Page 1

Neprod p o od d ej ejná n p ří řílo loha lo ha ha

NAŠE NEMOCNICE

LÉKÁRNA OPAVA Opava měla první ústavní lékárnu ve Slezsku N

emocniční lékárna v Opavě slouží nemocnici a veřejnosti již téměř 100 let. Byla zřízena v roce 1920 jako první ústavní lékárna ve Slezsku a sloužila nejen vlastní nemocnici, ale také Psychiatrické léčebně v sousedství. Ve své době byla největším lékárenským zařízením v celém regionu a dnes tomu není jinak. Především rozsahem nejrůznějších specifických činností je stále nenahraditelnou součástí vlastní nemocnice a také důležitým partnerem ostatním zdravotnickým zařízením v České republice. Aby byla zajištěna komplexní péče o občany v regionu Opavsko, zajišťuje lékárna kromě běžné otevírací doby od 7 – 16 hodin také pohotovostní služby do 21 hodin večer

a ve volné dny a svátky od 8 – 21 hodin. Ještě do konce prázdnin sloužila tomuto účelu menší Pohotovostní lékárna za vrátnicí nemocnice. Od září 2013 došlo k přesunu do hlavní budovy nemocniční lékárny na rohu Sušilovy a Rybovy ulice. Veřejnosti se tak rozšířilo poskytované spektrum léků i zdravotnických prostředků na celý dostupný sortiment i v době dnů, kdy bývají veřejné lékárny uzavřeny. Vstupní zádveří lékárny slouží v době pohotovosti jako malá čekárna a zazvoněním je přivolán sloužící lékárník. Kontinuální dostupnost lékárny a lékárníka je výhodná také pro vlastní nemocnici nebo Psychiatrickou léčebnu, ty si tak mohou zajistit jakýkoliv lék i mimo pracovní dobu lékárny.

Rozšíření služeb pacientům a zákazníkům lékárny

P

acient, který se rozhoduje pro volbu lékárny, dnes zvažuje také další služby či výhody, které se mu nabízejí. Proto i v nemocniční lékárně Slezské nemocnice v Opavě mají pacienti možnost obdržet zákaznickou kartu, díky níž mohou nejen ušetřit 4 % z ceny léku, ale také jim lékárník podle potřeby poskytne důkladný farmakoterapeutický servis - prodiskutuje s pacientem nejasnosti v lékové terapii, upozorní na možná rizika, nežádoucí účinky či interakce s jinými léky či potravou. K tomuto účelu je v čekárně zřízena konzultační místnost. Podle zájmu si může pacient nechat změřit i krevní tlak nebo glykémii. V rámci sortimentu volně prodejných přípravků je kromě běžných léčiv a potravních doplňků k dispozici také speciální léčebná kosmetika určená pro prodej pouze v lékárnách (celá řada produktů firmy Bioderma a Eucerin, na objednávku lze zajistit také jiné produkty, např. La Roche Posay či Vichy). Pro mladé rodiny s kojenci a dětmi je k dispozici dětská výživa a celá paleta čajů pro děti. Pro čerstvé maminky je k dispozici kompletní řada přípravků Medela, která se soustředí na péči o ženy v době kojení.

Rekonstrukce v loňském roce změnila podobu lékárny V

rámci zateplování budov byla díky dotacím financovaným z prostředků Evropské unie, konkrétně Fondu soudržnosti, opravena

řada budov v nemocnici. Také lékárna, uvedená do provozu v roce 1987, se dočkala nové fasády, nových oken a střechy.

Nemocniční lékárna

tel.: 553 766 548 PO - PÁ: 7:00 - 21:00 hod. SO, NE, svátky: 8:00 - 21 hod. (od 16:00 hod. pohotovostní režim) e-mail:

lekarna@nemocnice.opava.cz Vedoucí:

PharmDr. Marie Zajícová, 553 766 510 e-mail:

marie.zajicova@nemocnice.opava.cz Vyřizování objednávek: 553 766 518 zástupce vedoucí lékárny:

Mgr. Marie Rychlá, 553 766 517 vedoucí farmaceutická asistentka:

Lenka Rohrerová, 553 766 511 e-mail:

lenka.rohrerova@nemocnice.opava.cz zdravotnické prostředky na poukazy:

Simona Konupková, 553 766 595 zdravotnické prostředky pro nemocnici:

Zdeňka Zajuncová, 553 766 522

Lékárna po celou dobu rekonstrukce sloužila veřejnosti, aby nedošlo k omezení poskytovaných lékárenských služeb. V objektu lékárny je soustředěna většina činností lékárny, kterou zajišťuje 9 lékárníků, 10 farmaceutických asistentek, sanitářky a pomocnice (celkem 30). Tento relativně velký kolektiv vykonává kromě výdeje léků na recept a zdravotnických prostředků na poukazy také řadu speciálních lékárenských činností, které nejsou běžnému pacientovi viditelné. Zásobuje např. kromě nemocnice také Dětské centrum Čtyřlístek, částečně Psychiatrickou nemocnici v Opavě, Rehabilitační ústav v Hrabyni, věznici atd. V provozu je galenická laboratoř, oddělení přípravy sterilních léčiv, příprava a ředění cytostatik, analytická laboratoř, oddělení zdravotnických prostředků, pracoviště klinických studií a pracoviště klinické farmacie.

Dostupnost výživových doplňků pro nemocné pacienty a seniory V

poslední době je v mnoha studiích prokázán důležitý vliv kvalitní potravy na průběh léčby hlavně u seniorů, chronicky nemocných pacientů nebo pacientů s onkologickým onemocněním. Je-li pacient nějakým způsobem omezen v příjmu potravy a má snížený přísun bílkovin a vitamínů, je potřeba mu tento nedostatek saturovat. K tomuto účelu slouží tzv. enterální výživa, která je pro ambulantní pacienty dostupná ve formě tzv. „sippingu“, tzn.

popíjení nápojů, jež obsahují všechny nezbytné živiny a vitamíny. Obvykle se jedná o malé plastové lahvičky nebo krabičky opatřené slámkou k popíjení. Je dobré pít je vychlazené, protože jsou v této podobě chutnější. Pro nemocné jsou významným přínosem, protože je známo, že už Hippokrates napsal „tvá potrava bude ti lékem“. Sippingy mají hodně modifikací a po diskuzi s lékařem nebo lékárníkem se dá vybrat

produkt, který je vhodný pro pacienty s různými diagnózami, např. diabetika nebo pacienta s ledvinným či onkologickým onemocněním. Kdo nesnáší tyto tekuté přípravky, najde zde i výživu ve formě „pudinků“ s různými příchutěmi. Obsah výživových elementů je velmi obdobný, pouze forma je zahuštěná. Pro pacienty, kterým enterální výživu píše na recept výživový specialista, zajišťuje lékárna rozvoz kartonů s výživou až domů. K dispozici

jsou produkty více firem (Nutricia, Fresenius, Nestle, B/ Braun, Abbott), takže lze vybrat vhodný produkt nejen podle správného složení a indikace, ale také podle oblíbené příchutě či vůně. Díky širokému sortimentu je zajištěna možnost střídání sippingů, aby pacient poznával stále jiné zajímavé nápoje a i přes případné nechutenství, které provází některá onemocnění, tak zajistil tělu dostatek živin, vitamínů i stopových prvků.

Galenická laboratoř jako prapůvodní místo lékárníka M ožná si někdo pod tímto názvem vybaví doktora Galéna z Bílé nemoci Karla Čapka. Ten však použil toto jméno již přeneseně podle lékaře z doby starého Říma, který se jmenoval Galén a patřil mezi nejslavnější starověké lékaře. Jelikož v té době byly činnosti lékařské a lékárenské spojeny v jedné osobě, byl Galén nejen slavným lékařem, ale také lékárníkem, protože si většinu svých léčiv

musel sám připravit. Na jeho památku se příprava léčiv v lékárně nazývá „galenická“ příprava. I v dnešní době stále přetrvává potřeba a nutnost připravit některé léčivé přípravky individuálně přímo pro jednotlivého pacienta, protože běžně dostupné hromadně vyráběné přípravky nejsou v danou chvíli a pro daného pacienta vhodné. Velmi často jsou to masti, kapsle, čípky, globule, roztoky a siru-

py s obsahem různých účinných látek. Spolu s kožní ambulancí nemocnice a kožními lékaři se daří uvádět v život zajímavé receptury s obsahem důležitých léčivých látek, které mohou řešit některé kožní problémy. Další specifickou skupinou pacientů, pro které je nutná velmi promyšlená individuální příprava, jsou malé děti. Často trpí závažným onemocněním, na které není dostupný lék, který by byl pro ně

vhodný, a je nutné upravovat lékové formy určené původně dospělým, tj. rozdělit lék určený pro dospělé, upravit ho do přesných dávek, např. kapslí nebo do roztoku či sirupu. Právě tyto služby dnes již většina veřejných lékáren neposkytuje, protože to pro ně není ani časově, ani finančně výhodné. Díky vybavení galenické laboratoře a erudovanému personálu může nemocniční lékárna Slezské nemocnice

v Opavě všem malým pacientům pomoci i v těchto svízelných případech. Jindy je nutné nahradit pro pacienty na recept léky, které jsou momentálně ve výpadku a nedají se nikde zajistit. Také zde hraje galenická laboratoř velkou roli v hledání cest a náhradních řešení formou vlastní přípravy. Mnohdy přichází se speciálními požadavky na individuální přípravu i veterinární lékaři a lékárna opět může pomoci i domácím mazlíčkům.


16

LÉKÁRNA OPAVA

úterý 1. října 2013

Oddělení přípravy sterilních přípravků N

emocniční lékárna Slezské nemocnice v Opavě se od běžných veřejných lékáren liší také tím, že má k dispozici pracoviště, kde je možné připravit pro pacienty sterilní lékové formy - injekce, infuze a oční kapky. Jelikož projdou sterilizací v parním autoklávu a následnou optickou, chemickou i mikrobiologickou kontrolou, je jejich stabilita prověřena a zajištěna na delší období a pacient nemusí hlídat krátkou expirační dobu svého produktu. Nový parní autokláv byl zakoupen na podzim roku 2012 za více než 1 mil. Kč, a nahradil tak starý, který už dlouho „přesluhoval“. Oční kapky a speciální roztoky připravené na tomto pracovišti jsou využívány nejen v nemocniční lékárně, ale jsou podle objednávek rozesílány do očních klinik po celé republice. Především se jedná

o roztok hypromelózy, který je využíván při očních operacích a nahrazuje zde oční sklivec v průběhu operačního výkonu. Obdobné preparáty by sice byly dostupné dovozem z ciziny, ale jejich cena je několikanásobně vyšší. Nejdůležitější při přípravě těchto poměrně náročných lékových forem je zkušenost a dlouholetá praxe, je to taková malá alchymie, kdy je potřeba rozpoznat správnou hustotu roztoku, aby netekl ani rychle, ani příliš pomalu. Pro některé pacienty vyrábí nemocniční lékárna Slezské nemocnice v Opavě ve spolupráci s očním oddělením a transfuzní stanicí (TS) kapky jako náhražky slz z autologního séra (vlastní sérum). Celý proces přípravy vyžaduje přísně sterilní prostředí. Na TS je pacientovi odebrána krev, je zcentrifugována, aby se oddělila plazma od krevních elementů (krvinek), a přenesena do steril-

Široký sortiment zdravotnických prostředků

J

elikož je ve Slezské nemocnici v Opavě rozsáhlá ambulantní péče v oblasti ortopedické a chirurgické, specializuje se lékárna rovněž na sortiment zdravotnických pomůcek, ať už to jsou různé druhy bandáží a krytí na rány, ortézy, bederní pásy či krční límce, elastické punčochy a nejrůznější typy berlí, ale také inkontinenční pomůcky pro pacienty nebo pomůcky pro pacienty se stomiemi (vývody). K tomuto účelu je v lékárně zřízena speciální kabinka, protože mnohdy je nutné pacienta poměřit a pomůcku vyzkoušet. Pacient se zde může uchýlit před zraky ostatních návštěvníků lékárny a v klidu si vyzkoušet vhodnost dané pomůcky právě pro sebe.

Rozvoj činností klinického farmaceuta

P

ráce pro lůžková oddělení nemocnice je neméně zajímavá, ovšem očím běžných pacientů skrytá. Běžné zásobování léky v sobě zahrnuje také informační činnost o léčivech směrem ke zdravotnickému personálu. Od ledna 2013 se klinický farmaceut v týmu spolu s lékaři stará více také o farmakoterapii pacientů na lůžkových odděleních. Podle požadavku lékaře tvoří tzv. farmakoterapeutická konzilia, kde zpracovává a vyhodnocuje stávající léčbu, sleduje nežádoucí reakce, které by mohly být způsobeny léky, vyhledává případné nebezpečné lékové interakce či interakce s potravou, a podílí se tak spolu s lékařem na zajištění bezpečné léčby navržením různých úprav ve farmakoterapii. Takhle se dá terapie tzv. „ušít na míru“ pro daného pacienta. Farmaceuti se také spolu s lékaři podílí na výběru léčiv pro danou nemocnici, tzv. Pozitivní list nemocnice, kde pro výběr léku platí tři hlavní kritéria: účinnost, bezpečnost a cena.

Pacienti v klinických studiích dostávají léky připravené v lékárně

L

ékaři ve Slezské nemocnici se zapojují také do řady klinických hodnocení nových léčiv (KHL), a tak rozšiřují pacientům v regionu možnost účasti v některých zajímavých studiích. Pracovníci nemocniční lékárny Slezské nemocnice v Opavě jsou součástí různých výzkumných týmů. Farmaceut zajišťuje nejen správné uložení studijních léčiv, ale mnohdy je také upravuje do finálních lékových forem (ředění do infuzí) nebo zajišťuje předání léčiv pacientovi. Každé KHL je vysoce diskrétní a mnohdy tzv. dvojitě zaslepené, což znamená, že v době podání ani pacient, ani lékař neví, jaký typ léčby ve srovnávacích ramenech dostávají, protože k jejímu odslepení dojde až po ukončení studie. Důvodem je zajištění nezaujatosti obou stran ve výzkumném týmu. Celá tato agenda obsahuje rozsáhlou dokumentaci, ve které se farmaceut musí umět správně orientovat.

Jak se ptát v lékárně na své léky?

P

acient by měl ke své nemoci i léčbě přistupovat aktivně a před každým spolknutím tablety by si měl umět odpovědět na otázky: k čemu lék mám, jak a kdy ho správně užít, na co mám při tom dávat pozor, co u toho nesmím, zda mohu řídit auto, kojit atd. Zatím se nám mnohdy zdá, že jedinou otázkou v lékárně bývá, kolik budu doplácet. Proto se personál v nemocniční lékárně Slezské nemocnice v Opavě vždy bude snažit, aby pacient dostal nejen správně nachystané či připravené léky, ale k nim vždy i správnou informaci o užívání a upozornění na možná rizika v léčbě. Pro takového pacienta by pak farmakoterapie neměla být obtížným problémem, ale pomocí při řešení zdravotních problémů.

ních prostor, kde lékárník příslušným naředěním do fyziologického roztoku připraví roztok velmi blízký vlastním slzám daného pacienta. Do doby vydání pacientovi na očním oddělení je produkt zamražen na TS a čeká se na výsledky mikrobiologické kontroly. Dobrou týmovou prací očního a transfuzního oddělení s lékárnou se tak podařilo připravit pro pacienty další individuální produkt, který nabízí v rámci České republiky pouze v Praze. Méně příjemné a složité je také řešení různých výpadků sterilních produktů na trhu. Některé injekce, kterých se na trhu nedostává, si nemocniční lékárna může vyrobit sama. Pokud jsou zajištěny suroviny, připraven technologický a kontrolní postup – mnoha pacientům v našich nemocnicích, ale také po celé republice se tak pomáhá i ve velmi kritických situacích.

Lékárna je vzdělávacím centrem i pro zahraniční studenty N

emocniční lékárna Slezské nemocnice v Opavě má udělenou akreditaci pro vzdělávání v oboru veřejného i nemocničního lékárenství a je významným edukačním centrem v oblasti farmacie. Vzdělává nejen pregraduální studenty (z Hradce Králové a Brna), ale také postgraduální kole-

gy při přípravě k atestacím. V rámci mezinárodní asociace studentů farmacie IPSA (International Pharmaceutical Student Association) umožňuje stáže také zahraničním studentům – obvykle v průběhu prázdninových měsíců. Studenti se tak seznámí s děním v nemocniční lékárně

a zprostředkovaně opavský personál o dění u nich. Vzájemná výměna zkušeností je velmi obohacující a často se mnohý z nich vrací do České republiky po několika letech už jako přednášející na nějaký lékárnický kongres. Hosty zde byli studenti z Portugalska, Španělska, Estonska, Polska, Finska, Velké Britá-

nie, Indonésie i USA. Poznají zde v rámci stáže nejen kus odborné práce, ale také naši přírodu, kulturu a zvyky. O letošních prázdninách zde stážovaly dvě budoucí farmaceutky Lindsey Mileto a Carly Fisher z USA. Pochvalovaly si nejen práci v lékárně, ale také dobré české jídlo, kulturní památky a přírodu.

Pacienti v onkologickém stacionáři dostávají cytostatika naředěná v lékárně S

lezská nemocnice v Opavě poskytuje ambulantní onkologickou péči formou stacionáře. Je všeobecně známo, že se k léčbě některých onkologických onemocnění používají léčiva nazývaná cytostatika (používaná v chemoterapeutických režimech). Tato léčiva jsou vysoce účinná a pro nádor toxická. Aby nedošlo při manipulaci a naředění k narušení sterility produktu, ale také aby se zabránilo jakémukoli toxickému riziku pro připravující personál, ředí se tyto látky v lékárně ve specifickém boxu, tzv. bezpečnostním kabinetu. Personál je tak chráněn nejen ochrannými pracovními pomůckami (rukavice, plášť), ale také specifickým odtahem vzduchu, který nebezpečné látky odvádí přes filtr z prostoru pryč. Takto připravená cytostatika jsou dopravena do onkologické či hemato-onkologické ambulance. Bezpečný způsob přípravy cytostatik zajišťuje nemocniční lékárna v souladu se světovými trendy již od roku 2007. Pacienti našeho regionu mohou tedy chemoterapii dostávat v rámci Slezské nemocnice v Opavě a nemusí dojíždět do vzdálenějších měst.

Osobnosti, které prošly nemocniční lékárnou N

emocniční lékárnou Slezské nemocnice v Opavě prošla v její historii celá řada zajímavých osobností. Mnoho z nich se zasloužilo o rozvoj oboru a dostalo za svou práci významná ocenění. V 80. – 90. letech 20. století to byl např. RNDr. Milouš Pola, který vedl lékárnu velmi dobře a dlouho, zajistil také vybudování nové lékárny a její přestěhování z hlavní budovy ředitelství na nynější místo u vrátnice. RNDr. Jarmila Adamcová, která položila základy pro klinickou farmacii, RNDr. Margita Pachtová a RNDr. Eugenie Navrátíková, které rozvíjely galenickou farmacii v nemoc-

niční lékárně, RNDr. Marta Veličková, která se věnovala novým přípravám v oblasti sterilních léčiv atd. Dr. Pola a dr. Adamcová byli oceněni za svou celoživotní práci Čestným členstvím v lékárnické komoře. Svým entuziazmem a nadšením pro obor „nakazili“ celou řadu dalších kolegů, kteří v jejich šlépějích pak pokračovali a pokračují. Jednou z nich je i současná vedoucí lékárnice PharmDr. Marie Zajícová, která si v souladu s trendy moderního lékárenství vybrala klinickou farmacii a snaží se o rozvoj tohoto oboru nejen v opavské nemocnici, ale také formou přednášení na fakultách a

různých farmaceutických kongresech doma i v zahraničí. Ani při těchto aktivitách však nezapomíná na seniory ve vlastním regionu a je zvána pravidelně do různých klubů důchodců v celém opavském okrese k přednáškám o léčivech a zdravém životním stylu (25 setkání se seniory). Tato prostá, ale velmi užitečná aktivita se promítla i do jednoho posterového sdělení (plakát) na evropském kongrese lékárníků ve Stockholmu a v Rize a právě tento poster zde získal první cenou pro zajímavost svého námětu -„Education of the seniors focused on Pharmacotherapy“.

Farmaceut na oddělení nukleární medicíny

B

ez práce farmaceuta se neobejde ani Oddělení nukleární medicíny (ONM). Každé ráno, ještě před příchodem objednaných pacientů, se připravují ve sterilních prostorách ONM speciální diagnostické a léčebné přípravky obohacené o specifickou dávku radioaktivity, které jsou pak pacientům apliko-

vány. Díky těmto metodám se rozšiřuje péče o pacienty také v oblasti nukleární medicíny. Celý prostor radiofarmaceutického provozu byl rekonstruován loni na podzim. Ochrana sterility produktu se zde dále rozšiřuje ještě o ochranu připravujícího personálu před radioaktivním zářením.


Neprod o ej od e ná n p ří řílo loha lo ha ha

NAŠE NEMOCNICE

LÉKÁRNA KRNOV Krnovská nemocnice má svou lékárnu 19 let

K

rnovská nemocnice zprovozněná v roce 1912 byla dlouhou dobu bez vlastní lékárny. Ředitelství nemocnice začalo usilovat o otevření vlastní Ústavní lékárny až v roce 1994, kdy se za nemalých investic upravily prostory v přízemí stravovacího provozu. V září 1994 byla Ústavní lékárna zprovozněna pod vedením lékárníka Mgr. Luboše Vejmoly a vedoucí farmaceutické asistentky Stavruly Petrové. Lékárna začínala s pěti zaměstnanci a zajišťovala výdej na žádanky pro lůžkovou část zdravotnického zařízení, Léčebnu TRN Žáry a LDN Žáry, plicní léčebnu Ježník a nemocnici Město Albrechtice. V roce 2003 se Ústavní lékárna rozšířila o Lékárnu pro veřejnost, která byla vybudována v rekonstruované budově u hlavní brány nemocnice. V současné době je vedou-

cím Ústavní lékárny PharmDr. Vladimír Vašíř. V lékárně dále pracuje 7 lékárníků, 7 farmaceutických asistentů, 4 sanitářky a 2 administrativní pracovnice. Odborní pracovníci lékárny absolvují základní a specializační atestace a pravidelně se účastní vzdělávacích akcí. Nemocniční lékárna také organizuje přednášky pro zdravotnický personál nemocnice a zdravotně osvětové přednášky pro některé ústavy sociální péče o seniory. Ústavní lékárna je také školicím místem pro absolvování odborné praxe studentů farmaceutické fakulty v Brně a v Hradci Králové, odbornou praxi zde vykonávají také budoucí farmaceutičtí asistenti. Lékárna je nedílnou součástí krnovské nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov). Jedná se o lékárnu s odbornými pracoviš-

ti, což s sebou přináší i vyšší nároky na vzdělávání odborných pracovníků a na technické vybavení lékárny. Lékárna poskytuje v plném rozsahu základní lékárenskou péči jednotlivým oddělením krnovské nemocnice a zařízením ambulantní péče. Zajišťuje nákup léků, infuzních roztoků a farmaceutických surovin od distributorů a výrobců, výdej léků na recepty a zdravotnické poukazy, prodej volně prodejných léků, výdej léků na žádanky vlastních oddělení nemocnice, ale i pro jiné odběratele. Podle požadavků laboratoří pak objednává nebo připravuje zkoumadla a některá laboratorní diagnostika. Lékárna dále zajišťuje očkovací látky a séra pro běžná očkování a potřeby oddělení nemocnice. V případě potřeby objednává léky neregistrované v ČR na individuální dovoz.

Lékárna se zabývá také vlastní přípravou léčiv P

odstatnou součástí nemocniční lékárny Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov je vlastní příprava léčivých přípravků v laboratoři. V současnosti je tato činnost mnohými veřejnými lékárnami odsouvána do pozadí, protože její zajištění vyžaduje náročné laboratorní provozy a farmaceutické suroviny s atesty kontrolních laboratoří. Důležitým pracovištěm krnovské nemocniční lékárny je příprava infuzí a injekcí s obsahem cytostatik pro

Lékárna patří k nejlépe vybaveným v regionu Lékárna pro veřejnost je umístěna u vjezdu do Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov – naproti vrátnice, vedle autobusové zastávky MHD a poskytuje lékárenské služby klientům z přilehlých ambulancí i z blízkého okolí. Je otevřena od pondělí do pátku od 7 do 17:30 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

L

ékárna disponuje dvěma výdejními místy pro výdej léčivých přípravků na recept a dvěma výdejními místy pro volný prodej potravinových doplňků a léků bez předpisu. Lékárna zajišťuje také sběr použitých léčiv a stříkaček.

Nemocniční lékárna nabízí: 9 široký sortiment léčiv včetně možnosti jejich individuálního objednání (skladem jsou tisíce položek léčiv, ostatní lze většinou do 1 dne podle aktuální situace na farmaceutickém trhu v ČR doobjednat) 9 široký sortiment doplňků stravy, dětské výživy, léčebné a vlasové kosmetiky (Bioderma, Doliva, Syncare, Menalind, Seni…) 9 připravujeme širokou škálu přípravků dle individuálního požadavku lékaře – čípky, globule, tobolky a prachové směsi, oční kapky, vody, roztoky a sirupy a veškeré polotuhé lékové formy (masti, krémy, pasty, tekuté pudry, lotia, emulze, suspenze) 9 speciální sortiment pro diabetiky (inzulínová pera, jehly, diagnostické proužky ke glukometrům) 9 široký sortiment zdravotnických prostředků převážně pro pacienty s poškozením pohybového aparátu (ortopedické pomůcky, ortézy, berle, sportovní bandáže a další speciální pomůcky - nádstavce na WC, sedátka do vany, invalidní vozíky, antidekubitní pomůcky atd.) 9 široký sortiment inkontinenčních pomůcek (plenkové kalhotky, vložné pleny, podložky) 9 stomické pomůcky (sáčky, podložky, pasty), 9 pomůcky pro pacienty s cévními chorobami dolních končetin (elastické punčochy, bandáže) 9 velký výběr zdravotnické obuvi (Santé, Orto plus) 9 tonometry a široký výběr obvazového materiálu V návaznosti na Nutriční ambulanci nemocnice (MUDr. Spyra) lékárna zajišťuje klientům přípravky pro nutriční podporu a ve spolupráci s firmou NUTRICIA a.s. nabízí zajištění dovozu těchto přípravků domů ZDARMA.

pacienty klinické onkologie. Jedná se o nové pracoviště, které bylo vybudováno v roce 2008. Lékárna obdržela certifikát pro správnou přípravu cytostatik od České farmaceutické společnosti a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pracoviště je jedním z 25 zařízení tohoto typu v České republice. Příprava léčiv probíhá v čistých prostorách s třídou čistoty „A“, učenou pro přípravu sterilních léčiv. Čistotu prostředí zajišťuje především velmi nákladná vzduchotechnika, která do

prostorů vhání vzduch pomocí laminárního proudění tvz. HEPA filtry. Tento úsek je dokonale izolován od okolí, v místnostech je přesně definovaný tlak vzduchu. Pracovníci do něj vstupují pouze ve speciálním sterilním obleku, s rouškou a ve sterilních rukavicích. Vlastní příprava probíhá v izolátoru umístěném v přípravně cytostatik. Vzhledem k dodržování velmi přísných podmínek přípravy je minimalizována možnost kontaminace léčiv. Toto je důležité zejmé-

na pro onkologické pacienty, kteří mají v důsledku léčby často sníženou imunitu a kterým by případná infekce mohla způsobit vážné komplikace. Nové pracoviště umožňuje přípravu cytostatik podle současných standardů a současně zajišťuje ochranu pracovníků před negativními vlivy expozice cytostatik. Přesto musí zdravotnický personál každoročně absolvovat speciální prohlídku v rámci preventivních kontrol u závodního lékaře.

Prioritou jsou pacienti

Ti musí odcházet vždy spokojeni!

V

lékárně je prosazován princip vstřícného přístupu ke klientům. Odborní pracovníci lékárny poskytují kompletní servis a poradenství k užívání lékařem předepsaných léčivých přípravků a samozřejmě také volně prodejných léčivých přípravků. U každého vydávaného přípravku odborný personál vysvětlí správné a bezpečné užívání a vhodné uchovávání,

upozorní na možný výskyt a závažnost nežádoucích účinků či nevhodných kombinací s jinými léky a potravou. Při výdeji se automaticky používá program na vyhodnocení rizik nevhodných kombinací užívaných léčiv, které by mohly vážně poškodit zdraví. Díky úzké spolupráci s lékaři krnovské nemocnice jsou pracovníci nemocniční lékárny schopni pružně konzultovat nesrovnalosti s předepsanými lé-

čivými přípravky. Pacientům poradí s léčbou lehčích zdravotních potíží (bolest hlavy, kloubů, nachlazení, průjem, zácpa...). Pomohou vybrat vhodný přípravek, vysvětlí správné užívání a také tzv. režimová opatření (dieta, pohyb, vyhýbání se rizikovým situacím aj.), která u daného onemocnění mohou zefektivnit léčbu, v některých případech dokonce snížit potřebu léků.


18

LÉKÁRNA KRNOV

úterý 1. října 2013

Prioritou je spokojenost pacientů Pokračování ze strany 15 oplňkovou nadstandardní službou lékárny je dlouhodobě poradenská služba o správném užívání léčiv, která je zájemcům poskytována v konzultační místnosti. Od září 2013 nemocniční lékárna tuto službu rozšířila v rámci projektu „Nemocniční lékárna - Váš Rádce ve zdraví“, v rámci kterého se zaměřuje také na problematiku obezity, cukrovky a metabolického syndromu. Při poskytování této služby lékárna spolupracuje s MUDr. Miroslavem Šulym, lékařem diabetologické ambulance krnovské nemocnice, a svým klientům nabízí: Â změříme krevní tlak,

D

hmotnost, množství tuku v těle, hladinu glukózy a z naměřených hodnot vypočítáme BMI index a zhodnotíme riziko cukrovky a metabolického syndromu. Â zhodnotíme, zda správně užíváte léky, jaké je riziko nežádoucích účinků a nevhodných kombinací léčiv. Â poradíme vám, jak podpořit léčbu zdravým stravováním, vhodnými doplňky stravy a zdravým životním stylem, případně

zajistíme návštěvu u nemocničního nutričního terapeuta.

Individuální konzultace s farmaceutem jsou určeny všem klientům lékárny, kteří se chtějí dozvědět více o užívaných lécích a svém zdravotním stavu. Zvážit konzultaci s farmaceutem by měl každý, zvláště pokud souhlasí alespoň s jedním z níže uvedených výroků: 6 užívám velké množství léků či potravních doplňků, 6 nevím, jak působí mé léky a proč je užívám, 6 nejsem si zcela jist/a, zda užívám své léky správně, 6 chci se dozvědět, jak mohu podpořit svou léčbu, 6 nejsem si jist/a, zda mé potíže nesouvisí s užíváním léků, 6 kouřím, a chtěl/a bych přestat, 6 chtěl/a bych se dozvědět o zdravém životním stylu a podpořit v úsilí při snižování nadváhy. Tuto službu nemocniční lékárna Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov poskytujeme aktivním držitelům klientských karet ZDARMA, pro ostatní za poplatek 50 Kč.

Konzultační doba: Pondělí: 13 - 15 hod. Středa: 13 - 15 hod. Stálí klienti nemocniční lékárny mohou obdržet ZÁKAZNICKOU KARTU, která umožňuje čerpat řadu výhod: „ Držitelé klientských karet nemocniční lékárny obdrží ke každému receptu na léčiva hrazená z veřejného zdravotního pojištění poukázku na slevu v hodnotě 30 Kč. Poukázku dostanou od lékaře z odborné ambulance v nemocnici nebo v lékárně při výdeji léčiv.

„ S klientskou kartou pacient ušetří také díky věrnostnímu programu. Za odběry v naší lékárně sbíráte věrnostní body, za které získáte slevy na dalších nákupech a doplatcích. „ S klientskou kartou pacient nemusí mít obavy z užívání více léčiv. U každého pacienta se evidují všechny vydané přípravky a automaticky se vyhodnocuje riziko nevhodných kombinací léčiv, které mohou být příčinou vážného poškození zdraví. „ Aktivní držitelé klientských karet mohou čer-

pat zdarma veškeré služby v rámci projektu „Nemocniční lékárna - Váš Rádce ve zdraví“ (měření krevního tlaku, množství tuku, hladiny glukózy, poradenství aj.). „ Bonusy navíc – vzorky přípravků na vyzkoušení, časopis Moje zdraví. Prioritou práce personálu je zejména zvyšování úrovně poskytované péče, zajištění bezpečnosti pacienta, zlepšování komunikace mezi lékaři, lékárníky, zdravotnickým personálem a pacienty - klienty. Lékárna jako nedílná

součást nemocnice se přímo podílí na vytváření lékové politiky celé nemocnice, lékárník je také členem týmu, který provádí audit správného zacházení s léčivy na odděleních nemocnice a ambulancích v celém zdravotnickém zařízení. Díky tomu Sdružené zdravotnické zařízení Krnov získalo v roce 2007 akreditaci SAK ČR a v současnosti se připravuje na již druhou reakreditaci. Akreditace mimo jiné garantuje správné zacházení s léčivy a dodržování zásad správné lékárenské a laboratorní praxe.

Nemocniční lékárna pečuje o zdraví svých klientů V

prostorách Lékárny pro veřejnost personál pro své klienty pravidelně organizuje zdravotně osvětové akce jako například:

Nemocniční lékárna Otevírací doba: Po - Pá: 7 - 17:30 hod. So: 8 - 12 hod. výdej léčiv pro veřejnost: tel.: 554 690 487 Vedoucí lékárny: PharmDr. Vladimír Vašíř

„ Chraňte své srdce - měření cholesterolu, krevního tlaku a vysvětlení naměřených hodnot. „ Nutriční den - poradenství s nutričním terapeutem o stravování při redukci hmotnosti a různých onemocněních. „ Den detoxikace - preventivní projekt zaměřený na hubnutí. „ Ochrana před slunečním zářením - měření fototypu kůže, aktuální v letních měsících. „ Lehčí o pár kil - měření na přístroji InBody s analýzou tuků, svalů a vody v těle a vyhodnocením bazálního metabolismu. „ Poradenství v odvykání kouření a závislosti na nikotinu ve spolupráci s plicní ambulancí nemocnice.

Nemocniční lékárna se také účastní podobných akcí v regionu, za zmínku stojí zejména každoroční účast na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb a zdraví, pořádaném Městským úřadem Krnov, kde poskytuje poradenskou činnost a

prezentuje služby lékárny. V rámci marketingových aktivit poskytuje nemocniční lékárna Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov aktuální informace o akčních cenách v lékárně pro veřejnost. Klienty a veřejnost informuje pomocí le-

táků, které jsou umístěny na nástěnkách v prostorách čekáren ambulancí nemocnice, prostřednictvím e-mailů a webových stránek www. szzkrnov.cz/lekarna a také prostřednictvím letáků, které jsou rozesílány do poštovních schránek.

40ro lekarny  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you