Page 1

regionĂĄlne noviny

DUNAJSKOSTREDSKO Ä?.02 / 13. januĂĄr 2017 / 21. roÄ?nĂ­k

týŞdenne do 25 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

NehnuteÄžnosĹĽ na predaj! Priamo od MajiteÄža!

ZIMNĂ AKCIA! NA PLASTOVÉ OKNĂ

biela Ä?ereĹĄĹˆa

5-komorovĂ˝ okennĂ˝ proďŹ l

AKCIOVÉ CENY!

ĹĄĂ­rka 73 mm

NOVĂ KOLEKCIA DVERĂ?!!!

Dunajskå Streda, AlŞbetínske nåm. 1194/1 (bývalå budova ONV, prízemie) mobil: 0903 938 200, e-mail: korondplastokno@gmail.com

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

53-0001

0918 709 051, 0903 782 895

zlatĂ˝ dub

53-0007

0905 790 082

BEZPEÄŒNOSTNÉ OCEÄ˝OVÉ DVERE S MONTĂ Ĺ˝OU BEZPRACHOVĂ VĂ?MENA

NEMECKĂ? PROFIL

RD v obci Vydrany, úŞitkovå plocha 94 m2, plocha pozemku 1117m2 Cena: 25.691,- Eur

QUATRO kĂślcsĂśnĂśk

2-3

53-0010

dunajskostredsko.sk

PreÄ?Ă­tajte si 2 lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

sprostredkovateÄž poistenia, Ăşverov a leasingu - Ä?len skupiny

Ponúkame poistenie: • osôb • majetku • podnikateĞov • cestovnÊ • vozidiel

Vyberte si najvýhodnejťie poistenie

7

HlavnĂĄ 21/1, P.O.Box 181, 929 01 DunajskĂĄ Streda tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737 BratislavskĂĄ 100/C, 931 01 Ĺ amorĂ­n, mobil: 0905 491 878

prijme do pracovnĂŠho pomeru

OŠETROVATEĽA HYDINY  

e-mail: Leporis@nextra.sk

- kompletnå starostlivosż o kŕdeĞ hydiny

...a inĂŠ

PONĂšKAME:

53-0002

na farmu NovĂ˝ Pavol

Nà PLŇ PRà CE:

- pråcu v stabilnej a prosperujúcej firme - prídel hydiny a vajec za veĞmi výhodnÊ zamestnaneckÊ ceny POŽIADAVKY:

0911 990 463

51-0017

BALKĂ“NY

TERASY

od

337 â‚Ź

ZIM. ZĂ HRADY

PRĂ?STREĹ KY

od

od

od

od

od

22 â‚Źs.

125s.â‚Ź

86 s.â‚Ź

206s.â‚Ź

62 â‚Źs.

/me

53-0006

ZĂ DVERIA

5

• Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA • 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) • MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

/me

NOVOROÄŒNĂ? VĂ?PREDAJ

/me

/me

15% - 60%

DS 17-02 STRANA - 01

7

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0011

PALIVOVÉ DREVO

• Strechy na kĞúÄ? • ĹĄkridla - plech • REZIVO • dosky • OSB dosky y • uhlie • brikety Tovar dovezieme!

2

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERà S Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOV�CH POSÚVNYCH ZASKLIEVAC�CH SYSTÉMOV

16-0008

ARRI, s.r.o. info: 0948 848 820, www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

V mesiaci januĂĄr 2017 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

KONTAKT: 033/649 55 55

94-002

- samostatnosĹĽ, flexibilita, zodpovednĂ˝ prĂ­stup k prĂĄci - plnenie prĂ­kazov nadriadenĂŠho pracovnĂ­ka PLATOVÉ PODMIENKY: plat: 450 - 650 Eur/mesiac odmeny: - za vĂ˝bornĂş podostielku 5-10% - za dodrĹžanie kvality exportu 10% za produktĂ­vne hodiny v exporte - za poÄ?et vyliahnutĂ˝ch kurÄ?iat na sliepku 15-25% - za ukonÄ?enĂ˝ ĹĄtvrĹĽrok bez PN 3% z hrubej ĹĄtvrĹĽroÄ?nej mzdy - za ukonÄ?enie roka bez PN 2% z hrubej roÄ?nej mzdy - vyrovnanosĹĽ kurĂ­c na hale pri vyskladnenĂ­ 80% a viac 15% - roÄ?nĂŠ vernostnĂŠ odmeny za zotrvanie v pracovnom pomere

5


Nečakajme na výzvy

redakčné slovo

týždenne do 25 000 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Kukučínova 629/39 Dunajská Streda 031 / 551 73 78 dunajskostredsko@regionpress.sk

Ivan Brožík vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Michal Andruch 0908 979 378

Distribúcia: (25.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Mestá.: Dunajska Streda, Šamorín, Veľký Meder

Obce-mestá (každý párny týždeň): M. a V. Dvorníky, Kútniky, Blažov, Povoda, Vrakúň, Gabčíkovo, D.Bar, D.Štál, Okoč, Topoľníky, Tr. Hradska, Mad, Čilizská Radvaň, Baloň. Obce-mestá (každý nepárny týždeň): Zl. Klasy, Štvrtok n/O, Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Lehnice, H. Potôň, Holice, Kračany, V.Blahovo, Vydrany, Jahodná, Hubice, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Horný Bar, Michal na Ostrove, O. Potôň Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

celodennú prevádzku. U nás sme ešte len na začiatku otvárania našich duší. Vonku mrznú ľudia bez strechy nad hlavou Dobrý deň vážení naši čitatelia rovnako ako zvieratká v útulkoch či vo voľnej prírode. a  zároveň aj dobrý rok 2017! Nečakajme na výzvy charitatívnych organizácií, poupratujme Opäť sme tu s našimi a dúfa- si v domovoch i v srdciach a darujme to, čo môže ohriať, zame, že aj pre mnohých z  vás tepliť, pomôcť prežiť. Charitatívnym organizáciám, útulkom, – vašimi novinami. Keď sa tvo- živým tvorom v núdzi. Veď všetci sme „Božie deti“. rili, Slovensko zvierala ľadová Nečakajme v tomto roku ani na iné výzvy a aktívne sa povlna a ako sa zdá, riadna zima dieľajme na kontrole toho, ako sa u nás spravuje náš štát. bude ešte zopár týždňov trvať. Pretože nikomu inému, nech si niektorí jedinci myslia čokoľVatikán otvoril útulky pre vek, nepatrí. Štát nie je súkromné vlastníctvo práve tak, ako

naše zdravie či vzdelanie. Je čas na výmenu tých politikov, ktorí si to myslia a podľa toho tak vo výkone nami zverenej moci svojvoľne a arogantne konajú smejúc sa nám do tvárí. Nečakajme na výzvy, že to spraví niekto za nás. Bez našej aktivity možno zomrie niekoľko bezdomovcov, možno uhynie množstvo zvierat, ale bez nej rovnako chradne aj náš štát. Vždy ide o obrovskú tragédiu, za ktorú nesieme svoj diel zodpovednosti. Porobme si to upratovanie kým je čas. Inak sme už aj my zamrzli v objatí mrazivej apatie a neochoty žiť lepšie. Veľa šťastia! Ivan Brožík

Kúpim, alebo za odstupné prevezmem zabehnutú kaviareň v Dunajskej Strede tel.: 0908 979 378

53-0011

... nájdeš, čo hľadáš

Železničná 61, Veľký Meder tel.: 0908 109 502

Krbové kachle od 133 € • krby • pece • komíny • kachle www.cobbler.sk • predaj • montáž • servis SHOWROOM: BAU center (areál C.E.G. invest spol. s r.o.) Chotínska 22, Hurbanovo, e-mail: stavebniny stavebniny@ @ceginvest.sk

DS 17-02 STRANA - 02

53-0009

PIESTANSKO DUNAJSKOSTREDSKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO regionálne noviny


svet knihy

Dvanásť statočných „Keď v maďarskom záchytnom tábore pre utečencov hrozila humanitárna katastrofa, denne tam prichádzal tajomný muž, aby čistil záchody. Upozornil na neho lekár a bývalý rektor Vladimír Krčméry, ktorý na stretnutie s týmto mužom nezabudne

do smrti: „Latríny vyzerali hrozne, všetko z nich vytekalo. Bol hmlistý deň a zrazu sa z hmly vynorila impozantná postava, vyše dvojmetrový muž, mohutný starec, sivé vlasy, hustá dlhá brada. V rukách mal vedrá, metly, handry. Prišiel k záchodom a mlčky ich čistil. Bál som sa ho spýtať, kto je, aby mi nepovedal: „Ja som, kto som.“ Po menšom pátraní cez maďarských priateľov sa mi podarilo zistiť, že tým tajomným mužom bol Gábor Iványi, farár evanjelickej metodistickej cirkvi a rektor Vysokej školy J. Wesleyho.“ Aj to sa dozviete z knižky 12 statočných, z  ktorej autorom Ľubom Bechným sme sa na sklonku vlaňajšieho roka rozprá-

vali v rubrike Na rovinu. Knižke sa darí, už čoskoro bude mať prezentáciu v Bratislave. Stane sa tak 18. 1. 2017 v známom kníhkupectve za účasti takých hostí, ako je Vladimír Krčméry, Andrej Bán, Zuzana Števulová, Zuzana Wienk či Iveta Radičová a samozrejme, autor. Tentoraz pre vás Ľubo Bechný vybral nasledujúci citát z knižky 12 statočných: ,,Večnosť sa začína už na zemi, a keď sa tu nevieme dohodnúť a spolupracovať na zlepšení tohto sveta, tak ani v nebi to nebude len o vyspevovaní svätých pesničiek.“ (Anton Srholec) ib

Vtip: Učiteľ sa pýta: „O záhrady sa starajú záhradníci. Kto sa teda stará o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko. Miroslav Schlesinger: „Nik z nás síce nie je dokonalý, ale každý je schopný žiť ako skutočne milujúci človek.“

3

občianska riadková inzercia MDD v ZOO Zlín

37 €

18,50 €

50%

na pôvodná ce

12,99 €

Poďte si s nami pozrieť tretiu najnavštevovanejšiu ZOO v Českej republike, v srdci ktorej sa nachádza zámok Lešná. Termín zájazdu: 03. 06. 2017 Cena zahŕňa: preprava vozidlom značky Mercedes, služby technického sprievodcu.

Benátska lagúna

Teraz len za

87 €

57 €

35%

Urobte si 3-dňový výlet do romantických Benátok, počas ktorého navštívime aj ostrov Murano známy výrobou benátskeho skla a ostrov Burano známy nádhernými čipkami. Termín zájazdu: 19.05. – 21.05.2017, 15.09. – 17.09.2017.

-39% Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a šírka nová cena remienku 2 cm.

7,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Dámske hodinky QUARTZ

Tropicarium Budapešť

35,50 €

19,90 €

na pôvodná ce

12,99 €

46%

Jarný jednodňový zájazd do Budapešti s návštevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahŕňa: preprava vozidlom značky Mercedes, prehliadka mesta Budapešť so sprievodcom. Termín a nástupné miesto: 08.04.2017, Bratislava.

Čarovný víkend v Salzburgu a jeho okolí Teraz len za

159 €

109 €

32%

-39%

7,99 €

Spätné zrkadielka

Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

domy/predaj

na pôvodná ce

4,99 €

www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Chcete si podať inzerát?

Handsfree Bluetooth - MINI na pôvodná ce

29,99 €

Prijem plošnej inzercie tel.: 0908 979 378

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

8

Predám ornú pôdu v Malom Blahove. Tel. 0315590140

-21%

3,99 €/1k s 5,99 €/2k

5

°Predám RD 100m2,6 ar záhrada Zemianska Olča 0902614604

stavba

2 ks menších zrkadiel s priemerom 5 cm na odstránenie mŕtveho bodu sa hodí na každé spätné zrkadlo každého automobilu.

nová cenas

2

°Kúpim malotraktor Terra, Vari, Agzat alebo Tk14. 0904995579 °ČZ, JAWA - ODKÚPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTÁ 0907195747 °KÚPIM JAWA PERAK, ZETKU CZ 150, 125 AJ POKAZENÉ ALEBO LEN DIELY PLATÍM IHNEĎ. 0915215406

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Cena zahŕňa: spiatočná preprava luxusným autobusom značky Mercedes, 1x ubytovanie v hoteli*** v dvojlôžkových, prípadne trojlôžkových izbách, služby kvalifikovaného sprievodcu počas celého zájazdu. Termíny: 6. - 7.mája 2017, odchod z Bratislavy a 23.09. - 24.09.2017, odchod z Bratislavy.

Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny.

auto-moto/iné

Tvrdené minerálne sklo, puzdro a korunka sú z ušľachtilej nerezovej ocele, náramok z kvalitnej kože v čiernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a šírka nová cena remienku 1,6 cm.

51-0003

Teraz len za

°Na predaj ŠKODA FABIA COMBI 1,2/47 kW akčný model CREACION s koženým volantom, el. okná, el. zrkadlá, centrál v klúči, strieborná farba, najazdených 106.600 km so servisnou knižkou, garážované rok.v.: 4/2003, nová STK. Cena 3.100-€ Tel.: 0948 126 312 °Eladó FABIA COMBI akciós model CREACION bór kormányal, vilany ablakokal, centrálzárol, fútot tukrokel, garázolt kitúno álopotban, ezust metál, 106 ezer kméterel serviskonyvel, ár 3100-€ tob infó telefonon 0948 126 312. °Predám ŠKODA FABIA TSI 77 kW, rok výroby 2011 čierna metalíza 109.000 km vo výbave Ambiente, t.j. clíma, el. okná, zrkadlá, centrál...+ defendloc. Cena: 6.500-€ Tel.: 0905 548 188 °Predám staršie Fiat Ducato maxi, cena 1400.- 0905300792

59-12-1

Teraz len za

auto-moto/predaj 1

Pánske hodinky QUARTZ

-51%

Odvápňovacia magn. lopta opta p na pôvodná ce

9,99 €

-41%

Menštruačný kalíšok na pôvodná ce

17,99 €

-56%

Balenie obsahuje: bluetooth wireless headset, držiak na ucho, USB kábel, manuál. Pohotovostný režim: 100 - 150 hod. Dosah: 10 m. cena

Efektívne zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa. Je vhodná pre všetky typy pračiek a umývačiek riadu. Znižuje spotrebu pracích práškov až o 70%, je ekologická, je skvelou nová cena voľbou pre alergikov.

Najčistejšia a najkomfortnejšia dámska hygienická pomôcka na trhu. Ponúka slobodu pri bežnej dennej aktivite alebo aktívnom športovaní. Veľkost S alebo L. cena

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

nová

14,99 €

5,99 €

DS 17-02 STRANA - 03

nová

7,99 €

Pošlite SMS na číslo 88660904 v tvare:066 °Kúpim haki lešenie, RPmedzeraDSmedzeraČísloRubriky 203 medzeraTextInzerátu Príklad: RP DS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, DS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


2 6

3

3 8 9 6

inšpirácie

3

5

4 2

9 5 4 5 9 1 1 4 5 4 8 1 6 3 4 2

Otvárajme dvere na živote ohrozeným! Pápež František v spolupráci s Úradom apoštolskej charity rozhodol, že tri denné centrá pre bezdomovcov zostanú teraz otvorené 24 hodín bez prestávky. Apoštolský almužník Konrad Krajewski pre agentúru

ANSA spresnil, že ak aj v týchto centrách nebude už žiadne voľné lôžko, „ktokoľvek by zaklopal, nájde sa preňho vždy miesto v teple i jedlo“. Pre tých, ktorí nechcú spať v nocľahárni, dal Vatikán k dispozícii spacie vaky vhodné do prostredia, kde je 20-stupňový mráz. Ľudia bez domova budú môcť stráviť noc aj v autách, ktoré poskytne pápežská charita. „Je jasné, že auto nemôže zostať naštartované celú noc. Bolo by to nebezpečné. Ale ako úkryt sa dajú použiť,“ vysvetlil Krajewski a dodal, že charitné auto na prenocovanie už vo Vatikáne využíva jeden 87-ročný bezdomovec.

občianska riadková inzercia

domácnosť

9

°SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darček, tel 0903752333

rôzne/predaj

13

°Predám el motor 220x350x1450 10€, 1,1x2800 16€, 1,1x1450 15€, 0,18x5000 4€, čerpadlo 30l 20€, čerpadlo K-3 4€, dám. bicykel 45€, kolesá na káru 10€, kufríkový pis. stroj 20€, klasický 10€, kufríkový šij. stroje (treba nastaviť) 3ks spolu 60€, na kompresor 65mm piesty-krúžky - lacno, leštený mramor cca 4m2 30€, šk - 105 ojničné a hl. ložiská 8€, zváračka 25€, ruské reglery nov 3€, 5pionír zapalovanie, moped Rozeta a reťaz 6€, karbobrúsky na opravu 4€ Tel: 0915364900

rôzne/iné

14

°BEZPLATNE USKLADNÍM PREVEZMEM ZEMINU v obci Vrakúň. INGYEN ÁTVESZEM A FOLDET Tel.: 0905 578 188

zoznamka

16

°55 ročný hľadá priateľku t. 0944114986 °SYMPATICKÁ 53 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraDSmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP DS 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, DS zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

DS 17-02 STRANA - 04

Krajewski podľa agentúry ANSA dodal, že „robíme, čo je v našich silách“ - bezdomovcom v okolí Vatikánu rozdávajú teplú polievku, sendviče i teplú čokoládu. Pomoc je financovaná z darov pre apoštolskú charitu a pri jej distribúcii pomáhajú príslušníci talianskej armády i Pápežskej švajčiarskej gardy. Mrazy na Slovensku ešte potrvajú. Mnohé dvere, ktoré bývajú inak obvykle zamknuté, by sme mali pootvárať. Aj napriek tomu, že pohodlie nás, ktorí nie sú nijak ohrození, sa o určitý „štandard“ zníži. Za záchranu života to určite stojí. ib


ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

gazdinka radí

Chrípkový čas

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umývanie rúk. gazdinka Evka

Vtip: Na zastávke stojí autobus chystajúci sa na odchod. Beží za ním chlap, je celý spotený a kričí. „Pán vodič, zastavte, inak nestihnem prácu!“ Vodič chce odísť, ale cestujúci ho presvedčia, aby počkal. Chlapík dobehne k zadným dverám, naskočí si, dvere sa zatvoria a on si víťazoslávne oddýchne, potom vyberie odznak a povie: „Revízia cestovných lístkov.“ Anton Srholec: „Najväčšie, ľudsky povedané -úspechy- sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

5

sieť pomoci Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH)

Trnavská arcidiecézna charita je tu už tradične pre ľudí, ktorí prichádzajú do našich centier pomoci a hľadajú u nás pomoc. Prostredníctvom rubriky Sieť pomoci chceme okrem tradičného spôsobu, ponúkať pomoc aj ľudom, ktorí si ju sami nedokážu pýtať. Najčastejšie sú to matky s deťmi, ktoré stratili otca rodiny, osamelí seniori či inak núdzni.

030001

Príbehy takýchto ľudí sa k nám dostávajú prostredníctvom príhovorcov. Tými sú najčastejšie správcovia farností, starostovia, učitelia, pracovníci sociálnych odborov a iné dôveryhodné osoby. Stačí mať otvorené oči, vidieť biedu blížneho a povedať nám o ňom, prihovoriť sa zaňho. Ďakujeme.

Aktuálne hľadáme: Pre potreby Trnavskej charity hľadáme: ° matrac do detskej postieľky

Požičiavanie peňazí má nové slušné pravidlá

° termosku, 2-3 litrovú, pre ľudí bez domova ° pánske zimné topánky, veľkosť 41 – 45

Najlepšie sa presvedčíte sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplňte kontaktný formulár na www.silverside.sk

ozumom r s i s e t aj Požičiav

321170004

Do charitnej nocľahárne potrebujeme:

Na podanie žiadostí o metské dotácie máte čas len do konca januára Samospráva Dunajskej Stredy zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda, ktorú poskytnú v roku 2017 na financovanie projektov realizovaných v rámci aktivít s názvom: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017. Zoznam potrebných príloh k žiadosti o dotáciu nájdete na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk. Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť. Minimálna výška dotácie, na ktorú bude uzatvorená zmluva, je 150 eur a maximálna výška je 3500 eur. Dotácie budú poskytnuté na telesnú kultúru a šport, kultúrne aktivity, sociálnu pomoc, humanitárnu starostlivosť, zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie a výchovu. Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu,

xenofóbie, homofóbie. Podmienky poskytnutia dotácie: včas podaná úplná žiadosť s požadovanými prílohami, žiadateľ nemá nedoplatok voči mestu a má vyrovnaný vzťah k rozpočtu mesta, žiadateľ nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v predchádzajúcich kalendárnych rokoch. Termíny realizácie projektov: začiatok od 1. 1. 2017, ukončenie realizácie: k 31.12. 2017. Žiadosti o dotáciu sa doručujú v jednom originálnom vyhotovení do 31.1.2017 (vrátane) osobne do kancelárie prvého kontaktu MsÚ v Dunajskej Strede alebo poštou (za deň doručenia žiadosti poštou sa považuje dátum na pečiatke podateľne Mestského úradu v Dunajskej Strede) na adresu: Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Obálku je potrebné označiť názvom progra-

° plienky pre deti, veľkosť mini

mu: „Podpora všeobecne prospešných služieb v roku 2017“ Posudzovanie žiadostí o dotáciu: Príslušný odbor mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorého sa poskytuje dotácia, priebežne a operatívne posudzuje doručené žiadosti, ich formálny a vecný súlad s podmienkami. Nekompletné žiadosti budú vyradené. So žiadateľmi, ktorým bude schválená dotácia, uzatvorí mesto Dunajská Streda zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle platného VZN. Príslušný odbor Mestského úradu písomne oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho procesu a s vybranými žiadateľmi uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie. O poskytnutí dotácie do výšky 1000 eur vrátane rozhoduje komisia, nad 1000 eur mestské zastupiteľstvo. (red, zdroj:dunstreda.sk)

DS 17-02 STRANA - 05

° spodnú bielizeň a ponožky ° dezinfekciu a hygienické potreby: savo, prací prach, šampón, sprchovacie gély

Ak máte doma spomínané veci v dobrom stave, v prípade elektroniky funkčné, kontaktujte nás telefonicky na čísle 0948 634 320 alebo mailom na sekretariat@charitatt. sk. Radi sa s vami dohodneme na ďalšom postupe. Ďakujeme všetkým darcom potrieb, ktorí reagujú na naše výzvy a spolu tak môžeme adresne a  konkrétne pomáhať ľuďom v  krízových situáciách.


8 5 3

8 9 4 2 4 3 9 1 3

3 4 2 6 5

3

myslím si Igor Matovič Len to naj Po krátkej sviatočnej prestávke tieto novinky môžete opäť nájsť vo svojich schránkach. Prajem vám v novom roku všetko len to naj, zdravíčko, šťastíčko, lásku, múdrosť a pokoj v duši. Všetkým. Tým, ktorí ma radi máte, aj tým, ktorí ma z hĺbky duše nenávidíte.

Kaliňákova úradníčka Vysoká štátna úradníčka na ministerstve vnútra, priama podriadená Kaliňáka vyhlásila, že Kaliňák by mal okamžite odstúpiť. Vraj ľudia na ministerstve sa hanbia robiť pod takým ministrom, ktorý je sám podozrivý z korupcie v kauze Bašternák.

Korupcia neexistuje Kaliňák sa hneď po Novom roku nechal počuť, že korupcia na najvyšších miestach politiky vôbec neexistuje, preto niet koho stíhať a dať do chládku. Doteraz neprezradil, či to myslel ako novoročný vtip, ale ani ako vtip by taká hlúposť smiešna nebola.

Danko chrápal Andrej Danko sa správal ako najväčší „sedlák“ priamo na udeľovaní najvýznamnejších štátnych vyznamenaní. Zrejme preto, že chcel ukázať, že nesúhlasí s niektorými ocenenými, teatrálne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tváril sa, že spí. Dosť úbohé od druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

RegioJet končí Státisíce Slovákov si obľúbilo rýchle, čisté a relatívne lacné vlaky RegioJet. Avšak Danko sa rozhodol túto firmu zo Slovenska vyštvať a oni si povedali, že nedokážu už viac jeho hlúposti vzdorovať a definitívne končia na trati Košice - Bratislava. Hlupák dosiahol svoje.

Gajdoš prehovoril Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila prehovoril, ako mu Kaliňák hádzal polená pod nohy počas vyšetrovania. Elitný policajt tak Kaliňáka usvedčil z toho, že zasahoval do vyšetrovania, čo Kaliňák vždy odmietal. Tiež povedal, že Kaliňák mu nezdvíhal telefón a neodpovedal na sms správy. igor matovič

16. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:00 Mentalista II. 18-19/23 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:50 Babovřesky 2 00:05 Kung-fu frajer 02:10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 19/19 02:55 Mentalista II. 18/23 03:50 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

6 9 6 1 5 8

2 8

TV program pondelok

TV program utorok

17. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší 09:55 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:05 Mentalista 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Šťastný domov 21:30 O 10 rokov mladší 22:35 Rodinné prípady 23:40 Dva a pol chlapa V. 00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 1/25 01:30 Mentalista 03:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 1/25 04:10 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

18. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:00 Mentalista II. 22-23/23 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Ide len o sex 00:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 2/25 01:45 Mentalista II. 22-23/23 03:05 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 2/25 04:10 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

19. 1. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Šťastný domov 09:55 Rodinné prípady 11:55 Koleso šťastia 12:55 Mentalista 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 21:40 Hviezdna párty 22:40 Susedské prípady 23:45 Dva a pol chlapa V. 00:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 3/25 01:35 Mentalista III. 1-2/24 03:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 3/25 04:10 Koleso šťastia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

20. 1. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 12:00 Koleso šťastia 13:00 Mentalista III. 3-4/24 14:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Koleso šťastia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Colombiana Akčný film MN 15 (USA-Francúzsko) 2011 22:35 CHART SHOW 00:45 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 4/25 01:40 Mentalista III. 3-4/24 03:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VI. 4/25 04:00 Koleso šťastia MARKÍZA

TV program sobota

21. 1. 2017

05:05 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:45 Hotel pre psov 09:50 Teória veľkého tresku VIII. 11:00 Pozri, kto to hovorí 13:05 Poliš z obchoďáku 15:05 Harry Potter a Tajomná komnata 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 V oku tornáda 22:15 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 00:30 Colombiana 02:25 RED: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční 04:05 Teória veľkého tresku VIII. MARKÍZA

TV program nedeľa

22. 1. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:05 Scooby Doo, kde si?! 07:30 Tučniaky z Madagaskaru 15/16 07:50 Harry Potter a Tajomná komnata 11:05 Babovřesky 2 13:20 CHART SHOW 15:25 Dobre vedieť! 16:40 Hviezdna párty 17:45 Horná Dolná 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 G. I. Joe 2: Odveta 22:35 Pod paľbou 01:00 V oku tornáda 02:30 G. I. Joe 2: Odveta 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

06:15 KRIMI 06:40 NOVINY TV JOJ 07:45 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIČSTVO: Nová cesta 6 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 14 13:45 Klamári 6 14:40 NAŠI 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:15 SVET POD HLAVOU 3 00:30 Bostonské zločiny V. 12 01:20 Poručík Backstrom 9 02:00 KRIMI 02:25 UHÁDNI MÔJ VEK 03:10 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:45 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Legenda 17 22:30 Reportéri 23:00 Sanitka II. 2/13 00:00 Policajné oddelenie: Vražedné šialenstvo 81 00:55 Správna Agáta I. 6/15 01:35 Legenda 17 03:40 Dámsky klub

06:05 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:25 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIČSTVO: Dom snov 7 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 15 13:40 Klamári 7 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Škatule 5 15:15 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 22:45 Vtierka Castle 23:45 Bostonské zločiny 00:40 Poručík Backstrom 10 01:30 NOVINY TV JOJ 02:15 UHÁDNI MÔJ VEK 03:00 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:00 Duel 06:30 Správy RTVS „N“ 07:20 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:10 Jimmyho šanca 22:55 Murdochove záhady 23:40 Policajné oddelenie 00:35 Správna Agáta 01:15 Jimmyho šanca 02:00 Murdochove záhady

06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 SÚDNA SIEŇ 08:35 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:35 DEDIČSTVO: Dožinky 8 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 16 13:40 Klamári 8 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Had 6 15:15 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY: Ide sa na chalupu! 21:40 Kameňák 00:05 Agentka bez minulosti 01:00 Poručík Backstrom 11 01:45 KRIMI 02:10 UHÁDNI MÔJ VEK 02:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA

06:05 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:40 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:50 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 Počasie 20:25 Wyatt Earp 23:25 Vražda bez dôkazov 00:55 Policajné oddelenie 01:50 Správna Agáta 02:30 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 03:05 Dámsky klub 04:50 Správy RTVS „N“

06:00 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:20 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:30 DEDIČSTVO: Verejný nepriateľ 9 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 17 13:40 Klamári 9 14:35 Kutyil s.r.o. II.: Milenka 7 15:15 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Anderssonovci na cestách 22:50 Vtierka Castle VIII. 20 23:50 Agentka bez minulosti IV. 2 00:45 Poručík Backstrom 12 01:40 KRIMI 02:05 NOVINY TV JOJ 02:45 UHÁDNI MÔJ VEK

06:05 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nevolaj ma dedko 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Policajné oddelenie 00:10 Správna Agáta 00:55 Nevolaj ma dedko 02:25 Slovensko v obrazoch 02:50 Svet v obrazoch 03:10 Dámsky klub

05:05 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:15 NOVINY TV JOJ 07:10 SÚDNA SIEŇ 08:20 SÚDNA SIEŇ 09:30 EXTRÉMNE PRÍPADY 10:35 DEDIČSTVO: Všetko je inak 10 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:45 Stratené duše 18 13:40 Klamári 10 14:40 Kutyil s.r.o. II.: Plot 8 15:20 Dovidenia, stará mama! 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Iron Man 2 23:20 Kick-Ass 01:40 Chcem ťa, chceš ma ? 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK 03:50 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:40 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:00 Zátoka nádejí 09:55 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 9/14 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou: Island 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Mariňák 00:35 Nikto nie je dokonalý 01:45 Mariňák 03:45 Dámsky klub

06:10 NOVINY TV JOJ 06:55 KRIMI 07:20 NOVINY TV JOJ 08:05 Zabi nudu! 08:15 Káčerovo 09:05 Simpsonovci XVIII. 22/22 09:35 Simpsonovci XIX. 1/20 10:00 Ninja Factor III. 5,6 10:55 Dr. Dolittle 4 12:40 Hooten a Lady: Lovci pokladov 3,4 14:40 Anderssonovci na cestách 16:50 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 18:00 PRÁZDNINY: Ide sa na chalupu! 1/10 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Hooten a Lady: Lovci pokladov 5,6 22:50 Sezóna zabíjania 00:40 Hrôzostrašná noc 2 02:25 KRIMI 02:50 NOVINY TV JOJ 03:35 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 04:20 PRÁZDNINY: Ide sa na chalupu! 1/10

06:20 Lilin ostrov pokladov 06:25 Poštár Pat JEDNOTKA 06:40 Kniha džunglí 06:55 Malý rytier Trenk 07:20 Levík Raa Raa 07:30 Požiarnik Sam 07:40 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Ako si vycvičiť drakov 08:30 Fidlibum 08:55 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:55 Arabela sa vracia 10:25 Robin Hood 11:10 PARK 12:00 On air 12:30 Na krok od neba 14:30 Matka, pomôž mi 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Cestou necestou: Island 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Výmena 22:40 Matka, pomôž mi 00:25 Na krok od neba 02:15 Výmena 04:35 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13

05:05 INKOGNITO 06:00 NOVINY TV JOJ 06:40 KRIMI 07:05 NOVINY TV JOJ 08:00 Dr. Dolittle 4 09:40 NAŠI 10:05 DVOJIČKY 10:50 INKOGNITO 12:05 Námorná akadémia 14:10 Iron Man 2 17:10 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Chcem ťa, chceš ma? Americká romantická komédia. MN 15 2014 Ch. Evans, M. Monaghanová, I. Gruffud, A. Plazaová, A. Tisdaleová, G. Ribisi a ďalší. 01:00 30 nocí paranormálnych javov 02:20 KRIMI 02:40 NOVINY TV JOJ 03:25 NAŠI 03:50 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

06:15 Lilin ostrov pokladov 06:20 Poštár Pat JEDNOTKA 06:35 Kniha džunglí 06:50 Malý rytier Trenk 07:15 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam 07:35 Prasiatko Peppa 07:50 Garfield 08:05 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Nech žije deduško 10:05 Ostrovy na konci sveta 11:05 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:45 Slečna Marpleová 15:15 Vrah zo záhrobia 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:25 Sváko Ragan 21:25 Traja mušketieri 23:05 Slečna Marpleová 00:30 Vrah zo záhrobia 02:05 O 5 minút dvanásť

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

DS 17-02 STRANA - 06


Zážitková výchova v prírode

kázaných ľudí. Počas takéhoto dňa sa deti od lesníkov dozvedia veľa zaujímavého, nielen to, že na zver sa poľuje. Naučia sa, ako žije, čím sa živí, ako zvláda takéto zimy, možno si vypočujú pár pekných príbehov. A určite sa dostanú aj k tomu, čo by sme mohli nazvať „tvrdou prácou“. Chce to len trochu chuti, organizačných schopností, dobré teplé oblečenie, termosku čaju a dospelí možno aj so sebou čosi tuhšie – ale pozor, iba tak na glg. Verte, toto sú tie najkrajšie zimné zážitky, na aké na žiadnej zjazdovke nikdy nenarazíte.

do konca zimy takých dní zažili toľko, koľko sa vám len zažiada. Stačí iba, aby sa rodičia alebo škola dohodli s miestnymi Je to naozaj netradičný tip lesníkmi. A čuduj sa svete – tí pracujú aj v mestách, nielen na výlet. Nemusíte nikam na vidieku. ďaleko, nebude vás to stáť Denne v týchto mrazoch vynášajú do krmelcov pomocnú okrem trošky fyzickej ná- dodatkovú potravu pre lesnú zver. Je to naozaj drina a urmahy nič a  zažijete nád- čite stojí za to pomôcť aj s deťmi a tak ich nasmerovať na herný deň, na aký budete čosi, čo by sme mohli nazvať ohľaduplnosťou k  prírode. spomínať možno celý život. A keď je tá dostatočná, potom máme záruku aj v tom, že A nič vám nebráni, aby ste naše deti nebudú v budúcnosti necitlivé ani k trápeniu od-

tip na výlet

Vtip: Policajti pozorujú lietadlo. Jeden sa spýta: „Čo myslíte, je to súkromné alebo vládne lietadlo?“ „Ty si ale hlupák,“ odpovie mu veliteľ. „Veď keby bolo vládne, tak ho po stranách sprevádzajú motorky!“ J. W. Goethe: „Niektorí ľudia nerobia chyby, lebo nikdy neskúsili robiť niečo čo stojí za to.“

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ prijme

7

na rovinu s Martinom Skubanom BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Miesto výkonu práce : celé územie Slovenskej republiky BENEFITY: Ubytovanie, Stravné lístky v hodnote 3,40€/deň Zimné a letné pracovné oblečenie Kompletné ochranné pracovné prostriedky Najmodernejšie pracovné náradie

KRAJINÁRSTVO A KRAJINNÉ PLÁNOVANIE

VODNÉ STAVBY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Máš záujem podieľať sa na: 5 komplexnom využívaní krajiny s dôrazom na zachovanie krajinnej ekológie, 5 integrovanom manažmente povodia, 5 pozemkových úpravách, 5 návrhoch rekreačného využitia krajiny, 5 expertnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie?

Máš záujem podieľať sa na: 5 protipovodňovej ochrane, 5 výstavbe a obnove kanalizácií a verejných vodovodov, 5 výstavbe a prevádzke hatí, priehrad, vodných ciest a vodných elektrární, 5 ochrane a využívaní vodných zdrojov?

... učiteľom gitary, čerstvým oteckom, pesničkárom, hudobníkom, autorom stoviek piesní, troch muzikálov a jednej opery. Martin Skuban otec – založili ste vlastnú rodinu, už prebaľujete, kŕmite, aký je to pocit pre mladého muža? Mám 37 rokov a na dieťa som čakal, kým dozriem. Je to najkrajší pocit. Jeden zo zmyslov naplneného života. Okrem piesní tu tak po sebe zanechám aj svoju krv. Mať dieťa je živý zázrak.

Zaujímajú ťa: 5 dôsledky klimatickej zmeny, sucha a povodní na tvorbu a ochranu vodných zdrojov, 5 kúpele, aquaparky a využitie termálnej vody, 5 mokradné systémy, vodné toky, lodná doprava, priehrady, nádrže, rybníky, poldre?

Zaujíma ťa problematika: 5 krajinnej tvorby a kompozície krajiny, 5 krajinnej ekológie a estetiky krajiny, 5 programy rozvoja vidieka? 271170004-1

PONÚKAME: MZDA: Od 5,00€/hod. za odborné práce (vyučený v stavebnom odbore) Od 6,00€/hod. za odborné práce (elektrikári, inštalatéri, zvárači)

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Čo je krajinárstvo: 5 Krajinárstvo, krajinné plánovanie a manažment krajiny je medzinárodne uznávané študijné zameranie. Význam krajinárstva podporuje množstvo európskych a svetových inštitúcií ako FAO, WHO, UNESCO, NATURA 2000, Dohovor z ESPOO, Ramsarský dohovor a rad ďalších významných inštitúcii.

Martin Skuban hudobník – skomponovali ste stovky piesní, ale na ich obsah a posolstvo dávate veľký dôraz, nie sú len o  tom, že „ona miluje jeho, on ju a oni všetkých...“ Mnohí si nikdy nepoložia otázku, prečo sme vlastne na svete. Hľadanie zmyslu života zamestnávalo moju myseľ od puberty. Našiel som ho v robení piesní, ktorými chcem povedať, že najdôležitejšie je byť sám sebou za každú cenu, bez pretvárky, mať otvorené srdce a myseľ. Dnes je všetko o peniazoch, nie však o myslení, ale do hrobu odchádzame s holými rukami.

Jedinečnosť: 5 Ide o jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Význam vodných stavieb a vodného hospodárstva deklarujú mnohé medzinárodné organizácie o vode ako napr. IHP UNESCO, IWRA, ICOLD, IAHR, IAHR a iné. Tradícia: 5 Ponúkame kvalitné vzdelanie s viac ako 70-ročnou tradíciou v odbore vodného hospodárstva a vodných stavieb.

Tradícia: 5 Študijné programy v odbore krajinárstvo majú na SvF 15-ročnú tradíciu.

Y LÁŠK PRIH O D

7

. 201

31. 3

o

acieh prijím (bez onania) k

DEŇ CH RENÝ OTVO ERÍ DV

017

9. 2. 2

Katedra geotechniky www.svf.stuba.sk

Katedra hydrotechniky www.hydrotechnika.sk

Katedra vodného hospodárstva krajiny www.kvhk.sk

Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva www.kzdi.sk

... spoj svoju budúcnosť s kreatívnym zamestnaním

$NDGHP\

ǠǻȂɊ Ǥǡǝ ǠǻȂɊ ǝǧǤǬ

ȠǵǾǻǷȫǼǻǺȁǷǭǷȁǾȆǻȂ ǨǭǨǓǷǭǰDZǹȅ˭ǭǶȂǻȂǭɄǻǹǹDZǿȀDZ ǨǭǨǭǷǭǰDZǹȅ˘ǿǷ ̙˂ˋˆˊˋˋˈˈ˅ˋ

Návrhy na mestské ocenenia zasielajte do konca januára

12-0002

9D9

Mesto Dunajská Streda zverejnilo na svojich webových stránkach výzvu občanom na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení pre rok 2017. Mestské ceny budú slávnostne odovzdané v apríli pri príležitosti dňa sv. Juraja. Návrhy na udelenie ocenení za rok 2017 sa podávajú písomne do 31. januára 2017, vrátane na adresu: Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda. Na obálke prosíme uviesť „Verejné ocenenie Mesta Dunajská Streda 2017 - návrh“. Formulár k podaniu návrhu nájdete na webovej stránke mesta www.dunstreda.sk v prílohe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská Streda č. 22/2016. Udelenie mestských ocenení schvaľuje mestské zastupiteľstvo, a sú to verejné ocenenia „Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda“, „Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE“, „Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS“ „Cena primátora mesta Dunajská Streda“ a „Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda“. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo Dunajskej Stredy, ktorí sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Písomný návrh na udelenie čestného občianstva môžu podať primátor, poslanci mestského zastupiteľstva, právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE je verejným ocenením, ktoré udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom alebo kolektívom za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spolo-

čenského života. Písomný návrh na udelenie ocenenia podáva rovnako buď primátor prípadne poslanci mestského zastupiteľstva alebo právnické osoby a fyzické osoby prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva. To isté platí aj v prípade ocenenia Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS, ktorú udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede jednotlivcom do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy a spoločenského života. Ocenenie možno každoročne udeliť len jednému navrhnutému kandidátovi. Cena primátora mesta Dunajská Streda je ocenením jednotlivcov alebo kolektívov za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Jánskeho plakety. Cenu primátora Mesta Dunajská Streda udeľuje primátor. Písomný návrh na udelenie ocenenia podávajú poslanci mestského zastupiteľstva alebo právnické osoby a fyzické osoby. Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda udeľuje primátor mesta jednotlivcom a kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu, mesta, a pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii. Písomný návrh na udelenie ocenenia podávajú rovnako poslanci mestského zastupiteľstva alebo právnické osoby a fyzické osoby. (red, zdroj: dunstreda.sk)

DS 17-02 STRANA - 07

52-0205

Možnosť pokračovania na inžinierskom stupni a absolvovania časti štúdia na viac ako 80–tich zahraničných partnerských univerzitách.

Zastavme sa pri pesničke Vítaný hosť. Vyslovujete sa v nej ako sklamaný až frustrovaný občan zo súčasného stavu našej spoločnosti a korupcie v nej. V televíziách a  rádiách sú len vyvolení. Kto má známosti, zaplatí si to, alebo iným spôsobom sa „zainteresuje“. Ozaj talentovaní ľudia, ktorí nemajú peniaze, nedostanú priestor ani šancu. Preto v rádiách často počujeme piesne, z ktorých je nám neraz zle, ale človek si zvykne, bohužiaľ. A odkiaľ má učiteľ zo mzdy zobrať peniaze na vydanie platne? Alebo na muzikál? Mám hotovú prekrásnu operu, ale z 500 eur musím zaplatiť nájom a stravu, nestačí to na nahratie piesní v štúdiu a zaplatenie hercov a ľudí okolo toho, ale možno keby som mal známosti a peniaze... Česi mali Kryla, Rusi Vysockého. Inklinujete k významnej a u nás v súčasnosti prepotrebnej spoločenskej pozícii – k pesničkárovi svedomia? Áno. Určite. Už v 14-tich som napísal pieseň Aj vy ste boli mladí, pre ľudí, ktorí príliš rýchlo duševne zostarli. Pieseň Červená, biela, čierna, bojuje proti rasizmu. „Život vnímaj“ je o kráse života, že ťažké je vstávať unavený a nemať sny a cieľ, vzdať sa. Spomínaný „ Vítaný hosť“ je red o korupcii. A takých mám veľa.


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

DS 17-02 STRANA - 08

ds1702  

ds1702

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you