Page 1

Č. 45 / 9. NOVEMBER 2018 / 22. ROČNÍK

PREČÍTAJTE SI...

BARDEJOVSKO SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

Týždenne do 27 500 domácností a firiem

Srdečný pozdrav, vážení naši čitatelia,

Nech sa vám dobre číta!

24.11.2018, cena. 15,- €

34-0011-1

DOVOLENKY DO CELÉHO SVETA - LETECKY

Práca v Bardejove

ZVÁRAČ alebo

27-0246

ZÁMOČNÍK 7€/hod. SZČO Kontakt:

0903 600 062 bezplatná linka

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0800 144 550

kého

Janka Jesens

Nový sad

BILLA

U nás v predaji

českej Lipy

Nový sad

85_0023

trhy + prehliadka Zakopaného

MAKOS

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR ZNAČKY

SME TU PRE VÁS AJ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Najčítanejšie rubriky zachovávame, od tých najstarších až po nie až tak dávno zaradené „Zdravie“. Pridáme však čosi navyše, čo považujeme za pridanú hodnotu pre vás. Pri pozornom listovaní v našom týždenníku na to rýchlo prídete, čo sme mali na mysli.

Nový Targ - Zakopané

61_0460

Informácie z konkrétnych regiónov, v ktorých žijete, budú vám bližšie, adresnejšie a aktuálnejšie, lebo ich budú pripravovať naši kolegovia z regionálnych redakcií, znalí presne tých problémov – ale aj radostí a úspechov, ktorými žije práve váš región.

info www.ckrebeka.sk

termín: 15.12.2018 cena: 28,-€ / os.

www.zalozna.sk/eshop

Súčasné zmeny však neznamenajú, že odteraz bude náš i váš týždenník zas roky vyzerať rovnako. Priebežné obsahové i vizuálne zmeny nevylučujeme ani v ďalších mesiacoch. Určite ste si už dávnejšie, vážení čitatelia, všimli, že vydavateľstvo REGIONPRESS, s.r.o. vo výbere tém, ktoré vám ponúka, dáva oveľa väčší priestor charite, dobročinnosti, nezištnosti a šíreniu podnetných slov, ako iné tituly na trhu. V tomto našom trende budeme pokračovať. Radi budeme informovať o aktivitách a podujatiach, ktoré sa z najrôznejších príčin nemajú šancu dostať do takzvaných veľkých médií. Aj to je náš trvalý zámer. Svet totiž nie je iba zlý. A vy to viete asi najlepšie.

0915 154 585 NON-STOP

Vianočná Budapešť

ESHOP:

STANICA

Tí z vás, ktorí nemajú až tak dokonalý zrak, si možno všimnú, že sme mierne zväčšili písmo. Možno sa tak k vám dostane menej textu, ale predsavzali sme si, že budeme naozaj v dobrej viere vyberať a zaraďovať pre vás také informácie, ktoré vás nielen zaujmú, ale vám aj poradia či prípadne čo-to pripomenú.

Súčasne sme rozhodnutí zvýšiť počet strán týždenníka. Naďalej ho však budete dostávať zadarmo, na tom sa nemení určite nič a mali by ste ho dostávať v tých dňoch, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí.

Slovenská

nie, nemýlite sa, toto sú vaše noviny, ktoré ste roky od nás dostávali. Iba sú vynovené. Aj noviny treba totiž občas vynoviť. Snažili sme sa v tejto zmene zohľadniť mnohé vaše pripomienky, ktoré sme poctivo zaznamenávali a zamýšľali sa nad nimi.

predajné miesto:

CK Rebeka, PARTIZÁNSKA 45

Jasličky pre vaše detičky

SME TU PRÁVE PRE VÁS:

- Celodenná starostlivosť od 6:30- 18:00 možnosť aj dlhšie za príplatok do 20:00. - Opatrovanie detí počas víkendu a sviatočných dní. - Opatrovanie počas noci.

ODNAUČÍME VAŠE DIEŤATKO

OD PLIENOČKY, A KOMUNIKUJEME S NÍM AJ ANGLICKY Rodinné prostredie, odpadá stres z neosobného prostredia Neváhajte a kontaktujte nás:

ZA PRIJATEĽNÉ CENY na tel. č :

0903 120 468

61-0017

Najčítanejšie regionálne noviny

NOVÉ LEPŠIE NOVINY

Dlhý rad 2561 (OD Centrum),BJ

0949 817 617

bj18_45_zapachova opatrovanie deti typ 14_new.indd 054/488 1 2636 07/11/18 www.tancin.sk

ADVENTNÉ POZNÁVANIE

ul. Nový sad 10, Bardejov, predajnatrtechnic@gmail.com 0948 229 600 - 0948 229 500 - www.trtechnic.sk

XX18-45 strana-011

od 38 € od 32 € 49 € od 55 € 32 €

FIRST MINUTE: TURECKO, OMÁN, EGYPT, EXOTIKA... + letenky

61_0038

BUDAPEŠŤ+TROPIKÁRIUM 1.12. a 15.12. KRAKOW+WIELICZKA 2.12. WROCLAW 8.12. VIEDEŇ + SCHÖNBRUNN 8.12. KRAKOW +sv. omša vo Wieliczke 16.12. 85_0037

•záhradná technika•autoservisná technika •zváracia technika •brusivá •ručné náradie •ochranné a pracovné pomôcky•rezivá •meracia technika •vzduchotechnika •spojovací materiál•meracia technika •strojárske náradie a nástroje

TRADÍCIA - PROFESIONALITA - KVALITA


2 FINANCIE / SLUŽBY, BÝVANIE, ŠKOLA

Distribúcia: Bc. Milan Kunst 0905 805 851 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk www.facebook.com/bardejovsko.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DIstrIBúcIa (27 500 domácností) Mestá-obce (každý týždeň): Raslavice, Tročany, Janovce, Kobyly, Kľušov-Šiba, Richvald, Kružľov, Gerlachov, Malcov, Lenartov, BJ. centrum, BJ družba, BJ vinbarg, BJ za Rajom, Kurov, Bardejovská N.V., Dlhá lúka, Zborov, Smilno, Sivdník , Stropkov, Giraltovce, Rokytov tarnov, Mokroluh, Marhaň, Kračunovce, Kurima, Beloveža, Tisinec, Bokša, Komarov, Hrabovec, Sveržov, Gaboltov, Hertník, Nižná Polianka, Lukov, Snakov, Hrabske, Mihaľov, B.Zábava, Hažlín, Harhaj, Porubka, Brezov, Lascov, Andrejova, Lukavica, V.Voľa, Rešov, Fričkovce, Osikov, Becherov, Stebník, Hankovce, Vyšný Orlík, Bartošovce, Duplín-Stročín Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou. Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

západné slovensko BV Bz Ds Ga Hc KM LV Ma nr nz PK Pn sc se tO tn tt zM

57.000 67.000 25.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko nitriansko novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY senecko senicko+skalicko topoľčiansko+PE+BN trenčiansko+IL trnavsko zlatomoravsko

Matúš Šoltys, Hervartov 38, 0908 637 969

50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

Východné slovensko BJ Ge HU Ke Ks sL MI PP PO sn

27.500 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB spišsko+LE+GL

MORCA-DELLA

BONUX 3v1

1,33€

0,99€

6,99€

100g

0,33€

FERNET STOCK 38% STOCK CITRUS 27% CABERNET SAUVIGNON - 13% FERNET 0,5L MULLER THURGAU - 11,5% 0,75L

2,66€

MONTÁŽ STREŠNÝCH SNEHOÝCH ZÁBRAN 0905 480 575

6Kg, Magnolia

SYR NA VYPRÁŽANIE

4,88€

VELVET

200g, káva

3,66€

0905 719 137

STOLÁRSTVO výroba nábytku

KEČUP

1000g, JEMNÝ 400g, SYROVÁ

VIZITKY

0905 719 137

MILA 50g

0,33€

Bj-Vinbarg B/9, Bj-Komenského 46, Kračúnovce 53, Hertník 301, Malcov 134, Richvald 179, Koprivnica 133, Bartošovce 116, Gerlachov 133, Janovce 61, Hervartov 84, Sveržov 40,85, Gaboltov 85,

ZHOTOVENIE A OPRAVA ZUBNÝCH PROTÉZ

Súkromná zubná technika. Tel.: 0915 642 765- 054 472 92 72

stredné slovensko BB KY LI Lc Mt Or PB Or PB PD zV zH za

AKCIA trvá od 11. 11. 2018 do 18. 11. 2018 alebo do vypredania zásob!!!

» Mária Raučinová, Fórum života

Inzercia

61_0014

InzercIa Jaroslav Geci 0905 719 137 Mgr. Daniela Lazurová 0907 727 206

NOVÉ BYTY NA PREDAJ

85-0002

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg.MKSREV36736/09

0905 740 746

61_0014

bardejovsko@regionpress.sk

www.safranbj.sk

v druhej osobe. Jeho pohľad je čistejší a je celkom zaangažovaný v poznávaní druhého. V láske poznáva oveľa zreteľnejšie, detailnejšie, hlbšie. Umelci a zaľúbenci majú čosi spoločné. Vidia viac, zviditeľňujú aj to, čo bolo pred zrakom ostatných ukryté. Najdôležitejšie však je to, že milujúci človek sa dostáva najbližšie k možnosti zmeniť sa, rásť, stať sa lepším. Podobá sa kvalitne rozoranej pôde, pripravenej na zasiatie úrody. Zaľúbenci vedia, že ich život mal v tom čase sýtejšiu farbu, dynamickú plnosť. Stačilo pár chvíľ, aby ponúkli zmysel celému životu. V spomienkach ožívajú a znovu a znovu utvrdzujú, že práve to bola skutočnosť a tá druhá realita bez lásky nemá existenciu. Vieme to, máme takú skúsenosť, a predsa nedokážeme zadržať tieto tajomné okamihy vzopätia lásky dlhšie. Čas sa ich snaží zotrieť, akoby niekomu neprajnému záležalo, aby sme na ne úplne zabudli. Aby sme si nikdy nepripomenuli, čo znamená život v blaženom objatí lásky. Aby sme sa pozerali, poznávali a konali iba pod šedým závojom prázdnej všednosti. A neverili, že existuje svet farieb, ktorý má možno oveľa reálnejšiu tvár než ten náš fádny, ktorý sa večne krúti okolo vlastného ja.

27.11.2018

TOP PARTNER SKYLINKU

začiatok kurzu

VAŠA SATELITNÁ A INTERNETOVÁ TELEVÍZIA Aktivácie Montáže Servis www.sklink.sk

NOMITO

AUTOŠKOLA akcia - 590€ za kurz Novotný Andrej

0907 923 974 Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD

Partizánska 44 (BOCIAN KOMPLEX) 085 01 Bardejov tel.: 054 472 22 38 tel.: 0905 442 045 obchod@gates.sk

XX18-45 strana-012

asnomito@gmail.com

61-0039

Stöcklova 20 BarDeJOV

Ten, kto bol raz naozaj zaľúbený, nikdy nezabudne na to, ako sa mu zmenil pohľad. Nemyslím teraz na rozšírené zreničky či inak vyburcované telesné vášne. Hovorím o jeho vnútornom psychickom rozpoložení. Obrátil sa mu svet doslova o 180 stupňov. Centrom všetkého sa stala jediná osoba, ku ktorej sa vzťahovalo všetko. To vonkajšie sa mu zdalo neskutočné a vnútorné prežívanie lásky bolo jedinou pevnou realitou jeho života. Hovorí sa tomu „prestup“ od vlastnej bytosti k druhej. Ak sa dovtedy zaujímal len o seba, na všetko hľadel cez optiku svojich záujmov, naraz obrátil svoj zrak na milovanú osobu. Len ona mu dávala zmysel, motiváciu k prekonávaniu prekážok, vypĺňala mu čas a zaberala celú myseľ a priestor srdca. No nielen to. Úprimná láska vždy chce šíriť okolo seba dobro. Dobro nielen úzko zamerané na milovaného, chce sa sám stať dobrým človekom a želá to aj všetkým okolo seba. Chce obrátiť celý svet. To sú tie „ružové okuliare“, ako hovoria s trochou irónie a kvapkou cynizmu tí nezaľúbení. No filozofi a znalci ľudskej duše tvrdia, že pohľad lásky vníma v milovanom človeku kúsok božskosti a nekonečnosti. A to je na tom to pravdivé. Oči zaľúbených sa menej mýlia, než si myslíme. Milujúci je totiž oslobodený od seba, pretože je celkom ponorený

61_0325

redakcia:

Týždenne do 27 500 domácností a firiem

61-0371

Najčítanejšie regionálne noviny

Ktorý svet je skutočnejší?

61_0451

SVIDNÍCKO-STROPKOVSKO

85-0782

BARDEJOVSKO


3 ZÁHRADA, DOMÁCNOSŤ A ELEKTRO, REALITY

HUMEX

Predajňa:

Nábrežná 8, Bardejov

sekretariatj.m.p@centrum.sk

S l o v a k i a s . r . o

PREDAJ A SERVIS Kpt. Nálepku 3, Bardejov. Za predajňou CITROEN na kruhovom objazde Kontakt: 054 472 25 86, 0911 803 590

Elektro - Svietidlá Svetlá - Osvetlenie Žiarovky - Svetelné Zdroje a mnoho iného

VEĽKÁ JESENNÁ AKCIA

Elektrojmp Svietidla

STIHL MS 170

199€

Motorová píla Výkon: 1,2kW/1,6k 2 - MIX motor Lišta: 30cm

85_0184

149€ www.svietidla-elektro.sk

269€

229€

STIHL MS 181 Motorová píla Výkon: 1,5kW/2,0k 2 - MIX motor Lišta: 30cm

Inzercia

0907 727 206 ZARIADENÝ, ZABEHNUTÝ

HĽADANIE VODY

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

výpočtová technika registračné pokladne software E - shop 85_780

NAJVYŠŠIEJ KVALITY

0908 658 910

61-0457

AKCIA: k motorovej píle získate ZADARMO

STIHL MS 231 Motorová píla

399€

329€

tel: +421 54 4723961 web: www.bardcomp.sk

Výkon: 2,0kW/2,7k 2 - MIX motor Lišta: 35cm

519€

399€

STIHL MS 271 Farmárska motorová píla Výkon: 2,6kW/3,5k 2 - MIX motor Lišta: 37cm

STIHL SH 56

Záhradný fúkač a vysávač Max prietok vzduchu: 710 m3/hod. Motor: 27,2 cm3 2 - MIX motor

Mobil:

85_0825

299€

PLOTY A MÚRY Z GABIÓNOV

0948 300 988

359€

STIHL MS 251 Motorová píla Výkon: 2,2kW/3,0k 2 - MIX motor Lišta: 35cm

AKCIA: k motorovej píle získate ZADARMO 1x náhradná reťaz 1x olej do benzínu 100ml 1x olej na mazanie reťaze 1l

559€

499€

STIHL MS 291 Farmárska motorová píla Výkon: 2,8kW/3,8k 2 - MIX motor Lišta: 37cm

VARI 9T

Elektrická štiepačka na drevo El. motor 230 V/ výkon 3150 W Štiepacia sila 9 T Štiepacia dĺžka 61-89-137 cm

Štiepací a Trhací klin ZDARMA

329€

Dovoz zdarma

PIESOK - ŠTRK KAMENIVO 61-0438

STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

449€

1x náhradná reťaz 1x olej do benzínu 100ml 1x olej na mazanie reťaze 1l

ŠIESTY ZMYSEL ŠIROKÝ VÝBER DOPLNKOV, KRAVATY, OBLEKY A INÉ

1x náhradná reťaz 1x olej do benzínu 100ml 1x olej na mazanie reťaze 1l

AKCIA: k motorovej píle získate ZADARMO

PÁNSKA MÓDA PREDAJŇA DLHÝ RAD A/20

Realizujeme

Motorová píla Výkon: 1,7kW/2,3k 2 - MIX motor Lišta: 35cm

AKCIA: k motorovej píle získate ZADARMO

1x náhradná reťaz 1x olej do benzínu 100ml 1x olej na mazanie reťaze 1l

BardComp s.r.o. Hurbanova 22 Bardejov

ŠVÉDSKE PLECHY

269€

STIHL MS 211

NÁKUP NA SPLÁTKY

XX18-45 strana-013

629€

61_0029

STUDNÍ do 13 m VŔTANIE STUDNÍ

Zemné výkopové práce

61-0443

STROJOVÉ KOPANIE

KROVY - ODKVAPY

309€

v Cernine

0905 51 87 95

STRECHY

Motorová píla Výkon: 1,4kW/1,9k 2 - MIX motor Lišta: 30cm

85-0056

BAR

61-0024

Zemné výkopové práce

0944 258 548

199€

ODSTÚPIM PLNE

ODSTÚPIM zabehnutú restauráciu v centre BJ

STIHL MS 180

249€


4 SLOVENSKÉ POTRAVINY / REALITY, SLUŽBY

ˇ SILIKÓNOVÉ FORMICKY

0907 148 965 0905 195 458

���� �� �� ��

www.sofiashop.sk

59-0413 59-0294

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE

JM carpentry, s.r.o.

ULTRA NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

MONTOVANÉ DREVOSTAVBY MUROVANÉ DOMY

STRECHY A TESÁRSKE PRÁCE PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN www.tesarstvojm.webnode.sk

0908 658 910

85_0722

» red

PREDÁM BUKOVÉ PELETY - A1 možnosť dovozu 0905 836 335

87-0026

„Práve pekárenský priemysel je roky príkladom toho, kam až môže zájsť neférovosť v rámci rokovaní o spravodlivých cenách za chlieb a pečivo, ktoré by zodpovedali oprávneným ekonomickým nákladom pekárov,“ podčiarkla Jana Holéciová. Pekári podľa SPPK potrebujú do zvýšených odbytových cien svojich výrobkov premietnuť najmä zvýšené ceny energií a stúpajúce mzdové náklady súvisiace s prácou cez víkendy alebo zvýšením minimálnej mzdy. „Avizované hromadné prerušenie výroby vo viacerých pekárňach vnímame ako prirodzený následok roky neriešených problémov v dodávateľskom potravinovom reťazci. Je na zvážení aj ďalších dodávateľov iných potravín, ako sa v blízkej budúcnosti vyrovnajú s tlakom na odbytové ceny svojich vlastných výrobkov a či sa neinšpirujú práve pekármi,“ dodala Holéciová. Na vysvetlenie – do cenotvorby na strane nákladov pekárov vstúpilo rozhodnutie o vyplácaní príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, v noci a počas sviatkov, zdraženie surovín na vstupe do výroby, ktoré sa pohybuje na úrovni priemerného zdraženia potravín u nás, teda asi štyri a pol percenta, nárast ceny pohonných látok. Čoskoro sa k nemu pridá zdraženie elektrickej energie, tepla a plynu. Pultové ceny sa však nemenia.

61-0442

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podporuje slovenských pekárov v ich úsilí o spravodlivejšie odbytové ceny pekárenských výrobkov. Aj preto súhlasí s avizovaným možným prerušením výroby počas nastávajúcich sviatkov. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na oznámenie zväzu pekárov, že pre nízke ceny svojich produktov zvažujú prerušiť dávky svojho tovaru počas vianočných sviatkov. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je členom SPPK, informoval, že viaceré pekárne na Slovensku nie sú ďalej ochotné vyrábať pekárenské výrobky počas sviatkov. Nedohodli sa na úprave cien s niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa podľa nich snažia napriek stúpajúcim nákladom na výrobu chleba a pečiva odbytové ceny neodôvodnene znižovať. Podľa Holéciovej je nemysliteľné, aby boli nielen pekári, ale všetci dodávatelia potravín a poľnohospodárskych produktov do obchodných reťazcov obeťou v rámci obchodných vzťahov a rokovaní o spravodlivých cenách. SPPK tvrdí, že obchodné reťazce od svojho príchodu na slovenský trh už roky zneužívajú svoje dominantné postavenie a výraznú ekonomickú silu, používajú nekalé obchodné praktiky a uplatňujú vysoké marže na potraviny práve od slovenských výrobcov. Zároveň ich tlačia do nízkych odbytových cien.

85_0030

Pekári možno prerušia výrobu

DOM ZA CENU

jednoizbového bytu Tel.: + 421 904 645 347

REALITNÉ KANCELÁRIE NEVOLAŤ! XX18-45 strana-014

85_0822

Predám rodinný dom v Hažline, v pôvodnom stave, čiastočne podpivničený, na rovinatom, slnečnom pozemku. RD má 2 podlažia a 1 x balkón, ústredné kúrenie na plyn sčasti, elktrina, voda, plyn, telekomunikácie. Na prvom podlaží sú 4 izby, balkón. Ide o dvojdom, predáva sa jedna časť RD so samostatným vchodom, dvorom a samostatným prístupom z ulice. RD je v osobnom vlastníctve bez toarch a záväzkov.


5 OKNÁ A DVERE, STAVBA

Solárna zostava P2 + zásobník UBS 300 SOL

XL

A

Všeobecné podmienky V cene zostavy je: podpory zverejnené plochý kolektor 2 ks na stránke • inštalacná sada pre 2 ploché kolektory www. • regulátor SOREL zelenadomacnostiam • ErP cerpadlová skupina s reg. prietoku .sk • expanzomat 24l • upínacia páska expanzomatu • strešný držiak kolektora podla typu strechy • nemrznúca kvapalina 20 litrov • zásobník UBS 300 SOL K zostave je možné pripojit kotol na ohrev teplej vody

závesný kondenzačný kotol

so 45 L zásobníkom - 1638,00 € s DPH.

1.999 EUR S DPH

VICTRIX ZEUS 26 ERP

VODA - PLYN - VYKUROVANIE - SERVIS

85-054

A

EKOLOGICKÝ, ÚSPORNÝ

F R É ZO VA N I E a V L O Ž K O VA N I E KOMÍNOV

> revízie komínov ku kolaudáciám RD > frézovanie a vložkovanie komínov > strojové čistenie zadechtovaných komínov > fasádne komíny > čistenie a kontrola komínov

0905 279 418 obhliadka ZDARMA

Kontaktujte nás v pracovných dňoch od 7,00 hod do 17,00 hod

PREDAJ STREŠNÝCH KRYTÍN TEL.: 0911

52 51 52

www.strechybj.sk

Inzerát, ktorý predáva

0905 719 137

Pre stavebniny, realizátorov zateplenia a stavebné firmy Z¼AVY AŽ 50% VRANOV n/T: Ul. Èemernianska 192 tel./fax: 057/44 22 066 O2 mobil: 0904 121 157 e-mail: ok.okno@azet.sk, ok.mineralnavlna@azet.sk

KOŠICE: Ul. Moldavská 8 tel./fax: 055/64 44 446 O2 mobil: 0948 622 266 e-mail: ok.kosice@gmail.com BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 222 020 Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Sobrance, Prešov - 0904 121 157

XX18-45 strana-015

66-0238

Michal Hudáč

61_0454

Erimont s.r.o., Lučivná 315

99-0012-1

www.kominar-poprad.sk www.kominyfrezovanie.sk


6 HOSPODÁRITE S VODOU? / ZÁHRADA, STAVBA

Hospodárite s vodou?

OVOCNÉ STROMY

Tak isto stupeň tvrdosti vody rozhoduje o tom, do akej miery prestávajú byť hladké trecie plochy kartuší. A – samozrejme aj obsah vápnika vo vode. Vodný kameň je nepriateľ číslo jeden všetkých zariadení, fungujúcich na báze prietoku a ohrevu vody. Oplatí sa teda investovať do takzvaných vstupných zariadení, ktoré vodu na prívode do domáceho rozvodu nielen dôkladne filtrujú, ale upravujú aj jej tvrdosť či vápenatosť. Hlavnou funkciou vodovodných batérii je samozrejme kontrola intenzity prietoku vody a jej teploty bez ohľadu na to, či ide o kuchynské drezové batérie, kúpeľné batérie na umývadlách alebo v sprche. Moderné vodovodné batérie majú aj prídavnú funkciu – dizajn.

Tuja SMARAGD /živý plot/ PREPRAVKY /bedničky/ na ovocie a zeleninu

Záhradné centrum “MIČURIN” Bardejov Po-Pia 8,15-16,30hod. So 8,15-12,00hod. te.: 0903/366499

61_0054

Opäť dobrý deň i týždeň, milí čitatelia. Tiež patríte medzi tých, ktorí sú presvedčení, že cez pákové batérie voda jednoducho nemôže unikať? Tak sa mýlite. Môže a dosť vo veľkých objemoch. Ak nemáme v poriadku naše domáce sanitárne zariadenia, medzi ktoré patrí napríklad bidet, pisoár, splachovacie wc, umývadlo, vaňa či sprchovací kút a prirátame k nim aj batériu nad kuchynským drezom, strata vody môže byť denne aj v objeme sto litrov na priemernú domácnosť. Nielen, že ide o ekologický hazard so vzácnou tekutinou, ale ide aj o domáci rozpočet. A hneď dvojnásobne. Tých sto litrov denne navyše platíte vodárňam a ak si dávate vyvážať žumpu, tak ich platíte aj v častejšom odvoze obsahu tejto zbernej nádrže. Úplne základným krokom by preto malo byť preveriť si, ako sme ošetrili prívod vody na vstupe do nášho domáceho systému. Akékoľvek drobné nečistoty v prívodnom potrubí – hoci aj malé šupinky hrdze zo starého rozvodu – dokážu totiž takmer znefunkčniť aj tie najmodernejšie pákové batérie.

» red

PLASTOVÉ

pomníky na mieru, obklady schodíšť, krbov, fasád, dlažby, žulové stoly, žulové kvetináče, kuchynské pracovné dosky, parapety. Štefánikova 2763,Bardejov, smer Poprad, stakas@stakas.sk, www.stakas.sk, Kontakty: 0903 848 414 - 0918 560 393

61-0340

Predaj a montáž. 0918 881 874

61_0005

okná, dvere, garážové brány

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ

PRÁCE

NAJLEPŠIE CENY V MESTE

0901 712 616

XX18-45 strana-016

85_0297, 85_0298

Traktorbager a minibager zn. CAT


7 AUTO - MOTO, REALITY

AUTOSKLO KOBYLY AUTOSERVIS - PNEUSERVIS

POMNÍKOV

PNEUSERVIS a AUTOSERVIS

v areáli bývalých Šarišských pekárňach a cukrárňach, Duklianska 16, 085 01 Bardejov

AUTO - DODÁVKY

PAROU

GAUČ - KOBEREC KACVINSKÉHO 3340, BARDEJOV

85_0791

85_0791

PRÍDEME AJ K VÁM DOMOV FACEBOOK: Tomiwash BJ 0948 76 75 74

PONÚKAME

POŽIČKY BARDEJOV

ČISTENIE A DEZINFEKCIA PAROU

0948 76 75 74

KONTROLA PODVOZKU ZDARMA

Kancelária: Hurbanova 22, BJ 2.poschodie, č.dverí 203 /nad zdrav. poisťovňou DÔVERA/ Tel.: 0905 293 974

85-0820

TEPOVANIE

ČISTENIE RÝCHLO A LACNO

0908 250 829

autosklopala@gmail.com

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY na odvoz odpadu od 49€

0950 499 156

61_0014

Tel. č.:

e-mail:

od 18 EUR od 15 EUR od 20 EUR od 10 EUR

0911 142 449

AUTOFÓLIE s 5 ročnou zárukou značky

BRZDY - TLMIČE ČAPY - VÝFUKY SPOJKY ROZVODY - ŠTARTRE ALTERNÁTORY PNEUMATIKY - DOPLNKY

85_0826

ZMLUVNÝ PARTNER P O I S Ť O V N Í

85-0810

autosklá značky

- BEZHOTOVOSTNÉ VÝMENY AUTOSKIEL - NAHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI NA JEDNOM MIESTE PRIAMO - OBHLIADKA ČELNÉHO SKLA (FOTODOKUMENTÁCIA) U NÁS - VÝMENA ČELNÉHO SKLA

PREZUTIE IFRAN

DIAGNOSTIKA-PRÍPRAVA NA STK

TO VŠETKO

NOVÝ CITROËN BERLINGO NEVYNAŠLI SME RODINU, ALE AUTO, ČO SA K NEJ HODÍ. UŽ ZA

15 990 €

VO VERZII FEEL

Modutop® 2 dĺžky – 5 alebo 7 miest 19 asistenčných systémov Elektricky otvárateľné zadné okná 3 samostatne sklopiteľné zadné sedadlá Objem batožinového priestoru až do 1050 l

TORNO, s.r.o. Jiráskova 15 - Bardejov, citroen@torno.sk, www.citroen.sk Tel: +421 (54) 472 56 42 - Mob: +421 907 963 081 17963 - Berlingo kampaň dealer A5_210x148.indd 1

05.10.2018 10:34:10

XX18-45 strana-017

61_0452

Akcia platí od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018 alebo do vypredania zásob. Uvedená cena platí pre nový Citroën Berlingo FEEL PureTech 110 S&S. 6-ročná záruka je Essential Drive s limitom 60 000 km a dá sa uplatniť len pri využití 0 % lízingu. Súprava zimných pneumatík sa vzťahuje na vozidlá zakúpené od 1. 9. 2018 v rámci Citroën Comfort days do vypredania zásob alebo do ukončenia akcie. 0 % lízing je produktom Citroën Financial Services. Obrázky vozidiel sú ilustračné. Spotreba 4,1 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 108 – 130 g/km.


8 GASTRO

Vzorková predajňa

CIMBAĽÁK s.r.o

Duklianska 17A/3579, BJ

Br. stehno b.k

Bravčový Bok s.k

3,55 €/kg

3,75 €/kg

Pražská šunka

Br. Krkovička s.k

2,99 €/kg

3,50 €/0,5k g

Egerská klobása

Karpatská šunka 3,70 €/0,5k g

2,26 €/0,5k g

61_0453

CENY SÚ PLATNÉ AJ NA PREDAJNI DLHÝ RAD 3620 V BARDEJOVE

XX18-45 strana-018


9 ZDRAVIE Občianska riadková inzercia

Občianska riadková inzercia

AKCIOVÁ PONUKA NA MESIAC NOVEMBER V TÝCHTO LEKÁRŇACH

01 AUTO-MOTO / predaj

09 DOMÁCNOSŤ

»Predám Škoda Yeti RV2014, 4x4, cena:12 500€. 0905807835. »Predám Škoda Fabia RV2013,cena: 5 200€.0905807835 »PREDÁM HYUNDAI IX20 6900€ r. v. 2011,diesel,najazdené km: 87 000,v dobrom stave,1. majiteľ,garážované,nehavarované,6 st. prevodovka, manuál,ABS,ASR,airbagy,centrálne zamykanie,multifunkčný volant, hmlovky. Strieborná metalíza, letné pneumatiky na elektrónoch, zimné na diskoch.0910420 549

»Predám mraziaci box Whirpool 260L, cena 80€. Chladničku Samsung Calex, cena 30€. Manž.posteľ, cena 220€. 2-plotničkový varič 20€. Tel: 0940 205 478

03 BYTY / predaj 04 BYTY / prenájom 05 DOMY / predaj »Predám chatu nad Cenovým mlynkom 540m². Cena dohodou, bez realitky 0907458858 »Predám drevenú chatu nad Cenovým mlynkom 555m2. Cena dohodou. Bez realitky. 0908 561 051 »DOM ZA CENU jednoizbového bytu Tel.: + 421 904 645 347 Predám rodinný dom v Hažline, v pôvodnom stave, čiastočne podpivničený, na rovinatom, slnečnom pozemku. RD má 2 podlažia a 1 x balkón, ústredné kúrenie na plyn sčasti, elktrina, voda, plyn, telekomunikácie. Na prvom podlaží sú 4 izby, balkón. Ide o dvojdom, predáva sa jedna časť RD so samostatným vchodom, dvorom a samostatným prístupom z ulice. RD je v osobnom vlastníctve bez toarch a záväzkov.REALITNÉ KANCELÁRIE NEVOLAŤ!

06 POZEMKY / predaj

»Kúpim garáž v BJ. 0915896540 »Kupim byt v meste Bardejov najlepsie v povodnom stave.Realitky nevolat.Tel.c. 0944954155 email:bockoomario@gmail.com

08 STAVBA »Predám miešačku 250l k tomu dve aut. práčky. Len spolu. 0905807835. »Kúpim haki lešenie, 0908 532 682

OTVORENÉ 365 DNÍ V ROKU

PLUS LEKÁREN

V Poliklinike TETRIA, ˇ ˇ Tacevská 3998, BJ PO - PIA: 7:30 - 15:30

LEKÁREN MEDIC SK

MUDr. Pribulu 463/15, SVIDNÍK PO - PIA: 7:30 - 19:00 SO - NE: 8:00 - 19:00

V HP TESCO, BJ PO - NE: 9:00 - 21:00

NAJDLHŠIE OTVORENÁ ˇ V MESTE LEKÁREN

OTVORENÉ 365 DNÍ V ROKU

LEKÁREN PHARMACIA, s.r.o.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

LEKÁREN U SV. EGÍDIA

Dlhý rad 6, BJ

Radnicné ˇ námestie, BJ

PO - PIA: 8:00 - 16:30

PO - PIA: 7:30 - 17:00

»Kúpim 10kg balíček čerstvého hovädzieho mäsa. Svidník 0915377214 »Predám slivkový kvas cca 400l . Cena 0,40€/l . Mobil 0907128033 »Predám pšenicu, jačmeň 17€/m2. 0905807835. »Lipový med 5€, lesný 6€, jablká 0,40€. Doveziem 0910534856 »Predám krmné zemiaky 1kg 0,10. tel. 0902 716 107 » Predám zemiaky konzumné soraya 1-kg - 0,35€, jačmeň 1kg - 0,20€. Tel.0904 157 482 »Predám malé prasiatka, vykastrované, odčervené, domáci chov. Tel. 0905 805 977

NAKÚPTE U NÁS AKCIOVÉ BALÍČKY

NA SUCHÚ PLEŤ A CHRÁŇTE POKOŽKU PRED MRAZOM.

11 HOBBY A ŠPORT 12 DEŤOM

AKCIA PLATÍ DO VYPREDANIA ZÁSOB!

13 RÔZNE / predaj

1)

2)

THERAFLU® FORTE chrípka a kašeľ, horúci nápoj 10 vreciek

Voltaren® Forte 100 g

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti na 12 hodín. Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí aplikovať 2x denne . Ľahko otvárateľný uzáver.

Efektívna úľava od príznakov prechladnutia a chrípky. Tieto príznaky zahŕňajú miernu až stredne silnú bolesť, horúčku, upchatý nos.

10,27 €

11,00 €

8,45 €

JC: 110 €/Kg

CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

BOLESŤ

1)

6,52 €

5,35 €

JC: 26,75 €/l

KAŠEĽ

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzera BJ medzera Číslo rubrikymedzera Text inzerátu

Slovakiapharm Brusnice AKUT Forte 20 kapsúl

SINECOD® FORTE 200 ml

Sirup proti suchému a dráždivému kašľu rôzného pôvodu. S vanilkovou príchuťou. Tlmí kašeľ i počas noci. Vhodný pre dospelých a pre deti od 3 rokov.

Chcete si podať inzerát?

13,38 €

Brusnice AKUT Forte

07 REALITY / iné

Partizánska 4/A, BJ PO - PIA: 7:30 - 20:00 SO - NE: 8:00 - 20:00

PLUS LEKÁREN

Brusnice AKUT Forte Obsahuje brusnice a zlatob v

Príklad: RP BJ 12 Predám kočík, 0987 654 321.

15,07 €

vov

20 kaps./ 6,12g

Výživový doplnok so zlatobyľou je so svojím zdokonaleným zložením vhodný na rýchlu úľavu pri problémoch s močovými cestami.

Zdravé mo ové cesty

Výživový doplnok

3)

Otrivin® Menthol 0,1%, 10 ml

Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín

5,38 €

4,45 € NÁDCHA

13,15 € MOČOVÉ CESTY

1)

OROFORTE® MENTHOL 20 tvrdých pastiliek

Na liečbu bolesti hrdla. Do 2 minútposkytne úľavu od bolesti ako aj od podráždenia

6,98 €

5,85 € BOLESŤ HRDLA

Pozorne so prečítajte písomnú informáciu pre použivateľov a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Akcia platí od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 alebo do vypredania zásob. 1) Liek na vnútorné použitie 2) Liek na vonkajšie použitie 3) Liek na podanie do nosa

XX18-45 strana-019

85_0167

02 AUTO-MOTO / iné

LEKÁREN ÁTRIUM

Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BJ zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.


10 FINANCIE, KULTÚRA, KRÁSA A MÓDA

Financie pre základné školy navyše

Pozývame Vás do novootvoreného salónu BB salón na VINBARGU (ul. A. Svianteka),kde Vám ponúkame služby:

KADERNÍČKY, KOZMETIČKY, MANIKÉRKY, PEDIKÉRKY

a pripravujeme pre Vás mnoho ďalších služieb. V našom salóne používame prírodnú kozmetiku a dbáme prirodzenú krásu na zdravie Vašich vlasov a pokožky.

VŠETKY PROCEDÚRY SÚ V SKVELÝCH UVÁDZACÍCH CENÁCH. Objednávky na čísle

0944 421 383

facebook/ BB salon bardejov

» red

61_464

znevýhodnením. „Základným školám je tak umožnené vytvorenie nových pracovných miest nad rámec existujúcich miest v školách pre pozície pedagogických asistentov, školských psychológov, sociálnych pedagógov, špeciálnych pedagógov či asistentov učiteľa,“ vysvetlilo MŠVVaŠ. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Vďaka podpore žiakov so špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, inkluzívny prístup má predpoklad zvyšovať úspešnosť žiakov so špecifickými potrebami a predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania. Je to právo každého jednotlivca na prístup k vzdelaniu čo najvyššieho stupňa a kvality, založenom na morálnych hodnotách, pričom škola rešpektuje individuálne osobitosti človeka a osobitosti prameniace z jeho príslušnosti k určitej skupine. Výsledkom vzdelávania je jeho plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Problematika inkluzívneho vzdelávania je súčasťou reformnej agendy nadnárodných inštitúcií, ktoré majú značný záujem o implementáciu inkluzívnej politiky na medzinárodnej úrovni.

85_0167

Nenávratný finančný príspevok na pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov budú môcť základné školy získať v rámci pripravovanej výzvy V základnej škole úspešnejší II. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Rezort školstva výzvu vyhlási ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje s cieľom podporiť aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Na tento zámer je vyčlenených 9,5 milióna eur. „Pre základné školy v menej rozvinutých regiónoch je určených deväť miliónov eur a pol milióna eur je určených pre základné školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutejšieho regiónu,“ oznámilo ministerstvo školstva. Oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok sú základné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. „V prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je jej zriaďovateľ,“ vysvetlil rezort. Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným

XX18-45 strana-0110


11 DOMÁCNOSŤ A ELEKTRO, ZDRAVIE, KULTÚRA, ZOZNÁMKA, PRÁCA

NEMÁTE PRÁCU

85_0063

PREINŠTALOVANIE WINDOWS PREČISTENIE A OPRAVY PC

Firma  Vám ponúka prácu s nástupom IHNEĎ na prácu v Č.R.

HĽADÁTE PRÁCU?

MY JU PONÚKAME! PRE ŽENY A MUŽOV,

PRAVIDELNÝ TURNUS. UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA AŽ NA PRACOVISKO - TIEŽ ZDARMA

ZAŠLITE ŽIVOTOPIS

MAILOM ALEBO ZAVOLAJTE 054 788 274 - 0911 618 499 0903 618 498 - cleissro@gmail.com

61_0461

Rád sa zoznámim s nezadanou štíhlou 30/40ničkou, ktorá by chcela mať stáleho partnera na vážny vzťah. Mám 53/174/75. Tel: 0901 92 28 46

85_0832

37-0103

KOVOOBRABAČOV A BRÚSIČOV (NA GUĽATO, PLOCHO), SÚSTRUŽNÍKOV, FRÉZAROV, MONTAŽNIKOV

16 ROKOV NA TRHU

SCHODOLEZY, STOLIČKOVÉ VÝŤAHY, PLOŠINY A STROPNÉ ZDVIHÁKY PRE IMOBILNÉ OSOBY

OZVITE SA NÁM NA:

U nás máte bezplatnú návštevu, zameranie a návrh bezbariérového riešenia v rámci celej Slovenskej republiky úplne zadarmo.

bezplatnú infolinku: 0800 199 060 e-mail: velcon@velcon.sk

XX18-45 strana-0111

ALEBO NAVŠTÍVTE: www.velcon.sk

320136-5

Príspevok od štátu pre ŤZP osoby. Pomôžeme vám s jeho vybavením.


12 ZÁBAVA Indonézia je najväčším súostrovím na svete. Mnohé z viac ako 17 000 ostrovov sú neprebádané a sú bez mena. Ostrov, z ktorého pochádza fotka sa nachádza v súostroví Malé Sundy (Nusa Tengara). Toto miesto je vstupnou bránou na výlety do Komodského národného parku, kde je možné pozorovať vzácne komodské varany alebo sa ponoriť pod hladinu a užívať si pestrý podmorský svet. Takýto priam až gýčový (tajnička 1 a 2) ponúka (tajnička 3 a 4). Autor: Juraj Mitošinka

zafiþala, vydala piskĐavý zvuk

potlesk

predložka so 6. pádom

zlato, po španielsky

skratka pre respektíve

prvok znaþky At

Pomôcky: odborník, Achaz,oro, ktorý mukor,als, opravuje kore, akov

bytosĢ (expr.)

vzdialia sa lezením

4. þasĢ tajniþky

prilákaj judejský kráĐ

znaþka elekrónvoltu

1. þasĢ tajniþky

slabá, biedna

znaþka polónia nakoniec, naostatok konal nieþo zlé týkajúce sa vola

skratka ýeskej štátnej normy balkánska objemová jednotka

hydrid sodíka podnet, pohnútka klesá na zem kórejské muž.meno

rozpúšĢaj þasĢ vþelstva priekopa v boji navrstvil na ležanie

zlý þlovek, zloþinec jeden z ostrovov tvoriacich pás atolu

potrubie neomána rozvod mená ropy alkoholom krátka správa antické sochy

pijavý papier 2. þasĢ tajniþky

rod plesní mužské meno existujem noþný dravý vták

týkajúce sa psa skratka antilymfocytárneho séra znaþka radónu

nórsky prozaik (Jonas)

stane sa starším notové písmo

dvojhláska

staroPomôcky: dynóda, slovanský boh Noe, Kim, hromu Parom, Lie

vojenský nácvik

úplne vypi hory

zotrel, utrel (bás.) odovzdáš

biblické muž.meno zn. pre long ton valné zhromaždenie grécke písmeno

priletel MPZ Turecka

rad ôsmich tónov

3. þasĢ tajniþky

vojenská hodnosĢ

elektróda elektrónky

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

XX18-45 strana-0112


13 PRÁCA

Užívajte si v�práci skuto�né naplnenie so stovkami našich pracovných ponúk Splníme vaše predstavy o dobrej práci v akejko�vek oblasti. Všetky vaše požiadavky a nároky na výhodné pracovné podmienky môžete s nami považova� za skuto�ne naplnené.

94-168

www.manuvia.sk

XX18-45 strana-0113


14 SPRAVODAJSTVO, PRÁCA

Označenia v jazyku národnostných menšín Mäso, hydina a hydinové výrobky Slovenská obchodná inšpekcia v predajniach, na športoviskách, v racionálnej strave človeka I.

Inzercia

0905 719 137

0905 719 137

Poslanci a starostovia

PONUKA PRÁCE

TOP PONUKA

0905 719 137

CHCEŠ SI ZAROBIŤ

PRIMA les, s. r. o. prijme

bo svojich sponzorov a v tretej skupine sú tí, ktorí slúžia občanom. Tretia skupina je v menšine. Vždy som si myslel, že by nás malo zastupovať viac žien - majú viac empatie, schopnosti spájať a bývajú aj menej náchylné na vystatovanie sa a korupciu ako chlapi. Aj tento názor som si musel poopraviť, keď v médiách rozoberali akési roškovo - troškové grófky. Všimol som si, že do politiky idú aj normálni ľudia. Niektorí sa zmenia - skorumpujú ich, alebo akosi osprostejú. Rozšírte skupinu číslo tri! Čo sa s tým dá robiť? Napadá ma jediné. Vy, slušní ľudia, máte skúsenosti a chcete slúžiť, prihláste sa, kandidujte! V našich obciach žije veľa šikovných ľudí, len sa potrebujeme viac spájať, budovať medzi sebou dôveru. Viem si predstaviť, že založíme spolky, v ktorých budeme premieňať odpad na energiu, budovať športové a rekreačné areály, lokálne farmy a predajné siete. Veď takto fungovali už naši starí rodičia a gazdovské spolky zakladali Jurkovič, Lichard alebo Ferienčik.

od 1500 EUR do 1800 EUR

HĽADÁME ŠIKOVNÝCH PREDAJCOV DO STÁNKU, KUCHÁROV, ČASNÍKOV

VODIČA

na vianočné trhy v Bratislave ubytovanie, strava a cesta zabezpečené nástup 16.11 a 29. 11., zaučíme zaškolíme

LKT

0904 019 637

V PRÍPADE POTREBY ZAŠKOLÍME

KOČIŠA TEL.:

0917 400 095

ejšie Najčítan ne regionál noviny

Obuvnícka firma v Bardejove prijme do TPP:

- PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (AKTÍVNA ZNALOSŤ NEMECKÉHO JAZYKA)

» red

- VODIČ/SKLADNÍK

PRIJMEME DO KAVIARNE

(VP SK. B, CCA 100 000 KM)

ČAŠNÍČKU 85_0802

Majú nás zastupovať a slúžiť nám. Niektorých si aj platíme. A čo dostávame? Dvíhajú ruky ako roboti. Medzi ľudí prídu pred voľbami. Na plagátoch nám vysvetľujú akú sú šikovní a ako dobre robia svoju prácu. Škoda, že sme si to nevšimli. Keď treba pristaviť kontajner na odpad, tak je problém, ale obecný časopis (starostova bezplatná reklama) hlása, akú techniku nakúpili a čo všetko sa buduje. Istý starosta má kamaráta, ktorý robí dopravné značenia. Dedina je vyznačená tak, že sa v nej môže jazdiť formula jedna. Poznám podnikateľov, ktorí zamestnávajú tisíce ľudí a kňazov, ktorí pomáhajú stovkám núdznym. Nepotrebujú o sebe lepiť plagáty a písať akí sú úžasní. „Nezávislý“ chlapec, kandiduje na primátora a chce vybudovať silné mesto na Strednom Slovensku. Z pozadia ho riadi a financuje oligarcha, ktorý sa na meste už roky priživuje. Zdá sa mi, že sú tri skupiny ľudí, ktorí kandidujú vo voľbách - v jednej skupine sú takí, ktorí sa nevedia uplatniť, v druhej sú tí, čo tam idú robiť obchod pre seba ale-

VIZITKY

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

85_0828

LETÁKY

Dve tretiny z nich si dokáže vytvoriť, ale 8 je esenciálnych, tie si vytvoriť nedokáže a je odkázené na ich príjem potravou. Hlavne mäso, ale aj strukoviny a zemiaky, pokrývajú ich potrebu. Bielkoviny z potravy si ľudské telo rozloží na aminokyseliny a z nich si, ako zo skladačky, znovu poskladá bielkoviny, ktoré sú už vlastné človeku. Sú potrebné na tvorbu svalov, hormónov, tvorbu krviniek, spojivového tkaniva, šliach, kože, nechtov, vlasov, správne fungovanie enzýmov.

85_0830

» red

Mäso je biologicky veľmi cenná potravina hlavne pre svoj obsah, bielkovín, železa, zinku, vitamínov. Okolo konzumácie sa vytvorilo veľa mýtov, týkajúcich sa správnosti konzumácie mäsa, jeho druhov a množstva. Tak poďme rozpliesť túto sledovanú problematiku. Nutričné priaznivé aspekty konzumácie mäsa Mäso je pre väčšinu ľudí obľúbenou a prirodzenou zložkou potravy. Mäso je pre človeka zdrojom bielkovín. Nazývajú sa aj kvalitné alebo plnohodnotné, lebo obsahujú nevyhnutné - esenciálne aminokyseliny. Okrem bielkovín obsahuje aj tuk, vodu, minerálne a stopové prvky, niektoré vitamíny. Sacharidov obsahuje málo. Mäsové výrobky sú najdôležitejším zdrojom železa. Človek získava zo živočíšnych zdrojov dve tretiny železa a z rastlinných jednu tretinu. Bielkoviny prijaté v mäse, náš organizmus rozkladná na jednoduchšie zložky - aminokyseliny, ktoré sú základným stavebným kameňom bielkovín. Ľudské telo potrebuje na svoj rast a správne fungovanie 20 rôznych druhov aminokyselín.

MAZDA: 600€ V ČISTOM PRÁCA V BJ A NA TPP KONTAKT: 0911 234 905

XX18-45 strana-0114

životopisy na: zuzana.saltra@gmail.com tel.: 0948 075 375

85-0827

v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny. Pri monitorovaní dodržiavania vyššie uvedenej povinnosti inšpektori SOI počas kontroly podnikateľských subjektov overia, či podnikateľský subjekt uvádza v jazyku národnostnej menšiny zákonom predpísané texty. Ide najmä o obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby, - preklad pojmu „osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne“, prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa, informáciu o nebezpečnom výrobku, ktorý si u neho mohol spotrebiteľ zakúpiť. Slovenská obchodná inšpekcia nevykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností, ustanovených zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Všetky zistenia ohľadom prípadných porušení SOI oznamuje Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať.

85_0829

upozorňuje podnikateľské subjekty na povinnosť, ustanovenú v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. V zmysle citovaného ustanovenia, v obciach, uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z., informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Ak ani po písomnom upozornení nedôjde v určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže Úrad vlády SR uložiť pokutu od 50 eur do 2 500 eur. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä


15 PRÁCA

PRACOVNÍK ODBYTU

- Práca v sklade mäsových výrobkov - Príprava objednávok - Expedovanie mäsových výrobkov - Denné a nočné smeny

CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov prijme pracovníka na pozíciu:

do reštaurácie pri Bardejovských Kúpeľoch. Plat: 3,85€/hod. brutto.

INZERÁT, KTORÝ PREDÁVA

0917 859 253

0907 727 206

0903 120 468

VODIČA

NÁBYTOK TRUDON

bj18_45_zapach_praca_typ2_new.indd 1

prijme pracovníka na pozíciu

SKLADNÍK - ŠOFÉR - MONTÁŽNIK 95% ČASU PRÁCA V INTERÉRI/V AUTE

PRACOVNÍK ROZRÁBKY

Nemáte prax? radi VÁS zaučíme! - ubytovanie zabezpečené, - mzda: pracovník na TPP - nástup ihneď, - 480€ v hrubom + 400€ osobné - prax v odbore vítaná hodnotenie, živnostník - 1000€

CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov 07/11/18 05:51 prijme pracovníka na pozíciu:

CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov prijme pracovníka na pozíciu:

ÚDRŽBÁR

PRACOVNÍK BALIČKY

- Oprava a údržba výrobných zariadení a strojov - Práce spojené s údržbou budov

MZDA:

650 - 1000 EUR V HRUBOM Bližšie informácie na stránke:

Nemáte prax? radi VÁS zaučíme!

Životopisy posielajte na:

Bližšie informácie na telefónnom císle Telefónny kontakt.: 0907 901 379, Žiadost spolu so životopisom zasielať na e-mail: office@cimbalak.sk

Prijmeme

MONTÁŽNIKA OKIEN A GARÁŽOVÝCH BRÁN. PLAT:

0918 881 874 OD 600€/NETTO

61_0005

Okres Bardejov. Nástup ihneď !

ZAMESTNÁM DOMÁCU PANI A ZÁROVEŇ OPATROVATEĽKU PRE 2-ROČNÉ DIEŤA. Požiadavky: vek 18 - 40 rokov, stredoškolské vzdelanie, Anglický jazyk podmienka. Ponúkam čistý mesačný plat 600€ + odvody do sociálnej poisťovne, ubytovanie a strava grátis. Životopis posielajte na mirozahorie@gmail.com Tel: 0903 24 45 45

HRUBÁ MZDA: 480 EUR + ÚKOL DO VÝŠKY 300 EUR

Bližšie informácie na telefónnom císle Telefónny kontakt.: 0907 901 328, Žiadost spolu so životopisom zasielať na e-mail: office@cimbalak.sk

, a.s 85_0817

61_0463

trudon.sk/praca

HRUBÁ MZDA: 480 EUR v hrubom, do 400€ osobné hodnotenie

pesonalista@trudon.sk

Bližšie informácie na telefónnom císle Telefónny kontakt.: 0907 901 328, Žiadost spolu so životopisom zasielať na e-mail: office@cimbalak.sk

61-0016

hľadáme

DENNÁ A NOČNÁ SMENA - Prijímanie a spracovanie objednávok, - Komunikácia s odberateľmi - Prispieva k rozširovaniu obch. siete dodacích listov A FAKTÚR

Mičkova 31, Bardejov

PREDAVAČKY

DO POTRAVÍN mzda 576,- EUR + príplatky Žiadosť spolu so životopisom a tel.číslom zasielajte na adresu: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, sekretariat@makos.sk

XX18-45 strana-0115

85_0007

85-0782

PLAT: 6,00€/hod.

tel.: 0917 393 957

Príjmeme KUCHÁRA/KU 61-0014

ZATEPĽOVAČOV MURÁROV

61_0017

Príjmeme na prácu v SR

61-0016

MZDA: pracovník na TPP - 480€ v hrubom + 400€ osobné hodnotenie, živnostník - 1000€

Mzda: hrubá mzda 480,- € + variabilná zložka mzdy

61-0016

office@cimbalak.sk

61-0016

PRACOVNÍK EXPEDÍCIE DENNÁ, NOČNÁ

Bližšie informácie na telefónnom císle Telefónny kontakt.: 0907 901 328, Žiadost spolu so životopisom zasielaťna e-mail: office@cimbalak.sk

CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov prijme pracovníka na pozíciu:

Bližšie informácie na telefónnom císle Telefónny kontakt.: 0907 901 381 Žiadost spolu so životopisom zasielať na e-mail:

61-0016

CIMBAĽÁK s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov prijme pracovníka na pozíciu:


SKVELÁ PONUKA

info@konstrukter.sk

www.konstrukter.sk

PRÍJMEME PRÍJM MEM

Mikulášsky pobyt v Oravskej horárni

����������������������������

���������

5 dní / 4 noci !!! 3.12. - 7.12.2018 iba za 132.- EUR/ 1 osoba

������������� ������������������� �������������������� �������������

Cena zahŕňa: 4 x ubytovanie, 4 x bufetové raňajky, 4 x večera, tradičné vianočné folklórne vystúpenie, čaj o piatej Bonus: „hodnotný mikulášsky balíček„ „predvianočné nákupy v Jablonke už v cene pobytu„

27-0249

������������������

85_0814

���������� ������������������������

e sa

Teším Rezervácie: na Vás!!! 0918 591 942 www.oravskahoraren.sk Oravský Podzámok č. 396

PONÚKA PRÁCU

�����������Strong Work �

����������������������������������������� ��������������������������:

������������������������������������

900 - 1500 €�����������������

������

Odevná firma hľadá pre svoju novú pobočky v meste Stropkov

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

Bardejov, Dlhý rad 30,

Spišská Nová Ves Drevárska 944/4. (vedľa priemyselného parku),

PO-PIA: 9.00-17.30, SO: 9.00-12.00 tel.: 0911 142 300, 0904 071 021, email: info@sedacky-kykyn.sk,

ŠIKOVNÉ KRAJČÍRKY A MAJSTERKU

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE �������������������� ������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

SEDAČKA DO VIANOC?

Ponúkame pracovnú zmluvu, 580 euro /brutto/, odmenu, stravné lístky. Práca je úkolova !

Objednajte si do 18.11.2018!

0944 652 656

61_0428

Kontakt:

85-0774

������������������

34-0248

����������������������������������0950 212 742

85_0781

�������������������������������������������� ����������������������������������, ����������������

BAMOS TRADE s.r.o., Štefánikova 2986, Bardejov, prijme do TPP

PREDAVAČA/-ČKU Veľkoobchod potravín

orientálne postele dekorácie-kože-svietidla

Plat: 500 eur/mesačne NETTO

Kontakt a informácie na tel. čísle: 0905 541 862

85_0624

Požiadavky: - práca s pokladňou - komunikatívnosť a flexibilita - prax výhodou

e-shop: www.sedacky-kykyn.sk facebook: kykyn kožené sedačky

XX18-45 strana-0116

kykyn

hala

BJ1845  
BJ1845  
Advertisement