Page 10

4 3 2

5

6 1 1

4

stalo sa

9

5 9

6 8

4

TV program nedeÄža

3

17. 8. 2014

05:10 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 Lovci drakov 07:10 Tom a Jerry 07:20 Len si tak kopnúż 09:00 ZĂĄloĹžnĂ˝ plĂĄn 11:00 ExtrĂŠmne premeny: DruhĂĄ ĹĄanca na Ĺživot 12:45 Jack Hunter: Kliatba Achnatonovej hrobky 14:50 BezoÄ?ivĂ­ tĂ­nedĹžeri 16:50 Ona je on! 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:15 POÄŒASIE 20:30 Captain America: PrvĂ˝ Avenger (HD) 23:00 Elektra 00:45 Captain America: PrvĂ˝ Avenger (HD) 02:35 Elektra 04:00 LAPD: Oddelenie vrĂĄĹžd 3/13 MARKĂ?ZA

5

2 3 6 9 8

07:25 Pingu 07:30 Franklin a priatelia 07:40 JEDNOTKA MĂĄĹĄa a medveÄ? 07:50 PoĹžiarnik Sam: OhnivĂŠ koleso 08:00 Hrdinovia mĂ˝tov a legiend 08:20 TrpaslĂ­ci 08:40 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 09:05 Ĺ iel tovariĹĄ svetom: MalĂŠ Ä?iĹžmy 09:35 60 zabijakov divoÄ?iny 10:15 ÄŒarovnĂŠ miesta Zeme 11:05 Slovensko v obrazoch 11:30 Svet v obrazoch 11:55 Clarissino tajomstvo 13:30 Poirot: Dom na myse 14:25 Poirot: DetektĂ­v Poirot: KrĂ­ĹžovĂ˝ krĂĄÄž 15:15 Ĺ˝ivot na Ăşteku 16:40 Nikto nie je dokonalĂ˝ 17:45 HurĂĄ do zĂĄhrady 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:20 Danielle SteelovĂĄ: Klenoty 00:20 Elisa z Rivombrosy 02:00 Danielle SteelovĂĄ: Klenoty

05:25 KRIMI 06:00 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 06:40 U nĂĄs na farme 08:25 RozprĂĄvkovĂĄ jazda 09:20 Ĺ ĂŠf v utajenĂ­ III. 7 10:20 VARĂ? VĂ M TO 11:10 CENA JE SPRĂ VNA 11:50 Kosti IX. 2,3 13:45 KrĂĄÄžovnĂĄ XXL 15:45 DraÄ?ie vojny 18:00 NOVÉ BĂ?VANIE 19:00 KRIMI 19:30 VEÄ˝KÉ NOVINY TV JOJ 20:15 Ĺ PORT 20:25 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:30 DivĂŠ svine AmerickĂĄ komĂŠdia MN 12 2007 T. Allen, J. Travolta, M. Lawrence, W. H. Macy, R. Liotta, S. Tobolowsky, J. HennessyovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. 22:20 Prci, prci, prciÄ?ky: NahĂĄ mĂ­Äža AmerickĂĄ komĂŠdia. MN 18 2006 00:35 DraÄ?ie vojny 02:35 Prci, prci, prciÄ?ky: NahĂĄ mĂ­Äža 04:10 NOVÉ BĂ?VANIE JOJKA

ZEMNÉ PRà CE

na Slovensku

0904 584 298 0903 535 471

Z 3 eur na 3,60 eura

Ombudsmanka Jana DubovcovĂĄ nedĂĄvno upozornila na nedostatoÄ?nĂş dĂĄvku ĹĄtĂĄtu na stravu chovancov Ăşstavov - deti sĂş hladnĂŠ. V utorok sa priĹĄiel presvedÄ?iĹĽ aj sĂĄm pĂĄn prezident Kiska do jedĂĄlne ReedukaÄ?nĂŠho Ăşstavu v Hlohovci. Obedoval so ĹĄtyrmi jeho klientmi, ombudsmankou Janou Dubovcovou a  riaditeÄžom zariadenia Viktorom Vicenom. Prezident povedal, Ĺže je rĂĄd, Ĺže minister ĹĄkolstva v pondelok reagoval na problĂŠm a rozhodol sa zvýťiĹĽ dennĂş stravovaciu dĂĄvku z 3 eur na 3,60 eura. Vyjadril Ăşctu k prĂĄci Jany Dubovcovej. DubovcovĂĄ uviedla, Ĺže i naÄ?alej bude sledovaĹĽ situĂĄciu v tejto oblasti.

    

POKLà DKA Zà MKOVEJ DLAŽBY CHODN�KY -TERASY - DVORY

PLOTOV� PROGRAM SVAHOVÉ OPORNÉ SYSTÉMY

0904 584 298 - 0903 535 471

61-0268

1

4 9 5 3

NekoneÄ?nĂ˝ prĂ­beh

Na Ĺ pecializovanom trestnom sĂşde (Ĺ TS) v Pezinku pokraÄ?ovalo v pondelok pojednĂĄvanie v kauze skrachovanĂ˝ch nebankovĂ˝ch subjektov Horizont Slovakia a BMG Invest. K zĂĄvereÄ?nĂ˝m reÄ?iam a vyneseniu rozsudku sa chcĂş dostaĹĽ plĂĄnovanĂ˝m ďŹ nĂĄlnym pojednĂĄvanĂ­m 18. a  19. novembra. PripomeĹˆme si, Ĺže poboÄ?ky nebankovĂ˝ch subjektov ostali zatvorenĂŠ 4. februĂĄra 2002 pod zĂĄmienkou auditu. Od obyvateÄžov dovtedy stihli vyzbieraĹĽ 62,78 miliardy slovenskĂ˝ch korĂşn (vyĹĄe 2 miliardy eur), priÄ?om poĹĄkodenĂ˝ch ostalo asi 170.000 ÄžudĂ­. V konkurznom konanĂ­ dostali bĂ˝valĂ­ klienti Horizontu Slovakia naspäż 4,5 percenta zo svojich vkladov, spolu okolo 15,2 miliĂłna eur. KonkurznĂ˝ sprĂĄvca BMG Invest FrantiĹĄek HaduĹĄovskĂ˝ uviedol, Ĺže konkurz stĂĄle prebieha a nie je ukonÄ?enĂ˝ pre neuzavretĂŠ sĂşdne spory.

Medvede

              I

 NOVES oknĂĄ, a.s. I RadlinskĂŠho 24, 052 01 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves I OBCHODNĂ? ZĂ STUPCA PRE VĂ Ĺ REGIĂ“N: I BASĂ R JĂ N I 0908 348 059 I novesoknabj@gmail.com

STRIECH

• ETERNITOV�CH • PLECHOV�CH od • PLOCH�CH

RODINNĂ?CH DOMOV, PANELĂ KOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTà ŽE! • zameranie • odbornÊ poradenstvo • cenovå kalkulåcia na mieste ZDARMA!!!

8,70 â‚Ź

cena: za m materiål a pråcu

NON STOP lin

ka

0944 720 93

2

• 20 ROÄŒNĂ ZĂ RUKA • NAJLEPĹ IA CENA • Ĺ˝IADNA ZĂ LOHA • PRVOTRIEDNA KVALITA OD FIRIEM

BJ 14-32 STRANA - 10

NajväÄ?ĹĄia dopravnĂĄ spoloÄ?nosĹĽ na Slovensku STD DONIVO a.s., poboÄ?ka Vranov nad TopÄžou prijme do pracovnĂŠho pomeru vodiÄ?ov MKD

PONÚKAME: ™eaViZc‚k†`ZcYnk:×"dY(%")%:JG ™YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgb†cdk"egVk^YZacZ`'*#YĊjbZh^VXV ™oVeaViZc^ZkdY^Úh`‚]ddeg{kcZc^Zh`je^cn8 : ™bd cdhĔcVYiVcYVgYc‚]do{gdW`jo{`aVYceaVi Y^‚in dYbZcn ™ed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjhe�hdWZc�oVbZhic{kViZćdk^ ™oVeaViZc^Z`kVa^Ä`VÚcZ_`VginkdY^ÚV ™K>Eed^hiZc^ZhdhedgZc†begZgdY^cj ™)i YĊdkegVXdkcijgcjh ™hiVW^ac‚oVbZhicVc^Z ™bdYZgckdodkeVg`

egVXV5hiY#h`™lll#hiY#h`™ )'&.&-.-.%&)

02-0041-3

OBNOVA

HÄ˝ADĂ ME VODIÄŒOV MKD 57-0120

ViacerĂ­ obyvatelia liptovskej obce ZĂĄvaĹžnĂĄ Poruba poukazujĂş na dlhodobĂ˝ problĂŠm opakujĂşcich sa nĂĄvĹĄtev medveÄ?ov. Starosta Pavel BarĂĄni prednedĂĄvnom pozval ministra ĹživotnĂŠho prostredia do Poruby, aby sa sĂĄm priĹĄiel presvedÄ?iĹĽ o potrebe rieĹĄenia problĂŠmu. Predseda tamojĹĄieho PoÄžovnĂ­ckeho zdruĹženia Poludnica Miroslav Droppa upozornil na nepochybnĂŠ premnoĹženie medveÄ?ov. „PoÄ?as jednĂŠho roka som videl 19 rozpoznateÄžne rĂ´znych medveÄ?ov, a to som urÄ?ite nestretol vĹĄetkĂ˝ch. Pritom na rozlohu nĂĄĹĄho chotĂĄra by mali pripadaĹĽ tak tri, ĹĄtyri.“ Stanislav OndruĹĄ zo SprĂĄvy NĂĄrodnĂŠho parku NĂ­zke Tatry prĂ­zvukoval, Ĺže jednou zo zĂĄkladnĂ˝ch podmienok moĹžnĂŠho rieĹĄenia je zdokumentovanie konkrĂŠtnych prĂ­padov pohybu medveÄ?ov v intravilĂĄnoch obcĂ­, nebezpeÄ?nĂ˝ch stretov s ÄžuÄ?mi a spĂ´sobenĂ˝ch ĹĄkĂ´d.

Bj1432  

Bj1432

Bj1432  

Bj1432

Advertisement