Page 1

Byl to upĂ­r, musel jsem ho zabĂ­t!

str. 3

Ĺ™ekl vrah, kterĂ˝ zĹ™ejmÄ› skonÄ?Ă­ v OpavÄ›

nĂ­ no ynic TV sta

Koupí tohotoCharitě výtiskuOpava. přispějete Charitě Opava. Koupí tohoto výtisku přispějete

Čtěte na str. 5

roÄ?nĂ­k 5, Ä?Ă­slo 45, 8. listopadu 2011, 13 KÄ?

DalĹĄĂ­ bomba v centru Opavy

KDY TO BOUCHNE?

Foto: Hana KuncovĂĄ

iz

v in

TĹ™icet kilo trhaviny by zboĹ™ilo centrum Dva metry od mĂ­sta, kde byla pĹ™esnÄ› pĹ™ed mÄ›sĂ­cem objevena leteckĂĄ puma z druhĂŠ svÄ›tovĂŠ vĂĄlky, byla ve Ä?tvrtek odpoledne nalezena dalĹĄĂ­ nebezpeÄ?nĂĄ bomba. TĹ™icet kilo trhaviny, kterĂŠ munice obsahovala, by spolehlivÄ› srovnala se zemĂ­ okruh nejmĂŠnÄ› do 100 m od mĂ­sta vĂ˝buchu. V sutiny by se tak promÄ›nil Penny Market, tovĂĄrna Witzenmann, ĹželezĂĄĹ™stvĂ­ a restaurace Gavenda, Breda, bloky domĹŻ na PivovarskĂŠ, KasĂĄrenskĂŠ, NĂĄkladnĂ­ a PekaĹ™skĂŠ ulici. Policie tak mÄ›la dalĹĄĂ­ dĹŻvod k rozsĂĄhlĂŠ evakuaci. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 6.

OPAVA

ÄŒtvrtek 3. listopadu. PolicistĂŠ uĹž podruhĂŠ bÄ›hem mÄ›sĂ­ce evakuujĂ­ okolĂ­ PivovarskĂŠ Foto: Roman KoneÄ?nĂ˝ ulice kvĹŻli nebezpeÄ?Ă­ vĂ˝buchu.

Otice PříÄ?ina poŞåru tovĂĄrny Sundance zatĂ­m neznĂĄmĂĄ ÄŒtÄ›te na stranÄ› 5.

posluĹĄnÄ› hlĂĄsĂ­m ... ...Ĺže se nĂĄm podzim ukĂĄzal hned z nÄ›kolika stran. Například v DolnĂ­m BeneĹĄovÄ› jsme pĹ™i vĂ˝lovu nejvÄ›tĹĄĂ­ho rybnĂ­ka na Opavsku vidÄ›li tu hezÄ?Ă­. UĹž tradiÄ?nĂ­ podzimnĂ­ akcĂ­ na Opavsku je svatebnĂ­ veletrh v Kravařích. I tentokrĂĄt si podzimnĂ­ prochĂĄzku na svatebnÄ› vyzdobenĂ˝ zĂĄmek nenechaly ujĂ­t stovky lidĂ­. BohuĹžel ukĂĄzala se i ta odvrĂĄcenĂĄ tvĂĄĹ™. Opavsko Ä?Ă­m dĂĄl Ä?astÄ›ji obtěŞuje smog. Je nebezpeÄ?nĂ˝ zejmĂŠna pro malĂŠ dÄ›ti. Ĺ˜editelky ĹĄkolek teÄ? musĂ­ kaĹždĂŠ rĂĄno sledovat, zda vzĂ­t pĹ™edĹĄkolĂĄky ven, Ä?i radÄ›ji zĹŻstat v hernÄ›. A dobrĂĄ zprĂĄva pro fanouĹĄky basketbalu – koneÄ?nÄ› to vyĹĄlo a OpavĂĄci poprvĂŠ v podzimnĂ­ Ä?ĂĄsti soutěŞe vyhrĂĄli. PohodovĂ˝ tĂ˝den i Ä?tenĂ­ pĹ™eje Roman KoneÄ?nĂ˝ ĹĄĂŠfredaktor

SvatebnĂ­ veletrh

KravaĹ™skĂ˝ zĂĄmek patĹ™il krĂĄsnĂ˝m nevÄ›stĂĄm, stejnÄ› jako netradiÄ?nĂ­m rĂłbĂĄm. O vĂ­kendu se zde konal 2. roÄ?nĂ­k svatebnĂ­ho veletrhu. VĂ­ce na stranÄ› 21.

Brady vylouÄ?ili ze strany VelkĂĄ bitka chuligĂĄnĹŻ

PĹ™ed rokem rozdrtili svĂŠ politickĂŠ soupeĹ™e a vyhrĂĄli volby. TeÄ? Ĺ™eĹĄĂ­ problĂŠm, co bude dĂĄl. Strana pro otevĹ™enou spoleÄ?nost, znĂĄmĂĄ spĂ­ĹĄ pod svou zkratkou SOS, totiĹž kvĹŻli rozkolu na celostĂĄtnĂ­ Ăşrovni na Opavsku s nejvÄ›tĹĄĂ­ pravdÄ›podobnostĂ­ skonÄ?Ă­. TvĂĄĹ™ loĹˆskĂ˝ch komunĂĄlnĂ­ch voleb Pavla Brady, kterĂŠ moc nechybÄ›lo, a stala se prvnĂ­ opavskou primĂĄtorkou, teÄ? musĂ­ hodnÄ› pĹ™emýťlet, co bude dĂĄl. Ve vedenĂ­ celostĂĄtnĂ­ SOS totiĹž skonÄ?ila. „ZvaĹžujeme, Ĺže budeme muset zaloĹžit novou stranu,“ pĹ™iznala Brady. PĹ™itom jeĹĄtÄ› nedĂĄvno byla mĂ­stopĹ™edsedkynĂ­ celostĂĄtnĂ­ strany a pĹ™edsedkynĂ­ krajskĂŠ organizace. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 6.

OPAVA

PĹ™ed hokejovĂ˝m stadionem v OpavÄ› se v sobotu veÄ?er strhla velkĂĄ bitka mezi fanouĹĄky HavĂ­Ĺ™ova a policiĂ­. KvĹŻli nĂ­ musela bĂ˝t do Opavy pĹ™ivolĂĄna na pomoc speciĂĄlnĂ­ pořådkovĂĄ jednotka. TĹ™iapadesĂĄt mladĂ­kĹŻ skonÄ?ilo na policejnĂ­ sluĹžebnÄ›, dva na zĂĄchytce. Tolik lidĂ­ najednou snad jeĹĄtÄ› v OpavÄ› zajiĹĄtÄ›no nebylo. V okolĂ­ opavskĂŠho zimĂĄku, kde se hrĂĄl zĂĄpas Opavy s HavĂ­Ĺ™ovem, bylo v sobotu veÄ?er pořådnÄ› Ĺživo. K prvnĂ­mu konfliktu doĹĄlo okolo ĹĄestĂŠ hodiny u zadnĂ­ho vchodu na stadion. Skupina

OPAVA

Brady

u zimĂĄku asi 140 fanouĹĄkĹŻ se nechtÄ›la uklidnit a uposlechnout policii. „DÄ›lali nepořådek, kĹ™iÄ?eli a nechtÄ›li se uklidnit ani pĹ™es opakovanĂŠ vĂ˝zvy,“ vysvÄ›tlil mluvÄ?Ă­ policie RenĂŠ ÄŒernohorskĂ˝. Situace vygradovala aĹž tak, Ĺže policie musela povolat posily, a to vÄ?etnÄ› pořådkovĂŠ jednotky. „Ta nejproblematiÄ?tÄ›jĹĄĂ­ fanouĹĄky zajistila a nevpustila na stadion. PostupnÄ› byli odvĂĄĹženi na sluĹžebnu,“ uvedl ÄŒernohorskĂ˝. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 5

StĹ™edovÄ›kĂĄ pivnice v OpavÄ› Onanista v BolaticĂ­ch Z BOLATICE BolatiÄ?tĂ­ majĂ­ mezi sebou ĂşchylnĂŠho muĹže, kterĂ˝ se uspokojoval za bĂ­lĂŠho dne na autobusovĂŠ zastĂĄvce. NÄ›co takovĂŠho bylo donedĂĄvna zrovna v BolaticĂ­ch nemyslitelnĂŠ. PĹ™esto i tam uĹž exhiboval ĂşchylĂĄk, byĹĽ se zatĂ­m nevĂ­, jestli to byl nÄ›kdo mĂ­stnĂ­, Ä?i pĹ™espolnĂ­. Od sedmi hodin

rĂĄno, tedy v dobÄ›, kdy tudy prochĂĄzely dÄ›ti do ĹĄkoly, na mĂ­stnĂ­ autobusovĂŠ zastĂĄvce přímo v centru vesnice onanoval. A mÄ›l vĂ˝drĹž, podle svÄ›dkĹŻ zde mohl bĂ˝t aĹž dvÄ› hodiny. MinulĂ˝ tĂ˝den zamÄ›stnanci obecnĂ­ho úřadu pĹ™edali policii zĂĄznam z kamery, na kterĂŠm by muĹž mÄ›l bĂ˝t zachycen. KravařťtĂ­ policistĂŠ se teÄ? snaŞí zjistit, kdo to vlastnÄ› byl. (rok)

brusu novĂĄ StĹ™edovÄ›kĂĄ restaurace otevĹ™e svĂŠ dveĹ™e vĹĄem milovnĂ­kĹŻm dobrĂŠho jĂ­dla, pitĂ­ i příjemnĂŠho prostĹ™edĂ­. PrvnĂ­ hosty pĹ™ivĂ­tĂĄ na magickĂŠ datum 11. 11. 2011, a to pĹ™esnÄ› v 11 hodin a 11 minut. Jak uĹž slibuje jejĂ­ nĂĄzev, na hosty dĂ˝chne atmosfĂŠra stĹ™edovÄ›ku. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 8.

V Opavě Kateřinkåch Ratibořskå 101

6SDz[OĂŠESVIZBUZQZOĂƒTUÇĽJLDz 6[FEOJDLĂŠQSĂƒDF 6[BUFQMPWĂƒOĂŽGBTĂƒE 6WĂ?TUBWCB3% 6[FMFOĂƒĂ™TQPSĂƒN %BWJE/PXJDLĂ? )MBWOJDF 5FM  EBWJE!OPXJDLZD[ XXXOPXJDLZD[

SalĂłnek s kapacitou aĹž 70 mĂ­st.  oslavy narozenin  promoce  svatby  hostiny  obchodnĂ­ jednĂĄnĂ­  vĂĄnoÄ?nĂ­ veÄ?Ă­rky apod.

VĂ­ce info na: www.astronopava.cz. Rezervace akcĂ­ na tel.: 608 780 720, 553 623 942

Sleva 5 % nad 20 osob.

T el ev

roÄ?nĂ­k 4, Ä?Ă­slo 39, 29. zåří 2010, 13 KÄ?

T 4-&7"/",6$):/Ä? )PSOĂ“OĂˆNĹžTUĂ“ 0QBWB XXXWBMVTFLD[ UFM

Region Opavsko, 8. listopadu 2011 (titulní)  

Region Opavsko, 8. listopadu 2011 (titulní)

Region Opavsko, 8. listopadu 2011 (titulní)  

Region Opavsko, 8. listopadu 2011 (titulní)

Advertisement