Page 1Příloha Pohostinst7 str. 3 PĹ˜Ă?LOHA BYDLENĂ?: JAK BYDLĂ? OPAVSKÉ OSOBNOSTI?

R Boj o peníze: Kravařťtí y

T el ev

nĂ­ no v in

iz

nic TV sta

Koupí tohotoCharitě výtiskuOpava. přispějete Charitě Opava. Koupí tohoto výtisku přispějete

roÄ?nĂ­k Ä?Ă­slo 39, 27. zåří 2011, roÄ?nĂ­k 4, 5, Ä?Ă­slo 39, 29. zåří 2010, 1313 KÄ?KÄ?

V AfghĂĄnistĂĄnu

fandilinebo na MS divadlo sport vĂĄlÄ?Ă­ Czudek

MĂĄ mÄ›sto dotovat profesionĂĄlnĂ­ kulturu i sport? A pokud ano, podle jakĂŠho klĂ­Ä?e? VĂĄĹĄnivĂĄ, vĂ­ce jak hodinovĂĄ debata se rozhoĹ™ela na pondÄ›lnĂ­m zasedĂĄnĂ­ zastupitelĹŻ. Zastupitel ODS a bĂ˝valĂ˝ basketbalovĂ˝ reprezentant Petr Czu-

DĹŻm umÄ›nĂ­: problĂŠm za 110 milionĹŻ Rekonstrukce Domu umÄ›nĂ­ za 110 milionĹŻ vzbudila velkĂŠ rozÄ?arovĂĄnĂ­. VedenĂ­ radnice dokonce uvaĹžovalo o tom, zda mĂĄ budovu od stavebnĂ­ firmy pĹ™evzĂ­t. To se ale nakonec stalo s tĂ­m, Ĺže byl vypracovĂĄn dlouhĂ˝ seznam nedostatkĹŻ, kterĂŠ se musĂ­ odstranit. Radnice si s opravenou budovou nevĂ­ rady. OficiĂĄlnÄ› se sice mluvĂ­ o tom, Ĺže Opava zĂ­skala dĹŻstojnĂŠ mĂ­sto na kulturnĂ­ akce, jenĹže v radniÄ?nĂ­ch kuloĂĄrech to pořådnÄ› vĹ™e a kaĹždĂ˝ se snaŞí dotazĹŻm ohlednÄ› Domu umÄ›nĂ­ vyhnout. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 3.

OPAVA

desĂ­tek vojenskĂ˝ch OPAVA NÄ›kolik specialistĹŻ operuje od konce prĂĄzdnin v AfghĂĄnistĂĄnu. OpavĂĄci, kteří patří ke ĹĄpiÄ?ce v rĂĄmci NATO, majĂ­ na starosti zabezpeÄ?enĂ­ vzduĹĄnĂŠho prostoru a zabraĹˆujĂ­ dĂĄlkovĂŠmu odpalovĂĄnĂ­ min. VÄ›tĹĄina jejich prĂĄce je vĹĄak tajnĂĄ. V OpavÄ› sĂ­dlĂ­ velitelstvĂ­ elitnĂ­ 53. brigĂĄdy elektronickĂŠho boje a prĹŻzkumu. JednĂĄ

OPAVSKO

Foto: Roman KoneÄ?nĂ˝

Foto: ArmĂĄda ÄŒR se o ĹĄpiÄ?kovÄ› vybavenou jednotku, kterĂĄ mĂĄ k dispozici například radary odhalujĂ­cĂ­ jinak neviditelnĂĄ letadla. DonedĂĄvna pracovala tato jednotka v maximĂĄlnĂ­m utajenĂ­ a mĂĄlokdo v OpavÄ› tuĹĄil, co se za zdmi JaselskĂ˝ch kasĂĄren skrĂ˝vĂĄ. V poslednĂ­ dobÄ› vĹĄak 53. brigĂĄda nÄ›co mĂĄlo o svĂŠ prĂĄci prozradila. TĹ™eba o vĂ­kendu na Dnech NATO v MoĹĄnovÄ›. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 5.

Ĺ estadvacetiletĂ˝ David Frei z Opavska, kterĂ˝ mĂĄ na svÄ›domĂ­ sĂŠrii pĹ™epadenĂ­ dĹŻchodkyĹˆ, pĹŻjde na pÄ›t let do vÄ›zenĂ­. Trest potvrdil VrchnĂ­ soud v Olomouci. Frei a jeho dva kumpĂĄni pĹ™epadli na Opavsku, Ostravsku a Znojemsku celkem ĹĄest dĹŻchodkyĹˆ. Trio si vytipovalo Ĺže-

nu, projelo kolem nĂ­ v BMW a buÄ? jĂ­ vytrhli z ruky taĹĄku, nebo vystoupili a okradli ji. PĹ™epadĂĄvali znaÄ?nÄ› surovÄ›, kdyĹž se oběż brĂĄnila, stříkli jĂ­ do oÄ?Ă­ slznĂ˝ plyn nebo je srazili na zem. Jedna z nich upadla tak neĹĄĹĽastnÄ›, Ĺže si velmi vĂĄĹžnÄ› polĂĄmala ruku. Freie poslal na jaĹ™e na pÄ›t let do vÄ›zenĂ­ uĹž KrajskĂ˝ soud v Os-

travÄ›. On vĹĄak tvrdil, Ĺže zranÄ›nĂ­ nesouviselo s Ăştokem a odvolal se. VrchnĂ­ soud vĹĄak ostravskĂ˝ rozsudek potvrdil. VĹĄichni tĹ™i se k Ä?inĹŻm pĹ™iznali a obÄ›tem se omluvili. „Slibuji, Ĺže uĹž to neudÄ›lĂĄm,“ tvrdil Frei u soudu. A proÄ? vlastnÄ› loupili? PrĂ˝ kvĹŻli tĂ­ĹživĂŠ finanÄ?nĂ­ situaci, do kterĂŠ se dostali. PotĹ™ebovali splatit dluhy. (rok)

BittovĂĄ v OpavÄ› NeÄ?as zahĂĄjĂ­ akademickĂ˝ rok OPAVA

Čtěte na straně 2.

VĂ­tkov Nemocnici zĂ­skal Agel

Festival BezruÄ?ova Opava se nachĂ˝lil ke konci. V rĂĄmci nÄ›ho nĂĄs vĹĄak Ä?ekĂĄ jeĹĄtÄ› jedna hudebnĂ­ lahĹŻdka. Koncert Ivy BittovĂŠ. Ta spolu s MoravskoslezskĂ˝m komornĂ­m sdruĹženĂ­m vystoupĂ­ v ĂşterĂ˝ 27. zåří v 19 hodin v kostele sv. VĂĄclava a bude povÄ›stnou tĹ™eĹĄinkou na dortu celĂŠho festivalu. PÄ›t minut pĹ™ed samotnĂ˝m vystoupenĂ­m se jeĹĄtÄ› v kostele rozeznĂ­ slavnostnĂ­ fanfĂĄry k ukonÄ?enĂ­ BezruÄ?ovy Opavy. Po koncertu, ve 20.30 hodin, pak pĹ™edvede taneÄ?nĂ­ obor ZUĹ V. KĂĄlika na zahradÄ› za kostelem sv. VĂĄclava vesmĂ­rnĂ˝ tanec s nĂĄzvem Moje planeta. (pet)

LupiÄ? pĹ™epadl dalĹĄĂ­ benzĂ­nku

Čtěte na straně 2.

posluĹĄnÄ› hlĂĄsĂ­m ... ‌Şe mĂĄme za sebou zahajovacĂ­ tĂ˝den. PosuÄ?te sami: zahĂĄjil se provoz Domu umÄ›nĂ­, novĂŠ ĹĄkolky v KomĂĄrovÄ›, stavba obchodnÄ›-spoleÄ?enskĂŠho centra Breda&Weinstein, debata o financovĂĄnĂ­ sportu a kultury Ä?i o budoucnosti MÄ›stskĂ˝ch sadĹŻ. Agel zahĂĄjil svou Ä?innost ve vĂ­tkovskĂŠ nemocnici a Milan KokoĹ™ v kĹ™esle Ĺ™editele opavskĂŠ mÄ›stskĂŠ policie. PĹ™ed zahĂĄjenĂ­m je dalĹĄĂ­ kulturnĂ­ festival, tentokrĂĄte duchovnĂ­ hudby, kterĂ˝ nahradĂ­ prĂĄvÄ› konÄ?Ă­cĂ­ a divĂĄky velmi chvĂĄlenou BezruÄ?ovu Opavu. PĹ™ejeme vĂĄm pohodovĂŠ Ä?tenĂ­ Roman KoneÄ?nĂ˝

OpavskĂ˝ vojĂĄk v provincii LĂłgar.

Surově napada napadali li důchodkyně Hvězda reklamy pochåzí ze Štítiny

Opava, Kravaře Hadamczikův klub dostal statisíce

ĹĄĂŠfredaktor

OpavĂĄci

BittovĂĄ

O

pavu Ä?ekĂĄ velkĂĄ slĂĄva. UĹž příťtĂ­ tĂ˝den zde bude zahĂĄjen novĂ˝ akademickĂ˝ rok vĹĄech Ä?eskĂ˝ch univerzit. SlavnostnĂ­ho aktu v kostele sv. VĂĄclava se mĂĄ kromÄ› vÄ›tĹĄiny rektorĹŻ Ä?eskĂ˝ch vysokĂ˝ch ĹĄkol zĂşÄ?astnit i premiĂŠr Petr NeÄ?as Ä?i ministr ĹĄkolstvĂ­ Josef DobeĹĄ. Stane se tak v rĂĄmci oslav 20. vĂ˝roÄ?Ă­ zaloĹženĂ­ SlezskĂŠ univerzity v OpavÄ›.

JanŞurovå zåřila

H

6SDz[OĂŠESVIZBUZQZOĂƒTUÇĽJLDz 6[FEOJDLĂŠQSĂƒDF 6[BUFQMPWĂƒOĂŽGBTĂƒE 6WĂ?TUBWCB3% 6[FMFOĂƒĂ™TQPSĂƒN %BWJE/PXJDLĂ? )MBWOJDF 5FM  EBWJE!OPXJDLZD[ XXXOPXJDLZD[

vÄ›zda Ä?eskĂŠho filmu a divadla Iva JanĹžurovĂĄ excelovala pĹ™ed zaplnÄ›nĂ˝m sĂĄlem dolnobeneĹĄovskĂŠho kulturnĂ­ho domu. Vystoupila zde se svou dceJanĹžurovĂĄ rou Theodorou Remundovou a svĂ˝m manĹželem Stanislavem v autorskĂŠ komedii Pudl a Magnolie. VĂ­ce na stranÄ› 29.

NeÄ?as

Smrt

v nĂĄhonu OPAVA

Foto: Petr Rumpertesz

OPAVA

dek zde poprvĂŠ vznesl pochybnost, zda penĂ­ze na kulturu a sport jsou rozdÄ›lovĂĄny spravedlivÄ›. BouĹ™livou diskusi vyvolalo jednĂĄnĂ­ o dalĹĄĂ­ ĹĄestimiliĂłnovĂŠ dotaci mÄ›sta SlezskĂŠmu fotbalovĂŠmu clubu, kterou zastupitelĂŠ fotbalistĹŻm nakonec pĹ™iklepli. Rozprava vĹĄak mĂ­sto zĂ­skanĂ˝ch odpovÄ›dĂ­ naopak rozkryla Ĺ™adu dalĹĄĂ­ch otĂĄzek. ZatĂ­mco poslanci koalice i opozice vyuĹžili tohoto projednĂĄvanĂŠho tĂŠmatu k vzĂĄjemnĂŠmu osoÄ?ovĂĄnĂ­, s jedinou skuteÄ?nÄ› vÄ›cnou pĹ™ipomĂ­nkou vystoupil prĂĄvÄ› Petr Czudek. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 3.

prodej a montĂĄĹž sĂĄdrokartonu, montĂĄĹž minerĂĄlnĂ­ch podhledĹŻ PRODEJ A MONTĂ Ĺ˝ SĂ DROKARTONU zateplovĂĄnĂ­ objektĹŻ pomocĂ­ technologie ďŹ rmy LAFARGE GIPS. 603 754 184 montĂĄĹž minerĂĄlnĂ­ch podhledĹŻ Daniel Skrbel www.skrbel-sadrokartony.cz E-shop: www.skrbel.cz

OsmapadesĂĄtiletĂ˝ muĹž z KobeĹ™ic, kterĂ˝ se zřítil do mÄ›stskĂŠho nĂĄhonu v OpavÄ›, minulĂ˝ tĂ˝den na nĂĄsledky zranÄ›nĂ­ zemĹ™el. ProÄ? k neĹĄtÄ›stĂ­ doĹĄlo, dodnes nikdo nevĂ­. Na těŞce zranÄ›nĂŠho muĹže narazil ve stĹ™edu 14. zåří odpoledne manĹželskĂ˝ pĂĄr, kterĂ˝ prochĂĄzel okolo. Ve vodÄ› vidÄ›li tÄ›lo, proto zabÄ›hli do vedlejĹĄĂ­ho Disco Clubu 90 (Manhattan), odkud zavolali pomoc. NĂĄhon je zhruba tĹ™i metry hlubokĂ˝, coĹž zĂĄchranåřům komplikovalo prĂĄci. K zranÄ›nĂŠmu se dostali od Ĺ™eky. PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na str. 5.

KostelnĂ­ 733/2B 747 21 KravaĹ™e u HluÄ?Ă­na NabĂ­zĂ­me spoluprĂĄci stavebnĂ­m firmĂĄm, firmĂĄm, projektantĹŻm atd.projektantĹŻm atd. VĂ­ce na str. 12

Region Opavsko, 26. září 2011 (titulní)  

Region Opavsko, 26. září 2011 (titulní)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you