Page 1

52-0265

odškodné za chorobu z povolania, pracovné úrazy a iné. Bezplatná pomoc. 0944 916 238. www.chorobazpovolania.sk

BUDOVA V BANSKEJ BYSTRICI

34-0001

Panská 27, 811 01 Bratislava Tel.: +421 2 5443 5845, e-mail: reality@1nas.sk, www.1nas.sk

23-0172

Predaj 3-podlažnej budovy v historickom centre na Dolnej ulici, úžitková plocha 2 478 m2, SP=1 928 m2. Parkovanie vo dvore. Info: Ing. arch. Lenarth – 0903 264 026


12-0186


EXTRA

Glazúrovanie vaní 0903 405 588 0905 983 602

94-002

"Už 19 rokov od firmy MOLNÁR"


47-0285

09-163

83 0043

NENECHAJTE SA VYKRADNÚŤ poèas dovolenky! IA KC A Á TN OS N EÈ ZP BE

...zlodej dovolenku nemá EXCELENT + exkluzívna výbava zľava -300 €* PRAKTIK PLUS + mimoriadna výbava zľava -170 €* Vyrobené na Slovensku

odolnosť proti hluku 43 decibelov testovaná skúšobňou, garantovaná v certifikáte

Obchodné zastúpenie SHERLOCK®: Banská Bystrica, Kapitulská 11, 0905 564 710 Brezno, Nám. M.R. Štefánika 20/15 (oproti autobus. nást.), 048/611 50 93 *Akcia platí do 30. 6. 2013. Viac na www.sherlock.sk

min. 200 tisíc otvorení a zatvorení, otestovaných skúšobňou, garantovaných v certifikáte, životnosť na celú generáciu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

WEB Basic Kliknite na www.webasic.sk, zaregistrujte sa a otestujte balík WEB Basic na 14 dní bezplatne.

Webstránka od

69€

www.webasic.sk info@regionweb.sk 0908 966 045

www.regionweb.sk

15-0107

4. bezpečnostná trieda, vysoká odolnosť proti vlámaniu, testované autorizovanou skúšobňou


OPAKOVANÁ DRAŽBA ROZOSTAVANÝCH APARTMÁNOVÝCH BYTOV S POZeMKAMi

Auctioneer s. r. o. Špitálska 61 811 08 Bratislava

PREDMET DRAŽBY: Rozostavané apartmánové byty a pozemky v k.ú. Mýto pod Ďumbierom, okres Brezno, obec Mýto pod Ďumbierom, vedených na LV 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588 a LV 909. DÁTUM A ČAS KONANIA DRAŽBY: 25.06.2013 o 10:00 hod; MIESTO KONANIA DRAŽBY: ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4; NAJNIŽŠIE PODANIE: 1.500.000,00 EUR; DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA: 45.000,00 EUR; MINIMÁLNE PRIHODENIE: 1.000,00 EUR; TERMÍN OBHLIADKY č.1: 11.06.2013 o 12:30hod; TERMÍN OBHLIADKY č.2: 24.06.2013 o 12:30hod.

52-0174

Bližšie info na www.auctioneer.sk | tel. č. 0948 39 27 27


Plánovanie osobných a rodinných financií

Plánovanie osobných financií nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky, ale hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov. Ak máte ciele a určitý zámer, finančné plánovanie vám

ich pomôže dosiahnuť a pripraví vás na neočakávané udalosti v budúcnosti. Finančné plánovanie predstavuje reálnu potrebu každého človeka, ktorý má záujem efektívne riešiť základné životné situácie, ako aj skutočne napĺňať svoje ciele. Finančný plán predstavuje súlad medzi príjmami a výdavkami a vychádza z cieľov a potrieb konkrétneho človeka, alebo rodiny. Príjmy: všetky peniaze, ktoré do domácnosti v určitom období prídu. Existuje viacero spôsobov ako daný príjem finančný spotrebiteľ dosahuje: • prácou (ako zamestnanci) – pracovné príjmy z pracovného pomeru • príjmami z podnikania • príjmami z prenájmu nehnuteľnosti (dom, byt, pôda) • vlastníctvom cenných papierov (akcií, dlhopisov, podielových listov) – príjmy z kapitálového majetku • sociálnou podporou - poberaním rodinných dávok a sociálnych dávok • poberaním podpory v neza-

mestnanosti • podporou pre zdravotne ťažké postihnutie • mimoriadnym príjmom - prevzatím daru alebo predajom majetku • príležitostným príjmom – príjem z brigády, sezónnej práce, predaja plodín, atď. Pred počítaním svojho príjmu nezabudnite na rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom. Suma, ktorú dostanete na účet, alebo vám je vyplatená v hotovosti, je čistá mzda. Táto suma je počítaná z hrubej mzdy, od ktorej sa odpočítavajú všetky zrážky vo forme odvodov a daní a pripočítava sa k nej daňový bonus na deti, ak ich máte. Výdavky: • fixné (základné, pravidelné) - výdavky na bývanie (nájomné, energie, opravy) - výdavky na stravu - výdavky na dopravu - výdavky na auto (poh. hmoty, opravy, poistenie), splátky - výdavky na vzdelávanie - poplatky za komunikáciu

(mobily, telefón, internet), - poplatky za lieky - poplatky za TV a rozhlas - sporenie • špecifické výdavky - náklady na kozmetiku, oblečenie, návštevu divadla, kina a iných spoločenských udalostí - náklady na koníčky, športovanie a pod. • neočakávané/náhle - ochorenie, úraz, návšteva lekára, pokazený spotrebič, strata zamestnania, havária, požiar, tragédia v rodine, zničená úroda Odporúčania a rady - buďte si vedomý, koľko získate príjmov mesačne alebo za iné pravidelné obdobie a aké sú vaše pravidelné výdavky - robte si váš rozpočet na papier, nepotrebujete žiadny výpočtový vzorec ani počítač - ak je suma príjmov jednotlivca (rodiny) > ako suma výdavkov, vzniká prebytok zdrojov. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby alebo na investičné účely (zhodnotenie do budúcna) - ak je suma príjmov jednotlivca (rodiny) < ako suma výdavkov, vzniká deficit zdrojov. Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť (financovať). Buď odstrániť/znížiť nepravidelné a špecifické výdavky (podľa možností aj fixné náklady), alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov (pôžička, úver, lízing, iné....), čo však so sebou prináša dodatočné náklady (úrok, poplatky). zdroj: www.fininfo.sk foto: Dennis Bos, www.sxc.hu

ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

Stačí prezvoniť a my Vám zavoláme späť 41-0019

Čo by ste mali vedieť pred plánovaním svojich osobných financií: • rozpočet osobných financií závisí od očakávaných príjmov a výdavkov, vrátane sporenia. Pomáha ľuďom lepšie sa orientovať vo vlastných financiách • základným výstupom finančného plánovania je osobný finančný plán, ktorý by mal zahŕňať: 1/ finančné ciele - určite si svoje krátkodobé ciele (napr. kúpa novej chladničky), strednodobé ciele (napr. kúpa nového auta) alebo dlhodobé ciele (napr. kúpa bytu alebo rodinného domu) 2/ záznamy o príjmoch a výdavkoch - zosumarizujte si svoje výdavky a príjmy, aby ste si boli schopný vyčísliť, koľko prostriedkov vám zostane na naplnenie stanovených cieľov. 3/ sporiaci a úverový plán rozhodnite sa, koľko rokov budete sporiť a koľko rokov splácať dlh, prostredníctvom ktorého zaplatíte vaše stanovené ciele. 4/ poistný plán - zabezpečte svoje príjmy, ale najmä svoju rodinu pred neočakávanými udalosťami. 5/ rozpočet - pripravte si stručný rozpočet a riaďte sa ním.

4-dňový pobyt v Nízkych Tatrách Teraz len za 196€

50%

98€ - 4-dňový pobyt pre 2 osoby v penzióne Zivka - raňajky, wellnes - zľavy do aquaparku, Adrenalin centra, Stanišovskej jaskyne - dvoj-, troj-lôžkové izby alebo apartmány s možnosťou prístelku - komfortý novopostavený penzión

Dovolenka v Chorvátsku Teraz len za 250€

30%

175€ - 8 dňová dovolenka pre 1 osobu v penzióne Cres - len 10 m od štrkovej pláže, 500 m od centra mesta - komfortné ubytovanie a kvalitná strava - starobylé mestečko Cres, množstvo aktivít a atrakcií - možnosť doobjednania autobusovej dopravy

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.


63-0105

75-146

Super jarná AKCIA do konca júna! Najlacnejšia renovácia eternitových, plechových a plochých striech • ZDARMA zameranie a zhotovenie cenovej ponuky • rôzne farby a vzor • GARANCIA 10 - 12 rokov Kontakt: Pavol Kovács, tel: +421 905 102 897, e-mail: pkovacs78@gmail.com

WEB Standard Moderný web je Vašim profesionálnym portfóliom a reprezentuje Vás v tom najlepšom svetle.

Webstránka od

199€

www.webstandard.sk info@regionweb.sk 0908 966 045

www.regionweb.sk

53-0170

(není potrebné rozobrať vašu starú strechu)


TVpRoGRAM

pondelok

17. jún 2013

06:00 Teleráno 09:00 Búrlivé víno 10:10 Mačacie zlato 12:35 Mentalista I. 9/23 13:35 Odložený prípad V. 15/18 14:35 Monk VIII. 3/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 1/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 1/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 2/24 - Sitkom, USA. Hrajú: Ch. Sheen, J. Cryer 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 18:30 Dva a pol chlapa 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 23:55 Nočné Televízne noviny 00:15 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 1/19 01:10 Monk VIII. 3/16 01:55 Odložený prípad V. 15/18 02:35 Mentalista I. 9/23 03:30 Monk VIII. 3/16 04:10 Susedia 04:40 Lampáreň 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Alergia na teba 08:50 Súdna sieň: Chce ma zničiť 10:00 Dom snov V. 19,20 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Nezastaviteľný vlak 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Vek nerozhoduje 18:00 VÝMENA - Otvorte dvere svojho príbytku a získajte nový kus nielen nábytku! Nová zábavno-vedomostná 20:30 Panelák show Vlada Voštinára 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Silnejší prežije - Miesto, kde to žije. Prvý slovenský denný seriál (2013). Hrajú: D. Mórová, Z. Fialová 21:40 Mama, ožeň ma! 23:15 Haló 00:05 Walking Zombies 02:00 Mama, ožeň ma! 03:20 NOVINY TV JOJ 03:55 Zločinné úmysly V. 05:40 Správy RTVS „N“ 06:20 Dve tváre Anny 31/60 07:05 Helenine oči 9/18 07:55 Správy RTVS 08:40 Slovensko v obrazoch 09:05 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District IV.: Straty 8/22 11:05 Sila lásky V. 128 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Tajomstvo mojej kuchyne 14:45 Dve tváre Anny 31/60 15:35 Sila lásky VI. 140 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej 22:35 Policajti z centra kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Miesto činu: Bolesť a smútok 21:40 Vyvolení: Ráchel 5/12 22:35 Policajti z centra: Ananás 11/14 - Česko - Slovenský kriminálny seriál, 2011 23:30 District IV.: Straty 8/22 00:15 Miesto činu: Bolesť a smútok 01:45 Vyvolení: Ráchel 5/12

WEB Premium Veľký priestor, nadštandardný dizajn, bohatá funkcionalita. To je balík, ktorý Vás predáva.

Webstránka od

399€

www.webpremium.sk info@regionweb.sk 0908 966 045

www.regionweb.sk

aný riadkový inzerát bol doteraz časovou strany. Vy ste museli prísť na naše zberné textom, prípadne si nájsť čas na napísanie e následne vaše inzeráty museli prepisovať, sť evidenciu o ich zaradení do vydania, čo ahocenného redakčného času. t bol na druhej strane občiansky. Možno ste s tým, že za predajom bytu, alebo auta sa nakateľ (realitná kancelária alebo autobazár, iné), ané pravidlá občianskej, riadkovej inzercie. lužby skvalitniť. Chceme uverejňovať vami zeráty načas a vytvoriť aj v rámci redakcie ej agende, ktorá sa týka riadkovej inzercie. estnanosť v rámci firmy v týchto neľahkých ch. Chceme, aby nebola riadková inzercia eľmi, ktorí z nej doteraz profitovali bez po-

Občianska riadková inzercia po novom

eme, aby sa občianska inzercia z našich , sme nútení pristúpiť k riešeniu, ktorým je vej inzercie s účinnosťou od 1. marca 2013.

Ako sme vás informovali, riadkovú inzerciu si môžete podať cez SMS.

ednáte riadkovú inzerciu získate niekoľko

- už nemusíte chodiť na zberné miesta, riadkovej inzercie vám bude stačiť poslanie dlia vašej obývačky. Ušetrený čas s behaním pomere k cene SMS sa vám tak niekoľko-

- spoplatnením služby sa inzerátu, ktorý sme povinní uverejniť. bu poskytujeme v spolupráci s mobilnými Vami podaný inzerát bude vyúčtovaný na

za 30 znakov riadkového inzerátu začína už rubrikách Reality a Auto moto bude cena len

Je to jednoduché... Už nemusíte nikam chodiť - jednoducho nám pošlite SMS podľa inštrukcií v kupóne a všetko vybavíte z pohodlia domova. Cenu inzerátu, ktorú si vyrátate v kupóne, vám vyúčtuje váš operátor. Ak vám obsluha mobilných zariadení robí ťažkosti, poproste o pomoc niekoho z vašich príbuzných.

Kupón na SMS uverejnenie občianskej inzercie do novín BANSKOBYSTRICKO-BREZNIANSKO Označte rubriku kam máme zaradiť váš inzerát: kód: názov rubriky: cenová kat.:  R1 Auto-moto predaj A  R2 Auto-moto kúpa A  R3 Auto-moto rôzne A  R4 Byty-kúpa A  R5 Byty-predaj A  R6 Byty-výmena A  R7 Byty-prenájom A  R8 Domy, chaty-kúpa A  R9 Domy,chaty-predaj A  R10 Domy, chaty-prenájom A  R11 Pozemky, záhrady-predaj A  R12 Pozemky, záhrady-kúpa A  R13 Vzdelávanie A  R14 Hľadám prácu B  R15 Elektro-technika B  R16 Móda B  R17 Drobnochov B  R18 Hobby-záľuby B  R19 Športové potreby B  R20 Rôzne kúpa B  R21 Rôzne predaj B  R22 Všetko pre deti B  R23 Stavba B  R24 Bývanie B  R25 Dielňa – záhrada B  R26 Darujem B  R27 Zoznámenia B

Cenu inzerátu vypočítate tak, že do políčok napíšete text inzerátu vrátane medzier a na konci posledného riadku si nájdete cenu. Nezabudnite uviesť váš kontakt:

 Napíšte SMS v tvare: RP medzera BB medzera kód rubriky medzera text vášho inzerátu. VZOR: RP BB R17 Predám mladé zajace 0905 XXX XXX  Takto napísanú SMS pošlite na číslo 8866. Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu. Výsledná cena vám bude účtovaná vaším mobilným operátorom.  Ak chcete inzerát zopakovať viac krát, pošlite nám SMS vždy v požadovanom týždni, najneskôr v utorok. Inzerát odoslaný v stredu a neskôr uverejníme až v ďalšom týždni.

kategória A

kategória B

0,40 €

0,30 €

0,80 €

0,60 €

1,20 €

0,90 €

1,60 €

1,20 €

2,00 €

1,50 €

2,40 €

1,80 €

2,80 €

2,10 €

3,20 €

2,40 €

3,60 €

2,70 €

4,00 €

3,00 €

Podnikateľskú inzerciu riadkovou formou neuverejňujeme. Kontaktujte redakciu: 048 / 414 62 48. Redakcia má právo odmietnuť inzerciu, ktorá nerešpektuje dobré mravy, alebo je v rozpore so zákonom. Ceny uvádzame v eurách s 20% DPH podľa zvolenej redakcie a rubriky za každých, aj začatých, 30 znakov. Reklamácie a požiadavky na daňový doklad si uplatňujte prostredníctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk. Platíte len za text vášho inzerátu vrátane medzier. Žiadne iné poplatky neúčtujeme. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje spoločnosť ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)


tVProGrAM

utorok

18. jún 2013

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Extrémne premeny: Druhá šanca na život 11:35 Mentalista I. 10-11/23 13:35 Odložený prípad V. 16/18 - Detektívny seriál, USA, 2006. Hrajú: K. Morrisová, D. Pino 14:35 Monk VIII. 4/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 2/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 2/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 13:35 Odložený prípad 18:30 Dva a pol chlapa IV. 3/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 2/19 00:30 Monk VIII. 4/16 01:25 Odložený prípad V. 16/18 02:05 Mentalista I. 10-11/23 03:25 Monk VIII. 4/16 04:05 Susedia 05:30 NOVINY TV JOJ 06:05 KRIMI 07:40 Súdna sieň: Dcéra sa ho bojí 08:45 Súdna sieň: Porážka 09:50 Panelák: Hor sa na čunder 11:00 Dom snov VI. 10 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Súdna sieň: Potrat za odpustenie 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 9 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Raz ty, raz ja! 18:00 VÝMENA 19:00 KRIMI 21:40 Naša rodinná svadba 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Zombie útočia 21:40 Naša rodinná svadba - Americká romantická komédia (2010). Hrajú: F. Whitaker, A. Ferreraová 00:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 11 01:05 Kosti III. 12 02:05 Na hrane temnoty 04:05 Zločinné úmysly V. 05:05 Správy RTVS „N“ 06:00 Dve tváre Anny 32/60 06:45 Helenine oči 10/18 07:30 Správy RTVS 08:30 Svet v obrazoch 09:00 Duel 09:30 5 proti 5 10:20 District IV. 9/22 11:05 Sila lásky V. 129 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:40 Dve tváre Anny 32/60 15:35 Sila lásky VI. 141 16:30 Správy RTVS 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 20:10 Nikto nie je dokonalý 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Nikto nie je dokonalý - Talk show 21:10 Sanitka 1/11 22:15 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Šťastie je vrtkavé 1/24 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Zlatíčka 2/24 23:40 District IV.: Veríme v Boha 9/22 00:25 Nikto nie je dokonalý

Majitelia motocyklov Jawa Perak z celého Slovenska sa dnes stretli na námestí Milana Rastislava Štefánika v Brezne. Organizátorom podujatia je Veterán klub z Banskej Bystrice. Ako pre TASR povedal člen klubu Branislav Brečka, snažia sa o pripomenutie histórie breznianskeho motocyklového športu. Každý zraz venujú inému úspešnému športovcovi. Tento rok si pripomenuli Jaroslava Weisenpachera. Jaroslav Weisenpacher bol československým motocyklovým pretekárom na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Bol účastníkom majstrovstiev Európy a víťazom viacerých domácich súťaží. Dnes prišiel do Brezna pozdraviť účastníkov zrazu osobne.

"Je to práve o pripomínaní si tej histórie. Dnes sa už totiž tieto motocykle nevyrábajú, a preto je aj veľmi ťažké ich renovovať. Náhradné dielce si musíme vyrábať sami. Napriek tomu je stále dosť nadšencov, aj mladších, ktorí si tieto motorky kúpia a jazdia. Dnes máme popoludní naplánovanú 129-kilometrovú trasu, ktorú tieto motorky bez problémov zvládnu," povedal Brečka. Motocykle Jawa 250 a 350 Perak patrili koncom 50. rokov k svetovej špičke. Československo ich vyvážalo do 112 krajín. Pri ich uvedení na trh boli vybavené viacerými technickými riešeniami, ktoré boli svetovými patentmi. (TASR)


09-32

tvProGrAM

AKCIA Polovica domu ZADARMO HELUZ Vám dá vždy niečo naviac…

50 % na stropy a tehly

Registrácia a bližšie informácie na www.heluz.sk.

94-190

ZADARMO 1 m komína

štvrtok

20. jún 2013

06:00 Teleráno 08:30 Susedia 09:00 Ikona: Brána smrti 12:35 Mentalista I. 13/23 13:35 Odložený prípad V. 18/18 14:35 Monk VIII. 6/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 4/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 4/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 5/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 21:40 HORÚCA KRV 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. - Rodinný dramatický seriál, SR, 2013. Hrajú: A. Bárta, J. Vajda 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 4/19 00:30 Monk VIII. 6/16 01:20 Odložený prípad V. 18/18 02:30 Tvoj snúbenec, môj milenec 04:10 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Feťáčka 08:50 Súdna sieň: Už je ženatý 09:50 Panelák: Zombie útočia 11:00 Dom snov VI. 12 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Súdna sieň: Kamarát sviniar 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 11 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Nedostaneš ani fuka 18:00 VÝMENA 19:00 KRIMI 19:30 NOVI21:40 127 hodín NY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Sex a iné šity 21:40 127 hodín - Americký dobrodružný film nakrútený na základe skutočných udalostí (2010). Hrajú J. Franco, K. Maraová 23:50 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 12 00:55 Kosti III. 14 02:00 Pápež 04:30 NOVINY TV JOJ 05:05 Správy RTVS „N“ 05:50 Dve tváre Anny 34/60 06:35 Helenine oči 12/18 07:25 Správy RTVS 08:10 Góly - body - sekundy 08:25 Počasie 08:30 Občan za dverami 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District IV.: Vnútorný hlas 11/22 11:05 Sila lásky V. 131 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 14:10 Hurá do záhrady 14:45 Dve tváre Anny 34/60 15:40 Sila lásky VI. 143 16:30 Sprá20:10 Toskánska vášeň vy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Toskánska vášeň 10/12 - Taliansky romantický seriál, 2012 21:45 Reportéri 22:15 Piráti - stratený poklad: List pre kráľa 5/8 23:25 District IV.: Vnútorný hlas 11/22 00:10 Inšpektor Rocca IV: Jedy

tvProGrAM

štvrtok

20. jún 2013

06:00 Teleráno 08:30 Susedia 09:00 Ikona: Brána smrti 12:35 Mentalista I. 13/23 13:35 Odložený prípad V. 18/18 14:35 Monk VIII. 6/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 4/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 4/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 5/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 21:40 HORÚCA KRV 20:20 Búrlivé víno 21:40 HORÚCA KRV II. - Rodinný dramatický seriál, SR, 2013. Hrajú: A. Bárta, J. Vajda 23:10 Nočné Televízne noviny 23:35 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 4/19 00:30 Monk VIII. 6/16 01:20 Odložený prípad V. 18/18 02:30 Tvoj snúbenec, môj milenec 04:10 Susedia 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:35 KRIMI 06:05 NOVINY TV JOJ 07:45 Súdna sieň: Feťáčka 08:50 Súdna sieň: Už je ženatý 09:50 Panelák: Zombie útočia 11:00 Dom snov VI. 12 12:00 NOVINY O 12:00 13:50 Súdna sieň: Kamarát sviniar 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 11 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Nedostaneš ani fuka 18:00 VÝMENA 19:00 KRIMI 19:30 NOVI21:40 127 hodín NY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Sex a iné šity 21:40 127 hodín - Americký dobrodružný film nakrútený na základe skutočných udalostí (2010). Hrajú J. Franco, K. Maraová 23:50 Geissenovci - Ťažký život milionárov IV. - NOVÉ ČASTI 12 00:55 Kosti III. 14 02:00 Pápež 04:30 NOVINY TV JOJ 05:05 Správy RTVS „N“ 05:50 Dve tváre Anny 34/60 06:35 Helenine oči 12/18 07:25 Správy RTVS 08:10 Góly - body - sekundy 08:25 Počasie 08:30 Občan za dverami 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District IV.: Vnútorný hlas 11/22 11:05 Sila lásky V. 131 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 14:10 Hurá do záhrady 14:45 Dve tváre Anny 34/60 15:40 Sila lásky VI. 143 16:30 Sprá20:10 Toskánska vášeň vy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajomstvo mojej kuchyne 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Toskánska vášeň 10/12 - Taliansky romantický seriál, 2012 21:45 Reportéri 22:15 Piráti - stratený poklad: List pre kráľa 5/8 23:25 District IV.: Vnútorný hlas 11/22 00:10 Inšpektor Rocca IV: Jedy


tVpRoGRaM

piatok

21. jún 2013

06:00 Teleráno 08:20 Búrlivé víno 09:30 HORÚCA KRV II. 10:40 Nezvestná 12:35 Mentalista I. 14/23 13:35 Odložený prípad VI. 1/23 14:35 Monk VIII. 7/16 15:30 Dva a pol chlapa IV. 5/24 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 5/19 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 17:50 Susedia 18:30 Dva a pol chlapa IV. 6/24 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 20:20 Búrlivé víno ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Búrlivé víno - Časom všetko dozrie. Rodinný seriál, SR, 2013. Hrajú: E. Horváth ml., N. Pocisková 21:40 AKČNÝ PIATOK: Tajný agent 00:00 Myšlienky vraha V. 17-18/23 01:40 Odsúdení 03:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad V. 5/19 04:10 Susedia 05:00 Kosti III. 13 05:50 NOVINY TV JOJ 06:30 KRIMI 07:35 Súdna sieň: Vypadni už konečne! 08:45 Súdna sieň: Postaraj sa! 09:50 Panelák: Sex a iné šity 11:00 Dom snov VI. 13 12:00 NOVINY O 12:00 13:05 127 hodín 15:00 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 12 16:00 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:25 SÚDNA SIEŇ: Odíď, lebo ťa zabijem! 18:00 VÝMENA 23:10 K-9: Súkromný detektív 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Pasca sklapla 21:40 VIP Nákupné maniačky 23:10 K-9: Súkromný detektív - Americká akčná kriminálna komédia (2002). Hrajú: J. Belushi, G. Basaraba 01:15 Sladký život na Ibize 03:10 NOVINY TV JOJ 03:40 Tajomstvo tunela 05:35 Správy RTVS „N“ 06:15 Dve tváre Anny 35/60 07:00 Helenine oči 13/18 07:45 Správy RTVS 08:30 Reportéri 09:00 Duel 09:35 5 proti 5 10:20 District IV.: Dych života 12/22 11:05 Sila lásky V. 132 12:00 Správy RTVS 12:15 Dámsky klub 13:55 Nebíčko v papuľke: Med 14:45 Dve tváre Anny 35/60 15:40 Sila lásky VI. 144 16:30 Správy RTVS 16:55 Počasie 17:00 Tajom22:30 Kráľ komédie stvo mojej kuchyne 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Milujem Slovensko 21:30 Policajti z centra: Trofej 12/14 22:30 Kráľ komédie - Krimikomédia, USA 1983. Účinkujú: Robert De Niro, Jerry L. Lewis 00:15 District IV.: Dych života 12/22 01:00 Helenine oči 13/18 01:45 Kráľ komédie

54%

24% Autorádio AKAI model: ACAD30B - DVD prehrávač s Bluetooth - dotykový displej - odnímateľný predný panel Teraz len za

Štýlové kabelky - exkluzívna London Collection - materiál: PU - nastaviteľný popruh Teraz len za

21,64€

169€

9,99€

129€

46%

76% Lampióny šťastia

Baterka s paralyzérom – Police 1101 - LED žiarovka - Paralyzér pre sebaobranu - praktický rozmer Teraz len za

- 10 ks lampiónov - cca 10 minútový let - rôzne farby Teraz len za

29€

40€

15,80€

9,99€

75%

67% Trekingové palice – Nordic walking - oporapri chôdzi v teréne - protišmyková rukoväť - kompas na rukoväti Teraz len za

Hľadač kľúčov – KEYFINDER 2 ks - alarm a LED dióda - pôsobnosť:7 m - v cene 4 x sada batérií Teraz len za

19,80€

29,90€

4,90€

9,99€

85%

52%

Okuliare pre vodičov

Trampolína 305 cm + Sieť + Rebrík

-zlepšujú videnie - 100% UV ochrana - aj na dioptrické okuliare - ochraňujú oči aj z boku

- priemer 305 cm - pevná oceľová konštrukcia - nosnosť 150 kg - dvojvrstvový poťah - na relax i šport

Teraz len za

Teraz len za

5,99€

153€

35€

315€

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

Banská Bystrica, Brezno, Kyncelová, Nemce, Senica, Badín, Selce, Podkonice, Priechod, Šalková, Lučatín, Dúbravica, Brusno, Hrochoť, H. Mičiná, D. Mičiná, Malachov, Rakytovce, Valaská, Kremnička, Vlkanová, Hronsek, Slovenská Ľupča, Podbrezová, Ľubietová, Strelniky, Medzibrod, Nemecká, Lopej, Č. Balog


PRÁ

PRE

Obchodný partner spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o. p ro

tVPRoGRaM

CA

VÁS

MATURANTI, ABSOLVENTI - Práca pre Vás

vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA pre BB región p g

plat 800 € mesačne bezplatné zaškolenie stabilitu silnej spoločnosti kariérny rast po zaškolení možnosť získania firemného auta � ubytovanie � � � � �

Tak neváhajte a osobný pohovor si dohodnite na tel. číslach:

0911 557 260 0918 563 348 048/416 15 38

23-0170

V čase krízy ponúkame:

sobota

22. jún 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Mentalista I. 14/23 06:40 Tom a Jerry 06:50 Tučniaky z Madagaskaru II. 30-31/39 07:40 Alf III. 19/25 08:10 Tajomstvo bratov MacCannovcov 10:10 Tú starú treba zabiť! - Komédia, USA/Nem., 2003. Hrajú: Ben Stiller, Drew Barrymore 11:45 Zákon príťažlivosti 13:35 Tvoj snúbenec, môj milenec 15:45 Pravá blondínka 3 - Komédia, 18:15 Partička USA, 2009. Hrajú: Milly Rosso, Becky Rosso 17:30 Zita na krku 18:15 Partička - Záruka najlepšej zábavy 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Prvý alebo druhý (HD) 23:00 Obchod s bielym mäsom 02:25 Tajný agent 04:15 Odložený prípad VI. 1/23 05:10 NOVINY TV JOJ 05:40 Mulan 2 07:10 My Little Pony 07:35 Monsuno 08:00 Utrhnutý z reťaze 10:15 Mulan 2 - Americká animovaná komédia (2004) 11:55 Detektívka Victoria I. Warshawská - Americká krimikomédia (1991). Hrajú: K. Turnerová, J. O. Sanders 13:55 K-9: Súkromný detektív 16:00 Krásky od kráv - Americká rodinná komédia (2006). Hrajú: A. Michalkaová, 20:30 Percy Jackson: Zlodej blesku A. Michalkaová 18:00 Vylomeniny 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Percy Jackson: Zlodej blesku - Kanadsko americký komediálny fantazijný dobrodružný film (2010). Hrajú L. Lerman, B.T. Jackson 23:15 Hulk 02:15 Úloha zabiť 03:45 Strážca zákona 05:10 Slovensko v obrazoch 05:30 Svet v obrazoch 05:55 Správy RTVS „N“ 06:50 Pinocchio 07:15 Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07:30 Alica v krajine zázrakov 23/26 07:55 Fidlibumove rozprávky 08:20 Ujo maliar pozýva 08:50 Tanečná akadémia II. 14, 15/26 09:45 Milujem Slovensko 11:10 Autosalón 11:40 On air 12:00 Krištof Kolumbus 1/4 13:40 Toskánska 18:00 Taxík vášeň 10/12 15:20 Muž bez tváre 17:15 Postav dom, zasaď strom 18:00 Taxík - Jediný televízny taxík, ktorého šofér zaplatí vám 18:25 Nebíčko v papuľke: Patince 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:15 Kadiaľ tečie rieka 23:15 Góly - body - sekundy 23:25 Ukradni, čo môžeš! 01:00 Muž bez tváre

TVPROGRaM

NedeĽa

23. jún 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Monk VIII. 7/16 06:40 Tom a Jerry 06:50 Tučniaky z Madagaskaru II. 32-33/39 - Animovaný seriál, USA, 2010 07:40 Alf III. 20/25 - Seriál, USA, 1988-1989 08:10 Jezerní královna 10:00 Zita na krku - Ona miluje chaos, on poriadok. Ako spolu vydržia v jednom byte? 10:40 Pravá blondínka 3 12:25 Návrat do Modrej lagúny 14:30 Láska v 20:20 Spider-Man 3 utajení 16:45 Miesto dopadu: Berlín 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:20 Spider-Man 3 (HD) - Akčný dobrodružný film, USA, 2007. Hrajú: Tobey Maguire, Kirsten Dunst 23:35 Odsúdení 01:45 Obchod s bielym mäsom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:40 NOVINY TV JOJ 06:15 Timon a Pumbaa II. 07:10 Rýchla rota Chipa a Dala 08:30 Vylomeniny 09:20 Mickey, Donald, Goofy: Traja mušketieri 10:45 Hulk 13:50 Percy Jackson: Zlodej blesku 16:35 Mama, ožeň ma! - Reality show 18:20 Nové bývanie - Splníme Vaše sny o bývaní 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Blesk - Pes 20:30 Blesk Bolt, herecký superhrdina a filmová hviezda akčných filmov, je presvedčený o svojich nadprirodzených schopnostiach. Mimo filmových ateliérov sa však bude musieť vyrovnať s nástrahami skutočného života. Americký animovaný film (2009) 22:40 Bankový kuriér 01:15 Reťazová reakcia 03:30 Bankový kuriér 06:10 Správy RTVS „N“ 07:10 Pinocchio 07:30 Včielka Maja Nové dobrodružstvá 07:45 Alica v krajine zázrakov 24/26 08:10 Maškrtníček 08:40 Čarovala ryba, aby bola chyba...: 2/3 09:00 Rozprávky bratov Grimmovcov 10:05 Geo report 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:30 Agatha Christie: Slečna Marpleová II. 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Zlatá klasika - Oldřich Lipský: „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“ 17:00 Uragán 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne - Najlepšie recepty Kamily Magálovej a Pavla Pospíšila odhalené ! 19:00 Správy RTVS 20:10 Zamrznuté nebo 1, 2/2 23:10 Góly - body - sekundy 23:25 Agatha Christie: Slečna Marpleová II. 01:00 Zamrznuté nebo 1, 2/2

WEB E-shop Zvýšte ziskovosť svojho podnikania predajom produktov a služieb v internetovom obchode.

E-shop od

499€ www.webeshop.sk info@regionweb.sk 0908 966 045

www.regionweb.sk


Máte obchodného ducha

LUTO Automotive s.r.o., Prievozská 2/A, Apollo Business Center, 821 09 Bratislava

Príjme na Moravu väčší počet: CNC zoraďovačov a Zváračov EN 135

SLUŠNÉ PENIAZE ???

Ponúkame:  Výhodné platové podmienky  Ubytovanie zdarma Stabilné zamestnanie a nástup ihneď Požadujeme:  Predchádzajúca prax na CNC alebo  Skúsenosti so zváraním s EN 135 (CO2)

NEVÁHAJTE a kontaktujte nás!

0905 490 332

0902 918 363, nabor@lutoautomotive.com

4

5

príjme

VODIČOV - na sklápacie návesy, prívesy.

VODIČA MEDZINÁRODNEJ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY

Preprava sypkých materiálov - Slovensko a blízke okolie.

pre odštepný závod Banská Bystrica

AUTOMECHANIKA - strojníka, VP sk. E. Možnosť ubytovania. info: 0911 905 014, e-mail: doprava@sandrock.sk

6 51-0253

STD DONIVO a.s. P.O.Box 101 974 05 Banská Bystrica Žiadosť + životopis posielať poštou alebo e-mailom. Kontakt: p. Milan Kováč e-mail: kovac@std.sk tel.: 0905 618 350

7

02-0002

8

1 2 3

4

5

6

7

STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen Chcete sa stať vodičom MKD a chýba vám voDičsKé oprávnenie alebo finančné prostriedky na jeho získanie ?

8

vieMe váM poMÔCŤ ! Záujemcom vo výberovom konaní ponúkame: - Získanie a zaplatenie vodičského oprávnenia skupiny C+E - Získanie preukazu odbornej spôsobilosti - Stabilné zamestnanie so zaškolením na prácu vodiča MKD Podmienky na prijatie: - Vek nad 21 rokov, dobrý zdravotný stav zodpovednosť

STD DONIVO a.s. P.O.Box 101 974 05 Banská Bystrica Žiadosť + životopis posielať poštou alebo e-mailom. Kontakt: p. Milan Kováč e-mail: kovac@std-donivo.sk tel.: 0905 618 350 www.std-donivo.sk

9

02-0001

www.std.sk

3

SANDROCK TRANS, s.r.o. – SEDÍN (okr. Galanta)

STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen prijme do pracovného pomeru

Požadujeme: - vodičský preukaz typu C a E - znalosť cudzieho jazyka výhodou

2

Ak máte vstupnú investíciu min. 400,- € a vlastné motorové vozidlo,

Ponúkame: - stabilné zamestnanie, istotu a spoľahlivosť - dodržiavanie výplatných termínov - prepravy v EÚ - pracovný čas (1 mesiac) - pridelenie mobilného telefónu

1

a chcete si RÝCHLO ZAROBIŤ

23-0166

Tel.:0917 375 734

52-0301

Hľadáme vodičov MKD. Jazdíme F, DE, NL, BENELUX a ES. Turnusy 4 + 1 alebo 6 + 2. Nutná prax, vodičský preukaz C a E. (volať po - pia 8:00 - 16:00)


95-034

Bystricko brezniansko 13 24  

13-24 Bystricko brezniansko