Page 1

Neprod od o d ej e ná p ří řílo loha lo ha ha

NAŠE NEMOCNICE ˇ PLICNÍ ODDELENÍ KRNOV

Plicní lékařství má dlouholetou tradicí

P

licní lékařství má v okrese Bruntál dlouholetou tradici. Již v předválečné době byla založena plicní sanatoria především pro léčbu tuberkulózy, ze kterých se do devadesátých let minulého století zachovaly plicní léčebny na Žárech a Ježníku. Sanatorium Žáry se věnovalo plicnímu lékařství v celé šíři, ale po ústupu tuberkulózy a zejména s nástupem modernější léčby plicních chorob byla potřeba plicních lůžek snížena. Sanatorium Ježník bylo vyčleněno pro léčbu chorob z povolání především horníků z průmyslové oblasti Moravskoslezského kraje. Sanatorium Žáry bylo určeno po 2. světové válce především léčbě plicní tuberkulózy. Po zavedení účinné léčby pomocí antituberkulotik onemocnění tuberkulózou ustoupilo, ale objevilo se další široké spektrum onemocnění plic a průdušek, které vyžadovalo léčbu. Žáry vedl nejdéle,

od roku 1953 do roku 1987, MUDr. Prejda, který se zapsal především rozvíjením léčby a diagnostiky i netuberkulózních plicních chorob. V dalších letech se vystřídali na místě ředitele a primáře Žárů MUDr. I. Kiša, MUDr. St. Losse, MUDr. St. Litomerický a MUDr. E. Pončová. Oddělení TRN (plicní) Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov v současné podobě pracuje od roku 2008, kdy bylo přestěhováno z provizorního oddělení v Městě Albrechticích. Bylo vybudováno investicí Moravskoslezského kraje s nákladem 25 milionů korun. Ve zmodernizovaném zařízení bylo devět komfortně vybavených pokojů s kapacitou 24 lůžek, které slouží pro regiony Krnovsko, Bruntálsko a Jesenicko. Další stěhování a restrukturalizace oddělení přišly v roce 2012, kdy se plicní oddělení přestěhovalo z dětského pavilonu do prostor bývalé urologie ve třetím podlaží hlavní

budovy. Ambulantní část pak zůstala na původním místě v budově dětského oddělení. Následná lůžka byla přestěhována do léčebny Ježník, ale i ta byla v roce 2011 zrušena. Poté bylo 25 následných lůžek přesunuto do budovy nemocnice ve Městě Albrechticích. Plicní problematika se řeší na akutním lůžkovém oddělení, které se zabývá diagnostikou a léčbou specifických i nespecifických plicních onemocnění a nádorů, a v ambulantní části, v níž se poskytuje péče diagnostická, léčebná, konziliární, dispenzární a preventivní pacientům s onemocněním dýchacího ústrojí včetně nádorů dýchacích cest a tuberkulózy všech lokalizací, ambulantně se provádí bronchologické, rentgenologické a funkční vyšetření plic. Pro pacienty, kteří z různých důvodů potřebují delší doléčení, jsou určena následná lůžka ve Městě Albrechticích. Plicní oddělení má také

svou konziliární část. Nejužší spolupráce v rámci Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov probíhá s interním oddělením a oddělením anesteziologicko-resuscitačním,

kdy lékaři docházejí provádět bronchoskopické zákroky. Lékaři krnovské nemocnice dojíždějí také do plicní ambulance Jeseník, kde rov-

něž zajišťují stálou a ambulantní péči pro celý okres. Plicní oddělení se opakovaně zúčastňuje výzkumných klinických studií farmaceutických firem.

Lůžkové oddělení bylo vybaveno moderní technikou L

ůžková část disponuje čtyřiadvaceti lůžky, kdy pacienti leží na dvou až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním příslušenstvím. Navíc je každý pokoj vybaven televizí. Při otevření v roce 2008 bylo oddělení vybaveno moderním funkčním vyšetřovacím přístrojem bodypletysmografem, nechybí ani moderní bronchoskopy. Plicní oddělení disponuje komplexním vybavením pro diagnostiku všech plicních chorob, a to včetně TBC a zhoubných nádorů plic. Spektrum chorob, které se na plicním oddělení krnovské nemocnice

léčí, je široké. Může se zhruba rozdělit na nádorové a nenádorové onemocnění. Pravidelně se zde vyšetřují zhoubné i nezhoubné nádory plicní, zánětlivé procesy v plicním parenchymu a pohrudnice a dále obstruktivní choroby dýchacích cest (chronická obstrukční plicní choroba a astma bronchiale). Léčeny jsou i vzácnější plicní choroby. Na oddělení se provádí diagnostika a léčba postižení plicního intersticia (autoimunní plicní onemocnění, profesní postižení plic atd.), diagnostika a léčba chronické respirační nedostatečnosti, diagnostika

AMBULANCE TRN KRNOV Ordinační doba: Po: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Poradna pro závislé na tabáku Út: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Poradna pro závislé na tabáku, Kalmetizace St: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Čt: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Pá: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Poradna pro závislé na tabáku, Kalmetizace Lékař: MUDr. Eva Pončová, MUDr. Mária Fialová, M. Burdová Sestra: Eva Spurná Telefon do ordinace: 554 960 635, 634 Provozní doba: Po: 6:00 - 11:30 12:00 - 14:30 Út: 6:00 - 11:30 12:00 - 14:30 St: 6:00 - 11:30 12:00 - 14:30 Čt: 6:00 - 11:30 12:00 - 14:30 Pá: 6:00 - 11:30 12:00 - 14:30

AMBULANCE TRN JESENÍK Ordinační doba: Po: 8:00 - 14:00 Út: 8:00 - 14:00 St: 8:00 - 14:00 Čt: 8:00 - 14:00 Pá: bez lékaře Lékař: Po, Út - MUDr. Čestmír Holub, St,Čt - MUDr. Zbyněk Vrba Sestra: Pavlína Bartošová Telefon do ordinace: 584 459 904

a léčba stavů vzniklých po úrazech hrudníku, léčba stavů po provedené operaci plic. V případě podezření na intersticiální plicní nemoci se provádějí speciální vyšetření, představují podrobné vyšetření tekutiny získané z průdušek a histologické vyšetření malého kousku plicní tkáně (bronchoalveolární laváž a transbronchiální plicní biopsie). Plicní oddělení spolupracuje s ostatními odděleními Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov nebo s pracovišti vyššího typu. K hospitalizaci pacienti docházejí na doporučení plicní ambulance,

případně na doporučení jiných plicních nebo odborných lékařů, eventuálně překladem z jiného zdravotnického zařízení či oddělení krnovské nemocnice. V urgentních případech jsou pacienti přijímáni ihned bez čekací doby. V případě komplikovanějšího a dlouhodobějšího průběhu onemocnění jsou pacienti hospitalizováni na následných plicních lůžkách ve Městě Albrechticích, které se věnuje především doléčovací, ošetřovatelské a rehabilitační péči. Na oddělení pracuje šest plně atestovaných kvalifikovaných plicních lékařů a oddělení má také akreditaci

MZ pro jejich vzdělávání. Primářka oddělení je MUDr. Eva Pončová, zástupce MUDr. Zbyněk Vrba. Na plicním oddělení i ambulanci pracují dále lékaři s atestací z pneumologie a ftizeologie MUDr. Magda Burdová, MUDR. Čestmír Holub, MUDr. Renata Stopková. O pacienty se starají 4 sestry se specializací v oboru pneumologie, 5 všeobecných sester a 3 sanitáři. Vrchní sestra je Bc. Jiřina Meissenerová. V roce 2012 bylo hospitalizováno na plicním oddělení 697 pacientů, průměrná ošetřovací doba je 7 dní.

Bronchologické vyšetření B

ronchoskopie je endoskopická vyšetřovací metoda, která se používá k optickému vyšetření (zrakem) dolních cest dýchacích. Provádí se speciálním přístrojem, flexibilním bronchoskopem. Během zákroku je možné odebrat vzorky tkání a hlenu, ošetřit průdušky, které jsou zúžené, ucpané nebo krvácejí. V současné době je to nejčastěji používaná metoda, s jejíž pomocí se řeší vdechnutí cizích těles do dýchacích cest. Bronchoskopie se provádí ve speciální endoskopické ambulanci, kde je také monitorovací zařízení pro sledování základních životních funkcí. Bronchologické vyšetření provádí plicní oddělení z těchto indikací. Bronchoskopie diagnostická k makroskopickému posouzení dýchacích cest s odběrem bronchiálního sekretu a bioptického materiálu k histologickému, cytologickému, biochemickému a kultivačnímu vyšetření. Toto vyšetření je velkým přínosem k včasné diagnostice nádorového onemocnění, plicních onemocnění nejasné příčiny, dlouhotrvajícího kašle, chrapotu, vykašlávání krve či dušnosti. Bronchioloalveolární laváž umožňuje následné zhodnocení lavážní tekutiny za účelem

stanovení diagnózy u některých plicních postižení. Bronchoskopie léčebná k odstranění cizích těles z dýchacích cest, toaletě bronchů tam, kde pacient sám není schopen odkašlat, stavění krvácení z dýchacích cest, u obtížně intubovatelných pacientů při celkové anestezii intubace pomocí fibrobronchoskopu za

ním videobronchoskopem, který byl pořízen v rámci ROP Moravskoslezského kraje. Pořízení digitálního přístroje umožnilo především lepší archivaci nálezů a také online konzultaci nálezů s vyššími pracovišti. Průměrně se ročně na našem oddělení provede 350400 flexibilních bronchoskopií. V rámci bronchologických vyšetření

spolupráce s lékařem ARO. Ke zvýšení kvality endoskopického vyšetření dýchacích cest bylo pracoviště oddělení TRN Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov v roce 2011 vybaveno digitál-

bylo provedeno 20 transbronchiálních biopsií a 56 bronchioalveolárních laváží. Vyšetření se provádí ambulantně i za hospitalizace. Vyšetření je prováděno každý pracovní den.


16

PLICNÍ KRNOV

úterý 26. listopadu 2013

Plicní ambulance Krnov a Jeseník P

licní oddělení má své ambulance v Krnově a Jeseníku. Ambulantní část funguje ve všední dny, je lépe se předem objednat. Akutní pacienti jsou ošetřeni bez čekání.

Ambulance poskytují specializovanou ambulantní péči diagnostickou, léčebnou, konziliární, dispenzární a preventivní a zvláštní ambulantní péči u dospělých a dětí u všech onemocnění dýchací-

ho ústrojí, včetně nádorů dolních dýchacích cest a pleury a u tuberkulózy všech lokalizací. Za rok 2012 bylo provedeno v Krnově 8 829 plicních a kalmetizačních vyšetření a v Jeseníku 4 309 vyšetření.

Funkční vyšetření plic V

roce 2008 bylo nově otevřené plicní oddělení vybaveno celotělovým bodypletysmografem, který oddělení využívá v každodenní praxi k funkčnímu vyšetření plic. Funkční vyšetření plic je laboratorní metoda, která přináší informace o ventilační funkci plic. Tzn. o velikosti dechových objemů, výdechových rychlostí, tlaků, odporů

v dechových cestách, distribuci a difuzi plynů. Pro pochopení významu vyšetření plicní funkce si je třeba uvědomit, že plíce jsou největším a nejintenzivnějším kontaktním orgánem našeho těla se zevním prostředím. Plíce (zhruba 80-100 m2) představují plochu velikosti tenisového kurtu, přes kterou se denně přefiltruje více než 10 000 litrů vzduchu a kolem níž proteče asi 8 000 l krve.

Funkční vyšetření plic se provádí při: • Stanovení diagnózy – časná diagnostika onemocnění omezujících průtok vzduchu v dechových cestách, při postižení vaziva mezi plicními sklípky mohou odchylky ve funkčním vyšetření předcházet změnám na RTG snímku hrudníku. • Monitorování léčby – opakované vyšetření umožní nastavení optimální léčby, zhoršení plicních funkcí někdy předchází subjektivním potížím, a tak můžeme včas zahájit léčbu. • Stanovení průběhu a prognózy onemocnění – sledování dynamiky změn plicní funkce je významným prognostickým ukazatelem u většiny plicních onemocnění. • Předoperační vyšetření – stanovení operačního a pooperačního rizika u pacientů s plicním onemocněním. • Posudkové, preventivní a výzkumné účely.

Centrum pro léčbu závislosti na tabáku P

ři plicní ambulanci Krnov pracuje také Centrum léčby závislosti na tabáku. Od roku 2008 navštívilo centrum 200 pacientů, z nichž asi 40 % přestalo skutečně kouřit. Za poslední rok bylo vyšetřeno v poradně 42 klientů. Centrum pro léčbu závislosti na tabáku se zařadilo a spolupracuje s celorepublikovou sítí center pro léčbu kuřáků. Úkolem krnovského pracoviště je působit jako terapeutické, diagnostické a edukační zařízení a současně jako odborné konzultační centrum. Léčba je u každého určována individuálně, podle specifických potřeb jednotlivce. Klienti absolvují kompletní plicní vyšetření včetně spirometrického a oxymetrie – tedy měření saturace kyslíku v krvi, měření kysličníku uhelnatého ve vydecho-

vaném vzduchu, které určí stupeň závislosti na tabáku. Vyškolení konzultanti poskytují informace a poradenství týkající se odvykání kouření a léčby závislosti na tabáku. V Centru léčby závislosti na tabáku pracuje proškolený lékař a sestra. Nemocnice Krnov tohoto roku požádala o zařazení do sítě Evropských nekuřáckých nemocnic se sídlem v Barceloně. Důvodem vzniku této mezinárodní organizace je skutečnost, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti v současném světě a nemocnice jsou přirozeným centrem péče o zdraví. Měly by proto hrát v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku přední roli. Nemocnice Krnov se přihlásila k základním principům této organizace.

Naše funkční laboratoř je schopna provést následující vyšetření: • Pulzní oxymetrie – používá se ke zjištění množství kyslíku v krvi pacienta. • Spirometrie – základní vyšetření ventilační funkce plic. • Bronchodilatační test – zjišťuje odpověď dýchacích cest na látku dilatující (roztahující) průdušky – základní vyšetření při dušnosti. • Bronchokonstrikční test – zjišťuje odpověď dýchacích cest na podnět konstrihující (zužující) průdušky. Používáme inhalaci látky provokující průdušky – při podezření na astma bronchiale.

• Bodypletysmografie – metoda, která přesným měřením zbytkového plicního objemu napomáhá diagnostice rozedmy plic. • Vyšetření plicní difuze – pomáhá objasnit poruchy výměny plynů mezi plícemi a krví.

Kalmetizace - očkování proti tuberkulóze P

ři plicní ambulanci funguje i kalmetizace, která v indikovaných případech provádí očkování dětí proti tuberkulóze. V posledních letech došlo ke změně legislativy, očkovány jsou jen děti v indikovaných případech, to znamená ty, které

přišly do kontaktu s aktivní tuberkulózou, nebo z tzv. rizikových zemí. Počet očkovaných velmi poklesl, za rok 2012 bylo očkováno 116 dětí. Očkování dětí bez oprávněné indikace není doporučováno. V kalmetizační části pracuje lékař a sestra s odborným kalmetizačním kursem.

OLÚ TRN M. Albrechtice O

LÚ TRN Město Albrechtice vzniklo po zrušení léčby Ježník, bylo zde přestěhováno 25 plicních lůžek. Oddělení disponuje převážně dvoulůžkovými

pokoji vybavenými nábytkem a televizí. Věnuje se rehabilitační, ošetřovatelské a léčebné péči o pacienty převážně s chronickými plicními chorobami. Za rok 2012 zde bylo hos-

pitalizováno 258 pacientů. Na oddělení pracuje vedoucí lékařka MUDr. Fialová, 1 sestra se specializací, 7 všeobecných sester, 2 sanitářky a 1 rehabilitační sestra.


DIOP KRNOV

úterý 26. listopadu 2013

17

Unikátní pracoviště pomáhá nemocným D

louhodobá intenzivní ošetřovatelská péče neboli DIOP byla v Krnově vybudována z iniciativy Všeobecné zdravotní pojišťovny a za finanční podpory Krajského úřadu v Ostravě. Ten na její vybudování uvolnil investiční dotaci ve výši 3,5 miliónu korun a provozní dotaci v hodnotě 1,3 miliónu korun. Provoz pracoviště zahájilo 1. května 2009, a to jako první svého druhu v kraji. DIOP disponuje 8 lůžky, péče je nasmlouvána se všemi pojišťovnami. Na oddělení není stanovena čekací doba. Návštěvní hodiny DIOP jsou každý den od 14 – 17 hodin. Poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a se závažným, nejčastěji neurologickým postižením,

jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty, jako je pravidelná toaleta dýchacích cest, oxygenoterapie, odsávání a nebulizace. Jsou to pacienti s těžkým neurologickým deficitem z příčiny, jako je CMP, stav po trombolýze, hypertenzní krize, alergická reakce na kontrastní látku, úspěšné KPR, z příčiny nádorového onemocnění mozku, intoxikace léky, metabolického rozvratu /DM / či traumatického poškození mozku /autonehody, pády atd./ Pracoviště tak zabezpečuje hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro apaliky. Apalický syndrom neboli vegetativní stav - je to klinický stav kompletní poruchy uvědomování si sama sebe a své-

ho okolí doprovázený cyklem spánek x bdění, kdy pacient nevykazuje žádné známky vědomí. Počet pacientů s vegetativním stavem se každoročně zvyšuje, což také dosvědčuje i to, že během krátké doby bylo všech osm lůžek na DIOP obsazeno. Vliv má také to, že se zkrátily dojezdy rychlé záchranné služby, využívá se moderní přístrojové vybavení a v neposlední řadě informovanost laické veřejnosti o poskytnutí první pomoci. Jednotka DIOP slouží také pro přechod těchto pacientů z oddělení ARO, JIP, DIP či jiných akutních lůžek a po stabilizaci zdravotního stavu na standardní ošetřovací lůžka OLÚ, LDN či domů. Příjem na DIOP nesmí být ze standardního oddělení nebo z lůžka následné péče.

DIOP má certifikát Pracoviště s bazální stimulací K

rnovskému oddělení DIOP byl v prosinci roku 2012 udělen certifikát Pracoviště s Bazální stimulací. Personál DIOP je tedy proškolen konceptem Bazální stimulace a pracuje s ním. Oddělení tehdy úspěšně uskutečnilo supervizi k udělení certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace. Supervizi provedla PhDr. Karolína Friedlová, která je první certifikovanou lektorkou konceptu Ba-

zální stimulace v České republice. Supervize se skládala ze dvou částí - teoretické a praktické, kdy se musela splnit daná kritéria pro udělení certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace. Cílem supervize bylo zajištění kvality poskytované péče a v neposlední řadě podpora a motivace personálu proškoleného Institutem Bazální stimulace. Na oddělení DIOP se pracuje s pacienty s různou poruchou vědomí, s pa-

cienty ve vigilním komatu. Jejich schopnost vnímání je z důvodu onemocnění mozku snížena. Tito pacienti jsou zcela závislí na ošetřujícím personálu krnovského oddělení. A na personálu a blízkém okolí pacienta také závisí, jak si mohou sami sebe uvědomovat, komunikovat a vnímat. Koncepcí, která umožňuje těžce postiženým lidem uvědomovat si své potřeby, cítit vlastní tělo a vnímat své okolí, je Bazální stimulace. Musí být zo-

hledněny individuální zvláštnosti pacienta, ty se získávají od nejbližších příbuzných vyplňováním autobiografické anamnézy. Patří sem informace týkající se harmonogramu dne, hygieny a rituálů s ní spojené, včetně používání toaletních pomůcek a oblíbených vůní. Uvedení oblíbených jídel, nápojů, chutí, které má pacient rád, časový rozvrh všech činností pacienta a informace popisující koníčky, zájmy, poslouchání hudby, rozhla-

Personální vybavení

Technické vybavení

Na pracovišti DIOP pracuje lékař se specializovanou způsobilostí v některém z oborů internista, chirurg, neurolog, anesteziolog. Dále jedna staniční sestra se specializací v ošetřovatelské péči v klinických oborech nebo v intenzivní péči, fyzioterapeut s osvědčením k výkonu povolání fyzioterapeuta bez odborného dohledu (1/10 lůžek nebo dvakrát 0,5) a všeobecné sestry (úvazek 0,5/1 lůžko). Všechny sestry musejí mít osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu a nejnižší ošetřovatelský personál musí naplnit úvazek 0,5/1 lůžko. Na pracovišti může dále poskytovat péči klinický psycholog, respektive psychiatr. Konkrétně v Krnově je vedením pracoviště pověřen lékař se specializovanou způsobilostí ARO MUDr. Marián Olejník, vrchní sestrou je Olga Kurečková. Pracuje zde také šest sester, z toho 3 se specializací v ošetřovatelské péči, dvě ošetřovatelky, tři sanitářky a RHB pracovník. Všichni pracují ve dvanáctihodinových směnách.

Všech osm lůžek musí mít aktivní dekubitní matraci, odsávačku a nebulizátor. Na pracovišti musí být ventilátor, defibrilátor, EKG a injekční dávkovač. Na každá tři lůžka musí připadat jeden monitor a jedna enterální pumpa. V rámci daného zdravotnického zařízení musí být zajištěna okamžitá dostupnost laboratoře klinické biochemie, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod a anesteziologa a dostupnost formou konziliární služby v oborech: chirurgie, interna, neurologie a mikrobiologie.

Princip poskytované léčby: péče o dýchací cesty, péče o výživu – sondová výživa intenzivní RHB, aplikace principů bazální stimulace logopedická péče komplexní intenzivní ošetřovatelská péče u pacienta s poruchou vědomí

sové či TV pořady. Integrace příbuzných je součástí celkové interdisciplinární léčebné koncepce, neboť krize pacienta je zároveň i krizí rodiny. Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se vyvíjí ze vztahu mezi pacientem a sestrou, pacienta chápeme jako rovnocenného partnera. Vedle léčebného účinku má tato metoda jednu velkou výhodu – nestojí nic víc než znalost sestry a ochotu nemocnému pomoci.

Přijetí pacienta na lůžko DIOP je podmíněno několika kritérii. Mezi vstupní kriteria tzv. nepodkročitelné: nutnost zajištění dýchacích cest – TSK schopnost zvládat spontánní ventilaci (nesmí být nutnost UPV ani intermitentní) nutnost umělé výživy – NGS, s výhodou již PEG bez infekčních komplikací stabilní vitální funkce – oběhové, renální, metabolické

Vstupní kritéria - vhodné: veškerá medikace enterálně není velký odstup od inzultu (po stabilizaci a zvládnutí akutního stavu a ukončení orgánové podpory) Kontakt: DIOP – 554 690 344 (345) – Olga Kurečková – vrchní sestra DIOP Primář oddělení: MUDr. Marián Olejník

Cíl supervize Pracoviště s Bazální stimulací (DIOP – SZZ Krnov) je: podpora a motivace personálu proškoleného Institutem BS v konceptu Bazální stimulace zajištění kvality poskytované péče poskytnutí sebereflexe zaměstnancům DIOP analýza a korekce implementace konceptu BS na DIOP optimalizace kompetencí pro poskytování péče v konceptu BS seznámení supervidovaných s novými postupy v konceptu BS konzultace záznamů implementace prvků konceptu do péče v dokumentaci klientů, konzultace individuálních plánů péče s ohledem na zajištění individuálních potřeb uživatele, klienta a zajištění jeho autonomie a bezpečnosti.


18

NEMOCNICE KRNOV

úterý 26. listopadu 2013

Děti zaměstnanců krnovské nemocnice budou mít svou školku, přípravy finišují K

rnovská nemocnice bude mít pro své zaměstnance od počátku ledna svou mateřskou školku. Stavební práce kolem zařízení péče o děti předškolního věku finišují, budova má již hotovou fasádu a vnitřní úpravy, chybí jen doplňky pro zútulnění, nábytek, hračky. „Zřízením mateřské školky přímo v areálu chceme vytvořit pro rodiče malých dětí trvalou podporu pro sladění profesního života s rodinným,“ uvádí ředitel nemocnice MUDr. Ladislav Václavec. „Mírně jsme se opozdili s termínem zahájení provozu z důvodu neplánovaných a náročných stavebních úprav při rekonstrukci budovy. Vše je již ale vyřešeno a počítáme s tím, že od nového roku začne školka s kapacitou 24 míst plně fungovat,“ uvádí Mgr. Gabriela Čepová, která pracuje na tomto pro-

jektu. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov patří se svými 795 zaměstnanci mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu. Podle předběžného zájmu ze strany zaměstnanců bude školka ihned naplněna. „Průběžně již vybíráme kvalifikovaný personál. Zařízení bude od začátku provozováno jako běžná MŠ zcela podle výchovně-vzdělávacího programu standardních školek, nepůjde tedy jen o „hlídací službu“. Děti budou moci školku navštěvovat celodenně, ale třeba i jen pár hodin, podle aktuálních potřeb rodičů,“ dodává Čepová. Zařízení chce maximálně vyjít vstříc zaměstnancům prodlouženou pracovní dobou, a podpořit tak jejich rychlejší návrat k výdělečné činnosti. Přínosem pro zaměstnance nemocnice bude i příjem dětí nižšího věku oproti m a t e ř ským školkám. Provoz umožní individuální přístup, vy-

tvoří podmínky pro udržení kontaktu rodiče se zaměstnavatelem během rodičov-

ské dovolené, zvýší možnosti profesního rozvoje a usnadní návrat do zaměstnání. Zařízení péče o děti předškolního věku

bude po dobu 18 měsíců fungovat díky dotacím z evropských fondů. Záměrem Sdruženého zdravotnické zařízení Krnov je ale udržet chod mateřské školky i

do budoucna. Krnovská nemocnice proto uvítá jakýkoliv finanční dar ke zkvalitnění výchovného prostředí, nákup didaktických pomůcek a hraček dětem.

Preventivní saunování dětí pomůže proti nemocem K

rnovská nemocnice po letní přestávce pokračuje v programu saunování dětí mateřských škol a prvního stupně základních škol. Úspěšný program běží už třetím rokem od vybudování rehabilitačního centra, které nabí-

zí především rozšířenou péči o děti. „Hlavním důvodem, proč opět začínáme s otužováním nejmenších, je snížení frekvence onemocnění horních cest dýchacích a pozitivní vliv na léčbu astmatu, které se u menších

dětí vyskytuje čím dál tím častější. V cizině je saunování malých dětí běžné a podle zahraničních zkušeností dochází ke snížení počtu prostonaných dnů až na polovinu,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec. „Ideálně by mělo saunování probí-

hat celoročně, ale nevadí ani několikaměsíční letní přestávka. Vhodnou dobou pro pokračování je pak právě podzim. Sauna důkladně prohřeje tělo, nabudí imunitní systém, má příznivý vliv na cévy, krevní oběh, stav kůže i psychiku,“ připomíná pozitiva primářka dětského oddělení Marie Žaloudíková. Dodává, že sauna rovněž otužuje a zvyšuje kondici. Sauna je účinná díky cyklickému vystavování organismu teplotně výrazně rozdílnému prostředí za účelem vyvolat příznivou odezvu v metabolických, imunitních, funkčních i psychických procesech. Důležité je vybrat si pro dítě správnou saunu. Děti by se měly saunovat v malé skupině se členy rodiny nebo se svými vrstevníky. Saunování by mělo být nabízeno v několika variantách. Měly by ho podstupovat děti, které umí dát najevo svou libost i vyjádřit nesouhlas. Prohřívání většinou probíhá při teplotě 85 °C po dobu 3 až 10 minut v závislosti na věku dítěte. „Ochlazování trupu a končetin se u dětí doporučuje sprchováním vlažnou vodou, naopak potápění v ledové vodě není vhodné. U dětí předškolního věku můžeme jen krátce polít záhlaví vlažnou vodou. Musíme dodržet relaxační fázi a doplnění tekutin. Saunování skupiny menších dětí by mělo probíhat pod dohledem zdravotníka,“ shrnula základní pravidla primářka Žaloudíková. Česká republika zatím stále v saunování dětí zaostává. Návštěva sau-

ny jednou za týden se přitom doporučuje dětem od tří let jako funkční součást zdravotní prevence. Saunování českých dětí podle vzoru severských společností je novou budoucností preventivních programů veřejné ochrany zdraví v Česku. Slouží kromě získávání návyků zdravého životního stylu také k rozvoji duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti. Dítě se učí zvládat osobní hygienu, dietní i pitný režim. Využívání sauny je celoroční záležitostí. „Zahájíme-li saunování v období nástupu podzimu a zimy, můžeme čekat jeho preventivní účinek na vznik a průběh akutních viróz horních cest dýchacích až po několika cyklech. Vycházíme ze zjištění, že zhruba po dobu 1 týdne trvá příznivý účinek na obranyschopnost. Proto by měly být intervaly pravidelné,“ vysvětlila primářka. Cyklus saunování je přerušován na období nemoci a rekonvalescence, pauza by měla trvat stejnou dobu, jako byla akutní fáze nemoci. V loňském roce absolvovalo saunování v krnovské nemocnici několik skupinek dětí z místních mateřských škol a z družin prvního stupně ZŠ. Letos se školky a školy přihlásily opět. Rodiče dětí, kteří mají o tuto činnost zájem, se mohou na možnost saunování informovat u ředitelek mateřských škol, vychovatelek v družinách nebo přímo na dětském oddělení krnovské nemocnice (tel. 554 690 421). Saunování dětí může probíhat také v doprovodu rodičů či jiných příbuzných.

48ro plicni