Page 1

REALITY, FINANCE Stavbaře tavbaře hodně lák lákáá Hl Hlučínsko učínsko HLUČÍNSKO Výstavba rodinných domů ve městech a obcích na Hlučínsku rapidně roste. Své peníze do jejich stavění zde vkládají nejen obce, ale také soukromí investoři. Rozvíjí se i individuální stavba. V Hlučíně se nyní dokončuje hned 10 rodinných domů na ulici Roviny, které staví soukromý investor. V dlouhodobém výhledu může město, v souvislosti s nedávnou změnou územního plánu, nabídnout i další stavební parcely. „Do budoucna existují některé náměty pro soukromý sektor, ale to bude závislé na situaci a možnostech,“ sdělil starosta Hlučína Pavol Kubuš. V Kravařích se zase v současné době vyřizuje územní řízení pro výstavbu 17 rodinných domů v lokalitě U hranic. Inženýrské sítě by zde měly být vybudovány do konce letošního roku. Nové bydlení nabídne případným zájemcům i obec Velké Hoštice. Postaví se zde hned 28 nových rodinných domů, a to v lokalitě Před Akátovým leskem v severozápadní části obce. V těchto dnech dodavatel stavby buduje technickou infrastrukturu, a to kanalizaci, rozvod plynu a komunikace. Tyto práce by

měly být dokončeny do konce roku. „Naše obec se neustále rozrůstá a za posledních 12 let stoupl počet našich občanů asi o 150 na současných cca 1 800 obyvatel. Je rovněž potěšitelné, že se mladí lidé z naší obce nestěhují pryč, ale chtějí zde i nadále zůstat a žít, a že mnozí se do naší obce vracejí,“ prozradil Alfons Pospiech, starosta obce. Rovněž v Bolaticích se výstavbě rodinných domů daří. „Obec realizuje projekty na výstavbu nových domů. Jednak při změnách územního plánu navrhuje rozšíření stavební ploch a dále provádí dostavbu sítí ve správě obce na místních komunikacích, kde ještě chybí,“ uvedl starosta Herbert Pavera. Stavět by se mělo v lokalitě U důlků a u místního nádraží. V první fázi výstavby se počítá s asi 15 až 30 rodinnými domy. Soukromý investor v obci pro změnu dokončuje dva bytové domy s 24 byty. Ve Služovicích, části Vrbka se v těchto dnech realizuje stavba 6 domů. Ve výhledové době dvou a půl let však obec počítá s přípravou dalších pozemků pro stavební účely, na kterých by mohlo vyrůst až 25 nových staveb pro individuální výstavbu rodinných domů. (bos)

Hlučínsko stavbaře táhne. Jen v Bolaticích, které jsou na leteckém snímku, se plánuje stavba až 30 nových domů a dvou domů s dalšími 24 byty.


22 16

REALITY, FINANCE

ĂşterĂ˝ 28. Ä?ervna 2011

InvestoĹ™i stavĂ­ v centru Opavy i na vesnicĂ­ch Z bĂ˝valĂŠ nemocnice v centru Opavy roste rezidenÄ?nĂ­ bydlenĂ­.

V mÄ›stech na Opavsku se s obsĂĄhlejĹĄĂ­mi stavebnĂ­mi projekty zatĂ­m nepoÄ?Ă­tĂĄ. JinĂĄ situace je vĹĄak v jejich okolnĂ­ch vesnicĂ­ch, kde se stavebnĂ­mu rozvoji velice daří. Asi nejvÄ›tĹĄĂ­ realitnĂ­ projekt v OpavÄ›, MG Rezidence Arte,

v souÄ?asnĂŠ dobÄ› vznikĂĄ v centru mÄ›sta, kde se budova bĂ˝valĂŠ nemocnice pĹ™estavuje na byty. NÄ›kolik menĹĄĂ­ch projektĹŻ zaměřenĂ˝ch na rodinnĂŠ domky roste v okolĂ­ mÄ›sta. Podle radnice se vĹĄak vÄ›tĹĄĂ­ projekt v souÄ?asnĂŠ dobÄ› nerealizuje. StejnĂĄ je i situace v Hradci

OPAVSKO

NeplaĢte vĂ­c, neĹž „povinnČ“ musĂ­te! MOTOCYKLY

OSOBNĂ? AUTOMOBILY

NĂ KLADNĂ? AUTOMOBILY JARO

ROýN� POJISTNÉ

51 – 350 cm3

285,-

351 – 500 cm3

553,-

nad 500 cm3

1.175,-

do 1 000 cm3

1.053,-

1 001 – 1 350 cm3

1.138,-

1 351 – 1 450 cm3

1.496,-

1 451 – 1 850 cm3

1.662,-

3

1 851 – 2 000 cm

2.317,-

2 001 – 2 500 cm3

2.574,-

nad 2 500 cm3 3 501 – 12 000 kg nad 12 000 kg TAHAýE Nà VċSģ

3.451,6.258,9.743,33.079,-

NĂ VÄ‹S

3.537,-

*ZDARMA

vypoÞítåme povinnÊ ruÞení – Allianz, ýPP, Generali , Kooperativa, Triglav, Uniqa

nad MoravicĂ­. „SoukromĂ­ investoĹ™i na ĂşzemĂ­ mÄ›sta projekty vĂ˝stavby realizovat neplĂĄnujĂ­ ani nepĹ™ipravujĂ­,“ sdÄ›lil starosta mÄ›sta Karel HanĂĄk s tĂ­m, Ĺže na ĂşzemĂ­ mÄ›sta vĹĄak kvete rozvoj individuĂĄlnĂ­ vĂ˝stavby. NynĂ­ je zde rozestavÄ›no kolem dvaceti rodinnĂ˝ch domĹŻ. Opro-

5FM XXXKBSPQPKJTUFOJD[ ,EFOĂƒTOBKEFUF /ĂƒLMBEOĂŽ 0QBWB BSFĂƒM,3"+&84,* 0UFWÇĽFOP 1P 4UIPE ÂźU Ć€U 1ĂƒIPE 4PIPE

1ÇĽJKNVOPWĂŠLPMFHZ BLPMFHZOLJ*OGP WLBODFMĂƒÇĽJOFCP OBUFMFGPOV

ti tomu hned nÄ›kolik desĂ­tek novĂ˝ch domĹŻ vyroste v obci Slavkov. „SoukromĂ­ investoĹ™i v obci realizujĂ­ vĂ˝stavbu technickĂŠ a dopravnĂ­ infrastruktury ve Ä?tyĹ™ech lokalitĂĄch. HotovĂĄ je lokalita U Latarny, kde se postavĂ­ 24 rodinnĂ˝ch domĹŻ a lokalita Na LĹŻÄ?kĂĄch s dalĹĄĂ­mi 15 domy, kterĂŠ se jiĹž postupnÄ› zaÄ?Ă­najĂ­ stavÄ›t. DalĹĄĂ­ch 6 rodinnĂ˝ch domĹŻ je naplĂĄnovĂĄno v lokalitÄ› Pod areĂĄlem a v lokalitÄ› u ÄŒernĂŠ cesty vyroste 18 rodinnĂ˝ch domĹŻ. InĹženĂ˝rskĂŠ sĂ­tÄ› by na tÄ›chto dvou parcelĂĄch mÄ›ly bĂ˝t dokonÄ?eny jeĹĄtÄ› letos,“ prozradil starosta obce VladimĂ­r Chovanec. StejnÄ› celou situaci vidĂ­ i realitnĂ­ maklĂŠĹ™i. VĂ˝stavba rodinnĂ˝ch domĹŻ na Opavsku probĂ­hĂĄ vÄ›tĹĄinou individuĂĄlnĂ­ formou, menĹĄĂ­ developerskĂŠ projekty se stavĂ­ na okrajĂ­ch Opavy. ProblĂŠmem je nedostatek vhodnĂ˝ch zasĂ­ĹĽovanĂ˝ch stavebnĂ­ch pozemkĹŻ, kterĂ˝ klienti Ĺ™eĹĄĂ­ koupĂ­ starĹĄĂ­ho domku, kterĂ˝ zrekonstruujĂ­. NejvĂ­ce ŞådanĂŠ jsou klidnĂŠ lokality v dosahu MHD, s pÄ›knĂ˝m vĂ˝hledem a mimo povodĹˆovĂŠ ĂşzemĂ­. (bos)

PĹŻjÄ?ka do vĂ˝platy V

OpavÄ› se objevil novĂ˝ zpĹŻsob tzv. rychlĂŠ pomoci. Pokud VĂĄm nevy-

jdou penĂ­ze, mÄ›li jste neÄ?ekanĂŠ vĂ˝daje nebo VĂĄm odcizili peněŞenku, nemu-

SchĂĄzĂ­ VĂĄm 2000kcˇ prˇed vĂ˝platou? VyplacĂ­me ihned v hotovosti Ă­ ZĂ?SKEJTE PĹŽJÄŒKU 500 AĹ˝ 5000KÄŒ NA 21 DNĂ? PĹŻjÄ?ka Poplatek Do 21dnĂ­ vrĂĄtĂ­te 1000 KÄ? 250 KÄ? 1250 KÄ? 2000 KÄ? 500 KÄ? 2500 KÄ? 3000 KÄ? 750 KÄ? 3750 KÄ? 4000 KÄ? 1000 KÄ? 5000 KÄ? 5000 KÄ? 1250 KÄ? 6250 KÄ? StaÄ?Ă­ VĂĄm OP a Telefon.

Mob. kontakt Mob. kontakt

773 21 41 21 773163736, 739692292 HornĂ­ nĂĄm.48 Opava (4. patro dv. 404)

ZprostĹ™edkovatel pracuje pro spoleÄ?nost Ferratum Czech s.r.o.

sĂ­te jiĹž zoufat. NemusĂ­te zastavovat mobil, elektroniku nebo zlato po babiÄ?ce. StaÄ?Ă­ zajĂ­t do kancelĂĄĹ™e na HornĂ­m nĂĄm. 48 (4. p. vchod pĹ™es kvÄ›tinĂĄĹ™stvĂ­), mĂ­t u sebe OP a telefon. Zde VĂĄm nabĂ­dnou rychlĂŠ penĂ­ze na 21 dnĂ­ a po schvĂĄlenĂ­ vyplatĂ­ penĂ­ze v

hotovosti. Do 5 min. mĹŻĹžete odchĂĄzet s penÄ›zi v kapse. NemusĂ­te nic platit ani volat na drahĂŠ telefonnĂ­ linky. FinskĂĄ spoleÄ?nost Ferratum Czech s.r.o. pĹŻsobĂ­ ĂşspěťnÄ› na Ä?eskĂŠm trhu od roku 2007. CĂ­lem spoleÄ?nosti je bĂ˝t flexibilnĂ­ a nejrychlejĹĄĂ­ ve vĹĄem, co dÄ›lĂĄ.

Ferratum pĹŻjÄ?ka = VaĹĄe finanÄ?nĂ­ rezerva


WELLNESS, ZDRAVĂ? NaÄ?a KonvalinkovĂĄ hubne ve skafandru! V pase uĹž mĂĄ o 34 cm mĂŠnÄ›!

Z

hubla jsem v hypoxi a pokraÄ?uji dĂĄl,“ usmĂ­vĂĄ se populĂĄrnĂ­ hereÄ?ka NaÄ?a KonvalinkovĂĄ. Je to uĹž tĂŠměř rok, kdy absolvovala NaÄ?a KonvalinkovĂĄ terapii v praĹžskĂŠm Hypoxi studiu Snella. A na mĂ­sto Ä?inu se opÄ›t vracĂ­! KolegovĂŠ z divadla se totiĹž NaÄ?u rozhodli podpoĹ™it pĹ™i jejĂ­m radikĂĄlnĂ­m hubnutĂ­ a k jejĂ­mu ĹživotnĂ­mu jubileu (nedĂĄvnĂ˝m ĹĄedesĂĄtinĂĄm) jĂ­ zakoupili dalĹĄĂ­ terapie v Hypoxi studiu Snella. Pokud vĂĄs populĂĄrnĂ­ hereÄ?ka inspirovala, nemusĂ­te zoufat. Podobnou moĹžnost mĂĄte i v OpavÄ›, a to ve studiu panĂ­ FajkusovĂŠ VacuShape na OlbrichovÄ› ulici. „PĹ™i svĂŠm nĂĄroÄ?nĂŠm ĹživotnĂ­m tempu si drŞím stĂĄle Ăşbytek 18 centimetrĹŻ v pase, kterĂŠho jsem dosĂĄhla v Hypoxi studiu loni v lĂŠtÄ›. Na hypoxi terapii si cenĂ­m nejen estetickĂ˝, ale i zdravotnĂ­ efekt. Hypoxi terapie mi totiĹž napomĂĄhĂĄ odstranit problĂŠmy s klouby a otoky nohou,“ říkĂĄ NaÄ?a KonvalinkovĂĄ. NadÄ› KonvalinkovĂŠ velmi svÄ›dÄ?Ă­ i jejĂ­ aktivnĂ­ spoluprĂĄce s lĂŠkaĹ™kou KateĹ™inou Cajthamlovou, kterĂĄ mimo jinĂŠ se studiem spolupracuje. A vĂ˝-

Foto: Snella.cz

sledky mluvĂ­ samy za sebe. Za pÄ›t tĂ˝dnĹŻ NaÄ?a zhubla 9 kilogramĹŻ, o dalĹĄĂ­ch 16 cm ubyla v pase (celkem tedy uĹž 34 cm) a navĂ­c pociĹĽuje, jak se jĂ­ tukovĂĄ hmota mÄ›nĂ­ ve hmotu svalovou. „CĂ­tĂ­m se vĂ˝bornÄ› a svĹŻj ĹživotnĂ­ styl si chci i nadĂĄle udrĹžet,“ je rozhodnuta NaÄ?a KonvalinkovĂĄ zdravÄ› Şít a hubnout i nadĂĄle. A jak tuto terapii hodnotĂ­ dalĹĄĂ­ odbornĂ˝ lĂŠkaĹ™? „Pokud trpĂ­te nadvĂĄhou, otoky nohou, bolestmi kloubĹŻ, cĂŠvnĂ­mi potĂ­Ĺžemi, je systĂŠm Vacunaut, Hypoxitrainer a Vacumassage jednĂ­m z nejmodernÄ›jĹĄĂ­ch Ĺ™eĹĄenĂ­ pro formovĂĄnĂ­ postavy a příznivĂŠho ovlivnÄ›nĂ­ metabolismu tukovĂŠ tkĂĄnÄ› Ä?lovÄ›ka,“ říkĂĄ lĂŠkaĹ™ Petr Magrot z metabolickĂŠ poradny na zĂĄkladÄ› osobnĂ­ zkuĹĄenosti s touto terapiĂ­. V Hypoxi studiu Snella se nachĂĄzejĂ­ i dalĹĄĂ­ přístroje, kterĂŠ slouŞí ke komplexnĂ­ pĂŠÄ?i a spokojenosti zĂĄkaznĂ­kĹŻ. Zlikvidujete pĹ™ebyteÄ?nĂĄ kila, upravĂ­te metabolismus a vyĹ™eĹĄĂ­te i Ĺ™adu zdravotnĂ­ch potíŞí. O nabĂ­dce opavskĂŠho studia si mĹŻĹžete pĹ™eÄ?Ă­st v Ä?lĂĄnku Ĺ tĂ­hlĂŠ boky a hezkĂĄ stehna... na stranÄ› 16 nebo na: www. vsstudio.cz. (pr)

– kråsa pod jednou střechou M

ilĂŠ dĂĄmy a pĂĄnovĂŠ, navĹĄtĂ­vili jste jiĹž novĂŠ opavskĂŠ studio krĂĄsy Estetic? Pokud ne, tak to musĂ­te co nejrychleji napravit. Ve Studiu Estetic, kterĂŠ sĂ­dlĂ­ v novÄ› zrekonstruovanĂ˝ch prostorĂĄch DolnĂ­ho nĂĄmÄ›stĂ­ 18 v suterĂŠnu obchodnĂ­ho domu PasĂĄĹž a jehoĹž tvåří je Miss ÄŒR 2009 Aneta VignerovĂĄ, jsou pro vĂĄs pĹ™ipraveny mnohĂŠ zkrĂĄĹĄlovacĂ­ procedury, kterĂŠ vĂĄm uberou pÄ›knĂ˝ch pĂĄr let Ä?i kil a napomohou vĂĄm cĂ­tit se o mnoho lĂŠpe neĹž doposud. Studio vlastnĂ­ nÄ›kolik speciĂĄlnĂ­ch přístrojĹŻ, kterĂŠ napomĂĄhajĂ­ jeho zĂĄkaznicĂ­m i zĂĄkaznĂ­kĹŻm pĹ™i Ĺ™eĹĄenĂ­ rozliÄ?nĂ˝ch problĂŠmĹŻ. Pro toho, kdo se chce zbavit tukĹŻ zcela bezbolestnÄ›, je urÄ?en přístroj IMPACT, jenĹž slouŞí k provĂĄdÄ›nĂ­ tzv. kavitace, tedy liposukce bez injekce. Kavitace je modernĂ­, bezbolestnĂĄ a vysoce ĂşÄ?innĂĄ alternativa chirurgickĂŠ liposukce. JednĂĄ se o neinvazivnĂ­ bezpeÄ?nĂŠ oĹĄetĹ™enĂ­ vhodnĂŠ zejmĂŠna k redukci tukovĂ˝ch polĹĄtĂĄĹ™kĹŻ, kterĂŠ jsou velmi obtĂ­ĹžnÄ› odstranitelnĂŠ dietou Ä?i cviÄ?enĂ­m. ZĂĄroveĹˆ toto oĹĄetĹ™enĂ­ revoluÄ?nĂ­m zpĹŻsobem formuje postavu. ZĂĄjemci o obliÄ?ejovou a tÄ›lovou radiofrekvenci zase uvĂ­tajĂ­ přístroj DERMOHEAT, kterĂ˝ bojuje proti ochab-

lĂŠ pleti i pokoĹžce celĂŠho tÄ›la. Radiofrekvence je metoda znĂĄmĂĄ pod nĂĄzvem nechirurgickĂ˝ lifting. Jde o neinvaznĂ­ techniku, tzn. bez chirurgickĂŠho zĂĄkroku a bez anestezie, kterĂĄ koriguje ochablost pleti a vede k jejĂ­mu vypnutĂ­. TakĂŠ ten, kdo touŞí po lymfodrenĂĄĹži, je ve Studiu Estetic na tĂŠ sprĂĄvnĂŠ adrese. K lymfatickĂ˝m masåŞím studio vyuŞívĂĄ přístroj IMPRESS provĂĄdÄ›jĂ­cĂ­ tzv. presoterapii. PĹ™i oĹĄetĹ™enĂ­ klient vloŞí konÄ?etiny do nohavic, rukĂĄvĹŻ nebo pĂĄsĹŻ s dvojitou stÄ›nou rozdÄ›lenou na nÄ›kolik vzduchovĂ˝ch komor. PomocĂ­ kompresoru je do tÄ›chto komor vhĂĄnÄ›n vzduch pod nĂĄleĹžitÄ› dĂĄvkovanĂ˝m tlakem. Tlak kontrolovanÄ› pĹŻsobĂ­ na oĹĄetĹ™ovanou oblast a je zdrojem terapeutickĂŠho ĂşÄ?inku. Tato inteligentnĂ­ metoda se doporuÄ?uje napĹ™. pĹ™i prevenci kĹ™eÄ?ovĂ˝ch Ĺžil, celulitidÄ›, obezitÄ›, v rĂĄmci poporodnĂ­ pĂŠÄ?e nebo pĹ™i celkovĂŠ detoxikaci organismu. SamozĹ™ejmostĂ­ jsou ve Studiu Estetic poskytovanĂŠ sluĹžby kosmetickĂŠ. ZĂĄkaznĂ­ci mohou Ä?ekat klasickĂŠ napĂĄĹ™ky obliÄ?eje pĂĄrou tak, jak na nÄ› byli zvyklĂ­ z minulosti. Tento tradiÄ?nĂ­ a oblĂ­benĂ˝ postup oĹĄetĹ™enĂ­ pleti se v souÄ?asnĂŠ dobÄ› v jinĂ˝ch salonech jiĹž takĹ™ka neprovĂĄdĂ­. Pro kosmetickĂŠ oĹĄet-

Ĺ™enĂ­ pouŞívĂĄ studio jednak přípravky ĹĄpanÄ›lskĂŠ znaÄ?ky Germaine de Capuccini, jednak profesionĂĄlnĂ­ francouzskou kosmetiku Elements, kterĂĄ je urÄ?ena pĹ™edevĹĄĂ­m pro pleĹĽ citlivou. A protoĹže Studio Estetic poskytuje opravdu komplexnĂ­ sluĹžby, nemĹŻĹže chybÄ›t ani kadeĹ™nickĂ˝ salon a pĂŠÄ?e zaměřenĂĄ na nehty, jako je nehtovĂĄ modelĂĄĹž, manikĂşra, zdobenĂ­ nehtĹŻ barevnĂ˝mi gely, francouzskĂŠ lakovĂĄnĂ­, parafĂ­novĂŠ zĂĄbaly nebo P-shine. NĂĄvĹĄtÄ›va studia se tedy kaĹždopĂĄdnÄ› vyplatĂ­, a to i s ohledem na peněŞenku. „NaĹĄi klienti mohou vyuŞívat pravidelnĂ˝ch slev, nynĂ­ například slevy 20 % na kavitaci,“ upozorĹˆujĂ­ na vĂ˝hodnĂŠ akce spolumajitelky Adriana Ĺ evÄ?Ă­kovĂĄ a Jitka WojnarovĂĄ, kterĂŠ zĂĄroveĹˆ srdeÄ?nÄ› zvou k nĂĄvĹĄtÄ›vÄ› studia nejen zĂĄstupkynÄ› něŞnĂŠho pohlavĂ­. VĂ­ce informacĂ­ tĂ˝kajĂ­cĂ­ch se Studia Estetic a jeho nabĂ­zenĂ˝ch sluĹžeb naleznete na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch www.studioestetic.cz nebo na telefonnĂ­ch Ä?Ă­slech: 553 623 344, 775 098 220 a 603 737 387.

Ĺ tĂ­hlĂĄ do plavek se spoleÄ?nostĂ­ VIRDE spol. s r.o. VLĂ KNINA S JABLEÄŒNĂ?M OCTEM VlĂĄknina s jableÄ?nĂ˝m octem je urÄ?ena pro harmonizaci funkce 150 tablet

 

8&--/&44DFOUSVN5PQUSFOE0QBWB

WZIMBĂ˜VKFÇ FSWFOFDBTSQFONLJTĂŽDJIVCOVUĂŽBLSĂƒTZ /BCĂŽ[ĂŽ&9,-6;*7/Âą7*1#"-¹ƀ&,TFTMFWPV 6ELJMFKUFTJNJOKFOQSPTFCFBVĂ&#x;JKUFTJMVYVTOĂŽQĂŠÇ J 7*1#BMĂŽÇ FLPCTBIVKF n LPTNFUJDLPVQĂŠÇ J NBTĂƒĂ&#x;PCMJÇ FKF Ă˜ĂŽKF LSLV EFLPMUV SVLPV IMPVCLPWĂŠ  BQPWSDIPWĂŠÇ JĂ˜ULJOĂŽ TBNFUPWĂƒOĂŽ IZESBUBDJ WZQĂŽOĂƒOĂŽ WJUBNĂŽOPWĂƒOĂŽ BMPF[ĂƒCBM UPOJ[BDJw o SFĂŤFYOĂŽ NBTĂƒĂ&#x; IMBWZ p LPNQMFUOĂŽBOBMĂ?[VULJMBOBOPWĂŠNQLJUJGSFLWFOÇ OĂŽNBOBMZ[ĂŠSV [ESBWPUOĂŽSP[CPSOBNLJǼFOĂ?DI  IPEOPU QPELPĂ&#x;OĂŽ DĂŠWOĂŽBWJTDFSĂƒMOĂŽUVL TWBMPWJOV IZESBUBDJ NFUBCPMJTNVT PSHĂƒOPWĂ?WLJL LPTUJ  GZ[JÇ LV MZNGBUJDLĂŠDFTUZ w EPQPSVÇ FOĂ?KĂŽEFMOĂŽÇ FLOBNĂŽSV 10):#07Ă€1-ÂŚ/[EBSNB

200 ml.trĂĄvicĂ­ho traktu a pro podporu sniĹžovĂĄnĂ­ tÄ›lesnĂŠ vĂĄhy NerozpustnĂĄ obilnĂĄ vlĂĄknina a vlĂĄknina Psyllia pĹ™ispĂ­vĂĄ ke zvÄ›tĹĄenĂ­ stĹ™evnĂ­ho objemu, zkrĂĄcenĂ­ doby zaŞívĂĄnĂ­, ke zrychlenĂ­ metabolismu a pomĂĄhĂĄ udrĹžovat ŞådoucĂ­ hladinu cholesterolu PříznivÄ› ovlivĹˆuje vyluÄ?ovĂĄnĂ­ odpadnĂ­ch lĂĄtek z organismu ProdluĹžuje dobu pocitu sytosti a pomĂĄhĂĄ tĂ­m pĹ™i kontrole tÄ›lesnĂŠ hmotnosti

;BOBĂ˜JEPCVQDzTPCFOĂŽTFNDzĂ&#x;FNFQPDIMVCJUTQPLPKFOĂ?NJLMJFOUZWPCMBTUJIVCOVUĂŽ SFHFOFSBDF EFUPYJLBDF LPTNFUJLZ SFMBYBDFw

BODYFORM GEL Gel obsahuje vĂ˝taĹžky z kakaovĂ˝ch bobĹŻ, kterĂŠ ĂşÄ?innÄ› napomĂĄhajĂ­ 

stimulovat lipolysu v pokoĹžce a podkoŞí a vysokĂ˝ obsah přírodnĂ­ho kofeinu, kterĂ˝ tonizuje pokoĹžku a stimuluje mikrocirkulaci Gel je velmi vhodnĂ˝ na mĂ­sta s nadbyteÄ?nĂ˝m tukem Redukuje celulitidu a zpÄ›vĹˆuje pokoĹžku

Nakupujte výrobky VIRDE a získejte dårek zdarma - více na www.virde.cz.

,Ç

/BĂ˜FTMVĂ&#x;CZTFTMFWPV$FOBUFÇ„QPVIĂ?DI,Ç +FEFOEFOWLJOVKUFTBNJTPCLJBOFDIUFTFOFKFOIĂ?Ç LBUBIĂ?Ç LBU BMFUBLĂŠTJPECPSOLJQPSBEJU 5Ç‡Ă˜ĂŽNFTFOB7ĂƒT3F[FSWBDFUFSNĂŽODzEMFUFMFGPOJDLĂŠEPNMVWZ OBUFM8FMMOFTTUSFOĂŠS.JDIBFMB UFM8FMMOFTTUSFOĂŠS7FSPOJLB


22 18

WELLNESS, ZDRAVĂ?

ĂşterĂ˝ 28. Ä?ervna 2011

Optik JamnickĂ˝ – lĂŠty prověřenĂĄ pĂŠÄ?e o vĂĄĹĄ zrak

Prodejna na SolnĂŠ ulici Ä?. 5

N

a otĂĄzku „Kdo by v OpavÄ› neznal Optik JamnickĂ˝?“ je odpovÄ›Ä? jasnĂĄ. ZĹ™ejmÄ› jen mĂĄlokdo. Za svĂŠho dlouholetĂŠho pĹŻsobenĂ­ si zĂ­skal mnoho stĂĄlĂ˝ch zĂĄkaznĂ­kĹŻ, kteří se prĂĄvÄ› do nÄ›j rĂĄdi vracejĂ­. JiĹž pĹ™ed celĂ˝mi 19 lety otevĹ™ela Marcela JamnickĂĄ prvnĂ­ provozovnu na DolnĂ­m nĂĄmÄ›stĂ­ 6 a jako jedna z vĹŻbec prvnĂ­ch opavskĂ˝ch optikĹŻ zaÄ?ala nabĂ­zet ĹĄirokĂ˝ sortiment brĂ˝lovĂ˝ch obrub. Postupem Ä?asu se Optik JamnickĂ˝ rozrĹŻstal, a to co do poÄ?tu prodejen – provozovna na DolnĂ­m nĂĄmÄ›stĂ­ zĹŻstala, avĹĄak zĂĄzemĂ­ se pĹ™esunulo do vÄ›tĹĄĂ­ch a renovovanĂ˝ch prostor na SolnĂŠ ulici 5, tak do

K lĂŠtu neodmysliĹĄĂ­Ĺ™e sortimentu i posky- tik a optometrista, kterĂ˝ vĂĄm v kaĹždĂŠ situaci dokĂĄĹže odbornÄ› poradit. telnÄ› patří i sportovnĂ­ tovanĂ˝ch sluĹžeb. V souÄ?asnĂŠ dobÄ› obÄ› „Po celĂ˝ch tÄ›ch takĹ™ka dvacet let, aktivity nejrĹŻznÄ›jĹĄĂ­ho oÄ?nĂ­ optiky vyhledĂĄva- co v OpavÄ› pĹŻsobĂ­me, pracujeme druhu. Optik JamnicjĂ­ ti, kteří potĹ™ebujĂ­ brĂ˝- ve stĂĄle stejnĂŠm personĂĄlnĂ­m sloĹže- kĂ˝ se mĹŻĹže pochlulovĂŠ obruby, organic- nĂ­, coĹž o nÄ›Ä?em svÄ›dÄ?Ă­,“ prohlaĹĄuje s bit velkĂ˝m vĂ˝bÄ›rem kĂĄ Ä?i plastovĂĄ dioptrickĂĄ ĂşsmÄ›vem majitelka Marcela Jamnic- brĂ˝lĂ­ urÄ?enĂ˝ch speskla, nejrĹŻznÄ›jĹĄĂ­ doplĹˆky kĂĄ. Novinkou je pak poradenskĂ˝ pří- ciĂĄlnÄ› na sport, kte(Ä?isticĂ­ roztoky ve spre- stroj Impressionist, kterĂ˝ v sobÄ› za- rĂŠ jsou navrĹženy ve ji, Ä?isticĂ­ tkaniny, pouz- hrnuje aktivnĂ­ informaÄ?nĂ­ terminĂĄl spoluprĂĄci s vrcholodra, lupy, ĹĄĹˆĹŻrky, Ĺ™etĂ­z- pro zĂĄkaznĂ­ky, poradenskĂ˝ servis vĂ˝mi běŞci, cyklisty, ky, mikrofĂĄzovĂŠ hadĂ˝rky, 3-D, videocentrovacĂ­ systĂŠm a moĹž- lyĹžaĹ™i, golfisty, rychlobruslaĹ™i, horolezochrannĂŠ brĂ˝le) a slu- nost pĹ™edvĂĄdÄ›nĂ­ obrub na přístroji. A protoĹže se pĹ™iblĂ­Ĺžila doba slu- ci a freestylisty. ZĂĄ- Optik JamnickĂ˝ nabĂ­zĂ­ ĹĄirokĂ˝ vĂ˝bÄ›r brĂ˝lĂ­. neÄ?nĂ­ nebo sportovnĂ­ brĂ˝le. V provozovnÄ› na nĂ­Ä?ka a dovolenĂ˝ch, je tĹ™eba vÄ›novat kaznĂ­ci si v Optiku dle přånĂ­ zĂĄkaznĂ­ka a po odbornĂŠ SolnĂŠ ulici navĂ­c zĂĄkaz- naĹĄemu zraku daleko vÄ›tĹĄĂ­ pozor- JamnickĂ˝ mohou zvolit mezi znaÄ?- poradÄ› s nĂĄmi, aby byl komfort nonĂ­ci naleznou ordinaci nost neĹž doposud. „OÄ?i si musĂ­me kami Adidas, Rudy Project, Uvex, ĹĄenĂ­ stejnĂ˝ jako u běŞnĂ˝ch brĂ˝lĂ­.“ BĂ˝t pro měřenĂ­ zraku pomo- za letnĂ­ch mÄ›sĂ­cĹŻ chrĂĄnit ĂşplnÄ› stej- CĂŠbĂŠ, Bolle, R2 Ä?i Nike. „PĹ™i sportu zĂĄkaznĂ­kem Optiku JamnickĂ˝ se vycĂ­ speciĂĄlnĂ­ch přístrojĹŻ, nÄ›, jako kdyĹž si chrĂĄnĂ­me pĹ™ed slu- se musĂ­me chrĂĄnit nejen proti slun- platĂ­. SpoleÄ?nost nabĂ­zĂ­ vÄ›rnostnĂ­ tradiÄ?nĂ­ sklĂ­Ä?kovacĂ­ me- neÄ?nĂ­mi paprsky kĹŻĹži,“ říkĂĄ M. ci a UV zĂĄĹ™enĂ­, ale takĂŠ pĹ™ed pora- programy jak pro nositele brĂ˝lĂ­, tak todou i testy. Optika takĂŠ JamnickĂĄ s tĂ­m, Ĺže je nutnĂŠ zamÄ›- nÄ›nĂ­mi, ke kterĂ˝m velmi Ä?asto do- pro ty, kteří dĂĄvajĂ­ pĹ™ednost kontaktprovĂĄdĂ­ aplikaci a pro- Ĺ™it se nejen na dospÄ›lĂŠ, ale takĂŠ na chĂĄzĂ­. A nezĂĄleŞí na tom, jestli mĂĄte nĂ­m Ä?oÄ?kĂĄm. PĹ™es celĂŠ lĂŠto budou dej kontaktnĂ­ch Ä?oÄ?ek, a dÄ›ti. Optik JamnickĂ˝ nabĂ­zĂ­ sluneÄ?- refrakÄ?nĂ­ vadu Ä?i nikoliv,“ zdĹŻrazĹˆu- navĂ­c probĂ­hat akce na jednodennĂ­ to vÄ?etnÄ› Ä?oÄ?ek speciĂĄl- nĂ­ brĂ˝le takovĂ˝ch znaÄ?ek jako Ray je nutnost ochrany Marcela Jamnic- kontaktnĂ­ Ä?oÄ?ky. nĂ­ch, jako jsou napĹ™. ba- Ban, Serengeti, Lacoste, Elle, Es- kĂĄ a dodĂĄvĂĄ: „I do sportovnĂ­ch brĂ˝lĂ­ revnĂŠ Ä?oÄ?ky, Ä?oÄ?ky s vyĹĄ- prit, Gant, John Galliano, Trussar- lze dnes bez problĂŠmĹŻ zabrousit diĹĄĂ­m poÄ?tem dioptriĂ­ nebo di, Puma, Adidas nebo Nike. „Spe- optrickĂŠ Ä?oÄ?ky, a to i v případÄ›, kdy VĂ­ce informacĂ­ Ä?oÄ?ky bifokĂĄlnĂ­ a mul- cializujeme se takĂŠ na dÄ›ti, pro kterĂŠ je obruba prohnutĂĄ a vychyluje Ä?oÄ?o sortimentu naleznete tifokĂĄlnĂ­. Naleznete zde mĂĄme obruby jak z pruĹžnĂ˝ch grila- ky z jejich pĹ™irozenĂŠho sklonu vĹŻÄ?i velkĂŠ mnoĹžstvĂ­ doplĹˆkĹŻ jako rozto- midovĂ˝ch materiĂĄlĹŻ, tak kovovĂŠ ti- oÄ?Ă­m a tĂ­m dochĂĄzĂ­ ke zkreslenĂ­, obna webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch kĹŻ na Ä?iĹĄtÄ›nĂ­ kontaktnĂ­ch Ä?oÄ?ek, od tanflexovĂŠ,“ upĹ™esĹˆuje M. JamnickĂĄ. razovĂ˝m deformacĂ­m a rozmazĂĄnĂ­ Optiku JamnickĂ˝ obrazu, coĹž je u sporstandardnĂ­ch po perotu obzvlĂĄĹĄĹĽ nebezpeÄ?xidovĂŠ, nebo pouzder www.jamnicky.cz. nĂŠ. ÄŒoÄ?ky lze zabrouna Ä?oÄ?ky. KromÄ› toho sit z rĹŻznĂ˝ch materiĂĄlĹŻ, mĹŻĹžete pro kontrolu ;Ă™Ç BTUOLJUFTFLVS[VIVCOVUĂŽQPEWFEFOĂŽNPTPCOĂŽIPUSFOĂŠSBQSPSFHVMBDJWĂƒIZ svĂŠho vlastnĂ­ho vzhle1PKÇ„NFTFTQPMVOBVÇ JUKBLOFKFO[IVCOPVU BMFKBLTJJWĂƒIVVESĂ&#x;FUQPDFMĂ?Ă&#x;JWPU du vyuŞít kameru a obU Cukrovaru 1645/2A, 747 05 Opava (areĂĄl firmy Bohemiaflex) 1PKÇ„NFIPEJUEJFUZ[BIMBWVBVLĂƒĂ&#x;FNFUVLDzN Ă&#x;FUPKEFJCF[OJDI razovku, jeĹž jsou umĂ­s1PKÇ„NFTQPMV[ESBWLJIVCOPVUBEPLĂƒ[BUTPCLJJPTUBUOĂŽN Mgr. Michal JaĹĄek, tel.: 603 932 328 tÄ›ny mimo samotnou Ă&#x;FUPQPEPECPSOĂ?NEPIMFEFN[WMĂƒEOFNF „ruĹĄnÄ›jĹĄĂ­â€œ prodejnĂ­ NUTRI STUDIO Mgr. TomĂĄĹĄ Mrkva, tel.: 728 320 498 výŞiva & pohyb Ä?ĂĄst. Naprostou samo1SWOĂŽCFTFEBKFOF[ĂƒWB[OĂƒ EP[WĂŽUFTFQPENĂŽOLZ NPĂ&#x;OĂŠUFSNĂŽOZ WWW.NUTRISTUDIO.CZ MFLDĂŽ WFĂ˜LFSĂŠJOGPSNBDF+FUÇĽFCBTFUFMFGPOJDLZPCKFEOBU zĹ™ejmostĂ­ je kvalifiko/ĂƒTMFEOĂ?DIMFLDĂŽ UĂ?EFOOĂŽLVS[ TUPKĂŽ ,Ç vanĂ˝ a vyĹĄkolenĂ˝ perDETOXIKACE A ZĂ SADOTVORNĂ REGENERACE 0CKFEOĂƒWLZQÇĽJKĂŽNĂƒNFEPLPODFÇ FSWOB1PÇ FUWPMOĂ?DI sonĂĄl s mnohaletou NĂŽTUPNF[FO7QÇĽĂŽQBELJ[ĂƒKNVWPMFKUF RĂ DI VĂ M OBJASNĂ?ME, JAK DĂ™LEĹ˝ITÉ JSOU TYTO POJMY SPOJOVĂ NY praxĂ­ v oboru oÄ?nĂ­ opSE ZDRAVĂ?M, Ĺ TĂ?HLOU LĂ?NIĂ? A KRĂ SOU.

KROTITELÉ TUKŎ

LABORATORNĂŒ PROVĂŒĂ˜ENÉ SUPLEMENTY ZAKOUPĂ?TE U NĂ S

ŠtíhlÊ boky a hezkå stehna uŞ nemusí být jenom snem P

omocnou ruku v nikdy nekonÄ?Ă­cĂ­m boji za hezkou postavu, ĹĄtĂ­hlĂŠ boky a pevnĂĄ stehna nabĂ­zĂ­ vĹĄem dĂ­vkĂĄm, mladĂ˝m maminkĂĄm a ĹženĂĄm vĹĄeho vÄ›ku VacuShape studio na OlbrichovÄ› ulici. A s pĹ™ichĂĄzejĂ­cĂ­m lĂŠtem pĹ™inĂĄĹĄĂ­ dalĹĄĂ­ novinky. „DesĂ­tkĂĄm naĹĄich klientek se jiĹž osvÄ›dÄ?ilo zařízenĂ­ VacuShape, kterĂŠ pomĂĄhĂĄ odvĂĄdÄ›t tuk z tukovĂ˝ch bunÄ›k ke svalĹŻm. JedinÄ› tam je moĹžno tuk spĂĄlit. Jde o kombinaci podtlaku a chĹŻze na běŞícĂ­m pĂĄsu,“ popisuje jiĹž zavedenĂ˝ a osvÄ›dÄ?enĂ˝ postup majitelka studia Iva FajkusovĂĄ. A ubezpeÄ?uje, Ĺže vĂ˝sledky jsou opravdu viditelnĂŠ. NejednĂĄ se totiĹž o dekagramy nebo kilogramy, ale o centimetry. Doporu-

Ä?ena je kĂşra, kdy se VacuShap aplikuje 3x tĂ˝dnÄ›, a to celkem desetkrĂĄt za sebou. Pak mĹŻĹže nĂĄsledovat pĹ™estĂĄvka a po nĂ­ nĂĄslednÄ› udrĹžovacĂ­ aplikace uĹž jen jednou tĂ˝dnÄ›. DalĹĄĂ­ pomoc vĹĄem, kdo chtÄ›jĂ­ nejen pĹ™ed lĂŠtem vylepĹĄit pĹ™edevĹĄĂ­m svĂŠ „spodnĂ­ partie“, nabĂ­zĂ­ takĂŠ novinka, kterou je Lymphastim. „Jde o lymfatickĂŠ přístrojovĂŠ masĂĄĹže nejnovÄ›jĹĄĂ­ generace. Na přístroji lze naprogramovat spoustu moĹžnostĂ­ vÄ?etnÄ› zdravotnĂ­ho zohlednÄ›nĂ­, takĹže jej mohou bez obav vyuŞívat takĂŠ Ĺženy, kterĂŠ majĂ­ kĹ™eÄ?ovĂŠ Şíly,“ popisuje mladĂĄ majitelka. IdeĂĄlnĂ­ je podle nĂ­ kombinace VacuShapu a Lymphastimu, vĂ˝sledky jsou prĂ˝ vynikajĂ­cĂ­ a mnohem

dříve viditelnĂŠ. RevoluÄ?nĂ­ zpĹŻsob formovĂĄnĂ­ a zpevĹˆovĂĄnĂ­ postavy ve studiu jeĹĄtÄ› doplĹˆuje vibraÄ?nĂ­ ploĹĄina inSPORTline, kterĂĄ bÄ›hem pĹŻlhodinky procviÄ?Ă­ 80 aĹž 90 procent svalĹŻ v tÄ›le tak, jak to zatĂ­m nedokĂĄĹže ŞådnĂ˝ přístroj a ŞådnĂŠ cviÄ?enĂ­. ZĂĄjemkynÄ› naleznou VacuShape studio na OlbrichovÄ› ulici 13, ve zvýťenĂŠm přízemĂ­. (PR) VeĹĄkerĂŠ informace mohou zĂ­skat buÄ? přímo od sympatickĂŠ panĂ­ Ivy, nebo na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch: www.vsstudio.cz nebo na tel: +420 774 716 016.

INDIVIDUĂ LNĂ? VĂ?Ĺ˝IVOVÉ PLĂ NY * DIAGNOSTIKA TĂŒLA INBODY * PLĂ NY POHYBOVĂ?CH AKTIVIT DOPLĂ’KY STRAVY * Ĺ KOLENĂ? A PĂ˜EDNĂ Ĺ KY * KURZY A POBYTY

NOVINKA V REDUKCI PODKOŽN�HO TUKU CooLipo Twin unikåtní, novå, nejefektivnějťí a nejťetrnějťí neinvazivní metoda redukce tuku, kterå je zacílenå na konkrÊtní tělesnÊ partie.

KOSMETIKA lifting obliÄ?eje metodou CooLipo Twin - vyuĹžitĂ­ kosmetickĂŠho laseru Lassocare - Ä?iĹĄtÄ›nĂ­ pleti ultrazvukem Health Park, VeleslavĂ­nova 8, Opava KĂĄlikova 7, Opava – KateĹ™inky Pouze na objednĂĄvky. Tel: 608 983 215

BEZBOLESTNĂ LIPOSUKCE

   

STUDIO VIBROGYM

",Ć€/Âą13ÂŚ;%/*/07ÂŚ4-&7"

PĹ˜IJMEME CVIÄŒITELKU! INFO NA TEL.: 602 657 208

OBPCKFEOĂƒWLZV[BWÇĽFOĂŠEP TNPĂ&#x;OPTUĂŽÇ FSQĂƒOĂŽEP

CviÄ?enĂ­ na vibromasĂĄĹžnĂ­ch strojĂ­ch a TRX

Opava, Rybåřskå 2 (naproti Penny Marketu) Otevřeno: Po - På: 8 - 21 hod. So - Ne: 8 - 12 hod. Tel.: 602 241 401 www.inSPORTlineopava.cz

Je nejvyťťí ćas udɀlat nɀco pro sebe. ACCENT je ĺeťení!   

  

vse26RO15-18  

HLUČÍNSKO Hlučínsko stavbaře táhne. Jen v Bolaticích, které jsou na leteckém snímku, se plánuje stavba až 30 nových domů a dvou domů s další...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you