie) mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

NOVÁ KOLEKCIA DVERÍ!!!

QUATRO kölcsönök 0918 709 051, 0903 782 895

53-0010

ZIMNÁ AKCIA! NA PLASTOVÉ OKNÁ

53-0007

0905 666 653

NEMECKÝ PROFIL

53-0001

dunajskostredsko.sk

Prečítajte si 2 lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie: • osôb • majetku • podnikateľov • cestovné • vozidiel www.hydinarskafarma.sk Hydinárska Hydin inárs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737 Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

• 8 - 20 týžd. mládkyy

nosničky rôznej farby

e-mail: Leporis@nextra.sk

Rozvoz

...a iné

ZADARMO!

36-0012

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

59-12-1

Krmivo pre nosnice ce v vá rastová a znášková

53-0002

(pri Galante)

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

a: ponúk

4

ISTÁ PÔŽIČ0KA do 15 00 (stačí prezvoniť)

www.istapozicka.sk

24-0010

0911 990 463

0915 438 718 16-0046

PALIVOVÉ DREVO

aj pre ženy na materskej, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

ARRI, s.r.o. info: 0948 848 820, www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

• Strechy na kľúč • škridla - plech • REZIVO • dosky • OSB dosky y • uhlie • brikety Tovar dovezieme!

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR

7

• On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

15-0030

53-0006

• V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

DS 17-07 STRANA - 01

4


PIESTANSKO DUNAJSKOSTREDSKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

Vyjaruje sa

redakčné slovo

Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Kukučínova 629/39 Dunajská Streda 031 / 551 73 78 dunajskostredsko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Michal Andruch 0908 979 378

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Mestá.: Dunajska Streda, Šamorín, Veľký Meder

Obce-mestá (každý nepárny týždeň): Zl. Klasy, Štvrtok n/O, Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Lehnice, H. Potôň, Holice, Kračany, V.Blahovo, Vydrany, Jahodná, Hubice, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Horný Bar, Michal na Ostrove, O. Potôň

Výstava orchideí

Teraz len za

35,50 €

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Jednodňový zájazd do rakúskeho Klosterneuburgu, návšteva najväčšej výstavy orchideí, prehliadka mestečka a monumentálneho kláštora Klosterneuburg. Termín a nástupné miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

Flora Olomouc

Teraz len za

35 €

Prežite najkrajší sviatok kvetín a príďte na najväčšiu a najstaršiu záhradnícku výstavu v Čechách. Termín a nástupné miesto: 22.04.2017, Bratislava

Tropicarium Budapešť

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

Teraz len za

domácností a firiem

44%

19,90 €

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

dosah na 1.500.000

50%

17,90 €

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

Incident vo vlaku preverujú aj v spolupráci s maďarskou políciou

Inzercia:

Obce-mestá (každý párny týždeň): M. a V. Dvorníky, Kútniky, Blažov, Povoda, Vrakúň, Gabčíkovo, D.Bar, D.Štál, Okoč, Topoľníky, Tr. Hradska, Mad, Čilizská Radvaň, Baloň.

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

46%

19,90 €

Jarný jednodňový zájazd do Budapešti s návštevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahŕňa: preprava vozidlom značky Mercedes, prehliadka mesta Budapešť so sprievodcom. Termín a nástupné miesto: 08.04.2017, Bratislava.

Veľká noc vo Viedni

Teraz len za

26,50 €

38%

16,90 €

Nalaďte sa snami na veľkonočnú nôtu na 1-dňovom zájazde na veľkonočné trhy priamo v centre Viedne. Termín: 15.4.2017. Nástupné miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

200 400 600 800 1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks ks ........ 24 € / 0,060 € za ks ks ........ 32 € / 0,053 € za ks ks ........ 39 € / 0,049 € za ks ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

diteľstva PZ v Nitre oznámenie, že v medzinárodnom vlaku, odchádzajúceho zo železničnej stanice Budapešť, došlo k incidentu. Jedna z cestujúcich totiž nahlásila, že ju v úseku cesty Szob - Štúrovo obťažovala iná osoba. Cestujúca sa zľakla a vyhľadala vlakvedúceho, ktorý privolal policajnú hliadku. Tá prišla na miesto o 9,22 hod., teda o 8 minút od oznámenia. To už vlak stál v železničnej stanici Nové Zámky. Žena uviedla, že ju sa jej niekto dotkol, keď spala. Nešlo o dotyky intímneho charakteru, napriek tomu sa však zľakla a vyhľadala pomoc. Opakovane uviedla, že je v poriadku, nič jej nechýba a nechce podať žiadne oznámenie a chce cestovať ďalej do Hamburgu. Po dohode s vlakvedúcim bola usadená k inej žene v blízkosti služobného oddielu. Polícia operatívne pracuje so získaným popisom muža, ktorý sa cestujúcej dotkol. Dlhodobo intenzívne spolupracujeme na objasňovaní protiprávneho konania cestujúcich v medzinárodných vlakoch s maďarskou políciou. (red)

Vtáčia chrípka ako nová zámienka podvodníkov, dôchodcov okrádajú falošní kontrolóri hydiny

35,50 €

Kvalitné vizitky od

V utorok zverejnili médiá informácie ohľadom dvoch prípadov týkajúcich sa cestujúcich vo vlakoch. Polícia na zverejnené informácie reaguje vyhlásením k obom prípadom. Prvý prípad sa odohral v nedeľu 12. februára, kedy na Oddelenie železničnej polície v Nových Zámkoch telefonicky kontaktova vlakvedúci vlakovej čaty. Ten sa nachádzal práve na území susedného Maďarska. Vlakvedúci zisťoval, ako má postupovať pri vzniknutej situácii. Našiel totiž batožinu s kórejskými osobnými dokladmi a vedel, že predtým v Štúrove vystupovali z vlaku dvaja občania Kórei. Stála služba cez službukonajúce výpravcu železničnej stanice Štúrovo dohodla, aby týchto cestujúcich o náleze vyrozumeli a sprostredkovali im vrátenie batožiny. Sám vlakvedúci po návrate do Štúrova odviezol tieto osoby na Obvodné oddelenie PZ v Štúrove. Nechceli však podávať žiadne oznámenie. Druhý prípad sa odohral o deň neskôr, v pondelok 13. február, kedy okolo deviatej hodiny rannej prijalo operačné stredisko Krajského ria-

za ks* 0908 979 378 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

V Komoči v okrese Nové Zámky prišla dôchodkyňa o obálku s viac ako 1100 eurami, ktorú jej ukradli falošní kontrolóri hydiny. Pod zámienkou odhaľovania prípadov vtáčej chrípky vyhľadávajú v rodinných domoch najmä dôchodcov a tvrdia, že prišli skontrolovať ich chovy. Následne ich okradnú. V utorok 14. februára dopoludnia prišli do rodinného domu v Komoči neznámy muž a žena. Tvrdili, že ich poslali z obecného úradu, aby skontrolovali v celej obci hydinu. Majiteľka domu dvojicu pustila do domu, potom vyšla dôchodkyňa s mužom na dvor. Žena zatiaľ

zostala v dome sama. Dôchodkyňa si až na druhý deň všimla, že jej chýba obálka s viac ako 1100 eurami. Podľa popisu poškodenej mal muž zhruba 35 až 45 rokov, bol vysoký približne 175 centimetrov. Oblečenú mal tmavú vetrovku. Žena vo veku 40 až 45 rokov bola vysoká približne 170 centimetrov. Oblečený mala sivý kabát a na hlave čiapku. Obaja hovorili po maďarsky. Policajná vyšetrovateľka začala trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na tri až 10 rokov. (red)

ZAUJALO NÁS: Predstavenie SND o extrémizme prvýkrát v školskej triede Bratislavský samosprávny kraj spolu so Slovenským národným divadlom a OZ Living Memory po prvý krát predstavili hru Natálka – projekt proti extrémizmu priamo v škole. Žiaci pezinského gymnázia tak nielenže videli hru o zverstvách, ktoré dokáže napáchať nenávisť, ale po predstavení o nich aj diskutovali priamo s historikom. Projekt Natálka – projekt proti extrémizmu v decembri 2016 predstavil kraj spolu so spoluorganizátormi Slovenským národným divadlom a OZ Living Memory. Predstavenie opisuje skutočný príbeh dvojročného rómskeho dievčatka, Natálky, ktorá takmer zomrela po tom, ako do domu jej rodičov hodili štyria mladíci „molotovove koktejly“. Príbeh o Natálke je dokumentárnym divadlom, ktoré priblíži skutočné udalosti z Českej republiky z roku 2009. Po predstavení prichádza na rad diskusia so študentami o extrémizme, mediálnej manipulácii, nenávisti či šikane. Diskusiu vedú členovia o. z. Living Memory Ľubomír Morbacher a Martin Slávik. „Mohli by napomôcť ku kritickému mysleniu mladých ľudí, ktorí sú konfrontovaní v

DS 17-07 STRANA - 02

dnešnej dobe s rôznymi názormi, ktoré by som pokojne pomenoval ako extrémistické a aby počuli nejaké argumenty aj z druhej strany. Aby videli, že za tými rečami, ktoré hovoria o parazitoch, sú živí ľudia. Že sú to ľudia a nie paraziti,” zhrnul historik Martin Slávik z OZ Living Memory. Režisérom putovnej miniiscenácie je Matúš Bachynec a na pódiu sa pod jeho vedením predstavia Judit Bárdos, Marek Koleno a Richard Autner. Odborné krytie projektu poskytol Fedor Gál, ktorý sa stal aj konzultantom inscenácie. „Pre mňa je z tohto dnešného stretnutia najdôležitejšie to, že mladí ľudia, ktorí ešte neboli ani na svete alebo boli veľmi malí, budú na to inak pozerať, budú inak rozmýšľať, možno prehodnotia aj svoj dnešný postoj k Rómom. Mám 20 ročnú skúsenosť ako komunálny politik s Rómami a vyvarúvam sa jednej veci, a to je paušalizovanie. Tu to aj zaznelo niekoľkokrát, že to je to najhoršie, čo sa môže stať, že začnete všetkých hádzať do jedného vreca,” uzavrel primátor Pezinka a župný poslanec Oliver Solga. (bsk, red)


zdravie

Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo ďalej. red

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

občianska

ZĽAVA 30% NA CELÝ SORTIMENT OD 01.02.2017 – 28.2.2017

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Eladó FABIA II 1,2 TSI-77 kW-105 lovas, gy.év.: 3/2011 fekete metál, 109.000 km kitúno álopotban, uj gumikal. Felszerelés: klíma, ABS, 4x légzák, vilany ablak, fútot tukrok, centrál táviránítós...ár 6.200-€ tob infó telefonon 0917 104 230. °Predám ŠKODA FABIA TSI 77 kW, rok výroby 3/2011 v TOP STAVE, čierna magická metalíza 109.000 km vo výbave Ambiente, t.j. clíma, el. okná, 4x arbag, vyhrievané zrkadlá, centrál...+ defendloc+ nové pneumatiky. Cena: 6.200-€ Tel.: 0917 104 230 °Predám staršie Fiat Ducato maxi, cena 1400.- 0905300792

(OKREM LETÁKOVEJ AKCIE A ZNAČKY SENCOR)

30% - OS ÁRKEDVEZMÉNY AZ EGÉSZ ÁRUKÉSZLETRE

auto-moto/iné

KIVÉVE AZ AKTUÁLIS SZÓRÓLAPON SZEREPLŐ ÁRURA ÉS A SENCOR MÁRKA TERMÉKEIRE

2

°CZ 175 PIONIER 05 JAWA 350 250 STADION, KÚPIM TAKÉTO MOTORKY. PLATÍM IHNEĎ 0915215406 °Kúpim malotraktor Terra, Vari, Agzat alebo Tk14. 0904995579 °ČZ, JAWA - ODKÚPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTÁ. 0907195747 53-0014

NAJPOTREBY.EU (bývalé AZ domáce potreby), Bacsáková 4, Dunajská Streda Otváracia doba: Po – Pia: 08:30 – 17:00 hod., So: 09:00 – 12:00 hod., tel.: 0917 615 051

3

domy/predaj

5

°Predám RD 100m2, 6 ár záhrada Zemianska Olča 0902614604

pozemky/predaj

6

°Predám stavebný pozemok v Dun.Strede 15 árov. tel.:0905648579

stavba

8

°Kúpim haki lešenie, 0908 532 682 ° Kúpim plechovú búdu (sklad) asi 3x6m, 0904969640

53-0019

Chcete si podať inzerát?

DS 17-07 STRANA - 03

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraDSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP DS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, DS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2

6

9

1 7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

občianska

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

V mesiaci február 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

KAM-MAN

riadková inzercia

domácnosť

9

°SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darček, tel 0903752333

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS

Kőfaragóüzem Nagyfödémes

Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV BALKÓNY

Kedvezményes áron kínálunk különböző színű és fajtájú sírkövek elkészítését

záhrada a zverinec 10

od

11

°Kúpim ľudové 0902708047

kroje

Minőség megfelelő áron!

rôzne/predaj

13

Váza, lámpás és a szerelés INGYENES!

rôzne/iné

14

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraDSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP DS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, DS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

337 €

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

PRÍSTREŠKY

od

od

od

od

od

22 €s.

125s.€

86 s.€

206s.€

62 €s.

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

hobby a šport

°BEZPLATNE trvalo USKLADNÍM - PREVEZMEM ZEMINU, prebratie v kat. obce VRAKÚŇ 6 km od DUNAJSKEJ STREDY viac info na 0905 578 188 sedem dní v týždni- INGYEN ÁTVESZEM A FOLDET. °KÚPIM VETERÁNY, 0907 697 657

TERASY

/me

°KÚPIM FÓLIOVNÍK, 2“ TRUBKY cca 10x50m 0904976046

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

/me

15% - 60%

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

Veľké Úľany/Nagyfödémes • Leninova 71

Tel.: 0903 475 820 Web: www.kam-man.sk

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

Strojček na cestovinyy 29,90 €

-24% Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

nová cena

22,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Detoxikačné náplastee

na pôvodná ce

14,99 €

-85% Totálny výpredaj - moderná, veľmi teplá unisex čiapka, vhodná na denné nosenie ale aj na lyžovanie.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Mladý BIO zelený jačmeň

na pôvodná ce

11 €

-79%

0911 413 682

www.lacne-vizitky.sk

Čiapka ušiarka

na pôvodná ce

OBJEDNAJTE SA NA TEL. ČÍSLE:

0908 979 378

WWW.VENI-VIDI.SK

15-0022

Kvalitné vizitky od za ks*

36-0034

°Predám el motor 220x350x1450 10€, 1,1x2800 16€, 1,1x1450 15€, 0,18x5000 4€, čerpadlo 30l 20€, čerpadlo K-3 4€, dám. bicykel 45€, kolesá na káru 10€, kufríkový pis. stroj 20€, klasický 10€, kufríkový šij. stroje (treba nastaviť) 3ks spolu 60€, na kompresor 65mm piesty-krúžky - lacno, leštený mramor cca 4m2 30€, šk - 105 ojničné a hl. ložiská 8€, zváračka 25€, ruské reglery nov 3€, 5pionír zapalovanie, moped Rozeta a reťaz 6€, karbobrúsky na opravu 4€ Tel: 0915364900

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

63-0011

6

4 5 8 2 6 4

Jonáš Záborský zo Záboria

na pôvodná ce

24,90 €

-73%

Overal pre psa

na pôvodná ce

26,99 €

-92% Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Chia semienka

na pôvodná ce

25,99 €

-77%

Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

Jeho užívanie má detoxikačné, regeneračné a vyživné účinky, ktoré pomáhajú efektívne bojovať s mnohými zdravotnými neduhmi. Balenie obsahuje nová cena 200 g jačmeňa.

Chia semienka sú ideálnym zdrojom proteínov, vlákniny, kvalitných sacharidov a zdravých tukov. Balenie obsahuje 1kg Chia semienok.

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

2,34 €

6,90 €

nová cena

5,99 €

DS 17-07 STRANA - 04

79-0002

7 1

osobnosti regiónov

bezrámový a rámový systém

9


svet knihy

Utiekol som z OsvienÄ?imu NedĂĄvno bolo vĂ˝roÄ?ie. NedĂĄvno padlo na jeho adresu pĂĄr slov. LenĹže nedĂĄvno uĹž bolo dĂĄvno, hoci to nie je ani mesiac. Pred viac ako polstoroÄ?Ă­m existovalo peklo s poboÄ?kami roztrĂşsenĂ˝mi po rĂ´znych Ä?as-

tiach EurĂłpy. Jedna z nich sa nachĂĄdza v PoÄžsku a dodnes ju „zdobĂ­â€œ perverznĂ˝ nĂĄpis umiestnenĂ˝ nad vstupnou brĂĄnou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v Ăşlohe „turistu“ aj za jasnĂŠho poÄ?asia. Pre toto miesto je charakteristickĂŠ a (ani nie prĂ­liĹĄ) zvlĂĄĹĄtne to, Ĺže napriek tak veÄžkĂŠmu mnoĹžstvu nĂĄvĹĄtevnĂ­kov je tam ticho. KniĹžka utiekol som z OsvienÄ?imu autora Rudolfa Vrbu je prĂ­behom jeho a jehospoluväzĹˆa Alfreda Wetzlera a ich Ăşteku z OsvienÄ?imu. Ich zĂĄmerom bolo upozorniĹĽ celĂ˝ svet na to, Ä?o sa v skutoÄ?nosti deje so Ĺ˝idmi, ktorĂ˝ch natlaÄ?ia do „dobytÄ?ĂĄkov“ a vypravia ich z rĂ´znych kĂştov EurĂłpy do koncentraÄ?nĂ˝ch tĂĄ-

borov vtedy v Nemecku vlĂĄdnucej NSDAP. Je dobrĂŠ takĂşto knihu si preÄ?Ă­taĹĽ. Je to lepĹĄie, ako poÄ?ĂşvaĹĽ politikov ako sa hĂĄdajĂş, koÄžko hodĂ­n dejepisu treba pridaĹĽ do uÄ?ebnĂ˝ch osnov Ä?i koÄžko autobusov treba vypraviĹĽ tam a tam. Je dobrĂŠ po preÄ?Ă­tanĂ­ tejto knihy si sadnúż s deĹĽmi alebo Ĺžiakmi a rozprĂĄvaĹĽ sa. O tom, Ä?o je ÄžudskosĹĽ, Ä?o je neÄžudskosĹĽ, Ä?o je fanatizmus, Ä?o je rasizmus a extrĂŠmizmus. Za niekoÄžko veÄ?erov bez sledovania stupĂ­dnych a dennodenne navlas rovnakĂ˝ch televĂ­znych programov to urÄ?ite stojĂ­. „NĂĄrod, ktorĂ˝ zabudol na svoju minulosĹĽ, nemĂĄ budĂşcnosĹĽâ€œ – tak nejak to vravia v PoÄžsku. Ale platĂ­ to aj u nĂĄs. ib

Vtip: MyĹĄ sa vrĂĄti z laboratĂłria do svojej klietky a hovorĂ­ svojej kamarĂĄtke: „Tak som si toho doktora pekne vycviÄ?ila.“ „Naozaj?“ „No jasnĂŠ, vĹždy, keÄ? stlaÄ?Ă­m to tlaÄ?idlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-ExupĂŠry: „MilujeĹĄ, pretoĹže milujeĹĄ. Pre lĂĄsku niet dĂ´vodu.“

5

myslĂ­m si Igor MatoviÄ?

03-0008-15

Ficov faloĹĄnĂ˝ graf

    !    *2)(/%"7"0->'!"-*9&*)*(: 2*(%".&/0155< #>2"()? # "'&*0 (",)$ */: 49-!1#*-+*!9,")$)&'!)$-(%".&*( 02(1-'"/2)"-")$:  -./+$."8-.02*!= 

Danko zakryl podvod

 "  >*,*%"&.*0+*2"(&*00*,)*(," >*,*%"&.*0+*2"(&*00"($)-&1 #!* #?0';+*8)*#*-+*!9,-&"

 *2"(*&*0?("," ( 0$"56)* #$#,$-&*+,$?0'*(0*!*#*-+*!9,-&*( %"&.?0'9#'9-&0$"56)* #

 .,"!$-&*+,&.$ &;#*01/:*0)$0>.* #)*09,")-&"%/' *2"(&1*0?("," ( 0$"56)* #+,$3* #*!/-'/7$")*%(<,*0"%/' /!*0$).",)9./-+*2"(&($0*'<:$ >*,*%"&.*0+*2"(&*03"'"&.,*." #)$ &"%)9("-.<0$"56)* # >*,*%"&.*0-+*2"(&*(0$"56)* #)*''9,*0"%/' 03-8-33

13-0119XX07

      

   

Prijem ploĹĄnej inzercie 03-8-34

tel.: 0908 979 378

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

DS 17-07 STRANA - 05

Predseda parlamentu, ktorĂ˝ tak rĂĄd kĂĄĹže so zopätĂ˝mi rukami o morĂĄlke, urobil veÄžmi amorĂĄlny Ä?in. Zatajil, Ĺže za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu GlvĂĄÄ?. NieÄ?o neslĂ˝chanĂŠ! Priamo dvaja najvyĹĄĹĄĂ­ predstavitelia parlamentu, ktorĂ­ by mali strĂĄĹžiĹĽ zĂĄkonnosĹĽ poruĹĄia zĂĄkon a navzĂĄjom svoj podvod zakryjĂş!

MiliĂłn za nadĂĄvku UĹž ma prestalo baviĹĽ, ako ma mimoriadne vulgĂĄrny politik BĂŠla BugĂĄr stĂĄle krivo obviĹ&#x2C6;uje, Ĺže vulgĂĄrne hreĹĄĂ­m. Nikdy, podotĂ˝kam nikdy som z Ăşst nevypustil slovĂĄ ako ko..., pi.., je... Ä?i ku... NIKDY! Neviem preÄ?o, jedoducho ich ani nedokĂĄĹžem vysloviĹĽ. Naproti tomu, BugĂĄra som mimo kamier eĹĄte ani nepoÄ?ul povedaĹĽ vetu bez niektorej z nich. BeĹžne rozprĂĄva ako ten poslednĂ˝ koÄ?iĹĄ, aĹž mi je to odpornĂŠ. Na dĂ´kaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgĂĄrny, som dal verejnĂş ponuku na 1 miliĂłn eur tomu, kto zverejnĂ­ nahrĂĄvku mĂ´jho hlasu (aj nelegĂĄlnu), kde pouĹžijem niektorĂŠ z tĂ˝chto BugĂĄrom obĞúbenĂ˝ch slov. No a teraz sa ukĂĄĹže. Je to aĹž zvrĂĄtenĂŠ, ako vulgĂĄrny BugĂĄr dokĂĄĹže krivo obviĹ&#x2C6;ovaĹĽ toho, kto nikdy nehreĹĄĂ­.

03-8-35

     !,( 2, $#+"#. " /" !* $' %1 " $' ' "#$ %!"0)*"0 !$%-&%"#!,## &&&#!%%$" ##"#!,0)!  

Predseda vlĂĄdy nevĂĄhal v zĂşfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenĂĄch energiĂ­ vytiahnuĹĽ na tlaÄ?ovke Ăşmyselne sfalĹĄovanĂ˝ graf. SnaĹžil sa nĂ­m navodiĹĽ dojem, Ĺže ceny elektriny za RadiÄ?ovej vlĂĄdy boli o viac ako dvojnĂĄsobok vyĹĄĹĄie ako dnes. V skutoÄ?nosti je rozdiel cien minimĂĄlny. Samozrejme, tieĹž nepovedal to, Ĺže ceny za RadiÄ?ovej narĂĄstli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­ svojim kamarĂĄtom. A prĂĄve v roku 2011 za RadiÄ?ovej boli tieto elektrĂĄrne pripĂĄjanĂŠ do siete a podÄža Ficovho zĂĄkona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorĂ˝ vĹĄetci platĂ­me FicovĂ˝m kamarĂĄtom za elektinu, ktorĂş vyrobia v tĂ˝ch sleneÄ?nĂ˝ch elektrĂĄrĹ&#x2C6;ach. A ten nie je zanedbateÄžnĂ˝ 300 miliĂłnov eur roÄ?ne!!! ObludnĂŠ.

igor matoviÄ?


6

7

3 3 9 9 1 6 5

7 5 2 3

8 5 9 7

8

6 2 5 7

6

právnik radí

Daňová povinnosť pri predaji alebo darovaní nehnuteľnosti

„Dobrý deň, s manželom sme zdedili v roku 2005 rodinný dom s pozemkom, ktorý sme zrekonštruovali. V roku 2013 sme nehnuteľnosti daMgr. rovali našim deťom. Cena nehnuMiroslav teľnosti v darovacej zmluve nebola Tokarčík uvedená. Deti sa teraz rozhodli, že

nehnuteľnosti predajú a peniaze si rozdelia rovným dielom. Prosím o radu, či v prípade predaja v roku 2017 budú mať povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a ak áno, v akej výške? Ďakujem, Vaša čitateľka Lýdia.“ Dobrý deň p. Lýdia, v prvom rade ste uviedli, že nehnuteľnosti ste zdedili spolu s manželom. Neviem, či táto vaša informácia je presná. Je to veľmi nepravdepodobné, keďže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poručiteľom jedného z vás. Majetok získaný dedením jedného z manželov dokonca nepatrí ani do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Budem vychádzať z toho, že nehnuteľnosti vlastníte spoločne. Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem

sieť pomoci Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH)

Trnavská arcidiecézna charita je tu už tradične pre ľudí, ktorí prichádzajú do našich centier pomoci a hľadajú u nás pomoc. Prostredníctvom rubriky Sieť pomoci chceme okrem tradičného spôsobu, ponúkať pomoc aj ľudom, ktorí si ju sami nedokážu pýtať. Najčastejšie sú to matky s deťmi, ktoré stratili otca rodiny, osamelí seniori či inak núdzni. Príbehy takýchto ľudí sa k nám dostávajú prostredníctvom príhovorcov. Tými sú najčastejšie správcovia farností, starostovia, učitelia, pracovníci sociálnych odborov a iné dôveryhodné osoby. Stačí mať otvorené oči, vidieť biedu blížneho a povedať nám o ňom, prihovoriť sa zaňho. Ďakujeme.

Aktuálne hľadáme: Pre potreby Trnavskej charity hľadáme: ° pre mamu, ktorá sa sama stará o tri deti a žijú na nezariadenej ubytovni, hľadáme chladničku a plne elektrický sporák, prípadne elektrickú dvojplatničku ° pre rodinu s troma deťmi, ktorí žijú v Piešťanoch, hľadáme práčku Romo Combi ° menšiu chladničku potrebuje osamelá dôchodkyňu z Trnavy ° skriňu s  policami hľadáme pre mamu šiestich detí ° mužské zimné topánky, veľkosť č. 8, potrebuje osamelý muž v krízovej situácii

Ak máte doma spomínané veci v dobrom stave, v prípade elektroniky funkčné, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0948 634 320 alebo mailom na sekretariat@charitatt. sk. Radi sa s vami dohodneme na ďalšom postupe. Ďakujeme všetkým darcom potrieb, ktorí reagujú na naše výzvy a spolu tak môžeme adresne a  konkrétne pomáhať ľuďom v  krízových situáciách.

DS 17-07 STRANA - 06

z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.   To, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa zaplatí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou a pod.) Zákon o dani z príjmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktoré musia byť pokračovanie na nasledujúcej strane


oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výsplnené pre oslobodenie príjmu z  predaja nehnuteľnosti. Od dane je davkom je cena v čase darovania, tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určeoslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ná napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníc- 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výtva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobud- davkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane sa posudzuje skutočnosť, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva). či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť Ak Vaše deti predajú nehnuteľnosti, ktoré ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodený od dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu v roku 2017 nebudú spĺňať podmienku oslobodenia a príjem z predaja

Právnik radí

týchto nehnuteľností bude podliehať zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľností dôjde do päť rokov od ich nadobudnutia. Ako výdavok (cena, za ktorú by deti nadobudli majetok ak by nebol darovaný) pri príjme z predaja nehnuteľností sa uplatní reprodukčná obstarávacia cena, keďže vy ako darcovia ste v čase darovania nehnuteľností spĺňali podmienky oslobodenia. Výška sa zaplatí ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukčnej ceny určenej napr. znaleckým posudkom. Spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločne vynaložené výdavky sa zahrnú do ich základu dane podľa ich spoluvlastníckych podielov. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

pokračovanie

Vtip: Malý chlapec hovorí mame: „Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia ženám a mne každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „Správaj sa ku každej žene, ako by si bol do nej zamilovaný a ku každému mužovi, ako by ti bol nadradený! Skoro si získaš povesť dokonalého gentlemana.“

7

reflexia Ivan Brožík Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II.

STD Donivo a.s. ponúka prácu vodičom MKD

Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil ib sa na brehu“.

Dopravná spoločnosť s viac než 500 kamiónmi rozširuje vozový park

Senec: telepun@std.sk, www.std.sk, +421 917 628 262

02-0031-2

™eaVidk‚edYb^Zc`n)*"**ækg{iVcZk†`ZcYdk + základný plat ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ k 25. dňu mesiaca ™VYZ`k{icZÄcVcùc‚d]dYcdiZc^Z o{`aVYceaVi Y^‚in dYbZcn ™ jazda podľa predpisov nariadenia 561/2006 ™ 4 týždň. prac. turnus + týždeň voľno ™ plne vybavený tankovacími a platobnými kartami

Overal pre psa

na pôvodná ce

26,99 €

-92% Totálny výpredaj maskáčového overalu pre psa. Veľkosti L, XL, XXL. Zapínanie na cvoky.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

D R A Ž B A !!! RODINNÝ DOM

BÁČ

Najnižšie podanie: 126 000 EUR Termín konania dražby: 21.03.2017 o 09:30 hod. Miesto konania dražby: Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj. Predmet dražby: predmetom dražby je samostatne stojaci, rozostavaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami v obci Báč, okres Dunajská Streda. Byt č.31, 1.p., vchod č.03, v bytovom dome bez súpisného č., na parc. č.322/145 a podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku o výmere 134m2 je o veľkosti 9372/19883-in, byt č.32, 1.p., vchod č.03, v bytovom dome bez súpisného č., na parc. č.322/145 a podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku o výmere 134m2 je o veľkosti 10511/19883-in, vedené na LV č.530, k.ú. Báč a pozemok na parc. č.322/188, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 274m2, spoluvlastnícky podiel v 1/1, vedený na LV č.517, k.ú. Báč. V súčasnosti je dom upravený a využívaný ako jedna bytová jednotka.

NOVÉ ATRAKTÍVNE PODMIENKY pre všetkých Náborový bonus už po týždni práce a další po odpracovani troch mesiacov. EXTRA výhody ako skupinový bonus už od prvého mesiaca a doprava ZADARMO na prvých 6 mesiacov. NAVYŠE priemerný plat 880 EUR, s možnosťou rastu a prestupu do kmeňa. Naštartuj svoju príležitosť s nami! Zabezpečíme ubytovanie aj so stravou formou exkluzívnych príplatkov a balíček ADECCO výhod k tomu. Sme NAJVÄČŠÍ tak využite naše dlhoročné skúsenosti na medzinárodnom trhu. Výberové konania prebiehajú v Košiciach, Žiline, Rimavskej Sobote a Bratislave!!! 15-0009

Volajte bezplatne 0800 800 246 (kl.č.6), 0902 919 060 alebo píšte na vw@adecco.sk

Kontakt: 02/32 20 27 33, 0911/833 869, sirota@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk

DS 17-07 STRANA - 07

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu 52-0004-38

NEUVERITEĽNÁ PONUKA iba od Volkswagenu:


PRIJMEME NA PRĂ CU V Ä&#x152;R a SR pracovnĂ­kov do TPP na pozĂ­cie:

mĂĄ protizĂĄpalovĂŠ ĂşÄ?inky,niÄ?Ă­ vĂ­rusy, plesne aj baktĂŠrie, pomĂĄha pri psoriĂĄze, ekzĂŠmoch, aknĂŠ, hemoroidoch. PosilĹ&#x2C6;uje imunitnĂ˝ systĂŠm a regenerĂĄciu, detoxikuje organizmus, pomĂĄha pri problĂŠmoch trĂĄviacej sĂşstavy a inĂŠ...

VODIÄ&#x152; VZV (s praxou) MANIPULAÄ&#x152;NĂ? PRACOVNĂ?K PonĂşkame stabilnĂş prĂĄcu, pravidelnĂŠ vĂ˝platy, bezplatnĂŠ ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitnĂ˝ pracovnĂ˝ servis, plat 110 - 140 KÄ?/hod, resp. 4,0 - 4,50 â&#x201A;Ź netto a ine beneďŹ ty. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za www.naturonline.sk

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Liberec 455 6"&*, ( 708/&2

ECO DOG TOILET

61_0000

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540. CZ +420 775 270 072 alebo 0FG&H/&F0I,!

ObjednĂĄvajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

    VhodnĂĄ aj pre kojencov.

LEN

â&#x201A;Ź

str

ĂĄn

ŽENY CH 

CĂ&#x161;

MILĂ?CH CH HL LA

 

 

 

POV

ZĂ ZRAÄ&#x152;NĂ PLANĂ&#x2030;TA AK str. tr. 10 0

BICYKEL, KTO RĂ? NESPADNE

#10 Ä&#x152;Ă­slo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

OB JAVT

    

E SV ET OK OL O

NĂ S  ! " #

 " !

  #$

# " #  

str. 70

- JJan 2017

1285

FAK TOV

+LieÄ?ili EgypĹĽania +UŞívali Äžudia infekcie plesĹ&#x2C6;ou? drogy +Ä&#x152;o je najdrahĹĄĂ­aj v minulosti? materiĂĄl na svete?

O DOPADLA

PRĂ?Ĺ ERY Z HLBĂ?N

$"/ $# )& 0, " 1$ 2",' . ", 3&".   /" 3,+ " +. "  $ )&  /   - "$ /4"5 "+6 7" "! " #$ "%&'()- )&", )&$  "  * # " "+ &," "+. 8  "/. " 8 + ," . " $  +  $/+ &" 9.&." :+ )&""#" "3$"'# 3. "3 0, "# &+ 6

 

 

 

 

str.

54

VESMĂ?R

HITLEROVA RODINA V TOM TO Ä&#x152;Ă?SL E Ä&#x17D;ALE

25 Ă&#x161;Ĺ˝ASNĂ?CH ZĂ BEROV

+ Hitparåda najkrajťích vesmírnych výjavov

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydanĂ­ len za 12,90 â&#x201A;Ź

 + Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

PRĂ?RODA

PREÄ&#x152;O Ĺ KODĂ? CUKONĂ M R?

Ä&#x152;LOVEK

% " % "

   &

 

$

str. 40

J NĂ JDETE. ...

ZVIER ATKĂ TO VIDIA INAK

Ä&#x152;LOVEK

5 ZBYTOÄ&#x152;NĂ?CH Ä&#x152;ASTĂ? TELA

+ NaĹĄi domĂĄci milĂĄÄ?ikovia a ich vycibrenĂŠ zmysly

 + +   + ! "#+ $ ! 

+ Ĺ˝lÄ?nĂ­k aj mandle sĂş nahraditeÄžnĂŠ

%

  DEC 2016 JAN2017 

9 772453

653003

08

7

85_0000

PRĂ?RODA

  

 

  

PreĹĄovÄ?ania platia dane, postavte nĂĄm obchvat za ne !

  

 

 !"# $%!"&'($

)&*$&( !"&)+,

www.lepsipresov.sk 61_0000

;)2",)" " )&"<( "$ =#"  ---,!&*&./&01/,!&2

1,99

80

DS 17-07 STRANA - 08

85-00

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKà BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

VlasovĂĄ kozmetika, pomĂ´cky a zariadenia pre kadernĂ­ctva

85_0000

TRNAVA - HlavnĂĄ 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENÄ&#x152;Ă?N - ZlatovskĂĄ 9 ( pri OC Ă&#x161;spech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochĂĄdzkovĂ˝ bonus 1500BC ,,,+/"./' ' dotovanĂŠ stravovanie

ds1707  

ds1707

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you