Page 1

regionĂĄlne noviny

VĹĄetko pre VĂĄĹĄ

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

2-3 6-7 3-4

SVIDNĂ?CKO-STROPKOVSKO Ä?. 10 /07. marec 2014 / 18. roÄ?nĂ­k

PC a NOTEBOOKY 0903 654 329

PartizanskĂĄ 45

´BOCIAN KOMPLEX´´ 085 01 Bardejov, tel.: 0915 154 585

NON STOP www. ckrebeka.sk

Pútnický zåjazd,Rím - S. G. Rotondo- loreto 12.5 - 18.5. 2014 / påter Pio / a/ dom Svätej rodiny/

0903 906 214

0907 931 318

OcenĂĄrium, 1.5.2014 OsvienÄ?im, 26.4.2014

24.03.2014

   

zaÄ?iatok kurzu

hotely AlbĂĄnsko - zÄžava do 28% doprava z BJ, letecky do celĂŠho sveta

NOMITO

9 11

AUTOĹ KOLA NovotnĂ˝ Andrej

85-0061

U nĂĄs aj darÄ?ekovĂŠ poukĂĄĹžky,student agency

Kvalita za nĂ­zku cenu

0907 923 974 Nad Extratechom, Bardejov, pri SAD

asnomito@gmail.com

TAXI YELLOWGREEN len pre okres Bardejov

PĂ´ĹžiÄ?ka na skúťku bez poplatkov

3 6-11

0919 066 666

   

10-11

0905 974 281

94-0077

REBEKA ´

BEZPEÄŒNOSTNE DVERE

podnikateÄžskĂŠ priestory v BJ - 126 m2. VhodnĂŠ na obchod., sklad, dielĹˆu.

10 dnĂ­ pri mori, autobusovĂĄ doprava z BJ penzion Nina** od 199â‚Ź , penziĂłn Temenuga** len 239â‚Ź / komplet cena

61-0003

PredajnĂŠ miesto:

CestovnĂĄ kancelĂĄria

PrenĂĄjmem

61-0049

Bulharsko - zĞavy do 30%,výhĞad na more, + hotely

85-0077

AJ U VĂ S DOMA

61-0123

PRE

INĹ TALOVANIE ÄŒISTENIE, OPRAVY

4-5 6

týŞdenne do 28 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

85-0167

STRECHY

7-9 8

AJ REKONĹ TRUKCIE NA KÄ˝ĂšÄŒ NĂ­zkoenergetickĂŠ domy Vypracovanie cenovej ponuky zdarma

AKCIA! PlechovĂĄ krytina so zĂĄrukou 30 rokov na farbu

len

www.tesarstvojm.webnode.sk

3HQLD]HXÄœGRKRGâQ

výroba okien a dverí

7,45 â‚Źm2/s DPH

0908 658 910

9UĂ€WLWHWRĂŹNRNRĂŹNRVWHVLSRÄœLĂ‹DOL

85-0117

0RÄœQRVĈYUĂ€WLĈSĂˇÄœLĂ‹NXGRbGQâ

RAKĂšSKO Entra, Hurbanova 17,BJ

ZDARMA

- vypracovanie cenovej ponuky - zameranie okien - montĂĄĹž ĹžalĂşziĂ­ - technickĂŠ poradenstvo

DaĹˆovĂŠ priznania

Termín trvania akcie: 19. 2.–1. 4. 2014

5 rokov dozadu

3UDYLGOĂ€DNFLHQĂ€MGHWHQDZZZSURYLGHQWVN

0903 676 721 0904 813 480

OBNOVA BRIDLICOV�CH (ETERNITOV�CH) A PLOCH�CH STIERCH BEZ DEMONTà ŽE S VYSOKO KVALITN�MI 4,5 - 5 mm HRUB�MI DOSKAMI ALPIN (VILLAS COLOR). ŠIROKà PALETA FARIEB! 100% - nå NEPREMOKAVOSŤ.

Akciový bonus pre r. 2014 30% OstatnÊ naťe sluŞby: Oprava komínov, výmena odkvapových ŞĞabov. Objednanú pråcu vykonåme v najkratťej lehote!

0944 555 207

9 Slovenský výrobok

zÄžavy do 51% do 31.03.2014

9

KvalitnejĹĄie a lacnejĹĄie vchodovĂŠ dvere nenĂĄjdete ani v PoÄžsku. Dvere od 300â‚Ź

8

OknĂĄ o proďŹ le stavebnej hÄşbky 83mm za cenu proďŹ lu stavebnej hÄşbky 74mm

8

- plastovĂŠ oknĂĄ a dvere - hlinĂ­kovĂŠ oknĂĄ a dvere - celosklo - zimnĂŠ zĂĄhrady - posuvnĂŠ dvere - servis okien

VYRĂ BAME:

=DYRODMWHQĂ€PDbGR]YLHWHVDYLDF

85-0007

0850 184 639

030032

OPATROVATEĽKY ZAMESTNANCI

9-10

priamo vo VaĹĄom meste

8-12 13-14

Duklianska 3750,085 01, Bardejov plasttime@plasttime.sk www.plasttime.sk 054/472 99 13 - 0915 788 487

StaÄ?Ă­ zavolaĹĽ a my prĂ­deme k VĂĄm

bj 14-09 STRANA - 01

61-0062

bardejovsko.sk

BARDEJOVSKO

DOM A BYT

2-3-4 5-6

8-14 15


2 1

VĹĄetko pre VĂĄĹĄ

Kontakt: 0905 346 651 cena: od 0,22â‚Ź/km s DPH Dohoda

antolbj@gmail.com

0907 931 318

ÄŒalĂşnnictvo Mokroluh 4, 086 01 Rokytov tel.:

0908 566 409 0944 240 948

61-0113

Dlhý Rad 7, bývalÊ KP, Bardejov

- spojovacĂ­ materĂĄl - Farby & Laky - nĂĄradie - fasĂĄdne ĹĄtĂşdio - elektro - stavebnĂĄ chĂŠmia

PREDAJ ODEVOV www.3mdesign.sk

85-0127

pracovných

UKà ŽKOV� N�ZKOENERGETICK�

VäÄ?ĹĄie zÄžavy pri odbere 3

MODULĂ RNY DOM

a viac okien

BĂ?VALĂ? AREĂ L SNAHA/BARDEJOV

nĂ­zkoenergetickĂŠ a pasĂ­vne domy VYROBĂ?ME - OSADĂ?ME

SUPERPRODUKT s.r.o. Hurbanova 7, Bardejov (vedla soc. poistovni)

e-mail: dlom14@gmail.com

Tel.: 0915 500 022

STOLà RSTVO HUDà K KUCHYNSKÉ LINKY

poklĂĄdka zĂĄmkovej dlaĹžby, ploty, 1SJPCKFEOBOĂ“QSĂˆDOBS[ĹąBWZ opornĂŠ mĂşry, kamennĂ˝ koberec, 1PLMĂˆELB[ĂˆNLPWFKEMBäCZ obkladanie a poklĂĄdka 1PLMĂˆELBQSĂ“SPEOĂ?IPLBNFĹľB (dvory, chodnĂ­ky, terasy, parkoviskĂĄ, schody) prĂ­rodnĂŠho kameĹˆa. 0QPSOĂ?NĂžSZ QMPUZ

VSTAVANÉ SKRINE NA MIERU

Do 31.03.2014 -15% z ceny

Ceny od 19.900 â‚Ź bez DPH

JM carpentry, s.r.o.

www.tesarstvojm.webnode.sk

(pletivĂĄ, montovanĂŠ ploty, murovanĂŠ dielce)

Tel.: 0910 105 396 - 0911 933 817

KAMENNĂ? KOBEREC www.kap-bj.sk

Mail: kap.zamkovadlazba@gmail.com 0910 105 396 - 0911 933 817

MasĂ­vne schody

0915 915 509

BJ 14-10 STRANA - 02

BĂ?VATE !

0908 658 910

Bardejovsko SvidnĂ­cko

-

Stropkovsko

85-0117, 85 - 0166

V sĂşÄ?asnosti veÄžmi obĞúbenĂŠ a zĂĄroveĹˆ praktickĂŠ rieĹĄenie predstavujĂş vstavanĂŠ skrine s posuvnĂ˝mi dverami. ZvyÄ?ajne sa vstavanĂŠ skrine umiestĹˆujĂş do chodieb a predsienĂ­, prĂ­padne rodiÄ?ovskĂ˝ch spĂĄlnĂ­ Ä?i pracovnĂ­, ale dajĂş sa vyuĹžiĹĽ aj na netradiÄ?nĂŠ rieĹĄenia. Za posuvnĂŠ dvere mĂ´Ĺžeme skryĹĽ pracovĹˆu – stolĂ­k s poÄ?Ă­taÄ?om a policami, prĂ­padne pri dostatoÄ?ne veÄžkej miestnosti oddelĂ­me jej Ä?asĹĽ a vytvorĂ­me samostatnĂ˝ ĹĄatnĂ­k Ä?i ĹĄpajzu. ÄŽalĹĄĂ­m vtipnĂ˝m nĂĄpadom je vyuĹžiĹĽ na skladovanie priestor pod schodiskom. VstavanĂŠ skrine sa najÄ?astejĹĄie zhotovujĂş na celĂş svetlĂş výťku miestnosti. V panelĂĄkovĂ˝ch domoch so ĹĄtandardnou výťkou podlaĹžia nemusĂ­ vzniknúż problĂŠm, ale pri starĹĄĂ­ch rodinnĂ˝ch domoch treba dĂĄvaĹĽ pozor na pomer ĹĄĂ­rky krĂ­dla a jeho výťky. Pri veÄžmi vysokĂ˝ch konĹĄtrukciĂĄch a Ăşzkych krĂ­dlach mĂ´Ĺže dĂ´jsĹĽ k balansu. Na predbeĹžnĂş kalkulĂĄciu nĂĄm postaÄ?Ă­ odmeraĹĽ zĂĄkladnĂŠ parametre budĂşcej skrine - ĹĄĂ­rku, výťku a hÄşbku, avĹĄak pre vĂ˝robu by to nestaÄ?ilo. RenomovanĂŠ ďŹ rmy prĂ­du k vĂĄm a presnĂŠ zameranie si urobia sami. Dokonca grĂĄtis. Ak ide o netradiÄ?nĂŠ rieĹĄenia, musĂ­ rozmery skrine navrhovaĹĽ odbornĂ­k. Dnes je k dispozĂ­cii naozaj ĹĄirokĂ˝ vĂ˝ber materiĂĄlov, a to nielen na krĂ­dla dverĂ­. Pri rĂĄmoch si v zĂĄsade vyberĂĄme medzi hlinĂ­kovĂ˝mi a oceÄžovĂ˝mi proďŹ lmi. HlinĂ­k je sĂ­ce drahĹĄĂ­, ale prakticky bezĂşdrĹžbovĂ˝. OceÄžovĂŠ konĹĄtrukcie sĂş lacnejĹĄie, no vyĹžadujĂş ĹĄpeciĂĄlnu povrchovĂş Ăşpravu. VĂ˝hodou mĂ´Ĺže byĹĽ väÄ?ĹĄĂ­ vĂ˝ber rĂ´znych farebnĂ˝ch prevedenĂ­: od kovovĂ˝ch vzhÄžadov vytvorenĂ˝ch eloxovanĂ­m aĹž po imitĂĄciu drevenĂ˝ch dekĂłrov vytvorenĂş fĂłliovanĂ­m. NevĂ˝hodou je ich opotrebiteÄžnosĹĽ pri intenzĂ­vnom pouŞívanĂ­. Dvere vstavanĂ˝ch skrĂ­Ĺˆ sa vyrĂĄbajĂş z drevotriesky s laminovanĂ˝m povrchom. ÄŽalej sĂş to tvrdenĂŠ sklĂĄ, od Ä?Ă­rych, pieskovanĂ˝ch aĹž po rĂ´zne farby, prĂ­padne zrkadlĂĄ. ÄŒo sa tĂ˝ka vzhÄžadu mĂ´Ĺžeme si vybraĹĽ od hladkĂ˝ch jednofarebnĂ˝ch rieĹĄenĂ­, matnĂ˝ch alebo lesklĂ˝ch, aĹž po ĹĄirokĂş ĹĄkĂĄlu drevenĂ˝ch dekĂłrov, prĂ­padne pestrĂ˝ch fototapiet. Kvalitu vĂ˝robcu charakterizuje aj dĺŞka zĂĄruÄ?nej doby. Pri vĂ˝bere povrchov sa rozhodujte skĂ´r nadÄ?asovo. Ak skriĹˆu nemĂĄ byĹĽ v miestnosti vidieĹĽ, voÄžte bielu, ktorĂĄ splynie s bielou stenou. DekĂłr skrine, ktorĂĄ je sĂşÄ?asĹĽou nĂĄbytku, musĂ­ farebne ladiĹĽ so zariadenĂ­m izby. ZrkadlovĂŠ povrchy sa dajĂş raďŹ novane vyuĹžiĹĽ na optickĂŠ zväÄ?ĹĄenie priestoru. A napokon fototapety, hoci sĂş na prvĂ˝ pohÄžad veÄžmi atraktĂ­vne, zvyÄ?ajne sa rĂ˝chlo zunujĂş. Aby sme boli s vĂ˝sledkom spokojnĂ­, riaÄ?me sa zĂĄsadou: Menej je niekedy viac!

GaraĹžovĂŠ brĂĄny

v SR a EU, osobným vozidlom Peugeot 308SW

SEKY-ÄŒal, Grega Rastislav

61-0071

Ing. MĂĄria ZemÄ?Ă­kovĂĄ

Preprava osĂ´b (a tovaru)

2

DOM A BYT

 61-0093

VstavanĂŠ skrine

TÉMA T�ŽDŇA

61-0049

4 8 7 1 9 6 2 5 5 6 8 4 2 9 1 9 6

85-0063

1

7 4

85-0119

2 4 8 1

4


Vtip:

Všetko pre Váš

TÉMA TÝŽDŇA

TEPOVANIE A ČISTENIE

DOM A BYT

Firma

- KOBERCOV VŠETKÝCH DRUHOV - SEDAČIEK A SEDACÍCH SÚPRAV - POSTELÍ, MATRACOV, VANKÚŠOV - STOLIČIEK A KANCELÁRSKYCH KRESIEL - KUCHYNSKÝCH LAVÍC A TABURETIEK - TEPOVANIE A ČISTENIE ÁUT

Vám p ponúka

PROMONT GLASS, s.r.o.

- ŠPIČKOVÉ TEPOVACIE STROJE A ČISTIACE PROSTRIEDKY - KVALITNÉ HĹBKOVÉ VYČISTENIE

85-0048

/VRÁTANE ODSTRÁNENIA ROZTOČOV/

0944 407 442 0915 928 798

promont-@stonline.sk

69-0026

0918 623 064

www.promontca.sk

www.promontca.sk promont@promontca.sk k Staviete alebo rekonštrujete dom, byt, obchodné či kancelárske priestory? Sme stavebná frma s dlhoročnou praxou, vypracujeme Vám cenovú ponuku zdarma a po dohode zrealizujeme kompletné stavbené práce STAVEBNÁ

FIRMA

k  ƒ

Kontakt: 0915 929 242, Email: stfirmavav@atlas.sk alebo osobne na: Slovenská 5, Bardejov. 6. posch. č.d. 706

do 3,5t 85-0073

KOVOOBRÁBANIE Radovan Voľanský - Lukavica 28

85-0114

Ponúkam murárske práce, obklady, dlažby, stierky, maľby. 0904 848 972

Frézovanie-Sústruženie 0949 833 265

61-0134

0944 340 963

85-0101

VAV

61-0035

relovsky1@gmail.com

Často sa stretám s myšlienkou v duchu „keď vyhrá, aspoň sa oslabí SMER“. Možno lákavá predstava, ale zradná. Opozícii takáto „pomoc“ nepomôže, len ju utvrdí v pocite dokonalosti. Potom nám zostáva už len jedna možnosť - urobiť všetko preto, aby nevyhral. Jasné, ak by sa to podarilo, bude zlý ako malý chlapec, čo nedostal hračku a ešte si ho užijeme. Napriek tomu sa na to teším. Vidieť, ako sa nám z nového Lenona stane pred našimi očami len taký malý lenonko po vzore svojho veľkého učiteľa, bude rozhodne stáť za to ... aj keď bude kopať a hrýzť. Prekážkou k úspechu sme aj my sami. Opozičný volič je vo všeobecnosti trošku viac náročný. Nestačí mu len podstrčiť ružičku k MDŽ. Musíte mu aj odpovedať na otázku - koľko ma tá ružička bude vlastne stáť? Respektíve, nekupuješ si moju náklonnosť len preto, lebo chceš zakryť nejaký ďalší špinavý kšeft s kamarátmi? No, a taký volič je ťažké sústo. Na každom kandidátovi vidí chyby. Verím, že opoziční voliči sa nakoniec masívne rozhodnú ísť voliť. Racionálno zvíťazí. Áno, nikto z kandidátov nie je dokonalý. Na každom sa dá niečo nájsť ľudsky nedokonalé. Fico svoj úspech postavil na neinformovanosti svojich vlastných voličov. Ani raz neurobil tlačovku, kde by ľuďom čestne povedal - dáme vám viac, ale v skutočnosti to zaplatia vaše deti a vnúčatá, lebo moja vláda nevie hospodáriť s tým, čo od ľudí a firiem vyberie. Takouto nezodpovednou politikou našim deťom zavesil na krk dlh 20 miliárd eur. Do vypľutia duše obhajoval miliardové lúpeže ako emisný, mýtny a nástenkový tender. Pri každej príležitosti sa pravidelne cmúľal s Harabinom a nehanbí sa zrazu tvrdiť, ako chce súdnictvo vyčistiť od škodnej. Dával premyslene meniť zákony tak, aby sa kamaráti mohli nabaliť (nezdanených 461 miliónov eur v Dôvere, 300 miliónov eur ročne na 15 rokov na fotovoltaiku Brhelovi a spol.). Ľudí nechával vedome lynčovať úžerou nebankoviek a honom exekútorov a kamarátom zároveň vo veľkom rozdával miliónové dotácie a eurofondy na úkor všetkých poctivých ľudí a podnikateľov. Takého prezidenta nechcem. Preto idem voliť. A vy? Igor Matovič

BJ 14-10STRANA - 03

3

Igor Matovič

Z Lenona lenonko

Tel.: 0918 623 064 4

SPEKANIE A OHÝBANIE SKLA

STRECHY

myslím si

STAVEBNÉ PRÁCE

Stavby na kľúč so stavebným dozorom Zateplenia, fasády Pokládka zámkovej dlažby Interiéry a exteriéry Obklady, dlažby

TEPOVANIE ČISTENIE U VÁS ALEBO U NÁS

JÁN SIŇÁR - 0917 969 466

Karel Čapek: „Len ten, kto vie niesť porážky, vie niesť aj úspechy.“

69-0024

3

Právnik sa pýta ženy: Kedy vás váš muž prví krát oklamal? „Pred desiatimi rokmi keď mi pred oltárom povedal: Áno.“


2 1 9 9 8 7 5

6

7

7

9 2

5 4

2

8

4 7

4

6 1 5 9 6 8

TÉMA TÝŽDŇA

Všetko pre Váš

4

DOM A BYT

INZERCIA:

Bc. Daniela Udičová 0907 727 206 bardejovsko1@regionpress.sk

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné

2

° Dám do prenájmu garáž na Vinbargu -BJ. 0903638935

byty/predaj

3

° Predám 3-izb. byt,Slovenska 9.,2 posch.,67 m,balkón,čiastočne upravený.cena 43tis.,.tel. 0944742741 °Predám 2izbový byt Sídlisko 3, 57 m2, pôvodný stav 38000, 0944 743 074. °Predám 2,5 izb.byt na Šrobárovej ul v pôv.stave bez balkóna. Cena:44 500 €. 0918 347 891. °Predám 3izbový byt s lóggiou-sidl. III-Centrum 0907 529 805. °Predám 1-izb. Bytv Prešove cena dohodou. 0907 461 878. °Predám kompletne zrekonštruovaný 1-izb. Byt-sídl.IIIVolgogradská 10. Byt-7.posch.-36m2. Cena dohodou. Tel.0908 306 047.

4

°Na prenájom 2izb.byt BJ 0944911136 Dám do prenájmu 3iz.byt. Vinbarg Bj. 0903638935°Prenajmem 2,5izbový byt v BJ. 0949 867 931°Prenajmem 1,5izbový byt čiastočne zariadený na Komenského Tel.c.0949454056 volať po 17.00°Prenajmem 2.izbový byt na ul.Komenského po kompletnej rekonštrukcii.0908 641 321°Prenajmem 1,5izbový byt, Prešov, M. Nešp. 38, 0905 906 532. °Dam do prenájmu1. izb byt sidl.3. Mob.0948 017 261. Volať po 20hod.°Dám do prenájmu zariad. 2-izb. Byt na Levočskej ul. Sídl. ll. Tel: 0944 142 444.°Prenajmeme 1 izbu s kuchyňou, WC, kupeľňou. 0904 993 157. °Dám do prenájmu v PO 1 a pol izb. byt-tehlový s balkónom a vlastným kúrením na Hapákovej 3. Cena 150€+inkaso. T: 051 7744 484.

domy/predaj

5

°Predám rodinný dom v Mokroluhu 0904564682°Predám chatu- Domaša 0944 092 555°Predam starsi RD s pozemkom 10 km od BJ 0907668198 °Predám RD v Kružlove č. 43 tel: 054/4723346, 054/4795558

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.

(areál SNAHA).

MONTÁŽ - PROJEKCIA - PREDAJŇA

Duklianska 34, Bardejov

- centrum

Poskytujeme meranie tvrdosti vody a ÚPRAVNE VODY

KÚRENIE PLYN Partner 5 rokov záruka VODA TEPELNÉ ČERPADLÁ ÚPRAVNE VODY SOLÁRNE KOLEKTORY KÚPEĽNE NAJVÄČŠÍ VÝBER KOTLOV V MESTE KOMÍNY JARNÁ AKCIA NA ČISTENIE KRBOVÉ VLOŽKY A PECE VYKOUROVACÍCH SYSTÉMOV, S VÝMENNÍKOM NA VYKUROVANIE Tel.: e-mail.:

Vybavenie kúpeľní

0907 086 007, 0907 864 359

instalatherm@gmail.com

KOTOLOV A VÝMENNÍKOV

85-0064

byty/prenájom

BJ 14-10 STRANA - 04


Vtip:

5

TÉMA TÝŽDŇA

GARAŽOVÉ BRÁNÝ

Všetko pre Váš

DOM A BYT VCHODOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Certifikované bezpečnostné dvere Cena už

od 395€

1500

78

0€

,9 4 13

Gilbert Adair: „Dôvera je rastlina, ktorá rastie pomaly.“

5

INZERCIA:

Jaroslav Geci 0905 719 137 bardejovsko@regionpress.sk

občianska

MOTOR K BRÁNAM GRÁTIS

€ 0 9 ,

Dvaja policajti na autobusovej zastávke. „A pôjdeme busom alebo peši?“ „Podľa toho čo príde skôr.“

11

0 4,9

Ceny platia pri objednaní montážnych prác

Nemecký profil ALUPLAST, Rakúske kovanie MACO

Nové izolačné sklo o 15% lepšie izolačné vlastnosti

v porovnaní s bežným izolačným sklom Ug=1,1

do 31.03.2014 bez príplatku Bardejov - Slovenská 1/bývalý Agrostav, Tel.: 0948 481 777, oknahnathbj@gmail.com BJ14-10 STRANA - 05

riadková inzercia

domy/predaj

5

°Predám rod. dom v Litmanovej, vhodný na súkromné a komerčné využitie. V blízkosti je pútnické miesto s peknou prírodou a lyžiarskymi vlekmi. 0944287670°Predám zariadený RD v Uzovskom Salgove pri Sabinove s pozemkom 538m2. Cena: 73 000 eur.Kontakt: 0918 347 891.°Lacno RD v Nižnej Šebastovej 0907 606 992. °Predám RD v Lipanoch na ul. Dubovicka roveň s pozemkom 6 a. Cena: 60 000 €.0907 926 813.°Predám skladové priestoryv centre PO spolu 115m2 cena 22000€. Tel: 0905 166 860. °Predám rod. dom v Litmanovej, vhodný na súkromné a komerčné využitie. V blízkosti je pútnické miesto s peknou prírodou a lyžiarskymi vlekmi. 0944 287 670.

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

°Predám pozemok na Družbe BJ 0903 570 855°Predám SP Dlhá Luka 2600m2 všetky IS cena 40€/ m2 0905807835 °Predám pozemok o výmere 4834m2 v kat. území V. Šariš, Male-Kanaš. Cena 35€/m2. T: 0915 334 369. °Predám, alebo dam do prenájmu záhradku v ZO Šidlovec. Tel. 0944 221 043. °Predám pozemok 6OO m2 vo Veľkom Šariši okr. Prešov . Kontakt O9O5 268 547.°Predám pozemok vo Finticiach 1266 m2 možnosť rozdelenia na polovicu (s 36 m) IS: v dosahu Cena: 21€/m2. 0917 988 921.°ODSTÚPIME ZÁHRADKU 4Á SERIÓZNEMU ZÁUJEMCOVI NA SABINOVSKEJ UL.V PREŠOVE.JE TAM VEĽKÁ PIVNICA,RÔZNE OVOC. STROMY, HROZNO. VOLA LEN VÁŽ.ZÁUJ.0908 892 541.°Predám pozemok vo V. Sebastovej 1849 m2, IS: kompletne. Moznost rozdelenia na polovicu. Pristup. asfalt. Cena: 18 Eur/m2. 0917 418 489.

°Vymením 2-izbový byt na prízemí v pôvodnom stave na Wolkerovej 1, za 1-izbový byt v pôvodnom stave s väčšou kuchyňou, bez doplatku. Kontakt osobne u pani M.L.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 7 dolu.


Prerábanie domov a bytov

riadková inzercia

reality/iné

7

°Kúpim malý starý domček v zlom,dezolátnom stave nízka cena,len okr.BJ-nemám záujem o normálny starší dom.tel.0944742741°Predám záhradu s chatkou v BJ Groner. Cena dohodou. 0903601921°Predám administratívnu budovu v BJ, bližšie info 0944 092 555 °Predám priestory aj s pozemkom v Bardejove 0917 195 668°Vezmem do podnajmu mensí kancelársky priestor v centre mesta. 0918 118 759

tel..0905187542 alebo 0544728711

CORKOVE PODLAHY tiché -teplé - ekologické

POŽIČOVŇA NÁRADIA

Požičaj si lacno!

AKCIA

PREBÍJANIE A PREČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ WC NONSTOP UMÝVADIEL DAŽĎOVÝCH ZVODOV PISOÁROV GULIČIEK s možnosťou využitia kamerového systému Kontakt: 0918

16€ /1 deň

999 814

8

°Predám miešačku 250 l cena 600€,zrdovina 400ks 0905807835°Predám plastovú žumpu o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov. Cena od 650 €. Doveziem, aj osadím. T.č.: 0905 925 991. °Predám zachovalú unimobunku. Tel: 051 77 452 04.

Duklianska 15

vertikulátor

záhrada a zverinec 10 °Predám nosnice a domáce vajíčka. Tel. 0915329538 Kúpim šteniatko špica, 0917 644 732.

hobby a šport

11

°Kúpim staré peniaze. 0907 606 992.

deťom

12

rôzne/predaj

13

°Predám písací stroj, súdok na kapustu, porcelán, ďalekohľad 47 2 6737°Predám rezné, brúsne a lamelové kotúče. Cena dohodou. 0949719822 °Sedacia súprava, 0949280431 Návod nájdete na strane 7 dolu.

tepovač KÄRCHER

0948 003 630, (v priestoroch železiarstva

Unikov, smer BJ kúpele)

9

°Kúpim staré peniaze. 0907 606 992.°Predám novú Práčku, TV, Mobil, Tablet,Motorovú pílu,Sporák Kontakt: 0915633438°Predam Notebook HP,2gb,500hdd,wifi,cam,15led, akcia! -7\“tablet k tomu ako darcek,dovoz480e,aj na splatky od 10eur,aj Tv Led Hd 81cm uhl.-385eur po 10eur mes. 0903 752 333.°Predám novú Práčku, TV, Mobil, Tablet,Motorovú pílu,Sporák Kontakt: 0915 633 438.

18€ /1 deň

Štefaniková 62, 085 01 Bardejov tel. 0949 812 555, email: marek@statex.sk

www.statex.sk

Ponúkame: • OKNÁ, DVERE PVC a HLINÍKOVÉ; • VCHODOVÉ, VNÚTORNÉ, PROTIPOŽIARNE a BEZPEČNOSTNÉ DVERE; • NEREZOVÉ ZÁBRADLIA; • GARÁŽOVÉ A PRIEMYSIELNÉ BRÁNY • Dovoz, demontáž, montáž a murárske práce • Príslušenstva: - Kľučky do dverí, žalúzie, siete proti hmyzu, parapety... 1800x1500

2100x1500

1200x1500 1500x1500

Ceny sú uvedené s DPH; Rozmery pri oknách sú rozmery stavebných otvorov;

DODÁVKA OKIEN OD 7-10 PRACOVNÝCH DNI;

Nemecké profily SALAMANDER, ALUPLAST / Kovanie MACO

85-0057, 85-01393

domácnosť

Chcete si podať inzerát?

0905 943 514 - 0907 924 666 PREDAJŇA PRESŤAHOVÁNA ! Stocklová ulica 16, Bardejov

61-0127

stavba

kompletné prerábanie bytov a bytových jadier, omietky a stierky, obklady a dlažby, sadrokartónove práce, murárske práce, maľovanie interiérov a fasád, pokladanie laminátových a drevených podláh , zatepľovanie fasád www.firmamauer.sk,info@firmamauer.sk

RENTAL

občianska

„garžoľ“

Bardejovsko - Svidnícko - Stropkovsko BJ14-10 STRANA - 06

85-0170

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

ZDARMA

69-0000

HĽADANIE VODY

AKCIA - MAREC podložky k podlahám

Stocklová ulica

STUDNÍ do 11m VŔTANIE STUDNÍ

„obchodná akadémia“

Bc. Daniela Udičová 0907 727 206 bardejovsko1@regionpress.sk

STROJOVÉ KOPANIE

6

DOM A BYT TEPETOVÉ ŠTÚDIO

INZERCIA:

Všetko pre Váš

TÉMA TÝŽDŇA

7 3 2 6 7 9 4 1 6 9 1 2

Zemné výkopové práce

5

Zemné výkopové práce

9 4 3 9

6

85-0017

1 3 5 7

4

6 1 4 9

85-0069

9


TV program pondelok

06:50 TOP STAR 07:20 KRIMI 07:55 PANELĂ K: MalĂĄ pomsta 08:55 SĂšDNA SIEŇ: Dohoda 09:50 SĂšDNA SIEŇ: Chce byĹĽ hviezdou 10:55 UĹž dosĹĽ, ĹĄĂŠfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:40 Kosti 13:40 OCHRANCOVIA: KoÄžko stojĂ­ sloboda 14:40 ExtrĂŠmne prĂ­pady: CigĂĄnska svadba 15:40 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂšDNA SIEŇ: TĂĄ Ĺžena musĂ­ preÄ? 18:00 OCHRANCOVIA: Rodinu si nevyberĂĄĹĄ 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 20:00 Ĺ PORT 20:20 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:30 PANELĂ K: NeĹĄĹĽastnica 21:30 KUKĂ TKO 22:30 DEDIÄŒSTVO 23:30 Geissenovci - ŤaĹžkĂ˝ Ĺživot milionĂĄrov 00:35 Svedok vraĹždy 02:30 KRIMI 02:50 PANELĂ K: NeĹĄĹĽastnica JOJKA

10. 3. 2014

06:00 TelerĂĄno 08:30 ZĂĄmena manĹželiek 09:35 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:50 PrezidentskĂŠ voÄžby - KampaĹˆ 2014 23:00 Dva a pol chlapa 23:30 Krok za krokom 00:00 Monk 00:55 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:40 NCIS: Los Angeles 02:25 Monk 03:10 Kobra 11 MARKĂ?ZA

06:15 McLeodove dcĂŠry 07:00 Helicops: MeJEDNOTKA dzi nebom a peklom 07:50 SprĂĄvy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:40 ExtrĂŠmni experti 10:45 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:50 KolonĂĄda 14:50 BlĂĄznivo zamilovanĂ­: Keby som tu mohol byĹĽ 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:20 Galileo 16:50 ExtrĂŠmni experti 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:15 PrezidentskĂŠ voÄžby 2014 - Diskusia kandidĂĄtov na prezidenta Slovenskej republiky 21:25 Peklo na kolesĂĄch 22:55 PreĹžiĹĽ! 23:45 Helicops: Medzi nebom a peklom 00:30 ReportĂŠri 01:00 DĂĄmsky klub 02:30 Sila lĂĄsky 03:20 BlĂĄznivo zamilovanĂ­

Vtip: OpitĂ˝ ekonĂłm vravĂ­ druhĂŠmu: ,,EĹĄte deci investĂ­ciĂ­ a je zo mĹˆa nehnuteÄžnosĹĽ!“ R. de la Rochefoucauld: „Žiadny Ä?lovek nie je takĂ˝ mĂşdry, aby vedel o vĹĄetkom zle, ktorĂŠ konĂĄ.“

7

ZĂĄhradnĂĄ hadica

na pĂ´vodnĂĄ ce

36,99 â‚Ź

Predaj pastových

nådrŞí a sudov

-56% 85.0112

0910 402 610

PraktickĂ˝ pomocnĂ­k pre VaĹĄu zĂĄhradu 22 metrovĂĄ XXL elastickĂĄ zĂĄhradnĂĄ hadica s nastaviteÄžnou piĹĄtoÄžou so siedmimi stupĹˆami rozpraĹĄovania.

INZERCIA:

Jaroslav Geci 0905 719 137 bardejovsko@regionpress.sk

KAMENĂ RSTVO PonĂşka:

- panelovĂŠ hrobky do zeme - ĹžulovĂŠ pomnĂ­ky - ĹžulovĂŠ nĂĄpisne dosky - krycie dosky

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

zĂłnna - doplnky /lampĂĄĹĄe, vĂĄzy, krĂ­Ĺže/ Mimose ! Vincent MajirskĂ˝ KAMEX -M, s.r.o. Kobyly 184, zÄžava!! Pod Brehom 8, Bardejov

- renovåcie starých pomníkov

novĂĄ cena

16,50 â‚Ź

rĂ´zne/predaj

Výroba:

13

°PredĂĄm mieĹĄaÄ?ku 150 litrovĂş 160 Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na â‚Ź, traktorovĂş vleÄ?ku dvojkolesovĂş Tel.: 054/4791282 mob.: 0907 321 523 www.megazlava.sk 0907 923 455°PredĂĄm DVD prehrĂĄvaÄ? Philips 30â‚Ź, nove akvĂĄrium 85 l, vrchnĂ˝ vysĂşvacĂ­ kryt 50â‚Ź 0944 firma 092 555°PredĂĄm SvadobnĂŠ ĹĄa‍‏ bj14-09 majirsky kamex typ 10.indd 1 25. 2. 2014 16:12:36 PROMONT GLASS, s.r.o. VeÄžkosĹĽ 36 na výťku 168 s výťkou podRĂ MOVÉ ZASKLENIE LĂ“DĹ˝IĂ? A TERĂ S BEZRĂ MOVÉ ZASKLENIE LĂ“DĹ˝IĂ? petku 5 cm mierne poĹĄkodenĂĄ krajka POSUVNĂ?M SYSTÉMOM systĂŠm TERMO plus POSUVNEOTOÄŒNÉ systĂŠm IVETA s moĹžnosĹĽou opravy cena 280 eur pĂ´vodnĂĄ cena 500â‚Ź – 0902 728 850 61-0090

Kontakt:

PRĂ?STREĹ KY STRIEĹ KY

zĂĄkladnĂĄ cena

650 â‚Ź

zĂĄkladnĂĄ cena

PROFI

169â‚Ź

169â‚Ź 199â‚Ź 249â‚Ź 299â‚Ź 399â‚Ź 449â‚Ź 499â‚Ź 559â‚Ź 589â‚Ź 599â‚Ź 659â‚Ź 729â‚Ź

FS 55

KOSAÄŒKY od 63â‚Ź

329 â‚Ź

MOTOR. KOSAÄŒKA

MOTOR

VIKING MB 248 B&S 450 VIKING MB 248T B&S 450 B&S 500 MTD 46 SPB MTD 53 SPK HW KAWASAKI

od 1500 â‚Ź

NIE Ă NO Ă NO Ă NO

PÔVODNà AKCIOVà CENA CENA

369â‚Ź 469â‚Ź 314â‚Ź 489â‚Ź

249â‚Ź 299â‚Ź 259,90â‚Ź 399,90â‚Ź

BDR 521 LĂ?ZA

979 â‚Ź 749 â‚Ź

Ĺ PIÄŒKOVĂ KVALITA FANTASTICKÉ CENY

BJ 14-10 STRANA - 07

85-0098, 85-0168

MALOTRAKTOR VARI

POJAZD

61-0080

219 â‚Ź

Ĺžacia hlava ZDARMA

699 â‚Ź 479 â‚Ź

ďż˝

PonĂşkame VĂĄm zÄžavy na vybranĂŠ druhy kompletov + DOPLNKY / PĂ?SMO a KRĂ?Ĺ˝/ - Z D A R M A, Akcia platnĂĄ do 31.03.2014

0,75 kW/1,0 k

ROBIX 156DM

ďż˝

- VĂ˝kop hrobu + zhotovenie hrobky - Vyhotovonie vysokokvalitnĂ˝ch ĹžulovĂ˝ch kompletov - RekonĹĄtrukcie starĂ˝ch pomnĂ­kov - Dopisovanie dĂĄtumov - SluĹžby spojenĂŠ s pohrebom /otvorenie a zavretie hrobu poterom/ - PoradĂ­me VĂĄm pri vĂ˝bere najlepĹĄej cenovej moĹžnosti - 7 roÄ?nĂĄ zĂĄruka

SUPER CENA

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

°Jana 35 r. 0910541942. Dåm 20₏ nålezcovi 4 kníh z kniŞnice, stratene 21.2. 0918345740 °Rozv.55r. M. hĞadå moletnú kamaråtku vek do 62r.Preťov a okolie 0902 591 945.

85-0138

STIHL MS 170

219â‚Ź 249â‚Ź 279â‚Ź 329â‚Ź 449â‚Ź 499â‚Ź 559â‚Ź 599â‚Ź 629â‚Ź 659â‚Ź 729â‚Ź 829â‚Ź

mobil: 0918 623 064

0903 204 761 - 0910 375 936 VĂĄm ponĂşka

PÔVODNà AKCIOVà CENA CENA

VĂ?KON

1,2kW/1,6k 1,3kW/1,8k 1,5kW/1,0k 1,7kW/2,3k 2,0kW/2,7k 2,2kW/3,0k 2,6kW/3,5k 3,1kW/4,2k 3,4kW/4,6k 3,3kW/4,5k 2,8kW/3,8k 3,4kW/4,6k

PROFI

MOTOROVÉ P�LY

STIHL MS 170 STIHL MS 171 STIHL MS 181 STIHL MS 211 STIHL MS 231 STIHL MS 251 STIHL MS 271 STIHL MS 311 STIHL MS 390 STIHL MS 391 STIHL MS 261 STIHL MS 362

TERASY

www.promontca.sk promont@promontca.sk

KamenĂĄrstvo Peter Klimek

Kpt. NĂĄlepku 3, Bardejov. Za predajĹˆou CITROEN na kruhovom objazde Kontakt: 054 472 25 86, 0911 803 590

NĂ R JA CIA K A

z hlinĂ­ka, ocele, dreva

69-0025

S l o v a k i a s . r. o.

ďż˝ ďż˝

VĂ?HODY

500 â‚Ź

sklĂĄ je moĹžnĂŠ skladaĹĽ k boÄ?nej stene, 100% vysklenie kalenĂŠ sklĂĄ 6 mm bez zvislĂ˝ch rĂĄmov uzamykanie lĂłdĹžiĂ­ obmedzenie hluÄ?nosti a praĹĄnosti jednoduchĂŠ umĂ˝vanie z vnĂştra balkĂłna

rĂ´zne/inĂŠ

°KĂşpim starĹĄie obrazy od sloven. a madar. maliarov 0903617901°Šijem na redovu kroj 0903 157 516.°KTO DARUJE OBLEÄŒENIE Ĺ KOLSKÉ POMĂ”CKY PĂ?SACĂ? STOLĂ?K MOBIL A NOTEBOOK ÄŽAKUJEM T.C. 0948 710 036.

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


5 9 4 5

1 8

9 2 1 3 8 3 2 6 5

3 8 1 2 4 9 3 8 2 5 1 6

TV program utorok

06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 07:55 NOVĂ? PANELĂ K: NeĹĄĹĽastnica 09:00 SĂšDNA SIEŇ: DruĹžka 09:50 SĂšDNA SIEŇ: MĹˆa nevyhodĂ­ĹĄ 10:55 UĹž dosĹĽ, ĹĄĂŠfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Rodinu si nevyberĂĄĹĄ 14:30 ExtrĂŠmne prĂ­pady: PodnĂĄjomnĂ­ci 15:40 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂšDNA SIEŇ: Trucpodnik 18:00 OCHRANCOVIA: PrepadnutĂĄ v brĂĄne 19:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 20:30 PANELĂ K: SĂşkromnĂŠ oÄ?ko 21:30 VDOVA 8 22:40 LĂ SKA NA CELĂ? Ĺ˝IVOT 00:10 ProfesionĂĄli: Ĺ mejdi 7 01:10 C.S.I.: KriminĂĄlka Miami 02:10 Kosti II. 5 02:50 KRIMI 03:15 NOVĂ? PANELĂ K: SĂşkromnĂŠ oÄ?ko 04:00 LĂ SKA NA CELĂ? Ĺ˝IVOT

06:25 McLeodove dcĂŠry 07:10 Helicops: JonJEDNOTKA nyho poslednĂĄ show 07:55 SprĂĄvy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 ExtrĂŠmni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 13:50 TaxĂ­k 14:20 Postav dom , zasaÄ? strom 14:50 BlĂĄznivo zamilovanĂ­: DiaÄžka 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:20 Galileo 16:50 ExtrĂŠmni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:15 PrezidentskĂŠ voÄžby 2014 - Diskusia kandidĂĄtov na prezidenta Slovenskej republiky 21:25 Grand hotel 22:45 ZĂĄkon a poriadok: Ĺ peciĂĄlna jednotka 23:25 Helicops: Jonnyho poslednĂĄ show 00:15 Grand hotel 01:30 DĂĄmsky klub 03:00 Sila lĂĄsky

JOJKA

11. 3. 2014

06:00 TelerĂĄno 08:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 09:40 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:50 PrezidentskĂŠ voÄžby - KampaĹˆ 2014 23:00 Dva a pol chlapa 23:30 Krok za krokom 00:00 Monk 01:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:45 NCIS: Los Angeles 02:30 Monk 03:15 KomisĂĄr Rex MARKĂ?ZA

duchovnĂŠ okienko

Jozef KozĂĄk

ÄŒo je pravda?

AngliÄ?tina

NemÄ?ina

Ĺ panielÄ?ina

ZĂ PIS u BREISKYCH! InĹĄtitĂşt cudzĂ­ch jazykov, GLS, JirĂĄskova 12

17. - 18. marec 2014, 16.30 hod. 85-0150

www.icj-bardejov.sk, tel.: 0948 633 844 - 0907 976 822 SLOVENSKĂ? ÄŒERVENĂ? KRĂ?Ĺ˝ ĂšzemnĂ˝ spolok Bardejov

oznamuje, Şe otvåra v Starej Ľubovni akreditovaný kurz

OPERĂ TOR VĂ?ROBY

Ak mĂĄte seriĂłzny zĂĄujem, Ĺživotopis zaĹĄlite na: kably@azet.sk INFO: 0948 800 642, +420 77 80 40 642.

12-0046

23-0063

PrĂ­jmeme pracovnĂ­kov do vĂ˝robnej haly v ÄŒR /HK/ na manuĂĄlnu prĂĄcu vĂ˝roby a montĂĄĹž kĂĄblovĂ˝ch zväzkov, skrutkovanie, lepenie kĂĄblov. Len s praxou!!! Ubytovanie zabezpeÄ?enĂŠ a hradenĂŠ. Poskytujeme zĂĄlohy. Smeny 12 hod. DennĂĄ/noÄ?nĂĄ 70/75 KÄ?.

23-0040

SkĂşsenĂĄ uÄ?iteÄžka hudby s dobrĂ˝mi vĂ˝sledkami a dlhoroÄ?nou praxou ponĂşka profesionĂĄlnu prĂ­pravu Ĺžiakov pre ĹĄtĂşdium hudby. Odbor - klavĂ­r. VĂ˝uÄ?ba sa konĂĄ v lukratĂ­vnych priestoroch reĹĄtaurĂĄcie Lietadlo - PodlipnĂ­ky. Tel. Ä?Ă­slo: 0911 311 834

Pri prĂ­leĹžitosti ValentĂ­nskej kvapky krvi zÄžava kurzu 50,00 â‚Ź. ZĂĄujemcovia prosĂ­m, kontaktujte nĂĄs na tel. Ä?. 0903 558 931 alebo na email: ekonom.bj@redcross.sk

61-0022

20

Opatrovania.

VEDENIE ĂšÄŒTOVNĂ?CTVA 0944 453 548 JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA, DAŇOVÉ PORADENSTVO 0905 855 728

BJ 14-10 STRANA - 08

3Ă&#x2018;ĂŚ,Ä&#x2026;.< QRYpS{çLÄ&#x2020;N\YøKRGQHMĂĽLH VQLçütP~URNRP

AUTOBUSOVĂ STANICA YFKRGFH]YUiWQLFXÄ&#x2020;G

85-0677

0905 293 974

52-0128

DetskĂĄ poliklinika suterĂŠn, PartizĂĄnska 4, Bj Mgr. NagajdovĂĄ Ä˝.

85-0059

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KY

KĂ&#x161;PIM ZLATO, STRIEBRO, STARĂ&#x2030; MINCE, BANKOVKY A FILATELISTICKĂ&#x2030; ZBIERKY

0903 704 242

52-0111

 +'%'  )' %*%(#%&"%(&% % %+ %(#%&"%&$  % %(#%'(%!% % %)%(#%&"%&# % % %(#%'!%'& % +%(#%'(%"#%

85-0130

'* ('"'' ,

  

85-0003

Pod Vinbargom 1 (pri LIDLI)

0915 903 516

1SBDVKFNBLPWJB[BOâmOBOĹ&#x2DC;OâBHFOUTQPMPĹ&#x2DC;OPTUJ1SPm$SFEJU4MPWBLJB TSP

 '' !' ' ' ,!' #' #! ' '$&!' 

85-0001

Jozef KozĂĄk, katolĂ­cky kĹ&#x2C6;az

NajlepĹĄia jazykovĂĄ ĹĄkola Slovenska 2013

PĂ&#x201D;Ĺ˝IÄ&#x152;KY

UĹž niekoÄžko rokov mi Lenka kupuje rovnakĂ˝ narodeninovĂ˝ dar. KalendĂĄr od akademickĂŠho maliara Ladislava ZĂĄborskĂŠho. RozbalĂ­m ho hneÄ?, ale nikdy vĹĄak neprelistujem. OtĂĄÄ?am si ho, aĹž keÄ? prĂ­de danĂ˝ mesiac. VĹždy sa chcem nechaĹĽ prekvapiĹĽ, akĂ˝ odkaz na danĂ˝ mesiac mi pripravil maÄžbou pĂĄn ZĂĄborskĂ˝. MaÄžba na mesiac marec ma nĂĄzov: PilĂĄt odsĂşdil Krista na ukriĹžovanie. Vpredu je JeĹžiĹĄ, ktorĂŠho odvĂĄdzajĂş zo â&#x20AC;&#x17E;sĂşduâ&#x20AC;&#x153; a v pozadĂ­ lejĂş PilĂĄtovi vodu na ruky. VladĂĄrov pohÄžad vĹĄak stĂĄle spoÄ?Ă­va na odchĂĄdzajĂşcom JeĹžiĹĄovi. Akoby v Ĺ&#x2C6;om stĂĄle rezonovala nielen jeho otĂĄzka: â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;o je pravda?â&#x20AC;&#x153;, ale rovnako aj JeĹžiĹĄove slovĂĄ, Ĺže on je tĂ˝m, ktorĂ˝ priĹĄiel vydaĹĽ svedectvo pravdy. Nielen PilĂĄt, ale dnes aj my sa veÄžakrĂĄt pĂ˝tame na pravdu. ZdĂĄ sa nĂĄm, a ĹžiaÄž mnohokrĂĄt sa nemĂ˝lime, Ĺže to, Ä?o sa nĂĄm ponĂşka, je neraz retuĹĄovanĂŠ alebo predstavenĂŠ ĂşÄ?elovo. Akoby niektorĂ˝m vyhovovalo, Ĺže nepoznĂĄme, Ä?i nevidĂ­me pravdu takĂş, akĂĄ naozaj je. KĂ˝m vĹĄak v jej hÄžadanĂ­ nebudeme poctivejĹĄĂ­, kĂ˝m nĂĄm bude postaÄ?ovaĹĽ umĂ˝vanie si rĂşk spolu s PilĂĄtom a budeme sa tvĂĄriĹĽ, Ĺže my nemĂĄme nijakĂ˝ podiel na tom, Ĺže sme boli oklamanĂ­; dovtedy budĂş maĹĽ inĂ­ moĹžnosĹĽ niekoÄžkĂ˝mi â&#x20AC;&#x17E;vĂ˝krikmiâ&#x20AC;&#x153; Äžahko poslaĹĽ pravdu na smrĹĽ. PrichĂĄdza mi pritom na myseÄž jedna myĹĄlienka, ktorĂş som prednedĂĄvnom Ä?Ă­tal. BĂ˝valĂ˝ americkĂ˝ prezident Thomas Jefferson raz povedal: â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;lovek, ktorĂ˝ sa nikdy nepozrie do novĂ­n, je lepĹĄie informovanĂ˝ ako ten, ktorĂ˝ ich Ä?Ă­ta. PretoĹže ten, ktorĂ˝ niÄ? nevie, je bliŞťie pravde ako ten, ktorĂŠho myseÄž je naplnenĂĄ lĹžou a klamstvom.â&#x20AC;&#x153; UĹž vidĂ­m, ako niektorĂ­ z vĂĄs pri tĂ˝chto slovĂĄch zahoreli spravodlivĂ˝m hnevom. Chceli by ma poopraviĹĽ a nastaviĹĽ mĂ´j pohÄžad â&#x20AC;&#x17E;sprĂĄvnym smeromâ&#x20AC;&#x153;. LenĹže uĹž nie som malĂ˝ chlapec, ktorĂ˝ uverĂ­ vĹĄetkĂŠmu. MĂĄm svoju skĂşsenosĹĽ. KalendĂĄr malieb pĂĄna ZĂĄborskĂŠho ma sprevĂĄdza uĹž niekoÄžko rokov a vĹždy v nich nachĂĄdzam myĹĄlienku pre seba. PĂĄr dnĂ­ pred voÄžbami je pre mĹ&#x2C6;a odkaz jasne Ä?itateÄžnĂ˝: â&#x20AC;&#x17E;Daj si zĂĄleĹžaĹĽ na pravde, aby si svojim rozhodnutĂ­m neposlal na smrĹĽ nesprĂĄvneho.â&#x20AC;&#x153;


05:00 VDOVA 05:55 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 08:00 PANELÁK: 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 Súkromné očko 09:00 SÚDNA SIEŇ: Nemôžeš ma vydediť! MARKÍZA Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 13:10 NCIS: 09:50 SÚDNA SIEŇ: Vianočná pečienka 10:55 Už dosť, šéfe! Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Prepadchlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 17:00 PRVÉ nutá v bráne 14:30 Extrémne prípady: Cigánsky strik 15:45 PÁLI TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi neplačú 19:00 VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: TELEVÍZNE NOVINY 20:30 HLAS ČESKO SLOVENSKA 21:50 Prezi- Pečiatka 18:00 OCHRANCOVIA: Syn je ťuťmák 19:00 VEĽKÉ NOVIdentské voľby 23:00 Dva a pol chlapa 23:30 Krok za krokom NY TV JOJ 20:30 PANELÁK: Kamarátky 21:30 Kosti 22:30 X FAC00:00 Monk 00:55 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 01:40 TOR 23:30 C.S.I.: Kriminálka Miami 00:30 Kosti 01:30 Posledný Deň nezávislosti 03:05 C.S.I.: Kriminálka Miami NCIS: Los Angeles 02:20 Monk 03:00 Komisár Rex

Tel.:

na rollfit

0949 685 120, Partizánska 46, /Bocian Komplex/

Eskimácke príslovie: „Nevieš, kto je tvojím priateľom, kým sa pod tebou neprelomí ľad.“

pekné šaty na 1. sv. prijímanie 0915 429 321

Pánske mechanické hodinky

cenné papiere

Cenné papiere bez hodnoty

Svadobný Salón

MISHELL

Buď vždy trendy a očar ostatných svojou jedinečnosťou

Novo OTVORENÁ DUPLÍN 167, kontakt: 0910 976 013

na pôvodná ce

139 €

K šatám: kabelka a kravata podľa vlastného výberu ZADARMO Sme na FACEBOOKU:

nová cena

Svadobný salón Mishell

85-0165

Spoločenské šaty od 25 € Svadobné šaty od 185 €

-75% Časomerný mechanizmus Winner SPORT Master stojí na Japonskom princípe oscilujúceho balančného koliečka. Materiál: nehrdzavejúca oceľ

KADERNÍCTVO KOZMETIKA SOLÁRIUM

34,90 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Gillette MACH3 (8ks) na pôvodná ce

OTVORENÉ

25,98 €

85-0158

Bard. nová ves, vodárenská 69 monika hnidenková

-50% Gillette je overená značka kvality. Využite perfektnú ponuku na Gillette MACH3 8 kusov náhradných hlavíc.

nová cena 85-0157

12,89 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Forma na pečenie muffinov na pôvodná ce

17,98 €

-50%

Odteraz bude pečenie muffinov pre vás zábava s farebnými silikónovými formami na muffiny. Farby: zelená, oranžová, ružová - forma na 12 ks muffinov

8,99 €

Alžbeta Surgentová - MADS Hviezdoslavová 3 - budova ASP 0903 446 499

85-0135

nová cena

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Bardejovsko - Svidnícko - Stropkovsko BJ 14-10 STRANA - 09

9

ako ušetriť

85-0132

www.masaze-relax.net Email: jozo.niscak@gmail.com

61-0046

na 4 masáže

PDViÐH UHKDELOL]DčQpPDViÐQHWHFKQLN\ PHGLFLQiOQDSHGLN~UD- prístrojová AK%CZľaIA va UROOILW - formovanie postavy 50

Vtip: Prvý suspenzor bol v hokeji použitý už v roku 1874. Ale prvá helma až v roku 1974. Trvalo to sto rokov, kým mužom došlo, že i mozog je dôležitý.

Predáme

Salón zdravia a krásy %26º1ÂÏ.$

Prevádzka: Veterná 3719,Bardejov (vo dvore oproti Oáze)

Masáže 50% zľava Relax 0915 157 647

06:35 McLeodove dcéry 07:20 Helicops: KleJEDNOTKA opatrino zlato 08:10 Správy RTVS „N“ 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Svet v obrazoch 14:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Boj o dieťa 14:50 Bláznivo zamilovaní: Nevinné výhovorky 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:15 Prezidentské voľby 2014 21:25 Darkyňa 22:55 Dvere 00:35 Helicops: Kleopatrino zlato 01:25 Dámsky klub 03:00 Sila lásky 03:50 Bláznivo zamilovaní: Nevinné výhovorky 38/52 04:50 História zapísaná do kameňa

JOJKA

12. 3. 2014

61-0125

TV program streda

    

V roku 1992 sa veľká väčšina z nás zapojila do kupónovej privatizácie. Stali sme sa majiteľmi akcií slovenských podnikov. Časom mnohé z týchto cenných papierov stratili hodnotu. V zmysle zákona sú však tieto cenné papiere vedené na účtoch majiteľa v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtov je spoplatnené, preto začiatkom roka posiela centrálny depozitár faktúry. Máme dve možnosti: cenné papiere si ponechať alebo - ak pre nás nemajú hodnotu - previesť ich bezodplatne na Fond národného majetku SR. Ako konkrétne postupovať vám radi poradíme. ° Ak dostanete faktúru za vedenie účtu, mali by ste ju uhradiť v stanovenom termíne. ° Následne si zistite trhovú hodnotu vašich cenných papierov. ° Trhovú hodnotu si môžete zistiť v dennej tlači, v banke, na internete, u obchodníkov s cennými papiermi, prípadne na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. ° Na hodnotu vašich cenných papierov sa môžete spýtať aj na telefonickej linke spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. 0800 124 784. ° Ak pre vás cenné papiere nemajú hodnotu, môžete ich bezodplatne previesť na Fond národného majetku SR. ° Prevody realizuje spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s. prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a.s. ° Na prevod cenných papierov potrebujete občiansky preukaz, vhodné je priniesť si aj výpis z účtu majiteľa, ktorý ste dostali v obálke spoločne s faktúrou. ° Prevod cenných papierov na Fond národného majetku SR je bezplatný. Po prevode cenných papierov v roku 2014 za vás Fond národného majetku SR prevezme povinnosť uhradiť poplatok za vedenie účtu za rok, v ktorom ste vykonali prevod. ° Fond vám zároveň vráti uhradený poplatok za vedenie účtu aj za dva predchádzajúce roky, teda za roky 2012 a 2013. ° POZOR - prevod cenných papierov na FNM SR je možné urobiť už len do konca roka 2014! Kde môžete získať viac informácií? V súvislosti s fakturáciou zriadil Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. telefonickú linku 02/5939 5939. Odpovede na otázky môžu klienti nájsť aj na web stránkach: www.cdcp. sk v sekcii „Časté otázky“ a www.akciebezhodnoty.sk. Tak poďme šetriť.


MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:30 HLAS Ä&#x152;ESKO SLOVENSKA 09:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 11:05 KomisĂĄr Rex 12:10 Kobra 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:50 Chlapi neplaÄ?Ăş 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:30 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 21:40 RodinnĂŠ prĂ­pady 22:35 Dva a pol chlapa 23:05 Krok za krokom 23:30 Monk 00:25 NCIS - NĂĄmornĂ˝ vyĹĄetrovacĂ­ Ăşrad 01:20 Kobra 11 02:10 NCIS: Los Angeles 02:55 KomisĂĄr Rex

KlubovĂŠ informĂĄcie a zaujĂ­mavosti

na Slovensku

ManĹželstvo Smeru a KDH

DokumentĂĄrny ďŹ lm o obetavej prĂĄci brata poslanca Ĺ tefana Kuffu, farĂĄra MariĂĄna Kuffu zo Ĺ˝akoviec sa pomaly a isto stĂĄva najnavĹĄtevovanejĹĄĂ­m slovenskĂ˝m ďŹ lmom v kinĂĄch v tomto roku. UĹž ho videlo vyĹĄe 12 tisĂ­c divĂĄkov. Dokument realisticky mapuje mravenÄ?iu prĂĄcu farĂĄra zo Ĺ˝akoviec v rĂłmskej osade, ktorĂş sa rozhodol postaviĹĽ na nohy. Kuffa zaloĹžil pred 25 rokmi v Ĺ˝akovciach domov pre bezdomovcov, drogovo zĂĄvislĂ˝ch, alkoholikov a inĂ˝ch ÄžudĂ­ na okraji spoloÄ?nosti. Od kaĹždĂŠho Ä?lena spoloÄ?enstva vyĹžaduje disciplĂ­nu a prĂĄcu pre inĂ˝ch ÄžudĂ­ v spoloÄ?enstve. Postupne takto vybudovali sĂ­dlo pre 250 takĂ˝chto ÄžudĂ­. Ä&#x17D;alĹĄie stovky ÄžudĂ­ zariadenie poÄ?as doby svojej existencie zachrĂĄnilo z ulice. FarĂĄr Kuffa tĂ˝chto ÄžudĂ­ uÄ?Ă­ byĹĽ zodpovednĂ˝mi voÄ?i sebe samĂ˝m a svojmu okoliu. Kuffa hovorĂ­ â&#x20AC;&#x17E;Milujte ÄžudĂ­ takĂ˝ch, akĂ­ sĂş, Ä?Ă­m menej si to zaslúŞia, tĂ˝m viac ich milujte. Nemilujte ich podÄža veÄžkosti ich zĂĄsluh, ale podÄža veÄžkosti ich potrieb.â&#x20AC;&#x153; Ä˝udia, ktorĂ­ ho poznajĂş tvrdia, Ĺže raz bude urÄ?ite svätĂ˝.

Cena: 12 â&#x201A;Ź

AUTOSKLO KOBYLY

PeĹ&#x2C6;aĹženka na mince

VĂ?MENY AUTOSKIEL NOVINKA -- BEZHOTOVOSTNĂ&#x2030; NAHLĂ SENIE POISTNEJ UDALOSTI TO VĹ ETKO NA JEDNOM MIESTE PRIAMO U NĂ S

na pĂ´vodnĂĄ ce

9,98 â&#x201A;Ź

2%+/,$'.$Ă˝(/1e+26./$(FOTODOKUMENTĂ CIA) 9ĂŠ0(1$Ă˝(/1e+26./$

ZMLUVNĂ? PARTNER 3 2 , 6 ÄĄ 2 9 1 Ă&#x2039;

-50% PraktickĂĄ malĂĄ peĹ&#x2C6;aĹženka na mince a karty v rĂ´znych farbĂĄch: modrĂĄ, oranĹžovĂĄ, tmavohnedĂĄ, bledohnedĂĄ, bĂŠĹžovĂĄ. Rozmer: 8 x 8 x 10 cm

AUTOFĂ&#x201C;LIE FHUWLÂżNRYDQpDXWRIyOLHVRURĂžQRX]iUXNRX]QDĂžN\ VURĂžQRX]iUXNRX]QDĂžN\ 7HOĂž

Kniha 90 ROKOV BARDEJOVSKĂ&#x2030;HO FUTBALU je uĹž v predaji. ZakĂşpiĹĽ ju je moĹžnĂŠ na sekretariĂĄte PartizĂĄna Bardejov (mestskĂ˝ ĹĄtadiĂłn), alebo v Okresnej kniĹžnici DĂĄvida Gutgesela, radniÄ?nĂŠ 1.

HPDLOautosklopala@gmail.com

4,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

POVRCHOVĂ Ă&#x161;PRAVA

D

I

S

K

O

V

Ponúkam povrchovú úpravu, striekanie, opravu, farbenie a servis hliníkových a plechových diskov. Odstrånenie starých nåterov, estetickå úprava diskov, lakovanie, opracovanie do vysokÊho lesku vťetkých typov hliníkových alebo plechových diskov.

AUTOPOĹ˝IÄ&#x152;OVĹ&#x2021;A OSOBNĂ?CH Ă UT

0948 550 870

0908 250 829, 0911 250 829

novĂĄ cena

Cena: 23

â&#x201A;Ź/kus

AluDisky, Bardejov, 0944 672 177, palyna@centrum.sk!-$- >-* ď&#x20AC;&#x201A;=-830-80-4239-

ď&#x20AC;

(,(+( - (,(#( ď&#x20AC;

(-" '(-

ď&#x20AC; ("(-

(- -ď&#x20AC; ("-

@-?3?-C32-@2?-C33-@4B-C34-@4B-C-

@:2-C3-::2-C3-9:2-C4-3:2-C-

?-@;?-CB-4:?-C32-8?B-C32-;?B-C-

-("(5-- -("(5-(-318-(-31:-,-("<D(- ,-("<D(4-;44-C3-:?8-C8-2@;-C3-@:3-C8-9;2-C4-2?;-C8-:;2-C4-38;-C-

! 7- $ !* --!*!-- --830-80-4239E-A-$ )!-( ".-000--   #" "! 

 

!0-%6-',-A-E-A-$ )!- $  

 #" 

BJ 14-10 STRANA - 10

-

&&&0/("0#61-0139

Kuffa v kinĂĄch

06:50 Sila lĂĄsky 07:40 McLeodove dcĂŠry JEDNOTKA 08:25 Helicops: StratenĂŠ deti 09:10 Galileo 09:45 ExtrĂŠmni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:20 DĂĄmsky klub 14:05 Tajomstvo mojej kuchyne 14:50 BlĂĄznivo zamilovanĂ­: Biele Vianoce 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:20 Galileo 16:50 ExtrĂŠmni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:20 Nikto nie je dokonalĂ˝ 21:20 ReportĂŠri 21:50 Sherlock III.: Znamenie troch 2/3 23:15 Helicops: StratenĂŠ deti 00:05 AutosalĂłn 00:30 Slovensko v obrazoch 00:50 Svet v obrazoch 01:15 DĂĄmsky klub 02:50 Sila lĂĄsky 03:40 BlĂĄznivo zamilovanĂ­

85-0083

stalo sa ...

Strany dvoch kandidĂĄtov, ktorĂ­ sa boja toho, aby v prezidetskĂ˝ch voÄžbĂĄch neutĹ&#x2022;Ĺžili hanbu, sa dohodli na vzĂĄjomnej podpore. Najprv 13 poslancov za KDH spolu s 10 poslancami hnutia OÄ˝aNO a pĂĄr inĂ˝mi poslancami predloĹžili nĂĄvrh na doplnenie Ăşstavy s tĂ˝m, aby bolo manĹželstvo deďŹ novanĂŠ ako zväzok jednĂŠho muĹža a jednej Ĺženy. NĂĄsledne minister MaÄ?ariÄ? vyhlĂĄsil, Ĺže ak KDH de facto podporĂ­ Fica v druhom kole (nebude bojovaĹĽ za opoziÄ?nĂŠho kandidĂĄta), potom SMER prikĂĄĹže svojim poslancom za spoloÄ?nĂ˝ nĂĄvrh opoziÄ?nĂ˝ch poslancov zahlasovaĹĽ. KeÄ? sa proti tejto verejnej ponuke na politickĂş prostitĂşciu zdvihla vlna kritiky, SMER zmenil taktiku. Zrazu vyhlĂĄsili, Ĺže aj oni teda predloĹžia ĂşstavnĂ˝ nĂĄvrh na pĂĄr symbolickĂ˝ch zmien v sĂşdnictve a oÄ?akĂĄvajĂş podporu KDH. Netrvalo dlho a dlhoroÄ?nĂ­ kamarĂĄti Pavlovia - PaĹĄka a HruĹĄovskĂ˝ sa dohodli. Obaja zĂ­skali - KDH zĂ­ska podporu pod svoj nĂĄvrh (ktorĂ˝ akosi zĂĄhadne predloĹžili aĹž pred prezidentskĂ˝mi voÄžbami) a SMERu pomohli v tom, aby sa pĂĄr ÄžudĂ­ opäż nechalo oklamaĹĽ - tentokrĂĄt tĂ˝m, Ĺže SMERu zrazu zĂĄleŞí na oÄ?iste sĂşdnictva od ĹĄkodnej. Ak by sa predstavitelia SMERu pri kaĹždej prĂ­leĹžitosti nebozkĂĄvali s Harabinom, moĹžno by im to uverili aj masy. SMERu tieĹž pomohli v tom, Ĺže veriaci Äžudia mĂ´Ĺžu maĹĽ zrazu dojem, Ĺže SMERu zĂĄleŞí na ochrane rodiny, hoci doteraz nikdy takĂŠto snahy nepodporil.

06:55 TOP STAR 07:25 KRIMI 07:55 PANELĂ K: KamarĂĄtky 09:00 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: OhrdnutĂ˝ milenec 09:50 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Hviezda 10:55 UĹž dosĹĽ, ĹĄĂŠfe! 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti 13:30 OCHRANCOVIA: Syn je ĹĽuĹĽmĂĄk 14:25 ExtrĂŠmne prĂ­pady: CigĂĄnsky tanec 15:40 PĂ LI VĂ M TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Ă&#x161;tek zo Slovenska 18:00 OCHRANCOVIA: Naivka 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 20:20 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:30 PANELĂ K: KlamĂĄrka 21:30 ProfesionĂĄli: JosĂŠ sa ĹženĂ­ 22:30 HoÄ? sviĹĄĹĽom 23:15 Mafstory 2012: Milanko guvernĂŠrom 00:00 Ĺ okujĂşca zmena 01:00 CSI: KriminĂĄlka Las Vegas 02:00 Kosti 02:45 Hawaii 5.0 JOJKA

13. 3. 2014

DXWRVNOi]QDĂžN\

9 1 4 3 9 6 5 9 6 5 2 6 7 9 4 2 9 3 1 5 3

TV program ĹĄtvrtok

85-0135

1

3

61-0050

5

4

61-0086

7


05:10 Šokujúca zmena 6/6 05:50 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:50 TOP STAR 07:25 KRIMI 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:40 07:55 NOVÝ PANELÁK: Klamárka 09:00 SÚDNA SIEŇ: Vrátilo MARKÍZA Chlapi neplačú 11:05 Komisár Rex 12:10 Kobra sa ti to 09:50 SÚDNA SIEŇ: Starožitník 10:55 Už dosť, šéfe! VII. 11 13:10 NCIS: Los Angeles 14:10 Monk 15:00 Krok za krokom 1/15 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 8 13:25 OCHRANCO15:30 Dva a pol chlapa 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací VIA: Naivka 14:25 Extrémne prípady: Týraný Kevin 15:40 PÁLI úrad 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:50 Chlapi VÁM TO 16:20 TOP STAR 16:55 NOVINY O 17:00 17:15 SÚDNA SIEŇ: neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY Manželské smeti 18:00 OCHRANCOVIA: Dcéra za majetok 19:00 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 Rodinné prípady 22:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE Osamelý zabijak 00:50 Kobra 11 01:40 NCIS - Námorný vyšet- 20:30 Pretty Woman 23:10 X FACTOR 00:35 X FACTOR 01:35 Bez identity 03:15 Zákon gangu IV. 6 03:55 Spiknutie rovací úrad 02:20 NCIS: Los Angeles 03:00 Komisár Rex

TV program piatok

14. 3. 2014

JOJKA

05:50 Sila lásky 06:40 McLeodove dcéry JEDNOTKA 07:20 Helicops: Sprisahanie 08:10 Správy RTVS „N“ 08:55 Góly - body - sekundy 09:10 Galileo 09:45 Extrémni experti 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Občan za dverami 14:20 Reportéri 14:45 Bláznivo zamilovaní: Bez strachu 16:00 Správy RTVS 16:20 Galileo 16:50 Extrémni experti 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:20 Miss Universe SR 22:00 Vanilkové nebo 00:15 Nikto nie je dokonalý 01:15 Helicops: Sprisahanie 02:05 Dámsky klub 03:30 Sila lásky 04:20 Drišľakoviny: Drišľak a plesová sezóna

Vtip: Príde mladík na Valentína do cukrárne a pýta sa predavačky: - Máte perníkové srdce s nápisom „SI MOJA JEDINÁ“? - Áno, máme. - Tak si vezmem päť kusov. Ludwig Wittgenstein: „Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta.“

stalo sa ...

452

85-0170

20€/ks

0940 364

NEHNUTEĽNOSTI

61-0137

ODSTÚPIM

Prenájmem skladové priestory (600m2)

PREVÁDZKU

CENA

Prenájmem 3 kancelárie 1 kancelária 100 €/mesačne

KOTVA

61-0101

0903 602 508

DOHODOU

0948 554 224

na Hurbanovej 15

+ parkovanie vo dvore

KAVIARNE

minimarket

CENOVÁ BOMBA 61-0128

JACOBS VELVET 100g

REŠTAURÁCIA KRYŠTÁL SVADBY, KARY, KRSTINY, POSEDENIA, FIREMNÉ STRETNUTIA

1,49 € gazdinka

85-0167

85-0159

0948 288 721

Jemná VODKA 0,7 l, 38%

4,69 €

prášok

REX

2 druhy biele a farebné

1 kg,

2,22 € Delissa XXL Cukríky VETROVKY

90g

44g, čokoláda

0,19 €

Vás pozýva na Tanečné zábavy každý deň od 19:00 hod.

BJ 14-10 STRANA - 11

85-0048

0903 635 294

85-0062

0,39 €

Bardejovské kúpele,Obchodné centrum

Rusko

USA

1,46l,

0,69 €

Do parlamentu na Kryme vtrhli ruskí ozbrojenci a so samopalmi v rukách prinútili krymských zákonodarcov, aby vyhlásili referendum o vyhlásení nezávislosti Krymu. Takto si zrejme v Rusku predstavujú slobodné vykonávanie mandátu poslanca. Asi je takto rozhodovanie poslancov rýchlejšie a predvídanejšie, ale určite nie slobodné. Redaktorku sledovanej ruskej televízie RT poslal jej nadriadený na „študijnú cestu“ na Krym, aby sa vraj na vlastné oči presvedčila, aká je pravda. Stalo sa tak preto, lebo redaktorka si v priamom prenose dovolila vysloviť názor, že Rusko nemalo vojensky zaútočiť na Ukrajinu. Celkovo sa cenzurované ruské médiá snažia navodiť dojem, že na Ukrajine vládnu fašisti, zabíjajú ruských občanov a preto Rusko nemôže zostať nevšímavé a musí zasiahnuť ako ochranca demokracie na Ukrajine. K tomu ešte zosadený prezident Janukovič Rusom napísal „pozývací list“, aby prišli Ukrajinu zachrániť... ubehlo síce 45 rokov, ale akosi príliš sa to ponáša na august 1968.

AKCIA trvá od 02.03.2014 do 09.03.2014 alebo do vypredania zásob!!!

tekutý prací

RYŽA GUĽATÁ

To, čo sa zdalo už nemožné, stalo sa opäť. Rusi so svojimi vojskami vtrhli na Ukrajinu, na poloostrov Krym. Ten svojho času práve Rusi darovali Ukrajine. Ako inak, ruská propaganda si vymyslela príbeh o zabitých ruských občanoch na Kryme a týmto vymysleným príbehom operoval aj prezident Putin pri žiadosti ruskej dume (parlamentu) o súhlas s útokom na Ukrajinu. Pravdou je, že žiadny ruský občan na Kryme o život neprišiel. Putin následne na tlačovej konferencii pred celosvetovými médiami tvrdil, že na Kryme nie sú žiadne ruské vojenské jednotky. Médiá ho okamžite vysmiali, lebo síce ruskí ruskí vojaci na Kryme si pre istotu strhli spoznávacie značky z uniforiem a odmietajú hovoriť, ale na všetkých ich vojenských autách ruské poznávacie značky akosi zabudli odstrániť. Chybička se vloudila a z Putinových klamstviev sa cez slzy smeje celý svet.

Krym

NOVOZARIADENÚ

+parkovacia plocha (600m2)

0917 500 250

85-0116

KÚPIME 1 AŽ 4 IZBOVÉ BYTY Radničné námestie 2, 085 01 Bardejov Tel.:

v zahraničí

Ukrajina

atiky tné pneum Značkové le 16 - R17 - R 18 -R R14 - R15 mm zé e D n: 5-6 od

11

Spojené štáty vyhlásili, že v prípade, ak Rusko nestiahne svojich vojakov z Ukrajiny, uvalia USA sankcie voči Rusku. To znamená, že by Rusom zodpovedným za útok zakázali vstup na svoje územie, obmedzili by ekonomické a vojenské kontakty atď. Ako reagovali Rusi? Vraj s tým nemajú problém, ale USA musia počítať s tým, že Rusi skonfiškujú majetok všetkých amerických a európskych firiem na svojom území. Tak typicky rusky spravodlivé.


05:25 TOP STAR 05:45 KRIMI 06:10 TOP STAR 06:45 My Little Pony 07:10 Max Steel 07:40 Káčerovo 08:35 Arthur a Maltazardova pomsta 10:45 Geissenovci - Ťažký život milionárov V. 7 11:45 Penelope 14:05 Slečna na stráženie 3: Dobrodružstvo v raji 16:00 X FACTOR 17:25 TOP STAR 18:00 Profesionáli: Kondičné testy 4 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Noc v múzeu 2 Americko-kanadská komédia. MN 7 2009 B. Stiller, A. Adamsová, O. Wilson, R. Williams, H. Azaria, Ch. Guest, A. Chabat, S. Coogan, J. Bernthal, E. Levy, M. Pecková a ďalší. 22:55 Američan 01:25 Penelope 03:15 Obeť únosu 04:45 KRIMI JOJKA

15. 3. 2014

06:00 Čarodejnice 06:45 Legendy Chima 07:05 Tom a Jerry 07:15 Kung Fu Panda 07:40 Tučniaky z Madagaskaru 08:00 Zachráňte Willyho 10:15 2 baby na mizine 10:45 Začarovaná Ella 12:45 HLAS ČESKO SLOVENSKA - VÝBER NASLEPO 14:10 Strašná haluz 15:30 Harry Potter a väzeň z Azkabanu 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Mechanik zabijak 22:00 Prezidentské voľby - Mimoriadna relácia 23:50 Uväznení 01:25 Mechanik zabijak 02:40 Uväznení MARKÍZA

Hurá jar, hurá práca!

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Plytvanie a život Podniky sa snažia odstraňovať plytvanie – činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu pri spracovaní požiadavky zákazníka. Očakáva sa pružnosť, rýchlosť, nízke náklady a spokojný zákazník. Otočme to. Ako by to fungovalo bez plytvania, keď nemáme zákazníka alebo zákazník nevie, čo chce? Ako objaviť príležitosť bez zbytočných chýb a omylov? Ako dať skutočný úžitok zákazníkovi bez toho, aby nám platil za niečo nadbytočné? Ako objaviť oblasť, kde môžu človek alebo firma dať svetu to najlepšie, čo v nich je? Ako odstrániť plytvanie z nášho života? Ktoré činnosti nám berú čas a nepridávajú hodnotu nášmu životu ani ľuďom okolo nás?

RWE-Gas Slovensko - partner otvoril nové pracovisko v Košiciach a ihneď prijíme

TELEKOMUNIKAČNÝCH PORADCOV Osobný pohovor si dohodnite na tel. čísle 0948 450 380

REICHENEDER SLOVAKIA s.r.o. príjmeme na prácu v Taliansku VODIČOV - KONTAJNEROVÁ PREPRAVA

0907 097 077

info@reicheneder.sk

NOVOOTVORENÁ REŠTAURÁCIA PRÍJME ČAŠNÍČKU/BARMANKU PRAX: NUTNÁ! ZNALOSŤ CUDZIEHO JAZYKA PODMIENKOU

0918 038 503

Príjmeme

ZVÁRAČA Práca v Po. Kontakt:

0911 903 147 Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. CIMBAĽÁK so sídlom 086 31 Bardejovské Kúpele príjme do pracovného pomeru bj14-10 fezako typ 10.indd 1

PRÁCA V ČR

KURIČA na obsluhu

práca v sklade - šičky

SETL SK, s.r.o, Partizánska 2635 / budova ASTRA / Bardejov

PRÍJMEME DO PRACOVNÉHO POMERU

TESÁROV

aj celé partije. Prax nutná. Práca v ČR / Výstavba mostou a oporných stien / Ubytovanie - doprava - zálohy - zabezpečené, Plat: 95,- Kč - 110,- Kč tel.:

0905 488 843

Požiadavky na kandidáta: - znalosť v odbore dopravy - ukončené minimálne SŠ vzdelanie, - dobrá znalosť práce s PC (MS Word, MS Excell, Internet), - vysoká znalosť písomného prejavu, - chuť pracovať s vysokým nasadením, Náplň práce - spracovanie objednávok v doprave - zabezpečovanie dopravy odbytu mäsa, mäsových výrobkov a tovaru podľa požiadaviek odberateľov - koordinovanie dopravy s ostatnými úsekmi v rámci firmy

61-0041

HĽADÁME KOLPORTÉRA KUČÍN 0905 805 851 distribucia.bj@regionpress.sk

Príjmeme

KUCHÁRA/KU

vyučený v obore s praxou, výhodné platové podmienky

0915 920 062

BJ 14-09 STRANA - 12

4. 3. 2014 8:0

Vedúci dopravy

plynových kotolní

Kvalifikačné predpoklady: * Kuričský preukaz na obsluhu parných a horúcovodných kotlov 4. triedy na plynné palivo Bližšie informácie: tel. 054 / 477 43 19 Žiadosti zasielajte do 14.03.2014 na adresu: BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s,. oddelenie riadenia ľudských zdrojov, 086 31 Bardejovské Kúpele Email: sekretariat@kupele-bj.sk

85-0102

0905 552 901 movik.sro@gmail.com

s. r. o., Duklianska 17A/3579

085 01 Bardejov prijme:

Dlhodobé zamestanie pre mužov a ženy

61-0042

V priebežnej dobe výroby tvorí plytvanie niekedy aj viac ako 90%. Inými slovami - iba 10% času sa na výrobku pridávala hodnota. Človek vraj počas života prežije 5 rokov čakaním v rade, 4 roky upratovaním, 3 roky na schôdzach, 2 roky telefonovaním a 1 rok hľadaním vecí. Počítam najazdené kilometre za svoj doterajší život a vychádza mi, že som prežil jazdou v aute okolo 14 tisíc hodín svojho života a to nepočítam čakanie v zápchach. To je všetko nič. Koľko času z nášho života (pokračovanie na ďalšej strane)

23-0066

Plat 1000 eur, ubytovanie, bezplatné školenie, firemné auto. Aj pre absolventov!

Prišiel som nedávno na raňajky v hoteli. Žiaden samoobslužný stôl, tak sedím a čakám. Po čase sa objaví pani a pýta sa ma, či chcem toast. „Dal by som si vajíčka“, hovorím a ona sa otočí a bez slova zmizne. Čudná obsluha, pomyslím si, ani sa nespýtala, či praženicu alebo volské oko. Po chvíli sa osôbka objaví znova a pýta sa ma: „Tak chcete ten toast?“ Pozerám na ňu, či je v poriadku a opakujem svoju objednávku. „Ak mi ukážete, ako sa zapína sporák, tak vám urobím aj vajíčka,“ hovorí mi a plynule prejde do nadávania na majiteľku hotela, ktorá ju núti upratovať aj pripravovať raňajky. Vedľa pri stole sedí otec s dvoma synmi. Neprejavili dosť asertivity a pokúšajú sa dostať do seba toasty. Nejde im to a odchádzajú. Pani za nimi kričí, či to nechcú zabaliť. „Nie, nie, ďakujeme,“ reagujú so strachom v očiach. Prečo tá pani robí prácu, ktorá ju nebaví? Otravuje tak seba, hostí, aj svoju zamestnávateľku. Trojnásobné plytvanie. Zákazník si môže vybrať iný hotel, majiteľka inú zamestnankyňu, ale čo tá pani, ktorá plytvá svojim životom?

07:15 Ahoj, braček! 07:25 Pingu 07:40 PoJEDNOTKA žiarnik Sam: Samov veľký deň 07:50 Franklin: Franklin je neporiadny 08:05 Škaredé káčatko: Čínsky drak 08:30 Garfield 08:45 Fidlibum 09:15 Rozum nadovšetko 09:45 Arabela sa vracia 10:55 Berlin, Berlin 12:35 On air 13:05 Pošta pre teba 14:05 Dve deti, manželka a dcéra 15:45 Zlatý tuleň 17:25 Postav dom , zasaď strom 17:55 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 20:20 Pošta pre teba 21:20 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 21:55 Slovensko volí prezidenta - volebná noc 02:55 Dve deti, manželka a dcéra: 04:25 International Gypsy Fest 2011 04:55 Drišľakoviny

85-0160

3 7 4 9 8 4 2 8 4 6 2 3 6 2 5 7 9 4 5 9 3 8 2 8

TV program sobota

85-0162

7

Žiadosť spolu so životopisom zasielajte na mailovú adresu slezakova@cimbalak.sk prípadne osobne do sídla spoločnosti. Kontaktná osoba p. Slezáková 0907 901 328 alebo 054/472 2385

61-0129

5


05:10 TOP STAR 05:35 Slečna na stráženie 3: Dobrodružstvo v raji 07:25 Ultimate Spider05:45 Čarodejnice V. 6/23 06:30 FORMULA 1: man 08:20 Káčerovo 09:10 Šéf v utajení II. 4,5 11:20 LÁSKA NA MARKÍZA Veľká cena Austrálie 09:00 Dva a pol chla- CELÝ ŽIVOT 12:45 Môj život v ruinách 14:55 Noc v múzeu 2 17:30 pa II. 16/24 09:30 Krok za krokom 10:00 Prezidentské voľby CENA JE SPRÁVNA 18:00 NOVÉ BÝVANIE 19:00 VEĽKÉ NOVINY - Mimoriadna relácia 10:05 Harry Potter a väzeň z Azkabanu TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:20 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 X FACTOR 13:35 Legenda o Zorrovi 16:20 Iron Man 19:00 TELEVÍZNE NOVI- 22:00 Profesionáli: Mamachuana 3 22:55 Bláznivá jazda AusNY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Sherlock Holmes: Hra tie- trálsko-britská komédia. MN 18 2011 L. Brentová, X. Samuel, K. ňov Akčný dobrodružný film MN 12 (USA-VB) 2011 R. Downey Marshall, K. Bishop, T. Draxl, E. Debickiová, O. Newton-Johnová Jr., J. Law, N. Rapacová, S. Fry, K. Reillyová. 23:00 Po krk v extá- a ďalší.||Stephan Elliott 01:05 Môj život v ruinách 02:55 Nevesty pre milionára 04:20 Extrémne prípady: Podnájomníci ze 01:10 Sherlock Holmes: Hra tieňov 03:10 Po krk v extáze

TV program nedeľa

16. 3. 2014

JOJKA

07:05 Ahoj,braček! 07:10 Pingu 07:25 PožiarJEDNOTKA nik Sam 07:35 Franklin 07:50 Škaredé káčatko 08:15 Garfield 08:30 Zázračný ateliér 09:00 Slovensko volí prezidenta - volebné štúdio 10:05 Čarovné miesta Zeme 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:10 Občan za dverami 13:50 Poirot: Vraždy podľa abecedy 15:35 Kosenie Jastrabej lúky 17:05 Nikto nie je dokonalý 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 Kolonáda 21:15 Princezná a Rebel 23:00 Komisárka: Kráľ podsvetia 23:50 Komisárka: Osamelý vlk 00:40 Poirot: Vraždy podľa abecedy 02:25 Princezná a Rebel

Vtip: Žena futbalového rozhodcu komentuje: -“Nechápem, prečo musíš chodiť každú nedeľu pískať na futbal! Tých pár po papuli môžeš dostať aj doma! Gottfried Benn: „Každé ústa, ktoré utíšia, sú ústa Kristove.“

hlavu hore!

SOLUTIONS FOR QUALITY AND QUANTITY

Prof. Ján Košturiak

(pokračovanie z predošlej strany) prežívame s našim deťmi, partnermi a rodičmi? A koľko času prežívame s Otcom, ktorý pozýva na cestu a uzdravuje? Koľko času sme venovali štúdiu, tvorivej práci a rozvoju seba? Koľko percent z nášho času života je pokojných, prežiarených šťastím a láskou, a koľko naplnených hnevom a zlom? Koľko času venujeme činnostiam, ktoré nás nebavia a nevidíme v nich žiaden zmysel, koľko času prežijeme len tak – bez pridanej hodnoty sebe alebo druhému človeku. Nadávame na tých hore, ktorých ani nepoznáme, na ľuďoch okolo vidíme samé chyby, hnevá nás počasie a množstvo vecí, ktoré nie sú také, aké by sme chceli. Veci sú také, aké majú byť a počasie si nosíme sami v sebe. K tej istej situácii v živote môžeme pristupovať dvoma spôsobmi – s tvrdým odmietaním a agresivitou alebo s pochopením a láskou. Závisí to iba na nás, či pridáme hodnotu svojmu životu alebo ju uberieme. Pápež František hovoril o tom, že sú dva spôsoby, ako sa pozerať na život. Prvý s dávkou tvrdosti, stavaním múrov, ktoré zabraňujú komunikácii medzi ľuďmi, až po degeneráciu nenávisťou. Druhý, ktorý stavia mosty porozumenia, a to aj po hádke, či spore, čo predpokladá úsilie o pokoru.

PSS SVIDNÍK, a. s. výrobca strojov a zariadení pre potravinársky priemysel s celosvetovou pôsobnosťou ponúka potenciálnym kandidátom možnosť realizovať sa ako: PREDAJCA PRE ZAHRANIČNÝ TRH Predpoklady - aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka - vzdelanie technického smeru - vodičský preukaz typu B

KONTROLÓR KVALITY Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie strojárskeho smeru - znalosť strojárskej výkresovej dokumentácie

SUPERVÍZOR (MAJSTER VO VÝROBE) Predpoklady - SŠ/VŠ vzdelanie strojárskeho smeru - organizačné schopnosti

KONŠTRUKTÉR Predpoklady - VŠ vzdelanie strojárskeho smeru - znalosť 3D programu INVENTOR a 2D programu AUTOCAD

Je škoda plytvať svojim životom, kaziť ho sebe aj druhým, len pre vlastnú pýchu. Nič sa nedá zobrať späť, ale zajtra začína nový deň. Dokončujem českú knižku, ktorú som pracovne nazval Vlastnou cestou a rozdelil som ju na tri časti, ktoré považujem za dôležité pre budovanie úspešnej firmy – výkonnosť (robiť dôležité veci a nerobiť veci zbytočné), výnimočnosť (neuspokojiť sa s priemerom, usilovať sa o inovácie a majstrovstvo) a vášeň (robiť veci s láskou a radosťou, objavovať v nich zmysel). Je dobré radšej sa usmiať, ako byť zamračený, radšej stavať mosty ako múry. A niekedy stačí použiť iba správne slová, aby sa svet okolo nás viacej usmieval.

Dosahujte vynikajúce výsledky spolu s nami! Upozornenie: Prihlásením sa na pozíciu uchádzač súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 5 rokov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty likvidujeme skartovaním. V prípade žiadosti o ukončenie spracúvania pred uvedeným termínom, nám to písomne oznámte.

bj-hu14-10 pss typ 96.indd 1

(jk)

Tel.: +421/54/7862 231 Fax: +421/54/7520 904

info@pss-svidnik.sk www.pss-svidnik.sk

BJ 14-10 STRANA - 13

61-0051

PSS SVIDNÍK, a.s. Sovietských hrdinov 460/114 089 01 Svidník, Slovakia

13

4. 3. 2014 9:19:43


9

ZabehnutĂĄ reĹĄtaurĂĄcia

na rovinu

s Ladislavom FanÄ?oviÄ?om AkĂş najväÄ?ĹĄiu vylomeninu ste ako dieĹĽa Ä?i Ĺžiak v ĹĄkole vyviedli? Na toto by mal odpovedaĹĽ niekto za mĹ&#x2C6;a, s odstupom Ä?asu sa aj tĂĄ najvaÄ?ĹĄia vylomenina z detskĂ˝ch Ä?ias javĂ­ inak. V mojom prĂ­pade na vylomeniny v pravom zmysle slova nebol veÄžkĂ˝ priestor, veÄža Ä?asu som trĂĄvil pri klavĂ­ri, a mal som dosĹĽ zlĂ˝ pocit uĹž len z toho, ak som nieÄ?o nenacviÄ?il tak ako som mal... VĹždy ste chceli byĹĽ tĂ˝m, Ä?Ă­m ste alebo ste túŞili po inom povolanĂ­? Asi som mal to ĹĄĹĽastie, Ĺže ma klavĂ­r pohltil uĹž ako veÄžmi malĂŠ dieĹĽa, a kĂ˝m ostatnĂ­ spoluĹžiaci behali po vonku a stvĂĄrali vylomeniny, ja som sedel doma za klavĂ­rom a to dobrovoÄžne a rĂĄd. JedinĂŠ, Ä?Ă­m som tĂşto Ä?innosĹĽ vystriedal, bolo modelovanie. CelĂŠ leto som trĂĄvil v otcovej garĂĄĹži a lepil som drevenĂŠ modely plachetnĂ­c. Dokonca som si ako dieĹĽa urobil aj zmenĹĄeninu Steinway klavĂ­ra, ale nestihol som na Ĺ&#x2C6;om dokonÄ?iĹĽ struny. MoĹžno sa k nemu na dĂ´chodku vrĂĄtim, ak ho eĹĄte myĹĄi dovtedy nezjedia. V poslednom Ä?ase som sa vĹĄak zamiloval do saxofĂłnov a inĂ˝ch starĂ˝ch dychovĂ˝ch nĂĄstrojov, ktorĂŠ sa snaŞím aj reĹĄtaurovaĹĽ. TakĹže ak by som menil povolanie, tak moĹžno opravĂĄr hudobnĂ˝ch nĂĄstrojov, to ma uĹž dlho lĂĄka. Spomeniete si na svoj prvĂ˝ job, prvĂ˝ zĂĄrobok? Nie celkom, ale urÄ?ite to bolo poÄ?as ĹĄtudentskĂ˝ch Ä?ias na konzervatĂłriu, keÄ? priĹĄla ponuka zahraĹĽ prvĂ˝ honorovanĂ˝ koncert, Ä?o je prelomovĂ˝ moment v rĂĄmci vnĂ­mania toho, Ä?omu sa od maliÄ?ka venujete a odrazu to zaÄ?Ă­na prinĂĄĹĄaĹĽ efekt po viacerĂ˝ch strĂĄnkach. Ak by ste si mohli vybraĹĽ, ktorou osobnosĹĽou (svetovou i slovenskou) by ste aspoĹ&#x2C6; na chvĂ­Äžu mohli byĹĽ, kto by to bol a preÄ?o? Bolo by zaujĂ­mavĂŠ sa prevteliĹĽ do klaviristu a entertainera Thomasa â&#x20AC;&#x17E;Fatsâ&#x20AC;&#x153; Wallera na niektorom z jeho turnĂŠ. ZaĹžiĹĽ dobu 30. rokov min. storoÄ?ia v jednej z najlepĹĄĂ­ch jazzovĂ˝ch kapiel na vlastnej koĹži a so vĹĄetkĂ˝m, Ä?o k tomu patrilo, by bolo naozaj veÄžmi zaujĂ­mavĂŠ. Ako najradĹĄej oddychujete? MĂ´j najväÄ?ĹĄĂ­ relax je behanie. Denne behĂĄm asi 15 km, takĹže to zaberĂĄ aj dosĹĽ veÄža Ä?asu. VzhÄžadom na to, Ĺže som celĂ˝ deĹ&#x2C6; zahltenĂ˝ hudbou, tak u nĂĄs doma je vĹždy ticho. Mne beŞí neustĂĄle toÄžko hudby v hlave, Ĺže poÄ?ĂşvaĹĽ ju ako relax skutoÄ?ne nemusĂ­m. VeÄžmi radi si s manĹželkou pozrieme kvalitnĂ˝ eurĂłpsky ďŹ lm, ale najradĹĄej zo vĹĄetkĂŠho mĂĄme nedeÄžnĂŠ poobedia (pokraÄ?ovanie na Ä?alĹĄej strane)

Firma KAPAKOV s.r.o.

hÄžadĂĄ pracovnĂ­kov na voÄžnĂŠ pracovnĂŠ pozĂ­cie :

v Bardejove prĂ­jme

KUCHĂ RA KUCHĂ RKU

0910 995 236 0903 026 514 AGENTĂ&#x161;RA TIMEA

0904 981 591 - 0903 279 598

POLITIKA

PREZIDENTSKĂ&#x2030; VOÄ˝BY 2014

www.agentura-timea.sk ÄĄDĂžHYVNi%DUGHMRY

3UiFDYNUiVQRPSURVWUHGtQDMXKX$QJOLFND

BJ14-10 NYKSOĂžDĂŁQtNĂžND TYP 5.indd 1

- frĂŠzar, , sĂşstruĹžnĂ­k, brĂşsiÄ? CNC frĂŠzar, CNC sĂşstruĹžnĂ­k - nĂĄstrojĂĄr, zĂĄmoÄ?nĂ­k,

4. 3. 2014 9:16:58

FK\ĂĽQi NXFKiU YĂŞSRPRFYNXFK\QL 9UiWHQLHGDQt]8.DĂ&#x2039;UVND

 

novĂŠ ponuky, pracujte ihneÄ?

PRĂ?JEME

STOLĂ RA - BJ prĂĄca s masĂ­vom prax vĂ­tanĂĄ

0905 230 840

Ä˝udia dnes majĂş pocit, akoby boli politici Ăşplne odtrhnutĂ­ od reality, ako to chcete zmeniĹĽ? Samozrejme, Ĺže Äžudia majĂş takĂ˝to pocit, keÄ? politika vo svojom regiĂłne stretnĂş len v Ä?ase pred voÄžbami. Opäż poviem to, k Ä?omu som sa verejne zaviazal - kancelĂĄrie prezidenta v regiĂłnoch nie sĂş na to, aby sa vykurovali. Ä&#x152;asĹĽ prezidentskej administratĂ­vy presuniem do banskobystrickej a koĹĄickej kancelĂĄrie. TýŞdeĹ&#x2C6; v kaĹždom mesiaci budem ĂşradovaĹĽ prĂĄve odtiaÄžto. AkĂ˝ konkrĂŠtny úŞitok prinesiete ÄžuÄ?om, ak budete prezidentom prĂĄve Vy?

Dnes mĂĄme v Ăşradoch ÄžudĂ­, ktorĂ­ nĂĄs oficiĂĄlne reprezentujĂş - chodia v naĹĄom mene do zahraniÄ?ia, na recepcie, pozeraĹĽ sa na olympiĂĄdu, no okrem vlastnĂ˝ch zĂĄĹžitkov niÄ? hmatateÄžnĂŠ naspäż domov nenosia. Potrebujeme prezidenta, ktorĂ˝ bude naozaj prinĂĄĹĄaĹĽ zo zahraniÄ?ia úŞitok naĹĄim obÄ?anom. TĂşto cestu vidĂ­m v programe aktĂ­vnej ekonomickej diplomacie - v otvĂĄranĂ­ dverĂ­ naĹĄim podnikateÄžom na zahraniÄ?nĂ˝ch trhoch tak, aby to prinĂĄĹĄalo prĂĄcu pre ÄžudĂ­ tu doma. Svoju skĂşsenosĹĽ zo zahraniÄ?ia venujem prĂĄve tomuto Ăşsiliu.

PrĂ­jmeme

FITNESS trÊnera. Životopis s fotkou mailom:

info@excaliburďŹ tness.sk

RADOSLAV PROCHĂ ZKA

SĂşdruh istota chce funkciu Tr i a r g u m e n t y svedÄ?iace o tom, Ĺže Robert Fico oklamal vĹĄetkĂ˝ch obÄ?anov Slovenska: DĂ´stojnĂŠ dĂ´chodky? SĂş v nedohÄžadne. Ak by tĂĄto â&#x20AC;&#x17E;istotaâ&#x20AC;&#x153; oklamanĂ˝ch a  zneuĹžitĂ˝ch dĂ´chodcov mala byĹĽ odmenenĂĄ, mala by to byĹĽ inĂĄ budova ako palĂĄc. EurĂłpske platy? Ani nĂĄhodou. Ani tĂĄto â&#x20AC;&#x17E;istotaâ&#x20AC;&#x153; sa k pracujĂşcim obÄ?anom Slovenska nedostala, leda tak k smerĂĄckym mecenĂĄĹĄom. Zamestnanie? Ä&#x152;Ă­m Ä?alej, tĂ˝m menej moĹž-

KATARĂ?NA PROCHĂ ZKOVĂ

SPOLU. PRE ĽUD�. ZA SLOVENSKO.

33-0021

4

PouÄ?me sa z Ukrajiny Politika ako umenie moĹžnĂŠho kompromisu na Ukrajine Ăşplne zlyhala. KaĹždĂ˝ priloĹžil do ohĹ&#x2C6;a svoje polienko a teraz tu mĂĄme poĹžiar. Prezident JanukovyÄ? so svojĂ­m okĂĄzalĂ˝m bohatstvom kaĹĄÄžal na miliĂłny ÄžudĂ­, ktorĂ­ treli biedu. OpozĂ­cia sa len haĹĄterila a premĂĄrnila kopu prĂ­leĹžitostĂ­ urobiĹĽ z  Ukrajiny ĹĄtĂĄt, v ktorom by sa nemali dobre len bohĂĄÄ?i a mafiĂĄni. Ekonomicky zbedaÄ?enĂĄ a  politicky hlboko rozdelenĂĄ spoloÄ?nosĹĽ bola Äžahkou korisĹĽou pre

nostĂ­ pracovaĹĽ. Samozrejme, okrem rodinnĂ˝ch prĂ­sluĹĄnĂ­kov vlĂĄdnej strany. Napriek tomu ten, Ä?o to mĂĄ celĂŠ na rovĂĄĹĄi, sa nehanbĂ­ pĂ˝taĹĽ si od ÄžudĂ­ funkciu. TĂş najvyĹĄĹĄiu. SĂşdruh Istota si postavil kampaĹ&#x2C6; na â&#x20AC;&#x17E;oÄ?iste sĂşdnictvaâ&#x20AC;&#x153;, teda najmenej funkÄ?nej oblasti na Slovensku, ktorĂş prĂĄve on poÄ?as svojich dvoch vlĂĄd priviedol do sĂşÄ?asnĂŠho marazmu. Je to to istĂŠ, ako keby vĂĄm sused ukradol z poÄža celĂş Ăşrodu a potom sa vĂĄm ponĂşkol, Ĺže vĂĄm pomĂ´Ĺže nasadiĹĽ zemiaky. A takto by sa vĂĄm pritom zalieÄ?al: â&#x20AC;&#x17E;PripravenĂ˝ pre Slovensko, pripravenĂ˝ pre ÄžudĂ­!â&#x20AC;&#x153; No nehnali by ste takĂŠhoto suseda vidlami?

Rusko. KeÄ? pĂ­ĹĄem tieto riadky, nie je jasnĂŠ, Ä?i sa Moskva uspokojĂ­ s Krymom, alebo sa ruskĂŠ vojskĂĄ pohnĂş Ä?alej a  z  Ukrajiny budĂş nakoniec dva ĹĄtĂĄty. Oba chudobnĂŠ. Cez tĂşto neprehÄžadnĂş zmes udalostĂ­ k nĂĄm vĹĄak presvitĂĄ niekoÄžko pouÄ?enĂ­: Po prvĂŠ, Ĺžiadna menĹĄina by nemala byĹĽ na Slovensku utlĂĄÄ?anĂĄ. Po druhĂŠ, mali by sme maĹĽ aj inĂŠ dopravnĂŠ cesty pre ropu a plyn ako tie, Ä?o vedĂş cez Ukrajinu. Po tretie, Ĺžiaden politik by u nĂĄs nemal maĹĽ zaruÄ?enĂş beztrestnosĹĽ, akoĹže ju zaruÄ?enĂş mĂĄ. Po ĹĄtvrtĂŠ, mali by sme pokraÄ?ovaĹĽ v reformĂĄch. Na Slovensku i v celej EurĂłpskej Ăşnii. AvĹĄak najdĂ´leĹžitejĹĄie je za kaĹždĂş cenu vyhnúż sa vojne. Richard SulĂ­k Predseda strany SaS

Ľubomír Galko exminister obrany, podpredseda SaS

www.eurovolby2014.sk

BJ 14-10 STRANA - 14

VĹĄetci za Brusel, my za vĂĄs!

03-0020

3

5

spĂ´sobiĹĽ postihnutie dieĹĽatka (deformĂĄcia konÄ?atĂ­n, oÄ?Ă­, nevyvinutie mozgu). LieÄ?ba u dospelĂ˝ch i detĂ­ spoÄ?Ă­va v izolĂĄcii chorĂ˝ch, kÄžudovĂ˝ reĹžim, podĂĄvanie liekov proti horĂşÄ?ke, tekutiny, lieky proti svrbeniu â&#x20AC;&#x201C; antihistamĂ­nikĂĄ, lokĂĄlne na vyrĂĄĹžky jemnĂŠ dezinďŹ cienciĂĄ. Sprchovanie je samozrejme dovolenĂŠ, ale len krĂĄtko, nie prĂ­liĹĄ horĂşcou vodou, bez mydla, uterĂĄkom nedrhnúż, ale len â&#x20AC;&#x17E;potÄžapkaĹĽâ&#x20AC;&#x153;. ChrĂĄniĹĽ pred ovÄ?Ă­mi kiahĹ&#x2C6;ami sa dĂĄ jedine oÄ?kovanĂ­m, ktorĂŠ je u nĂĄs dobrovoÄžnĂŠ. MUDr. Michaela

85-0131

9

kiahne spĂ´sobuje herpetickĂ˝ vĂ­rus ( ktorĂ˝ je zodpovednĂ˝ i za pĂĄsovĂ˝ opar, Ä?i klasickĂ˝ herpes), ĹĄĂ­ri sa vzduĹĄnou cestou alebo kontaktom s vyrĂĄĹžkami. ChorĂ­ sĂş infekÄ?nĂ­ dva dni pred vĂ˝sevom vyrĂĄĹžok a 4 â&#x20AC;&#x201C; 5 dnĂ­ po vĂ˝seve poslednĂ˝ch. Pre ĹĄtanI keÄ? sĂş ovÄ?ie kiahne â&#x20AC;&#x17E;typic- dardnĂ˝ priebeh sĂş typickĂŠ (okrem vyrĂĄĹžok) vysokĂŠ teploty do 39°C, sĂşstruĹžnĂ­k, celkovĂĄ Ăşnava a malĂĄtnosĹĽ. kĂ˝mâ&#x20AC;&#x153; ochorenĂ­m detĂ­, tĂ­, ktorĂ­- frĂŠzar, brĂşsiÄ? KomplikĂĄcie mĂ´Ĺžu nastaĹĽ u ÄžudĂ­ s oslabenĂ˝m imunitnĂ˝m ich neprekonali v detstve, sa- nĂĄstrojĂĄr, zĂĄmoÄ?nĂ­k systĂŠmom, nakaziĹĽ mĂ´Ĺžu. Po prekonanĂ­Tel.Ä?.: 0904 981vĂ­rus 591 ovÄ?Ă­ch kiahnĂ­ mĂ´Ĺže spĂ´sobiĹĽ zĂĄpal mozgu, peÄ?ene, postihnutie svalov, sekundĂĄrnu koĹžnĂş infekciu. ochorenia vznikĂĄ doĹživotnĂĄ pĞúc, 0903 279 598 imunita. OpakovanĂĄ nĂĄkaza ObzvlĂĄĹĄĹĽ nebezpeÄ?nĂ˝ je pre tehotnĂŠ Ĺženy, najmä v 13. â&#x20AC;&#x201C; 20. je veÄžmi vĂ˝nimoÄ?nĂĄ. OvÄ?ie týŞdni, keÄ? dochĂĄdza k prenosu vĂ­rusu cez placentu a mĂ´Ĺže

OvÄ?ie kiahne v dospelosti

85-0163

5 7 1 2 3 7 6

lekĂĄr radĂ­

61-0097

4

9 3 1 2

85-0161

4 7 7 1

61-0140

5

1

03-0013

3


odborník radí

Mgr. Matúš Albert, fyzioterapeut

Chrípka Minulý pondelok ma po dlhej dobe skolila chrípka. Uložila ma na 3 dni do postele. Je to veľa alebo málo? Tri dni sú však na vyliečenie chrípky príliš krátky čas. Tri dni trvala iba horúčka. Slabý som bol ešte ďalšie štyri dni. Počas týchto štyroch dní som

sa doliečoval. Svoj organizmus som teda šetril tak, aby sa z choroby zotavil čo najskôr. Dajme si ruku na srdce, koľkí z nás si „doprajú oddych“ a poctivo chrípku vyležia v posteli?! Veď je také jednoduché poslúchnuť reklamu (prípadne šéfa) a nechať sa presvedčiť, že na chrípku nám pomôžu tabletky. Bohužiaľ, nepomôžu! Tabletka Vás môže zbaviť iba príznakov choroby. Vaša vôľa následne potlačí ďalšie príznaky a Vy budete pre seba a aj pre Vaše okolie vyzerať, akoby ste boli zdraví. To je však krutý omyl. Dosiahnete totiž to, že vystavíte riziku ochorenia aj Vaše okolie, ktoré následne nakazí chorobou ďalších ľudí. Vy sami sa vystavuje-

te zvýšenému riziku vzniku tzv. superinfekcie, teda vzniku inej choroby, ktorá však môže mať oveľa horšie následky ako pôvodné vírusové ochorenie. Častou komplikáciou chrípky je totiž rozvoj ochorenia srdca. V krajnom prípade sa z Vás behom týždňa môže stať pacient čakajúci na transplantáciu. Spomeňte si na tieto riadky, keď budete mať najbližšie horúčku okolo 38°C. Skúste si uvedomiť, že nič nie je dôležitejšie ako Vaše zdravie. Krátkodobá absencia v práci Vás pripraví o časť príjmu. Dlhodobé ochorenie Vás odsúdi na to, že sa sami stanete závislí na okolí a pomoci druhých ľudí. Mgr. Matúš Albert absolvent Fakulty verejného zdravotníctva

Vtip: Policajt hovorí vodičovi: „Ukážte mi vodičský preukaz“! Vodič mu na to hovorí:“ Pán policajt,vy ste ale zábudlivý, veď včera ste mi ho zobral.“ Ralph Waldo Emerson: „Priateľ - niekto, pred kým môžeme myslieť nahlas.“

P. Hrušovský: „Nesklamem vás!“

Odmietame často tradičné veci aj v politike, chceme niečo nové. Súhlasíte? Áno, ale zatiaľ to nové v politike neprinieslo veľa

s Ladislavom Fančovičom

dobrého. Marketing je dôležitá vec, vo verejnom živote však môže byť cestou späť. Zvolíme si nových politikov, strany, preto, lebo mali výborný marketing vo voľbách. Veľa pekných bilboardov, pekné heslá plné sľubov. A zrazu zistíme, že to bolo pozlátko, faloš a klam. Odídu zo strany, za ktorú kandidovali, odídu z vlády, ktorú tvorili. Sklamanie a dezilúzia ľudí je potom na mieste. Toto všetko zhoršuje aj skutočnosť, že v politike, v samospráve chýbajú prirodzené autority a vzory. Často ich nahrádzajú len narýchlo vymodelovaní kandidáti, ktorých tam niekto chce presadiť, alebo sami sú presvedčení o svojej dokonalosti. Preto odmietam takéto experimenty vo verejnom živote, lebo sú pre Slovensko nebezpečné. Aj tu treba overené riešenia, reálne sľuby a najmä reálne skutky. Prezidentská kampaň na Slovensku vrcholí. Vieme, že doteraz vás zo zahraničia podporila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Veľmi som rád tejto podpore, osobne sa s ňou poznám. Podporili ma aj ďalší konzervatívni priatelia zo zahraničia. Tieto kontakty sú pre prezidenta nenahraditeľné a majú veľký význam pri otváraní nových možností pre slovenské podniky a podnikateľov v zahraničí. Takisto otvárajú dvere pre prílev zahraničných investícii, čo pomáha zamestnanosti na Slovensku.

A na záver prosím Vás povedzte jednou vetou, prečo by Vás mali ľudia voliť? Lebo ich nesklamem, ponúkam svoj životný príbeh založený na skutkoch, nie nenaplnených sľuboch.

92-0038

Ale svet ide dopredu, žijeme v ére počítačov a virtuálneho sveta. Či sa vám to páči alebo nie. Súhlasím, ale ak máme v sebe hodnotový systém pevne zakotvený, nemáme problém ani v on-line svete. Ani tá najlepšia reklama nám nezoberie presvedčenie, že otec a mama, manželka, deti, sú pre nás najdôležitejší ľudia, že je správne, ak dokážeme vnímať aj chorého priateľa či nezamestnanú matku, ktorá sama vychováva deti. Chýba nám spolupatričnosť, strácame vzájomnú úctu.

na rovinu

NEDOVOLÍM ĎALŠIE

ZADLŽOVANIE NAŠICH

RODÍN!

Viem, ako na to. Ponúkam konkrétne riešenia. Viac sa dozviete na mojom facebooku, alebo priamo na mojej webovej stránke.

ww w.janc arnogursky.sk

JÁN ČARNOGURSKÝ OBČ IAN SKY KAN DID ÁT

BJ 14-07 STRANA - 15

(pokračovanie z predošlej strany) s detektívom Herculesom Poirotom. Tú dobu mám neskutočne rád pre jej pokoj, nonšalantnosť, módu, štýl a v neposlednom rade hudbu. A ten seriál je urobený naozaj krásne. S dobrým čajíkom alebo pohárikom sherry je to jeden z mála pokojných momentov v mojom živote. Chceli ste byť niekedy ženou? Nad týmto so sa nikdy nezamyslel, ale asi nie. Keď sme pri ženách, spomínate si na svoju prvú lásku? Samozrejme, to sú zážitky, ktoré sa zakódujú do hlavy na celý život. Pre umelca zvlášť sú tieto momenty inšpiratívne a ovplyvňujú všetko, čo robí, niekedy rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia smer jeho cesty. Dokázali by ste odpustiť neveru? Hypotetické otázky tohto typu vôbec neriešim, pretože keď sa človek v podobných situáciách naozaj ocitne, nech si ich predstavoval akokoľvek, budú vždy úplne iné a on môže reagovať absolútne inak, než si kedy myslel. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Snažím sa byť k ľuďom fér a otvorený. Potom klamať nie je potrebné. V detstve alebo puberte som určite pár prešľapov tohto typu urobil, ale nikdy nie úmyselne. Ale od toho tu sme, aby sme sa zo svojich chýb poučili a už ich nerobili. Keď človek klame, znamená to, že urobil niečo, čím by druhému ublížil, keby o tom vedel. Tak keď vie, že mu to ublíži, nech to nerobí a je to. Trošku sa asi treba empaticky zamyslieť nad dôsledkami konania skôr než niečo vyparatíme. Byť trošku zodpovedný aj v širšom kontexte, nie len egoisticky – ale to je asi aj otázka priorít. Alebo ak máme pri sebe niekoho, komu ubližuje to, čo nám robí dobre, tak nad tým je asi tiež dobre sa zamyslieť, či by nebolo lepšie mať pri sebe niekoho, komu klamať jednoducho nebude treba. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív LF

92-0033

Ste známy ako človek, ktorý nemení svoje postoje a dokáže ich opakovať aj vo chvíli, keď to nie je veľmi populárne. Je pravdou, že žijeme v čase, kedy sa tradičné hodnoty neraz stávajú terčom kritiky okolia. Sme veľmi uponáhľaní, veľa tohto chceme stihnúť a ešte viac toho chceme vlastniť. Prestávame sa rozprávať, veľa telefonujeme a sedíme za počítačmi. Ja som známy tým, že som konzervatívny človek a nehanbím sa za to. Pre mňa je fungujúca rodina základ pre osobné šťastie ale aj pre slušné Slovensko.

15


  

Redakcia: Hurbanova 17, Bardejov tel/fax: 054 / 488 53 45 e-mail: bardejovsko@regionpress.sk Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄ&#x152;O: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Mgr. Radoslav Gloznek

Inzercia: Jaroslav Geci 0905 719 137 Bc. Daniela UdiÄ?ovĂĄ 0907 727 206

dov od Zateplenie bu

Komplet

24 â&#x201A;Ź/m2

a) DistribĂşcia: (28.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem) rapety zdarm (vonkajĹĄie pa hode do MestĂĄ-obce (kaĹždĂ˝ týŞdeĹ&#x2C6;): Bardejov, po ia ĂĄc iz raz - real SvidnĂ­k, Stropkov, Giraltovce, Raslavice, Objednajte te BardejovskĂĄ, NovĂĄ Ves, DlhĂĄ LĂşka, Zborov, KÄžuĹĄov, Richvald, Kobyly, BartoĹĄovce, Janovce, TroÄ?any, Malcov, Tarnov, Rokytov, Smilno, Mokroluh, Kurima, Lascov, MarhaĹ&#x2C6;, KomĂĄrov, BartoĹĄovce, Hrabovec, Gaboltov, SverĹžov, bj-sl14- 10 iron company madux zateplenie typ 06.indd 1 4. 3. 2014 HertnĂ­k, Duplin, Lukov, Livov, LivovskĂĄ Huta, KraÄ?unovce, Dubinne, Poliakovce, DubovĂĄ, CigÄža, AndrejovĂĄ, Ĺ ariĹĄskĂŠ Ä&#x152;ierne, KruĹĄinec a ChotÄ?a, HaĹžlĂ­n, Porubka, Nemcovce, KuÄ?Ă­n, Harhaj, Hankovce, PoĹĄtĂĄrka, NiĹžnĂĄ Polianka, Hutka, KruŞĞov, Gerlachov, LĂşÄ?ka, Výť. MiroĹĄov-Osada.MihaÄžov, Jedlinka, Snakov, HrabskĂŠ, Lenartov, ZlatĂŠ, Brezov, StuÄžany, Tisinec, VaniĹĄkovce, Koprivnica, MikulĂĄĹĄovĂĄ, Ĺ iba, FriÄ?kovce, OsĂ­kov, VyĹĄnĂĄ a NiĹžnĂĄ VĂ´Äža, LopĂşchov, Kochanovce, Lukavica, Petrova, FriÄ?ka, Kurov, Cernina, Becherov, Kurimka, CigeÄžka, Stebnik,

2

0948 474 77

MADUX s.r.o.

www.madux.sk

Do 15.03.2014 vyuĹžite ZIMNĂ&#x2030; AKCIE a nakĂşpte OKNĂ za EXTRA NĂ?ZKE CENY s montĂĄĹžou v JARI !!! 210x150

0 4,9

10:23:57

Tel.: 0918 190 995 VýhodnÊ ceny - cena moŞnå dohodou

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

120x150

â&#x201A;Ź

15

â&#x201A;Ź ,90

64

AKCIA na PROFIL: - 80mm hrĂşbka za cenu 70mm - SivĂŠ tesnenie ZDARMA ! do 15.03.2014

180x150

0 4,9

150x150

â&#x201A;Ź

90x230 90x150

â&#x201A;Ź ,90

11

,90

99

84

â&#x201A;Ź

+ ,90

49

â&#x201A;Ź

Ceny platia pri objednanĂ­ montĂĄĹže.

AKCIA na SKLO: - 30% ZĽAVA na trojsklo - Teplý råmik ZDARMA ! do 15.03.2014

AKCIA na DOPLNKY: - VonkajĹĄie parapety za 1 â&#x201A;Ź - Siete proti hmyzu za 1 â&#x201A;Ź do 15.03.2014

AKCIA na SLUĹ˝BY: - Dovoz novĂ˝ch a odvoz starĂ˝ch okien za 1 â&#x201A;Ź - demontĂĄĹž starĂ˝ch do okien a montĂĄĹž 15.03 doplnkov za 1 â&#x201A;Ź 2014

PonĂşkame 6 komorovĂ˝ profil stavebnej hÄşbky 80mm za cenu 5 komorovĂŠho profilu 70mm

DARÄ&#x152;EK + EXTRA ZÄ˝AVA PRE KAĹ˝DĂ&#x2030;HO ZĂ KAZNĂ?KA M A D U X odkĂşpi NAD 500 â&#x201A;Ź - UDRĹ˝IAVACIA SADA NA OKNĂ + 50â&#x201A;Ź extra zÄžava NAD 1000 â&#x201A;Ź - MOBILNĂ? TELEFĂ&#x201C;N + 100â&#x201A;Ź extra zÄžava NAD 3000 â&#x201A;Ź - DVD PREHRĂ VAÄ&#x152; + 300â&#x201A;Ź extra zÄžava NAD 5000 â&#x201A;Ź - DIGITĂ LNY FOTOAPARĂ T + 500â&#x201A;Ź extra zÄžava

Ĺ Ă­rka: 80 mm + 3-sklo = 20% Ăşspora nĂĄkladov na vykurovanie

Vysokå tepelnå a zvukovå izolåcia. VeĞkÊ komory s oceĞovou výstuŞou = výbornÊ statickÊ vlastnosti

VaĹĄe starĂŠ oknĂĄ

10,- â&#x201A;Ź za KUS

pri podpise zmluvy

Ĺ Ă­rka: 93 mm najĹĄirĹĄĂ­ 7 komorovĂ˝ systĂŠm na trhu, 3 dorazovĂŠ tesnenia

Len MADUX VĂĄm dĂĄ cenu, akĂş nikde inde nedostanete!

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

0 9,9

Rozmery pri oknåch sú rozmery stavebných otvorov. Ceny sú s DPH.

RekonĹĄtrukcie interiĂŠr a exteriĂŠr, obklady - dlaĹžby

240x150

â&#x201A;Ź

12

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. Ä&#x17D;akujeme

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 83.229 Bratislavsko VĂ˝chod 86.771 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹ&#x2C6;ansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

- PLASTOVĂ&#x2030; OKNĂ A DVERE - GARĂ Ĺ˝OVĂ&#x2030; BRĂ NY - ZASKLIEVANIE BALKĂ&#x201C;NOV

RĂ?CHLO - LACNO - KVALITNE

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

klientom. Ak vĂĄm nĂĄĹĄ obchodnĂ­k vysvetÄžuje dĂ´vody, preÄ?o je raz urÄ?itĂĄ zÄžava maximĂĄlna a nie je moĹžnĂŠ vytvĂĄraĹĽ jej modiďŹ kĂĄcie, tak je to preto, Ĺže sa vĂĄm snaŞí ako odbornĂ­k vo svojom odbore vysvetliĹĽ podmienky udeÄžovania zliav. Alebo keÄ? sa vĂĄm snaŞí vysvetliĹĽ, Ĺže je lepĹĄie inzerovaĹĽ minimĂĄlne 5x po sebe nerobĂ­ to preto, Ĺže chce iba zarobiĹĽ. V prvom rade chce, aby sa vĂĄm investovanĂŠ peniaze do reklamy vrĂĄtili a jemu sa vrĂĄtil späż spokojnĂ˝ zĂĄkaznĂ­k. PrĂ­padne, ak vĂĄm nĂĄĹĄ graďŹ k povie, Ĺže pouĹžitie 6 druhov farieb, 5 obrĂĄzkov a 5 druhov fontov v inzerĂĄte o veÄžkosti vizitky nebude vhodnĂŠ rieĹĄenie na vytvorenie pĂştavĂŠho a adresnĂŠho inzerĂĄtu asi by ste mu mali tieĹž dĂ´verovaĹĽ. P.S.: Ak mĂĄte postreh, otĂĄzku, pĂ­ĹĄte na: radoradi@regionpress.sk

STAÄ&#x152;Ă?, KEÄ&#x17D; ZAVOLĂ TE, MY PRĂ?DEME K VĂ M !!!

ZDARMA:

LEN U NĂ S:

- NAVYĹ E ZÄ˝AVA 5% pri platbe VOPRED !!! - TYPIZOVANĂ&#x2030; OKNĂ IHNEÄ&#x17D; K ODBERU !!! - NAKUPUJTE ZA VĂ?ROBNĂ&#x2030; CENY !!!

OknĂĄ do 7 dnĂ­ BARDEJOV SlovenskĂĄ 5/Ä?.d.717,7.posch./ tel.fax: 054/4706972 mobil: 0911 915 333 e-mail: maduxbj@madux.sk PREĹ OV HlavnĂĄ 10, 0904 572 539 maduxpo@madux.sk, NITRA Ĺ tefĂĄnikova 59/A, 0948 080 997, e-mail: maduxnr@madux.sk, KOĹ ICE MlynskĂĄ 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, BRATISLAVA ObchodnĂĄ ulica Ä?.19, 0948 340 118, 0948 340 119, e-mail: maduxba@madux.sk., TRNAVA HlavnĂĄ 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk,, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POĹ TE), tel. 0907 341 507, HanuĹĄovce nad TopÄžou, KomenskĂŠho 30 tel: 0903789569 , MICHALOVCE NĂĄmestie OsloboditeÄžov 39 (pod Elanom), 0902 085 260. maduxmi@madux.sk ,

PREZIDENTSKĂ&#x2030; VOÄłBY 2014

RADOSLAV PROCHĂ ZKA

KATARĂ?NA PROCHĂ ZKOVĂ

www.silnyprezident.sk SPOLU. PRE ÄłUDĂ?. ZA SLOVENSKO.

bj 14-09 STRANA - 16

Prochazka_inz.Regiopress_189x125.indd 1

25.2.2014 14:19

03-0018

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

PodÄža neho som bol iba neochotnĂ˝ mu pomĂ´cĹĽ a vyrieĹĄiĹĽ jeho problĂŠm. Na tomto prĂ­behu by som rĂĄd poukĂĄzal na nieÄ?o, Ä?o sa v poslednej dobe vytratilo z naĹĄich Ĺživotov a Ä?o niekedy v biznise prirodzene fungovalo. Je nĂ­m fenomĂŠn profesionalizĂĄcie a dĂ´very v ÄžudĂ­, ktorĂ­ si robia svoju prĂĄcu. Nie nadarmo sa hovorĂ­, najprv dĂ´veruj a aĹž potom preveruj. Dnes je to naopak. Sme odbornĂ­kmi na vĹĄetko a skĂ´r ako dĂ´verujeme do vĹĄetkĂŠho len mudrujeme. Toto je sprievodnĂ˝ jav dneĹĄnej preinformovanej spoloÄ?nosti. Je dobrĂŠ byĹĽ informovanĂ˝, ale nesmieme hÄžadaĹĽ skratky pri spracovanĂ­ informĂĄcii a vedieĹĽ si priznaĹĽ, Ĺže naĹĄa informovanosĹĽ mĂĄ aj svoje hranice. PreÄ?o to pĂ­ĹĄem? Lebo chcem pomĂ´cĹĽ naĹĄim obchodnĂ­kom a poradiĹĽ

61-0133

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO  

Raz ma v piatok pred zĂĄvereÄ?nou prepadol zĂĄkaznĂ­k, ktorĂ˝ si chcel podaĹĽ riadkovĂ˝ inzerĂĄt s poĹžiadavkou, aby bol uverejnenĂ˝ v raĹ&#x2C6;ajĹĄĂ­ch novinĂĄch. Darmo som mu vysvetÄžoval, Ĺže noviny sĂş vytlaÄ?enĂŠ a prĂĄve v tejto chvĂ­li sa pripravuje ich distribĂşcia. MĂĄrne. OdchĂĄdzal nahnevanĂ˝ s tĂ˝m, Ĺže ho nemĂĄm pouÄ?ovaĹĽ Ä?o sa dĂĄ a nedĂĄ, lebo on vĹĄetko vie najlepĹĄie.

61-0050

 

PIESTANSKO  

Rado radĂ­

61-0119

  

61-0050

  

Bj14 10 bardejovsko web  

Bj14 10 bardejovsko web

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you