Page 1

číslo 33 17. augusta 2012

Tomašíkova 35, BA

94-0008 94-0006 06

02-49 10 30 40

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis sprostredkovate¾ ate¾ poistenia èlen skupiny

Ponúkame poistenie • osôb • majetku • vozidiel • podnikate¾ov • cestovné Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737 Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

...a iné

53-0001

e-mail: Leporis@nextra.sk

NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA Rýchlo atkov a bez popl

tel: 0918 709 051, 0905 872 276

HYPOTEKÁRNE, SPOTREBNÉ, NEBANKOVÉ ÚVERY MINIPÔŽIÈKY

AKKREDITÁLT ÁPOLÓI TANFOLYAM, NÉMET NYELVTANFOLYAM

0911 788 160

ÉRDEKLÕDNI LEHET: 0910 14 99 54

DUNASZERDAHELYEN, NAGY MEGYEREN!

53-0198

Kvalitné vizitky od

www.vasedvere.sk

AKCIA!!! cena s montážou

360,-

200 400 600 800 1000

Špecifikácia dverí: oce¾ová konštrukcia 16-bodové uzamykanie 2 vložky, 6+6 k¾úèov tepelná a zvuková izolácia panoramatický priezor 4 farebné prevedenia

0918 116 521, info@vasedvere.sk

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks ks ........ 24 € / 0,060 € za ks ks ........ 32 € / 0,053 € za ks ks ........ 39 € / 0,049 € za ks ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

za ks* 4 jazdy - pôvodná cena 12 eur teraz za 5,99 eur 0908 979 378 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 35-0055

LETNÁ

Cena zahàòa: • zameranie • demontáž • montáž • murárske vysprávky • odvoz odpadu

300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

Zažite vzrušujúce dobrodružstvo na najstrmšej bobovej dráhe na Slovensku v Demänovskej doline. DĎžka dráhy je 1000 m a je na nej 16 zákrut, 6 vertikálnych vyvýšení a 2 rampy. Produkt si môžete kúpiĢ na stránke www.megazlava.sk

53-0207

53-0203

AKCIÓ 170 EUR!

Dobrodružstvo na bobovej dráhe Do

BYTOVÉ BEZPEÈNOSTNÉ DVERE

53-0152

Korzo Bélu Bartóka č. 788 Dunajská Streda 53-0201

H¾adám opatrovate¾ku, osobnú asistentku k 15-roènému ZP chlapcovi do Dunajskej Lužnej. Tel. kontakt: 0905/320870


EXTRA

2. strana BEZPEÈNOSTNÉ K O R O N D s . r . o . OCE¼OVÉ DVERE K plastové okná a dvere S MONTÁŽOU

oprava: eternitových plechových plochých

50% Z¼AVA NA MONTÁŽ OKNÁ

BEZ DEMONTÁŽE

600x600 54- € 600x900 61- € 1200x1500 119-€

0904 207 597

1500x1500 900x2100 1800X1500

177- € 133- € 195- €

Ceny sú uvedené vrátane DPH

B E Z P R A C H O V Á V Ý M E N A zlatý dub biela èerešòa

IBA ZA

350,- €

Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 (bývalá budova ONV, kancelária sa presahovala na prízemie) tel./fax: 031/550 37 56, mobil: 0903 938 200, mail: korondplastokno@gmail.com

36-0143

NAJ - STRECHA s.r.o. Super akciové ceny do vypredania zásob! zameranie, odborné poradnestvo a Našou vizitkou je spokojnosť zákazníkov po celom Slovensku. cenová kalkulácia ZADARMO

7-komorový profil za cenu 5-komorového

PRE NOVOSTAVBY

83-0085

... rozhovor

36-0145

(dokončenie rozhovoru z 1. strany)

Predám tatranský profil - brúsený

1. trieda - 4 € 2. trieda - 3 € ďalej v ponuke: dlážkovica a zrubový obklad cena aj s dovozom do 3 dní 0905 808 616, 0907 885 834

Kvalitné vizitky od 200 400 600 800 1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks ks ........ 24 € / 0,060 € za ks ks ........ 32 € / 0,053 € za ks ks ........ 39 € / 0,049 € za ks ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

52-0161

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

VYSOKOKVALITNÝ NEMECKÝ PROFIL

53-0205

Najlepšia oprava strechy v najlepšej cene

za ks* 0908 979 378 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

DS 12-33 STRANA - 02


ŠKODA Citigo, 5-dverová verzia Váš nový komunikačný nástroj

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Citigo: 4,1 – 4,7 l/100 km, 96 – 108 g/km. Ilustračné foto.

Nová 5-dverová verzia modelu ŠKODA Citigo ponúka oveľa viac, ako si myslíte. Komfortné nastupovanie a veľkorysý priestor pre vaše pohodlie, funkcia automatického zastavenia pred prekážkou – City Safe Drive, multifunkčný displej Move&Fun s navigáciou, množstvom hudby a kontaktov vám zabezpečí dokonalý pôžitok zo zábavnej jazdy. ŠKODA Citigo, 5-dverová verzia, teraz už od 7 730 €. Príďte si ho vyskúšať k vášmu autorizovanému predajcovi ŠKODA. www.skoda-auto.sk Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA: Call centrum: 0800 10 20 10 E-mail: info@impa.sk www.impa.sk 53-0006

IMPA Šamorín, s.r.o. Bratislavská cesta 75 Šamorín

Horúce ponuky na www.megazlava.sk DETOXIKAýNÉ NÁPLASTE BIOMAGICK

za 6,99 eur

3 KNIHY OD ROBINA COOKA Intervencia, Agónia a Invázia z galaxie - to sú 3 napínavé trilery od Robina Cooka z lekárskeho prostredia, ktoré sa venujú kontroverzným témam.

w’—•ˆ…˜ˆ—ˆë–Œë

“’WŒ:„P¹

47-0345

Pôvodná cena 23 eur teraz

’‡ë¡ªªëˆ˜•ë ‡’롪ªªëˆ˜•

0904 804 506

02-0010

Osvedþená forma detoxikácie vášho organizmu Náplaste odstraĖujú toxíny cez kožu. Balenie obsahuje 14 kusov náplastí BioMagick. BONUS! Pri kúpe 4 balíkov náplastí získate piaty úplne zadarmo!

Pôvodná cena 32,35 eur teraz za 14,90 eur

Silikónová podprsenka UNBRA okamžite zväþší, nadvihne a spevní akékoĐvek poprsie! Ideálna k letným šatám þi blúzkam odhaĐujúcim chrbát a ramená. Vyrobená z lekárskeho silikónu za použitia najnovšej americkej technológie. Perfektne priĐne k telu vćaka samolepiacim košíkom. VeĐkosĢ A, B, C, D

Pôvodná cena: 13,99 € teraz

za 5,79 €

...ešte viac zliav na www.megazlava.sk

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, prenajme kancelárske priestory v budove na Bajkalskej 25 v Bratislave. VeĐkosĢ kancelárií jednotlivo po 14,50 a 22,00 m2. Bližšie informácie a podmienky žiadajte na adrese: e-mail: igor.plavina@coop.sk, tel.: 02/5823 3400

32-0009

SILIKÓNOVÁ PODPRSENKA UNBRA

DS 12-33 STRANA - 03


ZAUJIMAVOSTI

D e t s k ý f o l k l ó r n y s ú b o r

4. strana

K r p è i a r i k

Chceš sa nauèi tancova, zabavi sa, spozna nových ¾udí? Príï medzi nás s dobrou náladou a chuou tancova.

Pozývame všetkých záujemcov i zvedavcov o ¾udové umenie do folklórneho súboru Krpèiarik. Detský folklórny súbor Krpèiarik pracuje pri Základnej škole na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede. Zameriava sa na spracovanie a predstavovanie tradièného slovenského folklóru s cie¾om jeho ïalšieho šírenia a pokraèovania v tradíciách našich predkov. Súbor sa pravidelne zúèastòuje kultúrnych akcií v meste i okrese, letných taneèných táborov.

Radi a privítame medzi nami vždy v stredu v telocvièni ZŠ Jilemnického od 15.30 hod. www.krpciarik.sk, 0907 730 531

DS 12-33 STRANA - 04


94-0319

DS 12-33 STRANA - 05


EXTRA

6. strana

DS 12-33 STRANA - 06


Zarobte si doma napr. 2 000 €

v D. STREDE, ŠAMORÍNE a po celej SR

ƒ písaním adries ƒ lepením obálok ƒ skladaním pier ƒ hraèiek atï

0918 154 982 0910 408 357

VaV

platný v SR a EU akreditovaný MPSVaR

Najlepšia CENA v MESTE od 169 € a ďalšie ZĽAVY!

Nová e-learningová forma iba u nás LEN 4 DNI + PRAX !!!

02-0003

53-0206

Ponúkame zaujímavú prácu vo výrobe aj pre ženy priamo v Šamoríne. Zaujemcovia hlaste sa na tel. è.: 0948 455 441

OPATROVATEĽSKÝ KURZ

BJ

VaV

N

Ó

(+ teória na DVD alebo webe VaV)

P

U

VaV

K certifikát v SJ/NJ a iné, CD s prednáškami ednáškami kurzu ZADARMO Ý V Anglicku PRÁCA pre opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku, Anglic O 12 V .20 KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, od 70 € .08 ĽA 31 2011

0907 035 335 0911 99 66 39

viac info na:

Z

€ 33 do

SKO

VaVslovakia.sk

www.

12-0084

PONUKA PRÁCE

dunajskostredskoonline SPRÁVY, KTORÉ TVORÍTE VY!

www.dunajskostredsko.sk Riadková Inzercia

AUTO-MOTO – PREDAJ $Predám UNC 60 šmykom riadený nakladač v plne pojazdnom stave generálkované pred troma rokmi. Cena 6200-€ Tel.: 0905 578 188 $Predám ŠKODA YETI 2,0TDI 103kW Advantage 4x4 r.v.11/2009, 43.000 km, strieborná farba s ťažným zariadením do 1.600 kg. Vozidlo je v záruke do 11/2013, je bez akéhokoľvek poškodenia, nikgdy nebúrané. Výbava: OFROAD systém, 9 x Arbag, klíma, el. okná a zrkadlá, dažďový senzor, stmievanie zrkadla, sunset, 8x repro + subwofer so zosilovačom, jumbo box, sieťový systém... K vozidlu sú aj zimné pneumatiky na liatinových diskoch. Cena 19.200-€ Tel.: 0905 578 188 $Predám KTM LC 640 Advanture DUAL SPORT ENDURO najazdených 11.000 km v top stave, nikdy nepadnutý, r.v. 8/2009 oranžová perleť metalíza, výkon 43 kW ! so športovým saním, výfuk AKRAPOVIČ, výška sedla 94 cm, kufor, denné vysokovýkonné led svetlá. Cena: 6.600-€ Nová stála s doplnkami a úpravou 13.000. Tel.: 0905 578 188 $Predám Volkswagen Polo, r.v.96, cena 1000€. Tel.: 0903 201 288 $Predám babetu 210, zachovalá málo km najazdené, s dokladmi. Cena 165eur. Tel.: 031/552 5614 $Eladó babeta keveset használt jóállapotba ára 165- eur. Tel.: 031/552 56 14, DS $Predám Citroen AX D/1996, 151000km, STK a emisná do 5/2012, zimné-letné pneu, 5lit./100 km, 780 eur. DS 0903367519. $Kúpim traktor zetor 15 a 25 mobil 0908273078 $Predám Opel Calibra 2,0 16 V 110 kW, červená, r.v. 1993. Cena: 2000- €. Tel.: 0902 737 013 $Predám veľmi výhodne nové auto. Bližšie informácie na tel. č.: 0904 949 559 $Predám Škodu Fabiu II Ambiente, 1,2 HTP 44kw/60k, červenej farby, r.v.2/2011. 4 km. Pôvodná cena 9000 EUR, teraz zľava 1000 EUR. Je to výhra v súťaži..Tel.: 0948/765799 $Predám Babetu 210 s tech. Pap., veľmi zachovalá. Cena 175 €. Tel.: 031/562 5099 $Predám letné jazdené pneu s diskami na Fábiu 165/70R14. Cena: 25 €/kus. Tel.: 031/562 5099 $Predám babetu 210 s prilbou, dohoda. Tel.: 0902 418 675

$Predám KTM 640 ADVENTURE DUAL SPORT ENDURO /Paríž -Dakar/, r.v.:8/2007, oranžová metalíza, 1 majiteľ, servisované v KTM u Žubora v BB, najazdených len 10.400km, servisná knižka 100% stav bez škrabanca, po výmene náplní pripravená na sezónu. Motorka má zvýšený výkon, športový výfuk AKRAPOVIČ+ športový filter brutálny výkon a zvuk 44 kW, výška sedla 94 cm! vpredu dvojité brembo brzdy, duralový kryt motora, chrániče rúk, denné vysokovýkonné led osvetlenie, + výkonnejšie šošovkové svetlo, motokufor... Cena: 7.600- € Tel.č.: 0905 683 803, 0905 578 188 DS $Predám T-815 valník s HR 0903780945 NEHNUTEĽNOSTI – PREDAJ $Predám v Bratislave dvojpodlažný, podpivničený rodinný dom s balkónom aj terasou.Pozemok 400m3.Tel.02/20 711 441, mobil.0903 711 464 $Predám RD v okrese Nové Zámky. Tel.: 0907 059 422 $Predám NÍZKO ENERGETICKÝ RD v tichej obci MAD 6 km od Dunajskej Stredy, je KOMPLETNE ZREKONŠTRUOVANÝ v roku 2005 v duchu romantiky s minimálnymi nákladmi na vykurovanie cca 70-€ mesačne /nízko energetický dom/. Má 3 izbý z toho jednu obrovskú podkrovnú so vstavaným šatníkom. Ceľková obytná plocha je 150m2. V dome je kompletne nové ústredné kúrenie, podlahy, kompletné zateplenie, komplet elektroinštalácia, vodovodné rozvody, krb, masážna vaňa, barový pult, vstavané police, sadrokartonové úpravy v romantickom štýle, panoramatický výhľad s veĺkej podkrovnej izby na pozemok, plávajúce podlahy a dľažby v celom dome, plastové okná, kompletne zateplený s minimálnymi nákladmi na vykurovanie. Okolo domu sa nachádza parková výsadba, terénne úpravy, okrasné jazierko, vonkajší bazén, množstvo okrasných drevín a kríkov /dospelého vzrastu/, chodníky, čiastočne 3/4 presklený altánok zo vstavaným grilom, ovocná výsadba , pozemok je o výmere 10,8 Árov. V obci sa nachádza základná škola, materská škôlka, 2 x potraviny, v okolí viaceré jazerá, čistý vzduch. Vykurovanie ústredné s ohrevom teplej vody s plynovým kotlom s digitálnou programovanou reguláciou, voda z vlastnej studne, vodovodná verejná prípojka k dispozícii zavedená do dvora, žumpa vlastná, spevnené chodníky v celej dĺžke pozemku so záhradným osvetlením, vstavané tryskové zavla-

žovanie, altánok čiastočne presklený so zabudovaným grilom, na časti chodníkov sa nachádza mramorová Benátska dlažba, na pozemok možný prístup aj z vedľajšej slepej ulice napájajúcej sa na poľnú štrkovú cestičku ktorá vás vyvedie cez lesík k veĺkému rybníku ( príjemná zdravotná prechádzka. Vzdialenosť od Bratislavy 43 km od Maďarského Gyóru 30 km, do okresného mesta Dunajská Streda 6 km. Tel.0905 578 188, Cena: 91.000€. PRI SERIÓZNOM RÝCHLOM JEDNANÍ MOŽNÁ ZĽAVA Z UVEDENEJ CEN Y. $Predám RD blízko termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi, v dome sú dva apartmány, výhodná cena: 120 000 €. Tel.: 0903 429 788 $Predám 3-izb. (65m2) v Gabčíkove 2/3 posch., 37 000 EUR Tel. 0915 375 818 $Predám zrekonštr. 4-izb. byt (81m2) v Gabčíkove 3/3 posch., 42 000 EUR Tel. 0915 899 757 $Predám RD v Pataši časť Milinovice, pôv. stav, pozemok 8á, 22 000 EUR Tel. 0915 375 818 $Predám stavebné pozemky (800 m2) v Pataši časť Milinovice, 5000 EUR Tel. 0915 375 818 $Predám pozemok (600m2) v obci Padáň, 7000 EUR Tel. 0911 899 757 $Predám stavebný pozemok na brehu Malého Dunaja. Rozloha 6,5 árov. Nová štvrť. Cena dohodou. Info: 0905 396 989 $Predám stavebný pozemok v obci Tešedíkovo, rozloha 12,5 árov, rovinatý terén, orientácia S-J. Orientačná cena 30 €/m2. Info: 0905 396 989 $Predám 2 – izbový zrekonštruovaný dom s garážou a vedľajšími budovami na 14 á pozemku v kúpeľnom meste Veľký Meder. Cena 65 000 €. Tel.: 0905 255 207 $Predám 2-izbový byt v 3-poschodovej budove (tehlový). Po celkovej rekonštrukcii, centrum DS. Cena: 44 000- € + dohoda. Tel.: 0917 138 897 ELEKTRO - RÔZNE $Mal by niekto záujem o úplne nove PC Athlon -X4 (stvorjadrovy) úplnenova technológia, super na hry, ideálne do školy a na multimédia, 500GB HDD, 4 GB DDRAM2, VGA NVIDIA 512 MB, DVD RW, LAN, SOUND, 19“ monitor, dovoz, záruka, možnosť aj na splátky – splátka 10€, cena 425 €. tel.: 0948752333, 0903 752 333 $Mal by niekto záujem o Notebook HP 635 s orig.taškou 15.6“ displej, (1366x768) procesor Intel® Processor,

pevný disk 320GB, pamäť 2048 MB DDR2 800MHz, grafická karta Intel GMA X4500M , DVD/RW , LAN, WiFi 802.11g/n, video kamera , 6 článková batéria, čitačka kariet, 4xUSB 2.0, reproduktory, Sound, , váha 2.6 kg, , dovoz,záruka,moznost aj na splátky, splátka 10eur,cena 399eur,tel 0903752333,0948752333 STAVEBNINY $Kúpim haky lešenie. 0907 672 305 $Eladó új száraz parketta 40 m2/10eur m2. Tel.: 031/552 5614 $ BEZPLATNE PREVEZMEM zeminu a štrk po vybagrovaní základov. Info: 0905 578 188, 0905 683 803 DS $Predám izoláciu Isover unirol 16, 6 balíkov – 36 m2, cena 245,- Sk/m2 a Isover Orstrop 60, 1 balík – 5,76 m2, cena 75,- Sk/m2, 1 paletu tehál Termobrik CDm, cena 6,- Sk/ks, volať na 0907 781 561 RÔZNE $Kúpim staršie laminátové kánoe. Info: 0905 578 188, 0905 683 803 DS $Predám pumpu na vodu 6/4 za 40Eur. 031/552 5614 HĽADÁM PRÁCU $Söfőr munkát ajánlam info www. dsportal.sk $Hľadám prácu v SBS v Šamoríne a okolí, VŠ, viacročná prax v SBS, môže byť aj ako operačný dôstojník. Tel.: 0905 557 388 $Hľadám prácu ako spoľahlivý vodič C. 0904 467 508 $Hľadám prácu na TPP v Dunajskej Strede. Tel. 0904006729 $Munkát ajánlam info www.dsportal. sk $Hľadám prácu cez víkendy na rozvoz tovaru s vlastnou dodávkou do 1,5 t, 9m3. 0905 683 803 $31 ročný muž si hľadá akúkoľvek brigádu v DS, mám vodičský preukaz sk. B. Tel.: 0914 251 962 $Muž a žena hľadajú prácu ako vodič, kuriér, zásobovač, prevádzkarka. Mám prax ako vedúca výroby, skladník, organizovanie ľudí v pracovnej agentúre. Mám strednú hotelovú školu. Ovládam prácu s počitačom, môže byť aj práca na doma. Pri dobrej ponuke môžem robiť aj na živnosť. t.č. 0918 825 615 HUDOBNÉ NÁSTROJE $Predám veľmi zachovalý klavír Scholcz, matnej hnedej farby. Tel.: 0905 401 817 $Kúpim lacno kontrabas, aj poškodený. SMS 0905903719 $Kúpim staršie husle a violu. 0903 755 286

DS 12-33 STRANA - 07


8. strana

Robri t spo

DUNAJSKOSTREDSKO

Predškolská akcia! Becsengető árak!

Korzo Bélu Bartóka 14/C, DUNAJSKÁ STREDA tel./fax: 031/ 551 73 78 e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk V našej redakcii si môžete zada inzerciu do ¾ubovolného okresu v SR Inzercia: Michal Andruch - 0908 979 378 Jaroslav Lompart - 0905 521 353 Vydavate¾: regionPRESS, s.r.o. Registrované na MK SR pod èíslom EV 3676/09 Náklad: 25.000 výtlaèkov Pôsobnos: okres Dunajská Streda Distribúcia: zadarmo kolportérmi do domácností a firiem Redakcia:

v ch výrobko Pri kúpe dvo

- 20 %

setén vásárlása e Két termék

týždenne: v Dunajskej Strede, Šamoríne, Ve¾kom Mederi + v párnom týždni navyše: M. a V.Dvorníky, Kútniky, Blažov, Povoda, Vrakúò, Gabèíkovo, D. Bar, D. Štál, Pataš, Okoè, Topo¾níky, Tr.Hradska a Ohrady + v nepárnom týždni navyše: Zl.Klasy, Štvrtok n/O, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Lehnice, H. Potôò, Michal n/O, O.Potôò, Holice, Kraèany, V.Blahovo, Vydrany, Jahodná, Lúè n/O V prípade nepravide¾ného doruèovania, kontaktujte

Akcia sa vzťahu je na všetky tašky, ruksaky a na vychádzkovú obuv. Az akció minden táskára, hátizsákra és szabadidő cipőre vonatkozik.

- 15 %

súèas siete 36 regionálnych novín na Slovensku: Západné Slovensko: Stredné Slovensko: Východné Slovensko:

- 15 %

,PS[P#ÏMV#BSUØLBt%VOBKTLÈ4USFEBt Ch Chladiaca doska sp podsvietením pre notebook

45.000 43.000 35.000 33.000 31.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 23.000

Žilinsko + Bytèiansko Banskobystricko + BR Martinsko + TR Prievidzsko Oravsko = DK +TS +NA Zvolensko + DT + KA Liptovsko = LM + RK Kysucko = CA + KM Luèenecko + VK + PT Považsko = PB + PU Žiarsko + ZC + BS

80.000Košicko 40.000Prešovsko + Sabinovsko 31.000Popradsko + KK + SL 26.000Spišsko + LE + GL 25.000Michalovsko + TV + SO 25.000Humensko +VT +SV +ML

celkový dosah na

1.500.000

domácností a firiem SLOVENSKA

na strane obyčajných ľudí

dunajskostredskoonline

SPRÁVY, KTORÉ TVORÍTE VY!

www.dunajskostredsko.sk

Pôvodná cena: 21,50 €

teraz za 7,35 € Chladenie pre Váš notebook, ktoré zabráni zbytoþnému prehrievaniu a zároveĖ predlží životnosĢ Vášho notebooku. Bez nutnosti vlastného napájania. 2 x otvor s ventilátorom na chladenie. PripojiteĐná cez USB, plast. Svieti na modro. Rozmery: 30x24cm, 10“ - 17“

Produkt si môžete kúpiĢ na stránke www.megazlava.sk

WEBSTRÁNKY 0908 979 378 www.regionweb.sk

53-0002

Akcia sa nevzťahuje na zlacnený tovar. - Az akció a leértékelt árura nem vonatkozik.

170.000 Bratislavsko 47.000 Trenèiansko + IL 45.000 Nitriansko + ZM 45.000 Trnavsko 32.000 Novozámocko 30.000 Topo¾èiansko +PE+BN 30.000 Galantsko + Šaliansko 30.000 Piešansko + NM +MY 30.000 Senicko + Skalicko 26.000 Hlohovecko +Sereïsko 25.000 Dunajskostredsko 23.000 Malacko 20.000 Komáròansko 20.000 Levicko 20.000 Pezinsko 20.000 Senecko

Dokonané. V piatok SMER definitívne schválil zákon, na základe ktorého milióny ľudí na Slovensku prídu o podstatnú časť svojho príjmu. 800 tisíc dohodárov bude miesto terajšieho 1% odvodov platiť 30 až 48% odvody, alebo inak o toľko zarobia za svoju prácu menej. 300 tisíc živnostníkov bude platiť štátu minimálne o 300 eur viac atď, atď, atď.

Cigánska reforma Nemá zmysel skrývať. Ako ste v médiách asi už postrehli, SMER nášmu hnutiu ponúkol, aby náš poslanec Peter Pollák obsadil post splnomocnenca pre rómsku komunitu. Odpovedali sme, že ok, vieme si to predstaviť, ale najprv chceme vidieť, že SMER sa chce úprimne chopiť rómskeho problému a začneme spolu tento kľúčový problém Slovenska riešiť. Predložili sme preto SMERu niekoľko desiatok konkrétnych riešení či zmien, ktoré by sme mali urobiť. Ako reagovali? Zatiaľ sme príjemne prekvapení. Vyzerá, že sa nám podarilo SMER presvedčiť, že už nemá zmysel si zakrývať oči, ako to robili doteraz politici predlhých 22 rokov. Cítime úprimnú snahu na tomto konkrétnom probléme spolupracovať a pokúsiť sa o vraj nemožné. Na finálnu dohodu si však musíme ešte počkať. Všetky nami navrhnuté riešenia sa niesli v duchu – Byť slušný sa oplatí, problémoví však budú mať problémy. V duchu – že zákon musí platiť pre každého rovnako a kto si nárokuje práva, musí si plniť aj svoje povinnosti. V duchu – ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, t.j. ako sa správaš ty k spoločnosti, tak sa spoločnosť bude správať k tebe. Viacerí ľudia, hlavne iné opozičné strany nás za prípadnú dohodu na riešení rómskeho problému, odsudzujú. Vraj to nie je zodpovedné, že sa pokúšame o akúkoľvek dohodu so SMERom. My si myslíme pravý opak. Mohli sme si vybrať cestu nekonečného kritizovania SMERu. My nie. My kritizujeme, keď si to SMER zaslúži, ale sme sa ochotní so SMERom konštruktívne baviť, ak ide o dobro pre Slovensko. Však uznajte – čo by Slovensku osožilo, ak by sme netlačili na vládnu moc, aby sme sa do problému naplno pustili? Nič, len by náš spoločný problém narástol do ešte obludnejších rozmerov. Iní ľudia nám hovoria, že nech nebláznime, že to je tak obrovský problém, že nemáme šancu si s ním poradiť. Jasné, uvedomujeme si to. Napriek tomu sme skalopevne presvedčení, že je našou psou povinnosťou nebáť sa a makať v prospech všetkých ľudí na Slovensku. Aj z opozície. igor matovič

DS 12-33 STRANA - 8

Dunajskostredsko 12-33  
Dunajskostredsko 12-33  

Dunajskostredsko 12-33

Advertisement